Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u?"

Transcriptie

1 Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Uw asielaanvraag is ingewilligd. U krijgt een verblijfsvergunning asiel. Dit staat in de beschikking van de IND, die u hebt gekregen. Uw rechtshulpverlener (advocaat) of een medewerker van Vluchtelingenwerk legt u verder uit wat er in de beschikking staat. Deze beschikking heeft belangrijke gevolgen voor u: 1. U krijgt een verblijfsdocument 2. Uw gezinsleden kunnen verblijf in Nederland aanvragen 3. U mag een eigen huis zoeken 4. U moet de Nederlandse taal leren 5. U mag werken 6. Uw kinderen moeten naar school 7. U mag naar het buitenland reizen. In de tekst hieronder leest u meer over deze rechten en plichten. Lees de informatie goed door: dit kan voor u heel belangrijk zijn!

2 1 U krijgt een verblijfsdocument Met dit verblijfsdocument kunt u bewijzen dat u in Nederland mag wonen. Het verblijfsdocument is, net als uw W-document, een pasje. 1.1 Wat moet u doen? > Lever uw W-document in Binnen enkele weken ontvangt u een brief waarin staat wanneer en bij welk IND- Loket u uw pasje kunt ophalen. Bij het ophalen van uw verblijfsdocument, moet u uw W-document inleveren. > Schrijf u in bij de Gemeente U bent verplicht zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hebt u dit nog niet gedaan? Ga dan met uw beschikking naar het gemeentehuis van de plaats waar u woont. Inschrijving in de BRP is voor u heel belangrijk. Veel instanties hebben uw gegevens uit de BRP nodig om u te kunnen helpen. Zorg dat de gemeente uw naam en geboortedatum (en die van uw kinderen) volledig en juist in de BRP opneemt. Fouten zijn achteraf heel moeilijk te herstellen. Neem zoveel mogelijk documenten mee: bijvoorbeeld geboorteakte, huwelijksakte en identiteitskaart. Let op: Als u verhuist, moet u uw adresgegevens in de BRP laten wijzigen. Het is voor u erg belangrijk dat de verschillende instanties, die gebruik maken van uw BRP-gegevens, uw juiste adres hebben. > Draag het verblijfsdocument altijd bij u Uw verblijfsdocument is in Nederland ook uw identiteitsbewijs. Iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder moet zich kunnen identificeren. Dit betekent dat u het verblijfsdocument moet kunnen tonen als de politie of een andere toezichthouder daar om vraagt. Als u geen identiteitsbewijs kunt laten zien, bent u strafbaar en kunt u een boete krijgen. Pagina 2 van 11

3 1.2 Vragen? Wat betekent bepaalde tijd? U hebt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Op uw beschikking staat tot wanneer uw verblijfsvergunning asiel geldig is. Dit staat ook op uw verblijfsdocument (pasje). U kunt een vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen, als de geldigheid van uw verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd bijna is afgelopen. Dien uw aanvraag echter niet te vroeg in: u kunt uw aanvraag op zijn vroegst vier weken voor het einde van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd indienen. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd indienen van de aanvraag. U kunt het formulier Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd ook zelf bestellen bij de IND. Let op: Houdt u er rekening mee dat met ingang van 1 januari 2010 voor een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd het inburgeringexamen op grond van de Wet inburgering moet zijn behaald. Zie hoofdstuk 4 van deze folder voor meer informatie en voor actuele informatie kijk op de internetsite van de IND: Kan de IND mijn verblijfsvergunning asiel weer intrekken? De IND kan uw verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd intrekken. Uw verblijfsvergunning kan worden ingetrokken als blijkt dat u onjuiste gegevens hebt verstrekt tijdens de asielprocedure, u uw hoofdverblijf buiten Nederland hebt (zie hoofdstuk 7) of u bent veroordeeld voor het plegen van een misdrijf. Als de IND het voornemen heeft om uw verblijfsvergunning asiel in te trekken, dan ontvangt u hierover eerst een brief. U kunt, met hulp van uw rechtshulpverlener (advocaat), reageren op dit voornemen als u het niet met de IND eens bent. Wat moet ik doen als mijn verblijfsdocument is verloren of gestolen? Doe hiervan aangifte bij de politie. Vraag daarna bij de IND een nieuw verblijfsdocument aan. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument. Hier zijn kosten aan verbonden. Wilt u een aanvraagformulier bestellen? Of hebt u andere vragen over uw verblijfsdocument? Bel de IND: (lokaal tarief) of kijk op de internetsite van de IND: Pagina 3 van 11

4 2 Uw gezinsleden kunnen verblijf in Nederland aanvragen Uw gezinsleden, die nog in het buitenland zijn, kunnen een verblijfsvergunning aanvragen om bij u in Nederland te wonen. 2.1 Wat moet u doen? > Vraag aan uw rechtshulpverlener (advocaat) naar de voorwaarden Voor de verblijfsvergunning die uw gezinsleden nodig hebben, gelden bepaalde voorwaarden. Uw rechtshulpverlener (advocaat) kan u precies uitleggen wat de andere voorwaarden zijn. > Start binnen drie maanden de procedure voor uw gezinsleden Uw gezinsleden hebben een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (mvv) nodig om naar Nederland te reizen. Een mvv is een soort visum dat nodig is om langer dan drie maanden in Nederland te verblijven. Als de IND positief heeft beslist op uw mvvaanvraag (visum) krijgen uw gezinsleden een sticker in hun paspoort, zodat zij Nederland kunnen inreizen. U kunt de aanvraag voor uw gezinsleden in Nederland indienen of uw gezinsleden kunnen de mvv bij de Nederlandse ambassade in het land waar ze verblijven aanvragen. Soms is in dat land geen Nederlandse ambassade. Uw gezinsleden moeten dan naar een buurland reizen waar wel een Nederlandse ambassade is. Nadat u de aanvraag hebt ingediend, heeft de IND ongeveer drie maanden nodig om een beslissing te nemen. Als de IND positief beslist op de mvv-aanvraag, kunnen uw gezinsleden de mvv-sticker ophalen bij de Nederlandse ambassade. Dit kan betekenen dat uw gezinsleden meerdere keren de (verre) reis naar de Nederlandse ambassade moeten maken, of voor de duur van de behandeling van de mvv-aanvraag (in ieder geval drie maanden) in de buurt van deze ambassade moeten verblijven. Bij de mvv-sticker krijgen zij een brief waarin staat bij welke IND-lokatie zij zich na aankomst in Nederland moeten melden. Let op: u of uw gezinsleden moeten de mvv-procedure starten binnen drie maanden nadat u de beschikking krijgt waarin staat dat uw asielaanvraag is ingewilligd. Ook als u op dit moment niet weet waar uw gezinsleden verblijven, moet u deze aanvraag al binnen drie maanden indienen als u wilt dat uw gezinsleden (op termijn) bij u in Nederland gaan verblijven. Wilt u de mvv-procedure opstarten? Bestel het aanvraagformulier Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf nareizigers asiel bij de IND. Bel de IND: (lokaal tarief) of kijk op de internetsite van de IND: Pagina 4 van 11

5 2.2 Vragen? Mijn asielaanvraag is al langer dan drie maanden geleden ingewilligd. Wat moet ik nu doen? U kunt voor uw gezinsleden een normale procedure voor gezinshereniging opstarten. In deze procedure gelden andere voorwaarden dan bij de asielprocedure. U moet onder andere voldoende inkomen hebben om uw gezinsleden te onderhouden. U gebruikt voor deze procedure het aanvraagformulier: Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin. Wat zijn de regels voor mijn kinderen als ze in Nederland worden geboren? Ook uw kinderen die in Nederland worden geboren, hebben een verblijfsvergunning nodig. U kunt deze verblijfsvergunning aanvragen voor uw kind. Schrijf uw kind eerst in bij de gemeente (BRP). Bestel daarna het formulier Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) bij de IND. Als de moeder van uw kind Nederlander is, is uw kind ook Nederlander. Dit kind heeft in dat geval geen verblijfsvergunning nodig. Als de vader van uw kind Nederlander is, is uw kind ook Nederlander als u getrouwd bent met de vader. Als u niet getrouwd bent, moet de vader uw kind erkennen vóór de geboorte van het kind. Dit kan hij doen in het gemeentehuis van de plaats waar hij woont. Als de vader uw kind heeft erkend voor de geboorte, is uw kind ook Nederlander. Wilt u een aanvraagformulier bestellen? Of hebt u andere vragen over gezinshereniging? Bel de IND: (lokaal tarief) of kijk op de internetsite van de IND: Pagina 5 van 11

6 3 U mag een eigen huis zoeken U hoeft niet langer in het opvangcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te wonen. U mag zelf woonruimte zoeken. Het COA kan u helpen bij het vinden van eigen woonruimte. Tot u eigen woonruimte hebt, mag u in het opvangcentrum van het COA blijven wonen. 3.1 Wat moet u doen? > Sluit een ziektekostenverzekering af Zolang u nog in het opvangcentrum woont, zorgt het COA dat u verzekerd bent. Als u naar een eigen woning verhuist, moet u zelf verzekeringen afsluiten. U bent verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Nadat u zich hebt verzekerd voor ziektekosten, kunt u zich inschrijven bij een huisarts en tandarts. De huisarts kan u doorsturen naar het ziekenhuis of andere medisch specialisten als dit nodig is. Een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) vergoedt schade die u of uw kinderen per ongeluk veroorzaken. U kunt zelf een verzekeringsmaatschappij kiezen waar u de verzekeringen af wilt sluiten. U bent niet verplicht zich te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid, maar het is wel verstandig. Verder kan het verstandig zijn om een inboedel-en brand verzekering af te sluiten. > Vraag zorgtoeslag en huurtoeslag aan Als u een laag inkomen hebt, kan de Nederlandse overheid u helpen bij het betalen van de huur van uw huis en de premie van de ziektekostenverzekering. Dit heet huurtoeslag en zorgtoeslag. U kunt dit aanvragen bij de Belastingdienst: telefoonnummer De gemeente waar u gaat wonen, kan u geld lenen om uw nieuwe huis in te richten. Dit heet een inrichtingskrediet. 3.2 Vragen? Hebt u vragen over huisvesting? Stel uw vragen aan de COA-medewerkers in het opvangcentrum of bij het gemeentehuis van de plaats waar u gaat wonen. Pagina 6 van 11

7 4 U moet de Nederlandse taal leren U bent verplicht de Nederlandse taal te leren en de regels en gewoontes in Nederland te kennen. Inburgeren noemen we dat. De gemeente waar u woont, nadat u het COA opvangcentrum hebt verlaten, zal u hierbij helpen. 4.1 Wat moet u doen? > Inburgeren Nadat u een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd hebt gekregen, ontvangt u van DUO een brief. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert u over Nederland. U leert de Nederlandse taal. En u leert over het leven in Nederland. Als u deze inburgeringcursus niet volgt, kan DUO u een boete geven. Bent u jonger dan 18 jaar of hebt u de wettelijke AOW leeftijd bereikt? Dan geldt deze inburgeringplicht niet voor u en hoeft u geen inburgeringcursus te volgen. 4.2 Vragen? Wilt u meer wilt weten over inburgeren? Kijk dan op U kunt ook contact opnemen met DUO. Het telefoonnummer van de Inburgeringstelefoon van DUO is U kunt ook naar een servicekantoor of examenlocatie gaan. U vindt de adressen op Pagina 7 van 11

8 5 U mag werken Uw werkgever heeft hiervoor geen tewerkstellingsvergunning nodig. Als u geen werk kunt vinden, hebt u recht op financiële hulp (bijstand) van de overheid. 5.1 Wat moet u doen? > Vraag een Burger Service Nummer aan Een Burger Service Nummer (BSN) is een nummer waarmee u geregistreerd staat bij de Belastingdienst. Dit nummer heeft u nodig om loon of een uitkering te kunnen ontvangen. Wacht met het aanvragen van uw Burger Service Nummer tot u zich hebt ingeschreven in het BRP (gemeente) en uw verblijfsdocument (pasje) hebt ontvangen. U kunt het Burger Service Nummer aanvragen op het kantoor van de Belastingdienst in de regio waar u woont. Adressen van belastingkantoren kunt u vinden op > Open een bankrekening U hebt ook een eigen bankrekening nodig om loon of een uitkering te kunnen ontvangen. Als u nog geen eigen bankrekening hebt, moet u deze zo snel mogelijk openen. U kunt hiervoor in principe bij elke bank terecht. Neem uw verblijfsdocument (pasje) mee! > Ga naar het UWV in uw woonplaats Het UWV kan u helpen bij het vinden van een baan. Lukt het u en UWV niet direct om een baan te vinden en hebt u onvoldoende geld hebt om van te leven? Dan helpt UWV u bij het aanvragen van financiële steun van de overheid: een bijstandsuitkering. UWV stuurt uw aanvraag door naar de gemeente. De Gemeentelijke Sociale Dienst behandelt uw aanvraag en betaalt de uitkering uit. In het gemeentehuis van uw woonplaats kunnen ze u vertellen naar welk UWV kantoor u moet gaan. 5.2 Vragen? Hebt u vragen over werk of uitkering? Stel uw vragen bij het UWV-kantoor in de regio waar u woont. Pagina 8 van 11

9 6 Uw kinderen moeten naar school In Nederland moeten alle kinderen van hun vijfde tot en met hun zeventiende jaar naar school: zij zijn leerplichtig. De meeste kinderen in Nederland gaan al naar school vanaf hun vierde jaar. 6.1 Wat moet u doen? > Meld uw kinderen aan voor onderwijs U kunt zelf een school kiezen voor uw kinderen. Als uw kinderen niet naar school gaan, kunt u een boete of zelfs gevangenisstraf krijgen. > Vraag kinderbijslag aan Als u kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar, betaalt de Nederlandse overheid mee aan de kosten van de opvoeding van uw kind: de kinderbijslag. Deze kinderbijslag kunt u aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U krijgt hiervoor een formulier als u zich inschrijft bij de gemeente. U kunt ook raadplegen. 6.2 Vragen? Kan ik als volwassene ook naar school? Naast de verplichte inburgeringcursus kunt u meer onderwijs volgen als u dat wilt. Bent u aan het begin van de studie jonger dan 30 jaar? Dan kunt u studiefinanciering aanvragen: de Nederlandse overheid betaalt dan mee aan de kosten van uw studie en uw levensonderhoud. De aanvraag hiervoor dient u in bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Bel DUO: of kijk op de internetsite: Voldoet u niet aan de voorwaarden voor studiefinanciering? Neem dan contact op met het UAF, de Stichting voor Vluchteling-studenten. Zij kunnen u, onder bepaalde voorwaarden, ook financiële steun bieden. Bel het UAF: of kijk op de internetsite: Hebt u andere vragen over onderwijs? Stel uw vragen op het gemeentehuis van uw woonplaats, of bel met het nummer van de Rijksoverheid: 1400.Onderwijs: Kijk ook op de internetsite Pagina 9 van 11

10 7 U mag naar het buitenland reizen Als u in een ander land gaat wonen, kan de IND uw Nederlandse verblijfsvergunning asiel intrekken. U mag wel naar het buitenland reizen voor bijvoorbeeld vakantie of een zakenreis. 7.1 Wat moet u doen? > Blijf niet te lang in het buitenland Als u te lang in het buitenland verblijft, kan uw verblijfsvergunning asiel worden ingetrokken. Te lang betekent in dit geval: meer dan zes aaneengesloten maanden of drie jaar achter elkaar meer dan vier aaneengesloten maanden. Hierop is een uitzondering, namelijk als u een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd hebt, die is verleend op een van de volgende gronden: U wordt in uw land vervolgd vanwege ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het horen bij een bepaalde sociale groep. U loopt in uw land risico op onmenselijke behandelingen zoals marteling. Deze vergunning wordt niet ingetrokken vanwege een te lang verblijf in het buitenland. Gaat u voor langere tijd naar het buitenland? Vraag de IND dan naar de mogelijke gevolgen voor uw verblijfsvergunning asiel. De IND kan u ook vertellen of het nodig is om uw vertrek (en geplande terugkeer) te melden bij de vreemdelingenpolitie. > Zorg dat u de juiste reisdocumenten hebt Om naar het buitenland te reizen, bijvoorbeeld voor vakantie, hebt u uw verblijfsdocument (pasje) en een geldig paspoort nodig. U kunt een speciaal vluchtelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente waar u woont. Ook uw kinderen, hebben een eigen paspoort, ongeacht hun leeftijd. Vraag de gemeente om meer informatie over het vluchtelingenpaspoort. Voor sommige landen hebt u ook een visum nodig. Voor de Schengenlanden hebt u géén visum nodig, zolang u daar niet langer dan drie maanden blijft. De Schengenlanden zijn België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Malta, Tsjechië, Slowakije, Zwitserland, Slovenië en Liechtenstein. Als u naar een land buiten het Schengengebied wilt reizen, hebt u misschien wel een visum nodig. U kunt dit navragen bij de ambassade van dit land in Nederland. Pagina 10 van 11

11 7.2 Vragen? Mag ik naar mijn land van herkomst reizen? Als u vrijwillig terugreist naar uw land van herkomst, voor vakantie of familiebezoek, kan uw asielvergunning worden ingetrokken. Dit kan gebeuren omdat uit uw vrijwillige terugkeer blijkt dat u geen gevaar loopt in het land van herkomst. Kan ik definitief terugkeren naar mijn land van herkomst? Als u besluit definitief terug te keren naar uw land van herkomst, kunt u financiële steun (remigratieuitkering) vragen aan de Nederlandse overheid. Ga naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Leiden (Stationsplein 1) of bel de SVB in Leiden: Zij kunnen u ook helpen bij het indienen van de aanvraag. U kunt ook raadplegen. Twijfelt u over terugkeer en wilt u hulp bij het maken van deze keuze? Belt u dan met het Nederlands Migratie Instituut (NMI): Hebt u andere vragen over reizen naar het buitenland? Bel de IND: (lokaal tarief) Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Bel de IND: (lokaal tarief), of vraag hulp aan de medewerkers van Vluchtelingenwerk in uw woonplaats. Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de vertaling tot interpretatieverschillen leidt, is de Nederlandse versie leidend. Pagina 11 van 11

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden?

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Colofon september 2007 Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders)

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Dit document is afkomstig van https://www.coa.nl/mycoa/mycoa/, zie https://www.coa.nl/mycoa/hy/printpdf/infosheetprint/1540 Wat moet ik regelen?

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel seizoenarbeid (erkend referent) (644) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde van

Nadere informatie

Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders

Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders Folder Kennis van de e Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders U hebt een vergunning gekregen en binnenkort verhuist u naar een woning in een gemeente. Waarschijnlijk hebt u veel vragen over

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders

Inhoudsopgave. Informatie voor grensarbeiders Inhoudsopgave WERKEN IN TWEE LANDEN 2 Wonen in Nederland en werken buiten Nederland Waar verzekerd bij werken in twee landen Voorkom dubbele premiebetaling Werkgevers- en werknemersverklaring DE PROCEDURE

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Aanvullende informatie op deze brochure van mei 2006 Nieuw telefoonnummer Per 1 januari 2007 is het klachtennummer gewijzigd. Het nieuwe nummer is: 070 779 5440. Roemenië en Bulgarije

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.1.38 Verblijf in Nederland brochure bronnen brochure 'Verblijf in Nederland', uitgave IND oktober 2012 Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning

Nadere informatie

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering

Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Verhuizen naar het buitenland en uw zorgverzekering Informatie voor mensen met een uitkering of pensioen Wanneer u een uitkering of pensioen hebt en naar het buitenland verhuist, heeft dat gevolgen voor

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze brochure? 4 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 4 3. Voorwaarden 5 4. Documenten 5 5.

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze folder?

Waarom krijgt u deze folder? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze folder? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee

verklaring (E) 101 Verzekeringen Aanvraag 1 Gegevens werkgever 2 Ondertekening ja nee ja nee Aanvraag Verzekeringen verklaring (E) 101 Korte inleidende tekst, deze mag maximaal 4 regels in beslag nemen. De subtitel die Met dit formulier vraagt u een verklaring aan waarmee uw werknemers kunnen

Nadere informatie

Q&A asielprocedure versie 15 april 2016

Q&A asielprocedure versie 15 april 2016 Q&A asielprocedure versie 15 april 2016 Korte uitleg van instanties en afkortingen: De Vreemdelingenpolitie (AVIM) is onderdeel van de Nederlandse politie en houdt toezicht op vreemdelingen. VluchtelingenWerk

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 3. Voorwaarden 4. Kosten 5. Documenten

Nadere informatie

Nederlandse. Website: I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via:

Nederlandse. Website:  I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via: Paspoort Nederlandse I d e n t i t e i t s k a a r t Website: www.bunschoten.nl volg ons via: Spoedprocedure Als u met spoed een reisdocument nodig heeft, zijn hier extra kosten aan verbonden. Aanvragen

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme

Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Aanvraag voor het verblijfsdoel uitwisseling in het kader van het Working Holiday Program of Working Holiday Scheme Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Naar Nederland komen voor culturele uitwisseling

Naar Nederland komen voor culturele uitwisseling Naar Nederland komen voor culturele uitwisseling 1. Waarom deze publicatie? Wil je naar Nederland komen in het kader van een cultureel uitwisselingsprogramma? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) Voortgezet en beroepsonderwijs (393) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Een werknemer uit het buitenland laten overkomen in het kort 3. Voorwaarden 4. Kosten 5. Documenten

Nadere informatie

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht

Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht Visa Aanvraag van een MVV Aanvraag van een visum voor kort verblijf (toeristenvisum) Verblijfsvergunningen Aanvraag verblijfsvergunning voor gezinsvorming Aanvraag

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU

Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Openbare raadpleging over de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU Velden met een zijn verplicht. I. Gezinsuitkeringen CONTEXT: Gezinsuitkeringen worden over het algemeen uit de belastingen gefinancierd

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling)

Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) Aanvraag verlenging verblijfsvergunning voor studie aan het voortgezet of beroepsonderwijs (vreemdeling) (393) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier

Nadere informatie

Er zijn twee soorten financiële hulp: de basisvoorziening en de remigratievoorziening.

Er zijn twee soorten financiële hulp: de basisvoorziening en de remigratievoorziening. INFORMATIE VOOR REMIGRANTEN FINANCIËLE HULP VOOR REMIGRANTEN 1 VOOR WIE IS DE HULP BEDOELD 1 WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN 1 DE BASISVOORZIENING 2 DE REMIGRATIEVOORZIENING 2 DE PROCEDURE 3 GEREMIGREERD

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden ABU / 06A Lees eerst deze pagina voordat u begint met invullen. Wie kan dit formulier gebruiken en waarvoor? Dit

Nadere informatie

De vereenvoudigde asielprocedure

De vereenvoudigde asielprocedure De vereenvoudigde asielprocedure U komt uit een veilig land of u hebt al internationale bescherming in een andere lidstaat van de Europese Unie Waarom krijgt u deze publicatie? U wilt asiel aanvragen in

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs

Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs Informatie over de rechten en plichten van asielzoekers in relatie tot het hoger onderwijs auteur: Albert de Voogd UAF, 9 oktober 2015 Hoe verloopt een asielaanvraag? Een vreemdeling die asiel wil aanvragen

Nadere informatie

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Dit protocol beoogt een handleiding te zijn voor het identificeren van eigen personeel en personeel van derden en heeft als doel naleving van

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 3 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Hoeveel is de AOW 4 Andere pensioenen

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u dit jaar misschien

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling

Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de onderwijsinstelling Aanvraag voor het verblijfsdoel studie (erkend referent) Internationaal Baccalaureaat Diplomaprogramma (393) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats.

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats. Remigratie Aanvraag Met dit formulier kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Remigratiewet. Het Nederlands Migratie Instituut helpt u kosteloos met invullen. 1 Mijn gegevens Stuur een kopie van

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering?

Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? Wonen in het buitenland: wat betekent dat voor uw ziektekostenverzekering? De invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 2 Inhoudsopgave 1. Nieuwe Zorgverzekeringswet per 1 januari

Nadere informatie

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland

Centrum voor Migratierecht. De asielprocedure in Nederland Centrum voor Migratierecht De asielprocedure in Nederland Begrippen Migrant: iemand die voor langere tijd naar een ander land verhuist Asielzoeker: iemand die een aanvraag om bescherming heeft ingediend

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig

Internet weekbundel EU 50 MB 4,13 7 dagen geldig. 50 minuten 6,20 7 dagen geldig. Internet weekbundel EU 50 MB 4 7 dagen geldig Nieuwe roamingbundels voor voordelig bellen en internetten in de EU Om ook in de EU voordelig gebruik te kunnen maken van de mobiele telefoon, biedt Telfort Zakelijk vanaf 1 september 2013 twee interessante

Nadere informatie

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA)

Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Internationale detachering Aanvraag Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving A1/(E)101 voor zelfstandigen en directeuren groot aandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden

Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden Aanvraag Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor burgers van de Unie en hun familieleden English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download

Nadere informatie

U wilt een afspraak maken voor:

U wilt een afspraak maken voor: Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag... 2 Geheimhouding persoonsgegevens... 3 Het legaliseren van uw handtekening... 4 Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart... 5 Het aanvragen

Nadere informatie

Waarom krijg je deze folder?

Waarom krijg je deze folder? Jouw asielaanvraag Informatie over de asielprocedure Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet

Nadere informatie

Aanvullende inkomsten

Aanvullende inkomsten Hoofdstuk 2 Geldzaken 3-B Naam: Klas/groep: Datum: Aanvullende inkomsten Leerdoelen Je kunt aangeven welke verschillende aanvullende inkomsten de overheid verstrekt. Je kunt aangeven wanneer iemand deze

Nadere informatie

Welkom in uw gemeente. Deze folder is in het Nederlands

Welkom in uw gemeente. Deze folder is in het Nederlands Welkom in uw gemeente Deze folder is in het Nederlands Welkom in uw gemeente U bent nieuw komen wonen in de gemeente. Dat betekent dat u in een nieuwe omgeving uw weg moet vinden. Er kan veel op u afkomen.

Nadere informatie

Scholieren en mbo-studenten uit de EU/EER Tegemoetkoming lesgeld 2013-2014

Scholieren en mbo-studenten uit de EU/EER Tegemoetkoming lesgeld 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.4.81 Scholieren en mbo-studenten uit de EU/EER Tegemoetkoming lesgeld 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, mei 2013 Scholieren en studenten met de nationaliteit van

Nadere informatie

Aanvraagprocedure verblijfsvergunning voor werknemer of kennismigrant

Aanvraagprocedure verblijfsvergunning voor werknemer of kennismigrant DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 6.6.1.77 vervallen: het gelijknamige bericht, datumnr 0712-1190 Aanvraagprocedure verblijfsvergunning voor werknemer of kennismigrant algemene informatie bronnen

Nadere informatie

VISUM KORT VERBLIJF IN NEDERLAND

VISUM KORT VERBLIJF IN NEDERLAND VISUM KORT VERBLIJF IN NEDERLAND 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 VOOR WIE IS DEZE BROCHURE? 2 3 WANNEER MAG U IN NEDERLAND VERBLIJVEN? 3 4 WELKE DOCUMENTEN HEEFT U NODIG? 3 5 WANNEER HEEFT U EEN VISUM NODIG?

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht)

Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Inschrijving voor burgers van de Unie (bewijs verblijfrecht) Lees eerst de toelichting op deze pagina voordat u begint met invullen. Hoe maakt u een afspraak U levert de aanvraag in door een afspraak te

Nadere informatie

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 30 januari 2013. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 30 januari 2013 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

Inburgeren voor asielmigranten

Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren voor asielmigranten Inburgeren U hebt een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd. En u hebt van DUO een brief gekregen. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert

Nadere informatie

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier Koopkrachttegemoetkoming 2014 Pagina 1 van 5 Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon,

Nadere informatie

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest?

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest? asiel nederlands 22-03-2001 15:15 Pagina 1 U vraagt asiel aan in Nederland U heeft in Nederland een asielaanvraag ingediend. Met uw asielaanvraag verzoekt u de Nederlandse regering om een verblijfsvergunning

Nadere informatie

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie?

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie? MODULE II Wat heb jij aan de Europese Unie? In de Europese Unie ben je als consument goed beschermd. Producten moeten aan allerlei veiligheidsvoorschriften voldoen, reclame mag niet misleidend zijn en

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Legeswijzer voor de IND

Legeswijzer voor de IND Legeswijzer voor de IND Versie augustus 2012 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag verblijfsvergunning

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Per 1 november 2006 Uitbreiding categorie kennismigranten die niet hoeft te voldoen aan het looncriterium Met ingang van 1 november 2006 is verblijf

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever

Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? 2 Gegevens van de werkgever Aanvraag voor het verblijfsdoel arbeid in loondienst (erkend referent) (370) 1 Wie kan deze aanvraag indienen? U kunt dit formulier alleen gebruiken als u door de IND bent erkend als referent of gemachtigde

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2014 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2014 Berekening zorgtoeslag 2014 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af

Nadere informatie

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 6 augustus 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 6 augustus 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw

Nadere informatie

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011

Bijlage 3. Legeswijzer voor de IND. Versie juli 2011 Bijlage 3 Legeswijzer voor de IND Versie juli 2011 Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A Aanvraag

Nadere informatie

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie?

Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? MEMO/11/406 Brussel, 16 juni 2011 Gezondheid: uw Europese ziekteverzekeringskaart altijd mee op vakantie? Vakantie verwacht het onverwachte. Gaat u binnenkort op reis in de EU of naar IJsland, Liechtenstein,

Nadere informatie

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015

Toeslagen Belastingdienst. Berekening zorgtoeslag 2015 Toeslagen Belastingdienst Berekening zorgtoeslag 2015 De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering. Of en hoeveel zorgtoeslag uw klant krijgt, hangt af van: de standaardpremie de

Nadere informatie

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd WWW.SVB.NL TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd 9030NO/0106 Inhoudsopgave TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND, 2 TOCH IN NEDERLAND VERZEKERD De verklaring (E)101: praktisch hulpmiddel

Nadere informatie

U bent burger van de Europese Unie. deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners

U bent burger van de Europese Unie. deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners U bent burger van de Europese Unie u b e n t W E L K O M i n L u x e m b u r g deze informatie wordt u aangeboden door ASTI en par tners S O M M A I R E Wenst u zich in Luxemburg te vestigen : Voor minder

Nadere informatie

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning.

Versie 19 juni 2012. Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Versie 19 juni 2012 Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een Ranov-verblijfsvergunning. Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw specifieke

Nadere informatie

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam

Uw ziektekostenverzekering als u in het buitenland woont DVC 50069, ontwerp: BVH Communicatie-adviesbureau b.v., Rotterdam Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Telefax (070) 340 78 34 Publieksvoorlichting:

Nadere informatie