Rijnland Advies, 30 maart 2008 Kees Hagens Nelleke Lafeber Hilde Kraaijvanger. HBO/WO-functies bij Installatiebedrijven Bijlagen bij het Eindrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijnland Advies, 30 maart 2008 Kees Hagens Nelleke Lafeber Hilde Kraaijvanger. HBO/WO-functies bij Installatiebedrijven Bijlagen bij het Eindrapport"

Transcriptie

1 Rijnland Advies, 30 maart 2008 Kees Hagens Nelleke Lafeber Hilde Kraaijvanger HBO/WO-functies bij Installatiebedrijven Bijlagen bij het Eindrapport

2 Inhoud pagina Bijlage 1. Enquêteresultaten voor de functie Acquisiteur 1 Bijlage 2. Enquêteresultaten voor de functie Projectleider 5 Bijlage 3. Enquêteresultaten voor de functie Ontwerper 16 Bijlage 4. Enquêteresultaten voor de functie Technisch Directeur 24

3 Bijlage 1. Enquêteresultaten voor de functie Acquisiteur Functienaam Acquisiteur Hoofdtaak Onderhouden van relaties Onderhouden van een netwerk van potentiële relaties Presenteren van producten aan relaties ja: 62% nee: 38% ja: 70% nee: 30% ja: 72% nee: 28% ja: 64% nee: 36% - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14 x - Taken zijn onderdeel van andere functie: directie (3), hoofd bedrijfsbureau, bedrijfsleider. 5x - Deze functie heet accountmanager. 4 x - Commercieel manager. 4 x - Deze functie heet commercieel directeur. - Deze functie heet marketing accountmanager. - Deze functie heet sales-engineer - Deze functie heet verkoper. - Dit heet beveiligingsadviseur. - Projectleider. - Salesmanager. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies.14x - Wordt gedaan door salesafdeling. - Nieuwe deuren openen. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Wordt gedaan door engineers. - In samenwerking met Technisch medewerker. - Wordt gedaan door projectleider. - Wordt gedaan door verkopers. - Wordt niet gedaan binnen het 1

4 Signaleren en behandelen van vragen en klachten Werken aan een diepterelatie met de relatie Hoofdtaak Verwerven van opdrachten en behouden van relaties Verzamelen van klant-, productconcurrentie en/of marktinformatie Oriënteren op de beslissingnemers binnen het relatiesysteem: de DMU Promotie maken / verkopen van de producten/projecten bij de relaties ja: 58% nee: 42% ja: 68% nee: 32% ja: 66% nee: 34% ja: 66% nee: 34% ja: 64% nee: 36% ja: 64% nee: 36% - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Dit wordt door de kwaliteitsmanager gedaan. - Dit doet de Projectleider. - Door Sales en Qualitycontrol. - Klachten oplossen hoort er niet bij. - Wordt gedaan door projectleider en afd. onderhoud en service. - Wordt gedaan door verkopers. - Wordt door de werkvoorbereider gedaan. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Kon deze vraag niet beantwoorden. - Maar niet bij bestaande relaties, alleen bij potentiële. - Wordt gedaan door verkopers. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Dit is een directietaak. - Dit wordt in samenwerking met de bedrijfsleiders gedaan. - Door sales-afdeling. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Wordt door iedereen van het bedrijf zorg voor gedragen. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Wordt door de directeur gedaan. - Onbekend. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Door Projectleider + Directie. - In samenwerking met de projectleider. - niet van toepassing binnen het 2

5 Zorgt ervoor dat er een offerte wordt uitgebracht Onderhandelen met de relatie over verkoopvoorwaarden Opstellen van een contract met de relatie Verzorgen en bewaken van het (interne) ordertraject en de levering ja: 58% nee: 42% ja: 56% nee: 44% nee: 50% ja: 38% nee: 62% - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Door Projectleider. - Door sales. - Een taak van de algemeen directeur. - Een taak van de werkvoorbereider, calculator en bedrijfsleider. - Projectleider. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Dit doet de projectleider. - Dit is een directietaak. - Door contract management en sales. - Door Projectleider. - Samen met de algemeen directeur. - Technisch- en algemeen directeur. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Directie. - Dit doet de projectleider. - Door directie. - Door management. - Door Projectleider. - Technisch directeur + service/onderhoudsafdeling. - Wordt door de afdeling inkoop gedaan. - Wordt door de projectleider gedaan. - Zorgt dat het opgesteld wordt. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Dit doet de projectleider 6 x - Dit doet de administratieve afdeling samen met de controller. - Dit doet het projectteam. - Door operationele afdeling. - Door projectmanagement. - Kwaliteits afdeling. - Tot aan opdracht. - Wordt door de projectengineer of door de afdeling verkoop binnendienst, - Wordt door de uitvoering gedaan. 3

6 Zorgdragen voor het opstellen van een factuur Verrichten van de administratie van de eigen werkzaamheden (adressenbestand) Inlichten van overige afdelingen, zoals projectleiders, wanneer er een aanvraag komt/loopt ja: 30% nee: 70% ja: 62% nee: 38% ja: 62% nee: 38% - Dit doet de afdeling administratie 4x. - Dit doet de projectleider 6x - Dit doet de financiële administratie, evt. samen met operations. 3x - Dit doet de afdeling uitvoering. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Behalve facturering: wordt gedaan door de afdeling administratie. - Dit doet het projectteam samen met de administratie. - Door Administratie + Projectleider. - Functie bestaat niet in dit meerdere verschillende functies. 14x - Door Projectleider. - Door Sales. 4

7 Bijlage 2. Enquêteresultaten voor de functie Projectleider Functienaam Projectleider Hoofdtaak Projectplanning en -voorbereiding stelt een projectplan en de bijbehorende projectplanning op stelt een voorcalculatie op en bepaalt aan de hand daarvan de omvang en de uitvoering van het bijbehorende eindresultaat bepaalt in overleg met de leidinggevende de inkoop van materialen en betrekt hierbij ook de afdeling inkoop ja: 82% nee: 18% ja: 82% nee: 18% - Deze functie heet Lead-engineer. - Deze functie heet Projectmanager. - Dit doet de Afdeling Calculatie. 3x - Afdeling Calculatie doet voorcalculatie. 3 x - Projectleider doet dit in samenwerking met calculatie. - Wordt door de ontwerper en de calculator gedaan. - Dit doet alleen de inkoopafdeling. - Dit doen Bedrijfsleider en Werkvoorbereider. - Doet de projectleider helemaal zelf. - Een taak van de werkvoorbereider. - Er is geen afdeling inkoop. 2x - Dit gebeurt in het projectteam. - Inkoop=werkvoorbereider. - Wordt door hoofd inkoop gedaan. 5

8 krijgt het projectteam door de leidinggevende toegewezen Hoofdtaak Projectbehandeling initieert en organiseert de opstartvergadering met het projectteam bij aanvang van het project bespreekt met de projectadviseur en/of opdrachtgever de installatieconcepten en adviseert over de uitwerking ervan voert overleg met externe partijen omtrent de installatieopzet en de bijbehorende randvoorwaarden begeleidt het projectteam bij de uitwerking van het project instrueert het projectteam over de technische, inhoudelijke en organisatorische projectgegevens ja: 76% nee: 24% - Het projectteam is een vast team. 3x - De projectleider stelt zelf het projectteam samen. 4 x - De projectleider stelt het projectteam samen, in overleg met anderen. - Alleen uitvoering. - Samen met de Field Manager - Is een hoofdtaak. - Dit doet Engineering. - Dit doet Engineering. 6

9 signaleert afwijkingen en knelpunten in de projectplanning en neemt maatregelen om deze bij te sturen controleert de gemaakte kosten en de te verwachten kosten van zijn eigen projecten laat definitieve technische ontwerpen/ tekeningen, keuzen en oplossingen vaststellen en autoriseren stelt in opdracht keuringsplannen/testprocedures, bedieningsvoorschriften e.d. op ja: 84% nee: 16% ja: 78% nee: 22% - Projectleider doet dit in samenwerking met de leidinggevende. - In overleg met Hoofd administratie. - In samenwerking met inkoop (materiaal) - Samen met engineer. - Dit doet de ontwerper. - Dit is al bepaald. - Dit doet Engineering. - Er zijn geen installaties. - Niet bekend. - Samen met engineer. - Dit doet de KAM coördinator. - Dit doet de ontwerper. - Dit doet Engineering. - Dit doet Kwaliteit. - Dit doet de Meet- en Regelafdeling. - Wordt door de uitvoering gedaan. - Wordt door de werkvoorbereider gedaan. 7

10 stelt een nacalculatie op ja: 60% nee: 40% rapporteert over de projectvoortgang en over de financiële stand van zaken aan de leidinggevende Hoofdtaak Realisatiefase en nazorg controleert en beoordeelt de geproduceerde documenten voor realisatie van de uitvoering neemt deel aan vergaderingen en zorgt voor het uitwisselen van informatie uit deze vergaderingen met het interne projectteam en uitvoeringscoördinatoren levert de installaties op en rapporteert schriftelijk over de resultaten - Dit doet de afdeling Calculatie. 6x - Dit doet de afdeling Financiële Administratie. 2x - Door administratie. - In samenwerking met administratie. - Komt uit het systeem. - Ligt aan de grootte van het project. - De Projectleider doet dit samen met de controller. 8

11 onderlegt met de opdrachtgever over de betalingstermijnen en initieert de facturering onderhoudt na de oplevering contact met de opdrachtgever over het functioneren van de installatie analyseert voorkomende problemen die zich voordoen tijdens de garantieperiode en de gebruiksduur en lost deze op ja: 78% nee: 22% ja: 86% nee: 14% ja: 86% nee: 14% - Bedrijfsleider. - Betalingstermijnen niet zijn subtaak wel de facturering. - Bij opdracht al bekend. - Dit doet de Financiële Afdeling/de Financiële Administratie. 3x - Facturering doet de directeur. - Factuur via administratie. - Hij overlegt niet over de betalingstermijnen. - Wordt door de administratie gedaan. - Dit doet de Afdeling Service. 3x - Beperkt: afdeling service na oplevering. - Dit doet de salesmanager. - Door commerciële afdeling. - Wordt door bedrijfsleider gedaan in samen werking met de projectleider. - Dit gebeurt ook door de Serviceafdeling en de Ontwerper. - Dit doet de afdeling Service. 3x - Alleen tijdens de garantieperiode. - Dit doet de service-monteur. - Dit doet de Sales afdeling. 9

12 Hoofdtaak Administratie/rapportage voert de financiële projectadministratie ja: 44% nee: 56% stelt de financiële overzichten op ja: 44% nee: 56% - Dit gebeurt door Administratie/PZ. - Dit gebeurt door Calculatie en Administratie. - Deels ook door afdeling administratie. - Dit wordt door de administratie gedaan. 2x - Dit wordt door het bedrijfsbureau uitgevoerd. - Door financiële afdeling. 2x - Samen met de projectcontroller. - Wordt niet gedaan. - Administratie + directie. - Dit doet de afdeling Administratie. 3x - Dit doet Administratie/PZ. - Deels ook door afdeling administratie. - Dit doet de Financiële administratie. 3x - Werkvoorbereider. - Dit doet de Administratie. 3x - Administratie/PZ. - Alleen meer- en minderwerk. - Dit doet de Controller. 2x - Dit doet de Financiële Administratie. 3x - Komen uit het systeem. 10

13 beheert het projectarchief ja: 72% nee: 28% rapporteert periodiek omtrent voortgang, kosten, prognose, etc. Hoofdtaak Acquisitie ja: 80% nee: 20% ja: 46% nee: 52% - Archief medewerker. - Dit wordt door de administratie gedaan. 2x - Samen met projectcontroller. - Wordt door de werkvoorbereider gedaan. 2x - Dit wordt door de administratie gedaan. - Dit wordt door de Acquisiteur gedaan. - In samenwerking met financiële administratie. - Dit doen Projectleiders en Directie. - Dit gebeurt door Acquisitie - Dit doet de Directie of de Bedrijfsleider. 3x - Dit is geen hoofdtaak. 12x - Dit doet de Accountmanager. - Dit doet de Acquisiteur. - Geen taak in dit - Projectleider doet dit samen met Acquisiteur. - Wordt door de Commercieel Manager gedaan. 2x - Wordt door de Salesmanager gedaan. 11

14 onderhoudt een netwerk van externe relaties en bouwt dit verder uit signaleert kansen voor (vervolg)opdrachten, meer- of minderwerk en onderneemt daarop actie is actief in projectverwerving, zodat hij het jaarlijks vastgestelde acquisitietarget kan behalen nee: 50% ja: 88% nee: 12% ja: 38% nee: 62% - Dit gebeurt door Acquisitie - Dit doet de Directie of de Bedrijfsleider. 3x - Geen taak van de Projectleider. 12x - Dit doet de Accountmanager. - Dit doet de Acquisiteur. - Projectleider doet dit samen met Acquisiteur. - Wordt door de Commercieel Manager gedaan. 2x - Wordt door de Salesmanager gedaan. - Deels KAM coördinator, - Door accountmanager. - Door acquisiteur. - Dit doet de afdeling Acquisitie - Wordt gedaan door commerciële mensen. - Directietaak. - Door accountmanager. - Projectleider heeft geen acquisitietarget. 6x - Dit is geen taak van de Projectleider. 12 x - Geen taak in dit - In overleg met commercieel manager. - Is een taak van de Technisch Directeur. 2x - Wordt door de Acquisiteur gedaan. 2x 12

15 in geval van een Europese aanbesteding regelt hij na afloop van een project een referentiebrief van de opdrachtgever Hoofdtaak Kwaliteitszorg controleert resultaten op vakinhoudelijk kwaliteit, kwaliteit van proces, voortgang en budgetbewaking zorgt voor de documentatie van ontwerpinformatie en van projectvoortgangsinformatie ja: 24% nee: 76% ja: 82% nee: 18% ja: 90% nee: 10% ja: 88% nee: 12% - Dit doet de directie. 5x - Commercieel manager. - Commercieel medewerker. - Dit doet de Commerciële afdeling. 2x - Nog niet voorgekomen in dit 15 x - Weet niet. 4x - Dit wordt door de directie gedaan ev. met de calculatieafdeling. - Door acquisiteur. 2x - Door de directie of door de internationale accountmanager. - Door technisch directeur. - Taak van het Management. - Samen met de directie. - Dit doet de KAM coördinator. 3x - Dit is een taak van de bedrijfsleider. - Dit wordt door de kwaliteitmanagers gedaan. 2x - Door KAM coördinator. 2x - Dit doet de Projectleider gedeeltelijk. - Door KAM coördinator. 2x - Taak van tekenaar en ontwerper. 13

16 Hoofdtaak Kennisontwikkeling zorgt voor het uitbreiden van het eigen kennisniveau en overlegt opleidingsbehoeften met de leidinggevende houdt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied initieert het inbrengen van nieuwe technische ontwikkelingen in het ontwerp adviseert de leden van het projectteam over aanvullende opleidingen neemt deel aan projectevaluaties met de leden van het projectteam ja: 92% nee: 8% ja: 86% nee: 14% ja: 82% nee: 18% - Dit is geen hoofdtaak. - Is een hoofdtaak van de leidinggevende of de manager. - Zou bij de taak horen, maar komt in de praktijk te weinig voor. - Ligt bij directie. - Wordt gedaan door engineer. - Wordt gedaan door ontwerper. - Is geen kerntaak. - Projectleider doet dit in samenwerking met binnendienst. - Indien van toepassing. 3x - Is de verantwoording van de mensen zelf. 2x - Wordt door de manager gedaan. 14

17 adviseert de hiërarchisch leidinggevende aangaande personeelsmanagement ja: 84% nee: 16% - Dit doet het afdelingshoofd of de bedrijfsleider. - Dit doet de Projectmanager niet. 3x - Wordt door de manager gedaan. 15

18 Bijlage 3. Enquêteresultaten voor de functie Ontwerper Functienaam Ontwerper Hoofdtaak Projectbehandeling: het ontwerpen, berekenen, beschrijven en tekenen van installaties overlegt met de projectleider over de beschikbaar gestelde tijd voor de werkzaamheden ja: 78% nee: 22% ja: 78% nee: 22% ja: 78% nee: 22% tekenaar in het 3x werkvoorbereider. 3 x - Combinatie met de functie van Beveiligingsadviseur. - Deze functie heet Senior Engineer. - Deze functie heet Technical Consultant. - Deze functie heet werkvoorbereider. - Wordt Engineer genoemd. 17x - Functie wordt technisch tekenaar genoemd. - System Developmentengineer tekenaar in het 3x tekenaar in het 3x 16

19 verzamelt de relevante gegevens, documenten of kwaliteitsstandaarden controleert de te gebruiken data en gegevens op juistheid en compleetheid maakt n.a.v. de randvoorwaarden meerdere installatieconcepten stelt schetsontwerpen van installaties op en werkt deze uit ja: 78% nee: 22% ja: 78% nee: 22% ja: 70% nee: 30% ja: 78% nee: 22% tekenaar in het 3x tekenaar in het 3x tekenaar in het 3x - Gebeurt door Calculatie. - Gebeurt door Projectleider + hoofd Engineering. - Niet bekend. - Projectleider doet dit. tekenaar in het 3x - Samen met HFD Hard-en software. - Soms ook door ontwerpafdeling. 17

20 maakt berekeningen ten behoeve van deze installaties ja: 70% nee: 30% maakt de bijbehorende tekeningen ja: 62% nee: 38% vraagt offertes aan, beoordeelt deze en doet een voorstel aan de projectleider ja: 68% nee: 32% tekenaar in het 3x - Dit doet de Calculatieafdeling. 2x - Wordt gedaan door Engineering. - Wordt gedaan door de Technieker. - De Ontwerper doet dit samen met de Calculator. tekenaar in het 3x - Dit wordt gedaan door de Tekenaar of de Tekenafdeling (soms in deeltijd). 8x tekenaar in het 3x - Dit doet de afdeling Calculatie. 2x - Dit doet de afdeling Uitvoering. - Dit gebeurt door de Projectleiding. - De Engineer vraagt geen offertes aan. - Ontwerper doet dit samen met salesmanagers. - Dit doet de Werkvoorbereider. - Dit is onbekend. 18

21 stelt materiaalstaten, of bestek op ja: 72% nee: 28% maakt een voorstel voor (een onderdeel van) de begroting of aannames doen voor een offerte overlegt met en rapporteert frequent aan de projectleider over de voortgang van de werkzaamheden ja: 58% nee: 42% ja: 76% nee: 24% tekenaar in het 3x - Dit doet de afdeling Uitvoering. - Materiaalstaten/bestek wordt aangeleverd. - Niet van toepassing binnen het - Dit doet de Werkvoorbereider. tekenaar in het 3x - Dit doet de afdeling Calculatie. 5x - Dit doet de Bedrijfsleider. - Dit is een taak van de Projectleider. - Door Projectleiding/Enginering en calculatie. - Dit gebeurt door de Projectleider. 2x - De Ontwerper doet dit samen met de Werkvoorbereider. - Dit wordt deels door de calculatieafdeling gedaan. tekenaar in het 3x - Door 1e monteur. - Is vooral een hoofdtaak. 19

22 Hoofdtaak Kwaliteitszorg past de kwaliteitsrichtlijnen toe volgens de procedures ja: 54% nee: 46% ja: 74% nee: 26% tekenaar in het 3x - Gebeurt door aparte afdeling Certificering. - Dit doet de Projectleider. - Dit is een taak van de Kwaliteitsmanager. 4x - Dit is een taak van de KAM coördinator. 2x - Is een taak van de VGM coördinator. - Dit doet het Hoofd Uitvoering. - De ontwerper doet dit in samenwerking met kwaliteitsmanager. - Is subtaak. - Voor ieder project behandelt de bedrijfsleider de kwaliteitszorg. tekenaar in het 3x - 1e monteur en Projectleider, voor de map is iedereen verantwoordelijk. - Door kwaliteitsmanager. - Een taak van de kwaliteitsmanager. 20

23 uitvoeren en registreren van ontwerpbeoordelingen/controles (werk van anderen) beheren of (laten) verwerken van keuringscommentaar resp. modificaties en/of revisies op goedgekeurde ontwerpen/tekeningen. Beoordelen interne wijzigingsvoorstellen en goedgekeurde wijzigingen (laten) verwerken levert gegevens aan voor de documentatie van ontwerpinformatie en van projectvoortgangsinformatie ja: 56% nee: 44% ja: 70% nee: 30% ja: 72% nee: 28% tekenaar in het 3x - Dit doet de Projectleider. - Door Administratie/Directie. - Door projectteam. - KAM handboek + medewerker. - KAM medewerker. - Kwaliteitsmedewerker. - De Ontwerper doet dit samen met de Projectleider. tekenaar in het 3x - Dit doet de Bedrijfsleider. - Dit doet het Projectteam. - Door Tekenaars + Projectleiding. - Dit doet de Projectleider. - Weet men niet. 2x tekenaar in het 3x - Dit doet de werkvoorbereider. - Door projectmanager. - Door Projectleider. - De Ontwerper doet dit samen met de Calculator. - Weet niet. 2x 21

24 neemt deel aan de projectevaluaties met de projectmedewerkers Hoofdtaak Kennisontwikkeling meldt eventuele opleidingsbehoeften aan de leidinggevende ja: 72% nee: 28% ja: 72% nee: 28% ja: 72% nee: 28% - tekenaar in het 3x - Door projectleider. - Geen evaluaties. 2x tekenaar in het 3x - Dit is een managerstaak. - Door kwaliteitsbeheerder. - Door projectteam. tekenaar in het 3x - Aan de projectleider. - Dit verloopt via loopbaantraject door de coördinator. - Door Projectleiders en afdelingshoofden. 22

25 zorgt voor het uitbreiden van het eigen kennisniveau door onder meer het volgen van aanvullende specifieke cursussen houdt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied ja: 78% nee: 22% ja: 78% nee: 22% tekenaar in het 3x - Dit geldt voor iedereen, komt meestal via directie of mensen zelf. - Gebeurt per afdeling. - PZ vindt dit geen taak maar een vanzelfsprekendheid. tekenaar in het 3x - Doet iedereen zelf via tijdschriften OTIB 23

26 Bijlage 4. Enquêteresultaten voor de functie Technisch Directeur Functienaam Technisch directeur Hoofdtaak Bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie stelt zich op de hoogte van product- en marktontwikkelingen heeft overzicht van de hele organisatie in het kader van voldoende werk en kwaliteit (prijs) is in overleg met de financieel directeur betrokken bij de jaarresultaten ja: 52% ja: 46% nee: 52% - Functie bestaat niet binnen het bedrijf 18x - Bedrijfsleider/ adjunct directeur. - Algemeen + operationeel directeur. - Deze functie is gecombineerd met die van bedrijfsleider. - Taken worden uitgevoerd door bedrijfsleider, projectleider en directie (loopt door elkaar). - Taken worden uitgevoerd door directie (combinaties). - Taken worden uitgevoerd door directie en projectleiding. - Heet Algemeen directeur. 5x - Heet Businessdirector. - Heet Binnendienst directeur. - Deze functie bestaat pas een jaar, nog geen inzicht in precieze taken - Heet Directeur Businessunit. - Heet bedrijfsleider. - Heet Unitmanager. : - Functie bestaat niet binnen het bedrijf 18x - Bedrijfsleider/ adjunct directeur. - Algemeen + operationeel directeur. - Deze functie is gecombineerd met die van bedrijfsleider. - Taken worden uitgevoerd door bedrijfsleider, projectleider en directie (loopt door elkaar). - Taken worden uitgevoerd door directie (combinaties). - Taken worden uitgevoerd door directie en projectleiding. - Er is geen Financieel Directeur. 2x 24

27 analyseert en interpreteert deze ontwikkelingen en resultaten formuleert adviezen en verbetervoorstellen vanuit een technisch perspectief met het oog op strategische beslissingen overlegt met de overige directieleden over het algehele beleid van de organisatie presenteert (project)resultaten aan de overige directieleden rapporteert samen met de overige directieleden aan de Raad van Bestuur Hoofdtaak Supervisie over de uitvoering van het technisch beleid bewaakt de technische uitvoering van de projecten ja: 46% nee: 52% ja: 20% nee: 78% ja: 46% nee: 52% ja: 42% nee: 56% - Er zijn geen andere directieleden. - Geen directieleden, maar managementteam. - Gebeurt door Management. - Er zijn geen andere directieleden. - Geen directieleden, maar managementteam. - Niet van toepassing binnen het - Dit doet de Directeur/eigenaar. 2x - Familiebedrijf, n.v.t. binnen het - Geen directieleden, maar managementteam. - Geen Raad van Bestuur, rapporteert aan de algemene directie. - Geen Raad van Bestuur. 9x - Niet van toepassing binnen het 2x - Dit doet de Operationeel Directeur. - Dit wordt gedaan door operationeel manager. - In samenwerking met directie. - Dit doet hij samen met de Hoofdengineer. - Dit doet de Fieldmanager. - Dit wordt gedaan door Operationeel Manager. - Dit doet het Hoofd uitvoering. - Dit doet de Projectleider. - Wordt door het hele management gedaan. 25

28 overlegt met de bedrijfsleider/ vestigingsmanager en/of de projectleiders over de technische uitvoering van de projecten en de keuze van leveranciers (o.a. inkoop) lost grote problemen (juridisch) op waar de bedrijfsleider/ vestigingsmanager en/of de projectleiders binnen een project niet zelf uit kunnen/mogen komen zorgt voor een vlotte samenwerking tussen onderaannemers, architecten en projectontwikkelaars en adviesbureaus in overleg met de projectleiders Hoofdtaak Acquisitie en beheer van relaties onderhoudt een netwerk van externe relaties en bouwt dit verder uit signaleert kansen voor (vervolg)opdrachten en onderneemt daarop actie evalueert de technische uitvoerbaarheid en moeilijkheidsgraad van potentiële projecten is actief in projectverwerving, zodat hij het jaarlijks vastgestelde acquisitietarget kan behalen in overleg met de commercieel directeur ja: 46% nee: 52% ja: 46% nee: 52% ja: 44% nee: 54% ja: 46% nee: 52% - Dit wordt gedaan door operationeel manager. - Gedeeltelijk. - In combinatie met de directeur uitvoering. - In samenwerking met directie. - Indien behoefte. - Dit doet de Operationeel Directeur. - Dit wordt gedaan door operationeel manager. - In combinatie met de directeur uitvoering. - N.v.t. lossen afdelingen zelf op. - Operationeel- en algemeen directeur. - Dit wordt gedaan door operationeel manager. - Doen projectleiders zelf. - Door projectleider. - In combinatie met de projectleider. - Operationeel directeur. - Gebeurt door Algemeen directeur. - Er is geen target. - Wordt gedaan door de Operationeel Directeur. 26

29 onderhoudt contact met rijks- en lokale overheden ja: 44% nee: 54% handelt lastige klachten af - Door Algemeen directeur. - Niet bekend wie dit doet. - Niet van toepassing binnen het - Operationeel directeur. - Wisselend. Hoofdtaak Kwaliteitszorg en -verbetering controleert resultaten op vakinhoudelijk kwaliteit, kwaliteit van proces, voortgang en budgetbewaking kijkt mede naar audits van kwaliteitssystemen signaleert kansen om het rendement van projecten te verbeteren informeert bedrijfsleiders en/of vestigingsmanagers en/of projectleiders wat betreft ontwikkelingen omtrent installaties (prijs, kwaliteit en levering) Hoofdtaak Kennisontwikkeling en uitvoering van personeelsbeleid ja: 42% nee: 56% ja: 46% nee: 52% ja: 46% nee: 52% ja: 48% nee: 50% - Dit doet de Algemeen Directeur. - Dit wordt gedaan door de kwaliteitsmanager. - Door KAM-afdeling. - Wordt door de KAM-coördinator gedaan. - In samenwerking met Kwaliteitszorg. - Dit doet de Kwaliteitsmanager. - Wordt door de Auditors gedaan. - Is een taak van de hele Directie. - Dit doet de afdeling Inkoop of de Werkvoorbereider. - Dit wordt ook door de Teamleider gedaan. - Dit doet de Operationeel Directeur. - Door verschillende functionarissen. - Gebeurt door Operationeel Directeur. - Technisch Directeur doet dit gedeeltelijk, hoort als hoofdtaak bij Personeelszaken. 27

30 zorgt voor het uitbreiden van het eigen kennisniveau door onder meer het volgen van aanvullende specifieke cursussen houdt zich op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied onder meer door het lezen van vakliteratuur en bezoeken van branchegebonden beurzen en door afstemming met andere technici houdt zich op de hoogte van productontwikkelingen bij leveranciers initieert het inbrengen van nieuwe technische ontwikkelingen in projecten is betrokken bij personele en organisatorische bedrijfsvoering voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers ja: 44% nee: 54% - Niet meer nodig. - Operationeel directeur. - Is een taak van Personeelszaken. - Is een vanzelfsprekenheid. 28

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s)

Bedrijfsleider. Afdelingschef(s) Voorbeeldformulier er functieprofiel fiel afdelingschef Basisgegevens: Naam van de functie: Afdelingschef... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van:

Nadere informatie

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider

Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Voorbeeldformulier functieprofiel bedrijfsleider Basisgegevens: Naam van de functie: Bedrijfsleider... Datum: 20 augustus 2009 Plaats in de organisatie: Rapporteert aan of werkt onder leiding van: Directie...

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Medewerker evenementenorganisatie

Medewerker evenementenorganisatie Medewerker evenementenorganisatie Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: ( Junior ) Accountmanager Crebonummer: 93801 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie

VCA functie / aanwijzing FORMULIER. Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING. Organisatie Formulier 131.14 Functieomschrijving Projectmanager (11) FUNCTIEOMSCHRIJVING Functie benaming Projectmanager (11) Aanwijzing verantwoording Installatie verantwoordelijke / VCA Coordinator / Opleider /

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst

Commercieel medewerker binnendienst Commercieel medewerker binnendienst Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij.

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Contactcenter medewerker Crebonummer: 90114 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Medewerker mobiliteit

Medewerker mobiliteit Medewerker mobiliteit Doel (Mede)ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, uitvoeren van mobiliteitstrajecten en geven van individueel loopbaanadvies, uitgaande van het mobiliteits-/ personeelsbeleid op instellings-

Nadere informatie

MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING. Pensioenadviseur / lid Management Team

MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING. Pensioenadviseur / lid Management Team MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING Pensioenadviseur / lid Management Team MUTSAERTS INHOUDSOPGAVE 1) Doel van de functie..blz. 3 2) Plaats in de organisatie..blz. 3 3) Taken & resultaatgebieden..blz. 3 4) Verantwoordelijkheden..blz.

Nadere informatie

Manager werkvoorbereiding groen, grond, infra

Manager werkvoorbereiding groen, grond, infra Manager werkvoorbereiding groen, grond, infra Kerntaken Werkprocessen 3 Organiseert en begeleidt werkzaamheden 3.2 Maakt en bewaakt planning 4 Managet bedrijfsonderdelen 4.1 Beheert bedrijfsadministratie

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting)

Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Kwalificatiedossier Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud 2011-2012 (samenvatting) Uitstromen: Calculator/onderhoudsspecialist (niveau 4) Uitvoerder (niveau 4) Ondernemer (niveau 4) Kleur- en interieuradviseur

Nadere informatie

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord

Student : Lex Krijgsman maakt voortgangsverslag zoals omschreven in het voorwoord Voortgangsverslag blok 5 Naam : Lex Krijgsman Studentnummer : 11071060 Groep : TP29 datum : 10-08-2013 periode : Leerjaar 2 (Propedeuse ) september 2013 augustus 2014 Doel : Het voortgangsverslag is vooral

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Functiebeschrijving projectleider

Functiebeschrijving projectleider Functiebeschrijving projectleider 1. Algemene informatie Naam instelling : MEE Noordwest-Holland Standplaats : Alkmaar, Den Helder, Haarlem, Heemskerk of Hoorn ( de functionaris zal werkzaam kunnen zijn

Nadere informatie

Standaard Competentieprofielen / rollen P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E

Standaard Competentieprofielen / rollen P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Standaard Competentieprofielen / rollen P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Standaard rollen/ competentieprofielen PiCompany Om u te helpen bij de keuze voor de te meten competenties heeft

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Sectormanager administratie

Sectormanager administratie Sectormanager administratie Doel van de functie Leidinggeven aan de afdeling administratie, het ontwikkelen en implementeren van afdelingsbeleid, fungeren als controller, zodanig dat de afdeling doelmatig

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement b. Functie evaluator multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub b Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

02.01.02 Inkoper Technische voorbereiding. 02.01.03 Calculator Technische voorbereiding. 02.01.06 Planner Technische voorbereiding

02.01.02 Inkoper Technische voorbereiding. 02.01.03 Calculator Technische voorbereiding. 02.01.06 Planner Technische voorbereiding Bouwend Nederland, ZOETERMEER Functienummer Functienaam Afdeling 01.01.01 Vastgoedontwikkelaar (Project)ontwikkeling 01.01.02 Tendermanager (Project)ontwikkeling 01.01.03 Projectontwikkelaar (Project)ontwikkeling

Nadere informatie

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER

CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER CONCEPT-FUNCTIEPROFIEL: MANAGER VASTGOED EN TECHNISCH BEHEER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Datum voorlopige vaststelling: Organisatorische eenheid: Vastgoed en technisch beheer Datum definitieve

Nadere informatie

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM

ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM ORGANISATIEBESCHRIJVING KWALITEITSZORGSYSTEEM Voor het beschikbaar stellen van uitzendkrachten en detacheren van medewerkers overeenkomstig VG Checklist Uitzendorganisaties. DEKACHERING B.V. Kladseweg

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker evenementenorganisatie mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Medewerker evenementenorganisatie mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Medewerker evenementenorganisatie mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Architectenbureaus C o n s t r u c t i e

Architectenbureaus C o n s t r u c t i e Handboek functie- indeling Architectenbureaus C o n s t r u c t i e Dit document bevat de functiebeschrijvingen van de functiefamilie Constructie, zoals opgenomen in het Handboek Functie-indeling Architectenbureaus,

Nadere informatie

Vwo met profiel EM, CM (met Wiskunde A of Wiskunde B), NG, NT. Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo

Vwo met profiel EM, CM (met Wiskunde A of Wiskunde B), NG, NT. Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Bedrijfskunde Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo (ook International Business) Percentage werkend 93% (94%) Percentage studerend 2% (1%) Percentage baan op niveau 51% (63%) Percentage tevreden over aansluiting

Nadere informatie

Accountant (bij voorkeur vennotabel)

Accountant (bij voorkeur vennotabel) Accountant (bij voorkeur vennotabel) Wij zoeken Voor ons team zijn we voor 40 uur per week op zoek naar een accountant voor de samenstelpraktijk (bij voorkeur vennotabel). In deze functie voer je werkzaamheden

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT

NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT Functienaam: Afdeling: Team: Hoofd Management Team Organisatieschema DIRECTIE COLLECTIE PRESENTATIE FACILITAIRE ZAKEN EXTERNE ZAKEN FINANCIËN en P&O HOOFD Secretaresse

Nadere informatie

OVERZICHT BEROEPSSPECIFIEKE TAALEISEN PER WERKPROCES

OVERZICHT BEROEPSSPECIFIEKE TAALEISEN PER WERKPROCES OVERZICHT BEROEPSSPECIFIEKE TAALEISEN PER WERKPROCES HORECA Horeca assistent 2 Kok 2 Zelfstandig werkend kok 2 Gespecialiseerd kok 3 Leidinggevende keuken 3 Gastheer/gastvrouw 4 Bartender 5 Zelfstandig

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement.

Zie figuur verantwoordelijkheidsverdeling werkplekmanagement. Verpleegkundig Hoofd Zorgeenheid / Manager 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Plaats in de organisatie/oriëntatie:

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. Functiebeschrijving. Context. Werkzaamheden. Coördinator ROWF. Coördinator ROWF Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie Martinuscollege

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013 Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013 Overzicht van de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap Werkprocessen van de CE Ondernemerschap CEO wp. 1 Bepaalt het (toekomst)beeld

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Uitgangspunten en principes bij het beoordelen van beroepsbekwaamheid

Uitgangspunten en principes bij het beoordelen van beroepsbekwaamheid Uitgangspunten en principes bij het beoordelen van beroepsbekwaamheid 1. De beoordeling van beroepsbekwaamheid van de Ondernemer is gebaseerd op reguliere clusters van taken binnen het beroep waarvoor

Nadere informatie

directeur medewerkers organisatorische eenheid

directeur medewerkers organisatorische eenheid Bijlage 2 Stichting Haagse Gezondheidscentra Functie : manager Datum : 10 januari 2004 I Doel van de functie Leidinggeven aan de organisatorische eenheid en bevorderen van een resultaatgericht klimaat

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), dienst(en) of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Medewerker Marketing en Communicatie kwalificatie: Marketing medewerker Niveau: 4 Crebonummer: 90532 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS

ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS ALTIJD OP EXPEDITIE VOOR PROFESSIONALS SUCCESVOLLE MISSIE DIE VERDER REIKT DAN DE HORIZON WERELDS BEMIDDELT, VERBINDT EN ONTWIKKELT PROFESSIONALS IN DE FINANCE, SALES & TECHNIEK VAN MBO+ TOT EN MET WO

Nadere informatie

Functieprofiel: Opleider Trainer Adviseur Contractactiviteiten Functiecode: 0107

Functieprofiel: Opleider Trainer Adviseur Contractactiviteiten Functiecode: 0107 Functieprofiel: Opleider Trainer Adviseur Contractactiviteiten Functiecode: 0107 Doel Verwerven, ontwikkelen en verzorgen van contractactiviteiten, teneinde binnen de doelstelling van het eigen organisatie-onderdeel

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers)

Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers) Zelfstandig ondernemer detailhandel klein bedrijf (ZZP 1-10 medewerkers) Midden- en Grootwinkelbedrijf kleinbedrijf Hoofdkantoor Distrib.centrum Filialen Food X X Non-Food X X Ambulante handel X X = aanwezig

Nadere informatie

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT

SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT SCREENING, ASSESSMENT, DEVELOPMENT DIRECTIE Algemeen directeur Commercieel directeur Directeur basisschool Directeur CLB Directeur facilitaire diensten Directeur middelbare school Financieel directeur

Nadere informatie

Contactcenter medewerker

Contactcenter medewerker Contactcenter medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel O Doel Ontwerpen, ontwikkelen en (doen) vervaardigen van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT-) systemen, binnen de doelstellingen van de dienst/afdeling

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Competentieprofiel Teamleider

Competentieprofiel Teamleider Competentieprofiel Teamleider 1 Competenties De teamleider bezit de volgende competenties: Overal waar zij staat, wordt ook hij bedoeld Integriteit Het hanteren en handhaven van algemeen aanvaarde en bedrijfsnormen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF

FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF FUNCTIEPROFIEL: LOCATIEMANAGER STICHTING PETJE AF ALGEMENE KENMERKEN De locatiemanager heeft een leidinggevende functie waarbij de primaire taak bestaat uit het begeleiden van het operationele proces.

Nadere informatie

Medewerker onderwijsontwikkeling

Medewerker onderwijsontwikkeling Medewerker onderwijsontwikkeling Doel Ontwikkelen van en adviseren over het onderwijsbeleid en ondersteunen bij de implementatie en toepassing ervan, uitgaande van de geformuleerde strategie van de instelling/faculteit

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten. Administratieve ondersteuning aan managementassistent

Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten. Administratieve ondersteuning aan managementassistent Taakomschrijving Administratief medewerker klachten Registreren van, achterhalen oorzaak en terugkoppeling van klachten Administratieve ondersteuning aan managementassistent 1 Taakomschrijving Administratief

Nadere informatie

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen

Contextbeschrijving. Schoonderbeek Installatiegroep. Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Contextbeschrijving Schoonderbeek Installatiegroep Robin van Heijningen Hillegom 07-10-2012 AD projectleider techniek Voorwoord Dit

Nadere informatie

Functiekarakteristieken (normfuncties) Functienaam: chauffeur. Doel van de functie: besturen van rouw- en volgauto s.

Functiekarakteristieken (normfuncties) Functienaam: chauffeur. Doel van de functie: besturen van rouw- en volgauto s. Functiekarakteristieken (normfuncties) Functienaam: chauffeur. besturen van rouw- en volgauto s. -rijdt in een rouwauto (in stoetverband); -rijdt in een volgauto (in stoetverband); -draagt zorg voor het

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Titel Voorbeeld Offerte. 1 appalti.nl

Titel Voorbeeld Offerte. 1 appalti.nl Titel Voorbeeld Offerte 1 appalti.nl USB-stick Op de USB-stick treft u de volgende documenten aan: Document 1 Document 2 Document 3 2 appalti.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. DIENSTEN... 6 3. PROJECTPLANNING

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012 Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012 Overzicht van de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap Werkprocessen van de CE Ondernemerschap CEO wp. 1 Bepaalt het (toekomst)beeld van

Nadere informatie

Finance & Control. Plaats in de organisatie:

Finance & Control. Plaats in de organisatie: Functienaam: Sector: Afdeling: teammanager Financiën Finance & Control Financiën Plaats in de organisatie: De teammanager Financiën verricht zijn werkzaamheden onder de verantwoordelijkheid van de manager

Nadere informatie

P&O-adviseur. Context. Doel

P&O-adviseur. Context. Doel P&O-adviseur Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en/of de uitvoering van het personeel- en organisatiebeleid voor faculteit(en), diensten of de instelling, binnen de kaders van, wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse In onderstaande formulierenset van de opleiding management assistent is aangegeven wat de verschillen zijn tussen management assistent

Nadere informatie

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+

Matrix referentieprofiel Kredietbeoordelaar Lokale Banken Visie 2010+ Kredietbeoordelaar Visie 2010+ A Kredietbeoordelaar Visie 2010+ B Kredietbeoordelaar Visie 2010+ C Kwantitatieve gegevens van de eenheid Organogram Functiegroep 6 Functiegroep 7 Functiegroep 8 Omvang van

Nadere informatie

Uitgangspunten en principes bij het beoordelen van beroepsbekwaamheid

Uitgangspunten en principes bij het beoordelen van beroepsbekwaamheid Uitgangspunten en principes bij het beoordelen van beroepsbekwaamheid 1. De beoordeling van beroepsbekwaamheid van de Vormgever ruimtelijke presentatie en communicatie is gebaseerd op reguliere clusters

Nadere informatie

Outdoor Manager 3. Inleiding

Outdoor Manager 3. Inleiding Outdoor Manager 3 Inleiding Over deze examenstandaard Deze examenstandaard behoort tot cohort 2012-2013. Alle examenstandaarden van dit cohort zijn vormgegeven volgens Model 5 van de groene standaard.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

BIM-rollen & competenties. BIM Praktijkdag 20-03-2014, Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet

BIM-rollen & competenties. BIM Praktijkdag 20-03-2014, Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet BIM-rollen & competenties BIM Praktijkdag 20-03-2014, Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet Introductie Wouter Notenbomer Projectmanager SBRCURnet Bouwtechniek BIM JUNI 2013 2 Kennisinstituut + = JUNI 2013

Nadere informatie

Civiele Techniek Bruto startsalaris: 2.665

Civiele Techniek Bruto startsalaris: 2.665 Civiele Techniek Bruto startsalaris: 2.665 Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Percentage werkend 93% Percentage baan op niveau 63% Percentage tevreden over aansluiting 75% Maanden zoektijd 2 Prognose goed

Nadere informatie

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner

FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING. Stichting Talent Managementondersteuner FUNCTIEREEKS EN -WAARDERING Stichting Talent Managementondersteuner januari 2013 Opdrachtgever Stichting Talent Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van

Functieboek. RUD Utrecht. op basis van Functieboek RUD Utrecht op basis van 1 september 2015 Inhoudsopgave Management team Directeur 3 Teamleider 5 Team Strategisch Beraad Controller 7 Adviseur A (HRM) 9 Adviseur A (Secretaris Bestuur & Directie)

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur.

Functieprofiel: Operationeel Manager. De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Organisatie Functieprofiel: Operationeel Manager De operationeel manager ontvangt leiding van en is verantwoording schuldig aan de directeur. Geeft leiding aan en werkt samen met de vrijwilligers en de

Nadere informatie

Projectleider huisvestingszaken. CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken

Projectleider huisvestingszaken. CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 10 Werkterrein Bedrijfsvoering -> Facilitaire Zaken Activiteiten Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.2

Voortgangsverslag 1.2 Voortgangsverslag 1.2 Robin van Heijningen Voortgangsverslag 1.2 Studieloopbaanbegeleiding Robin van Heijningen Hillegom 02-02-2013 Schoonderbeek Installatietechniek Voorwoord Je stelt halverwege de contractperiode

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Kijk op beroep en opleiding

Kijk op beroep en opleiding Kijk op beroep en opleiding GOC heeft de wettelijke taak om kwalificatiedossiers te maken voor opleidingen in de creatieve industrie. In de kwalificatiedossiers staat wat iemand tijdens zijn beroepsopleiding

Nadere informatie