Dit voorbeelduittreksel is te gebruiken bij het boek:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dit voorbeelduittreksel is te gebruiken bij het boek:"

Transcriptie

1 De Tentamenbank biedt een compleet pakket studiematerialen aan. In dé studentenwinkels van Nederland vind je bijvoorbeeld uitgebreide boekuittreksels, handige schema s, collegeaantekeningen en oefententamens. Deze producten zijn aanvullend op je eigen lesstof en studieboeken, besparen je tijd, vergroten je slagingskans en worden niet voor niets door vrijwel iedere student in de grote studentensteden al jaren als onmisbaar ervaren! Kijk voor het actuele aanbod op Voor de samenstelling van de materialen wordt gebruik gemaakt van professionele krachten. De boekuittreksels en samenvattingen worden geschreven door met name ouderejaars en (pas-)afgestudeerden. Voor publicatie worden alle materialen gecontroleerd door studenten die het vak volgen of pas hebben gevolgd. Je vindt de Tentamenbank in de zes JoHo centers. JoHo is de organisatie die de faciliteiten beschikbaar stelt. Amsterdam: Taksteeg 8, Den Haag: Paviljoensgracht 18, Groningen: Oude Kijk in t Jatstraat 30, Leiden: Stationsweg 2d, Rotterdam: Schaatsbaan 41-45, Utrecht: Sint Jacobsstraat 275, online: tentamenbank.nl Voorbeelduittreksel Bedrijfskunde Dit voorbeelduittreksel is te gebruiken bij het boek: Behavior in Organizations a

2 Welkom bij de Tentamenbank! Dit is een voorbeeld uittreksel van de Tentamenbank. Het eerste gedeelte van het complete uittreksel is op vertoon van dit voorbeelduittreksel GRATIS af te halen bij de Tentamenbankbalie in het JoHo center in jouw stad. De Tentamenbank biedt gedurende jouw hele studietijd voor vrijwel alle vakken van jouw studie een compleet pakket studiebegeleidingsproducten aan die je helpen bij het halen van je tentamens. Deze producten bestaan onder andere uit: Boekuittreksel uitgebreide samenvatting van de verplichte boeken. Supersamenvattingen zeer beknopte samenvatting van de verplichte boeken. Oefententamens om je extra goed voor te bereiden op je tentamens. Collegeaantekeningen zowel hoorcolleges als werkgroepen. Overzichten van aanvullende literatuur, samenvattingen van arresten etc. Schema s bijvoorbeeld als hulpmiddel bij het oplossen van casusopdrachten. Statistiekhulp de meest gebruikte boekuittreksels, casushulp en SPSS-hulp. en meer! Voor het gehele aanbod voor jouw studie kijk je op of kom langs bij de Tentamenbank balie in het JoHo center in jouw stad. Gratis materiaal voor JoHo Wereldsupporters bij de Tentamenbank De Tentamenbank werkt samen met JoHo. JoHo is een organisatie voor iedereen die geïnteresseerd is internationale samenwerking, reizen, persoonlijke ontwikkeling en onderwijs. JoHo helpt door het delen van kennis, bieden van hulp, advies en tips. Daarbij werkt JoHo samen met organisaties die ook actief zijn binnen deze thema s. JoHo biedt ruimte aan de Tentamenbank in alle Nederlandse JoHo centers. Als je JoHo Wereldsupporter wordt krijg je grote kortingen op de studiematerialen van de Tentamenbank en kun je een groot deel van het materiaal gratis afhalen! Meer informatie over JoHo vind je op b

3 Inhoudsopgave van dit voorbeelduittreksel Hoofdstuk A Organisatiegedrag Dit is een voorbeelduittreksel van het boek Behavior in Organizations. Zie hieronder de inhoudsopgave van de gehele samenvatting. Inhoudsopgave gehele samenvatting: Hoofdstuk A Hoofdstuk B Hoofdstuk C Hoofdstuk D Hoofdstuk E Hoofdstuk F Hoofdstuk G Hoofdstuk H Hoofdstuk I Hoofdstuk J Hoofdstuk K Hoofdstuk L Hoofdstuk M Organisatiegedrag Rechtvaardigheid, ethiek en CSR Het begrijpen van en aanpassen aan de werkomgeving Individuele verschillen Emoties en Stress Werk gerelateerde houdingen Motivatie Groep processen en teams Communicatie Beslissingen Inter-persoonlijk gedrag Invloed, macht en politiek Leiderschap c

4 A. Organisatiegedrag Een organisatie is een gestructureerd sociaal systeem dat bestaat uit individuen en groepen die samenwerken om de afgesproken doelen te behalen. Organizational behavior (OB) is het gebied dat zoekt naar kennis van gedrag in organisaties door het systematisch bestuderen van individuen, groepen en processen van de organisatie. Organizational behavior heeft vier hoofdkenmerken: 1. OB gebruikt de scientific managementmethode voor praktische managerproblemen. 2. OB focust op drie gebieden van analyse: Individuen, groepen en organisaties. 3. OB is multidisciplinair: OB maakt gebruik van een grote variëteit aan sociale wetenschappelijke disciplines. 4. OB zoekt naar methoden om de effectiviteit van de organisatie en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Managers kunnen op verschillende manieren naar werknemers kijken. De Theory X benadering is de traditionele managementfilosofie die stelt dat de meeste mensen lui en onbetrouwbaar zijn en dat ze alleen hard zullen werken als ze daartoe gedwongen worden. Aan de andere kant stelt Theory Y dat mensen onder de juiste omstandigheden volledig in staat zijn om productief te werken en dat ze verantwoordelijkheid accepteren voor hun werk. Daarnaast wordt de Theory Y benadering geassocieerd met het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. In de onderstaande tabel zijn de verschillen schematisch uiteengezet. Theory X Traditionele benadering Theory Y Moderne benadering Oriëntatie naar mensen toe Wantrouwend Accepteren, promoot verbetering van human resources Veronderstellingen over mensen Mensen zijn lui Mensen willen iets bereiken en zijn verantwoordelijk Interesse in werk Laag Hoog Condities waaronder mensen Mensen werken als ze Mensen werken als ze goed hard zullen werken gedwongen worden getraind en erkend worden Aannames OB Er zijn twee fundamentele veronderstellingen op het gebied van OB: 1. Organisaties zijn dynamisch De eerste veronderstelling is dat organisaties dynamisch zijn en constant veranderen. Dit komt doordat organisaties open systemen zijn. Open systemen zijn zelfdragende systemen, die input van de externe omgeving transformeren in output, die het systeem weer terugbrengt naar de externe omgeving. 2. Er is niet een beste manier De tweede veronderstelling is dat er niet een beste manier is om zich te gedragen in organisaties, maar dat verschillende benaderingen nodig zijn voor verschillende situaties. Belangrijk hierbij is de contingency approach die stelt dat OB wordt beïnvloed door een groot aantal interacterende factoren. d

5 Geschiedenis OB Scientific management en de Hawnthorne studies De eerste reden om gedrag in organisaties te bestuderen kwam voort uit de wens om de productiviteit te verbeteren. Een centrale doelstelling was om mensen meer werk te laten doen in minder tijd. Een pionier op dit gebied was Frederick Winslow Taylor die aan de basis stond van de time-and-motion study en het scientific management. De time-and-motion study is een onderzoek dat ontworpen is om de individuele handelingen van werknemers die nodig zijn om taken uit te voeren te classificeren en stroomlijnen om zo de beste manier te vinden om taken uit te voeren. Scientific management is een benadering die zich richt op het efficiënter ontwerpen van handmatige taken en op het zorgvuldig selecteren en trainen van mensen die deze taken uit moeten voeren. Uit het scientific management volgde de human relations movement van Elton W. Mayo. Deze benadering richtte zich op het belang van de sociale condities in bestaande organisaties die de prestaties van werknemers beïnvloeden. Deze benadering werd onderzocht aan de hand van de Hawnthorne studies, uitgevoerd in 1927 bij de Western Electric s Hawthorne Works. De conclusie van dit onderzoek was dat informele regels en sociale krachten een grotere bijdrage leverden aan de prestaties van werknemers dan de fysieke factoren die bestudeerd werden. Hiermee ontstond er een heel nieuwe manier van denken over OB. Classical organization theory In dezelfde periode van het scientific management ontstond ook de classical organization theory. Deze benadering is gericht op de efficiëntste manier om organisaties te structureren. Belangrijk hierbij was Henry Fayol, die de division of labor bedacht. Dit is het verdelen van het werk in gespecialiseerde taken, zodat mensen dingen kunnen doen die ze het beste kunnen. Max Weber behoorde ook tot de klassieke organisatie theoretici, hij bedacht de bureaucratie als organisatievorm. Dit is een organisatievorm met een duidelijke hiërarchie van autoriteit waarin werknemers goed gedefinieerde taken moeten uitvoeren. Technologie tijdperk Tegenwoordig wordt veel saai, monotoon en gevaarlijk fysiek werk vervangen door computertechnologie. Dit heeft een grote invloed op de manier waarop mensen werken en managers leiding geven. OB staat ook in verbinding met de verschillende economische, sociale en culturele trends en krachten die de huidige samenleving vormen. Hierbij spelen drie belangrijke trends een rol: de toenemende globale business met cultureel diverse werknemers de snelle ontwikkelingen in technologie de toenemende verwachtingen van mensen in het algemeen Globalisering Organisaties krijgen steeds meer te maken met globalisering. Dit is het proces van het koppelen van mensen over de wereld, waarbij er rekening gehouden wordt met de culturele, economische, politieke, technologische en omgevingsaspecten van hun leven. De toename in globalisering wordt veroorzaakt door drie factoren: De technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de kosten van communicatie en transport drastisch zijn verlaagd. De wettelijke handelsbeperkingen worden steeds meer geliberaliseerd, waardoor er meer gehandeld wordt. e

6 Ontwikkelingslanden hebben gezocht naar manieren om hun economieën uit te breiden door de export te promoten en organisaties uit het buitenland te stimuleren om te investeren in die landen. Multinational enterpises (MNEs) zijn organisaties die hun operaties over verschillende landen verspreid hebben, maar waarvan het hoofdgebouw in een enkel land staat. De stijging in het aantal MNEs heeft gezorgd voor een groot aantal expatriates. Dit zijn inwoners van een land die in een ander land wonen en werken. Hierdoor krijgen MNEs te maken met verschillende culturen binnen de organisatie en expatriates kunnen te maken krijgen met een cultuurschok. Dit is de tendens dat mensen verward en gedesoriënteerd raken als gevolg van het feit dat ze zich moeten aanpassen aan een nieuwe cultuur. Mensen kunnen ook een cultuurschok ervaren als ze terugkeren naar hun eigen cultuur, nadat ze lange tijd in een andere cultuur hebben geleefd. Dit wordt repatriation genoemd. Onderzoek heeft aangetoond dat het aanpassen aan een cultuur over het algemeen een U- vormige curve aanneemt. Aanvankelijk zijn mensen optimistisch over het leren van een nieuwe cultuur. Dit duurt ongeveer een maand. De volgende maanden raken mensen gefrustreerd en verward wanneer het leren van de nieuwe cultuur niet lukt. Nu vindt de cultuurschok plaats. Na ongeveer zes maanden zijn mensen aangepast aan de nieuwe cultuur. Over het algemeen vindt een cultuurschok plaats bij mensen die erg bekrompen zijn in hun veronderstellingen over andere mensen. Ze hebben vaak een smalle kijk op de wereld, doordat ze geloven dat er een beste manier is om dingen te doen. Ze zijn ook erg etnocentrisch, dat is dat ze geloven dat hun manier om dingen te doen de beste manier is. Ook in het management van mensen in organisaties is er een smalle kijk. Tijdens de jaren 1950 en 1960 hielden managers geen rekening met culturele verschillen in organisaties. Ze hadden twee veronderstellingen: de beginselen van goed management zijn universeel de beste management benadering is degene die goed werkt in de Verenigde Staten. Deze inflexibele benadering staat bekend als de convergence hypothesis. Aan de andere kant is er tegenwoordig de divergence hypothesis. Deze benadering is flexibeler en zegt dat het management dat het effectiefst is als men de cultuur waarin mensen werken begrijpt. Diversiteit Culturele verschillen kunnen ook binnen groepen in organisaties voorkomen. Mensen in organisaties kunnen verschillen van geslacht, ras, etnische groep, nationaliteit enz. Moderne organisaties doen verschillende dingen om de groeiende diversiteit in het personeelsbestand in goede banen te leiden. Recente ontwikkelingen zijn: Er komen steeds meer vrouwen in het personeelsbestand voor. Dit komt niet alleen door een economische noodzakelijkheid, maar ook een groeiende acceptatie van vrouwen die buitenshuis werken. Ras en etnische diversiteit komen steeds meer voor. Halverwege de twintigste eeuw werkten er alleen blanke mannen. Tegenwoordig is de verhouding tussen mannen en vrouwen bijna gelijk en minderheidsgroepen in organisaties groeien zo snel, dat er eigenlijk sprake is van kleine meerderheidsgroepen. Mensen werken en leven langer dan voorheen. f

7 Student-auteurs Voor het maken van de boekuittreksels en samenvattingen, maken wij gebruik van ervaren auteurs, met name Masterstudenten en/of (pas-)afgestudeerden. De hulp van studenten die het vak volgen is echter hard nodig om ons aanbod perfect te laten aansluiten op de wensen van de student! Dus: Heb jij aanleg om netjes en overzichtelijk te schrijven en wil je deze vaardigheden verder ontwikkelen? Vind je deadlines geen probleem en vind je het prettig om in je eigen tempo daar naartoe te werken? Word dan studentauteur! Als student-auteur help je de Tentamenbank met het verbeteren van de studiematerialen, door bijvoorbeeld bestaande samenvattingen te controleren op inhoud en spelling, het schrijven van aanvullende teksten en het maken van collegeaantekeningen. Naast de verdiensten voor de gemaakte opdracht leer je ook je schrijfvaardigheden te verbeteren en krijg je gratis hulpgidsen om effectiever te studeren en beter je tentamens voor te bereiden. Studie-coordinatoren (4-8 uur per maand) Sta jij graag veel in contact met je medestudenten en ben jij van alles op de hoogte rondom je studie? Zoek je een bijbaan voor maar enkele uren in de maand, die perfect aansluit bij je werkzaamheden voor je studie? Word dan studie-coördinator! Als studie-coördinator help je de Tentamenbank met het verzamelen van alle relevante info voor jouw studie en zorg je ervoor dat je medestudenten weten wanneer de studiematerialen beschikbaar zijn. Tevens help je de Tentamenbank met het vinden van nieuwe auteurs en je medestudenten met een passende bijbaan. Naast de vaste verdiensten per maand, maak je gratis gebruik van een groot deel van de studiematerialen van de Tentamenbank. Student-managers (vanaf 12 uur per week) Als Student-manager ben je in één van de JoHo support centers samen met één of twee collega's verantwoordelijk voor het gehele traject rondom het uitgeven van studiematerialen. Een zeer veelzijdige functie waarbij je in 1,5 jaar met alle aspecten van de bedrijfsvoering te maken krijgt. Profiel: - Enthousiaste student, binnen de relevante studies - Zelfstandig en in teamverband kunnen werken - Geen moeite hebben met zo nu en dan leiding geven en aansturen - Organisatorische vaardigheden - Commercieel inzicht Interesse in een van bovenstaande functies? Kom langs bij de Tentamenbankbalie van jouw stad, of stuur een met motivatie naar g

8 Technologische ontwikkeling Jarenlang waren organisaties en banen redelijk stabiel. Tegenwoordig veranderen organisaties en banen heel snel. De belangrijkste oorzaak van deze veranderingen is de snelle ontwikkeling van de computertechnologie, waarvan in het bijzonder de internet- en draadloze technologie. De belangrijkste trends van verandering zijn: de manier waarop het werk wordt georganiseerd en uitgevoerd de constante behoefte aan flexibiliteit Downsizing and outsourcing Technologie zorgt via automatisering van taken ervoor dat minder mensen hetzelfde werk sneller kunnen doen. Dit resulteert er niet alleen in dat handmatige arbeidskrachten, maar ook mentale arbeidskrachten en werknemers uit het middenmanagement worden ontslagen om kosten te besparen. Dit proces wordt downsizing of rightsizing genoemd. Een andere manier om te herstructureren is outsourcing. Dit is het proces van het afstoten en uitbesteden van delen van de organisatie die zich niet richten op de core compenties. Dit leidt ertoe dat organisaties kleiner worden en zich vooral richten op de onderdelen waar ze goed in zijn. Kritiek op outsourcing is dat organisaties uitgehold worden, dat wil zeggen dat een reductie aan functies ertoe leidt dat de organisatie zwakker en afhankelijk van anderen wordt. Virtual corporation De virtual corporation is een heel flexibele, tijdelijke organisatie, gevormd door een groep bedrijven dat hun krachten bundelt om een specifieke kans te exploiteren. Dit is ontstaan uit outsourcing. Doordat organisaties zich gingen richten op de kerncompenties en verschillende organisaties complementair zijn aan elkaar besloten ze om samen een project te starten, wat ze niet alleen konden uitvoeren. Telecommunicatie De afgelopen jaren is telewerken alsmaar toegenomen. Telewerken is het praktische gebruik van communicatietechnologie dat mensen in staat stelt om op andere plaatsen dan het werk te werken, zoals thuis. De meeste telewerkers betreffen werknemers van hele kleine bedrijven die zich geen permanente faciliteiten kunnen veroorloven of werknemers van hele grote bedrijven die het zich kunnen veroorloven dat een deel van de werknemers niet op het bedrijf werkt. De meeste telewerkers vinden telewerken prettig door de flexibiliteit en door de aandacht die ze aan hun familie kunnen geven. De grote meerderheid van telewerkers zijn erg betrokken bij de organisatie en willen bij de organisatie blijven werken. Ondanks de voordelen zijn er ook beperkingen. Het is namelijk het best toepasbaar bij banen die concentratie vereisen, duidelijke begin en eindpunten hebben, eenvoudig verplaatsbaar zijn, geen speciale benodigdheden nodig hebben en uitgevoerd kunnen worden met weinig supervisie. Verwachtingen van mensen OB wetenschappers werken niet in een vacuüm, maar gaan goed om met veranderende verwachtingen van de verschillende aspecten van werk. Op de volgende gebieden zijn er veranderingen in de verwachtingen: de flexibiliteit die werknemers verwachten van werkgevers de kwaliteit die consumenten vragen van de producten die ze kopen het sociaal verantwoordelijk gedrag dat mensen verwachten van de organisaties met wie ze zaken doen. h

9 Flexibiliteit Wat mensen het meeste nodig hebben zijn niet formele programma s maar meer flexibiliteit. Enkele voorbeelden van flexibiliteit die de laatste jaren aan populariteit gewonnen hebben zijn: flexibele werktijden permanent tijdelijke werknemers compressed workweeks job sharing vrijwillig gereduceerde werktijd Verschillende mensen willen graag verschillende werktijden. Dit heeft geleid tot flextime programs. Dit geeft de werknemers de vrijheid over hoe laat ze beginnen en eindigen met werk, zodat ze hun werktijden aan kunnen passen aan hun persoonlijke leven. Omdat niet alle banen altijd nodig zijn, elimineren veel bedrijven vaste banen en huren mensen in die het werk kunnen doen wanneer het nodig is. Zulke ingehuurde mensen staan bekend als de contigent workforce. Deze contigent workforce bevat niet alleen parttimers, maar ook freelancers en on-call workers. Zulke flexibiliteit maakt het voor organisaties mogelijk om te groeien of te krimpen als dat nodig is en ze hebben de beschikking over experts met specifieke kennis als deze nodig zijn. Mensen kunnen ook kiezen voor compressed workweeks. Dit is het werken van minder dagen, maar met meer uren per dag, bijvoorbeeld vier dagen tien uur per dag werken. Job sharing is een vorm van regulier parttime werk, waarbij de werknemers die een voltijd baan delen de verplichtingen hebben van die voltijdbaan, maar de verantwoordelijkheden, salaris en voordelen spreiden over het aantal uren dat ze werken. Programma s als vrijwillig gereduceerde werktijd (V-time) programma s staan mensen toe om minder te werken, in bijvoorbeeld aantal procenten, met eenzelfde reductie in het salaris. Kwaliteit De kwaliteitsrevolutie heeft ervoor gezorgd dat bedrijven meer zijn gaan letten op de kwaliteit van de producten die ze verkopen. De beste organisaties zijn degene die streven naar betere goederen en diensten tegen lagere prijzen dan voorheen. De populairste benadering voor kwaliteit is total quality management (TQM). Dit is een organisatiestrategie waarbij de klanttevredenheid wordt verbeterd door het ontwikkelen van technieken die de kwaliteit van de output zorgvuldig managed. TQM vereist dat iedereen in de organisatie volledig betrokken is bij innovaties die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit. Een onderdeel van TQM is benchmarking. Dit is het proces van het vergelijken van de eigen producten of diensten met de beste producten of diensten van anderen. Een andere belangrijk aspect van TQM is de interne zorg voor kwaliteit van alle aspecten van de organisatie cultuur. Een organisatie kan kijken of de gewenste kwaliteit gehaald wordt met behulp van quality control audits. Hierbij wordt gekeken wat de kwaliteit van de producten is en of dit op het goede niveau zit. Sociaal verantwoordelijk gedrag Niet alle bedrijven gaan even goed om met hun werknemers. Een verzamelnaam voor bedrijven met lage ethische waarden en lage sociale verantwoordelijkheden zijn sweatshops. Dit zijn onveilige en oncomfortabele organisaties waar mensen lange uren werken voor lage lonen. Gelukkig worden de arbeidsomstandigheden in veel bedrijven steeds beter door allerlei wettelijke bepalingen. De publieke opinie speelt ook mee, want de samenleving keert zich i

10 steeds meer af van onethisch gedrag binnen een organisatie, wat zich uit in het feit dat mensen niet meer van een onethische organisatie willen kopen of bij een onethische organisatie willen werken. De term corporate social responsibilities wordt gebruikt om beslissingen van organisaties te koppelen aan ethische waarden, wettelijke vereisten en respect voor individuen, de samenleving en de omgeving. Het is een manier van zaken doen dat in overeenstemming is met de ethische, wettelijke en publieke verwachtingen die de samenleving heeft van het bedrijf. Corporate social responsibility is een uitgebreide set van gedragslijnen, oefeningen en programma s die geïntegreerd zijn in de operations en decision making processen die ondersteund en beloond worden door het topmanagement. Over het algemeen geldt dat goede ethiek positieve effecten heeft voor de organisatie. Zo leidt ethisch gedrag tot het volgende: Betere financiële prestaties. Lagere operating kosten. Betere bedrijfsreputatie. Betere mogelijkheden om werknemers aan te trekken en te behouden. Organisaties die sociale verantwoordelijkheid serieus nemen, nemen initiatief om te zorgen voor ethisch gedrag voor iedereen in de organisatie. Zo gebruiken ze ethics officers, die de ethiek van de operations bekijken. Daarnaast gebruiken ze code of ethics, dit zijn algemene regels die aangeven wat van de werknemers verwacht wordt. Studentenzorgverzekering: Op kamers gaan betekent op eigen benen. Niet alleen zorgen voor een kamer, je eigen eten klaarmaken, maar ook je eerste eigen zorgverzekering regelen. JoHo ging op zoek en vond een jongeren- en studentenzorgverzekering met een goede dekking en een lage premie. JoHo en TakeCareNow! bieden gezamenlijk een betaalbare en goede zorgverzekering voor studenten. JoHo leden krijgen flinke korting op zowel hun basisverzekering als aanvullende (tand) verzekeringen. Daarnaast bieden wij korting op je reisverzekering. Handig voor je stage of studie in het buitenland. Zo kun jij als student zorgeloos genieten van je studentenleven! TakeCareNow! Zorgt dat jij Nergens Last van hebt! Meer info en afsluiten, kijk op j

11 Welke opleiding je ook volgt, je zult je studievaardigheden moeten ontwikkelen! Het Study Skills center van de Tentamenbank.nl kan je daar goed bij helpen. De hieronder staande gidsen zijn GRATIS te downloaden op Tentamenbank.nl 1. Optimaal studeren Zoals de titel al zegt, vind je in deze gids alles over optimaal studeren. Aan bod komt o.a. de onderwerpen motivatie, concentratie, houding, omgaan met veelvoorkomende problemen, timemanagement, uitstelgedrag, maar ook over gezondheid en energiebalans. 2. Essentiële studievaardigheden In deze gids komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: - Hoe je het beste een studieboek tentamengericht kan bestuderen. - Het volgen van hoorcolleges - Mindmapping - Snellezen 3. Tentamens maken Tentamens maken is een vaardigheid op zich. Enkele onderwerpen die in deze gids aan bod komen zijn: Hoe pak je het beste een multiple choice tentamen aan, hoe ga je om met moeilijke vraagstellingen en hoe kom je in de juiste mentale toestand om een tentamen te maken etc. De gids is een must voor iedereen die het maximale uit zijn tentamens wil halen. 4. Richtlijnen voor bronvermelding / referentielijst Hier worden kort en bondig de richtlijnen weergegeven waaraan een bronvermelding / referentielijst aan moet voldoen. 5. Presenteren Tijdens je studie zul je ongetwijfeld eens een presentatie moeten geven. Enkele onderwerpen die in deze gids aan bod komen zijn: Hoe ga je om met presentatieangst, wat is een goede presentatie, hoe gebruik je lichaamstaal effectief etc. k

Dit voorbeelduittreksel is te gebruiken bij het boek:

Dit voorbeelduittreksel is te gebruiken bij het boek: De Tentamenbank biedt een compleet pakket studiematerialen aan. In dé studentenwinkels van Nederland vind je bijvoorbeeld uitgebreide boekuittreksels, handige schema s, collegeaantekeningen en oefententamens.

Nadere informatie

Dit uittreksel is te gebruiken bij het boek: Encyclopedie van de Rechtswetenschap I: Grondslagen

Dit uittreksel is te gebruiken bij het boek: Encyclopedie van de Rechtswetenschap I: Grondslagen De Tentamenbank biedt een compleet pakket studiematerialen aan. In dé studentenwinkels van Nederland vind je bijvoorbeeld uitgebreide boekuittreksels, handige schema s, collegeaantekeningen en oefententamens.

Nadere informatie

voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere

voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere voor NextScholieren NextStuderen NextAfstuderen NextCarriere Over Next Talent Sinds 2010 worden de diensten en producten van Next Talent veelvuldig gebruikt door studenten, afstudeerders en (young) professionals.

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

Kom jij ons team versterken? Uw Computerstudent

Kom jij ons team versterken? Uw Computerstudent Kom jij ons team versterken? Uw Computerstudent Computerhulp door studenten Lekker bijverdienen. Flexibiliteit! Mijn eigen afspraken in plannen. Ruimte voor doorgroeien en persoonlijke ontwikkeling Ben

Nadere informatie

1 daagse training time-management

1 daagse training time-management Open oor Inschrijving een groep 1 daagse training time-management Slim Werken + Creatief Werken edere dag een SlimWerken.COM Julianapark 48-5 5046 GB Tilburg T 013-5770495 M 06-27326562 E contact@slimwerken.com

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

AGRESSIE EN WEERBAARHEID. Overzicht Elementen Training

AGRESSIE EN WEERBAARHEID. Overzicht Elementen Training AGRESSIE EN WEERBAARHEID Overzicht Elementen Training Voorwoord Hier is een overzicht van Agressie en Weerbaarheid Wat leuk dat je interesse hebt in onze training Agressie en Weerbaarheid! In deze training

Nadere informatie

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity

The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity The influence of team diversity inside and outside the team on the level of ambidexterity Synopsis onderszoeksplan Afstudeerscriptie Strategisch Management, faculteit Bedrijfskunde, Wendy Poppelaars -

Nadere informatie

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies

Ondernemerschap door loslaten van vaste functies Organisatie naam: Full Management Support Plaats: Breda Aantal medewerkers: 25 en een netwerk van ZZP ers Soort arbeidsflexibiliteit: zelfsturende teams, ondernemerschap door functionele flexibiliteit

Nadere informatie

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid.

2. Vooruitgang Werk hebben dat leidt tot betere mogelijkheden/kansen en grotere verantwoordelijkheid. Wat vind ik belangrijk? Stap 1: Hieronder vind je een overzicht van 51 waarden. Lees de hele lijst een keer door om bekend te raken met de inhoud. Ga daarna nog een keer door de lijst en kruis de waarden

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 1. ALGEMENE ACHTERGROND Internationalisering in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 6. WERKEN IN HET BUITENLAND De Praktijk Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling: Aanvinken Inleverdatum

Nadere informatie

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven

Werken in de culturele sector. 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Werken in de culturele sector 11 maart 2013 Info-avond KU Leuven Luc Delrue Opleiding: Communicatiewetenschappen (E)MBA Strategisch Management: Specialiteit: structureren en positioneren van een organisatie

Nadere informatie

NIEUWE WERKEN VRAAGT NIEUWE CONTROLLER EEN VERANDERENDE ROL? Casepresentatie jaarcongres controlling / de 9+ controller

NIEUWE WERKEN VRAAGT NIEUWE CONTROLLER EEN VERANDERENDE ROL? Casepresentatie jaarcongres controlling / de 9+ controller 1 NIEUWE WERKEN VRAAGT NIEUWE CONTROLLER EEN VERANDERENDE ROL? 18 april 2013 Casepresentatie jaarcongres controlling / de 9+ controller 2 Introductie Leon Harinck 1. Gestart in accountancy (Big 4) 2. Management

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Leren en studeren is een belangrijk onderdeel in je opleiding tot verpleegkundige. Om beter te leren studeren is het belangrijk niet

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1

Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 Inhoud Verantwoording bij de zevende druk V Over de auteurs VII Inleiding 1 1 Denken over organisatie en management 5 1.1 Introductie 6 1.2 Ontstaan van het vakgebied 7 1.3 Ontwikkeling van handel en ontstaan

Nadere informatie

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 )

Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nie uwsb rie f Stichting OE R S T I C H T I N G O N D E R W I J S E V A L U A T I E R A P P O R T J A A R G A N G 4, NR. 3 ( M A A R T 2 0 1 1 ) Nieuwsbrief Stichting OER Stichting Onderwijs Evaluatie

Nadere informatie

Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen

Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen Denken over organisatie en management Luc Aelen Pascal de Bruijn Dennis Dierx Sven Drissen Jorn Lutters Mark Peggen Historische Denkrichtingen Niccolo Machiavelli / Adam Smith Scientific Management General

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector I. Inleiding Sinds de Europese sociale partners meer dan tien jaar geleden, op 16 juli 2002,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Productieplan. 3

Inhoudsopgave. Productieplan. 3 Safien Pinas 1 Inhoudsopgave Productieplan. 3 2 Voorwoord Voor dit project heb ik een applicatie (app) bedacht die studenten helpen om na hen opleiding aan een baan te komen. Het is niet zomaar een APP,

Nadere informatie

Studentopdracht INtheMC

Studentopdracht INtheMC Over internationalisering en I-BPV Studentopdracht INtheMC Opdracht/titel: 2. ALGEMENE ACHTERGROND Andere culturen in je eigen land Naam student: Niveau (NQF) Startdatum: Einddatum: 2 3 4 Beoordeling:

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. Leuk. Leerzaam. LeerBuddy.

INFORMATIEPAKKET. Leuk. Leerzaam. LeerBuddy. INFORMATIEPAKKET Leuk. Leerzaam. LeerBuddy. INHOUDSOPGAVE 3 Hoe werkt het nou eigenlijk? 8 Onze tarieven 4 Over LeerBuddy 9 Doet LeerBuddy meer dan alleen bijles? 5 Bijles, Huiswerkbegeleiding, Examentraing

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen

Handleiding bij het invullen O L A 4243 North Sherry Drive Marion, IN 46952 jlaub@indwes.edu (765) 677-2520 Organizational Leadership Assessment Beoordeling van Leiderschap in Organisaties Handleiding bij het invullen Het doel van

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009

Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie. Mei 2009 Tips voor werknemers StepStone geeft tips op basis van demografische studie Mei 2009 1 Inleiding De crisis kan ook een opportuniteit zijn voor werknemers om hun job veilig te stellen en zelfs hun kansen

Nadere informatie

Studiehandleiding. Positieve psychologie

Studiehandleiding. Positieve psychologie Studiehandleiding Positieve psychologie Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk, augustus 2012 001204582 2012, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

PE,PEPP en Samen Werken

PE,PEPP en Samen Werken PE,PEPP en Samen Werken Permanente Educatie Platform voor Pedagogische Professionals Begeleiding, Ondersteuning, Tijd en Moeite 15-10-2015 Alex Cornellissen Kleine Ikke lid AGOOP 1 Permanente Educatie

Nadere informatie

Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie

Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie Bedrijfskunde (BDKVPAVF03) Les 1: introductie Ten eerste... Welkom Planning Toetsing Literatuur Leerdoelen Website Waarom bedrijfskunde? Het vak bedrijfskunde geeft een oriëntatie op het vakgebied Management

Nadere informatie

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8

INHOUD Over ons Finance 2 Business support Voorbereiding De juiste indruk achterlaten Het sollicitatiegesprek Sollicitatievragen beantwoorden 8 INTERVIEWGIDS INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters People is een specialist

Nadere informatie

Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM

Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM Mintzberg Organisatiestructuren / modellen Geschreven door Chris Stapper op 17 mei 2012 00:00 Categorie: Strategische HRM De Mintzberg organisatiestructuren, of eigenlijk de Mintzberg configuraties, zijn

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie specificeert

Nadere informatie

Modern Leidinggeven. Nederlandse Vereniging voor biomedisch Laboratoriummedewerkers. Martine Ferment 17 april 2013 Veldhoven

Modern Leidinggeven. Nederlandse Vereniging voor biomedisch Laboratoriummedewerkers. Martine Ferment 17 april 2013 Veldhoven Modern Leidinggeven Nederlandse Vereniging voor biomedisch Laboratoriummedewerkers Martine Ferment 17 april 2013 Veldhoven Even voorstellen Martine Ferment Opleiding: logopedist, organisatiekundige, informaticus

Nadere informatie

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau

BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR IN KANTOORPERSONEEL. Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau BAANBREKEND AL MEER DAN 50 JAAR BAANBREKEND Uitzenden, payrolling, werving & selectie voor werk op elk niveau IN KANTOORPERSONEEL De Koning uitzendbureau is een van de langst bestaande uitzendorganisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp

The role of interpersonal conflict between top and middle managers in top-down and bottom-up initiatives. Rein Denekamp Samenvatting Inleiding In de huidige dynamische en complexe omgeving waarin veel organisaties opereren, wordt corporate entrepreneurship vaak gezien als een noodzaak. Het goed doorgronden van het ondernemend

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools

nderhandelen -mailen en Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs rieven schrijven erkopen Met unieke online tools dviseren nderhandelen -mailen Vaardigheid strainingen voor het hoger onderwijs en erkopen Met unieke online tools SKILLS VAARDIGHEIDSTRAININGEN VOOR HET HOGER ONDERWIJS In deze brochure vindt u een overzicht

Nadere informatie

Communicatie: Corporate identity- mix

Communicatie: Corporate identity- mix Communicatie: Corporate identity- mix Auteur: Birkigt & Stadler Persoonlijkheid: Het geen de organisatie karakteriseert. (ziel van het bedrijf) Gedrag: Dagelijkse handelingen van medewerkers, omgaan met

Nadere informatie

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot

Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid. Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Bedrijfskundige opbrengsten van investeren in Vitaliteit en Gezondheid Prof. Dr. Gerard I.J.M. Zwetsloot Programma Workshop Eerste deel: Presentatie Visie op Gezond Ondernemen Een paar voorbeelden van

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

360 graden feedback formulier

360 graden feedback formulier 360 graden feedback formulier Je bent gevraagd om feedback te geven door middel van dit formulier. Het doel van dit onderzoek is: Aangeven waar Tessa Persijn na haar vierdejaarsstage op het koning Willem

Nadere informatie

LEAN ISO 9001. Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015

LEAN ISO 9001. Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015 LEAN ISO 9001 Mede mogelijk gemaakt door ISO 9001:2015 Wie is er bekend met: ISO 9001 ISO 9001:2015 LEAN 2 LEAN ISO 9001 ISO 9001 Algemeen toepasbaar bedrijfskundig model om je organisatie adequaat in

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Vacatures en samenstelling OR

Vacatures en samenstelling OR COMMISSIE BEVORDERING MEDEZEGGENSCHAP Vacatures en samenstelling OR SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK Den Haag T 070 3499 499 E communicatie@ser.nl www.ser.nl September

Nadere informatie

Nummer 1 op de WO markt

Nummer 1 op de WO markt Slim Nummer 1 op de WO markt Studenten zijn een interessante doelgroep. Maar hoe bereikt u ze gericht met uw marketingcampagnes? Welke kanalen zet u in? En welke partners gebruikt u hierbij? De verschillende

Nadere informatie

3.B.1. HC s,vo s en ZO s week 14. Dit uittreksel is te gebruiken bij: GENEESKUNDE, JAAR 3

3.B.1. HC s,vo s en ZO s week 14. Dit uittreksel is te gebruiken bij: GENEESKUNDE, JAAR 3 3.B.1 Dit uittreksel is te gebruiken bij: HC s,vo s en ZO s week 14 GENEESKUNDE, JAAR 3 JoHo Samenvattingen JoHo biedt een compleet pakket samenvattingen aan. In dé studentenwinkels van Nederland vind

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Hieronder tref je een overzicht van 51 waarden. De opdracht werkt als volgt:

Hieronder tref je een overzicht van 51 waarden. De opdracht werkt als volgt: Werkwaarden Je bewust worden van je werkwaarden geeft meer inzicht in je huidige werkgeluk en de invloed daarvan op je energie niveau. Het geeft je inzicht in wat werk betekent voor jouw als individu.

Nadere informatie

Nederlandse Arbeidsmarkt Plaats je CV

Nederlandse Arbeidsmarkt  Plaats je CV Nederlandse Arbeidsmarkt www.nederlandsearbeidsmarkt.nl Plaats je CV De homepage Op de eerste pagina van de website zie je twee opties. Je bent opzoek naar een baan en wilt je CV plaatsen? Kies de groene

Nadere informatie

Geschiedenis van leidinggevende stijlen

Geschiedenis van leidinggevende stijlen Geschiedenis van leidinggevende stijlen Aan het begin van de vorige eeuw zijn de eerste theorieën over management en leiderschap geformuleerd. Tegen de achtergrond van de industriële revolutie stonden

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

TU Delft. TU Delft Delft ZELFVERKLARING. Code Verantwoordelijk Marktgedrag ^ ^ ^ ^ ^ Delft University of Technology. Technische Universiteit Delft

TU Delft. TU Delft Delft ZELFVERKLARING. Code Verantwoordelijk Marktgedrag ^ ^ ^ ^ ^ Delft University of Technology. Technische Universiteit Delft TU Delft Delft University of Technology Technische Universiteit Delft ZELFVERKLARING TU Delft Delft University of Technology ^ ^ ^ ^ ^ Code Verantwoordelijk Marktgedrag Pag./van 1/5 De TU Delft verklaart

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Je eigen waarden top 10 + Waardenwiel

Je eigen waarden top 10 + Waardenwiel + Waardenwiel Leidraad voor coaches Situering: Fase 2 Analyse Gebruik: - Doel: Overzicht maken van welke waarden (privé en werk) belangrijk (en aanwezig in de huidige situatie) zijn. - Doelgroep: Geschikt

Nadere informatie

Voor een groep. Korte Workshop Time-management. Slim Werken + Creatief Werken

Voor een groep. Korte Workshop Time-management. Slim Werken + Creatief Werken Voor een groep Korte Workshop Time-management Slim Werken + Creatief Werken edere dag een SlimWerken.COM Julianapark 48-5 5046 GB Tilburg T 013-5770495 M 06-27326562 E contact@slimwerken.com W www.slimwerken.com

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche

Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche Duurzame inzetbaarheid in de taxibranche Preventiedag 2013 13 december Ellen.vanwijk@tno.nl Duurzame inzetbaarheid = Gezond, gemotiveerd en productief aan het werk tot aan de pensioengerechtigde leeftijd

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013

Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug. Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Internationale kansen voor het MKB: HBO slaat een brug Louise van Weerden Enschede, 12 Juni 2013 Achtergrond Communicatiewetenschap, Universiteit Groningen, Concordia University Montreal Onderzoek intercultureel

Nadere informatie

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN

VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VERTROUWEN & VERANTWOORDELIJKHEID WIM VANDERSTRAETEN VAN WAAR KOMT VERTROUWEN? De EU markt (economisch): groei staat onder druk Voor het eerst sinds jaren Oorzaken? Opvoeding? Opleiding? Economie? Waarom?

Nadere informatie

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken

atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken atworkshops Live online & interactief Experts in live, online & interactief leren en samenwerken Hoe zorg je er in deze turbulente tijden voor dat mensen zich blijven ontwikkelen en relevant blijven voor

Nadere informatie

Maatschappelijke vorming

Maatschappelijke vorming toelichting Hoe kan de school de leerling helpen om zich te ontwikkelen tot een actieve, verantwoordelijke en sociale burger? Een belangrijke taak van de school is om leerlingen voor te bereiden op hun

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0)

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0) 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

Doel en opzet van de scan

Doel en opzet van de scan Dr. Joyce Rupert Doel en opzet van de scan Organisaties inzicht geven in waar zij staan wat betreft cultuur en gedrag en aandachtsgebieden in kaart brengen ter verdere verbetering Compliance én participatie,

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever: een literatuur onderzoek OPENHEID OVER PSYCHISCHE GEZONDHEID WERKT

Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever: een literatuur onderzoek OPENHEID OVER PSYCHISCHE GEZONDHEID WERKT Psychische diversiteit op het werk en de rol van de werkgever: een literatuur onderzoek OPENHEID OVER PSYCHISCHE GEZONDHEID WERKT 2 MANAGEMENT- SAMENVATTING Aanleiding literatuuronderzoek Stichting Samen

Nadere informatie

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC LEREN OP DE WERKVLOER Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC DE WERELD VERANDERT In tijden waarin maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, neemt veranderen,

Nadere informatie

MANAGEN van INTERNATIONALE ORGANISATIES

MANAGEN van INTERNATIONALE ORGANISATIES Symposium business trends for the next entrepreneur MANAGEN van INTERNATIONALE ORGANISATIES Opletten of Loslaten? Huib Visser 19 November 2015 Wat gaan we doen? 1. Kennismaken 2. Een paar voorbeelden 3.

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

Rapportage Competenties. Bea het Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: Rapportage Competenties Naam: Bea het Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea het Voorbeeld / 16.06.2015 / Competenties (QPN) 2 Inleiding In dit rapport wordt ingegaan op de competenties

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Asset Management. Telefoon:

Specialist in certificatiebegeleiding. KAM Consultants. ISO Asset Management. Telefoon: KAM Consultants ISO 55001 Asset Management 1 Brochurewijzer 1. 3. Welkom bij bij KAM KAM Consultants 2. 4. Werkwijze 3. 5. ISO ISO 55001 55001 4. 6. ISO ISO 55001 certificatiebegeleiding 5. 7. QuickScan

Nadere informatie