Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor"

Transcriptie

1 Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate hun (potentiële) waarde. Online conversaties en meningen over merken beïnvloeden het keuzegedrag van prospects, veranderen het gedrag van klanten, raken de investeringsbereidheid van derden en bepalen de mate waarin merken maatschappelijk draagvlak hebben. Online reputatie lijkt soms een onvoorspelbare kracht. Een individuele mening of ervaring van een consument kan grote reputatieschade tot gevolg hebben. Online conversaties kunnen echter ook een sterke impuls geven aan uw merk. Hoe zorgt u ervoor dat uw online reputatie een groeifactor wordt? In vijf stappen naar effectief online reputatie management. 1 Communicatiemanagement

2 MarketResponse Online reputatie De invloed van uw stakeholders Communicatie- en merkmanagers hebben niet meer als enigen de regie over hun merk. Consumenten en andere stakeholders maken volop gebruik van de invloed die ze door de komst van social media hebben gekregen. Ze ventileren hun meningen en ervaringen op een groeiend aantal kanalen. Het bereik en de impact van deze buzz is groot. Online ervaringen van medeconsumenten worden als zeer geloofwaardig beschouwd. Voor uw organisatie bieden deze ontwikkelingen zowel kansen als bedreigingen. De (financiële) gevolgen van negatieve berichten -of het nu geruchten zijn of niet- kunnen groot zijn. Positieve ervaringen zorgen daarentegen voor nieuwe klanten, vergroten de loyaliteit van bestaande klanten en stimuleren het commitment van andere stakeholders. Daarnaast bieden online conversaties een enorme hoeveelheid spontane feedback over sterke en zwakke punten in uw bedrijfsvoering. Bedrijven die op een goede manier met deze informatie weten om te gaan, leren sneller dan hun concurrenten en ontwikkelen op diverse vlakken een voorsprong. Online reputatie raakt de gehele organisatie Online Reputatie Management (ORM) is het monitoren, bewaken en beïnvloeden van uw reputatie op online platforms, zowel reactief als proactief. ORM betreft niet alleen het online beïnvloeden van de reputatie, maar raakt ook het handelen van uw organisatie. Online reputatiemanagement is dan ook niet los te zien van het totale reputatiemanagement. Uw stakeholders maken geen onderscheid tussen uw online en offline reputatie. Het negeren van online conversaties brengt risico s met zich mee, maar betekent ook dat u kansen om te leren en te verbeteren laat liggen. Welke stappen kunt u zetten om online risico s te managen en kansen optimaal te benutten? 1. Begin met luisteren De eerste stap in online reputatie management is te gaan luisteren naar online conversaties. In hoeverre wordt er over uw merk gesproken en wat is het sentiment? Niet alleen voor uw eigen merk, maar ook voor uw belangrijkste concurrenten. Dit geeft een eerste inzicht in uw online reputatie en bepaalt op hoofdlijnen de beleidsimplicaties en focus binnen ORM (zie kader op volgende pagina). De vier pijlers van reputatie 1. de prestatie van de organisatie 2. de aantrekkelijkheid van de organisatie 3. het vertrouwen dat stakeholders hebben in de organisatie 4. de verantwoordelijkheid die de organisatie toont naar de samenleving Deze vier pijlers worden beïnvloed door allerlei factoren. Binnen en vooral buiten de organisatie. Van de reclamecampagne tot de online conversaties over de dienstverlening. Van het persbericht over de introductie van een nieuw product tot de online reviews over het product. Communicatiemanagement 2

3 Whitepaper Beleidsimplicaties van online reputatie: de ORM Matrix Online reputatie is een resultante van de hoeveelheid buzz én het sentiment van berichten en conversaties. Deze combinatie bepaalt in sterke mate de risico s en kansen die online conversaties bieden en de beleidsopties die het meest opportuun zijn. De matrix maakt dit duidelijk. AWAKENING Merken die veelvuldig en negatief worden besproken, lopen de grootste risico s. Als uw merk zich in dit segment bevindt, is het primair van belang om diepgaand inzicht te verkrijgen in de online conversaties, deze te begrijpen en er van te leren. De kernvraag hierbij is: wat zijn de pijnpunten op de verschillende beleidsniveaus? Effectieve beïnvloeding van de negatieve reputatie begint bij het aanpakken van de oorzaken. Dit moet worden ondersteund met online sturing, bijvoorbeeld in de vorm van webcare of zoekmachine-optimalisatie (SEO, Search Engine Optimization). De nadruk ligt in dit kwadrant sterk op reactief online reputatie management. LEARNING In dit segment bevinden zich bedrijven die relatief weinig, maar hoofdzakelijk negatief worden besproken. Als dit voor uw merk van toepassing is, dan is het noodzakelijk om vinger aan de pols te houden en adequaat te reageren op klachten, negatieve ervaringen, geruchten, etcetera. Dit voorkomt dat negatieve berichten of geruchten escaleren. Uiteraard kan het zinvol of nodig zijn om de online feedback te gebruiken voor het optimaliseren van beleid en processen binnen uw organisatie. Belangrijke vraag hierbij is of het om terechte kritiek gaat. Ook in dit kwadrant is online reputatie management overwegend reactief. RISING Dit zijn de bedrijven die weinig, maar wel overwegend positief worden besproken. Het zijn in potentie winnaars. Als uw merk zich in dit segment bevindt, dan is uw belangrijkste uitdaging om de hoeveelheid (positieve) buzz te stimuleren. Dit kan door zelf aanwezig te zijn op (eigen of geleende) online platforms en conversaties te initiëren. Maar ook door bijvoorbeeld klanten iets te bieden om over te praten of hun input te vragen bij verdere merk- en productontwikkeling. Online reputatie management heeft in dit segment een overwegend proactief karakter. Door het vliegwieleffect van social media oefenen positieve conversaties in sterke mate invloed uit op het aantrekken van nieuwe klanten, het behoud van bestaande klanten en het commitment van andere stakeholders. Op die manier kan de online reputatie voor merken in dit segment een groeifactor worden. FLYING Voor merken die veel en positief worden besproken, biedt de online reputatie de meeste kansen. Is dit voor uw merk van toepassing, dan moet de focus liggen op het (blijven) stimuleren van buzz, waardoor uw online reputatie een sterke groeifactor blijft of wordt. Bijvoorbeeld door het initiëren van een thema community, debatten met stakeholders, eigen blogs, etcetera. Daarnaast kan positieve feedback van stakeholders worden gebruikt voor verdere merk- en productontwikkeling. Het accent ligt in dit kwadrant op proactief online reputatie management. De uitdaging voor organisaties met negatieve buzz, maar ook voor organisaties met weinig buzz, is om de beweging te maken naar rechtsboven in de ORM Matrix. 3 Communicatiemanagement

4 MarketResponse Online reputatie Naast hoeveelheid en sentiment is het van belang te weten op welke kanalen uw merk veel wordt besproken, wie de belangrijkste influencers zijn en op welke wijze de verschillende kanalen uw reputatie kleuren. Dit focust uw inspanningen op social media en biedt de mogelijkheid om in contact te komen met specifieke stakeholders. Kijk verder dan de cijfers Voor het monitoren en analyseren van online conversaties zijn diverse tools op de markt. Het lijkt eenvoudig om via deze tools informatie boven water te krijgen. De ervaring leert echter dat veel deskundigheid en ervaring nodig is om bijvoorbeeld goede zoekqueries te formuleren en de juiste bronnen te selecteren. Dit is van belang om relevante informatie en juiste analyse-uitkomsten te verkrijgen. Als dit niet zorgvuldig gebeurt, kan dat tot verkeerde conclusies leiden. De grootste valkuil is om u te beperken tot de metrics die deze tools opleveren. De cijfers geven slechts de contouren van uw reputatie, maar voor effectief ORM is het noodzakelijk om op zoek te gaan naar de insights uit conversaties: de betekenissen, boodschappen en achterliggende emoties van berichten. Deze geven een rijker, genuanceerder en soms zelfs een ander beeld dan op basis van de metrics wordt verwacht. Insights zijn derhalve nodig om de juiste beleidsbeslist singen te nemen. Hiervoor is een combinatie van slimme (automatische) tekstanalyse en interpretatie vanuit de context nodig, bij voorkeur samen met uw doelgroep. Conversaties kunnen vaak op meerdere manieren worden geïnterpreteerd en bevatten meerdere betekenislagen. Door personen uit uw doelgroep te betrekken bij de interpretatie en duiding wordt hun perspectief geborgd. 2. Participeer in online conversaties De tweede stap in online reputatie management is het participeren in online conversaties. De mogelijkheden om online te participeren en de reputatie te beïnvloeden zijn globaal in te delen naar: reactief ORM: reageren op conversaties en berichten via bijvoorbeeld webcare (direct online reageren op vragen, klachten en suggesties) en zoekmachine optimalisatie. proactief ORM: het initiëren van conversaties en het stimuleren van buzz via bijvoorbeeld eigen communities, blog content ontwikkeling en social media campagnes. De keuze voor deze mogelijkheden is afhankelijk van uw strategie, doelen en doelgroepen enerzijds en anderzijds van uw positie in de ORM Matrix. 3. Pak de oorzaken aan De valkuil bij online participeren is dat de focus te sterk ligt op symptoombestrijding en dat de oorzaken van de buzz niet worden opgepakt. Veel organisaties investeren bijvoorbeeld wel in een webcareteam of in social media campagnes om positieve online aanwezigheid te bewerkstelligen. Maar ze kijken vaak te weinig naar de structurele issues binnen online conversaties. Hierdoor laten ze kansen om te leren en te verbeteren liggen. Ervaringen en meningen bieden een schat aan managementinformatie, bijvoorbeeld over operationele knelpunten en suggesties voor productverbeteringen. De derde stap bij ORM bestaat daarom uit het vertalen van deze feedback naar verbeterprioriteiten in de bedrijfsvoering. ORM vraagt om de juiste balans tussen online sturing (stap 2) en een structurele aanpak van de oorzaken (stap 3). Die balans wordt bepaald door de hoeveelheid en aard van de online conversaties, oftewel de positie in de ORM Matrix (zie kader). 4. Integreer ORM in de bedrijfsvoering De oorzaken van de online reputatie zijn vaak terug te voeren op beleid of processen binnen de organisatie. ORM kan dan ook implicaties hebben voor diverse onderdelen binnen uw organisatie en reikt daarmee veel verder dan het online beïnvloeden van de reputatie. Het is daarom noodzakelijk dat ORM een centrale plek krijgt en geïntegreerd wordt in de bedrijfsvoering: de vierde stap voor effectief online reputatie management. Voor het monitoren en beïnvloeden van de online reputatie moeten de coördinatie en verantwoordelijkheid worden belegd op een Communicatiemanagement 4

5 Whitepaper vaste plek. Bijvoorbeeld bij een social media manager of bij een corporate communicatiemanager. Deze is de verbindende schakel tussen enerzijds het operationele webcare en overige communicatiedisciplines (bv. PR, PA, woordvoering) en anderzijds de organisatieonderdelen die verantwoordelijk zijn voor de aanpak van oorzaken (bv. klantenservice, operations, marketing en productdevelopment). Goede afstemming tussen de verschillende disciplines en een goede terugkoppeling van online feedback naar relevante organisatieonderdelen zijn voorwaarden voor het slagen van ORM. 5. Evalueer en stuur bij ORM is een continu leerproces. Uw reputatie is niet maakbaar en er is geen standaard aanpak die voor elke organisatie effectief is. ORM is daarom proberen, ontdekken, leren en bijsturen. Evaluatie van de effectiviteit van eigen activiteiten is belangrijk om dit proces te versnellen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: het aantal reacties op eigen content de aard van de reacties op eigen content (sentiment) de mate waarin eigen blog content of persberichten worden doorgeplaatst het aantal afgehandelde klachten via webcare Bouw een benchmark op, volg hoe uw online reputatie zich ontwikkelt en formuleer hier KPI s op. Online reputatie als groeifactor De beschreven stappen hoeven niet volgtijdelijk te worden gezet; het zijn fasen in ORM die naast elkaar kunnen bestaan. Wel vormt fase 1, het luisteren naar en duiden van online conversaties, de basis voor de overige fasen. Met bovenstaande aanpak verkleint u de risico s van negatieve buzz en benut u de kansen van positieve buzz, zodat uw online reputatie een groeifactor kan worden. 5 Communicatiemanagement

6 MarketResponse Online reputatie Communicatiemanagement 6

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

CIO Platform Nederland

CIO Platform Nederland Human Resource Management CIO Platform Nederland De impact van social media Handvatten voor de CIO Publicatie van de CIO Interest Group CIO Platform Nederland juni 2011 Inhoud Van de opstellers... 3 1

Nadere informatie

Tekst TherÈse de Bijl

Tekst TherÈse de Bijl Tekst TherÈse de Bijl Nergens ter wereld zijn er zo veel verenigingen als in ons land. Internet is overal beschikbaar en wordt intensief gebruikt door alle leeftijdsgroepen. Digitale sociale netwerken

Nadere informatie

Social Media Update 2012

Social Media Update 2012 Social Media Update 2012 Van Virgin tot Guru : Hoe social zijn Nederlandse bedrijven? Jungle Minds - Oktober 2012 Kim Wiebring Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Social Media update 2012... 3 1.2. Social Readiness...

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN

PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN Een onderzoek onder PR professionals & journalisten naar de rol van social media. Amsterdam, mei 2013 COLOFON ING Nederland, Externe Communicatie, pers@ing.nl,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk Whitepaper Social Media Strategie in 12 stappen Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday 2 Stappenplan Inhoud Management Samenvatting 4 Social Media Cycle: in 12 stappen naar een strategie

Nadere informatie

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK Annique van der Valk 349163 anniquevdvalk@gmail.com ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) Media & Journalistiek media

Nadere informatie

2 Inleiding De opkomst van social media brengt een grote verandering met zich mee als het gaat om hoe we als mensen met elkaar communiceren. Sociale platformen als Twitter, Facebook, LinkedIn, en andere

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Handboek Social Media Monitoring voor je opdrachtgevers

Handboek Social Media Monitoring voor je opdrachtgevers Handboek Social Media Monitoring voor je opdrachtgevers Gebruik van social media monitoring voor bureaus Handboek Coosto 2013 1 INHOUD 04 Inleiding 06 1. Concurrentieanalyse en doelgroeponderzoek 06 Concurrentieanalyse

Nadere informatie

THE RULES OF ENGAGEMENT

THE RULES OF ENGAGEMENT Exact Online THE RULES OF ENGAGEMENT Een introductie in de wereld van Engagement marketing www.exactonline.nl 02 THE RULES OF ENGAGEMENT WELKOM IN EEN NIEUW MARKETING TIJDPERK De opkomst van internet heeft

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

01/06. Websites Nederland over. Webcare. Whitepaper #02/2013. Rauric Schelvis internet marketeer

01/06. Websites Nederland over. Webcare. Whitepaper #02/2013. Rauric Schelvis internet marketeer 01/06 Websites Nederland over Webcare Rauric Schelvis internet marketeer 02/06 Webcare Vroeger?! Vroeger was er nog geen social media, toen belden we nog gewoon naar de klantenservice met onze vragen,

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT BDO CONSULTANTS FINANCIEEL MANAGEMENT Omdat mensen tellen. Financieel Management 3 FINANCIEEL MANAGEMENT DE CONTROLE OVER UW FINANCIËN Een effectief financieel beleid anticipeert op toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie