Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap"

Transcriptie

1 Centrum voor Neuropsychiatrie Ouderenpsychiatrie Belangrijk genoeg om te lezen... Maarsheerd Handige tips bij al uw administratieve en financiële zaken Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Informatie voor cliënten

2

3 Uw tijdelijk verblijf in de kliniek brengt veranderingen met zich mee waar u niet meteen aan zult denken. Veranderingen die vragen oproepen zoals: wie zorgt er zolang voor mijn (huis)dieren of hoe weet ik wat voor post er thuis ligt? Maar ook: wie kan mij ondersteunen bij al die administratieve en financiële zaken die door opname lastiger te realiseren zijn? Om die reden bieden wij de folder Belangrijk genoeg om te lezen aan. Belangenbehartiger Bij voorkeur voor opname of anders tijdens de dag van opname, is het raadzaam in overleg met uw familie en/of naastbetrokkenen een belangenbehartiger te regelen. Deze persoon kan namens u de post verzorgen of betalingen verrichten voor bijvoorbeeld een nota waarvoor geen automatische incasso geregeld is. In sommige gevallen volstaat een handtekening met daarbij een korte toelichting waarop het document betrekking heeft. In andere situaties kan het nodig zijn zaken juridisch vast te leggen. Hiermee geeft u de belangenbehartiger het recht om namens u te handelen. De belangenbehartiger kan ook uw contactpersoon zijn, maar dit hoeft niet persé. Een contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor alle naastbetrokkenen en het behandelteam. Meer informatie over de rol van deze persoon vindt u in de folder informatie voor familie en naastbetrokkenen. Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap Indien u geen belangenbehartiger heeft, bestaat er de mogelijkheid zaken rond volmacht, onderbewindstelling en mentorschap uit te besteden aan een erkend bureau. Indien de keuze wordt gemaakt voor een volmacht, houdt dit in dat een andere persoon uw zaken waarneemt. U blijft zelf de regie houden en ook blijft u eindverantwoordelijk. 1

4 In overleg met de zaakwaarnemer legt u afspraken vast, deze persoon kan namens u de afspraken uitvoeren. Een volmacht is eenvoudig en snel te regelen. Ook kunt u denken aan onderbewindstelling. Wanneer het gaat om het behartigen van persoonlijke zaken noemen we dit mentorschap. Bij mentorschap en bewindvoering wordt een gerechtelijke procedure gevolgd. Let op: aan het juridisch vastleggen zijn kosten verbonden. Geldig legitimatiebewijs U hebt de verantwoordelijkheid in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart of paspoort). Bij een aantal instanties kunt u alleen terecht als u een geldig legitimatiebewijs heeft. Het kunnen tonen van een rijbewijs is dan niet voldoende. Een aanvraag voor een legitimatiebewijs kan alleen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Bij vermissing is het van belang eerst een proces-verbaal op te laten maken door de politie. Met dit procesverbaal kunt u een nieuw legitimatiebewijs aanvragen. Let op: hieraan zijn kosten verbonden. Uitkerende instanties en eigen bijdrage Wanneer u een bijstandsuitkering of een andere uitkering (ziektewet, WW of WAO/WIA) heeft, dient u de uitkerende instantie op de hoogte te brengen van veranderingen in uw persoonlijke situatie. Hier valt ook het tijdelijk verblijf in de kliniek onder. De Sociale Dienst heeft volgens de wetgeving de plicht een eigen bijdrage in te houden gedurende de tijd dat u in de kliniek verblijft. Deze eigen bijdrage is voor de vergoeding van de voorzieningen die u ontvangt in de kliniek zoals eten en drinken. In de praktijk zal dit betekenen dat u tijdelijk over een lager bedrag kunt beschikken. Dit wordt de zak- en kleedgeldnorm genoemd. Voor het door kunnen betalen van vaste lasten kunt u bijzondere 2

5 bijstand aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Als u tijdens het behandeltraject met weekendverlof gaat, is er sprake van een verandering in uw persoonlijke situatie. Ook deze veranderingen geeft u door aan de Sociale Dienst. Zij zullen hier dan rekening mee houden door uw eigen bijdrage weer aan te passen. Eigen bijdrage bij een AWBZ verstrekking Uw verblijf en alle hieraan verbonden kosten zullen de eerste 365 dagen gedeeltelijk worden betaald door de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal een eigen bijdrage vragen voor opname binnen de GGz. Voor informatie kunt u bellen met de zorgverzekering. Na een jaar wordt uw verblijf betaald door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Hier heeft u een indicatie voor nodig. Een indicatie is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. U krijgt deze indicatie van het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ). Er zijn uitzonderingen op de AWBZ regels. De maatschappelijk werker van de afdeling zal, wanneer dit aan de orde is, u daarover informeren. Post Wanneer u geen belangenbehartiger of contactpersoon heeft, kunt u iemand vragen die namens u de post verzorgt. U kunt er ook voor kiezen om de post tijdelijk door te laten sturen naar een correspondentieadres. In overleg met de maatschappelijk werker kan dit ook het adres van de kliniek zijn. U kunt de post digitaal door laten sturen, maar ook schriftelijk aanvragen bij TNT post. Let op: hieraan zijn kosten verbonden. Schulden Als er sprake is van schulden of achterstallige betaling, is het van belang om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Breng schuldeisers 3

6 op de hoogte van uw persoonlijke situatie en onderhandel over een voorstel tot terugbetaling. Probeer altijd erger te voorkomen. U kunt bij de eigen bank een automatische incasso aanvragen zodat uw vaste lasten worden doorbetaald. Tip: zorg voor een bijgehouden administratie in een aparte map. Woning opzeggen of woning verkopen Er kunnen allerlei redenen zijn om in een vroeg stadium uw woning op te willen zeggen of deze te koop aan te bieden. Van belang hierbij is dit eerst te overleggen met de maatschappelijk werker. Deze kan met u de voor- en nadelen doornemen. Het is namelijk van belang dat u een dak boven het hoofd heeft op het moment dat u klaar bent met de behandeling. Woningontruiming Indien de woningbouwvereniging besluit tot een woningontruiming, heeft dit voor u verschillende consequenties: de kosten van de ontruiming zijn voor uw rekening en het betekent dat u geen woning meer tot uw beschikking heeft. U kunt misschien in aanmerking komen voor het Tweede Kans Beleid. Tip: overleg dit eens met de maatschappelijk werker van de afdeling. Deelname verkeer en Centraal Bureau Rijvaardigheid Indien u beschikt over een geldig rijbewijs of bromfietscertificaat en u wilt deelnemen aan het verkeer, is het verstandig dit vooraf te overleggen met de maatschappelijk werker. Niet Aangeboren Hersenletsel en bepaalde medicatie kunnen van invloed zijn op de rijvaardigheid. In wet- en regelgeving staat omschreven bij welke aandoeningen en/of medicijngebruik men (tijdelijk) niet mag deelnemen aan het verkeer zonder de CBR procedure te hebben doorlopen. In deze procedure staat onder andere beschreven dat u verplicht bent een melding te doen bij 4

7 veranderingen van lichamelijke en psychische gezondheid. Door het bezit van uw rijbewijs of bromfietscertificaat blijft u bevoegd. De beoordeling door het CBR zal uitwijzen of u ook medisch geschikt bent om deel te nemen aan het verkeer. Inboedelverzekering Lentis heeft voor zijn cliënten een inboedelverzekering afgesloten. Het verzekerde bedrag is maximaal ,00. Er is een eigen risico van 150,00 per claim. Ondersteuning door het Centrum voor Neuropsychiatrie Bij het regelen van de volgende zaken kunt u een beroep doen op het maatschappelijk werk van het Centrum voor Neuropsychiatrie: Hulp bij het laten inschrijven in de gemeente Tynaarlo. Dit is van belang wanneer u niet ergens in een gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven en indien u geen beschikking heeft over een correspondentieadres; Ondersteuning bij de aanvraag tot een uitkering, indien u geen inkomen tot uw beschikking heeft; Aanvraag bijzondere bijstand; Indicatie aanvragen bij verblijf langer dan een jaar in de kliniek of wanneer het om een vervolgsetting gaat zoals begeleid wonen; Ondersteuning bij de aanvraag voor zaakwaarneming, onderbewindstelling en/of mentorschap; Het inschakelen van een bureau dat namens u als zaakwaarnemer, bewindvoerder en/of mentor kan optreden; Inschrijving als woningzoekende of ondersteuning bij het in werking zetten van het Tweede Kans Beleid; WMO en medisch taxi vervoer aanvragen. 5

8 Vragen en meer informatie Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met de maatschappelijk werker van het Centrum voor Neuropsychiatrie. Lentis Centrum voor Neuropsychiatrie Telefoon Het maatschappelijk werk is bereikbaar van maandag tot en met donderdag, van uur tot uur via het secretariaat, telefoon (050) en website Postadres Centrum voor Neuropsychiatrie t.a.v. het secretariaat Postbus AC Zuidlaren Bezoekadres Centrum voor Neuropsychiatrie E KA Zuidlaren 6

9 7

10 8

11

12 Uitgave Afdeling Communicatie & Marketing L

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

1 van 7. Zorg. Autorijden

1 van 7. Zorg. Autorijden Dementie brengt veel problemen met zich mee. Niet alleen is de verzorging van iemand met dementie zwaar. Er kunnen ook juridische en financiële problemen bij komen kijken. Zorg dat u het tijdig en goed

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Zorg na ziekenhuisopname

Zorg na ziekenhuisopname Zorg na ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Inleiding Wellicht heeft u

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1

18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 18 worden Help?! Informatie over zaken die geregeld moeten worden voor uw kind 18 wordt 1 Inhoudsopgave: 1. Algemene informatie: Help mijn kind wordt 18! 2. DigiD aanvragen 3. Wajong aanvragen 4. Andere

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org

Colofon. Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch Bureau Wsnp Postbus 70503 5201 CD S-HERTOGENBOSCH www.wsnp.rvr.org Colofon Dit boekje is een uitgave van de Raad voor Rechtsbijstand s-hertogenbosch, Bureau Wsnp. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Persoonsgebonden budget AWBZ Van goede zorg verzekerd 2 Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2014 Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht)

Bijzondere voorwaarden Rechtsbijstandverzekering (Verzekeringsoverzicht) POLISVOORWAARDEN Rechtsbijstandverzekering voor particulieren Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arnhem MODEL RE 03.2.13 D INHOUD Algemene voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Pagina Artikel 1 Waar is deze

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie

AWBZ Wie betaalt wat?

AWBZ Wie betaalt wat? AWBZ Wie moet de doktersrekening betalen? Wie betaalt de bril van Mo? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) bepaalt welke kosten voor rekening van Zuidwester komen en welke kosten de cliënt zelf

Nadere informatie

Zorg Thuis. zorg in uw eigen vertrouwde omgeving

Zorg Thuis. zorg in uw eigen vertrouwde omgeving Zorg Thuis zorg in uw eigen vertrouwde omgeving DSV Verzorgd Leven is een protestants-christelijke organisatie die diensten verleent op het gebied van wonen, welzijn en zorg in de gemeenten Katwijk en

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie