De flexibilisering van arbeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De flexibilisering van arbeid"

Transcriptie

1 De flexibilisering van arbeid Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers in Nederland aankijken tegen flexibel werken en flexibele arbeidsrelaties

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 Medewerkers willen tijd- en plaatsonafhankelijk werken 6 2 Medewerkers willen regie over HR-zaken 10 3 Werkgevers terughoudend in aanbieden flexibel werken 12 4 Medewerkers zoeken vastigheid in contractvorm 15 5 Toename in tijdelijke contracten verwacht 18 6 Marktomstandigheden vragen om wendbaarheid 21 7 Gaat flexibilisering ten koste van kennisopbouw? 23 Raet: Flexibilisering raakt talentmanagent 25 Hollands Kroon: Eigen regie zorgt voor wendbaarheid 27 Movares: Op naar een flexibele netwerkorganisatie 31 Onderzoeksverantwoording 34 Raet HR Benchmark

3 Flexibel werken vraagt om modern, resultaatgericht leiderschap. Kobe Verdonck, CEO Raet Voorwoord Zijn uw medewerkers vrij om hun eigen werkplek en werktijden te bepalen? En heeft u over drie jaar nog evenveel medewerkers in vaste dienst als nu? Flexibilisering is een thema dat in meerdere opzichten om aandacht vraagt: of het nu gaat om plaats- en tijdonafhankelijk werken, of om de veranderende vorm van arbeidsrelaties. Wij vroegen HR-managers, bestuurders en medewerkers hoe zij tegen flexibilisering aankijken. Dit onderzoeksrapport geeft u inzicht in hun antwoorden. Een ontwikkeling die ik herken binnen Raet, is de groeiende behoefte van medewerkers om zelf te bepalen hoe en wanneer zij tot de beste resultaten komen. Als de aard van het werk het toelaat, geven we hen daarvoor de ruimte. Ons bestuur gelooft in modern, resultaatgericht leiderschap. We spreken elkaar binnen Raet aan op performance, kwaliteit en de tevredenheid van onze klanten, en laten medewerkers daarin hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik zie deze ontwikkeling ook bij veel andere werkgevers. Natuurlijk kan de concrete invulling voor uw organisatie verschillen. Werkgevers in ons onderzoek geven ook aan dat zij hun workforce meer gaan flexibiliseren. Wisselende marktomstandigheden zijn daarvoor de belangrijkste reden. Werkgevers gaan de komende jaren meer met tijdelijke contracten werken en zoeken naar manieren om medewerkers breder inzetbaar te maken. Hoe sluit u daarin aan bij de ambities van uw medewerkers? Ik denk dat dit onderzoeksrapport een goede discussie daarover verder op gang kan helpen. Kobe Verdonck CEO Raet HR Benchmark

4 De flexibilisering van arbeid Bestuurders terughoudend in aanbieden flexibel werken De uitkomsten van een HR-onderzoek onder: medewerkers 314 HR-managers 91 bestuurders 40% maakt gebruik van Bring Your Own Device vindt dat elke medewerker plaats- en tijdonafhankelijk moet kunnen werken vindt flexibel werken belangrijk om jong talent te werven 26% 34% 58% wil beoordeeld 61% ervaart dat hun manager hen worden op output vertrouwt als ze flexibel werken 56% wil eigen werktijden 80% hecht waarde aan kunnen bepalen vast contract Redenen voor flexibele arbeidsrelaties volgens HR-managers Wisselende marktomstandigheden Vervanging ziekte en verlof eigen personeel 54% 45% Medewerkers willen flexibiliteit en zekerheid Andere leiderschapstijl nodig bij flexibel werken Top 3 leiderschapskwaliteiten volgens bestuurders Speciale projecten 29% 40% Sturen op resultaat i.p.v. inspanning Nadelen van flexibele arbeidsrelaties volgens bestuurders Minder behoud van kennis 43% 30% Medewerkers vertrouwen Onvoldoende kennisopbouw Kosten 41% 40% 20% SMART-afspraken maken en bespreken Raet HR Benchmark

5 Inleiding links Sander Kars rechts Tristan Lavender De antwoorden leest u in het eerste deel van dit onderzoeksrapport. In het tweede deel delen Gemeente Hollands Kroon en Movares hun praktijkervaringen met de flexibilisering van arbeid. Heeft u vragen of opmerkingen over de onderzoeksresultaten? Neem dan gerust contact met ons op. In dit rapport leest u hoe medewerkers, HR-managers en bestuurders in Nederland aankijken tegen flexibilisering van arbeid. Deze onderzoeksuitkomsten maken deel uit van de Raet HR Benchmark Voor het zevende jaar op rij voerden we dit onderzoek uit; dit jaar niet alleen onder HR-managers en bestuurders, maar ook onder medewerkers. In samenwerking met onderzoeksbureau TNS Nipo vroegen we naar de mening van medewerkers, 314 HR-managers en 91 bestuurders, afkomstig uit verschillende branches. Daarnaast gingen we in gesprek met bestuurders, HR-managers en experts van verschillende organisaties. Een selectie van hun verhalen vindt u in dit rapport. Flexibilisering komt in dit onderzoek op verschillende manieren aan bod. Wat verwachten medewerkers van werkgevers op het gebied van plaats- en tijdonafhankelijk werken? In hoeverre worden zij hierin ondersteund? En wat vraagt dit voor leiderschapsstijl van managers? Daarnaast staan we stil bij de flexibilisering in arbeidsrelaties. Hoe ziet het gemiddelde personeelbestand er in 2017 uit? Hebben organisaties dan een veel grotere flexibele schil dan nu? Sander Kars, onderzoeker: Tristan Lavender, onderzoeker: Respondenten Raet HR Benchmark medewerkers 314 HR managers 91 bestuurders Raet HR Benchmark

6 Medewerkers willen tijd- en plaatsonafhankelijk werken Medewerkers willen flexibiliteit. Ze willen graag hun eigen werktijden kunnen bepalen en vinden het belangrijk om hun werk uit te voeren op een werkplek waar zij het meest productief zijn. 1Raet HR Benchmark

7 Eigen werktijden bepalen 56% van de medewerkers vindt het belangrijk om zelf de werktijden te kunnen bepalen. Ook de mogelijkheid om zelf een werkplek te kiezen is belangrijk voor veel medewerkers; 47% van hen hecht hier waarde aan. Uiteraard zijn flexibele werk tijden niet in elke functie mogelijk; vooral medewerkers in de zorg en medewerkers in het onderwijs geven meer dan gemiddeld aan dat dit niet voor hen van toepassing is. Aansturing op resultaten Bij medewerkers leeft duidelijk een behoefte aan outputgestuurd leiderschap. Medewerkers willen beoordeeld worden op de resultaten die ze met hun werkgever afspreken (58%). Zij geloven dat hun leiding gevende hen vertrouwt, ook als zij hun werk bijvoorbeeld thuis of buiten kantooruren uitvoeren. De meeste medewerkers vinden dat flexibel werken niet leidt tot een hogere werkdruk of verstoring in de balans tussen werk en privé. Beleving van medewerkers ten aanzien van flexibel werken (Geheel) mee eens Niet mee eens, niet mee oneens (Geheel) mee oneens Niet van toepassing 56% 58% 47% 25% 26% 61% 27% 9% 9% 24% 11% 8% 25% 16% 13% 33% 33% 29% 36% 15% 6% 17% 9% 9% Ik wil mijn eigen werktijden kunnen bepalen Ik wil afgerekend worden op de output die ik lever Ik vind het belangrijk dat ik flexibel, werkplekonafhankelijk, kan werken Flexibel werken zorgt voor een hogere werkdruk Flexibel werken zorgt voor een verstoring in de balans tussen werk en privé Mijn manager vertrouwt mij als ik mijn werkergens anders uitvoer of op andere tijden werk dan hij/zij zelf Raet HR Benchmark

8 Bring Your Own Device Technologische ontwikkelingen maken flexibel werken mogelijk. Steeds meer werkgevers bieden medewerkers de mogelijkheid voor Bring Your Own Device (BYOD). Iets meer dan de helft van de werkgevers (51%) heeft hier beleid voor; 15% gaat in 2015 met BYOD starten. Medewerkers bevestigen dit beeld. Een op de twee medewerkers heeft de mogelijkheid om eigen (mobiele) devices te gebruiken op het bedrijfsnetwerk; 40% van de medewerkers maakt hier gebruik van. De toenemende aandacht voor BYOD bij werkgevers heeft ook invloed op de toepassing van e-hrm. Medewerkers en managers verwachten steeds meer dat e-hrm overal en op ieder device beschikbaar is. 40% van de medewerkers maakt gebruik van Bring Your Own Device. Mogelijkheid medewerkers voor Bring Your Own Device 12% Ja, en ik maak er gebruik van 40% Ja, maar ik maak er geen gebruik van 37% Nee 10% Is niet van toepassing op mijn werkzaamheden Raet HR Benchmark

9 Flexibiliteit gretig benut Lang niet alle medewerkers mogen of kunnen bij hun werkgever flexibel werken. Medewerkers die de mogelijkheid hebben om flexibel te werken, maken hier gretig gebruik van. Slechts 13% van de medewerkers benut de mogelijkheid niet. 44% werkt regelmatig zowel tijd- als plaatsonafhankelijk. Werkmail buiten werktijd Grenzen tussen werk en privé vervagen. Medewerkers geven aan dat ze buiten reguliere werktijd en tijdens de vakantie hun mailbox in de gaten houden. 42% van de medewerkers reageert ook buiten werktijden op werkgerelateerde mail. Een kleine 30% van alle medewerkers houdt de mail tijdens de vakantie in de gaten, maar de meeste reageren tijdens de vakantie niet. Maakt u als medewerker gebruik van de mogelijkheid om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken? Houdt u als medewerker uw werkmail buiten werktijd in de gaten? 13% 27% Ja, van plaatsonafhankelijk werken Ja, van tijdonafhankelijk werken 13% 42% Ja en ik reageer ook Ja, maar ik reageer niet Ja, van beide 31% Nee 44% 16% Nee 13% Niet van toepassing op mijn werk Raet HR Benchmark

10 Medewerkers willen regie over HR-zaken Een rode draad door de Raet HR Benchmark is dat medewerkers het belangrijk vinden om aan het roer te staan van hun eigen HR-zaken. Of het nu gaat om persoonlijke ontwikkeling of het bepalen van arbeidsvoorwaarden, medewerkers verlangen steeds meer flexibiliteit van werkgevers. 2Raet HR Benchmark

11 Regie over ontwikkeling Medewerkers willen steeds meer de controle over hun eigen HR-zaken. Twee van de drie medewerkers vindt dit belangrijk. Uit ons onderzoek blijkt bovendien dat bijna 80% van de medewerkers aangeeft zelf de regie te willen voeren over een persoonlijk ontwikkelingsprogramma. Flexibele arbeidsvoorwaarden De behoefte aan eigen regie uit zich ook in een positieve houding tegenover flexibele arbeidsvoorwaarden. 53% van de medewerkers beschikt graag over een individueel keuzebudget. Zo n keuzebudget is opgebouwd uit traditionele arbeidsvoorwaarden, zoals vakantiegeld, bovenwettelijk verlof en een eindejaarsuitkering. Het keuzebudget biedt medewerkers de ruimte om zelf te bepalen hoe zij dit budget inzetten; bijvoorbeeld voor een opleiding, extra pensioen of vakantiedagen. Vindt u het als medewerker belangrijk om uw eigen HR-zaken te regelen? Interesse voor individueel keuzebudget flexibele arbeidsvoorwaarden 29% 5% 66% (Geheel) mee eens Niet eens, niet oneens (Geheel) mee oneens 8% 30% 9% 53% Belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Onbelangrijk Weet niet Raet HR Benchmark

12 Werkgevers terughoudend in aanbieden flexibel werken Werkgevers zijn voorzichtig in het aanbieden van flexibel werken. Bijna 60% van de bestuurders vindt het geen goed plan om iedere medewerker flexibel te laten werken. De aard van de werkzaamheden is mogelijk een reden voor deze terughoudendheid. 3Raet HR Benchmark

13 Terughoudendheid bij werkgevers De meeste werkgevers hebben er moeite mee om iedere medewerker tijd- en plaatsonafhankelijk te laten werken. Zowel HR-managers als directieleden zijn hier niet onverdeeld enthousiast over. Voor sommige sectoren - zoals het onderwijs of de zorg - is flexibel werken minder geschikt, vanwege een werkindeling in roosters. Maar ook in de zakelijke markt is terughoudendheid zichtbaar. Modern werkgeverschap 40% van de HR-managers vindt het aanbieden van flexibel werken belangrijk om jong talent aan te trekken. Moet iedere medewerker tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken? (volgens HR-managers en bestuurders) 40% HR-managers 32% (Geheel) mee eens Niet eens, niet oneens (Geheel) mee oneens Werkgevers zijn iets positiever over flexibel werken in relatie tot het werven van jongere medewerkers. Bijna 40% van de HR-managers denkt dat tijd- en plaatsonafhankelijk werken steeds belangrijker wordt om een aantrekkelijk werkgever te zijn voor jong talent. 34% van de bestuurders is het daarmee eens. 29% Bestuurders 26% (Geheel) mee eens 57% 18% Niet eens, niet oneens (Geheel) mee oneens Raet HR Benchmark

14 Het omarmen van flexibel werken vraagt om een cultuurverandering in veel organisaties. Medewerkers meer zelf de regie geven. Sturen op output. Vertrouwen. En dat is een cultuur die bestuurders en managers moeten uitdragen. Bonny Berden, Segmentleider Zorg, Raet Top vijf leiderschapskwaliteiten voor flexibel werken (volgens bestuurders) Resultaatgericht leiderschap Flexibel werken vraagt om een andere vorm van leiderschap. Daarin staan vertrouwen en resultaatgericht sturen centraal, zeggen bestuurders. HR-managers denken daar hetzelfde over. Verantwoordelijkheden komen laag in de organisatie te liggen; leidinggevenden maken SMARTafspraken met medewerkers over hun output. Sturen op resultaat i.p.v. inspanning Medewerkers vertrouwen SMART-afspraken maken en bespreken Loslaten Teambuilding/ samenwerking 40% 30% 20% 12% 11% 0% 10% 20% 30% 40% Meerdere antwoorden mogelijk Raet HR Benchmark

15 Medewerkers zoeken vastigheid in contractvorm Medewerkers hechten waarde aan flexibel werken, maar zoeken vastigheid in hun contract. Medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd vinden een contract voor bepaalde tijd bij een andere werkgever een belemmering om te veranderen van werk. Veel medewerkers in loondienst zijn bovendien niet bereid om op flexibele basis - bijvoorbeeld als zzp er of gedetacheerde - te werken. 4Raet HR Benchmark

16 Vast contract telt zwaar Medewerkers vinden het belangrijk om flexibiliteit in hun werk te hebben. Toch zoeken zij ook zekerheid. Slechts 14% van de medewerkers met een vast contract heeft er geen problemen mee om dit te verruilen voor een contract voor bepaalde tijd bij een andere werkgever. Bijna 80% van de medewerkers met een contract voor bepaalde tijd vindt het belangrijk dat dit contract wordt omgezet in een vast contract. De behoefte aan financiële zekerheid bijvoorbeeld voor het afsluiten van een hypotheek speelt hierbij waarschijnlijk een rol. Slechts 14% van de medewerkers met een vast contract heeft er geen problemen mee om dit te verruilen voor een contract voor bepaalde tijd bij een andere werkgever. Vindt u een contract voor bepaalde tijd bij een andere baan een belemmering voor het opgeven van uw huidige vaste contract? 14% 5% Ja Misschien 24% 57% Nee Weet niet Raet HR Benchmark

17 Lage bereidheid tot werken op flexibele basis De afgelopen jaren is het aantal medewerkers dat op flexibele basis werkt flink gestegen (bron: CBS Statline en ABU). Medewerkers die in loondienst zijn, hebben hier echter minder behoefte aan. 56 procent van hen geeft aan niet bereid te zijn om op flexibele basis te werken. Redenen voor werken op flexibele basis 56% van de medewerkers met een vast contract is niet bereid om op flexibele basis te werken. Medewerkers die wel bereid zijn om op flexibele basis te werken, noemen als redenen hiervoor: betere combinatie van werk en privé, afwisseling in werk en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben niet bereid om op flexibele basis te werken Beter te combineren met privé-situatie Afwisseling in werk 56% 19% 18% Persoonlijke ontwikkeling 16% Meer ervaring opdoen Niet gebonden zijn aan een contract bij een werkgever Meer opdrachtgevers/ 'werkgevers' tegelijkertijd 11% 7% 5% Beter salaris 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Meerdere antwoorden mogelijk Raet HR Benchmark

18 Toename in tijdelijke contracten verwacht Ongeveer 70% van de totale workforce bestaat uit medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd. De overige 30% werkt op flexibele basis, waarvan 14% met een tijdelijk contract. In de aankomende drie jaar verwachten werkgevers een toename in het aantal medewerkers met een tijdelijk contract. 5Raet HR Benchmark

19 Meer contracten voor bepaalde tijd Het gemiddelde personeelsbestand bestaat voor 68% uit contracten voor onbepaalde tijd. 14% van het personeel - bestand heeft een tijdelijk contract. De rest van workforce wordt ingevuld met oproepkrachten, uitzendkrachten, zzp ers en andere flexibele arbeidsrelaties. In de overheid hebben medewerkers vaker een contract voor onbepaalde tijd dan in de zakelijke markt (75% versus 67%). 42% van de organisaties verwacht dat het percentage tijdelijke contracten in 2017 hoger is dan nu. Soorten arbeidsrelaties in huidige personeelsbestand De komende drie jaar verwachten werkgevers een uitstroom van medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd. Het aantal contracten voor bepaalde tijd neemt toe. Ten aanzien van andere arbeidsrelaties verwachten werkgevers geen grote veranderingen in aantallen. De flexschil van organisaties zal de komende jaren steeds meer met tijdelijke contracten worden ingevuld. 1% 3% 5% 2% 3% 4% 14% 68% Vast, onbepaalde tijd in dienst Tijdelijke contracten Oproepkrachten ZZP ers Uitzendkrachten en gedetacheerden Medewerkers op payrolling-basis Vrijwilligers Overige (bv. BBL-leerlingen, stagiaires) Raet HR Benchmark

20 Soorten arbeidsrelaties in personeelsbestand 2017 (verwachting) Vast, onbepaalde tijd in dienst Tijdelijke contracten Oproepkrachten 19% 37% 44% 42% 41% 17% 19% 71% 10% In 2017 een toename verwacht In 2017 gelijk aan nu In 2017 een afname verwacht ZZP ers 20% 71% 9% Uitzendkrachten en gedetacheerden 20% 65% 15% Medewerkers op payrolling-basis 12% 80% 8% Vrijwilligers 14% 83% 3% Overige (bv. BBL-leerlingen, stagiaires) 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 73% 7% Raet HR Benchmark

21 Marktomstandigheden vragen om wendbaarheid Veranderende marktomstandigheden zijn de belangrijkste redenen voor werkgevers om een flexibele schil te organiseren. Een andere reden is de vervanging bij ziekte of verlof van eigen personeel. Directieleden vinden het ontbreken van specialistische kennis ook een aanleiding voor de inzet van flexibele arbeidsvormen. 6Raet HR Benchmark

22 Wisselende marktomstandigheden De meeste organisaties zetten flexibele arbeidsrelaties - uitzendkrachten, zzp ers, tijdelijke contracten - in om te anticiperen op wisselende marktomstandigheden. Werkgevers streven naar wendbaarheid en proberen hun personeelsbehoefte zo goed mogelijk af te stemmen op de marktvraag. Vooral bestuurders (70%) vinden de marktomstandigheden een belangrijke reden voor meer flexibiliteit van de organisatie. Redenen voor inzet flexibele arbeidsrelaties Wisselende marktomstandigheden en personeelsbehoefte Wisselende markomstandigheden zijn een belangrijke reden voor flexibele arbeidsrelaties volgens 70% van de bestuurders. 54% 70% HR-managers Bestuurders Ontbreken van specialistische kennis Bestuurders geven meer dan HR-managers aan dat het ontbreken van specialistische kennis een reden is om externe krachten in te huren. Uit het onderzoek komen ook grote verschillen naar voren tussen grote en kleine werkgevers. Grote organisaties zien flexibele arbeidsrelaties veel meer als oplossing bij ziekte en verlof van eigen personeel dan kleine werkgevers (65% versus 39%). Oplossing bij ziekte, verlof, vakantie van eigen personeel Speciale projecten Minder werkgeverrisico's (bv. bij ziekte/wia) Ontbreken van specialistische kennis 45% 53% 29% 38% 26% 26% 19% 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Meerdere antwoorden mogelijk Raet HR Benchmark

23 Gaat flexibilisering ten koste van kennisopbouw? Werkgevers vinden dat flexibilisering ook een keerzijde heeft. Minder behoud van kennis en onvoldoende kennisopbouw bij eigen medewerkers noemen zij als belangrijkste nadelen. 7Raet HR Benchmark

24 Bij veel organisaties leeft de zorg dat het inhuren van flexibele arbeidskrachten ten koste gaat van de kennisopbouw bij het eigen personeel. Dat kun je voorkomen door zo n externe kracht goed in een team te betrekken en kennisdeling juist te stimuleren. Mariska van Wilpe, Manager Interim Services, Raet Nadelen van flexibele arbeidsrelaties volgens bestuurders Minder behoud van kennis 43% Nadelen van flexibele arbeidsvormen 43% van de bestuurders vindt dat de inzet van flexibel personeel voor minder behoud van kennis zorgt, omdat externe krachten de organisatie vaak na verloop van tijd weer verlaten. Ook de beperkte kennisopbouw van het eigen personeel noemen zij als nadeel. Volgens HR-managers gaat wet- en regelgeving steeds meer invloed krijgen op de mate waarin flexibele arbeidsrelaties worden ingezet. 36% van de HR-managers denkt dat overheidsmaatregelen - zoals de Wet Werk en Zekerheid - flexibilisering indammen. Onvoldoende kennisopbouw bij eigen personeel Kosten Risico voor continuïteit Identiteit en cultuur Verminderde loyaliteit Afhankelijkheid van derden Geen, ik zie geen nadelen van de inzet van flexibele arbeidsrelaties Beperkte interne doorstroom Meerdere antwoorden mogelijk 41% 40% 31% 30% 18% 13% 10% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Raet HR Benchmark

25 Flexibilisering en talentmanagement gaan elkaar steeds meer raken Maikel Schamp, Productmanager, Raet Harald van Voorst, Productmanager, Raet Flexibel werken is belangrijk voor medewerkers. 56% van hen wil graag zelf de werktijden bepalen, blijkt uit de Raet HR Benchmark Slechts een kwart van de werknemers vindt dat flexibel werken leidt tot een verhoogde werkdruk. Op het gebied van contractvormen is flexibiliteit minder in trek: de meeste medewerkers in loondienst hechten sterk aan een contract voor onbepaalde tijd. Harald van Voorst, productmanager bij Raet: Flexibilisering heeft meerdere kanten. Medewerkers vinden het belangrijk om hun werk meer flexibel uit te voeren, maar zoeken naar zekerheid en vastigheid in hun contract. Raet HR Benchmark

26 De overheid wil met de wetgeving meer flexibiliteit realiseren, maar het is de vraag of zij dit met alle maatregelen ook bereikt Maikel Schamp, Productmanager, Raet De afgelopen jaren is flexibel werken steeds meer gemeengoed geworden. Het Nieuwe Werken is niet nieuw meer. Medewerkers die van hun werkgever flexibel mogen werken, maken hier ook gretig gebruik van. Ze zoeken steeds meer naar de ideale balans tussen werk en privé en de manier waarop zij het meest productief zijn. Dat werkgevers nog wat terughoudend zijn, snap ik ook. Niet alle werkzaamheden lenen zich voor flexibel werken, zegt Maikel Schamp, Productmanager bij Raet. Flexibele arbeidsmarkt De behoefte aan meer flexibiliteit bij medewerkers heeft ook een keerzijde. Uit de Raet HR Benchmark blijkt dat medewerkers in loondienst waarde hechten aan vastigheid in hun contractvorm. Bijna 60% van hen is niet bereid om op flexibele basis te werken. Van Voorst: Vanuit het perspectief van de medewerker blijft het vaste contract belangrijk, bijvoorbeeld voor de financiering van een hypotheek, de sociale rechten en inkomenszekerheid. Ons financiële en sociale stelsel is nog niet klaar voor een volledig flexibele arbeidsmarkt. Ook de discussies over verplicht pensioen voor de zzp er zijn daar een mooi voorbeeld van. Overheidsmaatregelen Naar verwachting gaan werkgevers de komende jaren meer gebruik maken van tijdelijke contracten. Veel HR-managers geven in de Raet HR Benchmark aan dat overheidsmaatregelen verdere flexibilisering niet makkelijker gaan maken. Schamp: De overheid wil met de wetgeving meer flexibiliteit realiseren, maar het is de vraag of zij dit ook bereikt met alle maatregelen. Zo dwingt de Wet Werk en Zekerheid werkgevers om een medewerker met een tijdelijk contract sneller in vaste dienst te nemen. Dit staat haaks op de behoefte van werkgevers om een flexibele schil te creëren. Kennisbehoud Met de nieuwe wetgeving moeten werkgevers extra goed letten op de keten van hun tijdelijke contracten. Daarnaast maakt de nieuwe wet de zogenaamde draaideurconstructie lastiger. Schamp: Kennisbehoud wordt een steeds belangrijker thema voor HR-afdelingen. De kans is groot dat medewerkers met een flexibel contract de organisatie sneller weer verlaten. In wie ga je investeren en hoe erg is het dat medewerkers in wie je hebt geïnvesteerd de organisatie na twee jaar weer verlaten? Ik denk dan ook dat het thema flexibilisering steeds meer talentmanagement gaat raken. Raet HR Benchmark

27 Eigen regie bij medewerkers zorgt voor wendbaarheid Corine Hansen, Strategisch HR-adviseur, Gemeente Hollands Kroon Ruben Bakema, Transitiemanager, Gemeente Hollands Kroon Gemeente Hollands Kroon streeft naar een compacte overheid die snel en adequaat reageert op vragen uit de samenleving. Daarin speelt wendbaarheid een belangrijke rol. Flexibilisering van de organisatie, waarin het talent van medewerkers centraal staat, is een strategisch thema. Corine Hansen, strategisch HR-adviseur bij gemeente Hollands Kroon: Flexibiliteit in de organisatie ontstaat wanneer medewerkers zelf de regie voeren over hun persoonlijke ontwikkeling en hun resultaatafspraken. We laten medewerkers werk doen waar ze goed in zijn en energie uit halen. Dat zorgt voor flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid. Raet HR Benchmark

28 Je creëert een flexibele organisatie door medewerkers zelf hun werkzaamheden te laten bepalen. Flexibilisering is al jaren een thema in het beleid van de gemeente. Ruben Bakema, transitiemanager bij gemeente Hollands Kroon: Wij hebben een flexibele schil met zzp ers, trainees en uitzendkrachten. Lijnmanagers worden niet gestuurd op formatie maar op budget. Ze kunnen zelf bepalen of ze externen inhuren, mits ze budget hebben. Bakema verwacht dat de flexibele schil de komende jaren zal toenemen, omdat gemeenten steeds compacter worden. Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Flexibilisering gaat voor Bakema veel verder dan een flexibile schil. Er spreekt ook een visie uit op de wendbaarheid van medewerkers. Flexibilisering draait om de vraag hoe je medewerkers breder en productiever inzet. Dat doe je door verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen en medewerkers zelf hun werkzaamheden te laten bepalen. Zo crëeer je als organisatie meer flexibiliteit. HK-Plein: vraag en aanbod komen bij elkaar Om medewerkers in dit proces te faciliteren is het zogenaamde HK-Plein ontwikkeld: een digitaal platform waar werkzaamheden en projecten gepubliceerd worden. Medewerkers kunnen er hun eigen talentenprofiel plaatsen. Hansen: Stel je hebt als medewerker een klus die je niet leuk vindt of waar je moeite mee hebt. Dan biedt je die activiteit aan op HK-Plein. Collega s zien deze activiteit op het Plein en kunnen reageren. Projecten worden ook gepubliceerd. Vroeger had je altijd dezelfde medewerkers die bepaalde projecten uitvoerden; nu is het proces veel transparanter voor iedereen. Medewerkers maken nu zelf keuzes in wat ze leuk vinden en waar ze zich voor willen inzetten. Dat zorgt voor meer flexibiliteit bij medewerkers. Bakema: Doe wat je leuk vindt en waar je goed in bent, dat is ons motto. Daarmee halen we meer rendement uit mensen. Het gaat om de medewerker; die staat centraal bij ons. Als dat betekent dat een medewerker zelf niet meer toekomt aan bepaalde taken, dan kan hij of zij deze op het Plein zetten en door een ander laten overnemen. Zo blijft iedereen zich ontwikkelen en ontstaat brede kennisopbouw binnen de gemeente. Het zijn de individuen die een organisatie maken. Uiteindelijk gaat het om het resultaat van de organisatie, niet om de afdeling waar het individu werkzaam is. Raet HR Benchmark

29 Lijnmanagers horen minimaal 80% van hun tijd bezig te zijn met personele zorg. Van resultaatgericht werken naar zelfsturende teams Sinds juni 2014 zijn twee zelfsturende teams opgericht. Deze teams bestaan uit ongeveer acht medewerkers per team. Intussen heeft ook de selectie plaatsgevonden voor acht nieuwe zelfsturende teams. Hansen: De basis voor zelfsturing hebben we in 2012 gelegd met de invoering van resultaatgericht werken. Iedere medewerker heeft hiervoor een training gevolgd. Medewerkers zijn gaan flexwerken en we zijn gestopt met verlofregistratie en tijd schrijven. Als medewerkers vrij willen zijn, dan doen ze dat. Als ze hun resultaatafspraken maar halen. Voor het management en de medewerkers was die benadering best wennen. Veel taken werden bij managers weggehaald en bij de medewerkers neergelegd. Lijnmanagers bemoeien zich steeds minder met de inhoud en horen minimaal 80% van hun tijd bezig te zijn met personele zorg. Zij stimuleren medewerkers om zelf het initiatief te nemen. Dit betekent dat medewerkers hun doelstellingen SMART formuleren en met een voorstel komen voor hun resultaat afspraken. Dit geldt voor alle medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker Publiekszaken. Die heeft doelstellingen op het gebied van burgertevredenheid, de reactiesnelheid bij telefoontjes en de verzorging van de balie. Maar zo n mede werker heeft ook doelstellingen op het gebied van kennisdeling in het team en persoonlijke ontwikkeling, legt Corine Hansen uit. De Pit-straat Bij de samenstelling van zelfsturende teams wordt vooral gekeken naar de motivatie van medewerkers om een bijdrage te leveren aan het team. Hierdoor ontstaat dynamiek in de samenstelling. Hansen: Uiteraard moet een medewerker ook kennis van de materie hebben, maar het is niet langer vanzelfsprekend dat een zelfsturend team voor financiële zaken alleen maar bestaat uit medewerkers met een financiële achtergrond. Vaak kijken mensen met een andere achtergrond anders tegen bepaalde zaken aan. Deze aanpak werkt. Ongeveer 15% van de medewerkers maakt de overstap naar een andere discipline. Bakema: We starten nu acht nieuwe zelfsturende teams op. Raet HR Benchmark

30 In 2018 bestaat onze organisatie uit drie directieleden met daaronder dertig tot veertig zelfsturende teams. Dan zijn er geen lijnmanagers meer. Alle medewerkers hebben daarvoor Insights Discovery doorlopen: persoonlijkheidstesten die een beeld geven hoe mensen reageren op elkaar en wat hun drijfveren zijn. Daarnaast gaat ieder team een zogenaamde Pit-straat door. Daarin wordt het team door de directie uitgedaagd met allerlei cursus- en vaardigheidsmodules. Ook krijg het team een meetlat om haar resultaten aan af te meten. De teams kunnen bovendien gebruikmaken van diverse hulplijnen, zoals coaches en processpecialisten. Daarna ga ze aan de slag. Lijnmanagement verdwijnt Zelfsturende teams zijn integraal verantwoordelijk, ook voor de uitvoering van HR-taken. De rol van lijnmanagers verdwijnt hierdoor in de loop van de tijd. De teams beheren hun eigen budget, voeren zelf werving en selectie uit en regelen de beloningsdifferentiatie onderling. Bakema: Het team is verantwoordelijk voor de resultaten en dus ook voor de bijdrage van ieder individu. Gemeente Hollands Kroon heeft een app ontwikkeld waarmee iedere medewerker per kwartaal feedback vraagt aan collega s binnen en buiten het zelfsturende team. Deze feedback vormt de basis voor de beoordeling, bijvoorbeeld op het gebied van kernwaarden, doelstellingen en competenties. Loopt iemand de kantjes ervan af, dan komt dat in het groepsproces vanzelf aan de orde. De transitie naar een volledige zelfsturende organisatie is een organisch proces. Hansen: We hebben nu een mix van zelfsturende teams zonder manager en hiërarchische afdelingen met een manager. Uiteindelijk zal de organisatie in 2018 bestaan uit drie directieleden met daaronder dertig tot veertig zelfsturende teams. Dan hebben we geen lijnmanagers meer. De wendbaarheid moet echt vanuit de teams komen. Raet HR Benchmark

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special

Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Raet HR Benchmark: Zakelijke markt special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit de zakelijke markt Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in

Nadere informatie

Samenvatting Raet HR Benchmark 2016

Samenvatting Raet HR Benchmark 2016 HR Benchmark Samenvatting Raet HR Benchmark 2016 HR-trends door de ogen van medewerkers, HR-managers en bestuurders HR Benchmark Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 HR-prioriteiten 2016

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten. Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk

Onderzoeksresultaten. Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk Onderzoeksresultaten Veranderende arbeidsrelaties: Wat betekent het als niemand meer loyaal is? kfofkfokofk Onderzoek naar loyaliteit (1/2) De Kamer heeft onderzoek laten uitvoeren onder 102 topbestuurders

Nadere informatie

Samenvatting. Raet HR Benchmark. Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers, zzp'ers, HR-managers en bestuurders.

Samenvatting. Raet HR Benchmark. Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers, zzp'ers, HR-managers en bestuurders. Samenvatting Raet HR Benchmark 2017 Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers, zzp'ers, HR-managers en bestuurders. 2017 Geoptimaliseerd voor tablets Denk aan het milieu voordat u de benchmark print!

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Zorg en welzijn special

Raet HR Benchmark: Zorg en welzijn special Raet HR Benchmark: Zorg en welzijn special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit de zorgsector Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in de zorg

Nadere informatie

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O

Praktijkcase. Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Praktijkcase Ontwikkeling staat bij ons met Youforce Performance Management meer dan ooit centraal. Luc Dahlmans Senior adviseur P&O Medewerkers van Gemeente Maastricht hebben nu zelf de regie over hun

Nadere informatie

Samenvatting. Raet HR Benchmark. Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers, zzp'ers, HR-managers en bestuurders.

Samenvatting. Raet HR Benchmark. Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers, zzp'ers, HR-managers en bestuurders. Samenvatting Raet HR Benchmark 2017 Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers, zzp'ers, HR-managers en bestuurders. 2017 Geoptimaliseerd voor tablets Denk aan het milieu voordat u de benchmark print!

Nadere informatie

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal

hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal hoe aantrekkelijk bent u? employer branding is de basis voor toekomstig arbeidskapitaal Waarom is employer branding belangrijk? Het speelveld van de HRmanager verandert. In de toekomst wordt het meer dan

Nadere informatie

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik..

1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. CNV Unie ledenenquête kunststof- en rubberindustrie oktober 2015 1. Werkgevers en vakbonden willen jou meer betrekken bij het cao-overleg. Dat vind ik.. Onzin, daar hebben we vakbonden voor Ben benieuwd

Nadere informatie

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ

Sterk voor werk DE FEITEN OP EEN RIJ Sterk voor werk OP EEN RIJ De Wet werk en zekerheid zorgt voor een nieuwe balans tussen flex en zeker Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid volledig in werking getreden. De wet zorgt voor een nieuwe

Nadere informatie

"HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM

HR van Vandaag naar Morgen. Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM "HR van Vandaag naar Morgen Ernst Roemer Senior Adviseur FWG Peter Andriessen Onderzoeker R&D FWG Bas van Leeuwen Programmamanager Driessen HRM Programma Hoofdthema s van de HR manager De verbinding tussen

Nadere informatie

Individueel Keuzebudget

Individueel Keuzebudget Individueel Keuzebudget Individueel keuzebudget Onderdeel van de HR Management Suite Met Flex Benefits regelen uw medewerkers voortaan zelf of ze bijvoorbeeld liever een extra scholing of meer verlofuren

Nadere informatie

Resultaten cao-review cao NWb

Resultaten cao-review cao NWb Resultaten cao-review cao NWb Op 15 september 2015 is de cao-review online verschenen en een paar dagen later hadden bijna 1.200 collega s de cao-review ingevuld. Wij zijn blij dat jullie in zo n grote

Nadere informatie

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE?

VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? VERZUIM EN INZETBAARHEID HEEFT U DE REGIE? IN SAMENWERKING MET Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verzuimbegeleiding... 4 2.1 Hoe is de verzuimbegeleiding georganiseerd?... 4 2.2 Wat willen organisaties verbeteren

Nadere informatie

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015

Marketeer. vangt bot bij HR MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 MARKETING WERK EN SALARIS ONDERZOEK 2015 tekst Sjaak Hoogkamer en Hans van der Spek, managing consultant bij Berenschot Marketeer vangt bot bij HR Veel marketeers krijgen bij de HR-afdeling weinig gehoor

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

compensatie voor flexwerkers: wat willen werkgevers?

compensatie voor flexwerkers: wat willen werkgevers? 169 compensatie voor flexwerkers: wat willen werkgevers? Monique Stavenuiter In de discussie over flexibilisering onder andere naar aanleiding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gaat het vooral over vaste

Nadere informatie

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016

Resultaten nationaal onderzoek over duurzame inzetbaarheid 2016 Resultaten Nationaal Onderzoek Over 2016 inzetbaarheid: de basis is gelegd inzet staat op de strategische agenda van het management bij de helft van de Nederlandse bedrijfsorganisaties. Dit blijkt uit

Nadere informatie

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex

Dynamische arbeid & dienstverlening. Strategisch partnership in vast en flex Dynamische arbeid & dienstverlening Strategisch partnership in vast en flex DE WERELD VERANDERT, CONTINU Groeiende kloof tussen huidig aanbod en toekomstige vraag naar personeel Toenemende flexibilisering

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Talentmanagement: van inzicht naar actie

Talentmanagement: van inzicht naar actie Talentmanagement: van inzicht naar actie Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers in Nederland aankijken tegen talentmanagement Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 Medewerkers willen

Nadere informatie

DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: De overheid betaalt 50% mee! De overheid betaalt 50% mee!

DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: De overheid betaalt 50% mee! De overheid betaalt 50% mee! GA VOOR DUURZAAM DUURZAAM INZETBAAR PERSONEEL DOOR IN- EN EXTERNE FLEXIBILITEIT: 1 Duurzame inzetbaarheid door in- en externe flexibiliteit: de overheid betaalt 50% mee! De overheid zet in op zo lang mogelijk

Nadere informatie

Versie oktober 2011 P&O/Middelen. Visie op Human Resource Management

Versie oktober 2011 P&O/Middelen. Visie op Human Resource Management Versie oktober 2011 P&O/Middelen Visie op Human Resource Management Inleiding Voor u ligt een nieuwe visie op HRM. HRM staat voor Human Resource Management. Het gedachtegoed van HRM is dat medewerkers

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur.

Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur. Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur. roler.nl detachering payrolling werving & selectie Meebewegen met de loopbaan van professionals. 1 Welkom bij Roler Roler is specialist in

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

Mens en werk in zorg & welzijn. HRM in de zorg 15 september 2015

Mens en werk in zorg & welzijn. HRM in de zorg 15 september 2015 Mens en werk in zorg & welzijn HRM in de zorg 15 september 2015 Even voorstellen Nic Huiskes, TNS Nipo Bas van Leeuwen, Driessen HRM Onderzoek zorg & welzijn Publicaties i.s.m. TNS Nipo 2015 - Werk(t)

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Even voorstellen. Stelling: eens of oneens? Stelling: eens of oneens? Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR

Even voorstellen. Stelling: eens of oneens? Stelling: eens of oneens? Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR Even voorstellen Peoplemanagement: gedeelde verantwoordelijkheid lijn en HR Dr. Eva Knies Universiteit Utrecht NVP Midden-Nederland, 18 maart 2014 Onderzoeker bij Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap,

Nadere informatie

Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14

Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014. @nrccarriere #EBE14 Employer branding voor vast en flex Employer Branding Experience - 6 november 2014 @nrccarriere #EBE14 Laurien Roos & Feije Booster Agenda Employer branding voor vast en flex Wat is employer branding Veranderende

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling De economie is voortdurend in beweging. Voor de groei en continuïteit van uw bedrijf is het noodzakelijk snel en flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017

Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 1 Resultaten Nationaal Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 2017 Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2017 2 Duurzame inzet in 2017 blijft een

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid

Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Onderzoeksresultaten Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid Inleiding In de periode van 17 januari tot 17 februari 2012 is het Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid gehouden. De vragenlijst

Nadere informatie

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023

WHITEPAPER ORGANISEREN IN 2023 ORGANISEREN IN 2023 DE VISIE VAN GENERATIE Y OP ORGANISATIES EN (E-)HRM IN DE TOEKOMST Door Geert Boon & Suzanne van de Schraaf Uit onderzoek van Peperclip in opdracht van AFAS Software en HRcommunity

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Talentmanagement: van inzicht naar actie

Talentmanagement: van inzicht naar actie Talentmanagement: van inzicht naar actie Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers in Nederland aankijken tegen talentmanagement Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 Medewerkers willen

Nadere informatie

HR analytics en de rol van HR als business partner

HR analytics en de rol van HR als business partner HR analytics en de rol van HR als business partner Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers aankijken tegen de veranderende rol van HR Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 HR beperkt

Nadere informatie

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

Haag Wonen. Praktijkcase. Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling.

Haag Wonen. Praktijkcase. Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling. Praktijkcase Haag Wonen Met software van Raet hebben onze medewerkers zelf de regie over hun HR-processen en ontwikkeling. Joyce Barbier Teamleider P&O Haag Wonen werkt flexibel en kostenefficiënt door

Nadere informatie

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid Introductie AWVN 6 trends voor HRM trend flexibeler Innoveren met HR flexibiliteitsbeleid Verander richtingen arbeidsverhoudingen arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Cao Movares door jongeren

Cao Movares door jongeren Cao Movares door jongeren Werktijden en verlof Waardering en beloning Ontwikkeling, inzetbaarheid en mobiliteit Sociale zekerheid en werkgelegenheid Contract xxx 1 Inhoud Visie 3 1 2 3 4 5 Waardering en

Nadere informatie

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement

Overheid in Verbinding. Workshop: Talentmanagement Overheid in Verbinding Workshop: Talentmanagement Door wie? Helma Verhagen Organisatieadviseur HR/Ontwikkeling/Verandering ipv. Martine Peper Organisatie Adviseur HR / Ontwikkeling Désirée Veer Strategisch

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Even voorstellen? uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.nl

Ondernemend in personeel. Even voorstellen? uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.nl Ondernemend in personeel Even voorstellen? uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Over Accord De Accord Groep is een full-service bureau in de wereld van mensen en werk. Ons uitgebreide

Nadere informatie

Divosa Najaarscongres 17 november 2016 Fleur Sikkema Piet Vessies. De toegevoegde waarde van inclusief werkgeven

Divosa Najaarscongres 17 november 2016 Fleur Sikkema Piet Vessies. De toegevoegde waarde van inclusief werkgeven Divosa Najaarscongres 17 november 2016 Fleur Sikkema Piet Vessies De toegevoegde waarde van inclusief werkgeven Onderzoek Onderzoeksvraag: allemaal, iedereen, overal brede doelgroep van mensen met een

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

E-HRM: meer dan technologie

E-HRM: meer dan technologie E-HRM: meer dan technologie E-HRM door de ogen van medewerkers, managers en bestuurders Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 Digitalisering HR zet door 6 2 Medewerkers willen controle

Nadere informatie

Landelijke CliëntenRaad ~ Nieuwegein 6 april - Piet Vessies

Landelijke CliëntenRaad ~ Nieuwegein 6 april - Piet Vessies Landelijke CliëntenRaad ~ Nieuwegein 6 april - Piet Vessies allemaal, iedereen, overal brede doelgroep van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Onderzoeksvraag: Wat draagt Inclusief Werkgeven

Nadere informatie

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein Rapportage HNW in de Zorg 6 december 2012 Nieuwegein Respons Totaal 5.137 respondenten Respons Cure VU Medisch Centrum ZGT Almelo Spaarne Ziekenhuis Antonius Ziekenhuis GGD West-Brabant Care ParnassiaBavo

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid

Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers? Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid MT-presentatie Succesvol verzekeren in 2015: wat vraagt dat van onze medewerkers?. Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid Campagne De verzekeringsbranche werkt aan inzetbaarheid Start Startsein in

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex.

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex. ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN Zekerheid in Flex. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) De Wet DBA is per 1 mei 2016 in werking

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016

ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 ONDERZOEK HR TRENDS 2015-2016 Partners HR Trends 2015-2016 Populatie Ruim 800 HR-professionals Werkzaam in uiteenlopende functies 12% ZZP Kennisintensieve dienstverlening Overheid 19% 6% 18% Collectieve

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid

Presentatie. Uitvoering mobiliteitsbeleid Presentatie Uitvoering mobiliteitsbeleid Huidige situatie - Een veranderende overheid Regievoerende, agenderende en participerende overheid Rotterdam, stad in beweging voor resultaat op straat Financiële

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Talentmanagement: leiderschap gevraagd

Talentmanagement: leiderschap gevraagd Talentmanagement: leiderschap gevraagd Talentmanagement door de ogen van medewerkers, HR-managers en bestuurders Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 Marktomstandigheden vragen om andere

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Nieuwe werken in gemeenten Hype of blijvertje Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Het Nieuwe Werken blijft in 2013 populair in gemeenten. Het is voor veel van hen een antwoord op de vraag

Nadere informatie

HR analytics en de rol van HR als business partner

HR analytics en de rol van HR als business partner en de rol van HR als business partner Hoe bestuurders, HR-managers en medewerkers aankijken tegen de veranderende rol van HR Inhoudsopgave Voorwoord 3 Infographic 4 Inleiding 5 1 HR beperkt zichtbaar voor

Nadere informatie

LLabResource. Wet Werk en Zekerheid

LLabResource. Wet Werk en Zekerheid LLabResource Wet Werk en Zekerheid In 2015 verandert er veel op het gebied van regelgeving van arbeid. Zo is de afgelopen jaren hard gewerkt aan Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en in 2015 worden veel van deze

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex.

ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN. Zekerheid in Flex. ZZP ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet. SAMENWERKEN MET ZZP ERS INHUURBELEID HERIJKEN Zekerheid in Flex. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties De Wet DBA gaat per 1 mei 2016 in werking. Dit vraagt

Nadere informatie

AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid

AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid Vooruitgang door vernieuwend werkgeven AWVN-trends voor HR Voorbij vanzelfsprekendheid Programma: Over AWVN Externe trends Cao s 2015 leden AWVN aan de slag in groepen Pauze Trends interventies Cao s 2015

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf?

Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? Themabijeenkomst Gezond Beleid Employee branding en HRM 10 september 2015 Vraag Wie werkt er aan employer branding bij zijn of haar bedrijf? 1 Employer branding Een authentieke en onderscheidende voorkeurspositie

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

Strategische PersoneelsPlanning

Strategische PersoneelsPlanning Strategische PersoneelsPlanning Strategische PersoneelsPlanning van SelectiePunt We werken graag voor u SelectiePunt is specialist in Strategische PersoneelsPlanning. Wij helpen organisaties en kandidaten

Nadere informatie

3. Organisatie. Flexibele en betrouwbare contracten 4. Werknemer Levenslang leren

3. Organisatie. Flexibele en betrouwbare contracten 4. Werknemer Levenslang leren Flexicurity: het beste uit twee werelden Dr. Charissa Freese BZW Moerdijk, 6 december 2012 Flexicurity: Flexibiliteit en Zekerheid Beleidsmaatregelen die gericht zijn op flexibiliteit van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Paradigmashift in kantelperiode

Paradigmashift in kantelperiode Paradigmashift in kantelperiode Van aanbodgericht naar vraaggericht Van grootschalig naar kleinschalig Centraal naar Decentraal Van landelijk naar lokaal Van hiërarchisch naar zelforganiserend Van bureaucratisch

Nadere informatie

DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE CAO!

DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE CAO! 12 oktober 2015, Apeldoorn Themabijeenkomst: Samen de cao tot een succes maken DE GEVOLGEN VAN DE NIEUWE CAO! Kennissessie Joke van der Velpen en Christiaan Trox 12 12 oktober 2015, Apeldoorn Themabijeenkomst:

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie