Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices"

Transcriptie

1 P3O Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices In november 2008 heeft het Cabinet Office een nieuwe loot aan de stam van modellen en methoden aangekondigd: 'Portfolio, Programme en Project Office (P3O)'. Een veelgehoorde verspreking is Portfolio, Programma en Project Organisatie en deze verspreking is zo gek nog niet. P3O is een inspiratiebron voor het inrichten en structuren van Change de Business. P3O is geen methode maar biedt een structuur om de veranderinitiatieven in een organisatie op een efficiente en effectieve manier in te richten. P3O kijkt vanuit vijf verschillende perspectieven naar de organisatie van Change the Business, waarbij niet alleen ten aanzien van het WAT (Modellen, Functies en Services, Rollen, Tools en Technieken) maar ook het HOE (de aanpak om tot verbeterde inrichting te komen) en het WAAROM (het nut) allerlei ideeen, hints, tips en valkuilen aangereikt worden. P3O is ontwikkeld vanuit de gedachte dat veel organisaties moeite hebben met de besturing van de veranderingsinitiatieven in relatie tot de dagelijkse operatie. Om de strategische doelstellingen te realiseren zijn naast de gebruikelijke operationele activiteiten ook veranderingen nodig. Zeker in deze snel veranderende tijd staat hier nog extra druk op. Het spanningsveld tussen Run the Business en Change the Business. P3O zorgt ervoor dat organisaties op een succesvolle manier de inrichting van besluitvormingsprocessen op het terrein van Change the Business ontwikkelen en onderhouden. Dit leidt tot geïnformeerd senior management, dat besluiten neemt op basis van actuele en volledige informatie over voortgang, bijdrage aan strategische doelstellingen, budget, prioriteiten, risico s en optimalisatie van resources teneinde de businessdoelstellingen te halen. Naast deze peiler Decision Enabling, kent P3O nog twee andere peilers, te weten Delivery Support en Centre of Excellence. Delivery Support betreft een pro-actieve en service verlenende houding aan portfolio s, programma s en projecten. Het Centre of Excellence zorgt onder andere voor een eenduidige manier van werken in de organisatie en bijbehorende hulpmiddelen. P3O is geen methode of handboek voor de PMO-er, net zo min als PRINCE2 een handboek voor project manager maar veel meer een besturingsmodel voor projecten is. P3O geeft echter wel een compleet overzicht over de wereld van Change. De term PMO krijgt voor het eerst body en wordt in een groter kader gezet. Op de verwarring over wat nu een PMO is, geeft P3O een helder antwoord. En het schetst een totaal beeld over de wereld van Change en het inrichten van een effectieve en efficiente besturing erop. P3O vormt een integraal onderdeel met de andere raamwerken van The Cabinet Office zoals PRINCE2, MSP, MoP, M_o_R en MoV. P3O vindt langzaam zijn weg binnen Nederland, maar inmiddels zijn toch enkele honderden mensen lid van de P3O community van gecertificeerden. P3O; het raamwerk P3O is een inspiratiebron om de veranderorganisatie op een effectieve en efficiente manier vorm te geven. Vanuit zes perspectieven wordt een compleet overzicht gegeven van de wereld van Change 1

2 the Business met betrekking tot WAT, HOE en WAAROM. De zes perspectieven hebben niet een bepaalde rangschikking, ze zijn allemaal even belangrijk, er is dus niet een bepaalde volgorde. Figuur 1 De zes perspectieven binnen het P3O raamwerk Perspectief 1: Modellen Het eerste perspectief is Modellen. Binnen Change the Business is vaak een netwerk van teams (Offices) actief met allerlei taken en verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan Project Support binnen een project, Programma Office binnen een programma en een Portfolio Office op Business Unit of organisatie niveau. Deze teams kunnen fysiek bij elkaar te vinden zijn, maar zijn vaak ook virtuele samenwerkingsverbanden. Het perspectief Modellen beschrijft de verschillende manieren om dit netwerk van Offices vorm te geven. Hierbij is niets goed of fout, maar gaat het juist om het kiezen van de beste vorm bij de organisatie. Vanuit een totaal overzicht (het high level P3O model) worden een aantal verschillende modellen gedefinieerd. In het high level P3O model zijn alle mogelijke offices opgenomen, zoals een organisatiebreed portfolio office waarin op organisatieniveau de portfolio definition en delivery vormgegeven en gemanaged wordt. Naast een organisatiebreed office kunnen binnen een organisatie sub-portfolio offices voorkomen. Deze hub-portfolio offices kunnen per business unit, afdeling of bijvoorbeeld geografische eenheid ingericht zijn. Het hub-portfolio office managt het portfolio voor het betreffende onderdeel van de organisatie. Portfolio offices zijn per definitie permanente offices, immers zij ondersteunen portfoliomanagement dat een permanent proces is (zie het vorige hoofdstuk). Naast deze portfolio offices is ruimte voor tijdelijke project en programma offices. Deze ondersteunen en faciliteren de projecten en programma s. Derde element in iedere structuur is een Centre of Excellence, al dan niet opgenomen in een portfolio office. Vanuit het Centre of Excellence wordt kennis en kunde over het management van veranderingen aangereikt in de vorm van bijvoorbeeld een uniforme werkwijze, templates, opleidingspaden voor projectmanagers, standaard workshops voor bijvoorbeeld risicoanalyse of project startup, een community voor PMO-ers, etc. 2

3 Centre of Excellence Delivery Support Decision Enabling (incl. Planning) Op maat maken van het model Elke organisatie is anders en daarom wordt er niet één vaste ideale structuur voorgeschreven. Wel worden er diverse voorbeeld modellen aangereikt met daarbij voor- en nadelen van een dergelijke inrichting. Het bewust en op maat kiezen van het juiste (groei-) model is een belangrijke stap op weg naar efficiëntie. Zeker in grote organisaties is men zich vaak niet zo bewust van alle offices en teams die zich bezig houden met de veranderinitiatieven. Door bewust, met de voor- en nadelen in de hand en uitgaande van de bestaande situatie, voor een model te kiezen en de structuur van offices vorm te geven kan een efficiente en effectieve werkwijze geïmplementeerd worden. Het gekozen model in een organisatie wordt bepaald door een aantal elementen. Is het office permanent of tijdelijk, is het office virtueel of fysiek en is het office centraal of juist de-centraal. Perspectief 2: Services binnen een P3O De vraag wat een Office doet, welke activiteiten en taken nu eigenlijk uitgevoerd worden is een ander perspectief dat beschreven is in het perspectief Functions en Services. Ook hier is het weer een kwestie van op maat maken voor de organisatie. Het is niet de bedoeling om alles te doen, maar vooral goed af te wegen wat de kosten en baten van elke service is en waar en door wie deze het best uitgevoerd kan worden. In het P3O manual is een compleet overzicht van alle mogelijke services op het gebied van portfolio-, programma- en projectmanagement opgenomen. De Services zijn onderverdeelt naar de drie peilers Decision Enabling (incl. Planning), Delivery Support en Centre of Excellence. Portfolio Definitie Programma en Project set-up en afsluiting Stakeholder betrokkenheid en communicatie Schatting en planning Capaciteitsmanagement Benefitsmanagement Performance management Monitoren, reviewen en rapportage Risico, issue en change management Financieel management Commercieel en contract management Kwaliteitsborging Informatiemanagement (incl. configuratie en asset management) Transitie management Secretariaat Standaarden en methoden P3O consultancy (o.a. professionalisering P3O) Lerende organisatie en kennismanagement Professionalisering medewerkers (oa ontwikkeling vaardigheden, trainingscurricula en certificering) 3

4 Vanuit dit complete overzicht van alles wat binnen Change the Business aan activiteiten en taken kan worden verricht wordt een keuze voor de inrichting gemaakt. Het is sterk afhankelijk van het volwassenheidsniveau van de organisatie welke taken al dan niet worden verricht en daarnaast welke wellicht aangevuld kunnen of moeten worden om een stap in volwassenheid te maken. Perspectief 3: Rollen Geen rol binnen Change the Business zorgt voor zoveel verwarring als de rol PMO. Ok, de rol projectmanager en programmamanager zijn niet voor één uitleg vatbaar, maar vraag tien mensen om de uitleg van PMO en je krijgt 8 verschillende antwoorden. Laat staan als je gaat inzoomen op de taken die PMO doet. Het perspectief Rollen binnen P3O geeft een compleet beeld over alle rollen die in dit speelveld mogelijk zijn. Zoals bij alle raamwerken van het Cabinet Office zijn rollen geen formele functies en kunnen rollen gecombineerd of juist gedeeld worden. Zo is een situatie bekend waarin er binnen een groot programma office acht planners waren (acht personen de Planningsrol hadden), maar ook een heel klein office waarbinnen één persoon diverse rollen op zich neemt. De rollen zijn onderverdeeld in algemene en management rollen en specifieke inhoudelijk rollen. De management of generieke rollen variëren van de sponsor van het hele P3O gedachtegoed (bijvoorbeeld de directeur met Change the Business in zijn portefeuille), de head of P3O (ook wel Portfoliomanager) tot Programme or project officer. Deze laatste rol is misschien nog wel het best te vergelijken met de bekende PMO-er. De inhoudelijke rollen spreken voor zich, zij houden zich met het bijbehorende proces bezig, op diverse niveaus. Perspectief 4: Tools en Technieken Tools zijn geautomatiseerde hulpmiddelen. Binnen Change the Business worden talrijke tools gebruikt. Algemene tools voor tekstverwerking, rekenprogramma s, agendabeheer en , maar ook specifieke tools voor project-, programma- en portfoliomanagement. Tools voor bijvoorbeeld het delen van documenten, versiebeheer, schatten en plannen, en financieel management, al of niet geïntegreerd met andere systemen. Op de markt zijn honderden tools beschikbaar en P3O heeft niet de ambitie hierover een compleet overzicht te geven. P3O geeft wel een driedeling in individuele tools, tools gericht op samenwerking en tools die geïntegreerd zijn met andere onderdelen van de bedrijfsvoering. Daarnaast biedt dit perspectief advies over de meerwaarde van tools en vooral de cruciale succesfactoren die in acht genomen moeten worden bij de selectie en implementatie van tools. Immers, net als bij alle andere pakket- en toolimplementies zijn er een paar grote valkuilen op een dergelijk traject. Nog veel te vaak wordt naar tools gegrepen om de problemen op te lossen, zonder de processen en werkwijzen eromheen goed te beschouwen. En ook hier gelden de gezegden a fool with a tool is still a fool en garbidge in is garbidge uit. Enkele adviezen die in P3O uitgewerkt worden: - Kies een tool dat past bij het volwasssenheidsniveau van de organisatie; - Selecteer een tool op basis van de behoefte van de organisatie, niet op basis van de mogelijkheden van het tool; 4

5 - Begrijp het doel van het tool. Sommige tools zijn vooral gericht op (financiele) rapportage en daar passen projectrapportages soms ook in. Projectmanagers hebben echter vaak veel meer behoefte aan vooruit kijken ipv achteruit; - Implementeer niet ineens alle functionaliteit, maar doe het stap voor stap; - Zorg voor een eenvoudige en duidelijke werkwijze voordat het tool geïmplementeerd wordt en; - Manage de implementatie als een onderdeel van een veranderingstraject, zodat daadwerkelijk gestuurd wordt op de benefits van het tool. Het tweede deel van het perspectief Tools & Technieken beschrijft allerlei technieken die gebruikt kunnen worden binnen Change the Business. Technieken varieren van Portfoliodashboards, Product Based Planning, Risico analyse, gefaciliteerde workshops voor Project Start-Up, Kennismanagement, Procesbeschrijving, Capaciteitsplanning, Project complexiteit, Skills matrixes, tot gate-review technieken. Op basis van de drie niveaus in P3O gecombineerd met de P3M3 1 elementen wordt een mooi overzicht gegeven over allerlei bruikbare technieken. Perspectief 5: Waarom De perspectieven staan niet op zich. Het mooie van het P3O model is dat het een compleet beeld van Change the Business geeft, waarmee de PMO professional en de verantwoordelijke verder kunnen professionaliseren. Het nut van P3O komt tot uiting wanneer een gebalanceerde keuze van modellen, services, rollen en tools en technieken wordt ingericht binnen een organisatie. Dit kan zijn van scratch af aan, maar in vrijwel alle organisaties is er al iets van P3O te herkennen. Bij het vierde perspectief gaat het er juist om het model in balans te brengen en hierbij vooral de kosten en baten goed in het oog te houden. Toch is het vaak heel moeilijk om de juiste management attentie te krijgen bij het inrichten of professionaliseren. In het verleden zijn er bewegingen te herkennen, waarbij er veel PMO s ontstonden in organisaties. In sommige organisaties startte er geen project of programma zonder PMO. Tot een financiele crisis kwam en er kosten bespaard moesten worden. Direct werden de PMO s weggesneden omdat het gezien werd als overhead. Een ander obstakel voor het op een gebalanceerde manier inrichten van Change the Business is cultuur. Wanneer er weinig transparantie is, financiele bron gegevens niet eenduidig worden opgeslagen, er weinig kennis gedeeld wordt of het moeilijk is om de benefits boven tafel te krijgen, zijn meer mensen nodig dan wanneer er één bron is voor de financiele gegevens. Andersom werkt transparantie soms tegen het überhaupt rapporteren over benefits of het werken met een dynamische business case. Al deze barrières verhoeden dat de veranderorganisatie op een efficiente en effectieve manier wordt ingericht. Het uitwerken van een goede business case en vooral het aantonen van de baten van een efficiente structuur voor de projecten en programma s speelt daarom een belangrijke rol bij het overtuigen van senior management en de sponsor om te kiezen voor een professionele inrichting. Benefits van een professionele veranderorganisatie zijn: 1 P3M3 is het Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model van de Cabinet Office. 5

6 Uniforme werkwijze o Minder dingen dubbel o Minder werk in PMO s o Minder werk voor projectmanagers Een bron voor de rapportages o Één waarheid voorkomt veel ruis en spaart tijd Betere besluitvorming o Eenduidiger bron o Meer transparantie o Duidelijker wie welke besluiten neemt Verminderen van het verlies van benefits o Toename in gerealiseerde benefits geleverd door de projecten en progamma s (in plaats van slechts geplande benefits) Verminderen van het aantal programma s en projecten o Minder projecten die starten vanwege verkeerde redenen o Meer projecten stoppen wanneer ze niet meer rendabel zijn Lerende organisatie o Schattingen versus actuals o Werkwijzen, aanpak, en andere lessons learned Voorspelbaarheid van de projecten o Toename aantal projecten dat op tijd en binnen budget opleveren Minder resources o Minder externe inhuur o Minder leegloop door de mensen Hogere medewerker tevredenheid o Minder verloop en daardoor minder recruitment kosten Hogere klant tevredenheid o Meer tevreden opdrachtgevers Snellere time-to-market o Korte opstarttijd van projecten door bijvoorbeeld handboek soldaat, gefaciliteerde workshops, gebruik van lessons learned, etc. Betere uitnutting van het change budget Perspectief 6: Hoe implementeren Wanneer je de projectmanagement processen gaat professionaliseren, lig je zelf direct onder het vergrootglas. Practice what you preach, is daarom de kernboodschap van het zesde perspectief. Hierbij is gekozen voor de programma aanpak (MSP) boven de project aanpak, juist om tijdens de implementatie steeds de focus op de business verandering en de beoogde benefits te houden. De programma aanpak biedt een gefaseerde aanpak waarbij het einddoel goed voor ogen gehouden wordt, de verbeteringen in kleine stappen worden ingevoerd en tussentijds de benefits gemeten en gecommuniceerd worden. Door deze aanpak blijft de management attentie aanwezig en is er voldoende aandacht voor de organisatie verandering. P3O implementeren vraagt immers een verandering van de gehele organisatie, in ieder geval van de veranderorganisatie. 6

7 Fundament onder de implementatie is de schets van de toekomstige organisatie (In MSP noemen we dit de blauwdruk). De blauwdruk is een model van de toekomstige organisatie, processen, benodigde informatie en technologie die nodig zijn om de doelstellingen waar te maken. De blauwdruk is een uitgebalanceerd ontwerp waarin de juiste verhouding van project en programma office gekozen is, zonodig een portfolio office wordt ingericht, de processen en services afgestemd zijn op het aantal mensen in de offices en de rollen en deze ondersteund worden door de juiste tools en technieken. P3O in de praktijk Oude wijn in nieuwe zakken? Een voor de hand liggende vraag is Is P3O niet een beetje oude wijn in nieuwe zakken?. Portfoliomanagement is toch niet nieuw? Het vraagstuk of organisaties de juiste dingen doen speelt inderdaad al jaren. Veel organisaties zijn bezig om de veranderingen efficiënter te besturen. Dit verklaart het succes van methoden als ITIL, M_o_R, PRINCE2, MSP en MoP. En de programma- en projectbureaus worden hierbij maar al te vaak gezien als administratieve ondersteuning en een goede leerschool voor junior projectmanagers. Dit heeft geholpen om projecten inderdaad meer op tijd en binnen budget af te ronden. Toch is dit nog niet genoeg. De laatste jaren worden de problemen en vragen op senior managementniveau steeds complexer: doen we de goede dingen? En de projecten en programma's die nu lopen, zijn dat in deze veranderende wereld nog steeds de juiste? Veel organisaties hebben portfoliomanagement al lang op de agenda staan, doen aan programma- en projectmanagement en hebben onderdelen van het P3O-model geïmplementeerd. De introductie van P3O helpt om de hele inrichting van de veranderorganisatie nog eens goed onder de loep te nemen. Zijn er eenduidige rapportagelijnen, hoeveel management gremia nemen besluiten over projecten, wordt de waarde van verandering via projecten voldoende gerealiseerd, etc. In de 21 ste eeuw gaat er serieus geld om in de veranderorganisatie, soms al meer dan de helft van het totale budget. Tijd om ook de organisatie daarvan serieus aan te pakken. Tevens bieden organisaties hiermee een serieus carrièrepad voor professionals, die in een volwassen organisatieeenheid willen groeien in de ondersteuning van strategische besluitvorming. Geheim genootschap Toch stel ik me wel eens de vraag: is P3O niet een beetje (te)veel van het goede? Is het niet een beetje over the top om een raamwerk te lanceren voor het organiseren van de verandering? Alsof PRINCE2, MSP en MoP nog niet genoeg zijn. En het is waar, het klinkt ook allemaal erg complex en erg veel. De toegevoegde waarde van P3O is vooral het complete beeld van een goede inrichting van de veranderorganisatie. De zes perspectieven helpen om een gebalanceerde inrichting te ontwerpen 7

8 maar vooral ook te borgen dat dit ideaal beeld tot stand komt. Het voorkomt dat elke organisatie zelf het wiel uit gaat vinden Met andere P3O-geinteresseerden heb ik daarom afgesproken om niet over P3O te praten, maar vooral gewoon te doen. Wij spreken daarom van een geheim P3O genootschap, om onze omgeving niet al te ongerust te maken. Rapportage lijnen Het high-level P3O model zoals geschetst in paragraaf kan bij een eerste aanblik voor verwarring zorgen. Het lijkt bijvoorbeeld of een project office rapporteert aan een portfolio office. Toch is dat zeker niet de bedoeling, het model is geen hiërarchisch model en de lijnen in het model zijn geen rapportage lijnen. De rapportage lijnen van bijvoorbeeld projecten naar programma s zijn beschreven in de project en programma governance. Wanneer dit conform PRINCE2 wordt ingericht rapporteert de projectmanager (met behulp van project support) aan de stuurgroep. En de Executive rapporteert weer aan de programmamanager. Deze wordt op zijn beurt weer ondersteund door het programma office. De programmamanager rapporteert aan de Senior Responsible owner die weer rapporteert aan het portfolio office. De lijnen in het model zijn tweerichting verkeer. Het zijn lijnen waarlangs de informatiestromen tussen de offices lopen. Voorbeeld roadmap Voorbeeld Een optimalisatie programma voor de P3 Omgeving zou kunnen worden verdeeld in drie tranches: overzicht inzicht toezicht. 1. Overzicht In de eerste tranche ligt de nadruk op het inrichten van portfoliomanagement met een het portfolio office, portfolio managers en gestructureerde processen. De quick win die behaald wordt met deze stap is dat 20% van de projecten gestopt gaat worden. 2. Inzicht Tijdens de tweede tranche staat inzicht centraal. De projecten en programma s worden bestudeerd en de afhankelijkheden en beoogde benefits worden in kaart gebracht. Prioriteiten worden gesteld, het portfolio definitieproces wordt aangescherpt. Door dit inzicht zal wederom een aantal projecten gestopt worden. Andere benefits die er nu bijkomen zijn minder uitloop van de projecten door het beter managen van de afhankelijkheden, en het beter sturen op de realisatie van de beoogde benefits. 3. Toezicht De derde tranche is de volgende stap in de professionalisering, hierin zal toezicht centraal staan. Quality Assurance wordt ingericht, waardoor de projecten regelmatig onderworpen worden aan reviews. Hierdoor zal de voorspelbaarheid van de projecten enorm toenemen en de veranderorganisatie efficiënter en effectiever werken. 8

9 Figuur 2 Roadmap van een professionaliserings programma voor de P3 organisatie 9

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce Centraal PMO:

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

MoP Foundation training

MoP Foundation training MoP Foundation training Tijdens onze MoP Foundation training maakt u op inspirerende wijze kennis met MoP en leert u MoP toepassen op uw eigen portfolio. Onder leiding van onze expert trainers wordt het

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECTSTART-UPS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen Trefdag ZORG Meer resultaten door strategische inzet van middelen September 2013 Francis Manas fm@amelior.be Herkenbaar? Aantal projecten neemt toe Projecten zonder link met doelen organisatie: geen fit

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Het Foundation examen

Het Foundation examen Het Foundation examen Proefexamen 1 - Nederlands Mei 2012 Multiple Choice 40 minuten Instructies 1. Getracht moet worden om alle 50 vragen te beantwoorden. 2. Alle vragen moeten op het bijgeleverde antwoordblad

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO ONTWIKKELPLANNEN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Batenmanagement. Duurzame verbinding tussen programma en lijn. PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013. Batenmanagement - Patrick Mulder

Batenmanagement. Duurzame verbinding tussen programma en lijn. PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013. Batenmanagement - Patrick Mulder Batenmanagement Duurzame verbinding tussen programma en lijn PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013 Agenda Waarom batenmanagement? Wat is batenmanagement? Hoe ziet batenmanagement eruit? Do s en

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HEALTH CHECKS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office

Nadere informatie

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID Geert Wissink. 11 oktober 2012, BPUG Seminar 1 2 AGENDA 1. ACHTERGROND 2. ORGANISATIE 3. PROJECTEN & PROGRAMMA S 4. TAILORING PRINCE 2 5. LESSONS LEARNED & ISSUES

Nadere informatie

De project support office(r) als projectnavigator

De project support office(r) als projectnavigator 11e PUG-Symposium De project support office(r) als projectnavigator Marcel Verbrugge 5 juni 2008 A projectmanager without a PSO 2 Wie ben ik? Marcel Verbrugge Balance (interim- en projectmanagement) Ervaring:

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

Invoeren van een PMO. Hedeman Consulting

Invoeren van een PMO. Hedeman Consulting Invoeren van een PMO Hedeman Consulting Hedeman Consulting biedt praktische hulp bij het verbeteren en inrichten van projectenorganisaties door het uitlijnen van projectenportfolio s, het organiseren van

Nadere informatie

P3M3 Self Assessment. Portfolio, Programma en Project Maturity Model

P3M3 Self Assessment. Portfolio, Programma en Project Maturity Model P3M3 Self Assessment Portfolio, Programma en Project Maturity Model Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Introductie... 2 1. Management Control... 5 2. Benefits Management... 6 3. Financieel Management...

Nadere informatie

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Inleiding Doordat veel organisaties het met minder budget (geld en resources) moeten stellen is er een steeds grotere

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO TOOLS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIC ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ONLINE QUICK SCAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ACCREDITED ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Het Foundation examen

Het Foundation examen Het Foundation examen Uitleg Proefexamen 1 - Nederlands Mei 2012 1 Syllabus onderwerp:ov0101.2 - Overview and Principles LL1: Onthoud de doelen van portfoliomanagement. a) Juist: Portfoliomanagement stelt

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Verzilveren van de baten. De heilige graal bij projecten en programma s 8-5-2012

Verzilveren van de baten. De heilige graal bij projecten en programma s 8-5-2012 1 Verzilveren van de baten De heilige graal bij projecten en programma s 8-5-2012 Hoofdsponsors Sponsors IPMA-NL Jaarsponsors 3 Workshop Verzilveren van de baten De heilige graal bij projecten en programma

Nadere informatie

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios De wereld is dynamisch, het lijkt wel alsof alles alleen nog draait om veranderen. Nieuwe internationale

Nadere informatie

Het besturen van portfolio s

Het besturen van portfolio s Het besturen van Hedeman Consulting Hedeman Consulting biedt praktische hulp bij het verbeteren en inrichten van projectenorganisaties door het uitlijnen van projectenportfolios, het organiseren van besluitvorming

Nadere informatie

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN.

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. Rob Knechten en Jan Bloem PUG sessie 09-05-2011 Introductie werkend krijgen Welkom Arlande visie op Case ROC Nijmegen Rob Knechten: werkend krijgen Stefanie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 BEDRIJFSPRESENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI WORKSHOP LEADING CHANGE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet

Nadere informatie

DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG

DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG Inhoud Introductie P3O Wijzigingen ten opzichte van 2008 Een business Case voor je P3O Opdracht: Argumenten Opdracht: KPI-meting 2 Wat is P3O P3O staat voor: Project-, Programma-

Nadere informatie

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP)

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) Door: Marcel Otto Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government

Nadere informatie

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook

door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook door Wrijving ontstaat Glans Portfoliomanagement & PMO bij de Nationale Politie door Jan Pieter Mook Opening 1. Introductie Menti vraag 1 2. Opzet Nationale Politie & IV organisatie Menti vraag 2 3. Inrichting

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI CHANGE MANAGEMENT PLAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden

Nadere informatie

IT PMO. Ontwikkeling van een PMO bij een netbeheerder. 13 maart 2014 Ronald Middelkamp. Ronald Middelkamp Alliander IT, P&PD, PMO

IT PMO. Ontwikkeling van een PMO bij een netbeheerder. 13 maart 2014 Ronald Middelkamp. Ronald Middelkamp Alliander IT, P&PD, PMO IT PMO Ontwikkeling van een PMO bij een netbeheerder 13 maart 2014 Ronald Middelkamp Ronald Middelkamp Alliander IT, P&PD, PMO Even voorstellen Alliander is een energienetwerkbedrijf, een groep waarin

Nadere informatie

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015 BESLUITVORMING; HET SPEL OF DE REGELS Jan Heunks / Key Result Als consultant, trainer en coach binnen verschillende organisaties (in)direct betrokken om performance vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Meer orde in de projecten chaos MoP een Best Practice voor Portfoliomanagement

Meer orde in de projecten chaos MoP een Best Practice voor Portfoliomanagement Meer orde in de projecten chaos MoP een Best Practice voor Portfoliomanagement Ruysdael, even voorstellen.. Ruysdael is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van

Nadere informatie

Wat kleurt de invulling van het PMO

Wat kleurt de invulling van het PMO Wat kleurt de invulling van het PMO PMO Congres 13-3-2014 Michiel Dijkman PgMP Opbouw presentatie 1. Mijn achtergrondkleur 2. De eerste keer 3. Wat kleurt het succes 4. Wat kleurt de plaats 5. Wat kleurt

Nadere informatie

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster

APMG-International Webinar. ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com APMG-International Webinar (In samenwerking met Ultracomp Academy) ITIL Editie 2011 Wednesday 16 Mei 2012 / 15:30 CET Presented by Karel Höster www.apmg-international.com ITIL

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie

Prince 2 / Principal Toolbox implementatie Prince 2 / Principal Toolbox implementatie bij Defensie Theo Akkermans Hoofd Expertisecentrum Projectmanagement 1 Inleiding Inleiding Introductie Prince2 bij Defensie Ondersteuning Prince2 Principal Toolbox

Nadere informatie

Resultaten PPM mini-enquête 2013

Resultaten PPM mini-enquête 2013 Resultaten PPM mini-enquête 203 Stand van Project Portfolio Management in Nederland drs. Jan G. Bloem CMC t.b.v. 9 e PPM Jaarcongres 29 mei 203 Het speelveld Project Por)olio Management Rond deze thema

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

Het PMO: waar project en organisatie samenkomen

Het PMO: waar project en organisatie samenkomen WIN Project Support WIN Project Support levert interim project support voor organisaties in diverse branches, op verschillende niveaus. Het projectniveau varieert daarbij van project- tot programma- en

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 Jef Aarts & Aart Schouten FrieslandCampina Project control & agility in a global change programme Ervaringen vanuit het project management office van

Nadere informatie

Integraal referentiemodel PMO-competenties

Integraal referentiemodel PMO-competenties Beschrijving functies, rollen en competentieprofielen -medewerkers Integraal referentiemodel -competenties oorvoeren van veranderingen wordt meer en meer een constante factor binnen organisaties. Hierdoor

Nadere informatie

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud

programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud programma Organisatie: door Dick Jonkers Directeur Regiotram Utrecht PAS 55: door Diederik van Leeuwen, Manager beheer en onderhoud Asset Register: door Paul Tulp, Beheerder Traminfrastructuur Bestuur

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Beschikbaarheid

CURRICULUM VITAE. Beschikbaarheid Naam Beschikbaarheid Jos direct PROFIEL: Jos is een gedreven ambitieuze professional met veel kennis op het gebied van projectmanagement. Jos is altijd op zoek naar het efficiënter inrichten van processen

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3O FOUNDATION TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER P3O Onder invloed van voortdurende verandering is het van vitaal belang

Nadere informatie

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement PRODUCT- PORTFOLIO- MANAGEMENT; WAAROM? Myriam van Rooij Directeur KNMI Van stuurman in de mist naar kapitein met helder zicht Het KNMI is een

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013

Primavera bij ProRail. Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Primavera bij ProRail Integraal projectmanagement meer dan 1200 projecten op de rails 10 september 2013 Martin Zoontjens, Business Information Manager ProRail Projecten 2 Agenda Introductie ProRail De

Nadere informatie

Meer zuivere speeltijd door PMO

Meer zuivere speeltijd door PMO Meer zuivere speeltijd door PMO Over Ordina Ordina implementeert strategie in bedrijfsprocessen en ICT. Wij bedenken en bouwen oplossingen voor een duurzame digitale wereld. Samenwerking met onze klanten,

Nadere informatie

Wat maakt een project en/of programma succesvol?

Wat maakt een project en/of programma succesvol? Wat maakt een project en/of programma succesvol? Bijeenkomst 4 april 2011 Drs. Sylvie Rath Voor informatie verwijs ik graag naar de website van WagenaarHoes, mijn laatste werkgever (www.wagenaarhoes.nl)

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Training. Project Finance. Nóg sterker worden in project control.

Training. Project Finance. Nóg sterker worden in project control. Training Project Finance Nóg sterker worden in project control Training van WIN PMO. Projectfinanciën voor de PMO Professional Deze PMO toegepaste training richt zich vooral op de taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie Ed Clevers Matthé Drost Wie zijn Ed en Matthé? Ed Clevers Manager PPM bureau ROC Nijmegen E.Clevers@roc-nijmegen.nl 06-19 49 36 72 Matthé

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen

Benefits Management. Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Sturen op realistische organisatievoordelen Benefits Management Het project is klaar, de finish is gehaald. En nu? Ervaren u en uw belanghebbenden dat de organisatie écht profijt heeft

Nadere informatie

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA.

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven Johan Zandhuis SYSQA Start: 1999 Onafhankelijk Quality Assurance in IT 150 medewerkers (en groeiend) 2 SYSQA Operationeel

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI PEOPLE CHANGE RISK ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION)

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

DOLGOZ, 7 maart 2013 PMO-congres WIN Project Support

DOLGOZ, 7 maart 2013 PMO-congres WIN Project Support DOLGOZ, 7 maart 2013 PMO-congres WIN Project Support Inhoud Wat is een Business Case Waarom een Business Case voor een PMO Ontwikkeling van de PMO Business Case Positie van het PMO Gewenste situatie Kosten/Baten

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV

Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Welkom bij de workshop Contractmanagement (CM) Rolf Zwart Kwaliteitszorgmedewerker IFV Doel: Zicht op: Begrippen en Definities Hoe in de eigen organisatie CM te bepalen Hoe: Stappenplan CM voor contracten

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce Invoering

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies Specialisme AgileAlignment.nl is Agile specialist op het gebied van: Inrichting van de sturing Het optimaliseren van de sturing aan Agile teams en kwaliteitsborging

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg 1 Insights Consultancy & Academy Insights Zorg Insights Academy Praktijkleergangen Maatwerk workshops Gecertificeerde trainingen Insights Consultancy Projectmanagement is de competentie van de hele organisatie!

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia

CURRICULUM VITAE. Personalia CURRICULUM VITAE Personalia Naam Edwin van den Broek Adres Fort Pinssen 29 Postcode + woonplaats 2926 VD Krimpen aan den IJssel Mobiel 06-22750269 Email edwinvandenbroek@enabler.nl Geboortedatum 9 januari

Nadere informatie

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you Ready healthcare Actieplan gezondheidszorg Vodafone Power to you 2 Hoe kunnen onze zorgverleners efficiënter werken? Uw kansen Naarmate de vraag naar zorg groter wordt, neemt de druk op zorgverleners toe.

Nadere informatie

Projectmanagement update

Projectmanagement update Projectmanagement update Alfred Krol Triple Plus BV Even voorstellen PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. The Swirl logo is

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

NGI Datamanagement. Datamanagement in een procesgerichte organisatie. D. Stam & T. Grievink 26 november 2014

NGI Datamanagement. Datamanagement in een procesgerichte organisatie. D. Stam & T. Grievink 26 november 2014 NGI Datamanagement Datamanagement in een procesgerichte organisatie D. Stam & T. Grievink 26 november 2014 Agenda 1. Inleiding 2. Volwassenheid datamanagement 3. Pauze 4. Data Quality 5. Data Ownership

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie