Zorgaanbiedersbijeenkomst 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorgaanbiedersbijeenkomst 2014"

Transcriptie

1 Zorgaanbiedersbijeenkomst 2014 RR

2 Programma 1. Nacalculatie ronde Wet langdurige zorg 3. Beleidsregels Care 4. Pauze 5. Bespreken budgetformulier 2015 in toegang.nza.nl 2

3 Nacalculatie 2013 RResultaten en aandachtspunten Josefien Bergman

4 Eerst de cijfers op een rij: 2014: 1948 nacalculatieopgaven Maandag 29 september: 95% afgerond (1840) Tariefbeschikkingen: 90% beschikbaar op webportaal NB: verschil totaal opgegeven kosten en aanvaardbare kosten Thema s bij afhandeling 4

5 1. Corrigeren geconstateerde fouten / 1% marge Oorzaken fouten: 1. Ongelegitimeerde zorg 2. Overschrijding indicatie 3. Onrechtmatige productie 4. Boven indicatie en anders geleverd 5. Buiten indicatie door jaarovergang 6. Fouten door uitval AW-319 5

6 2. Overheveling onder- en overproductie Waar lopen we tegenaan? 1. Te verrekenen bedragen zijn niet gelijk 2. Voorkomende verschillen zijn niet nader verklaard 3. Indien overheveling door NZa gecorrigeerd: check motiveringsbrief 6

7 3. Controle verklaring 1. Goedkeurende verklaring met een opmerking: 57 (Bv: niet alle fouten binnen marge 1% zijn gecorrigeerd) 2. Goedgekeurd met beperking: 44 (Bv: jaarrekening nog niet definitief) 2. Oordeelsonthouding: 5 (Bv: niet vast te stellen of alle cliënten aanwezig zijn) 7

8 4. Privacygevoelige gegevens 1. Extreme kosten geneesmiddelen en zorggebonden materiaal 2. Extreme zorgzwaarte 3. Strijdig met de Wet op de privacy 8

9 7. Eenzijdig of te laat ingediende opgaven 1. NZa stuurt aan op tweezijdige verzoeken 2. NZa niet altijd bevoegd te beslissen over geschil tussen zorgaanbieder en zorgkantoor (bijvoorbeeld over kwaliteit) 3. FIOD-onderzoek of faillissement: wachten met nacalculatie 4. Ruim 20 instellingen niet tijdig ingediend. 5. Dwangsom bij niet leveren 9

10 Aanlevering kan nóg beter - Bijlagen ontbreken - Controlegetal wijkt af - Verkeerde rekenstaatgegevens ingevuld - Bel! Als er vragen of onduidelijkheden zijn 10

11 RR Hervorming langdurige zorg Josefien Bergman

12 12

13 Besluitvorming: Wet langdurige zorg aangenomen in de Tweede Kamer Behandeling eerste kamer: november 2014 Vaststellen NZa beleidsregels: december 2015 Jeugdwet in februari 2014 aangenomen door EK. Overheveling langdurige GGZ; gaat door, nog geen definitieve aanwijzing WMO 2015 aangenomen door EK Overheveling extramurale verpleging definitief 13

14 Aanpassingen sinds Kamerbehandeling Introductie Modulaire Pakket Thuis Mix van leveringsvormen mogelijk Partneropname uitgebreid naar GHZ Indicatie Meerzorg door CIZ? Overgangsrecht lage ZZP s WLZ indiceerbaren (brief TK van 9 sept / motie) 14

15 WLZ budget en budgettair kader zorg VWS stelt budgettair kader vast, NZa maakt bekend Budgettair kader 2015 is voorlopig bepaald (beleidsregel CA BR 1502 Budgettair kader WLZ ) Zorg in natura in 2015: mln Persoons gebonden budget in 2015: 900 mln Schuiven tussen ZIN en PGB mogelijk 15

16 Budgetronde 2015 Webformulier: toegang.nza.nl Wijzigingen in formulier ten opzichte van vorig jaar: Tabblad Kind&Jeugd is eruit Kapitaallasten / beddenmutaties zijn aangepast Indienen budgetverzoek: vóór 8 november 2014 Tariefbeschikkingen pas draaien als definitief besluit is genomen 16

17 Wat als de Wlz niet doorgaat? Versmalde AWBZ AMvB s aanpassen Geen effect op zorginkoop PGB blijft bij Zorginstituut Toezicht ongewijzigd Wel subsidie extramurale behandeling 17

18 Beleidsregels 2015 Aandachtspunten RR Hans Hendriks

19 Beleidsregels 2015 Algemene opmerkingen Vanaf eind februari meerdere technisch overleggen met de branches gehad over de beleidsregels Nummering aangepast, CA-BR-1506, evt. opvolger wordt CA-BR-1506a Voorbehoud artikel Wlz invoering, besluit eind 2014 Indexatiesystematiek, aanwijzing pas na het reces 19

20 Index-systematiek (oud) Voorlopige index (voorcalculatie) wordt jaarlijks rond mei bekend gemaakt door VWS (Ova op basis van CEP). Tot en met 2014 werd 50% van de index aan de BRW toegevoegd. Voorbeeld 2015: Ova = 1,30% dan 0,65% voorlopig indexcijfer. In het volgende jaar volgde de definitieve index Ova = overheidsbijdrage in de arbeidsontwikkeling CEP = Centraal Economisch Plan (van het centraal planbureau) 20

21 Index-systematiek (nieuw) Inhaalcomponent komt niet terug, voorlopige index niet op 50% voorcalculatie maar op 100%. Voor 2015 voorlopige index dus 1,30% in plaats van 0,65% In de voorhangbrief aan de beide kamers is voor de systematiek aangegeven dat het verschil ten opzichte van de oude systematiek dit jaar niet uit te keren maar in te zetten voor de verzachting van de transitieplannen in de langdurige zorg. 21

22 BR Aanvaardbare Kosten 1. Aangepast op de veranderingen van de andere beleidsregels - BR extramurale zorg en dagbesteding en vervoer in één beleidsregel - Ketenzorg Dementie, Zorginfrastructuur, Kind-Jeugd GGZ en NPO verdwijnen 2. Definitie RAK is aangepast - De beleidsregels van de NZa vormen geen beletsel om reserves ook aan te wenden voor Wmo, Zvw of Jeugdzorg 22

23 BR Vergoeding inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Tot en met 2014 alleen een vergoeding als er sprake is van: Renovatie Nieuwbouw Vanaf 2015 een uitbreiding Sluiten van een locatie voor Wlz-zorg 23

24 Vragen? 24

25 Pauze 25

26 Webformulier Budget 2015 Wlz Ellen Kemp en Laurette Scheffel

27 Agenda 1. Aanleiding en knelpunten huidige ICT 2. Werkzaamheden afgelopen jaar 3. Budgetformulier

28 Knelpunten huidige ICT ICT niet meegegroeid met organisatie Excel & Access niet geschikt Workflow onvoldoende ondersteund 28

29 Gebruikte systemen Oud: CRM Excel NARJ Web portaal Nieuw: CRM Webformulier

30 Werkzaamheden afgelopen jaar Ontwikkelen van webformulier 2015; Inrichten proces, van formulier naar afgifte tariefbeschikking en rekenstaat; Controlescherm, controle van de ingediende formulieren; Publicatie/print-tool, voor tariefbeschikkingen en rekenstaten; Koppelingen met bestaande systemen; Authorisatiematrix; Security; Externe test. 30

31 Budgetformulier e Webformulier(18/8): Budgetformulier 2015 Wlz toegang.nza.nl - Controles aan de voorkant. Er komt geen fout formulier binnen; - Navigatie afhankelijk van invulling; - Berekeningen in het formulier; - Alles in één systeem: formulier, controle en tariefbeschikkingen en rekenstaten; - Zorgaanbieder vult in, Zorgkantoor accordeert; - Er kunnen bijlagen bijgevoegd worden; - Mogelijkheid tot eenzijdig indienen; - Mailnotificaties bij stappen in het proces; - Professioneel werken; - Geen dubbelingen meer in rekenstaat. 2. Tot en met budgetjaar 2014: nog excel (nacalculatie!) en tariefbeschikkingen en rekenstaten via NZaportaal.nza.nl 31

32 Toekomst We hebben nog wensen: 1. Nabije toekomst: - meerdere inlogaccounts zorgkantoren - mogelijkheid initiëren aanvraag door zorgkantoren - excel-export - 2. Verdere toekomst: - digitale handtekening - optimaliseren van de formulieren -. 32

33 Demonstratie en vragen https://toegang.nza.nl/#

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT

Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Directie Langdurige Zorg Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO

Toelichting gemeente. Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo. Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting gemeente Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Datum: 6 oktober 2014 Versie: 2.0 Auteur: Projectteam GO Toelichting GO Wmo Versie 2.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015 Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders mei 2015 Wlz monitor signalen van zorgaanbieders Rapportage mei 2015 Henk Herman Nap, Lotte Cornelisse, Sanne van der Weegen & Mirella Minkman Postbus

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Door de zorgaanbieder is bij e-mail van 31 mei 2012 een eenzijdig nacalculatieformulier 2011 ingediend.

Door de zorgaanbieder is bij e-mail van 31 mei 2012 een eenzijdig nacalculatieformulier 2011 ingediend. BESLISSING OP BEZWAAR Bij brief van 1 november 2012 die is ingekomen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (hierna: NZa) op 5 november 2012, is door Achmea Divisie Zorg & Gezondheid (hierna: bezwaarde) bezwaar

Nadere informatie

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015?

Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? Factsheet Ik krijg nu AWBZ-zorg. Wat krijg ik in 2015? De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Hoe is de overgang van de ene wet naar de andere geregeld? Vanaf 1 januari 2015 verandert

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude

Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Vervolgrapport Thematisch onderzoek aanpak PGB-fraude Onderzoek naar de effecten van de intensiveringsmaatregelen voor de aanpak van PGB-fraude door de zorgkantoren. april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 828 Fraudebestrijding in de zorg Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGE- ZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Rapport Uitvoering AWBZ 2013

Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Rapport Uitvoering AWBZ 2013 Concessiehouder Zorgkantoor Friesland B.V. December 2014 Inhoud 1. Samenvatting 5 1.1 Inleiding 5 1.2 Opzet onderzoek 2013 5 1.3 Samenvattend oordeel uitvoering 2013 6 1.3.1

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) ! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd)! Datum: 20 november 2014! Versie: 1.1! Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Regionaal. transitiearrangement

Regionaal. transitiearrangement Regionaal transitiearrangement transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp

Nadere informatie

Op weg naar minder administratieve lasten

Op weg naar minder administratieve lasten Op weg naar minder administratieve lasten Wet Langdurige zorg Ernie van Dooren Myriam Martens Petra Ebben-de Jong Frédérique Bakker Noortje Peters 30 november 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding...

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd

Toelichting gemeente. PGB-gegevens overdracht Jeugd. (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting gemeente PGB-gegevens overdracht Jeugd (GO Jeugd) Datum: 20 november 2014 Versie: 1.1 Auteur: Projectteam GO Jeugd Toelichting GO Jeugd Versie 1.0 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

FAQ kwaliteitskader VGN

FAQ kwaliteitskader VGN FAQ kwaliteitskader VGN Inhoud 1. Werking portal... 2 1.1 Inloggen... 2 1.2 Locaties... 3 1.3 Invullen van vragenlijsten... 3 1.4 Aanleveren van vragenlijsten... 5 1.5 Rapportagemodule... 6 2. Pijler 1

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie