Informatiemanagement Examennummer: Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur"

Transcriptie

1 Informatiemanagement Examennummer: Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten) - 10 open vragen (maximaal 60 punten) Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er drie redenen worden gevraagd en u geeft er meer dan drie, dan worden alleen de eerste drie in de beoordeling meegeteld. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen: - Niet-programmeerbare rekenmachine Wij wensen u veel succes!

2 Meerkeuzevragen (40 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Vermeld het meest juiste antwoord. Voor een correct antwoord: 2 punten. 1. Een leidinggevende besluit welke activiteiten in welke volgorde moeten worden uitgevoerd. Tot welke soort processen behoort deze activiteit? a. Primaire processen b. Secundaire processen c. Tertiaire processen 2. Op welke wijze levert informatiemanagement een bijdrage aan directe waardetoevoeging? a. Informatiemanagement draagt ertoe bij dat activiteiten inzichtelijk worden gemaakt. b. Informatiemanagement draagt ertoe bij dat medewerkers over de juiste kennis beschikken. c. Informatiemanagement draagt ertoe bij dat processen worden geoptimaliseerd. 3. Waartoe behoort het monitoren van transacties? a. Administratieve organisatie b. Financiële administratie c. Interne communicatie 4. Het management laat zich ondersteunen door een applicatie die op strategisch niveau inzicht geeft in trendmatige marktontwikkelingen op de lange termijn. Welk soort applicatie vervult deze functie? a. Decision Support System (DSS) b. Enterprise Resource Planning (ERP) c. Executive Information System (EIS) NCOI Opleidingsgroep 1

3 5. Waarom wordt het voor winkelaanbieders van producten in een Business 2 Consumer (B2C) omgeving steeds moeilijker zich te profileren? a. Door de bredere beschikbaarheid van producten. b. Door de toenemende kennis bij de klant. c. Door het grotere vertrouwen in het product dan in de verkoper. 6. Wat ontstaat door gebruik te maken van de kennis van een grote groep mensen die teksten van hoge kwaliteit leveren? a. Business intelligence b. Collective intelligence c. Contentmanagementsysteem 7. Waardoor wordt binnen een organisatie de inzet van technologie gedicteerd? a. Marktontwikkelingen b. Strategie van de organisatie c. Technologische ontwikkelingen 8. Bij het opstellen van een informatieplan laat een organisatie die gericht is op het in de markt zetten van de nieuwste concepten, zich leiden door een succesvol ontwikkelmodel. Welke werkwijze voor het opstellen van een informatieplan wordt dan toegepast? a. Adaptieve benadering b. Lerende benadering c. Strategisch bedrijfskundige methode 9. Welke ontwerpmethode heeft als doel toepassingen uit verschillende omgevingen te laten samenwerken? a. DSDM b. SCRUM c. SOA 10. Wanneer is er sprake van convergentie? a. Als een organisatie besluit telefonie en dataverkeer in eenzelfde omgeving onder te brengen. b. Als een organisatie Customer Relationship Management gaat toepassen. c. Als een organisatie kiest voor digitale uitwisseling van facturen. 11. Welk niveau wordt gekenmerkt door het grootste gehalte gestructureerde beslissingen? a. Operationeel b. Strategisch c. Tactisch NCOI Opleidingsgroep 2

4 12. Bij informatievoorziening komt het voor dat berichtgeving door de ontvanger op verschillende wijze wordt geïnterpreteerd. Naar welk onderdeel van het communicatieproces verwijst dit verschijnsel? a. Boodschap b. Coderen c. Decoderen 13. Tijdens de inrichting van een project verdeelt de projectleider de verschillende taken onder de teamleden en stelt daarbij tegelijkertijd de mijlpaalmomenten vast. Tot welke groep instrumenten behoren deze activiteiten? a. Fasering b. Planning c. Structuur 14. Veel organisatie worstelen met de vraag of bij vernieuwingsprocessen bestaande applicaties een verbetering moeten ondergaan of dat er voor een nieuwe toepassing moet worden gekozen. Tot welk aspect van de businesscase behoort deze vraag? a. Haalbaarheid vanuit veranderkundige invalshoek b. Inzicht in financiële haalbaarheid c. Technische haalbaarheid 15. Onder welk onderdeel binnen ITIL valt de verantwoordelijk voor de procedures die de beschikbaarheid van systemen garanderen? a. Availability management b. Capacity management c. Continuity management 16. Welk van onderstaande systemen behoort tot de algemene informatiesystemen? a. Elektronische agenda b. Personeelsinformatiesysteem c. Presentatiesoftware 17. Welk van onderstaande antwoorden verwoordt de visie van een organisatie? a. Onze organisatie levert producten die het bestaan van klanten eenvoudiger maakt. b. Onze organisatie maakt de wereld schoner door de wijze waarop we produceren. c. Onze organisatie zal in ons segment onbetwiste marktleider zijn door keiharde kwaliteitsgaranties. 3 NCOI Opleidingsgroep

5 18. Wat is een kenmerk van een project? a. Een project past goed binnen de bestaande hiërarchisch structuur. b. In een project werken verschillende disciplines doelgericht samen. c. Organiseren en aansturen van een project is de taak van het lijnmanagement. 19. Welk van onderstaande antwoorden is een voorbeeld van een horizontale informatiestroom? a. Een overzicht van aanwezige medewerkers en ziekteverzuim, wat leidt tot inhuur van uitzendkrachten. b. Een verbuiksoverzicht van producten op basis waarvan een afdeling een inkoopactie onderneemt. c. Een weekrapportage op basis waarvan een afdelingschef besluiten neemt. 20. Voor het verklaren van problemen met Business-IT alignment geeft het model van Charles een raamwerk. Welke denkwijze uit dat raamwerk hoort bij de bestuurder? a. Begrijp ik het? b. Is het goed voor de business? c. Zal het werken? NCOI Opleidingsgroep 4

6 Open vragen (60 punten) 1. In een database is vastgelegd dat er 30 nieuwe klanten zijn geworven. In de rapportage daarover wordt verder vermeld dat dit een stijging is van 10%. Welke twee treden uit de informatieladder worden hier beschreven? Motiveer uw antwoord. (6 punten) 2. Leg aan de hand van een voorbeeld uit (maximaal 3 regels en ten minste 2 argumenten) waarom informatisering van toegevoegde waarde is voor een organisatie. (5 punten) 3. Een luchtvaartmaatschappij ondersteunt servicemonteurs in zestig landen met professionele onderhoudssoftware. De directie heeft besloten om de software niet als Software as a Service (SaaS) aan te bieden. Noem twee SaaS-gerelateerde redenen die dit besluit ondersteunen. (6 punten) 4. Tot de werkzaamheden van een medewerker Financiën behoort het controleren van een factuur. Geef dit weer in een ERD-diagram, waarin de entiteiten en de juiste relaties worden vermeld en toegelicht. (9 punten) 5. Waarom biedt de Wet van Moore mogelijk economische kansen aan bedrijven die afhankelijk zijn van informatienalyse? (6 punten) 6. Veel internetwinkels beloven dat producten binnen 24 uur zullen zijn geleverd en bieden de klanten de mogelijkheid tot buy with one click, oftewel de mogelijkheid om met een simpele muisklik tot betaling over te gaan. Welke twee aspecten van de Blue Ocean Strategie worden hier beschreven? Motiveer uw antwoord. (6 punten) 7. Een projectleider is zich bewust van de kans dat een project faalt en zal voorafgaand aan het project bekijken welke delen onderhevig zijn aan risico s. Met welke stap van risicomanagement houdt hij zich bezig? Motiveer uw antwoord. (5 punten) NCOI Opleidingsgroep 5

7 8. Een medewerker beschouwt een informatiesysteem vooral als hulpmiddel om informatie te produceren die geschikt is om beslissingen te nemen over de activiteiten die tot zijn takenpakket behoren. Vanuit welk gezichtspunt beschouwt hij de kwaliteit van het informatiesysteem? Motiveer uw antwoord. (5 punten) 9. Een gemeente bekijkt welke functionaliteit in 2015 op basis van het informatiebeleid moet worden geleverd. Hierbij is belangrijk dat deze past binnen het landelijk beleid van de overheid, maar ook dat er draagvlak onder de burgers bestaat. Verder moet er uiteraard een businesscase zijn waaruit de passendheid binnen de IT-infrastructuur blijkt. Welke drie STOEP-factoren worden hier genoemd? Motiveer uw antwoord. (6 punten) 10. Een ICT-medewerker realiseert zich dat de netwerkcapaciteit niet toereikend is om over twee jaar nog aan de eisen van de organisatie te voldoen. Hij weet echter ook dat er mogelijkheden ontstaan door het toepassen van Cloud-technologie of SaaS-toepassingen, maar dat er aan de zijde van de gebruikers nogal wat bedenkingen bestaan over de beveiliging, privacy en continuïteit van de informatievoorziening. Beschrijf deze situatie op basis van het driedimensionale model zoals beschreven in het artikel Business en ict alignment: afrekenen met de mopperrelatie van Rob Poels. (6 punten) NCOI Opleidingsgroep 6

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur

ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 20 punten)

Nadere informatie

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Hoe primair is uw primair systeem?

Hoe primair is uw primair systeem? Olke Jan van der Meer, directeur Ontwikkeling HC&H Consultants: Hoe primair is uw primair systeem? Zo n tien jaar geleden was het selecteren van een bedrijfsinformatiesysteem relatief eenvoudig. Als men

Nadere informatie

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een case

Nadere informatie

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers TMAP NEXT BDTM voor opdrachtgevers auteurs: Aalst, L. van der, Baarda, R., Roodenrijs, E., Vink, J., Visser, B. gebaseerd op de originele publicatie in: TMap NEXT, Business Driven Test Management, Aalst,

Nadere informatie

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde

Architecture Governance. Afstudeerscriptie Informatiekunde Architecture Governance Afstudeerscriptie Informatiekunde Afstudeerscriptie Martijn Scheepstra Colofon Auteur Mailadres Opleiding Opdracht Universiteit Subfaculteit Martijn Scheepstra m_scheepstra@hotmail.com

Nadere informatie

Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico.

Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico. Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico. SABSA, BiSL en ASL Door: Jeroen van Esch en Jeroen Simons, Management consultants

Nadere informatie

Thesis. De weg naar een optimaal investeringsbeleid van IT-activiteiten in een bedrijf.

Thesis. De weg naar een optimaal investeringsbeleid van IT-activiteiten in een bedrijf. Thesis De weg naar een optimaal investeringsbeleid van IT-activiteiten in een bedrijf. Student : Wim Suijkerbuijk Adres : Esdoornhof 15 Postcode en Woonplaats : 4675 AV, Sint PhilipsLand Studentnummer

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 11 open vragen (maximaal 100

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005

voorbeeldexamen I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks Information Systems Foundation voorbeeldexamen ISyF uitgave juni 2005 inhoud 3 inleiding 4 voorbeeldexamen 13 antwoordindicatie 28 beoordeling EXIN

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

5.2 Een nieuw functioneel-beheermodel

5.2 Een nieuw functioneel-beheermodel 5.2 deurloo/outvorst/pols_61 13-02-2002 12:23 Pagina 245 Functioneel beheer Een nieuw functioneel-beheermodel 5.2 Een nieuw functioneel-beheermodel De ervaringen van vijf jaar functioneel beheer 245 Het

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Landelijk Architectuur Congres 2005

Landelijk Architectuur Congres 2005 Landelijk Architectuur Congres 2005 Procesmodel voor het projectmatig opstellen van een applicatiearchitectuur voor een universiteit Michel Houben, Hans Janssen en Daan Rijsenbrij 0. Managementsamenvatting

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

voorbeeldexamen Information Systems Foundation

voorbeeldexamen Information Systems Foundation voorbeeldexamen Information Systems Foundation I-Tracks voorbeeldexamen ISyF Information Systems Foundation uitgave oktober 2003 inhoud 3 inleiding 4 examenvragen 11 antwoordindicatie eerste uitgave oktober

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant

ITSM - Lite. Whitepaper. Sander Brokke Beheertooling Consultant ITSM - Lite Whitepaper Sander Brokke Beheertooling Consultant Deze whitepaper laat u de Inter Access visie op en de aanpak rondom de implementatie van beheertooling volgens het ITSM - Lite concept zien.

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie