Jaarverslag. Cliëntenraad Reade. Datum: Eigenaar: Cliëntenraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Cliëntenraad Reade. Datum: 23-04-2013 Eigenaar: Cliëntenraad"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Cliëntenraad Reade Datum: Eigenaar: Cliëntenraad

2 Inleiding De Cliëntenraad (CR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die op de zorg en behandeling van Reade zijn aangewezen. De CR denkt mee over onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. De missie van de CR is een bijdrage leveren aan de bevordering van de kwaliteit en beleving van de zorg binnen Reade. Samenstelling De Cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan en bestaat uit maximaal negen leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en secretaris en krijgen ondersteuning van de ambtelijk secretaris. De functie voorzitter/penningmeester is sinds 2012 gecombineerd. Vergaderfrequentie De Cliëntenraad vergadert 1x per maand op dinsdagavond van uur volgens een met elkaar afgesproken vergaderschema. Tevens worden er extra overleggen gehouden ter verdieping en toelichting op actuele onderwerpen met gasten uit de organisatie. De adviezen De Cliëntenraad ziet het bewaken van de kwaliteit van zorg binnen de organisatie als een van de belangrijkste taken. Het uitbrengen van adviezen aan de directie dient dan ook om de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening aan cliënten te verbeteren. In deze adviezen stellen wij meestal verbeterpunten aan de orde die vanuit cliëntperspectief optimalisering van eerder genoemde dienstverlening beogen. De Cliëntenraad Reade adviseerde positief in 2012 over de hieronder genoemde notities: - Richtlijn inzet tolken - Aanpassing klachtenregeling cliënten - Beleidsplan onderzoek dwarslaesie Benoeming RvT-lid - Intentieverklaring samenwerking Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis - Aanpassing bevoegdheidsregeling voorbehouden en risicovolle handelingen - Zorgpaden Reumatoïde Artritis en AS/Axiale SpA De CR ontvangt schriftelijke terugkoppeling over de adviezen met een toelichting hoe de adviezen, waar van toepassing, werden geïmplementeerd. In een enkel geval nemen wij het onderwerp mee in het overleg met de voorzitter Raad van Bestuur voor extra toelichting. Communicatie Algemeen Wij krijgen veel informatie over onze achterban uit (cliënttevredenheid) onderzoeken die gedaan worden door Reade, maar ook uit overzichten klachten en Tipkaarten en uit rapportages van de MIPcommissie (Meldingen Incidenten Patiëntenzorg). De spiegelgesprekken zijn ook een goede informatiebron voor de CR. Jaarverslag Cliëntenraad Reade 2012 Pagina 2 van 5

3 Een werkgroep van de Cliëntenraad heeft geïnventariseerd welke middelen ons ter beschikking staan en wat wij hierin missen. In 2013 wordt dit een belangrijk punt van aandacht. Samen met de afdeling communicatie gaan we kijken hoe we dit kunnen optimaliseren. WIS borden Op locatie Dr. Jan van Breemenstraat zijn WIS (Wachttijden Informatie Systeem) borden bij de wachtruimtes waar op verzoek van de Cliëntenraad een bericht op gezet kan worden. Op locatie Overtoom zijn nog geen WIS borden. Hiervoor is een tijdelijke oplossing bedacht in de vorm van twee grote wissellijsten waarin de nieuwsbrief in A3-formaat is opgehangen. Deze wissellijsten hangen in de twee wachtruimtes van locatie Overtoom. Prikborden De prikborden op beide locaties worden ook gebruikt door de Cliëntenraad. Doordat deze over het algemeen erg vol hangen lijkt dit niet een heel effectief communicatiemiddel. Website Algemene informatie over de Cliëntenraad is te vinden op de website. De CR heeft sinds 2012 een eigen plek op de website en deze wordt regelmatig geactualiseerd. De Nieuwsbrief, die 4x per jaar verschijnt, is hier te vinden en informatie over de leden van de CR, alsook andere relevante informatie voor cliënten. De vooraankondiging voor het symposium van de CR op 19 april 2013 is hier ook op gezet. Vitrine De Cliëntenraad heeft in de centrale hal van locatie Overtoom een vitrine, net als andere medezeggenschapsorganen van Reade. In deze vitrine wordt informatie opgehangen over de CR en overige relevante informatie. De plek en de hoogte van de vitrine zijn niet ideaal, maar vooralsnog maken we hier nog wel gebruik van. Folder De folder is te vinden op de website en in de informatiezuil en wordt meegestuurd, samen met alle informatie voor nieuwe cliënten van Reade. Nieuwsbrief Met de nieuwsbrief, die 4x per jaar verschijnt, informeert de Cliëntenraad de cliënten over items vanuit cliëntenperspectief. O.a. informatie over praktische zaken, zoals veranderingen in wetgeving of financiële tegemoetkomingen, maar ook tips voor vakantie, vrije tijd, cliëntgerelateerde beurzen en informatie over de Cliëntenraad zelf. De nieuwsbrief verschijnt zowel in papieren vorm als digitaal en wordt verstuurd naar geïnteresseerden vanuit de achterban die zich hiervoor hebben opgegeven en relaties van de Cliëntenraad. De papieren versie wordt in de wachtkamers van de beide hoofdlocaties neergelegd en op de prikborden gehangen. Overleg derden De Raad van Bestuur In 2012 heeft de Cliëntenraad 3x overlegd met de voorzitter van de Raad van Bestuur in aanwezigheid van de bestuurssecretaris. De Cliëntenraad bereidt deze overleggen voor middels een agenda die vooraf wordt doorgegeven. Agendapunten kunnen van beide kanten worden ingebracht. De Raad van Toezicht De Cliëntenraad heeft 1x overleg gehad met een afvaardiging van de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Jaarverslag Cliëntenraad Reade 2012 Pagina 3 van 5

4 In september 2012 is tijdens dit overleg gesproken over de ontwikkelingen binnen de CR en de uitgebrachte adviezen. Ondernemingsraad Ieder jaar heeft het dagelijks bestuur van de CR een aantal keren per jaar overleg met het dagelijks bestuur van de OR. Hierin spreken we met elkaar over de ontwikkelingen binnen de beide raden en binnen de organisatie. Klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris en adviseur kwaliteit en veiligheid zijn in november te gast geweest tijdens een regulier overleg van de Cliëntenraad. Zij hebben toelichting gegeven over het klachtenoverzicht van 2011 en eerste halfjaar van Tevens zijn de rol en werkwijze van de klachtenfunctionaris voor ons verduidelijkt. Diverse functionarissen In 2012 hebben wij weer diverse gasten ontvangen uit de organisatie ter verdieping op onderwerpen: - Rob Keijzer, lid klachtencommissie - Harrie Brand, hoofd financiële administratie - Karlijn Haantjes, adviseur marketing & communicatie - Martin Fluit, hoofd sportcentrum - Carlo van Dongen, hoofd onderzoeksbureau - Silvia Pintabona, programmamanager Chipsoft - Quintalle Nix, klachtenfunctionaris - Marleen Lannoo, adviseur kwaliteit en veiligheid - Mattie Schinkel, divisiemanager revalidatie volwassenen - Klaas Timmer, ervaringsdeskundige Deelname aan activiteiten binnen de organisatie Bijeenkomst nieuwbouw AvL In 2012 is een informele bijeenkomst gepland met vertegenwoordigers van cliëntenraden van NKI- AVL en Reade en oncologische (ex)patiënten om hun te informeren en te laten meedenken over de nieuwbouw van een oncologisch revalidatiecentrum. Spiegelbijeenkomsten De Cliëntenraad is een aantal keren toehoorder geweest bij spiegelbijeenkomsten op locatie Overtoom, Jan van Breemenstraat en Mytylschool Amsterdam. In principe wordt de Cliëntenraad altijd uitgenodigd voor deze bijeenkomsten en zij zorgen voor afvaardiging. Deze bijeenkomsten geeft de CR veel inzicht in de beleving van cliënten over de zorg en behandeling van Reade. Stuurgroep CASA De cliëntenraad heeft met één afgevaardigde geparticipeerd in de stuurgroep CASA. Masterclass In 2012 is door Reade twee keer een masterclass georganiseerd: Veranderingen in de zorg door Jaap Boonstra en Innovatie door Paul Iske. Beide inspirerende masterclasses zijn door een afvaardiging van de CR bijgewoond. Top 50 De Top 50 is een beleidsmiddag die 2x per jaar wordt georganiseerd voor leden van het management en het middenkader van de gehele organisatie. Het dagelijks bestuur van de Cliëntenraad is ook, zoals gebruikelijk, in 2012 uitgenodigd en aanwezig. Jaarverslag Cliëntenraad Reade 2012 Pagina 4 van 5

5 Peter Koppe Kwaliteitsprijs De voorzitter van de Cliëntenraad zit in de jury van de PKKP. Deze jaarlijkse prijs is uitgereikt aan een medewerker, die zich in dat jaar buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor verbetering van de kwaliteit van de cliëntenzorg. Reade congres 2012 In 2012 heeft Reade in samenwerking met het NVDG een groot congres georganiseerd. De Cliëntenraad is betrokken geweest bij de voorbereidingen van dit congres en de voorzitter heeft met haar verhaal de mens centraal tijdens de ochtend een mooie bijdrage kunnen leveren. Scholing en bijeenkomsten LsR Diverse bijeenkomsten van het LsR zijn bezocht, o.a.: - themabijeenkomst Wet cliëntenrechten zorg ; - landelijke bijeenkomst cliëntenraden revaldiatiesector. Daarnaast hebben wij een in-company training laten verzorgen op locatie Overtoom waar de gehele Cliëntenraad bij aanwezig was. Patiëntenverenigingen Diverse bijeenkomsten van verschillende organisaties zijn bezocht door leden van de CR, o.a.: - jaarlijkse regiodag van de Dwarslaesie Organisatie Nederland; - themabijeenkomst van Cliëntenbelang Amsterdam; - bijeenkomst van de Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam. Samenstelling Cliëntenraad Op 31 december 2012 is deze als volgt: - Melanie Peterman, voorzitter en penningmeester - Marian Fonkert, vicevoorzitter - Floor Touber, secretaris - Henriette Gordeau, lid - Frank Stork, lid - Rolita Ramcharan, lid - Remco Verhoeven, lid - Nico Waterman, lid - Laura Ilbrink, ambtelijk secretaris Jaarverslag Cliëntenraad Reade 2012 Pagina 5 van 5

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf

JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf JAARVERSLAG 2014 Cliëntenraad Reinier de Graaf Inleiding Met dit jaarverslag beschrijft de Cliëntenraad (CR) van het Reinier de Graaf Ziekenhuis de activiteiten in 2014. De missie van de CR is een bijdrage

Nadere informatie

Jaarverslag van de Cliëntenraad 2014. Vastgesteld in de CR-vergadering d.d. 18 februari 2015

Jaarverslag van de Cliëntenraad 2014. Vastgesteld in de CR-vergadering d.d. 18 februari 2015 Jaarverslag van de Cliëntenraad 2014 Vastgesteld in de CR-vergadering d.d. 18 februari 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Cliëntenraad van De Hoogstraat Revalidatie Utrecht. Het is

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten 5 2.2 Regionaal niveau: regionale

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012

Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Jaarverslag ondernemingsraad REAKTGROEP 2012 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de ondernemingsraad van de REAKTGROEP. 2012 was een roerig en druk jaar met vele maatschappelijke ontwikkelingen,

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Revisie Datum: 06-11-13 Pagina 1 van 11 Klachtenreglement Zorgfront DH BV klachtencommissie BTN KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Een goed contact met uw bemiddelingsorganisatie is heel belangrijk Gelukkig

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CENTRALE CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CENTRALE CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CENTRALE CLIËNTENRAAD STICHTING ZUIDWESTER Inhoudsopgave: Pagina: 1. Algemeen 2 2. Commissie vertrouwenslieden 2 3 Samenstelling 2 4 Overleg 3 5 Besproken onderwerpen 3 6 Uitgebrachte

Nadere informatie

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012

ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 ziekenhuis Bernhoven mei 2013 Jaardocument 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 1 Profiel van de organisatie... 4 1.1 Algemene identificatiegegevens... 4 1.2 Structuur

Nadere informatie

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost

jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost jaarverslag 2011 huisartsendienst twente-oost voorwoord 2011 is het tweede jaar dat wij, als Raad van Commissarissen (RvC), vorm hebben mogen geven aan onze rol als toezichthouder op het beleid van directie

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie

Klachtenregeling klachtencommissie Klachtenregeling klachtencommissie Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten bemiddelingsorganisatie, zijnde een

Nadere informatie

Verantwoordingsverklaring

Verantwoordingsverklaring Verantwoordingsverklaring Met elkaar voor elkaar Verantwoordingsverklaring Vastgesteld in de bestuursvergadering van 23 mei 2012. Het Nationaal Bestuur van Nationale Vereniging de Zonnebloem onderschrijft

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Doelstelling van de organisatie blz 2. Structuur van de organisatie 4. Werkwijzwe van de organisatie 5. Lotgenotencontact 6

INHOUDSOPGAVE. Doelstelling van de organisatie blz 2. Structuur van de organisatie 4. Werkwijzwe van de organisatie 5. Lotgenotencontact 6 WERKPLAN 2014-2017 INHOUDSOPGAVE Doelstelling van de organisatie blz 2 Structuur van de organisatie 4 Werkwijzwe van de organisatie 5 Lotgenotencontact 6 Activiteiten 7 Jaarvergadering 7 Ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Klachtenregeling klachtencommissie BTN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten (thuiszorg- en/of kraamzorg)organisatie,

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

Cliënt in Beeld-prijs

Cliënt in Beeld-prijs Cliënt in Beeld-prijs 2012 Het bevorderen van de kwaliteit van cliëntenparticipatie Juryrapport 29 maart 2012 Inhoudsopgave pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 12 pagina 13 pagina 13 pagina 14 Samenstelling

Nadere informatie

Waarom bent u huurderswerk gaan doen?

Waarom bent u huurderswerk gaan doen? 1 Tijdens de laatst gehouden Huurdersraadvergadering hebben we jullie deelgenoot gemaakt van onze bevindingen tijdens de cursus Hoe betrek ik de achterban Voorzitter Rien Stek, secretaris Joop Kuipers

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012

Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Kwaliteitsjaarverslag Gemiva-SVG Groep 2012 Organisatie Arbeid Zorg Vooraf Voor u ligt het kwaliteitsjaarverslag 2012 van de Gemiva-SVG Groep. In dit jaarverslag kunt u lezen wat wij doen om goede en verantwoorde

Nadere informatie

Veiligezorg. Handreiking 'Blijvende aandacht' Veiligezorg / Handreiking Blijvende aandacht 17 december 2009 Elisabeth Brouwer

Veiligezorg. Handreiking 'Blijvende aandacht' Veiligezorg / Handreiking Blijvende aandacht 17 december 2009 Elisabeth Brouwer Veiligezorg Handreiking 'Blijvende aandacht' 1 Voorwoord Een jaar geleden brachten we de handreiking uit: 'De aanhouder wint'. Daarin staan twaalf praktijkvoorbeelden van een succesvolle aanpak van agressie

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2010 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2010 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2010 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 6 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2010. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015

ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015 ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015 Ortec Finance B.V. 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1. ALGEMEEN 3 1.2. INWERKINGTREDING 3 1.3. BEGRIPPEN 3 2. ARTIKELEN KLACHTENREGELING

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Rapportage Kennis- en adviescentrum

Rapportage Kennis- en adviescentrum Rapportage Kennis- en adviescentrum 2011 20 maart 2012 In februari 2011 belt een moeder naar het Kennis- en adviescentrum van KansPlus. Haar dochter is al jaren afhankelijk van zorg bij een grote zorginstelling

Nadere informatie