Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 61567 Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur"

Transcriptie

1 Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: Datum: 29 juni 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten) - een case met 3 open vragen (maximaal 30 punten) Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Geef niet meer antwoorden dan er worden gevraagd. Als er drie redenen worden gevraagd en u geeft er meer dan drie, dan worden alleen de eerste drie in de beoordeling meegeteld. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Schrijf duidelijk leesbaar. Toegestane hulpmiddelen: - Een niet-programmeerbare rekenmachine Wij wensen u veel succes!

2 Open vragen (70 punten) De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. 1. a. Waarom is de diagnose van de ernstige ziekte van de CEO van het beursgenoteerde International IT-services NV in beginsel geen bestuurlijke informatie? (4 punten) b. Onder welke omstandigheden kan informatie omtrent de levensverwachting van deze CEO wel bestuurlijke informatie worden? (4 punten) 2. Hingerslag BV is een netwerkorganisatie gericht op het verkopen van machineonderdelen aan de voedselindustrie. Hingerslag onderhoudt contacten met voedselproducenten en leveranciers van machineonderdelen. De strategie van Hingerslag is om, zonder zelf voorraden aan te houden, machineonderdelen binnen 24 uur te leveren aan voedselproducenten over de gehele wereld. a. Omschrijf de organisatiegrenzen van Hingerslag BV. Waar ligt de grens van de eigen organisatie en waar begint een andere onderneming? (3 punten) b. Wat is, behalve snelheid, de belangrijkste eigenschap waaraan de informatie binnen Hingerslag BV moet voldoen? (3 punten) 3. a. Omtrent welke doelstellingen moet internal control een redelijke mate van zekerheid geven? (8 punten) b. Wat is het primaire belang van het management bij internal control in het licht van de kwaliteit van de bedrijfsvoering? (2 punten) 4. a. Welke structuur hebben beslissingen die ondersteund moeten worden door strategische systemen? (2 punten) b. Het topmanagement van een organisatie maakt gebruikt van een EIS (Executive Information System). Wat is de functie van een dergelijk systeem? (6 punten) NCOI Opleidingsgroep 1

3 Bestuurlijke informatievoorziening - Examennummer juni Gerritsen Kwaliteitskeukens BV houdt zich bezig met de productie van kwaliteitskeukens. Er zijn de volgende functionele afdelingen: Inkoop, Productie, Magazijn, Productie, Verkoop en Service. De directie besluit om over te gaan op een geïntegreerd organisatiebreed ERP-systeem. Welke verandering zal deze overgang hebben voor de organisatiestructuur en de verantwoordelijkheden in de organisatie? (6 punten) 6. Bij cloud computing wordt het risico van single point of failure gelopen. Wat wordt hiermee bedoeld? (5 punten) 7. Uit een risicoanalyse blijkt een Distributed Denial of Service-aanval (DDoS-aanval) grote gevolgen te hebben voor webwinkels die zijn gespecialiseerd in de verkoop van boeken. Een aanval die langer dan 3 dagen duurt, zou de continuïteit van de onderneming in gevaar kunnen brengen. a. Wat is een DDoS-aanval? (4 punten) b. Biedt een goede firewall voldoende bescherming tegen een DDoS-aanval? Motiveer uw antwoord. (4 punten) 8. Noem 2 beheersingsmaatregelen die een accountantskantoor kan nemen tegen het risico dat opdrachten tegen een te laag bedrag worden aangenomen. (6 punten) 9. De Gevallen Engel is een à la carte restaurant met een uitstekende reputatie. Het restaurant heeft een Michelinster. Recent werd het restaurant geconfronteerd met een vervelende fraude. De obers namen bestellingen op maar gaven dit mondeling met een bepaalde code door aan de keuken. De code betekende dat de geserveerde gerechten of drankjes niet zouden worden geregistreerd, maar als teruggezonden of afgekeurd zouden worden aangemerkt. Uiteraard werden de producten wel afgerekend, maar via een met de hand geschreven nota, die zorgvuldig buiten de administratie van het restaurant werd gehouden. Om niet op te vallen, werd op deze manier ongeveer 5 procent van de omzet weggesluisd en verdeeld onder de samenspanners. Ondanks de goed geplande samenspanning is de fraude toch ontdekt. Noem 3 maatregelen die De Gevallen Engel kan nemen om deze fraude in de toekomst te voorkomen. (6 punten) 10. a. Waarom is controle op de volledigheid van opbrengsten bij een agrarische onderneming lastig? (3 punten) b. Noem 2 aanknopingspunten voor de controle op de volledigheid van de opbrengsten bij een agrarische onderneming. (4 punten) NCOI Opleidingsgroep 2

4 Case: Donker Meubelen (30 punten) Donker Meubelen BV is een meubelfabriek die alle soorten meubels voor privégebruik levert. De meubels behoren tot het duurdere segment en worden, vanuit voorraad, geleverd aan de betere winkelketens en meubelspeciaalzaken. De aandelen van Donker Meubelen BV zijn in handen van Donker Holding BV, waarvan de heer Dik Donker de enige aandeelhouder is. De balans per 1 januari 2013 ziet er als volgt uit: Balans per 1 januari 2013 (x ) - Materiële vaste activa Eigen vermogen Pand 950 Aandelenkapitaal 600 Machines 100 Winstreserve 100 Inventaris Vlottende activa Langlopende schulden 475 Voorraden 700 Kortlopende schulden 900 Debiteuren 200 Liquide middelen De winsten voor belasting bedroegen de afgelopen jaren in euro's: neg Bij Donker Meubelen BV werken 90 medewerkers, verdeeld over de volgende afdelingen: Directie 1 Productie 75 NCOI Opleidingsgroep 3

5 Bestuurlijke informatievoorziening - Examennummer juni 2013 Administratie 4 Onderhoud machines en IT 4 Verkoop 6 Bij de directie heerst onvrede over de winsten en er is door een organisatieadviesbureau onderzoek gedaan naar de oorzaken van het nogal tegenvallen van de winsten. Hieruit kwamen de volgende aandachtspunten naar voren: - De onderneming werkt nog vrijwel ongeautomatiseerd, alles wordt mondeling aan elkaar doorgegeven of met bonnen. De administratie werkt met een boekhoudpakket waarin alle relevante financiële feiten nauwkeurig worden bijgehouden. - Er is geen bedrijfsbureau. - De inkoop wordt solitair gedaan door de chef Productie, de heer Karel Dits. Karel heeft als chef Productie goed zicht op de productie voor de komende tijd en weet dus wat er in het magazijn aanwezig moet zijn om de productie te kunnen verzorgen. Voor de inkoop werkt Karel Dits met een goede leverancier, die altijd goede kwaliteit en op tijd levert. - Karel Dits heeft geregeld overleg met de afdeling Verkoop over de vraag welke producten de komende periode te verkopen zijn. Hierop anticiperen de verkopers in hun contacten met afnemers. - De directeur-eigenaar, de heer Dik Donker, heeft uitmuntende kwaliteiten in het onderhouden van contacten en het leggen van nieuwe contacten. De heer Donker besluit om de gesignaleerde aandachtspunten direct aan te pakken. Henny Eikema, hoofd Administratie, heeft de meeste ervaring met automatisering en krijgt de opdracht om een goed werkend automatiseringssysteem in te voeren. Hiervoor worden financiële middelen gereserveerd. De antwoorden dienen ingevuld te worden op bijgevoegd examenpapier. Vragen bij de case 1. Noem drie valkuilen die in de opdracht zitten die Henny Eikema heeft gekregen tot invoering van het automatiseringssysteem? (9 punten) 2. De positie van Karel Dits ten opzichte van de inkoop van materialen is bijzonder. a. Leg uit waarom deze positie ten aanzien van het geven van de impuls tot inkoop correct is. (5 punten) b. Welke afdeling bepaalt bij een productieonderneming normaal gesproken welke goederen de productieafdeling wanneer en in welke hoeveelheden nodig heeft? (4 punten) c. Benoem 2 fouten die zich bij Donker Meubelen BV voordoen bij de uitvoering van de inkoopopdrachten. (6 punten) NCOI Opleidingsgroep 4

6 Bestuurlijke informatievoorziening - Examennummer juni De huidige economische crisis leidt tot afname van de vraag naar dure meubelen. Welke interne beheersingsmaatregelen moeten worden genomen om het risico van overproductie te voorkomen? (6 punten) 5 NCOI Opleidingsgroep

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 61608 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 11 open vragen (maximaal 100

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62016 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur

ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur ICT-Strategie Examennummer: 8838 Datum: 21 november 2009 Tijd: 13:00-14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Ondernemingsrecht Examennummer: 57013 Datum: 26 maart 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 minicases met 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur

Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Financiële deskundigheid Examennummer: 12163 Datum: 27 maart 2010 Tijd: 13:00 uur 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten)

Nadere informatie

Financiële rekenkunde Examennummer: 93572 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Financiële rekenkunde Examennummer: 93572 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Financiële rekenkunde Examennummer: 93572 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 20 punten)

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Privaatrecht I Examennummer: 19764 Datum: 11 december 2010 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 3 minicases met 15 open vragen (maximaal

Nadere informatie

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald.

Heeft u minimaal 28 vragen correct beantwoord, dan heeft u een voldoende behaald. Kwaliteits- en servicemanagement Examennummer: 72484 Datum: 13 april 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Management in de zorg Examennummer: 91911 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 20 punten)

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur Procesmanagement Examennummer: 8904 Datum: 27 juni 2009 Tijd: 10:00 uur 11:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 15 open vragen (maximaal 50 punten) - een case

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS BELEGGEN EN BELENEN THEMAONDERZOEK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS Utrecht, Juni 2010 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van een themaonderzoek naar beleggen en belenen in het primair onderwijs

Nadere informatie

Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt.

Als bij een vraag een motivatie of berekening vereist is, worden aan het antwoord geen punten toegekend als deze motivatie of berekening ontbreekt. Privaatrecht I Examennummer: 61101 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 5 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten

Management Informatie Systeem. Bij. BFA Holding b.v. te Putten Technische bedrijfskunde Universiteit twente Management Informatie Systeem Bij BFA Holding b.v. te Putten Door: J.A.Rustenburg S0053023 Stationsstraat 12 3881 AD Putten Management samenvatting Dit onderzoek

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening

Bestuurlijke informatievoorziening Bestuurlijke informatievoorziening W. Leijnse Vierde druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten Ontwerp omslag: G2K, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: istockphoto Eventuele op- en aanmerkingen over

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

Risicobeheersing in het midden- en kleinbedrijf: quick-scan via een checklist. Risicobeheersing: ook essentieel voor het mkb

Risicobeheersing in het midden- en kleinbedrijf: quick-scan via een checklist. Risicobeheersing: ook essentieel voor het mkb Risicobeheersing in het midden- en kleinbedrijf: quick-scan via een checklist Risicobeheersing: ook essentieel voor het mkb Inhoud Samenvatting 3 Hoofdstuk 1: Waarom een checklist voor het mkb? 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur

Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Sparen en beleggen Examennummer: 69677 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur -11:30 uur Dit examen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl)

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 26 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

Beginselen van de financiële administratie

Beginselen van de financiële administratie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de financiële administratie G. Krijgsheld, J.P.G.A. Straver Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Vendor Assistance vergroot de kans op een succesvolle verkoop van uw onderneming

Vendor Assistance vergroot de kans op een succesvolle verkoop van uw onderneming Vendor Assistance vergroot de kans op een succesvolle verkoop van uw onderneming Een Vendor Assistance kijkt naar uw onderneming vanuit het perspectief van de koper en identificeert in een vroeg stadium

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie