Werkconferentie Doorbraakproject en het PO: Beter en slimmer leren met ICT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkconferentie Doorbraakproject en het PO: Beter en slimmer leren met ICT"

Transcriptie

1 Werkconferentie Doorbraakproject en het PO: Beter en slimmer leren met ICT Bijeenkomst voor aanbieders en leveranciers van leermiddelen 16 juni 2015

2 Programma 16 juni 2015 Onderwerp Spreker Ontvangst met koffie, thee, versnapering Welkom + inleidende woorden voor de bijeenkomst: - Onderwijs en ICT - Toelichting aanpak PO-Raad po breedtestrategie po versnellingsvragen Simone Walvisch Vice-voorzitter PO-Raad e ronde parallelsessies versnellingsvragen e ronde parallelsessies versnellingsvragen e ronde parallelsessies versnellingsvragen Mirjam Brand Projectleider PO-breedte Erwin Bomas Projectleider PO-versnellingsvragen Plenaire afsluiting Nathalie Bremer Projectleider Onderwijsinnovatie en ICT PO-Raad Borrel 2

3 3

4 Opening (1/3) Op 16 juni 2015 organiseerde het Doorbraakproject Onderwijs en ICT een werkconferentie voor aanbieders en leveranciers van leermiddelen, gericht op het po. Natasja Langerak, de programmamanager van het Doorbraakproject, trapt de middag af door iedereen welkom te heten. Daarna geeft ze het woord aan Simone Walvisch, vice-voorzitter van de PO-Raad. Simone Walvisch vertelt over de programmalijn School en specifiek over het po. Ze geeft aan dat de PO-Raad ICT als middel ziet en niet als doel, het gaat om hoe kinderen beter kunnen leren. De PO-Raad heeft als doel om het maximale uit het kind te halen, daarvoor kan ICT worden gebruikt. De aanpak van de PO-Raad en Kennisnet is gericht op alle schoolbesturen omdat bijna alle schoolbesturen en scholen werk willen maken van onderwijs en ICT. Binnen deze breedteaanpak pakken wij ook versnellingsvragen van voorlopers op met doel de sector als geheel in een hogere versnelling te krijgen. Simone vertelt dat het goed is dat vanmiddag vele aanbieders en leveranciers aanwezig zijn. Zij hebben immers een belangrijke rol in het ontwikkelen van leermaterialen en moeten kunnen inspelen op de vraag. Simone Walvisch, vice-voorzitter PO-Raad 4

5 Opening (2/3) Mirjam Brand, projectleider PO-breedtestrategie Vervolgens vertelt Mirjam Brand, projectleider PO-breedte, over de breedtestrategie van het po. De breedtestrategie is gebaseerd op de vragen uit het bestuurlijke PO-veld en heeft als doel de massa van de besturen een stap verder te helpen bij de verantwoorde inzet van ict in het onderwijs. Dit is vastgelegd in het bestuursakkoord waarin beschreven staat dat alle besturen in 2015 een investerings- en implementatieplan moeten hebben. Binnen de breedtestrategie worden bestuurlijke vragen ondersteund door middel van de ondersteuningsaanpak die uit verschillende onderdelen bestaat, zoals de virtuele kritische vriend, helpdesk+, masterclasses, webinars en bijeenkomsten in de regio. Ook wordt de keuzehulp ingericht. Hierover gaat een van de parallelsessies. 5

6 Opening (3/3) De derde spreker Erwin Bomas, projectleider POversnellingsvragen, spreekt over de zogenaamde versnellingsvragen van het po. Versnellingsvragen zijn vragen die diverse schoolbesturen gemeen hebben en die belemmeren dat de sector op grote schaal ICT inzet voor het geven van onderwijs. In de eerste fase worden de vragen van scholen gebundeld en helder geformuleerd. De meeste vragen zitten nu nog in deze fase. Daarna vindt de fase van marktconsultatie plaats. Dit is het moment dat aanbieders kunnen aanhaken. Na de plenaire opening gaan de deelnemers in groepen uiteen voor drie discussierondes. Tijdens deze rondes gaan de procesbegeleiders in gesprek met de aanbieders en leveranciers over de versnellingsvragen en verkennen ze hoe marktpartijen aan deze vragen kunnen bijdragen. Erwin Bomas, projectleider PO-versnellingsvragen 6

7 Overzicht parallelsessies 1. Centraal dashboard voor leraren 2. Leerlingvolgsysteem voor het Speciaal Onderwijs 3. Digitaal portfolio 4. Kerndoeldekkende gepersonaliseerde kernmethode 5. Breedtestrategie: de Keuzehulp 6. Tweede selectie versnellingsvragen 7. Inzicht in waar de leerling staat in het curriculum Per sessie worden de belangrijkste bevindingen weergegeven. 7

8 Sessie 1: Centraal dashboard voor leraren Door: David Berg

9 Belangrijkste bevindingen Vragen Verschillende normeringen. Hoe vertaal je resultaten uit een bepaald leerdoel naar iets wat vergelijkbaar is? Hoe definieer je wat iemand moet kunnen? Discussie gaat over schalen versus gehaald/niet gehaald. Belangrijke vraag is: wat is nuttige informatie voor leerkrachten. Naam van Cor de Beurs wordt genoemd als belangrijke referentie. Hoe vertaal je het gebruik van gepersonaliseerde apps naar informatie voor de leerkracht. Hoe fijnmazig is het nodig dat we de referentieniveau's willen hebben? Tips Ga bij de business sprints ook uit van welke huidige indicatoren/informatie je nu op acteert. Maak onderscheid tussen Back-office, mid-office, front-office. Beeld dat wordt geschetst: als leerkracht heb je behoefte aan een brede ladder (kernmethode; 'breed' impliceert al een zekere vorm van variatie binnen die kernmethode) geënt op de kerndoelen SLO/Referentieniveaus. Minimale voorwaarde voor de leerkracht: data uit verschillende applicaties moet ook echt beschikbaar zijn. Aandachtspunt voor lerarenopleidingen: docenten moeten in de taal van curriculum leren praten én leerinterventies modelleren op basis van dat curriculumbewustzijn. Opmerkingen Big data belofte is heel aantrekkelijk voor aanbieders: biedt nieuwe business modellen. Het bewustzijn over de gevoeligheid hiervan (privacy, hoe ver kan je gaan) is duidelijk aanwezig. Toegevoegde waarde van de uitgever/content-leverancier zit 'm niet in de waarde van de dataverzameling, maar in de kwaliteit van de content, leerlijn, etc. De nadruk op eigen leerlijnen en arrangeren valt bij uitgeverijen niet altijd even goed. 9

10 Sessie 2: Leerlingvolgsysteem voor het Speciaal Onderwijs Door: Sandra ter Horst

11 Samenwerken aan een LVS voor het (V)SO De Onderwijsspecialisten, BOOR, Heliomare, De Kleine Prins, Aloysiusstichting, Hub Noord-Brabant i.s.m LECSO Sandra ter Horst (procesbegeleider)

12 Aanleiding Lastig opererende markt voor het (V)SO Behoefte aan samenwerking Elkaar versterken in vraagarticulatie Pragmatische insteek, aansluiten bij wat er al is gedefinieerd, er is urgentie. 12

13 Aanpak Stuurgroep Analyse van verschillende PvE s Eerste opzet gezamenlijk PvE Inhoudelijke sessie PvE op hoofdlijnen Martconsultatie 13

14 14

15 Gemeenschappelijke processen 15

16 PvE als basis voor marktconsultatie https://www.lecso.nl/read/lvs?sublist=13824&submenu=

17 17

18 Kern van de verdiepingsfase Meer inzicht in de ontwikkelagenda vanuit de geformuleerde visie Strategische samenwerking Inhoudelijk: wat is echt anders in (V)SO Focus op stabiel basis LVS met daarbovenop mogelijkheden tot uitbreidingen vanuit die visie. 18

19 Gemeenschappelijke visie LEREN Leren Uitvoering onderwijs Observeren en toetsen Vastleggen ontwikkeling in profiel METEN STUREN Plannen Operationele planning Plannen (voor groep / leerling) Bepalen leerreis komende periode 19

20 Elektronische leeromgeving en Digitaal leermateriaal Leren Vastleggen ontwikkeling in profiel Planningssysteem Leerlingvolgsysteem Plannen Bepalen leerreis komende periode Leerlingadminstratie systeem Managementrapportagesysteem

21 Digitale leer- en werkomgeving presenteert functionaliteit aan gebruikers als een geïntegreerd geheel Leerling Leerkracht Begeleider Ouder Leer- en werkomgeving Zorgverlener Basispakket Brede verzameling Basisfunctionaliteit Stabiel over langere periode built 2 last VSO SO LVS LAS Gegevensuitwisseling Aanvullende functionaliteit voor bijv. toetsing, planning of adaptief leermateriaal Meer vluchtige verzameling designed 2 change Als het nodig is kunnen gegevens tussen pakketten worden uitgewisseld

22 Aanpak 1 mei 1 juni 1 juli Verbreding in de sector Keuze gesprekspartners Verdieping samenwerking Gezamenlijke visie Briefing leveranciers Resultaten verdieping Rapportage Gezamenlijk visie en wijze van samenwerken Verdieping inhoud Eind rapportage Gezamenlijke casuïstiek Resultaten verdieping 22

23 Vervolg Afronding verdiepende fase: medio juli. Bevindingen strategie samenwerking in sector en met leveranciers Bevindingen verdieping op inhoud: Use-cases Schermvoorbeelden Verdieping PvE Daarna keuze hoe en welke vraag aan markt 23

24 Belangrijkste bevindingen Vragen Waar ligt de scope? Gaat het om LAS en LVS of alleen LVS? Tips Leg relatie met versnellingsvraag portfolio (De Wittering), vanuit perspectief van persoonlijke leerlingvolgsystemen. Er is een onderzoek van het SLO naar LVS in (V)SO. Houd inspiratiesessies met de markt als PvE verder klaar is. Leer van ervaringen in zorg. Opmerkingen De vraag wordt als een versnellingsvraag herkend. Er is waardering voor het initiatief van de besturen. Toepassing van open standaarden essentieel in data-uitwisseling. Herkenning voor feit dat veel systemen nog geen echte focus op de individuele leerling hebben. Goed om te kijken naar overeenkomsten met regulier onderwijs, ook relevant in kader van passend onderwijs. Verzoek tot delen van presentaties. 24

25 Sessie 3: Digitaal portfolio Door: Erwin Bomas

26 Digitaal portfolio Ingediend door Wittering.nl, ondersteund door SKOFV

27 Versnellingsvraag Hoe kun je met een digitaal portfolio het leerproces en de ontwikkeling van de leerling volgen en de administratieve druk bij leerkrachten verlichten? 27

28 28

29 Vraag Wittering.nl Hoe kun je door invoering en gebruik van een e- portfolio als leerling-volg-jezelf-systeem de administratieve registratiedruk van leerkrachten verminderen, waardoor zij zich meer kunnen richten op het ondersteunen en volgen van de brede ontwikkeling en de leerprocessen van individuele leerlingen passend bij een eigentijds en vernieuwend onderwijsconcept. 29

30 Vernieuwend onderwijsconcept Leren op eigen tempo 3 units: unit 1 (4-6 jaar), unit 2 (6-9 jaar) en unit 3 (9-12 jaar). Max. 100 leerlingen per unit. Begeleid door regisseur, een mentor en drie begeleiders Leren op verschillende manieren Opvoeden gezamenlijke verantwoordelijkheid ouder en school 30

31 Kernconcepten science (energie, groei en leven, materie, tijd en ruimte, kracht en golven) humanics (macht en regels, binding, evenwicht en kringloop) getalbegrip en communicatie (meer dan taal en rekenen. Toegepast, zoals met berekenen van lego mindstorms aantal omwentelingen wiel etc.) 31

32 Motivatie directeur Het curriculum van Wittering.nl en haar volgscholen is gebaseerd op kernconcepten dat specifieke eisen stelt aan het Leerlingvolgsysteem. Naast leeropbrengsten is het belangrijk om juist de leerprocessen van kinderen goed in beeld te brengen, waardoor de leerkrachten door middel van feedback, feed up en feed forward de kinderen in deze leerprocessen beter kunnen begeleiden en monitoren en waardoor de kinderen als regisseur van hun eigen ontwikkeling beter kunnen worden gevolgd en ondersteund. ICT kan hen helpen om deze processen beter zichtbaar en inzichtelijk te maken. 32

33 Vraag SKO Flevoland Hoe kunnen wij een gepersonaliseerd leerlingenportaal met digitaal portfolio ontsluiten binnen ons portaal in Office 365 waarin, leerkracht, intern begeleider, leerling en ouders optimaal kunnen samenwerken om zo aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van het kind? 33

34 Belangrijkste bevindingen Vragen Er zit spanning tussen het werken met groepen en bijhouden van groepsresultaten en individuele resultaten. Hoe weet je of als kinderen in een project leren individueel ook hetzelfde niveau en inzicht bereikt is? Goed om de vraag te focussen op een van de deelaspecten. Gaat het om de tijdsduur van leerkrachten? Gaat het om de communicatie verbeteren met ouders? Realtime uploaden en verzamelen kan iedereen, gaat het om het koppelen aan leerdoelen en leerlijnen? Tips Pas op dat je niet met een instrument alle doelen wil dekken. Een portfolio is primair een verzameling van deliverables en geen meetinstrument. Opmerkingen Er zijn nog niet veel scholen die met portfolio werken, maar leveranciers zien dit wel als een interessante vraag en richting. 34

35 Sessie 4: Kerndoeldekkende gepersonaliseerde kernmethode Door: Margreet Vermeer

36 Context versnellingsvraag Versnellingsvraag: Het ontwikkelen van een kerndoel dekkend gepersonaliseerde kernmethode voor Taal en Rekenen voor groep 1 t/m 8 met een koppeling naar concrete materialen. Deze versnellingsvraag komt voort uit 8 PO scholen van 2 schoolbesturen. Deze scholen hebben al ruime ervaring met het werken met digitaal lesmateriaal. Drie scholen die participeren aan de versnellingsvraag zijn O4NT scholen. Dat zijn scholen die volgens een didactisch pedagogisch concept kinderen wil stimuleren en motiveren verantwoordelijkheid te krijgen over het eigen leren met behulp van een ipad. Drie scholen die participeren zijn Montessori scholen en de twee andere scholen die zijn nog beginnend in het werken met digitaal lesmateriaal. De gemeenschappelijke visie op onderwijs hebben de scholen met elkaar geformuleerd. Deze versnellingsvraag is nog niet gehonoreerd door de jury. De vraag is (op dit moment) nog onvoldoende scherp en het zijn twee vragen in één vraag. Daarnaast heeft het ook te maken met de grootte van de groep scholen die de aanvraag hebben ingediend. 36

37 Belangrijkste bevindingen Vragen Is het niet een organisatie vraagstuk? Is het niet een gebrek aan professionalisering van de leerkrachten dat zij het lastig vinden het concrete materiaal op een juiste manier in te zetten? Waar willen de leerkrachten in de methode op flexibiliseren? Is dat voldoende duidelijk? De leerkrachten zien onvoldoende terug in de methode toetsen hoe de leerling leert. Wanneer en hoe geeft een leerling antwoord op de vraag? Help het om te monitoren zodat de leerkracht extra informatie krijgt over hoe de leerling leert? Gaat de leerling heel impulsief door de toets heen, leest het de vragen wel goed, is de leerling te snel etc.. Tips De scholen hebben het over gepersonaliseerde kernmethode, maar is het niet beter om te spreken over een kernprogramma? De methode biedt al een basis (dat zou je kunnen zien als de kernmethode) en dat is niet nieuw. Wel is het interessant als je uitgaat van een kernprogramma dat een leerling zelf doorloopt. Bij een kernprogramma spreek je over het hele onderwijsproces, wat (basismethode) en hoe (feedback) leert de leerling. De scholen willen een kernmethode op taal en rekenen, met een koppeling naar concrete materialen. Is het niet beter om het idee van een kernmethode te laten vallen? Wellicht is het verstandig om te kijken op welke onderdelen het concrete materiaal kan aanvullen of vervangen op de methode. Breng dat in kaart en maak dat voor de leerkrachten inzichtelijk. Opmerkingen Evident dat het lastig is een versnellingsvraag te formuleren die betrekking heeft op 8 scholen. Het is heel nuttig om vraag af te pellen en te komen tot een vraag die goed te beproeven is op een van deze 8 scholen. Het onderdeel waarin gevraagd wordt naar een logische koppeling naar concrete materialen is direct heel herkenbaar voor vele scholen. Ook is het heel herkenbaar dat scholen denken in de oplossing van de kernmethode, maar deze oplossing is te eng geformuleerd. Scholen hebben het eigenlijk over het hele onderwijsproces. Dat betekent dat het kunnen zien (en monitoren) hoe de leerling leert een heel belangrijk onderdeel is van de oplossing, die de scholen voor ogen hebben. 37

38 Sessie 5: Breedtestrategie: de keuzehulp Door: Mirjam Brand

39 Belangrijkste bevindingen (1/2) Breedtestrategie: de Keuzehulp Het doel van de breedtestrategie is om de massa besturen een stap verder te brengen met de verantwoorde inzet van ICT. Hierbij wordt aangesloten bij de situatie, veranderkracht en processen binnen het bestuur. De diversiteit in uitgangssituaties en doelen van besturen, maakt dat de ondersteuningsaanpak divers is. Een van de onderdelen van de ondersteuningsaanpak is de keuzehulp. De keuzehulp is Concreet Uitgewerkt Compleet Betrouwbaar Onafhankelijk Gericht op besturen (eenpitters grote besturen) De Keuzehulp faciliteert het maken van de juiste keuzes door besturen door middel van: Een goed overzicht van het aanbod Onafhankelijke vergelijkingsinformatie Inzicht in de voor de keus van belang zijnde aspecten De keuzehulp is een van de onderdelen van de online zelfhulp die beschikbaar komt via de website: Vervolgactie: Omdat de discussie net goed op gang kwam en nog niet afgerond was, is afgesproken om een moment te organiseren waarop de verschillende ideeën over het aanhaken bij de keuzehulp verder kunnen worden uitgewisseld. Zodra hier meer over bekend is, zal dit worden gedeeld. 39

40 Belangrijkste bevindingen (2/2) Vier in Balans monitor Vanuit de leveranciers werd aangegeven dat vanuit de vier in balans methodiek een Koninklijke weg kan worden geformuleerd die zij graag hanteren. Hierbij wordt er vanuit de visie naar infra, devices en professionalisering gekeken. Vanuit de breedtestrategie wordt aangegeven dat in de praktijk is gebleken dat deze weg niet de enige weg is. Omdat de breedtestrategie wil aansluiten bij de situatie en diversiteit van besturen is er voor gekozen om ook besturen die vanuit een andere invalshoek naar (een van de) vier in balans (onderdelen) kijken, te ondersteunen. De keuzehulp biedt hiermee een oplossing voor een bestaand probleem. Binnen de ondersteuningsaanpak zal nadrukkelijk worden aangeven wat een mogelijke vervolgstap is en waar deze stap staat in het totale (vier in balans) proces. De mogelijkheden zijn waardevrij en de keuze is altijd aan de besturen. 40

41 Sessie 6: Tweede selectie versnellingsvragen Door: Erwin Bomas

42 Vraag Stichting OPONOA, FIER, OOADA Hoe kunnen we een leerlijn programmeren implementeren in het basisonderwijs? Welke vaardigheden moeten we de kinderen aanreiken en op welke manier(en) kunnen we dat bewerkstelligen? En hoe krijgen we schoolteams hierin mee? 42

43 Uit motivaties Veel initiatieven, maar geen doorlopende leerlijn, geen didactische handvatten en geen zicht op leeropbrengsten De leerlijn die in het Engelse curriculum is embedded kan een voorbeeld zijn voor onze scholen. Wij hebben behoefte aan een leidraad voor leerling en leerkracht 43

44 Vraag Fluvius, De Basis, Delta Hoe kunnen we schoolleiders equiperen om, vanuit kennis over de huidige en benodigde competenties van leerkrachten, beleid te maken en te komen tot een effectief professionaliseringsplan waarbij teamleren een belangrijke rol speelt? 44

45 Uit motivaties Vertaling nulmeting ICT competenties naar schoolplan ICT competenties en urgentiebesef directeuren upgraden van kennis, vaardigheden en attitude op het gebied van inzet van ICT op teamniveau 45

46 Vraag Stichting Klasse Hoe kunnen we met de learning analytics vanuit dashboards, zoals dat van Snappet, in combinatie met andere gegevens uit bijvoorbeeld ParnasSys, de IB- ers en de leerkrachten beter faciliteren om tot de juiste interventies in het leerproces te komen, zodat de leerwinst kan worden vergroot? I 46

47 Uit motivaties IBers en leerkrachten beter faciliteren om tot de juiste interventies in het leerproces te komen expertise op het gebied van learning analytics bundelen en om zetten naar praktische hulpmiddelen voor IBers en leerkrachten Welke informatie kun je uit de data halen? Hoe kun je hier op een goede manier naar kijken? Zijn er tools die het makkelijk maken om deze gegevens te analyseren? 47

48 Belangrijkste bevindingen Vraag over: Leerlijn programmeren Is er verbinding met SLO? (Antwoord: ja, is opgepakt) Waar kun je al verbinding maken met bestaande leerdoelen? Kijk ook naar instructionisme vs. constructionisme (Papert), de laatste past misschien meer als visie bij leren programmeren. Als het gaat om hoe krijg je schoolteams mee, kijk ook naar project Digivaardig, digiveilig van ECP. Graag bundelen van initiatieven, zoals Codepact. Niet weer allemaal initiatieven naast elkaar. Vraag over: schoolleiders equiperen Kijk ook naar aanpak stichting Leerkracht. Vraag over: learning analytics Er is een veronderstelling dat de kennis al in de verzamelde data zit. De vraag is echter eerst aan onderwijs/ leerkrachten: wat wil je weten? Waar zit de leerwinst in? Uit onderzoek: gebruikers/leerkrachten met een beta affiniteit houden van dashboards, alphamensen gebruiken het amper, het zegt hen niet veel. Dit is nog echt nieuw terrein: we weten domweg veel nog niet! 48

49 Sessie 7: Inzicht in waar de leerling staat in het curriculum Door: Manon Haartsen

50 Versnellingsvraag Rijdende School Van inzicht naar individuele leerlijnen

51 Wat gaan we doen? Introductie Rijdende School Introductie versnellingsvraag Ruimte voor input en vragen Om te beginnen: wie ben ik? 51

52 De vraag Hoe krijg je goed inzicht waar een leerling staat in het curriculum, op basis van de methode die gebruikt wordt op school (ongeacht welke methode dit is, maar startend bij taal en rekenen), en bepaal je vervolgens de individuele leerlijn? Ingediend door Stichting Rijdende School en Stichting Optimus en ondersteund door Bestuur Leerplein 055, Stichting OOG, Samenwerkingsstichting Kans&Kleur, RKBS De Ark, Brede school De zevensprong, Stichting Consent, SKOVV 52

53 De Rijdende School Leerlingen krijgen in de wintermaanden les op een reguliere school (120 scholen) Op de winterscholen wordt van verschillende methodes gebruikt gemaakt Indien nodig ondersteunt de Rijdende School de winterscholen In de zomermaanden zitten de leerlingen op de Rijdende School In één groep zitten leerlingen van alle niveaus ( jaargroepen) Leerlingen werken op hun eigen niveau en (deels) met de methode die ze meekrijgen van hun winterschool Ook worden regelmatig groepslessen gegeven. Aan de zaakvakken; aardrijkskunde, geschiedenis en biologie, wordt in niveaugroepen gewerkt. Er zijn 14 schoolwagens, 3 minischolen en 3 lesbussen van waaruit leerlingen les krijgen Daarnaast krijgt een deel van de leerlingen les via afstandsonderwijs 30 leerkrachten, team van 42 mensen Ongeveer 350 leerlingen in totaal 53

54 Ambitie De SRS ( Stichting Rijdende School) vraagt ondersteuning bij het mogelijk maken van individuele leerlijnen. We willen graag goed in zicht krijgen waar de leerling staat in het curriculum, op basis van de methode die gebruikt wordt op school (ongeacht welke methode dit is), zodat goed de vervolgstappen kunnen worden bepaald voor het leren. Dit maakt het voor de Rijdende School mogelijk om leerlingen van verschillende scholen te begeleiden in hun leerlijn, wanneer zij in het seizoen onderweg zijn en niet op hun eigen school aanwezig zijn. Hiervoor nodig zijn in ieder geval: gemetadateerde reken- en taalmethodes, die gebruikt worden binnen het PO, een (openbaar) platform om het bereiken van leerdoelen door de leerlingen te kunnen volgen, curriculair bewustzijn bij de docenten, uiteindelijk bij alle scholen waarvan leerlingen zijn aangesloten bij de Rijdende School (120 scholen). 54

55 Gemetadateerde leermethodes Methodes gebruikt door de winterscholen: Rekenen: Wereld in getallen (versie , uitgeverij Malmberg) Pluspunt (versie , uitgeverij Malmberg) Alles telt (versie , Uitgeverij ThiemeMeulenhof) Rekenrijk (versie 2009, uitgeverij Noordhoff) Taal: Taal Actief (versie 2003 en 2009, uitgeverij Malmberg) Taal in Beeld (versie 1-2, uitgeverij Zwijsen) Taal op maat (versie 1-2, uitgeverij Noordhoff) Taaljournaal (versie 2, uitgeverij Malmberg) Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen (2 e maanversie Kimversie, uitgeverij Zwijssen) Lijn 3 (1 e versie, Uitgeverij Malmberg) Kleuters: Leerlijn Dick Memelink Leerlijn Kijk 55

56 Gemetadateerde leermethodes Gemetadateerd met: de kernprogramma s van SLO; de microdoelen die geformuleerd zijn door Hera (rekenen) en Expertisecentrum Nederlands (taal) in opdracht van Kennisnet; beoordelingscriteria voor leerkracht, leerniveau, studielast, de verplichte en aanbevolen velden uit NL-LOM. Deels herbruikbaar uit Proeftuin Linked Data Rekenen PO Rol UWLR nader te bepalen 56

57 Platform leerlijnen Inventariseren functionele behoeften Bekijken welke bestaande systemen aansluiten Keuze voor bouw of doorontwikkeling Realisatie 57

58 Platform leerlijnen Publiek beschikbaar? Metadata van methodes Leerlijnen Methodiek plotten van leerlingen 58

59 Curriculair bewustzijn Dat de leerkrachten los van methode over onderwijs kunnen denken, Kennis hebben van de kernprogramma s en de microdoelen, Kennis hebben van leerlijnen, En deze kennis in de praktijk kunnen brengen. 59

60 Ondersteuning vanuit DBP Procesondersteuning Vraagarticulatie Projectleiding Functionele uitwerking Expertise Metadata Professionalisering team Contacten met leveranciers Verbredingnaar de sector 60

61 Vragen? Opmerkingen? Hulp? 61

62 Belangrijkste bevindingen Tips Betrokkenheid van de winterscholen bij het komen tot een antwoord werd door veel leveranciers genoemd als manier om nog meer versnelling/verbetering te bewerkstelligen. Naast de inhoudelijke uitwerking van methodes, kan ook een meer op voortgang (toetsresultaten) gerichte benadering nuttig perspectief bieden. Conclusies De versnellingsvraag van de Rijdende School kan rekenen op veel enthousiasme onder leveranciers. Het is een casus waarvan veel te leren valt. Leveranciers waren te spreken over de uitwerking van de vraag in 3 lijnen: inhoudelijke uitwerking van methodes met metadata, platform voor ondersteuning leerkracht en professionalisering o.g.v. curriculumbewustzijn. Uitkomsten van de versnellingsvraag zijn zinnig als het gaat om regie door de leerkracht, overdracht van leerlingen aan collega s (bijvoorbeeld in geval van parttimers), volgen van de leerling, flexibilisering van onderwijs o.a. in het kader van krimp. Leveranciers die zich richten op leermiddelen zijn zeer bereid tot meedenken. De uitgevers die reeds medewerking hebben toegezegd, hebben hierover ook toelichting gegeven. Meerdere leveranciers die zich richten op platforms hebben aangeboden dat hun product wellicht tegemoet kan komen aan de functionele wensen en eisen voor het gewenste platform. Nadere bespreking van de vraag bij de Rijdende School moet hier meer helderheid in geven; daarna zijn gesprekken met deze leveranciers zinvol als marktinventarisatie. 62

63 Afsluiting Na de discussierondes komen de deelnemers bijeen voor de plenaire afsluiting. Nathalie Bremer, projectleider Onderwijsinnovatie en ICT PO-Raad, bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en input. Ze vraagt wat de deelnemers vonden van de middag. De aanwezigen geven aan dat ze het goed vonden dat het contact weer is gelegd en dat het vooral een vervolg moet krijgen: het is goed om zo n middag bij elkaar te zitten, dat vraagt naar meer! En meer komt er: houd de website in de gaten voor meer informatie over o.a. de Onderwijsdagen in november. Nathalie Bremer, Projectleider Onderwijsinnovatie en ICT PO-Raad 63

64 64

Versnellingsvragen. Beter en Slimmer leren met ICT Erwin Bomas

Versnellingsvragen. Beter en Slimmer leren met ICT Erwin Bomas Versnellingsvragen Beter en Slimmer leren met ICT Erwin Bomas e.bomas@poraad.nl Bestuursakkoord uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de talenten en leerbehoeften van alle individuele

Nadere informatie

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse:

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse: Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015 De versnellingsvraag Versnellingsvraag Stichting Klasse: Hoe kunnen we met de learning analytics vanuit dashboards, zoals dat van Snappet, in combinatie

Nadere informatie

Verdiepende marktverkenning toekomstbestendig leerlingvolgsysteem voor (V)SO

Verdiepende marktverkenning toekomstbestendig leerlingvolgsysteem voor (V)SO Verdiepende marktverkenning toekomstbestendig leerlingvolgsysteem voor (V)SO Onderwerpen Over het proces Gezamenlijkheid (V)SO besturen ondersteund door Kennisnet Ondersteund door Kennisnet en het Doorbraakproject

Nadere informatie

Beter en slimmer leren met behulp van ict

Beter en slimmer leren met behulp van ict Beter en slimmer leren met behulp van ict Het investerings-enimplementatieplanende ondersteuningsaanpak van de Breedtestrategie Mirjam Brand Agenda Planvorming binnen uw bestuur: welke plaats heeft het

Nadere informatie

Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS

Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS Visie op gepersonaliseerd onderwijs en de rol van het LVS Onderwijs wordt steeds flexibeler en meer op maat aangeboden aan leerlingen. Voor onze doelgroep is dat logischer en vanzelfsprekender dan waar

Nadere informatie

Doorbraakprojectsessies 11 november 2015. Inkoop: versterken en ontzorgen. Een andere blik op financiën (vanuit Beter leren met ICT )

Doorbraakprojectsessies 11 november 2015. Inkoop: versterken en ontzorgen. Een andere blik op financiën (vanuit Beter leren met ICT ) 1 Doorbraakproject 11.00 11.45 Doorbraakprojectsessies 11 november 2015 Inkoop: versterken en ontzorgen Goudriaan I Anita Vlonk & Margreet Vermeer 2 11.00 11.45 Een andere blik op financiën (vanuit Beter

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Beter en slimmer leren met behulp van ict

Beter en slimmer leren met behulp van ict Beter en slimmer leren met behulp van ict Nathalie Bremer, Po Raad Mirjam Brand en Willem-Jan van Elk, Kennisnet programma Opening en kennismaking Context: bestuursakkoord en doorbraakproject Maatwerk/gepersonaliseerd

Nadere informatie

Proeftuin Linked Data Rekenen PO Pitch. Lalibel Mohaupt

Proeftuin Linked Data Rekenen PO Pitch. Lalibel Mohaupt Proeftuin Linked Data Rekenen PO Pitch Lalibel Mohaupt Je moet het! Je kunt het! Het Doorbraakproject Hoe houd ik overzicht waar mijn leerlingen in werken en hebben gewerkt? Waar haal ik de tijd vandaan

Nadere informatie

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu

PASSIE VOOR ONLINE LEREN. www.profijt.nu PASSIE VOOR ONLINE LEREN www.profijt.nu WAT IS PROFIJT? Het Praktijkonderwijs heeft behoefte aan een systeem waarin alle dagelijkse processen op een logische wijze en in één platform worden vastgelegd.

Nadere informatie

Informatiepakket Leerlabs

Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs Informatiepakket Leerlabs De vraag naar gepersonaliseerd onderwijs en het gebruik van ict in de klas groeit. Veel scholen werken aan initiatieven gericht op gepersonaliseerd leren

Nadere informatie

Lesgeven met Kernmethodes AK

Lesgeven met Kernmethodes AK Lesgeven met Kernmethodes AK ofwel eenvoudig aan de slag met de Stercollecties van VOcontent en Wikiwijs Presentatie tijdens KNAG Onderwijsdag 2014 Herman Rigter Almere, 7 november 2014 Inhoud Wat is VO-content

Nadere informatie

Doorbraakprojectsessies 11 november 2015. Inkoop: versterken en ontzorgen. Een andere blik op financiën (vanuit Slimmer leren met ICT )

Doorbraakprojectsessies 11 november 2015. Inkoop: versterken en ontzorgen. Een andere blik op financiën (vanuit Slimmer leren met ICT ) Doorbraakprojectsessies 11 november 2015 1 11.00 11.45 Inkoop: versterken en ontzorgen Goudriaan I Anita Vlonk & Margreet Vermeer 2 11.00 11.45 Een andere blik op financiën (vanuit Slimmer leren met ICT

Nadere informatie

Verslag verdiepende marktverkenning naar een LVS voor het (V)SO

Verslag verdiepende marktverkenning naar een LVS voor het (V)SO Verslag verdiepende marktverkenning naar een LVS voor het (V)SO Versie 0.8 28 oktober 2015 1 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Verdiepende marktverkenning... 4 1.3 Versnellingsvraag... 4

Nadere informatie

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden

Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Stap 3 Leeractiviteiten begeleiden Bij het begeleiden van leeractiviteiten kun je twee aspecten aan het gedrag van leerkrachten onderscheiden, namelijk het pedagogisch handelen en het didactisch handelen.

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Het inzicht is actueel. Nieuwe informatie wordt direct verwerkt (in tegenstelling tot huidige periodieke informatie).

Het inzicht is actueel. Nieuwe informatie wordt direct verwerkt (in tegenstelling tot huidige periodieke informatie). Vragen en eisen uit het onderwijs Ik wil inzicht in de voortgang van het leren van de leerling Doel Dit inzicht kan worden weergegeven in een dashboard: een systeem waarin de voortgang wordt weergegeven

Nadere informatie

Overzicht Praktijksituaties Voortgangsinformatie VO

Overzicht Praktijksituaties Voortgangsinformatie VO Overzicht Praktijksituaties Voortgangsinformatie VO juni 2017 In dit document worden de actuele vraagstukken van VO-scholen samengevat, waar vanuit de lijn Keten in het Doorbraakproject met scholen wordt

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs "Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel Indienende besturen: Stichting Openbaar Primair Onderwijs "Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ) Contactpersoon: Sacha Schrier, Montessorischool de Amstel Stichting Conexus Contactpersoon: Jan Willem Helmink,

Nadere informatie

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Trainerscursus deel 1 Open Universiteit / CELSTEC 10-1-2013 1 1 Leermiddelen Taak van private sector of toch (deels) publiek? Wet gratis schoolboeken (scholen

Nadere informatie

Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1

Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1 Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1 SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Middagconferentie 25 mei Versnellen & Verrijken Yvonne Janssen Doelen workshop Bewustwording van complexiteit

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Welke vraag heb jij over digitale leermiddelen?

Welke vraag heb jij over digitale leermiddelen? Welke vraag heb jij over digitale leermiddelen? Want door het stellen van goede vragen aan een leverancier, krijg je de juiste antwoorden, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen. Laat ict werken

Nadere informatie

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR Eindnotitie Uitwisselingsstandaard UWLR Doorbraak ICT en Onderwijs Tafel informatie en inzicht INHOUDSOPGAVE 1. UWLR STANDAARD... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 ONTWIKKELING UWLR (UITWISSELING LEERRESULTATEN)...

Nadere informatie

Passend en flexibel digitaal leermateriaal voor elke leerling. De PO-Raad en VO-raad brengen markt en scholen dichter bij elkaar

Passend en flexibel digitaal leermateriaal voor elke leerling. De PO-Raad en VO-raad brengen markt en scholen dichter bij elkaar Passend en flexibel digitaal leermateriaal voor elke leerling De PO-Raad en VO-raad brengen markt en scholen dichter bij elkaar 1 Inhoud 1 2 3 4 Maar ik zit nog 5 jaar aan mijn leermiddelencontract vast!

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Samenwerken aan een toekomstbestendig leerlingvolgsysteem in het (V)SO

Samenwerken aan een toekomstbestendig leerlingvolgsysteem in het (V)SO Samenwerken aan een toekomstbestendig leerlingvolgsysteem in het (V)SO Anja van den Berg & Sandra ter Horst 3 februari 2016 De uitdaging Onvoldoende passende functionaliteit voor (V)SO Meer samenwerking

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT publieksversie plan van aanpak 2016 Voorwoord Met onderwijs willen we het beste in een leerling naar boven halen. Dit kan met onderwijs op maat, dat aansluit bij de talenten

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT publieksversie plan van aanpak 2016 Voorwoord Met onderwijs willen we het beste in een leerling naar boven halen. Dit kan met onderwijs op maat, dat aansluit bij de talenten

Nadere informatie

Invoering van gepersonaliseerd leren

Invoering van gepersonaliseerd leren Invoering van gepersonaliseerd leren Invoering van gepersonaliseerd leren Dit whitepaper gaat over gepersonaliseerd leren en wat de aandachtspunten zijn bij de invoering ervan op school. In een ander whitepaper

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Verslag Edu-K: tactisch overleg Inzicht in het leerproces PO

Verslag Edu-K: tactisch overleg Inzicht in het leerproces PO Verslag Edu-K: tactisch overleg Inzicht in het leerproces PO Datum: woensdag 13 april 2016, 12.30 14.30 uur Locatie: Seats2Meet, Moreelsepark 65, Utrecht Aanwezig: Willem-Jan van Elk (voorzitter), Paul

Nadere informatie

Overkoepelend dashboard voor leerkrachten Versnellingsvraag 09

Overkoepelend dashboard voor leerkrachten Versnellingsvraag 09 Bijeenkomst 11 februari Overkoepelend dashboard voor leerkrachten Versnellingsvraag 09 (laatst bijgewerkt op 23 02 2016) Aanwezig: Allard Strijker SLO Jan vd Veen bovenschools ict er Penta Primair Hans

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Nieuwsbrief leerlijnen

Nieuwsbrief leerlijnen Nieuwsbrief leerlijnen Beste gebruiker van de module leerlijnen, In deze nieuwsbrief vindt u informatie die voor u als gebruiker van de module leerlijnen in ParnasSys interessant is. Zo vindt u bijvoorbeeld

Nadere informatie

Agenda publiek- private tafels Doorbraakproject Onderwijs en ict

Agenda publiek- private tafels Doorbraakproject Onderwijs en ict Inleiding Dit document beschrijft de 10 thema s die samen de agenda voor de publiek- private tafels voor het Doorbraakproject Onderwijs en ict vormen. Deze agenda is samengesteld op basis van de input

Nadere informatie

Aan de slag met de Stercollecties

Aan de slag met de Stercollecties Aan de slag met de Stercollecties Presentatie tijdens KNAG Onderwijsdag 2015 Herman Rigter Ede, 13 november 2015 Inhoud Wat is VO-content? Stercollecties: Open digitaal leermateriaal Een bestaand digitaal

Nadere informatie

Learning analytics zijn in de context van deze workshop gedefinieerd als het dashboard van Snappet en data uit Parnassys / ESIS.

Learning analytics zijn in de context van deze workshop gedefinieerd als het dashboard van Snappet en data uit Parnassys / ESIS. Verslag workshop Wisselwerking pedagogisch inzicht van de leerkracht (intuitief handelen) en de rationele informatie uit learning analytics, 20 april 2016 Versnellingsvraag Stichting Klasse Aanwezig: Stichting

Nadere informatie

Programmabrede werkconferentie Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Programmabrede werkconferentie Doorbraakproject Onderwijs & ICT Programmabrede werkconferentie Doorbraakproject Onderwijs & ICT 11 november 2015 Fotografie: Marcel Vogel, met uitzondering van * Programma Doorbraakprojectsessies 1 11.00 11.45 Slim inkopen Goudriaan

Nadere informatie

Educatief arrangeren rond LOB

Educatief arrangeren rond LOB Educatief arrangeren rond LOB Vorige week Contact met de docent deze week NAW-gegevens via CF Afspraken met begeleider Maken van het Werkplan Voorbereiden van het interview Vragen naar aanleiding van vorig

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs

Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Bekwaamheidseisen leraar primair onderwijs Uit: Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

TOETSEN IN DE NIEUWE GENERATIE WISKUNDEMETHODES

TOETSEN IN DE NIEUWE GENERATIE WISKUNDEMETHODES TOETSEN IN DE NIEUWE GENERATIE WISKUNDEMETHODES Willemijn Muggen, uitgever Toetsen 16-11-2016 Gepersonaliseerd Leren - Doelstellingen Iedere leerling op zijn/haar niveau laten excelleren. Leren terwijl

Nadere informatie

Verslag workshop Differentiëren en de rol van de leraar, 26 april 2016. Versnellingsvraag Stichting Klasse. Aanwezig:

Verslag workshop Differentiëren en de rol van de leraar, 26 april 2016. Versnellingsvraag Stichting Klasse. Aanwezig: Verslag workshop Differentiëren en de rol van de leraar, 26 april 2016 Versnellingsvraag Stichting Klasse Aanwezig: Stichting Klasse: Daniel Vermij, Frank Tigges, Kim Peters Lucas Onderwijs: Priscilla

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO

ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO ICT-VAARDIGHEDEN DOCENTEN HO Masterclass ICT-docentprofessionalisering 12 september 2011 Anna Tomson, Erwin Faasse, Peter J. Dekker 1 OPZET 1. Startpunt: HvA-beleid vanaf 2007 Peter 2. Inhoud: Voorbeeld

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel

School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel School specifiek deel schoolondersteuningsprofiel A. Visie en schoolconcept van CB de IJsvogel Onze Missie: De IJsvogel, hier gebeurt t! Op De IJsvogel wordt gewerkt met een vernieuwend onderwijsconcept

Nadere informatie

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO

Locatieplan Onstwedde ( ) Onderwerp: Vernieuwing VMBO Locatieplan Onstwedde (2017-2018) Onderwerp: Vernieuwing VMBO 1 Thema Dienstverlening & Producten. 2 Relatie met het schoolplan Het uiteindelijke doel van de implementatie van D&P bij TL is: Zelfontplooiing

Nadere informatie

Leerling eigenaar van leren met digitaal portfolio

Leerling eigenaar van leren met digitaal portfolio Voorstel activiteiten versnellingsvraag en advies Leerling eigenaar van leren met digitaal portfolio Inleiding Dit voorstel en advies is gericht aan de ondersteunende besturen van de Versnellingsvraag:

Nadere informatie

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet september 2012 Tussenrapportage Programma School aan Zet september 2012 Inleiding Elk schoolteam staat voor de uitdaging om het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

De Leren Zichtbaar Maken Impact cyclus, (Ervaringen met de aanpak van John Hattie) Lunteren, 2016

De Leren Zichtbaar Maken Impact cyclus, (Ervaringen met de aanpak van John Hattie) Lunteren, 2016 De Leren Zichtbaar Maken Impact cyclus, (Ervaringen met de aanpak van John Hattie) Lunteren, 2016 Petra Meirink-Chatah, RKBS Beekbrug Pieter de Kool, Onderwijsadvies p.dekool@onderwijsadvies.nl Take away

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie

Kristian Van den Berg Projectleider Onderwijsinnovatie & ICT

Kristian Van den Berg Projectleider Onderwijsinnovatie & ICT Kristian Van den Berg Projectleider Onderwijsinnovatie & ICT Over de SKO De Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe bestuurt 27 basisscholen met ca 6.600 leerlingen en ca 550 personeelsleden

Nadere informatie

Stap 1 Doelen vaststellen

Stap 1 Doelen vaststellen Stap 1 Doelen vaststellen! Lesdoelen staan altijd in relatie tot langere termijn doelen. Zorg dat je de leerlijn of opbouw van doelen op schoolniveau helder hebt! Groepsdoelen staan altijd in relatie tot

Nadere informatie

Projectdefinitie. Plan van aanpak

Projectdefinitie. Plan van aanpak Projectplan DOT2 Projectdefinitie ICT is niet meer weg te denken uit ons onderwijs (Hasselt, 2014). Als (toekomstige) leerkracht is het belangrijk dat je daar op inspeelt en kennis hebt van de laatste

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Slimmer leren met ICT. Opbrengsten van vraagverkenning bij kleine en middelgrote besturen in het primair onderwijs. Samenvatting

Slimmer leren met ICT. Opbrengsten van vraagverkenning bij kleine en middelgrote besturen in het primair onderwijs. Samenvatting Slimmer leren met ICT Opbrengsten van vraagverkenning bij kleine en middelgrote besturen in het primair onderwijs Samenvatting 1 Colofon Titel Slimmer leren met ICT. Opbrengsten van vraagverkenning bij

Nadere informatie

Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Specialist Digitale Didactiek 2016-2017 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo If we teach today s students as we taught yesterday we rob them of tomorrow Specialist Digitale Didactiek Leiding

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem. Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING

Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem. Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING Leerlijnen Ontwikkeling volgen en onderwijs plannen aan de hand van leerlijnen met uw leerlingvolgsysteem Driestar educatief T ALENT IN ONTWIKKELING O leerlijnen H a n d e l i n g s g e r i c h t w e r

Nadere informatie

najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut

najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut najaar 2010 Bijeenkomst steunpunt taalenrekenenvo Freudenthal Instituut Waarom? de aanleiding Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed Rol van de docent Wat ga je inzetten? materialen, ook ict Doelgroepen,

Nadere informatie

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs

Achtergrond:uitgangspunt 11/20/2012. ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs 1 ENW-project Professionaliseringspakket voor ELO s in het secundair onderwijs Prof. dr. T. Schellens Leen Casier Veerle Lagaert Prof. dr. B. De Wever Prof. dr. M. Valcke 2 ENW-project Professionaliseringspakket

Nadere informatie

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017 Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn 28 juni 2017 Inleiding Vier in balans-monitor 2017 Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen hiernaar en bundelt de resultaten

Nadere informatie

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing

Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Educatief pakket duurzame energie Didactische onderbouwing Inhoud Welkom Doelen Profielschetsen Materialen Bijlagen Met het Solly Systeem worden kinderen al op jonge leeftijd geïntroduceerd in de wereld

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Aanwezig: Jantina Nieuwhuis, Maria Versseput, Angelique Geerts, Boudewijn van der Pas, Linda le Grand

Aanwezig: Jantina Nieuwhuis, Maria Versseput, Angelique Geerts, Boudewijn van der Pas, Linda le Grand Aanwezig: Jantina Nieuwhuis, Maria Versseput, Angelique Geerts, Boudewijn van der Pas, Linda le Grand Marc Cantrijn gaat de werkzaamheden van Jantina Nieuwhuis overnemen. Marc is vandaag verhinderd. Linda

Nadere informatie

kansen voor betekenisvol zaakvakonderwijs

kansen voor betekenisvol zaakvakonderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling kansen voor betekenisvol zaakvakonderwijs Martin Klein Tank Leerplan(kader) Techniekpact jaarconferentie Wetenschap & 19 technologie mei 2014 Waarom?

Nadere informatie

Verslag business sprint 2-17 oktober 2015

Verslag business sprint 2-17 oktober 2015 Verslag business sprint 2-17 oktober 2015 Aanwezigen: Dianne Peterse (SPCO) Kristian van den Berg (SKOFV) Karin van Zutphen (Wittering.nl/Signum) Marianne Rongen (Wittering.nl/Signum) Hans van Hest (SKOFV)

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in de onderbouw = benutten van talenten in de onderbouw

Opbrengstgericht werken in de onderbouw = benutten van talenten in de onderbouw Opbrengstgericht werken in de onderbouw = benutten van talenten in de onderbouw SLO doelen: taal, rekenen en sociaal-emotioneel PO Conferentie,Zwolle Donderdag 3 november 2011 Gäby van der Linde Wat komt

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Opzet tweedaagse Netwerkschool SintLucas. Wanneer: 3 en 4 maart 2011 Waar: De Koningshof, Locht 117, Veldhoven

Opzet tweedaagse Netwerkschool SintLucas. Wanneer: 3 en 4 maart 2011 Waar: De Koningshof, Locht 117, Veldhoven Opzet tweedaagse Netwerkschool SintLucas Wanneer: 3 en 4 maart 2011 Waar: De Koningshof, Locht 117, Veldhoven 1. Doel en uitgangspunten De tweedaagse van netwerkschool SintLucas staat in het teken van

Nadere informatie

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Domein Onderwijs Doelstelling: In het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op onze school binnen het onderwijsaanbod, eigentijds, passend onderwijs ondersteund

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X VO2020 Schoolrapportage Deze rapportage toont de antwoorden van de schoolambities van de VO2020-scan. U vindt uw eigen antwoorden terug in de nulmeting en in de actuele stand, inclusief een landelijke

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

Wetenschap en Technologie, Science, óók voor hoogbegaafde leerlingen op PO en onderbouw VO.

Wetenschap en Technologie, Science, óók voor hoogbegaafde leerlingen op PO en onderbouw VO. VO-PO samenwerking Kandinsky - Talent Wetenschap en Technologie, Science, óók voor hoogbegaafde leerlingen op PO en onderbouw VO. VO-PO samenwerking Kandinsky - Talent Wetenschap en Technologie, Science,

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

Klaar voor persoonlijk leren

Klaar voor persoonlijk leren Klaar voor persoonlijk leren Uw school kent een duidelijke visie op het onderwijs en deze is verankerd in het onderwijsbeleid. Het merendeel van de docenten kan er goed mee uit de voeten en is het eens

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek Prof. dr. Perry den Brok Betrokkenen Connect College (opdrachtgever) Kennisnet (subsidie onderzoek) Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Scholen om van te Leren

Scholen om van te Leren Scholen om van te Leren Conferentie Beter en Slimmer leren met ICT 22 april 2015 Frans Schouwenburg Kennisnet - @allfrans Waarom? Hoe richten deze scholen hun organisatie zo in dat ze leerlingen de optimale

Nadere informatie

Programma Digital Dream Gepersonaliseerd Leren 3 jaar. Datum: juni 2015 Door: Laila Azzouz Programmamanagement. ASG MSA Progresso STAIJ

Programma Digital Dream Gepersonaliseerd Leren 3 jaar. Datum: juni 2015 Door: Laila Azzouz Programmamanagement. ASG MSA Progresso STAIJ Programma Digital Dream Gepersonaliseerd Leren 3 jaar Datum: juni 2015 Door: Laila Azzouz Programmamanagement Programma Gepersonaliseerd Leren 1 Achtergrond en aanleiding Recente ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie