JAARBERICHT Nieuwe Zorg Debat ECT is het centrum voor persoonsgerichte zorg in Tiel en omgeving.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARBERICHT 2014. Nieuwe Zorg Debat 2014. ECT is het centrum voor persoonsgerichte zorg in Tiel en omgeving. www.ecttiel.nl"

Transcriptie

1 JAARBERICHT 2014 ECT is het centrum voor persoonsgerichte zorg in Tiel en omgeving Nieuwe Zorg Debat 2014 Op maandag 22 september 2014 vond het Nieuwe Zorg Debat 2014 plaats in het Eerstelijns Centrum Tiel. Tijdens dit debat gaven zeven jonge landelijke politici hun visie op de zorg en gezondheid in Nederland. Dit leverde een prikkelend debat op tussen politici, zorgprofessionals en patiënten. Hoogleraar gezondheidseconomie Wim Groot van de Universiteit Maastricht zette de toon met zijn openingstoespraak. Voorzitter Jan Sündermann vertelde hoe het Eerstelijns Centrum Tiel al enkele jaren werkt aan persoonsgerichte zorg. Zinnige zorg. Zuinige zorg. Persoonlijk, betrokken, samen met andere disciplines en het allerbelangrijkste: altijd samen met de patiënt. Het Eerstelijns Centrum Tiel is een samenwerkingsverband van 35 verschillende organisaties, actief in 21 verschillende disciplines. De organisaties zijn hoofdzakelijk gehuisvest in twee gebouwen: ECT Teisterbant en ECT Passewaaij. Daarnaast is een aantal disciplines zelfstandig gevestigd in de stad en in Ophemert. 1

2 Column 2014 in vogelvlucht Dit is het jaarbericht 2014 van het Eerstelijns Centrum Tiel. Ons samenwerkingsverband bestaat uit 21 verschillende disciplines verdeeld over 35 organisaties. Bijna alle professionals zijn zelfstandige ondernemers. Vanuit dit samenwerkingsverband ontwikkelt het Eerstelijns Centrum Tiel daar waar dat wenselijk is geïntegreerde persoonsgerichte zorg. Hiervoor worden GEZ-gelden gebruikt die de stichting ontvangt op basis van het aantal patiënten van de aangesloten huisartsenpraktijken. Elk jaar worden weer speerpunten vastgesteld voor de ketenzorgprogramma s. Voor de diabeteszorg hebben we bij de procesindicatoren 90% of hoger behaald. Bij de COPD en zorg bij hart- en vaatziekten 80%. Het multidisciplinaire zorgprogramma kwetsbare ouderen loopt gestaag. Naast de case finding wordt er deels ook actief gescreend op kwetsbaarheid in de groep mogelijke kwetsbare ouderen. De specialist ouderenzorg, die van het begin af aan deel uitmaakt van het multidisciplinair overleg, is sinds dit jaar wekelijks een dagdeel in de huisartsenpraktijken aanwezig voor specifieke consulten. Door de stelselwijziging van de GGZ in 2014 hebben de huisartsen een meer prominente rol in de GGZ gekregen. Om de toestroom aan te kunnen, is de POH-GGZformatie maximaal uitgebreid en is er een consultatief psychiater aangetrokken. Ook de e-health voor de GGZ heeft zijn intrede gedaan. Kwaliteit van zorg staat hoog in ons vaandel. Als één van de eerste zorgroepen hebben we onze diabetesketen met succes laten certificeren. Ook patiëntveiligheid bij alle disciplines krijgt veel aandacht. Middels het verzamelen van alle gemelde incidenten worden er op meerdere processen ECT-breed verbetertrajecten ingezet. In 2014 is aandacht besteed aan het optimaal beveiligen van privacygevoelige verslaglegging, zowel op papier als digitaal. Middels onaangekondigde controles werden potentieel zwakke plekken in de De eerstelijnszorg staat flink onder druk. Er wordt veel verwacht in het kader van verschuiving van de zorg van de tweede naar de eerste lijn. afscherming van gegevens gesignaleerd. Ook hier werden met succes verbetertrajecten ingezet. We hebben ons voorbereid op de transities per 1 januari Het Eerstelijns Centrum Tiel denkt mee in de gemeentelijke regiegroep Wonen, Welzijn en Zorg. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest over de jeugdzorg en ouderenzorg. De voorbereidingen zijn gedaan om vaste wijkverpleegkundigen te koppelen aan de huisartsenpraktijken. De eerstelijnszorg staat flink onder druk. Er wordt veel verwacht in het kader van verschuiving van de zorg van de tweede naar de eerste lijn. Nog meer aandacht voor persoonsgerichte zorg, attitudeverandering van de professionals, beter aansluiten bij het sociaal domein, meer participatie van de patiënt/cliënt. Daarnaast moet de zorg meetbaar, zuinig en zinnig zijn. Dit alles heeft alleen een kans van slagen als de randvoorwaarden helder en haalbaar zijn en er voldoende ruimte is voor de dialoog met de zorgverzekeraars. J.F. Sündermann, bestuursvoorzitter Eerstelijns Centrum Tiel Tiel krijgt grootste maatschap van huisartsen Op maandag 10 november 2014 zijn de 15 huisartsen van het Eerstelijns Centrum Tiel gestart met één maatschap: Huisartsen Maatschap Tiel. Tiel is de eerste gemeente waar 15 huisartsen formeel gaan samenwerken in één volwaardige maatschap. Met de nieuwe maatschap kunnen de huisartsen het werk beter organiseren. Voor patiënten verandert er niets: iedereen blijft bij de eigen huisarts. Nieuw: informatieschermen Het Eerstelijns Centrum Tiel heeft in 2014 op 13 plaatsen een informatiescherm geplaatst. De informatieschermen worden online beheerd door zorgverleners en het Eerstelijns Centrum Tiel. Hiermee is het eenvoudig om real time informatie te publiceren en de aanwezigheid van medewerkers en wachttijden te melden. 2

3 Het Eerstelijns Centrum Tiel: kwaliteit staat voorop Bijna alle paramedici staan geregistreerd in het kwaliteitsregister. Daarnaast werken de grotere organisaties met externe certificeringsinstanties. Diabeteszorg in Tiel als eerste kwaliteitscertificaat De diabeteszorg van het Eerstelijns Centrum Tiel heeft in 2014 het HKZ-certificaat ontvangen. Het is voor het eerst dat diabeteszorg in Nederland een officieel kwaliteitscertificaat krijgt. Het certificaat wil zeggen dat de diabeteszorg van het Eerstelijns Centrum Tiel goed georganiseerd is. Patiënten staan centraal bij de zorgverleners. De zorgverleners zijn volgens de diabetespatiënten zeer betrokken bij hun gezondheid. Achter de schermen wer- ken de zorgverleners soepel samen in een zorgteam en staan ze open voor feedback van patiënten. Wat voor diabeteszorg is er in Tiel? Het Eerstelijns Centrum Tiel heeft 1600 diabetespatiënten in behandeling. Sinds 2008 werkt het centrum met een diabetesketen. Dit houdt in dat de betrokken zorgverleners - huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, fysiotherapeut, apotheek, podotherapeut, medisch specialist - samen met de patiënt aan een betere gezondheid werken. Zij maken gezamenlijk een individueel zorgplan en zorgen ervoor dat elke patiënt de juiste zorg krijgt. Patiënten hebben bij het Eerstelijns Centrum Tiel één aanspreekpunt. Ze hoeven hun verhaal maar één keer te vertellen en ze kunnen erop rekenen dat de behandeling en de behandelafspraken goed op elkaar zijn afgestemd. Huisartsen leveren goede zorg Fysiotherapie krijgt HKZ-certificaat Nog meer certificaten Het jaarlijkse bezoek van de NHG praktijk-accreditatie op 16 en 17 oktober 2014 is goed verlopen. De huisartsen proberen op alle mogelijke fronten de kwaliteit van de huisartsenzorg te verbeteren, aldus de auditoren. Het Eerstelijns Centrum Tiel blinkt uit in de samenwerking met andere disciplines, met de 2e lijn en met het in huis halen van alle deskundigheid die nodig is om optimale huisartsenzorg te kunnen leveren. Het certificaat is weer op zak. De HKZ-audit op woensdag 5 november 2014 heeft positief uitgepakt voor Fysiotherapie Passewaaij/De Kranshof/De Gravin. De praktijk kan het certificaat aan de muur hangen. Het HKZ-certificaat laat zien dat een instelling voldoet aan de kwaliteitsnormen. Voor de vijfde keer is Fysiotherapie Bleekveld in 2014 geauditeerd. En voor de vijfde keer is de praktijk met geslaagd voor de HKZ-toets. Ook de Mediq apotheken hebben in 2014 de jaarlijkse HKZ-visitatie met succes afgerond. Tips en klachten in 2014 In 2014 heeft de klachtenfunctionaris negen klachten ontvangen, vooral over communicatie en bejegening. De klachten zijn besproken met de betreffende professionals en teruggekoppeld aan de indieners van de klacht. De indieners zijn tevreden over de afhandeling van de klacht. Binnen de organisaties zijn de klachten besproken om herhaling te voorkomen. Verder zijn er tien verbetersuggesties binnengekomen via de suggestieformulieren in de wachtkamers. Alle tips gingen over de stilte in de wachtruimten en afwezigheid van koffie in de wachtruimten. Deze hebben geleid tot het plaatsen van informatieschermen en het laten horen van achtergrondmuziek. De verzorging van koffie en thee wordt in 2015 geregeld. 3

4 Funduscontrole 68% 72% 92% Roken 90% 97% 98% BMI 88% 92% 98% Klaring 89% 95% 99% LDL 76% 87% 90% HbA1c 87% 93% 98% Resultaten ketenzorg: Bloeddruk alle doelen 95% 96% 99% zijn gehaald! Diabetes In Tiel hebben ruim 2000 patiënten diabetes type 2. 80% van hen is onder behandeling van de huisarts. Wat viel op in 2014? De procesindicatoren waren ook in 2014 hoog, de meeste mensen zitten boven de 95%. Dit jaar is een belangrijke verbetering bereikt bij het voetonderzoek en de fundusscreening: een stijging van respectievelijk 75% en 79% in 2013 naar 88% en 92% in Belangrijk is dat we ook een verbetering zien in de uitkomsten. Meer diabetespatiënten hebben een bloeddruk lager dan 140 mmhg (van 72% naar 79%) en een Indicator LDL < 2,5 mmol/l (van 71% HbA1c =< 53 Gegevens naar 73%). Het aantal 2012 diabetespatiënten 2013 met 2014 Eindtotaal BMI een HbA1c < 53 mmol/mol bleef 63% gelijk: 69%. 69% Ro- 97% Bloeddruk =< 229% 140 Roken en overgewicht blijven lastiger 84% te beïnvloeden. In 2015 zullen we hier sterker 41% op focussen. 70% 94% Bewegen 97% 95% 275% LDL =< 205% 2,5 CCQ/MRC 57% 64% 96% 218% Niet roken Spirometrie 42% 62% 93% 196% Inhalatietechniek Roken en overgewicht 25% blijven 71% 92% 188% BMI < 25 lastig om te beïnvloeden. Ketenzorg Diabetes Proces Bloeddruk HbA1c Indicator Gegevens LDL BMI < 25 Klaring 10% 11% 13% Niet roken 79% 80% 82% BMI LDL =< 2,5 64% 69% 73% Roken Bloeddruk =< % 58% 79% HbA1c =< Funduscontrole 53 59% 61% 69% Voetonderzoek % 20% 40% 60% 80% 100% % pa%enten in zorgprogramma waarbij bekend is... Ketenzorg Diabetes Uitkomst % 20% 40% 60% 80% 100% % pa%enten in zorgprogramma waarbij... Indicator 2012 InhalaIetechniek Eindtotaal n 31% 36% 67% Spirometrie 95% 96% 94% 286% CCQ/MRC 79% 77% 156% 47% 41% Bewegen 51% 139% Roken BMI Ketenzorg COPD Proces COPD In Tiel zijn 885 patiënten met COPD bekend in de huisartsenpraktijk. In 2014 zijn meer patiënten behandeld door de huisarts: van 67% in 2013 naar 72% in Het Eerstelijns Centrum Tiel heeft in 2014 afspraken gemaakt met de longartsen dat mensen met een stabiele COPD en weinig klachten door de huisarts worden behandeld. Niet roken Ziektelast licht BMI > 21 Voldoende bewegen 0% 20% 40% 60% 80% 100% % pa%enten in zorgprogramma waarbij bekend is... Ketenzorg COPD Uitkomst % patienten in zorgprogramma waarbij... In 2014 is er veel aandacht geweest voor het nog beter in beeld brengen van de patiëntengroep met COPD. Dit zien we terug in de indicatoren. De meeste procesindicatoren zitten ruim boven de 90%, in 2013 ging het nog om 70%. In 2015 ligt de focus op het beter registreren en meten van de uitkomsten van de COPD/ zorg. Longartsen zijn akkoord dat mensen met weinig COPDklachten door de huisarts worden behandeld. 4

5 Hart- en vaatziekten Ketenzorg VVR Proces In 2014 telde Tiel patiënten met hart- en Indicator Bloeddruk vaatziekten. Hiervan is 59% onder Gegevens behandeling Eindtotaal van de huisarts. Bij andere zorggroepen LDL Beweegnorm ligt dit 35% 30% 34% 100% percentage aanzienlijk hoger, BMI tot wel < 2595%. In 22% Klaring 20% 22% 64% 2015 zal dit een belangrijk aandachtpunt Niet roken zijn. 75% 75% 87% 237% Dit vraagt om goede samenwerkingsafspraken BMI Bloeddruk =< % 56% 70% 157% met de specialisten, met name de cardiologen Roken over shared care. In ons 1,5 lijns project is dit een belangrijk aandachtspunt. Bewegen * Roken Bloeddruk =< 140 Wie zitten in het zorgprogramma? In Tiel hebben 3600 mensen een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Bij het Eerstelijns Centrum Tiel is een kleinere groep in zorg dan volgens de landelijke definities zou moeten. Dat komt omdat landelijk wordt gekeken naar Indicator Bloeddruk =< 140 een verhoogd risico van 10% of hoger. Gegevens Met de Eindtotaal zorgverzekeraar hebben wij afgesproken Roken dat 52% Niet roken 86% 86% 224% we alleen de groep van 20% of hoger BMI in ons 40% 64% 93% 197% zorgprogramma opnemen. Dat wil zeggen Klaring dat 82% 97% 179% er van de 3600 patiënten met een verhoogd BMI < 25 LDL 47% 90% 98% 234% risico op hart- en vaatziekten, 1800 in Bloeddruk aanmer- 52% 73% 87% 212% Beweegnorm king komen voor ons zorgprogramma. Daarvan zijn inmiddels 1500 patiënten in beeld in de eerste lijn. % patienten in zorgprogramma waarbij bekend is. Ketenzorg VVR Uitkomst * % patienten in zorgprogramma waarbij. Resultaten * VVR =verhoogd vaatrisico Kijken we naar de proces- en uitkomstindicatoren dan zien we dat we bij de groep met een verhoogd risico het proces inmiddels aardig op orde hebben met percentages tussen de 86 en Indicator Bloeddruk 98% voor het meten van de bloedruk, Gegevens LDL, rookgedrag, Eindtotaal BMI, nierfunctie en glucose. BMI < Ook 25zien we LDL 26% 29% 56% een lichte stijging in de uitkomsten Niet roken (roken, bewegen, 67% 73% 140% bloeddruk en BMI). Bij de LDL groep =< 2,5 met een Klaring 51% 60% 111% Bloeddruk =< % 69% 75% 205% BMI verhoogd risico zien we dat hier nog volop gewerkt wordt aan het in beeld brengen van deze groep. Preventie speelt hier een grote rol, met veel aandacht voor roken, gewicht en bewegen. Omdat de groep mensen met hart- en vaatziekten een complexe groep is - waarin ook veel verschuivingen plaatsvinden tussen de 1e en 2e lijn - ligt het accent hier op de samenwerkingsafspraken met de specialisten over shared care. Voor de groep met een verhoogd risico gaat het om het implementeren van de werkafspraken over no-show en in- en exclusie criteria. Ketenzorg HVZ Proces * % patienten in zorgprogramma waarbij bekend is. LDL =< 2,5 Ketenzorg HVZ Uitkomst * Mensen met hart- en vaatziekten zijn in Tiel minder vaak onder behandeling bij de huisarts. Niet roken BMI < 25 % patienten in zorgprogramma waarbij. * HVZ = hart- en vaatziekten 5

6 Bijscholing voor alle medewerkers van het Eerstelijns Centrum Tiel In 2014 heeft het Eerstelijns Centrum Tiel weer twee GEZ Carrousels georganiseerd. Een GEZ Carrousel is een interne bijscholingsmiddag voor alle medewerkers van het centrum. Ouderenzorg In 2014 wilde het Eerstelijns Centrum Tiel tweehonderd kwetsbare ouderen in een multidisciplinair overleg bespreken. Eind 2014 waren dat er 175. Er zijn spreekuren van de Specialist Ouderengeneeskunde georganiseerd en alle ketenpartners zijn gaan werken met het individuele zorgplan in Portavita. Daarnaast is in 2014 een begin gemaakt met het herschrijven van het zorgprogramma kwetsbare ouderen. Voor het nieuwe jaar gaan we door op de ingeslagen weg, waarbij extra aandacht is voor het medicatiereview samen met de apotheker, het betrekken van de geriater en de organisatie rondom de geheugenpoli in de eerste lijn. GGZ In 2014 was een toename te zien van het gebruik van 4DKL vragenlijsten bij vier zorgpaden: angst, depressie, burnout en SOLK. Er is gestart met een consultatief psychiater in het Eerstelijns Centrum Tiel. Er zijn meer uren gekomen voor POH-GGZ, intervisie en persoonlijke feedback en training. Verder is in 2014 de E-mentalhealth Kleur je Leven in gebruik genomen. 27 mei 2014: Veiligheid Ruim honderd professionals van allerlei disciplines waren op 27 mei bijeen om met elkaar te praten over veiligheid. Daarbij ging het om verschillende aspecten van veiligheid zoals: Digitale veiligheid Omgaan met agressieve patiënten Incidenten melden Veiligheid voor kinderen Gezondheidsvaardigheden: Mijn patiënt begrijpt mij niet! Dossierveiligheid Het Eerstelijns Centrum Tiel heeft in april 2014 een onderzoek laten uitvoeren op het gebied van dossierveiligheid. Een externe organisatie heeft onaangekondigd tussen en uur huisartsenpraktijken en apotheken gevisiteerd. Er waren geen zorgverleners aanwezig, uitsluitend leden van het management. Gezocht werd naar vertrouwelijke informatie, waardevolle spullen, geld, wachtwoorden, toegangspasjes, toegangscodes en sleutels van kasten die niet afdoende waren opgeborgen. Tijdens de GEZ dag van 27 mei zijn de resultaten plenair geanonimiseerd teruggekoppeld. Dit leidde tot verbeteringen en aanpassingen. In november heeft een tweede onaangekondigde audit plaatsgevonden. Hier werd geconstateerd dat er veel verbeterd was ten opzichte van de eerste audit. De audit digitale veiligheid heeft geleid tot een ECT brede richtlijn op dit gebied. Deze richtlijn is gedeeld met alle ECT zorgverleners. Nieuwe medewerkers worden hiervan op de hoogte gesteld. 25 november 2014: ECToekomst 2017 De tweede GEZ Carrouseldag op 25 november bood een kijkje in de keuken van alle disciplines van het Eerstelijns Centrum Tiel. Zorgverleners hadden een marktkraam ingericht. Daar werden zij aangesproken voor kennismaking en specifieke vragen over de samenwerking. 6

7 Eerstelijns Centrum Tiel in cijfers Cliëntenberaad in de maak In 2014 zijn alle voorbereidingen getroffen voor een cliëntenberaad. Een cliëntenberaad is een groep cliënten die het Eerstelijns Centrum Tiel advies zal geven over zaken als bereikbaarheid, gastvrijheid, communicatie en kwaliteit. Zorgbelang Gelderland biedt begeleiding bij de opzet van het cliëntenberaad. Zij zullen ook zorgen voor de werving van de cliënten en de begeleiding van de cliëntengroep. Er komen zes tot acht cliënten in het cliëntenberaad. Belangrijkste reden om een cliëntenberaad te starten is dat het Eerstelijns Centrum Tiel cliënten meer wil betrekken bij het beleid en de bedrijfsvoering. We willen geïntegreerde en persoonsgerichte zorg leveren maar dat kan natuurlijk alleen als we de behoefte van patiënten en cliënten als uitgangspunt nemen. Die behoefte gaan we via het cliëntenberaad peilen. ECT 2014 LOONDIENST Totaal ECT ECT Teisterbant Aantal FTE Aantal FTE Aantal FTE Algemeen Manager Kwaliteitsmanager Stafmedewerker Secretaresse ECT Passewaaij/ Ophemert Samenwerkingspartners ECT Stafmedewerker Huisartsen*) Praktijkondersteuners Somatiek Praktijkondersteuners GGZ Doktersassistenten Fysiotherapeuten Apothekers Apotheekassistenten Logopedisten Maatschappelijk Werk Thuiszorgmedewerkers Eerstelijns psychologen Indigo Kinderpsycholoog Diëtisten Podotherapeuten Verloskundigen Oefentherapie Laboratorium medewerkers Psychosicoaal therapeuten Othopedische hulpmiddelen Orthopedagoog Totaal De onderwerpen die door het cliëntenberaad besproken worden hebben te maken met gastvrijheid in het centrum en de communicatie met cliënten door middel van website, folders en overige communicatiemiddelen. Aantal bedrijven

8 Nieuwe ontwikkelingen binnen het Eerstelijns Centrum Tiel Zorgpaden Binnen negen huisartsenpraktijken zijn in 2014 drie zorgpaden opgesteld. Het gaat om: angst, SOLK en overspanning/burnout. Bij deze zorgpaden zijn indicatorensets ontwikkeld. Het gaat vooral om procesindicatoren en niet om prestatie-indicatoren. Met name het gebruik van diagnostische screeningslijsten zijn hierbij van belang. E-mental health Het Trimbosinstituut/Mentalshare hebben de huisartsen en POH-GGZ geholpen om hun programma Kleur je Leven te implementeren over mensen met depressieve klachten. Dat gebeurt blended, dus e-health gecombineerd met persoonlijk contact. In de loop van het jaar zijn de POH- GGZ er meer gebruik van gaan maken. Nieuwe projecten Doorbraakproject In 2014 heeft het Eerstelijns Centrum Tiel meegedaan aan het doorbraakproject. Dit houdt in dat op verschillende manieren gewerkt wordt aan persoonsgerichte en geïntegreerde zorg tegen mogelijk lagere kosten. Dit is een samenwerking tussen de huisartsen van het Eerstelijns Centrum Tiel en de specialisten van het Ziekenhuis Rivierenland. Alle zorg die door de huisarts wordt verleend en niet door een specialist, betekent voor de patiënt dat er geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden. Voor de zorgverzekeraar betekent dit lagere kosten en mogelijk een premieverlaging voor de verzekerden. INCA project Het INCA project staat voor INtegrated Care: geïntegreerde zorg. Hierin doet het Eerstelijns Centrum Tiel samen met Zorggroep Drenthe en Zichtbare Zorg in Maastricht een poging om de chronische zorg voor mensen met twee of meer aandoeningen nog beter af te stemmen op de individuele behoeften. Consultatief psychiater In 2014 zijn de huisartsen gestart met een consultatief psychiater. De psychiater is zelfstandig gevestigd in Nijmegen. Zij kan op verschillende manieren benaderd worden met vragen over diagnostiek, medicatie en behandelvoorstellen. De psychiater werkte in 2014 ten minste vier uur per week in het Eerstelijns Centrum Tiel. Colofon Eerstelijns Centrum Tiel 2015 Website: Tel: Adres: Dodewaardlaan 5-0, 4006 EA Tiel 8

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder

Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Mining van data uit KIS Voorstellen Kwaliteit Zorggroep in spagaat KIS data Voorbeelden van data mining Hoe nu verder Wie ben ik Dan Hoevenaars Huisarts, kaderarts diabetes, voorzitter zorggroep Synchroon

Nadere informatie

ECT ZORGAANBODPLAN 2015/2016 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: BOUWT AAN PERSOONSGERICHTE ZORG

ECT ZORGAANBODPLAN 2015/2016 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: BOUWT AAN PERSOONSGERICHTE ZORG ECT ZORGAANBODPLAN 2015/2016 HET EERSTELIJNS CENTRUM TIEL: BOUWT AAN PERSOONSGERICHTE ZORG Auteurs: J.F. Sündermann, bestuursvoorzitter M.R. Leeflang, algemeen manager Mw. S.A.M. van den Bergh, kwaliteitsmanager

Nadere informatie

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland

CHV Zorggroep Gelders Rivierenland CHV Zorggroep Gelders Rivierenland Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur wie zijn wij? Voor een Voor gezond een gezond Rivierenland! rivierenland! Huidige structuur

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met Diabetes! Optimale Diabeteszorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan Diabetes Mellitus, een

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 Diabetes uw praktijk alle praktijke n D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9 D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8 D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 D6 HbA1c bepaald 70,9 70,5 D36 HbA1c < 53 81,3

Nadere informatie

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen

ZORGAANBODPLAN. Reflectie. Beweegprogramma. Hartfalen ZORGAANBODPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Reflectie Hartfalen Het hartfalenprogramma wordt in 4 huisartsenpraktijken geïmplementeerd. Er is een selectie gemaakt van patiënten die geïncludeerd moeten

Nadere informatie

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Diabetes type 2 Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte Diabetes vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2013

Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2013 Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2013 Regiozorg Midden Holland in beeld Zorgprogramma Diabetes mellitus II Deelnemende huisartspraktijken 64 Totaal patiënten deelnemende praktijken 206.482 Patiënten

Nadere informatie

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor COPD & Astma Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is de chronische ziekte COPD of Astma vastgesteld. Om zo goed mogelijk met uw ziekte om te gaan, bent u onder behandeling van

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij zorg voor ouderen! Optimale zorg voor ouderen in een kwetsbare positie Nederland vergrijst. Er komen steeds meer ouderen met steeds meer en verschillende soorten

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee met mensen met COPD! Optimale COPD-zorg door goede samenwerking tussen zorgverleners Uw huisarts heeft vastgesteld dat u lijdt aan COPD, een chronische aandoening

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

Geïntegreerde persoonsgerichte eerstelijnszorg EERSTELIJNS CENTRUM JAARVERSLAG 2013 TIEL

Geïntegreerde persoonsgerichte eerstelijnszorg EERSTELIJNS CENTRUM JAARVERSLAG 2013 TIEL Geïntegreerde persoonsgerichte eerstelijnszorg EERSTELIJNS CENTRUM JAARVERSLAG 2013 TIEL ECT Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van Eerstelijns Centrum Tiel Dodewaardlaan 5-09 4006 EA Tiel

Nadere informatie

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2

Uitwerking NHG-Standpunt. Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 Dit standpunt is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 12 mei 2005. Uitwerking NHG-Standpunt Zorg voor patiënten met een veelvoorkomende chronische aandoening in de eerste lijn voor de Zorg voor

Nadere informatie

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014

Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Rapportage Cliënttevredenheid 2013 Zorggroep de Bevelanden Maart 2014 Contactgegevens: Zorggroep de Bevelanden Markteffect B.V. Postbus

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

zorg Individueel Zorgplan Oog voor de mens áchter de ziekte ZWIP zorgt voor samenhang Het netwerk is altijd inzetbaar

zorg Individueel Zorgplan Oog voor de mens áchter de ziekte ZWIP zorgt voor samenhang Het netwerk is altijd inzetbaar zorg Jaarbericht van OCE Nijmegen 2013 Individueel Zorgplan Oog voor de mens áchter de ziekte ZWIP zorgt voor samenhang Het netwerk is altijd inzetbaar OCE NIJMEGEN STERK IN DE EERSTE LIJN zorg 1 Samen

Nadere informatie

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg

> Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg > Een chronische ziekte; uw zorg is onze zorg Mijn huisarts is aangesloten bij een zorggroep, en nu? Inhoudsopgave Inleiding: Chronische zorg, hoe nu verder? 1. Wat kenmerkt een chronische ziekte? 2. Wat

Nadere informatie

VRM en de zorgverzekeraar

VRM en de zorgverzekeraar VRM en de zorgverzekeraar Achmea Divisie Zorg & Gezondheid en Menzis Dinsdag 11 december 2012 Zwolle 1 Wat gaan we doen Introductie visie verzekeraar op chronische zorg Hoe gaat de verzekeraar om met de

Nadere informatie

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis

Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012. De beste zorg dicht bij huis Maatschappelijk Jaarverslag 2011 / 2012 De beste zorg dicht bij huis Organiseert, ondersteunt & regisseert In oostelijk Zuid-Limburg hebben 135 huisartsen zich verenigd in de zorggroep Huisartsen OZL.

Nadere informatie

Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES

Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES Samen zorgen we voor uw diabetes! PATIËNTENFOLDER OVER ZORGPROGRAMMA DIABETES Samen zorgen we voor uw diabetes! Nederland telt naar schatting één miljoen mensen met diabetes en de verwachting is dat dit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Coöperatie Epe- Oene U.A.

Jaarverslag 2014. Coöperatie Epe- Oene U.A. Jaarverslag 2014 Coöperatie Epe- Oene U.A. 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling jaarmeting 3. Indicatoren 4. Meetmethoden 5. Uitkomsten 6. Interpretatie en bespreking - Diabetes - COPD - VRM 7.

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma COPD

Werken met het ketenprogramma COPD Werken met het ketenprogramma COPD Praktijkinformatie voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET COPD!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET DE ROHA?... 3 4.

Nadere informatie

Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH

Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Twee geloven op één kussen: wie zit daar tussen? Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Preventie is hot Nota s van VWS, CVZ, KNMG, LHV/NHG Patienten vragen er om. Vele initiatieven uit alle hoeken.

Nadere informatie

Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2015

Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2015 Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2015 Regiozorg Midden Holland in beeld Zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 Aantal deelnemende huisartspraktijken 66 Totaal aantal patiënten deelnemende praktijken

Nadere informatie

Bevindingen overzicht indicatoren zorgprogramma s COPD, DM2 en CVRM

Bevindingen overzicht indicatoren zorgprogramma s COPD, DM2 en CVRM Bevindingen overzicht indicatoren zorgprogramma s COPD, DM2 en CVRM 02 november 2012 Door: programmacoördinatoren COPD-Gerrit Kuipers, DM2-Joris van Grafhorst, CVRM-Anja van Kempen en medisch kwaliteitsfunctionaris-melanie

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Hart & Vaten Pas

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Hart & Vaten Pas Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen Hart & Vaten Pas Ik heb een hart- of vaatziekte Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen In het geval ik onwel word: Bel 112 voor een ambulance Bel mijn huisarts:

Nadere informatie

Gerrit Terpstra en Kees van Boven, februari 2014

Gerrit Terpstra en Kees van Boven, februari 2014 Gerrit Terpstra en Kees van Boven, februari 2014 Zorg dichtbij Zelfzorg Samenwerking 1e lijn en gemeente Welzijn 1e Lijnszorg OUDEREN Samenwerking eerste lijn en gemeente Toekomstvisie Landelijk Huisartsen

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen Ik heb COPD In het geval ik onwel word: Bel 112 voor een ambulance Bel mijn huisarts: Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen (0031) In het geval ik nog bij

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn

Klanttevredenheidsonderzoek DBC Diabetes Mellitus Eerste lijn Inleiding: Sinds 1 januari 2008 wordt in Noord-Limburg de diabeteszorg in de eerste lijn door Cohesie Cure and Care georganiseerd. De diabeteszorg wordt als DBC Diabetes Mellitus Eerste Lijn op gestructureerde

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Jaarverslag Coöperatie Epe-Oene U.A.

Jaarverslag Coöperatie Epe-Oene U.A. Jaarverslag 2015 Coöperatie Epe-Oene U.A. 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling jaarmeting 3. Indicatoren van de zorg 4. Meetmethoden 5. Uitkomsten 6. Interpretatie en bespreking - Diabetes - COPD

Nadere informatie

Van ketenzorg naar regioproject. Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH

Van ketenzorg naar regioproject. Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Van ketenzorg naar regioproject Maarten Klomp, huisarts medisch directeur DOH Deze presentatie Ontstaan zorggroepen De zorggroep als organisatie Het werken met DBC s Zorgvernieuwingsprojecten Het regio-experiment

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag RZMH 2012 (voorheen RDMH)

Kwaliteitsjaarverslag RZMH 2012 (voorheen RDMH) Kwaliteitsjaarverslag RZMH 2012 (voorheen RDMH) Inhoud: 1. Inleiding 2. Implementatie 3. Resultaten 4. Evaluatie 5. Prioriteiten en aandachtspunten 2013 Bijlagen: A: Landelijke dataset diabetes B. Fundusfotografie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Basis GGZ. 14 mei 2013

Informatiebijeenkomst Basis GGZ. 14 mei 2013 Informatiebijeenkomst Basis GGZ 14 mei 2013 Welkom Femke Gronheid, directeur ZorgImpuls Programma 17.30 Welkom en programma Deel 1 17.40 Presentatie Basis GGZ 18.30 Vragen en dialoog 18.55 Einde deel 1

Nadere informatie

Samenwerken voor betere zorg

Samenwerken voor betere zorg JAARVERSLAG 2014 Samenwerken voor betere zorg Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van zorg is voor altijd een belangrijk speerpunt geweest. Niet alleen door continu de zorgresultaten van de verschillende

Nadere informatie

Welke items spelen een rol

Welke items spelen een rol COPD Ketenzorg Wat is ketenzorg? ketenzorg zorg waarin de verschillende schakels van zorgverlening op elkaar zijn afgestemd, zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de behoeften van de patiënt

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden. Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra/samenwerkingsverbanden Rapportage Gezondheidscentrum de Weide ARGO BV 2015 2 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een meting uitgevoerd

Nadere informatie

Samen voor ú. Samen COPD de baas

Samen voor ú. Samen COPD de baas Samen voor ú Samen COPD de baas Inhoudsopgave Samen COPD de baas! 3 Wat is COPD? 4 Wat is een zorgprogramma COPD en de zorggroep Syntein? 5 Wie maakt deel uit van het behandelteam in uw zorggroep? 6 Welke

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Hoofdstuk 2 Zorgverleners bij diabetes type 2 21 Checklists Dit uitneembare katern bevat checklists over controles die bij goede zorg horen; tips voor communicatie

Nadere informatie

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw,

gezondheidscentra met een contract voor ketenzorgprogramma s Ketenzorg over 2015 Geachte heer, mevrouw, datum 18 december 2015 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en referentie 5458 gezondheidscentra met een contract voor uw kenmerk betreft Indicatoren Transparante Ketenzorg over 2015 ketenzorgprogramma

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn

Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Samenvatting bijeenkomsten Samen werken in de eerste lijn Uit de bijeenkomsten blijkt dat er al veel overleg met huisartsen plaatsvindt en dat vooral het contact met andere disciplines aandacht vergt en

Nadere informatie

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016

Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie oktober 2016 Indicatoren kwaliteit huisartsenzorg bij patiënten met DM type 2 Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: Gewijzigd: Gewijzigd: Nieuw: albuminurie advies stoppen met roken, I < 25, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie

Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2014

Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2014 Jaarverslag Regiozorg Midden Holland 2014 Regiozorg Midden Holland in beeld Zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 Aantal deelnemende huisartspraktijken 66 Totaal aantal patiënten deelnemende praktijken

Nadere informatie

Evaluatie module zorg voor kwetsbare ouderen

Evaluatie module zorg voor kwetsbare ouderen Evaluatie module zorg voor kwetsbare ouderen Inleiding Deze digitale vragenlijst is gezamenlijk door CZ en VGZ opgesteld en bedoeld voor huisartspraktijken die de module ouderenzorg bij CZ en/of bij VGZ

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren diabetes ketenzorg Dokterscoop 2014. Zorggroep diabetes Dokterscoop

Prestatie-indicatoren diabetes ketenzorg Dokterscoop 2014. Zorggroep diabetes Dokterscoop Prestatie-indicatoren diabetes ketenzorg Dokterscoop 2014 Zorggroep diabetes Dokterscoop Onderstaand worden de prestatie-indicatoren weergegeven van de diabetes ketenzorg Dokterscoop 2014. Als basis van

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Veldpoort ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten WWW.ZORROO.NL 1 Voorwoord Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken. Wij zijn een organisatie die samen met uw huisarts en andere

Nadere informatie

De zorgprogramma s van Gezondheidscentrum Lewenborg: Samen werken aan uw gezondheid

De zorgprogramma s van Gezondheidscentrum Lewenborg: Samen werken aan uw gezondheid De zorgprogramma s van Gezondheidscentrum Lewenborg: Samen werken aan uw gezondheid De zorgprogramma s van Gezondheidscentrum Lewenborg: Samen werken aan uw gezondheid Als u een ziekte heeft die nooit

Nadere informatie

COPD Pas ú raait om die rg d o Z 1

COPD Pas ú raait om die rg d o Z 1 COPD Pas Zorg die draait om ú 1 Ik heb COPD In het geval dat ik onwel word: bel 112 bel voor mijn huisarts (0031) In het geval ik nog bij bewustzijn ben maar erg kortademig: Laat u mij mijn puff inhaleren

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012

Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Jaarverslag MCC Hardenberg 2012 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2012, een jaar waarin meer rust en stabiliteit was binnen het

Nadere informatie

Samenwerken in de 1 e lijn. Samenwerken in de 1e lijn

Samenwerken in de 1 e lijn. Samenwerken in de 1e lijn 1 Samenwerken in de 1e lijn 2 Spreker Lucie Douwes Dekker www.cabbollerman.nl 3 Globaal Programma Inleiding - inventarisatie vragen, verwachtingen Samenwerkingstest Samenwerkingsprojecten: voorbeelden,

Nadere informatie

AWARDS. Apps ondersteunen zelfmanagement. Leon van Halder, secretaris-generaal VWS: Groei in integrale zorg

AWARDS. Apps ondersteunen zelfmanagement. Leon van Halder, secretaris-generaal VWS: Groei in integrale zorg EDITIE 9 JAARGANG 5 NOVEMBER 2013 Leon van Halder, secretaris-generaal VWS: Groei in integrale zorg AWARDS Top-5 meest innovatieve eerstelijns organisaties Extramurale farmacie: Ons hart gaat sneller kloppen

Nadere informatie

Zelfmanagement: Thuis en in het ziekenhuis. Paul van der Boog Internist-nefroloog LUMC

Zelfmanagement: Thuis en in het ziekenhuis. Paul van der Boog Internist-nefroloog LUMC Zelfmanagement: Thuis en in het ziekenhuis Paul van der Boog Internist-nefroloog LUMC Bespreekpunten Inleiding Rolverdeling binnen behandeling Zelfmanagement Verzamelen van meetgegevens Voorbeelden zelfmanagementsprojecten

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos

Ketenzorg inleiding. Ph.E. de Roos Ketenzorg inleiding Ph.E. de Roos Waarom ketenzorg Vormen van financiering KOP tarief, hoe en wat Aanpak ketenzorg CVRM en HF Spelers in CVRM en HF keten Workshop VRM en HF Discussie en vragen Agenda Waarom

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Voorlopige minimale dataset Diabetes

Voorlopige minimale dataset Diabetes Voorlopige minimale dataset Diabetes Bestand 1: Identificatie client/patient nummer Begindatum_zorgtraject Einddatum_zorgtraject Reden_einddatum_zorgtraject Einde kalenderjaar Verwijzing naar 2e lijn Overlijden

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Samenwerken in de GGZ

Samenwerken in de GGZ Samenwerken in de GGZ In de Gelderse Vallei Afsluitende notitie met resultaten van de GGZ netwerkbijeenkomsten voor huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, aanbieders van de generalistische GGZ, algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Bestuur Stichting Gezond Vleuten

Jaarverslag 2014. Bestuur Stichting Gezond Vleuten Jaarverslag 2014 Bestuur Stichting Gezond Vleuten Opgesteld door: Resi Voorwinden, GEZ coördinator Met bijdragen van de diverse werkgroepen Mei 2015 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Van het bestuur...

Nadere informatie

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN

WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN WELKOM CONFERENTIE WIJKGERICHT WERKEN PROGRAMMA 17.30 uur: Opening en toelichting programma door dagvoorzitter, de heer René Heman 17.35 uur: Inleiding over decentralisaties en inrichting wijkteams gemeente

Nadere informatie

Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk

Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk Het PreventieConsult in de huisartsenpraktijk Dé verbindingsschakel tussen 1 e lijn en publieke gezondheid Ton Drenthen, NHG Gerrit Vink, Agnes de Bruijn, Astmafonds NCVGZ 12 april 2012 Achtergrond Toenemende

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis

Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Inleiding De digitale profielenlijst van Menzis Goed om te weten We vragen u een korte profielenlijst in te vullen, waarin u kunt aangeven in welk profiel u en uw praktijk (hiermee wordt ook instelling

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn

ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn ZWIP: communicatie tool in 1 e lijn Herman Levelink, huisarts, bestuurslid OCE Nijmegen Chantal Hensens, huisarts, deelnemer OCE Nijmegen Wij hebben geen zakelijke relaties met bedrijven. Met Protopics

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes

Diabetes Ketenzorg. Transmurale werkgroep diabetes Diabetes Ketenzorg Transmurale werkgroep diabetes H. Kole huisarts en kaderarts Zorggroep Almere H. van Houten internist, Flevoziekenhuis M. van Renselaar diabetesverpleegkundige, Flevoziekenhuis I. Beers

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo

Medische Zorggroep Zuid-Oost. Kwaliteitsjaarverslag MedZZo Medische Zorggroep Zuid-Oost Kwaliteitsjaarverslag MedZZo 2012/2013 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Huidige status MedZZo... 2 Deelnemende huisartsen:... 2 Kwaliteitsbeleid... 4 Aan de slag met kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013)

Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Klanttevredenheidsonderzoek Zorgprogramma DM - Eerste lijn (2013) Inhoudsopgave Verslag Samenvatting resultaten Bijlage - Vragenlijst Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN VENLO +31 (77) 3203736

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân

Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân Naar een patiëntvriendelijke zorgorganisatie Een discussienota van Zorgbelang Fryslân De start van een discussie Vier redenen voor deze discussienota 1. Geen financiële groei meer 2. Patiënten weten meer

Nadere informatie

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM De zorggroep heeft hard gewerkt om de Indicatoren sets van InEen en NHG gelijk te trekken. Na veel overleg met NHG en InEen is dit gelukt. Hieronder is een artikel te

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier

Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag 2014 Huisartsenpraktijk Jonker & Koetsier Jaarverslag Praktijk Jonker Koetsier 1 Huisartsenpraktijk Jonker Koetsier Beverwijkstraat 9C 1024 VR Amsterdam Tel: 020-6360086 info@jonkerkoetsier.nl

Nadere informatie

Overzicht Ketenzorg 2015

Overzicht Ketenzorg 2015 Overzicht Ketenzorg 2015 De Amersfoortse/ BeterDichtbij/Ditzo Voor iedere verzekerde van achttien jaar of ouder geldt een verplicht eigen risico van 375,- aan kosten van zorg of overige diensten die voor

Nadere informatie

CVRM in N.Kennemerland

CVRM in N.Kennemerland CVRM in N.Kennemerland Goof Zonneveld Jacco Rempe Huisartsenzorg Noord-Kennemerland Zorgprogramma CVRM Preventie Preventie van HVZ traditioneel altijd aandacht voor hypertensie, onvoldoende aandacht voor

Nadere informatie

Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015

Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015 Toekomst CVRM, binnen veranderende eerstelijnszorg. Op weg naar goede zorgresultaten. Martien Bouwmans Zorgverzekeraars Nederland sept 2015 Thema s Achtergrondontwikkelingen: substitutie, ouderenzorg in

Nadere informatie

Projectaanvraag Achterstandsfonds. Naam Project (voluit): Een patiëntgerichte multidisciplinaire aanpak van overgewicht in Maastricht.

Projectaanvraag Achterstandsfonds. Naam Project (voluit): Een patiëntgerichte multidisciplinaire aanpak van overgewicht in Maastricht. Projectaanvraag Achterstandsfonds Naam Project (voluit): Een patiëntgerichte multidisciplinaire aanpak van overgewicht in Maastricht. Korte omschrijving van het project (eventueel vervolgen op achterzijde)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011)

Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Klanttevredenheidsonderzoek DBC COPD - Eerste lijn (2011) Inhoudsopgave Verslag 2-4 Grafieken 5-10 Samenvatting resultaten 11-16 Bijlage - Vragenlijst 17+18 Cohesie Cure and Care Hagerhofweg 2 5912 PN

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

maatschap Jouster huisartsen

maatschap Jouster huisartsen Jaarverslag praktijkondersteuning 2005 maatschap Jouster huisartsen Inhoud A. Praktijkgegevens 3 B. Inzet personeel 4 C. Patiëntpopulatie en taken 5 D. Samenwerking 9 E. Financieel 10 Jaarverslag POH 2005

Nadere informatie

Individueel Zorgplan Cardiometabool

Individueel Zorgplan Cardiometabool Individueel Zorgplan Cardiometabool Vasculair Centrum Naam: Geboortedatum: Patiëntnummer: Vasculair centrum Rijnstate Het Rijnstate Vasculair Centrum is een kennis- en behandelcentrum voor patiënten met

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Maarn-Maarsbergen ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting

Nadere informatie

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering

Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering Auditrapport NHG-Praktijkaccreditering Praktijknaam : Huisartsenpraktijk Van Rij & De Smit Praktijknummer : 2458 Praktijkadres : Hoofdstraat 29, 8162 AB Epe Datum audit : 16-10-2015 Hoofdauditor : Caroline

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2012

Zorginkoopdocument 2012 Zorginkoopdocument 2012 2a Ketenzorg 0 Basisdocument (visie, uitgangspunten, Achmea Divisie Zorg en Gezondheid) 1 Basis Huisartsenzorg 2 Ketenzorg Inkoopvoorwaarden 3 Geïntegreerde Eerstelijnszorg Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2015 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling

Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 jan 2015. Maud van Hoof en Geertjan Wesseling Praktijkvoorbeeld: Eerstelijns ketenzorg astma in Maastricht-Heuvelland CAHAG conferentie 15 n 2015 Maud van Hoof en Geertn Wesseling Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140 en niet behandeld

Nadere informatie