PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden. Inhoud. 1. Algemeen"

Transcriptie

1 PVF 10 oktober Vragen en Antwoorden Inhoud 1. Algemeen Basisondersteuningsbudget (BOB) Persoonsvolgend Budget Overgaan naar het nieuwe systeem Hulp bij de overstap naar het nieuwe systeem Werken in het nieuwe systeem Algemeen - Wat is Perspectief 2020? Perspectief2020 is het plan dat minister Jo Vandeurzen heeft opgesteld om de sector voor personen met een handicap grondig te hervormen. Hij wil ondersteuning voor personen met een handicap vraaggestuurd maken. Dit wil zeggen dat de zorg en ondersteuning moet aangepast zijn aan wat de persoon in kwestie precies nodig heeft. Daarnaast gaat de minister tegen 2020 ook voor een inclusieve samenleving en een garantie op ondersteuning voor iedereen die het echt nodig heeft. De invoering van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) is een belangrijke pijler van het Perspectiefplan Andere pijlers zijn de vermaatschappelijking van de zorg en het feit dat de budgettaire middelen moeten blijven groeien. - Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)? De Persoonsvolgende Financiering (PVF) is het nieuwe financieringssysteem voor personen met een handicap. Het gaat uit van een vraaggestuurde ondersteuning. Dat wil zeggen dat cliënten van het VAPH voortaan een eigen (persoonsvolgend) budget krijgen op maat van hun vraag en ondersteuningsnood. Met dit budget kan de persoon met een handicap de ondersteuning die nodig is inkopen bij de diensten en/of aanbieders van zijn keuze. Hierbij kan ook gebruik worden gemaakt van het aanbod van diverse diensten (bv. inclusieve kinderopvang, thuishulp, ) en hoeft de persoon zich dus niet noodzakelijk te wenden tot handicapspecifieke diensten. De Persoonsvolgende Financiering bestaat uit twee trappen: 1. Het Basisondersteuningsbudget (B0B) en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) 2. Het Persoonsvolgend Budget (PVB) voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp Meer uitleg over BOB en PVB kan u vinden onder de punten 2 en 3. - Wanneer start het nieuwe PVF-systeem? De invoering van het nieuwe systeem zal in verschillende fasen verlopen. Vanaf 1 april 2016 zullen de eerste aanvragen voor Persoonsvolgende Budgetten (PVB) ingediend kunnen worden. Voor een BOB kan geen aanvraag worden ingediend. Deze worden automatisch toegekend op basis van bepaalde voorwaarden. 1 van 7

2 Vanaf september 2016 is de uitkering voorzien van de eerste Basisondersteuningsbudgetten en de eerste Persoonsvolgende Budgetten. Geleidelijk aan zullen meer mensen starten met het nieuwe systeem. Bij overschakeling van het huidige systeem naar het persoonsvolgende systeem, garanderen we continuïteit van de ondersteuning voor die personen die vandaag een PAB gebruiken, of een plaats in een voorziening hebben. De zorg en ondersteuning die ze vandaag krijgen, kan in het nieuwe systeem anders georganiseerd worden, maar zal wel nog steeds geboden kunnen worden. - Wat zijn de 5 cirkels? Vele personen met een handicap wensen vaak zo lang mogelijk in de eigen omgeving te blijven. Om dat mogelijk te maken zijn er verschillende opties om de ondersteuning te organiseren. Dit wordt uitgebeeld door 5 cirkels. Daarin staat de persoon met een handicap centraal. OF 2 van 7

3 Elke cirkel staat dan voor een partij die ondersteuning kan bieden. Perspectief 2020 vertrekt vanuit een nieuwe visie op personen met een handicap. Het legt de basis voor een nieuw beleid voor personen met een handicap. Visie en beleid vertrekken vanuit het uitgangspunt dat zorg en ondersteuning voor personen met een handicap een gedeelde verantwoordelijkheid is. De concentrische cirkels visualiseren deze gedeelde verantwoordelijkheid: rond de persoon met een handicap zitten verschillende mogelijke ondersteuningsbronnen die elkaar aanvullen. Deze kunnen door elkaar en onafhankelijk van elkaar ingezet worden. Er zal daarbij gewerkt worden met ondersteuningsplannen. In een ondersteuningsplan wordt samen met de persoon bekeken welke cirkel ondersteuning kan bieden. Het is daarbij niet zo dat de binnenste cirkels eerst uitgeput moeten worden alvorens je gebruik kan maken van een van de buitenste cirkels. Cirkel 1 Cirkel 2 Cirkel 3 Zelfzorg: de zorg en ondersteuning die de persoon zelf opneemt Gebruikelijke zorg: de dagelijkse zorg en ondersteuning die gezinsleden die bij elkaar wonen aan elkaar geven Zorg en ondersteuning van familie, vrienden en kennissen die niet bij elkaar wonen Persoon zelf Zijn gezin Vrienden, kennissen, verder familie, buren (mantelzorgers) Cirkel 4 Professionele zorg en ondersteuning voor alle burgers Diensten van het OCMW, Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), gezinszorg, kinderopvang Cirkel 5 Professionele zorg en ondersteuning die het VAPH vergoedt Organisaties en voorzieningen die gespecialiseerd zijn om handicapspecifieke ondersteuning aan te bieden 2. Basisondersteuningsbudget (BOB) - Wat is een Basisondersteuningsbudget (BOB)? Het BOB is een maandelijks bedrag van 300 euro. Dit zal uitbetaald worden door de zorgkassen. De persoon moet de besteding van dit geld niet verantwoorden. - Wie komt hiervoor in aanmerking? Het BOB is bedoeld voor personen: - Met een erkende handicap, - Met een vastgestelde ondersteuningsnood, - En die geen gebruik maken van niet-rechtstreeks toegankelijke VAPH-ondersteuning Je moet aan elk van deze voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een BOB. - Hoe krijg ik een BOB? Voor het BOB is er (alvast tot 2018) geen aanvraagprocedure. Het is de bedoeling het BOB zoveel mogelijk automatisch toe te kennen, op basis van bepaalde attesten. Dit om onnodige administratieve last te vermijden. - Wat kan ik doen met een BOB? 3 van 7

4 Het gebruik van een BOB hoef je niet te verantwoorden. Er zijn dus bijzonder veel mogelijkheden om je geld nuttig te besteden. Je kan met het BOB bijvoorbeeld dienstencheques kopen. Of je kan het gebruiken om je eigen bijdrage voor de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) te betalen. Heb je nood aan hulpmiddelen? Dan kan je tegemoetkomingen voor hulpmiddelen aanvragen bij het VAPH. Dit mag gecombineerd worden met een BOB. - Vanaf wanneer wordt het BOB uitbetaald? De eerste BOB s zullen worden uitbetaald vanaf september In eerste instantie zal het BOB uitgekeerd worden aan mensen die al lang op de Centrale Registratie voor Zorgvragen (CRZ) geregistreerd staan. Dit biedt hen al een zekere verlichting in afwachting van een antwoord op hun zorgvraag. In een volgende fase zullen de andere mensen die recht hebben op een BOB dit uitgekeerd krijgen. De uitbetaling zal automatisch gebeuren. Daarvoor moeten geen extra stappen voor ondernomen worden. 3. Persoonsvolgend Budget - Wat is een Persoonsvolgend Budget? Heb je nood aan meer ondersteuning dan wat je met een BOB en RTH kan organiseren, dan kan je een Persoonsvolgend Budget (PVB) aanvragen. Dat is een budget voor mensen die nood hebben aan meer intensieve en frequente ondersteuning. Om een PVB te kunnen ontvangen, moet er een aanvraagprocedure doorlopen worden. Deze procedure start met het opmaken van een ondersteuningsplan PVF. In dat ondersteuningsplan bekijk je, aan de hand van de vijf cirkels, welke ondersteuning je nodig hebt en hoe je die ondersteuning wil en kan organiseren. Wat kan je nog zelf? Welke ondersteuning willen je gezinsleden en mensen uit je informele netwerk opnemen? Op welke reguliere diensten in je buurt zal je beroep doen? Welke ondersteuning kan je enkel realiseren met een tegemoetkoming van het VAPH. Het PVB bestaan in 3 vormen: 1. Cashbudget, waarmee je je ondersteuning zelf kan organiseren 2. Voucher, om je ondersteuning bij door het VAPH vergunde voorzieningen te betalen. Een voucher is een soort bon of cheque, waarmee je terecht kan in een voorziening voor opvang of begeleiding. Je kiest zelf bij welke voorziening je terecht wil, het VAPH zorgt dan voor de betaling van de voorziening. Een budget in voucher hoef je dus niet zelf te beheren. 3. Combinatie van cash en voucher. Je krijgt dan een deel van je budget in cash, een ander deel in voucher. - Wat is het verschil tussen een cashbudget en een voucher? Het PVB kan uitbetaald worden in cash, via een voucher of met de combinatie van beide. Het cashbudget is een bedrag dat het VAPH rechtstreeks aan de persoon met een handicap betaalt. Dit bedrag kan je besteden aan de ondersteuning die je zelf organiseert, bijvoorbeeld aan assistenten die je aanwerft of diensten die je inkoopt (bij door het VAPH vergunde of bij andere organisaties). In het beheer van je cashbudget kan je je laten bijstaan door daarvoor erkende organisaties, de bijstandsorganisaties. Een voucher kan je enkel gebruiken om ondersteuning te krijgen van diensten die door het VAPH vergund zijn. Bij dit systeem krijg je een bepaald pakket aan middelen (een voucher) toegewezen in functie van de ondersteuning die je nodig hebt. Je kiest zelf de vergunde VAPH-zorgaanbieder, waar je daarvoor terecht wil. Het VAPH vergoedt die diensten rechtstreeks. Je moet het voucher-deel van het PVB dus niet zelf beheren. De voucher heeft ook als voordeel dat het administratief veel eenvoudiger is, zowel voor jou, als voor de voorziening. 4 van 7

5 - Wie komt hiervoor in aanmerking? Personen voor wie het Basisondersteuningsbudget niet voldoende is, kunnen een Persoonsvolgend Budget aanvragen. Dit is voor mensen die nood hebben aan meer intensieve en frequente ondersteuning van diensten of zorgaanbieders, die door het VAPH vergund worden. - Hoe vraag ik een PVB aan? Vanaf april 2016 zullen alle nieuwe aanvragen voor ondersteuning via een nieuwe aanvraagprocedure verlopen. Voor personen die eerder al een procedure hebben doorlopen, komen er overgangsmaatregelen. Hoe verloopt de nieuwe aanvraagprocedure? Je hebt meerdere documenten nodig: 1. Ondersteuningsplan PVF: dit is een vragenlijst waarin beschreven wordt welke ondersteuning nodig is en welke cirkels (zie vorige vraag) ingezet kunnen worden in welke situaties. Op basis hiervan kan bepaald worden in welke gevallen er ondersteuning nodig is, die met een PVB ingekocht kan worden. Dit plan kan je zelf opmaken of je kan je hierbij laten ondersteunen, bv. door een Dienst Ondersteuningsplan (DOP). 2. Het Multidisciplinair Team levert volgende zaken aan: a. Een advies over de handicap en de bijbehorende motiveringen b. Een indicatie van de budgetcategorie op basis van een objectivering van de ondersteuningsnood, en dit vertrekkende vanuit de vraag zoals geformuleerd in het ondersteuningsplan c. Informatie in functie van het beoordelen van de prioriteit Op basis van deze documenten zal dan een beslissing genomen worden. - Wat kan ik doen met een PVB? Met een PVB kan je zorg, ondersteuning en assistentie inkopen. Je kan je ondersteuning inkopen over de vijf cirkels. In tegenstelling tot het BOB moet je in het systeem van het PVB je uitgaven verantwoorden. - Vanaf wanneer wordt het PVB uitbetaald? Het is de bedoeling dat de eerste PVB s vanaf september 2016 uitbetaald worden. Aanvankelijk zullen enkel personen die nieuw instromen een PVB krijgen (of ze nu van de wachtlijst komen of helemaal nieuw zijn), pas daarna zullen de gebruikers, die nu al ondersteuning ontvangen, overgeschakeld worden. - Wie kan mij helpen om mijn PVB goed te besteden? Als je dat wenst, kan je beroep doen op bijstandsorganisaties. Zij helpen je je budget goed te beheren, je ondersteuning goed te organiseren en eventueel bij het afsluiten van overeenkomsten met zorgaanbieders. 4. Overgaan naar het nieuwe systeem - Ik zit in een voorziening. Wat verandert er voor mij? Voor jou verandert er voorlopig niets. Je kan in de voorziening blijven. Op termijn zal je doorstromen naar het nieuwe systeem, waarbij je een Persoonsvolgend Budget krijgt. Dat hoeft voor je ondersteuning niets te veranderen, tenzij je dat zelf wil. Kies je ervoor je huidige situatie te behouden, dan betekent het enkel dat je nu zelf je budget in handen krijgt, want de zorgaanbieder wordt niet langer gesubsidieerd door het VAPH. Kies je dan voor een voucher, dan zal het VAPH de 5 van 7

6 betalingen voor jou uitvoeren. Maar je kan ook kiezen voor cash of een combinatie van cash en voucher. Wens je een verandering van je ondersteuning, dan kan je via een ondersteuningsplan bekijken welke ondersteuning het best overeenstemt met jouw ondersteuningsvraag. Je zal dan een herziening van je budget kunnen vragen. - Ik heb een PAB. Wat verandert er voor mij? Voorlopig verandert er voor jou niets, maar bij de volledige invoering van het PVF voor meerderjarigen (vermoedelijke datum 01/01/2017) zal er overgeschakeld worden naar het nieuwe systeem. Dan zal je voortaan een Persoonsvolgend Budget (PVB) krijgen in plaats van een Persoonlijke-Assistentiebudget (PAB). Met dit PVB zal je dan verder je persoonlijke assistent kunnen betalen. - Ik maak gebruik van hulpmiddelen of aanpassingen. Wat verandert er voor mij? Voor jou verandert er niets. Het huidige systeem van de hulpmiddelen blijft bestaan en kunnen via de aanvraagprocedure van het VAPH aangevraagd worden. Deze kunnen worden gecombineerd met het BOB, met het PVB of met tegemoetkomingen van de federale overheid. - Heeft het nog zin om via de huidige procedure ondersteuning aan te vragen? Tot en met 31/03/2016 kan je ondersteuning aanvragen via de huidige procedure. Vanaf 01/04/2016 geldt de nieuwe procedure. - Wat gebeurt er met de andere tegemoetkomingen (FOD Sociale Zekerheid, RIZIV, )? Het BOB en PVB zullen nog steeds combineerbaar zijn met tegemoetkomingen van andere instanties zoals de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of het ziekenfonds. 5. Hulp bij de overstap naar het nieuwe systeem - Wie kan meer informatie geven over het nieuwe systeem PVF? Om geïnformeerd te blijven kan je steeds terecht op de website of kan je het gratis magazine ST*RK lezen. Je kan je hierop abonneren door contact op te nemen met de communicatiedienst van het VAPH ). - Wie kan helpen bij de aanvraag van een PVB? Hiervoor kan je terecht bij een Multidisciplinair Team (MDT) of bij een Dienst Ondersteuningsplan (DOP). Zij kunnen je verder helpen bij het indienen van een aanvraag. 6. Werken in het nieuwe systeem - Hoe zal de nieuwe regelgeving voor voorzieningen in de toekomst verlopen? De voorzieningen zijn op dit moment ondergebracht in het regelluwe kader van Multifunctioneel Centrum (MFC) of Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM). Dit is echter maar een tussenstap naar Persoonsvolgende Financiering. Hoe de overgang van een naar ander zal verlopen, is nog niet helemaal duidelijk; daar wordt op dit moment hard aan gewerkt. Het is niet de bedoeling om de verworvenheden van het personeel binnen de sector in vraag te stellen. De verloning zal blijven gebeuren volgens dezelfde CAO. Daar verandert in principe niets aan. Het zou kunnen dat bepaalde personen andere taken krijgen en daardoor minder of meer bijzondere prestaties verrichten (zaterdaguren, zondaguren, nachturen, ). Dit kan dan een effect hebben op 6 van 7

7 hun loon. Maar die regels zijn vandaag ook al van kracht. We kunnen er dus van uitgaan dat de veranderingen geen invloed zullen hebben op de verloning van de werknemers binnen de sector. 7 van 7

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN

PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN PVF 23 FEBRUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDEN 1 Algemeen... 2 Wat is Perspectief 2020?... 2 Wat is Persoonsvolgende Financiering (PVF)?... 2 Wanneer start het nieuwe PVF-systeem?... 2 Wat zijn de 5 cirkels?...

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie januari 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie april 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Editie oktober 2016 Persoonsvolgende Financiering www.vaph.be 2 Persoonsvolgende Financiering ONDERSTEUNING OP MAAT De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst

Nadere informatie

PVF - 30 oktober Vragen en Antwoorden

PVF - 30 oktober Vragen en Antwoorden PVF - 30 oktober 2014 - Vragen en Antwoorden 1. Wanneer wordt Persoonsvolgende financiering (PVF) praktijk? Op 25 april 2014 bekrachtigde de Vlaamse Regering het ontwerpdecreet PVF. Nu is het de bedoeling

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017

Persoonsvolgende financiering. Streekforum zorg - 17 mei 2017 Persoonsvolgende financiering Streekforum zorg - 17 mei 2017 WWW.EPO2.ORG persoonsvolgende financiering: vanwaar? Basis: perspectiefplan 2020 van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING personen met beperking DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW KOOLSKAMPSTRAAT 24 8830 GITS 2016 DOMINIEK SAVIO INSTITUUT VZW INLEIDING We zijn op weg naar een belangrijke verandering

Nadere informatie

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Implementatie van en transitie naar PVF. Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Implementatie van en transitie naar PVF Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1 VAPH 2015 84.624 mensen die een inkomensvervangende tegemoetkoming en/of een integratietegemoetkoming

Nadere informatie

Vooraf, ter info Voortvloeisel uit de vorige sociale plattegrond:

Vooraf, ter info Voortvloeisel uit de vorige sociale plattegrond: Vooraf, ter info Voortvloeisel uit de vorige sociale plattegrond: https://sites.google.com/site/socialekaartvluchtelingen/ PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING (PVF) Wat is dit en wat verandert dit voor hulpverleners?

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering. Vivo infosessies

Persoonsvolgende Financiering. Vivo infosessies Persoonsvolgende Financiering Vivo infosessies 17.11.2016 1 WELKOM & OPBOUW KADER: Wat betekent persoonsvolgende financiering (PVF)? Omzetting voor wie vandaag al ondersteuning heeft PRAKTISCH: Mijn ondersteuning

Nadere informatie

Wandel je mee met Piet en zijn persoonsvolgende financiering? 26 januari 2017

Wandel je mee met Piet en zijn persoonsvolgende financiering? 26 januari 2017 Wandel je mee met Piet en zijn persoonsvolgende financiering? 26 januari 2017 PROGRAMMA VERWELKOMING EN SITUERING Koen Berwouts, coördinator Welzijnsoverleg Regio Gent PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING: wat

Nadere informatie

Procedure noodsituatie

Procedure noodsituatie Procedure noodsituatie 1 INHOUDSOPGAVE Procedure noodsituatie... 3 Onmiddellijke ondersteuning... 3 (Aanvraag van) een tijdelijke persoonsvolgend budget via spoedprocedure... 3 1. Inleiding... 3 2. Nood

Nadere informatie

De Persoonsvolgende financiering in Vlaanderen Robert Geeraert Woonzorgconsulent Gastprofessor Erasmushogeschool Brussel

De Persoonsvolgende financiering in Vlaanderen Robert Geeraert Woonzorgconsulent Gastprofessor Erasmushogeschool Brussel De Persoonsvolgende financiering in Vlaanderen Robert Geeraert Woonzorgconsulent Gastprofessor Erasmushogeschool Brussel België: federale staat Federaal niveau: gezondheidszorg (artsen, ziekenhuizen, verpleegkundigen,

Nadere informatie

INFOMOMENT 2 FEBRUARI 16

INFOMOMENT 2 FEBRUARI 16 INFOMOMENT 2 FEBRUARI 16 Minister Vandeurzen maakte in 2010 een groot plan Wat staat er in dat plan? 2 belangrijke doelen: In 2020 moeten alle personen met een handicap die zorg nodig hebben, zorg krijgen

Nadere informatie

Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen)

Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen) Verslag Verslaggever Workshop Leen De Caluwe (CoPunt Handicap Oost-Vlaanderen) Wat staat er in het plan Perspectief 2020 geschreven? Voor mensen met een verstandelijke beperking, Zaal Baekeland1, ICC,

Nadere informatie

Wat betekent de overgang voor de budgethouders PAB of PGB? Wat betekent de overgang voor de mensen in de voorzieningen? Persoonsvolgend budget

Wat betekent de overgang voor de budgethouders PAB of PGB? Wat betekent de overgang voor de mensen in de voorzieningen? Persoonsvolgend budget Nu al in de zorg? Wat betekent de overgang voor de budgethouders PAB of PGB? Wat betekent de overgang voor de mensen in de voorzieningen? Persoonsvolgend budget Wat betekent de overgang voor de budgethouders

Nadere informatie

TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) VEELGESTELDE VRAGEN PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) 1. Hoe wordt bepaald of iemand een vermoeden van een handicap heeft om beroep te kunnen doen op RTH? Een

Nadere informatie

4 december 2018 Kennismaking met de persoonsvolgende financiering. Het nieuwe ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap

4 december 2018 Kennismaking met de persoonsvolgende financiering. Het nieuwe ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap 4 december 2018 Kennismaking met de persoonsvolgende financiering Het nieuwe ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap Waarom? (Internationale) verandering in filosofisch en antropologisch kader

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING Wat is een persoonsvolgende financiering (PVF)? 1 2 Voor mij, en alle andere personen met een handicap, is er een nieuw systeem van financiële ondersteuning: DE PERSOONSVOLGENDE

Nadere informatie

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update

PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update PersoonsVolgende Financiering Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening Flexibel Aanbod Meerderjarigen Een update 1 TOEGANGSPOORT PersoonsVolgende Financiering (PVF) TRAP 1 Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

Nadere informatie

Waarom? Het nieuwe ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap en de Persoonsvolgende Financiering. Base-line van de oplossing:

Waarom? Het nieuwe ondersteuningsbeleid voor personen met een handicap en de Persoonsvolgende Financiering. Base-line van de oplossing: Het nieuwe sbeleid voor personen met een handicap en de Persoonsvolgende Financiering Waarom? Toepassing van het VN-verdrag voor de rechten van de mens Inzet van extra middelen in de sector handicap lost

Nadere informatie

Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Dienstverlening voor personen met een handicap

Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Dienstverlening voor personen met een handicap Voorstelling Dienst Ondersteuningsplan Dienstverlening voor personen met een handicap 30/05/2016 Wat komt in deze presentatie aan bod? DOP in een breder kader Onze opdracht Voor Wie Onze werking Wat komt

Nadere informatie

6/03/2019. Mijn kind heeft een beperking en bijkomend epilepsie. 3 hoeden. Beperking en epilepsie Epilepsie en een beperking

6/03/2019. Mijn kind heeft een beperking en bijkomend epilepsie. 3 hoeden. Beperking en epilepsie Epilepsie en een beperking Mijn kind heeft een beperking en bijkomend epilepsie Gent 9 februari 2018 Ann Blomme zus teamcoach vrijwilliger ann.blomme@fiolavzw.be 3 hoeden Er is meer aan de hand En nu? Het bos en de bomen Beperking

Nadere informatie

Het Persoonsvolgend (PVB) Alles over het Persoonsvolgend Budget (PVB), het ondersteuningsplan en hoe je aan de slag gaat met je budget

Het Persoonsvolgend (PVB) Alles over het Persoonsvolgend Budget (PVB), het ondersteuningsplan en hoe je aan de slag gaat met je budget Het Persoonsvolgend Budget (PVB) Alles over het Persoonsvolgend Budget (PVB), het ondersteuningsplan en hoe je aan de slag gaat met je budget Voorwoord Ben je meerderjarig? Heb je nood aan intensieve zorg

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING WAT BETEKENT HET? 3 MEI 2018

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING WAT BETEKENT HET? 3 MEI 2018 PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING WAT BETEKENT HET? 3 MEI 2018 WAAR KUN JE ALS PERSOON MET EEN HANDICAP TERECHT? Ingewikkeld zorglandschap OVER HET VAPH VAPH in het Belgische zorglandschap FOD Sociale Zekerheid:

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap

Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Persoonsvolgende financiering als hefboom in een wijzigend ondersteuningslandschap Brugge, 11 februari 2014 Algemene vergadering ROG West-Vlaanderen Janick Appelmans, Coördinator zorgregie West-Vlaanderen

Nadere informatie

WELKOM & OPBOUW. 6. Vragenronde

WELKOM & OPBOUW. 6. Vragenronde 1 WELKOM & OPBOUW 1. Wat betekent persoonsvolgende financiering (PVF)? 2. Hoe kan ik mijn budget besteden? 3. Welk gevolg heeft de stap naar een persoonsvolgend budget (PVB) voor mij? 4. Hoe regel ik de

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH?

Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? www.vaph.be 2 Hoe een aanvraag indienen bij het VAPH? 1. WAT DOET HET VAPH? p.2 2. ONDERSTEUNING VOOR MINDERJARIGEN p.4 3. ONDERSTEUNING VOOR MEERDERJARIGEN p.6

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering. Infosessie voor gebruikers 10/03/2017

Persoonsvolgende financiering. Infosessie voor gebruikers 10/03/2017 Persoonsvolgende financiering Infosessie voor gebruikers 10/03/2017 Agenda WELKOM GILBERT VAN LAETHEM VOORZITTER ZONNESTRAAL VZW HAVINET ELS VRIJDAG COÖRDINATOR HAVINET VZW PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING

Nadere informatie

Contactpersoon Cluster Indicatiestelling en Prioritering Bijlagen 2

Contactpersoon Cluster Indicatiestelling en Prioritering  Bijlagen 2 Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 BRUSSEL www.vaph.be INFONOTA Gericht aan: de multidisciplinaire teams, de diensten ondersteuningsplan, de coördinatiepunten handicap 28 maart 2017 1702 Contactpersoon

Nadere informatie

1. Een woordje uitleg over PVB

1. Een woordje uitleg over PVB Aanvraag PVB 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Een woordje uitleg over PVB... 3 2. Waarvoor mag ik het PVB gebruiken?... 5 2.1. Globale ondersteuningsfuncties... 5 2.2 Individuele ondersteuningsfuncties... 5 2.3

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering

Persoonsvolgende Financiering Persoonsvolgende Financiering Sector Ondersteuning Personen met een Handicap Info-avond PVF ouders De Okkernoot 06-03-17 1 Inleiding Onze samenleving kent diepgaande wijzigingen 2 PVF komt daar bovenop

Nadere informatie

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/ MDT meerderjarigen Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/210 69 69 Multidisciplinaire Teams (MDT) erkend en gesubsidieerd door Inhoud Wat is het VAPH?...

Nadere informatie

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING WAT BETEKENT HET? 3 MEI 2018

PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING WAT BETEKENT HET? 3 MEI 2018 PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING WAT BETEKENT HET? 3 MEI 2018 WAAR KUN JE ALS PERSOON MET EEN HANDICAP TERECHT? Ingewikkeld zorglandschap OVER HET VAPH VAPH in het Belgische zorglandschap FOD Sociale Zekerheid:

Nadere informatie

Toeleiding naar ondersteuning

Toeleiding naar ondersteuning Zorgregie Hilde Verstricht 1 Toeleiding naar ondersteuning Ook met persoonsvolgende financiering Dus: beschikbare middelen zo rechtvaardig mogelijk verdelen 2 1 Regionale prioriteitencommissie Opdracht

Nadere informatie

OPLEIDING BEWINDVOERDERS. Sociale luik - Persoonsvolgende Financiering (PVF)

OPLEIDING BEWINDVOERDERS. Sociale luik - Persoonsvolgende Financiering (PVF) OPLEIDING BEWINDVOERDERS Sociale luik - Persoonsvolgende Financiering (PVF) INHOUD Wetgeving en praktische toelichting PVF (VAPH) Betekenis Toeleiding Budgetbesteding Toelichting werking PVF Vanuit standpunt

Nadere informatie

nr. 644 van TINE VAN DER VLOET datum: 5 juli 2016 aan JO VANDEURZEN Persoonsvolgende financiering (PVF) - Toegang voor jongvolwassenen

nr. 644 van TINE VAN DER VLOET datum: 5 juli 2016 aan JO VANDEURZEN Persoonsvolgende financiering (PVF) - Toegang voor jongvolwassenen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 644 van TINE VAN DER VLOET datum: 5 juli 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Persoonsvolgende financiering (PVF) - Toegang voor jongvolwassenen

Nadere informatie

Handicap door ongeval

Handicap door ongeval Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) Editie juli 2018 vaph.be 2 INHOUD Handicap door ongeval 4 Welke ondersteuning biedt het VAPH? 5 Wat moet u doen tijdens de afhandeling van uw schadedossier?

Nadere informatie

INFOAVOND PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING WELKOM

INFOAVOND PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING WELKOM INFOAVOND PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING WELKOM INTRO Edwin Geysels Directeur Zorg B.C. Sint-Elisabeth 3 WELKOM & OPBOUW 1. Wat betekent persoonsvolgende financiering (PVF)? 2. Omzetting voor wie vandaag

Nadere informatie

SLIDE 1 SLIDE 2 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkent en subsidieert voorzieningen/instelling

SLIDE 1 SLIDE 2 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkent en subsidieert voorzieningen/instelling Persoonsvolgende financiering (PVF) PowerPointpresentatie Patrik Claes, tijdens themadag op 19 november 2016 SLIDE 1 De persoonsvolgende financiering is een nieuw systeem dat in 2016 van start ging. Hoewel

Nadere informatie

Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering

Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering Van nu tot aan de persoonsvolgende financiering Project Implementatie PVF: stand van zaken, tijdspad en planning Toelichting Zorgbemiddelingsvergadering VBB 3 december 2015 Ann Van den Abbeele Projectleider

Nadere informatie

Op 21 maart 2016 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 424) over het macrobudgettair kader voor de persoonsvolgende financiering (PVF).

Op 21 maart 2016 stelde ik een schriftelijke vraag (nr. 424) over het macrobudgettair kader voor de persoonsvolgende financiering (PVF). SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 524 van TINE VAN DER VLOET datum: 12 mei 2016 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Persoonsvolgende financiering (PVF) - Macrobudgettair kader

Nadere informatie

Info- en ontmoetingslunch

Info- en ontmoetingslunch Info- en ontmoetingslunch In de kijker: KEUS & Ondersteuningsnet Lokeren maandag 17 oktober 2016 ONL infosessie RWO 2016 context? (1) regie over eigen leven vraaggestuurde ondersteuning: volgens zijn wensen

Nadere informatie

INFONOTA. Zorgcontinuïteit Gericht aan: de MFC s. Zenithgebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL 27/07/2018 INF/ATH/18/08

INFONOTA. Zorgcontinuïteit Gericht aan: de MFC s. Zenithgebouw Koning Albert II-laan BRUSSEL   27/07/2018 INF/ATH/18/08 Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 BRUSSEL www.vaph.be INFONOTA Gericht aan: de MFC s 27/07/2018 INF/ATH/18/08 Contactpersoon Roel Smeets E-mail zorgcontinuiteit@vaph.be Telefoon / Bijlagen / Zorgcontinuïteit

Nadere informatie

Eerste trap in PVF : Basisondersteuningsbudget. 17 &19/06/ Update PVF. Diane Serneels. - Georganiseerd door de Vlaamse zorgverzekering

Eerste trap in PVF : Basisondersteuningsbudget. 17 &19/06/ Update PVF. Diane Serneels. - Georganiseerd door de Vlaamse zorgverzekering Basisondersteuningsbudget (BOB) Diane Serneels 1 Eerste trap in PVF : Basisondersteuningsbudget - Georganiseerd door de Vlaamse zorgverzekering - Ingebed in Vlaamse Sociale Bescherming - Dus in een systeem

Nadere informatie

Persoonsvolgende financiering Wat verandert? Welke mogelijkheden heb ik?

Persoonsvolgende financiering Wat verandert? Welke mogelijkheden heb ik? Persoonsvolgende financiering Wat verandert? Welke mogelijkheden heb ik? Wat is persoonsvolgende financiering (PVF) Vroeger: voorzieningen hebben een aantal gesubsidieerde plaatsen. Het grootste deel van

Nadere informatie

Checklist ondersteuningsplan

Checklist ondersteuningsplan Checklist ondersteuningsplan 1 In het kort Er bestaan 2 soorten ondersteuningsplannen. In beide gevallen wordt de zorgvraag uitgebreid gekaderd in de vele aspecten van het leven van de zorgvrager. Een

Nadere informatie

NIEUWSFLASH 3. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw maart 2016

NIEUWSFLASH 3. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw maart 2016 NIEUWSFLASH 3 v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw maart 2016 Synthese van de infomomenten van het VAPH in samenwerking met KVG, VFG en FOVIG Hoe verloopt de overgang van het Flexibel

Nadere informatie

Ondersteuning voor jongvolwassenen

Ondersteuning voor jongvolwassenen Ondersteuning voor jongvolwassenen Regelmatig krijgen we vragen over de mogelijkheden waarover jongvolwassenen van 18 jaar of ouder beschikken, om verder ondersteund te worden. Hierna vindt u daarom nog

Nadere informatie

BROCHURE BROCHURE BROCHURE. WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal Bijstandsorganisatie (ENKEL MEERDERJARIGEN!

BROCHURE BROCHURE BROCHURE. WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal Bijstandsorganisatie (ENKEL MEERDERJARIGEN! BROCHURE BROCHURE BROCHURE WEGWIJS IN DE ADMINISTRATIEVE STAPPEN VAN Het werkkapitaal DE PERSOONSVOLGENDE Bijstandsorganisatie FINANCIERING (ENKEL MEERDERJARIGEN!) Inhoudstafel Absoluut vzw de bijstandsorganisatie

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 19 juli A D V I E S Nr. 1.990 ------------------------------- Zitting van dinsdag 19 juli 2016 ---------------------------------------------- Onderwerping aan de sociale zekerheid van personen die in de Vlaamse

Nadere informatie

De organisaties stellen zich voor:

De organisaties stellen zich voor: De organisaties stellen zich voor: O.C. KATR!NAHOF biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking + het gezin. Dit gebeurt op alle levensdomeinen (wonen, werken, dagbesteding,

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Standpunt van de Gezinsbond. Zorgende gezinnen vandaag en morgen

Zorg en ondersteuning voor personen met een handicap. Standpunt van de Gezinsbond. Zorgende gezinnen vandaag en morgen Zorg en ondersteuning voor personen met een handicap Standpunt van de Gezinsbond oktober 2017 Inhoud Zorgende gezinnen vandaag en morgen Inleiding p. 2 Persoonsvolgende Financiering (PVF) p. 2 Visie van

Nadere informatie

Jongvolwassenen met een beperking: continuïteit in de zorg en transitie naar volwassenheid

Jongvolwassenen met een beperking: continuïteit in de zorg en transitie naar volwassenheid Jongvolwassenen met een beperking: continuïteit in de zorg en transitie naar volwassenheid Lunchdebat West-Vlaanderen Geert D haene directeur Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen Inhoud van mijn bijdrage

Nadere informatie

VR DOC.0522/2TER

VR DOC.0522/2TER VR 2019 0504 DOC.0522/2TER Besluit van de Vlaamse Regering over de bouwstenen voor de uitwerking van een persoonsvolgend budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor minderjarige

Nadere informatie

1. KORTVERBLIJF BINNEN RTH-CAPACITEIT IN COMBINATIE MET PVB

1. KORTVERBLIJF BINNEN RTH-CAPACITEIT IN COMBINATIE MET PVB Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 BRUSSEL www.vaph.be INFONOTA Gericht aan: de vergunde zorgaanbieders 14 juni 2018 INF/AFZ/18/14 Contactpersoon Marc Sevenhant E-mail Erkenningen@vaph.be Telefoon

Nadere informatie

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STUDIEDAG IN SAMENSPRAAK PROJECT DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN DIENSTEN GEZINSZORG PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Gewoon waar mogelijk Specifiek waar nodig Gretl Dons - 5 maart 2015 D.O.P. PERSPECTIEF 2020 Zoveel

Nadere informatie

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget

Perspectiefplan 2020 Minister Van Deurzen RTH (rechtsreeks toegankelijke hulpverlening) Basis- Ondersteuningsbudget W el zi jn soverl eg Re gio Gent v z w ( W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 Té Jongeren: van intersectorale

Nadere informatie

Welkom. Sofie Van Hecke Stafmedewerker Trefpunt Zorg.

Welkom. Sofie Van Hecke Stafmedewerker Trefpunt Zorg. www.trefpuntzorg.be Welkom Sofie Van Hecke Stafmedewerker Trefpunt Zorg www.trefpuntzorg.be Wegwijs in persoonsvolgende financiering Jos Theunis Afdelingshoofd financiering en zorgplanning VAPH www.trefpuntzorg.be

Nadere informatie

VR DOC.0130/1BIS

VR DOC.0130/1BIS VR 2018 0902 DOC.0130/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de verdeling van de

Nadere informatie

Samenvatting Conceptnota Persoonsvolgende Financiering voor Personen met een Handicap Pagina 1

Samenvatting Conceptnota Persoonsvolgende Financiering voor Personen met een Handicap Pagina 1 CONCEPTNOTA PERSOONSVOLGENDE FINANCIERING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP INLEIDING Dit document bouwt verder op het Vlaams Regeerakkoord (2009-2014) Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden. Voor

Nadere informatie

Persoonsvolgende Financiering: VAPH in het nieuwe zorglandschap

Persoonsvolgende Financiering: VAPH in het nieuwe zorglandschap Persoonsvolgende Financiering: VAPH in het nieuwe zorglandschap Provinciale infosessies voor gebruikers 26/2/2016 11/03/2016 1. Goede randvoorwaarden en duidelijk kader 2.Een vraag naar een Persoonsvolgend

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds

Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds Dienst Maatschappelijk Werk van het ziekenfonds INHOUD Wat is de Dienst Maatschappelijk Werk en waarvoor kan je er terecht? 2 Directe hulp en ondersteuning 3 Langdurige begeleiding 4 Evaluatie van het

Nadere informatie

brochure Bijstandsorganisatie Auteursrechten / bescherming voor absoluut vzw

brochure Bijstandsorganisatie Auteursrechten / bescherming voor absoluut vzw brochure zw Auteursrechten / bescherming voor absoluut vzw 2 Inhoudsopgave 1. Wat is een bijstandsorganisatie?...4 1.1. Laagdrempelige begeleiding...4 1.2. Intensieve bijstand op maat...4 2. absoluut vzw...5

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

In deze nota worden de modaliteiten van deze uitzonderingsprocedure en technische handelingen verder geduid.

In deze nota worden de modaliteiten van deze uitzonderingsprocedure en technische handelingen verder geduid. Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 BRUSSEL www.vaph.be INFONOTA - OMZENDBRIEF Gericht aan: Vergunde zorgaanbieders, multidisciplinaire teams Auteur: VAPH 15 juni 201p8 Uitzonderingsprocedure 7/7

Nadere informatie

Verdeling middelen PmH 2018 & 2019

Verdeling middelen PmH 2018 & 2019 Verdeling middelen PmH 2018 & 2019 1. Situering In deze nota worden de voorstellen toegelicht omtrent de verdeling van de middelen voor PmH in 2018 en 2019. Tegen begin 2018 wordt de nodige regelgevende

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2019;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2019; Besluit van de Vlaamse Regering over de transitie van de personen met een handicap die zorg en ondersteuning krijgen in het buitenland en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni

Nadere informatie

Evoluties binnen zorgvernieuwing

Evoluties binnen zorgvernieuwing Evoluties binnen zorgvernieuwing 9 januari 2014 JOS THEUNIS AFDELINGSHOOFD ZORG VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Multifunctionele centra (MFC) en Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Nadere informatie

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP editie februari 2016 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP LAAGDREMPELIGE ONDERSTEUNING VAPH VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT? RTH is beperkte handicapspecifieke ondersteuning voor wie af

Nadere informatie

Kern van de omslag naar PVF: alle ondersteuning van VAPH zal via PVF verlopen ter vervanging van de huidige twee systemen d.i. ZIN (Zorg In Natura,

Kern van de omslag naar PVF: alle ondersteuning van VAPH zal via PVF verlopen ter vervanging van de huidige twee systemen d.i. ZIN (Zorg In Natura, OVER HET OPZET VAN DE INFO AVOND Het gedeelte van FAM naar PVF van de info-avondop 18/09/15 is bedoeld om cliënten en verwanten op de hoogte te brengen van stand van zaken i.v.m. PVF. Er zijn nog veel

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

Editie september Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...)

Editie september Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) Editie september 2016 Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) www.vaph.be 2 Handicap door ongeval (beroepsziekte, medische fout...) Een verkeersongeval, beroepsziekte, medische fout of

Nadere informatie

4 besluit van 27 november 2015: over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en onders

4 besluit van 27 november 2015: over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en onders Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie naar persoonsvolgende financiering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

Vergunde zorgaanbieders

Vergunde zorgaanbieders Vergunde zorgaanbieders Evelien Devriese 1 Vergunde zorgaanbieders 3 aspecten: (1) Besteding en verantwoording van het PVB voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp (nrth) (2) Vergunnen en (3) Betoelagen

Nadere informatie

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN UIT HET ZORGREGIERAPPORT (eerste jaarhelft 2012)

BELANGRIJKSTE ELEMENTEN UIT HET ZORGREGIERAPPORT (eerste jaarhelft 2012) BELANGRIJKSTE ELEMENTEN UIT HET ZORGREGIERAPPORT (eerste jaarhelft 2012) SAMENVATTING Het aantal geregistreerde zorgvragen blijft stijgen. Het gaat hierbij om een diversiteit van vragen, van weinig intensieve

Nadere informatie

Inhoud Inleiding... 3 Stap 1: opmaak van een ondersteuningsplan PVB... 4 Stap 2: opmaak van een multidisciplinair verslag (MDV)...

Inhoud Inleiding... 3 Stap 1: opmaak van een ondersteuningsplan PVB... 4 Stap 2: opmaak van een multidisciplinair verslag (MDV)... Herziening 1 Inhoud Inleiding... 3 Stap 1: opmaak van een ondersteuningsplan PVB... 4 Stap 2: opmaak van een multidisciplinair verslag (MDV)... 4 Stap 3: beslissing door het VAPH... 5 Nuttige links...

Nadere informatie

Bestuurdersdialogen Persoonsvolgende Financiering

Bestuurdersdialogen Persoonsvolgende Financiering Bestuurdersdialogen Persoonsvolgende Financiering Sector Ondersteuning Personen met een Handicap Gent, 14 november 2016 Brussel, 21 november 2016 1 Inleiding Onze samenleving kent diepgaande wijzigingen

Nadere informatie

Omzendbrief: uitbreidingsbeleid personen met een handicap 2016

Omzendbrief: uitbreidingsbeleid personen met een handicap 2016 Omzendbrief ZR 34 22 januari 2016 Gericht aan alle belanghebbenden binnen de VAPH-sector VRAGEN NAAR: Marc Sevenhant TELEFOON: 02/225 85 22 E-MAIL: Marc.sevenhant@vaph.be BIJLAGE(N): Geen Omzendbrief:

Nadere informatie

Vragen PVF. Zie antwoord vraag 2.

Vragen PVF. Zie antwoord vraag 2. Vragen PVF 1. Momenteel maakt men een concrete lijst op van de zorg die gebruikers in de aangesloten voorzieningen kunnen inkopen met hun PVB. Ik veronderstel dat jullie zelf ook iets dergelijks in de

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning voor personen met een nietaangeboren hersenletsel of tetraplegie

Zorg en ondersteuning voor personen met een nietaangeboren hersenletsel of tetraplegie Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 BRUSSEL www.vaph.be INFONOTA Gericht aan: multidisciplinaire teams, vergunde zorgaanbieders 2 oktober 2018 INF/ATH/18/09 Contactpersoon Cluster Indicatiestelling

Nadere informatie

Diensten Ondersteuningsplan. Samen uw ondersteuning plannen

Diensten Ondersteuningsplan. Samen uw ondersteuning plannen Diensten Ondersteuningsplan Samen uw ondersteuning plannen Editie april 2018 Bent u op zoek naar hoe een goed leven er voor u uitziet? Hebt u omwille van uw beperking vandaag nood aan ondersteuning of

Nadere informatie

De overgang naar PVF Voorstel SOM en Vlaams Welzijnsverbond Diane Serneels

De overgang naar PVF Voorstel SOM en Vlaams Welzijnsverbond Diane Serneels De overgang naar PVF Voorstel SOM en Vlaams Welzijnsverbond Diane Serneels 1 2 1 3 Invoer PVF langs 3 sporen Spoor 1 : nieuwe instroom via uitbreidingsbeleid Spoor 2 : omschakeling huidige gebruikers zorg

Nadere informatie

Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen VOORSTELLING VAN DE WERKING

Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen VOORSTELLING VAN DE WERKING Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen VOORSTELLING VAN DE WERKING Regie (terug) in handen geven van kwetsbare mensen. Daar gaan wij voor! DOP Oost- Vlaanderen D.O.P. is een gratis dienst voor minder

Nadere informatie

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas

Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Zorgkas Wat is het basisondersteuningsbudget? Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse premie of tegemoetkoming voor personen met een handicap die een beperkte

Nadere informatie

VR DOC.0566/1BIS

VR DOC.0566/1BIS VR 2017 0906 DOC.0566/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van

Nadere informatie

VR DOC.0307/2

VR DOC.0307/2 VR 2016 2503 DOC.0307/2 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die

Nadere informatie

VR DOC.1481/1

VR DOC.1481/1 VR 2016 2312 DOC.1481/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de verdeling van de middelen

Nadere informatie

C Zorgvernieuwing minderjarigen doc01 Sterrenkundelaan Brussel T F Element

C Zorgvernieuwing minderjarigen doc01 Sterrenkundelaan Brussel T F Element Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel T 02 225 84 11 F 02 225 84 05 informatie@vaph.be www.vaph.be Elementen voor advies PVF minderjarigen na traject JW/ITP NOTA 20 maart 2016 Gericht aan De leden van de Taskforce

Nadere informatie

sector personen met een handicap

sector personen met een handicap sector personen met een handicap Absoluut, alin, Fovig, Gezin & Handicap, KVG, Marjan, MS-Liga Vlaanderen, MyAssist, Onafhankelijk Leven, SOM, Stan, Vebes, VFG & Vlaams Welzijnsverbond najaar 2018 1 De

Nadere informatie

Wegwijs in het persoonsvolgend budget

Wegwijs in het persoonsvolgend budget Editie september 2017 Wegwijs in het persoonsvolgend budget www.vaph.be 2 Wegwijs in het persoonsvolgend budget Wat is een persoonsvolgend budget? Wat kunt u doen met een persoonsvolgend budget? Komt u

Nadere informatie

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN?

OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? OZ SOCIALE DIENST, TEAM VAPH HOE KUNNEN WIJ JOU HELPEN? INHOUD Wil je je inschrijven bij het VAPH? In deze brochure lees je hoe het multidisciplinair team (MDT) je hiermee kan helpen. De VAPH-experten

Nadere informatie

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP

RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP VAPH Editie januari 2018 RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP LAAGDREMPELIGE ONDERSTEUNING VAPH VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP LAAGDREMPELIGE ONDERSTEUNING Nood aan een beetje extra hulp?

Nadere informatie