HOE BTOB BEDRIJVEN DE CONCURRENTIE DE BAAS BLIJVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE BTOB BEDRIJVEN DE CONCURRENTIE DE BAAS BLIJVEN"

Transcriptie

1 HOE BTOB BEDRIJVEN DE CONCURRENTIE DE BAAS BLIJVEN Juli 2010 Het creëren en toepassen van klantinzichten in een btob omgeving

2 Door economische ontwikkelingen en veranderend koopgedrag moeten bedrijven beter inspelen op veranderde klantbehoeften en klantgedrag. Hiervoor hebben zij inzicht nodig in de nieuwe behoeften en koopgedrag van klanten. Door een proces op te zetten om deze inzichten structureel te verzamelen en toe te passen, creëren bedrijven het vermogen om de concurrentie voor te blijven. Deze paper is bedoeld voor marketing en sales managers en beschrijft hoe een proces kan worden opgezet om structureel klantinzichten te verzamelen vanuit in- en externe bronnen en hoe bepaald kan worden op welke inzichten geacteerd moet worden. Pagina 1

3 Hoe BtoB bedrijven de concurrentie de baas blijven HET CREEREN EN TOEPAS S E N V A N K L A N T I N Z I C H T E N I N EEN BTOB OMGEVING Inleiding Kopers gedragen zich vandaag de dag totaal anders. Niet alleen door economische omstandigheden. De ontwikkelingen op onze markten gaan verder dan alleen een daling van de vraag. Zo maakt de komst van internet alles transparant. Communicatie met klanten vindt plaats via andere kanalen. Communities (social media) hebben een grote invloed op de promotie van oplossingen ook in het bedrijfsleven. Om in te kunnen spelen op deze veranderingen moeten bedrijven zien hoe koopprocessen veranderen, welke veranderende behoeften bij klanten spelen en hoe zij deze informatie structureel kunnen verzamelen en toepassen. Daarbij komt dat veel organisaties in de afgelopen jaren hebben ingezet op rationalisatie van hun processen. Hierdoor is vooral geïnvesteerd in het efficiënter produceren en leveren van producten. De focus op rationalisatie heeft er voor gezorgd dat het vermogen van een organisatie om in te spelen op nieuwe omstandigheden is verminderd. En dat is nu precies wat organisaties moeten doen. In deze paper worden achtereenvolgens behandeld: - wat klantinzichten zijn; - wat het belang van deze inzichten is; - hoe een proces kan worden opzet om inzichten structureel te verzamelen en toe te passen. Klantinzichten Customer Insights of zoals hier genoemd klantinzichten zijn een al wat langer verspreid fenomeen binnen de btc marketing. Klantinzichten kun je het beste beschrijven als inzichten die je informeren over de behoeften, het koopgedrag, het gebruik van kanalen en de achterliggende motieven om producten/diensten te kopen. Voorbeelden uit de consumentenmarkt zijn bijvoorbeeld dat bezitters van een kleine auto waarbij een eerste kind op komst is in bijna 70% van de gevallen binnen 6 maanden overgaan op de aanschaf van een grotere auto. Een voorbeeld uit de btb markt is dat bedrijven in hun 5e jaar met een gezonde bedrijfsgroei in 50% van de gevallen uitkijken naar een nieuw bedrijfspand. Door structureel inzichten te verzamelen voor de eigen markten en kopersgroepen creëert een organisatie de mogelijkheden om in te spelen op wisselende en relevante behoeften van de belangrijkste kopersgroepen. Pagina 2

4 Belang van klantinzichten In snel veranderende omstandigheden is het belangrijk zicht te houden op hoe de veranderingen invloed hebben op het businessmodel. Kopen klanten anders, komen er andere behoeften of vertonen klanten ander gedrag waardoor vroegere behoeftesignalen niet meer worden waargenomen. Het inzicht hebben in deze factoren is van wezenlijk belang voor het voortbestaan van organisaties vandaag maar is eveneens van belang voor het inspelen op toekomstige ontwikkelingen in de vorm van productontwikkeling, salesontwikkeling en servicemanagement. Het opzetten van een proces om klantinzichten te verzamelen en toe te passen Voordat er gestart wordt met het programma is het noodzakelijk een aantal belangrijke randvoorwaarden te realiseren. De belangrijkste stakeholder voor het creëren van klantinzichten is de marketing afdeling. Het gaat er namelijk niet om informatie te verzamelen om beter te kunnen verkopen. De informatie die verzameld wordt heeft als doel alle relevante afdelingen die bijdragen aan de waardecreatie voor de klant te voorzien van inzichten om beter aan de klantvraag te voldoen. De regie voor dit proces zou bij marketing moeten liggen. Belangrijke afdelingen die betrokken moeten worden binnen dit proces zijn afdelingen die klantcontact hebben en/of afdelingen die producten ontwikkelen of markt en klantanalyses verzorgen. Commitment van het hoger management is belangrijk. De marketing of commercieel directeur alsmede managers van de sales, service en R&D afdelingen zullen zich moeten committeren aan dit proces waarbij meerdere mensen van hun afdelingen tijd vrij maken voor het verzamelen en creëren van klantinzichten. Het marketing management moet haar medewerkers de ruimte of opdracht geven een deel van hun tijd te besteden aan het verzamelen, interpreteren en rapporteren van informatie die leidt tot meer relevante klantinzichten. Stap 1 het aanboren en gebruiken van interne informatie. De eerste stap is het analyseren van koop, offerte en gebruiksgedrag van de belangrijkste kopersgroepen. Hoe vaak kopen klanten, tegen welke waarde en hoe lang zijn ze klant. Belangrijk is te kijken naar patronen die er uit springen. Hebben bepaalde type klanten een ander gebruik gedrag, nemen zij specifieke combinaties van diensten af en is de kans op conversie hoger als bijvoorbeeld de financiële beslisser betrokken wordt in het offerteproces. Belangrijke valkuilen hierbij zijn de verschillende bronnen waaruit informatie wordt gehaald. Altijd is er informatie nodig van de financiële afdeling. Let er op dat de informatie eenduidig kan worden geïnterpreteerd en kan worden toegewezen aan de juiste klant. In vrijwel alle gevallen is het het beste te werken vanuit een marketinginformatie database die alle relevante broninformatie eenduidig en gecontroleerd bij elkaar brengt. Daarbij kan men zonder rekening te hoeven houden met beperkingen van de bronsystemen de informatie naar eigen inzicht verzamelen. De tweede stap is het verzamelen van informatie bij interne medewerkers die contact hebben met de klant. Veel kennis over klanten, kennis die vrijwel direct tot klantinzichten kunnen worden verwerkt, ligt besloten in de hoofden van de medewerkers. Door structureel met deze medewerkers te praten over klanten en deze Pagina 3

5 informatie vast te leggen ontstaat inzicht over klantontwikkelingen, klantbehoeften, belangrijke contactpersonen, specifieke gebruikerswensen, specifieke problemen met het product, etc. Zowel sales als andere afdelingen met klantcontact zullen deze informatie nooit uit zich zelf vastleggen. Zorg er voor dat het verkoopinformatiesysteem mogelijkheden bevat waarbij gewenste informatie over klanten kan worden vastgelegd. Beloon sales als zij deze informatie vastlegt. Zonder daadwerkelijke sturing en beloning van mensen blijkt het registreren van klantinformatie niet van de grond te komen. Door deze informatie structureel te verzamelen en ook door te spreken met representanten van verschillende afdelingen ontstaan klantinzichten. Let er op dat deze informatie geregistreerd wordt. Op klant en op branche niveau. De learnings moeten beschikbaar worden gesteld aan alle relevante afdelingen en in het bijzonder aan sales. Verder zal de informatie verwerkt moeten worden in documentatie waarmee sales de juiste argumenten kan hanteren bij haar kopersgroepen. Een marketing informatie database waarin alle relevante bronnen samenkomen is een noodzakelijke voorwaarde om de informatie naar boven te halen. Vooral als binnen de organisatie gebruik wordt gemaakt van verschillende bronnen zoals financieel, productie en sales systemen is het goed te kunnen beschikken over een marketing informatie database waar alle relevante informatie toegankelijk en eenduidige is samengevoegd. In de praktijk blijkt dat het eenduidig krijgen van informatie een behoorlijke klus is. Dit wordt mede veroorzaakt door het hanteren van verschillende definities voor omzet, klanten, orders, etc. De tweede stap: het verzamelen van informatie buiten het bedrijf De tweede stap bestaat uit het verzamelen van informatie buiten de deur. De meest krachtige is daarbij de klant zelf. Vraag hem wat er anders moet. Vraag hem dat niet alleen over het product of de dienst maar alle andere aspecten die daarbij komen kijken zoals de service, de beschrijving, de levering, de vraagafhandeling etc. Vraag een klant waarom het anders moet. Wat is de achterliggende gedachte en probeer zoveel mogelijk achter het waarom van het waarom te komen. Met laddering is deze informatie goed te achterhalen. Een bijzonder beproefde methode is om met de klant mee te lopen. Als het ware met zijn productieproces mee te draaien. Op deze manier wordt direct ervaren hoe het product wordt ingezet en kan er vanuit de eigen expertise worden nagedacht over relevante verbeteringen voor de klant. De tweede bron van externe informatie bestaat uit concurrentie informatie. Het is goed om te weten hoe het product van de concurrent er uit ziet. Dat doe je als dat mogelijk is door zelf te bestellen. Een tweede mogelijkheid is klanten van concurrenten te vragen naar hun beleving en waardering voor de producten. Wat ze goed vinden en wat beter zou kunnen. In de meeste gevallen wordt deze informatie door een neutrale partij verzameld. De derde bron van informatie bestaat uit secundair materiaal waarin branches of algemene ontwikkelingen worden beschreven. Het CBS biedt inzicht in allerlei macro economische ontwikkelingen en de Rabobank bijvoorbeeld biedt per branche een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen per sector. De derde stap De derde stap is het opzetten van een proces waarin deze informatie wordt gedeeld met elkaar en wordt besproken en vervolgens wordt omgezet in relevante inzichten die aanleiding geven voor productverbetering, serviceverbetering, klantbenadering, promotie, r&d en innovatie. Pagina 4

6 Zorg allereerst voor een gestructureerde wijze van delen van informatie op persoonlijk niveau met stakeholders uit de relevante afdelingen. Stimuleer medewerkers om informatie met elkaar te delen en relevante acties op te pakken. Doe dit met relevante incentives omdat je werk van ze vraagt dat veelal buiten de normale activiteiten van de afdeling zelf liggen. Indien deze cultuur er niet is, dan moet dit gestimuleerd en beloond worden. Zorg er voor dat de percepties en plannen voor verbetering intern gevalideerd worden en niet vanuit de bril van een interne motivatie worden ontwikkeld. Gevalideerde percepties worden vastgelegd en aan alle relevante stakeholders beschikbaar gesteld. Dus ieder idee moet beoordeeld worden op de waarde die het vertegenwoordigt voor de klant, de kosten en moeite die gemaakt moet worden om het te implementeren, de financiële impact en de mate waarin het aansluit op de strategie van de organisatie. Stap 4 borging van het proces en de toepassing van inzichten De vierde stap is net zo belangrijk als alle voorgaande stappen. Door het proces in te bedden in de organisatie, meerdere keren per jaar op deze wijze naar de belangrijkste klantgroepen te kijken, ontstaat een cultuur die meer naar buiten is gericht. Werknemers die gewend zijn de werkzaamheden op hun eigen afdeling zo goed mogelijk uit te voeren zullen meer gericht zijn op het invullen van werk dat afdeling overstijgend is. Om dit proces te continueren is het belangrijk verwachtingen blijvend te managen. Door te rapporteren over de voortgang, over de gemaakte keuzes en een actieve rapportage naar het management blijft dit proces levend. Door mensen actief te belonen voor hun input, de ingebrachte informatie en het structureel bijwerken van het CRM- of Verkoop informatie Systeem zullen medewerkers ook vanuit deze kant gestimuleerd worden serieus aan de slag te gaan. Tot slot Het creëren van relevante klantinzichten lijkt sterk op het proces van de in- en externe analyse en kan derhalve als een standaard proces worden gezien. Niets is minder waar. Veel organisaties verliezen hun focus op het creëren van inzichten door de waan van de dag. Daarnaast gaat het er om de inzichten organisatiebreed te creëren en toe te passen. Dit vereist een samenwerking over de afdelingen heen. Een gericht programma met sturing vanuit het management zal de druk op de ketel houden. De eerste resultaten en positieve waardering (zowel intern als van klanten) zullen medewerkers motiveren om deze werkwijze te omarmen. Inzichten liggen er soms voor het oprapen. Meestal moet dieper worden gespit. De truc blijkt te liggen in het combineren van meerdere kenniselementen die over meerdere afdelingen worden verzameld. Door creatief te combineren ontstaan de beste inzichten. Het succes ontstaat pas als organisaties inzichten weten toe te passen en om te zetten in relevante klantwaarde. Pagina 5

7 Geraadpleegde bronnen - Het nieuwe winkelen, Cor Molenaar BtoB Customer Insights that sell: How to create a customer insights process in your organization, Mezzanine Group - New techniques to generate Key Marketing Insights, Brian Wansink, Innoveren door open ogen. Een blik op de kunst van succesvol ondernemen, Remco Bakker Seven ways to out-service the competition, Peppers&Rogers Group, Understanding the path to purchase, AC Nielsen Intelligence Generation and Superior Customer Value, Stanley F. Slater, John C. Narver, 2000 Pagina 6

Hoe helpt klanttevredenheid onderzoek de prestaties van organisaties verbeteren

Hoe helpt klanttevredenheid onderzoek de prestaties van organisaties verbeteren Hoe helpt klanttevredenheid onderzoek de prestaties van organisaties verbeteren Aug 2010 Waarom klanttevredenheid onderzoek belangrijk is Organisaties die overwegen te starten met klanttevredenheid onderzoek

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie.

Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie. Campagnemanagement en Social Media de rode draad in een succesvolle CRM strategie. Veel organisaties vinden het moeilijk om succesvolle commerciële inspanningen te realiseren, en hierbij de verkoop- en

Nadere informatie

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema

Inleiding sales. Een introductie in een veelzijdig vakgebied. Stefan Renkema Inleiding sales Een introductie in een veelzijdig vakgebied Stefan Renkema Boom Lemma uitgevers Amsterdam 2015 Omslagontwerp: Cunera Joosten, Amsterdam Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag 2015 Stefan

Nadere informatie

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen

Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Customer Centricity: Nog in de kinderschoenen Onderzoek naar Customer Centricity binnen toporganisaties in de Benelux WHITE PAPER SAS White Paper Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Wat een verschrikkelijk land, kopte Volkskrant Magazine eind 2005. Het

Wat een verschrikkelijk land, kopte Volkskrant Magazine eind 2005. Het De innovatieve kracht van klachtenmanagement Zanna van Dun De kritiek op de slechte dienstverlening van Nederlandse bedrijven groeit. Tegelijkertijd klagen Nederlanders veel bij diezelfde bedrijven. Een

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE. Whitepaper. Lid Grant Thornton International Ltd

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE. Whitepaper. Lid Grant Thornton International Ltd BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE Whitepaper Lid Grant Thornton International Ltd BPM ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE soort document Whitepaper auteurs Jurgen Balink en Michel Jungbluth

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Zit uw klant straks aan de knoppen?

Zit uw klant straks aan de knoppen? Zit uw klant straks aan de knoppen? Inhoudsopgave Ingrijpende vernieuwing van de klantrelatie 2 1 Sturen op waarde van én voor klanten 3 1.1 Bepaal welke klanten waardevol zijn 4 1.2 Verwerf inzicht in

Nadere informatie

Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt

Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt Waarom de grijze massa van uw klant u door een volgende crisis helpt Het aantal organisaties dat problemen krijgt met klanten die wegblijven en een teruglopende cashflow positie, neemt elke maand opnieuw

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Creëer buitengewone klantbeleving en onderscheid u van uw concurrentie.

Creëer buitengewone klantbeleving en onderscheid u van uw concurrentie. Creëer buitengewone klantbeleving en onderscheid u van uw concurrentie. Toepassing van diepgaande klantkennis maakt het verschil. Wat is het geheim van een goede concurrentiepositie? Deze vraag wordt regelmatig

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren

Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren De zich maar langzaam herstellende laagconjunctuur noodzaakt organisaties ertoe om alle ict-investeringen grondig

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

KPMG. 1 Stand van kennismanagement binnen Nederlandse advocatenkantoren

KPMG. 1 Stand van kennismanagement binnen Nederlandse advocatenkantoren Resultaten najaar 2002/ voorjaar 2003 KPMG Stand van kennismanagement binnen de advocatuur 1 Stand van kennismanagement binnen Nederlandse advocatenkantoren 2 Aanbevelingen voor de succesvolle implementatie

Nadere informatie

De 'c aree r l i f e li n e ' e n de b esc hi kb a a r h e i d van le i di n g geve n d tal e n t

De 'c aree r l i f e li n e ' e n de b esc hi kb a a r h e i d van le i di n g geve n d tal e n t TOPIC BRIEF ZOMER 2010 De 'c aree r l i f e li n e ' e n de b esc hi kb a a r h e i d van le i di n g geve n d tal e n t Op zoek naar de antwoorden op de hedendaagse zakelijke dynamiek en mobiliteit van

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie