TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 Telefonische Hulpdienst Utrecht Jaarverslag

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord..pag. 3 Inleiding... pag. 4 organisatie pag. 4 de Telefonische Hulpdienst Utrecht in Utrecht pag. 5 de Telefonische Hulpdienst Utrecht als onderzoeker pag. 6 conclusie pag. 7 Wie we zijn.pag. 8 missie en visie pag. 8 doelstelling en werkwijze pag. 9 doelgroep pag. 9 producten pag. 10 De Telefoon.. pag. 11 Voor wie waren we er? pag. 11 aantallen pag. 11 wie belden ons? pag. 13 waarover gingen de gesprekken? pag. 15 Chat..pag. 16 afstemming vraag en aanbod pag. 16 Vrijwilligers..pag. 17 Vrijwilligers Vertegenwoordiging pag. 17 met hoeveel waren we? pag. 17 overzicht vrijwilligersgroep pag. 18 training, begeleiding, scholing pag. 19 Bestuur en staf.pag. 20 externe contacten.pag. 20 Gemeente Utrecht pag. 20 Samenwerken in overleggen pag. 20 Samenwerken en uitvoeren pag. 21 Telefonische Hulpdienst Utrecht... pag. 22 Colofon.. pag. 23 Bijlage 1: fondsen en donateurs pag. 24 Bijlage 2: jaarrekening en toelichting pag. 25 2

3 VOORWOORD De beller verslikt zich in zijn tranen, hij is wanhopig en zegt: ik wil er geen eind aan maken, ik wil alleen maar niet meer zo eenzaam zijn, ik wil iemand om mee te praten.. Ik ben blij dat ik er even voor hem kan zijn Volgens het oorlogsrecht heb ik het recht om te doden, zegt de beller. Ik schrik, hij blijkt een veteraan te zijn met grote problemen Een regelmatige beller: ik wil absoluut niet weer gaan drinken, maar wil het zo graag wel. Ik bel je even, om over dat moeilijke punt te komen... We praten wat en maken plannen wat ze de rest van de dag kan doen Of ik even tijd heb voor een praatje? Ze heeft vandaag nog niemand gesproken. We praten over het mooie weer, straks komt de thuiszorg nog Zomaar wat citaten uit gespreksverslagen, bijna 2 maal per uur wordt er een gesprek gevoerd, alle uren van de dag, alle dagen van het jaar. Het aantal mensen dat zich maar moeilijk staande houdt, lijkt toe te nemen. Het aantal crisissen en calamiteiten lijkt toe te nemen. Voor ons betekent dat, dat de zorg voor onze vrijwilligers ook toeneemt: goede scholing, begeleiding en ondersteuning zijn onontbeerlijk. In 2013 waren 90 mannen en vrouwen weer bereid om dag en nacht klaar te zitten aan de telefoon of chat: om er te zijn voor wie hen op dat moment ook maar nodig had. Over hun werk in 2013, en over de Telefonische Hulpdienst Utrecht, kunt u lezen in dit jaarverslag. M.A. Saat-Kuijer, Directeur Drs. H.M.H. Satijn, Bestuursvoorzitter 3

4 De vrijwilligers van de Telefonische Hulpdienst Utrecht zijn er, 24 uur per dag. Beller vraagt of ze 'even mag zeuren'. Dat mag van mij en ze gooit er een paar frustraties uit, die er allemaal op neer komen dat ze ervan baalt dat ze alleen is. Ik ga er een beetje op in, maar probeer het vooral licht te houden. We maken wat grapjes en lachen er allebei hard om. Als ze het gesprek beëindigt, zegt ze dat ze er weer even tegenaan kan. (uit het verslag van een vrijwilliger) INLEIDING Al 37 jaar zijn de vrijwilligers van de Telefonische Hulpdienst Utrecht er. Ze zijn er voor de bellers en de chatters, voor al die mensen die behoefte hebben aan contact, aan een gesprek, een luisterend oor, een meedenkend medemens of een woord van troost of ondersteuning. Anoniem, vertrouwelijk, gratis en 24 uur per dag kan er worden gebeld: de Telefonische Hulpdienst Utrecht is een collectieve voorziening die hoge kwaliteit dienstverlening biedt, zonder drempel, voor iedereen. De dienstverlening is gericht op het behouden en vergroten van de eigen kracht van de beller of chatter. Het is de beller of chatter die het initiatief neemt en het is de beller of chatter die leidend is in het contact. De gesprekken zelf zijn niet heel erg veranderd door de jaren heen, maar de wereld waarbinnen de organisatie opereert is dat wel. De organisatie Vanaf 2007 heeft de Telefonische Hulpdienst Utrecht zich gericht op de ontwikkelingen binnen de gemeente Utrecht: de WMO, de Civil Society, de vormgeving van Vernieuwend Welzijn, Meedoen naar Vermogen. De Telefonische Hulpdienst Utrecht participeerde in veel bijeenkomsten, overleggen en symposia over de vormgeving en uitvoering van de WMO in Utrecht. Ook schoven wij aan bij wijkprojecten (Als meedoen niet lukt) en verzorgden we presentaties (o.a. voor medewerkers Ouderenwerk Binnenstad). Van een wat naar binnen gerichte organisatie heeft de Telefonische Hulpdienst Utrecht zich de laatste jaren ontwikkeld tot een open, participerende, meedenkende en uitvoerende organisatie. Dat is niet altijd een gemakkelijke combinatie met het volstrekt anonieme karakter van de dienstverlening. 4

5 Op 1 april 2013 heeft de Telefonische Hulpdienst Utrecht het lidmaatschap van de landelijke vereniging Sensoor Nederland opgezegd. De focus van de Telefonische Hulpdienst Utrecht lag al op de dienstverlening binnen de gemeente Utrecht en het was die weg waarop de Telefonische Hulpdienst Utrecht verder wilde gaan, in overleg met de gemeente Utrecht. Door de landelijke samenwerking te beëindigen en over te gaan tot een kleinschaliger, bilaterale samenwerking met de Hulplijn Amsterdam, kwamen er in 2013 aanzienlijk meer oproepen binnen via de eigen regionale lijn ( ). Het wegvallen van de oproepen via andere nummers (uit het landelijke samenwerkingsverband) zorgt voor meer ruimte voor bellers naar de Utrechtse lijn. De Telefonische Hulpdienst Utrecht in Utrecht De Telefonische Hulpdienst Utrecht kan een bijdrage leveren aan de uitvoering van de WMO binnen Utrecht: Binnen alle drie de sporen van de Kadernota kan de Telefonische Hulpdienst (aanvullend) dienst verlenen: -voor degenen die geen eigen netwerk hebben kunnen wij de plek zijn voor een praatje, ondersteuning of voor informatie -voor wie wel een netwerk heeft kunnen we een plek zijn juist buiten de eigen kring (gedachten over zelfmoord bijvoorbeeld, zijn moeilijk bespreekbaar in de eigen kring, schulden (en de gevolgen daarvan) zijn makkelijker bespreekbaar wanneer dat anoniem kan) -aanvullend op de Basiszorg kan de Telefonische Hulpdienst Utrecht van betekenis zijn voor frequent attenders en zorgmijders. -26% van de Utrechtse inwoners kampt met psychosociale problematiek, wij kunnen daarbij extra ondersteuning bieden - in aanvulling op het zorgaanbod aan mensen met een psychiatrische stoornis kan de Telefonische Hulpdienst Utrecht deze mensen ondersteunen, zelfs als zij verward zijn of agressief, in het overeind blijven in het dagelijks leven -voor inwoners die zeer beperkt zelfredzaam zijn kan contact met de Telefonische Hulpdienst Utrecht een verbetering van de kwaliteit van leven betekenen, door contact. In 2013 heeft de Telefonische Hulpdienst Utrecht een bijdrage geleverd aan de WMO: -door aan de gemeente te signaleren op basis van de anonieme casusregistratie -door deel te nemen aan verschillende overlegmomenten: - gemeentelijk overleg - de directeur neemt deel aan de Vrijwilligers Adviesraad - Netwerk Informele Zorg Utrecht 5

6 - door de samenwerking te zoeken met verschillende lokale organisaties: -buurtteams -U-Centraal -wijkteams -Humanitas -Moviera, ouderenmishandeling -Moviera, huiselijk geweld -politie -huisartsen De Telefonische Hulpdienst Utrecht als onderzoeker In 2013 zijn er 2 pilots gerealiseerd: 1) Pilot buurtteams Overvecht en Ondiep. De Telefonische Hulpdienst Utrecht kan een bijdrage leveren aan de uitvoering van de WMO en de werking van de buurtteams. Om die bijdrage vorm te geven is er een pilot gestart met de buurtteams Overvecht en Ondiep. Voor deze pilot zijn speciale flyers gemaakt en er is een apart telefoonnummer opengesteld. Er zijn 66 oproepen gedaan via dit speciale nummer. De gesprekken die zijn gevoerd gaan veelal over eenzaamheid, in een aantal gevallen ten gevolge van psychiatrische stoornissen (bij de beller zelf of bij diens naasten/huisgenoten). De drempel om te bellen blijkt hoger dan verwacht. Het grootste deel van de problematiek betreft schulden: wellicht is het bellen te duur (de beller betaalt niet voor de dienstverlening, maar wel de eigen telefoonkosten). Binnen de inzet van vrijwilligers is de Telefonische Hulpdienst Utrecht de enige organisatie die zich heeft gespecialiseerd in het bieden van emotionele en psychische ondersteuning. Dankzij het gebruikte medium (telefoon of chat) kunnen wij ook in contact blijven met mensen die (ernstig) verward zijn, agressief of gewelddadig. 2) Pilot ex-gedetineerden. De Telefonische Hulpdienst Utrecht kan van betekenis zijn bij de emotionele en psychische ondersteuning van (ex)-gedetineerden. Om dat te onderzoeken is er een kleinschalig onderzoek gestart. Voor deze pilot heeft een onderzoekster van de Universiteit van Leiden informatie uitgedeeld aan gedetineerden van Utrechtse gevangenissen, die op het punt stonden de detentie te verlaten. Voor dit onderzoek was een aparte lijn geopend. 10% van de benaderde ex-gedetineerden heeft gebeld. De gesprekken gingen vooral over eenzaamheid en reintegratie. Er is informatie gegeven over verschillende praktische zaken. Het bleek dat de Telefonische Hulpdienst in een aantal gevallen werd ervaren als een mogelijkheid om op terug te vallen tijdens een kwetsbare periode (net na de detentie). 6

7 Conclusie De Telefonische Hulpdienst Utrecht is een stevige organisatie, met een goede kwaliteitsborging, zowel ten aanzien van de kwaliteit in de contacten met bellers en chatters, als van de kwaliteit in de training, begeleiding van en de zorg voor de vrijwilligers. Daarnaast voelt de Telefonische Hulpdienst Utrecht zich goed thuis binnen de WMO: Het aanbod van de Telefonische Hulpdienst Utrecht is een collectieve dienstverlening De dienstverlening van de Telefonische Hulpdienst Utrecht is aanvullend en kan, dankzij de 24-uurs bereikbaarheid, heel veel betekenen op andere vormen van hulp- en dienstverlening De Telefonische Hulpdienst Utrecht is een echte vrijwilligersorganisatie met 90 vrijwilligers die worden begeleid en getraind door een kleine professionele staf De uitgangspunten van de dienstverlening sluiten aan bij Vernieuwend Welzijn en de nota Op eigen kracht en meedoen naar vermogen : eigen kracht, openheid, acceptatie, de zelfregie ligt bij de beller, de beller is leidend in het gesprek De vraag naar contact blijft groeien en de organisatie heeft de mogelijkheid om in die groeiende behoefte aan contact te blijven voorzien. Er is hard gewerkt aan (nog hogere) kwaliteit en de hulp aan (nog meer) mensen die dat nodig hebben. Dat zullen we blijven doen. In deze tijd waarin de gevolgen van de economische crisis nog meer op de individuele burgers gaan drukken, blijkt de noodzaak van de Telefonische Hulpdienst Utrecht duidelijk. De Telefonische Hulpdienst Utrecht is doeltreffend in de uitvoering van haar missie en doelstelling: velen weten de organisatie te vinden, uit alle lagen van de bevolking, met een grote diversiteit aan problematiek en thematiek. Dat wordt zichtbaar in de gesprekken die de vrijwilligers voerden in De Telefonische Hulpdienst Utrecht gaat uit van de eigen kracht: (het ondersteunen in de eigen) zelfredzaamheid is al van oudsher uitgangspunt in de benadering van bellers en chatters. Maar ook in de training en begeleiding van de vrijwilligers wordt uitgegaan van de eigen kracht van de vrijwilligers. De Telefonische Hulpdienst Utrecht biedt een collectieve dienstverlening aan die voor iedereen bereikbaar en geschikt is: laagdrempelig, zonder voorwaarden, 24 uur per dag, gratis en anoniem. Professionals en vrijwilligers werken samen: daarbij staat de vrijwilliger centraal. De training en begeleiding door de professionals stelt de vrijwilliger 7

8 in staat het werk aan telefoon en chat met voldoende kwaliteit te kunnen doen. WIE WE ZIJN Missie De Telefonische Hulpdienst Utrecht ondersteunt mensen in hun psychische en sociale behoefte door middel van contact per telefoon en internet. Visie De Telefonische Hulpdienst Utrecht werkt mee, en draagt bij, aan een samenleving waarin mensen respectvol en aandachtsvol met elkaar omgaan, waarbij de begrippen solidariteit en loyaliteit daadwerkelijk betekenis hebben. 8

9 De Telefonische Hulpdienst Utrecht geeft haar missie vorm door 24 uur per dag beschikbaar te zijn voor een persoonlijk, vertrouwelijk en anoniem gesprek per telefoon of via internet, waarbij de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van degenen die contact met ons zoeken, het uitgangspunt zijn. Deze contacten van mens tot mens zijn gebaseerd op aandacht en empathie, zonder therapeutisch doel of pretentie. Onze doelgroep omvat alle inwoners van de stad en regio Utrecht en indien voorkomend, daarbuiten. Doelstelling De Telefonische Hulpdienst Utrecht biedt: 24-uurs bereikbaarheid anonimiteit en vertrouwelijkheid bellers/internet-zorgvragers de gelegenheid hun zorgen, maatschappelijke en/of psychosociale problemen te uiten de gelegenheid hun zelfredzaamheid daarmee te bevorderen d.m.v. een uniek, ondersteunend gesprek op (fysieke) afstand desgewenst informatie aan de beller/internet-zorgvrager waar specifieke hulp kan worden gevonden signalen naar de samenleving in het algemeen en naar de gemeente in het bijzonder over veralgemeniseerde problematiek, op basis van de uitkomst van de gevoerde gesprekken. Werkwijze De Telefonische Hulpdienst Utrecht is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week en alle weken van het jaar de gesprekken/chats zijn persoonlijk, vertrouwelijk en anoniem de gesprekken/chats worden gevoerd door daarvoor geselecteerde en professioneel opgeleide vrijwilligers, die gedurende de tijd dat zij bij de Telefonische Hulpdienst Utrecht werken intensief worden begeleid en geschoold de vrijwilligers voeren het gesprek onbevooroordeeld er wordt geen druk uitgeoefend t.a.v. geloof, politiek of ideologie zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de beller/chatter zijn de uitgangspunten in het contact iedere inwoner van Nederland wordt te woord gestaan. Doelgroep De doelgroep van de Telefonische Hulpdienst Utrecht omvat iedereen die behoefte heeft aan persoonlijk contact en/of structureel dan wel incidenteel in de eigen zelfredzaamheid gesteund wil worden. Dit betekent dat wij het contact aangaan met iedereen die ons benadert. Hierop zijn slechts twee uitzonderingen: diegenen die ons benaderen voor seksueel genoegen kinderen onder de 18 jaar: zij worden doorverwezen naar de Kindertelefoon, buiten kantooruren kunnen zij wel bij de Telefonische Hulpdienst Utrecht terecht. 9

10 Producten Onze producten zijn: 24-uurs bereikbaarheid (brandweerfunctie) telefoongesprekken, er valt een globaal onderscheid te maken in de aard van de gesprekken: - contactgesprek - probleemverhelderend gesprek - crisisgesprek - informatief gesprek chat- en internethulpverlening signaleren van actuele maatschappelijke ontwikkelingen en hierover rapporteren en adviseren naar de gemeente. participeren in overlegorganen, o.a. werkgroepen gemeente, NIZU, 113 online, Coalitie Erbij etc. 10

11 DE TELEFOON VOOR WIE WAREN WIJ ER? Belster heeft opstartproblemen. Ze moet onder de douche en ziet daar wat tegenop. Verder is ze best opgewekt. Ze is dankbaar dat de nieuwe medicijnen nu zo goed werken. Daarnaast belooft het vandaag een gezellige dag te worden. We praten nog even over haar vader, die bijna 90 wordt en die nog zo helder is. Ook haar overleden moeder komt in het gesprek langs. Het is een prettig en harmonieus gesprek, waarin belster de moed verzamelt om onder de douche te stappen. Citaat uit het verslag van een vrijwilliger Aantallen In 2013 kwamen via de regionale lijn Utrecht ( ) oproepen binnen. Een toename ten opzichte van vorig jaar met ruim 22%. Deze toename is aanzienlijk hoger dan de trend de afgelopen jaren is geweest: aantal oproepen * beantwoorde oproepen ** ** niet beantwoorde oproepen, doorgeschakeld, antwoordapparaat, hoorn op haak** * (waarvan niet beantwoord, doorgeschakeld of meldtekst en hoorn op haak) totaal * gegevens onbekend (problemen met de registratie) ** hoorn op haak: de beller beëindigt de oproep voordat de vrijwilliger de telefoon heeft opgenomen In 2013 werd maal de oproep beantwoord, dat leidde tot gesprekken. Er waren silent calls (een silent call is een oproep waarbij de vrijwilliger opneemt, maar de beller niet spreekt en de verbinding verbreekt). Dat is een afname van 10% in de gesprekken t.o.v. het gespreksaantal in

12 In 2010 ging de landelijke samenwerking binnen een gezamenlijk VOIP systeem van start, dat betekende dat de binnenkomende oproepen over het hele land verspreid werden: was de Utrechtse vrijwilliger in gesprek, dan werd de oproep direct doorgezet naar een vrijwilliger van een andere stichting. Zodra de vrijwilliger vrij was, konden oproepen uit heel het land naar hem of haar worden doorgezet. De toevoer van oproepen was continue. In de eigenstandige situatie is de toevoer meer afhankelijk van het moment waarop een kleinere groep bellers belt. In 2010, 2011 en 2012 bestond deze landelijke samenwerking, daarvoor en daarna was er sprake van eigenstandig functioneren in samenwerking met Hulplijn Amsterdam: gesprekken silent calls beantwoorde oproepen vrijwilligersdiensten Een afname in het aantal gesprekken was verwacht: bellers die andere stichtingen benaderden zijn in 2013 niet meer naar Utrecht doorgezet, alleen bellers die het regionale nummer van Utrecht bellen, komen nog bij de Telefonische Hulpdienst Utrecht terecht. Op deze wijze wordt extra ruimte gecreëerd voor bellers naar het Utrechtse nummer. Verdeling van de oproepen (gesprekken + silent calls) in 2013: silent calls 22% geregistreerde gesprekken 78% 12

13 WIE BELDEN ONS? TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2013 De Telefonische Hulpdienst Utrecht is een veilige plaats: anonimiteit en vertrouwelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten. Dat betekent dat we onze bellers, en onze doelgroep, niet echt kennen. Uit de anonieme casusregistratie, aangevuld met schattingen, kunnen we wel tot een beeld komen. Mannen en vrouwen Ook dit jaar waren er gesprekken met beroepskrachten : 1% van de gesprekken. 35% van onze bellers waren mannen, en 63% vrouwen, van 1% weten we het niet. De verhouding mannelijke en vrouwelijke bellers blijft precies gelijk. 63% 1% 35% mannen vrouwen beroepsmatig onbekend Leeftijd De leeftijd van de bellers is voor 17% onbekend, in de overige gevallen is de leeftijd bekend of is er een schatting gemaakt: 5% tot 30 jaar, 62% tussen de 30 en 60 jaar en 17% boven de 60 jaar, vergelijkbaar met eerdere jaren: 16% 17% 5% 62% < >60 onbekend Contactfrequentie In 2013 is het aantal incidentele gesprekken afgenomen: het aantal vaste bellers neemt toe. 13

14 incidenteel 33% 20% 23% 29% 4% 3% regelmatig 47% 55% 56% 55% 56% 53% vaste bellers 20% 25% 21% 16% 18% 23% onbekend 22% 21% 100% 80% 60% 40% 20% onbekend vast regelmatig incidenteel 0% Vaste bellers zijn trouwe bellers: mensen die zeer regelmatig bellen en voor wie contact met de Telefonische Hulpdienst Utrecht een wezenlijk deel uitmaakt van hun bestaan. Onder deze bellers wordt veel psychosociale problematiek gevonden, evenals psychiatrische stoornissen. Het regelmatige contact met de Telefonische Hulpdienst Utrecht ondersteunt hen in het (zelfstandig) functioneren, de gesprekken versterken de zelfredzaamheid. Regelmatige bellers zijn mensen die met enige regelmaat bellen, soms om een moeilijke periode in hun leven te overbruggen. In de tweede helft van 2013 is het aantal gesprekken met regelmatige en vaste bellers toegenomen: meer mensen raken in toenemende mate op zichzelf aangewezen, velen hebben geen sociaal netwerk en zien de professionele ondersteuning minder worden. Cliënt van GGZ 41% van de bellers geeft aan cliënt van de GGZ te zijn. Dit was in 2012 nog 37% en in 2011 meldde 32% van de bellers cliënt te zijn van de GGZ. 14

15 WAAROVER GINGEN DE GESPREKKEN? De eerste aanleiding om te bellen was in 24% van de gesprekken: eenzaamheid, dat is een toename van 2% ten opzichte van % van de gesprekken betrof psychosociale problematiek (een toename met 3%), gevolgd door relatieproblemen (13%). Op enige afstand gevolgd door psychiatrische problematiek (10%) en gezondheid (7%). Het aantal gesprekken over leven en dood bedroeg 4% (stijging met 1%). Psychiatrische problematiek is dit jaar voor het eerst apart opgenomen, voorheen was die aanleiding ondergebracht bij psychosociale problematiek. Een combinatie van beide aanleidingen levert een percentage van 31% op: een toename met 13% ten opzichte van Vaak is het lastig om aan te geven waarom een beller belt: veel bellers (en met name veel regelmatige bellers) bellen omdat ze zich eenzaam voelen ten gevolge van psychosociale problematiek. De vrijwilliger maakt in dergelijke situaties de keuze in de registratie: de aanleiding om te bellen kan dan liggen in de psychosociale problematiek, maar kan ook zijn: de eenzaamheid. Er blijft altijd een subjectiviteit in de registratie bestaan psychosociale 28,1% 35,3% 27,5% 18% 18% 21% problematiek psychiatrische 10% problematiek 2. eenzaamheid 12,5% 8,0% 11,5% 18% 22% 24% 3. relatieproblematiek 15,4% 16,2% 14,5% 17% 14% 13% 4. anders 3,4% 16,4% 20,4% 21% 17% 9% 5. gezondheid 8,1% 7,4% 9,1% 9% 8% 7% 6. seksualiteit 5,8% 4,0% 3,4% 4% 4% 3% 7. leven en dood 3,8% 2,9% 3,9% 3% 3% 4% 8. informatievraag 2,3% 2,0% 2,3% 4% 3% 2% 9.materiële problematiek 15,0% 2,1% 2,2% 2% 2% 2% 10. verslaving 1,5% 1,9% 1,7% 1% 1% 1% 11. geweld en agressie 1,2% 1,0% 1,4% 1% 1% 1% 12. cultuurverschillen 0,4% 0,3% 0,3% <1% <1% <1% Geen antwoord 2,5% 2,5% 1,8% 2% 6% 3% totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% Het aantal gesprekken over eenzaamheid neemt toe, is verdubbeld in 5 jaar, evenals het aantal gesprekken over psychosociale problematiek. Het aantal regelmatige bellers neemt toe, en ook het aantal bellers die cliënt zijn van de GGZ. Het lijkt erop dat een grotere groep kwetsbare burgers de ondersteuning van de Telefonische Hulpdienst Utrecht inroept. Die ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid van de bellers. 15

16 CHAT, Chathulpdienst Utrecht het is dus onrustig in je hoofd? ja en ik sliep altijd goed vond t heerlijk om aan niets te hoeven denken nu dringen de herinneringen zelfs door in m n slaap het voelt alsof ik nergens meer rust heb of ooit kan vinden dat klinkt heftig voor je. zou je iets meer over die herinneringen willen vertellen? dat vind ik moeilijk ik haat het dat alles weer boven komt Citaat uit chat vrijwilliger Tot 2013 maakte de Telefonische Hulpdienst Utrecht deel uit van de landelijke Sensoor chat-voorziening. Met de eigenstandigheid werd ook direct gestart met een eigen chatomgeving: Chathulpdienst Utrecht genaamd. Chathulpdienst Utrecht is geen aparte organisatie maar de naam van de chat dienstverlening van de Telefonische Hulpdienst Utrecht. De Chathulpdienst Utrecht heeft een eigen ingang tot de website: waarbij de chatter direct uitkomt bij de chatfunctie. In 2013 is er maal een bezoek gebracht aan deze website, waarvan 393 maal terwijl de chatvrijwilligers bereikbaar waren (online). Er zijn 41 aanvragen gedaan voor een chat en dat heeft geleid tot 28 geaccepteerde chats (13 aanvragen kwamen in de wachtrij en werden beëindigd door de chatter). Afstemming vraag en aanbod Het is bekend dat er veel vraag is naar contact per chat en de Chathulpdienst Utrecht heeft een goed aanbod. In 2013 zijn wij er nog niet in geslaagd om vraag en aanbod adequaat bijeen te brengen. De chatvrijwilligers hebben de chat bemenst op dinsdag- en donderdagavonden, van tot uur: een tijdstip waarop veel andere chatvoorzieningen niet meer bereikbaar zijn. Alle nieuwe vrijwilligers worden opgeleid tot all-rounders: zij kunnen zowel aan de telefoon als aan de chat werken. De mensen, de kennis, de expertise en de chatomgeving zijn beschikbaar. In 2014 zal gericht worden onderzocht hoe deze chatmogelijkheid kan worden ingezet binnen de uitvoering van de WMO in Utrecht. Naast het zoeken van samenwerkingsverbanden zal de Chathulpdienst Utrecht zich duidelijker zichtbaar maken binnen Utrecht, door middel van free publicity, Facebook en publieksacties. 16

17 VRIJWILLIGERS TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2013 vanavond een heel gewoon gesprek met een beller uit een penitentiaire inrichting, en ik voelde me oud toen mijn collega-vrijwilliger zei dat ze net 1 jaar was toen ik met mijn diensten begon.. Het was een fijne dienst, met ook nog een seksbeller in de aanbieding, een flinke rij Hoorn op Haak s en een aantal goede gesprekken. Citaat uit een verslag van een vrijwilliger De Telefonische Hulpdienst Utrecht is een echte vrijwilligersorganisatie, d.w.z. dat de vrijwilligers de kern van de organisatie vormen: zij voeren de gesprekken en de chats. Dat doen ze met durf, betrokkenheid en enthousiasme. Hun inzet en aandacht verdienen het grootste respect en waardering. Sinds 2006 heeft de Telefonische Hulpdienst Utrecht de NOV kwaliteitsonderscheiding: Vrijwillige inzet, goed geregeld. In 2011 werd deze inzet voor kwaliteit bekroond met de Vrijwilligersprijs van de gemeente Utrecht, in de categorie Competentie. Naast hun inzet aan telefoon en computer besteden de vrijwilligers tijd aan scholing en begeleiding. Een aantal vrijwilligers participeert daarnaast in verschillende overlegorganen, zowel op inhoudelijk gebied (zoals de bellersadviesgroep) als op organisatorisch terrein (de Vrijwilligers Vertegenwoordiging). Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers die de maandelijkse kennismakingsvonden ten behoeve van de werving van nieuwe vrijwilligers verzorgen. Vrijwilligers Vertegenwoordiging In 2013 is de Vrijwilligers Vertegenwoordiging zeer actief geweest. De Vrijwilligers Vertegenwoordiging van de Telefonische Hulpdienst Utrecht bestaat uit 5 vrijwilligers en is een belangrijke gesprekspartner in onderwerpen die de organisatie en het werk van de vrijwilligers aangaan. MET HOEVEEL WAREN WE? Eind 2013 waren er 32 vrijwilligers meer aan de Telefonische Hulpdienst Utrecht verbonden dan aan het begin van het jaar. Het is opvallend dat het aantal vrijwilligers dat vertrekt, steeds verder afneemt, terwijl de aanwas toeneemt. Onze doelstelling om meer jongeren binnen te halen, is in 2013 goed bereikt. Er zijn maandelijks kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd (die reeds lang van tevoren waren bekend gemaakt) en er hadden 3 basistrainingen plaats in De selectiegesprekken vonden steeds zeer snel na een kennismakingsavond plaats. 17

18 Overzicht vrijwilligersgroep. Hoewel de werving van vrijwilligers zich in 2013 ook duidelijk richtte op het vinden van allochtone vrijwilligers, zijn we daar niet succesvol in geweest. Wel werken er een paar vrijwilligers met een (veelal visuele) beperking bij de Telefonische Hulpdienst Utrecht. Ook in 2014 blijft de Telefonische Hulpdienst Utrecht gerichter werven onder allochtone jongeren en onder mensen met een beperking. De hulppost is rolstoelvriendelijk, drempelvrij en voorzien van een invalidentoilet Totaal aantal vrijwilligers Aantal vrijwilligers dat afscheid nam Aantal nieuwe vrijwilligers Aantal aanmeldingen Aantal ontvangen aanmeldingsformulieren Aantal kandidaat-vrijwilligers kennismaking Aantal selectiegesprekken Aantal voor start Basistraining (BT) Aantal dat eind voorgaande jaar nog BT moest volgen Aantal dat eind jaar nog BT moest volgen Aantal dat zich terugtrok voor BT Aantal dat is afgevallen tijdens BT Aantal nieuwe vrijwilligers Aantal mannen Aantal vrouwen Totaal aantal vrijwilligers Tot 30 jaar t/m 39 jaar t/m 49 jaar t/m 59 jaar jaar en ouder Aantal dienstjaren jaar en langer t/m 19 jaar t/m 9 jaar t/m 4 jaar t/m 2 jaar tot 1 jaar Een toenemend aantal vrijwilligers vertrekt binnen een jaar. Bijna altijd is de reden dat het vrijwilligerswerk toch niet te combineren is met studie, werk en/of gezin. Met de toename van jonge vrijwilligers lijkt ook het vroegtijdig 18

19 verloop iets toe te nemen. Dat is begrijpelijk: onder de 30 zijn er veel veranderingen op het gebied van studie, werk en relaties. De opbouw in dienstjaren laat een grote trouw zien (35% van de vrijwilligers blijft langer dan 5 jaar): 1 < 1 1 tot 3 3 tot 5 5 tot tot 20 > 20 Training, begeleiding en scholing Het werk aan telefoon en chat wordt gecompliceerder en zwaarder: er is vaker sprake van psychiatrische problematiek, de diversiteit aan hulpvragen neemt toe en er is frequenter sprake van crisis en calamiteiten. Training, begeleiding en ondersteuning van vrijwilligers is in toenemende mate belangrijk om het werk aan de telefoon en chat kwalitatief goed te laten zijn. Er zijn 3 basistrainingen van 18 bijeenkomsten verzorgd in 2013, en er kwamen 2 vervolggroepen voort uit basistrainingen, waarmee het totaal, inclusief de 10 bestaande trainingsgroepen, op 14 begeleidingsgroepen kwam. Deze groepen komen maandelijks bijeen voor intervisie en verdere scholing. Tijdens een aantal bijeenkomsten waren ervaringsdeskundigen te gast, die verteld hebben over hun psychiatrische stoornissen. Deze opzet geeft de vrijwilligers veel houvast aan de telefoon en chat. Daarnaast hebben er groepsbijeenkomsten plaatsgevonden met (ervarings)deskundigen over de volgende onderwerpen: - inleidingen psychiatrie door Jan van Dusschoten - avond over depressie met ervaringsdeskundigen van het steunpunt GGZ - avond over borderline met ervaringsdeskundigen van het steunpunt GGZ - avond over schizofrenie met ervaringsdeskundigen van Anoiksis - 2 thema avonden In 2013 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest met alle vrijwilligers: - De Nieuwjaarsreceptie - De jaarlijkse Binnen/buitendag (uitje) 19

20 Bestuur en staf De eindverantwoordelijkheid voor de organisatie ligt bij het bestuur. Het bestuur, dat in zijn geheel bestaat uit vrijwilligers, is een bestuur op afstand. De staf werd gevormd door de directeur, 4 trainers en 2 secretarieel medewerkers. Allen zijn parttime werkzaam (in totaal: 4,25 fte). De systeembeheerder biedt op freelance basis ondersteuning op IT-gebied. De trainers verzorgen de basistraining, begeleiden de maandelijkse bijeenkomsten van de groepen vrijwilligers, verzorgen de persoonlijke begeleiding van de vrijwilligers en voeren de evaluatiegesprekken met de vrijwilligers. Deze training en begeleiding op maat zorgen voor een goede kwaliteitsborging. Daarnaast volgen de trainers de ontwikkelingen in de gesprekken en chats, halen daar inhoudelijke knelpunten en leermogelijkheden uit en stemmen de begeleiding daar (mede) op af. De trainers houden hun kennis op gebied van de geestelijke gezondheidszorg, de actualiteit en algemene en specifieke kennis en vaardigheden op peil door deel te nemen aan professionalsdagen en lezingen en symposia te bezoeken. De office manager en de secretarieel medewerker dragen zorg voor alle administratieve activiteiten. Het rooster is een zeer belangrijke taak voor hen beiden. Het online roosterprogramma, waar we sinds 2007 mee werken, is verder aangepast aan de wensen van de vrijwilligers en de organisatie. De directeur is eindverantwoordelijk voor de organisatie. Zij is ook het gezicht naar buiten en verzorgt de externe contacten. In 2013 is het beleid betreffende pedofilie en pedoseksualiteit herschreven in samenwerking met Sonja Brilleslijper (verbonden aan AMC). EXTERNE CONTACTEN Gemeente Utrecht Er zijn contacten geweest met zowel beleidsmedewerkers van de gemeente, als met de wethouder. In het kader van de positionering binnen de lokale WMO versus participeren in een landelijke samenwerking zijn intensieve gesprekken gevoerd over de rol van de Telefonische Hulpdienst Utrecht, als vrijwilligersorganisatie, als dienstverlener aan met name sociaal zwakkeren en als signalerende instantie. Samenwerken in overleggen: - Netwerk Informele Zorg Utrecht - Vrijwilligers Adviesraad - Coalitie Erbij (eenzaamheidsbestrijding) - Vrijwilligerscentrale 20

21 Samenwerken en uitvoeren: - Buurtteams - U-Centraal - wijkteams - Humanitas - Moviera, ouderenmishandeling - Moviera, huiselijk geweld - politie - huisartsen online (suïcidepreventie) - Justitie (ex-gedetineerden) - Monuta - UMC centrum seksueel geweld - Netwerk ouderen binnenstad - Netwerk Levenslust 21

22 TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT Het nummer van de hulplijn is: Het chatadres is: Het werkgebied van de Telefonische Hulpdienst Utrecht omvat primair de stad Utrecht en daarnaast delen van de provincie Utrecht. Het bestuur van de Stichting Telefonische Hulpdienst Utrecht bestond op 31 december 2013 uit: De heer H. Satijn voorzitter De heer M. Teunissen secretaris De heer D. van Randwijk penningmeester De heer A. Janssen lid De heer A. Essousi lid Medewerkers van het bureau Telefonische Hulpdienst Utrecht: Mevrouw M. Saat-Kuijer directeur Mevrouw R. Andriessen trainer/begeleider Mevrouw N. Ebben trainer/begeleider Mevrouw D. Lustig trainer/begeleider Mevrouw G. Pijning office manager Mevrouw S. Mandersloot secretaresse Adviseur: Vertrouwenspersoon: Extern deskundige: Systeembeheerder: mevrouw M. Mos mevrouw L. Hartogs de heer J. van Dusschoten de heer J. van Steenderen VRIJWILLIGERS Omdat anonimiteit de basis is van het werk aan de telefoon, worden de namen van de vrijwilligers niet genoemd. 22

23 COLOFON Het jaarverslag 2013 is een uitgave van: Telefonische Hulpdienst Utrecht Postbus RG Utrecht Telefoon bureaulijn: (maandag t/m vrijdag, uur) Website: hulpdienstutrecht.nl ING, zakelijke rekening: ING, zakelijke rekening, Vrienden van de Telefonische Hulpdienst Utrecht: NL11INGB NL09INGB Telefoon hulplijn: Chat: 23

24 BIJLAGE 1: FONDSEN EN DONATEURS Gelukkig wordt het werk van de Telefonische Hulpdienst Utrecht door veel mensen gedragen: naast de vrijwilligers die het werk zelf doen, zijn er mensen, organisaties en instellingen die ons materieel en/of financieel ondersteunen. Hun bijdragen maken veel mogelijk en we bedanken onze donateurs en de fondsen dan ook van ganser harte: Diaconie Protestantse Gemeente Diaconie Protestantse Gemeente Cothen Diaconie Rankgemeente Nieuwegein Holy Trinity Church Gemeente Utrecht Oranje Fonds Rabobank Utrecht Steunfonds Richard Hoogland Stichting gntel Livecom Uitgeverij De Harmonie, Amsterdam Merlijn Twaalfhoven De heer R.A. van Asperen, Haarzuilens Mevrouw H. Wonink, Houten 24

25 BIJLAGE 2: JAARREKENING Telefonische Hulpdienst realisatie begroting verschil realisatie UTRECHT realisatie 2012 begr.2013 Inkomsten Bijdrage t.b.v. online Fondsen (t.b.v. projecten) Fondsen en donaties Overige baten Rente Subsidie Gemeente Utrecht Totaal inkomsten Uitgaven Bureaukosten Kosten automatisering Bureaukosten algemeen (porti,papier, etc.) Telefoonkosten (integrale ), kosten VOIP Totaal bureaukosten Kosten vrijwilligers Directe kosten w.o. reiskosten Materiaalkosten training e.d Werving vrijwilligers/kennismakingsbijeenkomsten Totaal kosten vrijwilligers Kosten projecten Projecten Totaal kosten projecten Overige organisatiekosten Abonnementen en contributies Publiciteitskosten alarmnummer Drukkosten folders etc Advertenties etc Registratiekosten en overige organisatie kosten Kosten Accountant, financiële adm. en salarisadministratie Totaal overige organisatiekosten

26 realisatie begroting verschil realisatie realisatie 2012 begr.2013 Transport kosten blad Huisvestingskosten Huur pand Onderhoudskosten en kleine aanschaffingen Schoonmaakkosten Verzekeringen en belastingen Water/energie enz Totaal huisvestingskosten Personeelskosten Brutosalaris, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, mutatie reservering vakantiedagen Pensioenlasten Sociale lasten Uitkering WAO/ziekengelden Overige personeelskosten Ziektewet maatplan, Interpolis Deskundigheidsbevordering Overige personeelskosten Personele kosten derden Totaal personeelskosten Totaal uitgaven Resultaten

27 Toelichting bij de Jaarrekening 2013 Projecten: in 2013 heeft de Telefonische Hulpdienst Utrecht het lidmaatschap van de landelijke vereniging Sensoor Nederland beëindigd. Dit leidde tot aanzienlijke kosten: een nieuwe naam, nieuwe website, nieuwe telefonie en chat-omgeving etc. Deze kosten zijn binnen het project Overstap opgevoerd en worden gedekt uit inkomsten vanuit fondsen. De besparing op de publiciteitskosten voor het alarmnummer konden tot stand komen door andere afspraken te maken met De Telefoongids: de Telefonische Hulpdienst Utrecht profileert zich nu vooral in de telefoongids online en aanzienlijk minder in de gedrukte telefoongids. De Telefoongids blijft de Telefonische Hulpdienst Utrecht substantiële kortingen geven. De energierekening viel lager uit dan verwacht. De personele kosten vielen daarentegen hoger uit dan begroot. Deze stijging is het gevolg van een loonstijging conform de CAO Welzijn. Het aantal fte is gelijk gebleven en er zijn geen andere salarisverhogingen toegekend dan de verplichte CAO conforme verhoging. 27

TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2014

TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2014 Telefonische Hulpdienst Utrecht Jaarverslag 2014 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord..pag. 3 Inleiding... pag. 4 organisatie pag. 4 de Telefonische Hulpdienst Utrecht in Utrecht pag. 5 de Telefonische Hulpdienst

Nadere informatie

TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2015

TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT JAARVERSLAG 2015 Telefonische Hulpdienst Utrecht Jaarverslag 2015 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord..pag. 3 Samenvatting... pag. 4 organisatie pag. 4 de Telefonische Hulpdienst Utrecht in Utrecht pag. 5 de Telefonische Hulpdienst

Nadere informatie

SENSOOR UTRECHT JAARVERSLAG 2012

SENSOOR UTRECHT JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE SENSOOR UTRECHT JAARVERSLAG 2012 Voorwoord..pag. 2 Inleiding... pag. 3 organisatie pag. 3 aandacht in 2012 pag. 4 benadering doelgroepen pag. 4 samenwerking 113 online, suïcidepreventie pag.

Nadere informatie

SENSOOR UTRECHT JAARVERSLAG 2011

SENSOOR UTRECHT JAARVERSLAG 2011 1 INHOUDSOPGAVE SENSOOR UTRECHT JAARVERSLAG 2011 Voorwoord..pag. 2 Inleiding... pag. 3 organisatie pag. 3 aandacht in 2010 pag. 5 benadering doelgroepen, eenzaamheid, isolement pag. 5 samenwerking 113

Nadere informatie

TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT - JAARVERSLAG Inhoudsopgave

TELEFONISCHE HULPDIENST UTRECHT - JAARVERSLAG Inhoudsopgave Telefonische Hulpdienst Utrecht Jaarverslag 2016 Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 DE ORGANISATIE... 4 Inleiding... 4 De producten... 4 Jubileum... 4 Verhuizing... 5 Stichting Vrienden van de Telefonische Hulpdienst

Nadere informatie

SENSOOR UTRECHT JAARVERSLAG 2010

SENSOOR UTRECHT JAARVERSLAG 2010 INHOUDSOPGAVE SENSOOR UTRECHT JAARVERSLAG 2010 Voorwoord..pag. 2 Inleiding... pag. 3 organisatie pag. 3 aandacht in 2010 pag. 4 meerjarenplan pag. 4 benadering doelgroepen, eenzaamheid, isolement pag.

Nadere informatie

SENSOOR UTRECHT JAARVERSLAG 2009

SENSOOR UTRECHT JAARVERSLAG 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord..pag. 2 Inleiding... pag. 3 organisatie pag. 3 aandacht in 2009 pag. 3 meerjarenplan pag. 3 benadering doelgroepen, eenzaamheid, isolement pag. 4 samenwerking 113 online, suïcidepreventie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is.

Jaarverslag 2012. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. Jaarverslag 2012 Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. w m Een vrijwilliger vertelt... Werken bij Sensoor Oost Nederland geeft mij een voldaan gevoel. Het gevoel van iets

Nadere informatie

Telefoongesprekken Sensoor Oost Nederland over eenzaamheid en psychiatrie

Telefoongesprekken Sensoor Oost Nederland over eenzaamheid en psychiatrie 2009-2012 Telefoongesprekken Sensoor Oost Nederland over eenzaamheid en psychiatrie Sybren Bouwsma Arcon November 2012 Inleiding Sensoor is een telefonische hulpdienst die dag en nacht bereikbaar is wanneer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Sensoor Oost Nederland, Sensoor E CHTE AANDACHT

Jaarverslag 2014 Sensoor Oost Nederland, Sensoor E CHTE AANDACHT Jaarverslag 2014 Sensoor Oost Nederland, Sensoor E CHTE AANDACHT "Wanneer je vertrouwelijk wilt praten over iets wat je erg bezighoudt, luisteren wij. Wij denken met je mee, staan even naast je. Met tijd

Nadere informatie

Voorwoord pag. 2. Inleiding pag. 3. Wie we zijn pag. 5

Voorwoord pag. 2. Inleiding pag. 3. Wie we zijn pag. 5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord pag. 2 Inleiding pag. 3 Wie we zijn pag. 5 Voor wie we er waren pag. 7 - aantallen pag. 7 - wie belden ons? pag. 8 - waarover gingen de gesprekken? pag. 10 - tevredenheid pag. 11

Nadere informatie

Sensoor ECHTE AANDACHT

Sensoor ECHTE AANDACHT Scan nummer 1 van 1 - ScanpaQina 1 van 6 Sensoor ECHTE AANDACHT Afz. Postb us 111 04, 2301 EC Leiden dag en nacht bel : 0900-0767, chat en email www.sensoor.nl aan geadresseerde Betreft: jaarverslag 2012

Nadere informatie

De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie

De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie Christel, vrijwilliger bij de Kindertelefoon: De ervaring is een goede aanvulling op mijn studie Ik ben Christel, 25 jaar oud en werk sinds maart 2005 als vrijwilliger bij de Kindertelefoonlocatie in Utrecht.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online

Jaarverslag 2012. Stichting 113Online Jaarverslag 2012 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon?

Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Vrijwilliger worden bij de Kindertelefoon? Dan vind je hier alle informatie Data komende training: Zaterdag 23 mei 9.30-16.30 Zaterdag 6 juni 9.30-16.30 Zaterdag 27 juni 9.30-16.30 Zaterdag 11 juli 9.30-16.30

Nadere informatie

De Kindertelefoon. Facts & Figures

De Kindertelefoon. Facts & Figures Facts & Figures HOEVEEL HOEVEEL Facts & Figures De komende jaren verandert er veel in de wereld van de jeugdzorg in Nederland. Aan de vooravond van de transitie van de jeugdzorg van het landelijke niveau

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is.

Jaarverslag 2013. Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. Jaarverslag 2013 Sensoor Oost Nederland, waar luisteren naar elkaar nog heel gewoon is. Wanneer luisteren om te reageren, overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er ècht contact. In het kort Het

Nadere informatie

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016 Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug Zeist, 11 oktober 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, Humanitas is er voor alle inwoners van uw gemeente

Nadere informatie

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten?

Ik heb een vraag over: Voorwoord. Ik voel me thuis niet prettig, kan ik met iemand praten? Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting 113Online

Jaarverslag 2013. Stichting 113Online Jaarverslag 2013 Stichting 113Online Voorwoord Stichting 113Online is er voor iedereen die te maken krijgt met zelfmoord. Voor mensen die zelf suïcidale gedachten of gevoelens hebben, voor mensen die een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Tegen Haar Wil, Jaarverslag 2012 2

JAARVERSLAG 2012. Tegen Haar Wil, Jaarverslag 2012 2 JAARVERSLAG 2012 Dit jaar het jaarverslag van Tegen Haar Wil (THW) opnieuw in een verkorte vorm met bijlagen zodat u in een oogopslag de belangrijkste veranderingen binnen THW in 2012 kunt zien. Uiteraard

Nadere informatie

De juiste. verbinding. Werkplan 2016-2017. De juiste verbinding, werkplan 2016-2017. 0. Inleiding

De juiste. verbinding. Werkplan 2016-2017. De juiste verbinding, werkplan 2016-2017. 0. Inleiding verbinding 0. Inleiding De juiste Werkplan 2016-2017 Met de juiste verbinding doelen we uiteraard als eerste op de verbinding, het gesprek, tussen onze beller/chatter en onze vrijwilliger aan de andere

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk

Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Zo gaan wij om met... Vrijwilligerswerk Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo

Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet. Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Ontwikkelingen in de vrijwillige inzet Resultaten onderzoek onder lidorganisaties Mezzo Aanleiding In de ledenraadsvergadering van 22 september 2015 is met de ledenraad van Mezzo de afspraak gemaakt dat

Nadere informatie

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers

gezocht: Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie vrijwilligers gezocht: vrijwilligers Reclasseringsvrijwilligers maken zich sterk voor Nederlanders in buitenlandse detentie Gezocht: vrijwilligers Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS

Klanttevredenheid. Vereenzaming Ouderen Soest VOS 2011 Klanttevredenheid Vereenzaming Ouderen Soest VOS Stichting Welzijn Ouderen Soest Molenstraat 8c 3764 TG Soest 035 60 23 681 info@swos.nl www.swos.nl KvK 41189365 Klanttevredenheidsonderzoek Vereenzaming

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Suïcidepreventie. Marian de Groot Directeur handicap + studie Mede namens 113-Online

Suïcidepreventie. Marian de Groot Directeur handicap + studie Mede namens 113-Online Suïcidepreventie Marian de Groot Directeur handicap + studie Mede namens 113-Online Missie en visie @113 Taboe op praten over zelfmoord doorbreken Drempels bij zoeken en vinden van hulp verlagen Landelijk

Nadere informatie

Sensoor ECHTE AANDACHT. Gemeente Bloemendaal T.a.v. de griffier Postbus 201 2050AE OVERVEEN. Alkmaar, 8 april 2014, Geachte griffier,

Sensoor ECHTE AANDACHT. Gemeente Bloemendaal T.a.v. de griffier Postbus 201 2050AE OVERVEEN. Alkmaar, 8 april 2014, Geachte griffier, Sensoor ECHTE AANDACHT dag en nacht Gemeente Bloemendaal T.a.v. de griffier Postbus 201 2050AE VERVEEN bel 0900 0767 chat en mail www.sensoor.nl Alkmaar, 8 april 2014, Geachte griffier, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein

Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Opvang onvrede burger Voorkomen dat onvrede uitmondt in een klacht Verbeteren kwaliteit van uw dienstverlening Vertrouwenspersoon Wmo Sociaal domein Gemeenten krijgen

Nadere informatie

Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou?

Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou? Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou? Deze folder gaat over de doelstelling en uitgangspunten van de Kindertelefoon, de inhoud van het vrijwilligerswerk, de training en de sollicitatieprocedure

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012

Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 Rapportage Enquête Mantelzorgondersteuning 2012 November 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Onderzoeksopzet... 4 Doel... 4 Aanpak... 4 Blok I: Algemene gegevens... 5 Figuur 1: Leeftijd...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag 2011. Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2011 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord 2 2. De Mantelzorg Adviesraad 2 3. PR en communicatie 3 4. Activiteiten 3 5. Advisering 3 6. Deskundigheidsbevordering 3 7. Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers

Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Zo gaan wij om met... Vrijwilligers Inhoudsopgave Voorwoord pag. 3 Welzijn Baarn pag. 4 Missie, Doel, Visie op vrijwilligers Achtergrond informatie pag. 5 Vrijwilliger binnen Welzijn Baarn pag. 6 Hoe gaan

Nadere informatie

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen

WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen WAAR KAN IK HULP VINDEN? Informatie over geestelijke gezondheidsproblemen Tekst: Aziza Sbiti & Cha-Hsuan Liu Colofon: Deze brochure is totstandgekomen met hulp van het Inspraak Orgaan Chinezen. De inhoud

Nadere informatie

Jaarverslag Praatpaal 2016

Jaarverslag Praatpaal 2016 Jaarverslag Praatpaal 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Medewerkers 3 In veilige handen 3 Contacten en pr 4 Doe- en praatgroepen 4 Tot slot 5 Organogram Praatpaal 6 Contactgegevens: Interkerkelijke Stichting

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg West-Brabant en Tholen STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN STICHTING VRIJWILLIGERS PALLIATIEVE TERMINALE ZORG WEST-BRABANT & THOLEN Pagina 1 BALANS 2014 Bedragen in euro's 2 AKTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Saldo Bank 1.034 7.012 Spaarrekening 126.138 130.964 Kasgeld

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Welkom. Regiobijeenkomst onderwijs: Psychische kwetsbaarheid

Welkom. Regiobijeenkomst onderwijs: Psychische kwetsbaarheid Welkom Regiobijeenkomst onderwijs: Psychische kwetsbaarheid Datum: : Spreker: https://www.youtube.com/watch?v=lym WPSKpRpE Programma Missie & Visie Stichting 113Online Diensten 113Online / 113Preventie

Nadere informatie

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Deldenerstraat 59 7551 AC Hengelo (O) JAARVERSLAG 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur 21 maart 2015 Inhoud 1 Verslag Raad van Bestuur... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Bestuur, directie en vaststelling jaarrekening...

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Ik heb een vraag over:

Ik heb een vraag over: Ik heb een vraag...... over zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, hulp en ondersteuning, opvoeding en jeugdhulp, ziekenhuisopname, beschermd wonen, schulden, werkloosheid, mijn arbeidsbeperking

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

Kijk, zo en zo gaat het beter, voel je wel?

Kijk, zo en zo gaat het beter, voel je wel? Kijk, zo en zo gaat het beter, voel je wel? Wat is seksuele intimidatie? Sporten is heerlijk! Je kunt er al je energie in kwijt. Het is vaak spannend en gezellig en je voelt je er goed door. Maar soms

Nadere informatie

Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij

Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij Het Wijkteam Hulpverlening dichtbij Het Wijkteam: hulpverlening dichtbij Het Wijkteam biedt ondersteuning, op een nieuwe manier. Dichtbij huis, snel en met vaste contactpersonen. Voor uw vragen en zorgen

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1

VRIJWILLIGERSBELEID. Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 VRIJWILLIGERSBELEID Vrijwilligersbeleid De Boei 2010 1 Voorwoord De Boei, Centrum voor welzijn en hulpverlening, maakt dankbaar gebruik van de inzet van veel vrijwilligers die zich met zeer verschillende

Nadere informatie

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid Kom Erbij Meer dan een miljoen Nederlanders sterk eenzaam Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG Sektesignaal

JAARVERSLAG Sektesignaal 3 maart 2016 Inhoudsopgave 1 Gesprekken 3 1.1 Werkwijze 3 1.2 Jaaroverzicht 4 2 Hulpvraag 5 2.1 Aard van de organisatie 5 2.2 Specificatie bellers 6 2.3 Specificatie misstanden 7 2.4 Specificatie ouderdom

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Zorgboerderij Schöttincksflier

Zorgboerderij Schöttincksflier Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Schöttincksflier Boerderijnummer: 869 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

EXPLOITATIE BEGROTING

EXPLOITATIE BEGROTING Vereniging Per Saldo Postbus 19161 3501 DD UTRECHT EXPLOITATIE BEGROTING 2017 1 BATEN Subsidie VWS/OVA 692.583 1.033.152 1.114.100 Opbrengsten/overige bijdragen 2.381.475 2.117.955 2.663.151 Diverse baten

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee.

De groei van de laatste jaren vertaalt zich ook financieel; toenemende activiteit brengt meer kosten met zich mee. Jaarrekening 2014 Hierbij treft u het financieel jaarverslag van Voedselbank Harderwijk aan. Ook in 2014 bleef de hulpvraag toenemen en eind 2014 zijn er ruim 250 gezinnen in Harderwijk, Ermelo en Putten

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG

STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG STEVIG FUNDAMENT VOOR JEUGDZORG ONZE MISSIE EN VISIE ONZE INZET Onze missie Wij beschermen in hun ontwikkeling bedreigde kinderen en zorgen ervoor dat zij de juiste zorg krijgen. Onze visie Wij komen in

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding... 3 Terugblik op 2014.... 3 Activiteiten VPTZ Venlo e.o.... 4 Financiën... 7 3 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S.

DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S. DE AANPAK VAN SOCIAAL ISOLEMENT. KNELPUNTEN EN DILEMMA S. Presentatie DAK bijeenkomst 16 juni 2014 Dr. Marina Jonkers ONDERWERPEN Wat doet LESI? Aanpak sociaal isolement in gemeenten Beleidsurgentie en

Nadere informatie

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei

Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei Informeel Delen van Ervaringen en Expertise IDEE 13 mei 5/14/2014 Startpunt We leven niet in een tijdperk van veranderingen maar in een verandering van tijdperken. Jan Rotmans Maatschappelijke en politieke

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 4 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg?

Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Armoede & Veerkracht: Hoe vinden mensen met weinig geld hun weg? Ruim 10% van de Nederlandse bevolking leeft in armoede. Ongeveer 7% van de kinderen in de provincie Groningen groeit op in een gezin dat

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon

jaarverslag 2014 Buurtbemiddeling Tilburg in 2014 Verloop bemiddelingen Colofon Buurtbemiddeling is ook in 2014 mogelijk gemaakt voor alle bewoners van Tilburg, Udenhout en Berkel Enschot. Opdrachtgevers zijn TBV Wonen, WonenBreburg, Tiwos, t Heem en de Gemeente Tilburg. Buurtbemiddeling

Nadere informatie

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015

Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 Stichting Leergeld Zutphen Jaarverslag 2015 2 Voorwoord Ook in 2015 is weer aangetoond dat Stichting Leergeld een wezenlijke partner is in de bestrijding van armoede in Zutphen. Het aantal gehonoreerde

Nadere informatie

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post» Postbus 3078» 5003 DB Tilburg tel» 013 583 99 99

adres» Spoorlaan 444 «5038 CH Tilburg post» Postbus 3078» 5003 DB Tilburg tel» 013 583 99 99 f contourdetwern Rappel KRIMPEN AAN DEN IJSSEL 2 8 JAN. 2014 Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. mevrouw Noë Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL R03.no. datum 15 januari 2014 kenmerk 14059-RK-AD

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie