Welk vastgoed. heeft u in 2020 (nog) nodig? Hoe kwantificeert u de zorgvraag over 7 jaar? Welke ingrepen zijn wenselijk in uw vastgoedportefeuille?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welk vastgoed. heeft u in 2020 (nog) nodig? Hoe kwantificeert u de zorgvraag over 7 jaar? Welke ingrepen zijn wenselijk in uw vastgoedportefeuille?"

Transcriptie

1 Stormdijklaan Stormdijklaan Slotlaan Slotlaan Fazantstraat Julianweg Zonstr Lamstraat Vogelvlietweg Robijnstraat Jadelaan Bloemstraat Kersenstraat Oosteinde Roodborstweg Pauwstraat Rosmolen Pelikaanlaan Koolmeesweg Smaragdhof Diamantweg Aquamarijnlaan Koninginneweg Wagenstraat Abstederdijk Whitepaper VastgoedMaps voor de zorg Opalweg Doornstraat Gerrit van der Veen straa Ap Miner Oosterparkweg Korte Dreef De werf Windmolenstraat Seringenstraat Robijnhof Paardenstraat Napoleonplantsoen Valariusstraat Zeekade Hollandshof Vuurdoornlaan Oosteinde Venerode Lange Dreef Groene Reestraat t Goy laan Seringenstraat Vorstebeeklaan Handelsstraat Welk vastgoed Schilderslaan Amerikalaan Milletstraat Valariusplein Jasmijjnlaan Rijnhuizenlaan Kluist Kleienburg Polder Dreef Polder Dreef Sterre Dreef Schaapweg Pieter de Hooch straat Pieter de Hooch straat Wille heeft u in 2020 (nog) nodig? Oranje Nassaulaan Moldersstraat Riddersplanstoen Rooseveltlaan Hoe kwantificeert u de zorgvraag over 7 jaar? Welke ingrepen zijn wenselijk in uw vastgoedportefeuille? Henri Dunatlaan Zan Heycopplein Columbuslaan Henri Dunatlaan Lavendelstraat Pepermuntstraat Dillestraat Jacob Grimstraat Kanaalweg

2 Een (gedwongen) andere kijk op vastgoed in de zorg De marktwerking, zorgzwaartepakketten, normatieve huisvestingscomponent (NHC) en het scheiden van wonen en zorg zijn recent ingevoerd in de care-sector. Nieuwe stelselwijzigingen zullen zich voordoen om ons zorgstelsel betaalbaar te houden. Wat betekent dit voor de omvang en de samenstelling van uw vastgoedportefeuille? VastgoedMaps speciaal voor zorginstellingen

3 Met bbn in 3 stappen naar uw vastgoedportefeuille in 2020! Uw huidige Onderbouwde vastgoedportefeuille in kaart prognose van de gebracht in VastgoedMaps zorgvraag over 7 jaar Slimme ingrepen voor de toekomst - Vergelijking van huidige zorgvraag en aanbod - Per gebouw prestatievelden inzichtelijk - Voor elk gebouw een helder toekomstperspectief - Risico s en kansen geïnventariseerd - Effecten berekend - Simulaties van scenario s - Longlist van mogelijke ingrepen met kosten en opbrengsten - Optimale afstemming tussen beleid en vastgoed - Definitieve ingrepen en rubricering van vastgoedportefeuille in vaste, flexibele en af te stoten voorraad

4 VastgoedMaps: inzicht binnen een maand VastgoedMaps is een instrument waarmee zorginstellingen vanuit 6 verschillende invalshoeken de eigen vastgoedportefeuille strategisch in kaart kunnen brengen en beoordelen. Beleidsmakers van zorginstellingen kunnen, met behulp van VastgoedMaps, binnen een maand inzicht verwerven in de optimale vastgoedportefeuille in De gefaseerde werkwijze van VastgoedMaps Het verzamelen van de benodigde gegevens In de praktijk blijkt dat de benodigde gegevens vaak al aanwezig zijn of betrekkelijk gemakkelijk verzameld kunnen worden. bbn begeleidt de handmatige of geautomatiseerde invoer hiervan. Interpretatie van alle gegevens met de stakeholders VastgoedMaps geeft het bestuur, de controller, de locatiemanager, de vastgoedmanager en de technische beheerder vanuit alle relevante invalshoeken inzicht in de gehele vastgoedportefeuille. Al deze stakeholders worden bij de analyse betrokken. Inzichten worden gedeeld en de juiste ingrepen gedefinieerd.

5 Ontwikkeld met zorgorganisatie Abrona VastgoedMaps wordt al gebruikt door meer dan 50 gemeenten, waaronder Amsterdam en Utrecht. In samenwerking met Abrona heeft bbn adviseurs VastgoedMaps ontwikkeld voor de zorgsector. Abrona is een christelijke organisatie en biedt aan 2000 mensen met een verstandelijke beperking dienstverlening op het gebied van wonen en dagbesteding. Abrona heeft een vastgoedportefeuille van circa 190 gebouwen. Strategisch en onafhankelijk bbn is een onafhankelijk adviesbureau voor gebouw en gebied. Het bureau ondersteunt opdrachtgevers die betrokken zijn bij het gebruiken, ontwikkelen, realiseren en beheren van gebouwen en gebieden door hen te voorzien van strategische vastgoed advisering, proces- en projectmanagement, bouwkostenmanagement en onderhoudsmanagement. Bij bbn werken 100 adviseurs voor opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, de overheden, instellingen en corporaties. bbn werkt landelijk en heeft vestigingen in Houten (hoofdkantoor), Rotterdam en Amsterdam. Kennisvoorsprong bbn onderscheidt zich vooral van andere bureaus door de strategische kennis op het gebied van geld, integrale exploitatiekosten, bouwkosten, planeconomie, vastgoedwaarde en financiering. Deze kennis zetten de adviseurs van bbn in om uw ambitie te realiseren. Niet voor niets maken instellingen, projectontwikkelaars, overheden, woningcorporaties en tal van bedrijven al ruim 45 jaar gebruik van de deskundigheid van bbn.

6 Eerst uw huidige situatie in kaart brengen Uw zorginstelling begint niet op nul. Er wordt al zorg geleverd vanuit Daarbij kijken wij met name naar de afstemming tussen vraag en aanbod de huidige gebouwen. Deze gebouwen worden eerst volledig in kaart van gebouwen. In dit verband beschouwen we de huidige gecontracteerde gebracht in VastgoedMaps. productie als de vastgoedvraag, en de maximaal mogelijke productie op basis van de capaciteit van de vastgoedportefeuille als het vastgoedaanbod. + -

7 Inzicht per gebouw & toekomstperspectief Per gebouw inzicht in prestatievelden VastgoedMaps is een webapplicatie die alle relevante stakeholders binnen uw organisatie inzicht geeft in 6 prestatievelden per gebouw. Bestuurder: voldoet het gebouw aan de visie en missie? Controller: draaien we een rendabele exploitatie? Locatiemanager: kan ik in dit gebouw goede zorg verlenen? Vastgoedmanager: kan ik het gebouw exploiteren binnen de NHC? Beheerder: heeft het gebouw de gewenste technische staat? Portefeuillemanager: kan ik het gebouw ook voor andere doeleinden (laten) gebruiken? Afstoten Rendement en eerste toekomstperspectief per gebouw Per locatie wordt het toekomstperspectief belicht en ontstaan direct nieuwe en verrassende inzichten over: Het huidige rendement De ontwikkelkansen en toekomstperspectieven (behouden, heroverwegen, afstoten) Behouden Heroverwegen

8 De zorgvraag over 7 jaar kwantificeren? bbn adviseurs ontwikkelde met Abrona ook een methode Overcapaciteit 160 om een realistische prognose van de toekomstige zorgvraag (en dus de vastgoedbehoefte) over 7 jaar te Vraag 150 Overcapaciteit op T=7 stellen. Deze methode bestaat uit 3 stappen: 140 Vraag Bandbreedte Vraag Inventariseren van risico s en kansen De effecten bepalen Bandbreedtes van effecten bepalen De belangrijke ontwikkelingen zijn onder andere: Scheiden wonen en zorg Extramuralisatie van AWBZ naar WMO Regionale concurrentie Demografie Nieuwe ontwikkelingen doen zich met grote regelmaat voor, mede als gevolg van overheidsbeleid. Wat is het effect van deze risico s en kansen over 7 jaar op de zorgvraag van welke doelgroepen? Beleidskeuzes meenemen bij het bepalen van de effecten van de risico s. Door effecten te kwantificeren in bandbreedtes zijn worst-case en best-case scenario s door te rekenen.

9 De Monte Carlo Simulatie Alle geïnventariseerde risico s en kansen zullen zich nooit allemaal tegelijkertijd voordoen. Met behulp van een Monte Carlo Simulatie wordt het totale effect bepaald van alle risico s en kansen in vele samenstellingen (binnen hun bandbreedte). Hoe meer risico s en kansen er bestaan die invloed hebben op de toekomstige vraag, hoe meer scenario s denkbaar zijn. Het totale effect op de huidige vraag bepaalt de prognose van de toekomstige vraag Trials Frequency View Totaal Displayed Simulatie met mogelijke uitkomsten 0, De Monte Carlo Simulatie is een simulatietechniek waarbij een fysiek proces Probability 0,03 0,02 0, Frequency meerdere keren wordt gesimuleerd, elke keer met andere startcondities. Het resultaat van deze verzameling simulaties is een verdelingsfunctie die het hele gebied van alle denkbare, doch reële, combinaties van variabelen en daarmee alle mogelijke uitkomsten weergeeft ,00 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 185, ,9 Certaintiy 80,00 % 186,4

10 Welk vastgoed heeft uw instelling over 7 jaar dus nodig? Als de toekomstige zorgvraag duidelijk is, wordt ook duidelijk hoeveel en welk type vastgoed u over 7 jaar nodig heeft. De laatste stap in het proces van strategische analyse bestaat uit het maken van een match tussen de huidige gebouwenvoorraad en de benodigde gebouwenvoorraad. Uit de match zal blijken of u gebouwen moet afstoten, (ver)huren, bijbouwen of veranderen. Afstoten Welke gebouwen behoren tot de ijzeren voorraad? Welke gebouwen gaat u afstoten en welke gebouwen kunnen het best worden verbouwd of verbeterd, zodat zij kunnen voldoen aan de toekomstige vraag? Behouden Heroverwegen

11 Slimme inzichten & de juiste ingrepen De huidige vastgoedportefeuille is al volledig in kaart gebracht in VastgoedMaps. Dat geeft alle stakeholders een longlist aan mogelijke ingrepen en daarmee gepaard gaande kosten en opbrengsten. Daarnaast ondersteunen de experts van bbn u om de definitieve ingrepen te definiëren. Dit binnen de kaders van uw beleid, missie en visie en de kernactiviteiten van uw zorginstelling. Zo wordt snel duidelijk hoe uw toekomstige vastgoedportefeuille eruit moet zien en hoe u deze kunt realiseren. Daarna heeft u onmisbare input verkregen voor het strategisch huisvestingsplan van uw instelling. Bel bbn voor een kennismaking:

12 Stormdijklaan Stormdijklaan Slotlaan Slotlaan Fazantstraat Julianweg Zonstr Lamstraat Vogelvlietweg Robijnstraat Jadelaan Bloemstraat Kersenstraat Oosteinde Roodborstweg Pauwstraat Rosmolen Pelikaanlaan Koolmeesweg Smaragdhof Diamantweg Aquamarijnlaan Koninginneweg Wagenstraat Opalweg Abstederdijk Doornstraat Gerrit van der Veen straa Ap Miner Oosterparkweg Korte Dreef De werf Windmolenstraat Seringenstraat Robijnhof Paardenstraat Napoleonplantsoen Valariusstraat Zeekade Hollandshof Vuurdoornlaan Oosteinde Venerode Lange Dreef Groene Reestraat t Goy laan Amerikalaan Vorstebeeklaan Handelsstraat Milletstraat Valariusplein Seringenstraat Jasmijjnlaan Kleienburg Polder Dreef Sterre Dreef Oranje Nassaulaan Rijnhuizenlaan Moldersstraat Riddersplanstoen Schilderslaan Rooseveltlaan Heycopplein Henri Dunatlaan Lavendelstraat Dillestraat Pepermuntstraat Polder Dreef Kluist Pieter de Hooch straat Wille Schaapweg Pieter de Hooch straat Henri Dunatlaan Zan Columbuslaan Jacob Grimstraat Kanaalweg

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK

Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Waarom het voor u zo BELANGRIJK is dat wij onafhankelijk zijn! 100% ONAFHANKELIJK Er zijn BELANGRIJKE verschillen Nederland telt veel verzekeringsmaatschappijen. Elke maatschappij heeft eigen producten

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen

U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt. het gevoel van samen U bent aan zet! Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt het gevoel van samen Zorg, welzijn en wonen zoals u dat wilt U bent aan zet! Als cliënt van Archipel kunt u zelf aangeven op welke punten u ondersteuning

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software adviseurs. Bouwfysica Energie en Duurzaam Bouwen Brandveiligheid DGMR. Meer dan een oplossing. DGMR is meer dan een raadgevend

Nadere informatie

De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma

De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma Walvisgeluiden Juli 2013 Walvis ConsultingGroep Johannes Bosboomstraat 39-3817 DP Amersfoort www.walviscg.nl info@walviscg.nl tel: 085 87 80 640 De interne audit: haal je er meer uit met een goed auditprogramma

Nadere informatie

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken

Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg. Het alledaagse mogelijk maken Pleidooi voor de versterking van Welzijn binnen wonen-welzijn-zorg Het alledaagse mogelijk maken Inhoud Voorwoord Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Over welzijn gesproken 7 3. Het alledaagse mogelijk maken

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Zo doe je dat

Slim financieren duurzame energie Zo doe je dat Slim financieren duurzame energie Zo doe je dat 1 Voorwoord Slim financieren duurzame energie: laten we van elkaar leren! Financieren om beleid te stimuleren; alle overheden werken ermee. Maar besteden

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Verantwoord vastgoedbezit door gemeenten

Verantwoord vastgoedbezit door gemeenten ASRE MsRE-thesis drs. S.D.G. Mac Gillavry Amersfoort, 30 januari 2006 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Samenvatting 2 1 Onderzoeksopzet 4 1.1 Inleiding 4 1.2 De huidige situatie van het gemeentelijk vastgoed

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo

Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo leren inspireren Projectgroep GBZM Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Het Vraagprofiel Instrument VPI

Het Vraagprofiel Instrument VPI Het Vraagprofiel Instrument VPI Ontwikkeling van een handelingsgericht toewijzingsinstrument Eindrapportage Het VPI is ontwikkeld door de Pi7 partners: PI Leiden, PI Den Haag en RENN 4 Groningen Ondersteuning:

Nadere informatie

Werken aan maatschappelijk rendement

Werken aan maatschappelijk rendement Contactpersonen Paulien van der Hoeven Werken aan maatschappelijk rendement Een handreiking voor opdrachtgevers van MKBA s in het sociale domein Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Binnenlandse

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport Visitatierapport Woningstichitng Goed Wonen, Twello Woningstichting Goed Wonen Twello Visitatierapport Utrecht, februari 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht e-mail: w.dewater@raeflex.nl

Nadere informatie