Schaken met de WWZ. Wet Aanpak Schijnconstructies en andere wetenswaardigheden in de WWZ. 2 juni 2015 mr. Mareine Callemijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schaken met de WWZ. Wet Aanpak Schijnconstructies en andere wetenswaardigheden in de WWZ. 2 juni 2015 mr. Mareine Callemijn"

Transcriptie

1 Schaken met de WWZ Wet Aanpak Schijnconstructies en andere wetenswaardigheden in de WWZ 2 juni 2015 mr. Mareine Callemijn 1

2 Volkskrant 23 maart

3 Schijnconstructies Constructies, al dan niet grensoverschrijdend, waarmee werkgevers de randen van de wet opzoeken of er ook overheen gaan Oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden 3

4 Constructies? Contract voor bepaalde of onbepaalde tijd? > AO voor onbepaalde tijd na AO bepaalde tijd & beëindigingsovereenkomst > AO bij doorstarter na faillissement > AO met payrollbedrijf na AO bepaalde tijd > AO bepaalde tijd bij andere vennootschap (concern) na 3 AO bepaalde tijd 4

5 Transitievergoeding nota van wijziging Uitstel transitievergoeding bij garantie nieuwe AO met tussentijds opzegbeding uiterlijk na 6 maanden Overgangsrecht opvolgende arbeidsovereenkomsten 3 x 2 x 6 Voor bepalen recht op en hoogte van TV tellen AO die zijn geëindigd vóór 1 juli 2012 en elkaar met tussenpozen van > 3 maanden hebben opgevolgd niet mee 5

6 Bestrijden van schijnconstructies Wet Werk en Zekerheid 1 januari/1 juli 2015 Wet Aanpak Schijnconstructies 1 juli 2015 (?) Wijziging ontslagbesluit inzake opzegging van de arbeidsverhouding van een payrollwerknemer 1 januari 2015 Alternatief voor VAR/BGL 1 januari 2016 (?) 6

7 Wet Aanpak Schijnconstructies Verplichte girale uitbetaling minimumloon zonder inhouding of verrekening Verplichte betaling van vakantiebijslag Transparante en gespecificeerde loonstrook (civielrechtelijke) Ketenaansprakelijkheid voor loon Openbaarmaking van inspectiegegevens 7

8 Wijzigingen worden aangebracht in: Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek WAADI Wet Arbeid Vreemdelingen Arbeidsomstandighedenwet Arbeidstijdenwet 8

9 Wet Minimumloon Transparante loonstrook Girale loonuitbetaling van het minimumloon Minimumloon AOW-leeftijd Verrekeningen en inhoudingen niet meer toegestaan op het minimumloon (uitzondering voorschot) 9

10 Ketenaansprakelijkheid voor loon Artikel 7:616a BW (nieuw) Werkgever en opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk Voor verschuldigde loon van werknemer Indien arbeid wordt verricht in dienst van werkgever Ter uitvoering van overeenkomst van opdracht of aanneming van werk 10

11 Ketenaansprakelijkheid voor loon Artikel 7:692 BW Hoofdelijke aansprakelijkheid opdrachtgever voor voldoening minimumloon en vakantiebijslag aan uitzendkrachten komt te vervallen (veel) beperktere reikwijdte Niet van toepassing op natuurlijke personen 11

12 Ketenaansprakelijkheid voor loon Artikel 7:616b BW (nieuw) Indien vordering artikel 7:616a BW niet is geslaagd kan werknemer de hogere opdrachtgever aansprakelijk stellen voor verschuldigd loon 12

13 Ketenaansprakelijkheid voor loon Aansprakelijkheid hoofdopdrachtgever indien deze door werknemer van vordering in kennis is gesteld en na één jaar van pogingen om lagere opdrachtgever(s) aansprakelijk te stellen deze niet zijn geslaagd 13

14 Ketenaansprakelijkheid voor loon Versnelde vordering Vordering hoofdopdrachtgever kan zelfs al na zes maanden ingesteld worden indien gedurende drie opeenvolgende maanden: Minder dan de helft van het loon, of Minder dan 70% van het minimumloon is voldaan Informatieplicht werknemer 14

15 Ketenaansprakelijkheid voor loon Niet verwijtbaar Opdrachtgever is niet aansprakelijk indien hij in rechte aannemelijk kan maken dat hem, gelet op de omstandigheden van het geval, niet verweten kan worden dat het loon niet is voldaan 15

16 Ketenaansprakelijkheid voor loon Maatregelen Certificaat of keurmerk Verantwoordelijke opdrachtverlening en/of aanbesteding Contractuele bepalingen Adequaat optreden bij duidelijke misstanden 16

17 Ketenaansprakelijkheid voor loon Artikel 7:616c BW (nieuw) Indien de arbeid in Nederland wordt verricht zijn de ketenbepalingen van toepassing, ongeacht het recht dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomst, de overeenkomst van opdracht of van aanneming van werk Dwingend recht 17

18 Openbaarmaking inspectiegegevens openbaarmaking van inspectieresultaten in het kader van het nalevingstoezicht op de arbeidswetten, met vermelding van naam en toenaam bedrijven Bevorderen naleving wetten Legitimering van handelen toezichthouders Transparantie over wijze waarop toezicht plaatsvindt Informeren en waarschuwen van derden 18

19 Openbaarmaking inspectiegegevens Inbreuk op artikel 8 EVRM recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer Gerechtvaardigd door belang van openbaarmaking en bescherming van de gezondheid en goede zeden Gegevens worden openbaar na definitieve afronding onderzoek, zienswijze belanghebbende en na termijn instellen voorlopige voorziening 19

20 Contracting Zuivere contracting Aanneming van werk door een contractingbedrijf, waarbij Het werk door de eigen werknemers wordt verricht Onder toezicht en leiding van eigen werknemers Géén uitzendovereenkomst en WAADI niet van toepassing 20

21 Contracting Arrest Hof Den Bosch 21 oktober 2014 (Qatro) Champignonteelt uitbesteed aan Qatro, uitgevoerd door voornamelijk Poolse werknemers Stichting Naleving cao voor Uitzendkrachten stelt dat sprake is van uitzending en dat Qatro onder ABU-cao valt loonvordering 21

22 Contracting Hof: Aannemingsovereenkomst getuigt van elementen die tot doel hebben het uitzendkarakter tussen Qatro en werknemers weg te nemen. Niet de tekst van contract is bepalend, maar feitelijke situatie. Het dwingend (uitzend)recht kan immers niet door een contract opzij gezet worden Toezicht en leiding is aan Qatro uitbesteed, zodat champignonpluk geacht moet worden uitgevoerd in opdracht en onder leiding van Worldchamp Relatie Qatro en champignonplukkers is uitzendovereenkomst 22

23 Payroll Beleidsregels ontslagtaak UWV gewijzigd 1 januari 2015 omstandigheden opdrachtgever bepalend WWZ per 1 juli 2015 afspiegeling gewijzigd: payrollwerknemer meenemen 23

24 TIPS Maak zorgvuldige afspraken met opdrachtnemers over correcte loonbetaling van hun personeel Controleer of de gehanteerde loonstrook nog voldoet aan de nieuwe eisen Zoek aansluiting bij gecertificeerde organisaties en bedrijven Bij contracting dienen lopende opdrachten te worden geïnventariseerd: per 1 juli geldt ook hier de ketenaansprakelijkheid. 24

wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Inleiding

wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Inleiding ARTIKEL 68 Payrolling: wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Mr. dr. J.P.H. Zwemmer * Payrolling is een betrekkelijk nieuwe vorm

Nadere informatie

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V.

CAO. voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. CAO voor Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. 1 april 2012 tot en met 30 juni 2016 Inhoud Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten

Wet Werk en Zekerheid. wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Wet Werk en Zekerheid wijzigingen voor eigen personeel en uitzendkrachten Inhoudsopgave Ketenbepaling 4 Onderbrekingstermijnen 5 Aanzegtermijn 6 Proeftijd 6 Concurrentiebeding 7 Oproepcontracten 7 Regatlieregel

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave januari 2012 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave januari 2012 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 24 november 2014 Wet Werk en Zekerheid Artikel uit Leo informeert november 2014 Op 10 juni 2014 is de omvangrijke Wet werk en zekerheid aangenomen door de Eerste Kamer. Met de gevolgen van deze wet krijgen

Nadere informatie

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen

De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015. De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen De nieuwe arbeidswetgeving 23 april 2015 De belangrijkste wijzigingen op hoofdlijnen Arbeidsrecht De door de overheid vastgestelde regels betreffende arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers.

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JANUARI 2014 31 MEI 2014 1e druk: maart

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014

Nadere informatie

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen

CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 >>> Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen CAO VOOR UITZENDKRACHTEN 1 JUNI 2014 31 MEI 2019 1e druk: juni 2014 2 CAO VOOR UITZENDKRACHTEN

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services

Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Bijzondere voorwaarden Start People Payroll Services Inhoud Toelichting op de bijzondere voorwaarden 2 Toelichting bij Deel A (Inleiding) en Deel E (Algemene bepalingen) 2 Toelichting bij Deel B (Terbeschikkingstelling

Nadere informatie

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten

Inhoud. - NBBU-cao voor Uitzendkrachten. - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten Inhoud - NBBU-cao voor Uitzendkrachten - Aanvullende bepalingen Slager Industriële Dienstverlening BV bij de NBBU-cao voor Uitzendkrachten C A O V O O R U I T Z E N D K R A C H T E N 1 J U N I 2 0 1 4-3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 e druk: januari 2010 2 e druk: maart 2011 Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten en arbeidsbemiddeling van de Nederlandse Bond van Bemiddelings-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID SPECIAL WET WERK EN ZEKERHEID Voorwoord Voor alle werkgevers dus ook voor u als watersportondernemer gaat er veel veranderen op het gebied van personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid gaat in op 1 juli

Nadere informatie

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS

DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS DE NIEUWE FLEX- EN ONTSLAGREGELS 9 december 2014 Maarten van Gelderen Van Gelderen Arbeidsrechtadvocaten Programma 19.30 20.30 uur Flexibele arbeidscontracten 20.45 21.45 uur Het nieuwe ontslagrecht Blok

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht?

Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? Auteur: Michelle Maaijen a r b e i d s r e c h t Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? De onderneming die uitzendkrachten inleent (inlener), kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP

DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP DE WET WERK EN ZEKERHEID IN EEN NOTENDOP 1. PROEFTIJD 4 Wat verandert er vanaf 1 januari 2015?... 4 Wat te doen na 1 januari 2015?... 4 2. CONCURRENTIEBEDING 4 Wat is een concurrentiebeding?... 4 Wat verandert

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de NBBU (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht HR Seminar van 19 mei 2015

Actualiteiten arbeidsrecht HR Seminar van 19 mei 2015 Actualiteiten arbeidsrecht HR Seminar van 19 mei 2015 Overzicht actualiteiten arbeidsrecht 1. Wijzigingen verlofregelingen per 1 januari 2015 en 1 juli 2015 2. Flexibel werken 3. Wet Huis voor klokkenluiders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services

Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Algemene Voorwaarden Start People Payroll Services Inhoudsopgave Toelichting op de algemene voorwaarden 2 Algemene voorwaarden 4 Deel A: Inleiding 4 Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden 4 Deel

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

Whitepaper Wet werk en zekerheid

Whitepaper Wet werk en zekerheid Whitepaper Wet werk en zekerheid Als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid staat u als directeur of bestuur een aantal ingrijpende veranderingen te wachten, onder meer ten aanzien van het ontslagrecht, sociale

Nadere informatie