Verslag van de ontwikkeling van de I-scan gebaseerd op het INK-managementmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INK@ICT Verslag van de ontwikkeling van de I-scan gebaseerd op het INK-managementmodel"

Transcriptie

1 Verslag van de ontwikkeling van de I-scan gebaseerd op het INK-managementmodel ORGANISATI RSULTATN Leiderschap ICT-organisatie I&A- personeel ICT- strategie & ICT- beleid Functionaliteiten Gegevens ICT- Infrastructuur ICT- processen (ITIL) waardering door I- -medewerkers waardering door klanten en en leveranciers van v.d. de ICT- -diensten waardering door maatschappij ICT- eindresultaten LRN & VRBTRN Ted Dicks Kristel Lammers Robbin te Velde Arre Zuurmond In opdracht van Alliantie Vitaal Bestuur

2 Inhoud!" # $%&' &# (' ' ) $*+,!!! -! #.!/#.!/) 0&! (!&&- $! 12!& 34- $! 12!34 50!&%"! ) ('! )!0,' 567 " 0! ""!"

3 !" # "" "" " ")!'! ") 8'&'&9&''&&".&&'% # 5&!#"!#!$ "%# #)! #) 0-!:, - 0& ; # 0, 7 < + < =' (!&)- )!) &'%#("%)()$$ * ) ('&) 7,)# >!!)# 7!))?) 5'< 8,<! <#

4 +, & < 7 & < 6%((A,<< &%'! &'% ( " ' #! -. # + ) (' )!<!--!2!(3- A - /- 0 "" -

5 Lijst van figuren & tabellen B,(&# B,(!&&! % 14) B,$*+,!!! B",&! B#,;' 6) B,.C!%< B),!& &! B<, >!= B,!!&* < B-,8!!&* B,* D! " B,;!* D*+,!!! "# B,.''&! % # B",5!&,# B#,5,' >!!) B,('!>!!)) B),(',' 7!)< B<,('!7!) B,,'?<- B-, '!?< B,,' %'< B,('!%'< B,0 (:<) B",5,,!((A, B#,5,,!! B,>" B),># B<F$!!!! 1,-4-0,.!G C& 0,(' *+,!!! 0,8 50!" 0 ",!#*+* D! "<

6 1 Inleiding Context en aanleiding > ' H%! %% 9 & (&! ''%! '& &% '! 2'39 2 : 39 &% % &!! &&%& &!9!' ' ''!!! % 8 %!!!!0, % & &!,!! ''!9 99& & H &!!!! %!&!! H'! 0,!'' & %9!!! % I' J I'! 'J %! >&& % ' %,'% &9 &9!' %!9 ' %'! % > A 59!' = 5 H? 5'&& 9! ' G 0 K $ %!!!! > ' %!!! &!&& '''! &LL''' 2

7 &'!!! * +' 1*+4 ' & &! & A & 14!*+,!!!!! &!& & $ &! & & &9 : 9&9!! ' A 09!,! 1 > 2!3 MM! 4 *+,!!! ' % A!!!! 9'! <4 =&'!*+,!!! &.&&&!& '!!%! % &! 1,4 '!! C! % ',! *+,!!! &! ' Inhoud van het boek ', $ ' ' ' 0! '!' 14!9&& 8 1'! '&4! %& 1 4'!% ' '% ',!! & ' & '!! ' *+,!!!, =' ' &!$ & & '! 14 '! & ' 1(4 % ' ' & 14! & L ' & 3

8 ' '! ' ' &! 1 4! &! ' '!! (&!'!! ( $ & '! 1'! % 0,!! %4 $ % ' ' & % %!$ '9! 9! '!9!! & &! ' 9' ',' % & $ ' ' &! N, % O9 ) ' % $ < &% 1! 2&34', $ & &% $! &&& '!$! (&!&% ',, 1-4 % &!!!&! %, '' '!! > A 5 %' %' ', 4

9 ! '' Literatuurverkenning Organisatie Business IT alignment Kwaliteit -Government Paradigmacase Instrument-ontwikkeling I-scan scan mpirische test Proeftuinen Oplevering instrument Conclusies, I-scan 2.0 Figuur 1 - Opzet van het boek 0 '! 5

10 Literatuurverkenning Organisatie Business IT alignment Kwaliteit -government Paradigm case Instrument -ontwikkeling INK&ICT -scan 1.0 mpirische test Proeftuinen Oplevering instrument Conclusies en INK&ICT -scan Trends in organisatie-ontwikkeling,1 Inleiding, & % (! &! 9 8 % '%!! %!!' ' & % % & & %' % ' De klassieke structuur: functionele hiërarchie $ 7!! '! 2 3 8! ' && & P!' > % ' %&& '& N % & 9 & & 8 & 9!! && A& *!,> *!,5 9 '% 6, 5 & &'! ' %9!!9 '% & &! &. &! & '% ' & &!!'9 F 8 % 6

11 Directeur gsd Juridische zaken Hoofd Intake Hoofd Onderzoek Hoofd Uitvoering Afdeling Intake Afd. Onderzoek Afd. Uitkering Figuur 2 - Organigram toegepast op een gemeentelijke sociale dienst (gsd) B! 9& &5%&' & &9&L 5% & ' ' &L&9 &&&1 % 4 8 %! =. 9! '% ' C!!& &! ' % 5! % > 1& 23 4!' '. 9 %!16'<4 1!&!& 4Q 1 '! &!4Q 1 ' & '!'&4Q 1 '&!4Q 1 &! & & 4! %! & & &! $!'& % ' ''%! % ' 1 &QH!"4 '& &&99 % 7

12 ,!! %!!!& 0C& ' %'' 9!''!'9' & 9' & 9' ' 9 % & 9 % 9 &C &!9 ' '% '% 9 '% % 9 '% % % 9%& " %!&& % '! (&' % & &! & A! ' % &!' ' 5! 3! A &!&& % ' 9 7%.17.4A &!!!'! '% 9 9 '% %9! &!%&&1 4&, &&' & '!' '! & & 9 & 1%4%! ' ' >! '! ' '! %!& '%9 % % ' &! '! & %/!'!,!!! %!&& %'!% > %! C& '9'! 9!! %!9!! % '! % 8! '9!% (&!%! %%9 9 '% % % & & % 8!'.2%3'2%3 9'2%323'2!3 23 " A %! %Q & '%! 8

13 >!% 9' % 2 3.' '9' &&9!! ' > ' C & % '%&! & A '! %! 8 & 9'! * % 9' ' C & 9 &&& %6 % & % $!! ' %!! P (!!!!'& ' % & R.'! 1.'#4$'&& &&' $, % 0C # De noodzaak tot verandering 9. &' &,! 2;!3'! 2; S-#T4 $&!! &! &!!,! % & &! H ' '! &! % % ' % & %& C! %&! 9 '$ &!'!& 9 C! &' &!' ' % '! & %%! '9! #B0C 2!!39 9!&'& 9 '% '! %=&,'! ' C1 & 2&34&0C &!!'&'&& %'% 9

14 '% '!&! '!9 '!&' '&1,C 4!'%!'% % %%! &9!!! O%9 % %! H% &!!&! 9 % O *!& C!!9%!! & % 9 %! % '% 0 &!9 % '' 1 O%4 K 9 '% &'!.. L.>( %! >',. & % '9%&C!! 23'! 9' &9 % $ '.(H,'9 9 9 %,'',', 8!3!& 9 C!! &!! '! 8!&!'9! %! 9! %>! % A '!' 9 %9!!&!%9 1 &4!!'! %% 9 1A <4!!!'8! %! A!' & & A &!'6 C %'!&!' %%1A <48!'2'39' 1'4 ' 1!!4!1.!--4.''' % C& H 9, 9& &!%#)U%9 %! 10

15 & &'%!' 1 & % '&9! 9 %!!& ' ) 4!& 1 & 9 4 && 1!9 %&! 4! '! % 5%!' ' ' '% % & '!%' ' ' '! 9!148! ''9 < MM& &$!& &9&!9 &! 1.'#Q$C<4!'! & & $ 9 &9 & ' 1A <4+ 9! &! &!% &! % & '% &% 9 &&9! '% ' 1'&4'! & ' 1 4 ( '! & &!'!(!!, 0 & ' +!% 9 %!%! & H%! & & 1A <4.! '!! ) H & < 8,&' &

16 Tabel 1 - Winsemius' Ideaaltypen van sturing 0C 60C & (& >' 7 6C!! 0& 0% A' &! 5' ' % 8' % ; ; ; A% A A& B N& $& $! %%!! &%! ' 9 %! & &' %! % 8!!!!!! %%! 1% & 4! '!!! %!! %O!%, De agenda 2 >3 % = $!!'!!1$!!--4=%! F! '! & F!& > &' 9 '% &!'$!! %! ' 0 % 0C L.! A %!!9 & '!!9! MM! '&!! - 8 % & 9!!' % A $!!! '9! 9!!% ' H - 5%* 2,! 3 12

17 !%! ' 9 '% &' ' %.' &&QMM Q &! Q! %! N 'Q & & &Q & &! % &9'!'& && Q '&Q'!' & &&Q & &!9! B 9! &MM %'Q2&3 9 '&. &9 2& 3!!!9! % 5!! &!Q O 6 :! %!.!! O %9! %%&%' % &&& 7 & &!& 5!9!&!!Q!' P& Q && & &! O& & Q!! '!! &!Q!&& &!'!&& % 9!!! %Q 5! 9 '&! % &Q!! % & 1 4Q '& & & ' 9 '! QP!!& % Q!'!,, (! Q %!!''Q!&Q&& '!'! $ $!! 9! & 13

18 .! &,0C $!!3%!% & % ' > &9 ' '!!! '& Samenvattend ' & 9!9!14! 91C!4'% 9&!! ' &!&! $ & > '' &!!' &%'' 9'%&9& 14

19 Literatuurverkenning Organisatie Business IT alignment Kwaliteit -government Paradigm case Instrument -ontwikkeling INK&ICT -scan 1.0 mpirische test Proeftuinen Oplevering instrument Conclusies en INK&ICT -scan Trends in kwaliteitsdenken 7A Inleiding % 8 %' &!' & && % 9% ' $! ' & $ % ' ' '& Het ongrijpbare kwaliteitsbegrip = % % 2'!!3 % %!' '! &'!!9' &' ' 1 5.!9 "4 +' % % & 7! 9 & 9 & %; & IST J % '!!!' & & & % ;1<"4! ' 15

20 " IK C!!9 C & ' SVT W C 9 C ''J 164Q #$IK C!KC!J1>4Q %$ IK C!! K! 1C4Q &$IK CJ1R4Q '$ IK C!! &&J 1B!4 > '9'! ' ' 9' & & 8 ' 6!9 H! 5C 1<<9-4' ( # 1G C &! &! & C CG49 ( ) 1G' &! &&!G49 *1G' C!& C C& G49 1G9!&!G4 "1G&C 9K&!9&&& G4! &! '& 149! &! 1C4 &&&14! % '!!& MM % 9! %! &! % '& 8! ' 1 > '4 & ' & 9!'1 ><4> '%!&! ' +' 9' F!!'!8 '!' ''F' 14'$' & % %!!& > '% %%& 9! %F! %F& 1%!4'' &'F %&='9 14'!!&!% &9 & 1$!

21 '% & ' &! ' 1!!,& 4 1, 9!, 4!! Ontwikkelingen in het kwaliteitsdenken % & '! &' (!% &!,,!, %&! 1!4 &! &O %&! &' 23+'!''FA '!!&9! ' 1! 9! !'!& &' 9 $!! ' &! ' &!' ' 1 '!4' C ' ' ' & '!! % ' '!!8' '!1A 5%95 4 $&1' 4', &!>! & &' ' (& ' '%%!F & 2!3 7 & &! &!!!!! %%!!! % '% & & +! %'% & C 9! 7 '' '!! 0'% =. ' '&! % && B0C $BC &9!! &9% % ' &!.'& 9!,&14 H 17

22 ! ' 1! &4 % '!!%!!&> % &!! +' ; " H ' & & ' &' -'& # +!! '!!!9! % 1!49 ' 1 > ##Q C <"4 & 14&& & && &!; -'' & %'! & % & & && &&(!! '&'% %3-! &&! % &&! % 3#- %!,!'! & &&'&$'&&'' &!!&? '%' 15% ' '!!' $ &! && && 1 '&9 &! && 4 & & 9!!'! &!&! & 0'. %'% - ' % % 1!!4 $& &1 '!4 2 3'> %!&&!! '9 ".!;' %!;'% <& %&! F, & &!'F!!! &' 1-4 # 8'%&'1 ' 4$!923'!!9 O&' ' A5% 1-4! R&! ' 18

23 && &% &! ' & Q! % & 1B!<QR <<4 && &!, * ' %3)-(!& & & 9! % 1A 5%9 5 4 &, *' '!! '& && & 9& & & % '%& *8*,! ' (,--- $! '% % &! %&'!! $& '!'!!*', * & ' &!& & %! &!&&!'% > ' '!", % 10W=4 % 3<- 1 * 4 % > ' & & $!, *&1 F 4 ' '! +'!!' 1A 5%9 5 4 ' %! &, % &!&& & '!N%, *&! 1&!3 %49", % 14 '!! & 1!&4 $ &!! '!%&' & A5% 0W= '! 8 9! '9!%9!!% %! ' & $ ' %% 7 &! %& ' ' % '! 1&4 %& % %! 9 %!!!! C!! 9!!' 0W=' '& %' ' F!'! '!F! 19

24 ' & +' '!!' '!! & ' 9 ' & %9 &! 9 C!' Het INK-managementmodel $ 0W=, *!! * +' 1*+4 & $! '! '&!).! '!!9 ' '%!!!! MM ', ' ' 9 ' *+,!!! % &! 9! %! > ' % 6(B>,& 9 9! ) '!!!! 2! '!34 12&34 % &! & 2 &3 2: 3 %!! $! % '! '! ' % ' ' '!'9!&&% )!!!!1%46(B>$ 20

25 ORGANISATI RSULTATN medewerkers waardering door medewerkers leiderschap strategie en beleid processen waardering door klanten en afnemers eindresultaten middelen waardering door de maatschappij LRN & VRBTRN Figuur 3 - Het INK-managementmodel & ' ' 7!!' A ' ' + %! 9 ' ' %' %A ' ' %! '! $ *+,!!!! 9 & $ %& %! 14Q 1&4Q 1F'!4!&! % ' %!' < (!!, 9!! 9! %!!. '&9 % &% / ( %! % % / '% &MM &%&'!9'' <?*+,!!! 9 %#1& -4 & 21

26 $! ', %!%' 5% ' 1' %&9 &&C 4&C&! Tabel 2 - Ontwikkelingsfasen van organisatie en resultaten in het INK-managementmodel B ( = > 5 6 0' C! 6& A + A %! % A 8 :! A %! % ' &! H% & %9 % & && & & & %!& % &% '& ( % &'14A! '& 99&&& &H%!!9 '! %!&!9 &&! &!! %9! &&! 7 &'% %! %% %9'%!& & '! 9! &9!'! %&!H& 9! '! %9! %&!&1 4$! & 1 %! &4 & &! % A *+,!!! & C! A'!!!'& &!! % & H A1 A54! & % 9! $& % ' &! 1! A54& '19!4 22

27 BA&!! ' B%*! $%'& % '%!! &! 1 ':4 0 & ' *+,%' ' ' '' ' 14! '%!9! ' & *+,!!! ' && &!9!!! &(' 9 +!'!X&!'! ' '& % 8& %!!&! 1 ' 4& $ %! &!! ' % $ '!!!'! $ ' *+,!!! 12!34!&& %!&'!'$'' >!&'!! ' '! ' $! 2&3 1% '9 4&&1A4 > ' & % &! 23 & &! Samenvattend +' %& & & %!!C '! 14!' '!!9 % 7 &!9' &' 9'%! & ' & ;'- '&! '% &!! ' % '! F0W=*+F & '% &!$ &! &! & ' &9'& ' (& '!!5!!!!&' & 15!!---44=' %Q4A& 23

28 &'& & '!9!' ''!!!! C! +'!' & & 0W=H*+,!!!!!'!&&% % ' ' ' ' ' '!'!! (*+,!!! % &&.' %% %' %!&!! ' & 2&3!9 '%!1!'4 %&&&!Q46& '&'!1! %4 24

29 Literatuurverkenning Organisatie Business IT alignment Kwaliteit -government Paradigm case Instrument -ontwikkeling INK&ICT -scan 1.0 mpirische test Proeftuinen Oplevering instrument Conclusies en INK&ICT -scan Trends in aansturing van informatievoorziening 0 Inleiding!''!C! ' &!! '& & &! 0 %%!!!!! ' 5% &! % ' 1' 4!' 8' % &!!!!! &1!" 4&!& > '! & 1-4!%&! ' 23!1!4'!' 1-48! '! '!!! ' ' C! Wat is informatie?!' %%! * 9& 9!!! ( &!' '9 '!16,!4 25

30 Informatiekundige Bedrijfskundige Informatiestromen Werkverdeling en coördinatie Jurist Rechten en plichten Organisatie Machtsprocessen Socioloog Leverancier van producten en diensten Geldstromen en bedrijfsmiddelen Klant Bedrijfseconoom Figuur 4 - De organisatie op verschillende manieren bekeken! ' 16,! 4; %!! &!! '!!9 & ' ; % %! H ' ' F ' '!!F!'%! ' 9! % &!!!! 1 %9; #4 (&!! %&' 9 &! =!!!! %& '&! '!'& ' 9 9 %1$!4.+!' &! ' %!'! %!'!!.+!!! &!!!$%!! % "!!!'!!' &%!!! 26

31 !! ' %& & '!!! 1 4!!& &!! ' 0%!! ' & K&%! %!! & % 9 % '! & & 9!, '! & Wat is informatievoorziening? H 6<#%9! &'&9&9&9 & L 16 <#4 $% ' ' Infrastructuur van organisatie Ondersteunende activiteiten Menselijk kapitaal ontwikkeling Technologie-ontwikkeling Verwerving Marge Ingaande Operaties Uitgaande Marketing Service logistiek logistiek & Verkoop Marge Primaire activiteiten Figuur 5 - Generieke waardeketen volgens Porter 6! &! &!!! &L9 &! 9 2! % & 3 ' 9!!!9& 9 9 9' '!!9 ' 27

32 ! ' ' 8 & %! 'C! 0 'C! ' 9!1 4 Waardeketens van leveranciers Waardeketen van een organisatie Waardeketens van distributeurs Waardeketens van afnemers Figuur 6 - Waardesysteem in een bedrijfstak 6&'! '!.%ISTC % H % ''! % & ' % &J >!9!! 9 %& ' & ", % $ ' &!&' 1 F!! & 1$!! --4 & 1 4!!' &! <4.! & &!!& (& & '' &!& & &!& % '&L9 9! ' '14&% ' &! $!!& & & 1% I 'J49 &! 9 & 149!' 14 $!!& & & & & ' 14&&'%9 9 1 & A 4 %!Q 'Q %!9' 28

33 0!! &&!9 ' && ' %!!! 1&' 4 $!!& '&9& H' &!!& %! & %!! = ' ' &! ' % 8%! >%!!1!4 ' 0!! ' & &! '%!! 1 %4'.! C!! 9 9 ' ' 9 & 1% %4 K! 9 9! 1 %9; #Q!)4 De invloed van ICT op informatievoorziening!! & '%!! &! 1!,4! C!!,!! 104!,' % 0 ' '!!& 9!!!! ' % ' 9 && 8 % &!!&& 0 %!! 10 4 $'! % 0Q $!,,! 9' %!9!!!!, & 6>3Q $!! &! 9&',! %!!,!& 1MM!&, 96,!&1MM!&,MM49 / 1!&,MM4 & &&!&! ; =, 9 6>39!! 10 4! ' & 0 ' '!&&%!!&&% 8:. &: A & 29

34 !,!' '! Y % %% ' 9!! &!! 20 9! % ' &9! % 'C! 1! &!4 & 1 &AQ Organisatie en informatie in strategisch perspectief?! % %! & 9 &!0!A!'&' 0 %! ' ' '! '!' &! 9 2',!3! & 0,&% '!'!! 9 '%!,!!!!& '! Het hiërarchische model ( informatieplanningshiërarchie ) 5C9 5 $! &! & 15C9 5 "4! 14 1(4 9 9! ' ''9 &! %!'& A '!! 01! '! ' 2 3! ' %!'!' '& - H 8906L69Z=N9 [ * 8%!! &.%! 5C95$! 1 41 %% R&!!!'' & H!&9 > &&!! & & & '' 30

35 9!!'' ' (! '!& 9! %!'!, % '! %! & 1! )4 5!,'! 15C95 "4 0& ; 0!, 8% 9%!!'&!! > % %!!' 1!)4 5!! %!! ''15C95 "4 Doelen en strategie Doelen en strategie Informatiebeleid Informatiebeleid Informatie-architectuur Informatie-architectuur Informatieprojecten Informatieprojecten Toepassingen Toepassingen Informatie-organisatie Informatie-organisatie Gegevens Gegevens Technische infrastructuur Technische infrastructuur Figuur 7 - Informatie planpiramide!&! 9 %! '! &!!? &!! '!&%! &!&!& '> &, C '!9 &!!!% 31

36 Het interactieve model ( strategic alignment ) A& %!! % %! %! 1!4%!"! 9 '%!!! '%!!&!' $ A! % >! =!!! 1$ A! 4 8! & & " & & 9 '!!! &! # & & & % & '&&!&14' 1 4 8%'C&& 1-24!!!9' &!!,L&!FL& B 12!4!! ' ' & F!! &! % 0!!!' F & & F!!& & 0, F & " *! '0, # &!'&!! &! & I'' '& 1 4JQI'%!&'!1 4JQI'!'!!! 14J>,! I'!1 4JQ I L'L!& %0,C!1 4JQI'!'!'!0,!& '1!" 4J 32

37 Business Strategy IT Strategy xternal Business scope Technology scope Distinctive competencies Business Governance System competencies IT governance Strategic Fit Organizational Infrastructure and Processes IT Infrastructure and Processes Internal Administrative Infrastructure Architectures Processes Skills Processes Skills Business Functional integration IT Figuur 8 - Strategic Alignment Model >!! & $,!& (,! 1! &4!& ' % 8 N! & &&!! & ' 1N! 4(&!%'!! (,,! 0&! '! '& $ 2!3 9 MM!2!3%= &! 9 &! &!'!!!!&!9 ' 1! :, , 4! %&& +&!! & 1 2&34! & '!(&!%(,,! 9!! %! %(, 33

38 Business IT alignment in de praktijk $! $A!! $ & % &%! % '' '! &% % $ %!& ' N! 1N! 4 > % 2! %9 &&! %9 & 2$ Tabel 3 - nablers and disablers in Business IT alignment (&!!0 A 0,! 023 =23 0!0 0%',>!! &!' '0,!%% 5,0&&03%! 2,!3!!! > R&0,&%(!% %&!! & 0A ' 0& %!$ 230 0% & 0 %& 5! 0,&0!& %& && 0!& 0 0&% %L 0%&23 0&!!0 %! % &!!! % 0 0 & & %!9 %(%& 0,&%! % 3 0 & 0, % &!!!! '!0,&! 2!3!! $!!! &!! & %9!!,90, 34

39 >!!9 &! ' 0, C&! 1+ +! <"Q++!<#4 0,!!&% %! - -!'! 0,& F & F & & 7 O '& 104, ' F F 8' && &! 3 - &! 0 '& F,' ' - -!0%! ''%9 %!! '! & ' A &! &! & %!!' 9& % %'!&$!! & 0,& 3 %'%!%' &9! ' %!! $! %%&! 9' 2 3!' % ' &! &! '% &% 1!!9 0, 9!'9 0,! &4 ' $ & %& %'!!!! &%! &!!&!!! 0,!!23203,9' '&9!!! &%! 2& 3C '!1,!4&!!' 1(,!4 35

40 Samenvattend. 9! &! % 8! % '! K, '! K! (!! ( %!! &A, & &'?! %!! &!!9&!! 9'!! %Q B 9'%! & ' &&& ' ' && && %9 %! 'Q ;9!! ' ' & ' &9' &9' &! 0 9 ' & '9 ' ' $! & C!9!! C!9 ',9 &!!& 0,9'% 1 & 0N4'&' ' ' ' ' - 9!!9!!&!',0 ' 0, &!!!! &!>!0% N 9 % & 0, & &! % 4 3-1! &! '% &!4 36

41 Literatuurverkenning Organisatie Business IT alignment Kwaliteit -government Paradigm case Instrument -ontwikkeling INK&ICT -scan 1.0 mpirische test Proeftuinen Oplevering instrument Conclusies en INK&ICT -scan Ontwikkeling van de elektronische overheid 7A >H! Inleiding ' 9 '!!!! 0 '& ' ' & $!! * 8 %! % '! A '!!& 1!!9 9! 9 ' 4!&1'4& '! %!' H %& %!'1*+,!!! 4 '!!%&!& A Overzicht ontwikkeling overheidsinformatiebeleid.&& % A%'!9! 0, A+ ) '!&, %0! % 3-! &,! 1>--4 &! $ O& ' 8 ' ' = '! & *,! %!&! 0 ',' BA* D! 9&# ).'&'!0& 1+!4 37

42 '!! 0 & 1 6(B>, 49&',0,' 9! 0,' 9'!!,, ' $!! &!'! & > ' & ' C& 2 3, %! & 0 & 1I.! &! J9 I$ ' %%/J4 * ' & %!0 < &! = &!!!!& 9!!9 9 % % & 14!!A! * & 9! '! % 1 LHL> --Q & ;! 8 : \ --4 $ 9 & 09 1 LHL>--4 Dienstverlening Burgers Nederland Singapore Duitsland Dienstverlening Bedrijven Nederland Singapore Duitsland Intern Functioneren Nederland Singapore Duitsland Canada Finland Canada Finland Canada Finland Australië - Frankrijk Australië - Frankrijk Australië - Frankrijk Zweden Verenigde Staten Japan Verenigd Koninkrijk Zweden Verenigde Staten Japan Verenigd Koninkrijk Zweden Verenigde Staten Japan Verenigd Koninkrijk B,!!&* < 8&! ' & '!! & >'&F23 F' &&! % 38

43 Burgers IRL S DK FIN UK NL NOR P F A CH I L ISL D B L Bedrijven DK S FIN IRL NOR F I ISL D B P A L UK CH NL L Figuur 10 - government benchmark II: de positie van Nederland $0'!!% '!' '!! C!8! % * &,! &!!& ' ' *+,!!! '! & '! & 1 4! 7* & & ' '!! O %,!'! & &,) Intermezzo: ICT-ontwikkelingen in fasen (! '!&' 7%3)-' * 1* )9 )"9 )4!! H! 1H! <4 $! * %!% '! 5 & 0,! &!& ' 39

44 '9 %%' > % %* 3! ' 1 4 %, * 3!! %! 0, & 9'% %% & ' H!!! % ' & & % A4 1A4! & 0,, % '! %&! %, ;!! % 14 1A4 & & * &!' ' % $!& & 0, - 5&!!&%,%9! % '!!,% '.,!!96+,! 9! %! 9 & 8&!!&'! & H7.'! )' '%!3( 5*9!!C!9'&9 1Z=N4*8*,!'& 9?.A.3 %! '9& 9'!, - * '% &!*0H95 +!.!9.1 '4 40

45 Informatie maatschappij Nationale informatie infrastructuur Sectorale netwerken Volgroeid Beheersing afdeling organisatie sector nationaal internationaal start uitbreiding Integratie Gegevens beheer Grens overschrijdend Sectoraal gegevensbehee Nationale gegevens uitwisseling Intersectoral Nationale standaardisatie networking Internationale gegevensuitwisseling Wereld standaardisatie Figuur 11 - Nolan + model * D!!!'! &&! & ' & '!!4 *#' %&9! 9! $ &&! 2!3 '!!4 3*!! 9 % && '!,C!MM % '' 9 %! % & ' 2!3 $%! ' C C!!&& %! ' 14!!!4-5*! % % &!!'8!,! '!! %!H'& 41

46 !,' $! & &!'4 ) 6 7 % '!!' &!, 7 % '!!' 5&!!! ' %% 9'& 9,!!! &!% '% %!!&' ' '% ',! %$! & '4! 5 (& & & % '!' &!, %! 9 9 A &!!! H ' '%!! (! % ' %!! 3' % '!&' & $ % %'! %& &&!!!C!!& &! 1 4 $ '! 1 4 O! & %! '!,! %!!! Business Process Redesign en de elektronische overheid %3-F! F$ # ( &1 0C 9 )4 0 & 567 % ( 8 14 & (:;!! % 1(; 4+ %! 2 3!!14 ' & K & %! & %! >& H 42

47 & 8!9! '9!'!&!! &1$*<4 '& '!! % 1 K 9 & 4! * D!!! && 1 4!! &&14 C(:; & 1 4 $! 0!! %!! & $!!! % HP&%%9 ' %! % % & & ' 1$ * <4 8 %! % ' % 1 4 % 1 %4'!' % %' 1 4 $! &' & % ' $,! O 567,!& ---' ,! ' '!& 9! % 9 &! 1>--Q LHL>--4 =! 0 ' & ' % 1H--4 ='&!!39 5"15555%4 >! N 7&!!9 * ! 14!! 1> --Q LHL> --4 $!& ' 1 4!' ' & $& 0'& ' 1$* H * '&' %!Q & ' Q 1=5H

48 <49'%,,! %,'&'9 && %' '&!!'!, " 8!&! & # 8!! % 19 % S'T4Q 1%& & 4Q 8!12! ' ' 1Z=N &4 5 % % % '! F! % ' ' & 6 '' 9&% 1%! %!,&4 1O & &4 $' '&&!!!!!%9 ' Transformeren en excelleren 2* 3 A & &!&!!' ' ='9! & & %% '! * D A!& %& &! 8 & & 1$ * <Q > --4(& '& 9 & 9'$!! &9'' % " * -- &!& SA 9--T # A!!!!!Q' Q Q"Q # 1!4Q:Q)Q< &PQ'% =12&P34A!' 44

49 > '&9' 9!! ' H ' K!'>! 2 3 &! &!!'' Fase 1 Activiteit Fase 2 Proces Fase 3 Systeem Fase 4 Keten Nationale informatie infrastructuur Fase 5 Transformeren Informatie maatschappij Sectorale netwerken Volgroeid Beheersing Netwerkorganisatie Netwerkorganisatie afdeling organisatie sector nationaal internationaal start uitbreiding Nationale gegevens uitwisseling Intersectoral Nationale standaardisatie networking Integratie Gegevensbeheer Grensoverschrijdend Sectoraal gegevensbeheer Internationale gegevensuitwisseling Wereld standaardisatie Figuur 12- Gecombineerd Nolan+ en INK-managementmodel '! '!! B *+,!!! *+,!!! &!,! %!!! *+, 1 &9!'9 :&4 ' & &!!!%&& B!'! & & > &! 1!!9 9! 9 ' 4 6(B>,! & '!!1649 1(491B4' 45

50 '1>4 ) 2,3(!! '!!! *+,!!! A &'(,, Samenvattend!! *!& % &! % '!! % * & 1 4 %!& 1 9! 4 %!!& = % %! 148! %! '!!!!! %'! %&%!'1,*+,!!! 4 ) ''& '&% 46

51 Literatuurverkenning Organisatie Business IT alignment Kwaliteit -government Paradigm case Instrument -ontwikkeling INK&ICT -scan 1.0 mpirische test Proeftuinen Oplevering instrument Conclusies en INK&ICT -scan De paradigma case: de nieuwste werkingsprincipes toegepast op een werkproces >H! Inleiding ' O %! '!! '! & &! '&&! > '& '& % '&& &! & & %! % 9' && '9'!!,' &! % 9!! &!, '! %', Samenhang tussen ontwikkeling van organisaties en van informatievoorziening!! && * D! *+,!!!! && ' % ' &' &' 47

52 B N ( (& 0 ",!#*+* D! (!%!& = & &A & 8&0,9'!!2,!3!!9! 9 &&&! % % $%'! && ' & & %&& '&6'& ; & % ' && 9! (C! 9! &!!&' ' & C! ' '! ( ' &''&+! <!' & $ 0, &!'!1 9 9! 49 % &% '!L &!104, 8 &! A (!! & '!! ' A 5C!'! %&$! % ' &, ' & '! %'1' % 4 +!!'! % ;'! % 1 4 ' ' '! '% 5 &C & % % 8 C!!!9 % & A (! &', 8 & + &' 8!%! ' A (1&4%% &A'!'!&&%! &0 (% ' ';'! 9! 1& % 4(0, % MM < MM,!C! A % 7>A!!9* 0, &! 48

53 . %,' 9 $!! & $!!3 % & A *+,!!! > 9 '! +'! '! %! A ' 9! & ' (!! '& & ',' *+,!!!!&!!&& '* D! en herontworpen werkproces, op basis van de nieuwe werkingsprincipes (&' '&&%9 ' '&!! & & '!, '! '! %!+!!! 9! A'!! & '& ' && 0& &'& % "- & &! "!!! & 1&!% 4$&%' &,! '! 1&! '4 &!! 2' 3 14(&!! &' & 9'! & '! $ '! && &! F! F! & 7,' > ' % "- 8!! %!!! " *!9,!! '% ' 49

54 9 ;5> && &",!! Z=N, ' && 8, '!!' & 14 9& 9 &!!! ' & MM &! &#' ' %& '!!7! >! % 9 % '%!! %! '%! & ' % (!!!! 7,'9!!& &! 9 9 & %/ & %! & & &!& > %'%! %! %! & % % 7,'! &!' %! & % 8 %! & ' '9 ' H!%&9 '! &' 50

55 490 bevolkingsregisters SVB LRD 3 IB Groep RDW RINIS GVI-BV VZA Sociale dienst 2 4 Inlichtingen bureau 3 1a 5 Hoofd Juridische toets 7a... 3 B.D. 3 GVI- Ziekenfonds 6 Identificatie & afspraak 1b Onderzoek: confrontatie met netwerk informatie 7 Betaling 30 Ziekenfondsen 7b Figuur 13 - Weergave van vernieuwd werkproces gemeentelijke sociale dienst 8 % '& % & H & % %! % >!' & &! A %!!&9 % '!> % 9 ' % & 8' % ' '%! > ''& %! ' 9! & > ' ' '& & & '&9'% '& K H ''!!! 9&! % & 51

56 8'! %!' %7,'9!'&! 8!!'&8 %!9+ 9'!! '&!! P &!&&!& $''&!&!!! ++ &&!!P,!! && ' &!! >! % ' % & ' '!! && (!!!!!!9 '!!!! 1 4 '! 9 %2%3% & ++ && ' 0'% '& & 9 '! %! '& &% % 9!!! & &&& ' ''%! %!' & &&9''& & '! & &%& & #-'% %% <' 8 % & &! > &'!& '!!& ' '9 0 '&&''&%! 2 39 '& && $ '& &&9 & ' '9! %!!& ++ && &%!!% &&!!! Q! '!! &! &! 52

57 H%'! 9!A 9 1A <4. ''% 9 '% % 9! '! %!' '9,! Werkingsprincipes voor een overheid nieuwe stijl &'!9&& & && 28 ' 3 N' & %! * '&& '% & 1N'9! --4 Herontworpen werkprocessen!!9 &&' & ' '!! &C! " '& 9 %! $ ' % %' Check op juistheid identiteit bij elke transactie (! &! 9' % 1 9 % 4!! > %! 9 & &!!! '!1% '%!4 Gedeeld gebruik van authentieke bronnen ' & $! % & & 9! % '!! %%! 1 4 %!! &&!!'!! F %'' " Beëindiging autonomie (overheids)organisaties op het gebied van ICT $! % &!14,! 1>4! " *!!''1 &&!!& % 9C' 4 " 5 53

58 !! 4 ' & $, K!! ' ICT-toezicht als integraal onderdeel van toezicht op kwaliteit overheidsorganisatie ' % 1 4 0, 0 & '! '& & 1 F& F & F 4 8 '% & 2!! ' 3 8 %!! %!% Kleinere maar slagvaardigere overheidsorganisaties 7 %! % ' %9!!! 9 %% & & ' '! & &%9 ' & &'& Dienstverlening moet op afroep beschikbaar zijn > ''% &!!9&!! % ' & &' '!!'! Burgers en bedrijven krijgen meer regie over hun eigen situatie 5 % & && '! % 1 ' 4 A 1'! 4 %!! ( ' '! ' %!9 Betekenis van de paradigma case voor de theorie & & % 9 ' & & '' 9 1%4!K& & A && &!, 14 54

59 !' 9 & ' 9 &,.' 1.'#4,!!'&&!!' % &' ' '! ' % ' ' 9 &!&& % % % 1 5 H --4!!.'3&&! & &!&! 1 = )4 5 ' '% 9!! $% 2, 3 ' '2C! 315H--4 ()+ # %! =!!! '% % ' 1$ * <4 %'! %9 % %! >!&0 '! '% %! >!!'! '!'!! (&!!&& &!! $ & '!!! 0 ' '$!!! 9 %%! 9'%! % ' '%9 &!!? % % %! 9! 1B --49 %& 9 9! ' ' ' &!,' ' 1 4! '% % % ' ' 9 9 & ' 8 % % %! 9 & H% 0,!! '&!! &!& 9&! & ' '% & '% =' &'F' & ' F! 55

60 Samenvattend 9 ' ' & &! ' & $ %! C 1!!'4!! 1 9& 9! 4 & ' > ' 9! ' 6(B>, ' K!' =' ' &!!%'!, & ' '&! % 9 '&' %%9 '%! '%!!&& % 56

61 Literatuurverkenning Organisatie Business IT alignment Kwaliteit -government Paradigm case Instrument - ontwikkeling INK&ICT -scan 1.0 mpirische test Proeftuinen Oplevering instrument Conclusies en INK&ICT -scan De verbinding tussen theorie en praktijk: het instrument de I-scan + N!! Inleiding A! ' 0! % >!!! ' 9 9!'!&9! $ *+,!!!!!! ' ( F % F!! &!! && $ %!! ',! '! $! % 2&3 2 3!!!,! 0! %! ""!! *+,!!! '''9& &!!'!! :(9 :>9!'!!' 0!,' '! &!! ' % %! %!!!!'K!>! & %!! && $!!! &&&& &!!, ' %& Informatievoorziening helder in beeld ''%' 8' % 0'%!! %9' 0, / ' % 0 '& '0,! / "" H 57

62 ! 9 ' " 9 &! '! &! 1&!4 %&9 & &!! &9 9 0,!!! '! = '%! % A% MM, % %!!!, 1,4! &! & ' 0,&! % '' &99 0,A % &! &!!1' 9 9! %/4! ' "# (& 9: ''!C!%9 %!' ' % $!!!&& (& ' ' % ' K ' ' ' ' %' ' (& ' '9' ' 1% ' 639& C3 9!"; % ' % 0,! 1% ' &/4 & & 0, ' % ' 9 &!!&!! % ' ' 2!!& 3! &'! 0,! % ' '!! 'F '$& &&'! "# H" " (' & &&! 58

63 0,'! ' ") >!& % 9 ', &&%*+,!!! "< 6!&'& 9 *+, " $8 & 149' & 149 & & 14 $! % 9' %! %%$!!9! 9!'!!& 1' '4 ' *! ' '& ''!, & #- * *+,!!! ' &!',9 149!1&4 ORGANISATI RSULTATN Informatiestrategie & beleid Toepassingen Gegevens Infrastructuur ICT-organisatie waardering door I-medewerkers waardering door klanten waardering door organisatie eindresultaten LRN & VRBTRN Figuur 14 - Basiscomponenten van de I-scan 51 ") H "< 7& %9&9C!99! " H #- H1 4 # $& &'!! '(,*+,!!! ='9 &, &(, 59

64 De organisatiegebieden van ICT & '!& 2! :, 39 2& ,3 ( ' # Informatiestrategie & -beleid =!' %!! %!!!!!!% # A % O(N--- 9!! '% ' % %9!!9! 14!O ' K!!! % '!! &&,, (&! ' %!'! &! & ' 0, &!!!! $! & ' % 9'%'!!& ' ' K!1 4 &L9 %&! " % '! '! &! & % A & 9 ' & &!! & &'! 9 (! K &! A! 9!!,! 9!!!L9& # & '#BA1 4(!' '*+,!!! &&9%'& ='9'&& ' '!! # H" 60

65 B!!! & % % (:!' &!( ' %! % 6 && ' %!!! A! & & '!!&& %! ' !!' %!!! 2!&& %3 % &!& &'& 9 &! %&A %!7!? B!F'F %! & % &!'&' & &!!'!'1&4 #"! $'!,' ((A, % '9 & ;;:; &9.9 O% >!! &! ' % & 8! ((A, ''9& ;;:; &!!!C!9 % ## B A '!! & 2 3!!' % '!! &!& $! & A A%;5>,! # 9 &!!! %5 #) 9,;B #< &!!3 59*' > ( ' 7!, 7%! K!:, A %! %!%9 & 89 & & #" &%! %% &!& ## ;= --- # '''& #) '''! % #< ''' ''' 61

66 Toepassingen (& ' '!C! %9 %!' ' % $!!! & ' && &&& % && 1! &&! 4 = ' & &!! $ &, && +&& &9! 9' %'! % $% '%!!,' &!!% (' ' %&8'%' '% &&! %!! % '%9 && & +!9 && ' % ' %&! B& F&' &!!8!! ' % && # B %! & ' $&& % & && & K && & 8 % &!C!! & C! B'!& &! %!&& %! % && && &8 ;=,C! - ((A, 6 9 5' ;;' $ %!! % ' C! # 8!' 0'!!! '&!! &A% '! $'!%! 9!0,&& - ;!&& %=! C!0 % &9 & 9';;:;!&MM & '!&& %!!C! 62

67 B A ' '!&& %! % C!! ' 8 +& 5 +&!' 9! &'' ' 8 ' % & %& &&!! Gegevens! (&% %9 9 ' (& '' && ' 2&3 ' && % &&& % && $ &! &&&'!!! 9 & 8&!%!!! ' A! 14 ' % ;5>,!!9 *>., " 9 9'%'! 1 &!& 4 ' '! %$ & &8!% %&!!! & & % 1 ' %4 (!! 9 &! & ' & '! %(&! ' ' % &!! '! +&'&!% 8%+&&& 1;9N!! --41N'9! --4 &&' % A!9! &&! 9 9'9& " *>.*!9>9.& 63

68 !!!3!!! (!! % ' 9' $ & 5 '9%?.A # $ ' (' &!! & &! & ' 8 ' 6!& &'! 6! MM!!' *>.,9 9!!9557, % >!%;5> ) 9557;5+* < %!! '! %!%* D! B'!! '! &! ' % A % %% 9 % 9. O%9!!' % B ' &!!&& % 8 & ' '' 1! 4 && $' &! '!! &! & (!!! 9'! % ' &!! !! H9! 1 4 '%! '! & % 7!!! %C&!! #?.A?.! 55755% ) ;5>;! %5! < ;5+*; 5* 7& % #4 64

69 A '!9 ;5> ;5+*9 6!97!!% & &! $ && &%! %9 ' &,! % ' 8 +& H5 Infrastructuur '9 ' ' 1% ' 639&9 4 0C& & %! '' 9' L'' C!' ( '9 '9 & '!& ( &! & '! & & ' > 9A+%*'H ' ' 9 & : %! 9 %!! & %! K&&,9,9,, ;B&!!3 '! 7 (& %' 7!! &! '! 7 & 9 % & & ' % ' (& %7 % &!' B '!! ; ' '!&!!&& % ' % $, '' & P& %!! & '14! 8 %;!? )-! & & A!! ' % % F & F&! $' & )- '%,!& 65

70 ! 2!&& %3!' & 8 7C9% A! &! %!&& %! 2 &3 ' ' & & (!!!!& & ' %!, &!&& % $! &'!!!,9, ' ) ICT-organisatie 0, & ' 9&! > & 9 ' % 0,!1&&4 0, && K! 0, 9 % 6:(, 9 9! 0, ' %! 9!& 9 ' F!&! &% 0,!! 1 %!!4!!! '!! % $!!! ' %09(1! 3 4! 14& *! ( 0, & ' % (' 0, C!', C!!&!: C!& L>&& N ;!! >''& 0'9'' ; ) &%106L69 N984 66

71 8!!! &! & 0,!90N! ) 0N! && '! 9 (! ' % && '% 9 % '!0N '! : >, &' &! & A' % 2C!3C9%%%!!& ) ' % 0, 0, 0,! &!&&,'' % 0, %!! ;!!' & 8!'!! & 0 0,!&!! 0, & &! &!& $ & C %& C %!!!(&! 0,!! )" 8!!!&9 ' %!!! & 0,! 14 9 A 0, & &! &$!% N>3 H 0( 1 0, 0 & 9!!' & 9 '! 4! '&9! 0(!;= & ) 0N1! "! < 4! 0,!& %'&8 " *!'&!! ' )!!18Z*49 % )!'% && ;5> )" A!!- < *1 N>34 67

72 Resultaatgebieden * % A!! F % *+!!! '!! ' 2!3' '! 0, &! '' )#!'&9 %! K]9!'& & & '! %! % 1 '9!9!4 &% % ''! A %! ' C! $' ' %! 8' ' &!9 '!&!%! & 8 '! 9!'!1&4 Klanten $' & 0, / ' L 0,',9& '' %9 1 L 4 & ' ' 2C3! & R L 14 0,! & ' %! A&' &&.% L/. &2& 3/ $' ' '!/ )# A %! : 9!'9! '%'%2$ && &!& 3 68

73 + ' 1 4&9 % 59 H9;!'9 77! %( &!&! F &%%! & A &' > & &' + %!! 1 4'&!! A! % % 0, 1 &%49 & 1 9 C9 '%4 %&& A! % ' )! 9! %& 9& & N>9 &% && Medewerkers $ 9 '!' 0, &! %'%/ '!' 0,!!' & ' & &! 8 '! 9! C 14! &!! 0, %! %! % '!' (!!!! & %!!'! %!' (!' &' && 9 '9 ' %!!!!9 &!'9!!! A &! ' & A!' ) '!! % ' '14&& 69

74 !!9!!!'9 &!'! ' L,9,& 8!! & % & & 1!'0,!4 A! %& &9! Omgeving: de ketenpartners $'!&0,! %!!&& % ' 9!/ $ & 2!3! &%! 0, '& 0, '& % 9! 9 9&! $!!!'% '&&! 0, 14'&%! ' & &14K &% 8 0, '!!! 9 & & % 9 MM?' %'!& A ' %9!&& %&%!!&%&! % ;' % 0,!&& % ' & 0,!&& % 1 & 0,!!&& % 4 % A!&& % % '! &9 %9 &9 A &!! ' & &! &!&& % & % 70

75 ! % & '! %% &!%!'! & &% 14! % %9 '!!'! )) A! %!& 1!%& 49& &!! 8! 1 4!& &! Investeerders O 0,'!! &! '% &!! &'!'9 149! 8!!C!!!! 1 & 9& '!4!! 9'9 & 9' & &!% 5!! & : C 0,( 0, && & 1!!&&4 && '%& 14 0'! '! 1! &9! &!!4 &! 1!!! &% 9+'4 Samenvatting 0 ' '! ' '! ' 0''2'! 9 3 1' '!4 &>! ' '!! %! '% ' % % & ' % 9!''!'! )) A*+,! Q 71

76 %!& % ' K!!&!! % & '% '!& H% %!! ' / '! &!'!!,' ' '! & %& H& &0! & 72

77 Literatuurverkenning Organisatie Business IT alignment Kwaliteit -government Paradigm case Instrument -ontwikkeling INK&ICT -scan 1.0 mpirische test Proeftuinen Oplevering instrument Conclusies en INK&ICT -scan Praktijksituaties: praatjesmakers en techneuten wat hebben ze gemeen? 3/ 0 Inleiding = 9 ' 9!'!!/ &% %'! '!!!,! %! >!!9 7!?% '& ' &%23 2 '3. ' & &! >!!9!7!9!?'!! 'O& %&! & C!& ',!&!! % 9!!! &% MM&! %!' )< A ',' *+,!!! A '!!, (, %! % & 1 '! % 4 $! % & '%&!! &(,, Onderzoeksontwerp > &! 9!9!9 ' & )< ( ' 9 '!'! 73

78 &%(!, &!!!! & %! ;& &%&! & &% 8!' ' ' ) & %! % ',' & ', %! 8 % &!! ' % % 9 &!!! 6! %! %! % & %' > & 1 4! 9%! & & %!$ '! & &!!,!! %! '&>%!!!! A &! & &! ' 2&!3 2!!3 <- $&!!' %!&'%! &!! &!! ' &!!!! '! %& % &&! *+,!!!! &!!!! %'!!!'!$! % '! $ '' %!!!! )!' '!!'&& <- H 74

79 !&!! &! '!& %! 9 % %' Resultaten van de I-scan Amsterdam >!!<!'&, < $ 23 ' '&!,' 1 &! *+,4' & % % Organisatie-ontwikkeling >!!' ' ' 2 &3 & & &' 9'&!!'$& % &9!! A 2!&3! & $! %' 99 8&23 % &%! &! &!!' 1'4&%! & & 6! &9!9 14 &9 ' 9! % % & '! '!'! %! ' < =' % & 9 &!&0 :' ' % & 9!9! % 14&, < (<' < H# %& 1' &,!4 75

80 Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V Leiderschap speler spelverdeler coach bruggenbouwer Beleid, Strategie afdeling primair proces geheel keten Processen nvt. beschrijven samenhang continu verbeteren Mensen uitvoerder meedenker zelfsturend extern samenwerk Middelen nvt. los zand planmatig meerjaren Figuur 15 - Beeld van organisatie-ontwikkeling in Amsterdam. Ontwikkeling van de informatievoorziening,' %2 3& &9!,!1#4 0, %' 0,!'' % ' 2!&3 % O (& 2!&3' '! %! & 9'! &!(&: %! & '! ' (! 14 ' 8 &&'9&!! $ & &, &(& ' ' & '!! ' = & 76

81 Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V I- strategie & beleid Toepassingen ontbreekt los prim. processen funct. architect. directe ketenpartners service architect. info-keten component based Gegevens afdeling organisatie sector keten Infrastructuur geen LAN WAN WWW ICT-organisatie niet ingericht Operat. ITIL Tactische ITIL Strategisch ITIL B,('!>!! Rotterdam 7!!'&, < $ ' '&!' & % Organisatie-ontwikkeling, % & & & &' &! ( %&23 $!!! %!! &%! ' & 9 6%! & & : 5 % & $!! '! '! 9 &,& & =' % % & & 6! &!' 9! %% & '!!' ' % < A' 77

82 Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V Leiderschap speler spelverdeler coach bruggenbouwer Beleid, Strategie afdeling primair proces geheel keten Processen nvt. beschrijven samenhang continu verbeteren Mensen uitvoerder meedenker zelfsturend extern samenwerk Middelen Ad hoc ingezet los zand planmatig meerjaren Figuur 17 - Ontwikkeling van de organisatie-ontwikkeling in Rotterdam. Ontwikkeling van de informatievoorziening ( 7! 0, % '!: 9&! '!! F 0&'9 9 +&&!C!! % %9 (! & F '! 9 F ' &! %;' %&!'% (!&!&!:! '!!! %%!!!'! ' 78

Handleiding positiebepaling op het gebied van Informatievoorziening en ICT Publieke sector

Handleiding positiebepaling op het gebied van Informatievoorziening en ICT Publieke sector Handleiding positiebepaling op het gebied van Informatievoorziening en ICT Publieke sector Ted Dicks Kristel Lammers Arre Zuurmond In opdracht van Alliantie Vitaal Bestuur Handleiding positiebepaling op

Nadere informatie

Help, wij hebben (g)een informatiemanager!

Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Help, wij hebben (g)een informatiemanager! Informatiemanagement in het MBO Jan Bartling Jan Kees Meindersma Bas Vermolen Bram Lankreijer Marc van Leeuwen 14 september 2011 1 Het bestaansrecht van IM Onbekend

Nadere informatie

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau

egovernment projecten evalueren op lokaal niveau egovernment projecten evalueren op lokaal niveau De I-scan: E-government met en voor uw org@nisatie Sabine Rotthier (Hogeschool Gent) Sabine.rotthier@hogent.be in samenwerking met Uitspraken uit de praktijk

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Organisatie/ICT alignment in 13 Nederlandse organisaties

Organisatie/ICT alignment in 13 Nederlandse organisaties Organisatie/ICT alignment in 13 Nederlandse organisaties Een toepassing van het Amsterdams Informatiemanagement Model (AIM-model) Th. J.G. Thiadens c.s. Het Amsterdams Informatiemodel (AIM) ofwel het AIM-model

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Business & IT Alignment deel 1

Business & IT Alignment deel 1 Business & IT Alignment deel 1 Informatica & Economie Integratie 1 Recap Opdracht 1 Wat is integratie? Organisaties Strategie De omgeving van organisaties AH Bonuskaart AH Bonuskaart Economisch Geïntegreerd

Nadere informatie

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden

Shared Service Center ICT Haaglanden. en de digitale snelweg van de Rijksoverheid. Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Shared Service Center ICT Haaglanden en de digitale snelweg van de Rijksoverheid Astrid Zwiers Vestigingsmanager Directieteam SSC-ICT Haaglanden Jaarcongres Strategic Sourcing 16 juni 2015 Even voorstellen:

Nadere informatie

De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november

De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november De Staat en het Kwaliteitsmodel voor Overheidsorganisaties Jan Kerkhof en Helga Witjes Gemeente Nunspeet Bestuursacademie Nederland d 30 november 2006 1 Programma Workshop Inventariseren van vragen Toelichting

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Fase II. Fase III. directe ketenpartners. eigen organisatie. directe. prim. processen funct. architect. service architect. organisatie.

Fase II. Fase III. directe ketenpartners. eigen organisatie. directe. prim. processen funct. architect. service architect. organisatie. Plan van aanpak I-visie traject samenwerkingsverband G4 Datum: 23-02-2005 Bestemd voor: Projectgroep G4 ICT Door: Indra Henneman, Peter ter Telgte, Tom Strating 1. Inleiding Met de resultaten van de EGEM

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Het (her)inrichten van functioneel beheer staat momenteel

Het (her)inrichten van functioneel beheer staat momenteel Functioneel beheer Een ontwikkelingsmodel voor functioneel beheer getoetst in de praktijk 2.4 Een ontwikkelingsmodel voor functioneel beheer getoetst in de praktijk Het (her)inrichten van functioneel beheer

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk

ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk ICT alignment en ICT governance: theorie en praktijk lezing voor de MBO raad, dd. 21/1/2010. Dr.mr.ir. Th.J.G Thiadens, Lector ICT governance Fontys Hogeschool, Docent aan de UvA, Erasmus, UvT, RuG, OU

Nadere informatie

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân

De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober Almar Wimer Siebenga ISZF. Achtergrond. Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! Bodemplatform Fryslân 22 oktober 2009 Almar Wimer Siebenga ISZF Achtergrond Zuidwest Fryslân De ISZF-deelnemers 7 gemeenten Littenseradiel Harlingen Wûnseradiel Bolsward

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg

Onderwijsgroep Tilburg. De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Onderwijsgroep Tilburg De Blauwdruk van Onderwijsgroep Tilburg Even voorstellen Jan Schrevel jan@jsad.nl +31625181818 Projectleider Blauwdruk Joël de Bruijn jdebruijn@onderwijsgroeptilburg.nl +31614241587

Nadere informatie

Procesmodel in de High Level Structure

Procesmodel in de High Level Structure Procesmodel in de High Level Structure Geert-Jan Rens Principal Consultant Assurance Services dinsdag november 06 DNV GL 06 maandag 7 november 06 SAFER, SMARTER, GREENER High Level Structure een fundamentele

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio

VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio VISIEDOCUMENT INFORMATIEMANAGEMENT Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio Mark Timmermans Versie 1.0 1. Inleiding De Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is het bevoegd gezag van een

Nadere informatie

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible

(Business) Informatieplanning. 1 Vanbragt informatiemanagement / 2BVisible (Business) Informatieplanning 1 Waarom Informatieplanning? Integratie Mogelijkheden ICT Eisen maatschappij ICT is in toenemende mate kritisch voor bedrijfsvoering Interactie met consumenten vaker ook via

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Introductie 2. ICT in de zorg: kenmerken huidige

Nadere informatie

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul

Ontwikkelingen in ICT-functies. Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Ontwikkelingen in ICT-functies Gebaseerd op e-cf en het Ngi-competentiemodel ir. Johan C. Op de Coul Organisatie-adviesbureau Op de Coul, 2009 IT moet rendement voor de business opleveren. 35 jaar in de

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht Daniël van Winsum Enterprise Architect Hogeschool Utrecht NGI, 31 oktober 2013 IT Governance bij veranderingen PPM Security Architectuur

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014

Dienstverlening Procesmanagement. Informatiemanagement. 18 september 2014 Dienstverlening Procesmanagement Informatiemanagement 18 september 2014 Veel vragen gesteld en beantwoord, zoals: Wat draagt informatiemanagement bij aan dienstverlening? Visie dienstverlening en digitaal

Nadere informatie

Examen BiSLF Business Information Management Foundation

Examen BiSLF Business Information Management Foundation Examen BiSLF Business Information Management Foundation Publicatiedatum Startdatum 1 januari 2006 1 oktober 2005 Doelgroep De doelgroep voor deze module heeft in zijn of haar functie een rol bij het aansturen,

Nadere informatie

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven?

Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Heeft IM toegevoegde waarde en zal IM overleven? Begrippen ICT-strategie ICT-besturing Toekomst van IM NGI, 7 april 2014 Generiek model voor informatiemanagement Bedrijfs- Informatie- ICTdomein domein

Nadere informatie

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Organisatie-ontwikkeling door integrale kwaliteitszorg Presentatie NMKG / 22-11-2001 Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties. Afgeleide van het INK-model

Nadere informatie

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht

Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 21 November 2013 Utrecht Workshop transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 21 November 2013 Utrecht Agenda Introductie Aanleiding Cloud in het onderwijs Veranderingen voor de organisatie Interactieve workshop Afsluiting 2 Aanleiding

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Succes- en faalfactoren in ICT outsourcing: Interne versus externe resources. Case Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Succes- en faalfactoren in ICT outsourcing: Interne versus externe resources. Case Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. VVBB Studiedag 30 juni 2005 Succes- en faalfactoren in ICT outsourcing: Interne versus externe resources. Case. Luc Chauvin ICT Manager Sturing en Controle Informatie en Communicatietechnologie (SCICT)

Nadere informatie

ASL grote stap naar INK-niveau III

ASL grote stap naar INK-niveau III procesmodellen ASL grote stap naar INK-niveau III Grote bijdrage aan volwassenheid primaire processen Er is een groot aantal procesmodellen, volwassenheidsmodellen en combinaties daarvan, zoals Itil, CMM

Nadere informatie

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010 Applicatie Portfolio Optimalisatie BMC klantendag 4 maart 2010 Introductie Pim van der Kleij consultant applicatieen servicemanagement Benno Faase consultant servicemanagement 2 Sogeti Professioneel ICT-vakbedrijf

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009

Workshop Ruimte voor verbeelding. ICTU / GBO 9 april 2009 Workshop Ruimte voor verbeelding ICTU / GBO 9 april 2009 Aanleiding Programma Kabinet neemt toegenomen administratieve lasten en regeldruk van ondernemers serieus Er zijn diverse overheidsacties in het

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

Innovatieve dienstverlening door slimme inzet van ICT

Innovatieve dienstverlening door slimme inzet van ICT Innovatieve dienstverlening door slimme inzet van ICT Informatiebeleid als strategisch wapen gericht op de Participatiewet Rens Meijkamp R.Meijkamp@Berenschot.nl 13 maart 2013 Inhoud presentatie Ontwerper

Nadere informatie

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten

Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Meer waarde halen uit uw ICT en EPD ICT sturing richten op realiseren van baten Eric Polman HIMSS 2010, Atlanta 1 4 maart 2010 Agenda en doelstelling 1. Even voorstellen: M&I/Partners 2. ICT in de zorg:

Nadere informatie

Strategisch handelen BUS3

Strategisch handelen BUS3 Strategisch handelen BUS3 College 2010 Docent Roland Hiemstra College Criteria paper strategisch management BUS3 De acht sleutelconcepten van strategie Informatiestrategie en informatieplanning Werkafspraken

Nadere informatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie

Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Business Process Management als katalysator voor een toekomstrobuuste organisatie Resultaten van het onderzoek naar de rol van procesmanagement in Nederland NGI 24 maart 2010 Inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

De zachte factoren van business IT alignment. Hemke Havinga 12 maart 2013

De zachte factoren van business IT alignment. Hemke Havinga 12 maart 2013 De zachte factoren van business IT alignment Hemke Havinga 12 maart 2013 Hemke Havinga RE RA MMI Auditmanager Auditdienst Rijk (ADR) h.b.p.havinga@minfin.nl 06 5569 2781 Inhoud Wat is Business-IT alignment

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Leveranciers bijeenkomst

Leveranciers bijeenkomst Leveranciers bijeenkomst Deelsessie Operatie NUP Operatie NUP Even kennismaken Convenant Doorontwikkeling Software Catalogus Content Architectuur hulpmiddelen Standaardisatie en Compliancy Koppeling Business

Nadere informatie

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 Agenda : Kadaster en Sourcing Proces Sourcing strategie Meerjaren Beleidsplan Kadaster Verkaveling HR aspecten Marktconsultatie

Nadere informatie

Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres. Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep

Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres. Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep Aeres Groep Groene sector in midden Nederland 20 locaties: Utrecht, Flevoland en Gelderland

Nadere informatie

Selectietraject van een Open-source Concernstandaard

Selectietraject van een Open-source Concernstandaard 18 Maart 2010 J.Cival Coördinator Informatiebeleid & Selectietraject van een Open-source Concernstandaard architectuur Agenda Even voorstellen Aanleiding Aanbestedingsstrategie Selectie Business case Succesfactoren

Nadere informatie

Verbeteren van bedrijfsresultaten door mensen en middelen te verbinden vanuit de essentie van de mens in het bedrijf.

Verbeteren van bedrijfsresultaten door mensen en middelen te verbinden vanuit de essentie van de mens in het bedrijf. Verbeteren van bedrijfsresultaten door mensen en middelen te verbinden vanuit de essentie van de mens in het bedrijf. WoA: De zaagtand 2 Omgeving Business Gedrag Business Structuur Wie??? Applicatie Techniek

Nadere informatie

Van BiSL naar BiSL Next

Van BiSL naar BiSL Next Whitepaper Van BiSL naar BiSL Next Auteur: Lucille van der Hagen Datum: 14 november 2016 Inhoud 1 Inleiding 2 Waarom veranderen? 3 Huidige BiSL model 4 Nieuwe BiSL model 5 Van huidig naar nieuw 6 Mapping

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

De kunst van het uitzetten

De kunst van het uitzetten De kunst van het uitzetten Lessen en een hard hoofd Drs Ruud Staijen MBA Programmamanager 18 april 2017 Saneren een trend? Gartner: toenemende belang begrafenis ondernemer van applicaties ICT Magazine

Nadere informatie

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 33149 Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) Nr. 133 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Een betere zorg is ook onze zorg. CIO 3.0 ITS BEHAVIOR THAT CREATES VALUE, NOT STRATEGY (P. WEILL, 2004) Mirjam Verheijen, professional partner

Een betere zorg is ook onze zorg. CIO 3.0 ITS BEHAVIOR THAT CREATES VALUE, NOT STRATEGY (P. WEILL, 2004) Mirjam Verheijen, professional partner Een betere zorg is ook onze zorg. CIO 3.0 ITS BEHAVIOR THAT CREATES VALUE, NOT STRATEGY (P. WEILL, 2004) Mirjam Verheijen, professional partner DE CIO IN 20.. VERDER INNOVATIE BEGINT VAAK BIJ FRUSTRATIE

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten

Projektaanpak Grote Bedrijven. 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Projektaanpak Grote Bedrijven 10 Oktober 2011, Kontakt der Kontinenten Agenda Kort voorstellen deelnemers Wat is de beste projektaanpak? Case studies vanuit vooronderzoek Gemeenschappelijke bevindigen

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening

Deelprojectplan. Bestuurlijke Informatie Voorziening Deelprojectplan Bestuurlijke Informatie Voorziening Beheersing van risico s en verbetering van de besturing van de Hogeschool van Utrecht, door middel van effectieve en efficiënte informatiestromen, als

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

Vertrouwen in ketens. Jean-Paul Bakkers

Vertrouwen in ketens. Jean-Paul Bakkers Vertrouwen in ketens Jean-Paul Bakkers 9 april 2013 Inhoud Het probleem Onderlinge verbondenheid De toekomstige oplossing TTISC project Discussie Stelling Wat doet Logius al Business Continuity Management

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Preparation Guide EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie 201601 Copyright 2016 EXIN Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of

Nadere informatie

Functionaliteitenbeheer

Functionaliteitenbeheer Organisatie Functionaliteit 1 Richtinggevend Sturend Uitvoerend Het gaat hier om het initiëren van en zorgdragen voor de uitwerking en verandering van de gewenste wijzigingen aan de informatievoorziening.

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14

Inhoud. Deel 1 Wat is een bedrijf? 17. Inleiding 14 Inhoud Inleiding 14 Deel 1 Wat is een bedrijf? 17 1 Bedrijf en bedrijfskunde 19 1.1 Het bedrijf 20 1.1.1 Organisatie, bedrijf en onderneming 20 1.1.2 Bedrijven zijn organisaties 22 1.1.3 De eenvoudige

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare

SURFshare. Shared application services & expertise. Edwin van der Zalm directeur SURFshare SURFshare Shared application services & expertise Edwin van der Zalm directeur SURFshare Wat is en wat biedt SURFshare? Agenda 1. Achtergrond 2. Doel en domein 3. Meerwaarde 4. Welke diensten biedt SURFshare

Nadere informatie

Maatwerk en Studielink

Maatwerk en Studielink Maatwerk en Studielink Bijna alles kan! Johan Drost Désirée Schipper Programma workshop Inleiding Maatwerk en Studielink Voorbeelden van de EUR Doelstelling workshop Leren van elkaar Op de hoogte van de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS

EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS Een pragmatische aanpak EFFECTIEVE ARCHITECTUUR IN EEN ZIEKENHUIS 26 juni 2014 Gert Florijn, Henk ten Dolle EVEN VOORSTELLEN Gert Florijn HIO Enschede HIO Enschede SERC Universiteit Utrecht CIBIT, DNV-CIBIT

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Nederlandse

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Regionale Integratieve Strategieën: wat valt er te leren uit andere Europese regio s? Marjolein Spaans en Wil Zonneveld

Regionale Integratieve Strategieën: wat valt er te leren uit andere Europese regio s? Marjolein Spaans en Wil Zonneveld Regionale Integratieve Strategieën: wat valt er te leren uit andere Europese regio s? Marjolein Spaans en Wil Zonneveld Delft University of Technology Ruimteconferentie 2013 Challenge the future Opzet

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

Ketensamenwerking en Elektronisch zakendoen: Een ideale combinatie

Ketensamenwerking en Elektronisch zakendoen: Een ideale combinatie S@les in de Bouw en Installatiedag Ketensamenwerking en Elektronisch zakendoen: Een ideale combinatie Prof.dr. Jack AA van der Veen EVO Leerstoel Supply Chain Management Nyenrode Business Universiteit

Nadere informatie

The future of Quality

The future of Quality The future of Quality Organisatieontwikkeling & Strategisch Q-beleid gaan hand in hand Abdon Moens IT Services - Infrastructure - Software op maat - Standaard software HR Services - W&S - HR management

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd

MEDEWERKER FINANCIËN voor 36 per week voor bepaalde tijd Interne- en externe oproep Ondersteunende Diensten Afdeling Financiën Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Instructiedocument Beschrijving IST situatie

Instructiedocument Beschrijving IST situatie Instructiedocument Beschrijving IST situatie Samengesteld op basis van verkenningen binnen het programma Sggv, 2009-2012. Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative Commons

Nadere informatie

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld

NCOI. Disconnected. BPM-context. BPM-lagenmodel. Strategisch Tactisch Operationeel (Hardjono blz 124) Totaalmodel in t Veld NCOI Bedrijfskundig Procesmanagement Hessel Visser hesselvisser@chello.nl Do you have four No, volt Yes! two! watt bulbs? Disconnected To For No! what? what? 1 How do we often loose our customers 2 Strategisch

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie