P3M3 Self Assessment. Portfolio, Programma en Project Maturity Model

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P3M3 Self Assessment. Portfolio, Programma en Project Maturity Model"

Transcriptie

1 P3M3 Self Assessment Portfolio, Programma en Project Maturity Model

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Introductie Management Control Benefits Management Financieel Management Risico Management Stakeholder Management Organizational Governance Resource Management Antwoordmodel Vervolgstappen Perseuslaan 18 T +31 (0) Pagina 1 van 14

3 Introductie P3M3 (Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model) is opgezet door het Office of Government Commerce (OGC). Deze methode is bedoeld om het volwassenheidsniveau van een veranderorganisatie te kunnen vaststellen. De methode is in lijn met de methoden voor programmamanagement (MSP), projectmanagement (Prince2) en Portfolio, Programma en Projecten Bureaus (P3O). P3M3 P3O Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model Portfolio Management MSP Programme Management Prince 2 Project Management P3M3 is een overkoepelend model dat onder te verdelen is in drie individuele submodellen: Portfolio Management Maturity Model (PfM3) Programme Management Maturity Model (PgM3) Project Management Maturity Model (PjM3) Perseuslaan 18 T +31 (0) Pagina 2 van 14

4 P3M3 Portfolio Programma Project Management Control Benefit Management Financieel Management Risico Management Stakeholder Management Organizational Governance Resource Management Binnen P3M3 is er oog voor diversiteit van het volwassenheidsniveau tussen de submodellen. Zo kan het zijn dat organisatie goed is in project management zonder de programma management concepten te omarmen en omgekeerd. Het kan ook zo zijn dat een organisatie zich bezig houdt met portfoliomanagement terwijl het programmamanagement zich nog niet in een volwassen fase bevindt. P3M3 legt de nadruk op zeven proces perspectieven, die in alle drie de modellen bestaan. Deze perspectieven kunnen worden gekoppeld aan de vijf niveaus. De perspectieven zijn: 1. Management Control 2. Benefits Management 3. Financieel Management 4. Risico Management 5. Stakeholder Management 6. Organizational Governance 7. Resource Management P3M3 gebruikt een vijfpuntsschaal om het volwassenheidsniveau van de organisatie aan te geven. De vijf niveaus zijn: 1. Niveau 1 bewustzijn van het proces 2. Niveau 2 herhaalbaar proces 3. Niveau 3 omschreven proces 4. Niveau 4 beheerd proces 5. Niveau 5 geoptimaliseerd proces Perseuslaan 18 T +31 (0) Pagina 3 van 14

5 Vragenlijst De beschrijvingen en eigenschappen van de vijf volwassenheidsniveaus zijn van toepassing op elk van de drie submodellen - Portfolio, Programma en Project Management. P3M3 erkent dat organisaties kunnen excelleren op projectmanagement zonder programmamanagement gerealiseerd te hebben, of omgekeerd. Ook kan een organisatie volwassenheid hebben bereikt in portfolio management, maar onvolwassen zijn in programma management. P3M3 staat een organisatie toe zijn doeltreffendheid onafhankelijk te beoordelen tegen een of meer van de submodellen. Hoewel een overall P3M3 volwassenheids rating op basis van deze assessment niet kan worden gegeven, omdat elk model onafhankelijk is van de anderen, is het meten van het overall volwassenheidsniveau van de organisatie nog steeds mogelijk door het evalueren op grond van alle drie de submodellen. P3M3 bevat zeven perspectieven die de belangrijkste kenmerken van het volwassenheidsniveau van de organisatie aangeven. De vragen zijn bedoeld om de zeven perspectieven in te schatten. Perseuslaan 18 T +31 (0) Pagina 4 van 14

6 1. Management Control Portfolio management Programma Management Project Management A De organisatie erkent het portfolio, maar heeft weinig of geen gedocumenteerde processen of normen voor het beheer van het portfolio. Programmamanagement terminologie wordt gebruikt, maar niet consequent. De algemene benadering is gericht op projecten en niet op het programma. Projectmanagement terminologie wordt gebruikt door sommigen binnen de organisatie, maar niet consequent. Projecten worden uitgevoerd en gemanaged afhankelijk van de voorkeur van individuele projectmanagers. B Er wordt op een aantal plekken in de organisatie gewerkt met portfolio management, maar dit is gebaseerd op individuen in plaats van als onderdeel van een uitgebreide en consistente organisatiebrede aanpak. Er bestaat algemeen begrip van de concepten van programma management en de controlemechanismen, maar dit wordt lokaal toegepast. De concepten van project management worden begrepen door sommigen in de organisatie. Er zijn lokale deskundigen, zoals ervaren projectmanagers, die werken aan belangrijke projecten. C Portfolio management processen zijn centraal gedefinieerd, gedocumenteerd en worden begrepen, net als de rollen en verantwoordelijkheden voor governance en delivery. Er is een centraal vastgestelde en gedocumenteerde aanpak van een programma management levenscyclus en controles, en het wordt toegepast in alle programma's door een capabele staf die programma teams ondersteunt. Er is een consistente benadering van project management controles in de hele organisatie, gebaseerd op standaardprocessen en methoden. De projectlevenscyclus is niet alleen gericht op initiatie en ontwikkeling, maar evenzeer op levering, toetsing, controle, uitvoering en overdracht. D Portfolio management processen bestaan en zijn bewezen. Portfolio management heeft metrics gerealiseerd tegen welke succes kan worden afgemeten. Programma management wordt gezien als een belangrijk instrument voor de levering van strategische doelstellingen. Binnen de programma omgeving ligt de nadruk op verbetering van de levering door middel van meting en analyse van de prestaties. Project management is van voldoende strategisch belang om te kunnen worden geïntegreerd met business en de strategische planningsfuncties. De nadruk ligt op kwantitatief management en het meten van performance. E Portfolio management heeft goed gedefinieerde controles en gedragingen die haar in staat stellen om de strategische doelstellingen van de organisatie te leveren door middel van een scala van processen en tools. Management control zorg dat door middel van de programma aanpak de strategische doelstellingen van de organisatie geleverd worden. Programma management wordt aanvaard als de optimale aanpak van een organisatiebrede strategische delivery. Projectmanagement wordt geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat zij effectief en efficiënt zijn vanuit het organisatorische perspectief. Ze worden regelmatig geëvalueerd om ervoor te zorgen dat zij nog steeds afgestemd op de business eisen, strategieën en plannen. Perseuslaan 18 T +31 (0) Pagina 5 van 14

7 2. Benefits Management Portfolio management Programma Management Project Management A Erkenning dat initiatieven kunnen bestaan binnen de organisatorische portfolio en de portfolio van de divisies om voordelen voor de organisatie te bereiken. Echter, er is geen vastgesteld benefits realisatie proces. Er is de herkenning van de benefits concepten die kunnen worden onderscheiden in de projectresultaten. Benefits worden ontwikkeld in een project met minimale programma controle. Er is herkenning dat benefits kunnen worden onderscheiden van projectresultaten. B Er zijn pogingen om de portfolio van de initiatieven te herkennen, maar er is nog weinig algehele leiding en richting voor het proces. Initiatieven kunnen worden geïnitieerd en uitgevoerd zonder volledige inachtneming van de organisatorische doelstellingen, prioriteiten en doelen. Benefits worden herkend als een belangrijk element en onderscheidende factor voor programma's. De focus ligt bij de projecten, maar er is in sommige gevallen een eerste teken van het voordeel van het bijhouden van benefits op programma niveau. Benefits worden erkend als een element binnen de business cases. Er is op enkele plekken sprake van documentatie over wie verantwoordelijk is voor welke benefits en hun realisatie, maar dit zal niet consistent worden doorgevoerd. C Er is een centraal beheerd framework dat wordt gebruikt voor het op portfolioniveau definiëren en volgen van de levering van benefits in de bedrijfsvoering. Er is een centraal beheerd en consistent kader, met processen die worden gebruikt voor het definiëren en volgen van de levering van de benefits die voortvloeien uit programma uitkomsten. Er is een centraal beheerd kader voor het definiëren en volgen van de levering van de benefits van uit de projecten. D Het benefits realisatie en beheer proces is goed ingeburgerd, meetbaar en is geïntegreerd in de manier waarop de organisatie zichzelf managet. Benefits management is ingebed in de programma management benadering en onderbouwt de motivering voor en het beheer van de uitvoering van elk programma. Programma prestatie metrics worden verzameld en geanalyseerd. Benefits management is ingebed binnen de project management aanpak en er is een focus op de levering van business prestaties van projectresultaten. E Benefits realisatie is een integraal onderdeel van de ontwikkeling van businessstrategie keuzes. Benefits management is ingebed in de organisatorische aanpak van de verandering en wordt beoordeeld als onderdeel van de ontwikkeling van organisatorische strategieën. Benefits realisatie management is ingebed in de organisatorische aanpak van de verandering en wordt beoordeeld als onderdeel van de ontwikkeling van organisatiestrategie. Business prestatie metrics worden gekoppeld aan en zijn de grondslag voor de erkenning van benefits realisatie. Perseuslaan 18 T +31 (0) Pagina 6 van 14

8 3. Financieel Management Portfolio management Programma Management Project Management A Portfolio overzicht op de financiële aspecten van de initiatieven kan worden herkend, maar er is weinig of geen controle op organisatorische investeringen. Er is sprake van minimale of geen financiële controle. De controle die er wel is, is voornamelijk gerelateerd aan individuele projecten of programma's. Er zijn weinig of geen financiële controles op projectniveau. Er is een gebrek aan verantwoording en controle van project uitgaven. B Er worden enkele goede business cases geproduceerd en er zijn een aantal structuren, meestal op afdelingsniveau, om investeringsbeslissingen te overzien. Echter, business cases worden vaak onafhankelijk van elkaar beoordeeld, echte organisatorische prioriteiten zijn niet vastgesteld. Er is geen bewijs van financiële goedkeuringen en kosten beramingen voor programma's. De focus ligt project financiën, de totale kosten van het programma worden niet volledig verantwoord. Business cases worden geproduceerd in verschillende vormen. In sommige gevallen zullen de beweegredenen worden meegenomen die leiden tot het verkrijgen van organisatorische betrokkenheid bij het project. C Er zijn normen vastgesteld voor het management van investeringen en het opstellen van business cases. Er is sprake van een centraal beheerde en gestandaardiseerde aanpak van het financiële management, kosten beoordelingen worden bijgehouden gedurende de gehele programma levenscyclus. De organisatie heeft processen vastgesteld voor het opstellen en beheren van business cases gedurende de hele project levenscyclus. Project managers monitoren kosten en uitgaven in overeenstemming met de organisatorische richtlijnen en procedures, met gedefinieerde interfaces met andere financiële functies binnen de organisatie. D De organisatie heeft een doeltreffende en solide financiële controle over zijn te nemen investeringsbeslissingen en de goedkeuring en monitoring van initiatieven. Er is proactief, evidence-based beheer van de portfolio. Er wordt efficiënt met programma levenscycli omgegaan om de beschikbaarheid van fondsen te managen. Er is effectieve besluitvorming, met inachtneming van de financiële gegevens. De organisatie is in staat om investeringsmogelijkheden met betrekking tot de beschikbaarheid van fondsen en andere middelen effectief te prioriteren. Business cases worden beoordeeld en investeringsbesluiten geratificeerd door de business. Project budgetten worden effectief beheerd, project prestaties worden gecontroleerd en vergeleken met de kosten. Kostenmodellen worden gebruikt om de voortgang van de projecten aan te tonen. E Financiële controle van de portfolio is een integraal onderdeel van het financiële controle regime van de organisatie. Financiële controle is duidelijk aanwezig in de programma levenscyclus. Een evenwichtig beeld van de te nemen financiële risico's onderbouwt het programma management. Financiële controles van de projecten zijn volledig geïntegreerd met die van de organisatie. Kostenramings-technieken worden continu geëvalueerd. Actuele versus estimate vergelijkingen worden verbeterd om schattingen in de gehele organisatie te optimaliseren. Perseuslaan 18 T +31 (0) Pagina 7 van 14

9 4. Risico Management Portfolio management Programma Management Project Management A Er kan een groeiend besef aanwezig zijn dat de risico's moeten worden gemanaged en dat, althans voor de belangrijkste business initiatieven (bijvoorbeeld kostenbesparing), zij een bedreiging kunnen zij voor succes. Er is weinig bewijs dat risicomanagement wordt gebruikt om een gunstig effect te bereiken. Er kan bewijs zijn van risico documentatie maar er zijn weinig tekenen van een actief risicomanagement. Er kan enig bewijs zijn dat risicomanagement incidenteel wordt ingezet, maar met minimale effecten. B Over het algemeen is er een topdown benadering van risicoidentificatie, met de nadruk op de grote organisatorische initiatieven, maar in een aantal initiatieven wordt in toenemende mate de risico-identificatie bottom-up uitgevoerd. Echter, deze benaderingen zijn onsamenhangend, niet bijzonder verweven en vaak betreft het niet eigenlijke management van de risico's. Risicomanagement is gedeeltelijk erkend en wordt gebruikt in sommige programma's, maar er zijn inconsequente benaderingen binnen en tussen programma's, die leiden tot verschillende niveaus van betrokkenheid en effectiviteit. Risicomanagement wordt herkend en gebruikt in een aantal projecten, maar er zijn inconsequenties in aanpak, betrokkenheid en inzet. C Portfolio risico's zijn geïdentificeerd en gekwantificeerd, en mitigatieplannen worden ontwikkeld en gefinancierd. Risicomanagement in de hele portfolio is gebaseerd op een gemeenschappelijk, centraal beheerd proces. Risicomanagement is een duidelijk omschreven en centraal beheerd proces dat consequent gevolgd wordt door alle programma's. Het framework is gebaseerd op standaarden uit de business en wordt ondersteund door een consistent systeem gebruikt door alle programma's. Project risicomanagement is gebaseerd op een centraal gedefinieerd proces dat zich bewust is van het beleid van de organisatie voor het beheer van risico's. D De omgang van de organisatie met risico's en de balans van risico s en benefits in de gehele portfolio worden voortdurend geëvalueerd en gemanaged. Senior managers zijn eigenaar van en overzien risicomanagement over de gehele portfolio. Risicomanagement werkt doeltreffend, met duidelijk en actief management en beperking van de risico's door middel van ingebed gedrag. Er is bewijs van opportunity management en management van risico aggregatie. Risicomanagement werkt effectief, is ingebed en de waarde van risicomanagement kan worden aangetoond vanuit een organisatorische perspectief. Besluitvorming omvat risicoanalyse. E Het proces van portefeuille risicomanagement wordt continu verbeterd, gebaseerd op de analyse van gegevens van binnen uit de organisatie en de vergelijking met andere organisaties. Risicomanagement is ingebed in de cultuur van de organisatie en onderbouwt alle besluitvorming binnen het programma. Er is duidelijk sprake van voortdurende verbetering en integratie met de strategische richting. Risicomanagement is ingebed in de organisatiecultuur en onderbouwt alle besluitvorming met betrekking tot projecten. Perseuslaan 18 T +31 (0) Pagina 8 van 14

10 5. Stakeholder Management Portfolio management Programma Management Project Management A Stakeholder management en communicatie worden zelden gebruikt door portfolio s als een element van de delivery toolkit. Stakeholder management en communicatie worden zelden gebruikt door programma's als onderdeel van de delivery toolkit. Stakeholder management en communicatie worden zelden gebruikt door projecten als onderdeel van de delivery toolkit. B Sommige potfolio s zullen effectief communiceren, maar dit is meer gekoppeld aan persoonlijk initiatief van portfolio managers dan aan een gestructureerde aanpak door de organisatie. Sommige programma's zullen effectief communiceren, maar dit is meer gekoppeld aan persoonlijk initiatief van programma managers dan aan een gestructureerde aanpak door de organisatie. Sommige programma's zullen effectief communiceren, maar dit is meer gekoppeld aan persoonlijk initiatief van project managers dan aan een gestructureerde aanpak door de organisatie. C Er is een centraal beheerde en consistente aanpak van stakeholder management en communicatie, die door alle portfolio s wordt gebruikt. Er is een centraal beheerde en consistente aanpak van stakeholder management en communicatie, die door alle programma s wordt gebruikt. Er is een centraal beheerde en consistente aanpak van stakeholder management en communicatie, die door alle projecten wordt gebruikt. D Geavanceerde technieken worden gebruikt om de stakeholder omgeving effectief te analyseren en te betrekken. Kwantitatieve informatie wordt gebruikt voor het onderbouwen van de beoordeling van de effectiviteit. Geavanceerde technieken worden gebruikt om de stakeholder omgeving effectief te analyseren en te betrekken. Kwantitatieve informatie wordt gebruikt voor het onderbouwen van de beoordeling van de effectiviteit. Geavanceerde technieken worden gebruikt om de stakeholder omgeving effectief te analyseren en te betrekken. Kwantitatieve informatie wordt gebruikt voor het onderbouwen van de beoordeling van de effectiviteit. E Communicatie wordt geoptimaliseerd door uitgebreide kennis van de stakeholder omgeving, om de portfolio s het bereiken van hun doelstellingen mogelijk te maken. Communicatie wordt geoptimaliseerd door uitgebreide kennis van de stakeholder omgeving, om de programma s het bereiken van hun doelstellingen mogelijk te maken. Communicatie wordt geoptimaliseerd door uitgebreide kennis van de stakeholder omgeving, om de projecten het bereiken van hun doelstellingen mogelijk te maken. Perseuslaan 18 T +31 (0) Pagina 9 van 14

11 6. Organizational Governance Portfolio management Programma Management Project Management A De organisatie heeft een aantal inconsistente en informele pogingen gedaan om individuele initiatieven aan te laten sluiten aan organisatorische doelstellingen. Er is een ad hoc, inconsistent en inefficiënt overzicht van initiatieven. Sommige informele regels, processen en gedragingen van programma's kunnen bestaan, maar met ongedefinieerde links naar projecten en / of bredere organisatorische controle. Rollen zullen niet formeel zijn vastgelegd. Informeel bestuur van de projecten bestaat, maar heeft ongedefinieerde links naar een bredere organisatorische controle. Governance rollen zijn waarschijnlijk fictief. B Er worden enkele pogingen gedaan om de portfolio van de initiatieven te herkennen, maar er is nog weinig algehele leiding en richting in het proces. Initiatieven kunnen worden geïnitieerd en uitgevoerd zonder volledige inachtneming van de organisatorische doelstellingen, prioriteiten en doelen. Programma management begint zich te vormen, maar met ad hoccontroles en er is geen duidelijke strategische controle. Taken en verantwoordelijkheden zijn onsamenhangend, evenals de rapportagelijnen. Project management vanuit een organisatorisch perspectief begint vorm aan te nemen, maar met ad-hoc-controles en zonder duidelijke strategische controle. C De principes van portfolio management worden algemeen begrepen en beoefend volgens een consistente standaardmethode. Deze onderschrijft het governance framework. Centraal gedefinieerd organisatorische controles worden consequent toegepast op de programma's, met besluitvormende structuren die op orde zijn en gekoppeld zijn aan organisatorische regels, processen en gedragingen. Strategische governance controles worden consequent toegepast, met besluitvormingsstructuren die de controle op de oplevering van projecten en de aanpassing aan de behoeften van de business mogelijk maken. D Alle initiatieven zijn geïntegreerd in een haalbaar en beheerst portfolio, die is afgestemd op de strategische doelstellingen en prioriteiten. De portfolio bevat relevante informatie over de initiatieven (bijvoorbeeld prestatiemetingen, kwaliteitsattributen en asset management gegevens) ter ondersteuning van beslissingen van de Raad van Bestuur. Er zijn duidelijk afgestemde besluitvormingsprocessen die integreren met bredere organisatorische regels, processen en gedragingen en transparant zijn voor de betrokkenen. Programma management verantwoordelijkheden zijn ingebed in bredere rolbeschrijvingen. Besluitvormingsprocessen in verband met project performances worden vastgesteld en geïntegreerd in breder organisatorisch performance management, rapportage en governance regelingen. E Het portfolio wordt gemanaged om ervoor te zorgen dat deze afgestemd blijft op de strategische doelstellingen van de organisatie. Het portfolio management proces is geoptimaliseerd om ervoor te zorgen dat het voldoende dynamisch en wendbaar is om veranderingen in het bedrijfsleven richting en prioriteiten te volgen. Programma management is ingebed op directieniveau, met een duidelijke eigen inbreng en verantwoordelijkheden die zijn ingesloten in de taakomschrijving van de individuele bestuurders. De governance regelingen voor de projecten zijn een essentieel aspect van organisatorische controle, met aantoonbare rapportagelijnen tot directie niveau en met een duidelijke eigen inbreng en verantwoordelijkheden ingebed binnen de organisatie. Perseuslaan 18 T +31 (0) Pagina 10 van 14

12 7. Resource Management Portfolio management Programma Management Project Management A Requirements voor portfolio resources worden herkend, maar niet systematisch beheerd. Toewijzing van resources is ad hoc, met weinig of geen profilering van de resources om te voldoen aan de gestelde eisen van specifieke initiatieven. De focus ligt bij de inzet van project resources. Er is minimale aandacht voor de requirements voor programma resources. Er zijn weinig pogingen tot het ontwikkelen van een programmaaanpak. Er is weinig herkenning binnen de organisatie van de noodzaak om resource management daadwerkelijk in staat te stellen tot een succesvolle oplevering van projecten. B De organisatie is begonnen met de ontwikkeling van resource management processen op portfolio niveau en het verbeteren van de identificatie en toewijzing van resources aan specifieke initiatieven. Dit is afhankelijk van individuele beslissingen en niet van de impact van de toewijzing van resources op de strategische doelstellingen en prioriteiten. Resources worden ingezet in de hele organisatie, maar er is weinig bewijs van een consistente aanpak van de resource acquisitie, de planning of het management ter ondersteuning van de programma's. Resources worden ingezet in de hele organisatie, maar er is weinig bewijs van een consistente aanpak van de resource acquisitie, de planning of het management ter ondersteuning van de projecten. C Het resource management proces op portfolio niveau is centraal gedefinieerd binnen de organisatie. Oorspronkelijke resources worden geëvalueerd, zodat de organisatie zich kan richten op de ontwikkeling en verbetering van resources om te voldoen aan de strategische doelstellingen en prioriteiten. Centraal beheerd en consistent resource management vindt plaats in alle programma's. De organisatie heeft een centraal vastgestelde en goedgekeurde reeks procedures en processen voor het beheer van resources. D De organisatie heeft effectieve capaciteitstrategieën en procedures vastgesteld voor het verkrijgen, de verdeling en de aanpassing van resources in lijn met midden- en langtermijn investeringsplannen. Het gebruik van resources wordt gemeten en er wordt proactief gemanaged om capabiliteit te verhogen en verbreden. Er is bewijs van het innovatieve gebruik van resource opties om leveringsprestaties te optimaliseren. Resource management voor projecten wordt bekeken op strategisch niveau binnen de organisatie. Er is bewijs van de resource capaciteitsmanagement, door middel van capaciteitsplanning, om te voldoen aan de project delivery behoeften. E Portfolio management is de drijfveer voor de planning, de ontwikkeling en de verdeling van initiatieven voor het optimaliseren van het effectieve gebruik van resources in het bereiken van de strategische doelstellingen en prioriteiten. Resources worden optimaal ingezet. Er is duidelijk bewijs van de afweging tussen interne en externe deskundigheid. Kennis wordt ingebed in de organisatie op grond van het leren van eerdere implementaties. Resources worden optimaal ingezet. Er is duidelijk bewijs van load balancing en het effectieve gebruik van zowel interne en externe resources in overeenstemming met een resource strategie. Perseuslaan 18 T +31 (0) Pagina 11 van 14

13 Antwoordmodel Perspectief Focus A B C D E 1 Management Control Portfolio Programma Project 2 Benefits Management Portfolio Programma Project 3 Financieel Management Portfolio Programma Project 4 Risico Management Portfolio Programma Project 5 Stakeholder Management Portfolio Programma Project 6 Organizational Governance Portfolio Programma 7 Resource Management Portfolio Programma Project Perseuslaan 18 T +31 (0) Pagina 12 van 14

14 Vervolgstappen Als u na het uitvoeren van deze self-assessment meer wilt weten over het opzetten of professionaliseren van uw project, programma of portfolio organisatie kunt u contact opnemen met PROX6. Perseuslaan 18 T +31 (0) Pagina 13 van 14

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIC ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ONLINE QUICK SCAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 BEDRIJFSPRESENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ACCREDITED ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

MoP Foundation training

MoP Foundation training MoP Foundation training Tijdens onze MoP Foundation training maakt u op inspirerende wijze kennis met MoP en leert u MoP toepassen op uw eigen portfolio. Onder leiding van onze expert trainers wordt het

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Het Foundation examen

Het Foundation examen Het Foundation examen Proefexamen 1 - Nederlands Mei 2012 Multiple Choice 40 minuten Instructies 1. Getracht moet worden om alle 50 vragen te beantwoorden. 2. Alle vragen moeten op het bijgeleverde antwoordblad

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Agenda. Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk borrel

Agenda. Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk borrel 1 Tips & trucs voor een betere projectplanning en verhoging van uw Project Maturity Utrecht, 25-1-2011 2 Agenda Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk

Nadere informatie

Advies inzake Risicobenadering

Advies inzake Risicobenadering dvies inzake Risicobenadering Het afstemmen van modellen op uitdagingen PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen.

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN.

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. Rob Knechten en Jan Bloem PUG sessie 09-05-2011 Introductie werkend krijgen Welkom Arlande visie op Case ROC Nijmegen Rob Knechten: werkend krijgen Stefanie

Nadere informatie

Programmamanagement actuele visies en vraagstukken

Programmamanagement actuele visies en vraagstukken Welkom Programmamanagement actuele visies en vraagstukken Wat mag u verwachten Een leuke en leerzame ontmoeting met: Keuzemenu programma-management Overview zes visies Vergelijking en vragen 1 Welkom namens

Nadere informatie

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Het doel van deze pocket guide 1 1.2 Wat is een project? 1 1.3 Waarom zijn projecten belangrijk? 2 1.4 Wat maakt een project anders dan reguliere activiteiten? 2 1.5 Wat is projectmanagement?

Nadere informatie

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg 1 Insights Consultancy & Academy Insights Zorg Insights Academy Praktijkleergangen Maatwerk workshops Gecertificeerde trainingen Insights Consultancy Projectmanagement is de competentie van de hele organisatie!

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard

versie: 2005 Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen De Investors In People standaard versie: 2005 De Investors In People standaard Strategieën ontwikkelen om de prestaties van de organisatie te verbeteren Plannen Een Investor in People ontwikkelt effectieve strategieën om de prestaties

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce Centraal PMO:

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

Prince User Group Nederland

Prince User Group Nederland Prince User Group Nederland De autoriteit voor het toepassen van PRINCE2 in Nederland PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Profielen

Nadere informatie

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx

Projectmanagement BROK cursus. Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Projectmanagement BROK cursus Daniel Gobits en Michelle Hendrikx Dezelfde tekening?! Hoe de klant het vertelde Hoe de manager het begreep Hoe de opdrachtgever het voor zich zag Hoe de leider het plan maakte

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG

DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG Inhoud Introductie P3O Wijzigingen ten opzichte van 2008 Een business Case voor je P3O Opdracht: Argumenten Opdracht: KPI-meting 2 Wat is P3O P3O staat voor: Project-, Programma-

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Organisaties accepteren de lage succesgraad van projecten niet langer

Organisaties accepteren de lage succesgraad van projecten niet langer Compact_ KPMG IT Advisory Seminar 29 Een introductie van Dione de Jong Organisaties accepteren de lage succesgraad van projecten niet langer Drs. Hans Moonen RE MBA, drs. Dione de Jong-Elsinga, Daan Schut

Nadere informatie

Volwassenheidsmodellen - stap voor stap met P3M3

Volwassenheidsmodellen - stap voor stap met P3M3 Volwassenheidsmodellen - stap voor stap met P3M3 Wat kun je met zo n volwassenheidsmodel, wat levert het op, hoe zet je het zinvol en krachtig in? Met behulp van het P3M3 volwassenheidsmodel kun je op

Nadere informatie

Meer orde in de projecten chaos MoP een Best Practice voor Portfoliomanagement

Meer orde in de projecten chaos MoP een Best Practice voor Portfoliomanagement Meer orde in de projecten chaos MoP een Best Practice voor Portfoliomanagement Ruysdael, even voorstellen.. Ruysdael is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van

Nadere informatie

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014

ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 ISO55000: Harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur AMC Seminar 2014 Robert van Grunsven, Adviseur CMS Asset Management Inhoud assetmanagement Assetmanagement ISO55000 assetmanagementsysteem

Nadere informatie

Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices

Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices P3O Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices In november 2008 heeft het Cabinet Office een nieuwe loot aan de stam van modellen en methoden

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

PPM. John van Rouwendaal

PPM. John van Rouwendaal PPM John van Rouwendaal Project Portfolio Management Projectportfolio Programma Projectportfolio Project 12-9-2011 2 PPM & OGC A coordinated collection of stragic processes and decisions that together

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie Ed Clevers Matthé Drost Wie zijn Ed en Matthé? Ed Clevers Manager PPM bureau ROC Nijmegen E.Clevers@roc-nijmegen.nl 06-19 49 36 72 Matthé

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Inleiding Doordat veel organisaties het met minder budget (geld en resources) moeten stellen is er een steeds grotere

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT. Wat voegt risicomanagement toe?

RISICOMANAGEMENT. Wat voegt risicomanagement toe? RISICOMANAGEMENT Risicomanagement ondersteunt op een gestructureerde manier het behalen van doelstellingen en het opleveren van projectresultaten. Dit kan door risico s expliciet te maken, beheersmaatregelen

Nadere informatie

Resultaten PPM mini-enquête 2013

Resultaten PPM mini-enquête 2013 Resultaten PPM mini-enquête 203 Stand van Project Portfolio Management in Nederland drs. Jan G. Bloem CMC t.b.v. 9 e PPM Jaarcongres 29 mei 203 Het speelveld Project Por)olio Management Rond deze thema

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT Groningen, maart 2016 Wim Pauw Risicomanagement Risicomanagement is steeds meer een actueel thema voor financiële beleidsbepalers, maar zij worstelen vaak met de bijbehorende

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

NEN-ISO (nl) Risico management. Productinformatie. Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg

NEN-ISO (nl) Risico management. Productinformatie. Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg Productinformatie NEN-ISO 31000 (nl) Risico management SECTOR Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg TYPE Riskmanagement, Compliance management, Kwaliteitsmanagement & systemen BRON PRODUCTINFORMATIE NEN-ISO

Nadere informatie

Vernieuwende blik op project control

Vernieuwende blik op project control PLANNINGSMANAGEMENT RISICOMANAGEMENT KWALITEITSMANAGEMENT Vernieuwende blik op project control PrYme consulting BV biedt sinds 2001 diensten op het gebied van projectbeheersing. Wij zijn ervan overtuigd

Nadere informatie

Uitbesteding in de pensioensector:

Uitbesteding in de pensioensector: Uitbesteding in de pensioensector: Bevindingen vanuit de toezichtspraktijk Prof. Dr. O.C.H.M. Sleijpen EYe on Pensions 14 januari 2014 Uitbesteding in de Pensioensector Topics: A. Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Lessons Learnt: de Inzichten

Lessons Learnt: de Inzichten Lessons Learnt: de Inzichten De pilot asset management vindt plaats bij het district Haaglanden. Het doel van de pilot is tweeledig: het helder krijgen van de rollen en bevoegdheden van de verschillende

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden

PRINCE2 in duizend woorden PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd White paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes 3 4

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI CHANGE MANAGEMENT PLAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden

Nadere informatie

De type-functies en de bijbehorende competenties

De type-functies en de bijbehorende competenties IRISteam De type-functies en de bijbehorende competenties Le Service Ressources Humaines De type-functies 1. De competenties voor de functies van klasse 0... 3 Logistiek Assistent_Toc374542571 2. De competenties

Nadere informatie

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios De wereld is dynamisch, het lijkt wel alsof alles alleen nog draait om veranderen. Nieuwe internationale

Nadere informatie

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA

Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA Investors in People. Willem E.A.J. Scheepers MBA LINCOLN STEFFENS I have seen the future and it works IiP = Meer dan Opleiden! (veel meer.) Recent Onderzoek Informeel Leren ( Research voor Onderwijs &

Nadere informatie

Commitment without understanding is a liability

Commitment without understanding is a liability Commitment without understanding is a liability Accent Organisatie Advies Risicocultuur tastbaar maken Propositie van Accent Organisatie Advies Frank van Egeraat Januari 2017 Nederlandse Corporate Governance

Nadere informatie

Het Foundation examen

Het Foundation examen Het Foundation examen Uitleg Proefexamen 1 - Nederlands Mei 2012 1 Syllabus onderwerp:ov0101.2 - Overview and Principles LL1: Onthoud de doelen van portfoliomanagement. a) Juist: Portfoliomanagement stelt

Nadere informatie

DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK?

DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK? WHITEPAPER DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK? DOOR M. HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONS ULTANT Risicomanagement is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Dagelijks wordt er aandacht

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Projectmanagement update

Projectmanagement update Projectmanagement update Alfred Krol Triple Plus BV Even voorstellen PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The Swirl logo is

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook Opening 1. Introductie Menti vraag 1 2. Opzet Nationale Politie & IV organisatie Menti vraag 2 3. Inrichting

Nadere informatie

Op weg naar professioneel projectmanagement

Op weg naar professioneel projectmanagement Seminar Professionalisering Projectmanagement 23 januari 2003, hotel Mövenpick te Voorburg Op weg naar professioneel projectmanagement Henk Schenk www.sharedvalues.nl Lijn van de presentatie: Toegevoegde

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability

Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen. IM seminar, Amstelveen 10 mei Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Langetermijndenken - De toekomst van Verantwoord Beleggen IM seminar, Amstelveen 10 mei 2016 Lars Kurznack, Senior Manager KPMG Sustainability Maatschappelijke uitdaging Opiniestuk FD Minister Dijsselbloem

Nadere informatie

Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres. Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep

Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres. Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep Van Beheer naar Regie: Ontwerp Aeres Sir Bakx, [SB.it] / SURFmarket Steven Verstraten, hoofd ICT Aeres groep Aeres Groep Groene sector in midden Nederland 20 locaties: Utrecht, Flevoland en Gelderland

Nadere informatie

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen Trefdag ZORG Meer resultaten door strategische inzet van middelen September 2013 Francis Manas fm@amelior.be Herkenbaar? Aantal projecten neemt toe Projecten zonder link met doelen organisatie: geen fit

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Het besturen van portfolio s

Het besturen van portfolio s Het besturen van Hedeman Consulting Hedeman Consulting biedt praktische hulp bij het verbeteren en inrichten van projectenorganisaties door het uitlijnen van projectenportfolios, het organiseren van besluitvorming

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture

De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture De goede requirements goed bij Philips Handheld Diagnostics Venture Een groeipad voor het professionaliseren van werken met requirements Edwin Schumacher Managing partner Synergio B.V. e.schumacher@synergio.nl

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HEALTH CHECKS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

Het PMO: waar project en organisatie samenkomen

Het PMO: waar project en organisatie samenkomen WIN Project Support WIN Project Support levert interim project support voor organisaties in diverse branches, op verschillende niveaus. Het projectniveau varieert daarbij van project- tot programma- en

Nadere informatie

PRODUCT OWNER.

PRODUCT OWNER. PRODUCT OWNER www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 PRODUCT OWNER Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie