Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (20 punten)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (20 punten)"

Transcriptie

1 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal van Buchem-Spapens (2013). Inleiding privaatrecht. Groningen/Houten: Noordhoff. ISBN Zeijl, A.M.M.M. van (2010), De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht, deel 1 Vermogensrecht. Groningen/Houten: Noordhoff. ISBN (download les 1). Meerkeuzevragen (20 punten) Vraag Antwoord Vindplaats in het studiemateriaal Aantal punten 1. b De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht, deel 1 Vermogensrecht, Hfdst , p c De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht, deel 1 Vermogensrecht, Hfdst , p a De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht, deel 1 Vermogensrecht, Hfdst , p b De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht, deel 1 Vermogensrecht, Hfdst , p c Inleiding privaatrecht, Hfdst , p c Inleiding privaatrecht, Hfdst. 1.1, p. 24 en c Inleiding privaatrecht, Hfdst , p c Inleiding privaatrecht, Hfdst en 7.2.2, p b Inleiding privaatrecht, Hfdst. 12.3, p. 280 art. 7:11 BW 10. b Inleiding privaatrecht, Hfdst , p. 204 NCOI Opleidingsgroep 1

2 Open vragen (40 punten) 1. Joost kan zowel Vincent als Susanne aanspreken voor de totale schade van 3.000,-. Er is namelijk sprake van medeschuld als er ten minste twee aansprakelijken zijn jegens een benadeelde, in dit geval Joost. Zij zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk, dat wil zeggen voor het geheel van de schade van 3.000,-. Art. 6:102 BW. Inleiding privaatrecht, hfdst , p. 257 Aantal punten: 8 Zowel Vincent als Susanne aanspreken voor de totale schade van 3.000,-: 3 punten Medeschuld: Hoofdelijk aansprakelijk: Art. 6:102 BW: 1 punt 2. De familie De Groot is aansprakelijk. Op de bezitter van een roerende zaak waarvan bekend is dat deze een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert als deze niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, rust kwalitatieve aansprakelijkheid wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt. De familie De Groot is bezitter van het koffiezetapparaat. Het koffiezetapparaat voldoet niet aan de eisen die men hieraan mag stellen en het levert gevaar op als het niet aan de eisen voldoet: het apparaat staat onder stroom en levert gevaar op voor Lieke. Het gevaar heeft zich verwezenlijkt: Lieke is gewond geraakt. Art. 6:173 BW. Inleiding privaatrecht, hfdst , p. 230 Familie De Groot is aansprakelijk: Bezitter van koffiezetapparaat: 1 punt Koffiezetapparaat voldoet niet aan de eisen die men hieraan mag stellen: 1 punt Bekend is dat het bijzonder gevaar oplevert: 1 punt Kwalitatieve aansprakelijkheid: Gevaar heeft zich verwezenlijkt: Lieke is gewond geraakt: Art. 6:173 BW: 1 punt 3. Na de vernietiging, die terugwerkende kracht heeft, art. 3:53 BW, is er onverschuldigd betaald door beide partijen. Gevolg is dat er bij beide partijen een ongedaanmakingsverplichting ontstaat. Bob moet de vervalsing teruggeven en de Galerie moet de koopsom aan Bob terugbetalen. Art. 6:203 BW Inleiding privaatrecht, hfdst. 11.2, p. 267 en hfdst , p NCOI Opleidingsgroep

3 Vernietiging heeft terugwerkende kracht: Art. 3:53 BW: 1 punt Onverschuldigde betaling: 3 punten Ongedaanmakingsverplichting: 3 punten Art. 6:203 BW: 1 punt 4. Nee, want de notaris is in dit geval handelingsonbevoegd. Art. 3:43 BW. De rechtshandeling is dan nietig. Inleiding privaatrecht, hfdst , p. 28 Aantal punten: 7 Nee, want notaris is handelingsonbevoegd: 3 punten Rechtshandeling nietig: 3 punten Art. 3:43 BW: 1 punt 5. Nee, er is geen sprake van een koop op afstand, want deze koop valt niet onder een consumentenkoop, omdat koper en verkoper particulieren zijn. Art. 7:46a sub b BW Inleiding privaatrecht, hfdst , p. 302 en 303 en hfdst. 12.2, p. 278 Aantal punten: 5 Nee, er is geen sprake van een koop op afstand: 1 punt Geen consumentenkoop: Koper en verkoper zijn particulieren: 1 punt Art. 7:46a sub b BW: 1 Case: Sparkling BV (40 punten) 1. Ja, Jeroen heeft per 1 april 2013 recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als een werknemer een vierde tijdelijk contract bij dezelfde werkgever krijgt, dan wordt het vierde contract beschouwd als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorwaarde is wel dat er niet meer dan drie maanden tussen de verschillende tijdelijke contracten mogen zitten. Tussen het eerste en het tweede contract zit meer dan drie maanden. De ketting/keten begint dus te lopen bij het tweede contract, op 1 januari Art. 7:668a BW. Inleiding privaatrecht, hfdst , p. 365 Aantal punten: 9 1 april 2013: Vierde contract wordt beschouwd als arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: 2 punten NCOI Opleidingsgroep 3

4 Niet meer dan drie maanden tussen de contracten: Tussen eerste en tweede contract zit meer dan drie maanden: 1 punt Ketting/keten begint te lopen bij tweede contract: 1 punt Art. 7:668a BW: 1 punt 2. Sparkling BV kan het recht van reclame uitoefenen. Het bedrijf kan de frisdranken als eigenaar terugvorderen. Het gevolg is dat de koop wordt ontbonden en de koper, Tap, zijn eigendomsrecht zonder terugwerkende kracht verliest. Sparkling BV wordt vanaf dat moment weer eigenaar van de zaak. Dit betekent dat hij de limonade kan revindiceren. Art. 7:39 BW. Inleiding privaatrecht, hfdst. 12.7, p. 298 Aantal punten: 6 Recht van reclame uitoefenen: Koopovereenkomst ontbinden: 1 punt Sparkling BV wordt weer eigenaar: 1 punt Sparkling BV kan revindiceren: 1 punt Art. 7:39 BW: 1 punt 3. Nee, Leo moet niet akkoord gaan met het ontslag. De overeengekomen proeftijd is nietig, omdat de maximale toegestane proeftijd van twee maanden wordt overschreden. Dit betekent dat er geen proeftijd is overeengekomen. In dit geval zal zijn werkgever een ontslagvergunning moeten aanvragen bij het UWV. Inleiding privaatrecht, hfdst , p. 352 en 353 Aantal punten: 7 Nee, de overeengekomen proeftijd is nietig: 3 punten Maximale toegestane proeftijd is twee maanden: 3 punten Art. 7:652 BW: 1 punt 4. De producent van de limonade, in dit geval Sparkling BV is aansprakelijk voor de gevolgschade die Jeannette heeft opgelopen door het drinken van de frisdrank, omdat het gaat om lichamelijk letsel. Art. 6:185 BW io 6:190 BW. Inleiding privaatrecht, hfdst , p. 235 Aantal punten: 8 Producent/Sparkling BV: 3 punten Gevolgschade: 1 punt Lichamelijk letsel: Art. 6:185 BW: 1 punt Art. 6:190 BW: 1 punt 4 NCOI Opleidingsgroep

5 5. Twee soorten van schade die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen: vermogensschade en ander nadeel: art. 6:95 BW. Jeannette kan de medische kosten vorderen en het gederfde arbeidsinkomen. Art. 6:96 BW. Daarnaast kan zij ook de niet-vermogenschade (ideële schade) vorderen, omdat er sprake is van gederfde levensvreugde en pijn/smartengeld. Art. 6:106 lid 1 sub b BW. Inleiding privaatrecht, hfdst , p. 247, 248 en hfdst , p. 249 Vermogensschade en ander nadeel: Art. 6:95 BW: 1 punt Medische kosten en gederfde arbeidsinkomen: Art. 6:96 BW: 1 punt Niet-vermogensschade/ideële schade/letselschade: 1 punt Gederfde levensvreugde/pijn/verdriet: Art. 6:106 lid 1 sub b BW: 1 punt Eindcijferberekening Maximaal aantal te behalen punten: 100 punten Totaal onderdeel meerkeuzevragen: Totaal onderdeel open vragen: Totaal onderdeel case: 20 punten 40 punten 40 punten Let op: Conform artikel 4.8 van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) worden de eindcijfers op een decimaal nauwkeurig gewaardeerd. Hierbij wordt niet afgerond, maar afgebroken. Voorbeeld: 5,45 -> 5,4 5,49 -> 5,4 5,52 -> 5,5 5,59 -> 5,5 NCOI Opleidingsgroep 5

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten)

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Johnston, R., Clarc, G. & Shulver, M. (2012). Service Operations Management. Essex: Pearson. ISBN: 978-0-273-74048-3. Case: Zeelando (100 punten)

Johnston, R., Clarc, G. & Shulver, M. (2012). Service Operations Management. Essex: Pearson. ISBN: 978-0-273-74048-3. Case: Zeelando (100 punten) Antwoordmodel Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Pearson. ISBN: 978-0-273-74048-3. Case: Zeelando

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt.

Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Privaatrecht I Examennummer: 61101 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Case: El Capsones (100 punten) 1. Antwoord: dimensie proces (4 punten) Motivatie: Handleiding positie en ambitie bepalen, Bijlage 2, p. 5.

Case: El Capsones (100 punten) 1. Antwoord: dimensie proces (4 punten) Motivatie: Handleiding positie en ambitie bepalen, Bijlage 2, p. 5. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Dorr, D.C. (2009). Presteren met processen. Deventer: Kluwer.

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Hameeteman, R., Kuiken, B. en Vink, G. (2009). Klein receptenboek

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

Boekhouden Geboekstaafd 2, hoofdstuk 10, pagina 157-158. Aantal punten: 2 Juiste antwoord: 1 punt Juiste toelichting: 1 punten

Boekhouden Geboekstaafd 2, hoofdstuk 10, pagina 157-158. Aantal punten: 2 Juiste antwoord: 1 punt Juiste toelichting: 1 punten Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Over de antwoordindicaties kan niet worden gecorrespondeerd voordat de uitslag van het examen bekend is. Bent u het niet eens met

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Open vragen (70 punten) 1. Antwoord: Balans per 31 augustus (na verwerking verkopen) Voorraad goederen 36.150 Eigen Vermogen 63.950

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V.

Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. Artikel 1. Algemeen Algemene voorwaarden Autobedrijf Keurmerk B.V. 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst c.q aanbieding tussen Autobedrijf Keurmerk B.V. nader te noemen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel

Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel Veelgestelde vragen Convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel Versie 3, 6 november 2009 Per 1 januari 2009 is het convenant Buitengerechtelijke Kosten - Letsel, afgesloten tussen de afdelingscommissies

Nadere informatie

Antwoordmodel. Case: Zuidduitsewijnen.nl, een nieuw domein (100 punten)

Antwoordmodel. Case: Zuidduitsewijnen.nl, een nieuw domein (100 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Gebruikte literatuur: Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam:

Nadere informatie

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden SFS Consultancy BV Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: SFS Consultancy BV: SFS Consultancy BV Nederland B.V., Edmond Jasparstraat 28, 6217 HP Maastricht,

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is voor een deel op 1 januari 2015 in werking getreden en de belangrijkste wijzigingen op 1 juli 2015. De Wwz geldt uitsluitend voor het bijzonder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Duitse rechtspersoon Emil Frey Gruppe Deutsland- Efa Autoteilewelt Logistik GmbH (Versie: December 2010)

Algemene voorwaarden van de Duitse rechtspersoon Emil Frey Gruppe Deutsland- Efa Autoteilewelt Logistik GmbH (Versie: December 2010) Algemene voorwaarden van de Duitse rechtspersoon Emil Frey Gruppe Deutsland- Efa Autoteilewelt Logistik GmbH (Versie: December 2010) I. ALGEMEENHEDEN 1. Algemeen 1.1.1. Op alle overeenkomsten met ons zijn

Nadere informatie

Consumentenkoop en garanties. De bescherming van de consument bij de koop van goederen.

Consumentenkoop en garanties. De bescherming van de consument bij de koop van goederen. Consumentenkoop en garanties. De bescherming van de consument bij de koop van goederen. November 2005 / F&A 5760 De Europese richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor

Nadere informatie

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.

natuurlijke of rechtspersoon die als lid van Fit!vak een overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden

Nadere informatie

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 1.1 De onderstaande voorwaarden maken deel uit van alle rechtsverhoudingen waarbij wij Boonstra schadevoertuigen gevestigd aan de Dopplerlaan 4 te Drachten ingeschreven KVK Leeuwarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fit!vak Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Het aanbod Artikel 4 De Overeenkomst Artikel 5 Bedenktijd

Algemene voorwaarden Fit!vak Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid Artikel 3 Het aanbod Artikel 4 De Overeenkomst Artikel 5 Bedenktijd Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Fit!vak zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden

Nadere informatie

Eigendom van roerende en onroerende zaken

Eigendom van roerende en onroerende zaken pag.: 1 van 6 Eigendom van roerende en onroerende zaken Wat is eigendom? Art. 5:1 BW omschrijft eigendom als volgt: eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. We beschrijven

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK PER 1 JANUARI 2015 Copyright Fit!vak Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d

Aansprakelijkheid en r e c h t s b i j s t a n d Aansprakelijkheid I n d i t o n d e r d e e l w o r d t d e l e z e r i n z i c h t v e r s c h a f t i n h e t o n d e r w e r p a a n s p r a k e l i j k h e i d s - en rechtsbijstandverzekeringen. De

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V.

Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V. Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V. 1. Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle overige (rechts) handelingen van A.N.J.A. Assisteert B.V.

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge van de Wet werk en zekerheid Dit overzicht is met zorg opgesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling over de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 2.1 20 mei 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VOOR WELKE VORDERINGEN GELDT DE NIEUWE REGELING?...

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN FIT!VAK NOVEMBER 2011 Copyright Fit!vak Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch

Nadere informatie