Het Foundation examen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Foundation examen"

Transcriptie

1 Het Foundation examen Proefexamen 1 - Nederlands Mei 2012 Multiple Choice 40 minuten Instructies 1. Getracht moet worden om alle 50 vragen te beantwoorden. 2. Alle vragen moeten op het bijgeleverde antwoordblad worden beantwoord. 3. Gebruik een potlood en GEEN pen om uw antwoorden in te vullen op het antwoordblad. 4. Tenzij anders aangegeven is er slechts één correct antwoord per vraag. 5. U heeft 40 minuten om dit examen te maken. 6. U moet 30 of meer correcte antwoorden geven om te slagen voor dit examen Kandidaatnummer:...

2 1 Wat stelt portfoliomanagement zeker? a) Elk veranderingsinitiatief draagt bij tot minstens 1 strategisch doel b) Elk project of programma controleert zijn eigen strategische uitlijning c) Elke strategische beslissing is uitsluitend gebaseerd op de te realiseren strategische benefits d) Elk nieuw initiatief krijgt een hogere prioriteit dan de bestaande 2 Welke uitspraak over borgingsfuncties en -diensten van een P3O is NIET JUIST? a) Deze nemen verschillende vormen aan, van gewone Health checks tot stage reviews b) Spitst zich enkel toe op het auditeren van de voortgang van programma's en projecten c) Geeft richting in de opstartfase van projecten d) Biedt onafhankelijke borging buiten een programma- of projectstuurgroep 3 Welke van de OGC principes voor het verkrijgen van waarde uit P3RM investering helpt om de vraag te beantwoorden: 'krijgen we de bedrijfsbenefits?' a) Waarde veiligstellen b) Prioriteren van investeringen c) Mensen verantwoordelijk houden d) Effectief besturen 2

3 4 Welke functie of dienst zou geleverd moeten worden door een COE? a) Bewaken van programmarisico's b) Leveren van communicatie-uitingen van het programma c) Kennismanagement d) Prioriteren van de portfolio 5 Wat zou een verantwoordelijkheid moeten zijn van de P3O Sponsor? a) Verzekeren dat producten of diensten die geleverd worden door de veranderingsinitiatieven geschikt zijn voor het doel b) Verzekeren dat de P3O voldoet aan de behoeften van de raad van bestuur c) Effectieve financiële beheersing verzekeren d) Expertise leveren voor organisatie-brede planningsoftware 6 Wat zal het MEEST WAARSCHIJNLIJK gebruikt worden als individueel gereedschap? a) Enterprise P3RM software b) Systemen voor kennismanagement c) Spreadsheet software d) Software voor strategic mapping 3

4 7 Waaraan refereert het concept 'Run the business, Change the business'? a) Integratie van Business as Usual activiteiten met veranderingsactiviteiten om strategische doelen te realiseren b) Het onvermijdelijke conflict tussen de noodzaak om te veranderen en de continuering van de Business as Usual c) Het is belangrijker om het bedrijf te laten draaien dan om het bedrijf te veranderen d) Het is belangrijker om het bedrijf te veranderen dan om het bedrijf te laten draaien 8 Welke actie wordt aanbevolen bij de implementatie van een P3O model? a) Gebruik project- of programmamanagement-processen om de implementatie uit te voeren b) Behandel de implementatie als een proces verandering in plaats van als een gedragsverandering c) Gebruik dezelfde levenscyclus als voor de opzet van een tijdelijk P3O d) Gebruik programmamanagement om de implementatie uit te voeren ongeacht de grootte of de volwassenheid van de organisatie 9 Wat is een van de drie concepten waarop informatieborging in een P3O gebaseerd zou moeten zijn? a) Beschikbaarheid b) Afhankelijkheid c) Eerlijkheid d) Veiligheid 4

5 10 Welke P3O capability levert het MEEST waarschijnlijk de grootste vermindering van het risico van niet of te laat opleveren? a) Maximaliseren van rendement op investeringen b) Het identificeren en managen van onderlinge afhankelijkheden tussen programma's en projecten c) Bewaken van de voortgang van programma's en projecten ten opzichte van hun belangrijkste outcomes d) Garanderen dat er geen duplicering is in de scope van programma's en projecten 11 Welke van de volgende functies en diensten worden geleverd door een COE voor de programma's en projecten in de volledige veranderingsportfolio? 1. Borging en training 2. Consistentie van methoden en processen 3. Standaarden 4. Ondersteuning door het bewaken van de vooruitgang ten opzichte van het plan a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 12 Welk soort workshop wordt gehouden met als doel bedreigingen en kansen te identificeren? a) Bedrijfsoplossing b) Leerpunten c) Probleemoplossing d) Risico-identificatie en -beoordeling 5

6 13 Waar aan zou een organisatie breed Portfolio Office uiteindelijk moeten rapporteren? a) Een staffunctie b) Divisiedirecteur c) Lid van de raad van bestuur d) Hoofd van een afdeling 14 Welke van de volgende Kritische Prestatie Indicatoren leveren bewijs van de prestatie verbeteringen die door een P3O geleverd werden? 1. Toename van de werkelijke door de portfolio geleverde benefits 2. Voorspelbaarheid van de levering van het project 3. Vermindering van de totale inkoopkosten van de organisatie 4. Verminderd aantal programma s die ondermaats presteren a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 15 Welke vaardigheid of ervaring moet het hoofd van een Organisatie Portfolio Office hebben? a) Operationele achtergrond b) Geloofwaardigheid om te werken met midden- en seniormanagers c) Uitgebreide kennis van alle aspecten van P3RM d) Vaardigheid om functiebeschrijvingen op te stellen voor het personeel van de Portfolio Office 6

7 16 Wat van het volgende wordt gecreëerd binnen 'identificeer het P3O' in de levenscyclus van het permanente P3O model? 1. Visie op de toekomstige situatie van het te implementeren P3O 2. Teamstructuur voor de bedrijfsvoering van het P3O 3. Initiële rechtvaardiging van de investering in het P3O 4. Beschrijving van de P3O diensten die momenteel worden geleverd a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 17 Waar worden P3O standaardtechnieken gewoonlijk gedocumenteerd? a) In kennisopslagplaatsen als voorbeelden van goede werkwijzen b) In de business case van het P3O c) In een Management Dashboard als bijgewerkte stand van zaken d) In de beoordeling van de vaardigheden van een individu 18 Het gebruik van P3O gereedschappen maakt verbeteringen mogelijk in de samenwerking tussen teamleden van het programma die op verschillende locaties werken. Aan welke strategische benefit bedraagt dit bij? a) Compliance met bedrijfsprocessen b) Het nemen van beslissingen c) Management over geografische gebieden heen d) Kwaliteit van beslissingsondersteunende informatie 7

8 19 Welke functionele rol kan ook Asset Management op zich nemen? a) Wijzigingsbeheer b) Financiën c) Informatiemanagement d) Resourcemanagement 20 Welke uitspraak beschrijft de relatie tussen Business as Usual en verandering? a) Iedere beslissing die één van beide beïnvloedt moet in samenspraak worden genomen b) Het zijn afzonderlijke activiteiten die onafhankelijk kunnen overleven c) Veranderingsinitiatieven zullen altijd voorrang krijgen d) Business as Usual zal altijd voorrang krijgen 21 Welke uitspraak beschrijft een principe voor het meten van succes van een P3O model? a) Totale succespercentages van programma's en projecten in relatie tot kapitaalskosten b) Verlaging in het totale aantal projecten die bijdragen tot de strategische doelen c) Mate van tevredenheid van de klanten van het bedrijf d) Totale toename van het personeelsverloop 8

9 22 Waarmee moeten, binnen de Blauwdruk, de voorgestelde rapportagevereisten van het toekomstige P3O model geïntegreerd worden? a) Risico's om succesvol een P3O op te richten b) Organisatiestructuur c) Benefits Managementstrategie d) Risico Managementstrategie 23 Welke uitspraak met betrekking tot het proces van het ontwikkelen van een evenwichtige portfolio is NIET JUIST? a) Het is noodzakelijk om rekening te houden met zowel operationele als strategische prioriteiten b) Wanneer de resources beperkt zijn, moeten bestaande programma's/projecten voorrang krijgen boven nieuwe initiatieven c) Beëindiging van bestaande veranderingsinitiatieven die niet in lijn zijn met de strategische doelen van een organisatie kan nodig zijn d) Operationele verbeteringen kunnen in de wachtstand geplaatst worden terwijl projecten met een hogere prioriteit die strategische doelen ondersteunen geleverd worden 24 Welke uitspraak beschrijft een Hub en Spoke model? a) Een groot organisatiemodel met meerdere, gedecentraliseerde, permanente portfolio offices ontworpen om specifieke divisies en functies te bedienen b) Een portfolio, programma en projectmanagement standaardisatie-eenheid die standaarden, vaardigheden en opleidingen definieert c) Een enkel, permanent portfolio Office op organisatieniveau met tijdelijke programma- en projectenbureaus d) Geen fysiek, centraal bureau; P3O functies worden uitgevoerd door de businessunits of door een functionele eenheden binnen de organisatie 9

10 25 Welke Office binnen het P3O model heeft personeel nodig met vaardigheden op het vlak van investeringsmanagement en strategische planning? a) Organisatiebreed Portfolio Office b) Programmabureau c) COE d) Projectbureau 26 Wat is een strategische planningsfunctie die een Portfolio Office dient uit te voeren? a) Risico's reviewen die gevolgen kunnen hebben voor meerdere projecten en programma's b) Projectpersoneel inzetten om de oplevering van individuele projecten of programma's te managen c) Een standaardset rapportage sjablonen ontwikkelen voor projecten en programma's d) Opstart-workshops houden om projecten of programma's te versnellen 27 Welk deel van de governance voor bedrijfsveranderingen beantwoordt de vraag 'doen we de juiste dingen?' a) Opleveren van bedrijfsveranderingen b) Ontwerpen van bedrijfsveranderingen c) Strategie voor bedrijfsveranderingen d) Waarde van bedrijfsveranderingen 10

11 28 Wat is de juiste volgorde voor de processen van de levenscyclus van de implementatie van het permanente P3O model? a) Definiër; Identificeer; Afsluiting; Lever b) Definiër; Identificeer; Lever; Afsluiting c) Identificeer; Definiër; Lever; Afsluiting d) Identificeer; Lever; Definiër; Afsluiting 29 Wat is een kritische succesfactor bij de introductie van standaard gereedschappen voor een P3O? a) Zeker stellen dat de verantwoordelijkheid voor het gereedschap overeengekomen is b) Focus eerder op de functies van het gereedschap dan op de toe te voegen waarde c) Identificeer hoe alle functies van het gereedschap gebruikt kunnen worden d) Zeker stellen dat de geavanceerdheid van het gereedschap de organisatorische capability verbetert 30 Wat is een belangrijk gebied om in overweging te nemen bij het definiëren van de processen voor een bestaand tijdelijk programmabureau? a) Processen worden gevolgd door andere programmabureau's b) Resources binnen de Portfolio Office c) Informatiestromen nodig voor het te ondersteunen programma d) Business as Usual resources in de gebieden die beïnvloed worden door het programma 11

12 31 Welke rol implementeert procedures die gegevens verzamelen in een consistente vorm voor programma's die deze rol ondersteunt? a) De rol van kwaliteitsborging b) Programma Officer c) De rol van Informatiemanagement d) Gereedschappen expert 32 Wat is een belangrijke doelstelling van de techniek capaciteitsplanning voor resourcemanagement op portfolioniveau? a) Bepalen welke vaardigheden er nodig zijn om de belangrijkste rollen in een project uit te voeren b) Een workshop faciliteren voor een project c) Het forceren van een rangorde tussen projecten en programma s binnen een portfolio d) Voldoen aan de gevraagde capaciteiten voor P3RM personeel teneinde de veranderingsinitiatieven van de organisatie op te leveren 33 Welke groep van stakeholders zal het MEEST waarschijnlijk rapportages op portfolio niveau ontvangen? a) Portfolio board b) Externe stakeholders c) Programme board d) Delivery support 12

13 34 Wat is een programmabureau? a) Een permanent bureau dat opgericht is om ondersteuning te bieden bij het leveren van een veranderingsportfolio over de gehele organisatie b) Een permanent bureau dat opgericht is om standaarden te ontwikkelen om te gebruiken in programma's en projecten binnen een divisie c) Een tijdelijk bureau dat opgericht is om ondersteuning te bieden bij het leveren van een specifiek veranderingsinitiatief dat opgeleverd wordt als een programma d) Een tijdelijk bureau dat opgericht is om ondersteuning te bieden bij het leveren van een specifiek veranderingsinitiatief dat wordt opgeleverd als een project 35 Welke uitspraak beschrijft hoe een succesvol P3O zou moeten functioneren? a) Onafhankelijk van alle functies/afdelingen in een organisatie b) Met besef van de andere functies in de organisatie en hoe het P3O met hen zal samenwerken c) Met lijnmanagement verantwoordelijkheid voor resources geïntegreerd vanuit andere functies d) Moet de bestaande governance hoofdstructuur toepassen voor alle veranderingen binnen een organisatie 36 Wat maakt GEEN deel uit van de Blauwdruk voor een P3O? a) Business Benefits b) Operationele kosten c) Prestatieniveaus d) Informatiestromen 13

14 37 Welke gebruikers van P3O diensten zullen het MEEST WAARSCHIJNLIJK de zekerheid nodig hebben dat veranderingsinitiatieven geleverd zullen worden met minimale verstoring van de operationele plannen? a) Programma manager b) Hoofd van P3O c) Externe leveranciers d) De klant/gebruiker gemeenschap 38 Welke techniek maakt gebruik van programma- en projectmanagement forums om leren te verankeren? a) Borging, gated reviews en health checks b) Modellering van de complexiteit van projecten c) Kennismanagement d) Management Dashboards 39 Welke rol dient het portfolioplan te actualiseren om de geboekte voortgang weer te geven? a) Benefits b) Commercie c) Communicatie en betrokkenheid van stakeholders d) Planning 14

15 40 Welke organisatorische factor heeft de MINSTE invloed op het gekozen P3O model? a) Benadering van afspraken voor governance van de organisatie b) Centralisatie versus decentralisatie van belangrijke diensten c) Benadering van service management d) Aantal, grootte en duur van projecten 41 Wat is GEEN P3M3 procesperspectief? a) Financieel management b) Wijzigingsbeheer c) Stakeholder management d) Resource management 42 Wat ligt ten grondslag aan de concepten vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid in informatieborging? a) Naleving van het beveiligheidsbeleid van informatieborging moet gecontroleerd worden door het P3O bij voltooiing van een project b) Informatie kan veranderd worden met de goedkeuring van het hoofd van het P3O c) Informatie moet beschikbaar zijn voor diegenen die gemachtigd zijn om het te raadplegen d) Informatie moet beschikbaar zijn voor iedereen die erom vraagt 15

16 43 Welke van de volgende zijn doelen van de Programma Specialist rol? 1. Helpen bij het definiëren van een passend niveau van governance bij het begin van het programma 2. Helpen bij de implementatie van goede programmamanagement werkwijzen 3. Een proactieve rol spelen bij het promoten van methoden voor programmamanagement 4. Verbeteren van de bewaking van programma's door het verzamelen en onderhouden van gegevens in een consistente vorm a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 44 Wat is het doel van de rol van portfolio analist? a) Zorgen voor het effectief management van de stakeholders van de portfolio, het programma of het project b) De ontwikkeling en het dagelijkse management faciliteren van een geoptimaliseerde portfolio c) Adviesdiensten verstrekken aan programma- en projectmanagers in de hele organisatie d) Oprichten en leiden van de Portfolio Office 45 Wat zijn kenmerken van Gated Reviews? 1. Worden uitgevoerd bij belangrijke beslispunten in een programma of project 2. Stellen zeker dat de beslissing om te investeren in een programma of project valide blijft 3. Stellen de Kritische Succes Factoren voor een programma of project vast 4. Controleren de kwaliteit van de verstrekte beslissingsondersteunende informatie a) 1, 2, 3 b) 1, 2, 4 c) 1, 3, 4 d) 2, 3, 4 16

17 46 Wat is het doel van het hoofd van het P3O? a) Opzetten en draaien van het permanente bureau b) De ontwikkeling en het dagelijkse management uitvoeren van een geoptimaliseerde portfolio c) Een proactieve rol spelen bij het promoten van methoden voor programma- en projectmanagement d) Adviesdiensten bieden aan het programma-management 47 Hoe levert een P3O model een significante bijdrage aan de kans dat een organisatie succesvol haar strategie oplevert? a) Neemt beslissingen over de juiste prioriteiten voor de organisatie b) Geeft advies en begeleiding over de dagelijkse bedrijfsvoering c) Houdt het risicoregister voor de projecten van de organisatie bij d) Houdt een overzicht bij van alle programma's en projecten die de business veranderen 48 Wat is de doelstelling van de swimlane techniek voor bedrijfsprocessen? a) De benefits analyseren van de implementatie van een P3O tegen de kosten b) De processen definiëren die gevolgd moeten worden door één project c) Documenteren van standaard, herhaalbare bedrijfsprocessen d) Ervoor zorgen dat de juiste vaardigheden beschikbaar zijn voor het opleveren van bedrijfsprocessen 17

18 49 Welke activiteit vindt plaats binnen het proces 'definiëren het P3O' in de levenscyclus van een permanent P3O? a) Ontvang het oorspronkelijke idee om het P3O model te verbeteren b) Bepaal wie de Senior Responsible Owner zal zijn om het verbeterde P3O model te implementeren c) Voortgang reviewen aan het eind van elke tranche d) Documenteren hoe de benefits van het P3O model worden gevolgd 50 Wat is een indicator dat het P3O model volwassen is? a) Het P3RM personeel is vakkundig en volgt effectieve processen b) Business as Usual haalt de bedrijfsdoelstellingen c) De Portfolio Office maakt belangrijke beslissingen over de prioriteiten van de veranderingsinitiatieven d) Bedrijfsrisico's worden goed gemanaged 18

19

Het Foundation examen

Het Foundation examen Het Foundation examen Uitleg Proefexamen 1 - Nederlands Mei 2012 1 Syllabus onderwerp:ov0101.2 - Overview and Principles LL1: Onthoud de doelen van portfoliomanagement. a) Juist: Portfoliomanagement stelt

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECTSTART-UPS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HEALTH CHECKS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office

Nadere informatie

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen Trefdag ZORG Meer resultaten door strategische inzet van middelen September 2013 Francis Manas fm@amelior.be Herkenbaar? Aantal projecten neemt toe Projecten zonder link met doelen organisatie: geen fit

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO TOOLS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

P3M3 Self Assessment. Portfolio, Programma en Project Maturity Model

P3M3 Self Assessment. Portfolio, Programma en Project Maturity Model P3M3 Self Assessment Portfolio, Programma en Project Maturity Model Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Introductie... 2 1. Management Control... 5 2. Benefits Management... 6 3. Financieel Management...

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO ONTWIKKELPLANNEN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG

DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG Inhoud Introductie P3O Wijzigingen ten opzichte van 2008 Een business Case voor je P3O Opdracht: Argumenten Opdracht: KPI-meting 2 Wat is P3O P3O staat voor: Project-, Programma-

Nadere informatie

Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices

Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices P3O Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices In november 2008 heeft het Cabinet Office een nieuwe loot aan de stam van modellen en methoden

Nadere informatie

Het besturen van portfolio s

Het besturen van portfolio s Het besturen van Hedeman Consulting Hedeman Consulting biedt praktische hulp bij het verbeteren en inrichten van projectenorganisaties door het uitlijnen van projectenportfolios, het organiseren van besluitvorming

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

MoP Foundation training

MoP Foundation training MoP Foundation training Tijdens onze MoP Foundation training maakt u op inspirerende wijze kennis met MoP en leert u MoP toepassen op uw eigen portfolio. Onder leiding van onze expert trainers wordt het

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie Ed Clevers Matthé Drost Wie zijn Ed en Matthé? Ed Clevers Manager PPM bureau ROC Nijmegen E.Clevers@roc-nijmegen.nl 06-19 49 36 72 Matthé

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIC ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios De wereld is dynamisch, het lijkt wel alsof alles alleen nog draait om veranderen. Nieuwe internationale

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Inleiding Doordat veel organisaties het met minder budget (geld en resources) moeten stellen is er een steeds grotere

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ONLINE QUICK SCAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ACCREDITED ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

1Modelexamen 1. Modelexamen 1

1Modelexamen 1. Modelexamen 1 1Modelexamen 1 Het examen PRINCE2 Foundation wordt in Nederland afgenomen door Stichting EXIN. Om u voor te bereiden op het examen is er een representatief modelexamen bijgevoegd. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

Project Portfolio. IP-Solutions

Project Portfolio. IP-Solutions Project Portfolio IP-Solutions IP-Solutions leidt de uitrol van een Maintenance Improvement Programma over 3 locaties : Op- en overslag natte bulk : 12 maanden Uitrol en verankering van een Corporate Maintenance

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce Centraal PMO:

Nadere informatie

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN.

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. Rob Knechten en Jan Bloem PUG sessie 09-05-2011 Introductie werkend krijgen Welkom Arlande visie op Case ROC Nijmegen Rob Knechten: werkend krijgen Stefanie

Nadere informatie

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook Opening 1. Introductie Menti vraag 1 2. Opzet Nationale Politie & IV organisatie Menti vraag 2 3. Inrichting

Nadere informatie

Agenda. Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk borrel

Agenda. Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk borrel 1 Tips & trucs voor een betere projectplanning en verhoging van uw Project Maturity Utrecht, 25-1-2011 2 Agenda Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 BEDRIJFSPRESENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 PRINCE2, MSP, MoP, M_o_R, MoV and P30 PRINCE2, MSP, MoP, M_o_R, MoV and P30 2 Wat is een pop-up shop? Een tijdelijk winkel die opeens ergens verschijnt,

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg 1 Insights Consultancy & Academy Insights Zorg Insights Academy Praktijkleergangen Maatwerk workshops Gecertificeerde trainingen Insights Consultancy Projectmanagement is de competentie van de hele organisatie!

Nadere informatie

Het PMO: waar project en organisatie samenkomen

Het PMO: waar project en organisatie samenkomen WIN Project Support WIN Project Support levert interim project support voor organisaties in diverse branches, op verschillende niveaus. Het projectniveau varieert daarbij van project- tot programma- en

Nadere informatie

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Het doel van deze pocket guide 1 1.2 Wat is een project? 1 1.3 Waarom zijn projecten belangrijk? 2 1.4 Wat maakt een project anders dan reguliere activiteiten? 2 1.5 Wat is projectmanagement?

Nadere informatie

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012

Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Een duivelse samenwerking (Projectmanagement vs. Testmanagement) Albrie Beemer & Erik Bits 18 april 2012 Het duivelsvierkant Agenda Introductie 19.00u 19.10u Klassiek Projectmanagement: Prince 2 Testmanagement:

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI WORKSHOP LEADING CHANGE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP

Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP Welke oplossing kiezen voor Projectmanagement met SAP Enige jaren geleden was in SAP de keuze simpel, als je projecten wilt managen gebruik je het projectsysteem. Daarna kwam cprojects, nu bekend als Portfolio

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V.

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V. PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

Wat maakt een project en/of programma succesvol?

Wat maakt een project en/of programma succesvol? Wat maakt een project en/of programma succesvol? Bijeenkomst 4 april 2011 Drs. Sylvie Rath Voor informatie verwijs ik graag naar de website van WagenaarHoes, mijn laatste werkgever (www.wagenaarhoes.nl)

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP)

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) Door: Marcel Otto Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement PRODUCT- PORTFOLIO- MANAGEMENT; WAAROM? Myriam van Rooij Directeur KNMI Van stuurman in de mist naar kapitein met helder zicht Het KNMI is een

Nadere informatie

Het Nieuwe Leren in IT projecten

Het Nieuwe Leren in IT projecten Het Nieuwe Leren in IT projecten Verandermanagement Projectmanagement Het Nieuwe Leren Training Strategie Documentatie & elearning In context, op de werkplek De uitdaging Organisaties worden uitgedaagd

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Oefenopgaven contextuele competenties deel 2, level C en D

Oefenopgaven contextuele competenties deel 2, level C en D Oefenopgaven contextuele competenties deel 2, level en e antwoorden van onderstaande oefenopgaven zijn op de laatste bladzijde van dit document te vinden. ito ertification V rnhem OPG Oefenopg context

Nadere informatie

PRINCE2 in duizend woorden

PRINCE2 in duizend woorden PRINCE2 in duizend woorden Andy Murray, hoofdauteur van PRINCE2 (2009) en Directeur van Outperform UK Ltd White paper September 2011 Inhoud 1 Wat is PRINCE2? 3 2 Voordelen van PRINCE2 3 3 Principes 3 4

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI CHANGE MANAGEMENT PLAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden

Nadere informatie

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Rollen en verantwoordelijkheden

Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Rollen en verantwoordelijkheden Project Board De Project Board legt verantwoording af aan het bedrijfs- of programmamanagement over het succes van het project, en heeft

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management MoP INCOMPANY TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER MoP (MANAGEMENT OF PORTFOLIOS) Met een toenemende druk op de budgetten

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Integraal referentiemodel PMO-competenties

Integraal referentiemodel PMO-competenties Beschrijving functies, rollen en competentieprofielen -medewerkers Integraal referentiemodel -competenties oorvoeren van veranderingen wordt meer en meer een constante factor binnen organisaties. Hierdoor

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

Invoeren van een PMO. Hedeman Consulting

Invoeren van een PMO. Hedeman Consulting Invoeren van een PMO Hedeman Consulting Hedeman Consulting biedt praktische hulp bij het verbeteren en inrichten van projectenorganisaties door het uitlijnen van projectenportfolio s, het organiseren van

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015 BESLUITVORMING; HET SPEL OF DE REGELS Jan Heunks / Key Result Als consultant, trainer en coach binnen verschillende organisaties (in)direct betrokken om performance vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 20 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013

Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013 Vorming Nationale Politie met projectmatige aanpak?! Presentatie Brussel 8 november 2013 Agenda Voorstellen Waarom doen we het? Hoe ziet de verandering eruit? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen? 2 Voorstellen

Nadere informatie

De project support office(r) als projectnavigator

De project support office(r) als projectnavigator 11e PUG-Symposium De project support office(r) als projectnavigator Marcel Verbrugge 5 juni 2008 A projectmanager without a PSO 2 Wie ben ik? Marcel Verbrugge Balance (interim- en projectmanagement) Ervaring:

Nadere informatie

Resultaten PPM mini-enquête 2013

Resultaten PPM mini-enquête 2013 Resultaten PPM mini-enquête 203 Stand van Project Portfolio Management in Nederland drs. Jan G. Bloem CMC t.b.v. 9 e PPM Jaarcongres 29 mei 203 Het speelveld Project Por)olio Management Rond deze thema

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

Staff Workload Planner. Verbeter de inzet van academisch personeel

Staff Workload Planner. Verbeter de inzet van academisch personeel Staff Workload Planner Verbeter de inzet van academisch personeel Zet docenten effectiever in met gebruik van de software Staff Workload Planner van Scientia. Nu instellingen van het hoger en voortgezet

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Meer orde in de projecten chaos MoP een Best Practice voor Portfoliomanagement

Meer orde in de projecten chaos MoP een Best Practice voor Portfoliomanagement Meer orde in de projecten chaos MoP een Best Practice voor Portfoliomanagement Ruysdael, even voorstellen.. Ruysdael is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie