Integral 2 en Integral 22. T92- (8lijns) en TK92-toestel TELENORMA 1 I. 8osch Telecom. , Gebruiksaanwijzing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integral 2 en Integral 22. T92- (8lijns) en TK92-toestel - -- +TELENORMA 1 I. 8osch Telecom. , Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 - -- r." ntegral 2 en ntegral 22, Gebruiksaanwijzing voor het T92- (8lijns) en TK92-toestel 1 1 +TELENORMA 8osch Telecom

2 t Handleiding van het lijnkiezer-toestel T92 (8 lijns) en TK92 Uw toestel fungeert als lijnkiezer-toestel, aangesloten op een hybride telefoon centrale ntegral2/lntegral22 Uw toestelnummer is q U maakt deel uit van groep Het telefoonnummer van uw bedrijf is : Het nummer van de telefoniste is 11 Het Telefax-nummer is Het Telex-nummer is Belangrijke telefoonnummers Bij brand Bij ongeval 1 r

3 , Verklaring belritme en tonen Hieronder een grafische weergave van de belritmes (zie ook toonhoogte v, h. belsignaal). Externe oproep nterne oproep Hieronder een grafische weergave van de tonen. ~ Kiestoon ~ Oproep van het telefoniste toestel Vrijtoon Bezettoon Speciale kiestoon * Bevestigingstoon ** Conferentie Add On toon * ** Een speciale kiestoon in de plaats van de normale kiestoon geeft een speciale toestand aan. Klinktna de procedure voor het activeren van een faciliteitom aan te geven dat de betreffende faciliteitop de juiste wijze is ingevoerd. Verklaring van de in de gebruiksaanwijzing gebruikte symbolen EJd? [ Jd [J de telefoon-hoornmoet intercom oproep medeworden opgepakt deling - worden neergelegd Jd de telefoon-hoornmoet lj wachtstand conferentie opschakelen wl de bel gaat over op uw toestel drukop een functie-toets, de Shift-toetsof een lijngaat over bezettoon of toets een andere van de boven genoemde tonen druk op een algemeen C) verkort kiezen-toets interne kiestoon (tweede toetsenbord) externe kiestoon b] voer een cijferin kies een internof extern voer de aangegeven code in (inditgeval9) lul verbinding is gemaakt 2

4 , 888. AAweergave van: 11 ua u : u ~ n n - p [J Uitleg van de signalering Digitale display wordt gebruikt voor Het gekozen nummer. Aantal kosten-pulsen of kosten. Datum en tijd Appolntment reminder tijd. Programmeer codes. Codes dagstand nachtstand 1 of 2 Do not disturb Notitie-functie faciliteit is ngeschakeld Notitienummer Appointment nvoeren reminder Links boven (op T92 i.p.v. de datum) : toestel is afgesloten voor extern uitgaand verkeer Programmeer stand (met knipperende U1) Gesprekskosten Kosten laatste gesprek: kosten in het display ngeschakeld l- _. nguldens l-oll-od npulsen U A TariefA u " B TariefB in het display Netlijn indicatie Df8 a J m E E (!J Brandt: lijn s bezet Knippert snel: binnenkomend Knippert langzaam: ntern verkeer Brandt: ntern verkeer gesprek n de wachtstand Knippert snel: een nterne oproep Knippert langzaam: gebeide persoon is bezet of heeft do not disturb ingeschakeld Shift-toets Conferentie ingeschakeld Brandt: conferentie s gevormd Knippert langzaam: u wilt een conferentie vormen Luidspreker Handsfree Volgstand 1: de oproepen worden vanaf uw toestel doorgeschakeld (tevens: programmeerstand) [!H Volgstand 2: er worden oproepen naar uw toestel doorgeschakeld J... m Bezet-signalering Brandt: het toestel s bezet -, Knippert snel: u krijgt een oproep dit toestel ~. Appointment reminder van 6) 3...-

5 ", TK92-toestel Hoorn Luidspreker = l_~ Volume Chip card reader Naar boven geschoven bedien paneel Display 12 Lijn-toetsen 4 Functie-toetsen 8 Vaste functie-toetsen 12 Direct kiezen-toetsen / ndividueel verkort kiezen-toetsen 3 Algemeen verkort kiezen-toetsen Kiesklavier regelaar Hands tree calling Microfoon Volume regelaar oproep signaal i ~ Volume regeling van het oproep signaal Met de linker schuifregelaar aan de voorkant van het toestel kunt u de geluidssterkte van het oproepsignaal regelen. Door de knop naar rechts te schuiven wordt het signaal harder (bij het T92-toestel bevindt zich aan de onderkant een draaiknop). Volume regeling bij Hands free calling De geluidssterkte bij Hands free calling kunt u instellen met de rechter schuifregelaar (bij het T92-toestel de enige schuifregelaar). Door de knop naar rechts te schuiven wordt het signaal harder. 4

6 T92-toestel (8 lijns) Chip card reader Display 8 Ujn-toetsen 2 Functie-toetsen 8 Vaste functie-toetsen Kiesklavier Microfoon (optie) Hoorn Volume regelaar oproep signaal op achterzijde toestel Luidspreker Volume regelaar Hands free calling Lijn- en functie-toetsen l 1 r:=l r:=l ~ ~~~ 5 :loo

7 ~rl nhoudsopgave De aangekruiste faciliteiten kunnen op uw toestel geactiveerd worden. Verklaringbelritmeentonen Verklaring van de in de gebruiksaanwijzing gebruikte symbolen... 2 Uitlegvan de signaleringin het display Volume regelingvan het oproep signaal Volume regelingbij Handsfree calling Specialetoestelfuncties D Handsfreetelefoneren D Kiezenmet opgelegdehoorn D Luidspreker 9 D Omschakelendisplay (T92) D Akoestischsignaal (intern)uit/ aan nternegesprekken D ntern bellen D Een interneoproep beantwoorden D Een interneoproep bij een afwezigecollegabeantwoorden.. 1 D Een groep bellen Externegesprekken D Externbellenmet een specifiekenetlijn D Externbellenmet een gekozennetlijnbundel D Externbellenmet een willekeurigenetlijn D Eenexterngesprekbeantwoorden D Een externgesprekvan een afwezigecollegabeantwoorden. 12 Ruggespraak D Ruggespraaktijdens eeninterngesprek D Ruggespraaktijdenseen externgesprek Doorverbinden D Doorverbindenvan een intern gesprekmet aankondiging D Doorverbindenvan een externgesprek met aankondiging D Doorverbindenvan een externgesprekzonder aankondiging. 14 D Doorverbindennaar een bezettoestel (extern) Doorverbinden / Ruggespraak met een hoofd-pabx """" 14 D Doorverbinden met een hoofd-pabx 14 D Ruggespraak met een hoofd-pabx

8 , Conferentie Dnterne / ExterneConferentie Opschakelen D Opschakelenop een internof externgesprek Automatischterugbellenbijbezettoestel(intern) o.o 16 D Automatischterugbellen(intern) 17 Message waiting D Het activerenvan Messagewaiting D Het reageren op Message waiting 17 Oproepdoorschakeling D Go ahead / Volgstand D Followme D Donot disturb D Hetdoorbrekenvan de Do not disturbfaciliteitop een ander toestel D Opheffenvan Go ahead / Followme/ Donot disturb Laatste nummerherhaling D Laatste nummerherhalingmet een specifiekenetlijn D Laatste nummerherhalingmet een netlijnbundel 19 D Laatste nummerherhalingmet een willekeurigenetlijn 19 Verkortkiezennummers D Het invoerenvan ndividueelverkortkiezennummers D Het invoerenvan Notitienummers D Telefonerenmet behulpvan een Algemeenverkortkiezen nummer Telefonerenmet behulpvan een ndividueelverkortkiezen nummer ntercomomroep ntercomomroep naar een bepaalde collega ntercomomroep naar een groep Algemeneintercomomroep Halfduplex intercom verbinding Half duplex intercom verbinding aan / uit Netlijntoewijzing Activeren van Netlijntoewijzing Opheffen van Netlijntoewijzing

9 , Schakelbarecontacten D Schakelbarecontactenaan/ uit D Schakelbarecontactenaantijdenstoetsdruk Externebel Externebelaan/ uit Appointment reminder EenAppointment remindertijdinvoeren AnnulerenvandeAppointmentReminder HetuitschakelenvanhetAppointment remindersignaal Chipcard Met de Chip card een toestel afsluiten / vrijgeven voor uitgaand externverkeer D Opslaan van ndividueel verkort kiezen nummers op de Chip card Kiezen van ndividueel verkort kiezen nummers op de Chipcard Gesprekskostenweergave Automatischeweergavevandekosteninhetdisplay Toonhoogte van het belsignaal D Belsignaalvoor interneoproepen Belsignaalvoor externeoproepen Programmerenvan de functie-toetsenvan de T(K)92-toestellen Programmeringvan de Functie-toetsenbekijken D Programmeringvan de Functie-toetsenwijzigen Bijlagen nternetelefoonlijst ndividueleverkortkiezennummers Groepsverzamelaansluiting ntercomgroepen Lijnbundels AlgemeneVerkortkiezennummers ndex

10 - ~ Speciale toestelfunctes Handsfree telefoneren druk op de functie-toets Handsfree kies een intern of extern nummer Door nog een keer op deze functie-toets te drukken wordt Handsfree weer uitgeschakeld. U kunt ook de hoorn opnemen en het gesprek voort zetten. Kiezen met opgelegde hoorn Als u op een lijn-toets drukt wordt automatisch de luidspreker ingeschakeld. DJ druk op een lijn-toets kies een extern nummer Omschakelen display (T92) Bij het kiezen van lange telefoonnummers verspringt het display van het T92-toestel naar een tweede scherm. U kunt terugschakelen met behulp van de functie-toets Omschakelen display. DJ DJ druk op de functie-toets Omschakelen display als u het tweede gedeelte weer wiltzien drukt u nog een keer op de functie-toets Omschakelen display 9

11 ~ Akoestisch signaal (intern) uit aan u heeft de mogelijkheid om alle interne oproepen naar u toe niet akoestisch te melden maar alleen in de display te zichtbaar te maken. druk op de functie-toets Akoestisch signaal Door nog een keer op deze functie-toets te drukken is de akoestische signalering weer ingeschakeld. nterne gesprekken ntern bellen JJ neem de hoorn op kies een intern nummer gaat over bezettoon Een interne oproep beantwoorden ~ lvi de de bel gaat over neem de hoorn op Een interne oproep bij een afwezige collega beantwoorden ~ de bel gaat over op een ander toestel neem de hoorn van het eigen toestelop druk op de C-toets kies het toestelnummer van de collega de verbinding is gemaakt 1

12 Een groep bellen Een groep s een verzameling gebruikers die met een speciale groeps code zijn op te roepen. De groepen 11/m 8 zijn te bereiken met de groeps codes 77l/m 7. De deelnemers van een groep krijgen om de beurt een oproep toegewezen. Elke deelnemer van de groep blijft bereikbaar onder zijn eigen nummer. 171 [Z][J J Externe gesprekken neem de hoorn op kies groeps code 77,76-7 voor groep 1, 2-8 gaat over / bezettoon Extern bellen met een specifieke netlijn 171 neem de hoorn op kies de gewenste netlijn kies een extern nummer J gaat over / bezettoon Extern bellen met een gekozen netlijnbundel 171 ~b] neem de hoorn op kies netlijnbundel code voor de netlijnbundel1-4 of: druk op de functie-toets met de gewenste netlijnbundel kies een extern nummer J gaat over / bezettoon 11

13 r- Extern bellen met een willekeurige netujn neem de hoorn op druk op de kies een extern nummer Jd gaat over / bezettoon Een extern gesprek beantwoorden ~ 171 de bel gaat over neem de hoorn op druk op de betreffende netlijn-toets Een extern gesprek van een afwezige collega beantwoorden ~ de bel gaat over op een ander toestel neem de hoorn van het eigen toestel op druk op de C-toets kies het toestel nummer van de collega de verbinding is gemaakt Ruggespraak Ruggespraak tijdens een intern gesprek CD lj CD druk op de -toets het interne gesprek staat in de wachtstand kies het toestelnummer van de collega en pleeg overleg door nog een keer op de -toets te drukken haalt u de interne lijn uit de wachtstand 12

14 .. Ruggespraak tijdens een extern gesprek co lj druk op de -toets de netlijn staat in de wachtstand kies het toestelnummer van de collega en pleeg overleg door nu op de betreffende netlijn-toets te drukken haalt u de netlijn uit de wachtstand Door afwisselend op de -toets en de netlijn-toets te drukken kunt u heen en weer schakelen. Doorverbinden Doorverbinden co lj Á van een intern gesprek met aankondiging druk op de -toets de interne deelnemer staat in de wachtstand kies het toestelnummer van de collega en kondig het gesprek aan leg de hoorn neer Doorverbinden CD lj Á van een extern gesprek met aankondiging druk op de -toets de netlijn staat in de wachtstand kies het toestelnummer van de collega en kondig het externe gesprek aan leg de hoorn neer 13 - ~

15 .., Doorverbinden van een extern gesprek zonder aankondiging QJ lj Á druk op de -toets de netlijn staat in de wachtstand kies het toestelnummer van de collega leg de hoorn neer Als degene waarnaar u doorverbindt niet aanwezig of in gesprek is. wordt het gesprek naar u teruggeschakeld. Dit kunt u horen doordat de eerste oproeptoon langer is dan normaal. Als u dan op de betreffende netlijn-toets drukt ziet u in het display het toestelnummer waarnaar u in eerste instantie had doorverbonden. Doorverbinden naar een bezet toestel (extern) U wilt een extern gesprek doorverbinden maar de betreffende collega is in gesprek. Nu kan de facilite~ 'Achter een gesprek schakelen' worden geactiveerd. Als u de bezettoon krijgt drukt u op de functie-toets 'Doorverbinden' en legt de hoorn neer. Jd C~ de collega is in gesprek legde hoorn neer Doorverbinden / Ruggespraak met een hoofd-pabx Als de ntegral 2/22 functioneert als ondercentrale van een hoofdcentrale kunt u doorverbinden naar, of ruggespaak plegen met, een collegadie rechtstreeks is verbonden met de hoofdcenrale (PABX). Doorverbinden ~ lj Jd -.J. met een hoofd-pabx druk tijdens een gesprek op de R-toets de netlijn of het interne gesprek staat in de wachtstand kiestoon van de hoofd-pabx kies het gewenste nummer (telefoniste of een andere gebruiker van de hoofd-pabx) en kondig het gesprek aan leg de hoorn neer 14

16 Ruggespraak ~ lj met een hoofd-pabx druk tijdens een gesprek op de R-toets de netujn of het interne gesprek staat in de wachtstand jd ~ kiestoon van de hoofd-pabx kieshet gewenste nummer (telefoniste of een andere gebruiker van de hoofd-pabx) en pleeg overleg door nog een keer op de R-toets te drukken haalt u de netujn uit de wachtstand, 15

17 ~ Conferentie Er zijn twee soorten conferenties mogelijk: * interne conferentie (max. 4 interne deelnemers) * externe conferentie (max. 1 externe en 2 interne deelnemers) nterne / Externe Conferentie druk tijdens een gesprek op de C-toets kies het toestelnummer van de collega of: kies een netlijn plus een extern nummer de conferentie is gevormd Opschakelen Opschakelen lvi ÇJ LJ W op een intern of extern gesprek neem de hoorn op kies het toestelnummer van de collega u hoort de bezettoon druk op de C-toets de verbinding is gemaakt Opschakelen lvi LJ!W! op een netlijn neem de hoorn op druk op de C-toets kies een netlijn de verbinding is gemaakt 16

18 Automatisch terugbellen bij bezet toestel (ntern) Als een collega n gesprek is kan de faciliteit 'Terugbellen bij bezet toestel' worden geactiveerd. Als de collega het gesprek heeft beëindigd en de hoorn heeft neergelegd, klinkt een speciale oproeptoon. Bij opname van de hoorn brengt het toestel automat- sch een verbinding tot stand met de deelnemer die 'Terugbellen bij bezet' heeft geactiveerd. Automatisch terugbellen (intern) Jd de collega is in gesprek druk op de functie-toets (ndien geprogrammeerd) Á leg de hoorn neer Message waiting Als een collega met een T(K)92-toestel niet bereikbaar s kan de faciliteit Message waltlng worden geactiveerd. n het Liquld Cristal Display van de niet bereikbare deelnemer verschijnt dan het nummer van het toestel dat de faciliteit Message waitlng heeft geactiveerd. Het activeren van Message waiting Jd Á u krijgt geen gehoor / bezettoon druk op de functie-toets leg de hoorn neer Het reageren op Message waiting n het display staat een toestel nummer (bij het T92-toestel op de plaats van de datum). "' kies het toestelnummer wordt gesignaleerd dat in uw display Jd gaat over / bezettoon 17

19 ~ Oproepdoorschakeling U wilt dat alle oproepen naar een ander toestel worden doorgeschakeld. Er zijn hier verschillende mogelijkheden. U kunt ze activeren vanaf uw eigen toestel (Go ahead) of vanaf een ander toestel (Follow me). Go ahead / Volgstand Alle oproepen worden doorgeschakeld naar een ander toestel. Go ahead wordt geactveerd vanaf uw eigen toestel. Followme druk op de functie-toets Volgstand kies het nummer van het toestel waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld Deze functie moet vanaf een ander toestel worden geactiveerd. Alle oproepen voor uw toestel worden naar dit andere toestel doorgeschakeld. Als u ergens anders Follow me inschakelt wordt de vorige Follow me automatisch opgeheven. druk op de functie-toets (indiengeprogrammeerd) kies het nummer van uw eigen toestel Do not disturb Als u niet telefonisch wilt worden gestoord kunt u Do not disturb inschakelen. Do not disturb geldt alleen voor nterne gesprekken. U kunt zelf nog telefoneren als u Do not disturb ingeschakelt. n plaats van de normale kiestoon hoort u de speciale kiestoon. Degene die u belt hoort de telefoon gewoon overgaan maar kan aan het langzaam knipperen van het -pictogram zien dat Do not disturb is ingeschakeld (alleen bij T(K)92- toestellen). druk op de functie-toets (indien geprogrammeerd) Het doorbreken toestel van de Do not disturb faciliteit op een ander ~ Jd De collega neemt niet op en het -pictogram knippert langzaam. druk op de C-toets gaat over 18

20 Opheffen van Go ahead Follow me Do not dlsturb Deze faciliteiten moeten vanaf het eigen toestel worden opgeheven. (!)(!) Laatste nummerherhaling druk op de functie-toets Volgstand druk twee maal op de T-toets Dit s alleen toe te passen bij externe gesprekken. Als u de bezettoon krijgt kunt u de hoorn neerleggen en later op de nummerherhallngs-toets drukken. Laatste nummerherhaling lvi.fj met een specifieke netlijn neem de hoorn op kies de gewenste netlijn druk op de nummerherhalings-toets gaat over bezettoon Laatste nummerherhaling met een netlljnbundel Kies de netlijnbundel waarop u het te herhalen nummer gekozen had (netlljn bundel code voor netlijnbundel1-4). lvi ~bj.fj neem de hoorn op kies netlijn bundel code voor de netlijnbundel1-4 of: druk op de functie-toets met de gewenste netlijn bundel druk op de nummerherhalings-toets gaat over bezettoon Laatste nummerherhaling 171 (2).fJ met een willekeurige netlijn neem de hoorn op druk op de druk op de nummerherhalings-toets gaat over bezettoon 19

21 Verkort kiezen nummers Er wordt onderscheid gemaakt tussen Algemeen en ndividueel verkort kiezen nummers. Het invoeren van ndividueel verkort kiezen nummers ndividueel verkort kiezen nummers zijn te bereiken met de verkort kiezen codes 9-99,. en # (het TK92-toestel heelt 24 direct kiezen-toetsen) en zijn voor elk toestelndividueel op te roepen. U kunt dus niet op een ander toestel uw individuele verkort kiezen nummers gebruiken. Let op! De ndividueel verkort kiezen nummers gebruiken dezelfde geheugens als de Notitie-nummers. Als u een interlokaal nummer invoert moet u tussen het netnummer en het abonneenummer op de nummerherhalings-toets drukken om de kiespauze aan te geven. Db] DO druk op de functie-toetsen Shift en program. T92 voer verkort kiezen code 9-99 in (voor de nummers 1-1) of: druk op de Shift-toets en dan op * of # (voor de nummers 11 en 12) TK92 druk op de direct kiezen-toets waaronder u dit nummer wilt zetten voor de nummers 1 t/m 12 of: druk voor de nummers 13 t/m 24 eerst op de Shift-toets en dan op de direct [!) voer het telefoonnummer in of: druk op de C-toets om het nummer te wissen en voer een nieuw nummer in druk één maal op de T-toets om te bevestigen om uit de programmeerstand te komen moet u nog twee maal op de T-toets drukken 2

22 Het invoeren van Notitie nummers ï J U kunt ook met behulp van de Notitie functie tijdens een gesprek een ndividueel verkort kiezen nummers opslaan. Als u een interlokaal nummer invoert moet u tussen het netnummer en het abonneenummer op de nummerherhalings-toets drukken om de klespauze aan te geven. Db] DO druk op de functie-toets Notitie T92 druk op de Shift-toets en dan op - 9, * of # (voor de nummers 1-12) TK92 druk op de direct kiezen-toets waaronder u dit nummer wilt zetten voor de nummers 1 t/m 12 of: druk voor de nummers 13 t/m 24 eerst op de Shift-toets voer het telefoonnummer in of: druk op de C-toets om te wissen en voer een nieuw nummer in druk één maal op de T-toets om te bevestigen ) 21

23 Telefoneren met behulp van een Algemeen verkort kiezen nummer u heeft de mogelijkheid om een neuijn, een neuljnbundei of een willekeurige neuljn te kiezen. lvi [g](d (Q] (2B (d(d neem de hoorn op kies een netlijn of: kies een netlijnbundel (netlijnbundel code voor de bundels 1-4) of: druk op de functie-toets met de gewenste netlijnbundel of: drukop de vooreen willekeurigenetlijn druk op de Verkort kiezen-toets T92 kiesverkortkiezencode 1-89 voor het overeenkomende Algemeen verkort kiezen nummer C) Dc::J (d(d TK92 druk op de Algemeen verkort kiezen-toets van het tweede toetsenbord waaronder u dit nummer wiltinvoeren (verkort kiezen code 1-39) of: druk op de Shift-toets en dan op de Algemeen verkort kiezen-toets (verkort kiezen code 4-69) of: kies verkort kiezen code 1-89 voor het overeenkomende Algemeen verkort kiezen nummer J gaat over / bezettoon 22

24 ((,!i'! Telefoneren nummer met behulp van een ndividueel verkort kiezen U heeft de mogelijkheid om een netlijn, een netlijnbundel of een willekeurige netlijn te kiezen. lvi ~ [g]lj [Q] BJ olj DO Jd neem de hoorn op kies een netlijn of: kies een netlijnbundel (netlijnbundel code voor de bundels 1-4) of: druk op de functie-toets met de gewenste netlijnbundel of: druk op de voor een willekeurige netlijn druk op de Verkort kiezen-toets T92 druk op Shiften - 9,.. of # voor de nummers 1-12 voor het overeenkomstige ndividueelverkort kiezen nummer TK92 de eerste 12 nummers zijn met de direct kiezen-toetsen te bereiken, voor de nummers moet u op de Shift-toets en de direct kiezen-toets drukken gaat over / bezettoon 23

25 ntercom omroep U kunt een mededeling omroepen bij één collega, een groep collega's of bij alle collega's die over een lijnkiezer-toestel beschikken. Deelnemersdie in gesprek zijn of Do not disturb hebben ingeschakeld worden automatisch uitgezonderd. De ontvangende toestellen horen de mededeling door de luidspreker van hun lijnkiezer-toestel. De R-toets of functie-toets moet tijdens de intercom omroep ingedrukt blijven. ntercom omroep naar een bepaalde collega Jd ~ [J Á neem de hoorn op kies het nummer van de collega gaat over druk op de R-toets (houd deze ingedrukt) u kunt nu uw mededeling doen legde hoorn neer ntercom omroep naar een groep 171 neem de hoorn op [J L~ druk op de functie-toets groeps-intercom oproep van de gewenste groep (houd deze ingedrukt) u kunt nu uw mededeling doen legde Algemene intercom omroep vi ~ [J lal hoorn neer neem de hoorn op druk op de R-toets (houd deze ingedrukt) u kunt nu uw mededeling doen leg de hoorn neer l - 24

26 Half duplex intercom verbinding,'! Half duplex intercom verbinding aan/uit U heeft de mogelijkheid om met één druk op een functie-toets een handsfree-ntercomverbinding te maken. druk op de functie-toets Half duplex intercom verbinding r, Als u de functie-toets los laat wordt de verbinding verbroken. l ft 25

27 Netlljn toewijzing U wilt dat bepaalde netlijnen akoestisch op uw toestel worden gesignaleerd. Activeren van Netlijn toewijzing (2) druk op de functie-toets Netlijn toewijzing druk op de gewenste netlijn-toets(en) druk Opheffen van Netlijn toewijzing (2) op de T -toets druk op de functie-toets Netlijn toewijzing druk op de betreffende netlijn-toets(en) druk op de T-toets Schakelbare contacten U kunt 2 schakelbare contacten gebruiken voor de aansturing van externe randapparatuur. Er zijn hierbij 2 mogelijkheden: * u kunt met de functie-toets in- en uitschakelen * alleen tijdens de toetsdruk is het contact ingeschakeld Schakelbare contacten aan uit DJ druk op de functie-toets Schakelbare contacten Als u nog een keer op deze functietoets drukt s het contact weer uitgeschakeld. Schakelbare contacten aan tijdens toetsdruk DJ druk op de functie-toets Schakelbare contacten Als u de toets los laat is het contact weer uitgeschakeld. 26

28 Externe bel Externe bel aan uit \ U heeft de mogelijkheid om voor uw toestel een externe bel aan en uit te schakelen. druk op de functie-toets Externe bel Om de functie op te heffendrukt u nog een keer op deze toets. Appolntment reminder Als u op een bepaald tijdstip aan een afspraak herinnerd wilt worden kunt u gebruik maken van de Appointment reminder. Dezezal op het door u ingestelde tijdstip een waarschuwingstoon geven. Een Appointment reminder tijd invoeren [J[J[J[J CD druk op de functie-toets Appointment reminder voer de tijd in (uur, uur, minuut, minuut) druk op de T-toets om te bevestigen Annuleren van de Appointment Reminder ~ CD druk op de functie-toets Appointment reminder druk op de C-toets druk op de T-toets f1 Het uitschakelen van het Appointment reminder signaal [:El ~ neem de hoorn op leg de hoorn neer 27

29 ~ Chip card De Chip card wordt gebruikt om: * het eigen toestel af te sluiten of vrij te geven voor uitgaand extern verkeer * een ander afgesloten toestel vrij te geven voor uitgaand extem verkeer * 1 extra ndividueel verkort kiezen nummers op te slaan * gebruiker afhankelijke blokkeringen en gesprekskosten mee nemen naar een ander toestel Met de Chip card een toestel afsluiten / vrijgeven vooruitgaand extern verkeer plaats de Chip card als u de Chip card verwijdert, is het toestel afgesloten voor uitgaand extern verkeer Door nog een keer de Chip card te plaatsen en weer te verwijderen wordt het toestel vrijgegeven voor uitgaand extern verkeer. Opslaan van ndividueel verkort kiezen nummers op de Chip card Als u een interlokaal nummer invoert moet u tussen het netnummer en het abonneenummer op de nummerherhalings-toets drukken om de kiespauze aan te geven. DO druk op de functie-toetsen Shift en program. Gd plaats de Chip card voer de verkortkiezen code * - *9 in (voor één van de 1 nummers) voer het telefoonnummer in of: druk op de C-toets om het nummer te wissen en voer een nieuw nummer in druk maal op de T-toets om te bevestigen om uit de programmeerstand te komen moet u nog een keer op de T-toets drukken 28!-

30 Kiezen van ndividueel verkort kiezen nummers op de Chip card j 6) Jd plaats de Chip card druk op de Verkort kiezen-toets voer de verkortkiezen code * -*9 in (voor één van de 1 nummers) gaat over bezettoon Gespreks kosten weergave Automatische weergave van de kosten n het display Na een gesprek verschijnen automatisch de kosten of de pulsen van het laatste gesprek in het display. lá als u de hoorn heeft neergelegd verschijnen de kosten van het gesprek in het display [5] als u weer de datum en de tijdzichtbaar wilt maken (T92), moet u op de T-toets drukken Toonhoogte van het belsignaal U kunt per toestel het belsignaal voor externe en interne oproepen in toonhoogte laten verschillen. De frequenties die u kunt programmeren zijn: Hz Hz Hz Belsignaal voor externe oproepen druk op de functie-toetsen Shift en program. '" \. Cd [5] [5][5] kies programmeercode 55 voer het toestelnummer voer het nummer van de gewenste frequentie in (1 t/m 3) druk op de T-toets om te bevestigen om uit de programmeerstand te komen moet u twee maal op de T-toets drukken 29 in

31 ~_&:~"C= """"!'! Belsignaal voor interne oproepen druk op de functie-toetsen Shift en program. kies programmeer code 56 voer het toestelnummer in Cd voer het nummer van de gewenste frequentie in (1 t/m 3) druk op de T-toets om te bevestigen om uit de programmeerstand te komen moet u twee maal op de T-toets drukken 3

32 ~ Programmeren functie-toetsen van de van de T(K)92-toestellen Elk T(K)92-toestel beschikt over een aantal programmeerbare functie-toetsen. Onder elke functie-toets kunnen twee functies worden geprogrammeerd. De tweede functie van een functie-toets s bereikbaar met de shift-toets. Ook netlljn-toetsen kunnen, als ze niet gebruikt zijn, hiervoor geprogrammeerd worden zodat functies die veel gebruikt worden met één knop te activeren zijn. De volgende functies kunnen worden toegekend aan de functie-toetsen. Functie-toets code Functie Schakel naar niveau 1 van de functie-toetsen Schakel naar niveau 2 van de functie-toetsen (Shift) Data input (programmeren) Display-omschakeling (alleen voor T92) Schakelbaar contact 1 aan/uit Schakelbaar contact 2 aan/uit Schakelbaar contact 1 aan (tijdens het ndrukken van de functie-toets) Schakelbaar contact 2 aan (tijdens het indrukken van de functie-toets) nitiatie / Reset Volgstand (Go ahead) Opheffen / Cancel Volgstand (Go ahead) Zelftoewilzlng van netlljnen Follow me Do not disturb (Niet storen) Algemene oproep Omschakeling Verkeersklasse-instelling (1-2) Dagstand Nachtstand 1 Nachtstand 2 Doorverbinden Automatisch terugbellen bij bezet toestel Printout / display van Appointment reminder tijden Notitie Appolntment reminder Printout / display van gesprekskosten (met/zonder wissen) Output gesprekskosten met wissen Display gesprekskosten van het laatste gesprek Uitschakelen akoestisch signaal van de nterne oproep Nummerherhaling Verkort kiezen Message waiting Externe bel aan/uit Nachtstand 1, Verkeersklasse-instelling 2, geen Volgstand mogelijk Nachtstand 2, Verkeersklasse-instelling 2, geen Volgstand mogelijk Beleggen netiijnbundel 1 Beleggen netlijnbundel 2 Beleggen netiijnbundel 3 Beleggen netlijnbundel ~

33 ~ Functie-toets code Functie ntercom oproep (Algemeen en ndividueel) ntercom oproep groep 1 ntercom oproep groep 2 ntercom oproep groep 3 ntercom oproep groep 4 ntercom oproep groep 5 ntercom oproep groep 6 Doorschakelen van externe lijn naar verzamel groep 1 Doorschakelen van externe lijn naar verzamelgroep 2 Doorschakelen van externe lijn naar verzamelgroep 3 Doorschakelen van externe lijn naar verzamel groep 4 Doorschakelen van externe lijn naar verzamel groep 5 Doorschakelen van externe lijn naar verzamelgroep 6 Doorschakelen van externe lijn naar verzamel groep 7 Doorschakelen van externe lijn naar verzamelgroep 8 Programmering van de Functie-toetsen bekijken Het is belangrijk dat als u een functie-toets code wilt bekijken, u met dezelfde functietoets (evt. voorafgegaan door de Shift-toets) weer afsluit om te voorkomen dat deze functie-toets code onder een andere functie-toets wordt geprogrammeerd. druk op de functie-toetsen Shift en program. kies programmeer code 4 voer het toestelnummer in druk op de gewenste functie-toets (evt. voorafgegaan door de Shift-toets) u kunt nu de functie-toets code uitlezen sluit af met dezelfde functie-toets (evt. voorafgegaan door de Shift-toets) druk op de T-toets om te bevestigen om uit de programmeerstand te komen moet u nog twee maal op de T-toets drukken 32

34 Programmering DO [Q]~ (db] GJGJ van de Functie-toetsen wijzigen druk op de functie-toetsen Shift en program. kies programmeer code 4 voer het toestelnummer in voer de functie-toets code in van de gewenste functie druk op de gewenste functie-toets (evt. voorafgegaan door de Shift-toets) druk op de T-toets om te bevestigen om uit de programmeerstand te komen moet u nog twee maal op de T-toets drukken U moet er rekening mee houden dat over het algemeen niet alle programmeerbare functies voor uw toestel vrij gegeven zijn. Neem hiervoor contact op met uw systeembeheerder. 33

35 Bijlagen nterne telefoonlijst Naam tst. nr. Naam tst. nr

36 ndividuele Naam Verkort kiezen nummers Nr. Vk. code (T92) * 12 # De nummers 13 Um 24 zijn aleen voor TK92-toestellen Verzamel groep aansluiting Nr. Naam Toestelm,lmmers Naam Nr Groeps code ntercomgroepen Nr. Naam Lijnbundels Nr. Lijnen Toestelnummers Lijnbundelcode

37 ~ Algemene Verkort kiezen nummers Naam Alg. VK-nr. Naam Alg. VK-nr. 36

38 - Algemene Verkort kiezen nummers Naam Alg.VK-nr. Naam Alg. VK-nr.., 37

39 ~ Algemene Verkort kiezen nummers Naam Alg.VK-nr. Naam Alg. VK-nr

40 ~ ndex \.) Afsluiten / vrijgeven van een toestel 28 Akoestisch signaal (intern) 1 Appointment reminder Een Appointment reminder tijd invoeren 27 Annuleren van de Appointment Reminder 27 Het uitschakelen van het Appointment reminder signaal 27 Automatisch terugbellen bij bezet toestel (intern) 17 Belsignaal 2, 29 Chip card Met de Chip card een toestel afsluiten / vrijgeven 28 Opslaan van ndividueel verkort kiezen nummers op de Chip card 28 Kiezen van ndividueel verkort kiezen nummers op de Chip card 29 Conferentie nterne Conferentie tijdens een gesprek 16 Externe Conferentie tijdens een gesprek 16 Do not disturb / Niet storen Do not disturb 18 Het doorbreken van de Do not disturb faciliteit op een ander toestel 18 Doorverbinden Doorverbinden van een intern gesprek met aankondiging 13 Doorverbinden van een extern gesprek met aankondiging 13 Doorverbinden van een extern gesprek zonder aankondiging 14 Doorverbinden bij bezet toestel (extern) 14 Doorverbinden / Ruggespraak met een hoofd-pabx 14, 15 Externe bel 27 Externe gesprekken Extern bellen met een specifieke netlijn 11 Extern bellen met een gekozen netlijnbundel 11 Extern bellen met een willekeurige netlijn 12 Een extern gesprek beantwoorden 12 Een extern gesprek van een afwezige collega beantwoorden 12 Follow me 18 Geluidssterkte 4 Gesprekskosten weergave Automatische weergave van de kosten in het display 28 Go ahead / Volgstand 17 Half duplex intercom verbinding 25 Hands free 4,9 ntercom omroep ntercom omroep naar een bepaalde collega 24 ntercom omroep n'aar een groep 24 Algemene intercom omroep 24 39

41 ~ nterne gesprekken ntern bellen 1 Een interne oproep beantwoorden 1 Een interne oproep bij een afwezige collega beantwoorden 1 Een groep bellen 11 Kiezen met opgelegde hoorn 9 Laatste nummerherhaling (zie nummerherhaling) Luidspreker 4, 9 Message waiting Het activeren van Message waiting 17 Het reageren op Message waiting 17 Netlijn toewijzing 26 Notitie 2, 21 Nummerherhaling Laatste nummerherhaling met een specifieke netlijn 19 Laatste nummerherhaling met een netlijnbundel 19 Laatste nummerherhaling met een willekeurige netlijn 19 Omschakelen display (T92) 9 Opschakelen 16 Opheffen van Go ahead / Follow me / Do not disturb 19 Programmeren van de functie-toetsen van T(K)92-toestellen 31 Programmering van de Functie-toetsen bekijken 32 Programmering van de Functie-toetsen wijzigen 33 Ruggespraak Ruggespraak tijdens een intern gesprek 12 Ruggespraak tijdens een extern gesprek 13 Schakelbare contacten Schakelbare contacten aan/uit 26 Schakelbare contacten aan tijdens toetsdruk 26 Toonhoogte van het belsignaal 2,29 Verkort kiezen nummers Het invoeren van ndividueel verkort kiezen nummers 2 Het invoeren van Notitie nummers 21 Telefoneren met behulp van een Algemeen verkort kiezen nummer 22 Telefoneren met behulp van een ndividueel verkort kiezen nummer 23 4

42 ~~ ~..-:-., +TELENORMA Bo.ch Telecom Telecommunicatie, beveiliging en informatietechniek Bezoekersadres: Volmenaan 1,2288 GD Rijswijk Postadres: Postbus 179, 228 OTRijswijk Telefoon (7) , Telefax (7) , Telex <t>telenorma BV Wijzigingen voorbehouden.

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel DSLT GEBRUIKSAANWIJZING Digitaal telefoontoestel DSLT VOORWOORD Wilt u veel tijd besparen? Wilt u dat al uw oproepen worden doorgeschakeld indien u zich op een andere plaats bevindt? Wilt u veelgebruikte telefoonnummers

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding standaardtoestellen, softwareversie 7 Inhoud 1 Algemeen...................................... 3 1.1 Over deze handleiding............................. 3 1.2 Nummerplan toestellen.............................

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing d282-toestel. Vox DaVo -toestel Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN... 3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 4 1.3 Tweekleurige leds... 4 1.4 De tonen in de Vox DaVo... 5 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen. Vox DaVo Gebruiksaanwijzing standaardtoestellen Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De tonen in de Vox DaVo... 3 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...4 2.1 Buitenlijn kiezen...

Nadere informatie

Vox Progress. Gebruikershandleiding lijnkiezertoestel a292

Vox Progress. Gebruikershandleiding lijnkiezertoestel a292 Vox Progress Gebruikershandleiding lijnkiezertoestel a292 Inhoud 1 Algemeen.............................................. 3 1.1 Introductie.............................................. 3 1.2 Over de handleiding....................................

Nadere informatie

Vox Progress. Programmeerhandleiding

Vox Progress. Programmeerhandleiding Vox Progress Programmeerhandleiding Inhoud 1 Algemeen............................................................. 2 1.1 Wat is programmeren...................................... 2 1.2 Soorten programma

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing d285-toestel. Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing d285-toestel. Vox DaVo -toestel Vox DaVo Januari 2006 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 4 1.2 Overzicht d285... 4 1.3 Display... 5 1.4 Navigatietoetsen... 5 1.5 De labels van het d285... 5 1.6 De vaste functietoetsen...

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Forum Phone 310

Gebruiksaanwijzing Forum Phone 310 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 3 1.2 De vaste functietoetsen... 3 1.3 De tonen in de Forum 300... 4 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...5 2.1 Buitenlijn kiezen... 5 2.2 Intern nummer kiezen...

Nadere informatie

Handleiding Dterm telefoon

Handleiding Dterm telefoon Library and IT Services Handleiding Dterm telefoon 1. Oproepindicator Deze gaat branden wanneer je wordt gebeld en blijft branden als er een voicemail-bericht is achtergelaten. 2. Display Het toestel is

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing d285 IP 2 Vox DaVo

Gebruiksaanwijzing d285 IP 2 Vox DaVo 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 4 1.2 Overzicht d285 IP... 4 1.3 Display... 5 1.4 Navigatietoetsen... 5 1.5 De labels van het d285 IP... 5 1.6 De vaste functietoetsen... 6 1.7 De programmeerbare

Nadere informatie

Vox Alliance. Handleiding systeemtoestel a295, softwareversie 7

Vox Alliance. Handleiding systeemtoestel a295, softwareversie 7 Vox Alliance Handleiding systeemtoestel a295, softwareversie 7 P QRS ZWQY Overzicht van het systeemtoestel a295 # $ % ^ & @! Lijn 1 Lijn 2 Lijn 3 Lijn 4........................................ 1 2 3 4

Nadere informatie

Inleiding: Algemeen: Handleiding LG Digitaal Systeemtoestel. Pagina 2

Inleiding: Algemeen: Handleiding LG Digitaal Systeemtoestel. Pagina 2 Inleiding: Van harte gefeliciteerd met uw LG IPLDK bedrijfscentrale. De handleiding zoals u die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke u in staat stelt eenvoudig de meeste van

Nadere informatie

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1

Hoorn. NeXspan gebruikershandleiding M725 digitale toestel 1 Uw Telefoon: De M725 De telefoon is voorzien van de hieronder beschreven toetsen. In deze handleiding worden alle toetsen, die moeten worden ingedrukt, aangeduid met pictogrammen, zoals: en. Hoorn Display

Nadere informatie

Handleiding NEC telefoon

Handleiding NEC telefoon Library and IT Services Handleiding NEC telefoon 1. I-call Niet ingesteld. Op verzoek via je LAU kan worden ingesteld, dat deze gaat branden als je een oproep hebt gemist. 2. Security lock Via deze button

Nadere informatie

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone

Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone Handige gebruikstips bij de Tiptel IP280 IP Phone... 1 A. Uw Tiptel IP280-toestel leren kennen... 2 B. Uw Tiptel IP280-toestel gebruiken... 4 1. Een oproep

Nadere informatie

Vox Alliance. Gebruikershandleiding toestel a295

Vox Alliance. Gebruikershandleiding toestel a295 Vox Alliance Gebruikershandleiding toestel a295 PQRS Overzicht van de a295 # $ % ^ & @! Lijn 1 Lijn 2 Lijn 3 Lijn 4................................................ 1 2 3 4 GHI 7 ABC 5 JKL 8 0 TUV DEF 6

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Een oproep beantwoorden. Oproep uitvoeren. Oproepmethodes. Een binnenkomende oproep beantwoorden Een oproep tot stand brengen Oproep uitvoeren U kunt een oproep via de volgende manieren tot stand brengen: 1) Neem de hoorn op, het symbool wordt in het display weergegeven. 2) Druk op de toets, het symbool

Nadere informatie

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286

Versie 1.0. Gebruikerstips Tiptel 284/286 Versie 1.0 Gebruikerstips Tiptel 284/286 A. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel leren kennen... 3 B. Uw Tiptel IP284/IP286-toestel gebruiken... 5 1. Een oproep tot stand brengen... 5 2. Oproepmethoden... 5 3.

Nadere informatie

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing

Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Forum 3000 Voicemail Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Voicemail faciliteiten...3 2.1 Begroeting...3 2.2 Wachtwoord...3 2.3 Doorschakelen naar voicemail...3 2.4 Doorverbinden naar voicemail...3

Nadere informatie

itel-pbx Yealink T20P Handleiding

itel-pbx Yealink T20P Handleiding itel-pbx Yealink T20P Handleiding Inleiding De itel-pbx is een door OrcaGroup ontwikkelde, geavanceerde, op VoIP gebaseerde telefooncentrale met een zeer uitgebreide set aan functionaliteiten. Standaard

Nadere informatie

Toestelhandleiding IP Businessmanager

Toestelhandleiding IP Businessmanager Toestelhandleiding IP Businessmanager Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 Functionaliteiten en faciliteiten 3 2.1 Inloggen 3 2.2 Uitloggen 3 2.3 Bellen 3 2.4 Doorschakelen (Follow me) 4 2.4.1 Onvoorwaardelijke

Nadere informatie

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing

ISDN Homevox. Gebruiksaanwijzing ISDN Homevox Gebruiksaanwijzing Copyright Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., maart 1999, KPN N.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van KPN N.V. KPN Telecom behoudt

Nadere informatie

Documentatie HiPath 8000 OpenStage 40 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.

Documentatie HiPath 8000 OpenStage 40 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens. Documentatie HiPath 8000 OpenStage 40 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Bediening van uw toestel Bediening van uw toestel Functie-

Nadere informatie

Opera 2010 IP Gebruiksaanwijzing

Opera 2010 IP Gebruiksaanwijzing Opera 2010 IP Gebruiksaanwijzing 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 4 1.2 De vaste functietoetsen... 4 1.3 Tweekleurige leds... 5 1.4 De tonen in de Opera 20IP ISDN & VoIP... 6 1.5 Inloggen

Nadere informatie

Vox Nuance 16. Faciliteitenhandboek, programmeerhandleiding en wensenlijst

Vox Nuance 16. Faciliteitenhandboek, programmeerhandleiding en wensenlijst Vox Nuance 16 Faciliteitenhandboek, programmeerhandleiding en wensenlijst Algemene inleiding Over de Vox Nuance De Vox Nuance is een kleine bedrijfscentrale met een groot aantal faciliteiten. De installateur

Nadere informatie

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro

Handleiding Gigaset DE410 IP Pro Handleiding Gigaset DE410 IP Pro qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 DE CISCO IP TELEFOONTOESTELLEN 7940 EN 7960... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 CISCO IP TELEFOONTOESTEL

Nadere informatie

Handleiding Yealink T40P

Handleiding Yealink T40P Handleiding Yealink T40P qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Handleiding Yealink T48G

Handleiding Yealink T48G Handleiding Yealink T48G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1.

Nadere informatie

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284

Basisfuncties. Een oproep tot stand brengen. Oproepapparatuur. Oproepmethodes. tiptel IP 284 Een oproep tot stand brengen Oproepapparatuur U kunt een telefoonoproep via de volgende apparatuur tot stand brengen: 1) Neem de hoorn, het symbool wordt in het inactieve scherm weergegeven. 2) Druk op

Nadere informatie

Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218

Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218 Samenvatting gebruikershandleiding Euphonic EX-218 Oproepen maken en ontvangen Oproep beantwoorden Oproep beëindigen uw toestel rinkelt, neem de hoorn van de haak Intern toestel of groep oproepen haak

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 5

Voipz Pagina 1 van 5 Handleiding Aastra toestellen voorzien van auto provisioning Inhoud Pagina Aanmelden 2 Afmelden 2 Bellen 2 Telefoonhoorn 2 Speaker 2 Headset 2 Doorverbinden 2 Wachtstand 3 Bediening toestellen algemeen

Nadere informatie

Handleiding Polycom Soundstation IP 6000

Handleiding Polycom Soundstation IP 6000 Handleiding Polycom Soundstation IP 6000 qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Beknopte handleiding

Documentatie. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Beknopte handleiding Documentatie HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Nadere informatie

Voipz Pagina 1 van 7

Voipz Pagina 1 van 7 A. Uw Tiptel-toestel leren kennen Deze handleiding is geschreven voor de Tiptel toestellen IP282, IP284 en IP286. * De IP282 beschikt NIET over de 10 functietoetsen en een aparte mute-, hold-, conferentie-toets.

Nadere informatie

Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon

Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon CNE Telecom bv Gebouw EuroTwin I Kropaarstraat 1 1032 LA Amsterdam T: 020 419 888 6 STOP. Deze toets beeïndigd waarmee u bezig bent. Bijvoorbeeld een gesprek,

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

Systeemtelefoon - Korte referentiegids

Systeemtelefoon - Korte referentiegids Systeemtelefoon - Korte referentiegids Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes en functies eventueel afwijken van in

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - De Toetsen 1: Mute: Met deze toets schakelt u de microfoon van de hoorn uit. De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet meer horen. Om de microfoon

Nadere informatie

Telefonisten handleiding snom 360

Telefonisten handleiding snom 360 Telefonisten handleiding snom 360 De verschillende toetsen 1. Displaytoetsen: Deze vier toetsen corresponderen met de mogelijkheden in het display. Welke functies de toetsen hebben hangt af van de status

Nadere informatie

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Systeemtelefoon Digitaal toestel - Verkorte Korte referentiegids handleiding Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes

Nadere informatie

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office Snel aan de slag met het standaard Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Toetsenbord Cijfer-toetsenbord. Specifieke toets van het cijfer-toetsenbord. Overige gebruikte symbolen Andere mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Yealink T42G

Handleiding Yealink T42G Handleiding Yealink T42G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Beschrijving telefoontoestel...

Nadere informatie

Handleiding dect toestellen LG LDK

Handleiding dect toestellen LG LDK Handleiding dect toestellen LG LDK Inleiding: Van harte gefeliciteerd met uw LG LDK bedrijfscentrale. De handleiding zoals U die hieronder aantreft is een specifieke gebruikers handleiding welke U in staat

Nadere informatie

Handleiding Yealink CP860

Handleiding Yealink CP860 Handleiding Yealink CP860 qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing . Opera 2020 IP 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 4 1.2 Opera 2020 IP overview... 4 1.3 Display... 5 1.4 Navigatietoetsen... 5 1.5 De labels van het Opera 2020 IP...

Nadere informatie

Laatst gekozen nummers

Laatst gekozen nummers 01 Beschrijving Laatst gekozen nummers Doorschakeling Haak Display Lijnen Snelkiestoetsen Verbinding verbreken Voicemail Servicemenu Headsettoets Microfoon aan/uit Volume regelen Luidsprekertoets Navigatiewiel

Nadere informatie

Handleiding Yealink T46G

Handleiding Yealink T46G Handleiding Yealink T46G qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding. Versie:1.2

MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding. Versie:1.2 MVoice Basis Yealink T41P&T42G Handleiding Versie:1.2 Toets omschrijving 1. LCD Scherm Toont informatie over oproepen, berichten, soft keys, tijd, datum en andere relevante gegevens. 2. Power LED. 3. Account-toetsen

Nadere informatie

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon

De gebruikers. handleiding. Cisco IP-telefoon De gebruikers handleiding Cisco IP-telefoon 1 Inhoudsopgave Belangrijk om te weten 3 De telefoon in één oogopslag 4,5 Een gesprek voeren 6 Een gesprek beantwoorden 7 Een gesprek uitschakelen 8 Een gesprek

Nadere informatie

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå

aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå jáíéä aê~~çäçòé=rsnm=fm=ab`qjíéäéñççå De draadloze Mitel 5610-telefoon en IP DECT-standaard bieden functies voor de verwerking van 3300 ICP SIP-oproepen op een draadloos toestel De IP DECT-standaard biedt

Nadere informatie

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem.

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. VOORWOORD MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. De beschreven functies kunnen door uw communicatiemanager

Nadere informatie

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise ANALOOG TOESTEL Alcatel OmniPCX Enterprise G E B R U I K E R S H A N D L E I D I N G 1 Symbolen in de handleiding Bij toestellen met multifrequentie toetsenborden, wordt het

Nadere informatie

M700 DIGITALE TOESTELLEN

M700 DIGITALE TOESTELLEN M700 DIGITALE TOESTELLEN Gebruikershandleiding M700 digitale toestellen: Editie 1, software V2.1. 2004. Actis Business Partners. Alle rechten voorbehouden. EADS-Telecom voert een beleid, dat gericht is

Nadere informatie

Handleiding Yealink T41P

Handleiding Yealink T41P Handleiding Yealink T41P qebble Bezoekadres: Keulenstraat 6B, 7418 ET Deventer Postadres: Postbus 190, 7400 AD Deventer T. 085 760 6600 E. info@qebble.nl I. www.qebble.nl Inhoud 1. Toestel aansluiten...

Nadere informatie

Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen

Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen Advitronics Handleiding NEC SV8100 Systeemtoestellen Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Garnizoenstraat 1, 5363 VX Velp (N-B) T: +31 (0) 486 47 88 88 F: +31 (0) 486 47 88 89 info@advitronics.nl

Nadere informatie

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office

Snel aan de slag met het standaard toestel. Vox Novo Office Snel aan de slag met het standaard Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Toetsenbord Cijfer-toetsenbord. Specifieke toets van het cijfer-toetsenbord. Overige gebruikte symbolen Andere mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding SPA509G en SPA514G

Handleiding SPA509G en SPA514G Handleiding SPA509G en SPA514G Document: Handleiding SPA509G en SPA514G Datum: 6 juli 2015 Versie: 2.0 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 4 1.1 Gebruik van de telefoon (SPA509G en SPA514G)...

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Beknopte handleiding

Documentatie. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Beknopte handleiding Documentatie HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Nadere informatie

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a

Mobiele extensie Snelle referentiegids. Versie 1.0a Mobiele extensie Snelle referentiegids Versie 1.0a Uw mobiele toestel gebruiken Door de flexibiliteit van het systeem kunnen uw belcodes en functies afwijken van die vermeld in deze handleiding. Controleer

Nadere informatie

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I

VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I Versie 7 10 maart 2015 VERKORTE GEBRUIKSAANWIJZING AASTRA/MITEL 6869I DISPLAY 1. Handset 12. Lijntoetsen 2. Handsfree speaker 13. Handsfree/headset 3. Voicemail indicatie (MWI) 14. Lokale telefoongids

Nadere informatie

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0

Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0 Handleiding Tiptel IP 286 toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 2 Gebruik van de telefoon... 2 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 2 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 2 2.3 Schakelen

Nadere informatie

Handleiding Nucall Managed VoIP

Handleiding Nucall Managed VoIP Handleiding Nucall Managed VoIP Aanmelden Voordat u gebruik kan maken van het toestel, dient deze eerst te worden aangemeld. Dit kan door: op de knop van het display naast aanmelden te drukken. of met

Nadere informatie

Handleiding. SPA504G toestellen. Versie 1.0

Handleiding. SPA504G toestellen. Versie 1.0 Handleiding SPA504G toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Gebruik van de telefoon... 3 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 3 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 3 2.3 Schakelen

Nadere informatie

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004

Snelzoekgids voor de digitale telefoon NL, Uitgave 1, juni 2004 Snelzoekgids voor de digitale telefoon 240 6-30034NL, Uitgave, juni 2004 2 3 8 4 5 6 7 7 6 8 5 4 3 2 0 9 Lijn- en functieknoppen: hiermee kunt u toegang verkrijgen tot binnenkomende en uitgaande lijnen

Nadere informatie

IP Office (R3.0) Gebruikershandleiding van 5601

IP Office (R3.0) Gebruikershandleiding van 5601 IP Office (R3.0) Gebruikershandleiding van 5601 40DHB0002NLFF Uitgave 1 (14.4.2005) Inhoud De 5601-telefoon... 1 Overzicht van de 5601... 1 Gespreksknoppen... 2 Basisfuncties... 3 Gesprek beantwoorden...

Nadere informatie

Alcatel OmniPCX Enterprise NextiraOne Customer Training Services CBR SW7.1

Alcatel OmniPCX Enterprise NextiraOne Customer Training Services CBR SW7.1 Alcatel OmniPCX Enterprise NextiraOne Customer Training Services CBR SW7.1 ϖ Overzicht toestel en toetsen... 2 ϖ Startscherm 3 pagina s...2 ϖ Iemand opbellen... 3 ϖ Herhaling laatst gevormd nummer... 3

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded Documentatie HiPath 8000 OpenStage 60/80 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Bediening van uw toestel Bediening van uw toestel

Nadere informatie

Overzicht toestel en toetsen

Overzicht toestel en toetsen Alcatel OmniPCX Enterprise IP Touch 4028 & Digitaal 4029 Overzicht toestel en toetsen Startscherm 3 pagina s Het startscherm bestaat uit 3 pagina s : menu, perso en info. De actieve pagina wordt in het

Nadere informatie

HANDLEIDING. Big Button telefoon Grote toetsentelefoon voor slechtzienden en senioren

HANDLEIDING. Big Button telefoon Grote toetsentelefoon voor slechtzienden en senioren HANDLEIDING Big Button telefoon Grote toetsentelefoon voor slechtzienden en senioren 1. APPARAATBESCHRIJVING EN BEDIENING VAN KNOPJES Voorkant: een licht naar buiten toe gewelfde luidspreker, daaronder

Nadere informatie

Handleiding LDP 7004 en 7008

Handleiding LDP 7004 en 7008 Handleiding LDP 00 en 00 LDP-000 Modellen LDP-00D LDP-00D LDP-00D LDP-00D 0 0 0 Hoorn Hoofdtelefoon aansluiting Hold/Save Volume Loop Message Waiting Indicatie Dnd/Fwd Call Back Flexibele Speed Trans/Pgm

Nadere informatie

Snel aan slag met de d351. Vox Novo Office

Snel aan slag met de d351. Vox Novo Office Snel aan slag met de d351 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d351. Dankzij het display, de functies en de luidspreker beschikt u over een hoog

Nadere informatie

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013

Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Document Handleiding Aastra 6730i Datum 31 oktober 2013 Libervoice Overschieseweg 76 Telefoon: 010 76 00000 3044 EH Rotterdam Email: support@libervoice.nl Inhoudsopgave 1 Toetsen 3 Blz 2 Functionaliteiten

Nadere informatie

Business Communications Manager Gebruikerskaart i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Gebruikerskaart i2004 Internet Telephone Art. nr. P0995220 01 Business Communications Manager Gebruikerskaart i2004 Internet Telephone Aan de slag 3 Met de Business Communications Manager i2004 Internetelefoon kunt u spraak en data toevoegen

Nadere informatie

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systeemtelefoontoestellen voor het MD110-communicatiesysteem Gebruikershandleiding Afbeelding voorpagina Plaats de afbeelding rechtstreeks op de pagina, zonder rekening te houden met de tekstdoorloop.

Nadere informatie

Handleiding Yealink T42/T41 toestellen in combinatie met 3CX

Handleiding Yealink T42/T41 toestellen in combinatie met 3CX Handleiding Yealink T42/T41 toestellen in combinatie met 3CX Inhoud Inhoud... 2 1. Gebeld worden... 3 1.1. Een gesprek beantwoorden tijdens een ander gesprek... 3 2. Bellen... 4 3. Doorverbinden... 4 3.1.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel

GEBRUIKSAANWIJZING. Digitaal telefoontoestel GEBRUIKSAANWIJZING Digitaal telefoontoestel VOORWOORD Wilt u veel tijd besparen? Wilt u gewaarschuwd worden wanneer uw collega zijn gesprek heeft beëindigd? Wilt u dat al uw oproepen worden doorgeschakeld

Nadere informatie

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel.

Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. Wegwijs met uw nieuw telefoontoestel. - 1 - 1: Display. Hierop verschijnt informatie over uw correspondenten en het telefoontoestel. 2: Hoorn. Met de hoorn voert u een gesprek. 3: Display toetsen. Op het

Nadere informatie

Deze gebruikershandleiding is geschikt voor alle SOPHO Dterm-modellen (digitaal en IP) aangesloten op een IPK-systeem.

Deze gebruikershandleiding is geschikt voor alle SOPHO Dterm-modellen (digitaal en IP) aangesloten op een IPK-systeem. VOORWOORD MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER Deze gebruikershandleiding is geschikt voor alle SOPHO Dterm-modellen (digitaal en IP) aangesloten op een IPK-systeem. SOPHO Dterm beschikt over een groot aantal

Nadere informatie

Snel aan de slag met de d352. Vox Novo Office

Snel aan de slag met de d352. Vox Novo Office Snel aan de slag met de d352 Vox Novo Office kpn telecom Gebruiksaanwijzing How Uw bent in het bezit van het digitale toestel d352. Dankzij het alfabetische toetsenbord, het scherm en de iconen bent u

Nadere informatie

Forum 300 Gebruiksaanwijzing analoge toestellen

Forum 300 Gebruiksaanwijzing analoge toestellen Forum 300 Gebruiksaanwijzing analoge toestellen 1. ALGEMEEN...3 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing...3 1.2 De tonen in de Forum 300...3 2. BESCHRIJVING FACILITEITEN...4 2.1 Buitenlijn kiezen...4 2.2 Intern

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01

Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Inhoudsopgave Nummers kiezen... 3 De luidspreker gebruiken... 3 Telefoneren met behulp van de herhaallijst... 3 Nummers in de herhaallijst

Nadere informatie

HANDLEIDING YEALINK T48G

HANDLEIDING YEALINK T48G HANDLEIDING YEALINK T48G Inhoudsopgave 1. NIEUW GESPREK OPZETTEN... 3 2. GEBRUIKMAKEN VAN DE SPEAKER... 3 3. GEBRUIKMAKEN VAN DE HEADSET... 3 4. BEANTWOORDEN VAN EEN GESPREK/BEËINDIGEN/HERHALEN... 3 5.

Nadere informatie

Handleiding snom 320 / 360 / 370.

Handleiding snom 320 / 360 / 370. Handleiding Snom 320 / 360 / 370 versie 1.3 status definitief t.b.v. relatie Voip klanten Soort document Handleiding snom 320 / 360 / 370. Isaeus Openbaar pag. 1 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Handleiding. SPA525G toestellen. Versie 1.0

Handleiding. SPA525G toestellen. Versie 1.0 Handleiding SPA525G toestellen Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Gebruik van de telefoon... 3 2.1 Gebruik van handenvrij bellen... 3 2.2 Gebruik van de headset (optioneel)... 3 2.3 Schakelen

Nadere informatie

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications Documentatie HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 60/80 OpenStage 60/80 T Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise

Nadere informatie

Cisco SPA5XX toestellen Vodafone One Net

Cisco SPA5XX toestellen Vodafone One Net Cisco SPA5XX toestellen Vodafone One Net Toestelhandleiding Vodafone power to you Inhoud 1. Toestel... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Vaste toetsen... 3 1.3. Softkey toetsen... 5 1.4. Aansluiten headset...

Nadere informatie

Dienstengids Telefonie

Dienstengids Telefonie Dienstengids Telefonie Telenet Telefoondiensten Meer comfort, op elk moment van de dag Als Telenet-beller kun je kiezen uit heel wat handige telefoondiensten die je leven gemakkelijker en comfortabeler

Nadere informatie

Standaard toestel. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Standaard toestel. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Standaard Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Gebruiksaanwijzing? How Toetsenbord Cijfer-toetsenbord. Specifieke toets van het cijfer-toetsenbord. Overige gebruikte symbolen Andere mogelijkheid

Nadere informatie

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. FUNCTIETOESTEN VAN DE TELEFOONS... 3 Gebruik van handsfree bellen... 4 Gebruik van

Nadere informatie

Handleiding Aastra 53i. Versie 4.0 7-10-2013

Handleiding Aastra 53i. Versie 4.0 7-10-2013 Handleiding Aastra 53i Versie 4.0 7-10-2013 Inhoudsopgave Overzicht toestel 3 Toestel aansluiten 4 Uitgaand gesprek opzetten 5 Inkomend gesprek opnemen 5 Handsfree telefoneren 6 Doorverbinden 7 Wachtstand

Nadere informatie

Business Series Terminal. Deurtelefoon Gebruikershandleiding

Business Series Terminal. Deurtelefoon Gebruikershandleiding Business Series Terminal Deurtelefoon Gebruikershandleiding Business Series Terminal-deurtelefoon De Business Series Terminal (BST)-deurtelefoon wordt gebruikt als intercom voor het toegangsbeheer van

Nadere informatie

Business Communications Manager Gebruikerskaart i2002 Internet Telephone

Business Communications Manager Gebruikerskaart i2002 Internet Telephone Art. nr. P0987196 Versie 02 Business Communications Manager Gebruikerskaart i2002 Internet Telephone Aan de slag 3 Met de Business Communications Manager i2002 Internet Telephone kunt u spraak en gegevens

Nadere informatie

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0

soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 10 augustus 2015 Versie 1.0 soc ia telecom Snelstart Handleiding Mitel 6867i bureautoestel 0 augustus 205 Versie.0 Inhoud. Aan de slag 3 2. Aan- en afmelden 4 2. Aanmelden 4 2.2 Afmelden 4 2.3 Controleren of u bent aangemeld 4 3.

Nadere informatie

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen.

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. Inhoudsopgave / 1 Inleiding / 3 Verkorte codes / 3 Gesprekken doorverbinden 3 Gesprekken parkeren

Nadere informatie

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office

Dialog 4220 Lite/Dialog 4222 Office Systeemtelefoontoestellen voor MD110 en MX-ONE Telephony System Gebruikershandleiding Afbeelding voorpagina Plaats de afbeelding rechtstreeks op de pagina, zonder rekening te houden met de tekstdoorloop.

Nadere informatie

Instructie hoofdbedientoestel ( advanced met of zonder keymodule) Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken.

Instructie hoofdbedientoestel ( advanced met of zonder keymodule) Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken. Instructie hoofdbedientoestel ( advanced met of zonder keymodule) Doelgroep Telefonistes en zij die regelmatig met het hoofdbedientoestel werken. De cursist bedient het hoofdtoestel efficiënt door training

Nadere informatie