Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt?"

Transcriptie

1 Payrollconstructie - en andere driehoeksrelaties - doorgeprikt? Stand van zaken wetgeving en jurisprudentie 16 januari 2014 Iris Hoen

2 Inleiding 1. Payrolling 2. Relatie tussen payrollonderneming en werknemer 3. Artikel 7:610 lid 1 BW 4. Schuivende panelen 5. Invloed Albron-arrest op kwalificatie payrollconstructie 6. Einde fenomeen alphahulp? 7. Nieuw wettelijk kader 8. Gevolgen voor de onderwijssector 9. Introductie van de ZZP-er? 10. Doek gevallen voor docent als ZZP-er?

3 1. Payrolling Niet omschreven in de wet Outsourcing van juridisch werkgeverschap Op basis van overeenkomst van opdracht

4 2. Relatie tussen payrollonderneming en werknemer Uitzendovereenkomst? o Vereniging van Payrollondernemingen o Conclusie advocaat-generaal bij arrest Hoge Raad (HR , BO5801, JAR 2011/21) o Beleidsregels UWV

5 2. Relatie tussen payrollonderneming en werknemer (vervolg) Arbeidsovereenkomst? o Sinds HR 5 april 2002 (ABN AMRI/[ ]): contractuele leer: sprake van arbeidsovereenkomst indien partijen zich uitdrukkelijk jegens elkaar hebben verbonden o Gevolgd door lagere rechtspraak o Zwemmer: contractuele leer verhoudt zich niet tot het in artikel 7:610 BW bepaalde

6 3. Artikel 7:610 lid 1 BW waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten Belangrijkste element: in dienst van o Impliceert aanwezigheid van een gezagsverhouding o Onderscheidende element van andere overeenkomst waarbij tegen betaling arbeid wordt verricht

7 4. Schuivende panelen Lagere rechtspraak verlaat contractuele leer o Introductie begrip feitelijk werkgeverschap vs formeel werkgeverschap (Ktr Leeuwarden, 12 oktober 2012) o Getekende overeenkomst niet doorslaggevend (Ktr Rotterdam, 20 december 2012), door gekozen constructie moet worden heengekeken

8 4. Schuivende panelen (vervolg) o Niet-ontvankelijkheidsverklaring payrollonderneming in ontbindingsverzoek (Rb Oost-Nederland, 21 maart 2013/4 april 2013) o Hoofdelijke aansprakelijkheid formele en materiële werkgever voor werkgeversverplichtingen (Rb Oost- Nederland, 13 mei 2013)

9 5. Invloed Albron-arrest op kwalificatie payrollconstructie Albron-arrest zet ook streep door contractuele leer van Hoge Raad (HvJ, 21 oktober 2010 en HR 8 april 2013) Ter bescherming van werknemers behoort door de arbeidsrechtelijke constructie te worden heengekeken Deze uitspraak werd toegepast door Rb Den Haag (26 juni 2013) op payrollovereenkomst Feitelijk werkgeverschap doorslaggevend Contractuele arbeidsrelatie heeft geen zelfstandige betekenis

10 6. Einde fenomeen alphahulp? Alphahulp in dienst bij thuiszorgorganisatie en niet bij zorgvragende, Hof Leeuwarden-Arnhem, 5 november 2013 Niet de zorgbehoevenden, maar de thuiszorgonderneming dient het loon bij ziekte door te betalen

11 6. Einde fenomeen alphahulp? (vervolg) Verhouding tussen werkneemster en Beeuwkes is gelet op alle omstandigheden van het geval te kwalificeren als een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW Enige instructiebevoegdheid thuiszorgorganisatie Verhouding tussen alfahulp en cliënt voor het overgrote deel (tevoren) is vastgelegd in door thuiszorgorganisatie opgestelde contracten Een voortdurende inhoudelijke en administratieve betrokkenheid bij de door de alfahulp verrichte werkzaamheden

12 6. Einde fenomeen alphahulp? (vervolg) Hoogte van het loon wordt bepaald in de verhouding tussen de alfahulpen en thuiszorgorganisatie Loonbetaling vindt in overwegende mate (feitelijk) door thuiszorgorganisatie plaats Deze betaling heeft slechts een verwijderd en indirect verband heeft met de afdracht van de eigen bijdrage van cliënten aan het CAK Dat instructiebevoegdheid van cliënten aan de alphahulp bestaat doet aan het voorgaande niet af

13 In gelijke zin oordeelt Ktr Amsterdam in Stichting Leerorkest-docent vioolorkest: Mate waarin instructiebevoegdheid van belang is hangt af van de aard van de werkzaamheden Benaming van de overeenkomst is niet doorslaggevend

14 Wel: Bestaan van gezagsverhouding Hetgeen partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond De wijze waarop aan de overeenkomst uitvoering is gegeven

15 7. Nieuw wettelijk kader? Aankondiging Asscher in voorjaarsakkoord: o Nieuwe wetgeving om oneigenlijk gebruik van inleenconstructies te voorkomen o Afschaffing bijzondere beleidsregels UWV inzake payrolling Toelichting Wetsvoorstel Wet en Zekerheid hoofdstuk 2: o Signaleert oneigenlijk gebruik van flexrelaties o Kabinet en sociale partners willen oneigenlijk gebruik driehoeksrelaties tegengaan

16 7. Nieuw wettelijk kader (vervolg) Hoofdstuk 2 van de toelichting: afgesproken is dat: de relaties in alle gevallen transparant zullen worden gemaakt, zodat er geen misverstand zal bestaan over de positie van de werknemer. daarnaast worden ontslagregels die nu voor payrolling gelden zodanig aangepast dat de payrollwerknemer werkzaam bij de inlener dezelfde bescherming krijgt als de eigen werknemer bij inlener. Wetsvoorstel bevat echter hierover geen concrete bepalingen

17 8. Gevolgen voor de onderwijssector Gewijzigde rechtspositie payrollwerknemer geldt ook voor werk nemers in personeelsstichtingen en personeels-b.v. s Sector dient ermee rekening te houden dat ook deze werknemers geacht worden in dienst te zijn bij de onderwijsinstelling en niet bij de payrollonderneming Dit heeft direct gevolgen bij: o o o Reorganisatie en afvloeiing (afspiegeling over totaal werknemersbestand, toepassing van regels bij overgang van onderneming) Fusie met ander schoolbestuur Toepassing cao, BBWO, BZA, ABP reglement

18 9. Introductie van de ZZP-er? In aanvulling op het wetsvoorstel Wet en Zekerheid Plan van Aanpak schijnconstructies Doel: terugdringen van schijnzelfstandigheid Instrumenten: o Rechtsvermoeden bestaan van arbeidsovereenkomst o Verbetering toegang tot de rechter o Aanscherping wettelijk kader om beter onderscheid te maken tussen werknemerschap en zelfstandig ondernemerschap Wordt vervolgd door sociale partners

19 10. Doek gevallen voor docent als ZZP-er? Belastingdienst speurt schijnconstructies in het onderwijs actief op, met name gericht op ZZP-ers Met ingang van 2015 geen VAR voor werkzaamheden als lesgeven, begeleiden van studenten of educatie (bron: Vereniging Hoge scholen) Belastingdienst: docent is geen vrij ondernemer die zelf bepaalt wanneer en hoe hij zijn opdracht uitvoert, want wordt ingeroosterd en moet zich houden aan het onderwijsprogramma en is dus geen opdrachtnemer, maar een pseudo-werknemer

20 mw. Wille Donker advocaten Leidse Schouw AE Postbus AJ Alphen aan den Rijn T +31 (0) (secretaresse) F +31 (0) E

wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Inleiding

wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Inleiding ARTIKEL 68 Payrolling: wie is de werkgever en welke verplichtingen hebben het payroubedrijf en de opdrachtgever jegens de werknemer? Mr. dr. J.P.H. Zwemmer * Payrolling is een betrekkelijk nieuwe vorm

Nadere informatie

Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging.

Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging. Payrolling een arbeidsrelatie met kansen en bedreigingen op een arbeidsmarkt in beweging. Coraline Noordzij Studentnr: 838128892 maart 2014 Samenvatting De afgelopen decennia is vanuit werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Tot slot, de Stichting is altijd bereid om dit advies in een gesprek toe te lichten.

Tot slot, de Stichting is altijd bereid om dit advies in een gesprek toe te lichten. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de heer H.G.J. Kamp Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Den Haag : 11 mei 2012 Ons kenmerk : S.A.12.028.36 JM/JS Uw kenmerk : Betreft : Visie Stichting

Nadere informatie

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 Payrolling, Geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer Publicatie JAR 2012 afl.16

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33286 25 november 2014 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276,

Nadere informatie

De Payrollovereenkomst

De Payrollovereenkomst 2014 De Payrollovereenkomst De zoektocht naar de werkgever binnen de payrollconstructie D Afstudeerscriptie HBO Rechten Auteur: mevr. L. (Laila) Alkadiri Studentnummer: 2044006 Afstudeerorganisatie: FNV

Nadere informatie

Positie van de medisch specialist in MSB

Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 wordt de financiering van ziekenhuizen ingrijpend gewijzigd. Door invoering

Nadere informatie

Payrolling: over duiding en verbinding

Payrolling: over duiding en verbinding verdieping Ars Aequi december 2013 907 Payrolling: over duiding en verbinding Leonard Verburg* * Prof.mr. L.G. Verburg is hoogleraar arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 1 Notitie Perspectief

Nadere informatie

Payrolling: over duiding en verbinding

Payrolling: over duiding en verbinding verdieping Ars Aequi december 2013 907 Payrolling: over duiding en verbinding Leonard Verburg* * Prof.mr. L.G. Verburg is hoogleraar arbeidsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 1 Notitie Perspectief

Nadere informatie

I Arbeidsrecht «JÏN» Jurisprudentie in Nederland februari 2013, afl. 1

I Arbeidsrecht «JÏN» Jurisprudentie in Nederland februari 2013, afl. 1 I Arbeidsrecht «JÏN» Jurisprudentie in Nederland februari 2013, afl. 1 Kantonrechter Rotterdam 21 december 2012, nr. 13915112 VZ VERZ 12-8983 (mr. Lubberdink) Noot J.P.H. Zwemmer, Payrolling. Werkgeverschap.

Nadere informatie

Reactie van Tentoo op recente jurisprudentie over payrolling

Reactie van Tentoo op recente jurisprudentie over payrolling Reactie van Tentoo op recente jurisprudentie over payrolling In de media verschijnen de laatste tijd enkele kritische berichten over payrolling. Als langst bestaande payroll-bedrijf van Nederland geeft

Nadere informatie

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!"

Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?! Workshop flexibiliteit in het arbeidsrecht 19 september 2013 Hoe flexibel is flexibel?!" Mr. G.W. (Geert) Rouwet sectie arbeidsrecht 1 2 Agenda 1. inleiding 2. feiten en ontwikkelingen 3. actualiteiten

Nadere informatie

De inzet van vervangers in het onderwijs wijzigt na 1 juli 2015

De inzet van vervangers in het onderwijs wijzigt na 1 juli 2015 De inzet van vervangers in het onderwijs wijzigt na 1 juli 2015 Door: Annet Kik en René Tromp, HRM-adviseurs VGS Per 1 juli 2015 wijzigt als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid de zogenaamde ketenregeling

Nadere informatie

Enkele recente ontwikkelingen inzake overgang van een onderneming

Enkele recente ontwikkelingen inzake overgang van een onderneming Enkele recente ontwikkelingen inzake overgang van een onderneming 1 Inleiding Ingevolge richtlijn 2001/23/EG 1 (hierna: de richtlijn) worden de rechten van werknemers beschermd bij overgang van een onderneming.

Nadere informatie

Informatie en privacy bij overgang van onderneming

Informatie en privacy bij overgang van onderneming Informatie en privacy bij overgang van onderneming Mr. E. Knipschild en mr. I.J. de Laat De Hoge Raad heeft recentelijk een arrest gewezen waarin de omvang van de informatieverplichting aan werknemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Albron/Roest All s well that ends well

Albron/Roest All s well that ends well ARTIKELEN WETENSCHAP 1 Inleiding Risicokanalisering binnen concerns heeft geleid tot het succes van het concern als juridisch vehikel. Ondanks invloeden van het mededingingsrecht 1 en het financiele recht

Nadere informatie

Commentaar rechtspraak arbeidsrecht. AR Updates 2009/2010. A.R. Houweling (red.)

Commentaar rechtspraak arbeidsrecht. AR Updates 2009/2010. A.R. Houweling (red.) Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2009/2010 A.R. Houweling (red.) Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2009/2010 Commentaar rechtspraak arbeidsrecht AR Updates 2009/2010 R.M. Beltzer

Nadere informatie

Goed werknemerschap en employability

Goed werknemerschap en employability deel 1 27-03-2008 11:08 Pagina 85 Feitelijk is artikel 7:611 BW, binnen de gelaagde structuur van het BW, te bezien als uitwerking van de redelijkheid en billijk Goed werknemerschap en mr. E.L.P. Werner*

Nadere informatie

WET WERK EN ZEKERHEID

WET WERK EN ZEKERHEID WET WERK EN ZEKERHEID Overzicht van een aantal wijzigingen in het arbeidsrecht ten gevolge van de Wet werk en zekerheid Dit overzicht is met zorg opgesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid

Nadere informatie

De Vrije werker en het Arbeidsrecht

De Vrije werker en het Arbeidsrecht De Vrije werker en het Arbeidsrecht De arbeidsrechtelijke status van vrije werkers inleiding In elke organisatie, van ZZP'er tot multinational, komt het voor dat er werkzaamheden moeten worden verricht

Nadere informatie

Schaken met de WWZ. Wet Aanpak Schijnconstructies en andere wetenswaardigheden in de WWZ. 2 juni 2015 mr. Mareine Callemijn

Schaken met de WWZ. Wet Aanpak Schijnconstructies en andere wetenswaardigheden in de WWZ. 2 juni 2015 mr. Mareine Callemijn Schaken met de WWZ Wet Aanpak Schijnconstructies en andere wetenswaardigheden in de WWZ 2 juni 2015 mr. Mareine Callemijn 1 Volkskrant 23 maart 2015 2 Schijnconstructies Constructies, al dan niet grensoverschrijdend,

Nadere informatie

De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt

De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt HR 23 maart 2012 De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt Sinds de invoering van art. 7:658 lid 4 BW bestaat er onduidelijkheid in de rechtspraak en literatuur over de vraag of een zzp er

Nadere informatie

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi

Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi EUROPEES EN INTERNATIONAAL Het concurrentiebeding en het belemmeringsverbod van art. 9a Waadi MR. DRS. M.C. VAN KOPPEN 1 Met ingang van 27 april 2012 is ter implementatie van Richtlijn 2008/104/EG betreffende

Nadere informatie

Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat over bij uitbesteding activiteiten concernonderdeel

Intra-concern gedetacheerde werknemer gaat over bij uitbesteding activiteiten concernonderdeel Arbeidsrecht november 2010 Voorwoord Op 21 oktober jl. heeft het Europese Hof van Justitie een belangrijk arrest gewezen in het kader van uitbesteding van activiteiten. Deze uitspraak laat een belangrijke

Nadere informatie

Wwz: wat moet u weten!

Wwz: wat moet u weten! Wwz: wat moet u weten! De Wet werk en zekerheid (Wwz) is in werking getreden op 1 januari 2015 en geldt uitsluitend voor het bijzonder onderwijs. Een aantal wijzigingen is al in werking getreden. De belangrijkste

Nadere informatie

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013

Bouwend Nederland Handleiding WKa 2013 Uitgave oktober 2013 Disclaimer Deze handleiding is mede tot stand gekomen door de vaktechnische ondersteuning van Mazars accountants, belastingadviseurs en management consultants. Hoewel Bouwend Nederland

Nadere informatie

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever?

De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? De zwakste schakel van artikel 7:658 lid 4 BW: de zzp er of de opdrachtgever? Een onderzoek in welke omstandigheden een zzp er bescherming krijgt van artikel 7:658 lid 4 BW als hij schade heeft opgelopen

Nadere informatie

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave juni 2013

VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling. van Payroll Ondernemingen. Uitgave juni 2013 VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling voor Werknemers van Payroll Ondernemingen Uitgave juni 2013 VPO Arbeidsvoorwaardenregeling VPO voor Postbus Werknemers 144 van 1170 Payroll AC Ondernemingen Badhoevedorp

Nadere informatie

358. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende risico s

358. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende risico s ONTSLAG 358. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer en de daarbij behorende risico s MR. A.A. STEKELENBURG EN MR. M. BOUIGA Arbeidsongeschikte werknemers genieten betere ontslagbescherming

Nadere informatie