PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen"

Transcriptie

1 PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden Inhoud 1. Algemeen Basisondersteuningsbudget (BOB) Persoonsvolgend Budget Overgaan naar het nieuwe systeem Hulp bij de overstap naar het nieuwe systeem Werken in het nieuwe systeem Algemeen - Wat is Perspectief 2020? Perspectief2020 is het plan dat minister Jo Vandeurzen heeft opgesteld om de sector voor personen met een handicap grondig te hervormen. Hij wil ondersteuning voor personen met een handicap vraaggestuurd maken. Dit wil zeggen dat de zorg en ondersteuning moet aangepast zijn aan wat de persoon in kwestie precies nodig heeft. Daarnaast gaat de minister tegen 2020 ook voor een inclusieve samenleving en een garantie op ondersteuning voor iedereen die het echt nodig heeft. De invoering van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) is een belangrijke pijler van het Perspectiefplan Andere pijlers zijn de vermaatschappelijking van de zorg en het feit dat de budgettaire middelen moeten blijven groeien. - Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)? De Persoonsvolgende Financiering (PVF) is het nieuwe financieringssysteem voor personen met een handicap. Het gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning. Dat wil zeggen dat cliënten van het VAPH voortaan een eigen (persoonsvolgend) budget krijgen op maat van hun vraag en ondersteuningsnood. Met dit budget kan de persoon met een handicap de ondersteuning die nodig is inkopen bij de diensten en/of aanbieders van zijn keuze. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van het aanbod van diverse diensten (bv. inclusieve kinderopvang, thuishulp, ) en hoeft de persoon zich dus niet noodzakelijk te wenden tot handicapspecifieke diensten. De Persoonsvolgende Financiering bestaat uit twee trappen: 1. Het Basisondersteuningsbudget (B0B) en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) 2. Het Persoonsvolgend Budget (PVB) voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp Meer uitleg over BOB en PVB kan u vinden onder de punten 2 en 3. - Wanneer start het nieuwe PVF-systeem? De invoering van het nieuwe systeem zal in verschillende fasen verlopen. Vanaf 1 april 2016 zullen de eerste aanvragen voor Persoonsvolgende Budgetten (PVB) ingediend kunnen worden. Voor een BOB kan geen aanvraag worden ingediend. Deze worden automatisch toegekend op basis van bepaalde voorwaarden. 1 van 7

2 Vanaf september 2016 is de uitkering voorzien van de eerste Basisondersteuningsbudgetten en de eerste Persoonsvolgende Budgetten. Geleidelijk aan zullen meer mensen starten met het nieuwe systeem. Bij overschakeling van het huidige systeem naar het persoonsvolgende systeem, garanderen we continuïteit van de ondersteuning voor die personen die vandaag een PAB gebruiken, of een plaats in een voorziening hebben. De zorg en ondersteuning die ze vandaag krijgen, kan in het nieuwe systeem anders georganiseerd worden, maar zal wel nog steeds geboden kunnen worden. - Wat zijn de 5 cirkels? Vele personen met een handicap wensen vaak zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven. Om dat mogelijk te maken zijn er verschillende opties om de ondersteuning te organiseren. Dit wordt uitgebeeld door 5 cirkels. Daarin staat de persoon met een handicap centraal. OF 2 van 7

3 Elke cirkel staat dan voor een partij die ondersteuning kan bieden. Perspectief 2020 vertrekt vanuit een nieuwe visie op personen met een handicap. Het legt de basis voor een nieuw beleid voor personen met een handicap. Visie en beleid vertrekken vanuit het uitgangspunt dat zorg en ondersteuning voor personen met een handicap een gedeelde verantwoordelijkheid is. De concentrische cirkels visualiseren deze gedeelde verantwoordelijkheid: rond de persoon met een handicap zitten verschillende mogelijke ondersteuningsbronnen die elkaar aanvullen. Deze kunnen door elkaar en onafhankelijk van elkaar ingezet worden. Er zal daarbij gewerkt worden met ondersteuningsplannen. In een ondersteuningsplan wordt samen met de persoon bekeken welke cirkel ondersteuning kan bieden. Het is daarbij niet zo dat de binnenste cirkels eerst uitgeput moeten worden alvorens je gebruik kan maken van een van de buitenste cirkels. Cirkel 1 Cirkel 2 Cirkel 3 Zelfzorg: de zorg en ondersteuning die de persoon zelf opneemt Gebruikelijke zorg: de dagelijkse zorg en ondersteuning die gezinsleden die bij elkaar wonen aan elkaar geven Zorg en ondersteuning van familie, vrienden en kennissen die niet bij elkaar wonen Persoon zelf Zijn gezin Vrienden, kennissen, verder familie, buren (mantelzorgers) Cirkel 4 Professionele zorg en ondersteuning voor alle burgers Diensten van het OCMW, Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), gezinszorg, kinderopvang Cirkel 5 Professionele zorg en ondersteuning die het VAPH vergoedt Organisaties en voorzieningen die gespecialiseerd zijn om handicapspecifieke ondersteuning aan te bieden 2. Basisondersteuningsbudget (BOB) - Wat is een Basisondersteuningsbudget (BOB)? Het BOB is een maandelijks bedrag van 300 euro. Dit zal uitbetaald worden door de zorgkassen. De persoon moet de besteding van dit geld niet verantwoorden. - Wie komt hiervoor in aanmerking? Het BOB is bedoeld voor personen: - Met een erkende handicap, - Met een vastgestelde ondersteuningsnood, - En die geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke VAPH-ondersteuning Je moet aan elk van deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een BOB. - Hoe krijg ik een BOB? Voor het BOB is er (alvast tot 2018) geen aanvraagprocedure. Het is de bedoeling het BOB zoveel mogelijk automatisch toe te kennen, op basis van bepaalde attesten. Dit om onnodige administratieve last te vermijden. - Wat kan ik doen met een BOB? 3 van 7

4 Het gebruik van een BOB hoef je niet te verantwoorden. Er zijn dus bijzonder veel mogelijkheden om je geld nuttig te besteden. Je kan met het BOB bijvoorbeeld dienstencheques kopen. Of je kan het gebruiken om je eigen bijdrage voor de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) te betalen. Heb je nood aan hulpmiddelen? Dan kan je tegemoetkomingen voor hulpmiddelen aanvragen bij het VAPH. Dit mag gecombineerd worden met een BOB. - Vanaf wanneer wordt het BOB uitbetaald? De eerste BOB s zullen worden uitbetaald vanaf september In eerste instantie zal het BOB uitgekeerd worden aan mensen die al lang op de Centrale Registratie voor Zorgvragen (CRZ) geregistreerd staan. Dit biedt hen al een zekere verlichting in afwachting van een antwoord op hun zorgvraag. In een volgende fase zullen de andere mensen die recht hebben op een BOB dit uitgekeerd krijgen. De uitbetaling zal automatisch gebeuren. Daarvoor moeten geen extra stappen voor ondernomen worden. 3. Persoonsvolgend Budget - Wat is een Persoonsvolgend Budget? Heb je nood aan meer ondersteuning dan wat je met een BOB en RTH kan organiseren, dan kan je een Persoonsvolgend Budget (PVB) aanvragen. Dat is een budget voor mensen die nood hebben aan meer intensieve en frequente ondersteuning. Om een PVB te kunnen ontvangen, moet er een aanvraagprocedure doorlopen worden. Deze procedure start met het opmaken van een ondersteuningsplan PVF. In dat ondersteuningsplan bekijk je, aan de hand van de vijf cirkels, welke ondersteuning je nodig hebt en hoe je die ondersteuning wil en kan organiseren. Wat kan je nog zelf? Welke ondersteuning willen je gezinsleden en mensen uit je informele netwerk opnemen? Op welke reguliere diensten in je buurt zal je beroep doen? Welke ondersteuning kan je enkel realiseren met een tegemoetkoming van het VAPH. Het PVB bestaan in 3 vormen: 1. Cashbudget, waarmee je je ondersteuning zelf kan organiseren 2. Voucher, om je ondersteuning bij door het VAPH vergunde voorzieningen te betalen. Een voucher is een soort bon of cheque, waarmee je terecht kan in een voorziening voor opvang of begeleiding. Je kiest zelf bij welke voorziening je terecht wil, het VAPH zorgt dan voor de betaling van de voorziening. Een budget in voucher hoef je dus niet zelf te beheren. 3. Combinatie van cash en voucher. Je krijgt dan een deel van je budget in cash, een ander deel in voucher. - Wat is het verschil tussen een cashbudget en een voucher? Het PVB kan uitbetaald worden in cash, via een voucher of met de combinatie van beide. Het cashbudget is een bedrag dat het VAPH rechtstreeks aan de persoon met een handicap betaalt. Dit bedrag kan je besteden aan de ondersteuning die je zelf organiseert, bijvoorbeeld aan assistenten die je aanwerft of diensten die je inkoopt (bij door het VAPH vergunde of bij andere organisaties). In het beheer van je cashbudget kan je je laten bijstaan door daarvoor erkende organisaties, de bijstandsorganisaties. Een voucher kan je enkel gebruiken om ondersteuning te krijgen van diensten die door het VAPH vergund zijn. Bij dit systeem krijg je een bepaald pakket aan middelen (een voucher) toegewezen in functie van de ondersteuning die je nodig hebt. Je kiest zelf de vergunde VAPH-zorgaanbieder, waar je daarvoor terecht wil. Het VAPH vergoedt die diensten rechtstreeks. Je moet het voucher-deel van het PVB dus niet zelf beheren. De voucher heeft ook als voordeel dat het administratief veel eenvoudiger is, zowel voor jou, als voor de voorziening. 4 van 7

5 - Wie komt hiervoor in aanmerking? Personen voor wie het Basisondersteuningsbudget niet voldoende is, kunnen een Persoonsvolgend Budget aanvragen. Dit is voor mensen die nood hebben aan meer intensieve en frequente ondersteuning van diensten of zorgaanbieders, die door het VAPH vergund worden. - Hoe vraag ik een PVB aan? Vanaf april 2016 zullen alle nieuwe aanvragen voor ondersteuning via een nieuwe aanvraagprocedure verlopen. Voor personen die eerder al een procedure hebben doorlopen, komen er overgangsmaatregelen. Hoe verloopt de nieuwe aanvraagprocedure? Je hebt meerdere documenten nodig: 1. Ondersteuningsplan PVF: dit is een vragenlijst waarin beschreven wordt welke ondersteuning nodig is en welke cirkels (zie vorige vraag) ingezet kunnen worden in welke situaties. Op basis hiervan kan bepaald worden in welke gevallen er ondersteuning nodig is, die met een PVB ingekocht kan worden. Dit plan kan je zelf opmaken of je kan je hierbij laten ondersteunen, bv. door een Dienst Ondersteuningsplan (DOP). 2. Het Multidisciplinair Team levert volgende zaken aan: a. Een advies over de handicap en de bijbehorende motiveringen b. Een indicatie van de budgetcategorie op basis van een objectivering van de ondersteuningsnood, en dit vertrekkende vanuit de vraag zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan c. Informatie in functie van het beoordelen van de prioriteit Op basis van deze documenten zal dan een beslissing genomen worden. - Wat kan ik doen met een PVB? Met een PVB kan je zorg, ondersteuning en assistentie inkopen. Je kan je ondersteuning inkopen over de vijf cirkels. In tegenstelling tot het BOB moet je in het systeem van het PVB je uitgaven verantwoorden. - Vanaf wanneer wordt het PVB uitbetaald? Het is de bedoeling dat de eerste PVB s vanaf september 2016 uitbetaald worden. Aanvankelijk zullen enkel personen die nieuw instromen een PVB krijgen (of ze nu van de wachtlijst komen of helemaal nieuw zijn), pas daarna zullen de gebruikers, die nu al ondersteuning ontvangen, overgeschakeld worden. - Wie kan mij helpen om mijn PVB goed te besteden? Als je dat wenst, kan je beroep doen op bijstandsorganisaties. Zij helpen je je budget goed te beheren, je ondersteuning goed te organiseren en eventueel bij het afsluiten van overeenkomsten met zorgaanbieders. 4. Overgaan naar het nieuwe systeem - Ik zit in een voorziening. Wat verandert er voor mij? Voor jou verandert er voorlopig niets. Je kan in de voorziening blijven. Op termijn zal je doorstromen naar het nieuwe systeem, waarbij je een Persoonsvolgend Budget krijgt. Dat hoeft voor je ondersteuning niets te veranderen, tenzij je dat zelf wil. Kies je ervoor je huidige situatie te behouden, dan betekent het enkel dat je nu zelf je budget in handen krijgt, want de zorgaanbieder wordt niet langer gesubsidieerd door het VAPH. Kies je dan voor een voucher, dan zal het VAPH de 5 van 7

6 betalingen voor jou uitvoeren. Maar je kan ook kiezen voor cash of een combinatie van cash en voucher. Wens je een verandering van je ondersteuning, dan kan je via een ondersteuningsplan bekijken welke ondersteuning het best overeenstemt met jouw ondersteuningsvraag. Je zal dan een herziening van je budget kunnen vragen. - Ik heb een PAB. Wat verandert er voor mij? Voorlopig verandert er voor jou niets, maar bij de volledige invoering van het PVF voor meerderjarigen (vermoedelijke datum 01/01/2017) zal er overgeschakeld worden naar het nieuwe systeem. Dan zal je voortaan een Persoonsvolgend Budget (PVB) krijgen in plaats van een Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB). Met dit PVB zal je dan verder je persoonlijke assistent kunnen betalen. - Ik maak gebruik van hulpmiddelen of aanpassingen. Wat verandert er voor mij? Voor jou verandert er niets. Het huidige systeem van de hulpmiddelen blijft bestaan en kunnen via de aanvraagprocedure van het VAPH aangevraagd worden. Deze kunnen worden gecombineerd met het BOB, met het PVB of met tegemoetkomingen van de federale overheid. - Heeft het nog zin om via de huidige procedure ondersteuning aan te vragen? Tot en met 31/03/2016 kan je ondersteuning aanvragen via de huidige procedure. Vanaf 01/04/2016 geldt de nieuwe procedure. - Wat gebeurt er met de andere tegemoetkomingen (FOD Sociale Zekerheid, RIZIV, )? Het BOB en PVB zullen nog steeds combineerbaar zijn met tegemoetkomingen van andere instanties zoals de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of het ziekenfonds. 5. Hulp bij de overstap naar het nieuwe systeem - Wie kan meer informatie geven over het nieuwe systeem PVF? Om geïnformeerd te blijven kan je steeds terecht op de website of kan je het gratis magazine ST*RK lezen. Je kan je hierop abonneren door contact op te nemen met de communicatiedienst van het VAPH ). - Wie kan helpen bij de aanvraag van een PVB? Hiervoor kan je terecht bij een Multidisciplinair Team (MDT) of bij een Dienst Ondersteuningsplan (DOP). Zij kunnen je verder helpen bij het indienen van een aanvraag. 6. Werken in het nieuwe systeem - Hoe zal de nieuwe regelgeving voor voorzieningen in de toekomst verlopen? De voorzieningen zijn op dit moment ondergebracht in het regelluwe kader van Multifunctioneel Centrum (MFC) of Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM). Dit is echter maar een tussenstap naar Persoonsvolgende Financiering. Hoe de overgang van een naar ander zal verlopen, is nog niet helemaal duidelijk; daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Het is niet de bedoeling om de verworvenheden van het personeel binnen de sector in vraag te stellen. De verloning zal blijven gebeuren volgens dezelfde CAO. Daar verandert in principe niets aan. Het zou kunnen dat bepaalde personen andere taken krijgen en daardoor minder of meer bijzondere prestaties verrichten (zaterdaguren, zondaguren, nachturen, ). Dit kan dan een effect hebben op 6 van 7

7 hun loon. Maar die regels zijn vandaag ook al van kracht. We kunnen er dus van uitgaan dat de veranderingen geen invloed zullen hebben op de verloning van de werknemers binnen de sector. 7 van 7

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN 1 Algemeen... 2 Wat is Perspectief 2020?... 2 Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?... 2 Wanneer start het nieuwe PVF-systeem?... 2 Wat zijn de 5 cirkels?...

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie april 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Implementatie van en transitie naar PVF Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 VAPH 2015 84.624 mensen die een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming

Nadere informatie

Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen)

Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen) Verslag Verslaggever Workshop Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen) Wat staat er in het plan Perspectief 2020 geschreven? Voor mensen met een verstandelijke beperking, Zaal Baekeland1, ICC,

Nadere informatie

Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH?

Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? www.vaph.be 2 Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? 1. WAT DOET HET VAPH? p.2 2. ONDERSTEUNING VOOR MINDERJARIGEN p.4 3. ONDERSTEUNING VOOR MEERDERJARIGEN p.6

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Brugge, 11 februari 2014 Algemene vergadering ROG West-Vlaanderen Janick Appelmans, Coördinator zorgregie West-Vlaanderen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering

Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering Project Implementatie PVF: stand van zaken, tijdspad en planning Toelichting Zorgbemiddelingsvergadering VBB 3 december 2015 Ann Van den Abbeele Projectleider

Nadere informatie

Samenvatting Conceptnota Persoonsvolgende Financiering voor Personen met een Handicap Pagina 1

Samenvatting Conceptnota Persoonsvolgende Financiering voor Personen met een Handicap Pagina 1 CONCEPTNOTA PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INLEIDING Dit document bouwt verder op het Vlaams Regeerakkoord (2009-2014) Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden. Voor

Nadere informatie

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget W el zi jn soverl eg Re gio Gent v z w ( W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 Té Jongeren: van intersectorale

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gewoon waar mogelijk Specifiek waar nodig Gretl Dons - 5 maart 2015 D.O.P. PERSPECTIEF 2020 Zoveel

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

DURF2020. Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor!

DURF2020. Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor! DURF2020 Mensen met een beperking hun eigen leven in handen geven, daar gaan we voor! Het Basisondersteuningsbudget Wat is het en wat kan ik ermee? Overzicht workshop Deel 1 (Zorgkas) De Zorgkas vandaag

Nadere informatie

Vlaams beleid voor personen met een beperking : invoering van het decreet persoonsvolgende financiering

Vlaams beleid voor personen met een beperking : invoering van het decreet persoonsvolgende financiering Vlaams beleid voor personen met een beperking : invoering van het decreet persoonsvolgende financiering Inhoud Inleiding... 3 1. Bevoegdheid in Vlaanderen... 3 1.1 Bevoegdheidsverdeling tussen het federaal

Nadere informatie

1 inhoudsopgave... 1 2 Inhoudelijk kader... 2 3 Budgettair kader voor 2015-2019... 3 3.1 Toelichting bij de gefaseerde invoering:...

1 inhoudsopgave... 1 2 Inhoudelijk kader... 2 3 Budgettair kader voor 2015-2019... 3 3.1 Toelichting bij de gefaseerde invoering:... Omzendbrief ZR 31 12 november 2014 Gericht aan alle belanghebbenden Inzet uitbreidingsbeleid VAPH 2015 1 inhoudsopgave 1 inhoudsopgave... 1 2 Inhoudelijk kader... 2 3 Budgettair kader voor 2015-2019...

Nadere informatie

CONCEPTNOTA PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

CONCEPTNOTA PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koning Albert II-laan 35 bus 90, 1030 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 - Fax 02 552 64 01 Email: kabinet.vandeurzen@vlaanderen.be

Nadere informatie

2429 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet

2429 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) stuk ingediend op. Ontwerp van decreet stuk ingediend op 2429 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering

Nadere informatie

Tijdschrift voor Welzijnswerk jg. 38 - nr. 342 - september 2014

Tijdschrift voor Welzijnswerk jg. 38 - nr. 342 - september 2014 ZORGGARANTIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Logisch gevolg van het decreet persoonsvolgende financiering en de volgende prioriteit voor de Vlaamse regering Frank CUYT en Diane SERNEELS 1 Het Vlaams Welzijnsverbond

Nadere informatie

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden

Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden Té-jongeren binnen het VAPH Mogelijkheden 27 november 2012 Catherine T Joens Coördinator zorgregie OVL en WVL Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Individueel traject van persoon

Nadere informatie

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PERSOONLIJKE- ASSISTENTIEBUDGET EEN ZELFSTANDIGER LEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 WAT IS EEN PERSOONLIJKE-

Nadere informatie

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET

PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET PERSOONLIJKe- ASSISTENTIEBUDGET Een zelfstandiger leven voor personen met een handicap INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze BROCHURE?

Nadere informatie

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg

Herziening PAB. Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg Herziening PAB Hoe de budgethoogte van het Persoonlijke Assistentiebudget herzien? Onafhankelijk Leven vzw Onafhankelijk Leven vzw Groot Begijnhof 14 A 9040 Sint Amandsberg www.onafhankelijkleven.be donderdag

Nadere informatie

Standpunt GRIP over: verhogen minimumloon PAB-assistenten

Standpunt GRIP over: verhogen minimumloon PAB-assistenten Standpunt GRIP over: verhogen minimumloon PAB-assistenten 1. Waar gaat het over? 11 juli 2013 De overheid maakt op vraag van de vakbonden plannen om voor PABassistenten het minimumloon van de voorzieningen

Nadere informatie

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN?

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

PAB herziening aanvragen

PAB herziening aanvragen PAB herziening aanvragen Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben over hun leven,zodat

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 2: 12 juli 2013 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 4 3.1 Persoon

Nadere informatie

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015)

Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) Flexibel Aanbod voor Meerderjarigen (FAM), informatie voor de cliënten (versie 3/6/2015) In aanloop naar de overstap naar Persoonsvolgende Financiering (PVF) worden alle voorzieningen voor meerderjarigen

Nadere informatie

Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB)

Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) Ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) gegevens die noodzakelijk zijn

Nadere informatie

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH

Typemodules handicap: koppeling met bestaande zorgvormen binnen het VAPH Omzendbrief IJH 2014/1 10 februari 2014 Gericht aan de multidisciplinaire teams; Gericht aan de voorzieningen die zich richten tot minderjarigen; Gericht aan de contactpersonen zorgregie. VRAGEN NAAR:

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

Handleiding ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB)

Handleiding ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) Handleiding ondersteuningsplan persoonsvolgend budget (OP PVB) 1 april 2016 Versie 1 INHOUD 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een persoonsvolgend budget (PVB)?... 3 1.2 Wat is een proces van vraagverheldering?...

Nadere informatie

De intake meerderjarigen

De intake meerderjarigen De intake meerderjarigen Blijdorp vzw Visie- en Beleidsteksten Kwaliteitshandboek -: 2.. Gebruikers / 2.1 Opnames en doorverwijzingen / 2.1.1 Visie en Beleid Beoordeeld en goedgekeurd: SA 18/11/2013 Geldigheidsdatum:

Nadere informatie

Fokus op Emancipatie

Fokus op Emancipatie Fokus op Emancipatie Dromen zijn (geen) bedrog, over het toeleiden van personen met een beperking naar gepaste ondersteuning op alle levensdomeinen. Fara Van Maele & Bertina Houben Een nieuw concept van

Nadere informatie

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Richtlijnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Versie 4: 13 maart 2015 1 van 13 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ondersteuning... 3 2.1 Ondersteuning per gebruiker... 3 2.2 Outreach... 4 3 Doelgroep... 5 3.1 Persoon

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment

Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment Persoonsgebonden budget (PGB) Richtlijnen voor zorgaanbieders-licentiehouders in het kader van het PGB-experiment versie december 2011 1 Inhoudstafel 1 Inleiding...3 2 Definities...3 2.1 Wat is het PGB?...3

Nadere informatie

PERSPECTIEF NU! RECHT OP ZORG EN ONDERSTEUNING VOOR ALLE PERSONEN MET EEN HANDICAP

PERSPECTIEF NU! RECHT OP ZORG EN ONDERSTEUNING VOOR ALLE PERSONEN MET EEN HANDICAP PERSPECTIEF NU! RECHT OP ZORG EN ONDERSTEUNING VOOR ALLE PERSONEN MET EEN HANDICAP Mieke VOGELS 1 Stel, u trekt er op uit voor een frisse herfstwandeling met uw kleinkinderen. Helaas, wat een leuke namiddag

Nadere informatie

DOC/RC/11/10.05/18 BIJLAGE 8

DOC/RC/11/10.05/18 BIJLAGE 8 DOC/RC/11/10.05/18 BIJLAGE 8 Advies van het PGB-expertencomité omtrent het experiment Persoonsgebonden Budget Gericht aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 9 mei 2011 1. De persoonsgebonden

Nadere informatie

Pegode in de zorgregie

Pegode in de zorgregie Pegode in de zorgregie Wat willen we bereiken? Vraaggestuurde ondersteuning faciliteren Zoals afgesproken in het ondersteuningsplan met de cliënt Flexibel (bv: combinaties van ondersteuningsvormen die

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl

Persoonsgebonden budget. Hoe werkt dit? www.cjgapeldoorn.nl Persoonsgebonden budget Hoe werkt dit? Heb je een ondersteuningsvraag voor je kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met je in gesprek. Daarbij kijken we vooral naar wat

Nadere informatie

1 Richtlijnen en uitgangspunten

1 Richtlijnen en uitgangspunten FAM geboden ondersteuning 3 juni 2015 Handleiding registratieschema geboden ondersteuning FAM 1 Richtlijnen en uitgangspunten De FAM-voorziening geeft maandelijks aan het VAPH door welke ondersteuning

Nadere informatie

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20

INHOUD 5 INLEIDING 13. HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 I N H O U D INHOUD 5 INLEIDING 13 HOOFDSTUK 1 15 De welzijnsoverheden in België 15 1. De federale overheid 18 1.1. Sociale zekerheid 19 1.2. Sociale bijstand 20 2. De lokale overheid 22 3. De Vlaamse overheid

Nadere informatie

Bieden projecten zoals VZW Co-LIVING de oplossing? Arteveldehogeschool. Katholiek Hoger Onderwijs Gent. Opleiding bachelor in het sociaal werk

Bieden projecten zoals VZW Co-LIVING de oplossing? Arteveldehogeschool. Katholiek Hoger Onderwijs Gent. Opleiding bachelor in het sociaal werk Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Opleiding bachelor in het sociaal werk Campus Sint-Annaplein Sint-Annaplein 31, BE-9000 Gent Hoe kan je als ouder van een kind met een mentale beperking

Nadere informatie

Infofiche Eindafrekening

Infofiche Eindafrekening Infofiche Eindafrekening Wat in geval van overlijden? PAB-stappenplan voor nabestaanden Laatst aangepast 31/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemeen... 3 3. Indien budgethouder

Nadere informatie

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer

MDT - HET VEER - CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Het Veer MDT - HET VEER - CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Kazernestraat 35 A 9100 Sint-Niklaas Tel. 03/776.63.19 - Fax : 03/760.48.71 E-mail : revalidatiecentrum@hetveer.be Riziv : 9.53.406.07 HOE KAN ONS MDT U

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel

Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Verschillende soorten convenant in Vlaams-Brabant/Brussel Een aanvraag bij een regionale prioriteitencommissie dient te gebeuren bij de RPC 1 van de provincie waar de zorgvrager gedomicilieerd is. Hierop

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Ambulante ondersteuning Wie zijn we? Tweb biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de regio Vlaamse Ardennen. Wij worden gesubsidieerd door

Nadere informatie

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod

FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod FAQ Wettelijke subrogatie cumulverbod 1 Algemene vragen Vraag 1: Mijn handicap komt (deels) door een ongeval of een medische fout. Een tegenpartij moet mijn kosten vergoeden. Kan ik nog een tussenkomst

Nadere informatie

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter

MDT TER KOUTER- CAR HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair team Ter Kouter MDT TER KOUTER- CAR Revalidatiecentrum, v.z.w. Aaltersesteenweg 2 9800 Deinze Tel. 09/386.38.90 - Fax : 09/386.82.72 E-mail : info@terkouter.be HOE KAN ONS MDT U HELPEN? In deze brochure leest u hoe multidisciplinair

Nadere informatie

Decreet Persoonsvolgende financiering: 10 bezorgdheden en aanbevelingen

Decreet Persoonsvolgende financiering: 10 bezorgdheden en aanbevelingen Decreet Persoonsvolgende financiering: 10 bezorgdheden en aanbevelingen GRIP VZW HAZO vzw NEMA vzw Ouders voor Inclusie vzw Februari 2014 Deze nota is gericht aan alle politici die zich over het ontwerpdecreet

Nadere informatie

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen?

Wat betekent het CLB voor u? Hoe kan ons multidisciplinair team VAPH u helpen? Het multidisciplinair team VAPH van VCLB Leuven Infobrochure voor leerlingen en hun ouders Wat betekent het CLB voor u? Het centrum voor leerlingenbegeleiding biedt informatie, advies, diagnostiek en korte

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Laatst aangepast: 28/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?...

Nadere informatie

Subsidies inclusieve opvang

Subsidies inclusieve opvang Subsidies inclusieve opvang Om de ouders binnen een redelijke afstand een opvangplaats aan te bieden, voorziet de Vlaamse overheid 3 soorten subsidies. INHOUD SUBSIDIE VOOR INDIVIDUELE INCLUSIEVE OPVANG

Nadere informatie

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger

Nieuwe aanvraagprocedure 2016. FAQ voor de burger Nieuwe aanvraagprocedure 2016 FAQ voor de burger 1 Screening Kom ik in aanmerking... 5 Wat is de bedoeling van de screening?... 5 Kan ik niet meteen de vragenlijst invullen?... 5 Zijn de resultaten van

Nadere informatie

Overzicht: Starten als zelfstandige in de kinderopvang.

Overzicht: Starten als zelfstandige in de kinderopvang. Overzicht: Starten als zelfstandige in de kinderopvang. Beste Starter, VoorZet, de ondersteuningsstructuur voor de zelfstandigen van de kinderopvang, heeft een lijst opgesteld met de belangrijke zaken

Nadere informatie

JAARVERSLAG BAKEN 2014. Ambulante en mobiele ondersteuning aan personen met een beperking

JAARVERSLAG BAKEN 2014. Ambulante en mobiele ondersteuning aan personen met een beperking JAARVERSLAG BAKEN 2014 Ambulante en mobiele ondersteuning aan personen met een beperking 1 Inhoudstafel Voorwoord 3 1. Begeleid Wonen 4 Erkenning 5 Aanmeldingen, opstarten en afrondingen 2014 6 Indeling

Nadere informatie

Dossier. (R)evolutie binnen de sector personen met een beperking. Een dossier over: Inclusie Intersectoraal samenwerken Inspirerend Brussel

Dossier. (R)evolutie binnen de sector personen met een beperking. Een dossier over: Inclusie Intersectoraal samenwerken Inspirerend Brussel Dossier (R)evolutie binnen de sector personen met een beperking. nr 212 Januari - Maart 2016 Een dossier over: Inclusie Intersectoraal samenwerken Inspirerend Brussel INCLUSIE, INTERSECTORAAL SAMENWERKEN,

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph

handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) de rol van het vaph INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 Waarom is deze informatie belangrijk

Nadere informatie

Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp

Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp Datum: mei 2013 Auteur: Ludo Serrien Doel: Ter discussie Bestemming: Studievoormiddag Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp 19 juni 2013 Samenwerken aan rechtstreeks toegankelijke hulp In de

Nadere informatie

Voorstelling Onafhankelijk leven

Voorstelling Onafhankelijk leven Voorstelling Onafhankelijk leven Inhoudsopgave 1. Wat is Onafhankelijk leven?... 3 2. Waarom is Onafhankelijk Leven belangrijk?... 4 3.1. Met een persoonlijk assistentie budget (PAB) kan je onafhankelijk

Nadere informatie

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget

Jeugdhulp Persoonsgebonden budget Jeugdhulp Persoonsgebonden budget www.heerde.nl Hoe werkt dit? Heeft u een ondersteuningsvraag voor uw kind? Dan gaat een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met u in gesprek. Daarbij

Nadere informatie

Blijven inzetten voor kwalitatief welzijn! Bijdrage van het Vlaams Welzijnsverbond bij het Vlaams regeerakkoord 2014-2019

Blijven inzetten voor kwalitatief welzijn! Bijdrage van het Vlaams Welzijnsverbond bij het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat 1 1040 Brussel Tel: 02 511 44 70 Fax: 02 513 85 14 www.vlaamswelzijnsverbond.be post@vlaamswelzijnsverbond.be bank 776-5935071-29 Ondernemingsnr: 466885447 Blijven

Nadere informatie

DE VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR IN VLAANDEREN PERSPECTIEF VAN DE GEBRUIKER

DE VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR IN VLAANDEREN PERSPECTIEF VAN DE GEBRUIKER DE VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR IN VLAANDEREN PERSPECTIEF VAN DE GEBRUIKER RWONL 22 november 2012 Paul Caes Directeur-coördinator vzw Stijn dir@cc.stijn.be VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN 1. Mensen met lange tenen

Nadere informatie

Betreft: Hulpmiddelen voor studenten met behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs.

Betreft: Hulpmiddelen voor studenten met behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs. Steunpunt Inclusief hoger Onderwijs Sint-Jorisstraat 71 8000 Brugge Betreft: Hulpmiddelen voor studenten met behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs. Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie

Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie Veel gestelde vragen omtrent convenanten: overbruggingszorg, knelpuntdossiers, noodsituatie 1 1 Vragen die zowel op de convenanten overbruggingszorg als op de knelpuntdossiers van toepassing zijn 4 1.1

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: VAPH Spreker: Luc Dewilde (VAPH) VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WWW.VAPH.BE 1 1. Belgisch zorgaanbod voor personen met een handicap 2. VAPH-algemeen Overzicht

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB

Vrijwilligerswerk en PAB Vrijwilligerswerk en PAB Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben over hun leven,zodat

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2013/3 over de overdracht van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) naar Vlaanderen Vlaamse Ouderenraad vzw 18 december 2013 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB

Vrijwilligerswerk en PAB Vrijwilligerswerk en PAB Waarvoor staat Onafhankelijk Leven vzw? 1. Visie Onafhankelijk Leven vzw gaat met volle kracht voor een samenleving waar alle personen met beperking controle hebben over hun leven,zodat

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP conceptnota Pagina 1 INHOUDSTAFEL Inleiding 1. Het VN-verdrag als basisbeginsel voor het Vlaams beleid voor personen met een handicap 2. Dynamisch

Nadere informatie

Infomoment RTH-DOP Welzijnsconsortium Zuid W-VL 09.01.2014. Vzw Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen 0490 44 34 04 info@dop-wvl.

Infomoment RTH-DOP Welzijnsconsortium Zuid W-VL 09.01.2014. Vzw Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen 0490 44 34 04 info@dop-wvl. Infomoment RTH-DOP Welzijnsconsortium Zuid W-VL 09.01.2014 Vzw Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen 0490 44 34 04 info@dop-wvl.be Evoluties : vermaatschappelijking van de zorg In verschillende sectoren

Nadere informatie

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN

Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN Wuyts Nadia, Jobcoach MAGDA-LEUVEN BEGELEID WERKEN Wat is begeleid werken? Voor wie is begeleid werken? Wie organiseert begeleid werken? DE PRAKTIJK: SUPPORTED EMPLOYMENT BEGELEID WERKEN Enkele praktijkvoorbeelden.

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas

Zorgkas LM. Vlaamse Zorgverzekering. Zorgkas Zorgkas LM Vlaamse Zorgverzekering Zorgkas Wat is de Vlaamse Zorgverzekering? De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse Overheid en zorgt ervoor dat er een maandelijkse tegemoetkoming

Nadere informatie

FOCUSDAG NAH 11 JUNI 2013

FOCUSDAG NAH 11 JUNI 2013 FOCUSDAG NAH 11 JUNI 2013 Toelichting over ons project wettelijke subrogatie. De vzw Vlaamse Liga NAH is een gebruikersvereniging, een patiëntenorganisatie en groepeert gebruikers en professionelen rond

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie

stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie stad brugge dienst welzijn AANVRAAGFORMULIER Mantelzorgpremie Met dit formulier kunt u als mantelzorger de Brugse mantelzorgpremie aanvragen. Wij vragen u alle gegevens in DRUKLETTERS in te vullen. Tip:

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE 4/16/2013. 1. Belang van informeren. 2. Soorten statuten. 3. Maatregelen. 4.

INHOUDSTAFEL WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE 4/16/2013. 1. Belang van informeren. 2. Soorten statuten. 3. Maatregelen. 4. WERKEN MET PIJN EEN HAALBARE KAART OF FINANCIËLE KATER? Sociale en fiscale maatregelen Sofie Verbruggen Sociaal Assistente LAC UZ Leuven INHOUDSTAFEL 1. Belang van informeren 2. Soorten statuten 3. Maatregelen

Nadere informatie

Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR

Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR VLAAMS AGENTSCHAP VOOR Hoe een aanvraag indienen BIJ het VAPH? INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Waarom een aanvraag indienen bij het

Nadere informatie

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH

WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH WETTELIJKE SUBROGATIE EN CUMULVERBOD VAPH Geregeld door : - artikel 14 van het oprichtingsdecreet van het VAPH van 7 mei 2004; - Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1991 betreffende de indiening

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/177 BERAADSLAGING NR. 14/096 VAN 4 NOVEMBER 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

CONGRES DURF2020. ICC Gent. april DURF2020. Dinsdag. van 9 tot 17 uur

CONGRES DURF2020. ICC Gent. april DURF2020. Dinsdag. van 9 tot 17 uur CONGRES DURF2020 Je eigen leven, daar gaan we voor! DURF2020 Dinsdag 28 april van 9 tot 17 uur Congres van en voor mensen met een beperking en hun omgeving. Voor mensen die mee hun stem willen laten horen

Nadere informatie

TECHNISCH PROJECTLEIDER (M/V)

TECHNISCH PROJECTLEIDER (M/V) Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) werft aan in contractueel dienstverband (voltijds - contract van onbepaalde duur): TECHNISCH PROJECTLEIDER (M/V) Afdeling: Zorg Beleidsdomein:

Nadere informatie

Nadere regeling. persoonsgebonden budget

Nadere regeling. persoonsgebonden budget Nadere regeling persoonsgebonden budget citeertitel: nadere regeling persoonsgebonden budget 2015 vastgesteld bij besluit van 17 maart 2015 Beleidsregels persoonsgebonden budget Opdrachtgever: gemeente

Nadere informatie

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking.

OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. OUDERENZORG Detectie van de toekomst, ontwikkelen van visie Opportuniteit tot samenwerking. Het ouderenzorglandschap in vogelvlucht 3 GROTE DELEN : Thuiszorg Thuiszorgondersteunende dienstverlening & aanvullende

Nadere informatie

Personen met een handicap kunnen op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een beroep doen voor hulpmiddelen.

Personen met een handicap kunnen op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een beroep doen voor hulpmiddelen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 167 van BART VAN MALDEREN datum: 4 december 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VAPH - Hulpmiddelen voor personen met een handicap Personen

Nadere informatie

Samen voor perspectief 2020

Samen voor perspectief 2020 Samen voor perspectief 2020 De ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap zijn de laatste jaren in een echte stroomversnelling gekomen. Zoals steeds gaat deze periode van

Nadere informatie

1 Personen met een handicap

1 Personen met een handicap 1 Personen met een handicap 1.1 Uitbetaling van tegemoetkomingen 2010 Détails 1.1.1. Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming Inkomensvervangende tegemoetkoming De inkomensvervangende tegemoetkoming

Nadere informatie