Vwo met profiel EM (met Wiskunde B), CM (met Wiskunde B), NG (met Wiskunde B), NT. 80% Maanden zoektijd 1 Prognose

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vwo met profiel EM (met Wiskunde B), CM (met Wiskunde B), NG (met Wiskunde B), NT. 80% Maanden zoektijd 1 Prognose"

Transcriptie

1 Informatica Bruto startsalaris: Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Percentage werkend 96% Percentage baan op niveau 47% Percentage tevreden over aansluiting Vwo met profiel EM (met Wiskunde B), CM (met Wiskunde B), NG (met Wiskunde B), NT. 80% Maanden zoektijd 1 Prognose slecht Conjunctuur gevoeligheid Uitwijkmogelijkheden Jaar enquête 2009 erg hoog gemiddeld Arbeidsmarkt: -Enkele van de vele beroepsmogelijkheden voor informatici zijn: Systeemontwerper Programmeur Informatieanalist Adviseur Manager -Deze functies kun je bijvoorbeeld vervullen bij: Organisaties in de commerciële of non-profit sector zoals Shell, TNO, Philips, KNMI, Delta Loyd en AKZO Computerleveranciers, Gespecialiseerde IT-bedrijven zoals IBM en Oracle (Academische) ziekenhuizen Banken en verzekeringsmaatschappijen Rekencentra en Overheid -Daarnaast streven veel informatici naar zelfstandig ondernemerschap. Veel jonge starters op het brede terrein van de interneteconomie zijn informaticastudenten. Dit heeft al geresulteerd in zeer succesvolle bedrijven als TomTom, Hippo en Guerrilla Games. -Onderwijs, o.a. docent informatica. Beroepen o.a. Adviseur interne controle en beveiliging informatievoorziening Adviseert over de opzet van de controle en beveiliging van computersystemen. Ontwikkelt technieken voor beveiliging en controle. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt richtlijnen, procedures en adviezen op voor de beveiliging van computersystemen en zet die op papier, controleert of richtlijnen en procedures worden nageleefd, gaat na of controle- en beveiligingsmaatregelen werken en volgt de ontwikkelingen op het vakgebied. Manager telecommunicatiebedrijf Geeft leiding aan een telecommunicatiebedrijf. Ontwikkelt toepassingen voor telecommunicatie en adviseert daarover. Voorbeelden van werkzaamheden: begeleidt, instrueert en beoordeelt uitvoerend personeel, houdt toezicht op de medewerkers van de afdeling, adviseert over het telematicabeleid, ontwikkelt toepassingen voor telecommunicatie, bewaakt de kosten en geeft leiding aan projecten. Databasebeheerder (hoger) Beheert grote databases. Voorbeelden van werkzaamheden: zorgt dat databases aan de gestelde prestatiekenmerken voldoen, installeert en beheert databases, begeleidt applicatiebeheerders en gebruikers bij het selecteren en zoeken naar de juiste data en adviseert hen hierover, zorgt voor de opslag van gegevens, regelt de beschikbaarheid en beveiliging van databases, stelt procedures op, geeft advies over de verdere ontwikkeling van databases en onderhoudt contacten met leveranciers.

2 Netwerkbeheerder (hoger) Beheert het datanetwerk van een bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: zorgt dat het netwerk aan de gestelde prestatiekenmerken voldoet, kiest geschikte hardware uit, installeert en configureert netwerkcomponenten, lokaliseert storingen in hardware en software en lost die eventueel zelf op, stelt richtlijnen op voor het gebruik van netwerken en adviseert over de verdere ontwikkeling van het netwerk. Embedded software engineer Ontwikkelt software die draait op microchips. Het gaat vooral om real time software voor machines, zoals liften en wissels. Voorbeelden van werkzaamheden: ontwikkelt en programmeert software en test software met hulp van machines. Adviseur ict Adviseert bedrijven en afdelingen over informatievoorziening en automatisering. Voorbeelden van werkzaamheden: analyseert informatie, brengt de informatiestromen binnen een organisatie in kaart, adviseert over apparatuur, netwerk en systeemprogrammatuur, stelt via gesprekken en interviews vast aan welke informatie medewerkers behoefte hebben, houdt de ontwikkelingen op het vakgebied bij en stelt adviezen en rapportages op voor besluitvorming door het management. Programmeur Pascal (hoger) de programmeertaal Pascal. Deze taal wordt vaak gebruikt voor administratieve, educatieve, wetenschappelijke en technische toepassingen. Voorbeelden van werkzaamheden: schrijft programma's op basis van het technisch ontwerp, test programma's en stelt die eventueel bij, legt computerdocumentatie aan en maakt handleidingen. Systeemanalist Analyseert bedrijfsprocessen. Is verantwoordelijk voor het ontwikkeltraject van informatiesystemen, van functioneel ontwerp tot implementatie. Voorbeelden van werkzaamheden: coördineert de ontwikkeling van informatiesystemen, stelt functionele en technische ontwerpen op, bouwt informatiesystemen, besteedt onderdelen van het ontwikkelingsproces uit en onderhoudt en beheert informatiesystemen. Tester ict Test nieuwe versies van informatiesystemen en beoordeelt testresultaten. Voorbeelden van werkzaamheden: formuleert testcriteria op basis van functionele ontwerpen, geeft advies, legt testscripts, testinvoer en testresultaten vast zodat fouten reproduceerbaar zijn, overlegt met ontwerpers en gebruikers en doet wijzigingsvoorstellen. Configuration manager ict Beheert een configuratiedatabase. Dit is een gegevensbestand waarin alle componenten van de automatiseringsmiddelen (zoals computerprogramma's, computerapparatuur en documentatie) binnen een bedrijf zijn vastgelegd. Is eventueel verantwoordelijk voor het beheer van systeembibliotheken en de distributie van software- en programmatuurversies. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt richtlijnen op voor de codering, opname en verwijdering van componenten, identificeert componenten en legt deze vast, beheert de configuratiedatabase en coördineert de ingebruikname van nieuwe versies. Hoofd beheer ict Geeft leiding aan een afdeling ict-beheer. Is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de technische infrastructuur binnen een bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel, maakt onderhoudsplannen, adviseert het management en begeleidt projecten voor systeem- en netwerkbeheer. Systeembeheerder (hoger) Zorgt ervoor dat computersystemen van bedrijven goed functioneren en voldoen aan de gestelde prestatiekenmerken. Voorbeelden van werkzaamheden: installeert en configureert componenten van de technische infrastructuur, instrueert gebruikers van computersystemen, voorkomt en herstelt storingen, controleert of software en hardware goed werken, beheert apparatuur en programmatuur, houdt toezicht op het onderhoud van computersystemen, zorgt voor back-ups, denkt mee over computersystemen vernieuwen of uitbreiden, overlegt met leidinggevenden en onderhoudt contacten met leveranciers. Telecommunicatiemanager Ontwikkelt beleid voor telematica (de combinatie van computers en telecommunicatie). Voorbeelden van werkzaamheden: analyseert informatiebehoeften, onderzoekt de mogelijke toepassingen van verkrijgbare systemen en componenten (bijvoorbeeld transmissielijnen en

3 netwerken), onderzoekt nieuwe vormen van communicatie, adviseert klanten, schrijft rapporten, wijzigt bestaande systemen of breidt die uit, voert nieuwe systemen in, informeert gebruikers over nieuwe systemen (via demonstraties en protocollen), begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel en vertelt hen wat er moet gebeuren. Informatieanalist Onderzoekt de informatiebehoefte van een afdeling of medewerker en adviseert over het informatiesysteem dat het best op die behoefte inspeelt. Voorbeelden van werkzaamheden: brengt via gesprekken en interviews met de toekomstige gebruikers van informatiesystemen de informatiebehoefte in kaart en rapporteert mogelijke oplossingen aan de projectleider. Systeemontwikkelaar Ontwikkelt informatiesystemen voor verschillende toepassingen. Voorbeelden van werkzaamheden: analyseert informatievraagstukken, kiest de juiste methode voor systeemontwikkeling, ontwerpt, bouwt en test informatiesystemen, maakt documentatie en helpt informatiesystemen te implementeren. Adviseur crm-systemen Adviseert bedrijven over de inrichting van customer relationship management systemen. Een crm-systeem maakt het mogelijk verschillende verkoop- en marketingprocessen optimaal op elkaar af te stemmen. Voorbeelden van werkzaamheden: analyseert bedrijfsprocessen, implementeert softwarepakketten, ondersteunt de gebruikers en voert technische werkzaamheden uit (bijvoorbeeld nieuwe functionaliteiten ontwerpen en programmeren). Datawarehouse ontwikkelaar Ontwerpt databases voor managementinformatiesystemen. Hierin worden zeer grote hoeveelheden gegevens opgeslagen (datawarehouse). Implementeert datawarehouses bij bedrijven. Voorbeelden van werkzaamheden: analyseert informatiebehoeften, ontwerpt de structuur van databases, ontwikkelt datawarehouses, leidt implementatietrajecten en ondersteunt gebruikers. Adviseur e-business Adviseert bedrijven over het invoeren van systemen op het gebied van e-business (verkopen en zaken doen via internet). Voorbeelden van werkzaamheden: doet organisatieonderzoek en analyseert de behoefte aan marketing en verkoop via het internet, vertaalt de onderzoeksresultaten naar een informatiearchitectuur en adviseert over de bouw van systemen en software. Programmeur C (hoger) de programmeertaal C. Deze taal wordt vaak gebruikt voor administratieve, commerciële en technische toepassingen. Voorbeelden van werkzaamheden: schrijft programma's op basis van het technisch ontwerp, test programma's en stelt die eventueel bij, legt computerdocumentatie aan en maakt handleidingen. Programmeur scripttalen (hoger) Ontwikkelt, schrijft of herschrijft complexe computerprogramma's met een scripttaal. Door een scripttaal kan een computer communiceren met een webserver. Voorbeelden van werkzaamheden: schrijft programma's, test programma's, stelt die eventueel bij en legt programmadocumentatie aan. Projectleider ict Geeft leiding aan ict-projecten, zoals de invoering van een nieuw informatiesysteem in een bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: zorgt ervoor dat werkzaamheden volgens plan verlopen, bewaakt de kosten, geeft leiding aan een projectteam en onderhoudt contacten met leveranciers en de directie. Trainer software Leert groepen mensen (medewerkers van bedrijven of instellingen) softwarepakketten (bijvoorbeeld pakketten voor tekstverwerking, databasepakketten of pakketten die een bepaald type - wiskundig of technisch - probleem helpen oplossen) toe te passen. Voorbeelden van werkzaamheden: plant trainingen en bereidt deze voor, geeft uitleg aan cursusgroepen en laat groepen cursisten oefenen met softwarepakketten. Hoofd systeemontwikkeling ict Geeft leiding aan een afdeling systeemontwikkeling ict. Is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en programmeren van systemen binnen een bedrijf of voor klanten. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel, maakt ontwikkelingsplannen, stuurt systeemontwikkelings- en programmeringsprojecten aan en adviseert het management en klanten.

4 Programmeur Java (hoger) de programmeertaal Java. Deze taal wordt vaak gebruikt voor toepassingen op internet. Voorbeelden van werkzaamheden: schrijft programma's op basis van het technisch ontwerp, test programma's en stelt die eventueel bij, legt computerdocumentatie aan en maakt handleidingen. Systeemontwerper Ontwerpt gegevensmodellen om informatiesystemen te ontwikkelen. Voorbeelden van werkzaamheden: interviewt gebruikers om achter hun informatiebehoefte te komen, analyseert gegevens, maakt (ontwerpt) gegevensmodellen en beheert en onderhoudt ontwerpen. Specialist technische infrastructuur ict Richt computernetwerken voor bedrijven in. Configureert en installeert onderdelen, zoals netwerkapparatuur en -programmatuur. Voorbeelden van werkzaamheden: ontwerpt netwerken, selecteert hardware en software, configureert, installeert en test netwerken, draagt eventueel zorg voor het beheer van netwerken en lost storingen op. Manager servicedesk ict Geeft leiding aan de servicedesk van een ict-afdeling of ict-bedrijf. Is verantwoordelijk voor de registratie en afhandeling van meldingen over de installatie en het gebruik van hardware of software. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel, verzorgt en organiseert de eerstelijns ondersteuning, bepaalt welke meldingen voorrang hebben en bewaakt de voortgang, coördineert de overdracht naar de tweedelijns ondersteuning (bijvoorbeeld systeem- en applicatiebeheerders) en maakt rapportages op. Webdeveloper (hoger) Ontwikkelt websites. Voorbeelden van werkzaamheden: zet wensen van klanten om in een ontwerp, bereidt trajecten voor, voert trajecten uit bij klanten, onderhoudt contacten met klanten, geeft eventueel cursussen en trainingen aan gebruikers en voert toepassingen uit. Hoofd informatievoorziening en automatisering Geeft leiding aan een afdeling informatievoorziening en automatisering binnen een bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel, adviseert over het te voeren informatiebeleid en begeleidt projecten op het gebied van de ontwikkeling en het beheer van ict-toepassingen. Adviseur erp-systemen Adviseert bedrijven over de inrichting van enterprise resource planning systemen. Een erpsysteem is een geïntegreerde ict-toepassing die alle processen (zoals logistiek, productie en administratie) in een organisatie ondersteunt. Voorbeelden van werkzaamheden: analyseert bedrijfsprocessen, implementeert de softwarepakketten, ondersteunt de gebruikers en voert technische werkzaamheden uit (bijvoorbeeld nieuwe functionaliteiten ontwerpen en programmeren). Bedrijfsleider/ondernemer ict-bedrijf Geeft leiding aan een ict-bedrijf. Adviseert klanten over ict-toepassingen en begeleidt de ontwikkeling en invoering van informatiesystemen. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel en adviseert klanten over de mogelijkheden van applicaties, softwarepakketten en informatiesystemen. Manager ict-bedrijf Geeft leiding aan een ict-bedrijf. Adviseert over ict-toepassingen en de implementatie hiervan in bedrijven. Voorbeelden van werkzaamheden: instrueert, begeleidt en beoordeelt uitvoerend personeel en adviseert over de mogelijkheden van applicaties, softwarepakketten en informatiesystemen. Servicemanager ict Is vanuit de ict-afdeling verantwoordelijk voor de levering van diensten aan andere afdelingen. Afspraken hierover zijn eventueel vastgelegd in een soort contract, een Service Level Agreement (SLA) genoemd. Voorbeelden van werkzaamheden: brengt voor afdelingen behoeften aan ict-diensten in kaart, maakt SLA's voor gebruikers en leveranciers, bewaakt afspraken (bijvoorbeeld binnen hoeveel tijd storingen aan computers opgelost moeten zijn) en overlegt met het management. Architect technische infrastructuur ict Ontwerpt de structuur van computernetwerken en de specificaties van onderdelen, zoals netwerkapparatuur en servers. Voorbeelden van werkzaamheden: bepaalt de architectuur,

5 standaarden en normen voor de technische infrastructuur, ontwerpt netwerken en configuraties van computersystemen en adviseert over hardware en systeemprogrammatuur. Validatie engineer Toetst aan de hand van procedures en protocollen of een proces of systeem (bijvoorbeeld een productieproces of een machine) aan de gestelde eisen voldoet. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt protocollen op, voert validatie uit op werkprocessen, machines of informatiesystemen, maakt rapportages van de resultaten en geeft aan welke onderdelen verbeterd kunnen worden. Functioneel ontwerper ict Ontwerpt functionele specificaties voor informatiesystemen. Voorbeelden van werkzaamheden: overlegt met gebruikers en opdrachtgevers, maakt gegevensmodellen, stelt functionele specificaties op, omschrijft hoe schermen er binnen gebruikersapplicaties uitzien en maakt testplannen. Programmeur Cobol (hoger) de programmeertaal Cobol. Deze taal wordt vaak gebruikt voor administratieve toepassingen. Voorbeelden van werkzaamheden: schrijft programma's op basis van het technisch ontwerp, test programma's en stelt die eventueel bij, legt computerdocumentatie aan en maakt handleidingen. Programmeur Visual Basic (hoger) de programmeertaal Visual Basic. Deze taal wordt gebruikt voor administratieve en technische toepassingen en voor internet. Voorbeelden van werkzaamheden: schrijft programma's, test programma's en stelt die eventueel bij, legt computerdocumentatie aan en maakt handleidingen. Ontwerper telematica Ontwerpt telematica-installaties en -producten, zoals satellietverbindingen, ADSL, beeldtelefonie, draadloze digitale verbindingen en (glasvezel)kabel. Voorbeelden van werkzaamheden: ontwikkelt het technisch ontwerp, overlegt met klanten, test de installaties en producten en stelt documentatiemateriaal op. Hoofdontwerper telematica Ontwerpt telematica-installaties en -producten, zoals satellietverbindingen, ADSL, beeldtelefonie, draadloze digitale verbindingen en (glasvezel)kabel. Geeft daarbij leiding aan ontwerpers telematica. Voorbeelden van werkzaamheden: ontwikkelt het technisch ontwerp, overlegt met klanten, test de installaties en producten, verzamelt documentatiemateriaal, begeleidt ontwerpers en coördineert en plant interne werkzaamheden. Systeemprogrammeur Programmeert en beheert systeemprogrammatuur van grote computersystemen, zoals mainframes. Voorbeelden van werkzaamheden: beschrijft de technische toepassingen en requirements (behoeften) van processen, geeft adviezen over apparatuur en systeemprogrammatuur, installeert, configureert en programmeert systeemprogrammatuur en overlegt met gebruikers en opdrachtgevers. Testmanager ict Geeft leiding aan een afdeling waar nieuwe versies van informatiesystemen worden getest. Voorbeelden van werkzaamheden: begeleidt testtrajecten, stelt testplannen, maakt planningen, geeft leiding aan testers, adviseert ontwerpers, legt testscripts, testinvoer en testresultaten vast zodat fouten reproduceerbaar zijn en doet voorstellen tot wijzigingen. Webmaster (hoger) Onderhoudt websites die via het internet of intranet te raadplegen zijn. Voorbeelden van werkzaamheden: zorgt dat de structuur logisch blijft, voegt interessante informatie aan de website toe, geeft bepaalde onderdelen aantrekkelijk vorm, houdt de site up-to-date, schrijft gebruikershandleidingen, speelt vragen en bestellingen die via de site binnenkomen door aan de bevoegde personen, denkt mee over het vernieuwen of uitbreiden van websites en onderhoudt contacten met gebruikers en leveranciers. Beleidsmedewerker ict Ontwikkelt en evalueert (overheids)beleid en ondersteunt eventueel de beleidsuitvoering. Is specialist op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Voorbeelden van werkzaamheden: signaleert ontwikkelingen, verricht onderzoek en verzamelt informatie, formuleert beleidsplannen en nota's met beleidsadviezen, ontwikkelt ideeën en ontwerpt regelgeving, overlegt met betrokkenen (bijvoorbeeld overheidsinstanties, bedrijven,

6 deskundigen en belangengroeperingen) en adviseert over informatie- en communicatietechnologie (ICT). Accountmanager ict Realiseert en onderhoudt commerciële relaties met (mogelijke) klanten en afnemers van ictproducten (bijvoorbeeld automatiseringsproducten en -trajecten). Realiseert de verkoop- en omzetdoelstellingen van het bedrijf. Voorbeelden van werkzaamheden: stelt verkoop-, relatieen accountplannen op en realiseert deze, onderhoudt contacten met klanten (accounts/prospects) en met medewerkers binnen het eigen bedrijf, werft nieuwe klanten, informeert en adviseert klanten, volgt marktontwikkelingen, signaleert en benut verkoopmogelijkheden, voert onderhandelingen en sluit contracten af.

Communicatiewetenschap (en Informatie wetenschap) Bruto startsalaris: 2.448

Communicatiewetenschap (en Informatie wetenschap) Bruto startsalaris: 2.448 Communicatiewetenschap (en Informatie wetenschap) Bruto startsalaris: 2.448 Wettelijke Vooropleidingseisen Vwo Percentage werkend 87% Percentage studerend 9% Percentage baan op niveau 47% Percentage tevreden

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Telecomsector Februari 2003

Telecomsector Februari 2003 Telecomsector Februari 2003 CEVORA 2003. Alle rechten voorbehouden. Het voorliggende document mag enkel gereproduceerd worden teneinde, enkel voor privé-gebruik, kosteloos informatie te verstrekken. De

Nadere informatie

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf

Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Functiehandboek cao voor het Dagbladuitgeverijbedrijf Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN... 5 3. HET CAO FUNCTIEGEBOUW (FUNCTIEMATRIX)... 6 4. TOEPASSING FUNCTIEGEBOUW (BINNEN ORGANISATIES)...

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Live IT. Omdat ik het leuk vind om problemen op te lossen (met behulp van ICT) en zaken verder uit te zoeken past deze studie goed bij mij.

Live IT. Omdat ik het leuk vind om problemen op te lossen (met behulp van ICT) en zaken verder uit te zoeken past deze studie goed bij mij. Live IT Via een app op je mobiele telefoon krijg je een bericht dat binnenkort een leuk evenement in de buurt georganiseerd wordt. Je chat met je vrienden op Facebook en overlegt of jullie er naar toe

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder ICT-beheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11

FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 FUNCTIEBOEK FUMO CONCEPTVERSIE 11 15 april 2013 1. INLEIDING De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en alle Friese gemeenten hebben de FUMO opgericht om taken op het gebied van toetsing, vergunningverlening,

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering

Oculus Suite. Oog voor uw automatisering Oculus Suite Oog voor uw automatisering Inhoud Oculus De standaardoplossing van Pantheon 5 Oculus Suite 7 Oculus Portal 8 Oculus i Opener 9 Oculus ERP 11 Oculus CRM 17 Oculus WMS 18 Oculus DMS 19 Oculus

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

Advies Service Management

Advies Service Management Advies Service Management Service Management binnen Cronus op basis van ITIL Auteurs: Anton Post en Dennis Westhuis Klas: M2B SLB groep: 10PSH Datum: 03-03-07 Vak: ISERPU Revisie Inleverdatum 1 12-03-07

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs

Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen Master in Computing Science Academiejaar 2011 2012 Een toekomstgericht testplatform voor Dienst Uitvoering Onderwijs door Johan van der Geest en Mark Ettema 6

Nadere informatie

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Eindverslag ingediend ter afronding van de studie Bachelor of Science in Elektrotechniek Informatietechniek. Student: Wong Enny

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

DE KEUZE VAN CRM SOFTWARE

DE KEUZE VAN CRM SOFTWARE DE KEUZE VAN CRM Kies de juiste CRM software en betaal minder Auteur: Sjors van Leeuwen [Indora Informatisering] Wat zijn de functies van een CRM systeem? Wat zijn de verschillen tussen CRM systemen? Welke

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012

Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie 2011-2012 Bijlage bij Studiegids voor de opleidingen van het Instituut voor Informatie en Communicatietechnologie 20112012 Omschrijving van de cursussen van de curricula van de opleidingen van het Instituut voor

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker

Landelijke Kwalificaties MBO. ICT-medewerker Landelijke Kwalificaties MBO ICT-medewerker Crebonummer: 22094, 95060, 95070 Sector: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Branche: Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Opleidingsdomein:

Nadere informatie

share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen

share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen share more do more Efficiënt, veilig en winstgevender werken met tijd, kennis en mensen Over Datacon Datacon is dé portalspecialist van Nederland. De ITdienstverlener is sinds 1996 leverancier van HRM,

Nadere informatie