Rijnland Advies, 30 maart 2008 Kees Hagens Nelleke Lafeber Hilde Kraaijvanger. HBO/WO-functies bij Installatiebedrijven Bijlagen bij het Eindrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijnland Advies, 30 maart 2008 Kees Hagens Nelleke Lafeber Hilde Kraaijvanger. HBO/WO-functies bij Installatiebedrijven Bijlagen bij het Eindrapport"

Transcriptie

1 Rijnland Advies, 30 maart 2008 Kees Hagens Nelleke Lafeber Hilde Kraaijvanger HBO/WO-functies bij Installatiebedrijven Bijlagen bij het Eindrapport

2 Inhoud pagina Bijlage 1. Enquêteresultaten voor de functie Acquisiteur 1 Bijlage 2. Enquêteresultaten voor de functie Projectleider 5 Bijlage 3. Enquêteresultaten voor de functie Ontwerper 16 Bijlage 4. Enquêteresultaten voor de functie Technisch Directeur 24

3 Bijlage 1. Enquêteresultaten voor de functie Acquisiteur Functienaam Acquisiteur Hoofdtaak Onderhouden van relaties Onderhouden van een netwerk van potentiële relaties Presenteren van producten aan relaties ja: 62% nee: 38% ja: 70% nee: 30% ja: 72% nee: 28% ja: 64% nee: 36% - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14 x - Taken zijn onderdeel van andere functie: directie (3), hoofd bedrijfsbureau, bedrijfsleider. 5x - Deze functie heet accountmanager. 4 x - Commercieel manager. 4 x - Deze functie heet commercieel directeur. - Deze functie heet marketing accountmanager. - Deze functie heet sales-engineer - Deze functie heet verkoper. - Dit heet beveiligingsadviseur. - Projectleider. - Salesmanager. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies.14x - Wordt gedaan door salesafdeling. - Nieuwe deuren openen. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Wordt gedaan door engineers. - In samenwerking met Technisch medewerker. - Wordt gedaan door projectleider. - Wordt gedaan door verkopers. - Wordt niet gedaan binnen het 1

4 Signaleren en behandelen van vragen en klachten Werken aan een diepterelatie met de relatie Hoofdtaak Verwerven van opdrachten en behouden van relaties Verzamelen van klant-, productconcurrentie en/of marktinformatie Oriënteren op de beslissingnemers binnen het relatiesysteem: de DMU Promotie maken / verkopen van de producten/projecten bij de relaties ja: 58% nee: 42% ja: 68% nee: 32% ja: 66% nee: 34% ja: 66% nee: 34% ja: 64% nee: 36% ja: 64% nee: 36% - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Dit wordt door de kwaliteitsmanager gedaan. - Dit doet de Projectleider. - Door Sales en Qualitycontrol. - Klachten oplossen hoort er niet bij. - Wordt gedaan door projectleider en afd. onderhoud en service. - Wordt gedaan door verkopers. - Wordt door de werkvoorbereider gedaan. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Kon deze vraag niet beantwoorden. - Maar niet bij bestaande relaties, alleen bij potentiële. - Wordt gedaan door verkopers. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Dit is een directietaak. - Dit wordt in samenwerking met de bedrijfsleiders gedaan. - Door sales-afdeling. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Wordt door iedereen van het bedrijf zorg voor gedragen. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Wordt door de directeur gedaan. - Onbekend. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Door Projectleider + Directie. - In samenwerking met de projectleider. - niet van toepassing binnen het 2

5 Zorgt ervoor dat er een offerte wordt uitgebracht Onderhandelen met de relatie over verkoopvoorwaarden Opstellen van een contract met de relatie Verzorgen en bewaken van het (interne) ordertraject en de levering ja: 58% nee: 42% ja: 56% nee: 44% nee: 50% ja: 38% nee: 62% - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Door Projectleider. - Door sales. - Een taak van de algemeen directeur. - Een taak van de werkvoorbereider, calculator en bedrijfsleider. - Projectleider. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Dit doet de projectleider. - Dit is een directietaak. - Door contract management en sales. - Door Projectleider. - Samen met de algemeen directeur. - Technisch- en algemeen directeur. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Directie. - Dit doet de projectleider. - Door directie. - Door management. - Door Projectleider. - Technisch directeur + service/onderhoudsafdeling. - Wordt door de afdeling inkoop gedaan. - Wordt door de projectleider gedaan. - Zorgt dat het opgesteld wordt. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Dit doet de projectleider 6 x - Dit doet de administratieve afdeling samen met de controller. - Dit doet het projectteam. - Door operationele afdeling. - Door projectmanagement. - Kwaliteits afdeling. - Tot aan opdracht. - Wordt door de projectengineer of door de afdeling verkoop binnendienst, - Wordt door de uitvoering gedaan. 3

6 Zorgdragen voor het opstellen van een factuur Verrichten van de administratie van de eigen werkzaamheden (adressenbestand) Inlichten van overige afdelingen, zoals projectleiders, wanneer er een aanvraag komt/loopt ja: 30% nee: 70% ja: 62% nee: 38% ja: 62% nee: 38% - Dit doet de afdeling administratie 4x. - Dit doet de projectleider 6x - Dit doet de financiële administratie, evt. samen met operations. 3x - Dit doet de afdeling uitvoering. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Behalve facturering: wordt gedaan door de afdeling administratie. - Dit doet het projectteam samen met de administratie. - Door Administratie + Projectleider. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Door Projectleider. - Door Sales. 4

7 Bijlage 2. Enquêteresultaten voor de functie Projectleider Functienaam Projectleider Hoofdtaak Projectplanning en -voorbereiding stelt een projectplan en de bijbehorende projectplanning op stelt een voorcalculatie op en bepaalt aan de hand daarvan de omvang en de uitvoering van het bijbehorende eindresultaat bepaalt in overleg met de leidinggevende de inkoop van materialen en betrekt hierbij ook de afdeling inkoop ja: 82% nee: 18% ja: 82% nee: 18% - Deze functie heet Lead-engineer. - Deze functie heet Projectmanager. - Dit doet de Afdeling Calculatie. 3x - Afdeling Calculatie doet voorcalculatie. 3 x - Projectleider doet dit in samenwerking met calculatie. - Wordt door de ontwerper en de calculator gedaan. - Dit doet alleen de inkoopafdeling. - Dit doen Bedrijfsleider en Werkvoorbereider. - Doet de projectleider helemaal zelf. - Een taak van de werkvoorbereider. - Er is geen afdeling inkoop. 2x - Dit gebeurt in het projectteam. - Inkoop=werkvoorbereider. - Wordt door hoofd inkoop gedaan. 5

8 krijgt het projectteam door de leidinggevende toegewezen Hoofdtaak Projectbehandeling initieert en organiseert de opstartvergadering met het projectteam bij aanvang van het project bespreekt met de projectadviseur en/of opdrachtgever de installatieconcepten en adviseert over de uitwerking ervan voert overleg met externe partijen omtrent de installatieopzet en de bijbehorende randvoorwaarden begeleidt het projectteam bij de uitwerking van het project instrueert het projectteam over de technische, inhoudelijke en organisatorische projectgegevens ja: 76% nee: 24% - Het projectteam is een vast team. 3x - De projectleider stelt zelf het projectteam samen. 4 x - De projectleider stelt het projectteam samen, in overleg met anderen. - Alleen uitvoering. - Samen met de Field Manager - Is een hoofdtaak. - Dit doet Engineering. - Dit doet Engineering. 6

9 signaleert afwijkingen en knelpunten in de projectplanning en neemt maatregelen om deze bij te sturen controleert de gemaakte kosten en de te verwachten kosten van zijn eigen projecten laat definitieve technische ontwerpen/ tekeningen, keuzen en oplossingen vaststellen en autoriseren stelt in opdracht keuringsplannen/testprocedures, bedieningsvoorschriften e.d. op ja: 84% nee: 16% ja: 78% nee: 22% - Projectleider doet dit in samenwerking met de leidinggevende. - In overleg met Hoofd administratie. - In samenwerking met inkoop (materiaal) - Samen met engineer. - Dit doet de ontwerper. - Dit is al bepaald. - Dit doet Engineering. - Er zijn geen installaties. - Niet bekend. - Samen met engineer. - Dit doet de KAM coördinator. - Dit doet de ontwerper. - Dit doet Engineering. - Dit doet Kwaliteit. - Dit doet de Meet- en Regelafdeling. - Wordt door de uitvoering gedaan. - Wordt door de werkvoorbereider gedaan. 7

10 stelt een nacalculatie op ja: 60% nee: 40% rapporteert over de projectvoortgang en over de financiële stand van zaken aan de leidinggevende Hoofdtaak Realisatiefase en nazorg controleert en beoordeelt de geproduceerde documenten voor realisatie van de uitvoering neemt deel aan vergaderingen en zorgt voor het uitwisselen van informatie uit deze vergaderingen met het interne projectteam en uitvoeringscoördinatoren levert de installaties op en rapporteert schriftelijk over de resultaten - Dit doet de afdeling Calculatie. 6x - Dit doet de afdeling Financiële Administratie. 2x - Door administratie. - In samenwerking met administratie. - Komt uit het systeem. - Ligt aan de grootte van het project. - De Projectleider doet dit samen met de controller. 8

11 onderlegt met de opdrachtgever over de betalingstermijnen en initieert de facturering onderhoudt na de oplevering contact met de opdrachtgever over het functioneren van de installatie analyseert voorkomende problemen die zich voordoen tijdens de garantieperiode en de gebruiksduur en lost deze op ja: 78% nee: 22% ja: 86% nee: 14% ja: 86% nee: 14% - Bedrijfsleider. - Betalingstermijnen niet zijn subtaak wel de facturering. - Bij opdracht al bekend. - Dit doet de Financiële Afdeling/de Financiële Administratie. 3x - Facturering doet de directeur. - Factuur via administratie. - Hij overlegt niet over de betalingstermijnen. - Wordt door de administratie gedaan. - Dit doet de Afdeling Service. 3x - Beperkt: afdeling service na oplevering. - Dit doet de salesmanager. - Door commerciële afdeling. - Wordt door bedrijfsleider gedaan in samen werking met de projectleider. - Dit gebeurt ook door de Serviceafdeling en de Ontwerper. - Dit doet de afdeling Service. 3x - Alleen tijdens de garantieperiode. - Dit doet de service-monteur. - Dit doet de Sales afdeling. 9

12 Hoofdtaak Administratie/rapportage voert de financiële projectadministratie ja: 44% nee: 56% stelt de financiële overzichten op ja: 44% nee: 56% - Dit gebeurt door Administratie/PZ. - Dit gebeurt door Calculatie en Administratie. - Deels ook door afdeling administratie. - Dit wordt door de administratie gedaan. 2x - Dit wordt door het bedrijfsbureau uitgevoerd. - Door financiële afdeling. 2x - Samen met de projectcontroller. - Wordt niet gedaan. - Administratie + directie. - Dit doet de afdeling Administratie. 3x - Dit doet Administratie/PZ. - Deels ook door afdeling administratie. - Dit doet de Financiële administratie. 3x - Werkvoorbereider. - Dit doet de Administratie. 3x - Administratie/PZ. - Alleen meer- en minderwerk. - Dit doet de Controller. 2x - Dit doet de Financiële Administratie. 3x - Komen uit het systeem. 10

13 beheert het projectarchief ja: 72% nee: 28% rapporteert periodiek omtrent voortgang, kosten, prognose, etc. Hoofdtaak Acquisitie ja: 80% nee: 20% ja: 46% nee: 52% - Archief medewerker. - Dit wordt door de administratie gedaan. 2x - Samen met projectcontroller. - Wordt door de werkvoorbereider gedaan. 2x - Dit wordt door de administratie gedaan. - Dit wordt door de Acquisiteur gedaan. - In samenwerking met financiële administratie. - Dit doen Projectleiders en Directie. - Dit gebeurt door Acquisitie - Dit doet de Directie of de Bedrijfsleider. 3x - Dit is geen hoofdtaak. 12x - Dit doet de Accountmanager. - Dit doet de Acquisiteur. - Geen taak in dit - Projectleider doet dit samen met Acquisiteur. - Wordt door de Commercieel Manager gedaan. 2x - Wordt door de Salesmanager gedaan. 11

14 onderhoudt een netwerk van externe relaties en bouwt dit verder uit signaleert kansen voor (vervolg)opdrachten, meer- of minderwerk en onderneemt daarop actie is actief in projectverwerving, zodat hij het jaarlijks vastgestelde acquisitietarget kan behalen nee: 50% ja: 88% nee: 12% ja: 38% nee: 62% - Dit gebeurt door Acquisitie - Dit doet de Directie of de Bedrijfsleider. 3x - Geen taak van de Projectleider. 12x - Dit doet de Accountmanager. - Dit doet de Acquisiteur. - Projectleider doet dit samen met Acquisiteur. - Wordt door de Commercieel Manager gedaan. 2x - Wordt door de Salesmanager gedaan. - Deels KAM coördinator, - Door accountmanager. - Door acquisiteur. - Dit doet de afdeling Acquisitie - Wordt gedaan door commerciële mensen. - Directietaak. - Door accountmanager. - Projectleider heeft geen acquisitietarget. 6x - Dit is geen taak van de Projectleider. 12 x - Geen taak in dit - In overleg met commercieel manager. - Is een taak van de Technisch Directeur. 2x - Wordt door de Acquisiteur gedaan. 2x 12

15 in geval van een Europese aanbesteding regelt hij na afloop van een project een referentiebrief van de opdrachtgever Hoofdtaak Kwaliteitszorg controleert resultaten op vakinhoudelijk kwaliteit, kwaliteit van proces, voortgang en budgetbewaking zorgt voor de documentatie van ontwerpinformatie en van projectvoortgangsinformatie ja: 24% nee: 76% ja: 82% nee: 18% ja: 90% nee: 10% ja: 88% nee: 12% - Dit doet de directie. 5x - Commercieel manager. - Commercieel medewerker. - Dit doet de Commerciële afdeling. 2x - Nog niet voorgekomen in dit 15 x - Weet niet. 4x - Dit wordt door de directie gedaan ev. met de calculatieafdeling. - Door acquisiteur. 2x - Door de directie of door de internationale accountmanager. - Door technisch directeur. - Taak van het Management. - Samen met de directie. - Dit doet de KAM coördinator. 3x - Dit is een taak van de bedrijfsleider. - Dit wordt door de kwaliteitmanagers gedaan. 2x - Door KAM coördinator. 2x - Dit doet de Projectleider gedeeltelijk. - Door KAM coördinator. 2x - Taak van tekenaar en ontwerper. 13

16 Hoofdtaak Kennisontwikkeling zorgt voor het uitbreiden van het eigen kennisniveau en overlegt opleidingsbehoeften met de leidinggevende houdt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied initieert het inbrengen van nieuwe technische ontwikkelingen in het ontwerp adviseert de leden van het projectteam over aanvullende opleidingen neemt deel aan projectevaluaties met de leden van het projectteam ja: 92% nee: 8% ja: 86% nee: 14% ja: 82% nee: 18% - Dit is geen hoofdtaak. - Is een hoofdtaak van de leidinggevende of de manager. - Zou bij de taak horen, maar komt in de praktijk te weinig voor. - Ligt bij directie. - Wordt gedaan door engineer. - Wordt gedaan door ontwerper. - Is geen kerntaak. - Projectleider doet dit in samenwerking met binnendienst. - Indien van toepassing. 3x - Is de verantwoording van de mensen zelf. 2x - Wordt door de manager gedaan. 14

17 adviseert de hiërarchisch leidinggevende aangaande personeelsmanagement ja: 84% nee: 16% - Dit doet het afdelingshoofd of de bedrijfsleider. - Dit doet de Projectmanager niet. 3x - Wordt door de manager gedaan. 15

18 Bijlage 3. Enquêteresultaten voor de functie Ontwerper Functienaam Ontwerper Hoofdtaak Projectbehandeling: het ontwerpen, berekenen, beschrijven en tekenen van installaties overlegt met de projectleider over de beschikbaar gestelde tijd voor de werkzaamheden ja: 78% nee: 22% ja: 78% nee: 22% ja: 78% nee: 22% tekenaar in het 3x werkvoorbereider. 3 x - Combinatie met de functie van Beveiligingsadviseur. - Deze functie heet Senior Engineer. - Deze functie heet Technical Consultant. - Deze functie heet werkvoorbereider. - Wordt Engineer genoemd. 17x - Functie wordt technisch tekenaar genoemd. - System Developmentengineer tekenaar in het 3x tekenaar in het 3x 16

19 verzamelt de relevante gegevens, documenten of kwaliteitsstandaarden controleert de te gebruiken data en gegevens op juistheid en compleetheid maakt n.a.v. de randvoorwaarden meerdere installatieconcepten stelt schetsontwerpen van installaties op en werkt deze uit ja: 78% nee: 22% ja: 78% nee: 22% ja: 70% nee: 30% ja: 78% nee: 22% tekenaar in het 3x tekenaar in het 3x tekenaar in het 3x - Gebeurt door Calculatie. - Gebeurt door Projectleider + hoofd Engineering. - Niet bekend. - Projectleider doet dit. tekenaar in het 3x - Samen met HFD Hard-en software. - Soms ook door ontwerpafdeling. 17

20 maakt berekeningen ten behoeve van deze installaties ja: 70% nee: 30% maakt de bijbehorende tekeningen ja: 62% nee: 38% vraagt offertes aan, beoordeelt deze en doet een voorstel aan de projectleider ja: 68% nee: 32% tekenaar in het 3x - Dit doet de Calculatieafdeling. 2x - Wordt gedaan door Engineering. - Wordt gedaan door de Technieker. - De Ontwerper doet dit samen met de Calculator. tekenaar in het 3x - Dit wordt gedaan door de Tekenaar of de Tekenafdeling (soms in deeltijd). 8x tekenaar in het 3x - Dit doet de afdeling Calculatie. 2x - Dit doet de afdeling Uitvoering. - Dit gebeurt door de Projectleiding. - De Engineer vraagt geen offertes aan. - Ontwerper doet dit samen met salesmanagers. - Dit doet de Werkvoorbereider. - Dit is onbekend. 18

21 stelt materiaalstaten, of bestek op ja: 72% nee: 28% maakt een voorstel voor (een onderdeel van) de begroting of aannames doen voor een offerte overlegt met en rapporteert frequent aan de projectleider over de voortgang van de werkzaamheden ja: 58% nee: 42% ja: 76% nee: 24% tekenaar in het 3x - Dit doet de afdeling Uitvoering. - Materiaalstaten/bestek wordt aangeleverd. - Niet van toepassing binnen het - Dit doet de Werkvoorbereider. tekenaar in het 3x - Dit doet de afdeling Calculatie. 5x - Dit doet de Bedrijfsleider. - Dit is een taak van de Projectleider. - Door Projectleiding/Enginering en calculatie. - Dit gebeurt door de Projectleider. 2x - De Ontwerper doet dit samen met de Werkvoorbereider. - Dit wordt deels door de calculatieafdeling gedaan. tekenaar in het 3x - Door 1e monteur. - Is vooral een hoofdtaak. 19

22 Hoofdtaak Kwaliteitszorg past de kwaliteitsrichtlijnen toe volgens de procedures ja: 54% nee: 46% ja: 74% nee: 26% tekenaar in het 3x - Gebeurt door aparte afdeling Certificering. - Dit doet de Projectleider. - Dit is een taak van de Kwaliteitsmanager. 4x - Dit is een taak van de KAM coördinator. 2x - Is een taak van de VGM coördinator. - Dit doet het Hoofd Uitvoering. - De ontwerper doet dit in samenwerking met kwaliteitsmanager. - Is subtaak. - Voor ieder project behandelt de bedrijfsleider de kwaliteitszorg. tekenaar in het 3x - 1e monteur en Projectleider, voor de map is iedereen verantwoordelijk. - Door kwaliteitsmanager. - Een taak van de kwaliteitsmanager. 20

23 uitvoeren en registreren van ontwerpbeoordelingen/controles (werk van anderen) beheren of (laten) verwerken van keuringscommentaar resp. modificaties en/of revisies op goedgekeurde ontwerpen/tekeningen. Beoordelen interne wijzigingsvoorstellen en goedgekeurde wijzigingen (laten) verwerken levert gegevens aan voor de documentatie van ontwerpinformatie en van projectvoortgangsinformatie ja: 56% nee: 44% ja: 70% nee: 30% ja: 72% nee: 28% tekenaar in het 3x - Dit doet de Projectleider. - Door Administratie/Directie. - Door projectteam. - KAM handboek + medewerker. - KAM medewerker. - Kwaliteitsmedewerker. - De Ontwerper doet dit samen met de Projectleider. tekenaar in het 3x - Dit doet de Bedrijfsleider. - Dit doet het Projectteam. - Door Tekenaars + Projectleiding. - Dit doet de Projectleider. - Weet men niet. 2x tekenaar in het 3x - Dit doet de werkvoorbereider. - Door projectmanager. - Door Projectleider. - De Ontwerper doet dit samen met de Calculator. - Weet niet. 2x 21

24 neemt deel aan de projectevaluaties met de projectmedewerkers Hoofdtaak Kennisontwikkeling meldt eventuele opleidingsbehoeften aan de leidinggevende ja: 72% nee: 28% ja: 72% nee: 28% ja: 72% nee: 28% - tekenaar in het 3x - Door projectleider. - Geen evaluaties. 2x tekenaar in het 3x - Dit is een managerstaak. - Door kwaliteitsbeheerder. - Door projectteam. tekenaar in het 3x - Aan de projectleider. - Dit verloopt via loopbaantraject door de coördinator. - Door Projectleiders en afdelingshoofden. 22

25 zorgt voor het uitbreiden van het eigen kennisniveau door onder meer het volgen van aanvullende specifieke cursussen houdt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ja: 78% nee: 22% ja: 78% nee: 22% tekenaar in het 3x - Dit geldt voor iedereen, komt meestal via directie of mensen zelf. - Gebeurt per afdeling. - PZ vindt dit geen taak maar een vanzelfsprekendheid. tekenaar in het 3x - Doet iedereen zelf via tijdschriften OTIB 23

26 Bijlage 4. Enquêteresultaten voor de functie Technisch Directeur Functienaam Technisch directeur Hoofdtaak Bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie stelt zich op de hoogte van product- en marktontwikkelingen heeft overzicht van de hele organisatie in het kader van voldoende werk en kwaliteit (prijs) is in overleg met de financieel directeur betrokken bij de jaarresultaten ja: 52% ja: 46% nee: 52% - Functie bestaat niet binnen het bedrijf 18x - Bedrijfsleider/ adjunct directeur. - Algemeen + operationeel directeur. - Deze functie is gecombineerd met die van bedrijfsleider. - Taken worden uitgevoerd door bedrijfsleider, projectleider en directie (loopt door elkaar). - Taken worden uitgevoerd door directie (combinaties). - Taken worden uitgevoerd door directie en projectleiding. - Heet Algemeen directeur. 5x - Heet Businessdirector. - Heet Binnendienst directeur. - Deze functie bestaat pas een jaar, nog geen inzicht in precieze taken - Heet Directeur Businessunit. - Heet bedrijfsleider. - Heet Unitmanager. : - Functie bestaat niet binnen het bedrijf 18x - Bedrijfsleider/ adjunct directeur. - Algemeen + operationeel directeur. - Deze functie is gecombineerd met die van bedrijfsleider. - Taken worden uitgevoerd door bedrijfsleider, projectleider en directie (loopt door elkaar). - Taken worden uitgevoerd door directie (combinaties). - Taken worden uitgevoerd door directie en projectleiding. - Er is geen Financieel Directeur. 2x 24

27 analyseert en interpreteert deze ontwikkelingen en resultaten formuleert adviezen en verbetervoorstellen vanuit een technisch perspectief met het oog op strategische beslissingen overlegt met de overige directieleden over het algehele beleid van de organisatie presenteert (project)resultaten aan de overige directieleden rapporteert samen met de overige directieleden aan de Raad van Bestuur Hoofdtaak Supervisie over de uitvoering van het technisch beleid bewaakt de technische uitvoering van de projecten ja: 46% nee: 52% ja: 20% nee: 78% ja: 46% nee: 52% ja: 42% nee: 56% - Er zijn geen andere directieleden. - Geen directieleden, maar managementteam. - Gebeurt door Management. - Er zijn geen andere directieleden. - Geen directieleden, maar managementteam. - Niet van toepassing binnen het - Dit doet de Directeur/eigenaar. 2x - Familiebedrijf, n.v.t. binnen het - Geen directieleden, maar managementteam. - Geen Raad van Bestuur, rapporteert aan de algemene directie. - Geen Raad van Bestuur. 9x - Niet van toepassing binnen het 2x - Dit doet de Operationeel Directeur. - Dit wordt gedaan door operationeel manager. - In samenwerking met directie. - Dit doet hij samen met de Hoofdengineer. - Dit doet de Fieldmanager. - Dit wordt gedaan door Operationeel Manager. - Dit doet het Hoofd uitvoering. - Dit doet de Projectleider. - Wordt door het hele management gedaan. 25

28 overlegt met de bedrijfsleider/ vestigingsmanager en/of de projectleiders over de technische uitvoering van de projecten en de keuze van leveranciers (o.a. inkoop) lost grote problemen (juridisch) op waar de bedrijfsleider/ vestigingsmanager en/of de projectleiders binnen een project niet zelf uit kunnen/mogen komen zorgt voor een vlotte samenwerking tussen onderaannemers, architecten en projectontwikkelaars en adviesbureaus in overleg met de projectleiders Hoofdtaak Acquisitie en beheer van relaties onderhoudt een netwerk van externe relaties en bouwt dit verder uit signaleert kansen voor (vervolg)opdrachten en onderneemt daarop actie evalueert de technische uitvoerbaarheid en moeilijkheidsgraad van potentiële projecten is actief in projectverwerving, zodat hij het jaarlijks vastgestelde acquisitietarget kan behalen in overleg met de commercieel directeur ja: 46% nee: 52% ja: 46% nee: 52% ja: 44% nee: 54% ja: 46% nee: 52% - Dit wordt gedaan door operationeel manager. - Gedeeltelijk. - In combinatie met de directeur uitvoering. - In samenwerking met directie. - Indien behoefte. - Dit doet de Operationeel Directeur. - Dit wordt gedaan door operationeel manager. - In combinatie met de directeur uitvoering. - N.v.t. lossen afdelingen zelf op. - Operationeel- en algemeen directeur. - Dit wordt gedaan door operationeel manager. - Doen projectleiders zelf. - Door projectleider. - In combinatie met de projectleider. - Operationeel directeur. - Gebeurt door Algemeen directeur. - Er is geen target. - Wordt gedaan door de Operationeel Directeur. 26

29 onderhoudt contact met rijks- en lokale overheden ja: 44% nee: 54% handelt lastige klachten af - Door Algemeen directeur. - Niet bekend wie dit doet. - Niet van toepassing binnen het - Operationeel directeur. - Wisselend. Hoofdtaak Kwaliteitszorg en -verbetering controleert resultaten op vakinhoudelijk kwaliteit, kwaliteit van proces, voortgang en budgetbewaking kijkt mede naar audits van kwaliteitssystemen signaleert kansen om het rendement van projecten te verbeteren informeert bedrijfsleiders en/of vestigingsmanagers en/of projectleiders wat betreft ontwikkelingen omtrent installaties (prijs, kwaliteit en levering) Hoofdtaak Kennisontwikkeling en uitvoering van personeelsbeleid ja: 42% nee: 56% ja: 46% nee: 52% ja: 46% nee: 52% ja: 48% nee: 50% - Dit doet de Algemeen Directeur. - Dit wordt gedaan door de kwaliteitsmanager. - Door KAM-afdeling. - Wordt door de KAM-coördinator gedaan. - In samenwerking met Kwaliteitszorg. - Dit doet de Kwaliteitsmanager. - Wordt door de Auditors gedaan. - Is een taak van de hele Directie. - Dit doet de afdeling Inkoop of de Werkvoorbereider. - Dit wordt ook door de Teamleider gedaan. - Dit doet de Operationeel Directeur. - Door verschillende functionarissen. - Gebeurt door Operationeel Directeur. - Technisch Directeur doet dit gedeeltelijk, hoort als hoofdtaak bij Personeelszaken. 27

30 zorgt voor het uitbreiden van het eigen kennisniveau door onder meer het volgen van aanvullende specifieke cursussen houdt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied onder meer door het lezen van vakliteratuur en bezoeken van branchegebonden beurzen en door afstemming met andere technici houdt zich op de hoogte van productontwikkelingen bij leveranciers initieert het inbrengen van nieuwe technische ontwikkelingen in projecten is betrokken bij personele en organisatorische bedrijfsvoering voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers ja: 44% nee: 54% - Niet meer nodig. - Operationeel directeur. - Is een taak van Personeelszaken. - Is een vanzelfsprekenheid. 28

Functie-indelingssysteem en loongebouw behorende bij de CAO BTU

Functie-indelingssysteem en loongebouw behorende bij de CAO BTU Functie-indelingssysteem en loongebouw behorende bij de CAO BTU Inhoud Voorwoord... 3 Functiematrix voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf 2012... 3 Belangrijkste veranderingen... 3 Functie-indeling...

Nadere informatie

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014 Handboek ISO 9001 Versie: 2013 2014 Inhoudsopgave 0: Inhoudsopgave Blz. 2 0.1: Directieverklaring Koudetechniek Blz. 4 1: Organisatie 1.1: Hoofdschema Blz. 5 1.2: Organisatieschema Koudetechniek Blz. 5

Nadere informatie

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3

Inleiding 1. Commercieel functieoverzicht 2. Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Inhoud Inleiding 1 Commercieel functieoverzicht 2 Commercieel medewerker 2007-2008 3 Commercieel medewerker Binnendienst niveau 3 3 Commercieel medewerker Buitendienst niveau 3 3 Contactcenter medewerker

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-beheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Sector: ICT Branche: ICT Cohort: 2009-2010 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel. versie definitief

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel. versie definitief Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel versie definitief Versie: 1 november 2006 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon... 4 1.2 Beschrijving van

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT- en mediabeheer Landelijke Kwalificaties MBO ICT- en mediabeheer Crebonummer: 22088, 22263, 95709, 95321, 95711, 95323, 95710, 95322 Sector: ICT, kunst, cultuur, games en media Branche: ICT, game, media en communicatiebranche

Nadere informatie

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave

Kwalificatiedossier ICT-beheer. Inhoudsopgave Landelijke Kwalificaties MBO ICT-beheer Dossierstatus: Gereed voor publicatie Crebonummer: 93190 Sector: ICT Branche: ICT Cohort: Cohort 2010-2011 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens en teksten is met

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Beroepengroep: Secretariële beroepen Versie 2009-2010 Secretariële beroepen 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

Voorwoord. Handboek Functie- en loongebouw. www.mijnvakmijnfunctie.nl

Voorwoord. Handboek Functie- en loongebouw. www.mijnvakmijnfunctie.nl Voorwoord Op 1 april 2013 is het zover. Dan is het nieuwe functie- en officieel van kracht in de bedrijfstak. Bij de invoering komt heel wat kijken. Het aantal functies is uitgebreid en de functies zijn

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1

FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 FUNCTIEBOEK Groningen, september 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Organisatie-uitgangspunten... 4 2.1. Uitgangspunten organisatiemodel... 4 2.2. Management uitgangspunten... 5 2.3. Organigram...

Nadere informatie

Vwo met profiel EM, CM (met Wiskunde A of Wiskunde B), NG, NT. Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo

Vwo met profiel EM, CM (met Wiskunde A of Wiskunde B), NG, NT. Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Bedrijfskunde Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo (ook International Business) Percentage werkend 93% (94%) Percentage studerend 2% (1%) Percentage baan op niveau 51% (63%) Percentage tevreden over aansluiting

Nadere informatie

Applicatie- en mediaontwikkeling

Applicatie- en mediaontwikkeling Landelijke Kwalificaties MBO Applicatie- en mediaontwikkeling Crebonummer: 22258, 22087, 95699, 95311, 95701, 95313, 95700, 95312 Sector: ICT, kunst, cultuur, games & media Branche: ICT, game, media &

Nadere informatie

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN

INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN INFRA OPLEIDINGSCENTRUM FUNDEON BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL (BCP) UITVOERDER HIJSWERKEN ARBEID OPLEIDINGEN CONSULT, FEBRUARI 2006 RAO-176.05.11 BCP Uitvoerder hijswerken Arbeid Opleidingen Consult BV, Tilburg

Nadere informatie

ICT- en mediabeheer Crebonr.

ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificatiedossier mbo ICT- en mediabeheer Crebonr. Kwalificaties ICT-beheerder Netwerk- en mediabeheerder Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Informatie en communicatietechnologie Crebonr.

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 27 maart 2014

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 27 maart 2014 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 27 maart 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 1.1. Managementverklaring... 4 1.2. Organisatie... 5 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 6 1.3. Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

Handboek Projectmatig Werken

Handboek Projectmatig Werken Handboek Projectmatig Werken HANDBOEK PROJECTMATIG WERKEN Zonder schriftelijke toestemming van de gemeente Veendam mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING)

FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) FUNCTIEBOEK FUMO (FRYSKE UTFIERINGSTJINST MILJEU EN OMJOUWING) OKTOBER 2013 Inhoudsopgave Functieboek 1)Inleiding Blz: 3 2)Organisatiestructuur Blz: 3 3)Hoofdstructuur Blz: 4 4)Leeswijzer Blz: 7 5)Functieraster

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013

Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 Versie 8.2 01-01-2013 Kwaliteitshandboek Versie 8.2 01-01-2013 ENDRESS+HAUSER B.V. NAARDEN (NL) Voor uitgifte: Directeur Kwaliteitsmanager R.R.P. Hommersen C. Riemer De verkoop en technische dienstverlening

Nadere informatie

Bijlagen bij. CAO Bakkersbedrijf. 01-04-2014 t/m 31-03-2015

Bijlagen bij. CAO Bakkersbedrijf. 01-04-2014 t/m 31-03-2015 Bijlagen bij CAO Bakkersbedrijf 01-04-2014 t/m 31-03-2015 Inhoudsopgave pagina Bijlage A: Lijst referentiefuncties bakkersbedrijf 3 Bijlage B: Functiehandboek 125 Bijlage C: Overzicht van de voornaamste

Nadere informatie