Het Foundation examen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Foundation examen"

Transcriptie

1 Het Foundation examen Uitleg Proefexamen 1 - Nederlands Mei 2012

2 1 Syllabus onderwerp:ov Overview and Principles LL1: Onthoud de doelen van portfoliomanagement. a) Juist: Portfoliomanagement stelt zeker dat veranderingen in de Business as Usual aan minstens één strategisch doel bijdragen. Ref b) Foutief: Portfoliomanagement stelt zeker dat veranderingen aan Business as Usual op het juiste managementniveau worden overeengekomen en bijdragen tot minstens één strategisch doel in plaats van door ieder programma gecontroleerd te worden. Ref c) Foutief: Portfoliomanagement stelt zeker dat beslissingen genomen worden op basis van een duidelijk begrip van niet enkel de te realiseren strategische benefits maar evenzeer van kosten, risico en impact op de Business as Usual. Ref d) Foutief: Portfoliomanagement stelt zeker dat resources en veranderingen worden geprioriteerd in overeenstemming met de huidige omgeving, bestaande veranderingen, de capaciteit van de resources en dat de prioritering gebaseerd is op al deze factoren. Ref Syllabus onderwerp:mo Models and Tailoring LL1: Identificeer de P3O borgingsfuncties en -diensten a) Foutief: Borgingfuncties kunnen veel vormen aannemen, met inbegrip van health checks en stage reviews. Ref b) Juist: Borging moet zich toeleggen op verbeteracties, niet enkel op audits. Ref c) Foutief: Borgingteams kunnen onafhankelijk advies en richting geven voor maatwerkprocessen. Ref d) Foutief: Een P3O kan zorgen voor onafhankelijke borging buiten de gedelegeerde borging. Ref Syllabus onderwerp:bc Why Have a P3O? LL2: Duid aan hoe elk van de OGC-principes om waarde te halen uit programma- en projectmanagementmanagement meestal worden bereikt en hoe een P3O-model hierbij kan helpen. a) Juist: Veiligstellen van waarde stelt zeker dat bedrijfseigenaars kunnen weten of de benefits bereikt worden door de benefits opvolgingsdienst die door een P3O geleverd wordt. Tab 2.1 b) Foutief: Het gaat om ondersteuning bij beslissingen, de kwaliteit van de managementinformatie en zou de bedrijfsverandering strategie ondersteunen. Ref 2.1, Tab 2.1 en Fig 2.1 c) Foutief: Dit is vooral het ontwerp van de bedrijfsverandering. Ref 2.2, Tab 2.1 en Fig 2.1 d) Foutief: Dit is vooral het ontwerp van bedrijfsverandering en levering. Ref 2.2, Tab 2.1 en Fig 2.1 2

3 4 Syllabus onderwerp:mo Models and Tailoring LL2: Duid de verschillende functies en diensten aan die door een Centre of Excellence geboden worden. a) Foutief: Het identificeren van de risico s voor het bereiken van de geplande programmaoutcomes en benefits zouden in een Programmabureau uitgevoerd worden. Ref b) Foutief: Levering van programmacommunicatie zou ofwel een functie zijn in het programma of een functie van een tijdelijk programmabureau dat wordt opgericht om een specifiek initiatief te ondersteunen. Ref en Fig 3.1 c) Juist: Een COE levert vooral kennismanagement. Ref d) Foutief: Portfolioprioritering zou met name gedaan worden door een functie van strategische planning of een functie voor ondersteuning van de portfolio in een Organisatie breed Portfolio Office. Ref Syllabus onderwerp:ro Roles LL2: Begrijp de verantwoordelijkheden van de P3O Sponsorrol. a) Foutief: Dit is het doel van de rol van Kwaliteitsborging (Ref A16) en het is een Functiegebaseerde rol. Rollen die op functie gebaseerd zijn, kunnen worden toegewezen aan meerdere mensen. Ref App. A b) Juist: Dit is een van de doelen van de P3O Sponsor (Ref A1, Par 2) en dient uitgevoerd te worden door een individu. Ref App. A1 c) Foutief: Dit is een doel van de Financiële rol (Ref A12) en het is een functie-gebaseerde rol. Rollen die op functie gebaseerd zijn, kunnen worden toegewezen aan meerdere mensen. Ref App. A d) Foutief: Het leveren van expertise voor Gereedschappengereedschappen voor Bedrijfsplanning is een doel van de Tools Expert (Ref A21), wat een functie-gebaseerde rol is. Rollen die op functie gebaseerd zijn, kunnen worden toegewezen aan meerdere mensen. Ref App. A 6 Syllabus onderwerp:tt Tools and Techniques LL2: Duid de manier aan waarop Gereedschappengereedschappen meestal aan de P3M3 gemeenschap geleverd worden door een P3O. a) Foutief: Enterprise P3RM software zou normaliter geïmplementeerd worden op een geïntegreerde manier. Ref 5.2 b) Foutief: Software voor Kennismanagement zou normaliter geïmplementeerd worden door goed samen te werken. Ref 5.2, Fig 5.1 c) Juist: Spreadsheet software kan gebruikt worden op individuele basis. Ref 5.2 d) Foutief: Software voor Strategic mapping zou normaliter geïmplementeerd worden door goed samen te werken of op een geïntegreerde manier. Ref 5.5, Fig

4 7 Syllabus onderwerp:ov Overview and Principles LL1: Onthoud de definities van Business as Usual en P3RM a) Juist: P3RM en Business as Usual zijn geïntegreerd en realiseren strategische benefits door samenwerking. Ref b) Foutief: Er zou een dergelijk conflict kunnen zijn maar dit is niet de definitie van het concept Run the Business, Change the Business. Ref c) Foutief: Het relatieve belang van Run the Business en het Change the Business is niet de definitie van het concept Run the Business, Change the Business. Ref d) Foutief: Het relatieve belang van Run the Business en het Change the Business is niet de definitie van het concept Run the Business, Change the Business. Ref Syllabus onderwerp:im Implement and re-energize LL2: Identificeer het gebruik van een gedefinieerd proces om een P3O te implementeren of te revitaliseren. a) Juist: Het wordt aangeraden om de implementatie uit te voeren als een project of als een programma. Ref 4.1 b) Foutief: De aard van de verandering noodzaakt veranderingen aan zowel de processen als de relaties en een verandering van de manier van denken en gedragingen. Ref 4.1 c) Foutief: Er zijn verschillen in de levensloop tussen permanente P3O s en tijdelijke bureaus. Deze laatste worden in het leven geroepen om specifieke programma s of projecten te ondersteunen. Ref 4.1 /4.9 d) Foutief: In kleine / onvolwassen organisaties kan het P3O model geleverd worden als een project of een Business as Usual veranderingsactiviteit. Ref Syllabus onderwerp:mo Models and Tailoring LL1: Onthoud de drie belangrijkste concepten van informatieborging. a) Juist: De drie belangrijkste concepten van informatieborging zijn Vertrouwelijkheid, Integriteit en Beschikbaarheid. Ref b) Foutief: De drie belangrijkste concepten van informatieborging zijn Vertrouwelijkheid, Integriteit en Beschikbaarheid. Ref c) Foutief: De drie belangrijkste concepten van informatieborging zijn Vertrouwelijkheid, Integriteit en Beschikbaarheid. Ref d) Foutief: De drie belangrijkste concepten van informatieborging zijn Vertrouwelijkheid, Integriteit en Beschikbaarheid. Ref

5 10 Syllabus onderwerp:bc Why Have a P3O? LL2: Identificeer de benefits die verbonden worden met kenmerkende P3O capabilities a) Foutief: het maximaliseren van het rendement uit de investering stelt zeker dat de portfolio de juiste mix van strategisch uitgelijnde benefits oplevert. Ref Tab 2.3 b) Juist: Het identificeren en beheren van onderlinge afhankelijkheden tussen programma s en projecten stelt voorspelbaarheid zeker en vermindert vertragingen. Ref Tab 2.3 c) Foutief: Het monitoren van de vooruitgang van programma s en projecten ten opzichte van de belangrijkste outcomes maakt een succesvolle oplevering mogelijk. Ref Tab 2.3 d) Foutief: De toewijzing van de juiste resources aan de juiste programma s en projecten mogelijk maken leidt tot kostenbesparing en vermindert de kans op mislukken. Ref Tab Syllabus onderwerp:ov Overview and Principles LL2: Identificeer hoe een Centre of Excellence helpt om veranderingen op te leveren a) Juist: (4) Het monitoren van de voortgang ten opzichte van de plannen is een functie van Delivery Support, niet van een COE. Ref b) Foutief: (3) Het COE dient de enige bron te zijn van de standaarden. Ref 1.6.1, c) Foutief: (2) Het COE stelt consistentie van methodes en processen zeker. Ref 1.6.1, d) Foutief: (1) Borging en opleiding zijn functies van het COE. Ref 1.6.1, Syllabus onderwerp:tt Tools and Techniques Juist antwoordd LL2: Onthoud het gebruik en de voordelen van de technieken van de workshop. a) Foutief: Het doel van deze workshop is om te brainstormen en opties te overwegen voor het programma- of de projectoplossing. Ref Tab 5.3 b) Foutief: Het doel van deze workshop is om te brainstormen over alle lessen uit een programma of een project. Ref Tab 5.3 c) Foutief: Het doel van deze workshop is om kwesties op te lossen, oplossingen te vinden en opties te overwegen voor het beoordelen van verzoeken tot wijziging of exceptions. Ref Tab 5.3 d) Juist: Dit is het doel van de workshop voor risicobepaling en risicobeoordeling. Ref Tab 5.3 5

6 13 Syllabus onderwerp:mo Models and Tailoring LL1: Onthoud waar een Organisatie breed Portfolio Office zou moeten rapporteren. a) Foutief: Een COE rapporteert vaak aan de dienstenfunctie op bedrijfsniveau. Ref b) Foutief: Een hub-portfolio office dient te rapporteren aan de directeur van de divisie Ref c) Juist: Een Organisatie breed Portfolio Office dient te rapporteren aan een directeur van de Raad van Bestuur Ref d) Foutief: Een hub-portfolio office dat gericht is op een divisie of afdeling dient te rapporteren aan de directeur van de divisie Ref Syllabus onderwerp:bc Why Have a P3O? LL2: Duid de typische KPI s aan om het succes van een P3O te meten. a) Foutief: (4) Een vermindering van het aantal onder de maat presterende programma s is een kenmerkende KPI die gebruikt kan worden om het lopende succes van een P3O te controleren. Ref en Tab 2.2 b) Juist: (3) Een P3O zou normaliter alleen betrokken zijn bij de inkoop voor aflevering van het programma of het project en niet voor aankoop over de hele organisatie. Verbindingen met Inkoop is een dienst of functie die niet tot de P3RM behoort. Ref c) Foutief: (2) Voorspelbaarheid van oplevering van het project is een typische KPI die gebruikt kan worden om het voortdurende succes van een P3O te controleren. Ref en Tab 2.2 d) Foutief: (1) Een toename van de werkelijke benefits die door de portfolio worden afgeleverd is een typische KPI die gebruikt kan worden om het lopende succes van een P3O te controleren. Ref en Tab Syllabus onderwerp:ro Roles LL2: Identificeer de vaardigheden en kenmerken van de rol van het Hoofd van de P3O in een Organisatie breed Portfolio Office model a) Foutief: operationeel bedrijfsmanagement is één van de achtergronden die het mogelijk maken om een P3O te leiden, maar het is geen noodzaak. Ref b) Juist: Het Hoofd van de P3O moet in staat zijn om werkrelaties met senior managers en P3RM-teams te ontwikkelen en te onderhouden. Ref App. A.2 c) Foutief: Uitgebreide kennis van P3RM is één van de achtergronden die het mogelijk maken om een P3O te leiden, maar het is geen noodzaak. Ref d) Foutief: Hoewel de taakbeschrijvingen voor het portfolio office personeel geschreven moeten worden, hoeft dit niet gedaan te worden door het Hoofd van de Portfolio Office en kan in feite gedaan worden door een lid van het COE als een onderdeel van de ontwikkeling van de standaarden. Ref

7 16 Syllabus onderwerp:im Implement and re-energize LL2: Identificeer de processen en activiteiten van de levenscyclus van een permanent P3O. a) Foutief: (4) Een beoordeling van de huidige status van P3O voorziening wordt gedaan in het Definieer het P3O proces. Ref 4.3 en Fig 4.1 b) Foutief: (3) Het kader van de Business Case wordt gemaakt in het Identificeer het P3O proces. Ref Fig 4.1 c) Juist: De structuur van het team voor de dagelijkse uitvoering van het P3O wordt gedefinieerd in het Definieer het P3O proces. Ref en Fig 4.1 d) Foutief: (1) Het Visiedocument wordt gecreëerd in het Identificeer het P3O proces. Ref Fig Syllabus onderwerp:tt Tools and Techniques LL1: Denk eraan hoe technieken kenmerkend worden geleverd door een P3O aan de P3RM gemeenschap. a) Juist: Het is hoogst waarschijnlijk dat documentatie zal bestaan in kennisopslagplaatsen. Ref 5.2 b) Foutief: De Businesscase zal redenen voor verandering, kosten, benefits, beperkingen en risico s bevatten. Ref 2.6 c) Foutief: Management dashboards worden gebruikt om voortgang te volgen, niet voor het documenteren van technieken. Ref d) Foutief: Standaardtechnieken zouden niet gedocumenteerd worden op individueel niveau. Ref Syllabus onderwerp:tt Tools and Techniques LL2: Identificeer hoe het verankeren van Gereedschappen en technieken kan leiden tot een scala van benefits voor de P3RM gemeenschap. a) Foutief: Naleving van de bedrijfsprocessen wordt bereikt door het automatiseren van workflows, goedkeuringen en governance-mechanismen. Ref 5.3 b) Foutief: Verbeteringen in het nemen van beslissingen wordt bereikt door de integratie van gegevenselementen in centrale opslagplaatsen, wat leidt tot een betere zichtbaarheid en analyse van de informatie. Ref 5.3 c) Juist: Verbeterd management over een geografisch gebied wordt bereikt door connectiviteit die verbeteringen toelaat in de samenwerking tussen medewerkers van het project- en het programmateam. Ref 5.3 d) Foutief: Verbeterde kwaliteit van de ondersteuning van informatie voor het nemen van beslissingen wordt opgeleverd door een gestructureerde manier om informatie te verzamelen en door verwachtingen op te stellen voor de eisen aan de informatie voor het nemen van beslissingen. Ref 5.3 7

8 19 Syllabus onderwerp:ro Roles LL1: Onthoud het doel van de rol van Informatiemanagement a) Foutief: Het doel van de rol van Wijzigingsbeheer is om te garanderen dat de portfolio, het programma of het project beschikt over doeltreffende processen om veranderingen te identificeren, te bewaken en op te lossen. Ref Tab 3.7/App. A14 b) Foutief: Het doel van de rol van Financiën is om een professionele Financiële functie te verkrijgen binnen de portfolio, het programma of het project. Ref Tab 3.7/App. A12. c) Juist: De rol van Informatiemanagement kan binnen die rol ook Asset-management op zich nemen als bewaarder en beschermer van de originele exemplaren van portfolioinformatie. Ref Tab 3.7/App. A10 d) Foutief: Het doel van de rol van Resource-management is te garanderen dat de huidige en toekomstige programma s en projecten voorzien zijn van voldoende personeel met de juiste vaardigheden. Ref Tab. 3.7/App. A17 20 Syllabus onderwerp:ov Overview and Principles LL2: Identificeer de relatie tussen Business as Usual, verandering en P3RM a) Juist: Business as Usual en verandering kunnen beschouwd worden als aparte activiteiten maar kunnen niet overleven zonder elkaar, dus elke beslissing die op één van beide betrekking heeft moet gemaakt worden op basis van samenwerking op het juiste niveau. Ref b) Foutief: Business as Usual en verandering kunnen beschouwd worden als afzonderlijke activiteiten maar kunnen niet overleven zonder elkaar, gezien de één de ander beïnvloedt. Ref c) Foutief: Verandering moet afleveren wat de business wil op een tempo en tijdschaal die de minste verstoring van de Business as Usual zeker stelt. Ref d) Foutief: Veranderingen moeten bijdragen tot het opleveren van de strategische doelen van de organisatie en P3RM en Business as Usual moeten geïntegreerd worden om samen de strategische doelen te realiseren. Ref Syllabus onderwerp:bc Why Have a P3O? LL1: Onthoud de minimale principes voor het meten van verbeteringen in de prestaties die door een P3O geleverd moet worden a) Juist: Dit is een minimaal principe voor het meten van het succes van het P3O-model. Ref b) Foutief: Dit is geen principe voor het meten van het succes van het P3O-model. U zou een vermindering moeten willen zien van projecten die niet bijdragen aan de strategische doelen. Ref c) Foutief: Dit is geen minimaal principe voor het meten van het succes van P3O-model, maar een voorbeeld van een KPI. Ref Tab 2.2 d) Foutief: U zou een vermindering moeten willen zien van het personeelsverloop, geen stijging, als het P3O-model een succes is. Ref 2.5.3

9 22 Syllabus onderwerp:im Implement and re-energize LL2: Identificeer hoe een P3O Blauwdruk ontwikkeld moet worden. a) Foutief: Risico s worden niet gedefinieerd binnen de Blauwdruk. Ref 4.3.4, b) Juist: Vereisten qua rapportage moeten geïntegreerd worden met de organisatiestructuur om te begrijpen wie welke informatie nodig heeft. Ref c) Foutief: De Benefits Managementstrategie en Benefits Profielen worden ontwikkeld in Definieer het P3O als afzonderlijke activiteit voor de ontwikkeling van de Blauwdruk Ref d) Foutief: De Risico Managementstrategie en het Risico Register worden ontwikkeld in Definieer het P3O als afzonderlijke activiteit voor de ontwikkeling van de Blauwdruk. Ref Syllabus onderwerp:ov Overview and Principles LL2: Identificeer de verschillen tussen portfolio, programma en projectmanagement en hoe deze helpen om verandering te brengen a) Foutief: Portfoliomanagement laat het meest efficiënte evenwicht toe tussen organisatorische verandering en Business as Usual en zal rekening houden met de operationele en strategische prioriteiten. Ref b) Juist: Bestaande programma s en projecten die niet in lijn zijn met de strategie kunnen opnieuw uitgelijnd, stopgezet of bevroren worden terwijl initiatieven met een hogere prioriteit die de strategie ondersteunen, opgeleverd worden. Ref c) Foutief: Bestaande programma s en projecten die niet in lijn zijn met de strategie kunnen opnieuw uitgelijnd, stopgezet of bevroren worden terwijl initiatieven met een hogere prioriteit die de strategie ondersteunen, opgeleverd worden. Ref d) Foutief: Operationele programma s of projecten kunnen eveneens bevroren worden terwijl projecten met een hogere prioriteit die de strategie ondersteunen, opgeleverd worden. Ref Syllabus onderwerp:mo Models and Tailoring LL1: Onthoud de karakteristieken van het Hub en Spoke model. a) Juist: Het Hub en Spoke model ondersteunt grote organisaties met divisies of geografische spreiding. Ref Tab 3.1 b) Foutief: Dit beschrijft een COE, dat standaarden ontwikkelt en vaardigheidsondersteuning levert door opleiding en begeleiding. Ref c) Foutief: Dit beschrijft een Organisatie breed Portfolio Office model, dat een enkel permanent office heeft met tijdelijke programma- en projectbureaus. Ref Tab 3.1 d) Dit beschrijft het Virtuele Office Model, dat geen permanent Portfolio Office heeft aangezien de functies zijn ingebed in de business units van de organisatie. Ref Tab 3.1 9

10 25 Syllabus onderwerp:ro Roles LL2: Identificeer de noodzaak om vaardigheden en competenties van het P3O personeel af te stemmen op de P3RM rollen. a) Juist: Investerings- en strategisch management moeten onderdeel zijn van de vaardigheden en competenties van het Portfolio Office personeel.. Ref b) Foutief: Een Programmabureau zal personeel nodig hebben met goede P3RM vaardigheden, zoals een Programmabureaur. Ref App. A6 c) Foutief: Een COE zal personeel nodig hebben met goede P3RM vaardigheden zoals een rollen voor Advies en Prestatiemanagement om te helpen met de verbetering van de prestaties van de P3RM functies over de hele organisatie. d) Foutief: Een Projectbureau zal personeel nodig hebben met goede P3RM vaardigheden zoals een Project Officer. Ref App. A6 26 Syllabus onderwerp:mo Models and Tailoring LL2: Identificeer hoe de functies en de diensten die aangeboden worden in een P3O model een verschillend accent dienen te hebben afhankelijk van de behoeften van de organisatie. a) Juist: Het management van gemeenschappelijke risico s op het niveau van de portfolio is Strategische Planning / portfolio ondersteuningsfunctie. Ref b) Foutief: Inzet van projectpersoneel bij individuele projecten is een functie van Delivery support. Ref c) Foutief: Het ontwikkelen van standaarden en sjablonen is een functie voor het COE. Ref Tab 1.2 d) Foutief: Het organiseren van workshops is een functie voor delivery support. Ref Syllabus onderwerp:bc Why Have a P3O? LL1: Onthoud de elementen die governance van bedrijfsverandering ondersteunen en faciliteren a) Foutief: Opleveren van Bedrijfsverandering beantwoordt de vraag Krijgen we de dingen goed gedaan?. Ref Fig 2.1 b) Foutief: Ontwerp van Bedrijfsverandering beantwoordt de vraag Doen we de dingen op de juiste manier?. Ref Fig 2.1 c) Juist: Strategie van Bedrijfsverandering beantwoordt de vraag Doen we de juiste dingen?. Ref Fig 2.1 d) Foutief: De Waarde van Bedijfsverandering beantwoordt de vraag Verkrijgen we de Business benefits?. Ref Fig

11 28 Syllabus onderwerp:im Implement and re-energize LL1: Onthoud de volgorde van de processen van de levenscyclus om een permanente P3O te implementeren of te revitaliseren. a) Foutief: De P3O wordt geïdentificeerd alvorens gedefinieerd te worden. Ref Fig 4.1 b) Foutief: De P3O wordt geïdentificeerd alvorens gedefinieerd te worden. Ref Fig 4.1 c) Juist: De correcte volgorde is Identificeren, Definiëren, Opleveren en vervolgens Afsluiten. Ref Fig 4.1 d) Foutief: De P3O wordt gedefinieerd alvorens opgeleverd te worden. Ref Fig Syllabus onderwerp:tt Tools and Techniques LL2: Identificeer de typische kritische succesfactoren die zullen zorgen voor een succesvolle implementatie van Gereedschappen en technieken a) Juist: De eigenaar van de Gereedschappen moet overeengekomen zijn zodat er een enkel punt van verantwoordelijkheid is. Ref 5.4 b) Foutief: Het is van cruciaal belang dat de aandacht blijft op waarde toevoegen en niet op de functies van de Gereedschappen. Ref 5.4 c) Foutief: Het kan zijn dat niet alle functies nodig zijn. De aandacht moet gaan naar de waarde voor de organisatie. Ref 5.4 d) Foutief: De verfijning van de Gereedschappen moet overeenkomen met de volwassenheid van de vaardigheid van de organisatie en er niet sturend daarin zijn. Ref Syllabus onderwerp:im Implement and re-energize LL2: Identificeer het doel van de tijdelijke P3O levenscyclus, met name de definitie en de opstart van een tijdelijk programmabureau a) Foutief: De functie van een tijdelijk programmabureau is ondersteuning bieden aan het programma dat geleverd wordt. Ref b) Foutief: Het is de verantwoordelijkheid van het Hoofd van de P3O om de resources van de P3O te beheren. Ref App. A2 c) Juist: De vereisten van het programma zijn leidend voor de processen van het tijdelijke programmabureau. Ref d) Foutief: Een tijdelijk programmabureau wordt opgezet om een specifiek programma te ondersteunen en niet om Business as Usual resources te beheren. Ref

12 31 Syllabus onderwerp:ro Roles LL2: Identificeer de belangrijkste verantwoordelijkheden van de Programme Officer. a) Foutief: De rol van kwaliteitsborging leidt het werk om te garanderen dat de nieuwe producten of diensten die door het programma worden geleverd geschikt voor het doel zijn. Ref App. A16/Table 3.7 b) Juist: De Programma of Project Officer implementeert richtlijnen, procedures en sjablonen om consistente gegevens te verzamelen en te onderhouden en biedt directe delivery supportaan een programma of project. Ref App. A6/Table 3.6 c) Foutief: De rol van Informatiemanagement treedt op als een bewaarder of beschermer van alle hoofdkopieën van programma informatie. Ref App. A10/Table 3.7 d) Foutief: De Tools expert levert expertise in software tools om de veranderingsomgeving te ondersteunen. Ref App. A21/Table Syllabus onderwerp:tt Tools and Techniques Juist antwoordd LL2: Identificeer het doel van de techniek capaciteitsplanning voor resource management. a) Foutief: Dit is een deel van de techniek van de ontwikkeling en onderhoud van vaardigheden. Ref b) Foutief: Dit is een deel van de workshop techniek. Ref c) Foutief: Dit is een deel van de techniek voor prioritering en optimalisatie van de portfolio. Ref d) Juist: Het doel van de techniek van capaciteitsplanning voor resource management is om de capaciteit van de resources en de niveaus van vraag en aanbod te begrijpen en te matchen. Ref Syllabus onderwerp:im Implement and re-energize LL2: Identificeer de typische informatiestromen tussen het P3O model en senior management en de bredere organisatie. a) Juist: De Portfolio Board zal rapportages op portfolio niveau ontvangen. Ref Tab 4.1 b) Foutief: De behoeften van de externe stakeholders kunnen meegerekend worden, maar alleen indien nodig. Ref en Tab 4.1 c) Foutief: De Programme Board is HOOGSTWAARSCHIJNLIJK een ontvanger van rapportage op programmaniveau. Ref Tab 4.1 d) Foutief: Delivery support in de vorm van programma- of projectbureaus zou meestal informatie moeten verstrekken voor P3O rapporten. Ref Tab

13 34 Syllabus onderwerp:ov Overview and Principles LL1: Onthoud de definitie van een Programmabureau. a) Foutief: Dit is de definitie van het Organisatie breed Portfolio Office. Ref Tab 1.2 b) Foutief: Dit is de definitie van een COE. Ref Tab 1.2 c) Juist: Dit is de definitie. Ref Tab 1.2 d) Foutief: Dit is de definitie van een Projectbureau. Ref Tab Syllabus onderwerp:mo Models and Tailoring LL2: Identificeer de noodzaak om een P3O te integreren in de bredere organisatie. a) Foutief: Een P3O model moet zich integreren met andere partijen, afdelingen en functies binnen een organisatie die opleveren. Ref 3.5 b) Juist: Het Hoofd van het P3O moet begrijpen wie verantwoordelijk is voor elk van de functies die uitgevoerd worden binnen een organisatie en hoe het P3O met hen zal samenwerken. Ref 3.5 c) Foutief: Geïntegreerde resources zijn slechts tijdelijk toegewezen aan een programma of project, maar de afdeling waar ze vandaan komen controleert nog steeds het proces dat ze zullen volgen en is verantwoordelijk voor de gewone activiteiten van lijnmanagement. Ref 3.5 d) Foutief: Het P3O model streeft ernaar om de governance backbone te leveren voor alle verandering binnen een organisatie. Ref Syllabus onderwerp:im Implement and re-energize LL1: Onthoud de onderdelen van een P3O Blauwdruk. a) Juist: Dit is geen onderdeel van de P3O Blauwdruk. Ref b) Foutief: Dit is een onderdeel van de P3O Blauwdruk. Ref c) Foutief: Dit is een onderdeel van de P3O Blauwdruk. Ref d) Foutief: Dit is een onderdeel van de P3O Blauwdruk. Ref

14 37 Syllabus onderwerp:bc Why Have a P3O? Juist antwoordd LL2: Identificeer de kenmerkende belangen van de verschillende gebruikers van de diensten van een P3O a) Foutief: Verstoring van de operationele plannen is waarschijnlijk niet de grootste zorg van diegenen die de verandering leveren. Ref b) Foutief: Verstoring van de operationele plannen is waarschijnlijk niet de grootste zorg van diegenen die de verandering goedkeuren. Ref c) Foutief: Verstoring van de operationele plannen is waarschijnlijk niet de grootste zorg van derden leveranciers. Ref d) Juist: De klant / gebruikersgemeenschap moet gerustgesteld worden dat de verandering zal gebeuren met de minste verstoring van de Business as Usual. Ref Syllabus onderwerp:tt Tools and Techniques LL1: Onthoud de typische P3O technieken die de P3RM bedrijfsprocessen ondersteunen en het doel van elk. a) Foutief: Borging, Gated Reviews en Health Checks gebruiken checklists en andere OGC richtlijnen, geen forums van programma- en projectmanagement, om de kwaliteit van de beslissingsondersteunende informatie te controleren. Ref b) Foutief: De modellering van de complexiteit van het project gebruikt geen forums van programma- en projectmanagement om leren te verankeren. Ref c) Juist: Kennismanagement gebruikt casestudies, programma/projectforums en workshops over opgedane ervaringen om de cultuur van kennismanagement en leren van veranderingen te verankeren. Ref d) Foutief: Management Dashboards zijn een manier om informatie te presenteren om hoofdpunten en exception rapportages te ondersteunen en gebruiken geen programmaen projectmanagement-forums. Ref Syllabus onderwerp:ro Roles Juist antwoordd LL2: Identificeer het doel van de rol van Planning. a) Foutief: De rol van Benefits levert ondersteuning van realisatie van benefits aan de programma s en Business Change Managers. Ref App. A7 & Tab 3.7 b) Foutief: De Commerciële rol stelt zeker dat de organisatie de rol van Geïnformeerde klant uitvoert. Ref App. A8 & Tab 3.7 c) Foutief: De rol van Communicatie en Betrokkenheid van Stakeholders stelt het doeltreffend management van de stakeholders zeker. Ref App. A9 & Tab 3.7 d) Juist: De rol van Planning onderhoudt het portfolio-, programma- of projectplan inclusief het bijwerken van de plannen gerelateerd aan veranderingsinitiatieven. Ref App. A15 & Tab

15 40 Syllabus onderwerp:mo Models and Tailoring LL2: Identificeer de kenmerkende organisatorische factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het selecteren van het passende P3O model. a) Foutief: De benadering van afspraken voor organisatorische governance is een factor die het gekozen model beïnvloedt. Ref 3.3 b) Foutief: Centralisatie versus decentralisatie van kerntaken is een factor die het gekozen model beïnvloedt. Ref 3.3 c) Juist: De benadering van het management van de diensten is GEEN factor die het gekozen model beïnvloedt (3.3), alhoewel de teams voor servicemanagement belangrijke stakeholders zijn waarmee de P3O gedurende zijn werking mee moet samenwerken. Ref d) Foutief: Het aantal, de grootte en de duur van de projecten is een factor die het gekozen model beïnvloedt. Ref Syllabus onderwerp:im Implement and re-energize LL1: Onthoud de P3M3 perspectieven die in overweging moeten worden genomen bij het ontwikkelen van de P3O Blauwdruk. a) Foutief: Financieel management is een perspectief van P3M3. Ref Fig b) Juist: Wijzigingsbeheer is GEEN perspectief van P3M3. Ref Fig. 4.4 c) Foutief: Stakeholdermanagement is een perspectief van P3M3. Ref Fig. 4.4 d) Foutief: Resourcemanagement is een perspectief van P3M3. Ref Fig Syllabus onderwerp:mo Models and Tailoring LL2: Identificeer het doel van Informatieborging, de toepassing daarvan binnen de omgeving van de P3O en de rol die de P3O kenmerkend zal spelen bij de ondersteuning van informatieborging. a) Foutief: Naleving van veiligheidsbeleid moet vroeg overwogen worden, niet enkel bij de voltooiing van het project. Ref 3.5 b) Foutief: Informatie mag alleen veranderd worden door diegenen met de juiste bevoegdheid en dat is niet noodzakelijkerwijs het Hoofd van de P3O. Ref c) Juist: Om de juiste beschikbaarheid van informatie zeker te stellen, zou deze beschikbaar moeten zijn voor diegenen met de noodzaak en de bevoegdheid om deze te raadplegen. Ref d) Foutief: Informatie mag alleen veranderd worden door diegenen met de juiste bevoegdheid. Ref

16 43 Syllabus onderwerp:ro Roles LL2: Identificeer het doel van de rol van Programma Specialist. a) Juist: (4) Het doel van de rol van Programma of Project Officer is het verbeteren van de planning en het opleveringsproces door het verzamelen en onderhouden van gegevens op een consistente manier. Ref App. A6 & Tab 3.6 b) Foutief: (3) De Programma Specialist promoot methodes voor programma- en projectmanagement. Ref App. A5 & Tab 3.6 c) Foutief: (2) De Programma Specialist assisteert bij de implementatie van de werkwijzen voor programma- en projectmanagement. Ref App. A5 & Tab 3.6 d) Foutief: (1) De Programma Specialist werkt samen met de programma-managers om het passend niveau van governance te definiëren. Ref App. A5 & Tab Syllabus onderwerp:ro Roles LL1: Onthoud het algemene doel van de rol van Portfolio Analist. a) Foutief: Dit is het doel van de rol van Communicatie- en Stakeholdermanagement. Ref App. A9 b) Juist: Dit is het doel van de rol van de Portfolio Analist. Ref App. A4 c) Foutief: Dit is het doel van de rol van de Programma- of projectspecialist. Ref App. A5 d) Foutief: Het is het doel van het Hoofd van de P3O (ook Hoofd van de Portfolio Office genoemd) om het permanente bureau op te zetten en te leiden. Ref: App. A2 45 Syllabus onderwerp:tt Tools and Techniques LL2: Identificeer het gebruik en de voordelen van de Gated Review techniek. a) Foutief: (4) Gated Reviews worden gebruikt om de kwaliteit van de geleverde beslissingsondersteunende informatie te controleren. Ref b) Juist: (3) Key Performance Indicators worden vastgesteld voor elk veranderingsinitiatief wanneer het programma, project of portfolio voor het eerst wordt opgezet. Ze worden niet vastgesteld in een Gated Review. Ref c) Foutief: (2) Een Gated Review wordt gebruikt om de waarschijnlijkheid van succesvolle levering in te schatten. Ref d) Foutief: (1) Een Gated Review wordt uitgevoerd op de belangrijkste beslispunten in de levenscyclus van een programma, project of portfolio. Ref Woordenlijst 16

17 46 Syllabus onderwerp:ro Roles LL1: Onthoud het algemene doel van de rol van het Hoofd van de P3O. a) Juist: Het doel van het Hoofd van de P3O is om het permanente bureau te installeren en te leiden. Ref App. A2 b) Foutief: Dit is het algemene doel van de rol van Portfolio analist. Ref App. A4 c) Foutief: Dit is het algemene doel van de rol van Programma- of projectspecialist. Ref App. A5 d) Foutief: Dit is een deel van het doel van de rol van Programma- of projectspecialist. Ref App. A5 47 Syllabus onderwerp:bc Why Have a P3O? Juist antwoordd LL2: Identificeer hoe een P3O een organisatie kan helpen om verandering op te leveren a) Foutief: P3O s nemen geen beslissingen, maar maken beslissingen wel mogelijk. Ref 2.2, Tab 2.1 b) Foutief: P3O s adviseren niet over het uitvoeren van de Business as Usual. Ze zijn toegespitst op het assisteren bij het leveren van verandering. Ref 2.2 c) Foutief: Het bijhouden van registers voor projectrisico s kan in beperkte mate bijdragen tot het opleveren van veranderingen maar dan op projectniveau en niet op strategisch niveau. Ref App. F, Tab F.2 d) Juist: Het bijhouden van het globale overzicht van de portfolio van programma s en projecten is één van de manieren waarop een P3O bijdraagt aan de succesvolle oplevering van de strategie. Ref Syllabus onderwerp:tt Tools and Techniques LL1: Onthoud u de typische P3O technieken die de P3RM business ondersteunen en het doel van elk. a) Foutief: De swimlane techniek voor bedrijfsprocessen documenteert standaard en herhaalbare bedrijfsprocessen en is geen manier om kosten tegen benefits af te wegen. Ref b) Foutief: De swimlane techniek voor bedrijfsprocessen documenteert standaard bedrijfsprocessen voor alle projecten, niet voor een enkel bedrijfsproces. Ref c) Juist: Het doel van het ontwikkelen van swimlanes voor bedrijfsprocessen is om standaard en herhaalbare bedrijfsprocessen te documenteren met de juiste koppelingen en is een specifieke P3O techniek. Ref d) Foutief: De swimlane techniek voor bedrijfsprocessen documenteert standaard en herhaalbare bedrijfsprocessen, maar levert geen vaardigheden om ze op te leveren. Ref

18 49 Syllabus onderwerp:im Implement and re-energize Juist antwoordd LL2: Identificeer hoe het Definieer het P3O -proces uitgevoerd moet worden, in het bijzonder de activiteiten Verfijn de Business Case, Ontwikkel Benefit Profielen en Benefits Managementstrategie. a) Foutief: Het 'oorspronkelijk idee' is het Mandaat, wat input is voor Identificeer de P3O. Ref b) Foutief: Identificeer de SRO is een deel van Identificeer de P3O. Ref c) Foutief: Voortgang beoordelen is een deel van Opleveren van het P3O op'. Ref 4.6 d) Juist: Ontwikkel Benefit Profielen is een Definitie activiteit. Ref Syllabus onderwerp:ov Overview and Principles LL2: Identificeer de relatie tussen de diensten die geboden worden door de P3O en het volwassenheidsniveau van het P3O model a) Juist: Een volwassen P3O model heeft opgeleid en ervaren personeel dat volwassen processen volgt onder een efficiënte governance. Ref 1.6 b) Foutief: De effectiviteit van hoe goed de bedrijfsveranderingen worden gemanaged weerspiegelt de volwassenheid van het P3O. Dit staat los van de effectiviteit waarmee Business as Usual de dagelijkse operaties leidt. Ref 1.5.1, 1.5.4, Fig 1.1 c) Foutief: Het finale eindpunt van escalaties voor prioriteiten zou de Raad van Bestuur moeten zijn. Indien het P3O deze beslissingen neemt is dat een indicatie dat deze niet rapporteert aan de backbone van de governance van de organisatie. Ref d) Foutief: Het management van de bedrijfsrisico s (inclusief risico s voor de Business as Usual) is geen P3O functie. De Raad van Bestuur of een afzonderlijke functie voor het managen van bedrijfsrisico s zou hiervoor verantwoordelijk moeten zijn. Ref 3.4.2

Het Foundation examen

Het Foundation examen Het Foundation examen Proefexamen 1 - Nederlands Mei 2012 Multiple Choice 40 minuten Instructies 1. Getracht moet worden om alle 50 vragen te beantwoorden. 2. Alle vragen moeten op het bijgeleverde antwoordblad

Nadere informatie

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen

Trefdag ZORG. Meer resultaten. door strategische inzet. van middelen Trefdag ZORG Meer resultaten door strategische inzet van middelen September 2013 Francis Manas fm@amelior.be Herkenbaar? Aantal projecten neemt toe Projecten zonder link met doelen organisatie: geen fit

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO TOOLS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

MoP Foundation training

MoP Foundation training MoP Foundation training Tijdens onze MoP Foundation training maakt u op inspirerende wijze kennis met MoP en leert u MoP toepassen op uw eigen portfolio. Onder leiding van onze expert trainers wordt het

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG

DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG DOLGOZ, 10 april 2014 BPUG Inhoud Introductie P3O Wijzigingen ten opzichte van 2008 Een business Case voor je P3O Opdracht: Argumenten Opdracht: KPI-meting 2 Wat is P3O P3O staat voor: Project-, Programma-

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HEALTH CHECKS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO ONTWIKKELPLANNEN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

P3M3 Self Assessment. Portfolio, Programma en Project Maturity Model

P3M3 Self Assessment. Portfolio, Programma en Project Maturity Model P3M3 Self Assessment Portfolio, Programma en Project Maturity Model Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Introductie... 2 1. Management Control... 5 2. Benefits Management... 6 3. Financieel Management...

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECTSTART-UPS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices

Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices P3O Raamwerk voor het inrichten van de veranderorganisatie met behulp van Portfolio, Programma en Project Offices In november 2008 heeft het Cabinet Office een nieuwe loot aan de stam van modellen en methoden

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIC ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ACCREDITED ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland

BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland BPUG: Hét platform voor het toepassen van PRINCE2, MSP, P3O, M_o_R, MoP & MoV in Nederland PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government Commerce Centraal PMO:

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Agenda. Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk borrel

Agenda. Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk borrel 1 Tips & trucs voor een betere projectplanning en verhoging van uw Project Maturity Utrecht, 25-1-2011 2 Agenda Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ONLINE QUICK SCAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 BEDRIJFSPRESENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Inleiding Doordat veel organisaties het met minder budget (geld en resources) moeten stellen is er een steeds grotere

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP)

Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) Door: Marcel Otto Verbind uw project met de bedrijfsstrategie Een pleidooi voor Managing Succesfull Programs (MSP) PRINCE2, MSP, M_o_R, P3O, MoP & MoV are Registered Trade Marks of the Office of Government

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Het besturen van portfolio s

Het besturen van portfolio s Het besturen van Hedeman Consulting Hedeman Consulting biedt praktische hulp bij het verbeteren en inrichten van projectenorganisaties door het uitlijnen van projectenportfolios, het organiseren van besluitvorming

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015 BESLUITVORMING; HET SPEL OF DE REGELS Jan Heunks / Key Result Als consultant, trainer en coach binnen verschillende organisaties (in)direct betrokken om performance vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

Advies inzake Risicobenadering

Advies inzake Risicobenadering dvies inzake Risicobenadering Het afstemmen van modellen op uitdagingen PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen.

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg

Insights Consultancy & Academy. Insights Zorg 1 Insights Consultancy & Academy Insights Zorg Insights Academy Praktijkleergangen Maatwerk workshops Gecertificeerde trainingen Insights Consultancy Projectmanagement is de competentie van de hele organisatie!

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance Het leveren van Diensten ten behoeve van voortbrenging, Beheer, Onderhoud en Exploitatie door Opdrachtgever van het CCI-Platform. CCI-Specialist(en) en Support Opdrachtgever:

Nadere informatie

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003

Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 Lagant Management Consultants B.V. Presentatie NGI 26 augustus 2003 1 2 Inleiding Wat is PRINCE2? Organisation Discussie Wat is een project? Improvisatie Uniek Flexibel Vernieuwend Enerverend Chaotisch

Nadere informatie

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement

Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement Samenwerken aan resultaat met product-portfoliomanagement PRODUCT- PORTFOLIO- MANAGEMENT; WAAROM? Myriam van Rooij Directeur KNMI Van stuurman in de mist naar kapitein met helder zicht Het KNMI is een

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud

1. Thema: Plannen. Definities en Kernbegrippen. Inhoud Inhoud 1. Thema: Plannen 1. Thema: Plannen 1 1.1 Niveaus van Plannen 2 1.1.1 Project Plan (Projectplan) 2 1.1.2 Stage Plan (Faseplan) 2 1.1.3 Exception Plan (Afwijkingsplan) 2 1.2 Product Based Planning

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI CHANGE MANAGEMENT PLAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 Jef Aarts & Aart Schouten FrieslandCampina Project control & agility in a global change programme Ervaringen vanuit het project management office van

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI WORKSHOP LEADING CHANGE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet

Nadere informatie

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN.

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT WERKEND KRIJGEN. Rob Knechten en Jan Bloem PUG sessie 09-05-2011 Introductie werkend krijgen Welkom Arlande visie op Case ROC Nijmegen Rob Knechten: werkend krijgen Stefanie

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see

Inhoud. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Het doel van deze pocket guide 1 1.2 Wat is een project? 1 1.3 Waarom zijn projecten belangrijk? 2 1.4 Wat maakt een project anders dan reguliere activiteiten? 2 1.5 Wat is projectmanagement?

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

Het PMO: waar project en organisatie samenkomen

Het PMO: waar project en organisatie samenkomen WIN Project Support WIN Project Support levert interim project support voor organisaties in diverse branches, op verschillende niveaus. Het projectniveau varieert daarbij van project- tot programma- en

Nadere informatie

Oefenopgaven contextuele competenties deel 2, level C en D

Oefenopgaven contextuele competenties deel 2, level C en D Oefenopgaven contextuele competenties deel 2, level en e antwoorden van onderstaande oefenopgaven zijn op de laatste bladzijde van dit document te vinden. ito ertification V rnhem OPG Oefenopg context

Nadere informatie

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost

ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie. Ed Clevers Matthé Drost ICT- en informatiebeleid als speerpunt van strategierealisatie Ed Clevers Matthé Drost Wie zijn Ed en Matthé? Ed Clevers Manager PPM bureau ROC Nijmegen E.Clevers@roc-nijmegen.nl 06-19 49 36 72 Matthé

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Batenmanagement. Duurzame verbinding tussen programma en lijn. PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013. Batenmanagement - Patrick Mulder

Batenmanagement. Duurzame verbinding tussen programma en lijn. PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013. Batenmanagement - Patrick Mulder Batenmanagement Duurzame verbinding tussen programma en lijn PGM Open 2013 Patrick Mulder 7 februari 2013 Agenda Waarom batenmanagement? Wat is batenmanagement? Hoe ziet batenmanagement eruit? Do s en

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management MoP INCOMPANY TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER MoP (MANAGEMENT OF PORTFOLIOS) Met een toenemende druk op de budgetten

Nadere informatie

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios

Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios Het beheersen van de veranderinitiatieven in uw organisatie met behulp van Management of Portfolios De wereld is dynamisch, het lijkt wel alsof alles alleen nog draait om veranderen. Nieuwe internationale

Nadere informatie

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE

STAKEHOLDERS. Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 BUSINESS ASSURANCE BUSINESS ASSURANCE STAKEHOLDERS Hoe gaan we daar mee om? Jacques van Unnik Manager Personnel Certification & Training 3 december 2015 1 DNV GL 2014 Stakeholders 19 November 2015 SAFER, SMARTER, GREENER

Nadere informatie

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl

Training IPMA PMO. Nóg sterker worden binnen het vak van PMO. www.winpmoopleidingen.nl Training IPMA PMO Nóg sterker worden binnen het vak van PMO Training van WIN PMO. De IPMA PMO opleiding Sinds 2015 is het mogelijk om een IPMA PMO certificaat te behalen bij IPMA Certificering NL (voormaling

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Exam Scheduler Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Optimaliseer de examenervaring van uw studenten met de software Exam Scheduler van Scientia. Examenplanning in het hoger en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3O FOUNDATION TRAINING PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. OVER P3O Onder invloed van voortdurende verandering is het van vitaal belang

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

NEN-ISO (nl) Risico management. Productinformatie. Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg

NEN-ISO (nl) Risico management. Productinformatie. Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg Productinformatie NEN-ISO 31000 (nl) Risico management SECTOR Bedrijfsleven Onderwijs Overheden Zorg TYPE Riskmanagement, Compliance management, Kwaliteitsmanagement & systemen BRON PRODUCTINFORMATIE NEN-ISO

Nadere informatie

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO 2 managementplan. Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO 2 managementplan Jan Knijnenburg B.V. Auteur: Adviseur MVO Consultants Versie: 1.0 Datum: xx-xx-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID

INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID INVOEREN PRINCE 2 BIJ BEELD EN GELUID Geert Wissink. 11 oktober 2012, BPUG Seminar 1 2 AGENDA 1. ACHTERGROND 2. ORGANISATIE 3. PROJECTEN & PROGRAMMA S 4. TAILORING PRINCE 2 5. LESSONS LEARNED & ISSUES

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager

CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV. Auteur: Margriet de Jong. Versie: 1.0. Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager CO2 managementplan VAN DER GRIFT EN VALKENBURG ONDERHOUD BV Auteur: Margriet de Jong Versie: 1.0 Datum: 14-04-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Authorisatiedatum: Naam:.. Inhoud 1

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap.

Aanvullende informatie over elke mindset krijgt u door te klikken op de vlakken in de roadmap. Wij stellen u graag de nieuwste versie van de Talent Management Roadmap voor. Twee mindsets rond duurzaam HR werden toegevoegd: - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - Business Model Aanvullende informatie

Nadere informatie

OGC Gateway TM Review Producten & Diensten Catalogus. In deze uitgave leest u welk type Gateway Review op welk moment ingezet kan worden.

OGC Gateway TM Review Producten & Diensten Catalogus. In deze uitgave leest u welk type Gateway Review op welk moment ingezet kan worden. Review Producten & Diensten Catalogus In deze uitgave leest u welk type Gateway Review op welk moment ingezet kan worden. In deze uitgave leest u welk type Gateway op welk moment uitgevoerd kan worden.

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Programmabureau. Project portfoliomanagement van ICT projecten

Programmabureau. Project portfoliomanagement van ICT projecten Programmabureau CIO Project portfoliomanagement van ICT projecten Inhoud Introductie Gemeente Rotterdam Omgeving ICT Gemeente Rotterdam Project Portfoliomanagement Opdracht Waar komen we vandaan Huidige

Nadere informatie

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary

1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary 1. Work Breakdown Structure en WBS Dictionary CUSTOMER migratie Management Technische Transitie Meetings Status Reporting Administratie Technisch Upgegrade Systemen (3-tier) Delta Analyse & Functioneel

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen

Hoofdstuk 9 Plannen. 9.1 Doel. 9.2 Definitie plannen Hoofdstuk 9 Plannen 9.1 Doel Het doel van het thema Plannen is om de uitvoering, communicatie en beheersing van het realiseren van een specifiek doel of verzameling van doelen te faciliteren door het definiëren

Nadere informatie