Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal"

Transcriptie

1 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Aantal punten Bruins R. en B. Pinkster (2007). Informatiemanagement. Amsterdam. Pearson Education Benelux. ISBN: Grit R. (2009). Zo maak je een informatieplan. Groningen/Houten. Noordhoff Uitgevers. ISBN: Diverse artikelen, die als download bij de lessen beschikbaar zijn. ICT Alignment (bij les 3) 1. c Hoofdstuk 1, pagina 7 2 punten 2. a Hoofdstuk 1, pagina 18 2 punten 3. b Hoofdstuk 2, pagina 51 2 punten 4. c Hoofdstuk 3, pagina 81 2 punten 5. c Hoofdstuk 4, pagina punten 6. c Hoofdstuk 4, pagina punten 7. c Hoofdstuk 6, pagina punten 8. b Hoofdstuk 7, pagina punten 9. a Hoofdstuk 6, pagina punten 10. a Hoofdstuk 6, pagina punten 11. c Hoofdstuk 2, pagina 45 2 punten 12. b Hoofdstuk 2, pagina 53 2 punten 13. a Hoofdstuk 5, pagina punten 14. c Hoofdstuk 3, pagina 79 en 93 2 punten 15. a Hoofdstuk 6, pagina punten 16. c Hoofdstuk 7, pagina punten NCOI Opleidingsgroep 1

2 Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Aantal punten 17. c Hoofdstuk 4, pagina punten 18. c Hoofdstuk 5, pagina 151 en punten 19. b Hoofdstuk 7, pagina punten 20. a Hoofdstuk 8, pagina 273 en punten Open vragen (60 punten) 1. Waardecreatie vindt plaats in primaire organisatieprocessen (het proces dat waarde levert aan afnemers). Voorbeelden: Supply Chain Management-systemen: ontvangen, opslaan en transporteren van goederen naar afnemers. IT vermindert aantal processtappen en digitaliseert papierstroom. Workflowmanagement: IT vermindert het controlerende en coördinerende werk door werkstroom te automatiseren. E-procurement: EDI toepassen en inzicht geven in elkaars voorraden, waarbij voorraden relatief klein blijven. E-manufacturing: IT maakt productie zichtbaar: onderhanden werk, status orders, onderhoudsintervallen. Bij de voorbeelden zijn meerdere antwoorden mogelijk. Andere antwoorden ter beoordeling aan de corrector. Informatiemanagement, hfdst. 2, p. 29, 36, Aantal punten: 4 Voor correct proces: 2 punten. Voor ieder voorbeeld: 1 punt (maximaal 2 punten) Geen motivering per voorbeeld: geen punten. 2. Oorzaken voor nieuwe handelsmarkt: uurseconomie: geen kantoor- en openingstijden. 2. Global village: winkelen over de hele wereld. 3. Toenemende kennis bij de klant: betere oriëntatie op het product door informatie op internet, bijvoorbeeld forums. 4. Vertrouwen in product is groter dan vertrouwen in verkoper: verkoper kan zich minder profileren en winkels worden toonzalen. 5. Beschikbaarheid product: webwinkels hebben geen voorraad, maar directe toegang tot voorraadpositie bij de leverancier. 6. Prijs: lagere prijs door minder personeel, bedrijfspand op goedkopere plek. Bij de voorbeelden zijn meerdere antwoorden mogelijk. Andere antwoorden ter beoordeling aan de corrector. 2 NCOI Opleidingsgroep

3 Informatiemanagement, hfdst. 3, p. 69, 70 Aantal punten: 8 Voor iedere oorzaak: 1 punt. (maximaal 4 punten) Voor elk correct voorbeeld per oorzaak: 1 punt (maximaal 4 punten) 3. Waardepropositie: Online veilingen hebben het voordeel dat de kopers en verkopers niet fysiek in dezelfde ruimte aanwezig moeten zijn. Er kan gehandeld worden in een virtuele ruimte. De reikwijdte van de veilingen wordt veel groter. Klantinterface: De fysieke ruimte is vervangen door een website om zodoende via internet te kopen en te verkopen. Informatiemanagement, hfdst. 6, p. 180, 181 Aantal punten: 4 Voor elk aspect 2 punten. Geen motivering per aspect geen punten. 4. Hoofddoel: creëren van waarde voor de afnemer. De stappen zijn: 1. Assetmanagement: weten welke kennis er is, bijvoorbeeld instant messaging. 2. Accesmanagement: kennis toegankelijk maken, bijvoorbeeld wiki s. 3. Accruemanagement: creëren van nieuwe kennis, bijvoorbeeld social tagging. Bij de voorbeelden zijn meerdere antwoorden mogelijk. Andere antwoorden ter beoordeling aan de corrector. Informatiemanagement, hfdst. 6, p. 207, 208 Aantal punten: 7 Correcte formulering hoofddoel: 1 punt. Per correcte stap: 1 punt (maximaal 3 punten) Per correct voorbeeld: 1 punt (maximaal 3 punten) 5. Datamining is het zoeken op een geautomatiseerde manier naar patronen en relaties in grote hoeveelheden gegevens. Klant- en marketinganalyses: Monitoring en analyse van klantenconversaties door sociale-luisterinstrumenten zoals Yahoo! Pipes op doelgroep, leeftijd, interesse enzovoort. Mogelijke vraag naar producten en diensten onderzoeken op basis van verschillende zoektermen die klanten intikken. Webanalyse van de bedrijfssite wat precies de belangrijkste termen zijn die leads en klanten gebruiken om daadwerkelijk de site te bereiken vanuit verschillende zoekmachines. Advertenties afstemmen aan de hand van het type zoekterm dat een lead of klant gebruikt of links waarop ze hebben geklikt. NCOI Opleidingsgroep 3

4 Bij de voorbeelden zijn meerdere antwoorden mogelijk. Andere antwoorden ter beoordeling aan de corrector. Informatiemanagement, hfdst. 3, p. 85 en 86 Aantal punten: 4 Voor correct omschrijving datamining: 1 punt. Voor ieder voorbeeld: 1 punt (maximaal 3 punten). Geen motivering per voorbeeld geen punten. 6. In de gevoeligheids- en risicoanalyse heeft men bij het maken van de Risk Breakdown Structure de volgende risico s niet benoemd of onvoldoende onderkend: integratie gebruikte technieken en hulpmiddelen (1), conflicterende belangen leverancier en organisatie (2), gebrek aan kennis van de integratie bij de organisatie (3), gebrekkige leveranciersmanagement (4) en regiefunctie (5) bij de organisatie. De projectdefinitie schiet tekort op de volgende onderdelen: verwachte resultaat en afbakening daarvan, effecten en randvoorwaarden. Voorbeelden beheersmaatregelen: Kiezen voor bewezen technieken en hulpmiddelen. Eén leverancier als hoofdaannemer die verantwoordelijk is voor de integratie. Fixed price met daarnaast incentives, waardoor de leveranciers hun uiterste best doen om de juiste kwaliteit op te leveren. Strategische samenwerken en de leveranciers laten uitbetalen in een gedeelte van de overwinst van de organisatie of de extra gerealiseerde kostenreductie. Risico s verzekeren. Fasegewijze invoering van hulpmiddelen. Bij de voorbeelden zijn meerdere antwoorden mogelijk. Andere antwoorden ter beoordeling aan de corrector. Informatiemanagement, hfdst. 7, p. 248 en 238 Aantal punten: 6 Per correcte omschrijving van een risico: 1 punt (maximaal 2 punten). Per correcte omschrijving onderdeel:1 punt (maximaal 2 punten). Per correcte maatregel: 1 punt (maximaal 2 punten) Geen motivering per risico geen punten. Geen motvering per maatregel geen punten. 4 NCOI Opleidingsgroep

5 7. Het informatieplan concretiseert het informatiebeleid van de pensioenuitvoerder. Het informatiebeleid geeft op hoofdlijnen aan waar het informatieplan aan moet voldoen. Het informatiebeleid omvat doelstellingen, uitgangspunten en richtlijnen die in acht moeten worden genomen. De pensioenuitvoerder kan ervoor kiezen om de eigen softwareontwikkeling zo veel mogelijk te beperken door te kiezen voor standaardpakketten. Het informatieplan bevat een beschrijving van de huidige situatie (de verschillende bedrijven met hun informatiesystemen) en de gewenste inrichting van de informatieverzorging. Daarnaast bevat het plan een analyse die leidt tot een migratiepad om de gewenste situatie te bereiken in de vorm van een projectenportfolio. De inhoudsopgave is: 1. Inleiding: Wat is een informatieplan? Waarom is het geschreven? Wie is de opdrachtgever? Relatie met ondernemingsplan 2. De organisatie Bedrijf, doelen, primaire processen, organisatiestructuur van de pensioenuitvoerder Integratie van de pensioenadministraties Rol informatievoorziening in bedrijf 3. Huidige informatievoorziening: Informatie en informatiesystemen van de pensioenadministraties Aanwezige technische voorzieningen Huidige (ontwikkel- en) beheerorganisatie ICT 4. Problemen en ontwikkelingen Trends in pensioenland en ICT Knelpunten huidige informatievoorziening Kansen en bedreigingen 5. Informatiebeleid Doelen, uitgangspunten en richtlijnen informatievoorziening 6. Nieuwe situatie Vertaling van beleid in gewenste informatievoorziening Haalbaarheid en keuzes NCOI Opleidingsgroep 5

6 7. Projecten en maatregelen: Opsomming maatregelen (gebruik standaarden, elke locatie wordt aangesloten op een gemeenschappelijk basisnetwerk enzovoort) Opsomming en samenhang projecten (portfolio) Prioriteiten en planning Bij de toelichting op de inhoudsopgave zijn meerdere antwoorden mogelijk. Andere antwoorden ter beoordeling aan de corrector. Informatiemanagement (2010), hfdst. 4, p. 105 Zo maak je een informatieplan, p. 15, 16 en 78 Aantal punten: 9 Voor correcte motivering doel informatieplan: 1 punt. Voor correcte motivering samenhang informatieplan en informatiebeleid: 1 punt. Inhoudsopgave: 7 punten. Geen motivering van de inhoudsopgave geen punten. 8. Sociaal: maatregelen moeten door MT en gebruikers in sociaal opzicht aanvaard worden. Voorbeeld: Gebruikers zijn zo vergroeid met hun smartphone dat zij het onwenselijk vinden dat hun werkgever controle heeft over hun device. Technisch: IT zit niet te wachten op een grote diversiteit aan apparatuur en besturingssystemen. Voorbeeld: Medewerkers moeten kiezen uit een beperkte set van apparaten die aan de richtlijnen voldoet. Organisatorisch: ICT-maatregelen moeten organisatorisch haalbaar zijn. Voorbeeld: Gebruikers houden zich niet altijd aan de elementaire veiligheidsinstellingen. Economisch: De kosten mogen niet te hoog zijn, wellicht moet er gezocht worden naar alternatieven. Voorbeeld: Choose Your Own Device (CYOD). De gebruiker kiest zijn eigen device binnen de kaders die de organisatie bepaalt. Bedrijven besparen zo tijd en kosten. Politiek: Wetten op gebied van persoonsregistratie en copyrights. Bijvoorbeeld: Aansprakelijkheid als een apparaat gestolen wordt of verloren gaat. Zo maak je een informatieplan, stap 4, p. 65 Aantal punten: 9 Voor correcte omschrijving STOEP-factoren: 4 punten. Het niet noemen of onjuist beschrijven van een factor: 1 punt aftrek. Correct voorbeeld per factor: 1 punt (maximaal 5 punten). Geen motivering per voorbeeld: geen punten. 6 NCOI Opleidingsgroep

7 9. De belangrijkste overwegingen voor uitbesteding van ontwikkelwerk zijn: andere partijen kunnen het goedkoper (kostenbesparing) en beter (kwaliteitsverbetering). Andere overwegingen zijn: focus op kerncompetenties en verhogen van de concurrentiekracht van de organisatie. De nadelen van offshoring zijn: cultuur- en tijdverschillen. Het ontbreken van native speakers voor de communicatie met de opdrachtgevers en hun medewerkers. Zij moeten het resultaat van de ontwikkelaars beoordelen en implementeren in de gebruikers- en/of beheerorganisatie. Het opbouwen van een langdurige, stabiele relatie is lastig door onzekerheidsmijding, vrouwelijke versus mannelijke cultuur, collectivisme versus individualisme. Informatiemanagement, hfdst. 8, p. 277 en hfdst. 6, p Aantal punten: 4 Per overweging uitbesteding: 1 punt (maximaal 2 punten) Per nadeel offshoring: 1 punt (maximaal 2 punten) 10. Twee oorzaken voor mopperrelatie tussen de business en ICT: Interventies hebben betrekking op feitelijkheden en ratio. De complexiteit van ICT neemt toe. Er ontstaan netwerkorganisaties waardoor uitwisseling van informatie intensiveert. Afrekenen met de mopperrelatie door respect en vertrouwen te geven aan elkaar. Contact intensiveren: periodiek overleg, samen ICT-seminars bezoeken, heidagen, spelsimulatie, teamprestaties belonen en driedimensionaal denken (draagvlak creëren). De rollen: business legitimeert de inzet van ICT, stuurt aan en richt eigen organisatie in. ICT stelt unieke oplossingen met standaardbouwstenen voor en levert diensten op maat. Business en ICT alignment: afrekenen met de mopperrelatie, p. 1-4 Aantal punten: 5 Per oorzaak mopperrelatie: 1 punt (maximaal 2 punten). Per maatregel: 1 punt (maximaal 2 punten). Verdeling rollen: 1 punt NCOI Opleidingsgroep 7

8 Eindcijferberekening Maximaal aantal te behalen punten: 100 punten Totaal onderdeel meerkeuzevragen: Totaal onderdeel open vragen: 40 punten 60 punten Let op: conform artikel 32 van het examenreglement worden de eindcijfers op een decimaal nauwkeurig gewaardeerd. Hierbij wordt niet afgerond, maar afgebroken. Voorbeeld: 5,45 -> 5,4 5,49 -> 5,4 5,52 -> 5,5 5,59 -> 5,5 8 NCOI Opleidingsgroep

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 72510 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 72510 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 72510 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Hameeteman, R., Kuiken, B. en Vink, G. (2009). Klein receptenboek

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Bollen, L. en Vluggen, M (2012). Informatiemanagement.

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum

Antwoordmodel. Case: Almijnaankopen.nl bouwt mega e-commerce distributiecentrum Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Case: Bos Snoep bv (100 punten) ICT-strategie en -organisatie, hfdst. 2.3, p. 29

Case: Bos Snoep bv (100 punten) ICT-strategie en -organisatie, hfdst. 2.3, p. 29 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Groot. J. de (2006). De essentie van strategie. Eigen beheer:

Nadere informatie

Belanghebbenden. Relevant en betrouwbaar 1 punt Intern en extern. Geen informatie om organisatie mee te besturen

Belanghebbenden. Relevant en betrouwbaar 1 punt Intern en extern. Geen informatie om organisatie mee te besturen Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Zuidduitsewijnen.nl, een nieuw domein (100 punten)

Antwoordmodel. Case: Zuidduitsewijnen.nl, een nieuw domein (100 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Gebruikte literatuur: Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

Aanvullende onderwerpen ISyF

Aanvullende onderwerpen ISyF Literatuur C Aanvullende onderwerpen ISyF Editie augustus 2014 Copyright 2014 Delemarre, M Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)?

Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Nearshoring in kleine bedrijven. Hoe werkt dat (niet)? Wat nearshoring voor kleine bedrijven kan betekenen en het stappenplan om hier een succes van te maken. Nearshoring (in het buitenland, dicht bij

Nadere informatie

BYOD Beleid is geen ICT feestje!

BYOD Beleid is geen ICT feestje! BYOD Beleid is geen ICT feestje! Tips en te vermijden valkuilen Checklists voor BYOD Elementen van een mobile device beleid Plan van aanpak om beleid op te stellen drs. Kees van den Tempel, MBA; ir. M.

Nadere informatie

Johnston, R., Clarc, G. & Shulver, M. (2012). Service Operations Management. Essex: Pearson. ISBN: 978-0-273-74048-3. Case: Zeelando (100 punten)

Johnston, R., Clarc, G. & Shulver, M. (2012). Service Operations Management. Essex: Pearson. ISBN: 978-0-273-74048-3. Case: Zeelando (100 punten) Antwoordmodel Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Pearson. ISBN: 978-0-273-74048-3. Case: Zeelando

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) IMPLEMENTATIE BIG Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Implementatie BIG Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten)

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

Branche Groothandel Totaalrapport

Branche Groothandel Totaalrapport Branche Groothandel Totaalrapport De Groothandel in kaart Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Exact Heliview Research Lage Mosten 1, Postbus 3327, 4800 DH Breda Tel: +31 (0)76 5482000 Fax: +31 (0)76

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Case: Van dik Hout (100 punten) Analyse van bedrijfsprocessen, hfdst. 1, p. 16. Aantal punten: 12 Puntenverdeling: zie hierboven.

Case: Van dik Hout (100 punten) Analyse van bedrijfsprocessen, hfdst. 1, p. 16. Aantal punten: 12 Puntenverdeling: zie hierboven. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de Studiemateriaal Veld, J. in 't, Veld, M. in 't en Slatius, B. (2010). Analyse van

Nadere informatie

Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst. Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van der Heijde Mevr. Ir. I.M.P.

Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst. Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van der Heijde Mevr. Ir. I.M.P. Handboek Inkoop en Uitbesteden: handig naslagwerk voor de toekomst Redactieleden: Ing. P.J. Jurg Ir. T.W. van Mevr. Ir. I.M.P. Meuwissen 1 Inleiding 2 Beleid- & strategievorming in inkoop 3 De inkooporganisatie

Nadere informatie

De infrastructurele benadering voorbij?

De infrastructurele benadering voorbij? De infrastructurele benadering voorbij? Wat kan de infrastructurele benadering nog toevoegen bij het gebruik van ERP pakketten zoals SAP. Werkstuk ter afsluiting van de Architecten leergang André Hollants

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Kringloop: One Step Beyond

Kringloop: One Step Beyond Kringloop: One Step Beyond December, 2013 In opdracht van Mark Driessen Marco Lanenga Arjen Maris David Vermeulen Eelco Zomer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Opdracht... 6 Omschrijving... 6 Doelstellingen...

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM PARTNER IN KLANTGERICHT WERKEN Lage Biezenweg 5e 4131LV Vianen T +31 (0) 887 751 300 F +31 (0) 887 751 302 www.perfectviewoverheid.nl overheid@perfectview.nl Microsoft Dynamics CRM Integrale oplossing

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (20 punten)

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (20 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Michels, M. (2013). Communicatiestrategie. Groningen/Houten:

Nadere informatie

Informatiemanagement: De navigatie van het bedrijf

Informatiemanagement: De navigatie van het bedrijf Informatiemanagement: De navigatie van het bedrijf Accedis B.V. Bezoekadres Planetenweg 91 2132 HL Hoofddorp Postadres Postbus 175 2130 AD Hoofddorp Telefoon 023 562 75 55 Fax 023 557 42 01 E-mail info@accedis.nl

Nadere informatie