Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding. Tiptel IP 286 toestellen. Versie 1.0"

Transcriptie

1 Handleiding Tiptel IP 286 toestellen Versie 1.0

2 Inhoudsopgave 1 Introductie Gebruik van de telefoon Gebruik van handenvrij bellen Gebruik van de headset (optioneel) Schakelen tussen de hoorn, handenvrij bellen en de headset Handenvrij of hoorn --> headset Handenvrij of headset --> hoorn Hoorn of headset --> handenvrij Bellen en gebeld worden Uitgaand bellen met de toetsen Bellen vanuit Herhalen Bellen vanuit de Lijsten Gebelde nummers Contacten Contacten toevoegen Contacten bewerken Contact verwijderen Speciale mogelijkheden Ruggespraak/ microfoon uitschakelen Een gesprek in de wacht zetten Conference Call (drie weg gesprek) Doorschakelen (met ruggespraak) Doorschakelen (zonder ruggespraak) Een gesprek van een ander toestel oppakken Voic luisteren Even niet gestoord worden Feature Access Codes Instellingen Taalinstelling aanpassen Tijd instellen Ringtone instellen Attendant Console(optioneel)... 6 Bijlage I Feature Access Codes... 7 Pagina 1 van 8

3 1 Introductie U maakt gebruik van Hosted Voice, ook wel VOIP (Voice Over IP) genoemd. In dit document leggen we in het kort uit hoe de Tiptel IP 286 toestellen te gebruiken. 2 Gebruik van de telefoon U kunt gesprekken starten en ontvangen via de hoorn, via handenvrij bellen en eventueel via een headset. Tijdens het gesprek kunt u wisselen tussen deze onderdelen. Het volume van het gebruikte apparaat is aan te passen met de volume knop. 2.1 Gebruik van handenvrij bellen Om een gesprek te starten of aan te nemen met handenvrij bellen drukt u op de handenvrij bel toets. 2.2 Gebruik van de headset (optioneel) U kunt een goedgekeurde headset aansluiten op uw toestel. Indien u gebruik wilt maken van de headset drukt u de headset knop in. Deze kleurt dan groen. Het kan ook zijn dat u beschikt over een headset waarbij op de headset zelf een knop aanwezig is, dat moet worden ingedrukt om een gesprek snel te kunnen starten. 2.3 Schakelen tussen de hoorn, handenvrij bellen en de headset Bij een telefoongesprek kunnen alle drie de onderdelen gebruikt worden, maar u kunt slechts één onderdeel tegelijkertijd gebruiken. 2.4 Handenvrij of hoorn --> headset Indien u over wilt schakelen van handenvrij bellen of de hoorn naar de headset drukt u op de headset toets. Pagina 2 van 8

4 2.5 Handenvrij of headset --> hoorn Indien u over wilt schakelen van handenvrij bellen of de headset naar de hoorn dan neemt u deze van de haak. Heeft u de hoorn niet op de haak liggen, dan drukt u op de handenvrij bel of headsettoets om terug te schakelen naar de hoorn. 2.6 Hoorn of headset --> handenvrij Druk op de handenvrij toets. 3 Bellen en gebeld worden 3.1 Uitgaand bellen met de toetsen U kunt een gesprek starten door een telefoonnummer in te toetsen en op de functie toets Kiezen, handenvrij bel toets, of headset toets te drukken. Ook met het opnemen van de hoorn wordt een gesprek onmiddellijk gestart. Een tweede methode is het opnemen van de hoorn (of indrukken van de handenvrij of headset toets) en het ingeven van een telefoonnummer. Indien u vijf seconden wacht, belt de telefoon uit. Zodra het gesprek wordt opgezet verschijnt de tekst Bellen in beeld. Zodra u verbinding hebt, ziet u de tekst Verbonden in het beeldscherm. Aan het einde van een gesprek kunt u de hoorn op de haak leggen. Indien u belt met een headset of via handenvrij bellen dient u de bijbehorende toets in te drukken om de verbinding te verbreken. 3.2 Bellen vanuit Herhalen Om het laatst gebelde nummer te bellen drukt u een keer op de functie toets. U komt in de lijst van laatst gevoerde gesprekken. U kunt door de lijst bladeren met de navigatie knop. Heeft u het terug te bellen nummer gevonden dan drukt u op de functie toets kies, om het nummer te bellen. 3.3 Bellen vanuit de Lijsten U kunt onder de functie toets Lijsten een persoonlijke telefoonlijst maken. Om gebruik te maken van de lijst, drukt u een keer op de functie toets Lijsten. U komt in het menu en kiest voor de lijst Intern Telefoonboek met de in het toestel opgeslagen telefoonnummers. U kunt door de lijst bladeren met de navigatie knop. Heeft u het terug te bellen nummer gevonden dan drukt u op de functie toets Kiezen, om het nummer te bellen. Hoe u deze persoonlijke telefoonlijst maakt wordt uitgelegd in hoofdstuk 4 Contacten. 3.4 Gebelde nummers De nummers die u gebeld hebt terugzien. Doe dit als volgt. Druk op de Logboek toets. U kunt de gebelde nummer op deze manier direct terugbellen. 4 Contacten 4.1 Contacten toevoegen Zoals bij 3.3 aangegeven is kunt u een lijst maken van contacten. Doe dit als volgt. Druk op de functie toets Lijsten. Kies nu voor Intern Telefoonboek u krijgt een lijst te zien welke contacten u toegevoegd hebt. Druk u op functie toets Toevoegen. Vul hierbij de gegevens in van het contact die u wilt toevoegen en bevestig met de functie toets Opslaan. Pagina 3 van 8

5 4.2 Contacten bewerken U wilt een contact bewerken. Doe dit als volgt. Druk op de functie toets Lijsten. Kies nu voor Intern Telefoonboek u krijgt een lijst te zien welke contacten u toegevoegd hebt. Navigeer naar het contact die u wilt bewerken. Drukt u op functie toets wijzigingen. Verander het contact naar de juiste gegevens en bevestig met de functie toets Opslaan. 4.3 Contact verwijderen U wilt een contact verwijderen. Doe dit als volgt. Druk op de functie toets Lijsten. Kies nu voor Intern Telefoonboek u krijgt een lijst te zien welke contacten u toegevoegd hebt. Navigeer naar het contact die u wilt verwijderen. Als u het contact gevonden hebt die u wilt verwijderen, drukt u op de functie toets Verwijderen. Als u het heeft bevestigd is het contact verwijderd. 5 Speciale mogelijkheden 5.1 Ruggespraak/ microfoon uitschakelen Als u de microfoon uit wilt schakelen drukt u op de mute toets.. Op dat moment hoort de andere persoon niet meer wat er gezegd wordt. Op deze manier kunt u met andere personen in de ruimte spreken. Om de microfoon weer in te schakelen drukt u nogmaals op de mute toets. 5.2 Een gesprek in de wacht zetten Door op hold te drukken zet u een gesprek in de wacht. Indien u beschikt over een Music on Hold licentie, krijgt de beller muziek te horen. Druk op de knop hold om het gesprek weer terug te nemen. 5.3 Conference Call (drie weg gesprek) Om een conference call te starten, drukt u tijdens het gesprek op de functie toets waar staat. De eerste gebelde wordt in de wacht gezet. U kunt nu het telefoon- nummer van de tweede persoon ingeven. Druk nu weer op de functie toets om de drie partijen samen te voegen in een conference call. Als u op hangt wordt de verbinding met de andere personen verbroken. Pagina 4 van 8

6 5.4 Doorschakelen (met ruggespraak) Om een gesprek door te schakelen drukt u tijdens een gesprek op de functie toets waar Doorsturen boven staat. Hiermee wordt het eerste gesprek in de wacht gezet en u hoort een kiestoon. U kunt nu het telefoonnummer bellen van de persoon waarnaar u het gesprek wilt doorschakelen. Wanneer de tweede persoon het gesprek op neemt kunt u een gesprek voeren dat de eerste persoon niet zal horen. Hiermee kunt u bijvoorbeeld aangeven wie er belt en waarvoor hij/zij belt. Om het gesprek door te verbinden naar de tweede persoon klik u weer op de functie toets waar Doorsturen boven staat. U maakt vervolgens geen deel meer uit van het gesprek. Als u het gesprek met de tweede persoon tijdens het doorverbinden verbreekt wordt het gesprek niet doorgeschakeld. De eerste persoon blijft in de wacht totdat u het gesprek terug neemt of met iemand anders doorschakelt. 5.5 Doorschakelen (zonder ruggespraak) Om een gesprek door te schakelen, drukt u tijdens een gesprek op de functie toets waar Doorsturen op staat. U kunt nu het telefoonnummer bellen van de persoon waarnaar u het gesprek wilt doorschakelen en direct weer op de functie toets Doorsturen drukken. 5.6 Een gesprek van een ander toestel oppakken Met behulp van *97[intern nummer] kunt u een gesprek dat op een ander toestel binnenkomt, oppakken. 5.7 Voic luisteren Druk op de voic om uw voic te luisteren. 5.8 Even niet gestoord worden In het beeldscherm ziet u op de meeste rechtse functie toets DND Als u hier op drukt, krijgt u in het beeldscherm te zien DND. U kunt op dat moment niet gestoord worden. U haalt de Niet Storen functie eraf door wederom op de functie toets DND te drukken. 5.9 Feature Access Codes Met de feature access codes kunnen bepaalde opties aan en uit worden geschakeld via de telefoon. Een overzicht van de feature access codes treft u aan als bijlage in dit document. 6 Instellingen 6.1 Taalinstelling aanpassen Standaard is uw telefoon voorzien van een Nederlands talig menu. Als u de telefoon in een andere taal wilt instellen, doet dit als volgt. Drukt u op Menu toets. Navigeer naar Instellingen vervolgens kiest u voor Basis Instellingen en vervolgens voor Taal nu ziet u een lijstje van welke talen er ingesteld kan worden. Kies hier de taal die u wilt. 6.2 Tijd instellen Standaard wordt u telefoon voorzien van de juiste tijd. Als u de telefoon van de juiste tijd en datum wilt voorzien doet dit als volgt. Drukt u op Menu toets. Navigeer naar Instellingen vervolgens kiest u voor Basis Instellingen en vervolgens voor Tijd. Hier kunt u de telefoon voorzien van de juiste tijd en datum. De streepje plaats je door de sterretje of hekje toets in te drukken. 6.3 Ringtone instellen U wilt een andere ringtone. Drukt u op Menu toets. Navigeer naar Instellingen vervolgens kiest u voor Basis Instellingen en vervolgens voor Oproepmelodie. U kunt hier kiezen welke ringtone u wilt. Zodra u er één gevonden hebt, drukt u op Opsl Pagina 5 van 8

7 7 Attendant Console(optioneel) Met behulp van bovenstaand Attendant Console kunt u op het toestel zien of een bepaalde extensie in gesprek is. De knoppen kunnen ook worden gebruikt om een binnenkomend gesprek van een collega op te pakken (Call pickup). Het configureren van de Attendant Console wordt door A.A.D. Netwerken B.V. verzorgd. Pagina 6 van 8

8 Bijlage I Feature Access Codes In de onderstaande table staan de feature access codes die gebruikt kunnen worden om bepaalde opties aan en uit te schakelen via de telefoon. Feature Access Code Name Code Anonymous Call Rejection Activation *77 Anonymous Call Rejection Deactivation *87 Automatic Callback Deactivation #8 Automatic Callback Menu Access #9 Call Bridge *15 Call Forwarding Always Activation *72 Call Forwarding Always Deactivation *73 Call Forwarding Always Interrogation *21* Call Forwarding Always To Voice Mail Activation *21 Call Forwarding Always To Voice Mail Deactivation #21 Call Forwarding Busy Activation *90 Call Forwarding Busy Deactivation *91 Call Forwarding Busy Interrogation *67* Call Forwarding Busy To Voice Mail Activation *40 Call Forwarding Busy To Voice Mail Deactivation #40 Call Forwarding No Answer Activation *92 Call Forwarding No Answer Deactivation *93 Call Forwarding No Answer Interrogation *61* Call Forwarding No Answer To Voice Mail Activation *41 Call Forwarding No Answer To Voice Mail Deactivation #41 Call Forwarding Not Reachable Activation *94 Call Forwarding Not Reachable Deactivation *95 Call Forwarding Selective Activation #76 Call Forwarding Selective Deactivation #77 Calling Line ID Delivery Blocking per Call *67 Calling Line ID Delivery Blocking Persistent Activation *31 Calling Line ID Delivery Blocking Persistent Deactivation #31 Calling Line ID Delivery per Call *65 Call Park *68 Call Park Retrieve *88 Call Pickup *98 Call Retrieve *11 Call Return *69 Call Return Number Deletion #92# Call Waiting Persistent Activation *43 Call Waiting Persistent Deactivation #43 Cancel Call Waiting *70 Clear Voice Message Waiting Indicator *99 Customer Originated Trace *57 Directed Call Pickup *97 Directed Call Pickup with Barge-in *33 Direct Voice Mail Transfer *55 Diversion Inhibitor *80 Do Not Disturb Activation *78 Do Not Disturb Deactivation *79 Flash Call Hold *22 Pagina 7 van 8

9 Group Call Park #58 Last Number Redial *66 Location Control Activation *12 Location Control Deactivation *13 No Answer Timer *610 Per Call Account Code *71 Push to Talk *50 Speed Dial 100 *75 Speed Dial 8 *74 Sustained Authorization Code Activation (calls unlocking) *47 Sustained Authorization Code Deactivation (calls locking) *37 Voice Portal Access *62 Pagina 8 van 8

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur

Industrieweg 99c 3044 AS Rotterdam Tel: 010-245 77 61 Fax: 010-462 60 77. Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Gebruikershandleiding voor Cisco telefoon monochroom en kleur Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. FUNCTIETOESTEN VAN DE TELEFOONS... 3 Gebruik van handsfree bellen... 4 Gebruik van

Nadere informatie

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing

Opera 2020 IP Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing . Opera 2020 IP 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Over deze gebruiksaanwijzing... 4 1.2 Opera 2020 IP overview... 4 1.3 Display... 5 1.4 Navigatietoetsen... 5 1.5 De labels van het Opera 2020 IP...

Nadere informatie

handleiding gigaset N300A + C610H

handleiding gigaset N300A + C610H handleiding gigaset N300A + C610H Maak uw gigaset gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt. inhoudsopgave / 3 inleiding

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 1.1 Aanpassingen voor identiteitswijziging (HIPPER) RoutIT B.V. 05-06-2014 2 1. Inhoud 1.

Nadere informatie

Tiptel IP 280 / 282 / 284 / 286 Sabra-Systems Nederlandstalige verkorte handleiding

Tiptel IP 280 / 282 / 284 / 286 Sabra-Systems Nederlandstalige verkorte handleiding Tiptel IP 280 / 282 / 284 / 286 Sabra-Systems Nederlandstalige verkorte handleiding Sabra-Systems info@sabra-systems.nl www.sabra-systems.nl Tel: 0342-422255 Welkom Middels deze handleiding willen wij

Nadere informatie

x-lite 5.0 De X-lite 5.0 is een softphone die u kunt installeren op uw PC. De software is prima te gebruiken om uw testaccount van Belcentrale op uit

x-lite 5.0 De X-lite 5.0 is een softphone die u kunt installeren op uw PC. De software is prima te gebruiken om uw testaccount van Belcentrale op uit x-lite 5.0 De X-lite 5.0 is een softphone die u kunt installeren op uw PC. De software is prima te gebruiken om uw testaccount van Belcentrale op uit te proberen of voor thuisgebruik. Configureren Download

Nadere informatie

Handleiding EyeBeam softclient VOIP

Handleiding EyeBeam softclient VOIP Handleiding EyeBeam softclient VOIP Menu Minimaliseren Verbergen Beschikbaarheid Bel knop Microfoon Volume Luidspreker Volume Ophang Knop Gesprek plaatsen: - Toets het telefoonnummer in op de softphone

Nadere informatie

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960

Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Handleiding Cisco IP Telefoon 7940 / 7960 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2 DE CISCO IP TELEFOONTOESTELLEN 7940 EN 7960... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 CISCO IP TELEFOONTOESTEL

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Beheerdershandleiding

Zakelijk Hosted Bellen. Beheerdershandleiding Zakelijk Hosted Bellen Beheerdershandleiding Per mei 2015 Inhoudsopgave 1. Eerste keer inloggen 4 2. Inloggen 4 3. Overzicht stappenplan inrichten bedrijfstelefoontelefooncentrale 5 4. Gebruiker toevoegen

Nadere informatie

@COM Business Manager v1.3. Versie 7.1.35-04. pagina 1

@COM Business Manager v1.3. Versie 7.1.35-04. pagina 1 Snom gebruikershandleiding @COM Business Manager v1.3 Versie 7.1.35-04 pagina 1 Copyright Uit deze handleiding mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Gebruik van de nieuwe Dterm IP Telefoons

Gebruik van de nieuwe Dterm IP Telefoons Gebruik van de nieuwe Dterm IP Telefoons Handleiding IP-telefonie voor medewerkers Universiteit van Tilburg Inhoud 1 De voordelen van VoIP 2 Nieuwe faciliteiten 3 Uw nieuwe telefoon 1 Gebruik van het display

Nadere informatie

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl

VAMO. Handleiding. Copyright RoutIT 2014 www.routit.nl info@routit.nl VAMO Handleiding 1 Document historie Versie Toelichting Auteur Datum 1.0 Initiële versie RoutIT B.V. 03-03-2014 2 1. Inhoud 1. Inhoud... 3 2. VAMO... 4 2.1. Bellen en gebeld worden... 4 2.2. Gebeld worden...

Nadere informatie

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net

SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING SOPHO ErgoLine D325/D330 ErgoLine@Net GEBRUIKSAANWIJZING Uitgave: 0506 Een uitgave van PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, NEDERLAND Order

Nadere informatie

Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS

Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Eenpublikatievan PHILIPS BUSINESS COMMUNICATIONS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order Nr : 9504 404 20302 Datum : Januari 2001 De informatie in deze handleiding is zo nauwkeurig en volledig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding

MobielinBedrijf. Alle zakelijke telefonie op één toestel. Verkorte Handleiding MobielinBedrijf Alle zakelijke telefonie op één toestel Verkorte Handleiding MobielinBedrijf van KPN Met MobielinBedrijf beschikt uw mobiele telefoon over de belangrijkste functies van een vaste telefoon.

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Gebruikershandleiding

Zakelijk Hosted Bellen. Gebruikershandleiding Zakelijk Hosted Bellen Gebruikershandleiding Per mei 2015 Inhoudsopgave 1. Eerste keer inloggen 4 2. Inloggen 4 3. Instellingen aanpassen 5 Doorschakelingen 5 Voicemail 6 Verkort kiezen 7 4. Belgegevens

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor SOPHO IPC 500 standaardtelefoons en telefoons met display

Gebruikershandleiding voor SOPHO IPC 500 standaardtelefoons en telefoons met display Gebruikershandleiding voor SOPHO IPC 500 standaardtelefoons en telefoons met display Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Algemene informatie...2 Overzicht...3 Alfanumerieke display...4 Belinstellingen...4 Volume-instellingen...5

Nadere informatie

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel /

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel / inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 9 Een gescheiden netwerk 10 Zakelijk xdsl van Belcentrale 10 De firewall instellen 11 bellen en gebeld worden / 11 Aanmelden

Nadere informatie

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel /

inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 11 bellen en gebeld worden / 13 online control panel / inhoudsopgave / 5 inleiding / 7 training op locatie / 9 de internetverbinding / 9 Een gescheiden netwerk 10 Zakelijk xdsl van Belcentrale 10 De firewall instellen 11 bellen en gebeld worden / 11 Aanmelden

Nadere informatie

Business Communicator

Business Communicator Business Communicator Soft Phone voor PC (Windows, Mac) Gebruikershandleiding Versie: 1.0 Datum: 09-05-2012 Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installeren... 4 3 Inloggen... 5 4 Instellingen...

Nadere informatie

Over deze handleiding

Over deze handleiding 11/2009 Versie 1 Over deze handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel IP 280. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat u nodig heeft om uw nieuwe telefoon in gebruik te nemen. Controleer

Nadere informatie

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0

MITEL. 5540 IP Console. Gebruikershandleiding Versie 1.0 MITEL 5540 IP Console Gebruikershandleiding Versie 1.0 KENNISGEVING De informatie in dit document is zorgvuldig en naar waarheid samengesteld, maar Mitel Networks Corporation (MITEL ) biedt hiervoor geen

Nadere informatie

11/2009-1 - Versie 1

11/2009-1 - Versie 1 11/2009-1 - Versie 1 Over deze handleiding Hartelijk dank voor de aanschaf van uw tiptel IP 286 of. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alles wat u nodig heeft om uw nieuwe telefoon in gebruik te nemen.

Nadere informatie

Handleiding - HIPPER

Handleiding - HIPPER Handleiding - HIPPER Inhoudsopgave 1 Introductie...3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie...5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 6 2.2 Installeren HIPPER voor Android... 6 2.3

Nadere informatie

HIPIN. Applicatie Integratie met HIP Telefonie Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 13-08-2013

HIPIN. Applicatie Integratie met HIP Telefonie Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 13-08-2013 HIPIN Applicatie Integratie met HIP Telefonie Gebruikershandleiding Versie: 1.1 Datum: 13-08-2013 Pagina 2 van 13 1 Inloggen HIPIN Stap 1, opstarten: Op je desktop is een icoontje bijgeplaatst, rood met

Nadere informatie

VoIP Handleiding MTSip Portal - Customer

VoIP Handleiding MTSip Portal - Customer VoIP Handleiding Maart 2012 MaxiTEL Telecom Versie 2.3 Inhoud Inhoud... 2 Inloggen... 3 Hoofdpagina... 4 MENU Customer Info... 5 MENU Abbreviated Dialing... 9 MENU Accounts... 10 MENU xdr Browser... 15

Nadere informatie

Axeos Telefooncentrale Algemene Handleiding. Administrator Interface Versie 1.4.1

Axeos Telefooncentrale Algemene Handleiding. Administrator Interface Versie 1.4.1 Axeos Telefooncentrale Algemene Handleiding Administrator Interface Versie 1.4.1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 OVER DEZE HANDLEIDING... 4 INLOGGEN... 4 CONFIGURATIE / VOIP LINE / SHOW ALL... 4 CONFIGURATIE

Nadere informatie

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011

HIP Toolbar. Gebruikershandleiding. Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 HIP Toolbar Gebruikershandleiding Versie: 1.1 Datum: 5 Oktober 2011 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Introductie... 4 2.1 Optimale controle... 4 2.2 Mobiliteit... 5 3 Installatie... 6 3.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Handleiding HIPPER Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2 Installatie... 5

Nadere informatie