Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens"

Transcriptie

1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens INLEIDING Een positieve inzet van mensenrechten en zorg voor de meest kwetsbaren is niet alleen elders in de wereld van belang. Ook in ons eigen land, in onze Nederlandse steden, zetten we ons in om belangrijke mensenrechten als recht op onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en meer in de dagelijkse praktijk waar te maken. Deze gids laat zien dat ook mensen zonder papieren rechten hebben. De belangrijkste rechten worden beschreven en daarbij worden de adressen vermeld van organisaties waar ondersteuning daarin wordt gegeven. Het is voor mensen die hulp zoeken èn voor de hulpen zorgverleners belangrijk om te weten dat die zorg nog steeds verleend moet kunnen worden. Dat is niet alleen een verplichting omdat ons land zich daar door ondertekening van internationale verdragen heeft gebonden. Het is ook vooral in het belang van onze samenleving, omdat die daar beter van wordt. 1

2 We hebben er met zijn allen baat bij als mensen hulp durven vragen als ze in problemen zijn en als ze hun gezicht durven laten zien. Een samenleving maken we met elkaar. Publieke gezondheid, veiligheid en verbondenheid zijn de vruchten van zo'n inzet. Neem bij vragen contact op met één van de lokale hulporganisaties (blz 11 en 26), of Stichting LOS, , 2

3 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 INHOUDSOPGAVE... 3 MEDISCHE ZORG... 6 ALGEMENE ADRESSEN...11 UTRECHTSE ADRESSEN...12 WONEN ALGEMENE ADRESSEN...18 OPVANG ALGEMENE ADRESSEN...21 UTRECHTSE ADRESSEN...21 WERKEN ALGEMENE ADRESSEN...27 UTRECHTSE ADRESSEN...28 FINANCIELE BIJSTAND ALGEMENE ADRESSEN...31 UTRECHTSE ADRESSEN...31 FAMILIE EN GEBOORTE UTRECHTSE ADRESSEN...37 OPVOEDING EN ONDERWIJS...38 ALGEMENE ADRESSEN...41 UTRECHTSE ADRESSEN...42 INLOOP EN ADVIES UTRECHTSE ADRESSEN...48 CONTROLE VREEMDELINGENDETENTIE OVERIGE RECHTEN Aangifte strafbaar feit Strafbaarheid hulp illegale overkomst en illegaal verblijf Openen bankrekening Rijbewijs

4 4

5 5

6 MEDISCHE ZORG MEDISCHE ZORG Kan ik naar de dokter? Ja, je kunt zeker naar de dokter. Elke dokter heeft een 'zorgplicht', dus hij mag jou niet weigeren alleen maar omdat je geen verblijfsvergunning of geen verzekering hebt. Moet ik de dokter vertellen dat ik geen verzekering en geen verblijfsvergunning heb? Ja, het is beter om dat wel te vertellen. Dan snapt de dokter je situatie beter, en kan hij je beter helpen. Dokters en andere zorgverleners zijn verplicht om persoonlijke informatie geheim te houden. Zij mogen niet samenwerken met de politie of de IND. Moet ik de dokter betalen? Ja, je moet de dokter betalen voor de zorg die je krijgt. Tegenover de zorgplicht van de dokter staat immers ook de betaalplicht. Een consult van een huisarts kost ongeveer 30,-. Maar de dokter mag je niet weigeren alleen omdat je geen geld hebt. Als jij hem niet kunt betalen, kan hij een groot deel van zijn geld terugkrijgen via het CVZ. Kijk op de site van CVZ (www.cvz.nl > financiering > regeling onverzekerbare vreemdelingen), of: bare+vreemdelingen/zorg+aan+onverzekerbare+vr eemdelingen.html. 6

7 MEDISCHE ZORG Ook als je al gezegd hebt dat je niet kunt betalen, kan de dokter of het ziekenhuis nog rekeningen sturen. Antwoord altijd op deze rekeningen. Als je niet kunt betalen, kun je dat antwoorden. Ook kun je afspreken dat je in termijnen betaalt. Welke hulp moet de dokter geven? De dokter moet patienten zo goed mogelijk helpen. Dat betekent dat hij altijd 'passende en verantwoorde zorg' moet geven. Als je niet kunt betalen, kan de dokter het geld voor 'medisch noodzakelijke zorg' bij het CVZ declareren. Medisch Noodzakelijke Zorg is alle zorg die in het basispakket zit. Naar welke dokter moet ik gaan? In Nederland ga je eerst naar een huisarts, die kan je voor veel klachten helpen of onderzoeken. Als het nodig is, verwijst hij je door naar een specialist. Je kunt naar elke huisarts gaan. Kies bij voorkeur een huisarts bij jou in de buurt. Alleen bij een echt spoedgeval, bijvoorbeeld na een ongeluk, kun je direkt naar het ziekenhuis bij jou in de buurt. Kan ik naar - de apotheker: ja, als de huisarts een recept heeft meegegeven voor de apotheek kun je daar je medicijnen kopen. Het beste kies je voor de door CVZ gecontracteerde apotheek. Bij deze apotheek kun je medicijnen meekrijgen. In principe moet je deze vooraf betalen, als je dat niet kan, moet je daarover in gesprek met de apotheker of 7

8 MEDISCHE ZORG een apothekersassistente. Mogelijk kan er dan een uitzondering worden gemaakt. Als je de apotheek vertelt hoe je te bereiken bent, kan er ook later overlegd worden, wat soms nodig is. - het ziekenhuis: ja, maar alleen als je een verwijzing van de huisarts hebt. Je kunt naar elk ziekenhuis. Als je geen geld hebt, kies dan het ziekenhuis uit de lijst gecontracteerde ziekenhuizen van het CVZ. Let op: Voor spoedeisende zorg kun je naar elk ziekenhuis. - de psycholoog: ja, als je last hebt van psychische problemen, bijvoorbeeld ernstige angsten of depressieve gevoelens, kun je hulp krijgen van een psycholoog of psychiater. Je hebt wel een verwijzing van de huisarts nodig. Als je geen geld hebt, kan de psycholoog een contract sluiten met het CVZ voor vergoeding van de kosten. - de fysiotherapie: ja, je kunt naar de fysiotherapie. Maar de fysiotherapeut moet je voor de eerste 20 behandelingen altijd zelf betalen, want pas na 20 behandelingen kan de fysiotherapie de kosten bij het CVZ declareren. Voor kinderen tot 18 jaar kunnen de eerste 9 behandelingen wel bij het CVZ gedeclareerd worden. - de tandarts: ja, je kunt naar elke tandarts. Maar tandzorg voor volwassenen moet je altijd zelf betalen. Alleen voor kinderen t/m 18 jaar kan de tandarts een deel van de kosten via het CVZ declareren. 8

9 MEDISCHE ZORG Ik ben zwanger, wat moet ik doen? De verloskundige begeleidt zwangere vrouwen vanaf drie maanden zwangerschap. Je kunt een afspraak maken bij elke verloskundige. De verloskundige controleert of de zwangerschap goed verloopt en of moeder en kind gezond zijn. Als je de verloskundige niet kunt betalen, kan die de kosten bij het CVZ declareren. Bevalling gebeurt in principe thuis. Als je graag in het ziekenhuis wil bevallen, moet je dat meestal zelf betalen. Alleen als de verloskundige aangeeft dat er medische redenen zijn waarom de bevalling niet thuis kan plaatsvinden, kan het ziekenhuis de kosten bij het CVZ declareren. In dat geval kan elk ziekenhuis de kosten declareren. Kraamzorg helpt de moeder in de eerste dagen na de bevalling. Als je de kraamzorg niet kunt betalen, kan dit ook door het CVZ vergoed worden. Vraag de verloskundige bij welk kraamzorgbureau je je het beste kunt aanmelden. Het consultatiebureau geeft kinderen tot 4 jaar vaccinaties en controleert hun ontwikkeling. Vraag de verloskundige om hulp bij de aanmelding bij het consultatiebureau. Het consultatiebureau heeft een geheimhoudingsplicht, en zal dus geen adresgegevens aan andere instanties doorgeven. Vaccinaties en controles van het consultatiebureau zijn gratis. Na aanmelding komt de eerste week een 9

10 MEDISCHE ZORG verpleegkundige van de GG&GD langs voor een hielprik. De vaccinaties na 4jr worden door de GG&GD geregeld. Abortus is bij ongewenste zwangerschap mogelijk tot een zwangerschap van 12 weken. Overleg eerst met de huisarts. Kosten voor de abortus worden niet vergoed, de kosten zijn ongeveer 480,-. Denk na de geboorte ook aan het regelen van een geboorteakte voor je kind en eventueel de erkenning door de vader. Kijk daarvoor bij de paragraaf opvoeding. Besmettelijke ziekten De gemeentelijke GG&GD heeft speciale spreekuren voor bijzondere ziekten. Die zijn gratis. Het gaat om de volgende ziekten: Tuberculose, HIV, SOA's. Ik wil me graag verzekeren, kan dat? Als je geen verblijfsvergunning hebt, val je niet onder de verplichte verzekering van de zorgverzekeringswet. Verzekeringsmaatschappijen kunnen wel een eigen pakket aanbieden. Zilveren Kruis en OOM bieden reisverzekeringen aan, die soms van toepassing zijn. Mensen die op een toeristenvisum komen, of mensen die in een ander EU-land een verblijfsvergunning hebben, moeten zich wel verzekeren voordat ze naar NL komen. Ik zit in een procedure, ben ik dan verzekerd? Als je in een procedure voor een verblijfsvergunning zit, heb je soms recht op de 10

11 MEDISCHE ZORG Rvb, de Regeling Verstrekkingen Bijzondere groepen vreemdelingen. Dit is een uitkering van het COA, in combinatie met een ziektekostenverzekering. De regeling is beschikbaar voor (getuige-)slachtoffers van mensenhandel tijdens de bedenktijd, vreemdelingen die een aanvraag hebben ingediend voor verblijf als gezinslid en kinderen die een aanvraag hebben ingediend voor een verblijfsvergunning. De dokter wil me niet helpen, wat kan ik doen? Veel dokters kennen de regelingen voor mensen zonder verblijfsvergunning niet zo goed. Daarom is het belangrijk de dokter te informeren. Je kunt hem vragen op de website van CVZ te kijken (www.cvz.nl > financiering > regeling onverzekerbare vreemdelingen). Ook kun je contact opnemen met Dokters van de Wereld of Lampion (zie adres hieronder). In Utrecht kun je naar het medisch spreekuur van STIL (zie adres hieronder). ALGEMENE ADRESSEN CVZ, College voor Zorgverzekeringen: Postbus 320, 1110 AH Diemen Helpdesk tel: erzekerbare+vreemdelingen/zorg+aan+onv erzekerbare+vreemdelingen.html 11

12 MEDISCHE ZORG Dokters van de Wereld, MEDOC Nieuwe Herengracht 20, 1018 DP Amsterdam helplijn tel: (voic ) Inspectie Gezondheidszorg Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag tel: Joh. Wierstichting, artsenvereniging voor mensenrechten Nienoord 5, 1112 XE Diemen tel: Kruispost, medische zorg in Amsterdam OZ Voorburgwal 129, Amsterdam tel: Lampion, advies over zorgverlening aan ongedocumenteerden Postbus 13318, 3507 LH Utrecht tel: (dinsdag en donderdag van u) UTRECHTSE ADRESSEN Apotheek: Het Gouden Hert A'damsestraatweg 44, 3513 AG Utrecht tel:

13 MEDISCHE ZORG Ziekenhuis: Diakonessenhuis Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht tel: Abortus, Vrelinghuis: Medisch Centrum Biltstraat Biltstraat 397/423, 3572 AV Utrecht tel: GG&GD, spreekuur HIV, SOA, tuberculose Jaarbeursplein 17, 3521 AN Utrecht tel Altrecht Altrecht is een tweedelijns instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Bij Altrecht zijn patiënten uit alle groepen van de samenleving welkom. Van alle hulpverleners van Altrecht wordt verwacht dat zij in staat zijn aan alle patiënten, ongeacht hun culturele en religieuze achtergronden, goede en effectieve zorg te bieden. Altrecht heeft een intern kenniscentrum culturele psychiatrie en een intercultureel personeelsbeleid. Verwijzingen naar Altrecht zijn alleen mogelijk door officiële verwijzers, zoals huisarts, bureau jeugdzorg, vrijgevestigde psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en andere instellingen (bv de PAAZ). Een aanmelding komt binnen bij Altrecht Entree, die de ingang is voor heel Altrecht (met uitzondering van crises, justitie en Top ggz). Postbus (Oude Arnhemseweg 260, gebouw De Brink), 3705 BK Zeist 13

14 MEDISCHE ZORG tel: ( ). website: Centrum Maliebaan Centrum Maliebaan biedt advies en hulp aan mensen met verslavingsproblemen in de regio Midden-Nederland. Toegang tot de zorg die Centrum Maliebaan biedt kan alleen via een doorverwijzing van de huisarts. Tolsteegsingel 2a, 3582 AC Utrecht tel. algemeen: tel. aanmelding: website: STIL, medisch spreekuur Tijdens het medisch spreekuur op woensdagochtend van 9.00 tot uur helpt STIL migranten en vluchtelingen bij het maken van afspraken met huisarts, verloskundige, enz. Ook bemiddelen we bij het verkrijgen van medicijnen en andere zorg en informeren we over het recht op medische zorg. STIL informeert daarnaast artsen en medische instellingen over de plicht zorg te verlenen en de mogelijkheden om vergoeding te krijgen. Voor tandzorg is echter geen vergoeding mogelijk. STIL bemiddelt wel voor tandzorg, maar vraagt ook de hulpvrager om een bijdrage. Kom naar het medisch spreekuur om de mogelijkheden voor tandzorg te bespreken. 14

15 MEDISCHE ZORG Laan v Nieuw Guinea 143, 3531 JH Utrecht tel: website: Medische zorg bij het Catharijnehuis Elke dinsdag, donderdag en vrijdag is de GG&GD aanwezig in het Catharijnehuis voor een medisch spreekuur. Om uur kunnen mensen zich aanmelden voor het spreekuur en vanaf uur begint de verpleegkundige van het GG&GD met het spreekuur. Op dinsdag en elke 1e donderdag van de maand is ook de huisarts aanwezig. Elke dinsdagochtend komt er een medewerker van OGGZ (psychiatrische zorg van Altrecht) naar het Catharijnehuis. Catharijnesteeg 7, 3512 NZ Utrecht tel:

16 WONEN WONEN Mag ik woonruimte huren in Nederland? Ja, ook als je geen verblijfsvergunning hebt kun je in Nederland woonruimte huren. Je mag alleen niet een woning huren waar een huisvestingsvergunning voor nodig is. Dat geldt in enkele wijken in de grote steden. Als je een huurcontract hebt, is dat gewoon geldig. Waar vind ik woonruimte? Als je geen verblijfsvergunning hebt, kun je in de praktijk niet zelfstandig huren bij een woningbouwvereniging. Je moet dus huren bij een particuliere verhuurder. Dat kan bijvoorbeeld op de volgende manier: - verhuur van zelfstandige woonruimte door particuliere verhuurders. Dat komt vooral voor in Rotterdam en Den Haag - verhuur van kamers of appartementen waarbij je de voordeur deelt. Dit is meestal bedoeld voor studenten - kamerhuur of huur van appartementen bij een eigenaar die zelf ook in de woning woont Pas goed op als je huurt in de volgende situaties - onderhuur bij een huurder die zelf de woning bewoont. Vaak mag de hoofdhuurder van de eigenaar niet onderverhuren. Als de eigenaar dit ontdekt, worden de hoofdhuurder en de onderhuurder uit het huis gezet. - onderhuur bij een huurder die zelf niet in de woning woont. Dit mag bijna nooit van de 16

17 WONEN eigenaar. Als de eigenaar dit ontdekt, worden de hoofdhuurder en de onderhuurder uit het huis gezet. Kan ik zelf gas/licht/water aanvragen? De persoon die zelfstandig een woning huurt, kan zich ook bij het energiebedrijf en het kabelbedrijf inschrijven. Hierbij wordt geen identiteitsbewijs gevraagd, maar wel een bewijs van huur en een bankrekening. Heb ik recht op huurbescherming? Als je legaal huurt, heb je recht op huurbescherming. Je hoeft niet persé een contract te hebben, maar je moet wel kunnen bewijzen dat je huurder bent, bijvoorbeeld door bewijzen van huurbetaling of door bewijzen dat je echt op het adres woonde. Huurbescherming betekent dat je kunt procederen tegen onredelijke huurverhoging, en opzegging van de huur. Hiervoor kun je het het beste een advocaat inschakelen. De Woonbond kan adviseren over de rechten van huurders. Heb ik recht op huurtoeslag? Huurtoeslag is voor mensen die hoge huur betalen terwijl ze lage inkomsten hebben. Mensen zonder verblijfsvergunning hebben geen recht op huurtoeslag. Maar ook alle andere mensen die op hetzelfde adres wonen verliezen hun recht op huurtoeslag als één van de bewoners zijn verblijfsvergunning verliest. Let op: Onlangs heeft het Europees Hof vragen gesteld over het recht op huurtoeslag van een 17

18 WONEN legale moeder met een inwonend kind zonder verblijfsvergunning. Het Hof vroeg of Nederland echt vindt dat de moeder haar kind uit huis moet zetten. De Nederlandse staat heeft nog niet geantwoord. ALGEMENE ADRESSEN Woonbond, belangenvereniging van huurders Nwe Achtergracht 17, 1018 XV Amsterdam tel:

19 OPVANG OPVANG Ik heb geen verblijfsvergunning en geen geld, waar kan ik naartoe? Als je geen verblijfsvergunning hebt, heb je meestal weinig geld en is het moeilijk om te overleven. In sommige situaties is het mogelijk om opvang te krijgen. Die situaties staan hieronder vermeld. Opvang in een AsielzoekersCentrum Dit is mogelijk voor asielzoekers tijdens de asielprocedure. Het is ook mogelijk voor mensen die 'uitstel van vertrek op medische gronden' (artikel 64) hebben gekregen. Uitstel van vertrek moet je aanvragen bij de IND. De IND geeft 'uitstel van vertrek' als je niet kunt reizen, of als er sprake is van een 'medische noodsituatie' zodat ernstig letsel dreigt binnen 3 maanden nadat je bent teruggekeerd. 'Uitstel van vertrek' krijgen in elk geval zwangere vrouwen vanaf 6 weken voor de uitgetelde datum. Ook vreemdelingen met TBC krijgen 'uitstel van vertrek'. Nadat de IND heeft besloten over dit 'uitstel van vertrek' kun je de COA vragen om opvang in het AZC. Opvang in de GezinsLocatie De GezinsLocatie (GLO) is een bijzonder asielzoekerscentrum. Hier kun je alleen naartoe als je eigenlijk het asielzoekerscentrum moet verlaten, en kinderen hebt. Het Comité van Sociale Rechten en het Haagse Gerechtshof hebben besloten dat 19

20 OPVANG kinderen niet op straat gezet mogen worden. Daarom worden deze kinderen met hun ouders naar de GezinsLocaties gebracht. WMO: vrouwenopvang De vrouwenopvang moet vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk of sexueel geweld helpen. Ook vrouwen zonder verblijfsvergunning. De vrouwenopvang krijgt de opvangkosten vergoed als de vrouw een verblijfsvergunning aanvraagt als slachtoffer van huiselijk geweld of als slachtoffer van mensenhandel. WMO: opvang in de daklozenopvang en de crisisopvang De gemeente is verantwoordelijk voor de daklozenopvang in de eigen gemeente. In de meeste gemeenten weigert de daklozenopvang mensen zonder verblijfsvergunning. In sommige gevallen is het toch mogelijk om opvang in de crisisopvang of de daklozenopvang te krijgen, maar je moet er wel over procederen. Je hebt een kans om deze procedures te winnen als je hoort tot de groep 'kwetsbare personen'. Noodopvang De gemeente Utrecht biedt noodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers die een band met Utrecht hebben en waarvoor nog een kansrijke procedure loopt of die bezig zijn met terugkeer. 20

21 OPVANG ALGEMENE ADRESSEN Stichting LOS, adressen noodopvangen Kanaalstraat CJ Utrecht tel: UTRECHTSE ADRESSEN Nachtopvang Daklozen van Tussenvoorziening De nachtopvang staat niet vanzelfsprekend open voor mensen zonder verblijfsvergunning. Na de eerste aanmelding wordt binnen een paar dagen een intakegesprek gevoerd, waarbij wordt gekeken of mensen zelfredzaam zijn. Hierbij speelt binding met de regio Utrecht een rol en ook de hardheidsclausule (of er sprake is van medische problematiek/ schrijnende omstandigheden). Na dit gesprek wordt een bindende beslissing over toegang tot de nachtopvang uitgebracht door de bindingscommissie van GG&GD Utrecht. NoiZ Dagelijks telefonisch aanmelden tussen 13:00 uur en uur. U komt dan op de slaperslijst te staan. U kunt zich tussen 20:00 uur en 21:00 uur bij de deur melden. Geopend van 20:00 uur tot 10:00 uur, in het weekend tot 11:00 uur. Een overnachting bij de NoiZ kost 2.80 per nacht, een warme maaltijd kost 1.80 (tarief 2012). Met een garantstelling kun je gratis slapen in de NoiZ. Keulsekade 37, 3531 JX Utrecht 21

22 OPVANG tel: Sleep-inn t Snurkhuis Telefonisch reserveren tussen 10:30 uur en uur, melden tussen uur en uur. Open van uur en uur. Mannen mogen maximaal 19 nachten en vrouwen 24 nachten per maand verblijven. Een overnachting inclusief ontbijt kost 4,00 (tarief 2012). Met een garantstelling kun je gratis slapen in de Sleep-inn. Jansveld 51, 3512 BE Utrecht tel: Crisisopvang De Tussenvoorziening biedt ook crisisopvang aan dakloze mannen, vrouwen en (eenouder)gezinnen. De aanmelding vindt centraal plaats. Centraal telefoonnummer: Nachtopvang Centrum Vaartserijn Opvang voor dak- en thuisloze mannen vanaf 18 jaar. Voorwaarde: document waaruit identiteit blijkt. Opvang is in principe voor 1 nacht, daarna is toestemming van de gemeente nodig, en dat is voor ongedocumenteerden niet gebruikelijk Reserveren iedere dag telefonisch tussen 10:00-12:00 uur. Tel Cliënten die hebben gereserveerd dienen zich tussen 16:00 uur en 17:00 uur te melden. Om 24:00 uur sluiten de deuren. Om 09:00 uur s ochtends dient men het passantenverblijf te verlaten. Vaartserijnstraat 51, Utrecht 22

23 OPVANG Leger des Heils: In beperkte mate en in geval van schrijnende omstandigheden kan een beroep op het Leger des Heils worden gedaan voor kortstondige zorg aan mensen zonder verblijfsvergunning. Verpleegafdeling Meerzorg Leger des Heils is een kleinschalige verpleegafdeling voor zieke dak- en thuislozen. De afdeling Meerzorg heeft een capaciteit van veertien plaatsen en richt zich met name op kortdurende opname. De afdeling Meerzorg werkt nauw samen met Verkeerd Verbonden (outreachende zorg) en verpleeghuis De Blinkert in Baarn. Nieuwegracht 92, 3512 LX Utrecht tel: Laagdrempelige 24-uursopvang: Kortdurend verblijf (tot zes maanden) voor acuut daklozen. De Laagdrempelige 24-uurs opvang biedt plaats aan 36 cliënten. Oudwijkerveldstraat 120, 3581 JP Utrecht tel: Vrouwenopvang Utrecht, bij huiselijk geweld: Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld stad en regio Utrecht (ASHG) tel: of Voor Aanmelding, hulp en advies tel: (24 uur per dag) 23

24 OPVANG Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel verloopt via Comensha: tel: OMDUW Omduw is de Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep die zich vooral bekommert om mensen, die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen. Het gaat daarbij vooral, maar niet alleen, om dak- en thuislozen, inclusief ongedocumenteerden. Omduw is een zelfstandige stichting die o.a. ondersteund wordt door 20 kerken uit de stad Utrecht.. Voor de doelgroep houden we wekelijks spreekuur op vrijdag van tot uur inhet parochiehuis aan de Nieuwe Gracht 61. Daarnaast hebben we nog 2 maal per maand een afsprakenspreekuur. Ons correspondentieadres is Goedestraat 123, 3572 RS Utrecht. Stichting Noodopvang Dakloze Vluchtelingen Utrecht (SNDVU) Opvang uitgeprocedeerde asielzoekers uit de stad Utrecht, die bezig zijn met een kansrijke procedure of met terugkeer. Opvang na beoordeling door INLIA-Groningen. Palestrinastraat 1b, 3533 EH Utrecht tel:

25 OPVANG Fanga Musow Opvang vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning die niet in de gewone vrouwenopvang terecht kunnen. Binnenkort start Fanga Musow een project voor opvang van migranten zonder verblijfsvergunnning die niet eerder asiel vroegen. Die opvang zal ook voor gezinnen en kwetsbare mannen openstaan. Dan zal ook het kantooradres wijzigen. p/a STIL: Laan v Nieuw Guinea 143, Utrecht tel: Huize Agnes Opvang vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning die niet in de gewone vrouwenopvang terecht kunnen. tel:

26 WERKEN WERKEN Mag ik werken als ik geen verblijfsvergunning heb? Nee, ongedocumenteerde vreemdelingen mogen in Nederland niet werken. Je krijgt geen sofi-nummer en geen werkvergunning. De werkgever is bijna altijd verplicht deze gegevens te controleren. Dat geldt niet voor dienstverlening bij particulieren. Deze werkgevers hoeven niet te controleren of hun werknemer legaal is. Welke rechten heb ik als ik toch werk? Als je werkt, dan geldt ook voor jou het recht volgens de wet en volgens de CAO (Collectieve ArbeidsOvereenkomst, de arbeidsvoorwaarden die in die sector gelden). De wet regelt bijvoorbeeld het minimumloon, de minimumvakantiedagen, en het recht op ontslagbescherming. De CAO regelt bijvoorbeeld de werktijden, hoogte van het loon voor een bepaalde functie, het recht op vakantiedagen. Voor dienstverlening bij particulieren geldt het recht op het minimumloon, 4 weken vakantie en 6 weken doorbetaling bij ziekte. Hoe kan ik arbeidsrechten opeisen? Om je arbeidsrechten te krijgen, heb je een arbeidscontract nodig. Dat hoeft niet persé een papieren arbeidscontract te zijn, ook andere bewijzen zijn geldig zoals werkbriefjes of verklaringen van collega's. Als je kan laten zien dat je 3 maanden lang elke week, of minimaal 20 uur 26

27 WERKEN per maand, voor dezelfde werkgever hebt gewerkt, wordt ervan uitgegaan dat er sprake is van een vast arbeidscontract. Als je door de overheid betrapt bent bij illegaal werk, dan heb je altijd het recht om achterstallig loon op te eisen. Als een arbeidscontract bewezen is, dan wordt ervan uit gegaan dat minstens 6 maanden gewerkt is. Je kunt dan ook 6 maanden achterstallig loon opeisen. Als er sprake is van ernstige uitbuiting in de arbeidssituatie (mensenhandel), dan is het belangrijk om aangifte te doen. In veel gevallen kun je dan ook gebruik maken van de speciale rechten die horen bij een aangever van mensenhandel. Fairwork (voorheen BLinN) en Comensha bieden ondersteuning bij aangifte van Mensenhandel. Kan ik lid worden van de vakbond? Ja, ook als je geen verblijfsvergunning hebt kun je lid worden van de vakbond. FNV Bondgenoten heeft een speciale afdeling voor schoonmakers zonder verblijfsvergunning, 'domestic workers'. Deze afdeling weet ook hoe ze moeten omgaan met praktische problemen zoals het feit dat veel ongedocumenteerden geen bankrekening hebben. ALGEMENE ADRESSEN FNV, Organizer Domestic Workers Radarweg 60, 1006 AE Amsterdam Rebeca Pabon, tel:

28 WERKEN OKIA Postbus 10648, 2501 HP den Haag tel: FairWork (voorheen BLinN) Postbus 15539, 1001NA Amsterdam tel: of Comensha, helpdesk tel: UTRECHTSE ADRESSEN Straatnieuws Utrecht Doelstelling van Straatnieuws is mensen in sociale problemen te helpen zichzelf te helpen. Door het verkopen van de krant verdient verkoper wat geld en komt in direct contact met de samenleving heeft een dagindeling en kan bij voldoende verkoop, zelfstandigheid bereiken. Straatnieuws is doende verkopers ook coaching door vrijwilligers aan te bieden. Doel is om verkopers te begeleiden naar zelf geformuleerde levensambities. Verdere informatie op de website. Adres: Jansveld 49, 3512 BE Utrecht tel: Open: 09:15 tot 12:30; niet op zondag 28

29 FINANCIELE BIJSTAND FINANCIELE BIJSTAND Ik heb geen verblijfsvergunning, hoe kan ik overleven? Als je geen verblijfsvergunning hebt, heb je geen recht op de meeste vormen van financiele bijstand. Er zijn een paar uitzonderingen, vooral voor gezinnen met kinderen of voor mensen die in een procedure zitten voor een verblijfsvergunning. Rvb: Regeling Voorzieningen Bijzondere groepen Vreemdelingen De Rvb is een regeling van het COA. Deze regeling biedt een uitkering en verzekering voor veel verschillende groepen vreemdelingen in procedure. De Rvb geldt voor: - (getuige)aangevers mensenhandel, gedurende de bedenktijd en in afwachting van de verblijfsvergunning. - gezinsherenigers/ gezinsvormers regulier, zolang zij rechtmatig verblijven in afwachting van het verlenen van de verblijfsvergunning - minderjarige kinderen, zolang zij rechtmatig verblijven in afwachting van het verlenen van de verblijfsvergunning De Rvb moet je aanvragen binnen twee weken nadat het recht ontstaat. Download het juiste formulier van de website van het COA (zie adres hieronder). 29

30 FINANCIELE BIJSTAND Bijstand De Wet Werk en Bijstand sluit mensen zonder verblijfsvergunning uit van het recht op bijstand. In heel bijzondere schrijnende gevallen heeft de rechter soms besloten dat mensen zonder verblijfsvergunning toch geld van de gemeente moeten krijgen. Bereid zo'n aanvraag heel goed voor, liefst in samenwerking met een hulporganisatie, bijvoorbeeld STIL. Nederlandse kinderen van een ouder zonder verblijfsvergunning hebben wel zelfstandig recht op bijstand als de Nederlandse ouder niet in staat is om voor het kind te zorgen. Kinderbijslag en kindgebonden budget Kinderbijslag is een bijdrage in de verzorging van een kind, en wordt dus uitgekeerd aan de verzorger. Het kind hoeft zelf geen verblijfsvergunning te hebben, maar de aanvrager officieel wel. Kinderbijslag vraag je aan bij de Sociale VerzekeringsBank. Kindgebonden budget wordt uitgekeerd door de belastingdienst. De Sociale VerzekeringsBank informeert de Belastingdienst als de ouder kinderbijslag aanvraagt. Let op: De Centrale Raad van Beroep heeft op 15 juli 2011 beslist dat kinderen van ouders zonder een verblijfsvergunning recht hebben op kinderbijslag indien zij rechtmatig in Nederland verblijven of hier zeer lang zijn en op een bepaald moment wel rechtmatig verblijf hebben gehad. Deze uitspraak van de hoogste rechter in Nederland betekent dat ook sommige ouders zonder verblijfsvergunning Kinderbijslag kunnen 30

31 FINANCIELE BIJSTAND aanvragen. Je zult hierover wel moeten procederen. Huurtoeslag en zorgtoeslag Als een bewoner zonder verblijfsvergunning bij de gemeente staat ingeschreven op een adres, dan heeft geen enkele legale bewoner van dat adres recht op huurtoeslag en zorgtoeslag. Mogelijkheden om aan eten te komen Het belangrijkste om te overleven is, dat je ergens kunt eten. De voedselbank biedt wekelijks een gratis voedselpakket voor mensen die zijn aangemeld. Verder zijn er op verschillende plaatsen in de stad mogelijkheden om overdag warm te zitten, koffie of thee te drinken en goedkoop te eten. Dit is niet afhankelijk van je verblijfsvergunning. ALGEMENE ADRESSEN COA, Rvb-formulieren tel: (9.00 tot uur) UTRECHTSE ADRESSEN Loket Werk en Inkomen, St. Jacobsstraat 300, 3511 BT Utrecht Sociale VerzekeringsBank (kinderbijslag) Graadt v Roggenweg 400, 3531 AH Utrecht tel:

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

Rechten voor kinderen van slachtoffers van mensenhandel

Rechten voor kinderen van slachtoffers van mensenhandel Rechten voor kinderen van slachtoffers van mensenhandel Inleiding In deze folder vindt u informatie over de rechten van kinderen van slachtoffers van mensenhandel. Het gaat specifiek over kinderen van

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders

Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders Folder Kennis van de e Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders U hebt een vergunning gekregen en binnenkort verhuist u naar een woning in een gemeente. Waarschijnlijk hebt u veel vragen over

Nadere informatie

januari 2010 Migrantenrechten

januari 2010 Migrantenrechten januari 2010 Migrantenrechten Migranten die in Nederland werken hebben rechten! Als je werkt onder slechte omstandigheden, wordt uitgebuit of ernstige problemen hebt met je baas, kun je BLinN om advies

Nadere informatie

BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN

BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN Weetboek voor mens en instelling Nijmegen en omgeving 1 WIJ WILLEN RESPECT, GEEN MEDELIJDEN. Iraanse uitgeprocedeerde GEEN MENS IS ILLEGAAL. HIJ HANDELT SOMS ILLEGAAL

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

PASPOORT VAN AMSTERDAM. Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning

PASPOORT VAN AMSTERDAM. Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning PASPOORT VAN AMSTERDAM Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning 1 Inhoudsopgave PASPOORT VAN AMSTERDAM Inleiding 4 Medische zorg 6 Opvoeding en zorg 15 Onderwijs en volwasseneneducatie 22 Juridische

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

PASPOORT VAN AMSTERDAM. Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning

PASPOORT VAN AMSTERDAM. Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning PASPOORT VAN AMSTERDAM Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning 1 Inhoudsopgave PASPOORT VAN AMSTERDAM Inleiding 4 Medische zorg 6 Opvoeding en zorg 15 Onderwijs en volwasseneneducatie 22 Juridische

Nadere informatie

Paspoort van Amsterdam

Paspoort van Amsterdam Paspoort van Amsterdam WE ARE HELDHAFTIG VASTBERADEN BARMHARTIG Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Medische zorg 6 opvoeding en zorg 15 onderwijs en volwasseneneducatie

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel

Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel Pagina 1 van 8 B9-procedure Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel In deze folder staat welke rechten jij in Nederland hebt als slachtoffer van uitbuiting. Het gaat over jou en daarom

Nadere informatie

Basisrechtenboekje Den Haag

Basisrechtenboekje Den Haag Basisrechtenboekje Den Haag Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen Wilt u uw relatie met uw partner officieel vastleggen? Dan hebt u daarvoor drie mogelijkheden: trouwen, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.

Nadere informatie

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders)

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Dit document is afkomstig van https://www.coa.nl/mycoa/mycoa/, zie https://www.coa.nl/mycoa/hy/printpdf/infosheetprint/1540 Wat moet ik regelen?

Nadere informatie

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap uit elkaar gaan huwelijk geboorte wettelijk samenwonen bemiddeling opvang voor kinderen koppel zwangerschap scheiding Familie We wonen samen maar willen niet trouwen. Kan dat? Ja. In België leven vele

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN. Weetboek voor mens en instelling in Breda en omgeving.

BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN. Weetboek voor mens en instelling in Breda en omgeving. BASISRECHTEN VOOR ONGEDOCUMENTEERDEN Motto: wij willen respect, geen medelijden (Iraanse uitgeprocedeerde). Geen mens is illegaal. Hij handelt soms illegaal en wordt soms illegaal behandeld. Weetboek voor

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

basisrechten voor ongedocumenteerden van Wageningen

basisrechten voor ongedocumenteerden van Wageningen basisrechten voor ongedocumenteerden Paspoort van Wageningen basisrechten voor ongedocumenteerden Paspoort van Wageningen Mensen zonder verblijfsvergunning, ongedocumenteerden, mensen zonder papieren,

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Het groene boekje Mensen zonder papieren, niet zonder rechten

Het groene boekje Mensen zonder papieren, niet zonder rechten Het groene boekje Mensen zonder papieren, niet zonder rechten Basisrechten van ongedocumenteerden 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand

Nadere informatie

Het groene boekje Mensen zonder papieren, niet zonder rechten

Het groene boekje Mensen zonder papieren, niet zonder rechten Het groene boekje Mensen zonder papieren, niet zonder rechten Basisrechten van ongedocumenteerden 1 Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand

Nadere informatie

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u?

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Uw asielaanvraag is ingewilligd. U krijgt een verblijfsvergunning asiel. Dit staat in de beschikking van de IND, die u hebt gekregen.

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden?

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Colofon september 2007 Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend

Nadere informatie

Verzekering en zorg buitenland

Verzekering en zorg buitenland Verzekering en zorg buitenland Begrippenlijst Acceptatieplicht De zorgverzekeraar is verplicht u te accepteren voor de zorgverzekering. Hij mag u niet weigeren vanwege uw leeftijd, gezondheidstoestand

Nadere informatie

VICTAS Klachten BOPZ

VICTAS Klachten BOPZ VICTAS Klachten BOPZ Utrecht, September 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. Wat is een klacht? 2.1. Klachten over het verblijf op de afdeling B3 van Victas 2.2. BOPZ-klachten 3. De klachtencommissie 3.1. Hoe dien

Nadere informatie

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen.

Hoeveel vluchtelingen worden er in Sporthal De Waterkanten opgevangen? Het gaat om 150 vluchtelingen. Veel gestelde vragen en antwoorden over crisisopvang Versie 20 oktober 2015, 10.30 uur Opvang in Lisse Waarom deze opvang voor vluchtelingen? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie Gezag, omgang en informatie Iedereen in Nederland die jonger is dan 18 jaar staat onder gezag. Dit betekent dat zij sommige beslissingen niet zelfstandig mogen nemen. Meestal hebben de ouders het gezag.

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Waar gaat deze brochure over?

Inhoudsopgave. 3 Waar gaat deze brochure over? Het huisbezoek Gemeente Amsterdam Inhoudsopgave 3 Waar gaat deze brochure over? 4 Wat doet de Dienst Werk en Inkomen? 4 Uitkering aanvragen bij de Dienst Werk en Inkomen 4 Wanneer heeft u recht op een

Nadere informatie

Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16

Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16 Inhoud Introductieles 13 Informatie 13 Meningen 14 Tabellen 14 Wat weet jij nu al van de Nederlandse samenleving? 16 1 Hoe ziet Nederland eruit? 19 De ligging en de grootte van Nederland 19 De provincies

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze folder?

Waarom krijgt u deze folder? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze folder? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden?

U gaat scheiden. In dit informatieblad. 1 Wanneer kunt u scheiden? U gaat scheiden U bent getrouwd en u wilt niet langer bij uw partner blijven. Dan kunt u gaan scheiden. Als u gaat scheiden, moet u veel dingen regelen. Dit informatieblad helpt u daarbij. U vindt informatie

Nadere informatie

Welkom in De Cocon. De Cocon bestaat uit vier onderdelen:

Welkom in De Cocon. De Cocon bestaat uit vier onderdelen: De Cocon Welkom in De Cocon Een voor de hand liggende zin om een brochure mee te openen, maar ook een zin die voor bezoekers van De Cocon zeker niet altijd vanzelfsprekend is. Welkom zijn zij immers lang

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2014-2015

Aanvraagformulier leerlingenvervoer 2014-2015 Heeft u het aanvraagformulier onvolledig of onjuist ingevuld? Of heeft u het aanvraagformulier niet ondertekend? Of heeft u de gevraagde verklaring(en) niet meegestuurd? Dan kunnen wij uw aanvraag niet

Nadere informatie

Soa Aids Nederland. Toegang tot hiv- en soa-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland. Stand van zaken. Rapport van Soa Aids Nederland

Soa Aids Nederland. Toegang tot hiv- en soa-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland. Stand van zaken. Rapport van Soa Aids Nederland Soa Aids Nederland Toegang tot hiv- en soa-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland Stand van zaken Rapport van Soa Aids Nederland Oktober 2012 1 De zorg is er voor iedereen in Nederland. Medisch

Nadere informatie

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst

Huurtoeslag 2014. Kunt u huurtoeslag krijgen? Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Toeslagen Belastingdienst Toeslagen Belastingdienst Informatieblad Maart 2014 Huurtoeslag 2014 TG 720-1Z42PL Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen en wat u dan moet doen?

Nadere informatie

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde

Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Verpleegafdeling Interne Geneeskunde Welkom op de afdeling Interne Geneeskunde van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht Oudenrijn. De afdeling bestaat uit vier

Nadere informatie

Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering.

Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering. Intake formulier ProAdminCare Bewindvoering. TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij ProAdminCare Bewindvoering wordt alleen

Nadere informatie

Financiën Huidig Inkomen Bedrag Periode Huidig Inkomen Bedrag Periode

Financiën Huidig Inkomen Bedrag Periode Huidig Inkomen Bedrag Periode CVD Intakeloket Pardonregeling Intakedatum 16-09-2008 Glashaven 42 Postbus 208 3000 AE Rotterdam T (010) 243 81 00 F (010) 243 81 19 E info@cvd.nl Personalia Achternaam: Voornamen: Geboortedatum: : Geslacht:

Nadere informatie

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015

Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Belangrijk nieuws voor alle Utrechters! Ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk in 2015 Utrecht.nl Nieuwe taken voor de gemeente; wat betekent dat voor u? Buurtteams in 2015 Vanaf 1 januari 2015 kunt u

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling U bent opgenomen op de gesloten acute opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De gesloten

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

WIJ-Wet Investeren in Jongeren

WIJ-Wet Investeren in Jongeren WIJ-Wet Investeren in Jongeren Afdeling Samenleving Bezoekadres: 1 e bezoek: Publiekscentrum Raadhuisplein 2 Krimpen aan den IJssel Openingstijden: Maandag; 08.30 12.30 uur Dinsdag; 08.30 12.30 uur Woensdag;

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Poliklinisch bevallen in het Diaconessenhuis Leiden

Maatschap Gynaecologie. Poliklinisch bevallen in het Diaconessenhuis Leiden Maatschap Gynaecologie in het Diaconessenhuis Leiden Algemeen Deze folder geeft u informatie over poliklinisch bevallen in het Diaconessenhuis. houdt in dat u, vanaf het moment van binnenkomst in het ziekenhuis,

Nadere informatie

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland

De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 bij wonen in België en werken in Nederland De Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 is in Nederland de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. Deze wet is de basis van een geheel nieuw Nederlands verzekeringstelsel voor ziektekosten.

Nadere informatie

Family Supply Financiële kraamlijst

Family Supply Financiële kraamlijst Family Supply Gefeliciteerd met je zwangerschap! Superleuk! Kinderen kosten geld.héél veel geld. Hoeveel kinderen precies kosten is voor ieder gezin verschillend maar iedere ouder komt voor dezelfde financiële

Nadere informatie

Sekswerk in Amsterdam

Sekswerk in Amsterdam Advies Informatie Adressen Sekswerk in Amsterdam Programma Prostitutie Amsterdam 2 De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat prostituees in de stad veilig, zelfstandig en onder goede omstandigheden

Nadere informatie

Waarom krijg je deze folder?

Waarom krijg je deze folder? Jouw asielaanvraag Informatie over de asielprocedure Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet

Nadere informatie

Verpleegafdeling Mobiliteit & Buik. Traumachirurgie, Orthopedie & Urologie

Verpleegafdeling Mobiliteit & Buik. Traumachirurgie, Orthopedie & Urologie Verpleegafdeling Mobiliteit & Buik Traumachirurgie, Orthopedie & Urologie Verpleegafdeling Mobiliteit & Buik Welkom op de afdeling Mobiliteit & Buik van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht Oudenrijn.

Nadere informatie

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis

Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Rechten in de psychiatrie Klachten over het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis Inhoud 1. Wat is een klacht? pag 1 2. Wat kan ik doen als ik een klacht heb? pag 2 3. De klachtencommissie pag 2 4.

Nadere informatie

Asielzoekers en vrijwilligerswerk (artikel 1a Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen)

Asielzoekers en vrijwilligerswerk (artikel 1a Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen) Vluchtelingen en werk: Wat mag wel en wat mag niet Vreemdelingen waarvan de asielprocedure nog niet is gestart Vreemdelingen van wie de asielprocedure nog niet is gestart mogen in Nederland niet werken.

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

Deze brochure is belangrijk voor jongeren tussen 15 en 23 jaar, die zich bij het Jongerenloket van DWI melden.

Deze brochure is belangrijk voor jongeren tussen 15 en 23 jaar, die zich bij het Jongerenloket van DWI melden. Jongeren In deze brochure 3 Welkom bij het Jongerenloket 4 Snel aan het werk of naar school 5 Niet snel aan het werk of naar school 6 Het Jongerenloket doet nog meer voor jou 7 Schema: hoe begeleidt het

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Nieuw in Nederland. Deze folder is bedoeld voor Asielgerechtigden, gezinsvormers en gezinsherenigers.

Nieuw in Nederland. Deze folder is bedoeld voor Asielgerechtigden, gezinsvormers en gezinsherenigers. Nieuw in Nederland Deze folder is bedoeld voor Asielgerechtigden, gezinsvormers en gezinsherenigers. U leest in deze folder wat u moet regelen als u in Nederland komt U moet bijvoorbeeld naar de gemeente.

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opgenomen Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) U kunt gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg

Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Toelichting op de nieuwe afspraken over ouderschapsverlof in de CAO Jeugdzorg Nieuwe versie, februari 2015 Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht Postbus 2103 3500

Nadere informatie

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Huurtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw huur Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Huurtoeslag Krijgt u huurtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER. No Non Sense Praktijk. GSM nummer: Pleeggezin. Anders, nl:

INSCHRIJFFORMULIER. No Non Sense Praktijk. GSM nummer: Pleeggezin. Anders, nl: INSCHRIJFFORMULIER No Non Sense Praktijk 1.Persoonlijke gegevens Achternaam: Jongen / meisje Voornamen (voluit): Roepnaam Geboortedatum: Geboortegemeente: Nationaliteit: Geboorteland: Burger service nummer

Nadere informatie

September 2010. B9-procedure

September 2010. B9-procedure September 2010 B9-procedure Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel In deze folder staat welke rechten jij in Nederland hebt als slachtoffer van uitbuiting. Het gaat over jou en daarom

Nadere informatie

Slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van huiselijk geweld In te vullen door het COA Versie 1.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap

De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap De indicatie voor de Sociale Werkvoorziening Informatie voor mensen met een arbeidshandicap Werken in de Sociale Werkvoorziening Voor mensen met een beperking is een gewone baan soms niet mogelijk. Misschien

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Adoptie van een kind in Nederland

Adoptie van een kind in Nederland Adoptie van een kind in Nederland Uitvoeringswet Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie Hoofdstuk 4. Prodedure in geval van interlandelijke

Nadere informatie

Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Deze brochure legt uit hoe het nieuwe inburgeringsexamen werkt. Vanaf 1 januari 2007 moet u dit examen

Nadere informatie

Medische zorg in Nederland in 2016

Medische zorg in Nederland in 2016 Medische zorg in Nederland in 2016 Heeft u in Nederland zorg nodig? U bezoekt dan een zorgverlener in Nederland. Daar heeft u waarschijnlijk vragen over. Daarom geven wij u uitleg in deze folder. Wat staat

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis!

Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! Zorg of ondersteuning nodig? Kom naar het raadhuis! De weg naar zorg en ondersteuning loopt altijd via het raadhuis Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken, betrek dan eerst de mensen om u heen. Misschien

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname

> Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Informatie voor bewoners Tijdelijk verblijf ten behoeve van Herstelzorg Respijtzorg Overbruggingszorg > Heigracht: zorgverblijf voor tijdelijke opname Hebt

Nadere informatie

JAARVERSLAG LAMPION 2014

JAARVERSLAG LAMPION 2014 LAMPION Landelijk Informatie- en adviespunt Medische Procedure Illegalen Ongedocumenteerden Niet toegelaten asielzoekers JAARVERSLAG LAMPION 2014 April 2015 1. Inleiding Het landelijk Informatie- en adviespunt

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op. Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T 030 271 83 53, F 030 271 62 56 secretariaat@pvp.nl, www.pvp.nl Utrecht, 2015 Onderwerp: Informatiepakket Voorwaardelijke Machtiging Helpdesk PVP T 0900 4448888 helpdesk@pvp.nl

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie