I&A Integraal bestuurd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I&A Integraal bestuurd"

Transcriptie

1 I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: Versie: 1.0

2 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen jaren sterk veranderd, waardoor de gangbare relatie tussen primaire sectoren ( de business ) en het I&A-domein niet effectief en efficiënt meer werkt. Een andere, sterke, driver is echter geweest dat de symptomen hiervan in 2013 reeds naar boven zijn gekomen bij een onderzoek dat Delfland heeft laten houden naar het functioneren van haar I&A taken. Het onderzoeksrapport ( Analyse & Advies I&A Organisatie Hoogheemraadschap van Delfland, beter bekend als het BoerCroon rapport, hierna te noemen BC-rapport ) bevat een groot aantal bevindingen en daaraan gekoppelde voorstellen. Het rapport is direct aanleiding geweest voor Delfland om de rollen van CIO, Enterprise Architect en Portfolio Manager in te richten. Daarnaast is het rapport aanleiding geweest om de besturing van het I&A proces structureel te verbeteren. Hiervoor is een passend I&A-besturingsmodel bedacht, uitgewerkt, ingericht en ingeregeld in samenwerking met het I&A- Team. Dit document beschrijft het nieuwe I&A-besturingsmodel, inclusief de kaders die nodig zijn om het model te laten werken. Het I&A-besturingsmodel realiseert een belangrijk deel van de aanbevelingen die in het BoerCroon rapport zijn gedaan: BV1: Verstevigen van de positie van IV in de organisatie door gezamenlijke sturing op de informatievoorziening (primaire sectoren ( de business ) en de afdeling I&A), zowel op teamleiders-niveau als op DMT-niveau BV2: Visievorming, architectuur en portfoliomanagement zijn integraal en onlosmakelijk onderdeel van het besturingsproces BV3: Positie van de informatievoorziening in de organisatie verankerd door de inrichting van de CIO functie BV5: De koppelvlakken en afstemming tussen I&A en (interne en externe) klanten zijn beter ingericht, o.a. door de inrichting van de rol van relatiebeheerder en het inregelen van het vraagsturingsproces Meer operationeel bezien, vult het I&A-besturingsmodel daarnaast de volgende functionele eisen en wensen in: Stroomlijnen (kanaliseren en richten) van de vraagstelling op I&A gebied Het gecontroleerd opbouwen van het I&A landschap van Delfland in de context van haar omgeving (andere waterschappen, andere overheden, burgers, wetgeving, etc.) Eenduidige en herleidbare besluitvorming over het al dan niet uitvoeren van I&A projecten/werkzaamheden (volgens het besturingsmodel van Delfland teamleiders moeten kunnen besluiten) Uniformeren van de vraagstelling richting de uitvoerende I&A organisatie, zodat deze zich efficiënt kan organiseren Stroomlijnen van de interne relatie tussen de primaire sectoren ( de business ), de sector Uitvoering en het I&A-Team I&A als werkveld integreren in de P&C-cyclus van Delfland Grip krijgen op de budgettering en de uitgaven op het gebied van I&A Invulling van de rollen (Enterprise-) Architect, Portfoliomanager (binnen het I&A-Team) Invulling van de rol van een CIO Met het I&A-besturingsmodel en de integratie in de P&C cyclus van Delfland (WBP, Kadernota, Jaarplannen, bestuurlijke/operationele rapportages) wordt I&A structureel ingebed in de strategische en tactische doelen van het Hoogheemraadschap van Delfland. Een grafische weergave van het I&A-besturingsmodel is weergegeven in de bijlage. Governance Model I&A Delfland 2

3 2 Het I&A-besturingsmodel In het model worden (in volgorde van het proces) de volgende onderdelen onderscheiden: 1. Vraag: de vraagstelling op het gebied van I&A is breed, divers en komt van veel verschillende kanten. Het is belangrijk om deze vraagstelling direct bij de bron te kaderen, zodat Vraag en Aanbod al vroeg in het proces op elkaar afgestemd kunnen worden. 2. iloket: het digitale loket waar alle informatiserings-/it-/gegevensvragen binnenkomen 3. CIO Kamer: het gremium dat de vraagstelling zo snel mogelijk completeert volgens de beschikbare kaders en hulpdocumenten, teneinde besluitvorming in de Projecten- en Portfoliokamer (PPK) mogelijk te maken 4. Adviesraad Architectuur: hier wordt de samenhang van het IT landschap gewaarborgd en worden oplossingsrichtingen ontworpen voor complexere en grotere vraagstukken 5. Projecten- en Portfoliokamer: hier vindt de besluitvorming plaats over het I&A portfolio. De PPK wordt bemenst door een aantal teamleiders, afhankelijk van de voorliggende vraagstelling. Het resultaat is een projectenkalender en een inwinkalender voor gegevensinwinning, die door de CIO ter informatie in het DMT wordt gebracht. Eventuele escalaties kunnen in het DMT plaatsvinden. Op deze manier wordt de besluitvorming over het I&A projectenportfolio en de kalender van het inwinnen van gegevens ingericht volgens het model van de concernsturing bij Delfland. 6. De CIO: de CIO is verantwoordelijk voor de inrichting van de informatievoorziening van Delfland. Het gaat dan niet alleen om kwaliteit van de informatievoorziening, maar om het hele I&Abesturingsproces waarmee deze wordt opgebouwd en aangepast. De CIO is ook verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de financiële middelen die in het proces om gaan. 7. Het DMT is op concernniveau verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk bij Delfland, en wordt geadviseerd door de CIO. 8. I&A: het I&A-Team vormt voor het belangrijkste deel de Aanbod kant van het I&Abesturingsmodel. Zij organiseert zich zodanig dat zij efficiënt en effectief in dit model participeert. Het team levert daarnaast de bemensing van de rollen in het model: (enterprise-) architect, gegevens architect, portfoliomanager en relatiebeheerders. 9. Via relatiebeheer (stippellijn onderaan) helpt het I&A-Team de vraagstellers bij het formuleren van de initiële vraag. Via deze weg verkrijgt het model een lerend karakter, waardoor verbetering van efficiency en kwaliteit kan worden gewaarborgd. Principes van het I&A-besturingsmodel 1. CIO kamer als enige loket alle voor informatisering-/it-/ gegevensvragen. 2. ALLE vragen worden via het voorgestelde ICT-besturingsproces behandeld. 3. De binnen het I&A-Besturingsmodel gehanteerde kaders voor besluiten worden continu afgestemd op de organisatiestrategie. 4. Besluitvorming in de Projecten & Portfolio Kamer vindt plaats door teamleiders. 5. Escalatie via lijnorganisatie blijft mogelijk (concernsturing). 6. Buiten uitvoering door het I&A-Team, kunnen ook andere uitvoeringsorganisaties (zoals samenwerkingsverbanden en externe uitvoeringsinstanties) volgens dit I&A-besturingsmodel worden gebruikt. Dit maakt dat dit model generiek en robuust is voor toekomstige verschuivingen op dit vlak. 7. Het I&A-besturingsmodel en de CIO worden functioneel ondersteund door het I&A-Team, waarin onder andere de eerder genoemde rollen enterprise architect en portfoliomanager worden belegd. 8. De CIO-functie is tijdelijk en wordt onafhankelijk van het I&A-Team in de lijnorganisatie van Delfland geplaatst, t.w. bij de stafafdeling S&I. De CIO kamer en het I&A relatiebeheer helpen met het stroomlijnen van de vraag. Governance Model I&A Delfland 3

4 3 Gevraagd besluit Het gevraagd besluit aan college van D&H is om het I&A-Besturingsmodel I&A integraal bestuurd versie 1.0 vast te stellen. Daarmee bevestigt het college de inrichting en de daaraan ten grondslag liggende principes van het I&A-Besturingsmodel, inclusief de tijdelijke plaatsing van een CIO bij de stafafdeling S&I. Governance Model I&A Delfland 4

5 Bijlage: Grafische weergave I&A-besturingsmodel Vraag DMT AOG (Mark Brandt) CIO Bindend advies NB: kleuren beschrijven de type van de desbetreffende rollen (9 vlaks model). Aanbod VV HHD D+H teams Gemeenten etc. Waterschappen Vragen Incompleet Aanpassingen (1) I&A-besturingsmodel CIO Kamer Type vraag<klein> Wijziging Wijziging + architectuur impact <Groot> Project <Klein> <Groot> Projecten & Portfolio Kamer Toetsing op:<klein> Bemensing Financiën Middelen Planning ITIL/BiSL + Inpassing in architectuur <Groot>: + Project Start Architectuur (inpassing en cq. wijziging architectuur) + Business case + Fasering I&A team (2) Informatie Visie & Beleid (+ Gegevensmanagement) (3) Doelarchitectuur + Gegevensarchitectuur (4) Intakeformulier (5) Portfolioadviesformulier <Groot> Adviesraad Architectuur (10) Projectenkalender (11) Inwinkalender (12) Organisatieplan I&A (6) ICT routekaart (8) Architectuur impactanalyse (7) Projectenmonitor (9) Project Start Architectuur sjabloon Hulp opstellen PSAs I&A relatiebeheer IT governance model v1.7

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde

Aanleiding. Context: Krimp van beschikbare middelen en mensen Bestuurlijke doelstelling = optimaal digitaal en basis op orde Aanleiding Professionaliseringsprogramma sector Bedrijfsvoering, onderbouwd met 2 onderzoeken uit 2013: IT-scan door Ernst en Young Analyse en advies I&A-organisatie door BoerCroon Context: Krimp van beschikbare

Nadere informatie

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049

Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR. Datum 31 januari 2011. Bijlagen 2 Zaaknummer 21049 agendapunt 3.a.2 925039 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DELFLANDSE ENTERPRISE ARCHITECTUUR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 31 januari 2011 Aard bespreking Opiniërend Bijlagen

Nadere informatie

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Referentiemodel tactische regie Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Versie 1.0 Datum 14 september 2010 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Concept Referentiemodel tactische regie 14 september

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING

BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING Definitief Datum Vastgesteld in ICCIO 14 september 2010 BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING VOOR DE GENERIEKE ICT VAN DE RIJKSDIENST ICCIO Inhoud 0 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 2 Uitgangspunten...

Nadere informatie

Sturen op Open Standaarden

Sturen op Open Standaarden Een handreiking voor overheidsorganisaties Sturen op Open Standaarden Forum Standaardisatie Managementsamenvatting Deze handreiking beschrijft de hulpmiddelen die een CIO of informatiemanager kan inzetten

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING

BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING Concept Datum 2 september 2010 BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING VOOR DE GENERIEKE ICT VAN DE RIJKSDIENST ICCIO/Subcommissie Regie & Sourcing Inhoud 0 Managementsamenvatting...4 1 Inleiding...6 2 Uitgangspunten...8

Nadere informatie

Strategisch Informatiebeleid Provincie Noord-Brabant

Strategisch Informatiebeleid Provincie Noord-Brabant Strategisch Informatiebeleid Provincie Noord-Brabant Deel II: Rapport van bevindingen 6 februari 2012 ISBN 978-90-8768-033-6 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000 5600 CA Eindhoven

Nadere informatie

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie:

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: HERZIENE VERSIE AUDITSTATUUT Team: Risicomanagement/Rechtmatigheid Auteur: Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: Status: Concept Paraaf Concerncontroller Bestandsnaam:

Nadere informatie

Delflandse Enterprise Architectuur. Versie 1.0

Delflandse Enterprise Architectuur. Versie 1.0 Delflandse Enterprise Architectuur Versie 1.0 Opstellers: Steven Ham Aster Hupkes Jan Middelburg Marlies van Steenbergen (Sogeti) Renzo Wouters (Sogeti) Status: Concept Datum: 3 september 2010 Kopie: Managementsamenvatting

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Model Architectuur Rijksdienst (MARIJ)

Model Architectuur Rijksdienst (MARIJ) MARIJ, Model Architectuur Rijksdienst Model Architectuur Rijksdienst (MARIJ) Toepassen architectuur in verandering concept versie 0.1, 25 mei 2009, team MARIJ 'de architectuurfamilie' Inhoudsopgave 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Enterprise governance Strategie en beleid Enterprise architectuur Programma en project portfolio Programma s en projecten Project Regie

Nadere informatie

ICT Haalbaarheidstoets

ICT Haalbaarheidstoets ICT Haalbaarheidstoets Doorontwikkeling IT 12 & 26 juni 2015 Rapportage Definitief Versie 1.0 Datum 20 juli 2015 Inhoudsopgave Managementsamenvatting Eerste Workshop 3 Managementsamenvatting Tweede Workshop

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

Regiegemeente en de netwerkbenadering.

Regiegemeente en de netwerkbenadering. Regiegemeente en de netwerkbenadering. Harry Teeven; www.teevenconsultancy.eu Email: harry@teeven.nl, M. 0614265817,in bewerking VS 20131230 In mij periode als wethouder van de gemeente Waalre was ik o.a.

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Infra en Architectuur bij vtspn

Infra en Architectuur bij vtspn DEFINITIEF Infra en Architectuur bij vtspn Eindrapport project 2004 versie 2.0 datum 28 februari 2011 Inhoudsopgave Samenvatting 1 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Opdrachtformulering 8 1.3 Werkwijze

Nadere informatie

Jaarplan Justitiële Informatiedienst - 2014 Het integere en integrale persoonsbeeld stap voor stap integer en integraal toegankelijk gemaakt

Jaarplan Justitiële Informatiedienst - 2014 Het integere en integrale persoonsbeeld stap voor stap integer en integraal toegankelijk gemaakt Jaarplan Justitiële Informatiedienst - 2014 Het integere en integrale persoonsbeeld stap voor stap integer en integraal toegankelijk gemaakt Datum 28 november 2013 Status Definitief Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

NAF ARCHITECTUURPRIJS 2012 Het Rotterdamse stelsel

NAF ARCHITECTUURPRIJS 2012 Het Rotterdamse stelsel NAF ARCHITECTUURPRIJS 2012 Het Rotterdamse stelsel Introductie Op donderdag 29 november 2012 heeft het bestuur van het Nederlands Architectuur Forum (NAF) de Architectuurprijs 2012 toegekend aan de gemeente

Nadere informatie

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee

Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee Plan van Aanpak Oost-Groningen o.b.v. akkoord van Westerlee 0. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergrond en aanleiding 3 Hoofdstuk 2 Doelstelling en reikwijdte 3 Hoofdstuk 3 Context 4 Hoofdstuk 4 Projectopdracht

Nadere informatie

WHITE PAPER PRINCE2 EN ARCHITECTUUR

WHITE PAPER PRINCE2 EN ARCHITECTUUR WHITE PAPER PRINCE2 EN ARCHITECTUUR JOOST LUIJPERS WHITE PAPER PRINCE2 EN ARCHITECTUUR Joost Luijpers Versie: Copyright te Vianen Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd (voor willekeurig welke

Nadere informatie

Katalysator en ruggengraat voor de regionale waterautoriteit

Katalysator en ruggengraat voor de regionale waterautoriteit Gezamenlijke visie (geo)-informatie Visie & strategie 2011-2015 In opdracht van: Unie van Waterschappen en Het Waterschapshuis Project Gezamenlijke visie Geo-Informatie Revisie-informatie Versie Status

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Optimale IT-inrichting:

Optimale IT-inrichting: Optimale -inrichting: het Governance Raamwerk In elke moderne bedrijfsvoering is informatie een cruciale productiefactor. Ervaring leert dat lagere kosten en hogere winsten direct afhankelijk zijn van

Nadere informatie