[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen."
  • Leo Kok
  • 1 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling, het onderhoud, en het in stand houden van applicaties. Applicatiebeheer is een onderdeel van het IT-domein, en onderscheidt zich daarmee van functioneel beheer dat deel uit maakt het informatie-domein. Zie negenvlaksmodel. De functie applicatiebeheer is een mix van People, Process en Product. Zie ook facilitair beheer en systeembeheer. Het in stand houden van een informatiesysteem, overeenkomstig de daaraan gestelde eisen en rekening houdend met de situationele factoren. Synoniem: management (managen). [werkwoord] Beheersing. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Drievoudig Model van Beheer Facilitair beheer Het werkwoord control betreft het uitoefenen van sturende invloed op een object of werkwijze. Voorbeelden van controls (zaken) zijn richtlijnen, procedures, rollen, RAID, sloten, et cetera. Een control wordt soms een tegenmaatregel genoemd. Het model dat ontwikkeld is door prof. Maarten Looijen, en waarbij onderscheid wordt gemaakt naar Functioneel Beheer, Applicatiebeheer en Technisch Beheer. Applicatiebeheer en Technisch Beheer vallen samen onder het domein ITbeheer. het beheren van de technische voorzieningen in de (fysieke) omgeving van de IT-infrastructuur. [functie] De functie verantwoordelijk voor het managen van de (fysieke) omgeving van de IT-infrastructuur. Functioneel beheer De activiteit facilitair beheer houdt zich bezig met zaken zoals elektriciteit, koeling, huisvesting. NB: Facilitair beheer heeft buiten de IT een bredere betekenis, in de zin van meer (non-it) objecten die worden beheerd: denk aan gebouwbeheer, zaalverhuur, catering, kantoren, stoelen en tafels, telefonie, transport, postbehandeling, etc. De functie Facilitair Beheer is een mix van People, Process en Product. Engels: Facility Management. Zie ook applicatiebeheer en systeembeheer, en technische voorzieningen. Dat deel van het beheer dat zich richt op het specificeren van de door de gebruikers benodigde functionaliteit, het aansturen van IT-beheer, en het ondersteunen van de gebruikers.

2 Governance Informatiemanagement Informatievoorziening (IV) IT-beheer De wijze waarop een organisatie wordt bestuurd en beheerst. Governance betreft het definiëren van rollen en verantwoordelijkheden, het meten en rapporteren, het leiden, en het actief reageren om elke gedefinieerde kwestie op te lossen. Het managen van informatie en informatiesystemen, gedurende de gehele levenscyclus. Informatiemanagement is feitelijk het managen van de informatievoorziening. In het kader van functiescheiding is informatiemanagement vaak gesplitst in functioneel beheer en IT-beheer. De term informatiemanagement wordt in de praktijk nog wel eens gelijk gesteld met functioneel beheer, maar heeft dus een bredere scope. Het geheel van People, Process en Product, waarmee wordt voorzien in de informatiebehoefte van een organisatie. In het negenvlaksmodel is de informatievoorziening opgedeeld in de domeinen Informatie en IT. [activiteit] Het beheren (managen) van het verantwoordelijkheidsdomein IT. [functie] Synoniem voor IT-beheerorganisatie. IT-beheerorganisatie IT-dienst IT-dienstverlening IT-management IT-service De activiteit IT-beheer bestaat o.a. uit het bouwen van informatiesystemen en het leveren van IT-services. Daartoe worden verschillende activiteiten uitgevoerd, waaronder systeembeheer, netwerkbeheer, applicatiebeheer, ITservicemanagement, facilitair beheer, Human Resource Management, documentbeheer. De organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de IT. De IT-beheerorganisatie is de Supply-organisatie die de IT-services aan de Demand-organisatie levert. De Demand-organisatie wordt in het negenvlaksmodel vertegenwoordigd door Functioneel Beheer, dat tussen de IT-beheerorganisatie en de Business zit. Een IT-beheerorganisatie is een functie, en dus een mix van People, Process en Product. Ook: IT-serviceprovider. Zie (IT-)service Het verrichten van IT-services. Synoniem voor IT-beheer Een IT-service is de levering van functionerende functionaliteit. IT-services worden door IT-beheerorganisaties beschikbaar gesteld aan gebruikersorganisaties, ten behoeve van hun informatievoorziening. Met een IT-service is een gebruiker in staat geautomatiseerde gegevens te verwerken en te ontsluiten. Een IT-service is niet tastbaar of houdbaar, in tegenstelling tot producten die na productie nog steeds bestaan. Een IT-service wordt bepaald door haar functionaliteit en haar functioneren. Het functioneren (gedrag) van een IT-service wordt vooral uitgedrukt in

3 IT-servicemanagement (ITSM) termen van snelheid, capaciteit en beschikbaarheid. Het Engelse begrip service is in het Nederlands te vertalen naar dienst (een individuele dienst), dienstverlening (een breed pakket aan diensten), maar ook blijft de term vaak onvertaald (service is ook een Nederlands begrip). Service is dus een breder begrip dan ondersteuning support, of onderhoud. Er zijn in het Nederlands nuanceringen uit te drukken, die er in het Engels niet in zitten. Synoniem: dienst. [activiteit] Het managen van de IT-dienstverlening. [functie] De functie binnen het IT-domein die verantwoordelijk is voor het managen van de ITdienstverlening. De activiteit ITSM is dus iets anders dan systeembeheer of applicatiebeheer. ITSM houdt zich uitsluitend bezig met het managen van de IT-dienstverlening, niet met de technische uitvoering daarvan. IT-serviceprovider Lijnorganisatie Management Managen Matrixorganisatie Ontwikkeling De functie ITSM organiseert procesmatig de totstandkoming van SLA s, het bouwen en onderhouden van het informatiesysteem en de levering van ITservices. Binnen het IT-domein werkt ITSM samen met o.a. systeem- en applicatiebeheer. ITSM is een mix van People, Process en Product. Engels: IT Service Management. Zie IT-beheerorganisatie. De structuur die de organisatie aanstuurt langs de weg van organisatorische eenheden. De lijnorganisatie vormt samen met de procesorganisatie de matrixorganisatie. [activiteit] Zie beheer [functie] Het (virtuele) team dat leiding geeft aan een organisatie. Zie beheer Een organisatie die in enige mate invulling heeft gegeven aan zowel lijn- en procesmatig werken. De uitvoering van activiteiten wordt in zulke organisaties aangestuurd vanuit zowel de lijn als vanuit het proces, waarbij de verdeling van de macht langs die beide lijnen kan variëren. Matrixorganisaties staan bekend als moeilijke organisaties. Zie lijnorganisatie en procesorganisatie. [activiteit] Het creëren of aanpassen van een IT-service of een component daarvan. [functie] De functie die zich bezig houdt met ontwikkeling. Organisatie Als functie is Ontwikkeling een mix van People, Process en Product. Een bedrijf of instelling.

4 Procesmanager Procesorganisatie Service Service Delivery Servicemanager Systeembeheer Voorbeelden van organisaties die geen bedrijven zijn, zijn bijvoorbeeld overheidsinstellingen, een internationale organisatie voor standaardisatie (ISO), of een vereniging zoals itsmf. De term organisatie wordt soms gebruikt om te verwijzen naar een entiteit die mensen, middelen en begrotingen heeft. Bijvoorbeeld een project of business-unit. De rol of functie die verantwoordelijk is voor het managen van het proces. De procesmanager is verantwoordelijk voor de procesinrichting en uitvoering, dus voor de planning en coördinatie van alle activiteiten die moeten worden uitgevoerd, het monitoren van het proces en de rapportage over het proces. Een procesmanager heeft vaak gedelegeerde taken en bevoegdheden van de proceseigenaar, en kan zelf taken en bevoegdheden delegeren naar een procescontroller en een procescoördinator. Een proces kan meerdere procesmanagers hebben, bijvoorbeeld regionale changemanagers. De rol van procesmanager wordt vaak belegd bij de persoon die de rol van proceseigenaar uitvoert, maar in grotere organisaties kunnen de twee rollen gescheiden zijn. De structuur die de organisatie aanstuurt langs de weg van de processen. De procesorganisatie vormt samen met de lijnorganisatie de matrixorganisatie. Zie IT-service. De levering van IT-services. Rol of functie verantwoordelijk voor het managen van een service. Een servicemanager kan bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor het managen van een SLA, het aansturen van de levering van de daarin vastgelegde service, het samenstellen van de servicerapportage, en het bespreken van deze rapportage met de klant. De servicemanager maakt daarbij gebruik van de zes ISM-processen, de organisatie die hem daarbij ondersteunt, en de producten die hem daarvoor ter beschikking staan. Ook wel productmanager genoemd. Zie accountmanager. het beheren van hardware- en de bijbehorende systeemprogrammatuur. [functie] De functie die zich richt op het beheren van hardware- en de bijbehorende systeemprogrammatuur. Taken, Bevoegdheden, Verantwoordelijkheden (TBV) Technisch beheer Zie ook applicatiebeheer en facilitair beheer. Een indeling waarmee de relatie tussen mensen en activiteiten wordt vastgelegd. TBV wordt gebruikt om antwoord te geven op de vraag Wie doet wat?. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen worden vastgelegd met hulpmiddelen zoals RACI. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van rollen en functies. Dat deel van het beheer dat zich richt op de technische

5 infrastructuur. Hieronder valt de ontwikkeling, het onderhoud, en het in stand houden van de technische infrastructuur.

Organisaties en hun drie processen

Organisaties en hun drie processen Organisaties en hun drie processen Doelen stellen, organiseren en realiseren zijn processen die in elke organisatie nodig zijn. Om iets verstandigs te kunnen zeggen over organisaties, zijn er hulpmiddelen

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Regie: succesfactor bij outsourcing

Regie: succesfactor bij outsourcing dossier demand & supply Het belang van demand & supply bij uitbesteding Regie: succesfactor bij outsourcing De meeste outsourcingcontracten lopen nu een aantal jaren en zijn in meer of mindere mate ingeregeld.

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland

Wat te doen met een digitaal bestand. Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Wat te doen met een digitaal bestand Onderzoek naar duurzame toegankelijkheid van digitale informatie bij overheden in Noord-Nederland Assen, Groningen, Leeuwarden, november 2013 Afbeelding voorpagina

Nadere informatie

Regie op outsourcing. Grip op uitbestedingsrelaties. prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.)

Regie op outsourcing. Grip op uitbestedingsrelaties. prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.) Regie op outsourcing Grip op uitbestedingsrelaties prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.) Regie op Outsourcing Grip op uitbestedingsrelaties Bij Uitgeverij TIEM is in oktober het boek Regie op outsoucing.

Nadere informatie

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies PvIB Expertbrief februari 2011 ISSN 1872-4876, jaargang 7 Nr. 3 Februari 2011 Security Operations Center: Een inrichtingsadvies Kelvin Rorive Mark Beerends Lourens Bordewijk Frank Breedijk Haydar Cimen

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren

The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren The Art of Management 1. Strategie en Structuur Vereenvoudigen Verbinden Visualiseren Het plezier zit hem in het klimmen, op de top blijf je maar even. 1 Dr. M.A. Nieuwenhuis The Art of Management, Deel

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011

Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november 2011 Schietincident in De Ridderhof Alphen aan den Rijn Inspectie Openbare Orde en Veiligheid november

Nadere informatie

Certificering: óók voor dienstverlenende

Certificering: óók voor dienstverlenende Certificering: óók voor dienstverlenende organisaties! mr L.A.F.M. Kerklaan 30 Inleiding 1 Certificering voor dienstverlenende organisaties 2 Het toepassingsgebied 3 Kenmerken van diensten 4 De belangrijkste

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development (SSD)

Grip op Secure Software Development (SSD) (SSD) De opdrachtgever aan het stuur Versie: 1.03 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteurs M. Koers UWV R. Paans Noordbeek R. van der Veer SIG R. Roukens UWV C. Kok DKTP J. Breeman BKWI Classificatie Publiek

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN NIP. Intersector. sectie Interculturalisatie

RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE MINDERHEDEN NIP. Intersector. sectie Interculturalisatie LANDELIJK BUREAU TER BESTRIJDING VAN RASSENDISCRIMINATIE (LBR) Nederlands Instituut van Psychologen Intersector sectie Interculturalisatie NIP RICHTLIJNEN GEBRUIK DIAGNOSTISCHE INSTRUMENTEN BIJ ETNISCHE

Nadere informatie

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing

Ketens de baas. pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Ketens de baas pijlers en bouwstenen voor ketensturing Toelichting: De Allegorie voor goed en slecht bestuur is een serie fresco s die rond 1338 geschilderd

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Zo! Hoe? Informatiemanagement in het mbo. Help, wij hebben (g)een informatiemanager. Informatiemanagement in het mbo

Zo! Hoe? Informatiemanagement in het mbo. Help, wij hebben (g)een informatiemanager. Informatiemanagement in het mbo Hoe? Zo! Help, wij hebben (g)een informatiemanager 1 Inhoudsopgave: Introductie en leeswijzer 3 1 2a 2b 2c 3 4 5 6 7 Hoe zit het met de ict bij ons op school? Hoe ziet ons Huis op orde eruit? Hoe ziet

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie