Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014"

Transcriptie

1 Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Aan ZZP ers werkzaam in de langdurige zorg Van Telefoonnummer adres Directie Zorgmarkten Care Onderwerp Datum Vragen ZZP ers bijeenkomsten langdurige zorg 2014 oktober 2014 Positie ZZP er Wat is de positie van de ZZPer in 2015? Door de beëindiging van de pilot per 31 december 2014 en door de overheveling van zorg van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet en de WMO wordt er meer gevraagd van de ondernemerskwaliteiten van de ZZP er. U maakt, al dan niet in een georganiseerd verband afspraken met zorgverzekeraars en/of gemeenten. 2. Moet ik een contract hebben met het zorgkantoor? Wanneer u in 2015 zorg gaat leveren onder de Wlz dan moet u daarvoor een contract hebben met uw zorgkantoor. U moet daarnaast met uw zorgkantoor budgetafspraken indienen bij de NZa via toegang.nza.nl. 3. Waarom heeft het zorgkantoor mij nog geen contract aangeboden voor 2015? In eerste instantie worden alleen ZZP ers voor 2015 gecontracteerd die cliënten in zorg hebben met een indicatie in zorgzwaartepakketten. Deze cliënten houden volgens het overgangsrecht dezelfde zorgaanbieder in Als u nog geen contract aangeboden heeft gekregen neemt u dan contact op met het zorgkantoor. Het zorgkantoor kan u toelichten of u wel of niet in aanmerking komt voor een contract. 4. Waarom neemt het zorgkantoor geen ZZP ers meer aan? De aanmelding voor de landelijke pilot liep tot 1 juli Voor vragen over de besluitvorming van individuele verzekeraars verzoeken wij u contact op te nemen met deze verzekeraar. 5. Hebben zorgkantoren de vrijheid om te contracteren voor andere cliënten dan overgangsrecht cliënten? De zorgkantoren hebben de vrijheid om ZZP ers te contracteren voor zorg die niet onder het overgangsrecht valt. In eerste instantie ligt de nadruk wel op de cliënten die vallen onder het overgangsrecht. Voor informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met het zorgkantoor. 6. De pilot stopt eind dit jaar en er is geen verankering in de Zvw, gevolg is dat we worden buitengesloten als ZZPer. Klopt het dat er voor de ZZPer in 2015 geen toekomst meer is? Er is binnen de regelgeving van Wlz, Zvw en Wmo voldoende ruimte voor ZZP ers om zorg te kunnen leveren. Voor vragen over uw individuele mogelijkheden kunt u contact opnemen met de zorgverzekeraar of gemeente. 7. DinZ heeft aangegeven dat de NZa een beslissing neemt in september zodat duidelijk wordt wat de toekomst van de ZZPer is. Het is nu oktober, wanneer neemt de NZa deze beslissing? Zie antwoord bij 6.

2 8. Moet ik nu afspraken maken met zorgkantoren voor zorg die straks onder de Zvw valt? Voor zorg die onder de Zvw valt moet u afspraken maken met de zorgverzekeraars, niet met de zorgkantoren. In 2015 kopen de zorgverzekeraars in op basis van representatie. Dit betekent dat u per regio één overeenkomst wijkverpleging afsluit met de representerende zorgverzekeraar. De hierbij overeengekomen tariefafspraken gelden vervolgens voor die regio bij alle zorgverzekeraars. Een overzicht van de representanten per regio vindt u in de inkoopgids Wijkverpleging 2015 van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). 2 van 9 9. Als er geen zorg geleverd wordt, blijft het budget dan staan Als u geen herschikkingsafspraken maakt voor 2014, dan blijft de budgetafspraak van 2014 gelden. 10. Op dit moment is landelijk onduidelijkheid ontstaan over de vraag op welke wijze ZZP ers in 2015 gecontracteerd worden. Kunt u hier duidelijkheid over verschaffen? Zie antwoord vraag Verzekeraars verwijzen dat naar VWS/NZa/Overheid dat ze nog in afwachting van nadere landelijke besluitvorming over de contractering van ZZP'ers voor deze zorg. Pas nadat hier duidelijkheid over is publiceren verzekeraars definitieve inkoopvoorwaarden en het contracteerproces voor ZZP'ers. Kunt u ons nader informeren? Kunt u ons informeren welke stappen NZa hierin gaat zetten zodat verzekeraars de inkoop voor 2015 helder kan presenteren? De NZa heeft alle informatie gegeven met betrekking tot de zorginkoop Zvw en Wlz. Vanuit de NZa komt geen aanvullende informatie beschikbaar voor de zorginkoop Zvw en Wlz Alle beleidsregels en regelingen zijn gepresenteerd en beschikbaar. (De informatie voor de zorginkoop 2015 (Wlz en is specifiek beschikbaar op de website van de NZa: U kunt zorgverzekeraars en zorgkantoren benaderen en aangeven dat alle informatie beschikbaar is voor zorginkoop. Partijen moeten u transparant informeren als u voor 2015 geen contract krijgt. PM.. Indien u signalen heeft van verzekeraars en zorgkantoren dat het inkoopbeleid niet transparant, objectief of non discrirmitair is, kunt u dit melden bij de NZa. U kunt een melding maken van mogelijke overtredingen op de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en Zorgverzekeringswet (Zvw), door zorgverzekeraars of zorgkantoren via het meldingenformulier. (zie verder de website NZa: Wat gaat de NZa doen aan de zorgverzekeraars en zorgkantoren die op dit moment de zorginkoop voor ZZP-ers 2015 nog niet presenteren? Zie antwoord vraag Mijn cliënt wil graag ook zorg van mij als ZZP-er ontvangen in 2015? Wat kan ik voor deze cliënt doen om te zorgen dat hij geen nieuwe zorgverlener krijgt vanaf 1 januari 2015, maar nog steeds via dezelfde als ZZP-er (het gaat om Zvw-zorg)?

3 Zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de zorgplicht van de cliënt. ZN heeft in haar inkoopgids hierover opgenomen dat voor de continuïteit van zorg voor verzekerden die per 31 december in zorg zijn bij een in 2014 gecontracteerde ZZP-er een passende oplossing gevonden zal worden. U kunt uw cliënt doorgeven contact op te nemen met zijn/haar verzekeraar als de cliënt hier vragen over heeft. Zelf kunt contact opnemen met de representerende zorgverzekeraar in uw regio om een contractonderhandeling aan te gaan. 3 van ZZP-ers geven aan de het gevoel te hebben dat het gelijkheidsbeginsel (gelijke behandeling) van zorgorganisaties in de Zvw mogelijk wordt geschonden door de verzekeraars (wachten op contract i.v.m. informatie overheid etc). Waar kunnen ZZP-ers met deze signalen terecht als het beleid van verzekeraars op dit punt de komende weken niet veranderd? Zie antwoord vraag Kunnen Zorg Zwaarte Pakketten die geëxtramuraliseerd worden verzilverd, behouden blijven voor zzp ers binnen de pilot? Nee, niet binnen een pilot maar via het regulier Wlz inkoop traject zorgkantoren. Voor 2015 kan gewoon een afspraak worden gemaakt met zorgkantoren. De pilot is gestopt. Huidige cliënten met een geïndiceerd zorgzwaartepakket in 2015 in de Wlz zorg in extramurale functies en klassen kunnen deze zorg blijven ontvangen. Het is in 2015 mogelijk dat ZZP ers deze zorg in de Wlz/AWBZ blijven leveren. 16. Hoe gaat het proces in de Zvw? Kan de NZa hierover meer informatie geven (beschikking, formulieren, etc). De rol van de NZa bij het proces in de Zvw is anders dan in de AWBZ. In de AWBZ bent u gewend de budgetafspraken die u met het zorgkantoor maakt in te dienen bij de NZa. Wij geven vervolgens een rekenstaat en individuele tariefbeschikking af waarin uw totale budgetafspraak en de afgesproken tarieven zijn opgenomen. U declareert op basis van uw individuele tariefbeschikking. Na afloop van het jaar dient u voor 1 juni bij ons een nacalculatieformulier in waarmee uw daadwerkelijke realisatie wordt vastgesteld. In de Zvw hoeft u de afspraken die u met de zorgverzekeraar maakt over de tarieven en eventuele maximale omzet niet aan de NZa door te geven. Er zijn dus geen budget- en nacalculatieronde en u ontvangt ook geen rekenstaat en individuele tariefbeschikking. De NZa heeft een algemene tariefbeschikking voor Verpleging en verzorging afgegeven (zie hiervoor onze website) met maximumtarieven. Op basis hiervan kunnen zorgaanbieders verpleging en verzorging declareren. Het tarief dat de zorgverzekeraar vergoedt hangt af van de overeenkomst die u met de zorgverzekeraar heeft. 17. Waarom is gestart met de pilot nu deze toch weer stopt? Directe aanleiding voor de start van de pilot was de toen voorgenomen inperking van de PGB-regeling. Op dat moment was niet bekent dat de AWBZ zou ophouden te bestaan en dat verschillende zorgvormen zouden worden overgeheveld naar de Zvw en de WMO. 18. Ik mag geen nieuwe cliënten contracteren in Vooralsnog (volgens informatie medio oktober 2013) worden alleen ZZP ers gecontracteerd die cliënten in zorg hebben die een indicatie

4 hebben in zorgzwaartepakketten. Voor meer informatie over het contracteerbeleid verwijzen wij u naar de zorgverzekeraar. 19. Hoe kan het dat zorgverzekeraars ervoor kunnen kiezen om niet met ZZP ers in zee te gaan? De zorgverzekeraar heeft contracteervrijheid. Dit betekent dat de zorgverzekeraar zelf bepaald met welke zorgaanbieders een contract wordt afgesloten. Dit beleid geldt voor ZZP r maar ook voor andere zorgaanbieders. 4 van 9 Herschikkingsformulier AWBZ 2014 en budgetformulier Wlz Hoe strikt is de indiendatum van 8 november? Let op, er zijn 2 verschillende formulieren. In het herschikkingsformulier 2014 spreekt u met het zorgkantoor uw budget voor 2014 af, indien dit afwijkt van uw budgetafspraak die u in november 2013 samen met het zorgkantoor heeft ingediend bij de NZa. Dit formulier dient u of het zorgkantoor voor u vóór 1 november te hebben ingediend bij de NZa. Het formulier is te vinden op de website van de NZa. Daarnaast is er ook het budgetformulier voor U dient het budgetformulier 2015 vóór 8 november bij de NZa te hebben ingediend, bij voorkeur tweezijdig ondertekent met uw zorgkantoor. U kunt het formulier vinden op toegang.nza.nl. In de meeste gevallen zal uw zorgkantoor u een formulier toesturen wat u vervolgens kunt controleren en dan indienen. U moet zelf wel goed in te gaten houden dat u het formulier van uw zorgkantoor krijgt, dus ga op tijd in overleg met uw zorgkantoor om te controleren of dit ook het geval is. Een uiterste mogelijkheid bestaat uit eenzijdig indienen, waarbij u uw formulier indient zonder ondertekening door het zorgkantoor. Het traject van eenzijdige indiening gaat dan lopen wat betekent dat u wordt uitgenodigd voor een hoorzitting bij de NZa en de NZa een beslissing neem ingevolge het beslismodel op uw aanvraag. 21. Krijgen de ZZP ers het herschikkingsformulier AWBZ 2014 en het budgetformulier Wlz 2015 thuis toegestuurd? Nee, u kunt het herschikkingsformulier 2014 vinden op de website van de NZa onder 2014 Herschikking AWBZ Het budgetformulier 2015 kunt u vinden via toegang.nza.nl. 22. Is het mogelijk om voordat ik het formulier aan het zorgkantoor stuur, het formulier al helemaal in te vullen zodat ik een beeld krijgt van de situatie? Ja dit is mogelijk, zowel voor 2014 als Kan ik voor een afspraak met het zorgkantoor ook het maximale bedrag in het formulier invullen? Ja dat kan, u dient echter met uw zorgkantoor afspraken te maken en een tarief overeen te komen. 24. Moet ik ook een herschikkingsformulier indienen als ik geen grote mutaties heb ten opzichte van mijn eerdere productieafspraak? Ja, als uw herschikkingsafspraken afwijken van uw afspraken in het budgetformulier dat u heeft ingediend in november 2013 dient u een herschikkingsformulier in te dienen.

5 25. De verdeling van mijn productie in het formulier voor PV, VP en BG is anders dan in werkelijkheid. Is dit een probleem? De totale budgetafspraak geldt als het maximum dat u kunt leveren. Als u meer BG bent gaan leveren maar minder VP, en u blijft onder de budgetafspraak die u heeft gemaakt maakt dit niet uit. Dit wordt bij de nacalculatie gecorrigeerd. Maar let op, als u mee gaan produceren dan de budgetafspraak die u heeft gemaakt bij de herschikking, dan is er sprake van overproductie en dit krijgt u niet vergoed. 5 van Als ik over het budget heen ga, kan ik dit dan bij de nacalculatie aanpassen? Bij de nacalculatie wordt bekeken hoeveel zorg u daadwerkelijk heeft geleverd. Let er wel op dat de budgetafspraak die u heeft gemaakt bij de herschikking, het maximum is. Indien u meer zorg levert dan dit maximum, dan is het voor eigen rekening. U krijgt deze overproductie niet vergoed. 27. Wat gebeurt er als er bij de nacalculatie onderproductie is. Wat heeft dit voor gevolgen voor een ZZP er? Bij de nacalculatie wordt bekeken hoeveel zorg u daadwerkelijk heeft geleverd. Als blijkt dat u minder zorg heeft geleverd dat waarvoor u een budget- of herschikkingsafspraak heeft gemaakt dan is er sprake van onderproductie. Omdat de zorgkantoren in praktijk uitbetalen wat u levert, zal het in praktijk bijna niet voorkomen dat u dan ook geld terug moet betalen. 28. Ik heb in 3 verschillende zorgkantoorregio s 3 gelijke budgetten. Mag ik tussen de budgetten schuiven in de regio s? Er kan alleen door de zorgkantoren worden overgeheveld naar een andere regio. Het is voor zorgaanbieders niet toegestaan om dit zelf te doen. Voor vragen over de mogelijkheden van deze overhevelingen verwijzen wij naar de zorgkantoren. 29. Voor de herschikking moet een inschatting gemaakt worden van zorg die nog geleverd wordt in de laatste maanden van het jaar. Andere zorgverleners (huisartsen, transferverpleegkundigen) zijn weinig genegen om door te verwijzen aan ZZP ers, hoe kom je dan tot een goede inschatting van je herschikkingsafspraken? De inschatting baseert u op de zorg die u in het verleden hebt geleverd. Deze inschatting legt u voor aan het zorgkantoor. Als u nog geen zorg hebt geleverd kunt u de inschatting baseren op het aantal beschikbare dagen dat u heeft. Ook dit legt u dan voor aan het zorgkantoor. 30. Kunnen ZZP ers die lopende dit jaar zijn begonnen ook herschikken? Voor ZZP ers die lopende het jaar 2014 zijn gestart met de pilot is de herschikking de enige budgetafspraak. Bij de nacalculatie na afloop van het jaar wordt beoordeeld welke zorg u daadwerkelijk hebt geleverd in Bij de herschikking bepaald hoeveel zorg u maximaal mag leveren. 31. Kan bij de herschikking geld teruggenomen worden? Bij de herschikking kunt u de afspraken die u voor het lopende jaar heeft gemaakt in de budgetronde herzien. Het kan voorkomen dat u bij de budgetronde afspraken heeft gemaakt, die u bij nader inzien, toch niet heeft kunnen leveren, bijvoorbeeld doordat u toch minder cliënten in zorg heeft gehad dan u had gedacht. De herschikking wordt dan lager vastgesteld. Omdat de zorgkantoren in praktijk uitbetalen wat u levert, zal het in praktijk bijna niet voorkomen dat u geld terug moet betalen.

6 32. Moet je per zorgkantoor een aanvraag doen? Ja, per zorgkantoor heeft u een NZa-nummer ontvangen. Voor elk nummer moet een aanvraag indienen. 6 van Is het zo dat zorgkantoren het herschikkings en/of budgetformulier al invullen en dan naar de ZZP er sturen? Veel zorgkantoren vullen voor u het herschikkings- of budgetformulier in. U hoeft dan enkel te controleren of u het eens ben met het zorgkantoor, u handtekening te zetten op het voorblad en de aanvraag in te dienen. Maak over deze werkwijze afspraken met uw zorgkantoor, want het is niet overal gebruikelijk dat het zorgkantoor de formulieren al voor u invult. 34. Herschikking gaat over afspraken van volgend jaar? Nee, bij de herschikking kunt u de afspraken die u voor het lopende jaar heeft gemaakt in de budgetronde herzien. 35. Ik het 1 klant 1 dag verzorgd en toen is deze overleden. Wat moet ik doen? U kunt bij de herschikking uw budgetafspraken naar beneden bijstellen. 36. Wat is de meerwaarde van de rekenstaat? In de rekenstaat worden de afspraken die u heeft gemaakt met het zorgkantoor vastgelegd. De tariefbeschikking die hoort bij de rekenstaat is het document op basis waarvan u de zorg die u levert kunt declareren. U dient de rekenstaat altijd goed te controleren of de afspraken die u met uw zorgkantoor heeft gemaakt, ook goed in de rekenstaat zijn verwerkt. 37. Het lijkt logisch voor grote instellingen om van tevoren afspraken te maken, waarom moet dit ook voor ZZP ers? Dit heeft te maken met het beschikbare geld. Landelijk moet vastgesteld worden of alle afspraken wel passen binnen de vastgestelde hoeveelheid geld (de contracteerruimte). Daarvoor is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de afspraken met zowel grote als kleine zorgaanbieders waaronder ZZP ers. 38. Waarom krijgen de meeste ZZP ers een budgetafspraak voor ,- en wordt niet hoger ingezet op bijvoorbeeld ,-. Als achteraf blijkt dat het teveel was krijg je het toch terug. Alle afspraken moeten (ook voorafgaande aan het jaar) passen binnen de vastgestelde hoeveelheid geld. Algemeen 39. Hoe zit het met MSVT en palliatieve zorg, valt deze zorg onder de budgetafspraken en wat is het tarief dat voor MSVT gedeclareerd mag worden? Verpleegkundige zorg die met de prestatie MSVT wordt gedeclareerd is ook in 2014 al onderdeel van de Zvw. Dit staat dus los van de budgetafspraken die u maakt voor de AWBZ. Alleen de zorg die u levert aan cliënten met een AWBZ indicatie voor deze zorg declareert u ten laste van de AWBZ en valt dus onder uw AWBZ budgetafspraak. Voor MSVT geldt een maximumtarief. Dit is vastgelegd in de tariefbeschikking Medisch specialistische verpleging in de thuissituatie. In 2015 geldt een maximumtarief van 82,41 per uur. De hoogte van het te declareren tarief hangt af van uw contractafspraak hierover met de

7 zorgverzekeraar. Dit kan nooit hoger zijn dan het maximumtarief van de NZa, maar uiteraard wel lager. 40. Wat is MPT? MPT staat voor Modulair Pakket Thuis waarmee cliënten met een ZZP indicatie de zorg thuis kunnen ontvangen. In 2015 wordt het MPT geleverd door middel van de bestaande extramurale prestaties welke geknipt kunnen worden in de verschillende functies, zoals verpleging, verzorging en begeleiding. 7 van Mogen nieuwe cliënten ook gebruik maken van het MPT? Ja 42. Mag ik als ZZPer MPT zorg leveren? Het zorgkantoor heeft aangegeven dat ik alleen zorg kan leveren aan cliënten die overgangsrecht hebben, klopt dat? De regelgeving biedt de mogelijkheid dat ZZP ers MPT-zorg kan leveren. Op dit moment (oktober 2013) staat nog niet vast of deze vorm van zorg ook daadwerkelijk afgesproken gaat worden door de zorgkantoren met ZZP ers. 43. Voert de NZa geen controle uit op de uitvoering van de zorg bij de gemeenten? De gemeenten vallen buiten het toezichtsgebied van de NZa. Bij de gemeente houdt de gemeenteraad toezicht op de uitvoering door het College van burgemeester en wethouders. 44. Waar vind ik informatie over contracteren bij gemeenten? Voor informatie over het contracteren door de gemeente verwijzen wij u naar de website van de gemeente waar u informatie over wilt hebben. 45. Waar zijn de zorgverzekeraars bij deze bijeenkomsten van de NZa? Doel van de bijeenkomsten is om een toelichting te geven op de formulieren die nodig zijn om de zorg die wordt geleverd vergoed te krijgen. Deze formulieren worden uitgebracht door de NZa en niet door de zorgverzekeraars. 46. Als een cliënt MPT ontvangt zit daar dan ook de BG in? Of wordt dat dan door de gemeente geleverd? De NZa ontvangt veel vragen over de duiding van het domein waarin zorg per 2015 wordt geleverd. Voor een goede duiding is veelal informatie nodig over de leeftijd, grondslag, zorgbehoefte en indicatie van de client. De NZa beschikt niet over deze informatie. Daarom verwijzen wij u voor vragen over het domein door naar de website hervorming langdurige zorg. Op de website hervorminglangdurige zorg vindt u veel informatie. Op basis van deze informatie kunt u nagaan in welk domein zorg geleverd wordt. Tevens vindt u op deze website het telefoonnummer en e- mailadres van de helpdesk die u verder kan helpen. anbieders-zorgverleners 47. Valt begeleiding onder de Wmo? Moet ik zowel met gemeente als met zorgverzekeraar een contract aangaan? Zie antwoord vraag 46.

8 48. Waar valt een cliënt onder met BG (begeleiding) en PV (persoonlijke verzorging), onder de gemeente of de zorgverzekeringswet? Zie antwoord vraag van De zorgkantoren hanteren allen verschillende handelswijzen, en wij worden niet geïnformeerd. Voor vragen of klachten over de informatieverstrekking door het zorgkantoor verwijzen wij u in eerste instantie naar het zorgkantoor zelf om uw vraag of klacht in te dienen. 50. Hoe moeten justitiële cliënten ingekocht worden? Dit gaat rechtstreeks bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. 51. Hoe gaat het in zijn werk voor ZZP ers met 2 man personeel? ZZP er betekent Zelfstandige zonder personeel. Wanneer u personeel in dienst hebt dan bent u geen ZZP er en moet u kiezen voor een andere rechtsvorm. 52. Voor VP (verpleging) en PV (persoonlijke verzorging) is het nog niet rond, is het verstandig om hiervoor afspraken te maken? Voor vragen omtrent verpleging en persoonlijke verzorging verwijzen wij u naar de zorgverzekeraar. 53. In een verzorgings- of verpleeghuis kost een cliënt ook geld, waarom krijg ik dit geld als ZZP er niet als ik die cliënt thuis ga verzorgen en uit het verzorgingshuis haal? Het zorgkantoor maakt individuele afspraken met zorgaanbieders. In de regelgeving is het op dit moment niet zo dat bij het overnemen van een cliënt ook het geld wordt overgeheveld. Toegang.nza.nl 1. In het formulier staat dat het ingevuld moet worden n.a.v. de Rekenstaat van Dit is niet van toepassing voor ZZP ers en hier kunt u gewoon aan voorbij gaan. 2. We maken afspraken per minuut, hoe moet ik dat weergeven in het formulier? In het formulier maakt u afspraken op jaarbasis.

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Budgettair kader Wlz Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c

BELEIDSREGEL BR/REG Budgettair kader Wlz Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c Bijlage 2 bij circulaire Care/Wlz/16/13c BELEIDSREGEL BR/REG-17141 Budgettair kader Wlz 2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/16/19c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/14/06c / Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Contractering subsidieregelingen Extramurale behandeling 2016 EXTRAMURALE BEHANDELING Recent is de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) in de Staatscourant gepubliceerd.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17141b. Budgettair kader Wlz Bijlage 4 bij circulaire Wlz/16/21c

BELEIDSREGEL BR/REG-17141b. Budgettair kader Wlz Bijlage 4 bij circulaire Wlz/16/21c Bijlage 4 bij circulaire Wlz/16/21c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders.

3.1 Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders. Bijlage 2 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Budgettair kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie.

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie. Bijlage 10 bij circulaire AWBZ/CARE/11/9c BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014

5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 Zorginkoopgids AWBZ 2014 5 INKOOPHANDREIKING CONTRACTEREN ZZP ERS 2014 5.1 ZZP ERS DRAGEN BIJ AAN GOEDE AWBZ-ZORG Vanaf 1 januari 2013 hebben zzp ers en zorgkantoren voor het eerst individuele overeenkomsten

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

Budgettair kader Wlz 2015

Budgettair kader Wlz 2015 Bijlage 1 bij circulaire Care/Wlz/15/13c Budgettair kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015 Enquête verschrijdingen Wijkverpleging 2015 Let op: dit PDF-bestand is enkel een handleiding voor het invullen van de vragenlijst. Voor deelname aan de enquête dient u deze online in te vullen. Vraag 1

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders/ zorgkantoren.

Budgettair kader Wlz Het totale financiële kader dat beschikbaar is voor de Wlz-uitvoerders/ zorgkantoren. BELEIDSREGEL BR/REG-17141e Budgettair kader Wlz 2017 Inhoudsopgave Grondslag 1 1. Begripsbepalingen 1 2. Doel van de regeling 2 3. Reikwijdte 2 4. Vaststelling van het budgettair kader 3 5. Verdeling contracteerruimte

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 Vragencare@nza.nl Care/Wlz/15/02c 0116071/0163272 Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet

Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet Inkoopbeleid Voortgezet verblijfs-ggz 1 onder de Zorgverzekeringswet Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op Voortgezet GGZ-verblijf onder de Zvw 4 3. Inkoop 2015 5 Overeenkomst 2015 Financiering Toestemmingsvereiste

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/06c / Aan de besturen van Wlz instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015

FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 FAQ presentatie zorgaanbieders januari / februari 2015 Nr. Vraag / categorie Antwoord Algemeen 1 Algemeen; de zorgaanbieder twijfelt of de klant correct is geoormerkt, waar kan hij dit laten controleren?

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015

BELEIDSREGEL CA-BR Budgettaire kader Wlz 2015 BELEIDSREGEL Budgettaire kader Wlz 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie.

De Beleidsregel nacalculatie bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie. Bijlage 1 bij circulaire Care/AWBZ/10/17c BELEIDSREGEL NACALCULATIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Vragen over inkoop & contractering Is de inkoop bijzondere zorgsoorten ook voor nieuwe aanbieders weggelegd? Voor de zorgsoorten PTZ, IKZ, ketenzorg/casemanagement

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor

Team Zorginkoop (071) Zorgkantoor Zuid-Holland Noord Amstelland en de Meerlanden Postbus 400 2300 AK Leiden Tel. 071-5 825 911 www.zorgkantoor-zorgenzekerheid.nl Datum Ons kenmerk Uw kenmerk 7 juli 2015 20150629 MV - Behandeld door Doorkiesnummer

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Inkoopbeleid wijkverpleging

Inkoopbeleid wijkverpleging Inkoopbeleid wijkverpleging 2015 informatiebijeenkomst Zwolle, 25 juni 2014 Algreet Tamminga, teammanager V&V ZVW aanspraak wijkverpleging 2015 Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg

BELEIDSREGEL CA Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/13c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/Wlz/15/13c / Aan de besturen van de Wlz-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 7 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren

Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek Menzis Zorgkantoren 1 Algemeen controleplan VPT/MPT onderzoek... 3 Inleiding... 3 Algemeen controledoel... 3 Kans x Impact analyse... 3 Wet- en regelgeving... 4

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Bijlage 15 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

De Beleidsregel nacalculatie 2011 bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie 2011.

De Beleidsregel nacalculatie 2011 bevat het beleid van de NZa met betrekking tot de beoordeling en afhandeling van de nacalculatie 2011. BELEIDSREGEL Nacalculatie 2011 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget verpleging en verzorging (PGB vv) verpleging en verzorging ( vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde en/of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging (pgb vv) DEEL 1: verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur

Nacalculatie 2014. Indien van toepassing - Specificatie opgave zorginfrastructuur Nacalculatie 2014 De deadline voor indiening van de volledige nacalculatie is door de NZa vastgesteld vóór 1 juni 2015. Om tijdige indiening van de nacalculatieformulieren 2014 bij de NZa te kunnen bewerkstelligen,

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 9 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Inkoophandreiking Contracteren ZZP-ers AWBZ 2013

Inkoophandreiking Contracteren ZZP-ers AWBZ 2013 Inkoophandreiking Contracteren ZZP-ers AWBZ 2013 Augustus 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 ZZP-ers dragen bij aan goede AWBZ-zorg 4 Contracteren ZZP-ers binnen afzonderlijk kader 5 Voorwaarden voor borging

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Bijlage 16 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Experiment persoonsvolgende inkoop 2018

Experiment persoonsvolgende inkoop 2018 BELEIDSREGEL Experiment persoonsvolgende inkoop 2018 Inhoudsopgave Grondslag 1 1. Begripsbepalingen 1 2. Doel van de regeling 2 3. Reikwijdte 2 4. Randvoorwaarden 2 5. Algemene tariefbeschikking vooraf,

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Bijlage 3 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1.

Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz. Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c Bijlage 24 bij circulaire Care/Wlz/16/11c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ

Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Veelgestelde Vragen over de transitie Langdurige GGZ Lezersnoot: VGZ heeft gemeend u als zorgaanbieder, gemeente of als lezer te willen informeren over de laatste stand van zaken rondom de langdurige GGZ.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/10c 11D Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 BELEIDSREGEL Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave

Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave REGELING Gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Regeling gezamenlijke aanlevering ZZP-opgave Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorgaanbiedersbijeenkomst 2014

Zorgaanbiedersbijeenkomst 2014 Zorgaanbiedersbijeenkomst 2014 RR Programma 1. Nacalculatie ronde 2013 2. Wet langdurige zorg 3. Beleidsregels Care 4. Pauze 5. Bespreken budgetformulier 2015 in toegang.nza.nl 2 Nacalculatie 2013 RResultaten

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 4 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Definities Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa.

Deze beleidsregel bepaalt de begrippen die gebruikt worden in de regelgeving van de NZa. Bijlage 1 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL Definities AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf.

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf. Bijlage 19 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 a.s.r. ziektekosten/ Ditzo Inkoopbeleid Wijkverpleging 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie... 4 2.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/51c /141182

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/51c /141182 Aan de besturen van zorgaanbieders die verpleging leveren zoals verpleegkundigen die plegen te bieden Zorgverzekeraars en zorgkantoren ActiZ, Alzheimer NL, BTN, NPCF, VGVK, VNG, V&VN, ZN Algemene ziekenhuizen

Nadere informatie

Zelfstandige Zorgverleners in de AWBZ AWBZ INKOOP ZZP ers 2013

Zelfstandige Zorgverleners in de AWBZ AWBZ INKOOP ZZP ers 2013 Zelfstandige Zorgverleners in de AWBZ AWBZ INKOOP VGZ-Zorgkantoor September 2012 ZZP ers in de AWBZ thuiszorg? ZZP ers : wat gebeurt er na vandaag? 1. Waarom ZZP ers in de AWBZ thuiszorg? Waarom ZZP ers

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten:

De NZa berekent de totale contracteerruimte voor 2014 met inachtneming van de volgende punten: > Retouradres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Het formulier 'Budget 2005 en voorlopige nacalculatie 2004' is vanaf heden te downloaden van onze website (www.ctg-zaio.nl) 1.

Het formulier 'Budget 2005 en voorlopige nacalculatie 2004' is vanaf heden te downloaden van onze website (www.ctg-zaio.nl) 1. Aan de besturen van de AWBZ-instellingen sector V&V en de zorgkantoren Utrecht, 14 januari 2005 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: CSTS/CWIT/ihot/CARE/650/05/1c Behandeld door: mevr. C.F.C. Steennis

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal Midden IJssel Datum: 1-7-2016 Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad Blz. Onderwerp Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015 > Retouradres Postbus 20350 2500 EA DEN HAAG Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum

Nadere informatie

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016

PGB Informatiefolder. Goed voorbereid op weg naar 2016 PGB Informatiefolder Goed voorbereid op weg naar 2016 Het overgangsjaar 2015 is bijna voorbij. Afgelopen jaar gingen de nieuwe zorgwetten in, maar hadden veel budgethouders nog een PGB op basis van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Overeenkomst AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1

OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ. Deel I.A: Algemene gegevens. Overeenkomst AWBZ Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 OVEREENKOMST 2013 ZORGKANTOOR - ZORGAANBIEDER AWBZ Deel I.A: Algemene gegevens Overeenkomst AWBZ 2013 - Deel I: Instellingsgebonden deel Pagina 1 DEEL I: INSTELLINGSGEBONDEN DEEL DEEL I.A: ALGEMENE GEGEVENS

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie