Antwoordmodel. Case: Zuidduitsewijnen.nl, een nieuw domein (100 punten)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Antwoordmodel. Case: Zuidduitsewijnen.nl, een nieuw domein (100 punten)"

Transcriptie

1 Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Gebruikte literatuur: Chaffey, D. (2011). E-business en e-commerce. Amsterdam: Pearson Education. ISBN: Case: Zuidduitsewijnen.nl, een nieuw domein (100 punten) 1. Fasering van gebruikscasusanalyse. Fase 1: Identificeer de actoren. Omschrijving: Het team stelt vast wie het systeem gaan gebruiken en wat hun taak is. Aspecten uit de case: Bij zuidduitsewijnen.nl zijn dit in elk geval de beoogde klanten, de mensen in de verkoopkelder en degene die de afrekening met de wijnboeren doet. Fase 2: Identificeer gebruikscasussen. Omschrijving: Vraag de actoren welke activiteiten of taken zij het systeem willen laten uitvoeren. Aspecten: Bij zuidduitsewijnen.nl gaat het om het bestellen door de klant, het doorgeven van de bestelling aan de verkoopkelder, het afleveren van pakket bij de verzender en het uitbetalen van driekwart van de verkoopopbrengst aan de wijnboer. Fase 3: Koppel actoren aan gebruikscasussen. Omschrijving: Als men ziet welke actor in welke casus actief is, kan men ontdekken welke verantwoordelijkheden en activiteiten nog ontbreken aan een gebruikscasus. Aspecten: Bij zuidduitsewijnen.nl gaat het erom de verantwoordelijkheid voor de fulfillment vast te stellen: worden de bestellingen door het kelderpersoneel afgehandeld en verzonden, of wordt een deel van de fulfillment uitbesteed? Fase 4: Ontwikkel scenario s. Omschrijving: De diverse 'paden' voor elke gebruikscasus komen op papier, inclusief de afwijkingen. Hierbij zijn de ontwikkelaars alert op complexe en onvoorspelbare 'customer journeys'. NCOI Opleidingsgroep 1

2 Aspecten: Het scenario 'bestelling, betaling en aflevering' zal beschreven worden; ook het scenario 'berekening van de afdracht aan de wijnboer' zal beschreven worden. Chaffey, Dave, E-business en e-commerce (2011), hfdst. 11, p Aantal punten: 16 1 punt voor elke fase in de correcte volgorde; 1,5 punt voor de correcte omschrijving van elke fase; 1,5 punt voor het noemen van ten minste één correct aspect zoals in de casus is gegeven. NB: De fasering in vier fases is bekend vanuit de bestudeerde theorie. Andere invulling van de fases ter beoordeling aan de corrector. Check daarbij of een complete gebruikscasusanalyse tot stand komt, eventueel met andere dan de door Chaffey gehanteerde terminologie. Wees alert op zelfverzonnen faseringen, als doorschemert dat de kandidaat niet op de hoogte is van de technologie en terminologie. 2. a. Een goed gestructureerde primaire persona omschrijft: de doorsnee gebruiker van de website persoonlijke kenmerken: demografisch, psychografisch, webografisch koopmotief houding ten opzichte van wijn vertrouwdheid met internet en internetaankopen Chaffey, Dave, E-business en e-commerce (2011), hfdst. 11, p Aantal punten: 3 Puntenverdeling: Er moeten minimaal twee goede structuurelementen genoemd worden om punten toegekend te krijgen. 1 punt voor elk goed structuurelement. Maximaal 3 punten. b. Gebruiker & demografische kenmerken: Kars Pieters, 50 jaar, gehuwd, HBO-niveau, van beroep apotheker. Psychografisch: Hij is gevoelig voor het oordeel van anderen, wil dat mensen enthousiast zijn over de door hem gekochte wijn. Koopmotief: Hij wil voor zijn 25-jarig huwelijksfeest verschillende dozen wijn kopen. Houding: "Wijn is een gezelligheidsdrank, waaraan men de hoogste eisen moet stellen. Wijn hoeft niet bekend te zijn, om heel goed te zijn." Vertrouwd met online kopen: Hij bestelt wel vaker wijn per internet op Nederlandstalige sites. Chaffey, Dave, E-business en e-commerce (2011), hfdst. 11, p NCOI Opleidingsgroep

3 Aantal punten: 6 Puntenverdeling: Voor een goede invulling van de persona-aspecten (persoon, kenmerken, koopmotief, houding, vertrouwdheid) maximaal 1,5 punt per aspect, in totaal maximaal 6 punten. 3. Content: informatie (tekst, beeld) over aangeboden wijnen, herkomst, enzovoort. Customization: herkenning van de klant van een eerder bezoek (door login en cookies, zodat aanbod op eerdere interesses kan worden afgestemd. Community: de klanten kunnen hun ervaringen als 'recensies' bij de wijn aangeven, elkaar vragen stellen, enzovoort. Convenience: 24/7 wijn kopen, afgeleverd krijgen op het gewenste moment, op de gewenste plaats. Choice: een ruim aanbod van wijnen, met gedetailleerde informatie en een goed keuzemenu. Cost reduction: geen afleverkosten vanaf een bepaalde hoeveelheid; de winkelprijs van de wijnen is (iets) hoger. Chaffey, Dave, E-business en e-commerce (2011), hfdst. 1, p. 26 Aantal punten: 12 Puntenverdeling: 1 punt voor elke correcte 'C', 1 punt voor correcte invulling per 'C'. 4. Mogelijke problemen (de student moet er 4 noemen): 1. De voorzitter krijgt de rest van het O.W. niet mee. Aanwijzingen: - de voorzitter heeft gedronken en is misschien minder helder - de voorzitter is enthousiast, maar heeft ook andere belangen dan de overige leden van het O.W. 2. De taalproblemen Duits-Nederlands Aanwijzing: - men verkoopt nu kennelijk alleen aan Duitstaligen 3. Te laat op de markt Aanwijzing: - talrijke concurrenten zijn via google vindbaar 4. Interne conflicten aanwijzingen: - Pieters heeft alleen contact met de voorzitter; de voorzitter heeft te maken met zelfstandige wijnboeren, niet met "employees" - de huidige praktijk wijkt af van Pieters voorstel. 5. Niet in staat te voldoen aan klantverwachtingen aanwijzing: - het O.W. heeft weinig ervaring met bestellingen die moeten worden verzonden en is niet ingesteld op de klantverwachtingen rond distributie en logistiek NCOI Opleidingsgroep 3

4 6. Te grote investeringen tegen te geringe opbrengsten aanwijzing: - er is geen onderbouwde schatting van investeringen en opbrengsten, en evenmin is bekend hoe winstgevend de concurrentie is. NB: Het is belangrijker dat relevante problemen zijn genoemd, dan de precieze verwijzing - als het probleem maar denkbaar is in deze situatie Chaffey, Dave, E-business en e-commerce (2011), hfdst. 10, p Aantal punten: 12 Puntenverdeling: 2 punten voor elk duidelijk onderscheidend probleem; 1 punt voor correcte verwijzing naar de case, of in elk geval denkbaar in deze case. 5. Van de onderstaande mogelijkheden moet de student er 3 noemen. Verzending bestellingen (e-fulfillment): het verpakken en verzenden gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf Voorraadbeheer: de wijnboer levert aan als er een bepaalde hoeveelheid verkocht is. Betalingsproces: er kan direct met elke afzonderlijke wijnboer worden afgerekend, als er van zijn producten is verkocht. Aanbod: elke wijnboer kan zijn aanbod, ook nieuwe producten en gewijzigde prijzen, invoeren in het systeem. Chaffey, Dave, E-business en e-commerce (2011), hfdst. 7, p Aantal punten: 9 Puntenverdeling: 1,5 punt voor elke correcte mogelijkheid; 1,5 punt voor elke correct omschreven wijze van functioneren. 6. Voordelen van e-procurement (de student moet er 3 noemen): De inkoop duurt minder lang en is daardoor goedkoper. Minder administratieve fouten. De productiviteit van de inkoper wordt verhoogd, zodat deze zich op andere zaken kan richten. De prijs daalt doordat de verkoper ook minder inspanning hoeft te verrichten. Betere controle over informatie: steeds actueel overzicht van het beschikbare aanbod, de beschikbare voorraad en de geldende prijzen. Het betalingsproces richting de wijnboer wordt verbeterd. Chaffey, Dave, E-business en e-commerce (2011), hfdst. 7, p NCOI Opleidingsgroep

5 Aantal punten: 9 Puntenverdeling: 3 punten voor ieder toepasselijk en duidelijk onderscheidend voordeel; hooguit 1 punt voor een voordeel dat weliswaar denkbaar is, maar minder van toepassing op deze case. 7. Geïntegreerde infrastructuur is het gebruik van één technologisch platform voor de verschillende organisatorische functies, zoals procurement, financiën en marketing. Chaffey, Dave, E-business en e-commerce (2011), hfdst. 3, p Aantal punten: 3 Puntenverdeling: De onderstreepte gedeelten moeten in ieder geval genoemd worden. Aftrek van punten voor een gebrekkige definitie. 8. a. Soorten relevante gegevens: Productgegevens: soort drank, verkoopprijs Voorraadgegevens Klantgegevens (naam, adres, woonplaats, enzovoort) Bestellinggegevens Betalingsgegevens Websitegegevens: waarop wordt geklikt, hoe hoog is de conversie van aanbiedingen b. Het gaat om de functionele gebieden: Procurement en logistiek/voorraad en inkoop Financiën (verkoopopbrengsten en afdracht aan de wijnboeren) Marketing (van/op de verkoopsite) c. De stroom van deze gegevens optimaliseren wil zeggen dat duidelijk is waar de gegevens vandaan komen en wie ze beheert; in alle genoemde functionele gebieden moeten de gegevens steeds toegankelijk, actueel en inzichtelijk zijn. Chaffey, Dave, E-business en e-commerce (2011), hfdst. 3, p en hfdst. 11, p Aantal punten: 16 Puntenverdeling: 2 punten voor elke correcte soort gegevens; maximaal 6 punten. 2 punten voor elk correct functioneel gebied; maximaal 6 punten. 4 punten voor een juiste en volledige omschrijving van optimalisering. 9. Mogelijke risico s (de student moet er 3 noemen): Transactie- en creditcardgegevens worden tijdens het verzenden opgepikt NCOI Opleidingsgroep 5

6 Creditcardgegevens van de klant worden van de server van de handelaar gedownload De klant is niet wie hij zegt te zijn Illegale toegang tot klant- en betalingsgegevens door het omzeilen van authenticatieregels of door phishing Chaffey, Dave, E-business en e-commerce (2011), hfdst. 11, p Aantal punten: 9 Puntenverdeling: 3 punten per correct benoemd risico. NB het gaat alleen om risico's die met de betaling samenhangen. 10. SSL (Secure Sockets Layer) en TLS (Transport Layer Security) zijn: Encryptie-protocollen (coderingstechnieken) voor het versleutelen van Gegevens die via internet tussen browser en server worden verzonden; Door authenticatie ontstaat een privéverbinding, die niet te onderscheppen is. SSL en TLS voorkomen dat transactie- en betalingsgegevens worden opgepikt door derden, of dat de klant verkeerd geauthentiseerd wordt. Chaffey, Dave, E-business en e-commerce (2011), hfdst. 11, p. 483 Aantal punten: 5 Puntenverdeling: 1 punt voor het benoemen van punt (1). 1 punt voor het benoemen van punt (2). 1 punt voor het benoemen van punt (3). 2 punten voor het benoemen van punt (4). In totaal maximaal 5 punten. NB: Chaffey benoemt alleen SSL, maar het is goed mogelijk dat de kandidaat bekend is met de actuelere en betrouwbaardere TLS-techniek, die SSL feitelijk vervangt als standaard. 6 NCOI Opleidingsgroep

7 Eindcijferberekening Maximaal aantal te behalen punten: 100 punten Let op: conform artikel 32 van het examenreglement worden de eindcijfers op een decimaal nauwkeurig gewaardeerd. Hierbij wordt niet afgerond, maar afgebroken. Voorbeeld: 5,45 -> 5,4 5,49 -> 5,4 5,52 -> 5,5 5,59 -> 5,5 NCOI Opleidingsgroep 7

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Case: El Capsones (100 punten) 1. Antwoord: dimensie proces (4 punten) Motivatie: Handleiding positie en ambitie bepalen, Bijlage 2, p. 5.

Case: El Capsones (100 punten) 1. Antwoord: dimensie proces (4 punten) Motivatie: Handleiding positie en ambitie bepalen, Bijlage 2, p. 5. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Dorr, D.C. (2009). Presteren met processen. Deventer: Kluwer.

Nadere informatie

Enorm besparen op factureren

Enorm besparen op factureren Enorm besparen op factureren Accounting Plaza levert e-invoicing als dienst Talloze bedrijven factureren en betalen nog handmatig. Automatiseren van deze processen levert grote besparingen op. Accounting

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 02 - april 2014 ICTRecht in de praktijk Consumentenwetgeving: wat gaat er veranderen? Verwarring met digitale handtekeningen Cloudsourcing: outsourcing in de cloud De curator krijgt recht op toegang tot

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

Medewerkers in de detailhandel in 2020

Medewerkers in de detailhandel in 2020 Medewerkers in de detailhandel in 2020 2 Medewerkers in de detailhandel in 2020 Medewerkers in de detailhandel in 2020 2020 lijkt misschien nog ver weg, maar de tijd gaat snel. Deze brochure beschrijft

Nadere informatie

Mobiele telefoon als betaalmiddel. Een advies- en onderzoeksrapport van mogelijkheden en bedreigingen

Mobiele telefoon als betaalmiddel. Een advies- en onderzoeksrapport van mogelijkheden en bedreigingen Mobiele telefoon als betaalmiddel Een advies- en onderzoeksrapport van mogelijkheden en bedreigingen Mirko van Ede( 9902236) Nijmeegs Instituut voor Informatica en Informatiekunde Radboud Universiteit

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team:

ADVIES RAPPORT Opdrachtgevers: Bestandsnaam: Project: Versie: Auteurs: Datum: Team: ADVIES RAPPORT Project: Outfit4You Opdrachtgevers: Creativity & Business: Marco Duinkerken Dirk Jan de Graaf Bestandsnaam: Adviesrapport Project Outfit4You.docx Project: Outfit4You Versie: 1.0 Auteurs:

Nadere informatie

Dit is versie 3.0 van dit rapport.

Dit is versie 3.0 van dit rapport. Dit is versie 3.0 van dit rapport. Download de nieuwste versie van dit rapport op http://www.winst.nl/ Disclaimer: Bij het samenstellen van dit rapport is de grootste zorg besteed aan de juistheid van

Nadere informatie

Samen Online Ondernemen Startersgids

Samen Online Ondernemen Startersgids Samen Online Ondernemen Startersgids Google Adwords voor Ondernemers Editie 2015 Index Index... 1 1. Hoe past Google AdWords binnen mijn marketingstrategie?... 2 1.1 Het bepalen van een goede AdWords-strategie...

Nadere informatie

Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties

Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties Zorgondernemer met de wind in de rug van internet Wat internet kan betekenen voor de concurrentiepositie van zorgorganisaties Is internet een orkaan, windkracht 10 of een zacht briesje? Of is het een kracht

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie floreren. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. Ze financieren

Nadere informatie

Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving

Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving Haal meer uit ecommerce dankzij een superieure klantbeleving Creëer een unieke Customer Experience met Predictive Analytics. Inhoud Inleiding... pag. 3 Ontwikkelingen en tips... pag. 4 Tips voor het bepalen

Nadere informatie

Energieprijsvergelijkers 2010

Energieprijsvergelijkers 2010 Energieprijsvergelijkers 2010 Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas Den Haag, INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...2 1.1. Aanpak...2 1.2. Resultaten onderzoek...2 1.3.

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

Voorraadbeheer in Bricks & Clicks

Voorraadbeheer in Bricks & Clicks Voorraadbeheer in Bricks & Clicks Hoe kan er een betrouwbaar voorraadbeheer systeem gerealiseerd worden waarmee de tijd die medewerkers besteden aan het op peil houden van de voorraad wordt gehalveerd

Nadere informatie

Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk

Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk - Governance op IT-dienstverlening uit de cloud Door Lex Scholten en Frank van Outvorst Gepubliceerd in Keynotes 04, winter 2013 (Uitgeverij TIEM, Baarn)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Sourcing model op basis van cloud computing

Sourcing model op basis van cloud computing Sourcing model op basis van cloud computing Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Je kunt een Data Flow Diagram (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven.

Je kunt een Data Flow Diagram (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven. HOOFDSTUK 2 Module 2 - Schematechnieken en databases 2.1 Inleiding Wat is een? Je kunt een (DFD) gebruiken om gegevensstromen op een grafische wijze weer te geven. Een DFD geeft een beperkte weergave van

Nadere informatie