BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN"

Transcriptie

1 ALGEMEEN

2 INLEIDING In deze folder geven wij informatie over woningen voor specifieke doelgroepen. Zoals woningzoekenden die een senioren-, zorg- of aangepaste woning nodig hebben. Deze woningen worden toegewezen op basis van de criteria uit de huisvestingsverordening van de gemeente Woudenberg van DEFINITIES EN ALGEMENE INFORMATIE Seniorenwoning: Woning die geschikt is voor senioren en woningzoekenden met een beperking. Dit zijn nultreden-, levensloopgeschikte-, aanpasbare woningen en rollator-, en rolstoel toe- en doorgankelijke woningen. Nultredenwoning: Woning die zonder trappen van buitenaf bereikbaar is en waarbij de primaire ruimtes (de keuken, het sanitair, de woonkamer en minimaal één slaapkamer) zich op dezelfde woonlaag bevinden; drempels in de woning zijn laag of ontbreken. Levensloopgeschikt: Woning die geschikt is of eenvoudig geschikt is te maken voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoner(s). Zorgwoning: Woning die vanwege bouwkundige specificaties en de aanwezigheid van zorginfrastructuur in de directe omgeving geschikt is voor het aanbieden van woonzorgarrangementen zoals zorg op afroep of 24-uurs zorg. Zorginfrastructuur: Het geheel van diensten en voorzieningen op het terrein van de zorg. 2

3 Aangepaste woning: Woning die is aangepast en waarin mensen met een ergonomische beperking (langer) zelfstandig kunnen blijven wonen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, maar ook om vrijwilligers en mantelzorgers. Als meedoen of zelfstandig wonen niet lukt zonder hulp, kan iemand de gemeente Woudenberg vragen om ondersteuning, zoals thuiszorg of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. U kunt hiervoor terecht bij Loket De Kleine Schans. Het Loket De Kleine Schans, gevestigd aan de Schans 29 in Woudenberg, is geopend van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot uur. Dit kan gewoon zonder afspraak. Ook zijn de medewerkers op deze tijden telefonisch bereikbaar. Indien u alleen s middags de gelegenheid heeft om langs te komen, dan kan dit op afspraak. Het telefoonnummer van het Loket De Kleine Schans is (033) De medewerkers zijn ook bereikbaar via Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Iedereen kan door ziekte of een handicap afhankelijk worden van langdurige zorg en ondersteuning. Voor die zorg, thuis of in een zorginstelling, hebben alle Nederlanders automatisch een verzekering: de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De AWBZ dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en die door bijna niemand op te brengen zijn. Om AWBZ-zorg te krijgen is een indicatie nodig. OM WELKE WONINGEN GAAT HET? De woningen per categorie: 1. Seniorenwoningen: Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente beslist op basis van de aard van de woning welke woningen worden aangemerkt als seniorenwoning. 3

4 2. Zorgwoningen categorie 1: De Orangerie: Kersentuin 55 t/m 81 even en oneven nummers met uitzondering van nr. 60 en 61. Vermeulenhof 19 t/m 27, 117 t/m 127 en 217 t/m Zorgwoningen categorie 2: Schans 35 t/m 43 even en oneven nummers, Schans 50 t/m 59 even en oneven nummers Maarten van Rossumweg 1 t/m 55 oneven nummers. Vermeulenhof 1 t/m 15, 101 t/m 115, 201 t/m 215, 2, 6 t/m 10, 14 t/m 30, 102 t/m Aangepaste woningen: Vallei Wonen beslist, afhankelijk van de aard en/of mate van aanpassing aan de woning, welke woningen worden aangemerkt als aangepaste woningen. HOE KOM IK AAN EEN SENIOREN-, ZORG- OF AANGEPASTE WONING? Om te reageren op de advertenties van de woningen van Vallei Wonen moet u zich eerst inschrijven als woningzoekende. Dat kan alleen als u aan de basisvoorwaarden voldoet. Voor uitgebreide informatie over inschrijven en hoe u het woningaanbod kunt ontvangen is er een aparte folder gratis beschikbaar: Een woning zoeken doe je zelf. WAT ZIJN DE BASISVOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING? U bent 18 jaar of ouder. U heeft de Nederlandse nationaliteit of u verblijft hier rechtmatig. WAT ZIJN DE BASISVOORWAARDEN VOOR TOEWIJZING? Uw (gezamenlijk) belastbaar jaarinkomen mag niet hoger zijn dan Uw (gezamenlijk) vermogen mag niet hoger zijn dan U heeft een economische/maatschappelijke binding aan de provincie Utrecht. 4

5 Een economische binding wil zeggen dat u: In de provincie Utrecht een vaste baan of minimaal een jaarcontract heeft van minimaal de helft van een werkweek, of: Als zelfstandig ondernemer in uw bestaan voorziet en u kunt aantonen dat uw bedrijf in de provincie Utrecht is gevestigd, of: Een voltijdse dagopleiding aan een erkende instelling in de provincie Utrecht volgt, die over een langere periode frequente aanwezigheid in de provincie Utrecht vereist. Een maatschappelijke binding wil zeggen dat u: Tenminste drie jaar onafgebroken in de provincie Utrecht woont en staat ingeschreven in de basisadministratie van uw gemeente, of Van de afgelopen tien jaar minstens zes jaar aaneengesloten in de provincie Utrecht heeft gewoond volgens de basisadministratie van uw gemeente. Geen bindingeisen zijn van toepassing op: Woningzoekenden waarvan redelijkerwijs niet of niet meer verwacht kan worden dat zij door het duurzaam verrichten van arbeid in hun bestaan kunnen voorzien. Hieronder vallen: - Gepensioneerden - Ernstig invaliden - Iemand die arbeidsongeschikt is en een IVA uitkering ontvangt Langdurig werklozen die minimaal 1 jaar staan ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen. Remigranten die nog geen zelfstandige woonruimte hebben. Woningzoekenden die door (echt)scheiding dringend zelfstandige woonruimte nodig hebben. Woningzoekenden die verblijven in een Blijf van mijn lijf huis van Kwintes te Amersfoort, waarmee in regionaal verband afspraken zijn gemaakt over het toewijzen van woningen. Asielzoekers die voor de eerste maal woonruimte zoeken. 5

6 AANVULLENDE SELECTIEVOORWAARDEN PER TYPE WONING: Seniorenwoningen: De minimum leeftijd van de woningzoekende is tenminste 55 jaar. De woningzoekende met de langste inschrijfduur gaat voor. Zorgwoningen en aangepaste woningen: De woningzoekende met de zwaarste zorgbehoefte gaat voor. De zorgbehoefte wordt bepaald op basis van de verstrekte indicatie zoals dat blijkt uit het besluit. Hierbij wordt vastgehouden aan een bepaalde rangorde. Bij zorgwoningen die vallen onder categorie 1: 1. Besluit toekenning AWBZ Zwaartepakket Zorg met verblijf t/m klasse 3; 2. Besluit toekenning AWBZ Zwaartepakket Zorg zonder verblijf Persoonlijke verzorging of verpleging; 3. Besluit toekenning Wmo Hulp bij het huishouden; 4. Woningzoekenden van 55 jaar of ouder. Bij zorgwoningen die vallen onder categorie 2: 1. Besluit toekenning AWBZ Zwaartepakket Zorg zonder verblijf Persoonlijke verzorging of verpleging; 2. Besluit toekenning Wmo Hulp bij het huishouden; 3. Woningzoekenden van 55 jaar of ouder. Bij aangepaste woningen: 1. Wmo-besluit tot toekenning financiële tegemoetkoming in verhuiskosten; 2. Wmo-besluit tot woningaanpassing 3. AWBZ-zwaartepakket 6 (woonlastentabel en vermogensgrens niet van toepassing.) Een aangepaste woning blijft uiterlijk één maand beschikbaar. Als er dan geen kandidaten zijn met een besluit zoals genoemd in 1t/m 3, wordt de woning vrijgegeven voor overige woningzoekenden. Zijn er meerdere woningzoekenden binnen dezelfde rangorde die reageren op een woning dan gaat de woningzoekende met de langste inschrijfduur voor. 6

7 URGENTIEVERKLARINGEN Een medische-, sociale- of financiële urgentieverklaring geldt niet voor zorgwoningen en aangepaste woningen. Heeft u vragen over deze folder of de inhoud ervan, neem dan contact op met Vallei Wonen. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. 7

8 Januari 2014 Schans KJ Woudenberg T: (033) E: I: Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv 8

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Urgentie: met voorrang een woning

Urgentie: met voorrang een woning op zoek naar woonruimte Urgentie: met voorrang een woning Wordt u plotseling geconfronteerd met een ernstig probleem, dat alleen kan worden opgelost met een andere woning? Dan kunt u misschien urgentie

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap

Belangenbehartiger Volmacht, onderbewindstelling en mentorschap Centrum voor Neuropsychiatrie Ouderenpsychiatrie Belangrijk genoeg om te lezen... Maarsheerd Handige tips bij al uw administratieve en financiële zaken Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Informatie

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur vragen over hulp bij het huishouden? VIA Houten, Vraagbaak voor Informatie en Advies Hollandsspoor 1 (in Loericker Stee), Houten Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Telefonisch bereikbaar:

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF

Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg 09/2013 KANSBRIEF Kansbrief Werk, Inkomen en Zorg KANSBRIEF Kansen in crisistijd De gevolgen van de economische crisis en de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden voor steeds meer mensen voelbaar. En die bezuinigingen

Nadere informatie