ECT ZORGAANBODPLAN 2015/2016 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: BOUWT AAN PERSOONSGERICHTE ZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECT ZORGAANBODPLAN 2015/2016 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: BOUWT AAN PERSOONSGERICHTE ZORG"

Transcriptie

1 ECT ZORGAANBODPLAN 2015/2016 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: BOUWT AAN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F. Sündermann, bestuursvoorzitter M.R. Leeflang, algemeen manager Mw. S.A.M. van den Bergh, kwaliteitsmanager Datum: februari 2015 Eerstelijns Centrum Tiel Dodewaardlaan EA TIEL 1

2 2

3 INHOUDSOPGAVE ECT ZORGAANBODPLAN 2015/ INLEIDING ECT Visie op geïntegreerde, persoonsgerichte eerstelijnszorg Samenvatting zorgaanbod ECT Zorgaanbod Segment Inleiding Belangrijke randvoorwaarden voor contractering: Zorgprogramma DM en CVRM Zorgprogramma COPD, ASTMA GEZ Zorgvernieuwing ECT Segment Vooralsnog geen contractering S3 projecten DBC Zorgprogramma Ouderenzorg Zorg Projecten Resultaten ECT Segment Resultaten op ketenzorg Resultaten op service en bereikbaarheid Resultaten op substitutie Financiën Contractering per segment Zorgaanbod Huisartsen Segment Segment Segment Bijlagen Business case Zorgprogramma kwetsbare ouderen Zorgprogramma kwetsbare ouderen

4 1. INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 zijn veranderde bekostigingsregels van kracht voor de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg. De huidige GEZ en DBC contracten van het ECT met de zorgverzekeraars lopen eind 2014 af. ECT wil de samenwerking met Menzis en de andere zorgverzekeraars continueren. Voor de Tielse bevolking betekent dit naar de huidige maatstaven nog meer persoonsgerichte zorg die veilig, snel, zuinig en nabij geleverd wordt. Voor de zorgverzekeraar levert dit betaalbare afgestemde zorg en een eerstelijns organisatie die klaar is voor de volume groei in de eerste lijn ten gevolge van de substitutie uit de tweede lijn. Beheersing van de groei door lijnen met de 0 e lijn en zelfmanagement. Het ECT hecht er aan om de eigen plannen zo veel mogelijk te zwaluwstaarten met het regioplan van Menzis, de Gemeente Tiel, de plannen van de BV Chronische Zorg, De Coöperatieve Huisartsenvereniging (CHV), het Ziekenhuis Rivierenland Tiel, De Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland (STMR), Welzijnsorganisatie Mozaïek en Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR). Voor de professionals en medewerkers, aangesloten bij het ECT betekent dit een gezonde, dynamische en professionele werkplek met ruimte voor persoonlijke en professionele groei. Dit zorgaanbodplan (ZAP) is in lijn met de ontwikkeling van het ECT in de afgelopen 8 jaar. Een ontwikkeling die evolueert in nauw overleg met zorgverzekeraar Menzis, de zorgprofessionals en de patiënten. Het ZAP kent de volgende opbouw: In hoofdstuk 2 leest u de ECT visie op geïntegreerde, persoonsgerichte zorg. Hoofdstuk 3 vat het zorgaanbodplan samen in de vorm van het financieringsmodel voor huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg. Hoofdstuk 4 geeft weer de ketenzorg die het ECT organiseert voor mensen met één of meerdere chronische aandoeningen diabetes, cardio vasculair risico, COPD en/of astma. Dit hoofdstuk beschrijft ook de activiteiten die binnen de beleidsregel GEZ worden uitgevoerd. Dit zijn de activiteiten die binnen segment 2 bekostigd zijn. Hoofdstuk 5 gaat over de projecten die het ECT uitvoert op het gebied van zorgvernieuwing, service en patiëntgerichtheid. Dit hoofdstuk maakt concreet welke uitkomsten verwacht worden op financieel- en op zorggebied. Hoofdstuk 6 betreft de resultaatafspraken binnen Segment 3 Hoofdstuk 7 is de financiële paragraaf. Dit hoofdstuk geeft de substantiële afstand weer tussen de door het ECT benodigde middelen en de mogelijkheden conform het inkoopbeleid van Menzis. Wij zien grote verschillen tussen het zorgakkoord en de intenties van VWS en de wijze waarop Menzis dit heeft vertaald in haar inkoopbeleid. Hoofdstuk 8 beschrijft de zorgactiviteiten die verricht worden in segment 1, 2 en 3 door de huisartsenpraktijken. Een belangrijk aandachtspunt is de BTW. Als de ministeries van VWS en Financiën niet tot overeenstemming komen over een volledige BTW vrijstelling in de zorg, zal dit leiden tot een verhoging van een deel van de GEZ- en DBC-gelden voor de zorgverzekeraar. 4

5 2. ECT Visie op geïntegreerde, persoonsgerichte eerstelijnszorg Tiel is een van de oudste steden van Nederland en telt inwoners. De combinatie van gebiedsdelen met een lage SES, overgewicht, DM en HVZ draagt bij tot extra welzijns- en gezondheidsproblemen Het Eerstelijns Centrum Tiel biedt zoveel mogelijk geïntegreerde zorg in de gemeente Tiel en omgeving. Persoonsgericht, betrokken en het allerbelangrijkste: altijd samen met de patiënt. Ruim 180 zorgverleners werken samen om mensen snel en goed te helpen, dan wel te leren omgaan met hun chronische aandoening en te kijken naar wat er nog wel kan. De gezondheid van patiënten staat centraal. Missie: kwaliteit van leven Alle zorg is erop gericht dat mensen een maximaal haalbare kwaliteit van leven bereiken. Dat is vastgelegd in de missie. Kern van deze missie: patiëntgerichtheid, kwaliteit, transparantie, doelmatigheid en samenhangende zorg. Alle zorgverleners werken continu aan kwaliteit volgens de normen van de eigen beroepsgroep. Ze gebruiken daarbij de PDCA-cyclus. Dat wil zeggen dat ze de werkprocessen voortdurend verbeteren door zichzelf doelen stellen, daarop acties te ondernemen, deze te monitoren en te evalueren en uiteindelijk weer nieuwe doelen stellen. Succes van het Eerstelijns Centrum Tiel One stop shopping: veel zorgverleners zitten in één gebouw. Geïntegreerde zorg: de zorgverleners stemmen hun informatie en handelwijze op elkaar af. Eén centrale zorgverlener: mensen met een chronische aandoening hebben een centrale zorgverlener, dit is de praktijkondersteuner dan wel de huisarts. Zij houden samen met de patiënt het overzicht op het persoonsgerichte zorgplan Persoonsgericht: dit betekent dat patiënten zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid. Ze voeren zelf de regie. Hun ervaringsdeskundigheid is net zo belangrijk als de medische deskundigheid. Dit betekent meer aandacht voor de eigen rol bij de professional en bij de patiënt. Zorg waarbij de patiënt met zijn/haar mogelijkheden centraal staat en niet de ziekte of beperking. Van Ziekte en Zorg naar Gedrag en gezondheid (Van ZZ naar GG). 5

6 3. Samenvatting zorgaanbod ECT Het Zorgaanbod, zoals beschreven in hoofdstuk 4, 5 en 6 is binnen het nieuwe financieringsmodel als volgt samen te vatten: S3 Resultaatbeloning en zorgvernieuwing Ouderenzorg Doorbraakproject met ziekenhuis Diagnostiek, substitutie, ICT, Ontslagketen INCA Pilot (Integrated Care) (Zn & Ineen) = door Menzis gecontracteerdper patiëntcontact = is in Q1 nog niet gecontracteerd en is onderwerp van gesprek met Menzis Zelfmanagement en Individueel Zorgplan Persoonsgerichte Zorg Gecombineerde leefstijl interventie Geïntegreerde farmaceutische zorg Service en bereikbaarheid verhoging Inloopcentrum = niet door Menzis gecontracteerd, wel gewenst door ECT DBC DM2 en CVRM S2A DBC COPD DBC ASTMA S2 S2B GEZ Organisatie tbv populatie S1 Huisartsenzorg Huisartsen zorg 6

7 4. Zorgaanbod Segment Inleiding In de ketenzorg staan voor het ECT de volgende zaken voorop: Het leveren van toegevoegde waarde voor de patiënt. Het feit dat deze in zorg is bij het ECT betekent optimale levensvreugde en bewegingsvrijheid, gegeven de chronische beperking; Het ECT is een constant lerende organisatie die bereid is te veranderen, van fouten te leren en open staat voor andere inzichten. Transparantie voor patiënten, professionals en zorgverzekeraars o Deelname Benchmark InEen Werken volgens de kritische kwaliteitskenmerken van branchevereniging InEen. 4.2 Belangrijke randvoorwaarden voor contractering: In de NZa-tarieven huisartsenzorg gaat de NZa ervan uit dat 23% van de praktijkkosten worden inverdiend via de M&I verrichtingen en ketenzorg. Voor een normpraktijk betekent dit dat 23% van = extra moet worden verdiend in de ketenzorg en M&I verrichtingen (bij een gelijkblijvende zorgvraag). Dit moet minimaal haalbaar zijn; Het POH-S tarief is weliswaar verhoogd maar absoluut onvoldoende om te gelden als een volledig integraal uurtarief. Op verzoek van Menzis hebben het ECT en zorggroep THOON een actuele kostprijsberekening gemaakt. Deze resulteert in een noodzakelijk integraal uurtarief van 66,50 (schaal 7) en 70, 65 (schaal 8). Het is noodzakelijk dat dit tarief marktconform en kostendekkend is; Het aantal minuten dat gemiddeld per patiënt beschikbaar is voor zorg binnen de ketenzorg moet voldoende zijn om kwalitatief goede zorg te verlenen. 4.3 Zorgprogramma DM en CVRM Het ECT wenst een DBC voor de geïntegreerde zorgprogramma s Diabetes Mellitus en Cardio Vasculair Risico Management aan te gaan voor tenminste 2 jaar. Contractering per Het ECT maakt gebruik van een Keten Informatie Systeem (Portavita). Ook alle onderaannemers maken hiervan gebruik. Zorgprogramma Diabetes Mellitus (DM) Ten opzichte van het bestaande zorgprogramma DM worden per 1 januari 2015 de volgende aanpassingen doorgevoerd: Ten gevolge van wijzigingen in de vergoedingen in de basisverzekering wordt de rol van de pedicure verder beperkt. Door substitutie is er een toename het aantal patiënten met insuline onder behandeling bij de huisartsenpraktijk. Van 12% naar 14%. o Dit betekent dat er meer tijd per patiënt nodig is; o Maar ook vraagt dit meer aandacht voor de voorwaarden om insuline therapie in de huisartsenpraktijk te kunnen doen. 7

8 Zorgprogramma Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) Ten opzichte van het bestaande zorgprogramma CVRM worden per 1 januari 2015 de volgende aanpassingen doorgevoerd: Het aantal patiënten dat wordt geïncludeerd in de primaire groep neemt toe. Dit komt enerzijds door casefinding en anderzijds door de uitbreiding van de inclusiecriteria met reumatoïde patiënten. In 2015 wordt verder gewerkt aan substitutie uit de 2 e lijn. Dit geschiedt ook in het kader van het Doorbraak project met het Ziekenhuis Rivierenland. En de maatschap Cardiologie. Voor 2015 verwachten wij een lichte groei in de secundaire groep. 4.4 Zorgprogramma COPD, ASTMA Het ECT maakt gebruik van een Keten Informatie Systeem (Portavita). Ook alle onderaannemers maken hiervan gebruik. Zorgprogramma COPD Het ECT wenst een DBC voor het zorgprogramma s COPD aan te gaan voor tenminste 2 jaar. Contractering per Ten opzichte van het bestaande zorgprogramma COPD worden per 1 januari 2015 de volgende aanpassingen doorgevoerd: Samenwerkingsafspraken met de longartsen worden verder geconcretiseerd en gemonitord; Nieuw is de E-consultatie via Portavita; Het aantal COPD patiënten zal toenemen door substitutie: terugverwijzen GOLD 1-2 bij de longarts naar de huisarts; Meer aandacht voor exacerbaties. Zorgprogramma Astma Het Zorgprogramma Astma wordt in 2015 ontwikkeld maar nog niet gecontracteerd. Het streven is om dit per 1 januari 2016 te contracteren, of zoveel eerder als mogelijk. De huisartsenpraktijken hebben in 2014 de praktijken op orde gebracht. Dat wil zeggen: alle patiënten met diagnose ASTMA zijn her-beoordeeld door de huisarts. Hiermee zijn zij ingekaard en in beeld gebracht. 8

9 4.5 GEZ Verdere verbetering van de kwaliteit van zorg is een hoofddoelstelling van het ECT. Sinds 2008 is de organisatie en ontwikkelcapaciteit gefinancierd vanuit de beleidsregel GEZ. Deze financiering heeft het ECT de mogelijkheid gegeven om structureel en professioneel te werken aan de verbetering van het zorgaanbod in de breedste zin. In dit overzicht geven wij een kort overzicht van de zaken die inmiddels geïmplementeerd en geborgd zijn en welke in 2015 verder opgepakt zullen worden Bedrijfsvoering en organisatie Het ECT heeft op orde: Administratieve organisatie; Financiën; Huisvesting; Personeel: o Algemeen Manager; o Kwaliteitsmanager; o Bezetting uitbreiden met vrijwilligers/stagiaires t.b.v. receptiebalie. Organisatie. o Bestuur Huidige bezetting handhaven met 1 onafhankelijk voorzitter, 4 huisartsen 1 apotheker en 1 fysiotherapeut. o Raad van Advies, 3 leden. o Stratenmakers. Elk zorgprogramma wordt geborgd en verder ontwikkeld onder supervisie van een (zorg)stratenmaker. Dit is een zorgprofessional, veelal een huisarts. Samenwerking met externe partijen o met BV Chronische Zorg DM/CVRM en Astma/COPD continueren; Samenwerking op gebied van ouderenzorg en GGZ verbreden. Zorgnetwerken rond een gezamenlijke probleem/oplossing Traditionele zorgpartners; Gemeente Tiel Niet-zorgpartners (onderwijs, bedrijven). Kaderartsen o Binnen het ECT zijn een kaderarts DM en een kaderarts GGZ werkzaam. Tevens is één van de huisartsen in opleiding tot kaderarts GGZ; Het ECT werkt in 2015 en 2016 met nadruk aan: Communicatie (intern en extern); Good governance; Service en bereikbaarheid Kwaliteit Het ECT heeft in werking: Planning & Control Cyclus; Monitoring kwaliteit ketenzorgprogramma s m.b.v. ABC methodiek, spiegelinformatie bijeenkomsten etc.; Jaarlijks patiënten panel; Deskundigheidsbevordering voor professionals in ketenzorg 9

10 Ondersteuning en advies (Diabetes, COPD en CVRM verbetercyclus); Procedure voor melden klachten en suggesties; Procedure voor melden incidenten en calamiteiten. In ontwikkeling 2015/2016: Betrekken patiënten perspectief (panels zorgbelang); Cliëntenpanels i.s.m. Zorgbelang Gelderland voor COPD; Continue peiling van ervaren service en zorg d.m.v. korte digitale surveys; INCA (integrated Care) pilot fase 2; Acties n.a.v. nieuwe Wet Klachten en geschillen in de zorg; Kwaliteitsaudits diverse disciplines meer samenhangend uitvoeren (HKZ, NPA of ISO) Voor individuele disciplines; Voor ketenzorg DM/CVRM en ASTMA/COPD; ABC methodiek verder toepassen op andere zorgprogramma s en andere disciplines; (indicatoren ontwikkeling en transparantie zorg door ketenpartners; ABC methodiek bij de huisartsenpraktijken borgen, waarbij de waarde van kwalitatieve indicatoren resultaten van iedere huisartsenpraktijk worden afgezet tegen vooraf bepaalde streefwaarden; Uitkomstindicatoren benoemen naast de procesindicatoren; Sancties formuleren voor structureel onder de maat presterende praktijken; Regionale transmurale afspraken (RTA s) met specialisten opnieuw bevestigen, afspraken maken (substitutie), deze naleven en afspraken maken over de wijze van monitoring; Service Level Agreements (SLA s) met ketenpartners bevatten proces en kwaliteitseisen; Verhogen dossierveiligheid, informatie beveiliging; Data uitwisseling HIS-KIS optimaliseren; Patiënten die geen programmatische zorg (meer) wensen vallen buiten het zorgprogramma en krijgen de meetwaarde geen geregelde zorg/zorgmijder. Dit meenemen/verwerken in de resultaten. 10

11 4.5.3 Organisatieschets ECT Raad van Advies 3 leden ECT bestuur 1 onafhankelijk voorzitter 4 huisartsen 1 apotheker 1 fysiotherapeut Management Algemeen Manager Staf 1 kwaliteitsmanager 1 stafmedewerker P&O en FA 2 secretaresses Commissies Werkgroepen Zorgprogramma Projecten/overleg Commissie Patiëntenparticipatie Commissie ICTO Klachten Commissie ZP Diabetes Mellitus ll ZP COPD/Astma ZP CVRM Stuurgroep Project Ouderen Tiel Convenant Zorgnetwerk Tiel Stuurgroep Verloskundigen Communicatie Commissie ZP Ouderenzorg ZP GGZ in de 1 e lijn ZP Lage rugklachten Doorbraakproject ECT, Ziekenhuis Rivierenland, Menzis Integrated Care Pilot (ZN, InEen) Klankbordgroep 1 e lijn Werkgroep Gecombineerde Leefstijl Interventie Stuurgroep Farmacie (en FTO) Regiegroep Wonen, Welzijn, Zorg BAG (Bevoegd ADEPD Gezag) Alle commissies, werkgroepen en project- en stuurgroepen zijn multidisciplinair samengesteld. Het merendeel van de werkgroepen wordt voorgezeten door een Stratenmaker 11

12 5. Zorgvernieuwing ECT Segment Vooralsnog geen contractering S3 projecten Eind februari 2015 heeft het ECT overeenstemming bereikt met Menzis ten aanzien van de GEZ en de DBC overeenkomsten. Pas in maart 2015 wordt het gesprek over innovatieve projecten in Segment 3 opgepakt. In de loop van 2015 komt hier meer duidelijkheid oer. Onderstaande S3 projecten beschrijven vooralsnog alleen de ambitie van het ECT. 5.2 DBC Zorgprogramma Ouderenzorg Het ECT heeft sinds 2012 De Zorg voor Kwetsbare ouderen vorm gegeven op multidisciplinaire wijze. Dit project is gefinancierd vanuit ZonMw subsidie die per eind 2014 afloopt. Dit project heeft inmiddels geleid tot een efficiënte werkwijze welke wij graag voort willen zetten. o In kaart brengen van kwetsbaarheid (GFI en Easycare); o multidisciplinair bespreken (MDO met huisarts, POH, Specialist Ouderengeneeskunde (SOG), welzijnswerker, wijkverpleegkundige); o aanwijzen Casemanager (POH of wijkverpleegkundige); o spreekuur SOG in de praktijk van de huisartsen. Omdat de projectfinanciering afloopt eind 2014 wil het ECT voor de groeiende groep kwetsbare ouderen goede zorg borgen. Ook financieel. Hiervoor is nodig: o Onafhankelijke wijkverpleegkundige in dienst van, of dicht bij, het ECT. Schakel tussen zorg, patiënt, sociaal domein; o Financiële ondersteuning betrokken zorgverleners, inclusief Mozaïek Welzijnsdiensten; o Uitbreiden spreekuur SOG uitbreiden naar team 3 en team 4; o In 2015 projectfinanciering. Samen met Menzis DBC opzetten per DBC. ; o Ouderenzorg in de wijk door een structurele zichtbare schakel wijkverpleging S2 (verpleging en verzorging) met de huisartsenpraktijken; o SOG in de teams, consultatie. In bijlage 3 is het zorgprogramma ouderen opgenomen. De business case betreft vooralsnog alleen de financiering van de huisarts en de praktijkondersteuner. De SOG, wijkverpleging en anderen zijn nog niet in de begroting meegenomen. De wijze waarop de financiële afspraken worden vormgegeven bespreken wij graag met Menzis. 5.3 Zorg Projecten Doorbraakproject met ziekenhuis. In 2015 deelprojecten o Diagnostiek; o Kindergeneeskunde; o Substitutie binnen CVRM zorgprogramma; o Verbetering ontslagketen van ziekenhuis naar 1 e lijn; Stimuleren Zelfmanagement: weten wat je ziekte betekent en hoe je hiermee wél kan leven. Bevorderen van gezondheidsvaardigheden. Stimuleren verankering van het individueel zorgplan; o Communicatie; o Educatie, 4 info avonden, gekoppeld aan een onderwerp. Is de start van zelfmanagement; 12

13 GLI o Gecombineerde Lifestyle Interventie. Continueren van bestaande groepsbijeenkomsten bij fysiotherapeut en diëtiste. Lage Rugklachten o Multidisciplinaire samenwerking versterken. Na de afspraken rond behandeling van acute rugklachten nu vervolg innovatie op het gebied van chronische rugklachten; Stoppen met Roken o Luchtsignaal continueren. Reizigersadvies o Ontwikkeling professioneel reizigersadviescentrum; Inloopcentrum o Maken business case Inloopcentrum voor zorg en als schakel naar het sociaal domein; o Inrichten van inloopcentrum; Service : o Receptiefunctie in ECT locatie Teisterbant 2 o E-health: Online afspraken maken bij ten minste 4 disciplines, waaronder de huisartsen; Digitaal patiëntenportaal; o Oproepsysteem implementeren in 2015 in 2 huisartspraktijken. In 2016 uitrollen naar alle praktijken bij gebleken geschiktheid. Meekijk consult specialist Multidisciplinair spreekuur eerste lijn 6. Resultaten ECT Segment Resultaten op ketenzorg Resultaatbeloning CVRM/DM Resultaatbeloning COPD In onderling overleg vast te stellen. 6.2 Resultaten op service en bereikbaarheid Het ECT wil SMART afspraken maken met Menzis over de te behalen resultaten op service een bereikbaarheid op een manier die goed meetbaar is zonder veel extra administratieve last. 6.3 Resultaten op substitutie Het ECT wil SMART afspraken maken met Menzis over de te behalen financiele besparingen in de tweede lijn door substitutie van zorg naar de eerste lijn zonder veel extra administratieve last. De substitutiemonitor zou hiervoor een mogelijk vehikel zijn, ware het niet dat deze nog steeds niet beschikbaar is. 13

14 7. Financiën 7.1 Contractering per segment Segment 1 Geen contractering Segment 2 GEZ o Organisatiekosten o Uitvoeringskosten DBC DM/CVRM DBC COPD Segment 3 Ten tijde van het overeenkomen van het GEZ contract en de ketenzorgcontracten is nog geen overeenstemming bereikt over de innovatieve projecten in Segment 3. Lopende innovatieprojecten: Zorg voor kwetsbare ouderen; Doorbraakproject ECT en ZRT; Gecombineerde Leefstijl Interventie (fysio en diëtiste). Nieuwe gewenste innovatieprojecten welke vooralsnog niet gefinancierd worden door de zorgverzekeraars: Zelfmanagement, Individueel Zorgplan, Persoonsgerichte zorg; Geïntegreerde Farmaceutische Zorg; Verhoging service en bereikbaarheid; o Doorontwikkeling website, social media; o Gastvrouw-service; Inloopcentrum, met als doel verschuiving naar oneigenlijke HA zorg naar het juiste domein. 14

15 8. Zorgaanbod Huisartsen Het zorgaanbod van de huisartsen betreft de monodisciplinaire contractering van de huisartsenzorg. Deze valt buiten de contractering van het ECT en daarom buiten van het Zorgaanbodplan. Omdat de het zorgaanbod van de huisartsen in dit segment van grote invloed is de multidisciplinaire zorg, benoemen wij wel de zorgactiviteiten die gecontracteerd worden. 8.1 Segment 1 Huisartsenzorg wordt niet door het ECT gecontracteerd maar door de individuele huisartsen. De ontwikkelingen binnen de huisartsenzorg zijn echter nauw verweven met, en onderlinge afhankelijk van de gecontracteerde geïntegreerde zorg. GGZ in de eerste lijn o POH-GGZ; o e-health Kleur je leven; o consultatieve psychiater; o Regionaal GGZ Netwerk. M&I verrichtingen o Specialisatie. Binnen de huisartsenmaatschap vinden specialisaties plaats waardoor doorverwijzing naar de tweede lijn beperkt wordt; o Indien hier geen dekkende vergoeding tegenover staat als gevolg van het verdwijnen van de oude M&I tarieven is hier voor de huisarts geen positieve business case van te maken en zal deze mogelijk weer door gaan verwijzen naar specialistische hulp in het ziekenhuis. 8.2 Segment 2 Deelname ketenzorg DM2/CVRM; Deelname ketenzorg COPD/Astma. 8.3 Segment 3 POH-S module; Deelname ketenzorg Kwetsbare Ouderen; Doelmatig verwijzen; Eerstelijns diagnostiek; Doelmatig voorschrijven; Service en bereikbaarheid; Deelname ketenzorg (DM/CVRM/COPD/Astma/GGZ); Accreditatie; IUD en injecties; M&I chirurgie. 15

16 9. Bijlagen 9.1 Business case Zorgprogramma kwetsbare ouderen In de financiële business case zijn de kosten voor de Specialist Ouderen Geneeskunde, geriater, ouderenadviseur (welzijn) meegenomen voor 1 uur per kwetsbare oudere. In onderling overleg zal moeten worden vastgesteld of deze kosten via het ECT gefinancierd worden of rechtstreeks aan de betrokken partijen. 9.2 Zorgprogramma kwetsbare ouderen 16

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015

Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Multidisciplinaire zorg en huisartsenzorg Nza-bekostigingsregels vanaf 2015 Bijeenkomst InEen, 28 oktober 2014 Ambities regeerakkoord Gemeenten AWBZ Zvw Wmo Wpg Extramuraal Intramuraal Eerstelijns zorg

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg

Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg < Inkoopdocument 2016 Multidisciplinaire zorg Sector Huisartsenzorg, Versterking eerste lijn en Ketenzorg - 1 juli 2015 Inleiding & inhoud In het Inkoopbeleid 2016 Multidisciplinaire zorg hebben wij u

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016

Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 4-11-2014 Inhoudsopgave Inleiding 1. De nieuwe financiering op hoofdlijnen 2. Wat betekent het voor u 2.1 Segment 1 M&I verrichtingen 2.2 Segment

Nadere informatie

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 8 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 8 Ketenzorg DM2, VRM, COPD en Astma Programmatische multidisciplinaire zorg (ketenzorg) wordt ingekocht op basis van

Nadere informatie

JAARBERICHT 2014. Nieuwe Zorg Debat 2014. ECT is het centrum voor persoonsgerichte zorg in Tiel en omgeving. www.ecttiel.nl

JAARBERICHT 2014. Nieuwe Zorg Debat 2014. ECT is het centrum voor persoonsgerichte zorg in Tiel en omgeving. www.ecttiel.nl JAARBERICHT 2014 ECT is het centrum voor persoonsgerichte zorg in Tiel en omgeving www.ecttiel.nl Nieuwe Zorg Debat 2014 Op maandag 22 september 2014 vond het Nieuwe Zorg Debat 2014 plaats in het Eerstelijns

Nadere informatie

Huisartsenzorg & Integrale zorg 2015

Huisartsenzorg & Integrale zorg 2015 Huisartsenzorg & Integrale zorg 2015 Regiobijeenkomst juli 2014 1 Programma 1 2 Welkom Verbetering contracteringsproces 2015 19.00-19.10 uur 19.10 19.15 uur 3 Hoofdlijnen voorgenomen beleid HIZ 2015 19.15

Nadere informatie

Proces en toelichting

Proces en toelichting Substitutie Zorgvernieuwing Proces en toelichting 1 Substitutie Samenwerkingsverbanden kunnen met Achmea onderhandelen over: Astma/COPD op basis s van substitutie substtute (komt dan in plaats van bestaand

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlage 11. Inleiding. 1. De nieuwe financiering op hoofdlijnen. 2. Wat betekent het voor u

Inhoudsopgave. Bijlage 11. Inleiding. 1. De nieuwe financiering op hoofdlijnen. 2. Wat betekent het voor u Inkoop Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. De nieuwe financiering op hoofdlijnen 2. Wat betekent het voor u 2.1 Segment 1 M&I verrichtingen 2.2 Segment 2 Ketenzorg

Nadere informatie

Rekenmodel voor integrale bekostiging

Rekenmodel voor integrale bekostiging Rekenmodel voor integrale bekostiging Spreker: Marjolein Dijns-van der Hoek 10 november 2009 Leerhotel het Klooster, Amersfoort Financiering 2010 -Integrale bekostiging -Ketenfinanciering/ DBC s -Kostprijsberekeningmodel

Nadere informatie

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD.

Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Ketenzorg 2017 Amersfoortse (de) / Ditzo Op het verplichte en vrijwillige eigen risico zijn niet van toepassing: - de kosten van ketenzorg bij diabetes, vasculair risicomanagement en COPD. Onder ketenzorg

Nadere informatie

Visie op de rol van de zorggroep

Visie op de rol van de zorggroep Beleid Integrale Zorg 2014 e.v. Zorggroep RCH 09 september 2013

Nadere informatie

Bijlage 7 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 7 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 7 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 7 Resultaatbeloning Menzis indicatoren Menzis vindt praktijkaccreditatie een belangrijk instrument om de kwaliteit

Nadere informatie

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University

Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Hoe sluit het COMIC model aan bij vragen over waarde en implementatie van integrale zorg? Anna Huizing ZIO en Maastricht University Opbouw Context - Setting Regio Maastricht-Heuvelland Zorggroep ZIO Blauwe

Nadere informatie

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg

Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Samenvatting contract 2015 preferente zorgverzekeraar hoofdcontractant multidisciplinaire eerstelijnszorg Dit format is een samenvatting van een contract tussen preferente zorgverzekeraar en een zorgaanbieder

Nadere informatie

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 5 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 5 GEZ-module 2017 Via de GEZ-module worden de personele inzet, organisatie en infrastructuur van samenwerkingsverbanden bekostigd

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016

Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 Bijlage 6 Resultaatbeloning individuele huisartsen 2016 In 2016 continueert Menzis resultaatbeloning voor de huisartsenzorg zonder grote wijzigingen. De beloning vindt plaats op indicatoren die landelijk

Nadere informatie

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur

Huisartsenzorg in Noord-Limburg. Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Huisartsenzorg in Noord-Limburg Den Bosch, 16 juni 2016 Geert Philipsen Voorzitter Raad van Bestuur Programma Cohesie Stakeholders Zorgverzekeraars Ziekenhuis GGZ Regio 40x20 km 113 huisartsen (100%

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014

Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Cardio Vasculair Risico Management 29 januari 2014 Opening en welkom Adriaan Timmers, huisarts, bestuurder STERK Presentatie ketenzorgprogramma CVRM en transmurale afspraken Huug van Duijn, kaderarts Hart-

Nadere informatie

Geïntegreerde persoonsgerichte eerstelijnszorg EERSTELIJNS CENTRUM JAARVERSLAG 2013 TIEL

Geïntegreerde persoonsgerichte eerstelijnszorg EERSTELIJNS CENTRUM JAARVERSLAG 2013 TIEL Geïntegreerde persoonsgerichte eerstelijnszorg EERSTELIJNS CENTRUM JAARVERSLAG 2013 TIEL ECT Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van Eerstelijns Centrum Tiel Dodewaardlaan 5-09 4006 EA Tiel

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg

De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg De rol van de praktijkondersteuner in de Ketenzorg Wie van jullie is er onderdeel van een zorggroep? Archiatros Begrippen Effect op de POH Tips voor de POH Archiatros Facilitaire dienstverlener met name

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015

Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015 Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015 Thema s Achtergrondontwikkelingen: substitutie, ouderenzorg in

Nadere informatie

LHV analyse van de NZa-beleidsregel en Tariefbeschikking 2015 voor Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

LHV analyse van de NZa-beleidsregel en Tariefbeschikking 2015 voor Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg LHV analyse van de NZa-beleidsregel en Tariefbeschikking 2015 voor Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Op 15 juli jl. heeft de NZa de Tariefbeschikking 2015 en de bijbehorende beleidsregel huisartsenzorg

Nadere informatie

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Mining van data uit KIS Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Wie ben ik Dan Hoevenaars Huisarts, kaderarts diabetes, voorzitter zorggroep Synchroon

Nadere informatie

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 2018 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer

Nadere informatie

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012

Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 Chemie in de zorg: evolutie of schepping? Joop Raams, Lucas Fraza, huisartsen, 29 juni 2012 01 02 Chaostheorie: verbindingen komen vanzelf tot stand op de meest 02 aangepaste wijze. Scheppingstheorie:er

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410

Beleid Coöperatie VGZ. module POH-S 2015 D0084-201410 Beleid Coöperatie VGZ module POH-S 2015 D0084-201410 1. Inleiding VGZ investeert in een sterke laagdrempelige eerste lijn en vindt het van belang dat de eerstelijnszorg geïntegreerd en in de nabije omgeving

Nadere informatie

Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 10 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Bijlage 10 Praktijkmanagement 2017 Inleiding Menzis is van mening dat het structureel financieren en borgen van praktijkmanagement

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen

Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3. Algemeen Bijlage 6b Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Om richting te geven aan de invulling van uitkomstbekostiging zijn op landelijk niveau separate deelprestaties geformuleerd voor een aantal domeinen

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu?

Netwerkbijeenkomst. Wijkverpleging, heringevoerd en nu? Netwerkbijeenkomst Wijkverpleging, heringevoerd en nu? 5 maart 2015 Wijkvpk indiceert, wijst zorg toe, VWS Twee generalisten in 1 e lijn, VWS Afstemming ha-wijkvpk niet via wijkteam, Actiz Structuur voor

Nadere informatie

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016

Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Minutenschema zorgprogramma COPD (excl. Astma) 2015-2016 Inleiding Het minutenschema voor ketenzorg COPD is gebaseerd op het zorgprofiel voor ketenzorg COPD van de Stichting Ketenkwaliteit COPD uit juni

Nadere informatie

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016

Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Inkoopbeleid Ondersteuningsgelden 2016 Coöperatie VGZ Inhoud Inleiding Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 Inzet ondersteuningsgelden Basisondersteuning 4 Projectondersteuning 4 Thema

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

Partners. Kerncoalitie: Huis voor de Zorg Zuyderland CZ Huisartsen OZL. 3 e schil. 2 e schil. 1 e schil. Stuurgroep

Partners. Kerncoalitie: Huis voor de Zorg Zuyderland CZ Huisartsen OZL. 3 e schil. 2 e schil. 1 e schil. Stuurgroep VWS proeftuin Werkgebied MijnZorg Partners 3 e schil 2 e schil 1 e schil Kerncoalitie: Huis voor de Zorg Zuyderland CZ Huisartsen OZL Stuurgroep Netwerk Voor elkaar in Parkstad Coöperatie WeHelpen Samenwerking

Nadere informatie

Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH

Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Preventie is hot Nota s van VWS, CVZ, KNMG, LHV/NHG Patienten vragen er om. Vele initiatieven uit alle hoeken.

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

MIDDELEN MANAGEMENT: HOE ORGANISEER IK MIJN FINANCIËN. Judith van Duren

MIDDELEN MANAGEMENT: HOE ORGANISEER IK MIJN FINANCIËN. Judith van Duren MIDDELEN MANAGEMENT: HOE ORGANISEER IK MIJN FINANCIËN Judith van Duren GROTE VERSCHILLEN TUSSEN AANBIEDERS 50% ketenzorg is tevreden over 47% geeft aan dat er onderhandeld kan worden 45% tevreden CVRM

Nadere informatie

Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2015-2016

Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2015-2016 Handleiding contracteerproces Huisartsenzorg 2015-2016 Door middel van deze handleiding nemen we u stapsgewijs mee in het vullen van uw digitale overeenkomst. Neem de handleiding goed door tijdens uw voorbereiding,

Nadere informatie

1. Inleiding. Aanleiding

1. Inleiding. Aanleiding ASTMA EN COPD ZORG 1. Inleiding Stichting Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL) ondersteunt huisartsenpraktijken bij opsporing, diagnostiek en controle van Astma en COPD patiënten. In samenwerking met

Nadere informatie

Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ

Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ Aanvullende informatie op het inkoopbeleid voor zorggroepen 2015, Coöperatie VGZ Onderwerpen 1. Nieuwe huisartsenbekostiging 2. Voetzorg 3. CQI 4. Meekijkconsult en consult medisch specialist 5. Labonderzoek

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsenzorg en ketenzorg 2015. De Friesland Zorgverzekeraar

Inkoopbeleid huisartsenzorg en ketenzorg 2015. De Friesland Zorgverzekeraar Inkoopbeleid huisartsenzorg en ketenzorg 2015 De Friesland Zorgverzekeraar Inleiding De financiering van de huisartsenzorg verandert volgend jaar ingrijpend. Ook op allerlei andere terreinen gebeurt er

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2017 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Zorginkoopbeleid 2017 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Zorginkoopbeleid 2017 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 1 Voorwoord Voor u ligt het Zorginkoopbeleid huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2017. Dit beleid vormt de basis voor de contractering

Nadere informatie

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407

VGZ Inkoopbeleid. ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 VGZ Inkoopbeleid ondersteuningsgelden 2015 D0166-201407 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Ondersteuningsgelden 3 Doelgroep 3 Doelstellingen VGZ 3 2 Inzet ondersteuningsgelden 4 Basisondersteuning 4 Projectondersteuning

Nadere informatie

Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s

Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s Vijf multidisciplinaire zorgprogramma s van ontwikkeling naar praktijk Jenny van Binsbergen Voorzitter STEF, fysiotherapeut Antoinette Blok Manager St. Houtense Huisartsen en St. Multidisciplinaire Zorg

Nadere informatie

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181

Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 Adde n d u m bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 20181 1 juni 2017 Partijen: De landelijke huisartsenvereniging (LHV) InEen Patiëntenfederatie Nederland Zorgverzekeraars Nederland

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

Synchroon en Bernhoven. Substitutie in de praktijk. dinsdag 17 oktober 2017

Synchroon en Bernhoven. Substitutie in de praktijk. dinsdag 17 oktober 2017 Synchroon en Bernhoven Substitutie in de praktijk dinsdag 17 oktober 2017 Zorggroep Synchroon Zorggroep door huisartsen opgericht 2007 Doel: verbetering van samenwerking en kwaliteit in de chronische zorg

Nadere informatie

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur

NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur NEN 15224 Zorg en Welzijn HaZo24 HuisartsenZorg 24 uur TOELICHTING Aanleiding voor nieuw kwaliteitssysteem Opbouw HaZo24 Doel van de gehouden pilot en onze gezamenlijke rol naar de toekomst toe Wat is

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein

Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Recente ontwikkelingen met populatiegebonden zorgverlening & financiering bij Syntein Samen voor ú! Winfried Felix, bestuursvoorzitter Marij van Spanje, beleidsmedewerker Wie zijn wij? Syntein BV is een

Nadere informatie

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg

Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg Ontwerp Zorgtoepassing Ketenzorg HIS-KIS communicatie Datum: 25 februari 2014 Versie: 4.2 Referentie: Ontwerp Ketenzorg HIS-KIS Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren. REGELING Stoppen-met-rokenprogramma Gelet op de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid aanhef onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015 Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk Datum 16 september 2015 Contactpersoon Tom Dalinghaus E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355 Inleiding Vanaf 2016 zet Zilveren

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

3 e schil. Kerncoalitie. 2 e schil. 1 e schil. Stuurgroep

3 e schil. Kerncoalitie. 2 e schil. 1 e schil. Stuurgroep VWS proeftuin Kerncoalitie 3 e schil 2 e schil 1 e schil Stuurgroep Partners 3 e schil 2 e schil 1 e schil Stuurgroep Netwerk Voor elkaar in Parkstad Coöperatie WeHelpen Samenwerking met kennisorganisaties:

Nadere informatie

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg

Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Een wenkend perspectief Voorbeeld Diabetes Mellitus II model voor transmurale samenwerking in de chronische zorg Louis Lieverse en Arnold Romeijnders 25 september 2014 Wat is het probleem Problemen o.a.

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 11 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 11 Organisatie & Infrastructuur De organisatie en infrastructuur (O&I) van samenwerkingsverbanden worden bekostigd

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg

Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Een chronische ziekte, uw zorg is onze zorg Chronos Zorggroep Vughterweg 47E, 5211 CK 's-hertogenbosch Tel: 073-760 0530 Fax: 073-760 0539 www.zorggroepchronos.nl info@zorggroepchronos.nl Heldere afspraken

Nadere informatie

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Presentatie De Ondernemende Huisarts Brainport Slimmer Leven 2020 Slimmer

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Datum Doorkiesnummer Behandeld door «ZV_SC_SIGNEDON 088 222 40 40 Zorginkoop Huisartsenzorg

Datum Doorkiesnummer Behandeld door «ZV_SC_SIGNEDON 088 222 40 40 Zorginkoop Huisartsenzorg «CM_USER_LONGTITLE» «CM_USER_FULLNAME» «CM_PRACTICE_STREET» «CM_PRACTICE_NUMBER»«CM_PRACTICE_ EXTRA» «CM_PRACTICE_ZIPCODE» «CM_PRACTICE_CITY» Postbus 640 7500 AP ENSCHEDE www.menzis.nl/huisarts Zorgverlenernummer:

Nadere informatie

Substitutie van zorg: Een toegevoegde waarde van cijfers?!

Substitutie van zorg: Een toegevoegde waarde van cijfers?! Substitutie van zorg: Een toegevoegde waarde van cijfers?! Dirk Ruwaard Groenekan, 2-11-2015 Duurzame Zorg Academische werkplaats Limburg @AWDuurzameZorg 0-de lijn 1-ste lijn 2-de lijn Health Services

Nadere informatie

Eén loket voor leefstijl op maat

Eén loket voor leefstijl op maat Eén loket voor leefstijl op maat Daan Kerklaan Directeur Zorroo 28 maart 2014 Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien

Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg Het geheel zien in elk deel én in elk deel in het geheel zien Integrale zorg koopt zorg in met een focus op kwaliteit, kosten en klantbeleving. De verschillende deelgebieden leiden in hun

Nadere informatie

Onderhandelaarsresultaat eerste lijn 2014 tot en met 2017. 16 juli 2013

Onderhandelaarsresultaat eerste lijn 2014 tot en met 2017. 16 juli 2013 Onderhandelaarsresultaat eerste lijn 2014 tot en met 2017 16 juli 2013 Partijen: De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) De Landelijke Organisatie voor Ketenzorg (LOK), de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Chris Maats, Uw voorzitter vanavond. Welkom. Marktwerking in de zorg: een denkfout? WAT IS MARKTWERKING? 18/06/2014 1

Chris Maats, Uw voorzitter vanavond. Welkom. Marktwerking in de zorg: een denkfout? WAT IS MARKTWERKING? 18/06/2014 1 1 Welkom Marktwerking in de zorg: een denkfout? 19 juni 2014, Kaap Hoorn Uw voorzitter vanavond Chris Maats, Arts en secretaris Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende ziekenhuizen Oost Groningen WAT

Nadere informatie

REGIOPLAN ZORG NOORDOOST FRIESLAND, ALGEMENE THEMA S

REGIOPLAN ZORG NOORDOOST FRIESLAND, ALGEMENE THEMA S REGIOPLAN ZORG NOORDOOST FRIESLAND, ALGEMENE THEMA S Na een intense voorbereiding met hun achterban hebben 20 groepen vanuit de bevolking en hulpverlening in de regio Noordoost- Friesland op zaterdag 17

Nadere informatie

Wat splitst Klink ons in de maag?

Wat splitst Klink ons in de maag? Wat splitst Klink ons in de maag? Materiaal om over na te denken Stelling Huisartsen hebben koudwatervrees, want na de vorige herziening zijn ze ook meer gaan verdienen 3 Overheidsbeleid Zorg Nieuwe Bekostiging,

Nadere informatie

Tenslotte zijn een aantal oude M&I modules in segment 3 onderverdeeld onder de prestaties Kwaliteit, Ouderenzorg en Substitutie.

Tenslotte zijn een aantal oude M&I modules in segment 3 onderverdeeld onder de prestaties Kwaliteit, Ouderenzorg en Substitutie. Bijlage 6 Contractuele bepalingen Segment 3 Algemeen Segment 3 biedt Zorg en Zekerheid en de zorgaanbieders de ruimte om onderling afspraken te maken over het belonen van uitkomsten van zorg en zorgvernieuwing

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer?

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? Gezonde Zorg, Gezonde Regio Gelf Jan Wieringa: Voorzitter proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio Bestuurder Rijncoepel www.gzgr.nl Agenda Inleiding

Nadere informatie

Nieuwe huisartsenbekostiging, perspectief van de zorgverzekeraars. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland Mei 2014

Nieuwe huisartsenbekostiging, perspectief van de zorgverzekeraars. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland Mei 2014 Nieuwe huisartsenbekostiging, perspectief van de zorgverzekeraars Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland Mei 2014 Van volume/productie naar resultaten en kwaliteitsverschillen Huisartsenbekostiging

Nadere informatie

Inhoudelijke trends en speerpunten in en rond de eerste lijn in Noord-Holland Noord 2015

Inhoudelijke trends en speerpunten in en rond de eerste lijn in Noord-Holland Noord 2015 Inhoudelijke trends en speerpunten in en rond de eerste lijn in Noord-Holland Noord 2015 Bron: ZONH-jaarplan 2015 Basisactiviteiten Noord-Holland Noord Inleiding In dit hoofdstuk vindt u een overzicht

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

KETENZORG: KANSEN HUISARTS!! Sylvester Jenniskens, huisarts - kaderarts DM - medisch directeur Chronos

KETENZORG: KANSEN HUISARTS!! Sylvester Jenniskens, huisarts - kaderarts DM - medisch directeur Chronos KETENZORG: KANSEN HUISARTS!! Sylvester Jenniskens, huisarts - kaderarts DM - medisch directeur Chronos de schipper van VWS wil: Méér substitutie van zorg van 2 e naar 1 e lijn Geen vast patiëntenbestand

Nadere informatie