Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u?"

Transcriptie

1 Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Uw asielaanvraag is ingewilligd. U krijgt een verblijfsvergunning asiel. Dit staat in de beschikking van de IND, die u hebt gekregen. Uw rechtshulpverlener (advocaat) of een medewerker van Vluchtelingenwerk legt u verder uit wat er in de beschikking staat. Deze beschikking heeft belangrijke gevolgen voor u: 1. U krijgt een verblijfsdocument 2. Uw gezinsleden kunnen verblijf in Nederland aanvragen 3. U mag een eigen huis zoeken 4. U moet de Nederlandse taal leren 5. U mag werken 6. Uw kinderen moeten naar school 7. U mag naar het buitenland reizen. In de tekst hieronder leest u meer over deze rechten en plichten. Lees de informatie goed door: dit kan voor u heel belangrijk zijn!

2 1 U krijgt een verblijfsdocument Met dit verblijfsdocument kunt u bewijzen dat u in Nederland mag wonen. Het verblijfsdocument is, net als uw W-document, een pasje. 1.1 Wat moet u doen? > Lever uw W-document in Binnen enkele weken ontvangt u een brief waarin staat wanneer en bij welk IND- Loket u uw pasje kunt ophalen. Bij het ophalen van uw verblijfsdocument, moet u uw W-document inleveren. > Schrijf u in bij de Gemeente U bent verplicht zich in te schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Hebt u dit nog niet gedaan? Ga dan met uw beschikking naar het gemeentehuis van de plaats waar u woont. Inschrijving in de BRP is voor u heel belangrijk. Veel instanties hebben uw gegevens uit de BRP nodig om u te kunnen helpen. Zorg dat de gemeente uw naam en geboortedatum (en die van uw kinderen) volledig en juist in de BRP opneemt. Fouten zijn achteraf heel moeilijk te herstellen. Neem zoveel mogelijk documenten mee: bijvoorbeeld geboorteakte, huwelijksakte en identiteitskaart. Let op: Als u verhuist, moet u uw adresgegevens in de BRP laten wijzigen. Het is voor u erg belangrijk dat de verschillende instanties, die gebruik maken van uw BRP-gegevens, uw juiste adres hebben. > Draag het verblijfsdocument altijd bij u Uw verblijfsdocument is in Nederland ook uw identiteitsbewijs. Iedereen in Nederland van 14 jaar en ouder moet zich kunnen identificeren. Dit betekent dat u het verblijfsdocument moet kunnen tonen als de politie of een andere toezichthouder daar om vraagt. Als u geen identiteitsbewijs kunt laten zien, bent u strafbaar en kunt u een boete krijgen. Pagina 2 van 11

3 1.2 Vragen? Wat betekent bepaalde tijd? U hebt een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd. Op uw beschikking staat tot wanneer uw verblijfsvergunning asiel geldig is. Dit staat ook op uw verblijfsdocument (pasje). U kunt een vergunning voor onbepaalde tijd aanvragen, als de geldigheid van uw verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd bijna is afgelopen. Dien uw aanvraag echter niet te vroeg in: u kunt uw aanvraag op zijn vroegst vier weken voor het einde van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd indienen. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd indienen van de aanvraag. U kunt het formulier Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde tijd ook zelf bestellen bij de IND. Let op: Houdt u er rekening mee dat met ingang van 1 januari 2010 voor een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd het inburgeringexamen op grond van de Wet inburgering moet zijn behaald. Zie hoofdstuk 4 van deze folder voor meer informatie en voor actuele informatie kijk op de internetsite van de IND: Kan de IND mijn verblijfsvergunning asiel weer intrekken? De IND kan uw verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd intrekken. Uw verblijfsvergunning kan worden ingetrokken als blijkt dat u onjuiste gegevens hebt verstrekt tijdens de asielprocedure, u uw hoofdverblijf buiten Nederland hebt (zie hoofdstuk 7) of u bent veroordeeld voor het plegen van een misdrijf. Als de IND het voornemen heeft om uw verblijfsvergunning asiel in te trekken, dan ontvangt u hierover eerst een brief. U kunt, met hulp van uw rechtshulpverlener (advocaat), reageren op dit voornemen als u het niet met de IND eens bent. Wat moet ik doen als mijn verblijfsdocument is verloren of gestolen? Doe hiervan aangifte bij de politie. Vraag daarna bij de IND een nieuw verblijfsdocument aan. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument. Hier zijn kosten aan verbonden. Wilt u een aanvraagformulier bestellen? Of hebt u andere vragen over uw verblijfsdocument? Bel de IND: (lokaal tarief) of kijk op de internetsite van de IND: Pagina 3 van 11

4 2 Uw gezinsleden kunnen verblijf in Nederland aanvragen Uw gezinsleden, die nog in het buitenland zijn, kunnen een verblijfsvergunning aanvragen om bij u in Nederland te wonen. 2.1 Wat moet u doen? > Vraag aan uw rechtshulpverlener (advocaat) naar de voorwaarden Voor de verblijfsvergunning die uw gezinsleden nodig hebben, gelden bepaalde voorwaarden. Uw rechtshulpverlener (advocaat) kan u precies uitleggen wat de andere voorwaarden zijn. > Start binnen drie maanden de procedure voor uw gezinsleden Uw gezinsleden hebben een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (mvv) nodig om naar Nederland te reizen. Een mvv is een soort visum dat nodig is om langer dan drie maanden in Nederland te verblijven. Als de IND positief heeft beslist op uw mvvaanvraag (visum) krijgen uw gezinsleden een sticker in hun paspoort, zodat zij Nederland kunnen inreizen. U kunt de aanvraag voor uw gezinsleden in Nederland indienen of uw gezinsleden kunnen de mvv bij de Nederlandse ambassade in het land waar ze verblijven aanvragen. Soms is in dat land geen Nederlandse ambassade. Uw gezinsleden moeten dan naar een buurland reizen waar wel een Nederlandse ambassade is. Nadat u de aanvraag hebt ingediend, heeft de IND ongeveer drie maanden nodig om een beslissing te nemen. Als de IND positief beslist op de mvv-aanvraag, kunnen uw gezinsleden de mvv-sticker ophalen bij de Nederlandse ambassade. Dit kan betekenen dat uw gezinsleden meerdere keren de (verre) reis naar de Nederlandse ambassade moeten maken, of voor de duur van de behandeling van de mvv-aanvraag (in ieder geval drie maanden) in de buurt van deze ambassade moeten verblijven. Bij de mvv-sticker krijgen zij een brief waarin staat bij welke IND-lokatie zij zich na aankomst in Nederland moeten melden. Let op: u of uw gezinsleden moeten de mvv-procedure starten binnen drie maanden nadat u de beschikking krijgt waarin staat dat uw asielaanvraag is ingewilligd. Ook als u op dit moment niet weet waar uw gezinsleden verblijven, moet u deze aanvraag al binnen drie maanden indienen als u wilt dat uw gezinsleden (op termijn) bij u in Nederland gaan verblijven. Wilt u de mvv-procedure opstarten? Bestel het aanvraagformulier Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf nareizigers asiel bij de IND. Bel de IND: (lokaal tarief) of kijk op de internetsite van de IND: Pagina 4 van 11

5 2.2 Vragen? Mijn asielaanvraag is al langer dan drie maanden geleden ingewilligd. Wat moet ik nu doen? U kunt voor uw gezinsleden een normale procedure voor gezinshereniging opstarten. In deze procedure gelden andere voorwaarden dan bij de asielprocedure. U moet onder andere voldoende inkomen hebben om uw gezinsleden te onderhouden. U gebruikt voor deze procedure het aanvraagformulier: Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin. Wat zijn de regels voor mijn kinderen als ze in Nederland worden geboren? Ook uw kinderen die in Nederland worden geboren, hebben een verblijfsvergunning nodig. U kunt deze verblijfsvergunning aanvragen voor uw kind. Schrijf uw kind eerst in bij de gemeente (BRP). Bestel daarna het formulier Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) bij de IND. Als de moeder van uw kind Nederlander is, is uw kind ook Nederlander. Dit kind heeft in dat geval geen verblijfsvergunning nodig. Als de vader van uw kind Nederlander is, is uw kind ook Nederlander als u getrouwd bent met de vader. Als u niet getrouwd bent, moet de vader uw kind erkennen vóór de geboorte van het kind. Dit kan hij doen in het gemeentehuis van de plaats waar hij woont. Als de vader uw kind heeft erkend voor de geboorte, is uw kind ook Nederlander. Wilt u een aanvraagformulier bestellen? Of hebt u andere vragen over gezinshereniging? Bel de IND: (lokaal tarief) of kijk op de internetsite van de IND: Pagina 5 van 11

6 3 U mag een eigen huis zoeken U hoeft niet langer in het opvangcentrum van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) te wonen. U mag zelf woonruimte zoeken. Het COA kan u helpen bij het vinden van eigen woonruimte. Tot u eigen woonruimte hebt, mag u in het opvangcentrum van het COA blijven wonen. 3.1 Wat moet u doen? > Sluit een ziektekostenverzekering af Zolang u nog in het opvangcentrum woont, zorgt het COA dat u verzekerd bent. Als u naar een eigen woning verhuist, moet u zelf verzekeringen afsluiten. U bent verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. Nadat u zich hebt verzekerd voor ziektekosten, kunt u zich inschrijven bij een huisarts en tandarts. De huisarts kan u doorsturen naar het ziekenhuis of andere medisch specialisten als dit nodig is. Een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) vergoedt schade die u of uw kinderen per ongeluk veroorzaken. U kunt zelf een verzekeringsmaatschappij kiezen waar u de verzekeringen af wilt sluiten. U bent niet verplicht zich te verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid, maar het is wel verstandig. Verder kan het verstandig zijn om een inboedel-en brand verzekering af te sluiten. > Vraag zorgtoeslag en huurtoeslag aan Als u een laag inkomen hebt, kan de Nederlandse overheid u helpen bij het betalen van de huur van uw huis en de premie van de ziektekostenverzekering. Dit heet huurtoeslag en zorgtoeslag. U kunt dit aanvragen bij de Belastingdienst: telefoonnummer De gemeente waar u gaat wonen, kan u geld lenen om uw nieuwe huis in te richten. Dit heet een inrichtingskrediet. 3.2 Vragen? Hebt u vragen over huisvesting? Stel uw vragen aan de COA-medewerkers in het opvangcentrum of bij het gemeentehuis van de plaats waar u gaat wonen. Pagina 6 van 11

7 4 U moet de Nederlandse taal leren U bent verplicht de Nederlandse taal te leren en de regels en gewoontes in Nederland te kennen. Inburgeren noemen we dat. De gemeente waar u woont, nadat u het COA opvangcentrum hebt verlaten, zal u hierbij helpen. 4.1 Wat moet u doen? > Inburgeren Nadat u een verblijfsvergunning Asiel bepaalde tijd hebt gekregen, ontvangt u van DUO een brief. In de brief staat dat u moet inburgeren. Als u gaat inburgeren leert u over Nederland. U leert de Nederlandse taal. En u leert over het leven in Nederland. Als u deze inburgeringcursus niet volgt, kan DUO u een boete geven. Bent u jonger dan 18 jaar of hebt u de wettelijke AOW leeftijd bereikt? Dan geldt deze inburgeringplicht niet voor u en hoeft u geen inburgeringcursus te volgen. 4.2 Vragen? Wilt u meer wilt weten over inburgeren? Kijk dan op U kunt ook contact opnemen met DUO. Het telefoonnummer van de Inburgeringstelefoon van DUO is U kunt ook naar een servicekantoor of examenlocatie gaan. U vindt de adressen op Pagina 7 van 11

8 5 U mag werken Uw werkgever heeft hiervoor geen tewerkstellingsvergunning nodig. Als u geen werk kunt vinden, hebt u recht op financiële hulp (bijstand) van de overheid. 5.1 Wat moet u doen? > Vraag een Burger Service Nummer aan Een Burger Service Nummer (BSN) is een nummer waarmee u geregistreerd staat bij de Belastingdienst. Dit nummer heeft u nodig om loon of een uitkering te kunnen ontvangen. Wacht met het aanvragen van uw Burger Service Nummer tot u zich hebt ingeschreven in het BRP (gemeente) en uw verblijfsdocument (pasje) hebt ontvangen. U kunt het Burger Service Nummer aanvragen op het kantoor van de Belastingdienst in de regio waar u woont. Adressen van belastingkantoren kunt u vinden op > Open een bankrekening U hebt ook een eigen bankrekening nodig om loon of een uitkering te kunnen ontvangen. Als u nog geen eigen bankrekening hebt, moet u deze zo snel mogelijk openen. U kunt hiervoor in principe bij elke bank terecht. Neem uw verblijfsdocument (pasje) mee! > Ga naar het UWV in uw woonplaats Het UWV kan u helpen bij het vinden van een baan. Lukt het u en UWV niet direct om een baan te vinden en hebt u onvoldoende geld hebt om van te leven? Dan helpt UWV u bij het aanvragen van financiële steun van de overheid: een bijstandsuitkering. UWV stuurt uw aanvraag door naar de gemeente. De Gemeentelijke Sociale Dienst behandelt uw aanvraag en betaalt de uitkering uit. In het gemeentehuis van uw woonplaats kunnen ze u vertellen naar welk UWV kantoor u moet gaan. 5.2 Vragen? Hebt u vragen over werk of uitkering? Stel uw vragen bij het UWV-kantoor in de regio waar u woont. Pagina 8 van 11

9 6 Uw kinderen moeten naar school In Nederland moeten alle kinderen van hun vijfde tot en met hun zeventiende jaar naar school: zij zijn leerplichtig. De meeste kinderen in Nederland gaan al naar school vanaf hun vierde jaar. 6.1 Wat moet u doen? > Meld uw kinderen aan voor onderwijs U kunt zelf een school kiezen voor uw kinderen. Als uw kinderen niet naar school gaan, kunt u een boete of zelfs gevangenisstraf krijgen. > Vraag kinderbijslag aan Als u kinderen hebt die jonger zijn dan 18 jaar, betaalt de Nederlandse overheid mee aan de kosten van de opvoeding van uw kind: de kinderbijslag. Deze kinderbijslag kunt u aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U krijgt hiervoor een formulier als u zich inschrijft bij de gemeente. U kunt ook raadplegen. 6.2 Vragen? Kan ik als volwassene ook naar school? Naast de verplichte inburgeringcursus kunt u meer onderwijs volgen als u dat wilt. Bent u aan het begin van de studie jonger dan 30 jaar? Dan kunt u studiefinanciering aanvragen: de Nederlandse overheid betaalt dan mee aan de kosten van uw studie en uw levensonderhoud. De aanvraag hiervoor dient u in bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Bel DUO: of kijk op de internetsite: Voldoet u niet aan de voorwaarden voor studiefinanciering? Neem dan contact op met het UAF, de Stichting voor Vluchteling-studenten. Zij kunnen u, onder bepaalde voorwaarden, ook financiële steun bieden. Bel het UAF: of kijk op de internetsite: Hebt u andere vragen over onderwijs? Stel uw vragen op het gemeentehuis van uw woonplaats, of bel met het nummer van de Rijksoverheid: 1400.Onderwijs: Kijk ook op de internetsite Pagina 9 van 11

10 7 U mag naar het buitenland reizen Als u in een ander land gaat wonen, kan de IND uw Nederlandse verblijfsvergunning asiel intrekken. U mag wel naar het buitenland reizen voor bijvoorbeeld vakantie of een zakenreis. 7.1 Wat moet u doen? > Blijf niet te lang in het buitenland Als u te lang in het buitenland verblijft, kan uw verblijfsvergunning asiel worden ingetrokken. Te lang betekent in dit geval: meer dan zes aaneengesloten maanden of drie jaar achter elkaar meer dan vier aaneengesloten maanden. Hierop is een uitzondering, namelijk als u een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd hebt, die is verleend op een van de volgende gronden: U wordt in uw land vervolgd vanwege ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of het horen bij een bepaalde sociale groep. U loopt in uw land risico op onmenselijke behandelingen zoals marteling. Deze vergunning wordt niet ingetrokken vanwege een te lang verblijf in het buitenland. Gaat u voor langere tijd naar het buitenland? Vraag de IND dan naar de mogelijke gevolgen voor uw verblijfsvergunning asiel. De IND kan u ook vertellen of het nodig is om uw vertrek (en geplande terugkeer) te melden bij de vreemdelingenpolitie. > Zorg dat u de juiste reisdocumenten hebt Om naar het buitenland te reizen, bijvoorbeeld voor vakantie, hebt u uw verblijfsdocument (pasje) en een geldig paspoort nodig. U kunt een speciaal vluchtelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente waar u woont. Ook uw kinderen, hebben een eigen paspoort, ongeacht hun leeftijd. Vraag de gemeente om meer informatie over het vluchtelingenpaspoort. Voor sommige landen hebt u ook een visum nodig. Voor de Schengenlanden hebt u géén visum nodig, zolang u daar niet langer dan drie maanden blijft. De Schengenlanden zijn België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland, Oostenrijk, Denemarken, Finland, Zweden, Noorwegen, IJsland, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Malta, Tsjechië, Slowakije, Zwitserland, Slovenië en Liechtenstein. Als u naar een land buiten het Schengengebied wilt reizen, hebt u misschien wel een visum nodig. U kunt dit navragen bij de ambassade van dit land in Nederland. Pagina 10 van 11

11 7.2 Vragen? Mag ik naar mijn land van herkomst reizen? Als u vrijwillig terugreist naar uw land van herkomst, voor vakantie of familiebezoek, kan uw asielvergunning worden ingetrokken. Dit kan gebeuren omdat uit uw vrijwillige terugkeer blijkt dat u geen gevaar loopt in het land van herkomst. Kan ik definitief terugkeren naar mijn land van herkomst? Als u besluit definitief terug te keren naar uw land van herkomst, kunt u financiële steun (remigratieuitkering) vragen aan de Nederlandse overheid. Ga naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Leiden (Stationsplein 1) of bel de SVB in Leiden: Zij kunnen u ook helpen bij het indienen van de aanvraag. U kunt ook raadplegen. Twijfelt u over terugkeer en wilt u hulp bij het maken van deze keuze? Belt u dan met het Nederlands Migratie Instituut (NMI): Hebt u andere vragen over reizen naar het buitenland? Bel de IND: (lokaal tarief) Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Bel de IND: (lokaal tarief), of vraag hulp aan de medewerkers van Vluchtelingenwerk in uw woonplaats. Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de vertaling tot interpretatieverschillen leidt, is de Nederlandse versie leidend. Pagina 11 van 11

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen

Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen Een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een familie- of gezinslid naar Nederland laten komen? Of hebt u een verblijfsvergunning en hebt u in Nederland een

Nadere informatie

Verblijf in Nederland

Verblijf in Nederland Verblijf in Nederland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Mvv en verblijfsvergunning in het kort 3. Wie komt in aanmerking voor een mvv en een verblijfsvergunning? 4. Hoe vraagt u een mvv aan?

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te studeren

Naar Nederland komen om te studeren Naar Nederland komen om te studeren 1. Waarom deze publicatie? Wil je studeren in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 3 maanden heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat

Nadere informatie

Naar Nederland komen om te werken

Naar Nederland komen om te werken Naar Nederland komen om te werken 1. Waarom deze publicatie? Wil je werken in Nederland? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen heb je een verblijfsvergunning nodig, tenzij je komt uit een land dat behoort

Nadere informatie

Een werknemer naar Nederland laten komen

Een werknemer naar Nederland laten komen Een werknemer naar Nederland laten komen 1. Waarom deze publicatie? Wilt u een werknemer naar Nederland laten komen? Voor een verblijf van meer dan 90 dagen moet u voor hem een verblijfsvergunning aanvragen,

Nadere informatie

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen

Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Als u een werknemer uit het buitenland wilt laten overkomen Per 1 november 2006 Uitbreiding categorie kennismigranten die niet hoeft te voldoen aan het looncriterium Met ingang van 1 november 2006 is verblijf

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent)

Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Aanvraag voor het verblijfsdoel familie en gezin (referent) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit formulier kunt u gebruiken als u referent bent. Een referent

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling)

Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Aanvraag voor het verblijfsdoel het zoeken naar en verrichten van arbeid al dan niet in loondienst (vreemdeling) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Dit

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel Aanvraag Verblijfsvergunning regulier zonder mvv of wijziging verblijfsdoel English version This application form is also available in English. Please call 0900 1234561 ( 0,10 per minute plus any additional

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf)

Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) Aanvraag Toetsing aan het EU-recht (bewijs van rechtmatig verblijf) English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel

Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel Aanvraag verblijfsvergunning zonder MVV of wijziging verblijfsdoel M35A / 06A Lees eerst deze pagina en de toelichting op de volgende pagina voordat u begint met invullen. Waarom dit formulier? Met dit

Nadere informatie

Nieuw in Nederland. Europese arbeidsmigranten. Over deze brochure. Deze brochure vindt u in verschillende talen op: www.newinthenetherlands.

Nieuw in Nederland. Europese arbeidsmigranten. Over deze brochure. Deze brochure vindt u in verschillende talen op: www.newinthenetherlands. Deze brochure vindt u in verschillende talen op: www.newinthenetherlands.nl Nieuw in Nederland Europese arbeidsmigranten Over deze brochure U komt uit de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument

Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument Aanvraag Vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag vreemdelingendocument English version This application form is also available in English. See the website: www.ind.nl to order or download this application

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer 1. Voorbereiding op uw vertrek 1.1 Sponsor 2. Uw woning in Nederland 2.1 U wilt uw huis verhuren of in onderhuur doen 2.2 Als u uw woning opgeeft: inschrijving als woningzoekende 2.3 Waar u verder aan

Nadere informatie

CZ Verdragspolis 2013

CZ Verdragspolis 2013 CZ Verdragspolis 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Een zorgverzekering bestaat uit de CZ Verdragspolis met daarbij meestal een aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering. Maar hoe weet

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Meer informatie en hulp

Meer informatie en hulp Meer informatie en hulp Vakbond Als werknemer kunt u ervoor kiezen lid te worden van een vakbond. Deze behartigt uw belangen ten opzichte van uw werkgever. Bovendien kunt u er terecht voor informatie over

Nadere informatie

Nieuw in Nederland. Europese arbeidsmigranten. Over deze brochure

Nieuw in Nederland. Europese arbeidsmigranten. Over deze brochure Deze brochure vindt u in verschillende talen op: www.nieuwinnl.nl en www.newinthenetherlands.nl Nieuw in Nederland Europese arbeidsmigranten Over deze brochure U komt uit de Europese Unie, Liechtenstein,

Nadere informatie

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht)

Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Aanvraag Verblijfsvergunning regulier met mvv (overgangsrecht) Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen. Hoe vult u dit formulier in? Dit formulier bestaat

Nadere informatie

Nieuw in Nederland. Over deze brochure

Nieuw in Nederland. Over deze brochure Nieuw in Nederland Over deze brochure U komt uit de Europese Unie en u wilt werken en wonen in Nederland? En u komt niet uit Bulgarije of Roemenië? Deze brochure beschrijft dan in het kort alle noodzakelijke

Nadere informatie

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder!

Dat doen we voor u. Aarzel dus niet om onze adviseurs te bellen. Wij helpen u graag verder! Verdragspolis 2015 1 2 CZ helpt u met kiezen U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en die aansluit bij uw wensen en behoeften. Daarom geven we u in

Nadere informatie

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders

Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders Hoe krijgt u de Nederlandse nationaliteit terug? Optie- en naturalisatieprocedure voor oud-nederlanders 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te herkrijgen? Deze vraag

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie