Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie"

Transcriptie

1 Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie 1

2 1 Vragen die zowel op de convenanten overbruggingszorg als op de knelpuntdossiers van toepassing zijn Subsidiering Worden voorschotten aangepast? Waarop baseert men de voorschotten : gemaakte kosten of aangeboden zorg? Op welke basis wordt er gesubsidieerd/afgerekend? Is er subsidiëring aan 100 % of 75 %? Hoe wordt meeropvang vergoed die je in de toekomst al kan voorzien? Hoe gebeurt de indexatie van de bedragen? Regeling financiële bijdrage Is het verplicht financiële bijdrage te vragen? Waarom is financiële bijdrage niet verplicht en wordt deze last bij de voorzieningen gelegd? Waarom geen eenduidige richtlijnen? Moedervoorziening - samenwerkende voorziening Wat is overbruggingsvoorziening - moedervoorziening? Wijziging zorgvraag Wat bij wijziging van de bijstand: dient er dan een andere bijstandsovereenkomst opgemaakt te worden? Dient dit goedgekeurd te worden door het VAPH? Wat bij verhoging van de ondersteuningsvraag? Welke zorg kan er aangeboden worden? Wat met Opvang in kortverblijf tijdens het convenant overbruggingszorg? Kan een persoon die tijdelijk regulier opvangen wordt nog terug in convenant? Wat indien de cliënt een lichtere zorgvorm vraagt? Moet het convenant overbruggingszorg onherroepelijk stoppen na 3 jaar? Modeldocumenten Hoe dient het modeldocument kwartaalverslag ingevuld te worden? Bvb: frequentie? invulling van uitbreidingsplaatsen Moeten alle plaatsen van de uitbreiding onmiddellijk opgevuld worden? Is de opname verplicht? Kan dagbesteding aangeboden in tehuis als voorloper opname tehuis? Waarom moet zorgvraag geschrapt worden van CRZ? Gaat men er dan van uit dat er sowieso een oplossing komt voor de personen die een bijstandscontract aangegaan hebben onder overbruggingszorg? combinatiemogelijkheden Is er combinatie mogelijk met PAB? Dagcentrum en thuisbegeleiding : combinatie mogelijk Is samenwerking met psychiatrie mogelijk? Personeel Hoeveel personeel kan er ingezet worden? Vragen specifiek i.v.m knelpuntdossiers Kan er na vraagverduidelijking ook nog overgestapt worden naar PAB, PGB Wat is het verschil met PGB? Komt knelpuntdossier bovenop erkenning? Wie biedt garanties dat de gebruiker ook effectief geholpen wordt? Knelpuntdossiers zijn persoonsvolgende convenanten, maar wat heeft de gebruiker zelf, juridisch gezien, achter de hand? Maw: Hoe kan het budget de persoon zelf gaan volgen, als er geen rechtstreekse overeenkomst is tussen gebruiker en VAPH? Er dient bij knelpuntdossiers vaak met creatieve oplossingen gewerkt te worden, alleen is dan niet duidelijk met welke huidige zorgvorm dit overeenkomt. Dit zowel op budgettair vlak als op vlak van de cliëntregistratie Specifieke vraag komende van een voorziening die een persoon met een handicap zou ondersteunen die momenteel in een RVT verblijft:

3 2.7.1 Kan er ook specifieke ondersteuning zijn bvb door logo, ergo bvb kan betrokkene ergens aansluiten om bvb met een spraakcomputer te leren werken? Kan er tussenkomst zijn in de aankoop van apparatuur of hulpmiddelen Kan er aangesloten worden bij activiteiten aangeboden door een dagcentrum- (VAPH)? Kan men met het budget individuele convenant een persoonlijke assistent (dient niet zo eng gelezen te worden als dé persoonlijk assistent volgens de richtlijnen pab ) aanwerven om dagbesteding aan te bieden in een RVT? Vragen betreffende noodsituaties Wat zijn de mogelijkheden van noodsituaties? Hoe invoeren in cliëntregistratie? Kan na noodsituatie het dossier naadloos overgaan naar knelpuntdossier?

4 1 Vragen die zowel op de convenanten overbruggingszorg als op de knelpuntdossiers van toepassing zijn 1.1 Subsidiering Worden voorschotten aangepast? Als in kwartaaloverzicht kosten hoger blijken te zijn kunnen de voorschotten aangepast worden. Net daarom is een kwartaalverslag noodzakelijk. De voorschotten worden enkel aangepast bij drastische wijziging : bijvb bijkomende zorg nav wijziging bijstandsovereenkomst. ( zie ook andere vragen) Waarop baseert men de voorschotten : gemaakte kosten of aangeboden zorg? De voorschotten worden gebaseerd op de aangeboden zorg zoals vermeld in de bijstandsovereenkomsten. Voor de bedragen hiervan, worden de gemiddelde dagprijzen van bvb dagcentrum, zelfstandig wonen of andere zorgvormen gehanteerd. Een kwartaalverslag is noodzakelijk om na te gaan of deze voorschotten toereikend zijn. Ze kunnen eventueel aangepast worden ( zie ook andere vragen) Op welke basis wordt er gesubsidieerd/afgerekend? De kosten worden uitgesplitst in personeelskosten enerzijds en werkingskosten anderzijds. Hierbij kan men dan weer opteren voor te bewijzen kosten of forfaitaire kosten conform de bedragen dagprijs Is er subsidiëring aan 100 % of 75 %? 100 % de beperking van 75 % is door de Raad van Bestuur in 2003 ingetrokken.. In de oorspronkelijke omzendbrief staat dit wel. Momenteel wordt dit opgevangen zoals hieronder beschreven Hoe wordt meeropvang vergoed die je in de toekomst al kan voorzien? Voorschotten kunnen worden aangepast op basis van een gewijzigde bijstandsovereenkomst op het moment dat het VAPH hiervan op de hoogte is Hoe gebeurt de indexatie van de bedragen? Voor overbruggingszorg worden als basisbedrag de bedragen van het uitbreidingsbeleid gehanteerd(momenteel is dat uitbreidingsbeleid 2008). Voor knelpunt dossiers worden als basis de bedragen vermeld in de omzendbrief van 15 juli 2008 gehanteerd. Tijdens de looptijd van het convenant wordt geïndexeerd, zoals bij de dagprijzen met een gemiddelde index op jaarbasis. Deze indexering wordt toegepast voor de (her)berekening van de maximumenveloppe bij de afrekening (Voordien werden, bij overbruggingszorg, steeds de bedragen uitbreidingsbeleid geldig voor het betreffende jaar gebruikt) Kan er bijpassing gebeuren van de bedragen (bvb n.a.v Anciënniteit personeel) Voor de aangerekende personeelskosten wordt er van uit gegaan dat er binnen de voorziening voldoende ruimte is om met deze kosten te schuiven van dagprijsdossier naar convenant zodat de uitgaven via het convenant worden beperkt tot de maximum enveloppe. De inzet van aangeworven personeel dient bekeken te worden binnen de totale subsidiëring van de voorziening. Binnen deze totaliteit zijn er voortdurende wisselingen en verschuivingen binnen het personeelsbestand. Dit moet toelaten fluctuaties, zeker op jaarbasis op te vangen. 4

5 MAAR: Indien bepaalde regelingen langer in de tijd lopen (vb. convenanten geïnterneerden), wordt op termijn beter voorzien in een aangepaste regelgeving. 1.2 Regeling financiële bijdrage Is het verplicht financiële bijdrage te vragen? Neen, maar als je financiële bijdrage vraagt dient dit opgenomen te worden in de bijstandsovereenkomst en aan te sluiten bij de geboden zorg Waarom is financiële bijdrage niet verplicht en wordt deze last bij de voorzieningen gelegd? Ter verduidelijking van hetgeen in de omzendbrief hieromtrent vermeld werd: Deze kan al naargelang de aard van de tijdelijke opvang als aanvullende inbreng gebruikt worden. Hierover worden rechtstreeks tussen de voorziening en de gehandicapten afspraken gemaakt in een bijstandscontract. De bedragen dienen zo dicht mogelijk aan te sluiten bij hetgeen wettelijk voorzien is in de zorgvorm die het dichtst aansluit bij de geboden ondersteuning. De financiële bijdrage van de cliënt in de convenanten is dan ook analoog met die in de reguliere plaatsen. Bijvoorbeeld: wordt in een regulier plaats dagcentrum een bijdrage gevraagd, dan moet dit ook binnen het convenant zo aangerekend worden.vb 2: in de reguliere plaatsen geïntegreerd wonen wordt geen bijdrage gevraagd, persoon met een handicap staat er namelijk zelf in voor de woon en leefkosten. 1.3 Moedervoorziening - samenwerkende voorziening Wat is overbruggingsvoorziening - moedervoorziening? Moedervoorziening: de voorziening die het convenant afsluit met het VAPH. Indien deze voorziening niet alle zorg zelf kan aanbieden, kan zij een samenwerkingsovereenkomst aangaan met de samenwerkende voorziening. Samenwerkende voorziening: voorziening die een samenwerkingsovereenkomst afsluit met de moedervoorziening en die dus ook (gedeeltelijke) effectieve zorg aan de pmh kan aanbieden. Ter illustratie: VAPH convenant moedervoorziening samenwerkingsovereenkomst Samenwerkende voorziening Bijstandsovereenkomst PMH 5

6 1.4 Wijziging zorgvraag Wat bij wijziging van de bijstand: dient er dan een andere bijstandsovereenkomst opgemaakt te worden? Dient dit goedgekeurd te worden door het VAPH? Bij wijziging in de bijstand moet er een bijlage gemaakt worden bij de oorspronkelijke bijstandsovereenkomst. Hiervan dient eveneens een exemplaar doorgegeven te worden aan het VAPH Wat bij verhoging van de ondersteuningsvraag? Indien het gaat om een substantiële wijziging, kan dit bij het kwartaalverslag vermeld worden Welke zorg kan er aangeboden worden? Alle vormen van zorg kunnen worden aangeboden: ambulante begeleiding aan huis, ondersteuning binnen voorlopige infrastructuur al dan niet in samenwerking met anderen. Er zijn heel wat mogelijkheden qua aan te bieden zorg, zowel volgens de klassieke ondersteunings vormen als de niet-klassieke, ter illustratie: zie model bijstandscontract Wat met Opvang in kortverblijf tijdens het convenant overbruggingszorg? In acute noodsituaties kan kortverblijf een oplossing zijn, indien dit regulier in een andere voorziening is, kan dit niet via convenant worden vergoed. Er wordt rekening gehouden met deze afwezigheid in de afrekening van het convenant Kan een persoon die tijdelijk regulier opvangen wordt nog terug in convenant? Ja, cliënt blijft als toekomstige cliënt voor reguliere opname, bijstandsovereenkomst wordt gewijzigd bij tijdelijke reguliere opname in een andere voorziening als deze periode enigszins voorspelbaar en noodzakelijk blijkt te zijn Wat indien de cliënt een lichtere zorgvorm vraagt? Heeft hoogste prioriteit in zorgregie, dit is dus geen enkele probleem. (= migratiedossier) Moet het convenant overbruggingszorg onherroepelijk stoppen na 3 jaar? Neen, je moet kunnen aantonen dit je effectief bezig bent met de uitwerking van de reguliere opname en een verlening tijdig aanvragen aan het Vaph. De individuele bijstandscontracten dienen eveneens verlengd te worden. 1.5 Modeldocumenten Hoe dient het modeldocument kwartaalverslag ingevuld te worden? Bvb: frequentie? Frequentie kan zijn: wekelijks, dagelijks, 4 dagen per week De huidige modeldocumenten geven een richtlijn, er wordt geen gedetailleerd overzicht gevraagd. De documenten kunnen nog aangepast worden tbv rapportering. 1.6 invulling van uitbreidingsplaatsen Moeten alle plaatsen van de uitbreiding onmiddellijk opgevuld worden? Er zijn wachtlijsten, dus liefst zo snel mogelijk aangeduide kandidaten helpen. Bij een uitbreidingsbeleid wordt er budget voorzien dat best zo efficiënt mogelijk benut wordt. 6

7 De praktijk wijst wel uit dat niet elke cliënt in overbruggingszorg wil stappen. Het is aan de voorziening om met de cliënt tot een overeenkomst te komen en uitleg te geven over de zorg die ze kan aanbieden in afwachting van een definitieve plaats Is de opname verplicht? De bijstandovereenkomst is een engagementsverklaring van de voorziening en ook van de cliënt. Als in de loop van de begeleiding ( kan als een soort trajectbegeleiding worden beschouwd) blijkt dat de zorgvraag niet correct is, persoon heeft bijvoorbeeld geen nursing nodig, moet dit verder met de cliënt besproken worden. Eventueel moet er uitgekeken worden naar een andere vorm van reguliere opvang. (zie ook 1.4.6) Kan dagbesteding aangeboden in tehuis als voorloper opname tehuis? ja Waarom moet zorgvraag geschrapt worden van CRZ? Gaat men er dan van uit dat er sowieso een oplossing komt voor de personen die een bijstandscontract aangegaan hebben onder overbruggingszorg? De plaats is volgens de regels van de zorgregie en binnen de zorgbemiddelingsvergadering voorzien voor deze mensen, de bijstandscontracten zijn een wederzijds engagement tussen de voorzieningen en de gebruikers dat, van zodra mogelijk en volgens afspraak, de gebruiker zal opgenomen worden in een reguliere plaats. 1.7 Combinatiemogelijkheden Is er combinatie mogelijk met PAB? Neen, ofwel pab-budget ofwel bijstandscontract afsluiten. Pab is enkel combineerbaar met dagcentrum, semi-internaat niet schoolgaanden. kortverblijf kan ingekocht worden.verblijf in dagcentrum en zorg inkopen met pab is geen overbruggingszorg Dagcentrum en thuisbegeleiding : combinatie mogelijk? Binnen convenant ja, Ook dagcentrum in andere voorziening is mogelijk, dan dient er een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt te worden Is samenwerking met psychiatrie mogelijk? Inderdaad, is mogelijk. een aantal voorzieningen werkt al zo indien de tijdelijke opvang noodgedwongen in deze setting dient te gebeuren. Een samenwerkingsovereenkomst is nodig om na te gaan of er niet dubbel gefinancierd wordt. 1.8 Personeel Hoeveel personeel kan er ingezet worden? Men kan personeel aanwerven binnen het budget. Er is echter geen kaderbeperking voor personeel in convenants. Men dient zich wel aan een redelijke (qua FTE) invulling te houden 7

8 2 Vragen specifiek i.v.m knelpuntdossiers 2.1 Kan er na vraagverduidelijking ook nog overgestapt worden naar PAB, PGB De cliënt kan uiteraard altijd een aanvraag doen naar een PAB-budget. PGB budgetten zijn momenteel niet voor handen gezien het over een experiment gaat in 2 afgebakende regio s, een beperkte groep, in principe voor 2 jaar beperkt is 2.2 Wat is het verschil met PGB? PGB is een persoonsgebonden budget. Knelpuntdossier is een persoonsvolgend budget dat loopt zolang het dossier een knelpuntdossier blijft en er nog geen gepaste oplossing is voor de zorgnood van de cliënt binnen de huidige reglementering 2.3 Komt knelpuntdossier bovenop erkenning? Ja, maar concrete uitwerking volgt nog. 2.4 Wie biedt garanties dat de gebruiker ook effectief geholpen wordt? De ROG s, zoals beschreven in de omzendbrief van 15 juli 2008, zien er op toe dat de personen met een handicap ook effectief geholpen worden.: Het is namelijk het ROG die zorgbemiddeling organiseert om een voorstel van ondersteuningsplan uit te werken voor de personen die een persoonsvolgend convenant toegekend kregen. Indien men oordeelt dat de vraag verder verduidelijkt dient te worden, kan trajectbegeleiding opgestart worden. 2.5 Knelpuntdossiers zijn persoonsvolgende convenanten, maar wat heeft de gebruiker zelf, juridisch gezien, achter de hand? Maw: Hoe kan het budget de persoon zelf gaan volgen, als er geen rechtstreekse overeenkomst is tussen gebruiker en VAPH? Zie ook hierboven de knelpuntdossiers werden geselecteerd door het ROG van de provincie. Deze dossiers werden voorgelegd aan de prioriteitencommissie die er een advies over geeft. De dossiers zijn dus gekend en zullen worden opgevolgd. 2.6 Er dient bij knelpuntdossiers vaak met creatieve oplossingen gewerkt te worden, alleen is dan niet duidelijk met welke huidige zorgvorm dit overeenkomt. Dit zowel op budgettair vlak als op vlak van de cliëntregistratie. Op budgettair vlak: Zowel in de bijstandsovereenkomsten als in de kwartaalverslagen is er de mogelijkheid om ook nietklassieke werkvormen aan te kruisen. Er is getracht zo breed mogelijk te denken, voorzieningen kunnen, indien nodig ook zelf, andere voorstellen doen. Op vlak van cliëntregistratie: er wordt gestreefd naar een nieuwe toepassing om vormen als overbrugging, knelpunt, op een apart scherm overzichtelijk weer te geven. Deze is momenteel nog niet in voege. Op dit moment registreren voorzieningen best bij de werkvorm die aansluit bij de oorspronkelijke vraag(maximumenveloppe ) 8

9 2.7 Specifieke vraag komende van een voorziening die een persoon met een handicap zou ondersteunen die momenteel in een RVT verblijft: Kan er ook specifieke ondersteuning zijn bvb door logo, ergo bvb kan betrokkene ergens aansluiten om bvb met een spraakcomputer te leren werken? Dergelijke ondersteuning is mogelijk, voor zover er nog geen ondersteuning op dit gebied wordt gesubsidieerd door een andere subsidiërende overheid Kan er tussenkomst zijn in de aankoop van apparatuur of hulpmiddelen. Het budget knelpuntdossiers is bedoeld om de zorg te financieren. Voor tussenkomst in de aankoop van apparatuur dient een afzonderlijke aanvraag te worden gedaan bij het VAPH in zover deze tussenkomst gerechtvaardigd is. Er is een specifieke regeling voor de aankoop van apparatuur voor personen die in een voorziening verblijven Kan er aangesloten worden bij activiteiten aangeboden door een dagcentrum- (VAPH)? Dat kan als er in het RVT rekening mee wordt gehouden dat betrokkene die dagdelen afwezig is. Men kan kiezen om ofwel de persoon in kwestie naar een dagcentrum te laten brengen en daar te laten aansluiten of de dagondersteuning in het RVT bieden Kan men met het budget individuele convenant een persoonlijke assistent (dient niet zo eng gelezen te worden als dé persoonlijk assistent volgens de richtlijnen pab ) aanwerven om dagbesteding aan te bieden in een RVT? Ja, maar men dient dit te beschouwen als aangeworven personeel ten laste van het budget convenant ter ondersteuning dagbesteding 3 Vragen betreffende noodsituaties 3.1 Wat zijn de mogelijkheden van noodsituaties? Tijdens 6 (10) weken kan er uitgekeken worden naar een oplossing. Indien er na deze periode nog steeds geen oplossing gevonden is, kan dit dossier het label knelpuntdossier na noodsituatie krijgen. Men dient tevens twee soorten knelpuntdossiers te onderscheiden: Namelijk de knelpuntdossiers volgens de richtlijnen van de zorgregie ( min 3 jaar op uc 1 of2 ) en de knelpuntdossiers na noodsituatie In dit laatste geval wordt getracht om zo snel mogelijk maatregelen te treffen, eventuele urgentiecodes worden buiten beschouwing gelaten. Voor knelpuntdossiers na noodsituaties is er ook een apart budget voorzien. 3.2 Hoe invoeren in cliëntregistratie? Bij regulier opname: gewoon registreren onder de desbetreffende werkvorm Voor opname met convenant: wordt zo snel mogelijk de gepaste werkvorm toegevoegd(momenteel nog niet mogelijk),. 3.3 Kan na noodsituatie het dossier naadloos overgaan naar knelpuntdossier? Na 6 weken kan men hiervoor de aanvraag doen, dit wordt besproken op de prioriteitencommissie die éénmaal in de maand samenkomt zodat er binnen deze 10 weken een antwoord komt. Er dient wel rekening mee gehouden te worden dat hiervoor slechts een beperkt budget is. 9

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Admin.richtlijnen 100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Vragen naar: Julie Brackx / Patrick De Kinder Telefoon: 02 225 85 67

Nadere informatie

Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten

Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten versie mei 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen persoonsvolgende convenanten en zorgregie... 4 2.1 Status prioritair te bemiddelen zorgvraag (status PTB)...

Nadere informatie

Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten

Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten Richtlijnen: Persoonsvolgende convenanten versie februari 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Relatie tussen persoonsvolgende convenanten en zorgregie... 3 2.1 Status prioritair te bemiddelen zorgvraag (status

Nadere informatie

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Een aanvraag bij een regionale prioriteitencommissie dient te gebeuren bij de RPC 1 van de provincie waar de zorgvrager gedomicilieerd is. Hierop

Nadere informatie

CRZ-rapport gegevens 31 december 2008

CRZ-rapport gegevens 31 december 2008 CRZ-rapport gegevens 31 december 2008 Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 1. aantal personen met een actieve zorgvraag... 4 2. Aantal personen met een dringende vraag... 8 3. Aantal langwachtende

Nadere informatie

Brussel, 8/3/2007. Geachte budgethouder,

Brussel, 8/3/2007. Geachte budgethouder, Brussel, 8/3/2007 Kenmerk: 50/wdp/mededeling18 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafobe Bijlagen: 4 BETREFT: - PAB en kortverblijf/logeerfunctie

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling

Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling Ondersteuningsaanbod in Vlaanderen: financiering en prijsbepaling Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Zorgaanbod in Vlaanderen Hoe wordt de zorg gefinancierd?

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING personen met beperking DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW KOOLSKAMPSTRAAT 24 8830 GITS 2016 DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW INLEIDING We zijn op weg naar een belangrijke verandering

Nadere informatie

Omzendbrief 10 december 2012

Omzendbrief 10 december 2012 Omzendbrief 10 december 2012 Gericht aan de directies van de Résidentiële voorzieningen voor Opvang, Behandeling en Begeleiding van Personen met een Handicap Vragen naar: Sven Pans Telefoon: 02 225 85

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

Aanvraag en inschaling PAB

Aanvraag en inschaling PAB Aanvraag en inschaling PAB 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Een woordje uitleg over PAB... 3 1.1 Wat is het PAB?... 3 1.2 Waarvoor mag ik het PAB gebruiken?... 3 1.3 Wat mag ik niet doen met het budget?... 4 1.4

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

1 Beheersovereenkomst - infomoment

1 Beheersovereenkomst - infomoment Omzendbrief FAM13.12.24 24 december 2013 gericht aan de voorzieningen die op 1/1/2014 overstappen naar FAM Richtlijnen Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) (Versie december 2013) Op 1 januari 2014 schiet

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

1 Richtlijnen en uitgangspunten

1 Richtlijnen en uitgangspunten FAM geboden ondersteuning 5 februari 2015 Handleiding registratieschema geboden ondersteuning FAM 1 Richtlijnen en uitgangspunten De FAM-voorziening geeft maandelijks aan het VAPH door welke ondersteuning

Nadere informatie

UITBREIDINGSBELEID 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

UITBREIDINGSBELEID 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP UITBREIDINGSBELEID 2012 VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Gecorrigeerd voorstel Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg West-Vlaanderen SITUERING Vanuit het ROG West-Vlaanderen zijn de

Nadere informatie

Op 21 maart 2016 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 424) over het macrobudgettair kader voor de persoonsvolgende financiering (PVF).

Op 21 maart 2016 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 424) over het macrobudgettair kader voor de persoonsvolgende financiering (PVF). SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 524 van TINE VAN DER VLOET datum: 12 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Persoonsvolgende financiering (PVF) - Macrobudgettair kader

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Brugge, 11 februari 2014 Algemene vergadering ROG West-Vlaanderen Janick Appelmans, Coördinator zorgregie West-Vlaanderen

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Veelgestelde vragen met betrekking tot FAM

Veelgestelde vragen met betrekking tot FAM Veelgestelde vragen met betrekking tot FAM Versie oktober 2014 1 van 5 Inhoud 1 Zorgregie... 3 1.1 Hoe verhouden de huidige migratievragen zich nu?... 3 2 Registraties... 3 2.1 Waaronder vallen de functies

Nadere informatie

1 Richtlijnen en uitgangspunten

1 Richtlijnen en uitgangspunten FAM geboden ondersteuning 3 juni 2015 Handleiding registratieschema geboden ondersteuning FAM 1 Richtlijnen en uitgangspunten De FAM-voorziening geeft maandelijks aan het VAPH door welke ondersteuning

Nadere informatie

Protocol noodsituatie: aanvraag via webapplicatie en administratieve afhandeling

Protocol noodsituatie: aanvraag via webapplicatie en administratieve afhandeling WI VAPH VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Sterrenkundelaan 30 T 02 225 8411 1210 Brussel F 02 225 84 05 E mformatie@vaph.be W www.vaph.be Vragen naar: Telefoon: E-mail: Bijlage(n): Helpdesk

Nadere informatie

BROCHURE BROCHURE BROCHURE. WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal Bijstandsorganisatie (ENKEL MEERDERJARIGEN!

BROCHURE BROCHURE BROCHURE. WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal Bijstandsorganisatie (ENKEL MEERDERJARIGEN! BROCHURE BROCHURE BROCHURE WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal DE PERSOONSVOLGENDE Bijstandsorganisatie FINANCIERING (ENKEL MEERDERJARIGEN!) Inhoudstafel Absoluut vzw de bijstandsorganisatie

Nadere informatie

Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier brengt u het VAPH op de hoogte van een eventuele combinatie van het persoonlijkeassistentiebudget

Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier brengt u het VAPH op de hoogte van een eventuele combinatie van het persoonlijkeassistentiebudget Melding van de combinatie van het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) met andere zorgvormen Vak voor de administratie Naam van de dossierbeheerder: Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier brengt

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING Wat is een persoonsvolgende financiering (PVF)? 1 2 Voor mij, en alle andere personen met een handicap, is er een nieuw systeem van financiële ondersteuning: DE PERSOONSVOLGENDE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN BIJLAGE : GEHANTEERDE CRITERIA BINNEN DE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN Doelgroep MED++ (personen met een beperking

Nadere informatie

TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) VEELGESTELDE VRAGEN PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) 1. Hoe wordt bepaald of iemand een vermoeden van een handicap heeft om beroep te kunnen doen op RTH? Een

Nadere informatie

1 Kader: naar een nieuwe prioriteitsbepaling voor de zorgregie

1 Kader: naar een nieuwe prioriteitsbepaling voor de zorgregie Omzendbrief 26 oktober 2010 gericht aan de voorzitters en de stuurgroepen van de ROG's gericht aan de provinciale coördinatiepunten handicap gericht aan de voorzieningen en diensten, de multi-disciplinaire

Nadere informatie

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update 1 TOEGANGSPOORT PersoonsVolgende Financiering (PVF) TRAP 1 Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Nadere informatie

Publicatie B.S. : Inwerkingtreding : Hoofdstuk I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S. : Inwerkingtreding : Hoofdstuk I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 november 2008 betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap Publicatie B.S.

Nadere informatie

Aanvraag van een status prioritair te bemiddelen zorgvraag (PTB)

Aanvraag van een status prioritair te bemiddelen zorgvraag (PTB) Bijlage 5: Aanvraagformulier PTB Aanvraag van een status prioritair te bemiddelen zorgvraag (PTB) Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunnen contactpersonen een status prioritair te bemiddelen

Nadere informatie

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen

PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Basisondersteuningsbudget (BOB)... 3 3. Persoonsvolgend Budget... 4 4. Overgaan naar het nieuwe systeem... 5 5. Hulp bij de overstap naar

Nadere informatie

Webmodule Zorgregie: FAQ

Webmodule Zorgregie: FAQ Webmodule Zorgregie: FAQ Deze rubriek wordt regelmatig aangevuld met nieuwe vragen over de webmodule zorgregie. De vragen zijn gerangschikt volgens onderwerp. Als u na het doornemen van deze rubriek nog

Nadere informatie

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind?

Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente. Integrale jeugdhulp is gestart op 1 maart Wat betekent dit voor uw kind? Aan de ouders of wettelijk vertegenwoordigers van Naam Straat Gemeente UW KENMERK CONTACTPERSOON E-MAIL dossiernummer Zie achteraan bijlage ONS KENMERK TELEFOON BIJLAGEN Start integrale jeugdhulp 1 17

Nadere informatie

Nieuwsbrief Cliëntenadministratie : Opnames-ontslagen in functie van cliëntenregistratie en kostenstaten.

Nieuwsbrief Cliëntenadministratie : Opnames-ontslagen in functie van cliëntenregistratie en kostenstaten. Vragen naar: Nadine Frison / Tine Roels Telefoon: 02/22.58.533 / 681 E-mail: nadine.frison@vaph.be / tine.roels@vaph.be Bijlage(n): 2 Nieuwsbrief 63/hv/nf/0801 25 januari 2008 Aan de directies van de voorzieningen

Nadere informatie

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015)

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) In aanloop naar de overstap naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) worden alle voorzieningen voor meerderjarigen

Nadere informatie

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Implementatie van en transitie naar PVF Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 VAPH 2015 84.624 mensen die een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming

Nadere informatie

Zorgregie. Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1

Zorgregie. Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Zorgregie Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Structuur van de presentatie 1. Ontwerp opnameprioriteiten minderjarigen 2.

Nadere informatie

DE VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR IN VLAANDEREN PERSPECTIEF VAN DE GEBRUIKER

DE VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR IN VLAANDEREN PERSPECTIEF VAN DE GEBRUIKER DE VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR IN VLAANDEREN PERSPECTIEF VAN DE GEBRUIKER RWONL 22 november 2012 Paul Caes Directeur-coördinator vzw Stijn dir@cc.stijn.be VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN 1. Mensen met lange tenen

Nadere informatie

1 Subsidiëring. Omzendbrief 26 maart 2012 Aan de verantwoordelijken van de zorgvoorzieningen voor personen met een handicap

1 Subsidiëring. Omzendbrief 26 maart 2012 Aan de verantwoordelijken van de zorgvoorzieningen voor personen met een handicap Omzendbrief 26 maart 2012 Aan de verantwoordelijken van de zorgvoorzieningen voor personen met een handicap VRAGEN NAAR: Kurt ASSELMAN Julie BRACKX TELEFOON: 02 225 85 67 E-MAIL: dio@vaph.be BIJLAGE(N):

Nadere informatie

Voorwoord. Zorgregierapport 30 juni Zorgregie09_06_30 30 oktober 2009 gericht aan alle actoren van de zorgregie.

Voorwoord. Zorgregierapport 30 juni Zorgregie09_06_30 30 oktober 2009 gericht aan alle actoren van de zorgregie. Rapport Zorgregie09_06_30 30 oktober 2009 gericht aan alle actoren van de zorgregie Zorgregierapport 30 juni 2009 Voorwoord Geachte lezer In dit rapport bezorgt het VAPH u een overzicht van de recentste

Nadere informatie

Ondersteuning voor jongvolwassenen

Ondersteuning voor jongvolwassenen Ondersteuning voor jongvolwassenen Regelmatig krijgen we vragen over de mogelijkheden waarover jongvolwassenen van 18 jaar of ouder beschikken, om verder ondersteund te worden. Hierna vindt u daarom nog

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment

Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment versie 30 april 2009 1 Inhoudstafel 1 Inleiding...3 2 Definities...3 2.1 Wat is het PGB?...3

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST- VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST- VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST- VLAANDEREN SITUERING BIJLAGE 1: GEHANTEERDE CRITERIA BINNEN DE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN Binnen de Regionale Prioriteitencommissie

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment

Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment versie december 2011 1 Inhoudstafel 1 Inleiding...3 2 Definities...3 2.1 Wat is het PGB?...3

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: bijlage bij informatief 2016/065 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod 1 Algemene vragen Vraag 1: Mijn handicap komt (deels) door een ongeval of een medische fout. Een tegenpartij moet mijn kosten vergoeden. Kan ik nog een tussenkomst

Nadere informatie

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN 1 Algemeen... 2 Wat is Perspectief 2020?... 2 Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?... 2 Wanneer start het nieuwe PVF-systeem?... 2 Wat zijn de 5 cirkels?...

Nadere informatie

De overgang naar PVF Voorstel SOM en Vlaams Welzijnsverbond Diane Serneels

De overgang naar PVF Voorstel SOM en Vlaams Welzijnsverbond Diane Serneels De overgang naar PVF Voorstel SOM en Vlaams Welzijnsverbond Diane Serneels 1 2 1 3 Invoer PVF langs 3 sporen Spoor 1 : nieuwe instroom via uitbreidingsbeleid Spoor 2 : omschakeling huidige gebruikers zorg

Nadere informatie

Brussel, Aan de PAB-budgethouder. BETREFT: wijzigingen PAB-besluit. Geachte budgethouder,

Brussel, Aan de PAB-budgethouder. BETREFT: wijzigingen PAB-besluit. Geachte budgethouder, Brussel, Aan de PAB-budgethouder Kenmerk: 50/wdp/mededeling16 Vragen naar: medewerker van de PAB-cel Telefoon: 0800/97.907 Fax: 02/225.84.05 t.a.v. de PAB-cel E-mail: pab@vlafo.be Bijlagen: / BETREFT:

Nadere informatie

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 248 van FREYA VAN DEN BOSSCHE datum: 17 januari 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Autismespectrum- en gedragsstoornissen - Thuisbegeleidingsdiensten

Nadere informatie

4 besluit van 27 november 2015: over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en onders

4 besluit van 27 november 2015: over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en onders Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie naar persoonsvolgende financiering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

DE VLAAMSE ZORGVOUCHER

DE VLAAMSE ZORGVOUCHER DE VLAAMSE ZORGVOUCHER Voorstel van ouders en familieleden van mensen met een mentale handicap om de wachtlijsten voor opvang in Vlaanderen duurzaam weg te werken. Naar aanleiding van de Internationale

Nadere informatie

INSPECTIEVERSLAG Onderzoek naleving erkenningsvoorwaarden Dienst Ondersteuningsplan

INSPECTIEVERSLAG Onderzoek naleving erkenningsvoorwaarden Dienst Ondersteuningsplan INSPECTIEVERSLAG Onderzoek naleving erkenningsvoorwaarden Dienst Ondersteuningsplan Inspectiepunt Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Opdracht Nummer: Inspecteur: Inspectiebezoek Datum: Gesprekspartner: Datum

Nadere informatie

Vragen PVF. Zie antwoord vraag 2.

Vragen PVF. Zie antwoord vraag 2. Vragen PVF 1. Momenteel maakt men een concrete lijst op van de zorg die gebruikers in de aangesloten voorzieningen kunnen inkopen met hun PVB. Ik veronderstel dat jullie zelf ook iets dergelijks in de

Nadere informatie

Van revalidatie tot consolidatie

Van revalidatie tot consolidatie Van revalidatie tot consolidatie Het belang van wettelijke subrogatie voor het slachtoffer Jens Vuylsteke Juridische Dienst VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Inhoud Revalidatie Consolidatie

Nadere informatie

Een baken voor actie!

Een baken voor actie! Informatief 2009/046 - bijlage 2 Een baken voor actie! meerjarenanalyse Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Waarom een meerjarenanalyse? Zicht krijgen op de toekomst Afwegen wat nodig, wenselijk

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 17 november 2006 betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap Publicatie B.S.: 10.1.2007 Inwerkingtreding:

Nadere informatie

Wijzigend besluit Zorgregie

Wijzigend besluit Zorgregie 2010-09-09 SD-OPH doc17 - Ontwerp bvr zorgregie Nota DOC/RC/10/29.06/25 25 juni 2010 Nota gericht aan de voorzitter en de leden van het Raadgevend Comité Wijzigend besluit Zorgregie Hierna worden de inhoudelijke

Nadere informatie

Webapplicatie Cliëntregistratie: FAQ

Webapplicatie Cliëntregistratie: FAQ Webapplicatie Cliëntregistratie: FAQ Deze rubriek wordt regelmatig aangevuld met nieuwe vragen over de webapplicatie. De vragen zijn gerangschikt volgens onderwerp. Hebt u na het doornemen van deze rubriek

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH Geregeld door : - artikel 14 van het oprichtingsdecreet van het VAPH van 7 mei 2004; - Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering. Infosessie voor gebruikers 10/03/2017

Persoonsvolgende financiering. Infosessie voor gebruikers 10/03/2017 Persoonsvolgende financiering Infosessie voor gebruikers 10/03/2017 Agenda WELKOM GILBERT VAN LAETHEM VOORZITTER ZONNESTRAAL VZW HAVINET ELS VRIJDAG COÖRDINATOR HAVINET VZW PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie oktober 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

NIEUWSFLASH 3. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw maart 2016

NIEUWSFLASH 3. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw maart 2016 NIEUWSFLASH 3 v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw maart 2016 Synthese van de infomomenten van het VAPH in samenwerking met KVG, VFG en FOVIG Hoe verloopt de overgang van het Flexibel

Nadere informatie

Week -endopvang thuis personen met zware handicap: Herstel zorggarantie

Week -endopvang thuis personen met zware handicap: Herstel zorggarantie Week -endopvang thuis personen met zware handicap: Herstel zorggarantie Managementsamenvatting Weekendopvang thuis personen met zware handicap: Richting herstel zorggarantie - Dit rapport heeft als achtergrond

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE CENTRA. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1

MULTIFUNCTIONELE CENTRA. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 MULTIFUNCTIONELE CENTRA Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 MULTIFUNCTIONELE CENTRA Multifunctionele Centra binnen het Perspectiefplan 2020 Jos Theunis Afdelingshoofd Zorg Vlaams Agentschap

Nadere informatie

Financieringsmodel PVF Volwassenen. Infovergadering ouders per woonbuurt. April Mei 2016

Financieringsmodel PVF Volwassenen. Infovergadering ouders per woonbuurt. April Mei 2016 Financieringsmodel PVF Volwassenen Infovergadering ouders per woonbuurt. April Mei 2016 Wat komt vandaag aan bod? Wat verandert er voor Ter Heide en voor jullie? Persoonsvolgend budget: Wat? Hoe wordt

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli A D V I E S Nr. 1.990 ------------------------------- Zitting van dinsdag 19 juli 2016 ---------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid van personen die in de Vlaamse

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

INFONOTA. Wijzigingen aan het kwaliteitsbesluit. Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan

INFONOTA. Wijzigingen aan het kwaliteitsbesluit. Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 BRUSSEL www.vaph.be INFONOTA Gericht aan: vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra en diensten ondersteuningsplan 27 april 2017 Contactpersoon E-mail

Nadere informatie

Kan de minister de evolutie hierin weergeven sinds haar aantreden?

Kan de minister de evolutie hierin weergeven sinds haar aantreden? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN Vraag nr. 136 van 3 april 2007 van JOKE SCHAUVLIEGE Centrale registratie zorgvragen - Oost-Vlaanderen De budgettaire inspanningen inzake het uitbreidingsbeleid in

Nadere informatie

dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking

dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke beperking Dit is het jaarverslag nieuwe stijl geïnspireerd op het jaarverslag van H.Hart in Deinze. Het is niet langer een dik boek met lange

Nadere informatie

Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017

Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017 Huisstijl Projectoproep Overkop Huizen voor Jongeren Infosessie 17/1/2017 Medialaan wil de mediakracht ter beschikking stellen van het publiek om jongeren te helpen de weg te vinden naar hulp. Hoe zal

Nadere informatie

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget W el zi jn soverl eg Re gio Gent v z w ( W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 Té Jongeren: van intersectorale

Nadere informatie

5.5 De forfaitbedragen voor management en vorming zijn nergens vermeld evenals de forfait voor kwaliteitsverbetering en bijkomend conventioneel

5.5 De forfaitbedragen voor management en vorming zijn nergens vermeld evenals de forfait voor kwaliteitsverbetering en bijkomend conventioneel Inhoud 1 Combinaties... 3 1.1 Combinatie MFC en dagcentrum... 3 1.2 Combinatie MFC en begeleid werken... 3 1.3 Waarom kan verblijf/dagbesteding niet gecombineerd worden met ambulante begeleiding? 3 1.4

Nadere informatie

HANDLEIDING webapplicatie cliëntregistratie

HANDLEIDING webapplicatie cliëntregistratie HANDLEIDING webapplicatie cliëntregistratie 1 Inhoudsopgave 1 Aanmelden... 3 2 Tabblad Beheer... 7 2.1 Gebruikers... 7 2.1.1 Aanmaken gebruiker... 7 2.1.2 Wijzigen gebruiker... 10 2.1.3 Toekennen van rollen

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 31 mei 2013 1 van 15 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 4 3.1 Persoon

Nadere informatie

LEESWIJZER. Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen. Onze opdracht. Wat komt u te weten in dit verslag?

LEESWIJZER. Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen. Onze opdracht. Wat komt u te weten in dit verslag? LEESWIJZER Toegepaste wetgeving en administratieve bepalingen Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor

Nadere informatie

17 & 19/06/2015 Update PVF. Rechtstreeks toegankelijke hulp. Fanny De Langhe. Inhoudstabel 1) RTH. 2) Thuisbegeleiding.

17 & 19/06/2015 Update PVF. Rechtstreeks toegankelijke hulp. Fanny De Langhe. Inhoudstabel 1) RTH. 2) Thuisbegeleiding. Rechtstreeks toegankelijke hulp Fanny De Langhe 1 Inhoudstabel 2) Thuisbegeleiding 3) Respijtzorg 2 1 1) Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) BVR RTH: - 2013 - zowel minderjarigen als meerderjarigen Wat

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 2: 12 juli 2013 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 4 3.1 Persoon

Nadere informatie

DOC/RC/11/10.05/18 BIJLAGE 8

DOC/RC/11/10.05/18 BIJLAGE 8 DOC/RC/11/10.05/18 BIJLAGE 8 Advies van het PGB-expertencomité omtrent het experiment Persoonsgebonden Budget Gericht aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 9 mei 2011 1. De persoonsgebonden

Nadere informatie

Sint-Franciscus Roosdaal

Sint-Franciscus Roosdaal Sint-Franciscus Roosdaal Najaar 2010: oproep VAPH Bespreking op coördinatoren niveau en stafniveau: moeten we hier wel in stappen Hele proces van minder is meer nog bezig Op sommige plaatsen al wel verlichting

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 4: 13 maart 2015 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 5 3.1 Persoon

Nadere informatie

AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB)

AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) AANVRAAG voor een Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) Op 17 juli 2000 keurde het Vlaams Parlement het decreet goed over het invoeren van het Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB). Ondertussen is het PAB

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie januari 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering

Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering Project Implementatie PVF: stand van zaken, tijdspad en planning Toelichting Zorgbemiddelingsvergadering VBB 3 december 2015 Ann Van den Abbeele Projectleider

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze folder?

Nadere informatie

VR DOC.0356/1BIS

VR DOC.0356/1BIS VR 2017 2104 DOC.0356/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het

Nadere informatie

INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE?

INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE? INSCHALING VAN DE ZORGZWAARTE: WAT EN HOE? Inhoud bijdrage Op een drafje door de zorginschalingen in De Okkernoot ifv de omschakeling naar een persoonsvolgend budget Transitie naar PVF De ondersteuning

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie april 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Deelname aan externe overlegorganen

Deelname aan externe overlegorganen Deelname aan externe overlegorganen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 1. Blijdorp als organisatie / 1.1 Organisatiebeleid / 1.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING VR 2017 2402 DOC.0185/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van een

Nadere informatie

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven

Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven Informatie voor patiënten Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 2 Procedure voor een aanvraag bij het VAPH in UZ Leuven 3 Inleiding

Nadere informatie

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen

Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Versie juni 2017 Individuele dienstverleningsovereenkomst Rechtstreeks toegankelijke hulp minderjarigen Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: Vzw De Kade, Potterierei 42, 8000 Brugge Begeleidingscentrum

Nadere informatie

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE ROL VAN DE PROVINCIE BIJ DE ZORGREGIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT IS ZORGREGIE? De overheid heeft met zorgregie drie doelstellingen. Ten eerste wil men een eerlijk en transparant opname- en bemiddelingsbeleid

Nadere informatie