122e jaargang nummer 1 januari PTss. cybercrime. voorzitter gezocht. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "122e jaargang nummer 1 januari 2015. PTss. cybercrime. voorzitter gezocht. Aangesloten bij de European Confederation Of Police"

Transcriptie

1 122e jaargang nummer 1 januari 2015 PTss cybercrime voorzitter gezocht Aangesloten bij de European Confederation Of Police

2 Colofon Redactie: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie) Redactieadres: Postbus 91460, 2509 EB Den Haag tel: (070) fax: (070) Vernieuwing en afscheid G eachte lezer en lezeres, Medewerker(s): bereid was tot een interview, uitnodigingen voor allerlei bijeenkomsten heeft gestuurd, Zoals u wellicht niet zal zijn ont- of suggesties voor een onderwerp heeft gaan is de VMHP in de afgelopen jaren bezig gedaan. Hierbij een speciaal woord van dank geweest met vernieuwing van vereniging en aan Bob Nagel, die mij niet alleen inspireerde, structuur. Een onderdeel hiervan is de in- en maar met zijn opmerkingen ten aanzien van ONINK Communicatie, Emmeloord externe communicatie. Beleidsuitgangspunt mijn omissies ook scherp hield. Vormgeving & Druk: positioneren als middelpunt van de commu- Verder dank aan het team van drukkerij GBU grafisch compleet, nicatie. Een logisch gevolg daarvan is dat GBU Urk, en speciaal Lub Post, Mierande ons verenigingsblad, het Blauwtje, een stapje Weerstand-Visser en Pieter Keuter, die telkens Advertenties: terug doet om ruimte te maken. Daarom heeft weer creatief meedachten met de layout van Secretariaat VMHP, (070) het bestuur besloten om het Blauwtje voort- het blad en uiterst flexibel waren ten aanzien aan viermaal per jaar te laten verschijnen. De van mijn eisen en wensen. Secretariaat, inhoud van het Blauwtje wordt eveneens aan- Sanna Eichhorn, Hans Bogers, Willy Valcks, Jan Dikkers Fotografie: voor de komende jaren is om de website te ledenadministratie, abonnementen: gepast en zal meer beschouwelijke achter- Last but not least ben ik veel dank verschul- Bereikbaar van woensdag t/m vrijdag, Christine van Beelen tel: (070) , fax: (070) , grondartikelen gaan bevatten. digd aan mijn beide columnisten. Sanna, die Afscheid wing wist te geven over de actualiteit, en Daarnaast, maar niet als gevolg van boven- natuurlijk Hans Bogers, die vanaf februari staande ontwikkelingen, heeft ondergeteken voor alle 100 edities trouw een column de besloten te stoppen als eindredacteur van met zijn historische en vaak persoonlijke het Blauwtje. Een cumulatie van persoonlijke beschouwingen inleverde, en daarmee elke en zakelijke ontwikkelingen heeft geleid tot dit keer de voor een eindredacteur altijd pran- besluit; en ik moet zeggen: met pijn in mijn hart. gende vraag wat zet ik op de achterkant van Vanaf 2003 ben ik nauw betrokken geweest de cover voor mij wist op te lossen. Dagelijks bestuur VMHP: Mw. S.E. Eichhorn, voorzitter G.J. Smit, tweede voorzitter C. van der Voet, secretaris W. Doppenberg, penningmeester Bankrekening VMHP: NL23 INGB Coverfoto: Cybercriminelen liggen overal op de loer. Beveilig de computer tegen aanvallen en misbruik. voor elk blad weer een bestuurlijke beschou- bij het blad, eerst als verantwoordelijk hoofdredacteur namens het hoofdbestuur (15 edi- Velen van u zal ik bij diverse VMHP-activiteiten ties) en vanaf september 2005 als zakelijk blijven ontmoeten, maar als eindredacteur eindredacteur (84 edities). Dit wordt num- wens ik de VMHP en alle lezers en lezeressen mer 85 (in totaal dus precies 100 nummers). een veilige toekomst in goede gezondheid. Voor de productie van al deze bladen heb ik veel persoonlijke contacten opgedaan, Evert Onink ben ik in diverse settings op veel bijzonde- eindredacteur re plaatsen geweest en heb ik veel interessante mensen, zowel van binnen als buiten de politie, mogen interviewen of citeren. Ik wil iedereen bedanken die een directe bijdrage aan deze 100 edities heeft geleverd, Belangenbehartiging Belangenbehartiging is in eerste instantie een zaak voor het bestuur van de betreffende afdeling. Zo nodig kan vervolgens met het hoofdbestuur contact worden gezocht. Inleveren kopij Deadline voor de volgende VMHP-Nieuws: 03 april 2015 pagina 2

3 Wie is maaike van der linden Ik ben een 31-jarige projectleider bij het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten van de Eenheid Amsterdam. Ik kom uit een politiefamilie. Mijn vader is brigadier in Noord-Holland en ook een oom en tante werkten bij de politie. Ik heb altijd bij de politie gewild, een mooie afwisselende baan met maatschappelijke betrokkenheid. Mijn opa adviseerde om naar de officiersopleiding (hele oude naam voor de NPA ;-)) op de Politieacademie te gaan, en ik heb naar hem geluisterd. Ik heb op m n 18e gesolliciteerd en in 2002 mocht ik de opleiding in. Op dat moment ging juist PO2002 van start, en ik heb op de Kleiberg drie jaar niveau 6 gevolgd. De bedoeling was dat ik na de opleiding uitgeplaatst werd als buurtregisseur, maar toen ik mijn opleiding had afgerond waren die functies door gewijzigd beleid inmiddels allemaal ingevuld. Na mijn opleiding ben ik toen een loopbaanontwikkeltraject ingegaan. Hierbij heb ik voor verschillende Amsterdamse afdelingen en diensten gewerkt en veel functies bekleed. Dat was een mooie tijd met veel leuke en interessante ervaringen. Ik kwam er toen wel achter dat ik geen echte boevenvanger ben, maar veel meer betrokkenheid voel bij het begeleiden en faciliteren van collega s. Daarom ben ik al snel het pad van het leiderschap op gegaan. Een mooi project in die tijd was het organiseren van een conferentie voor alle hoofdstedelijke korpschefs uit Europa. Die conferentie ging over gelijkwaardigheid en ondermijning, vanuit PIO (Politie In Ontwikkeling). We hadden geen kennis van het organiseren van evenementen, en hebben de organisatie in de vorm van een SGBO-organisatie gegoten. Dat is het mooie van ons bedrijf. We zijn eigenwijs en denken dat we alles kunnen, en dan blijkt het te gaan ook. We hebben uiteindelijk met elkaar een mooi evenement neergezet. Daarna ben ik vanuit het traject naar het toenmalige Bureau Integriteit gegaan, waar ik uiteindelijk projectleider werd. In de tussentijd heb ik aan de UvA nog mijn master Sociologie behaald, omdat ik vond dat het nog te vroeg was om te stoppen met studeren. En vanuit de Eenheid mocht ik de TLL doen. Vervolgens werd ik uitgeplaatst als plaatsvervangend chef Bureau Communicatie, wat ik bijna anderhalf jaar heb gedaan. Dat paste mij niet goed. Ik vond het te vluchtig. Het ging niet altijd over de inhoud, maar vaak ook over de positie. Ik houd meer van openheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Ik ben toen teruggegaan naar Bureau Integriteit als projectleider. Dit doe ik nu bijna drie jaar. Dat is het mooie aan het bedrijf; dat er ruimte is je eigen pad te kiezen en dat daar ook mogelijkheden toe zijn. Doen waar je goed in bent en waar je kracht ligt, ook wanneer het betekent dat een stapje terug of opzij zetten beter voor je is. Integriteit is een mooi onderdeel om voor te werken. Het is een belangrijke bouwsteen voor een gezonde organisatie. Er is veel ruimte voor preventie; om het gesprek aan te gaan met medewerkers. We hebben daarmee in Amsterdam in de afgelopen jaren mooie stappen gezet. Het bureau heet inmiddels VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) en heeft een combinatie van taken, zoals preventie en rechercheonderzoeken. Ik geef nu de dagelijkse leiding aan zo n twintig professionals en voel mij goed thuis in deze faciliterend rol. Daarnaast ben ik pelotonscommandant bij de Amsterdamse Vredeseenheid. Ook dat is een mooie job, waarbij je toch affiniteit houdt met het operationele werkveld. Ik ben gematcht als bedrijfsvoeringsspecialist C. Mijn functie komt niet terug en ik word dus herplaatsingskandidaat. Dat biedt voldoende perspectief. Ik ben twee maanden geleden moeder geworden van een mooie dochter, Madelief. Ik ga eerst nog een paar maanden genieten van mijn dochter en het bevallingsverlof. Als ik terug kom zie ik wel welke functies er dan zijn. Ik heb wel een voorkeur om binnen het vakgebied Integriteit te blijven werken. Zoals ik ons bedrijf ken, zullen er echt wel voldoende kansen zijn op een functie die mij voldoening zal schenken. Ik vind Amsterdam een mooie eenheid met veel dynamiek, maar het zou ook wel leuk zijn om na 12½ jaar eens ergens anders te gaan kijken. Misschien bij een andere eenheid of een landelijke dienst. De VMHP heb ik leren kennen op de Politieacademie. Vooral het coachingstraject van de afdeling Amsterdam sloeg bij mij aan. Het is een van de activiteiten waarin de vereniging zich onderscheidt en die mij aansprak. Verder moet ik eerlijkheidshalve zeggen dat ik momenteel niet echt bij het vakbonds- en verenigingswerk betrokken ben. Was getekend, Maaike van der Linden pagina 3

4 De VMHP is er trots op om op een transparante wijze op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter. De afgelopen Algemene Vergadering werd op initiatief van ons erelid Koen de Maat voorgesteld de huidige termijn van onze voorzitter bij hoge uitzondering te verlengen. Het HB heeft ervoor gekozen deze periode te beperken tot 1 jaar en dit voor te leggen aan de Algemene Vergadering van Het onderliggende argument voor deze afwijkende benoemingsprocedure is dat de CAO getekend en in voldoende mate geïmplementeerd moet zijn om de wisseling van voorzitter niet nadelig te laten zijn voor de VMHP en haar leden, en daarnaast gelet op de reorganisatie van de politie en de politieacademie. Voorzitter gezocht Op de AV 2015 kiezen we de nieuwe voorzitter in spé, voorafgaand aan haar of zijn benoeming. Deze nieuwe voorzitter in spé wordt toegevoegd aan het DB als adviseur en ter voorbereiding informeel nauw betrokken bij de VMHP aangelegenheden. Tijdens de AV van 2016 wordt de nieuwe voorzitter benoemd. Leiding geven aan ontwikkelingen en onderhandelingen De VMHP is in ontwikkeling naar een vereniging waarin individuele en collectieve belangen behartiging centraal staan en waarbij leden actief en betrokken zijn in een professioneel platform. Hierbij heeft de VMHP niet alleen oog voor haar leden, maar ook voor de politieorganisatie en het maatschappelijk belang als geheel. Dit maakt de VMHP tot een bijzondere vakvereniging en een sparringpartner met een bijzondere positie. De leden zoeken een voorzitter die in staat is leiding te geven aan de nieuwe koers van de vereniging en hen hierin volop weet te inspireren en stimuleren. Daarnaast wordt verwacht dat deze voorzitter de onderhandelingen met de minister over reorganisaties, fusies, sociale plannen, CAO s op een strategische manier vorm kan geven en de realisatie hiervan weet te bewaken. Het kan niet anders dan dat de voorzitter die wordt gezocht een persoonlijkheid is, een mens met karakter, die op charismatische wijze mensen aan zich bindt, positie weet te verwerven in een politiek krachtenveld en op basis daarvan de collectieve en individuele belangen van de VMHP leden weet te versterken. Als voorzitter ben je natuurlijk maatschappelijk betrokken, sociaal bewogen en flexibel en ben je thuis in thema s als bestuursrecht, sociaal zekerheidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Daarbij heb je de juiste talenten, zoals politiek/bestuurlijke sensitiviteit, overtuigingskracht, visieontwikkeling, abstractievermogen, verbindend vermogen en boven alles een hart voor alle professionals die op directe of indirecte wijze een bijdrage leveren aan de verbetering van de veiligheid. De VMHP biedt je deze uitdagende bijbaan als voorzitter, waarbij je met één been in de organisatie blijft staan (met vrijstelling cf. het BARP). Waar nodig wordt ondersteuning, coaching en opleiding aangeboden. Herken je jezelf in deze beschrijving? Neem dan vóór 1 maart 2015 contact op met de secretaris, Cees van der Voet ( , nl) om te bespreken of we gezamenlijk deze nieuwe uitdaging aan kunnen gaan. Voor informatie kun je terecht bij de voorzitter, Sanna Eichhorn ( , Procedure voor selectie nieuwe vo De volgende procedure is afgesproken in het Hoofdbestuur van de VMHP: Op de AV 2015 kiezen we de nieuwe voorzitter in spé, voorafgaand aan haar of zijn benoeming. Deze nieuwe voorzitter in spé wordt toegevoegd aan het DB als adviseur en ter voorbereiding informeel nauw betrokken bij de VMHP aangelegenheden. Tijdens de AV van 2016 wordt de nieuwe voorzitter benoemd. Het onderliggende argument voor deze afwijkende benoemingsprocedure is dat de CAO getekend en in voldoende mate geïmplementeerd moet zijn om de wisseling van voorzitter niet nadelig te laten zijn voor de VMHP en haar leden, en daarnaast gelet op de reorganisatie van de politie en de politieacademie. pagina 4

5 De VMHP is op zoek naar een enthousiaste Voorzitter met karakter Doel van de functie: Leiding geven aan de vereniging en het gezicht daarvan zijn. Regie hebben over en richting geven aan de koers van de vernieuwingen binnen de VMHP. Als VMHPonderhandelaar formeel overleg plegen met de Minister in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Het voorbereiden van, het besluiten over en het uitvoeren van collectieve en individuele belangenbehartiging en daarbij de kwaliteit van de politie en het algemeen belang in aanmerking nemen. Wij zijn een vakvereniging met een diversiteit aan leden. Samen met je bestuur en kaderleden geef je sturing aan uiteenlopende diensten en producten op het gebied van werk en inkomen voor onze leden. Je krijgt een stimulerende in - en externe werkomgeving, waarin respect is voor je achtergrond, talenten en capaciteiten. Wij geven je adequate begeleiding en kansen om jezelf verder te ontwikkelen. Wij zijn voor deze vakvereniging voor professionals op zoek naar ervaren talent. Kun jij samen met de kaderleden van de VMHP zorgen voor een goede belangenbehartiging en dienstverlening aan onze leden? Ben je in staat om aan te sluiten bij leden en hen te coachen en te begeleiden? Ben je in staat om leden te activeren en hen hierbij te ondersteunen? Kun jij... onderhandelen met de werkgever over reorganisaties, fusies, sociale plannen, cao s, zorgen voor de naleving daarvan en andere zaken die belangrijk zijn voor onze leden? Heb je een belangrijk netwerk en netwerkvaardigheden voor een goede lobby om de belangen van de VMHP te behartigen? Heb je de juiste talenten - politiek/bestuurlijke sensitiviteit, overtuigingskracht, visieontwikkeling, abstractievermogen, verbindend en een blauw hart, met oog voor de ondersteuning- om van het voorzitterschap een succes te maken? Ben jij daarnaast maatschappelijk betrokken, sociaal bewogen en flexibel? Heb je kennis van het bestuursrecht, sociaal zekerheidsrecht, arbeidsvoorwaarden en ben je bereid tot verdere studie? Voel je affiniteit met de (ontwikkelingen van de) vereniging en die van de vakbeweging in brede zin? Meld je dan, want zo kun je een substantiële bijdrage leveren aan het positioneren van professionals in onze dynamische politiewereld. geef je de collega s die lid zijn van de VMHP een spreekbuis op het vakbondspodium, in de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en recht van spreken in de arbeidsverhoudingen. ontwikkel je je eigen kennis en vaardigheden in een unieke vakbondsomgeving. ontmoet je je collega s ook op een heel andere wijze. kun je veel betekenen voor al die VMHP collega s. De VMHP heeft een voorkeur voor bestuursleden die met één been in de organisatie blijven staan. Je bent in dienst bij de politie krijgt vrijstelling cf het BARP. orzitter VMHP Reacties voor 1 maart 2015 bij de secretaris Reacties worden besproken in het DB in een ingelaste DB-vergadering in week 10 van 2015 waarin een preselectie uit de reacties wordt gemaakt. Zijn er meerdere kandidaten, dan wordt een selectiecommissie samengesteld uit het HB in de HB-vergadering van 27 maart Die kiest een gerede kandidaat die voorgedragen wordt via het HB. Is er één kandidaat en is er een positief advies van het DB, dan wordt het besluit van de voordracht aan het HB voorgelegd in de HB-vergadering van 27 maart Deze voordracht wordt aan de AV van 29 mei 2015 gedaan. Is er geen kandidaat dan wordt na de AV van 29 mei 2015 verder gezocht. Voor informatie over de taak en de rol kunnen geïnteresseerden terecht bij de voorzitter. pagina 5

6 Zijn wij klaar voor cyber De digitale ontwikkelingen gaan snel en zijn soms gewoon niet te bevatten. Deze ontwikkelingen zijn meestal positief bedoeld, maar kennen ook negatieve effecten en kunnen ingezet worden voor criminele of oorlogsdoeleinden. Zijn wij ons wel bewust van deze ontwikkelingen, en zijn wij er klaar voor om met de sociaal-maatschappelijke vernieuwingen om te gaan en ons te verdedigen tegen de negatieve aspecten? Drs. Ing. W.M. (Wil) van Gemert, tot voor kort directeur Cybersecurity van de NCTV, thans plaatsvervangend directeur van Europol, maakt de problematiek op de Postactievendag duidelijk aan de hand van parallellen met de geschiedenis van de oorlogsvoering en het internationaal recht. Hij trekt de problematiek breder dan cybercrime. Ik wil aangeven waar wij nu staan met cyber; welke gevolgen het heeft voor de maatschappij en hoe de overheid en het bedrijfsleven zouden kunnen en moeten reageren. Cultuurverandering Wil begint met een plaatje van een door Evert Onink vlucht ganzen. Eén voorop, de rest er achteraan, een hiërarchische structuur, duidelijkheid in de richting waarin ze gaan. Dit was een succesvol concept, maar ik denk dat dat in de toekomst niet meer zal zijn. Onze cultuur is door de digitalisering veranderd. Dit concept hadden we, maar ik denk dat we het inmiddels kwijt zijn en nooit meer terug krijgen. Vervolgens laat Wil aan de hand van plaatjes zien dat het allemaal eigenlijk niet nieuw is. Het bekende Paard van Troje, waarmee aanvallers binnen de muren van Troje werden gesmokkeld, is nog steeds een van de meest bekende vormen van computeraanvallen (Troyan horses). Wat wij firewalls Probleempje Diginotar was een Nederlands bedrijf en een commerciële certificaatautoriteit. Deze certificaten worden gebruikt om computers veilig met elkaar te laten praten. Het bedrijf komt van oorsprong uit de notariële wereld. Onder meer de gehele Nederlandse overheid werkt hiermee. In 2011 merkte een Duits toezichtsbureau dat in Iran een ongeldig certificaat was gebruikt. Dat werd ook gemeld aan de Nederlandse autoriteiten, en uit onderzoek bleek, dat er was ingebroken door een hacker, en niemand was in staat die informatie te verwijderen. Vermoedelijk waren er vijfhonderd valse certificaten aangemaakt. Het effect was dat grote (voornamelijk Amerikaanse) partijen geen vertrouwen meer hadden in de certificaten. Alle apparaten van de overheid (waaronder de Belasting, het Inklaringswezen, de Rijksdienst Wegverkeer, enzovoorts) waren hierdoor besmet verklaard. Het opzeggen van het vertrouwen in de certificaten kon ertoe leiden dat er geen digitaal verkeer meer zou plaatsvinden. Dit kon grote problemen opleveren, bijvoorbeeld in de Rotterdamse havens. Door druk van de overheid bij de Amerikaanse partijen kon er een week uitstel verkregen worden en zijn alle certificaten geverifieerd. Dus een hack in Iran had ertoe kunnen leiden dat de Nederlandse economie voor een deel zou worden stilgelegd. noemen, waren in de Middeleeuwen de vestingmuren, en de brute-forceattacks (met heel veel computers een computersysteem binnendringen) kennen we als de katapulten. Een virus was vroeger ook al een bekend militair aanvalswapen in de vorm van rottende kadavers die met katapulten over de vestingmuren werden geschoten en binnen hun werk deden. Het kanon was een middel om iets terug te doen. De methodieken en technieken zijn dus eigenlijk niet zo nieuw. Alleen de verschijningsvormen zijn anders en het tempo waarmee het gebeurt is echt totaal anders. En de vijand nu niet zichtbaar. De vraag is nu hoe de politie kan acteren in een omgeving waarin je niet weet waar de vijand is, wie verantwoordelijk is of waar we uiteindelijk uitkomen. We zijn gewend om toestemming te vragen als we met een onderzoek in een ander land komen. Maar hoe doe je dat als je achter een computer aangaat als er systemen zijn aangevallen? Dimensies We kennen in ons bestaan de dimensies Land Zee Lucht Ruimte, en we hebben geleerd om in die omgevingen te leven. Ieder van de 7 miljard mensen leeft op het land, en daarvoor zijn in de loop van zo n jaar regels gemaakt. Die noemen we soms democratie of internationale rechtshulp. Dat systeem werkt in z n algemeenheid voldoende, alhoewel er altijd discussies, politieke vraagstukken en internationale vredesvraagstukken zijn. Zo n jaar geleden hebben we de tweede dimensie veroverd: we zijn de zee opgegaan, maar het aantal betrokken personen was hier een stuk minder. Op zee waren eerst ook conflicten, waaruit zo n 300 jaar geleden het zeerecht is ontstaan. De volgende stap was de luchtvaart. Ook hier waren weer minder mensen actief dan in de voorgaande dimensies. We hebben in pagina 6

7 space? de loop van de afgelopen 100 jaar luchtvaartverdragen afgesloten hoe we met het luchtruim om moeten gaan en wie waarvoor verantwoordelijk is. En dan de ruimte, waarin we sinds de jaren 60 opereren. De ruimte is oneindig en er zijn relatief weinig betrokkenen, maar ook daar proberen we in de laatste 50 jaar internationaal afspraken over te maken. Vijfde dimensie Wil noemt de cyberspace de vijfde dimensie. Wij leven allemaal in deze vijfde dimensie. Het opvallende is dat dit de enige dimensie is die door mensen is gecreëerd. Internet bestaat nu zo n 25 jaar en hierin zijn al ruim drie miljard mensen actief. Waarschijnlijk zijn het er over tien jaar zo n vijf miljard en over twintig jaar misschien meer dan zeven miljard. Er rijzen vraagstukken als: wie is waarvoor verantwoordelijk, hoe gaan we ermee om, wat is de rol van de burger, wat doet de overheid, hoe moet de politie optreden. Er is nauwelijks tijd om regels te stellen en de vraagstukken op te lossen. Deze vijfde dimensie gaat veel meer impact hebben dat alle andere dimensies, en in een veel korter tijdsbestek. De factor van deelname is enorm te noemen. Een voorbeeld: er komen elke dag Facebookgebruikers bij, die allemaal in de cyberspace actief zullen zijn. Ongeldige concepten De centrale vraag van zijn betoog is: We staat aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie. Zijn we ons wel bewust van wat er gebeurt en zijn we er klaar voor om daarmee om te gaan? Als voorbeeld noemt Wil de Waterlinie. Die werd tussen 1850 en 1870 aangelegd om de Randstad te beschermen tegen aanvallen. 47 forten, 5 vestingsteden en land dat minimaal 60 cm onder water gezet kon worden. De bouw heeft miljoenen gekost. Wil: De gedachte was dat De heer Van Gemert begon zijn loopbaan na de politieacademie in 1988 als officier bij de politie in Amsterdam waar hij diverse leidinggevende functies vervulde, met name in het rechercheveld. In 1995 stapte hij over naar het KLPD om het eerste landelijke rechercheteam te gaan vormen. Ook was hij bij het KLPD verantwoordelijk voor de oprichting van de Nationale Recherche. In 2004 vertrok hij naar de AIVD waar hij als directeur democratische rechtsorde leiding gaf aan de terrorismebestrijding, contraspionage en veiligheidsonderzoeken. Begin 2012 trad hij aan bij de NCTV, waar hij als directeur cybersecurity verantwoordelijk was voor de vormgeving van het Nationaal Cyber Security Centrum. OP 1 mei 2014 is Van Gemert door de Europese Raad benoemd tot adjunct-directeur van Europol, waar hij leiding geeft aan het Operations Department en onder meer verantwoordelijk is voor het steunen van EU-lidstaten bij het bestrijden van georganiseerde misdaad en terrorisme. pagina 7

8 je dan niet met een voertuig en zwaar materieel bij de steden kon komen. Maar toen kwam de luchtvaart en was dat concept in één keer waardeloos. De Duitsers zetten in 1940 moeiteloos parachutisten af in de Randstad. Ook de komst van de vijfde dimensie heeft direct consequenties voor de manier waarop wij onze processen inrichten. Dat betekent dat sommige concepten, die nu nog voor 100% zouden gelden, morgen met één klap niet meer effectief zullen zijn. De huidige concepten gelden dan gewoon niet meer. Cyberspace is wereldwijd. Hoe liggen de bevoegdheden als je niet weet waar de computers staan? Remote-control Als een van de voorbeelden noemt Wil de Cyberwar. Moderne oorlogsvoering met drones, die bestuurd worden vanuit een basis aan de andere kant van de wereld. Tot nu toe telde je mee als je miljarden investeerde in je militaire macht en een vliegdekschip had. Nu kan je met een klein, goed georganiseerd team en zo n 100 miljoen vanuit een hoekje van de wereld veel bereiken, ook op het gebied van oorlogsvoering. Kleine landen kunnen dan grote landen digitaal aanvallen. De cybertechniek maakt dat mogelijk. De verhoudingen veranderen en je hoeft dus niet meer tot de grootmachten te behoren. Ook in Nederland is onlangs een cybercommando opgericht. Zo n cybercommando is er niet alleen om onze defensieve strijdkrachten te beschermen tegen aanvallen, maar om ook offensief te kunnen zijn. Bijvoorbeeld door op afstand de luchtverdediging van de vijand uit te schakelen. Ook het inbrengen van een virus in belangrijke installaties kan grote effecten hebben. Nederland is een van Cybermoord? Een Nieuw-Zeelandse hacker heeft al aangetoond dat met de juiste apparatuur pacemakers en insulinepompen op afstand kunnen worden beïnvloed. In Amerika is al serieus nagedacht over beveiliging voor Dick Cheney om te voorkomen dat terroristen hem op deze manier zouden vermoorden. Is het nu wachten op de eerste cybermoord? de 29 landen die een cyberdoctrine heeft, waarbij verkend wordt wat er nu mag en niet mag op dat terrein. Hoe ver kan je gaan? Mag je burgerinstallaties, zoals een elektriciteitscentrale, platleggen? Mogen de slimme meters, waarvoor nu reclame gemaakt wordt, een op afstand bedienbare aan/uitknop hebben? Dat laatste vraagstuk is opgelost en het overheidsantwoord is: nee, omdat daar misbruik van gemaakt zou kunnen worden. Wil raadt iedereen aan om het boek Black Out eens te lezen. Daarin staat beschreven wat er gebeurt als je in staat bent de elektriciteit in Europa uit te schakelen. Intelligence Wil stipt ook de privacy-problematiek aan. Het inwinnen van inlichten gaat nu op een andere manier. De oude stiel is niet verlaten, maar er wordt op een andere manier mee omgegaan om informatie binnen te halen. Data is overal en neemt toe in volume, in kwaliteit en in verschijningsvormen. 90% van alle in de wereld opgeslagen data is in de laatste twee jaren ontstaan. Op Facebook staan momenteel meer dan 100 miljard foto s en elke minuut wordt er vijftig uur video geüpload. Bij de eerste maanlanding in 1969 had de software programmeerlijnen nodig. In de software van de smartphone zitten 21 miljoen programmeerlijnen, en de moderne - recente auto gebruikt al 100 miljoen programmeerlijnen. Auto s hebben nu sleutels die de auto openen als je in de buurt komt. Voertuigcriminaliteit neemt toe omdat criminelen de digitale sleutels namaken. Data is dus overal en kan ook met elkaar gecombineerd worden. De vraag is: Hoe beheers ik het en hoe haal ik uit al die data wat voor mij van belang is? Vervagende grenzen Op alle mogelijk gebieden zie je die snelle veranderingen, houdt Wil zijn gehoor voor. In tijd, in afstand, maar ook in privé en zakelijk. Men verwacht tegenwoordig steeds sneller een besluit of een reactie op een vraag of idee. Met een smartphone werkt men per dag gemiddeld twee uur langer, bijvoorbeeld omdat iedereen buiten werktijd toch even de mail controleert en daarop reageert. Op dit moment wordt tussen Europa en de VS een glasvezelkabel aangelegd, die 200 miljoen dollar kost. Die kabel zorgt ervoor dat je zes milliseconden winst hebt in het overbrengen van berichten. Heeft dat nut? In 1 seconde vinden zo n aandelentransacties plaats, dus 6 milliseconden kunnen veel verschil uitmaken. Verwacht wordt dat die kabel zich binnen driejaar terugverdient. Hyperconnectiviteit Iedereen is digitaal met elkaar verbonden. Sinds 2008 zijn er meer apparaten verbonden aan internet dan er mensen zijn op deze wereld. Nu 10 miljard apparaten, in 2020 zo n 20 miljard. Eigenlijk weten we nog niet waartoe het zal leiden, zegt Wil. 94% van de Nederlandse huishoudens heeft toegang tot internet. Daarmee zijn we het hoogste in de wereld. In Afrika en Azië ligt dat op 15 tot 20 procent. Google pagina 8

9 Koppeling van data Je staat op Schiphol en neemt geld op. De bank/verzekeringsmaatschappij kijkt toevallig in je dossier en ziet dat je geen dekking bij hen hebt lopen. Vanuit marketingprincipes is het dan een goed idee om je vlak voor je vertrek een sms-je te sturen met een aanbieding voor een snel af te sluiten reisverzekering. Andere voorbeelden: de bonuskaarten van de supermarkten. telt momenteel drie miljard zoekvragen per dag. Het aantal verzonden mails ligt op ongeveer 280 miljard per dag, inclusief de spam. Digitaal IQ De gevolgen van alle ontwikkelingen zijn groot, meent Wil. Het concept van de samenleving verandert. De jeugd gaat volledig in cyberspace leven. Vier van de vijf grootste private partijen zijn IT-bedrijven. De snelheid van de ontwikkelingen zijn te bestempelen als destructieve innovatie ; de innovatie gaat vaak sneller dan bedrijven kunnen groeien. Met overnames en fusies van digitale bedrijven zijn miljarden gemoeid. Facebook bijvoorbeeld is in twaalf jaar gegroeid van niets naar 290 miljard dollar. De vraag om digitaal IQ is groot; dus het kunnen nadenken ook als overheid - over het effect van cyber op onze samenleving en hoe daarmee om te gaan. Daar zijn we nog niet aan gewend. Gebruiksrisico Wil benoemt ook de effecten van cyber voor de politie. In 1996 hadden we in Amsterdam zo n 600 bankovervallen per jaar. De laatste bankoverval was in juni Bankovervallen zijn niet meer van deze tijd. Er is weinig geld We zullen onze opsporingsmethodes en informatie-inwinning moeten aanpassen aan deze nieuwe techniek. Criminelen doen dat zeker. in omloop en alles gaat digitaal. Ook met het verkeer kan cyber ons helpen. Zo wordt er al gewerkt aan auto s zonder chauffeur en automatisch remmende auto s, en worden cybersystemen ingezet om in tunnels gevaren te signaleren. De smartphone wordt gebruikt voor veel zaken, van internet en mail tot aan de portemonnee, fotoalbum, agenda en adressenlijst. Ook medische toepassingen, zoals waarschuwingen van de pacemaker of insulinepomp, zijn al voor de smartphone beschikbaar. In 2009 kwamen de eerste 500 apps op de markt. Inmiddels hebben we er meer dan één miljoen en er zijn gemiddeld zo n vijf miljard downloads per dag. Ook voor de politie, met snelle sturingsmogelijkheden en op straat bevraagbare databanken, heeft de smartphone positieve toepassingsmogelijkheden. Naast de positieve toepassingen vormt de smartphone ook een risico. Het apparaat kan gehackt worden en daarmee kan de besturing van de aangesloten apparaten worden overgenomen. Naast financiële zaken kunnen dat ook de medische toepassingen zijn, of bijvoorbeeld de bediening van elektrische apparaten en de verwarming in huis. Drones Cyber is goed toepasbaar met behulp van smartphones en drones, zegt Wil. Denk maar aan brandbestrijding op moeilijk bereikbare plaatsen, of crowdcontrol bij acties met de Mobiele Eenheid. Door het meten van de dichtheid van smartphones bij evenementen en manifestaties kunnen de publieksdichtheid en de publieksstromen in kaart gebracht worden. Een voorbeeld uit de civiele praktijk: er is een app voor taxichauffeurs die aan de hand van smartphones de drukte aangeeft bij theaters, zodat te zien is wanneer het publiek het theater verlaat. De uitvinding van de 3D-printers geeft volgens Wil een grote omwenteling, omdat er minder artikelen gemaakt en vervoerd behoeven te worden. Balans Het gevolg van deze ontwikkelingen is onder meer dat mensen in kleinere communes gaan wonen, voorspelt Wil. De communicatie gaat digitaal en straks kunnen we alles lokaal maken. De mensen hebben elkaar niet direct meer nodig. Als laatste punt geeft Wil een beschouwing over de effecten van cyber op ons en de overheid. De overheid heeft beseft dat er iets moet gebeuren en dat we op het gebied van cybersecurity dus breder dan cybercrime dingen moeten veranderen. Onze samenleving wordt bedreigd door de digitale en sociale infrastructuur. Omdat alle techniek aan het internet is opgehangen gaan we risico s lopen. Daarom is ook het Cyber Security Center opgericht. We moeten onze respons klaar hebben. Mensen moeten niet alleen bewust, maar ook bekwaam gemaakt worden om hiermee om te gaan. Het aantal vraagstukken is enorm groot. En telkens gaat het erom een balans te vinden tussen veiligheid, privacy en maatschappelijke groei en verandering. De overheid heeft een zorgplicht en moet de mensen aanspreken op verantwoordelijkheid. Bitcoin Bitcoin is in de digitale wereld een geaccepteerde manier van betaling. Het geld is digitaal en er kan anoniem mee betaald worden. Slechts circa tien procent is geïndexeerd. Dit systeem lokt crimineel geld aan en werkt witwaspraktijken in de hand. Daarnaast is er ook een darknet, dat voor onbevoegden nagenoeg ontoegankelijk is en wordt gebruikt door criminelen van allerlei slag. Het is voor de overheid moeilijk hier ingang toe te krijgen. pagina 9

politiemuseum zaanstad

politiemuseum zaanstad 111e jaargang nummer 7 december 2013 Aangesloten bij de European Confederation Of Police SGBO troonswisseling politiemuseum zaanstad de hark voorbij Colofon Redactie: ONINK Communicatie, Emmeloord (eindredactie),

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten Aangesloten bij de European Confederation Of Police 110e jaargang nummer 8 december 2012 Thema bijeenkomsten Steun aan Hongarije Passende arbeid vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren Colofon

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van...

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van... Aangesloten bij de European Confederation Of Police 109e jaargang nummer 1 februari 2011 Handen af van... Weet wat je kiest Vakmanschap terug op straat vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren

Nadere informatie

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal

Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele Staal Nederlandse Vereniging van Banken Kwartaalblad, nummer 2, juni 2013 Restschuldproblematiek Dick Berlijn: Criminelen en digitale hangjongeren vallen banken aan Chris Buijink neemt stokje over van Boele

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

121e jaargang nummer 4 augustus 2014 ER IS MEER DAN POLITIE HET NIEUWE UNIFORM. Aangesloten bij de European Confederation Of Police

121e jaargang nummer 4 augustus 2014 ER IS MEER DAN POLITIE HET NIEUWE UNIFORM. Aangesloten bij de European Confederation Of Police 121e jaargang nummer 4 augustus 2014 ER IS MEER DAN POLITIE HET NIEUWE UNIFORM Aangesloten bij de European Confederation Of Police EUROPEES VEILIGHEIDSPROGRAMMA 2015-2019 Colofon Redactie: ONINK Communicatie,

Nadere informatie

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg

company good 6 Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg good 6 company Alexander Pechtold over de ondernemende samenleving Marleen Damen wethouder Leiden werk is de beste zorg Ondernemen met een arbeidsbeperking flexibele economie, hybride arbeidsrelaties VOORJAAR

Nadere informatie

Met Maxima wijzer in geldzaken

Met Maxima wijzer in geldzaken Met Maxima wijzer in geldzaken Nederlandse Vereniging van Banken Bank Wereld Kwartaalblad, nummer 1, april 2011 Ruimte voor Code Banken Vrouwen naar de top Vuist tegen internetfraude Het Korps Landelijke

Nadere informatie

Veiligheid. in de 21e eeuw. Safety & Security. Jeanine Hennis-Plasschaert. Ronald Plasterk. m agazine over de digitale overheid

Veiligheid. in de 21e eeuw. Safety & Security. Jeanine Hennis-Plasschaert. Ronald Plasterk. m agazine over de digitale overheid 5 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Jeanine Hennis-Plasschaert "Defensie investeert in Cyber" Veiligheid in de 21e eeuw Ronald Plasterk Er moet een balans zijn tussen gebruiksgemak

Nadere informatie

SPECIAL INFORMATIEVEILIGHEID OKTOBER 2013 ZICHT OP VEILIG JOSÉ LAZEROMS RVB UWV HENK WESSELING TASKFORCE BID NCTV

SPECIAL INFORMATIEVEILIGHEID OKTOBER 2013 ZICHT OP VEILIG JOSÉ LAZEROMS RVB UWV HENK WESSELING TASKFORCE BID NCTV SPECIAL INFORMATIEVEILIGHEID OKTOBER 2013 ZICHT OP VEILIG DIGIVERKEER HENK WESSELING TASKFORCE BID DICK SCHOOF NCTV KEES JAN DE VET BESTUUR VNG JOSÉ LAZEROMS RVB UWV editorial digibewust Wordt informatieveiligheid

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

Alle manuals en vliegkaarten online. Trend bij bedrijven: bring your own device. Kansen in de crisis: hoe pak je die?

Alle manuals en vliegkaarten online. Trend bij bedrijven: bring your own device. Kansen in de crisis: hoe pak je die? NUMMER 3/2013 Alle manuals en vliegkaarten online 2 KNALLEN OP DE VIERDAAGSE Trend bij bedrijven: bring your own device 36 IEDER Z N EIGEN APPARAAT 16 KLANTEN IN ÉÉN KEER GOED HELPEN 12 PASSAGIERS ÉN MEDEWERKERS

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 11 nummer 1 februari 2013 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing Thema: Innovatie en R&D Asbestvondst Kanaleneiland: over evalueren en oordelen Onzekere toekomsten in de Nationale Risicobeoordeling

Nadere informatie

2thepoint. www.telecitygroup.nl 2thePoint is het relatiemagazine van TelecityGroup Nederland jaargang 8, nummer 2, najaar 2013

2thepoint. www.telecitygroup.nl 2thePoint is het relatiemagazine van TelecityGroup Nederland jaargang 8, nummer 2, najaar 2013 Partners tot hun recht laten komen en dan samen iets moois maken, dan heb je veel meer lol met elkaar. Laurent Lenne, CEO Spax Solution en zeiler The Great Cup For the English version of this magazine,

Nadere informatie

Digitale expertise in de rechtszaal

Digitale expertise in de rechtszaal nr 2 augustus 2012 Digitale expertise in de rechtszaal incident response Snelheid, expertise en logfiles maken het verschil p4 geen vertraging Zelf digitaal bewijs analyseren met Tracks Inspector p18 for

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden!

ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT. Meer dan 100 nieuwe collega s in 10 maanden! ZICHT OP EEN KRAPPE ARBEIDSMARKT Inhoudsopgave T-Splitsing werving 100 nieuwe medewerkers Paradoxale ontwikkelingen Externen voor kernactiviteiten Global mindset en praktische kansen Oprechte interesse

Nadere informatie

FOX files 1. Doe altijd aangifte. Onderste steen boven. Polderen tegen cybercrime. siod training. nationale strategie

FOX files 1. Doe altijd aangifte. Onderste steen boven. Polderen tegen cybercrime. siod training. nationale strategie FOX files 1 fox-it.com maart 2011 siod training Onderste steen boven nationale strategie Polderen tegen cybercrime aanval op criminelen Alle ballen op de spits Doe altijd aangifte interview met officier

Nadere informatie

TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG?

TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG? jaargang 6, nummer 2, april 2011 www.hrpraktijk.nl TWITTER IS WATCHING YOU... WAT TE DOEN MET HET BABYBOOMGAT? WERKNEMER 2.0: DUURZAAM, FLEXIBEL, BEVLOGEN PERSONEEL TE VEEL OF TE WEINIG? SLUIT U AAN BIJ

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

FOX files 1. Melden! Gehackt? Doe-het-zelf. Eerste nationale cyberbeeld brengt digitale dreigingen in kaart. Pleidooi voor fundamentele maatregelen

FOX files 1. Melden! Gehackt? Doe-het-zelf. Eerste nationale cyberbeeld brengt digitale dreigingen in kaart. Pleidooi voor fundamentele maatregelen FOX files 1 f o x - i t. c o m maart 2012 forensisch onderzoek Doe-het-zelf gevaar in beeld Eerste nationale cyberbeeld brengt digitale dreigingen in kaart stop met bestrijden cybercrime Pleidooi voor

Nadere informatie

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

MAGAZINE. Nederland organiseert zijn cyberverdediging. ' We zetten nog zwaarder in op multimedia' > P. 18

MAGAZINE. Nederland organiseert zijn cyberverdediging. ' We zetten nog zwaarder in op multimedia' > P. 18 VOOR PROFESSIONALS IN INFORMATIEVOORZIENING EN -BEVEILIGING MAGAZINE Nr. 02 najaar 2012 Alles over Infosecurity.nl 2012! Willem Zegers van het Van Gogh Museum ' We zetten nog zwaarder in op multimedia'

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

Rob van Schaik ING werd Master ICT-Management IT & Talentmanagement

Rob van Schaik ING werd Master ICT-Management IT & Talentmanagement oktober 2008 jaargang 1 Gerrit ter Reehorst Westland Energie Vijf nieuwe producten per jaar Hoe omgaan met de informatiewerker 3.2? Rob van Schaik ING werd Master ICT-Management IT & Talentmanagement 4

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie