Spoorontsluiting Automotive Terminal Alternatief slanke aansluiting Analyse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spoorontsluiting Automotive Terminal Alternatief slanke aansluiting Analyse"

Transcriptie

1 Spoorontsluiting Automotive Terminal Alternatief slanke aansluiting Analyse Opdrachtgever: Provincie Limburg Huub Servais Opdrachtnemer: Logitech BV J. van Wees Datum: 3 maart 2016 Referentie: 15077/003 Versie 4.0 Definitief

2 Uitgangspunten Onderzoek Spoorontsluiting VDL-Nedcar /Holtum-Noord, Technische uitwerking en kostenraming, Ref, 14035/006/vW, 3 december 2014, Logitech Inpassen spoortracé tussen bestaand hoofdspoor Roermond Maastricht en geplande Rail Yard nabij VDL Nedcar Nadere uitwerking alternatief slanke aansluiting zonder wachtsporen Beveiligd aankomst- en vertrek van en naar het hoofdspoor is noodzakelijk Een eventuele verlenging van de spooraansluiting naar Holtum-Noord vormt geen blokkade Uitgangspunt voor de capaciteitsbehoefte is 3 treinen per dag per richting, waarvan 70% van en naar richting Roermond Noordelijke ontsluiting op het hoofdspoor, zuidelijke ontsluiting facultatief In geval van enkelvoudige aansluiting treinen van en naar het zuiden via emplacement Roermond (zie bijlage A) Indien mogelijk, gebruik maken van bestaande overloopwissels in de hoofdbaan Grondlichaam en kunstwerken zijn geschikt voor dubbelsporige uitvoering en elektrificatie Impact van de spooraansluitingen op de stedelijke omgeving tot een minimum beperken In het ontwerp van de aansluitingen zoveel als mogelijk rekening houden met de natuurwaarden Nieuwe wissels in de hoofdbaan behoren tot het hoofdspoorwegnet Het aankomst- en vertrekspoor wordt beschouwd als industriespoor en maakt geen onderdeel uit van het hoofdspoorwegnet Rangeren van treinen op de hoofdbaan is niet toegestaan. Het wisselen van rijrichting moet plaats vinden op een emplacement 2

3 Uitgangspunten Capaciteitsanalyse ProRail moet definitief uitwijzen of wachtsporen kunnen vervallen en of nieuwe omlopen noodzakelijk zijn Bestaand omloopwissel richting Roermond op ca. 750 meter Bestaand omloopwissel richting Sittard op ca. 4 km nabij emplacement Sittard (zie bijlage B) Dienstregeling reizigersvervoer tot 2025 volgens PHS(zie Capaciteitsstudie ProRail): Spits: 6 treinen/uur/richting Overdag buiten spits: 5 treinen/uur/richting Avond: 3 treinen/uur/richting Goederenvervoer: Verwachte aantal treinen per gemiddelde werkdag; 2 richtingen samen (PHS Goederenvervoerprognose TNO, maart 2013) LG GG HG HG-scenario (Hoge Groei) wordt niet meer gehanteerd binnen ProRail 3

4 Z Bestaand Spoor 1 Spoor 2 Alternatief slanke aansluiting Overweg Limbrichterstraat Overweg Neerveldsweg wisseloverloop Overweg Stationsstraat N Aankomst aankomstspoor Z Spoor 1 Overweg Limbrichterstraat Overweg Neerveldsweg wisseloverloop Overweg Stationsstraat N Spoor 2 Geen wachtspoor > Vanaf zuidzijde wachten op een vrije kruising van spoor 1 op de hoofdbaan Vertrek vertrekspoor Z Spoor 1 Overweg Limbrichterstraat Overweg Neerveldsweg wisseloverloop Overweg Stationsstraat N Spoor 2 Spoor in beveiliging en geëlektrificeerd Spoor in beveiliging en geëlektrificeerd (facultatieve aansluiting) Spoor buiten beveiliging, zonder tractievoeding 4 Sein aankomst/vertrek

5 N Alternatief minimale aansluiting Tekst Limbrichterstraat - Zuidelijke aansluiting voor of na de boog in hoofdbaan - Aansluiting in de boog niet mogelijk Neerveldsweg Stationsstraat 5

6 Uitwerking slanke aansluiting Varianten 1 Enkelzijdige aansluiting richting Roermond obv robuuste variant uit vorige onderzoek: Tekening L15077-S- 01-C Tekst N Limbrichterstraat Neerveldsweg Stationsstraat 2 Tweezijdige aansluiting obv robuuste variant uit vorige onderzoek: Tekening L15077-S-02-C N Tekst Optie bij variant 2: Tweezijdige aansluiting volledig of deels uitvoeren als dubbelspoor Limbrichterstraat Neerveldsweg Stationsstraat 6

7 Uitwerking slanke aansluiting Varianten 3 Variant 1 inclusief omloopwissels: Tekening L15077-S-01-C N Tekst Limbrichterstraat Neerveldsweg Stationsstraat 4 Variant 2 inclusief omloopwissels: Tekening L15077-S-02-C VDL Nedcar VDL Nedcar NN LEGENDA: water weg overweg hoofdspoor overloop in hoofdspoor (facultatief) beveiligd industriespoor onbeveiligd industriespoor Automotive Tekst Yard Rail Terminal Oerbos Optie bij variant 4: Tweezijdige aansluiting volledig of deels uitvoeren als dubbelspoor Limbrichterstraat Aansluiting na de boog Voet- en fietspad Susteren Roermond Sittard Nieuwstadt Neerveldsweg Stationsstraat 7

8 Uitwerking slanke aansluiting Varianten 5 Enkelzijdige aansluiting richting Roermond met mogelijkheid tot aansluiting richting Sittard voor bocht in hoofdbaan: Tekening L15077-S-04-C Tekst NN Limbrichterstraat Neerveldsweg Stationsstraat 6 Tweezijdige aansluiting met aansluiting richting Sittard voor bocht in hoofdbaan: Tekening L15077-S-04-C NN Tekst Optie bij variant 6: Tweezijdige aansluiting volledig of deels uitvoeren als dubbelspoor Limbrichterstraat Neerveldsweg Stationsstraat 8

9 Beoordeling varianten - Onderscheid tussen varianten 1 en 3 en varianten 2 en 4 is al dan niet een nieuwe overloop in de hoofdbaan; - Varianten 1 en 3 worden gezamenlijk beoordeeld, evenals variant 2 en 4; - Varianten 2 en 4 (tweezijdig aangesloten) is een potentiële uitbreiding van Varianten 1 en 3 (éénzijdig aangesloten): Combi 1 - Variant 6 (tweezijdig aangesloten) is een uitbreiding van variant 5 (éénzijdig aangesloten): Combi 2 - Kenmerkend onderscheid tussen Combi 1 en Combi 2 is de locatie van de aftakwissels in de hoofdbaan - Combi 1: zuidelijke aansluiting zuidelijk van de boog in de hoofdbaan - Combi 2: zuidelijke aansluiting noordelijk van de boog in de hoofdbaan - Combi 1 en Combi 2 worden in de eindafweging beoordeeld 9

10 Beoordeling varianten MCA-Methodiek Beoordelingscriterium Efficiency in exploitatie Kenmerk Volledige treinlengte A-/V-spoor Volledige treinlengte terminalspoor E-tractie mogelijk Tweezijdige aansluiting Impact op de omgeving Impact stedelijke omgeving Nieuwstadt en Susteren Impact natuurlijke omgeving Doorlooptijd realisatie Aanpassing bestemmingsplan Benodigde vergunningen (Milieu, natuur, MER-plichtig) Doorlooptijd grondwerving Bouwtijd Benodigde investeringen spooraansluiting Aanpassingen in beveiliging Aanpassing van bestaande spoorbrug Aankomst- en vertrekspoor (lengte) 10

11 Beoordeling varianten MCA-Methodiek Gewogen criteria methodiek Scores per kenmerk zijn relatief op een schaal van 1 (laagste score) tot 5 (hoogste score) Scores worden omgezet in een ranking met 1 als beste ranking Wegingsfactoren en scores af te stemmen met projectteam MCA criterium Kenmerk % % op totaal Efficiency in exploitatie Volledige treinlengte A-/V-spoor 40% 12,0% 30% Volledige treinlengte terminalspoor 40% 12,0% E-tractie mogelijk 10% 3,0% Tweezijdige aansluiting 10% 3,0% Impact op de omgeving Impact stedelijke omgeving Nieuwstadt en Susteren 75% 15,0% 20% Impact natuurlijke omgeving 25% 5,0% Doorlooptijd realisatie Aanpassing bestemmingsplan 20% 4,0% 20% Benodigde vergunningen (Milieu, natuur, MER-plichtig) 50% 10,0% Doorlooptijd grondwerving 20% 4,0% Bouwtijd 10% 2,0% Benodigde investeringen Aanpassingen in beveiliging 75% 22,5% spooraansluiting Aanpassing van bestaande spoorbrug 10% 3,0% 30% Aankomst- en vertrekspoor (lengte) 15% 4,5% 11

12 Beoordeling varianten MCA-Methodiek In deze MCA worden aan de economische criteria Exploitatie en Investeringen de hoogste waarde toegekend, omdat de levensvatbaarheid van de Rail Yard met name wordt bepaald door de logistieke mogelijkheden en de kosten gedurende het gebruik. De criteria Impact op de omgeving en Doorlooptijd hebben in deze MCA de laagste waarde toegekend gekregen: Alle varianten raken in meerdere of mindere mate het groen Knelpunten m.b.t. het milieu vergen vaak compenserende maatregelen, die éénmalig moeten worden getroffen. Dit geldt eveneens voor de doorlooptijd. Dit aspect speelt uitsluitend bij de start van de Rail Yard. 12

13 Beoordeling varianten MCA-Methodiek Binnen Exploitatie wordt meer belang toegekend aan het kunnen behandelen van volledige treinlengtes dan aan E-tractie of de tweezijdige aansluiting.: Veel treinverkeer zal via een nabij gelegen emplacement worden gestuurd, waar een locwissel mogelijk is. Bij aanvang is 70% van en naar noordelijke richting. Bovendien is de tweezijdige aansluiting in alle varianten later aan te leggen Geen impact op de stedelijke omgeving is een uitgangspunt van het project en weegt derhalve zwaarder dan Impact op de natuurlijke omgeving De doorlooptijd van de benodigde vergunningen weegt zwaarder dan de andere kenmerken van dit criterium, omdat deze met name onderscheidend is. In alle gevallen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd, het verschil in bouwtijd is beperkt en de grondwerving kan plaats vinden parallel met het vergunningentraject. Naar verwachting is het onderscheid in benodigde investeringen met name bepaald door de beveiligingskosten. De kosten voor de spooraanleg zelf zijn minder onderscheidend 13

14 Beoordeling varianten Efficiency in de exploitatie Efficiency in exploitatie Kenmerk Volledige treinlengte A-/Vspoor Volledige treinlengte terminalspoor Subvariant 1 en 3 2 en Combi 1 Combi 2 40% % E-tractie mogelijk 10% Tweezijdige aansluiting 10% Totaal score Ranking Waarde belang 3,5 3,8 4,7 5,0 3,7 4, Bij alle varianten kan een volledige treinlengte worden opgesteld op het A-/V-spoor en is het mogelijk dit spoor van E-tractie te voorzien. - Op basis van de locatie van het aansluitwissel in de hoofdbaan is in Combi 1 geen rail terminal van 750 meter opstellengte mogelijk 14

15 Beoordeling varianten Impact op de omgeving Impact op de omgeving Kenmerk Impact stedelijke omgeving Nieuwstadt en Susteren 1 en 3 2 en Combi 1 Combi 2 75% Impact natuurlijke omgeving 25% Totaal score Ranking Waarde belang Subvariant 5,0 2,5 4,5 4,3 3,8 4, De zuidelijke aansluiting van Combi 1 heeft impact op de stedelijke omgeving van Nieuwstadt - De eventuele impact op de stedelijke omgeving van Susteren (de huidige omloop) is voor de diverse varianten niet onderscheidend - In alle varianten wordt het groen geraakt. De impact bij Combi 2 is echter beduidend meer dan Combi 1. - De conclusie bij het afwegingscriterium Impact op de omgeving is dat er voor het vaststellen van de voorkeursvariant een afweging moet worden gemaakt tussen Impact op de stedelijke omgeving en Impact op de natuurlijke omgeving 15

16 Kenmerk Beoordeling varianten Doorlooptijd realisatie Doorlooptijd realisatie 1 en 3 2 en Combi 1 Combi 2 Aanpassing bestemmingsplan 20% Benodigde vergunningen (Milieu, natuur, MER-plichtig) 50% Doorlooptijd grondwerving 20% Bouwtijd 10% Totaal score Ranking Waarde belang Subvariant 4,4 3,8 3,2 3,0 4,1 3, De benodigde aanpassingen van het bestemmingsplan en de bouwtijd is voor de diverse varianten niet onderscheidend. - De doorlooptijden voor de diverse benodigde wettelijke procedures zijn ivm de grotere impact op het groen naar verwachting voor Combi 2 beduidend langer dan Combi 1 - Voor Combi 2 moet meer ondergrond worden verworven 16

17 Beoordeling varianten Benodigde investeringen spooraansluiting Kenmerk Benodigde investeringen spooraansluiting 1 en 3 2 en Combi 1 Combi 2 Aanpassingen in beveiliging 75% Aanpassing van bestaande spoorbrug 10% Aankomst- en vertrekspoor (lengte) 15% Totaal score Ranking Waarde belang Subvariant 3,5 2,5 4,9 3,7 3,0 4, In Combi 1 worden meer beveiligingskosten gemaakt door de aanleg van extra overlopen in de hoofdbaan. - In variant 6 lijkt voor de zuidelijke aansluiting de spoorbrug in de hoofdbaan te worden geraakt. Dit kan mogelijk worden vermeden bij verdere optimalisatie van deze variant. - Bij Combi 2 zijn de A-/V-sporen beduidend langer dan bij Combi 1: navenant hogere investeringen voor de spooraanleg 17

18 Beoordeling varianten Eindscore Beoordelingscriterium 1 en 3 2 en Combi 1 Combi 2 Efficiency in exploitatie 30% 3,5 3,8 4,7 5,0 Impact op de omgeving 20% 5,0 2,5 4,5 4,3 Doorlooptijd realisatie 20% 4,4 3,8 3,2 3,0 Benodigde investeringen spooraansluiting Totaal score Ranking Waarde belang Subvariant 30% 3,5 2,5 4,9 3,7 4,0 3,1 4,4 4,1 3,6 4, Combi 1 scoort uitsluitend beter op de verwachte Doorlooptijd van het project - Combi 2 scoort beter op de overige beoordelingscriteria - Derhalve scoort Combi 2 in de eindscore beter dan Combi 1. - Combi 1: zuidelijke aansluiting zuidelijk van de boog in de hoofdbaan - Combi 2: zuidelijke aansluiting noordelijk van de boog in de hoofdbaan 18

19 Beoordeling varianten - Tekening L15077-S-04-C met variant 5 (enkelzijdige aansluiting) en 6 (tweezijdige aansluiting) is beoordeeld als de voorkeursvariant: - Volwaardige Rail Yard mogelijk - Tweezijdige aansluiting mogelijk; eventueel starten als enkelvoudige aansluiting - Geen impact op de stedelijke omgeving - Deze variant heeft wel grotere impact op het groen. Echter in alle varianten is er sprake van enige impact - Bij het vaststellen van de voorkeursvariant zal er altijd een afweging moeten worden gemaakt tussen Impact op de stedelijke omgeving en Impact op de natuurlijke omgeving. 19

20 Optimalisatie voorkeursvariant - De voorkeursvariant is vervolgens nader geoptimaliseerd in tekeningen L15077-S- 05-D en L15077-S-06-D met als onderscheidende criteria: - Beperkte impact op het groen en aanpassing spoorbrug hoofdbaan (S-05-D) - Grotere impact op het groen en geen aanpassing spoorbrug hoofdbaan (S-06-D) - Op basis van deze tekeningen is een voorkeur uitgesproken voor de variant waarbij de impact op het groen kleiner is (S-05-D). Dit is vervolgens, door verschuiving van de spooraansluiting naar de westzijde van de Automotive Terminal, verder geoptimaliseerd in tekening L15077-S-07-D. - Beperkte impact op het groen en geen aanpassing spoorbrug hoofdbaan - Rail Yard westelijk op Automotive Terminal - Bij deze variant wordt opgemerkt dat het op voorhand niet onmogelijk lijkt een verdere optimalisatie te bereiken door toepassing van een ontspoorplaat bij de zuidelijke aansluiting op de hoofdbaan. Hiervoor zal echter door ProRail expliciet vooraf toestemming verleend moeten worden. De zuidelijke aansluiting kan dan zodanig geoptimaliseerd worden dat fors minder geïnvesteerd hoeft te worden in kunstwerken voor de spoorkruising met de Vloedgraaf. Dit is nader uitgewerkt in tekening L15077-S-09-C. 20

21 Bijlage A: emplacement Roermond Beperkt aantal sporen van voldoende lengte: (ca. 750 m in beveiliging en E-tractie): - Spoor 304A en B: 727 meter in beveiliging - Spoor 305: 592 meter in beveiliging - Spoor 306: 552 meter in beveiliging 21

22 Bijlage B: emplacement Sittard Beperkt aantal sporen van voldoende lengte: (ca. 750 m in beveiliging en E-tractie): spoor 104: 698 meter in beveiliging; meter door het wissel spoor 105: 651 meter in beveiliging; meter door het wissel spoor 106: 603 meter in beveiliging spoor 107: 642 meter in beveiliging 22

Spoorontsluiting Holtum Noord en Nedcar

Spoorontsluiting Holtum Noord en Nedcar Spoorontsluiting Holtum Noord en Nedcar Quick scan mogelijkheden Opdrachtgever provincie Limburg ing. H.P.J.M. Servais Auteur Movares Nederland B.V. ing. J.M Van Gigch Kenmerk CO-JVG-080028558 - Versie

Nadere informatie

Spoorvervoer Lage Weide

Spoorvervoer Lage Weide Spoorvervoer Lage Weide Overzicht bestaande spoorlocaties Port of Utrecht Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Contactpersoon: Drs. D. Hoffmans, programmamanager Goederenvervoer Contact Logitech: Ir. J.A.M.

Nadere informatie

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN

3Generiek Programma. van Eisen HOOFDSTUK 3.4 UITGANGSPUNTEN 3.1 INLEIDING 3.2 EISEN VAN DE OPDRACHTGEVER 3.3 EISEN HOOFDSTUK 3.1 INLEIDING 3Generiek Programma van Eisen Dit Programma van Eisen geldt voor het opnieuw in dienst stellen van de spoorverbinding tussen en zoals omschreven in hoofdstuk 2. Aan de hand van

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Herfte 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station Zwolle: animatie Vernieuwing station Zwolle Aanpassen sporen in

Nadere informatie

Programma Spoorplan Noord-Nederland

Programma Spoorplan Noord-Nederland Programma Spoorplan Noord-Nederland Samenwerken aan optimale bereikbaarheid ProRail, Peter Stam en Jan Mulder 13 mei 2014 / 1 Agenda ProRail Spoorplan Noord Nederland Intermezzo Friese projecten Belangrijke

Nadere informatie

Raadscommissie SMM 18 juni 2012

Raadscommissie SMM 18 juni 2012 Raadscommissie SMM 18 juni 2012 Opbouw presentatie: 1. Tram Vlaanderen Maastricht in het kort 2. Nederlandse overwegingen 3. Waar staan we nu? 4. TVM onder de loep? 5. Rondje langs het tramtracé 6. Uw

Nadere informatie

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle

ZwolleSpoort. Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle ZwolleSpoort Informatiebijeenkomst voor inwoners van Zwolle Welkom door Allart Maijers Projectmanager ZwolleSpoort Animatie 150 jaar spoor in Zwolle Eerste trein juni 1864 Inhoudsopgave 150 jaar station

Nadere informatie

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4

Treinhalte HwKk. Varianten 1A en 4 Treinhalte HwKk Varianten 1A en 4 Bestuursovereenkomst Provincie ZH - Rijnwoude Spoorverdubbeling met 4 treinen /per richting/per uur op werkdagen tot 20.00u Ambitie niveau station is niveau R-Net Prov.

Nadere informatie

6.11 UTRECHT / DE HAAR VEENENDAAL

6.11 UTRECHT / DE HAAR VEENENDAAL 6.10 EMPLACEMENT AUTOHANDEL PON Emplacement PON is nu alleen in gebruik bij autohandel PON. Deze autohandel heeft al aangegeven in de toekomst te willen beschikken over een extra spoor. In paragraag 6.9

Nadere informatie

Simulatie op het spoor ProRail Vervoer en Dienstregeling. Dick Middelkoop

Simulatie op het spoor ProRail Vervoer en Dienstregeling. Dick Middelkoop Simulatie op het spoor ProRail Vervoer en Dienstregeling Dick Middelkoop 2 december 2010 Master of Business in Rail systems - 7 mei 2009 Dienstregelingsontwerp en Treindienstsimulatie Agenda Introductie

Nadere informatie

Borchwerf II; Roosendaal Overwegen Bosstraat en Gastelseweg

Borchwerf II; Roosendaal Overwegen Bosstraat en Gastelseweg Borchwerf II; Roosendaal Overwegen Bosstraat en Gastelseweg Ontwerptoelichting en Risicobeschouwing Opdrachtgever Logitech Gert Drent Auteur Movares Nederland B.V. Johan Ganzeman Kenmerk CCO-JWG-120004896

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Gemeenteraad Castricum 25 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Maatregelen

Nadere informatie

Overzicht van maatregelen

Overzicht van maatregelen Overzicht van maatregelen AANPASSING STATION LEEUWARDEN De huidige perroncapaciteit op station is onvoldoende voor de 2 e sneltrein en moet om die reden worden uitgebreid. RIJTIJDVERKORTING TUSSEN LEEUWARDEN

Nadere informatie

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om

EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO. Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om EEN NIEUWE HOOFDSTRUCTUUR VOOR VERVOER VAN GOEDEREN PER SPOOR IN ONZE STAD EN REGIO Vervoer gevaarlijke stoffen buiten de woonwijken om Inleiding Ontwikkelingen binnen Sittard-Geleen Ministerie van Verkeer

Nadere informatie

Q&A spooraansluiting VDL Nedcar Juli 2016

Q&A spooraansluiting VDL Nedcar Juli 2016 Q&A spooraansluiting VDL Nedcar Juli 2016 De gemeente Echt-Susteren is door de Provincie Limburg gevraagd mee te werken aan een verbindingsspoor tussen de yard en het hoofdspoor bij VDL Nedcar. Hiervoor

Nadere informatie

DuurzaamheidsKompas Wijzer in duurzaam bouwen

DuurzaamheidsKompas Wijzer in duurzaam bouwen DuurzaamheidsKompas Wijzer in duurzaam bouwen DuurzaamheidsKompas Tauw heeft in samenwerking met TNO en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het DuurzaamheidsKompas ontwikkeld. Het DuurzaamheidsKompas

Nadere informatie

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel

PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel PHS corridor Alkmaar Amsterdam Opstellen Sprinter materieel 19:00 19:15 Presentatie IenM 19:15 20:00 Presentatie ProRail 20:00 21:00 Informatie markt 21:00 Gelegenheid tot plenair aandragen zorgen en belangen

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) Meteren - Boxtel Stand van zaken per 4 april 2014 Algemeen: PHS Om de groei van goederenverkeer en de toename van personenvervoer over het spoor tot en na 2020 het hoofd

Nadere informatie

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander:

Antwoord 1 Ja. Schiedam Centrum is een van de regionale knooppunten, vergelijkbaar met stations als Rotterdam Blaak en Rotterdam Alexander: > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015

Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III, mrt 2015 1 Afweging alternatieve tracés bouwweg Hofstad III mrt 2015 PROJECT EN ALTERNATIEVEN Het project betreft de legalisering en uitbreiding van een bouwweg die tot 2020 in gebruik zal blijven. In het voortraject

Nadere informatie

Capaciteitsvergrotingsplan Locomotieven opstellocatie Maasvlakte Oost Dienstregelingjaar 2010

Capaciteitsvergrotingsplan Locomotieven opstellocatie Maasvlakte Oost Dienstregelingjaar 2010 Capaciteitsvergrotingsplan Locomotieven opstellocatie Maasvlakte Oost Dienstregelingjaar 2010 n.a.v. overbelastverklaring OB2010, d.d. 6 mei 2009 en Capaciteitsanalyse Locomotieven opstellocatie Maasvlakte

Nadere informatie

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u?

Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Een toekomstbestendige goederenroute door Oost-Nederland Wat betekent dat voor u? Uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Het reizigers- en goederenvervoer in Nederland groeit. Deze groei

Nadere informatie

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302.

TOELICHTING op het Besluitformulier - Voorstel met registratienummer 2015/2302. Openbaar Besluit Projectmanagement Registratienummer : 2015/2321 Datum : 16 januari 2015 Opgesteld door : J.A. Pierik Onderwerp: Uitspreken voorkeur variant treinstation Hazerswoude-Koudekerk TOELICHTING

Nadere informatie

Spooraansluiting Carhandling Terminal Swentibold

Spooraansluiting Carhandling Terminal Swentibold Spooraansluiting Carhandling Terminal Swentibold Alternatievenstudie en Stappenplan maart 2016 Definitief - Versie 8 maart 2016 Inhoudsopgave 1 Introductie 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Achtergrond 4 1.3 Doelstelling

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Motie Titel: Opdracht tot het indienen van een zienswijze betr. ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Duinpolderweg (start MER)

Motie Titel: Opdracht tot het indienen van een zienswijze betr. ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Duinpolderweg (start MER) Motie Titel: Opdracht tot het indienen van een zienswijze betr. ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau Duinpolderweg (start MER) Van: VVD/CDA/D66/PvdA/GL Raadsvergadering: 27 juni 2013 Collegebrief:

Nadere informatie

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11)

Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota 3 mei 2015 Voorontwerp Ongelijkvloerse Kruising Burg. Smeetsweg (spoor/n11) Samenvatting Ontwerpnota Samenvatting

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 30-4-2015 Zaaknummer : Onderwerp Kredietaanvraag tijdelijke P&R en verplaatsen

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Raadscie Stadsontwikkeling Heerhugowaard 3 juni 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Nadere informatie

Informatieavond Vervanging spoorbrug Tricht 19 mei 2009

Informatieavond Vervanging spoorbrug Tricht 19 mei 2009 Informatieavond Vervanging spoorbrug Tricht 19 mei 2009 Inhoud Welkom Korte terugblik Waar staan we nu Toelichting plannen ProRail Vervolgprocedure Vragen - Informatieavond vervanging spoorbrug Tricht

Nadere informatie

17 september 1944 1 juni 1975 Goederenvervoer: 1 februari 1905 2 maart 1970

17 september 1944 1 juni 1975 Goederenvervoer: 1 februari 1905 2 maart 1970 pagina 1 van 5 Halte Bergentheim Gewijzigd: e:10-07-2010 Inhoud: Gegevens halte Exploitatie Gebouwen Emplacement Spoorweghaven Personeel Gegevens plaats Links: Fabrieksaansluitingen: Turfstrooiselfabriek

Nadere informatie

Spoorboog Coevorden van initiatief naar realisatie

Spoorboog Coevorden van initiatief naar realisatie Spoorboog Coevorden van initiatief naar realisatie 1. Inleiding In 2010-2011 is de Variantenstudie naar een directe railverbinding tussen de spoorlijn Zwolle Emmen en de Euroterminal Coevorden uitgevoerd.

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Corridor Amsterdam - Alkmaar 25 november 2014 Robert de Jong (IenM) Inhoud presentatie Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Besluitvorming corridor Alkmaar

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Kenmerk: Wet milieubeheer, ontwerp deelrevisievergunning Sitech - 10/2088

Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Kenmerk: Wet milieubeheer, ontwerp deelrevisievergunning Sitech - 10/2088 Aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht Kenmerk: Wet milieubeheer, ontwerp deelrevisievergunning Sitech - 10/2088 Onderwerp: Schriftelijke zienswijze Geacht College, De Stadspartij

Nadere informatie

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte

Uitkomst besluitvorming Zwolle - Herfte De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456 1111 Getypt door / paraaf H.C.

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Treinverbinding Tiel-Arnhem Portefeuillehouder: Bieze Kerntaak/plandoel: Kerntaak; regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer Plandoel 1: In stand houden en verbeteren

Nadere informatie

Gemeente Emmen 26 januari 2015

Gemeente Emmen 26 januari 2015 Eindrapportage Locatieonderzoek nieuw zwembad Gemeente Emmen 26 januari 2015 Hakgriend 18 / 3371 KA Hardinxveld-Giessendam / T. 0184 616544 / www.synarchis.nl / info@synarchis.nl Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai.

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Datum Referentie Behandeld door 16 mei 2012 20092240-03 ir. J. Hardlooper/CVr

Nadere informatie

N280. Ook PDV ontwikkelingen en Branchering

N280. Ook PDV ontwikkelingen en Branchering N280 Ook PDV ontwikkelingen en Branchering Wat gaan we doen? GOML en N280 Roermond Leudal Weert PDV ontwikkelingen Schetsontwerp N280/PDV in Weert Branchering Gebiedsonwikkeling Midden Limburg N 280 Waarom

Nadere informatie

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom

Gemeente Castricum. Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Gemeente Castricum Haalbaarheid station Zandzoom Datum 26 januari 2010 Kenmerk CTC071/Adr/0511 Eerste versie Documentatiepagina Opdrachtgever(s) Gemeente

Nadere informatie

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager

24-4-2015. Reconstructie N213. Projectteam. Patricia Rozenblad Projectleider. Marc de Loos Geluiddeskundige. Paul Bouman Technisch manager Reconstructie N213 Projectteam Patricia Rozenblad Projectleider Marc de Loos Geluiddeskundige Paul Bouman Technisch manager 1 Waar is het mee begonnen/doel Ondertekening plan van aanpak N213 Ontwerp reconstructie

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De wijk Vogelenzang ligt ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Het gebied van het zwarte punt heeft betrekking

Nadere informatie

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA

Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6. Jan Slager projectdirecteur SAA Presentatie Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 Jan Slager projectdirecteur SAA 24 oktober 2011 Inhoud Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) Planning SAA Deeltraject A1/A6 knp Diemen

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 1 oktober 2014 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Presentatie aan bewoners Vughterpoort Vertegenwoordiging gemeente s-hertogenbosch Sonja de Jong, projectmanager Inleiding en rol gemeente Proces en planning

Nadere informatie

Algemene informatie. route binnenstedelijk trace. Wat ligt nu voor?

Algemene informatie. route binnenstedelijk trace. Wat ligt nu voor? Algemene informatie route binnenstedelijk trace Wat ligt nu voor? MER / voorontwerp BP formeel ter inzage tbv zienswijzen (formele procedure ikv RO) Ontwerpdetailering ligt ter informatie voor / gelgenheid

Nadere informatie

Opheffen overweg Beuvinkweg

Opheffen overweg Beuvinkweg Opheffen overweg Beuvinkweg gemeente Dinkelland, geo 026, km. 21.857 Hf Vaan ProRail Kenmerk 370441 8-v2 Datum 18 februari 2015 O n d e r w e r p Opheffen overweg Beuvink w e g Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor

Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor Voorlichtingsbijeenkomst 23 april 2014, ontwikkeling van het spoor Op de bijeenkomst werd voor ProRail een toelichting gegeven door dhr. Bert Kassies. Hij is voor ProRail verantwoordelijk voor het project

Nadere informatie

Vooraf We maken kennis met (nieuw klankbordgroeplid) Frans Spoor, en de heer De Kort.

Vooraf We maken kennis met (nieuw klankbordgroeplid) Frans Spoor, en de heer De Kort. Verslag Klankbordgroep Den Bosch, project PHS Meteren-Boxtel Datum overleg: 5 februari 2015 Deelnemers Diana van Lieshout klankbordgroep Annemarie Bon Dhr. Grefkens Jan Verkuylen Sander de Kort Frans Spoor

Nadere informatie

Geluidproductieplafonds voor de Hoekse Lijn

Geluidproductieplafonds voor de Hoekse Lijn Geluidproductieplafonds voor de Hoekse Lijn Theo Benjert, I-bureau gemeente Rotterdam GTL d.d: 03-11-2015 Inhoud De ombouw van de Hoekse Lijn naar metrospoor Wettelijk regime: WM of Wgh Uitgangspunten

Nadere informatie

RSP Coevorden. Spoorboog Coevorden Verbeterde bereikbaarheid van de Euroterminal

RSP Coevorden. Spoorboog Coevorden Verbeterde bereikbaarheid van de Euroterminal RSP Coevorden Spoorboog Coevorden Verbeterde bereikbaarheid van de Euroterminal COLOFON Project Deelproject Auteur(s): Adviseur(s): Bureau(s): RSP Coevorden Spoorboog Coevorden Martin Courtz Provincie

Nadere informatie

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding

Notitie. Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen. 1. Inleiding Notitie Aan : DLG Van : Leslie Mooyaart Datum : 31 mei 2011 Kopie : Marcus van der Ven, Koen van Gerven Onze referentie : 9T9564.B0/N0001/LMOY/NTEK/Rott WATER Betreft : Aanpassingen Kabels & Leidingen

Nadere informatie

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van.

HAMERSTUK. Beslispunt 1 is aangepast in die zin dat in te stemmen met gewijzigd is in kennis te nemen van. HAMERSTUK VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Realisatie uitbreiding afvalwatertransportsysteem Houten Nummer: 515150 In D&H: 16 oktober 2012 Steller: Tonny Oosterhoff In Cie: BMZ

Nadere informatie

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Gemeenteraad 22 maart 2016

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Gemeenteraad 22 maart 2016 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Gemeenteraad 22 maart 2016 Maatregelenpakket PHS Boxtel Agenda even opfrissen.wat hebben we in de bestuursovereenkomst vastgelegd plan van aanpak Maatregelenpakket PHS

Nadere informatie

Memo. KA1400088, versie 3.0, 10 juli 2014 2 idem. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

Memo. KA1400088, versie 3.0, 10 juli 2014 2 idem. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Aan ProRail Van ir. P.M. Boon Telefoon 030-265 5322 Projectnummer RA000170 Onderwerp Verschilanalyse Groningen Spoorzone variant B4 versie 6 en 7 Datum 18 december 2014 Inleiding Uit het verdiepend trillingsonderzoek

Nadere informatie

BUITENRING PARKSTAD LIMBURG

BUITENRING PARKSTAD LIMBURG BUITENRING PARKSTAD LIMBURG Themabijeenkomst 29 september 2011. Informatie onder voorbehoud uitspraak Raad van State. 29-9-2011 Afdeling Fysieke Leefomgeving 1 Agenda. 1. Motie 1, Onderliggend wegennet.

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Innovatief opdrachtgeverschap

Innovatief opdrachtgeverschap Innovatief opdrachtgeverschap CBZ Bouwdag Verpleging en Verzorging Bussum, 6 maart 2008 Inhoud TNO en innovatief opdrachtgeverschap Waarom geïntegreerd contract? Wat kunnen we leren uit andere sectoren?

Nadere informatie

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat Postbus OTB Hanzelijn/Anticiperen Bypass Ijssel. Geachte minister Peijs,

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat Postbus OTB Hanzelijn/Anticiperen Bypass Ijssel. Geachte minister Peijs, www.overijssel.nl Postadres De minister van Verkeer en Waterstaat Provincie Overijssel Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat Postbus 10078 Mevrouw Peijs 8000 GB Zwolle OTB Hanzelijn/Anticiperen Bypass Ijssel

Nadere informatie

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben,

Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen. Beste mevrouw Dubben, Pagina 1 van 5 Arriva Openbaar Vervoer N.V. Afdeling trein noordelijke lijnen T.a.v. mevrouw Dubben Postbus 626 8440 AP Heerenveen Plaats en datum: Leeuwarden 28-07-2014 Onderwerp: Advies dienstregeling

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde De Kortsluitroute Een onderdeel van het project Betuweroute is het aanleggen van de Kortsluitroute. Dit nieuw aan te leggen spoortracé verbindt de Havenspoorlijn met de Betuweroute (hier ook wel de verlegde

Nadere informatie

DE MAASLIJN. DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? DE MAASLIJN DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR?

DE MAASLIJN. DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? DE MAASLIJN DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? DE MAASLIJN DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? Een uitgave van de limburgse sp-statenfractie met SP-Limburg, Brabant, Gelderland en SP afdelingen aan Maaslijn DE MAASLIJN DOOD SPOOR OF DUBBEL SPOOR? Een uitgave

Nadere informatie

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum 10 februari 2015 Bijlage met maatregelen per overweg in de gemeente Winsum In de gemeente Winsum zijn 23 overwegen en 1 onderdoorgang. Veel van de

Nadere informatie

Programma Noord Nederland. Capaciteitsanalyse Zwolle - Leeuwarden en Zwolle Groningen

Programma Noord Nederland. Capaciteitsanalyse Zwolle - Leeuwarden en Zwolle Groningen Programma Noord Nederland Capaciteitsanalyse Zwolle - Leeuwarden en Zwolle Groningen Programma Noord Nederland Capaciteitsanalyse Zwolle - Leeuwarden en Zwolle - Groningen Inhoudsopgave Management samenvatting

Nadere informatie

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+

Afweging op basis van probleemoplossend vermogen(bereikbaarheid en leefbaarheid) Ref C BTK, TBT, NBT BTL T2 T3 V2 B H M 0 0 ++ + ++ + ++ 0 ++ 0/+ 5. AFWEGING EN KEUZE Om tot een keuze van het voorkeursalternatief voor de nieuwe verbinding tussen de Centrale Zone en het rijkswegennet te kunnen komen, is de volgende werkwijze toegepast. Eerst zijn

Nadere informatie

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren

Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Wijzigingen in de dienstregeling Gemeente Echt-Susteren Vanaf 11 december gaat onder de naam Limburgnet de nieuwe dienstregeling voor het openbaar vervoer in Limburg van start. In deze brief informeren

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân Heerenveen provinsje fryslân provincie fryslân Provinciale Staten van Fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 5125 ;vvsv.fryslan.ni provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

Snelfietsroute Sittard - Maastricht

Snelfietsroute Sittard - Maastricht Snelfietsroute Sittard - Maastricht Quick scan tracé Meerssen Albert Erhardt Agenda 1. Korte terugblik en vraagstelling 2. Mogelijke tracé s 3. Beoordeling van de tracés Oost en West 4. Voorkeursvariant

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk

Besluitenlijst d.d. d.d. Agenda. 10-8-2010 Vertrouwelijk Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_GB aanbesteding Oostelijke Ontsluiting 1- Notagegevens Notanummer 392437 Datum 28-6-2010 Programma: 08. Economie en Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie

Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie Naar een ondergrondse parkeervoorziening Tapijn? Scenario s ter discussie Waarom nu? Raadsbesluit in september is noodzakelijk, omdat anders 1 van de 3 scenario s niet meer volledig mogelijk is. Immers:

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2001-I

Eindexamen aardrijkskunde havo 2001-I Bij elke vraag is aangegeven welke bron(nen) en atlaskaart(en) nodig zijn voor de beantwoording. Migratie en Vervoer De vragen 1 tot en met 4 gaan over migratie en ruimtelijke inrichting. bron 1 Migratie

Nadere informatie

Team ORB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc gem.secr.

Team ORB. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team ORB Akoestische maatregelen spoorbrug Brinkgreverweg 1- Notagegevens Notanummer 711170 Datum 29-5-2012 Programma: 03. Leefomgeving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Informatiedocument. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren Boxtel. Ten behoeve van besluitvorming variantenkeuze

Informatiedocument. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren Boxtel. Ten behoeve van besluitvorming variantenkeuze Informatiedocument Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Meteren Boxtel Ten behoeve van besluitvorming variantenkeuze PHS Meteren Boxtel Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Informatiedocument ten behoeve

Nadere informatie

Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 19 en 20 november 2015, Antwerpen

Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 19 en 20 november 2015, Antwerpen Snelle treinen op de Maaslijn in 2031 Erwin van Dijk Royal HaskoningDHV erwin.van.dijk@rhdhv.com Raymond Fasen provincie Limburg rmm.fasen@prvlimburg.nl Cor Hartogs provincie Gelderland c.hartogs@gelderland.nl

Nadere informatie

A.M.J. de Jong-Vermaas. agendapunt nummer portefeuillehouder

A.M.J. de Jong-Vermaas. agendapunt nummer portefeuillehouder V O O R S T E L A A N D E R A A D afdeling Maatschappelijke zaken in behandeling bij A.M.J. de Jong-Vermaas doorkiesnummer 078 633 45 79 agendapunt nummer portefeuillehouder W.W. Joosten datum voorstel

Nadere informatie

Projectnummer: D01011.000421.1400. Opgesteld door: Ing. G.C. van der Peet. Ons kenmerk: 078118770:C. Kopieën aan: Arcadis Projectteam

Projectnummer: D01011.000421.1400. Opgesteld door: Ing. G.C. van der Peet. Ons kenmerk: 078118770:C. Kopieën aan: Arcadis Projectteam L31.04.20 REFERENTIEFASERING ARCADIS NEDERLAND BV Piet Mondriaanlaan 26 Postbus 220 3800 AE Amersfoort Tel 033 4771 000 Fax 033 4772 000 www.arcadis.nl Onderwerp: SDZ Referentiefasering baseline 4.1 Amersfoort,

Nadere informatie

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013

Stationsgebied. Toelichting Stedenbouwkundig Plan. 2 & 3 april 2013 Stationsgebied Toelichting Stedenbouwkundig Plan 2 & 3 april 2013 Stedenbouwkundig plan 2010: masterplan: geen vierde kwadrant, dóór de stad 2011: variantenstudie: keuze variant Korte Autotunnel 2012:

Nadere informatie

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan

3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan DHV B.V. 3.11 Tracé Prinses Beatrixlaan 3.11.1 Beschrijving Het Tracé Prinses Beatrixlaan sluit aan op de bestaande afrit 11 Rijswijk en Delft van de A4. De helling van het viaduct over de A4 wordt in

Nadere informatie

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo

Analyse Kempkensbergtunnel. Van: KeKempkensbergtunnelMemo Analyse Datum: 26 februari 2013 Van: KeMemo Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid 1. Aanleiding Arthur Kamminga heeft in december 2012 een alternatief voorstel gedaan voor de Esperantotunnel, de zogenaamde

Nadere informatie

In de vergadering van 11 oktober 2011 heeft het college het besluit genomen om een onderzoek te starten naar de toekomst van de reinigingdienst.

In de vergadering van 11 oktober 2011 heeft het college het besluit genomen om een onderzoek te starten naar de toekomst van de reinigingdienst. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 14 juni 2012 Onderwerp: Toekomst Reinigingsdienst Voorgesteld besluit: 1. De uitvoering van de reinigingstaken in eigen beheer uit te blijven

Nadere informatie

MARKTCONSULTATIE CAR HANDLING TERMINAL SWENTIBOLD

MARKTCONSULTATIE CAR HANDLING TERMINAL SWENTIBOLD MARKTCONSULTATIE CAR HANDLING TERMINAL SWENTIBOLD Ten behoeve van de voorbereiding van de aanbesteding realisatie en exploitatie Car handling Terminal Swentibold. Datum: 29 maart 2016 1 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Capaciteitsanalyse Emmen - Geleen Lutterade

Capaciteitsanalyse Emmen - Geleen Lutterade Capaciteitsanalyse Emmen - Geleen Lutterade Van Auteurs ProRail Vervoer en Dienstregeling, Vervoersanalyse en Geraldine Woestenenk / Hans Westerink Kenmerk 3077089 Versie 1.0 Datum 12 april 2012 Bestand

Nadere informatie

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015

Verkenning N65 Vught - Haaren. Informatieavond. 25 November 2015. 25 november 2015 Verkenning N65 Vught - Haaren Informatieavond 25 November 2015 25 november 2015 Opbouw presentatie Het waarom van de verkenning: wat is het probleem? Proces en bestuurlijke uitgangspunten (mei 2013) Tussenbalans

Nadere informatie

Klankbordgroep. Welkom! Agenda. 19.30 Opening. 19.35 Welkom door de wethouder. 19.40 Presentatie: aanleiding en doel van het project

Klankbordgroep. Welkom! Agenda. 19.30 Opening. 19.35 Welkom door de wethouder. 19.40 Presentatie: aanleiding en doel van het project Klankbordgroep Welkom! 29 november 2011 0 Agenda 19.30 Opening 19.35 Welkom door de wethouder 19.40 Presentatie: aanleiding en doel van het project 20.10 Voorstellen: wie zitten er aan tafel? 20.40 Koffiepauze

Nadere informatie

Toelichting uitvraag Functioneel Ontwerp en Voorlopig Ontwerp herinrichting Van Zijstweg/ Dr.M.A.Tellegenlaan gemeente Utrecht.

Toelichting uitvraag Functioneel Ontwerp en Voorlopig Ontwerp herinrichting Van Zijstweg/ Dr.M.A.Tellegenlaan gemeente Utrecht. Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 00 00 www.utrecht.nl Toelichting uitvraag Functioneel Ontwerp en Voorlopig Ontwerp herinrichting Van Zijstweg/ Dr.M.A.Tellegenlaan gemeente Utrecht.

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

iiiiiiiiiiiiiniiiiihii Oosterhout 2 mi m gemeente Aan de gemeenteraad r.van.haaf@oosterhout.nl IO.1431088 Zienswijze project A27 Houten Hooipolder WW w iiiiiiiiiiiiiniiiiihii gemeente Oosterhout Aan de gemeenteraad 2 mi m Uw kenmerk Ons kenmerk IO.1431088 In behandeling bij r.van.haaf@oosterhout.nl Onderwerp Zienswijze project A27 Houten Hooipolder

Nadere informatie

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND

Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn ÉN EEN LEEFBARE RAND Info-avond Nijlen 24/04/2012 Tweede Spoortoegang/IJzeren Rijn VOOR EEN LEEFBARE STAD ÉN EEN LEEFBARE RAND Welkom 1. Procedure Plan-Mer 2. Tweede spoor (en E313) 3. IJzeren Rijn 4. Vragen en discussie Procedure

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

Tyco Security Products Trainingsfaciliteit Echt Nederland

Tyco Security Products Trainingsfaciliteit Echt Nederland Tyco Security Products Trainingsfaciliteit Echt Nederland Wegbeschrijving Page 1 Algemeen Welkom op het opleidingscentrum van Tyco Security Products EMEA in Echt. Dit document bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Dijkgraaf 4 Duiven. Gemeente Apeldoorn T.a.v.: Dhr. Ing. S.J. Lubberhuizen Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn

Dijkgraaf 4 Duiven. Gemeente Apeldoorn T.a.v.: Dhr. Ing. S.J. Lubberhuizen Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Tecno Postbus 50,6920 AB Duiven Gemeente Apeldoorn T.a.v.: Dhr. Ing. S.J. Lubberhuizen Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn Bezoekadres Dijkgraaf 4 Duiven Postadres Postbus 50 6920 AB Duiven Telefoon 0268447400

Nadere informatie

R.M.H. Driessen 046-4778567 art. 37 brief RVO inzake actualisering bestemmingsplannen Sittard-Geleen, 2 september 2014

R.M.H. Driessen 046-4778567 art. 37 brief RVO inzake actualisering bestemmingsplannen Sittard-Geleen, 2 september 2014 Gemeente Sittard-Geleen DNA t.a.v. mevr. N. Statnik Overhovenerstraat 41 6131 BX SITTARD Cluster Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Behandeld door Telefoon Onderwerp Beleid 17 juni 2014 R.M.H. Driessen

Nadere informatie

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1

Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas. 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) Martijn Overmulder Omgevingsmanager ZuidasDok en Dienst Zuidas 10 jaar SilentRoads Symposium, WTC, 9 april 2013 1 Zuidas(Dok) opzet presentatie 1. Gebiedsontwikkeling Zuidas 2. ZuidasDok t.b.v.

Nadere informatie

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer

Vervanging Steekterbrug Informatie bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Vervanging Informatie Steekterbrug bijeenkomst 6 oktober 2014 Disclaimer Deze presentatie is toegelicht tijdens de informatieavond op 6 oktober in het stadhuis van de gemeente Alphen aan den Rijn. Vrije

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg)

Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg) Informatiebijeenkomst Project Holendrecht-Diemen (A9 Gaasperdammerweg) Malou van der Pal Omgevingsmanager IXAS Zuid-Oost 1 Agenda 1. Veiligheid 2. Wie is IXAS? 3. Projectgebied, kenmerken en aanpak IXAS

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

ENSCHEDE. Verkenning fietsenstallingen rond station. Bestuurlijk Overleg. 5 juni 2013. Marc Nahar, Planontwikkelaar Programma Actieplan Fietsparkeren

ENSCHEDE. Verkenning fietsenstallingen rond station. Bestuurlijk Overleg. 5 juni 2013. Marc Nahar, Planontwikkelaar Programma Actieplan Fietsparkeren ENSCHEDE Verkenning fietsenstallingen rond station Bestuurlijk Overleg 5 juni 2013 Marc Nahar, Planontwikkelaar Programma Actieplan Fietsparkeren PROGRAMMA Huidig aantal beschikbare plaatsen: +/- 1900

Nadere informatie

Tram Vlaanderen -Maastricht. Commissie SMM, 17 januari 2011

Tram Vlaanderen -Maastricht. Commissie SMM, 17 januari 2011 Tram Vlaanderen -Maastricht Commissie SMM, 17 januari 2011 Doel presentatie Informeren over: Proces en stand van zaken tot nu toe Huidige aanpak en organisatie Komend proces tracékeuze Nederlandse overwegingen

Nadere informatie

ProRail. Goederenboog Deventer. Alternatieven

ProRail. Goederenboog Deventer. Alternatieven ProRail Goederenboog Deventer Alternatieven INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Situatie 1 1.2. Werkwijze 2 2. ALTERNATIEF 1, LANGE BOOG 4 2.1. Toelichting alternatief 4 2.2. Infrastructuur 4 2.3. Aspecten

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 Reg.nr: FLO/2011/18042 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 7 februari 2012 Agendapunt: RTG: 24 januari 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: Uitwerking opties realisatie tweede hockeyveld Kollenberg Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie