Essentiële herkenbaarheidskenmerken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Essentiële herkenbaarheidskenmerken"

Transcriptie

1 Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken

2 Bijlage 9 Essentiële herkenbaarheidskenmerken Algemene Duurzaam Veilig Inrichtingscriteria Bibeko GOW ETW (A) ETW (B) Snelheid km/u Fiets Fietspad/fietsstrook Op de rijbaan Op de rijbaan Bromfiets/ Op de rijbaan Op de rijbaan Op de rijbaan landbouwverkeer Markering in lengte Aanwezig Geen Geen Verharding (voorkeur) Asfalt Elementen of asfalt Elementenverharding Rijbaanindeling 2x1 1 rijbaan 1 rijbaan Bushaltes Haltekommen Op de rijbaan Op de rijbaan Parkeren In vakken Rijbaan of langsvakken Op de rijbaan Rijbaanscheiding Markering/fysiek Geen Geen Oversteken VOP (zebrapad), combineren met kruispunt Evt. accentueren door materiaal, kleur of zebra Evt. accentueren door materiaal of kleur Snelheidsbeperkende Eventueel op of voor kruisingen Mogelijk op kruisingen en wegvakken Mogelijk op kruisingen en wegvakken Erfaansluitingen Beperkt Ja Ja Kruispuntprincipes Met GOW poort of uitritconstructie Met ETW (A) Met ETW (B) Rotonde of voorrangskp evt met VRI en/of snelheidsverlagende Poort, voorrangskruispunt of uitritconstructie plateau hellingen <1:20, of geaccentueerd kruisingsvlak plateau, punaise of geaccentueerd kruisingsvlak plateau, punaise of geaccentueerd kruisingsvlak Met hoofdfietsroute Voorrang GOW, FOP Voorrang fiets Voorrang fiets Bubeko GOW II ETW I ETW II Snelheid km/u Fiets Parallelweg/fietspad Fietspad/fietsstrook Mengen Bromfiets Parallelweg/fietspad Op de rijbaan Op de rijbaan Landbouwverkeer Op de rijbaan Op de rijbaan Op de rijbaan Markering in lengte As- en kantmarkering 1-3 kantmarkering Geen Verharding Asfalt of beton Asfalt of beton Elementenverharding, asfalt of beton Verhardingsbreedte 6,4 7,5 meter 4,5-6,2 meter < 4,5 meter Rijbaanindeling 2x1 1 rijbaan 1 rijbaan Bushaltes Niet op rijbaan Op de rijbaan Geen OV buslijn Rijbaanscheiding Dubbele asmarkering/moeilijk Geen Geen overrijdbaar Oversteken Ongelijkvloers of bij kruispunten Gelijkvloers, evt snelheidsremmers Gelijkvloers, evt snelheidsremmers Snelheidsbeperkende Gepaste (op kruisingen) Mogelijk op kruisingen en wegvakken Mogelijk op kruisingen en wegvakken Erfaansluitingen Geen Ja Ja Obstakelafstand 4,5 tot 6 meter >1,5 meter >1,5 meter Overgangen Bebording Poortconstructies Poortconstructies Kruispuntprincipes Met SW Geen uitwisseling Met GOW II Met ETW I Met ETW II Met solitair fietspad Ongelijkvloers met kruispuntoplossing op weg laagste functie Rotonde of voorrangskp evt met snelheidsverlagende voorziening Ongelijkvloers of ter hoogte van kruispunt Ongelijkvloers met kruispuntoplossing op weg laagste functie Rotonde of voorrangskruispunt, evt met snelheidsverlagende voorziening In principe gelijkwaardig, evt met snelheidsverlagende maatregel. Evt. voorrangsregeling mogelijk Gelijkvloers, evt met snelheidsremmende maatregel Rotonde of voorrangskruispunt, evt met snelheidsverlagende voorziening In principe gelijkwaardig, evt met snelheidsverlagende maatregel. Evt. voorrangsregeling mogelijk Gelijkwaardig, evt met snelheidsverlagende maatregel Gelijkvloers, evt met snelheidsremmende maatregel

3 Bijlage 9 (Vervolg 1) Essentiële Duurzaam Veilig inrichtingscriteria gebiedsontsluitingswegen B (type II) buiten de bebouwde kom Aspect Herkenbaarheidkenmerk Referentiebeeld Snelheidslimiet Lengtemarkering 80 km/u Asstreep: dubbele doorgetrokken asstreep (indien inhalen moet worden toegestaan kan een dubbele onderbroken asstreep worden toegepast*). Kantmarkering: onderbroken kantmarkering 3-3. Fietsvoorzieningen Snelheidsremmende Landbouwverkeer Principeprofiel Langs gebiedsontsluitingswegen zijn vrijliggende fiets- en bromfietsvoorzieningen altijd nodig. In beginsel geen toepassing van drempels en plateaus. Deze zijn bij wijze van uitzondering toegestaan vlak voor en op kruisingsvlakken. Landbouwverkeer op de rijbaan toegestaan. Wensbeeld (nieuwe situaties) Rijstroken 1x2 1x2 Rijstrookbreedte 2,75m 2,70 2,75m Bestaande (smallere) wegen Dubbele asmarkering 0,15m met 80 cm tussenruimte 0,10 0,15m met cm tussenruimte Redresseerstrook 0,30m 0,15 0,30m Pechstrook 1,95m - Kantmarkering 0,15m 3 3 0,15m 3 3 Profiel wensbeeld Profiel bestaande (smallere) wegen *Voor een gebiedsontsluitingsweg B geldt dat landbouwverkeer op de rijbaan is toegestaan. Omdat inhalen op die wegen wordt toegestaan, wordt op gebiedsontsluitingswegen B een dubbele onderbroken asstreep toegepast.

4 Bijlage 9 (Vervolg 2) Essentiële Duurzaam Veilig inrichtingscriteria erftoegangswegen (type I) buiten de bebouwde kom Aspect Herkenbaarheidkenmerk Referentiebeeld Snelheidslimiet Lengtemarkering 60 km/u Asstreep: geen. In onoverzichtelijke situaties (bochten) kan desgewenst asmarkering (3-1) worden toegepast. Kantmarkering: onderbroken kantmarkering 1-3*. Bij fietsstroken 1 1 markering toepassen. * In navolging van de provincie Drenthe, wordt ten behoeve van de zichtbaarheid, in Noordenveld een kantmarkering van 3-3 toegepast. Fietsvoorzieningen Snelheidsremmende Landbouwverkeer Zowel fietsstroken als vrijliggende fiets- en bromfietsvoorzieningen zijn mogelijk. Mogelijk op kruispunten en wegvakken. Landbouwverkeer op de rijbaan toegestaan. Principeprofiel Fietsers op fietspad Fietsers op rijbaan Verhardingsbreedte 4,50 6,20m 4,50 6,20m Breedte rijloper 3,00 4,50m 3,00 4,50m Uitwijkstroken 0,25 0,40m 0,25 0,40m Fietsstroken - 1,25 1,50m bij voorkeur rood, in ieder geval fietssymbool Kantmarkering 0,15m 3 3 0,15m 3 3 Markering fietsstroken - 0,10m 1 1 Profiel

5 Essentiële Duurzaam Veilig inrichtingscriteria erftoegangswegen (type II) buiten de bebouwde kom Aspect Herkenbaarheidkenmerk Referentiebeeld Snelheidslimiet Lengtemarkering 60 km/u Geen. Fietsvoorzieningen Snelheidsremmende Geen. Mogelijk op kruispunten en wegvak-ken. Principeprofiel Verhardingsbreedte 2,50 4,50m normaal 3,50m Profiel

6 Bijlage 9 (Vervolg 5) Essentiële Duurzaam Veilig inrichtingscriteria gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom Aspect Herkenbaarheidkenmerk Referentiebeeld Snelheidslimiet Lengtemarkering 50 km/u Asstreep: dubbele doorgetrokken asstreep (minimale tussenruimte 10 centimeter). Kant: - kantmarkering onderbroken kantstrook 0,15 - óf opsluitbanden. Fietsvoorzieningen Snelheidsremmende Landbouwverkeer Principeprofiel Ook andere vormen van rijbaanscheiding zijn mogelijk, bijvoorbeeld door middel van moeilijk overrijdbare middenberm. In nieuwe situatie bij voorkeur vrijliggende fietsvoorzieningen. In bestaande situaties fietsstroken mogelijk. Mogelijk op kruispunten en wegvakken. Landbouwverkeer op de rijbaan toegestaan. Wensbeeld (nieuwe situaties) Rijstroken 1x2 1x2 Bestaande (smallere) wegen Rijstrookbreedte 2,75 3,50m Bij voorkeur > 2,75m Dubbele asmarkering 0,10m met 18 cm tussenruimte 0,10m met 0,10 cm tussenruimte Kantafscheiding Kantmarkering of opsluitbanden Kantmarkering of opsluitbanden Kantstrook* in geval van kantmarkering 0,15m 0,15m Kantmarkering 0,10m 3 3 0,10m 3 3 Fietsvoorziening Vrijliggend (voorkeur) Fietsstroken mogelijk Profiel wensbeeld (met kantmarkering of opsluitbanden Profiel bestaande (smallere) wegen(met kantmarkering of opsluitbanden en met of zonder fietsstroken)

7 Essentiële Duurzaam Veilig inrichtingscriteria erftoegangswegen binnen de bebouwde kom Aspect Herkenbaarheidkenmerk ETW A ETW B Snelheidslimiet 30 km/u 30 km/u Lengtemarkering Geen Geen Fietsvoorzieningen Geen Geen Principeprofiel Maatwerk: wegbreedte normaal 4,50 5,50m Referentiebeelden

8 Principe 30 en 60 km/u gebieden De grenzen van 30 km/u en 60 km/u gebieden worden voorzien van zogenaamde poort. 30 km/u poorten Voor de begrenzing van 30 km/u gebieden op kruispunten zijn 2 typen poorten mogelijk: toepassen van een uitritconstructie met zoneborden of dubbele belijning ( ) op het wegdek met zoneborden. De uitritconstructie kan worden toegepast op kruispunten, waarbij de ondergeschikte takken worden voorzien van een uitritconstructie. De laatstgenoemde wordt toegepast wanneer er sprake is van een poort op een wegvak. Waar nodig kan een poort op een wegvak gecombineerd worden met een fysieke maatregel (drempel of wegvakplateau. 60 km/u poorten De begrenzing van 60 km/u gebieden wordt weergegeven met dubbele belijning met zoneborden, waarbij de zoneborden op hoofdroutes (erftoegangswegen A) op portalen worden geplaatst. Indien noodzakelijk kan er voor gekozen worden de poortmaatregel te combineren met een fysieke maatregel. Vaak valt een 60 km/u poort samen met een komgrens en daarmee samen met een poort van een 30 km/u gebied. 30 km/u poort met belijning (foto-montage) eventueel met snelheidsremmende maatregel 60 km/u poort met belijning eventueel met snelheidsremmende maatregel Bij het inrichten van de verblijfsgebieden volgens de Essentiële Herkenbaarheidkenmerken is het aanbrengen van de poorten in combinatie met het toepassen van de juiste markeringen (of juist het ontbreken er van) het voornaamst.

9 Aanvullende Waar nodig kunnen binnen de verblijfsgebieden aanvullende worden getroffen. Dit geldt met name op locaties waar zich knelpunten voordoen met betrekking tot verkeersveiligheid. De toe te passen op deze knelpunten zijn afhankelijk van de lokale situatie en de specifieke kenmerken van het knelpunt, oftewel: maatwerk. Als aanvullende maatregel kan bijvoorbeeld worden gekozen voor attentieverhogende in de vorm van bijvoorbeeld een gekleurde cirkel of een kruisingsvlak in een afwijkende kleur. Mocht vanuit het ongevallenbeeld extra effect gevraagd worden, dan kan bijvoorbeeld gekozen worden voor de toepassing van plateaus. De bovengenoemde zijn voorbeelden van veel toegepaste standaard. Bij de uiteindelijke keuze voor de toe te passen typen is afstemming op de lokale situatie belangrijk. De moeten in het wegbeeld en bij voorkeur ook in de omgeving passen. Daarnaast kan de samenstelling van de bodem van invloed zijn op de keuze voor de toe te passen in verband met trilling- of geluidhinder. Attentieverhoging door gekleurde cirkel of kruisingsvlak in afwijkende kleur Voorbeeld van een plateau in klinkers en een plateau in asfalt..

Uitvoerend document wegencategorisering

Uitvoerend document wegencategorisering Uitvoerend document wegencategorisering Aanpassing wegprofielen bij groot onderhoud Definitief Gemeente Winsum Grontmij Nederland B.V. Haren, 8 augustus 2011 Verantwoording Titel : Uitvoerend document

Nadere informatie

Module bereikbaarheid

Module bereikbaarheid Module bereikbaarheid Inleiding Bereikbaarheid gaat over de uitwisseling van verkeer, tussen de dorpen van de gemeente onderling en naar het hoofdwegennet. Een goede bereikbaarheid is belangrijk, maar

Nadere informatie

Actualisatie Wegencategorisering Gemeente Eemsmond

Actualisatie Wegencategorisering Gemeente Eemsmond Actualisatie Wegencategorisering Gemeente Eemsmond Wegencategorisering, Snelheidsregiems en Grijze Wegen Definitief Opdrachtgever: Gemeente Eemsmond Grontmij Nederland B.V. Haren, 18 juni 2013 Verantwoording

Nadere informatie

Basiskenmerken Wegontwerp

Basiskenmerken Wegontwerp Basiskenmerken Wegontwerp Dirk de Baan (Royal Haskoning) John Boender (CROW) NVVC luisterbijdrage 1.8 Donderdag 19 april 2012 Vraagstelling BKO (voorheen: NMB) 1. Welke CROW-richtlijnen verdienen aanscherping

Nadere informatie

Categoriseringsplan gemeente Doetinchem

Categoriseringsplan gemeente Doetinchem Categoriseringsplan gemeente Doetinchem Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2. Duurzaam Veilig. 3. Categorisering gemeente Doetinchem. 4. Uitgangspunten Categoriseringsplan.

Nadere informatie

Toepassing verkeersveiligheid op maat

Toepassing verkeersveiligheid op maat Toepassing verkeersveiligheid op maat Hoe zien de Zeeuwse wegen er in de toekomst uit? Samenvatting Middelburg 21 april 2006 Inleiding In 2002 is het wegencategoriseringsplan voor de provincie Zeeland

Nadere informatie

Inrichting wegen Duurzaam Veilig

Inrichting wegen Duurzaam Veilig Handleiding Inrichting wegen Duurzaam Veilig Groningen, 18 januari 2005 Gedeputeerde Staten der Provincie Groningen Handleiding Inrichting Wegen 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 2. Inrichtingseisen

Nadere informatie

Figuur 1: Schetsontwerp Heyendaalseweg variant 3b Tabel 1: belangrijkste basiskenmerken Duurzaam Veilig Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom Kenmerk

Nadere informatie

1. Introductie. 1.1 Aanleiding. 1.2 Inhoud basisdocument. 1.3 Leeswijzer

1. Introductie. 1.1 Aanleiding. 1.2 Inhoud basisdocument. 1.3 Leeswijzer 1. Introductie 1.1 Aanleiding 1.2 Inhoud basisdocument 1.3 Leeswijzer 1 MotieDe Rouwe, Kamerstuk 33 750 XII nr. 36 2 De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit: provincie Zeeland, provincie ZuidHolland,

Nadere informatie

Doel van vandaag. Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken. Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg?

Doel van vandaag. Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken. Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg? Doel van vandaag Verkeersveiligheid en Leefbaarheid in de wijken Wat is een veilige woonstraat? Wat is een veilige gebiedontsluitingsweg? Wat is een leefbare woonstraat? En misschien: Wat is een leefbare

Nadere informatie

PLATEAU. Toepassingsgebied -In verblijfsgebieden (erftoegangswegen) binnen en buiten de bebouwde kom.

PLATEAU. Toepassingsgebied -In verblijfsgebieden (erftoegangswegen) binnen en buiten de bebouwde kom. PLATEAU -Hoogteverschil 12 cm of 8 cm bij busroute. -Aanduiding met taludstrepen -Lengte middenstuk tussen de hellingen 5,00 m. -Hellingen binnen de bebouwde kom: sinusvormig met een lengte van 2.40 m

Nadere informatie

vaart Een overzicht van de gegevens voor de N243 uit het verkeersmodel Westfrisiaweg

vaart Een overzicht van de gegevens voor de N243 uit het verkeersmodel Westfrisiaweg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

GVVP Beemster. Planperiode Definitief. Gemeente Beemster. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 28 januari GM , revisie Definitief

GVVP Beemster. Planperiode Definitief. Gemeente Beemster. Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 28 januari GM , revisie Definitief GVVP Beemster GVVP Beemster Planperiode 2014-2024 Definitief Gemeente Beemster Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 28 januari 2014 Verantwoording Titel : GVVP Beemster Subtitel : Planperiode 2014-2024 Projectnummer

Nadere informatie

Figuur 1: Wegencategorisering gemeente Vlissingen

Figuur 1: Wegencategorisering gemeente Vlissingen Beleid Het verkeersbeleid van de gemeente is vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). Het GVVP beschrijft het kader rondom bereikbaarheid- en verkeersveiligheidsvraagstukken binnen

Nadere informatie

Gemeente Loppersum. Beleidsplan wegen

Gemeente Loppersum. Beleidsplan wegen Gemeente Loppersum Beleidsplan wegen 2010-2014 Beleidsplan wegen 2010-2014 Gemeente Loppersum Definitief Gemeente Loppersum Postbus 25 9919 ZG Loppersum Grontmij Nederland B.V. Assen, 16 april 2010 Verantwoording

Nadere informatie

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg

Notitie km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg Notitie 60 80 km snelheidslimiet Antwerpsestraatweg 1. INLEIDING In het kader van de herinrichting van de Antwerpsestraatweg is in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom een sober herinrichtingvoorstel

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND ONDERHOUD EN VERKEER IN DE BOOMBERG. 8 november 2016

INFORMATIEAVOND ONDERHOUD EN VERKEER IN DE BOOMBERG. 8 november 2016 INFORMATIEAVOND ONDERHOUD EN VERKEER IN DE BOOMBERG 8 november 2016 AGENDA Opening Margreet Kokshoorn, voorzitter Onderhoud Boomberg Nicolien van Vroonhoven Kok, wethouder Aanpak onderhoud Joost Volkers,

Nadere informatie

Discussienotitie fiets- en kantstroken

Discussienotitie fiets- en kantstroken Discussienotitie fiets- en kantstroken Utrecht, februari 2014 CROW-Fietsberaad, Ligtermoet & Partners Versie 1 1 Inleiding Veel wegbeheerders worstelen met de toepassing van fiets-, kant- en suggestiestroken.

Nadere informatie

Beleidsplan wegen

Beleidsplan wegen Beleidsplan wegen 2015-2019 Definitief Gemeente Loppersum Postbus 25 9919 ZG LOPPERSUM Grontmij Nederland B.V. Groningen, 8 juni 2015 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Doel wegenbeleidsplan...

Nadere informatie

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken

Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Gemengd verkeer - fietssuggestiestroken Doel Het doel van een fietssuggestiestrook is het optisch versmallen van de rijbaan en het aanduiden van de positie van de fietser. Het overige verkeer wordt gewezen

Nadere informatie

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN

WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Ons Mooi Epe WAT IS ER MOGELIJK ZONDER HET BESTEMMINGSPLAN TE WIJZIGEN HOE SPAREN WE ZOVEEL MOGELIJK BOMEN Wat waren de belangrijkste onderdelen van de 118 (!) zienswijzen (reacties) van aanwonenden en

Nadere informatie

Verkeerskundige toets VO Zijkanaal C weg (fietspad/inpassing) te Spaarndam

Verkeerskundige toets VO Zijkanaal C weg (fietspad/inpassing) te Spaarndam Verkeerskundige toets VO Zijkanaal C weg (fietspad/inpassing) te Spaarndam Datum: 15-03-2016 (versie 3, revisie 12-4-2016) Van: B. Visser - BuroScope Aan: De heer J. Wezel, gemeente Haarlemmerliede en

Nadere informatie

Dijklint Alblasserdam

Dijklint Alblasserdam Dijklint Alblasserdam Ontwerpvisie Inrichtingsplan Dijklint Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 24 januari 2013 Henk van Zeijl Viviane de Groot 2 Inhoud Inleiding Resultaat discussies in ontwerpwerkgroep

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten GOW s (bibeko) Presentatie Fietsberaad 2 december 2004 Otto van Boggelen

Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten GOW s (bibeko) Presentatie Fietsberaad 2 december 2004 Otto van Boggelen Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten GOW s (bibeko) Presentatie Fietsberaad 2 december 2004 Otto van Boggelen Keuzeschema fietsvriendelijke kruispunten hulpmiddel voor ontwerpers en beleidsmakers

Nadere informatie

Bepaling maximale intensiteiten wegennet Rijnsburg Eindrapport

Bepaling maximale intensiteiten wegennet Rijnsburg Eindrapport Bepaling maximale intensiteiten wegennet Rijnsburg Eindrapport Bepaling maximale intensiteiten wegennet Rijnsburg Eindrapport in opdracht van Gemeente Katwijk 3 februari 2009 rapportnummer: 3505r01v04

Nadere informatie

Bijlage 2M Maatregelen

Bijlage 2M Maatregelen Bijlage 2M Maatregelen Afstudeeropdracht Revitalisatie Zonnemaat Inhoud bijlage: Maatregelen met voor- en nadelen Schetsen van enkele maatregelen (8 pagina s inclusief voorblad) Maatregelen met voor- en

Nadere informatie

Inleiding. Figuur 1; gegevens auditrapportage

Inleiding. Figuur 1; gegevens auditrapportage ONDERWERP Besluit over aangedragen actiepunten uit Verkeers Veiligheids Audit (VVA) van DTV Consultants DATUM 26 maart 2018 PROJECTNUMMER D03071.000210.0123 ONZE REFERENTIE 079716131 B VAN Toine Krijnen

Nadere informatie

Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers 23 mei 2017

Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers 23 mei 2017 Oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers 23 mei 2017 1. Inleiding In 2013 is het Mobiliteitsplan Waddinxveen 2013-2020 vastgesteld. Hierin is opgenomen dat we alle wegen duurzaam veilig inrichten

Nadere informatie

ÍĴİH Provincie. Noord-Holland

ÍĴİH Provincie. Noord-Holland ÍĴİH Provincie Noord-Holland Aan Gemeente Waterland De heer H. Koldewijn De heer N. Zwaag Uw contactpersoon T. van Egmond BEL/VV Doorkiesnummer 023-5Ĩ4 5233 egmondt@noord-holland.nl Betreft: Trajectstudie

Nadere informatie

Categorisering gemeente Gulpen - Wittem

Categorisering gemeente Gulpen - Wittem Categorisering gemeente Gulpen - Wittem Kader voor keuze afwegingskader Gemeente Gulpen - Wittem november 2007 Categorisering gemeente Gulpen - Wittem Kader voor keuze afwegingskader dossier : B4120-01.001

Nadere informatie

17/04/2014 TYPEDWARSPROFIEL IN DETAIL TYPEDWARSPROFIEL? Cursus Analyse van Ontwerp van Verkeersinfrastructuur Maandag 28 april 2014

17/04/2014 TYPEDWARSPROFIEL IN DETAIL TYPEDWARSPROFIEL? Cursus Analyse van Ontwerp van Verkeersinfrastructuur Maandag 28 april 2014 TYPEDWARSPROFIEL IN DETAIL Cursus Analyse van Ontwerp van Verkeersinfrastructuur Maandag 28 april 2014 Wim Marquenie Talboom Group TYPEDWARSPROFIEL? Visitekaartje van de weg Plaats en onderlinge verhouding

Nadere informatie

- - - 11 12 Gevaarlijk kruispunt Onvoldoende kwaliteit snelle fietsroute Te smal profiel voor fietsstraat/fietspad Afstelling VRI onvoldoende voor snelle fietsroute Gevaarlijk kruispunt Onvoldoende

Nadere informatie

Annen Categorisering van wegen

Annen Categorisering van wegen Annen Categorisering van wegen Inrichten op verblijfsfuncties Bij de inrichting van de wegen in het dorpsgebied van Anloo is de categorisering als erftoegangsweg uitgangspunt. In die categorie is de verblijfsfunctie

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid. Gemeente Lansingerland

Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid. Gemeente Lansingerland Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid Gemeente Lansingerland Pagina 2 1 Inleiding 1.1 Waarom een Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid? In het mobiliteitsplan Lansingerland Beweegt zijn ambities geformuleerd

Nadere informatie

VOORSTELLEN ADVIES. < BertTepper > Verkeersadviseur politie Noord-Holland. Werkgebied < Haarlem Bloemendaal Heemstede Zandvoort

VOORSTELLEN ADVIES. < BertTepper > Verkeersadviseur politie Noord-Holland. Werkgebied < Haarlem Bloemendaal Heemstede Zandvoort VOORSTELLEN < BertTepper > Verkeersadviseur politie Noord-Holland Werkgebied < Haarlem Bloemendaal Heemstede Zandvoort ADVIES» Gevraagd en ongevraagd t Aan wegbeheerder (gemeente / provnh / RWS / Waterschap)

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 Fietsstraten, de introductie voorbij Rico Andriesse (Auteur is werkzaam bij Goudappel Coffeng) Robert Hulshof (Auteur is werkzaam bij CROW) Samenvatting Fietsstraten

Nadere informatie

Gemeente Venray. Visie wegenstructuur en wegcategorisering Bijlagenrapport

Gemeente Venray. Visie wegenstructuur en wegcategorisering Bijlagenrapport Gemeente Venray Visie wegenstructuur en wegcategorisering Bijlagenrapport Gemeente Venray Visie wegenstructuur en wegcategorisering Bijlagenrapport Datum 6 november 2007 Kenmerk VRY042/Bnc/0000 Eerste

Nadere informatie

Fietsstraat. Beelden van een groene stad, voorstel 6. Samenvatting

Fietsstraat. Beelden van een groene stad, voorstel 6. Samenvatting Fietsstraat Beelden van een groene stad, voorstel 6 Samenvatting Een straat waar fietsers de norm zijn, en de auto te gast is, het kan. En het heet: fietsstraat. In het buitenland is er al erg veel ervaring

Nadere informatie

Actualisatie Verkeerscirculatieplan gemeente Bloemendaal. Definitief Utrecht, 12 maart 2018

Actualisatie Verkeerscirculatieplan gemeente Bloemendaal. Definitief Utrecht, 12 maart 2018 Actualisatie Verkeerscirculatieplan gemeente Bloemendaal Definitief Utrecht, 12 maart 2018 Inhoudsopgave 1. Actualisatie Verkeerscirculatieplan 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Doel VCP 2017 5 1.3 Werkwijze 6 1.4

Nadere informatie

Enquêteresultaten Esdoornlaan Soest-Zuid

Enquêteresultaten Esdoornlaan Soest-Zuid Enquêteresultaten Esdoornlaan Soest-Zuid Inhoud Vertegenwoordiging respondenten. Enquêteresultaten: Autovoorzieningen. Voetgangersvoorzieningen. Fietsvoorzieningen. Opmerkingen. Algemeen. Resumé bevindingen.

Nadere informatie

60 IN HET BUITENGEBIED

60 IN HET BUITENGEBIED 60 IN HET BUITENGEBIED Gemeente Hardenberg Openbaar gebied team Infrastructuur en Gebouwen cluster Verkeer en Vervoer november 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Duurzaam Veilig 1.2 60 km-zones 1.3 Leeswijzer.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verkeerssituaties... 4 Hoofdweg vanaf Odoorn... 4 Fietspad langs Hoofdweg... 5 Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg...

Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verkeerssituaties... 4 Hoofdweg vanaf Odoorn... 4 Fietspad langs Hoofdweg... 5 Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg... Verkeer Klijndijk Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verkeerssituaties... 4 Hoofdweg vanaf Odoorn... 4 Fietspad langs Hoofdweg... 5 Rotonde Hoofdweg - Melkweg- Slenerweg... 6 Hoofdweg vanaf rotonde naar afslag

Nadere informatie

Handboek Inrichting Openbare Ruimte

Handboek Inrichting Openbare Ruimte Handboek Inrichting Openbare uimte Hoofdstuk: 8 Controle: C. van Dam Datum: 1 mei 2012 WEGINFASTUCTUU - VEKEES- EN CIVIELTECHNISCH ONTWEP Vrijgave: P. Buijs Versie: 1.1 Eigenaar: H. Marsman Stedenbouwkundig

Nadere informatie

Klankbordgroep werksessie 1 HERINRICHTING MIDDENWEG-ZUID

Klankbordgroep werksessie 1 HERINRICHTING MIDDENWEG-ZUID Klankbordgroep werksessie 1 HERINRICHTING MIDDENWEG-ZUID Doel De Middenweg-Zuid wordt heringericht in 2018, waarbij fietsers, voetgangers, busverkeer en autoverkeer een goede en veilige plek krijgen. Doel

Nadere informatie

Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element

Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element Grijze wegen en categorisering Veilige snelheden als nieuw element Atze Dijkstra, senior onderzoeker Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV Deze presentatie Veilige snelheden Grijze

Nadere informatie

Veilig oversteken in Haren

Veilig oversteken in Haren Veilig oversteken in Haren Ondertitel: Beleidsnota oversteekvoorzieningen voetgangers Veilig oversteken in Haren Wat: Notitie waarin vastgelegd wordt op welke manier in de toekomst omgegaan wordt met aanvragen

Nadere informatie

Onderwerp: Beschikbaar stellen gereserveerde middelen aanpassing rijksweg N34

Onderwerp: Beschikbaar stellen gereserveerde middelen aanpassing rijksweg N34 *18.01953* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: J. Ymker Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: Portefeuillehouder: T. Houwing Registratienummer: 18.01953 Onderwerp: Beschikbaar stellen gereserveerde

Nadere informatie

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59

Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Kwaliteitseisen hoogwaardige snelfietsroute F59 Definitief Datum 9 september 2010 Kenmerk OSS123/Pbb/1099 Eerste versie 4 juni 2010 1 Inleiding Een belangrijk onderdeel in de planvorming voor een hoogwaardige

Nadere informatie

Bijlage 3. Hoofdeisen, definitiekader en kwaliteitseisen snel- en doorfietsnetwerk regio Gooi en Vechtstreek

Bijlage 3. Hoofdeisen, definitiekader en kwaliteitseisen snel- en doorfietsnetwerk regio Gooi en Vechtstreek Bijlage 3. Hoofdeisen, definitiekader en kwaliteitseisen snel- en doorfietsnetwerk regio Gooi en Vechtstreek Hoofdeisen Hoofdeisen fietsvriendelijke infrastructuur De CROW onderscheidt in de Ontwerpwijzer

Nadere informatie

Herkenbaarheid van overgangen tussen wegen buiten de bebouwde kom: de rol van het wegvak en het kruispunt

Herkenbaarheid van overgangen tussen wegen buiten de bebouwde kom: de rol van het wegvak en het kruispunt B47 Herkenbaarheid van overgangen tussen wegen buiten de bebouwde kom: de rol van het wegvak en het kruispunt Agnieszka Stelling-Konczak, (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV,

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Franseweg Elst

Verkeersonderzoek Franseweg Elst Verkeersonderzoek Franseweg Elst Gemeente Rhenen 7-12-2016 Definitief RA infra BV Kantoor Valkenswaard Den Dries 4 5550 AG Valkenswaard T 040 207 61 63 www.rainfra.nl Kantoor Sittard Dalderhaag 13 6136

Nadere informatie

SNELFIETSROUTE ZWOLLE-DALFSEN

SNELFIETSROUTE ZWOLLE-DALFSEN SNELFIETSROUTE ZWOLLE-DLFSEN maatregelen deel Dalfsen voorlopig ontwerp oktober 2018 Ontwerpkeuzes en globale kostenraming Ontwerpkeuzes De snelfietsroute Zwolle - Dalfsen maakt onderscheid in twee routes

Nadere informatie

Algemeen Programma van Eisen. Inrichting Wegen. Programma van eisen ten behoeve van beheer en onderhoud bij het ontwerp van wegen

Algemeen Programma van Eisen. Inrichting Wegen. Programma van eisen ten behoeve van beheer en onderhoud bij het ontwerp van wegen Algemeen Programma van Eisen Inrichting Wegen Programma van eisen ten behoeve van beheer en onderhoud bij het ontwerp van wegen Datum Versie Vastgesteld : 01 juni 2011 : 1.0 : 08 juni 2011 Algemeen Programma

Nadere informatie

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam

Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Wegencategoriseringsplan Gemeente Alblasserdam Vastgesteld door de raad op 29 mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding 1 2 Beleidskader Duurzaam Veilig 2 2.1 Ontwerprichtlijnen 3 2.1.1 gebiedsontsluitingsweg

Nadere informatie

HOV in t Gooi Haltes Eemnes

HOV in t Gooi Haltes Eemnes HOV in t Gooi Haltes Eemnes Projectspecifieke Programma van Eisen Deeltraject 4 Concept In opdracht van de provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juni 2013 Verantwoording Titel : HOV

Nadere informatie

Gemeentewerken Cluster Beheer Gemeentewerken (071) Raadsleden

Gemeentewerken Cluster Beheer Gemeentewerken (071) Raadsleden Gemeentewerken Cluster Beheer Gemeentewerken (071) 54 58 553 Raadsleden datum : 5 december 2008 kenmerk : GWe/2008U02990/HSF betreft : Inrichting 30 km/uur gebieden Geachte Raadsleden, In de raadsvergadering

Nadere informatie

Module 4. Autoverkeer

Module 4. Autoverkeer Module 4. Autoverkeer Inleiding Modulaire opbouw GVVP Het GVVP van Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. Er is een inventarisatie en evaluatiedocument opgesteld. Vervolgens is een verkeersvisie

Nadere informatie

Memo. Verhouding auto-fiets 2015

Memo. Verhouding auto-fiets 2015 Uit de verkeerstellingen van de gemeente blijkt dat op deel twee op een werkdag gemiddeld 1.400 1 motorvoertuigen rijden waarvan 4% a 5% vrachtverkeer betreft. Op deel drie rijden gemiddeld per werkdag

Nadere informatie

Verdeling snelheidslimiet

Verdeling snelheidslimiet Oversteekongevallen Verdeling snelheidslimiet Tabel Jaarlijks aantal doden en ziekenhuisgewonden onder fietsers bij aanrijdingen met gemotoriseerd verkeer binnen de bebouwde kom naar snelheidslimiet Snelheidslimiet

Nadere informatie

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016

RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 VERBINDEN MET DE FIETS Bijlagen RICHTLIJNEN FIETSROUTES PLUS 2016 SAMENHANG 1. Herkenbaarheid als doorgaande Fietsroute Plus, bijvoorbeeld door minimaal twee continu toe te passen 2. Zo veel mogelijk eenduidigheid

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM

Referentienummer Datum Kenmerk ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 295747.ehv.500.N01 14 november 2011 FV/HdM Betreft Variantenstudie Beerseweg Inleiding De gemeente Oirschot heeft aan Grontmij gevraagd om een studie uit te voeren

Nadere informatie

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen

Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Addendum bij nota Fietsen in Lelystad: Voldoen de gestelde voorrangsregels aan CROW-richtlijnen Aanleiding Tijdens de raadsbehandeling van de nota Fietsen in Lelystad op 15 maart 2016 is door het college

Nadere informatie

1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter

1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 18 april 2011 Betreft Aanvullend document "Wegencategorisering" n.a.v. presentatie 8 maart 1. Inrichting erftoegangswegen > 4,5 meter In het Uitvoerend document wegencategorisering

Nadere informatie

PLATEN DEEL III: WEGMARKERINGEN

PLATEN DEEL III: WEGMARKERINGEN ALGEMENE OMZENDBRIEF NOPENS DE WEGSIGNALISATIE (versie 20140710) PLATEN DEEL III: WEGMARKERINGEN COLOFON Werkgroep Gert De Wilde Sophie De Vlieger Paul Bossuyt Dirk Van Bellegem Tom Viaene Tekeningen Ellen

Nadere informatie

Handboek Ontwerpcriteria Wegen

Handboek Ontwerpcriteria Wegen Dienst Beheer Infrastructuur Handboek Ontwerpcriteria Wegen Versie 4.0 September 2012 Dienst Beheer Infrastructuur Handboek Ontwerpcriteria Wegen Versie 4.0 Provincie Zuid-Holland, september 2012 Inleiding

Nadere informatie

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015)

Broeckgouw, Volendam. Gemeente Edam-Volendam - De Broeckgouw Verkeerskundige maatregelen op de Ringlaan (30 juni 2015) Broeckgouw, Volendam De Ringlaan nodigt blijkbaar uit om (te) hard te rijden De Ringlaan in de Broeckgouw Broeckgouw, Volendam Problematiek/de opgave: Vergroting duidelijkheid voorrangssituatie Verlagen

Nadere informatie

Advies 30 km/uur inrichting Bloemenstraat e.o., Milsbeek

Advies 30 km/uur inrichting Bloemenstraat e.o., Milsbeek Advies 30 km/uur inrichting Bloemenstraat e.o., Milsbeek Gemeente Gennep Aan Gemeente Gennep Van RA infra BV D.F.P. (Dirk) van der Heijden Projectcode: 14130.1 rap v1.4 def dhe Status: definitief RA infra

Nadere informatie

Handboek Ontwerpcriteria Wegen

Handboek Ontwerpcriteria Wegen Dienst Beheer Infrastructuur Handboek Ontwerpcriteria Wegen Standaard ontwerptekeningen Versie 5.0 September 209 Dienst Beheer Infrastructuur Handboek Ontwerpcriteria Wegen Standaard ontwerptekeningen

Nadere informatie

De Zandvoorste invulling van duurzaam veilig voor gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom

De Zandvoorste invulling van duurzaam veilig voor gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom B4 De Zandvoorste invulling van duurzaam veilig voor gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom dr. ir. Geertje Hegeman Adviseur DHV B.V Businessunit Mobiliteit Afdeling Stedelijke Regionale Mobiliteit

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Handboek Verkeersmaatregelen. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Albrandswaard

Handboek Verkeersmaatregelen. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Albrandswaard Handboek Verkeersmaatregelen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Albrandswaard Handboek Verkeersmaatregelen Bijlage bij het Gemeentelijk Verkeersen Vervoerplan Albrandswaard Datum: 17 december 2012 Uitvoering:

Nadere informatie

Gemeente Middelburg Verkeersbesluit Rotterdamsekaai 69 tot aan kruispunt Punt/Havenstraat Uitbreiding 30 km/uur-zone

Gemeente Middelburg Verkeersbesluit Rotterdamsekaai 69 tot aan kruispunt Punt/Havenstraat Uitbreiding 30 km/uur-zone STAATSCOURANT 22 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 66312 november 2017 Gemeente Middelburg Verkeersbesluit Rotterdamsekaai 69 tot aan kruispunt Punt/Havenstraat Uitbreiding

Nadere informatie

Verkeersonderzoek Parallelweg

Verkeersonderzoek Parallelweg Verkeersonderzoek Parallelweg Definitief Gemeente Woudrichem Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 29 april 2014 Verantwoording Titel : Verkeersonderzoek Parallelweg Subtitel : Projectnummer : 337558 Referentienummer

Nadere informatie

Evaluatie 30 km-gebied Koudekerk aan de Rijn

Evaluatie 30 km-gebied Koudekerk aan de Rijn Evaluatie 30 km-gebied Koudekerk aan de Rijn Opdrachtgever Gemeente Rijnwoude Mevrouw W. Hasenoot Postbus 115 2394 ZG Hazerswoude- Rijndijk Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Projectleider Paul van den

Nadere informatie

Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser

Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser Veilige infrastructuur van levensbelang voor de fietser Over eisen, principes en maatregelen Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid Voor het juiste perspectief Al grote veiligheidswinst

Nadere informatie

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy

Herinrichting Beusichemseweg. Binnen bebouwde kom t Goy Binnen bebouwde kom t Goy Programma 19.45 Inloop 20.00 Opening door Wethouder Kees van Dalen 20.15 Toelichting verkeerskundigen 20.45 Kosten 20.50 Informatie aan tafels en invullen formulieren 21.25 Slotwoord

Nadere informatie

1. Totaal. Fietsbalans totaal. figuur 1.1

1. Totaal. Fietsbalans totaal. figuur 1.1 1. Totaal figuur 1.1 Fietsbalans totaal tabel 1.1 ZwolleZwolle Referentie Norm Referentie directheid 4goed goed 4 0 comfort (hinder) 5zeer goed goed 4 0 comfort (wegdek) 4goed goed 4 0 aantrekkelijkheid

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst 2 e bewonersbijeenkomst 30 juni 2016 (versie 3, EGK) Opzet avond Opening Tot nu toe Mogelijkheden profiel Uitgewerkt mogelijk ontwerp

Nadere informatie

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem

Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem STAATSCOURANT 13 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69082 december 2016 Verkeersbesluit Verkeersmaatregelen 30 km zone omgeving Churchilllaan Haarlem Nr. 2016/537717 Burgemeester

Nadere informatie

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK

WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK WETTELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN VERKEER NIEUWEMEERDIJK 0 Inhoudsopgave pagina: 1 Inhoudsopgave pagina: 2 Wettelijke tegenstrijdigheid (Nieuwemeerdijk) pagina: 7 Onderhoud asfalt (Nieuwemeerdijk) pagina:

Nadere informatie

Project Verkeer Steenenkamer fase 2. Informatieavond 31 oktober Van harte welkom!

Project Verkeer Steenenkamer fase 2. Informatieavond 31 oktober Van harte welkom! Project Verkeer Steenenkamer fase 2 Informatieavond 31 oktober 2018 Van harte welkom! Agenda Welkom door wethouder Roelof Koekkoek Informatie over definitieve plannen fase 2 + besluitvorming/uitvoering

Nadere informatie

Problematiek Ringvaartlaan (deel 1)

Problematiek Ringvaartlaan (deel 1) Problematiek Ringvaartlaan (deel 1) Hinken op 2 gedachten: oftewel een beschouwing over functie en inrichtingsvorm. VVN, afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel Datum: 25 juni 2008 Duurzaam Veilig als uitgangspunt

Nadere informatie

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel!

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet Ouder

Nadere informatie

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL )

2.2. Verkeersontsluiting Lekdijk-Standardmolen (TL ) Het doorgaande tweerichtingen fietspad langs de Lekdijk is in het ontwerp op de kruin van de dijk gesitueerd. Dit komt het comfort van het doorgaande fietsverkeer ten goede, omdat het fietsverkeer hierdoor

Nadere informatie

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg.

Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Notitie Fietsvoorzieningen langs de d Oultremontweg / Tuinbouwweg. Inleiding Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de raad van 25 juni 2013 heeft het college toegezegd 75.000,00 beschikbaar te

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Van: Aan: Gecontroleerd door: J. Mazier M. Schurink

Van: Aan: Gecontroleerd door: J. Mazier M. Schurink MEMO Onderwerp: Ontwerpnota N786 Arnhem, Projectomschrijving: 23 maart 2018 MKBA#varianten en variant 4 voor de studie N786 Van: Aan: Gecontroleerd door: J. Mazier M. Schurink Kopieën aan: S. Wattimena,

Nadere informatie

Saneringsregels voor de sanering van verkeersborden 1. Inleiding

Saneringsregels voor de sanering van verkeersborden 1. Inleiding Saneringsregels voor de sanering van verkeersborden 1. Inleiding Langs wegen in de gemeente Wijchen staan vele verkeersborden. Door het gebruik van bebording kan een rommelige indruk ontstaan. Daarom is

Nadere informatie

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Informatiebijeenkomst 9 maart Utrecht.nl.

Wilhelminalaan verkeersveiliger. Hier komt tekst. Hier komt ook tekst. Informatiebijeenkomst 9 maart Utrecht.nl. Wilhelminalaan verkeersveiliger Hier komt tekst Hier komt ook tekst Informatiebijeenkomst 9 maart 2016 (versie 3, EGK) Opzet avond Welkom Presentatie: Terugblik: wat is er vooraf gegaan? Ons beeld van

Nadere informatie

Groot onderhoud Offenbachstraat e.o.

Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Groot onderhoud Offenbachstraat e.o. Klankbordgroep 1 21 september 2015 Programma van vanavond Toelichting invulling avond: Onze rol / jullie rol Terugblik vorige bijeenkomst Plangebied Wensen en knelpunten

Nadere informatie

Notitie verkeersveiligheid in de gemeente Nieuwkoop beheer openbare ruimte gemeente Nieuwkoop

Notitie verkeersveiligheid in de gemeente Nieuwkoop beheer openbare ruimte gemeente Nieuwkoop Notitie Verkeersveiligheid in de gemeente Nieuwkoop 2008 beheer openbare ruimte gemeente Nieuwkoop Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusie 1 2 Inleiding 3 2.1 Gezamenlijk naar een grotere verkeersveiligheid

Nadere informatie

Voorstel: Het categoriseringsplan Doetinchem 'Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen' vaststellen.

Voorstel: Het categoriseringsplan Doetinchem 'Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen' vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 7 'Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen' Voorstel: Het categoriseringsplan Doetinchem 'Naar een herkenbare categorie-indeling van wegen' vaststellen. In juli 2007 hebt

Nadere informatie

Notitie. bij. Categoriseringsplan Wegennet. Kaag en Braassem 2013

Notitie. bij. Categoriseringsplan Wegennet. Kaag en Braassem 2013 Notitie bij Categoriseringsplan Wegennet Kaag en Braassem 2013 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 12 maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Duurzaam veilig 2a. Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer 2b.

Nadere informatie

VERKEERSBESLUIT. Stadsontwikkeling

VERKEERSBESLUIT. Stadsontwikkeling Stadsontwikkeling VERKEERSBESLUIT Bezoekadres Gedempte Zuiderdiep 98 Postadres Postbus 7081 9701 JB Groningen Datum 20-10-2016 Bijlage(n) 3 Kenmerk 5707520 Opsteller Luc van der Hoogen Tel. 14 050 Onderwerp

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving

Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 29885 26 mei 2017 Verkeersmaatregelen Noorderhaaks en omgeving AU17.03116 college van burgemeester en wethouders van Den

Nadere informatie

Uitgangspunten en stappen naar een aangepast plan Heerderweg Heerderweg N794 - Epe

Uitgangspunten en stappen naar een aangepast plan Heerderweg Heerderweg N794 - Epe Uitgangspunten en stappen naar een aangepast plan Heerderweg 2016 Heerderweg N794 - Epe GS-besluit: vervolg aanpak Heerderweg 31 mei 2016 Voorstel vervolg na de verkeersveiligheidsaudit 1. INLEIDING De

Nadere informatie

18 december 2014, Versie 1.1 Quick scan Rotonde Molenbroekseloop

18 december 2014, Versie 1.1 Quick scan Rotonde Molenbroekseloop 18 december 2014, Versie 1.1 Quick scan Rotonde Molenbroekseloop Michiel van Rooij Verkeersadvies In opdracht van Gemeente Gemert- Bakel 1. Aanleiding Plangebied In de afgelopen jaren heeft de gemeente

Nadere informatie