Paspoort van Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Paspoort van Amsterdam"

Transcriptie

1 Paspoort van Amsterdam WE ARE HELDHAFTIG VASTBERADEN BARMHARTIG Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning 1

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Medische zorg 6 opvoeding en zorg 15 onderwijs en volwasseneneducatie 22 Juridische hulp en andere rechten 27 Wonen en opvang 32 Werken en mensenhandel 37 Politie 41 terugkeer 45 Belangrijke organisaties en adressen 47 Medische zorg 48 Opvoeding en zorg 52 Onderwijs en volwasseneneducatie 52 Juridische hulp en overige rechten 54 Wonen en opvang 56 Dagopvang 58 Werken en mensenhandel 61 Terugkeer 62 Homo-, vrouwen- en migrantenorganisaties 63 Colofon 68 3

4 Inleiding Illegaliteit zal strafbaar gesteld worden. Degene die Nederland moet verlaten, en dat niet doet, is op dit moment al in overtreding en kan een hoge boete krijgen. Veel mensen zonder verblijfsvergunning zullen zich om die reden nog meer in de marge van de samenleving terugtrekken. Het gaat om vrouwen en mannen, kinderen en ouderen. Mensen die nooit een verblijfsvergunning hebben aangevraagd, van wie de verblijfsvergunning is verlopen of voor wie geldt dat de aanvraag voor een verblijfsvergunning definitief is afgewezen. Voor mensen zonder verblijfsvergunning die hulp nodig hebben, kan de angst om opgepakt en uitgezet te worden, een belemmering zijn om die noodzakelijke hulp ook daadwerkelijk te zoeken. Bij hulpverleners leeft mogelijk de vraag of hulp bieden aan mensen zonder verblijfsvergunning strafbaar is, of welke diensten en hulp nog wel kunnen worden verleend. Ook iemand die volgens de wet niet in Nederland mag zijn, heeft een aantal basisrechten die zijn verankerd in internationale verdragen. Hulp bieden aan een ongedocumenteerde is niet strafbaar, ook niet onder de aangescherpte wet- en regelgeving. Het doel van dit Paspoort van Amsterdam is tweeledig Het informeren van mensen zonder verblijfsvergunning over hun rechten en waar ze in Amsterdam naartoe kunnen gaan voor advies en hulp. Alle betrokken hulp- en dienstverleners in Amsterdam informeren over het feit dat ook mensen zonder verblijfsvergunning geholpen kunnen - en soms moeten - worden. Tevens wordt aandacht en begrip gevraagd voor de kwetsbare postie waarin veel ongedocumenteerden zich bevinden. 4

5 We hopen dat de inhoud van dit paspoort ertoe leidt dat het voor ongedocumenteerden en hulpverleners helder is welke zorg en diensten kunnen worden gevraagd en geboden. Dit om de basisrechten van mensen zonder verblijfsvergunning in Amsterdam te waarborgen. Een soortgelijke gids is op 21 maart 2012 gepresenteerd in een tiental Nederlandse steden. Het wordt uitgegeven en verspreid door hulporganisaties voor mensen zonder verblijfsvergunning in Nederland. We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn. In juni zal een herdruk verschijnen, waarbij rekening gehouden zal worden met kritiek en aanvullingen van organisaties en de doelgroep zelf. Opmerkingen, aanvullingen en correcties zijn dan ook van harte welkom op: Namens de initiatiefnemers ASKV / Steunpunt Vluchtelingen Dokters van de Wereld Wereldhuis Maart

6 Medische zorg Mensen zonder verblijfsvergunning hebben recht op medisch noodzakelijke zorg. Dit betekent dat alle zorg die volgens een arts medisch noodzakelijk is voor het welzijn van de patiënt, geboden moet worden. Veel hulpverleners zijn daar niet van op de hoogte en dat geldt ook voor de ongedocumenteerden zelf. Men denkt bijvoorbeeld dat mensen zonder verblijfsvergunning alleen recht hebben op spoedeisende hulp. Dat is dus niet het geval! Kan ik naar een dokter? In Nederland heeft u als ongedocumenteerde recht op medisch noodzakelijke zorg. U kunt daarvoor zeker naar een dokter. Elke dokter heeft een zorgplicht, wat inhoudt dat hij u niet mag weigeren omdat u geen verblijfsvergunning heeft en daardoor geen ziektekostenverzekering kunt afsluiten. Moet ik een dokter vertellen dat ik geen verzekering en geen verblijfsvergunning heb? Het is voor een dokter belangrijk om vanaf het eerste contact te weten dat u geen verblijfsvergunning heeft en onverzekerd bent. Alle informatie die u aan een dokter verstrekt, is vertrouwelijk. Dokters en andere zorgverleners zijn verplicht om persoonlijke informatie over u geheim te houden. Zij mogen niet samenwerken met de politie of de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Wat moet ik doen als ik de medische kosten niet kan betalen? In principe moet u betalen voor de medische zorg die u krijgt. Maar een dokter mag u niet weigeren omdat u geen geld heeft. Als u hem niet kunt betalen, dan is het van belang om uw dokter dat meteen te vertellen. Ook als u heeft uitgelegd dat u niet kunt betalen, kan een dokter nog rekeningen sturen. Antwoord altijd op deze rekeningen en geef aan waarom u niet kunt betalen. Ook kunt u met een dokter afspreken dat u in termijnen betaalt. Spreek dan bijvoorbeeld een maandelijks bedrag af dat u zo goed mogelijk na kunt komen. Alleen als is aangetoond dat u de doktersrekening werkelijk niet kunt betalen, dan kan een dokter een groot deel van de kosten terugkrijgen via het College 6

7 Voor Zorgverzekeringen (CVZ). Vraag uw dokter te kijken op: (zie financiering en zorg aan onverzekerbare vreemdelingen ). Wat houdt de CVZ-regeling in? Het College Voor Zorgverzekeringen (CVZ) voert een landelijke regeling uit waarbij zorgverleners de oninbare kosten (gedeeltelijk) kunnen declareren voor verleende zorg aan mensen zonder verblijfsvergunning. Informatie over vergoedingen aan zorgverleners van medisch noodzakelijke zorg aan ongedocumenteerden, gecontracteerde instellingen, declaratieformulieren, etc., vindt u op: Tel: voor adressen zie pagina 48 Welke hulp moet een dokter me geven? Een dokter moet patiënten zo goed mogelijk helpen. Dat betekent dat hij altijd passende en verantwoorde zorg moet geven. U heeft als ongedocumenteerde recht op medisch noodzakelijke zorg. Medisch noodzakelijke zorg is alle zorg die in het basispakket zit (het basispakket is de zorg die normaal gesproken door de zorgverzekeraar kan worden vergoed). Naar welke dokter kan ik gaan? In Nederland moet u altijd eerst naar een huisarts. De huisarts gaat samen met u na welke problemen er zijn. Wanneer uw huisarts verdere behandeling medisch noodzakelijk vindt, dan kan hij zelf een behandeling starten of u verwijzen naar een andere behandelaar of een specialist. Alle huisarts in Nederland zijn aangesloten bij de CVZ-regeling. Soms zijn huisartsen hier zelf niet goed van op de hoogte. In dat geval kunt u bijvoorbeeld de informatie laten zien die in deze gids staat. Hoe vind ik een huisarts? In Amsterdam zijn teveel huisartsen om hier allemaal te noemen. In geval van ziekte kunt u zelf een afspraak maken bij een huisarts bij u in de buurt. De meeste huisartsen werken in hun eigen postcodegebied, zodat ze hun patiënten in geval van ernstige ziekte ook thuis kunnen bezoeken. Daarom zal een 7

8 huisarts altijd vragen naar uw woonadres (deze gegevens mag de huisarts nooit aan andere mensen of instanties doorgegeven, behalve aan andere artsen of zorgverleners die u zullen helpen). Als u geen woonadres heeft, kunt u dat het beste gewoon uitleggen. Probeer een huisarts te vinden in uw eigen postcodegebied. U kunt aan vrienden of kennissen uit de buurt vragen of zij hun huisarts kunnen aanbevelen. Ook via websites kunt u een huisarts vinden: (het kopje Zorgverleners: vind en vergelijk zorg bij u in de buurt en voer uw postcode in om zorgverleners in uw eigen buurt te vinden) Als u hulp nodig heeft bij het vinden van een huisarts in Amsterdam, dan kunt u contact opnemen met Dokters van de Wereld. Zie hiervoor: voor contactgegevens zie pagina 49 Belangrijk: Bel de huisarts of ga langs om een afspraak te maken. Vraag of u zich bij de praktijk mag inschrijven als vaste patiënt. Als er spoed bij is, vertel dit dan aan de telefoon. Sla het nummer op zodat u het altijd bij de hand heeft. Als de huisartspraktijk dicht is, dan kunt u de huisartsenpost bellen op telefoonnummer: (regio Amsterdam). Het is het beste om telkens naar dezelfde huisarts te gaan omdat hij of zij uw situatie kent. In de meeste praktijken is het mogelijk om door een vrouwelijke arts geholpen te worden als u dat wilt. Vraag hiernaar als u de afspraak maakt. Voor medicijnen kan de huisarts u een recept meegeven voor de apotheek. Voor verdere onderzoeken of behandeling kan de huisarts u verwijzen naar een specialist in een ziekenhuis. Bereid u voor op het bezoek bij de huisarts. Wat zijn uw klachten precies? Wat wilt u precies aan de huisarts vragen? Waar kan ik naartoe als ik geen huisarts kan vinden? Als u geen huisarts heeft, kunt u gebruik maken van de Kruispost. Hier werken vrijwillige huisartsen. De Kruispost verleent medische en psychosociale zorg aan onverzekerden en mensen zonder verblijfsvergunning in Amsterdam. Er 8 Medische Zorg

9 zal worden gevraagd om een bijdrage aan mensen die zich niet kunnen verzekeren. Aan mensen die zich wel kunnen verzekeren wordt gevraagd om het consult helemaal te betalen (huisartsentarief). voor contactgegevens zie pagina 50 Wat kan ik doen in een noodsituatie? Ook voor dringende problemen kunt u overdag de huisarts bellen. Vertel aan de telefoon dat het dringend is. Bel s avonds of in het weekend de Centrale Huisartsenpost in Amsterdam. Het is belangrijk dat u al bekend bent bij een huisarts in Amsterdam. Probeer u en uw gezin daarom alvast in te schrijven bij een huisartspraktijk. Centrale Huisartsenpost Amsterdam Tel: Openingstijden: tussen uur s avonds en 8.00 uur s morgens, en in het weekend. De kosten hangen af van de zorg die nodig is. Als u niet kunt betalen en dat ook heeft aangetoond, dan kan de huisartsenpost de kosten terugvragen bij het CVZ. In acute situaties, zoals een ongeluk of levensbedreiging: Bel 112 voor een ambulance (gratis nummer). Of ga zelf naar de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Kan ik ook naar de apotheek voor medicijnen? Als de huisarts of specialist u een recept heeft gegeven voor de apotheek en u kunt de medicijnen niet zelf betalen, dan moet u in Amsterdam naar één van de volgende vestigingen gaan. Bij de apotheken op pagina 48 kunt u de medicijnen meekrijgen, ook als u niet alles vooraf kunt betalen. Niet alle medicijnen worden vergoed. Medicijnen zonder recept worden in ieder geval niet vergoed. Kan ik naar de fysiotherapeut? U kunt naar de fysiotherapeut maar de eerste 12 behandelingen moet u altijd zelf betalen. Pas na 12 behandelingen kan de fysiotherapeut de kosten bij het CVZ declareren als is aangetoond dat de behandeling van een fysiotherapeut werkelijk medisch noodzakelijk is en u zelf de behandeling niet kunt betalen. Op de website van de gemeente Amsterdam kunt u onder het kopje Gezondheid via de sociale kaart een fysiotherapeut bij u in de buurt vinden: 9

10 Kan ik naar de tandarts? U kunt naar elke tandarts, maar tandzorg voor volwassenen moet altijd zelf betaald worden. Alleen voor kinderen jonger dan 18 jaar kan een tandarts een deel van de kosten via het CVZ declareren. Om een tandarts in uw eigen buurt te vinden kunt u kijken op de website Tandartsen hanteren hun eigen prijzen. Om deze prijzen te vergelijken kunt u kijken op Deze onafhankelijke website vergelijkt de prijzen van tandartsen in een bepaald postcodegebied. Als u de tandarts niet kunt betalen maar wel erge kiespijn hebt, dan kunt u ook naar de tandarts van de Kruispost gaan. Deze tandheelkundige zorg wordt tweemaal per maand geboden. Voor een consult wordt een eigen bijdrage gevraagd als vergoeding voor de materialen. Zie verder: voor contactgegevens zie pagina 50 Kan ik naar het ziekenhuis? U kunt in principe alleen naar het ziekenhuis met een verwijsbrief van de huisarts. Als u geen verblijfsdocument heeft, moet u een afspraak maken bij het OLVG of AMC. Deze ziekenhuizen zijn aangesloten bij de CVZ-regeling. Als is aangetoond dat u de kosten van de behandeling werkelijk niet kunt betalen, dan kan het ziekenhuis de kosten declareren bij het CVZ. voor contactgegevens zie pagina 48 Belangrijk: In acute en levensbedreigende situaties kunt u altijd bij de Spoedeisende Hulp van ieder ziekenhuis in Amsterdam terecht. In dat geval hoeft u geen verwijsbrief van de huisarts te hebben. Kan ik naar een psycholoog of psychiater? Als u last heeft van psychische problemen, bijvoorbeeld ernstige angsten of depressieve gevoelens, dan kunt u hulp krijgen van een psycholoog of psychiater. Ook hiervoor moet u eerst naar een huisarts. De huisarts bepaalt of de psychische klachten zo ernstig zijn dat een verwijzing nodig is voor specialistische hulp. In dat geval krijgt u een verwijsbrief mee. Ook voor geestelijke gezondheidszorg geldt de CVZ-regeling.Als een huisarts heeft bepaald dat een behandeling medisch noodzakelijk is en u krijgt geen toegang tot de GGZ, neem dan voor bemiddeling contact op met een van onderstaande organisaties: Dokters van de Wereld: voor contactgegevens zie pagina 49 Medisch Opvangproject Ongedocumenteerden (MOO): voor contactgegevens zie pagina Medische Zorg

11 Belangrijk: In geval van ernstige problemen en (levens)gevaar voor uzelf of mensen in uw omgeving kunt u bellen met de huisartsenpost. Als de patiënt geen huisarts heeft, belt u 112. Let op: dit mag alleen in zeer ernstige en levensbedreigende situaties! Voor sommige behandelingen zijn wachtlijsten in Amsterdam (bijvoorbeeld trauma-behandeling). Mocht u gedurende de wachttijd hulp nodig hebben, dan kunt u dit bij uw huisarts aangeven. Mogelijk kan de huisarts uw klachten verlichten door met u te praten of bepaalde medicijnen voor te schrijven. Bij dreigend gevaar voor een suïcide (zelfmoord) poging kunt u anoniem bellen met 113. Dit is een gratis hulplijn en 24 uur per dag beschikbaar. Via deze telefonische hulplijn kunt u met een deskundige over uw probleem praten. Indien nodig kunnen zij u ook in contact brengen met een hulpverlener. Zie verder: Bij wie kan ik terecht met een besmettelijke ziekte? HIV en SOA s Door verschillende seksuele contacten kan men ziektes aan elkaar overdragen. Als u verschillende seksuele contacten heeft gehad, is het belangrijk om te weten of u besmet bent met één van deze ziektes. Bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) kun u zich gratis en anoniem laten testen. Ook kan de GGD u helpen met een behandeling. Bij de SOA polikliniek (SOA staat voor Seksueel Overdraagbare Aandoeningen ofwel geslachtsziekten) van de GGD Amsterdam kunt u terecht voor gratis onderzoek en, indien nodig, behandeling van SOA. Zie verder: Meer informatie over SOA en HIV kunt u vinden op de website van SOA-AIDS Nederland: of via de de hulp- en informatielijn, telefoon (10 cent per minuut). Een andere optie is om uw vragen per te stellen via Seksuele hulpverlening Sense staat voor seksuele hulpverlening. Al uw vragen over geslachtsziekten (SOA/HIV), (on)gewenste zwangerschap, abortus, seksualiteit en anticonceptie kunt u hier stellen. Ook kan hier een spiraaltje worden geplaatst om zwangerschap te voorkomen. Sense is gevestigd bij de SOA poli van de GGD. Wel is er een aparte website: voor contactgegevens zie pagina 50 11

12 Tuberculose Tuberculose (TBC) is een infectie waar men ernstig ziek van kan worden. Dit kan vooral schadelijk zijn voor de longen. De aandoening kan besmettelijk zijn. Klachten die horen bij tuberculose zijn hoesten, bloed ophoesten, koorts, nachtelijk zweten, vermoeidheid en verminderde eetlust. Als u vermoedt dat u besmet bent met tuberculose of als u met iemand in aanraking bent geweest die (vermoedelijk) besmet is, dan kunt u zich gratis laten testen bij de GGD. Ook de behandeling is gratis, als dit nodig is. Om een afspraak te maken bij de GGD heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts of een arts van de Kruispost. voor contactgegevens zie pagina 50 Ik ben zwanger, wat moet ik doen? Als u zwanger bent, dan kunt u na drie maanden een afspraak maken bij een verloskundige. Het OKC kan u verwijzen naar een verloskundige. Voor het adres van een OKC bij u in de buurt kunt u kijken op: Deze zal controleren of de zwangerschap goed verloopt en of u en uw kindje gezond zijn. Ook zal de verloskundige ervoor zorgen dat de bevalling van tevoren goed geregeld is. zie hoofdstuk Wonen en opvang voor mogelijk onderdak rondom de bevalling op pagina 32 Belangrijk: In Nederland bevallen veel vrouwen thuis met hulp van de verloskundige. Alleen als de verloskundige aangeeft dat er medische redenen (als baby of de moeder gevaar lopen bij de bevalling) zijn voor een bevalling in het ziekenhuis, kunnen deze kosten worden vergoed door het CVZ. Als er geen medische redenen zijn, dan wordt alleen een thuisbevalling vergoed. Voor de bevalling kunnen alle ziekenhuizen (dus niet alleen het OLVG en AMC) de kosten declareren bij het CVZ als is aangetoond dat u de kosten zelf niet kunt betalen. Kraamzorg helpt de moeder in de eerste dagen na de bevalling. Als door u is aangetoond dat u de kraamzorg niet kunt betalen, dan kan dit ook vergoed worden door het CVZ. Vraag aan uw verloskundige bij welk kraamzorgbureau u zich het beste kunt aanmelden. zie hoofdstuk Opvoeding en zorg op pagina 15 Ik wil me graag verzekeren, kan dat? Als u geen verblijfsvergunning heeft, dan kunt u zich in Nederland niet verzekeren tegen ziektekosten. Als u rechtmatig in Nederland verblijft, bent u verplicht een zorgverzekering af te sluiten. 12 Medische Zorg

13 Mensen die op een werk- of toeristenvisum in Nederland verblijven, zijn ook verplicht een (reis)verzekering te nemen. Mensen die afkomstig zijn uit of een verblijfsvergunning hebben in een andere EU-land, zijn verplicht om zich in dat land te verzekeren tegen ziektekosten. Voor meer informatie en advies over zorgverzekeringen kunt u bellen met: De Nationale Ombudsman / Project Zorgverzekeringen Zorgverzekeringslijn: (gratis, maandag t/m vrijdag tussen en 16.00). Website: Ik zit in een procedure, ben ik dan verzekerd? Als u in een procedure voor een verblijfsvergunning zit, dan heeft u soms recht op de Regeling Verstrekkingen Bijzondere groepen vreemdelingen (Rvb). Dit is een uitkering van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), in combinatie met een ziektekostenverzekering. In het geval er voor u een procedure loopt, vraag dan aan uw advocaat of u ook recht heeft op COA-verstrekkingen. Als medische zorg wordt geweigerd, wat kan ik doen? Veel dokters kennen de regelingen voor mensen zonder verblijfsvergunning niet zo goed. Daarom is het belangrijk uw dokter te informeren. U kunt hem vragen op de website van CVZ te kijken (www.cvz.nl, onder financiering en dan zorg aan onverzekerbare vreemdelingen ). Of u kunt contact opnemen met een lokale bemiddelingsorganisatie waar u bekend bent. Ook kunt u contact opnemen met Dokters van de Wereld. Dokters van de Wereld / Project MEDOC Het Medoc project van Dokters van de Wereld is gericht op de toegang tot medische zorg. Veel mensen zonder verblijfsvergunning vinden het lastig om medische zorg te vragen en weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Via de landelijke Hulplijn en informatiespreekuren kunt u vragen stellen en informatie krijgen over uw basisrechten en mogelijkheden. Ook kan Dokters van de Wereld voor u bemiddelen wanneer u geen zorg krijgt omdat u zich niet kunt verzekeren. U kunt bij het Medoc project terecht voor: Informatie over uw rechten, plichten en de toegang tot medische zorg; Bij toegangsproblemen omdat u ongedocumenteerd bent (bijvoorbeeld als u niet wordt geholpen door een zorgverlener), biedt Dokters van de Wereld bemiddeling. Er wordt dan contact opgenomen met de zorgverlener of instelling. 13

14 Een MEDOC-boekje (een mobiel medisch dossier). In dit boekje kunt u al uw medische gegevens laten noteren. U kunt het boekje meenemen als u een dokter bezoekt. Deze kan ook medische informatie in het boekje bijhouden. U kunt het boekje zelf bij zich houden zodat u een eigen mobiele medische dossier mee kunt nemen naar iedere medische afspraak. Telefonische hulplijn van Dokters van de Wereld: Laat een bericht achter met uw naam en telefoonnummer. Dokters van de Wereld neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. voor contactgegevens zie pagina 49 Ook kunt u contact opnemen Lampion, het landelijke kennis- en adviescentrum voor zorg aan ongedocumenteerden (alleen telefonisch bereikbaar op nummer: op dinsdag en donderdag uur). 14 Medische Zorg

15 Opvoeding en zorg In Nederland hebben alle kinderen recht op bescherming, goede zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen, ook kinderen zonder verblijfsvergunning. Die rechten zijn vastgelegd in Europese en universele verdragen en in verschillende Nederlandse wetten, waaronder de Grondwet. In het dagelijks leven veroorzaakt onbekendheid met de rechten en ook plichten van ongedocumenteerde kinderen soms grote problemen. Juist voor deze kwetsbare groep is het van groot belang dat allen die een rol spelen in hun leven op de hoogte zijn van het recht op gelijke behandeling van alle kinderen. Ook als ouder zonder verblijfsvergunning kunt u in Amsterdam hulp krijgen bij de zorg en opvoeding van uw kind. In dit paspoort zijn de belangrijkste zaken over kinderen opgenomen. Uitgebreide informatie over rechten van kinderen en praktische hulp is de vinden in: De Kleine Gids, rechten van kinderen zonder papieren, Waar moet ik op letten als mijn kind is geboren? Er zijn twee dingen die belangrijk zijn: de zorg voor uw kind en het doen van aangifte van de geboorte van uw kind. Voor zorg kunt u terecht bij het Ouderen Kindcentrum (OKC) en voor geboorteaangifte bij de gemeente. Ik heb een kind gekregen, moet ik het laten registreren? Ieder kind dat in Nederland geboren wordt, moet binnen drie dagen bij de gemeente waar het werd geboren, geregistreerd worden. Dat heet geboorteaangifte. De gemeente maakt een geboorteakte. Die is belangrijk voor de rest van het leven van het kind, om aan te tonen wanneer het geboren is en wie de ouders zijn. Bewaar de geboorteakte dan ook goed. Een gemeente mag niet weigeren om uw kind te registreren. De aangifte moet gebeuren door iemand die bij de geboorte aanwezig was. Ook een ouder zonder verblijfsvergunning heeft het recht om geboorteaangifte te doen. Omdat het soms spannend kan zijn om als ongedocumenteerde ouder de geboorte van uw kind aan te geven, kan ook iemand anders die bij de geboorte aanwezig was en wél legaal is, de geboorteaangifte doen (bijvoorbeeld de verloskundige of een buurvrouw). 15

16 Belangrijk: Ambtenaren van de burgerlijke stand hebben in principe geen taak om mensen zonder verblijfsvergunning op te sporen en aan te geven bij de politie. Gegevens over uw kind mogen alleen verstrekt worden aan de GGD die de informatie gebruikt voor gezondheidsvoorzieningen zoals inentingen. De gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet verstrekt aan anderen. Voor het adres van een stadsdeelkantoor bij u in de buurt kunt u kijken op: Welke nationaliteit krijgt mijn kind? Een kind dat in Nederland wordt geboren uit ongedocumenteerde ouders, krijgt niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. De nationaliteit hangt af van de nationaliteitswetgeving van de herkomstlanden van beide ouders. Meestal krijgt een kind de nationaliteit van de moeder. Als de ouders getrouwd zijn of als de vader het kind erkent, dan krijgt het kind meestal de nationaliteit van de vader. Als de vader Nederlander is, dan krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit als de vader het kind erkent vóór de zevende verjaardag. Bij erkenning van het kind vóór de geboorte door een Nederlandse vader, krijgt het kind automatisch vanaf de geboorte de Nederlandse nationaliteit. Kan mijn kind worden erkend door de vader? Erkenning betekent dat de vader van het kind officieel vastlegt dat hij de juridische vader is. Als de ouders getrouwd zijn, hoeft het kind niet door de vader erkend te worden; dat gebeurt dan automatisch. Als de ouders niet getrouwd zijn, moet de vader het kind erkennen voor of na de geboorte. Zeker wanneer de moeder niet over de Nederlandse nationaliteit beschikt, is het erg belangrijk voor het kind dat de vader (bij voorkeur vóór de geboorte) het kind erkent. Erkenning door ongedocumenteerde ouders Ook als beide ouders ongedocumenteerd en ongehuwd zijn, kan een kind erkend worden bij de gemeente. Daarvoor moeten de ouders beschikken over een geldig (niet-nederlands) identiteitsbewijs en over een gelegaliseerde en geverifieerd bewijs van ongehuwd zijn. Dit bewijs kan worden aangevraagd bij de gemeente in het land van herkomst. (zie ook: De Kleine Gids, p. 65) Ga voor meer informatie over het legaliseren van documenten naar: Kan mijn kind een verblijfsvergunning krijgen? Als één van de ouders die het kind heeft erkend een verblijfsvergunning heeft, 16 OPVOEDING EN Zorg

17 dan kan een aanvraag voor een verblijfsvergunning worden gedaan voor het kind bij de legaal in Nederland verblijvende ouder. De aanvraag moet zo snel mogelijk na de geboorte van uw kind worden ingediend bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het is belangrijk dat de aanvraag op de juiste wijze wordt ingediend. Het is aan te raden deze aanvraag te laten begeleiden door een advocaat. Als aan de voorwaarden voor verstrekking wordt voldaan, kan voor uw kind ook een toelage (een Rvb: Regeling verstrekkingen voor bepaalde categorieën vreemdelingen) worden aangevraagd. Deze aanvraag moet binnen 2 weken nadat het recht is ontstaan, worden ingediend. Zie verder: Wie kan mij helpen bij vragen over zwangerschap en bevallen, opvoeding en opgroeien? Het Ouder- en Kindcentrum (OKC) is daarvoor het belangrijkste steunpunt in de buurt. Het OKC is toegankelijk voor alle inwoners van Amsterdam, ook voor ongedocumenteerden. U kunt daar voor heel veel vragen terecht. Deze kunnen gaan over zwangerschap en bevalling, de zorg voor moeder en kind kort na de bevalling, de gezondheid van uw kind in de kleuter- en basisschoolleeftijd en de puberteit en over gezonde voeding en over speelmogelijkheden. Het OKC verwijst ook door naar andere instanties. Voor het adres van een OKC bij u in de buurt kunt u kijken op: Ook kunt u voor meer informatie naar: Hoe werkt het OKC? Het OKC is een samenwerkingsverband van verloskunde, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en instellingen die opvoed- en opgroeiondersteuning bieden. Het OKC let samen met u op de ontwikkeling van uw kind. Als u zich zorgen maakt, dan wordt er goed naar gekeken en naar geluisterd. De zorg van het OKC is in principe gratis, tenzij er een prijs vermeld staat. Als ik zwanger ben, kan ik dan ook naar het OKC? Ja, in het OKC kunt u terecht voor alle vragen die te maken hebben met zwangerschap en bevalling. Zwangere vrouwen bezoeken meestal vanaf de twaalfde week ook een verloskundige. De verloskundige zorgt voor uw gezondheid en de gezondheid van de baby tijdens de zwangerschap, let op eventuele risico s en helpt u bij de geboorte. Dit is meestal thuis maar kan ook in het ziekenhuis. Dat laatste kan alleen als er medisch gezien aanleiding voor is. zie hoofdstuk Medische zorg op pagina 6 17

18 Op welke zorg kan ik rekenen, kort na de geboorte van mijn kind? Als uw baby tussen de 4 en 7 dagen oud is, komt een medewerker van de jeugdgezondheidszorg bij u thuis. Uw baby krijgt een gehoortest en een hielprik. Daarnaast komt de verpleegkundige van het consultatiebureau de tweede week na de geboorte bij u thuis om kennis te maken en u te informeren over de dienstverlening van het consultatiebureau van het OKC. U kunt aan hem of haar altijd uw vragen voorleggen. Alles wat u vertelt, wordt als vertrouwelijke informatie behandeld. Wat gebeurt er op het consultatiebureau van het OKC? Op het consultatiebureau werken artsen en verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de jeugdgezondheidszorg. Zij volgen uw kinderen in de groei en ontwikkeling van 0 t/m 4 jaar. Uw kind krijgt op het consultatiebureau ook inentingen volgens het rijksvaccinatieprogramma. U kunt rustig vertellen dat u ongedocumenteerd bent, als dat van belang is. Het consultatiebureau behandelt uw gegevens vertrouwelijk. En als mijn kind ouder is, kan ik dan ook naar het OKC voor advies? De jeugdgezondheidszorg valt samen met de schoolgezondheidszorg (SGZ). Dit is er voor kinderen van 4 tot 19 jaar. Alle kinderen worden onderzocht als ze 5, 10 en 13 jaar zijn. Behalve de gezondheid worden ook gezond eten, school, sport en beweging, vriendjes en vriendinnetjes en opvoeding besproken. Gedurende deze leeftijdsperiode ontvangt u drie keer een uitnodiging voor een bezoek van uw kind aan de SGZ: twee keer op de basisschool en één keer op het voortgezet onderwijs. Mocht u zelf tussentijds een afspraak willen maken, dan kan dat altijd via telefoonnummer: Waar kan ik terecht als mijn kind gedragsproblemen of psychische problemen heeft? Met dergelijke problemen moet u in Amsterdam altijd eerst naar uw huisarts. Hij zal in overleg met u nagaan welke vorm van hulp nodig is. De huisarts kan u zo nodig verwijzen naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, de Jeugd GGZ: Deze instelling biedt hulp aan kinderen en jongeren met psychische problemen of psychosociale klachten die zo ernstig zijn dat ze daardoor in hun ontwikkeling worden bedreigd. Ook ongedocumenteerde kinderen hebben recht op deze 18 OPVOEDING EN Zorg

19 hulp. De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken, gezinsgesprekken, oudergesprekken, groepsgesprekken, gebruik van medicijnen of combinaties hiervan. Het is belangrijk om meteen te vertellen dat u ongedocumenteerd bent om zo problemen voor de behandelaar en uzelf te voorkomen. De behandelaar is verplicht om u eerst rekeningen te sturen. Pas als is aangetoond dat u werkelijk niet kunt betalen voor de zorg, kan de behandelaar de kosten declareren bij het CVZ. Als uw kind moet worden opgenomen in een GGZ instelling, dan moet deze instelling een contract hebben met het CVZ. Als u de kosten zelf niet kunt betalen, dan kan een instelling bijna alle kosten vergoed krijgen van het CVZ. Zie verder: zie hoofdstuk Medische zorg op pagina 6 Waar kan mijn kind nog meer terecht voor vragen en advies? Kinderen en jongeren kunnen ook zelf, zonder hun ouders, hulp of advies krijgen bij verschillende instanties De kindertelefoon Hier kan je jouw verhaal kwijt als je problemen hebt met bijvoorbeeld eenzaamheid, pesten, mishandeling. Medewerkers luisteren naar je en kunnen je als dat nodig is door verwijzen naar de juiste instelling. Bellen kan elke dag tussen uur op telefoonnummer: Dit is gratis. Voor meer informatie: Het Jongeren Informatie Punt (JIP) Het JIP geeft informatie en advies over werk, school, drugs, geld, huisvesting, rechten en plichten, seks en vrije tijd. Je kunt anoniem en gratis bij een JIP terecht met je vragen. Voor meer informatie: Op deze site is allerlei informatie te vinden die voor jongeren van belang is en je kan per vragen stellen. Jonge moeders zelfstandig Dit is een organisatie voor zwangere meisjes en jonge moeders die hulp zoeken. Je vindt er alle informatie die nodig is als je jong bent en zwanger of als je jonge moeder bent. Ook zijn er cursussen. Voor meer informatie: Jongerencentra In Amsterdam zijn in iedere wijk jongerencentra. Jongeren kunnen daar elkaar 19

20 ontmoeten en zij kunnen er terecht voor bijvoorbeeld gebruik van internet, sport en fitness, workshops en op excursies. Kijk op voor het jongerencentrum bij u in de buurt. Sommige centra zijn speciaal voor meiden. Kinderclubs Veel buurthuizen hebben speciale activiteiten voor kinderen. Heb ik recht op kinderbijslag voor mijn kind? Kinderbijslag is een maandelijkse tegemoetkoming in de kosten voor het opvoeden van kinderen tot achttien jaar. Ook ouders zonder verblijfsvergunning hebben geld nodig om hun kind te onderhouden. Toch zijn zij formeel uitgesloten van de kinderbijslag. Sociale verzekeringsadvocaten hebben het met een beroep op de rechten van het kind in een aantal zaken voor elkaar gekregen dat kinderbijslag werd toegekend. U kunt als ongedocumenteerde ouder kinderbijslag aanvragen als u een zekere periode rechtmatig in Nederland heeft verbleven, bijvoorbeeld als u ooit een aanvraag voor een verblijfsvergunning heeft gedaan en de beslissing op die aanvraag in Nederland mocht afwachten. Hoe lang u precies rechtmatig moet zijn geweest, is nog niet vastgelegd door de rechter. Belangrijk: Als er nog een procedure voor een aanvraag van een verblijfsvergunning loopt, kunt u een aanvraag voor kinderbijslag indienen. Ook als u op dit moment illegaal bent, maar wel een zekere periode rechtmatig in Nederland heeft verbleven, is het aan te raden om kinderbijslag aan te vragen. Hoe kan ik kinderbijslag aanvragen? Kinderbijslag kan worden aangevraagd door een aanvraagformulier te downloaden van de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en daarop te verwijzen naar uw persoonlijke situatie en de rechterlijke uitspraken. Zie voor het aanvraagformulier: Kijk voor de precieze manier van aanvragen en voor de rechterlijke uitspraken op: Voor meer informatie en hulp kunt u contact opnemen met Defence for Children: voor contactgegevens zie pagina OPVOEDING EN Zorg

PASPOORT VAN AMSTERDAM. Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning

PASPOORT VAN AMSTERDAM. Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning PASPOORT VAN AMSTERDAM Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning 1 Inhoudsopgave PASPOORT VAN AMSTERDAM Inleiding 4 Medische zorg 6 Opvoeding en zorg 15 Onderwijs en volwasseneneducatie 22 Juridische

Nadere informatie

PASPOORT VAN AMSTERDAM. Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning

PASPOORT VAN AMSTERDAM. Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning PASPOORT VAN AMSTERDAM Basisrechten voor mensen zonder verblijfsvergunning 1 Inhoudsopgave PASPOORT VAN AMSTERDAM Inleiding 4 Medische zorg 6 Opvoeding en zorg 15 Onderwijs en volwasseneneducatie 22 Juridische

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Rechten voor kinderen van slachtoffers van mensenhandel

Rechten voor kinderen van slachtoffers van mensenhandel Rechten voor kinderen van slachtoffers van mensenhandel Inleiding In deze folder vindt u informatie over de rechten van kinderen van slachtoffers van mensenhandel. Het gaat specifiek over kinderen van

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

Voordat jouw asielprocedure begint

Voordat jouw asielprocedure begint Voordat jouw asielprocedure begint Waarom krijg je deze folder? Je wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen land niet veilig zijn en

Nadere informatie

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra

UMC Kraamzorg. De zorgverzekering voor universitair medische centra UMC Kraamzorg De zorgverzekering voor universitair medische centra De zorgverzekering voor universitair medische centra 3 Bij een speciale gebeurtenis hoort speciale zorg UMC Zorgverzekering feliciteert

Nadere informatie

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken

voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken voor al uw vragen over opgroeien en opvoeden en voor gezondheidsonderzoeken Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor iedereen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst

tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst tegemoetkoming scholieren een gift voor je toekomst Je wordt 18 jaar en je doet een opleiding in het voortgezet onderwijs of in het volwassenenonderwijs. Voor school moet je dan van alles aanschaffen.

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind jonger is dan 18 jaar en voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, kunt u een tegemoetkoming ouders aanvragen. U komt er eerder voor

Nadere informatie

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden

Welkom bij Centrum Jeugd. Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Informatie voor kinderen, jongeren en hun familieleden Welkom bij Centrum Jeugd Je gaat deelnemen aan een van de behandelingen bij Centrum Jeugd van GGz Breburg. De behandelaren

Nadere informatie

De Basisregistratie Personen:

De Basisregistratie Personen: De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 2 De Basisregistratie Personen: voor de overheid en voor u Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden?

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Colofon september 2007 Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend

Nadere informatie

januari 2010 Migrantenrechten

januari 2010 Migrantenrechten januari 2010 Migrantenrechten Migranten die in Nederland werken hebben rechten! Als je werkt onder slechte omstandigheden, wordt uitgebuit of ernstige problemen hebt met je baas, kun je BLinN om advies

Nadere informatie

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren

12 Belangrijke adressen, telefoonnummers en spreekuren Dak- en thuislozen In deze brochure 3 Dak- en thuisloos 4 Dakloos 6 Thuisloos 7 Het locatiebezoek 9 Klachten en bezwaar 10 Schema: locatiebezoek 10 Beheer van uw uitkering 12 Belangrijke adressen, telefoonnummers

Nadere informatie

Soa Aids Nederland. Toegang tot hiv- en soa-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland. Stand van zaken. Rapport van Soa Aids Nederland

Soa Aids Nederland. Toegang tot hiv- en soa-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland. Stand van zaken. Rapport van Soa Aids Nederland Soa Aids Nederland Toegang tot hiv- en soa-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland Stand van zaken Rapport van Soa Aids Nederland Oktober 2012 1 De zorg is er voor iedereen in Nederland. Medisch

Nadere informatie

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger

Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger Regelingen en voorzieningen CODE 6.2.6.4 Basisregistratie personen: voor de overheid en voor de burger brochure bronnen Brochure ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2009 Gemeentelijke

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders

Folder Kennis van de Nederlandse Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders Folder Kennis van de e Maatschappij Informatie voor de vergunninghouders U hebt een vergunning gekregen en binnenkort verhuist u naar een woning in een gemeente. Waarschijnlijk hebt u veel vragen over

Nadere informatie

Achternaam en roepnaam van je partner:... Geboortedatum partner:. Welke achternaam gebruik je?.

Achternaam en roepnaam van je partner:... Geboortedatum partner:. Welke achternaam gebruik je?. Voor je ligt de vragenlijst van Verloskundigenpraktijk Zuid. Tijdens de eerste controle willen we graag wat meer te weten komen over je medische achtergrond, je eventuele eerdere zwangerschappen en je

Nadere informatie

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap

koppel geboorte Familie bemiddeling huwelijk uit elkaar gaan scheiding wettelijk samenwonen opvang voor kinderen zwangerschap uit elkaar gaan huwelijk geboorte wettelijk samenwonen bemiddeling opvang voor kinderen koppel zwangerschap scheiding Familie We wonen samen maar willen niet trouwen. Kan dat? Ja. In België leven vele

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Zorgbijsluiter. De Politie Zorgpolis is ondergebracht bij CZ groep

Zorgbijsluiter. De Politie Zorgpolis is ondergebracht bij CZ groep Zorgbijsluiter 2012 De Politie Zorgpolis is ondergebracht bij CZ groep 1 Inhoudsopgave CZ doet meer 3 Hoe kunt u ons bereiken? 4 Persoonlijk advies over het vinden van de zorg die bij u past 5 Persoonlijk

Nadere informatie

Gezinsherenigers/gezinsvormers

Gezinsherenigers/gezinsvormers Aanvraagformulier Rvb Gezinsherenigers/gezinsvormers In te vullen door het COA Versie 3.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel

Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel Pagina 1 van 8 B9-procedure Rechten voor slachtoffers van uitbuiting en mensenhandel In deze folder staat welke rechten jij in Nederland hebt als slachtoffer van uitbuiting. Het gaat over jou en daarom

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen

CP2. Documenten en andere zaken aanvragen CP Documenten en andere zaken aanvragen In Nederland vraagt iedereen zijn paspoort en rijbewijs aan bij de gemeente. Ook een aanvraag voor naturalisatie doet u bij de gemeente. In deze cruciale praktijk

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie

Uw rechten en plichten als patiënt. Afdeling Patiënteninformatie 00 Uw rechten en plichten als patiënt Afdeling Patiënteninformatie U als patiënt, of als hulpverlener heeft rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst,

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders)

Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Wat moet ik regelen? (informatie voor vergunninghouders) Dit document is afkomstig van https://www.coa.nl/mycoa/mycoa/, zie https://www.coa.nl/mycoa/hy/printpdf/infosheetprint/1540 Wat moet ik regelen?

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon

Medisch-wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Uitgave Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postadres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Telefoon (070) 340 79 11 Informatie Voor informatie en vragen

Nadere informatie

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest?

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest? asiel nederlands 22-03-2001 15:15 Pagina 1 U vraagt asiel aan in Nederland U heeft in Nederland een asielaanvraag ingediend. Met uw asielaanvraag verzoekt u de Nederlandse regering om een verblijfsvergunning

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze brochure?

Waarom krijgt u deze brochure? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze brochure? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid

apotheek ziekenhuis mutualiteit SIS-kaart dringende medische hulp handicap dokter van wacht medisch centrum gezinsplanning Gezondheid SIS-kaart dringende medische hulp handicap gezinsplanning mutualiteit medisch centrum apotheek ziekenhuis dokter van wacht Gezondheid Ik leef in België. Heb ik recht op gezondheidszorg? In België heeft

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1

Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Vragenlijst Ervaringen met het preventieve gezondheidsonderzoek 1 Het basisontwerp van de CQI meetinstrumenten is ontwikkeld door het NIVEL, in samenwerking met de afdeling Sociale Geneeskunde van het

Nadere informatie

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is

TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is TOG: als uw kind gehandicapt of ernstig ziek is Inhoud Wat is TOG 2 Wie krijgt TOG 2 Voor wie krijgt u TOG 2 Wanneer gaat de TOG in 3 Hoeveel TOG krijgt u 3 Hoe kunt u TOG krijgen 4 Andere bijdragen voor

Nadere informatie

Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Slachtoffers van eergerelateerd geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van eergerelateerd geweld In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Weten wat er verandert in de jeugdhulp in 2015? Deze lijst geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Vanaf 1 januari 2015 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de jeugdhulp in Hendrik-Ido- Ambacht.

Nadere informatie

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Agentschap BPR is een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Achterblijven na een huisverbod...

Achterblijven na een huisverbod... Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u?

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Uw asielaanvraag is ingewilligd. U krijgt een verblijfsvergunning asiel. Dit staat in de beschikking van de IND, die u hebt gekregen.

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

Waar u bij CZ op kunt rekenen

Waar u bij CZ op kunt rekenen Zorgbijsluiter Waar u bij CZ op kunt rekenen Waar u bij CZ op kunt rekenen U hebt gekozen voor een zorgverzekering bij CZ Actief in Gezondheid. U kunt rekenen op een prima verzekering met een zo laag mogelijke

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug

Tegemoetkoming. Financieel steuntje in de rug Tegemoetkoming Ouders Financieel steuntje in de rug Als uw kind voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs volgt, hebt u te maken met kosten voor schoolboeken, leermiddelen en soms ook lesgeld. Vraag daarom

Nadere informatie

Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie

Inburgerings- examen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie Deze brochure legt uit hoe het nieuwe inburgeringsexamen werkt. Vanaf 1 januari 2007 moet u dit examen

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl

Ziekenhuiszorg. Wat betaalt u? mca.nl Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? mca.nl Inhoudsopgave Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 4 Eigen risico 4 Bent u aanvullend verzekerd? 5 Als er

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

Hoenu verder? Belangrijke telefoonnummers INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL. IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61

Hoenu verder? Belangrijke telefoonnummers INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL. IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61 Belangrijke telefoonnummers COMENSHA IND (ook voor asiel) T 033 448 11 86 T 0900 123 45 61 POLITIE KMAR T 0900 88 44 T 0343 52 89 99 SLACHTOFFERHULP SCHADEFONDS NEDERLAND GEWELDSMISDRIJVEN T 0900 01 01

Nadere informatie

Minderjarige vreemdelingen

Minderjarige vreemdelingen Aanvraagformulier Rvb Minderjarige vreemdelingen In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie De keuze van de achternaam Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht Titel 2 Het recht op de naam Artikel 5 1. Indien een kind alleen in familierechtelijke betrekking

Nadere informatie

Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL

Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL Hoe nu verder? INFORMATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL Als je niet kunt gaan en staan waar je wilt, als iemand je paspoort in beslag heeft genomen, als iemand je geld opeist... dan kan het zijn dat

Nadere informatie

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats.

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats. Remigratie Aanvraag Met dit formulier kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Remigratiewet. Het Nederlands Migratie Instituut helpt u kosteloos met invullen. 1 Mijn gegevens Stuur een kopie van

Nadere informatie

Waarom krijgt u deze folder?

Waarom krijgt u deze folder? Uw asielaanvraag Informatie over de Algemene Asielprocedure Waarom krijgt u deze folder? U wilt asiel aanvragen in Nederland. Asiel betekent: bescherming in een ander land voor mensen die in hun eigen

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen ALS OUDERS NIET MEER SAMEN ZIJN INFORMATIEFOLDER OVER DE RECHTEN EN PLICHTEN

Nadere informatie

Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen. Achterblijven na een huisverbod...

Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen. Achterblijven na een huisverbod... Praktische informatie voor mensen van wie de partner of huisgenoot een huisverbod heeft gekregen Achterblijven na een huisverbod... Over deze folder De politie geeft u deze folder omdat uw partner of huisgenoot

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag

Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Aanvragen en wijzigen Eenoudertoeslag of partnertoeslag Dit formulier Dit formulier is voor studenten met recht op studiefinanciering die alleen, of samen met een partner, een kind verzorgen en een toeslag

Nadere informatie

Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen

Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen Onverzekerd? Dan graag vooraf betalen Hebt u medische zorg nodig, maar bent u niet verzekerd? Dan zijn wij helaas genoodzaakt om de kosten met betrekking tot de aan u verleende medische zorg, bij u in

Nadere informatie

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering

Veelgestelde vragen. Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Veelgestelde vragen Eigen risico en eigen bijdrage bij een zorgverzekering Iedereen van 18 jaar en ouder in Nederland is verplicht zich te verzekeren voor de zorgverzekering. De overheid stelt vast welke

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Algemene informatie Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen 1 2 Waarover gaat deze folder? Uw kind bezoekt binnenkort

Nadere informatie

Identificatie in het Ikazia Ziekenhuis

Identificatie in het Ikazia Ziekenhuis Identificatie in het Ikazia Ziekenhuis Wanneer u behandeld wordt in het ziekenhuis is identificatie heel belangrijk. Onze medewerkers moeten zeker weten dat zij de juiste persoon voor zich hebben, dat

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Slachtoffers van huiselijk geweld

Slachtoffers van huiselijk geweld Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van huiselijk geweld In te vullen door het COA Versie 1.2 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding Dit is het aanvraagformulier voor de Regeling verstrekkingen bepaalde

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg Wat betaalt u? www.nwz.nl Inhoud Vergoedingen 3 Ziekenhuiszorg kan voor u financiële gevolgen hebben! 3 Meeste zorg wordt vergoed 5 Eigen risico 5 Bent u aanvullend verzekerd? 6 Als er geen

Nadere informatie

Algemeen maatschappelijk werk

Algemeen maatschappelijk werk Algemeen maatschappelijk werk Inhoud 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 12 Inleiding Werkwijze algemeen maatschappelijk werk Aanmelding Intakegesprek Hulpverlening Hulpverleningsplan Evaluatie en

Nadere informatie

Medische zorg in Nederland in 2016

Medische zorg in Nederland in 2016 Medische zorg in Nederland in 2016 Heeft u in Nederland zorg nodig? U bezoekt dan een zorgverlener in Nederland. Daar heeft u waarschijnlijk vragen over. Daarom geven wij u uitleg in deze folder. Wat staat

Nadere informatie

U wilt een afspraak maken voor:

U wilt een afspraak maken voor: Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag... 2 Geheimhouding persoonsgegevens... 3 Het legaliseren van uw handtekening... 4 Het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart... 5 Het aanvragen

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Inhoudsopgave Deze brochure 2 Naamskeuze voor kinderen door de ouders 3 Kiezen van de voornaam 3 Kiezen van de achternaam 3 Wie krijgt in Nederland met naamskeuze te maken 3

Nadere informatie

Family Supply Financiële kraamlijst

Family Supply Financiële kraamlijst Family Supply Gefeliciteerd met je zwangerschap! Superleuk! Kinderen kosten geld.héél veel geld. Hoeveel kinderen precies kosten is voor ieder gezin verschillend maar iedere ouder komt voor dezelfde financiële

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg. Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK

Bevalling en kraamzorg. Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij de SZVK 2 Verloskundige hulp Allereerst wil de SZVK u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de komende tijd moet regelen

Nadere informatie

Tegemoetkoming Leraren 2010-2011

Tegemoetkoming Leraren 2010-2011 Tegemoetkoming Leraren 2010-2011 U kunt bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een tegemoet koming leraren aanvragen als u een lerarenopleiding of pabo-opleiding volgt en geen recht hebt op studiefinanciering.

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg,

Bevalling en kraamzorg, 2014 Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij Zorgzaam Zorgeloos verzekerd Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel

Slachtoffers van mensenhandel Aanvraagformulier Rvb Slachtoffers van mensenhandel met een bijzondere geprivilegieerde status, dan wel als gemeenschapsonderdaan In te vullen door het COA Versie 4.0 Dossiernummer Ontvangstdatum Inleiding

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland

Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie in het buitenland Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Hoe ziet het inburgeringsexamen eruit? 3. Wanneer hoef ik het inburgeringsexamen niet te

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens staan uw rechten en plichten als patiënt beschreven. Het is belangrijk

Nadere informatie

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget

Toeslagen 2013. Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Toeslagen 2013 Informatie over zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget Inhoud Inleiding 3 Zorgtoeslag 4 Huurtoeslag 5 Kinderopvangtoeslag 7 Kindgebonden budget 8 Toeslag aanvragen

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier.

Politie Zorgpolis. Hebt u uw keuze gemaakt? Meld u dan aan via het aanvraagformulier. Brochure 2014 1 2 Politie Zorgpolis Politiemensen hebben een speciaal beroep. De Politie Zorgpolis (PZP) is een verzekering op maat voor de politie. Of u nu uitvoerend, administratief, ondersteunend medewerker

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Soa Aids Nederland. Toegang tot soa- en hiv-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland. Stand van zaken. Rapport van Soa Aids Nederland

Soa Aids Nederland. Toegang tot soa- en hiv-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland. Stand van zaken. Rapport van Soa Aids Nederland Soa Aids Nederland Toegang tot soa- en hiv-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland Stand van zaken Rapport van Soa Aids Nederland Januari 2017 1 De zorg is er voor iedereen in Nederland. Medisch

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG

AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG AANVRAAG SOCIAAL MEDISCHE INDICATIE KINDEROPVANG Wat is het? In sommige gezinnen zijn ernstige problemen. Lichamelijke, psychische of sociale problemen. Of verschillende problemen tegelijk. Dat kan slecht

Nadere informatie

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort.

Gedurende de bedenktijd wordt het vertrek van het vermoedelijke slachtoffer van mensenhandel uit Nederland opgeschort. B8/3 Slachtoffers en getuige-aangevers van mensenhandel 3.1 Beleidsregels Voor zover indicaties van mensenhandel zich voordoen bij een vreemdeling die via Schiphol Nederland inreist zijn de bevoegdheden

Nadere informatie