De samenhang tussen integrale veiligheidskunde en Human Technology

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De samenhang tussen integrale veiligheidskunde en Human Technology"

Transcriptie

1 De samenhang tussen integrale veiligheidskunde en Human Technology 1

2 Inhoudsopgave: Samenvatting 3 De opleidingen 4 Overeenkomsten 5 Technologische ontwikkeling en veiligheid 6 Visie op het gezamenlijke werkveld 6 Conclusie 7 2

3 Samenvatting De samenhang tussen twee opleidingen wordt nader bekeken. Door in eerste instantie te kijken naar het inhoudelijke van deze opleidingen. Zijn hierna specifieke onderdelen aan elkaar gekoppeld. De punten waar de beide opleidingen raakvlakken hebben, zijn aan elkaar gekoppeld. Nader wordt toegelicht op welke wijze en in welke situaties er overeenkomsten zijn die van belang zijn voor beide opleidingen en vakgebieden. De samenhang tussen technologie en veiligheid wordt toegelicht om duidelijk te maken op welke wijze deze invloed op elkaar heeft en wat dit betekend voor de beide vakgebieden. In de uiteindelijke conclusie wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste punten die aan bod zijn gekomen in dit essay. 3

4 Inleiding Al zijn er erg veel verschillende HBO opleidingen, toch hebben veel van deze opleidingen raakvlakken wanneer er gekeken wordt naar de inhoud. Vaak is het verschil dat er vanaf een andere uitgangspositie naar hetzelfde probleem wordt gekeken. In dit essay zal er gekeken worden naar 2 HBO opleidingen, te weten de opleiding Human Technology en de opleiding Integrale veiligheidskunde. Er zal gekeken worden wat de belangrijkste overeenkomsten en verschillen zijn tussen de opleidingen en als belangrijkste punt wat de opleidingen voor elkaar kunnen betekenen. Hierin wordt niet alleen de studie bedoeld maar ook hoe dit in de beroepspraktijk in zijn werk zou kunnen gaan. De werkvelden worden bekeken, waarbij de nadruk ligt op de gebieden waar de opleidingen en de vakgebieden op dezelfde gebieden opereren. Hierin wordt gekeken op welke wijze een eventuele samenwerking in zijn werk zou kunnen gaan. De opleidingen Wanneer er gekeken moet worden naar de verbanden tussen de opleidingen en wat deze voor elkaar kunnen betekenen, moet eerst onafhankelijk gekeken worden wat de opleidingen elk apart inhouden. Hierna kunnen er pas objectief inhoudelijke zaken met elkaar in verband worden gebracht. Natuurlijk gaat het hier meer om veelal kleine raakvlakken. Voor beide opleidingen geldt natuurlijk dat de nadruk van de inhoudelijke lesstof en het vakgebied op totaal andere vlakken ligt. Hierom eerst een kleine analyse van beide opleidingen en een nadere toelichting van de raakvlakken die er bestaan. Human Technology Bij de opleiding Human Technology ligt de nadruk vooral op de gebruiker. In wezen zijn alle gebieden waarmee een gebruiker te maken heeft hierop van toepassing. Zo kan er gekeken worden naar de gebruiksvriendelijkheid van een website, de bruikbaarheid van een product of de toegankelijkheid van een gebouw. Er zijn 4 rollen waarbinnen een HT-er zich kan bewegen. Dit zijn de rollen onderzoeker, vertaler, ondernemer en ontwerper. Binnen deze rollen staat zoals gezegd de gebruiker centraal. Waar de onderzoeker zich vooral richt op het verzamelen van informatie die betrekking heeft op de gebruiker. Richt een vertaler zich meer op de communicatie tussen de gebruiker en de overige partijen. De ondernemer houdt zich bezig met de bedrijfvoering en de zakelijke management kant van het geheel. Waar de ontwerper zich bezig houdt met het 4

5 gebruiksvriendelijk ontwerpen en het aanpassen en verbeteren van bestaande ontwerpen. Integrale veiligheidskunde Bij de opleiding Integrale veiligheidskunde licht de nadruk op veiligheid. Bij deze opleiding draait het allemaal om de veiligheid van mensen en organisatie. Hierbij wordt gekeken naar alle aspecten die hierop van toepassing zijn. Hoe en op welke niveau s is de veiligheid georganiseerd? Welke hulpmiddelen zijn er benodigd. Verder word er gekeken naar de beleving van de veiligheid. Voelen de mensen zich wel veilig. En aan welke risico s staan de mensen bloot en is dit risico aanvaardbaar. Door het inschatten van deze risico s is het mogelijk om maatregelen te treffen om deze zo klein mogelijk te maken. Het plannen en het nemen van maatregel ter voorkoming van onveilige situaties is een van de belangrijkste aspecten die tijdens de opleiding worden aangeleerd. Overeenkomsten De overduidelijke raakvlakken die er bestaan tussen de opleidingen liggen vooral op het vlak van de inleving. De IVK-er moet zich kunnen inleven in de mensen op het gebied van veiligheid. Deze moet zich afvragen waarom voor veel mensen een vliegreis minder veilig aanvoelt, terwijl zij geen problemen hebben met autorijden. Het inleven in de situatie en de mensen zijn ook zaken waar een HT-er zich mee bezig houdt. De nadruk ligt hierbij wel meer op het technische vlak. Ook een HT-er houdt zich bezig met mensen, dit kan zelfs ook op het gebied van veiligheid liggen. Wanneer een gebouw of openbare ruimte door de gebruikers hiervan als niet veilig wordt ervaren is dit een gegeven waar zowel de Ht-er als de IVK-er mee uit de voeten kan. Voor beide opleidingen geld dat zij de situatie willen verbeteren. Het oogpunt is wel hierin wel verschillend. Waar de IVK-er meer vanuit het veiligheidsperspectief kijkt, beschouwt de HT-er dit meer vanuit het oogpunt van de mensen en is de veiligheid slechts een punt dat verbeterd dient te worden. Wanneer er word gekeken naar de hulpmiddelen die benodigd zijn ten behoeve van de veiligheid is er tevens een raakvlak tussen beide opleidingen. De middelen en zeker de technische middelen of systemen hebben invloed op de 5

6 gebruiker. Hierin kan de HT-er bekijken hoe het ontwerp is van dergelijke middelen of systemen. Er kan onderzocht worden hoe deze worden gebruikt en of er verbeteringen kunnen worden aangebracht op deze systemen. Wanneer bijvoorbeeld een camerasysteem deel uit maakt van een beveiligingsnetwerk. Dan moet dat systeem nog steeds bediend en gecontroleerd worden door een of meerdere personen. Voor beide vakgebieden is het van belang dit op een optimale wijze gebeurd. Een verbeterde bruikbaarheid biedt immers mogelijkheden tot het verbeteren van de veiligheid. Wanneer er verder wordt gekeken naar systemen waarvan gebruik wordt gemaakt ten behoeve van de veiligheid, dan is het gewenst dat deze systemen bruikbaar zijn en goed te bedienen voor iedere persoon die er mee te maken heeft. Wanneer deze systemen een update krijgen of worden vervangen door nieuwe systemen moet dit opnieuw bekeken worden. Tijdens deze processen kan het werk van een HTer uitermate nuttig zijn voor de IVK-er. Technologische ontwikkeling en veiligheid De toenemende technische vooruitgang heeft op het gebied van veiligheid zowel voor als nadelen. Overduidelijk is dat technologie bijdraagt een het verbeteren van de veiligheid. Camera s, communicatiesystemen, GPS en irisscans zijn hier voorbeelden van. Maar tegelijkertijd kunnen deze technologische ontwikkelingen zorgen voor juist een grotere onveiligheid. De invloed van deze ontwikkelingen is meestal niet direct, maar wanneer er bijvoorbeeld wordt gekeken naar het internet, dan wordt dit medium op allerlei manieren gebruikt. Dus ook op manieren waarmee de veiligheid in het geding kan komen, wanneer bijvoorbeeld voor een groot publiek de kennis voor het zelf in elkaar knutselen van explosieven beschikbaar wordt. Dat er een grote samenhang bestaat tussen de technologische ontwikkeling en veiligheid is overduidelijk. Het kan levert een grote bijdrage in het bevorderen van deze veiligheid. Waar aan de andere kant dezelfde technologische ontwikkelingen kunnen zorgen voor een nadelige invloed op de veiligheid. In wezen zou je hierdoor ook kunnen stellen dat de werkvelden van beide opleiding ook een samenhang vertonen. Visie op het gezamenlijke werkveld Wanneer er aan veiligheid wordt gedacht, zijn er verschillende aspecten die belangrijk zijn. Bijvoorbeeld is het de beveiliging in een gebouw of een openbare 6

7 ruimte, gaat het om de veiligheid van een persoon (VIP) of is er sprake van de veiligheid van een grotere groep mensen (crowd control). Daarbij spellen ook nog zaken als gevoelens van veiligheid of onveiligheid die bij de des betreffende personen worden opgeroepen in bepaalde context. Wanneer mensen zich in een openbare ruimte zoals een park onveilig voelen, dan zou een Human Technoloog een onderzoek kunnen uitvoeren naar de oorzaken hiervan. Vervolgens zouden de resultaten hiervan overgedragen worden aan degene die verantwoordelijk is voor de veiligheid van dit gebied. In dit geval is deze waarschijnlijk een persoon bij de gemeente samen met politiefunctionarissen. Dit zijn de toekomstige werkplekken voor de IVK-er. Wanneer de oorzaken van de onveiligheid die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen duidelijk zijn, kan hier door de beveiligingsverantwoordelijke actie op worden ondernomen. Als dit eenmaal gebeurd is kan er weer een onderzoek worden opgestart door de Human Technoloog om te peilen of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben gehad. De nadruk op de gebruiker bij de Human Technoloog is in dit geval belangrijk. Het gaat hier in feite om de gebruiker van de veiligheid. Ook de IVK-er leert kijken vanuit het oogpunt van de mensen die beveiligd dienen te worden. Het vakgebied van de Human Technoloog gaat eigenlijk altijd al van mensen uit, of dit nu om veiligheid draait of niet. Maar op dit gebied is er zeker een duidelijke overeenkomst te herkennen tussen de vakgebieden en de opleidingen. En zal dit ook zeker een van de belangrijkste punten zijn waarop de beide vakgebieden eventueel iets voor elkaar kunnen betekenen in de toekomst. Wanneer er verder wordt gekeken naar technologieën die ingezet worden ten behoeve van de veiligheid, is er ook een groot raakvlak zichtbaar wat betreft de beide vakgebieden. Een nieuwe of bestaande technologie moet volledig afgestemd worden op de gebruiker. Ook hierin kan de Human Technoloog een aandeel hebben in het eventueel onderzoeken en herontwerpen van de gebruikte technologie, zodat deze in optimale zin kan worden ingezet voor de veiligheid. Hierbij is het van belang dat er gekeken wordt vanuit het oogpunt dat in samenwerking met deze technologie het werk ten behoeve van de veiligheid moeten uitvoeren. Conclusie De opleidingen en de werkgebieden hebben op verschillende vlakken duidelijk overeenkomsten. De toenemende technologische ontwikkelingen zorgen onbedoeld ook voor een grotere behoefte aan veiligheid. Zeker door de toename 7

8 van de mediums waarmee (negatieve) informatie wordt doorgegeven, is er een groeiend gevoel van onveiligheid onstaan in de samenleving. Aan de andere kant geven diezelfde technologische ontwikkelingen de mogelijkheid om ingezet te worden ten behoeve van de veiligheid. En kunnen deze er voor zorgen dat met behulp hiervan het werk makkelijker uitvoerbaar en controleerbaar wordt. De samenhang tussen technologie en veiligheid is hierin dus al een van de raakvlakken tussen beide opleidingen. Wanneer er verder wordt gekeken naar de inleving in de mensen die te maken hebben met een beveiligd object is er wederom sprake van een raakvlak. De Human Technoloog zal deze mensen bekijken om vanuit hun oogpunt de situatie te verbeteren. De IVK-er zal door middel van inlevingsvermogen de veiligheidssituatie willen verbeteren voor deze mensen. Al deze factoren die een samenspel vormen in beide opleidingen zorgen ervoor dat er vergaande mogelijkheden zijn voor eventuele samenwerking. Dit geld niet alleen voor de opleidingen maar ook op het gebied van de beroepspraktijk. 8

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2

Stageverslag. 1 Rick de Groot / 20051993 Stageverslag V2 Stageverslag 1 Rick de Groot / 20051993 Inhoudsopgave 1.0 Samenvatting... 4 2.0 Inleiding... 5 2.1 Probleemstelling... 6 3.0 Plan van aanpak... 7 3.1 Achtergronden... 7 3.2 Opdrachtomschrijving... 7 3.3

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het verslag 33 912 Wijziging van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in verband met het aansluiten van zelfstandige bestuursorganen op de rijksinfrastructuur en enkele aanpassingen Nota naar aanleiding van het

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver VIS2: Gebruikerservaringen 3 Arcon 2006 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 GEBRUIKERS VAN VIS2... 7 3 VERWACHTINGEN CLIËNTVOLGSYSTEEM...

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/15 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

Softwareproductie en autonomie

Softwareproductie en autonomie Softwareproductie en autonomie Een exploratief onderzoek naar de relatie tussen softwareproductie en autonomie van de gebruiker. Auteur: Willem Bongers Studentnummer: 270828 Datum: 15-04-2010 Begeleider:

Nadere informatie

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen

Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen 2/12 Project Initiation Document Afstudeerstage Wouter Janssen Opdrachtnemer: Websdesign Internet Communicatie, Wouter Janssen Opdrachtgever: Websdesign

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen

Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Aflevering 3 - Advies over opbouw van vermogen Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars

Eindrapport UNETO-VNI/Webinars Ongerubriceerd Kampweg 5 Postbus 23 3769 ZG Soesterberg TNO-rapport TNO-DV 2009 C271 Eindrapport UNETO-VNI/Webinars www.tno.nl T +31 34 635 62 11 F +31 34 635 39 77 info-denv@tno.nl Datum juli 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU

Leidraad RAMS. Sturen op prestaties van systemen 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat 9(57528:(/,-. 'RFXPHQWQDDP RYHU WZHH UHJHOV RQWZHUS UDSSRUWOD\RXW YRRU 5LMNVRYHUKHLG HQ ZH W\SHQ QRJ HYHQ GRRU Leidraad RAMS Sturen op prestaties van

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Waterschapshuis: opdrachtgever of opdrachtnemer?

Waterschapshuis: opdrachtgever of opdrachtnemer? Waterschapshuis: opdrachtgever of opdrachtnemer? Ir. Derk K. Kremer Het TAX-i project van de waterschappen staat momenteel negatief in het nieuws: te laat, te duur en nog steeds niet klaar. Het lijkt er

Nadere informatie

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) HANDREIKING IB-FUNCTIEPROFIEL CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000

Nadere informatie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie

Transitie Competent. een onderzoek naar de relatie. tussen competentie en transitie Transitie Competent een onderzoek naar de relatie tussen competentie en transitie Coendert Slendebroek, juni 2009 Onderzoeksverslag Transitie Competent Pagina 2 van 166 Onderzoeksverslag Transitie Competent

Nadere informatie

Aanbeveling analysemethode voor het Informatiebeveiligingsbeleid van de HVA. Arjan Dekker

Aanbeveling analysemethode voor het Informatiebeveiligingsbeleid van de HVA. Arjan Dekker Aanbeveling analysemethode voor het Informatiebeveiligingsbeleid van de HVA Arjan Dekker 25 mei 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Analysemethoden 2 2.1 Kwalitatieve risicoanalyse......................

Nadere informatie

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces?

Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Hoe kan ik Inspectieview gebruiken in mijn toezichtproces? Versie 1.0 Datum 2 april 2014 Status Definitief Colofon ILT Ministerie van Infrastructuur en Milieu Koningskade 4 Den Haag Auteur ir. R. van Dorp

Nadere informatie

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit?

Afstudeerscriptie. Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? Afstudeerscriptie 3e jaar Postgraduate IT Audit Opleiding Hoe kan men als organisatie op rationele wijze een keuze maken tussen het gebruik van interne versus externe (IT)auditcapaciteit? De interne/externe

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb.

Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen pm 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie