JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 CLIËNTENRAAD Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting

2 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Doelstelling 6 Samenstelling van de Cliëntenraad 6 Cliëntenraad ondersteuner 7 Vergaderingen 7 Besproken onderwerpen 8 Uitgebrachte adviezen 8 Algemene beschouwingen 9 Hoe kunt u ons bereiken? 9 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting

4 Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting

5 Inleiding Graag bieden wij u het jaarverslag van de cliëntenraad van De Pieter Raat Stichting over het jaar 2012 aan. Een jaarverslag waarin u kunt lezen waar de cliëntenraad in dit verslagjaar mee bezig is geweest. Hiermee legt de cliëntenraad ook verantwoording af aan de cliënten van De Pieter Raat Stichting conform artikel , en van het reglement voor de cliëntenraad d.d. 5 juli Deze artikelen luiden: De cliëntenraad stelt jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar, een verslag vast van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar Voorafgaand aan de vaststelling van het werkplan of het jaarverslag wordt de algemene vergadering in de gelegenheid gesteld zich uit te spreken over het ontwerpjaarplan of het ontwerpjaarverslag Het werkplan en het jaarverslag wordt ter kennis gebracht aan de cliënten en de zorgaanbieder. Verdere informatie naar de cliënten vindt onder andere plaats via: een vaste rubriek van de cliëntenraad in de Raatsnippers via onze website via persoonlijk contact met de achterban via familiebijeenkomsten via de informatieborden De cliëntenraad van De Pieter Raat Stichting hoopt dat u met belangstelling kennis neemt van haar activiteiten. Heeft u vragen, opmerkingen, wensen of klachten of wilt u dat we bepaalde punten bespreken: aarzel niet maar neem contact met ons op. De cliëntenraad is er voor u! Met vriendelijke groet, To Schouten Voorzitter cliëntenraad Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting

6 Doelstelling De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen heeft het volgende doel: Bevorderen van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg. Samenstelling van de cliëntenraad De cliëntenraad van De Pieter Raat Stichting bestaat uit een vertegenwoordiging van A. cliënten van locatie De Raatstede (3 leden), B. cliënten van locatie Hugo-Oord (2 leden) en C. extramurale cliënten (2 leden). Extramurale cliënten zijn zij die Zorg Zonder Verblijf ontvangen, de dagverzorging bezoeken en/of aangesloten zijn op de alarmering. Er bestaat een voorkeur voor cliënten boven niet-cliënten als lid van de cliëntenraad. Maximaal een persoon per kiesgroep mag een niet-cliënt zijn. Jaarlijks treden leden waarvan de zittingsperiode van drie jaar is verstreken af (voorzitter en penningmeester hebben een zittingstermijn van twee jaar), zij zijn terstond herkiesbaar. De leden kunnen maximaal twee keer herkozen worden. De samenstelling van de cliëntenraad in het jaar 2012 zag er als volgt uit: Locatie De Raatstede Marjan John (penningmeester) Bets Does Hermien Schouten (lid) Locatie Hugo-Oord Diny de Lange (lid) Marcel van Dugteren (lid) Extramurale cliënten To Schouten (voorzitter) Diny van Leeuwen (lid) Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting

7 Cliëntenraad ondersteuner De cliëntenraad krijgt 4 uur ondersteuning per week van mevrouw M. Bos, cliëntenraad ondersteuner. Verkiezingen In verband met het vertrek per 31 december 2012 van drie leden van de cliëntenraad te weten Diny de Lange (Hugo-Oord), Diny van Leeuwen (extramuraal) en Marjan John (De Raatstede) zijn er verkiezingen uitgeschreven. Voor de kiesgroepen De Raatstede en extramuraal waren er meer kandidaten dan vacatures en voor de kiesgroep Hugo-Oord heeft een kandidaat gereageerd die toe zal treden tot de cliëntenraad. Op 18 december 2012 zijn er spannende verkiezingen gehouden wat heeft geresulteerd in twee nieuwe leden. Helaas is de kandidaat van Hugo-Oord begin 2013 overleden. Vergaderingen Alle vergaderingen van de cliëntenraad vonden in 2012 op locatie De Raatstede plaats, meestal op een dinsdag van tot uur. Er waren zes reguliere vergaderingen. Daarnaast een informeel overleg met de Raad van Toezicht op 27 juni Voor beide raden een zinvolle en informatieve bijeenkomst. Op 13 en 27 maart 2012 heeft in respectievelijk Hugo-Oord en De Raatstede de 4 e algemene jaarvergadering van de cliëntenraad plaatsgevonden gevolgd door een optreden van het Bergerveerhuiskoor. Het dagelijks bestuur van de cliëntenraad heeft informeel overleg met de directie om bij te praten. Activiteiten en vertegenwoordiging cliëntenraad Naast de vergaderingen was (een afvaardiging van) de cliëntenraad in 2012 ook vaak op andere gebieden en plaatsen actief of aanwezig voor het werk van de raad zoals: diverse regionale overleggen met cliëntenraden Noord Kennemerland diverse vergaderingen van het LOC themabijeenkomst van het zorgkantoor in hotel Jules een bijeenkomst van het zorgkantoor over zorgzwaartepakketten het voor- en najaarsoverleg van het Zorgkantoor open dag van de zorg op 17 maart heidagen van het managementteam en middenkader Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting

8 Kwaliteitsspel In 2012 heeft de cliëntenraad het spel scoren op kwaliteit niet gespeeld. Dit staat voor 2013 weer op het programma.. Besproken onderwerpen Besproken onderwerpen op de reguliere vergaderingen van de cliëntenraad waren o.a.: alle adviesaanvragen het maatjesproject (per 1 maart 2012 gestart) open dag 17 maart 2012 verbeterplan CQ index de beleidsmedewerker zorg was te gast in de vergadering van 10 april 2012 voor een presentatie over de nieuwbouwplannen Hugo-Oord werving- en selectieprocedure nieuwe bestuurder nieuwbouw Hugo-Oord (in de werkgroep: Diny de Lange en de heer Van Dugteren) cliëntvertrouwenspersoon Han Meijer te gast in de vergadering van 12 juni 2012 de beleidsmedewerker ICT was te gast in de vergadering van 14 augustus 2012 voor een toelichting op het ECD project reglement van de cliëntenraad. Deze is verouderd en zullen onder de loep worden genomen werving- en selectieprocedure manager zorg Uitgebrachte adviezen In 2012 heeft de directie aan de cliëntenraad vijf keer advies gevraagd. Op alle adviezen is door de cliëntenraad positief gereageerd al dan niet met aanvullende adviezen. Gevraagd advies 1. Kosten alarmering VPT Aan de cliëntenraad is advies gevraagd inzake de eenmalige kosten à 145,00 die in rekening worden gebracht aan VPT cliënten in verband met de alarmering. Omdat dit bedrag voor sommige cliënten een behoorlijk aanslag op hun budget kan zijn, denk bijvoorbeeld aan mensen met alleen AOW, heeft de cliëntenraad voorgesteld om cliënten de keuze te geven of het bedrag in één keer of in vier termijnen afgeschreven mag worden. Tevens is verzocht om het bedrag te onderbouwen. De cliëntenraad heeft positief advies uitgebracht. 2. Gewijzigde prijslijst De cliëntenraad heeft begrip voor de verhoging van de prijzen maar heeft de directie gewezen op de tekst met betrekking tot de Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting

9 verzekeringen. Er staat via de collectieve verzekering van De Pieter Raat Stichting dient u zich tegen brand/inboedel en W.A. te verzekeren. In november 2009 heeft de cliëntenraad aangegeven dat zij moeite heeft met de verplichte deelname voor nieuwe cliënten aan de collectieve verzekering en is de tekst aangepast in o.a. een warm welkom. Wij verzoeken u deze tekst ook in de prijslijst op te nemen: u kunt zich via de verzekering van De Pieter Raat Stichting voordelig verzekeren voor inboedel- en W.A.. De cliëntenraad heeft positief advies uitgebracht. 3. Projectvoorstel Magnolia De cliëntenraad kan zich vinden in het projectvoorstel Magnolia en heeft positief advies uitgebracht. 4. Aanvullende services De cliëntenraad vindt het een goede uitbreiding ivan de diensten en heeft positief advies uitgebracht. 5. Begroting De cliëntenraad heeft positief advies uitgebracht. Algemene beschouwingen Ook in 2012 is de cliëntenraad door de directie goed en tijdig betrokken bij het reilen en zeilen van De Pieter Raat Stichting, mede door het regelmatige informele contact van het dagelijks bestuur met de directie. Hoe kunt u ons bereiken? De namen van de cliëntenraadsleden vindt u op het informatiebord van de cliëntenraad, in het huisblad en op de website Ook kunt u ons via de mail bereiken Wilt u een cliëntenraadlid spreken, dan kunt u hem of haar rechtstreeks benaderen of een briefje met uw naam, appartementnummer en telefoonnummer bij de receptie afgeven. Een cliëntenraadlid neemt dan contact met u op. Adres cliëntenraad Dolomiet DX Heerhugowaard Tel Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting

10 Boven staand v.l.n.r. Mevrouw D. de Lange, Mevrouw H. Schouten, Mevrouw M. John en mevrouw T. Schouten Onder zittend v.l.n.r. De heer M. van Dugteren, mevrouw D. van Leeuwen en mevrouw B. Does Jaarverslag Cliëntenraad De Pieter Raat Stichting

Jaarverslag 2014. De Pieter Raat Stichting

Jaarverslag 2014. De Pieter Raat Stichting Jaarverslag 2014 De Pieter Raat Stichting 2 Inhoud Maatschappelijk verslag 2014... 4 Voorwoord... 5 1 Profiel van de organisatie... 6 1.1 Algemene identificatiegegevens... 6 1.2 Medezeggenschapsstructuur...

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten.

De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. Beste cliënten, In deze folder leggen we uit wat medezeggenschap is, wat de cliëntenraad (CR) doet, hoe wij werken en wie wij zijn. De cliëntenraad bestaat uit cliënten en is er voor cliënten. 2 Wat doen

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet: de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 CENTRALE CLIËNTENRAAD

JAARVERSLAG 2012 CENTRALE CLIËNTENRAAD JAARVERSLAG 2012 CENTRALE CLIËNTENRAAD STICHTING ZUIDWESTER Inhoudsopgave: Pagina: 1. Algemeen 2 2. Commissie vertrouwenslieden 2 3 Samenstelling 2 4 Overleg 3 5 Besproken onderwerpen 3 6 Uitgebrachte

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad

Reglement Cliëntenraad Reglement Cliëntenraad Stichting Cedere Zorg 2013 Stichting Cedere Zorg Valeriusstraat 1 5921 CP Venlo +31 6 54340564 zorg@cederezorg.nl Artikel 1. Begripsomschrijving... 3 1.1. Cliënt... 3 1.2. Wettelijke

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Communicatieplan Medezeggenschapsraad Menko toren & Bonifatiusschool Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel van de MR... 3 Communicatiemiddelen... 4 Nieuwsbrief Menko toren & Bonifatiusschool... 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp

Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp Jaarverslag 2010 Wmo-adviesraad Leiderdorp www.wmoadviesraadleiderdorp.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Taken en werkwijze Wmo-adviesraad Leiderdorp 3 3. Uitgebrachte adviezen 4 4. Activiteiten van de

Nadere informatie

01-2710a/04 12 Sensire. Sensire en Yunio. Sensire cliëntenraad. jaarverslag 2014. is onderdeel van Sensire.

01-2710a/04 12 Sensire. Sensire en Yunio. Sensire cliëntenraad. jaarverslag 2014. is onderdeel van Sensire. 01-2710a/04 12 Sensire Sensire en Yunio Sensire cliëntenraad jaarverslag 2014 is onderdeel van Sensire. Jaarverslag cliëntenraad Sensire 2014 Structuur Sensire kent verschillende klantlijnen. De klantlijnen

Nadere informatie

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL)

Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Instellingsbesluit Patiëntenraad Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 09-03-2004, Herziene versie vastgesteld op 14 november

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord 3. 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 JAARVERSLAG CLIËNTENRADEN 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 1. Cliëntenraad en WMCZ 4 2. Interne organisatie cliëntenraden 2.1 Lokaal niveau: locatieoverleg voor cliënten 5 2.2 Regionaal niveau: regionale

Nadere informatie

Handleiding voor bewonerscommissies

Handleiding voor bewonerscommissies Handleiding voor bewonerscommissies I. Inleiding... 3 II. Visie op participatie... 3 III. Een bewonerscommissie oprichten... 3 A. Oprichten, hoe doe ik dat?... 4 B. De leden... 4 IV. Overleg... 5 A. Overleg

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HENRI DUNANT O.b.s. Henri Dunant Kerkstraat 15 3363BP Sliedrecht Versie: April 2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. De MR leden 3.1 bezetting...

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Hof van Twente Jaarverslag 2010

Hof van Twente Jaarverslag 2010 Hof van Twente Jaarverslag 2010 Colofon Datum: april 2011 WMO-Raad Hof van Twente Correspondentieadres: ambtelijk secretaris WMO-Raad Sternstraat 7, 7471 VH Goor Tel. 06-53818018 e-mail info@wmoraadhofvantwente.nl

Nadere informatie

Jaarverslag van de Cliëntenraad 2014. Vastgesteld in de CR-vergadering d.d. 18 februari 2015

Jaarverslag van de Cliëntenraad 2014. Vastgesteld in de CR-vergadering d.d. 18 februari 2015 Jaarverslag van de Cliëntenraad 2014 Vastgesteld in de CR-vergadering d.d. 18 februari 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Cliëntenraad van De Hoogstraat Revalidatie Utrecht. Het is

Nadere informatie

Jaarverslag ondernemingsraad. REAKT Groep 2011

Jaarverslag ondernemingsraad. REAKT Groep 2011 Jaarverslag ondernemingsraad REAKT Groep 2011 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de ondernemingsraad van de REAKT Groep. Zoals u wellicht weet is de nieuwe OR in 2011 van start gegaan. Het

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1.

Begripsbepalingen. Functie van de raad. Samenstelling en zittingsduur REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD. Artikel 1. REGLEMENT VAN DE PLEEGOUDERRAAD Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. het bestuur : het bestuur van de William Schrikker Stichting b. de instelling : de William Schrikker

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: a. leerlingen: alle ingeschreven kinderen van

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2010 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2010 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2010 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 6 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2010. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van de Oudervereniging van de Emmaus School THEMA VAN DE AVOND: School in beweging op woensdag 15 oktober 2008 om 20.00 uur in de aula van de school. Beste

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

CENTRALE OUDERCOMMISSIE

CENTRALE OUDERCOMMISSIE CENTRALE OUDERCOMMISSIE Jaarverslag 2012 JAARVERSLAG 2012 Partou BV Karspeldreef 8 1101 CJ Amsterdam coc@partououder.nl 2 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Overleg met de directie en onderling

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie