Richtlijnen van NANDA International voor gebruik en overname Ten geleide Voorwoord Inleiding Dankwoord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen van NANDA International voor gebruik en overname Ten geleide Voorwoord Inleiding Dankwoord"

Transcriptie

1 Richtlijnen van NANDA International voor gebruik en overname Ten geleide Voorwoord Inleiding Dankwoord XV XVII XIXI XXIII XXVII Deel 1 De NANDA International-taxonomie 1 Inleiding 3 T. Heather Herdman Bijdragen aan de NANDA-I-taxonomie van verpleegkundige diagnoses 4 Hoofdstuk 1 59 T. Heather Herdman, Gunn von Krogh Geschiedenis van de ontwikkeling van Taxonomie II 59 Deel 2 Onderwijs en implementatie van de NANDA International Verpleegkundige diagnoses in praktijk, verpleegkundig management, wetenschappelijk onderzoek, informatica en onderwijs 75 Hoofdstuk 2 Verpleegkundige beoordeling, klinische interpretatie en verpleegkundige diagnoses: een zorgvuldige keuze van diagnoses 79 Margaret Lunney Verpleegkundigen zijn diagnostici 80 Intellectuele, interpersoonlijke en technische competenties 82 Persoonlijkheidskenmerken: tolerantie voor ambiguïteit en een reflectieve instelling 84 Beoordeling en verpleegkundige diagnose 85 Model voor een beoordeling 85 Diagnoses valideren 88 Voorbeeldcasus 88 V Boek_Nanda_2014.indb :09

2 Bijlage: Beoordelingsmodel volgens functionele gezondheidspatronen 95 Aanwijzingen 95 Hoofdstuk 3 Verpleegkundige diagnostiek in het onderwijs 101 Barbara Krainovich-Miller, Fritz Frauenfelder, Maria Müller-Staub Betekenis voor de verpleegkundige opleiding 101 Onderwijzen van het verpleegkundig proces als raamwerk 102 Onderwijzen van de beoordelingsfase van het verpleegkundig proces 102 Onderwijzen van verpleegkundige diagnostiek als een onderdeel van het verpleegkundig proces 105 Het verpleegkundig proces. Leervoorbeeld: Verpleegkundige anamnese/lichamelijk onderzoek; Herkennen van bepalende kenmerken en samenhangende factoren 107 Het verpleegkundig proces. Leervoorbeeld: Juistheid van het verpleegkundig diagnoselabel 108 Risicodiagnoses 109 Diagnoses voor gezondheidsbevordering 109 Diagnoses prioriteit geven 109 Verpleegkundige diagnoses koppelen aan zorgresultaten en interventies 110 Hoofdstuk 4 De waarde van verpleegkundige diagnoses voor het elektronische patiëntendossier 113 Jane M. Brokel, Kay C. Avant, Matthias Odenbreit Gebruik van het elektronisch patiëntendossier (EPD) door studenten 113 Het belang van verpleegkundige diagnostiek in het EPD 114 Documenteren van verpleegkundige diagnoses in het EPD 116 Documenteren van bepalende kenmerken, samenhangende factoren en risicofactoren in EPD s 117 Verband tussen verpleegkundige diagnoses en beoordelingen 119 Koppelen van verpleegkundige diagnoses met andere documentatie 120 Verpleegkundig informaticaspecialist/master student Ondersteuning bij de klinische besluitvorming (CDS) binnen het EPD 121 Studiehandleiding voor studenten bij het gebruik van verpleegkundige diagnoses in het EPD 124 Vertrouwd raken met EPD, CDS en HIE 126 Hoofdstuk 5 Verpleegkundige diagnoses en wetenschappelijk onderzoek 131 Margaret Lunney, Maria Müller-Staub Conceptanalyses 131 svalidatie 132 Validering aangaande opbouw en criteria 133 Consensusvalidatie 134 Sensitiviteit, specificiteit en voorspellende waarde van klinische indicatoren 134 Onderzoek naar de accuratesse van diagnostiek door verpleegkundigen 135 VI Boek_Nanda_2014.indb :09

3 Samenvatting 136 Hoofdstuk 6 Klinisch oordelen en verpleegkundige diagnoses in verpleegkundig bestuur en management 141 T. Heather Herdman en Marcelo Chanes Prioriteiten voor verpleegkundig onderzoek die van belang zijn voor verpleegkundig managers en bestuurders 142 Rol van de verpleegkunde op het gebied van de patiëntveiligheid 143 Drieledig model voor verpleegkundig managers en bestuurders 145 Conclusie 151 Hoofdstuk 7 Verpleegkundige classificaties: criteria en evaluatie 155 Matthias Odenbreit, Maria Müller-Staub, Jane M. Brokel, Kay C. Avant, Gail Keenan Classificatie-eigenschappen 156 Classificatiecriteria 157 Discussie 159 Conclusie 163 Deel 3 NANDA-I Verpleegkundige diagnoses Internationale overwegingen bij het gebruik van de NANDA-I taxonomie van verpleegkundige diagnoses 169 T. Heather Herdman Domein 1 Gezondheidsbevordering 173 Ontspanningstekort (00097) 175 Sedentaire levensstijl (00168) 176 Gezondheidstekort, gemeenschap (00215) 177 Risicovol gedrag voor de gezondheid (00188) 179 Ineffectief gezondheidsonderhoud (00099) 181 Bereidheid tot verbetering van de immuunstatus (00186) 182 Ineffectieve bescherming (00043) 184 Ineffectief persoonlijk gezondheidsmanagement (00078) 185 Bereidheid tot verbetering van het persoonlijke gezondheidsmanagement (00162) 189 Ineffectieve opvolging van de behandeling, gezin (00080) 193 Domein 2 Voeding 195 Onvoldoende moedermelk (00216) 197 Ineffectief voedingspatroon van de zuigeling (00107) 199 Voedingstekort (00002) 200 Voedingsteveel (00001) 201 Bereidheid tot verbetering van de voeding (00163) 202 Risico op voedingsteveel (00003) 203 Slikstoornis (00103) 204 Risico op instabiele glucosewaarden (00179) 207 Neonatale geelzucht (00194) 208 VII Boek_Nanda_2014.indb :09

4 Risico op neonatale geelzucht (00230) 210 Risico op verstoorde leverfunctie (00178) 211 Risico op elektrolytenstoornis (00195) 212 Bereidheid tot verbetering van de vochtbalans (00160) 213 Vochttekort (00027) 214 Overvulling van vocht (00026) 215 Risico op vochttekort (00028) 216 Risico op verstoorde vochtbalans (00025) 217 Domein 3 Uitscheiding/uitwisseling 219 Functionele incontinentie (00020) 221 Overloopincontinentie (00176) 222 Reflexincontinentie (00018) 223 Stressincontinentie (00017) 224 Urge-incontinentie (00019) 226 Risico op urge-incontinentie (00022) 228 Verstoorde urine-uitscheiding (00016) 229 Bereidheid tot verbetering van de urine-uitscheiding (00166) 230 Urineretentie (00023) 231 Obstipatie (00011) 232 Subjectief ervaren obstipatie (00012) 234 Risico op obstipatie (00015) 235 Diarree (00013) 237 Disfunctionele gastrointestinale peristaltiek (00196) 238 Risico op disfunctionele gastrointestinale peristaltiek (00197) 240 Incontinentie voor feces (00014) 242 Verstoorde gasuitwisseling (00030) 243 Domein 4 Activiteit/rust 245 Slapeloosheid (00095) 247 Slaaptekort (00096) 249 Bereidheid tot verbetering van de slaap (00165) 251 Verstoord slaappatroon (00198) 252 Risico op inactiviteitssyndroom (00040) 253 Mobiliteitstekort, bed (00091) 254 Mobiliteitstekort, lichamelijk (00085) 256 Mobiliteitstekort, rolstoel (00089) 258 Beperkt vermogen tot verplaatsing (00090) 260 Ambulantietekort (00088) 262 Verstoord energieveld (00050) 263 Vermoeidheid (00093) 264 Dolen (00154) 266 Verminderd activiteitsvermogen (00092) 267 Risico op verminderd activiteitsvermogen (00094) 268 Ineffectief ademhalingspatroon (00032) 269 Verlaagd hartminuutvolume (00029) 272 Risico op ineffectieve circulatie, maag-darmkanaal (00202) 274 Risico op ineffectieve circulatie, nieren (00203) 276 VIII Boek_Nanda_2014.indb :09

5 Verminderd ademhalingsvermogen (00033) 278 Ineffectieve perifere weefselperfusie (00204) 279 Risico op verminderde circulatie, hart (00200) 281 Risico op ineffectieve circulatie, hersenen (00201) 283 Risico op ineffectieve perifere weefselperfusie (00228) 285 Disfunctionele beademingsontwenning (00034) 287 Verminderd huishoudvermogen (00098) 289 Bereidheid tot verbetering van de zelfstandigheid (00182) 290 Zelfstandigheidstekort in wassen (00108) 292 Zelfstandigheidstekort in kleden (00109) 293 Zelfstandigheidstekort in eten (00102) 294 Zelfstandigheidstekort in toiletgang (00110) 295 Zelfverwaarlozing (00193) 296 Domein 5 Waarneming/cognitie 301 Halfzijdige verwaarlozing (00123) 303 Syndroom van verstoorde omgevingsinterpretatie (00127) 305 Acute verwardheid (00128) 306 Chronische verwardheid (00129) 310 Risico op acute verwardheid (00173) 311 Ineffectieve impulsbeheersing (00222) 315 Kennistekort (00126) 317 Bereidheid tot kennisverbetering (00161) 318 Geheugenstoornis (00131) 319 Bereidheid tot verbetering van de communicatie (00157) 320 Verstoorde verbale communicatie (00051) 321 Domein 6 Zelfperceptie 323 Moedeloosheid (00124) 325 Risico op aantasting van de menselijke waardigheid (00174) 326 Risico op eenzaamheid (00054) 327 Identiteitsstoornis (00121) 328 Risico op een identiteitsstoornis (00225) 330 Bereidheid tot verbetering van het zelfbeeld (00167) 331 Chronische geringe zelfachting (00119) 332 Reactieve geringe zelfachting (00120) 335 Risico op chronische geringe zelfachting (00224) 336 Risico op reactieve geringe zelfachting (00153) 338 Verstoord lichaamsbeeld (00118) 339 Domein 7 Rollen/relaties 341 Ineffectieve borstvoeding (00104) 343 Onderbreking van de borstvoeding (00105) 344 Bereidheid tot verbetering van de borstvoeding (00106) 345 Overbelasting van de mantelzorgverlener (00061) 346 Risico op overbelasting van de mantelzorgverlener (00062) 349 Ouderschapstekort (00056) 351 IX Boek_Nanda_2014.indb :09

6 Bereidheid tot verbetering van het ouderschap (00164) 354 Risico op ouderschapstekort (00057) 355 Risico op verstoorde hechting (00058) 357 Disfunctionele gezinsprocessen (00063) 358 Verstoorde gezinsprocessen (00060) 362 Bereidheid tot verbetering van gezinsprocessen (00159) 363 Ineffectieve partnerrelatie (00223) 364 Bereidheid tot verbetering van de partnerrelatie (00207) 366 Risico op ineffectieve partnerrelatie (00229) 367 Ouderrolconflict (00064) 369 Ineffectieve rolvervulling (00055) 370 Inadequate sociale interactie (00052) 372 Domein 8 Seksualiteit 373 Seksueel disfunctioneren (00059) 375 Ineffectief seksueel patroon (00065) 377 Ineffectief pre-, peri- en postnataal proces (00221) 379 Bereidheid tot verbetering van het pre-, peri- en postnataal proces (00208) 382 Risico op ineffectief pre-, peri- en postnataal proces (00227) 384 Risico op verstoorde moeder-foetusband (00209) 386 Domein 9 Coping/stresstolerantie 389 Posttraumatisch syndroom (00141) 391 Risico op posttraumatisch syndroom (00145) 393 Verkrachtingssyndroom (00142) 394 Hervestigingssyndroom (00114) 395 Risico op hervestigingssyndroom (00149) 396 Ineffectieve planning van activiteiten (00199) 397 Risico op ineffectieve planning van activiteiten (00226) 399 Angst (00146) 401 Defensieve coping (00071) 404 Ineffectieve coping (00069) 407 Bereidheid tot verbetering van de coping (00158) 409 Ineffectieve gemeenschapscoping (00077) 410 Bereidheid tot verbetering van de gemeenschapscoping (00076) 411 Bedreigde gezinscoping (00074) 412 Verstoorde gezinscoping (00073) 414 Bereidheid tot verbetering van de gezinscoping (00075) 415 Doodsangst (00147) 416 Ineffectieve ontkenning (00072) 419 Tekort aan drijfkracht bij volwassene (00101) 421 Vrees (00148) 422 Rouw (00136) 424 Gecompliceerde rouw (00135) 426 Risico op gecompliceerde rouw (00172) 428 Bereidheid tot vergroting van de eigen kracht (00187) 430 Machteloosheid (00125) 432 Risico op machteloosheid (00152) 434 X Boek_Nanda_2014.indb :09

7 Verminderde individuele veerkracht (00210) 436 Bereidheid tot vergroting van de veerkracht (00212) 438 Risico op verminderde veerkracht (00211) 440 Chronisch verdriet (00137) 442 Overbelasting (00177) 443 Autonome dysreflexie (00009) 447 Risico op autonome dysreflexie (00010) 448 Ontregeling bij de zuigeling (00116) 450 Bereidheid tot verbeterd functioneren van de zuigeling (00117) 452 Risico op ontregeling bij de zuigeling (00115) 453 Verminderd intracraniaal aanpassingsvermogen (00049) 454 Domein 10 Levensprincipes 455 Bereidheid tot vermeerdering van hoop (00185) 457 Bereidheid tot verbetering van het geestelijk welzijn (00068) 458 Bereidheid tot verbetering van de besluitvorming (00184) 459 Beslisconflict (00083) 461 Morele nood (00175) 463 Therapieontrouw (00079) 465 Verstoring van de religiositeit (00169) 467 Bereidheid tot verbetering van de religiositeit (00171) 470 Risico op verstoring van de religiositeit (00170) 473 Geestelijke nood (00066) 476 Risico op geestelijke nood (00067) 478 Domein 11 Veiligheid/bescherming 481 Risico op infectie (00004) 483 Ineffectieve luchtwegreiniging (00031) 488 Risico op aspiratie (00039) 490 Risico op bloeding (00206) 491 Verstoorde gebitsontwikkeling (00048) 493 Risico op uitdroging van het oog (00219) 495 Risico op vallen (00155) 498 Risico op letsel (00035) 500 Beschadigd mondslijmvlies (00045) 501 Risico op peroperatief houdingsletsel (00087) 503 Risico op perifere neurovasculaire stoornis (00086) 504 Risico op shock (00205) 505 Huiddefect (00046) 506 Risico op huiddefect (00047) 507 Risico op wiegendood (00156) 508 Risico op verstikking (00036) 509 Vertraagd herstel na een operatie (00100) 510 Risico op warmteletsel (00220) 513 Weefseldefect (00044) 514 Risico op trauma (00038) 515 Risico op vaattrauma (00213) 517 Risico op geweld jegens anderen (00138) 518 XI Boek_Nanda_2014.indb :09

8 Risico op geweld jegens zichzelf (00140) 520 Zelfverminking (00151) 521 Risico op zelfverminking (00139) 523 Risico op suïcide (00150) 525 Besmetting (00181) 527 Risico op besmetting (00180) 531 Risico op vergiftiging (00037) 534 Risico op bijwerkingen van jodiumhoudende contrastmiddelen (00218) 535 Allergische reactie op latex (00041) 537 Risico op een allergische reactie (00217) 539 Risico op allergische reactie op latex (00042) 541 Risico op instabiele lichaamstemperatuur (00005) 542 Hyperthermie (00007) 543 Hypothermie (00006) 544 Ineffectieve thermoregulatie (00008) 545 Domein 12 Welbevinden 547 Gebrek aan welbevinden (00214) 549 Bereidheid tot verbetering van het welbevinden (00183) 551 Misselijkheid (00134) 552 Acute pijn (00132) 554 Chronische pijn (00133) 555 Sociaal isolement (00053) 556 Domein 13 Groei/ontwikkeling 559 Risico op afwijkende groei (00113) 561 Vertraagde groei en ontwikkeling (00111) 562 Risico op vertraagde ontwikkeling (00112) 563 Verpleegkundige diagnoses die uit de NANDA-I taxonomie zijn verwijderd 565 Gezondheidzoekend gedrag (00084) 567 Verstoorde zintuiglijke waarneming (specificeer: visueel, gehoor, kinesthesie, smaak, tast, reuk) (00122) 568 Deel 4 NANDA International NANDA International Think Tank Meeting 573 NANDA International Position Statements 576 Hoofdstuk 8 Het ontwikkelingsproces van een goedgekeurde NANDA-I verpleegkundige diagnose 577 Leann M. Scroggins As 1: Diagnostische focus 577 As 2: Onderwerp van de diagnose 578 As 3: Oordeel 578 As 4: Locatie 579 As 5: Leeftijd 579 XII Boek_Nanda_2014.indb :09

9 As 6: Tijd 579 As 7: Status van de diagnose 579 Bepalende kenmerken versus risicofactoren 582 Processen en procedures van NANDA International 586 Het volledige beoordelingsproces 586 Het versnelde beoordelingsproces 587 Indiening van nieuwe diagnoses 587 Indiening van herzieningen van bestaande diagnoses 589 Beroepsprocedure voor beslissingen van het DDC over ingediende diagnoses 590 Indiening van NANDA-I diagnoses, criteria voor het bewijsniveau 591 Verklarende woordenlijst 593 Verpleegkundige diagnose 593 Componenten van een diagnose 594 Definities voor classificatie van verpleegkundige diagnoses 595 NANDA International NANDA International Raad van Bestuur 596 NANDA International Diagnosis Development Committee (DDC) 596 NANDA International Commissie Opleiding & onderzoek 596 NANDA International Commissie Informatica 597 NANDA International Taxonomy Committee 597 Uitnodiging om lid te worden van NANDA International 598 Onze visie 598 Onze missie 598 Ons doel 598 Onze geschiedenis 599 De doelstelling van NANDA International 599 Manieren van betrokkenheid 600 Wie gebruiken de NANDA International taxonomie? 601 Register 603 XIII Boek_Nanda_2014.indb :09

NANDA International richtlijnen voor het verkrijgen van toestemming inzake copyright Ten geleide Voorwoord Inleiding

NANDA International richtlijnen voor het verkrijgen van toestemming inzake copyright Ten geleide Voorwoord Inleiding NANDA International richtlijnen voor het verkrijgen van toestemming inzake copyright Ten geleide Voorwoord Inleiding XIII XV XVII XXIII Deel 1 Inleiding tot de verpleegkundige diagnoses: zorgvuldigheid,

Nadere informatie

Handleiding verpleegkundige diagnostiek

Handleiding verpleegkundige diagnostiek Handleiding verpleegkundige diagnostiek 46_BW HL Verpl Diagnostiek.indd 1 46_BW HL Verpl Diagnostiek.indd 2 Handleiding verpleegkundige diagnostiek Met alle goedgekeurde diagnostische categorieën van de

Nadere informatie

Verpleegkundige diagnoses in de hemato-oncologie

Verpleegkundige diagnoses in de hemato-oncologie Verpleegkundige diagnoses in de hemato-oncologie Verpleegkundige diagnoses in de hemato-oncologie H.T. Speksnijder Redactie: J.M. Vink C.A.M. Verhoeven P.C. van Sintmaartensdijk-Schuijff Bohn Stafleu

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van de verpleegkundige anamnese, gebaseerd op de functionele gezondheidspatronen van Gordon

Vragenlijst ten behoeve van de verpleegkundige anamnese, gebaseerd op de functionele gezondheidspatronen van Gordon Vragenlijst ten behoeve van de verpleegkundige anamnese, gebaseerd op de functionele gezondheidspatronen van Gordon Zorgcategorie: Psychiatrische zorgvrager Bron: Psychomedisch Centrum Vijverdal, afdeling

Nadere informatie

Inhoud Basisverpleegkunde niveau 4. Voorwoord. Redactionele verantwoording

Inhoud Basisverpleegkunde niveau 4. Voorwoord. Redactionele verantwoording Inhoud Basisverpleegkunde niveau 4 Voorwoord Redactionele verantwoording 1 Zorgvuldig en verantwoord handelen in de basiszorg 1.1 Basisverpleegkunde en basiszorg 1.1.1 Zorgfuncties 1.1.2 Waar verleen je

Nadere informatie

De registratie van doelsymptomen op een gesloten acute opnameafdeling

De registratie van doelsymptomen op een gesloten acute opnameafdeling De registratie van doelsymptomen op een gesloten acute opnameafdeling Klinisch Centrum Acute Psychiatrie (KCAP) Den Haag Voorjaarscongres 1 april 2009 Martiniplaza Groningen Stephanie Bohnen, Remco de

Nadere informatie

Hiv/aids Verpleegkundig perspectief

Hiv/aids Verpleegkundig perspectief Hiv/aids Verpleegkundig perspectief Geert Peuskens Cursus hiv en aids, de multi-disciplinaire aanpak Les 7 15 april 2008 www.itg.be rubriek Onderwijs & Training Reden hospitalisaties Laattijdige diagnose

Nadere informatie

E.M. Sesink Drs. J.A.M. Kerstens. Basisverpleegkunde. Niveau 4

E.M. Sesink Drs. J.A.M. Kerstens. Basisverpleegkunde. Niveau 4 E.M. Sesink Drs. J.A.M. Kerstens Basisverpleegkunde Niveau 4 V Voorwoord In de basisverpleegkunde wordt de basiszorg op systematische wijze uitgewerkt. Er is aandacht voor de verschillende rollen van de

Nadere informatie

Redactie: H.I. de Graaf-Waar, verpleegkundig consulent (lid NANDA-I Diagnose Ontwikkel Comité) H.T. Speksnijder, verplegingswetenschapper

Redactie: H.I. de Graaf-Waar, verpleegkundig consulent (lid NANDA-I Diagnose Ontwikkel Comité) H.T. Speksnijder, verplegingswetenschapper Ten geleide Met deze Nederlandse vertaling van de NANDA-I definitions and classification 2009-2011 wordt het werk van verpleegkundigen wereldwijd toegankelijk gemaakt voor de verpleegkundigen in Nederland.

Nadere informatie

1 Inleiding 1 1.1 Historie 1 1.2 Classificaties van revalidatieactiviteiten 1 1.3 Organisatie 2 1.4 Epidemiologie 3 Literatuur 7

1 Inleiding 1 1.1 Historie 1 1.2 Classificaties van revalidatieactiviteiten 1 1.3 Organisatie 2 1.4 Epidemiologie 3 Literatuur 7 Inhoud Woord vooraf bij de tweede, geheel herziene druk Auteurs I III 1 Inleiding 1 1.1 Historie 1 1.2 Classificaties van revalidatieactiviteiten 1 1.3 Organisatie 2 1.4 Epidemiologie 3 Literatuur 7 DEEL

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGEN ZORG THUIS WELKOM

VERPLEEGKUNDIGEN ZORG THUIS WELKOM VERPLEEGKUNDIGEN ZORG THUIS WELKOM PROGRAMMA DAGDEEL 1 Veranderingen in de langdurige zorg Introductie diagnosticeren volgens NANDA Hoe ga je het gesprek aan? Belemmeringen/ Overtuigingen Oefenen a.d.h.v.

Nadere informatie

COÖRDINATIEPUNT ZORG WELKOM

COÖRDINATIEPUNT ZORG WELKOM COÖRDINATIEPUNT ZORG WELKOM PROGRAMMA NANDA anamnesekader Stappen methodisch werken Diagnosticeren volgens NANDA Doelen en interventies vaststellen Rapporteren Afstemmen ZORGLEEFPLAN 4 DOMEINEN Woon/

Nadere informatie

Nawoord Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV H. Rosendal, J. van Dorst, Vakbekwaam indiceren, DOI /

Nawoord Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV H. Rosendal, J. van Dorst, Vakbekwaam indiceren, DOI / Nawoord In deze handreiking is op beknopte wijze de uitvoering van het (nieuwe) zorgproces voor wijkverpleegkundigen beschreven. Als er één ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat dit niet alleen

Nadere informatie

Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION

Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION Platform epilepsieverpleegkundigen i.s.m. SEPION Leven met epilepsie: Zelfmanagement Loes Leenen, MANP PhD trainee zelfmanagement Inleiding Achtergrond Zelfmanagement Zelfmanagement & Kwaliteit van leven

Nadere informatie

De classificaties van de praktijk van de verpleegkundige zorg

De classificaties van de praktijk van de verpleegkundige zorg De classificaties van de praktijk van de verpleegkundige zorg M.TH CELIS-GERADIN FOD Volksgezondheid /Classificaties en terminologie/ Juni 2009 De verpleegkundige zorg kan slechts worden geregistreerd

Nadere informatie

Correcties DSM 5 : Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen

Correcties DSM 5 : Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen Correcties DSM 5 : Handboek voor de classificatie van psychische stoornissen Derde oplage, mei 2015 In deze lijst zijn de belangrijkste wijzigingen opgenomen t.o.v. de tweede oplage (november 2014). Pagina

Nadere informatie

De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid

De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid De delirante patiënt van vergeetachtig tot verwardheid Marja Jellesma-Eggenkamp Klinische geriatrie Alysis 25 mei 2010 symposium Zevenaar 1 Kwetsbare ouderen inleiding >25% opgenomen patiënten 70+ 10-40%

Nadere informatie

Inhoudsopgave basiswerk Geriatrie (niveau 4) Voorwoord. Redactionele verantwoording. Over de auteur

Inhoudsopgave basiswerk Geriatrie (niveau 4) Voorwoord. Redactionele verantwoording. Over de auteur Inhoudsopgave basiswerk Geriatrie (niveau 4) Voorwoord Redactionele verantwoording Over de auteur 1 Geriatrie 1.1 Wat is oud? 1.2 Steeds meer ouderen tot 2040 1.3 Geriatrische patiënten, wie zijn dat?

Nadere informatie

Helen Dowling Instituut psychologische zorg bij kanker. Landelijke Contactdag Nier- en blaaskanker Amersfoort 5 april 2014

Helen Dowling Instituut psychologische zorg bij kanker. Landelijke Contactdag Nier- en blaaskanker Amersfoort 5 april 2014 Helen Dowling Instituut psychologische zorg bij kanker Landelijke Contactdag Nier- en blaaskanker Amersfoort 5 april 2014 Inhoud Rondleiding Over het HDI (missie, visie en aanbod) Kanker: feiten en cijfers

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Ilonka Boomsma 13

Inhoud. Voorwoord Ilonka Boomsma 13 Inhoud Voorwoord Ilonka Boomsma 13 Inleiding Hanneke Rijken 15 1 De geschiedenis van vrouwengroepen 15 2 Van vrouwengroepen naar seksespecifieke hulpverlening 17 3 Andere ontwikkelingen op het terrein

Nadere informatie

Tijdelijke verwardheid (delier) Ondervoeding Vallen Fysieke beperkingen

Tijdelijke verwardheid (delier) Ondervoeding Vallen Fysieke beperkingen Kwetsbare ouderen Het Van Weel Bethesda ziekenhuis zet zich extra in voor de zorg aan ouderen van 70 jaar en ouder. Het ziekenhuis volgt een landelijk Veiligheidsprogramma (VMS) gericht op Kwetsbare Ouderen.

Nadere informatie

Kennislacunes NHG-Standaard Buikpijn bij kinderen

Kennislacunes NHG-Standaard Buikpijn bij kinderen Kennislacunes Buikpijn bij kinderen Kennislacunes 1. Prevalentie prikkelbare darm syndroom bij kinderen met chronische buikpijn (noot 5, 15). 2. Verschil in prognose van kinderen met prikkelbare darm syndroom

Nadere informatie

XTC. Speed. Cocaïne. Smartshopproducten. Cannabis. Alcohol GHB

XTC. Speed. Cocaïne. Smartshopproducten. Cannabis. Alcohol GHB 1 XTC Speed Cocaïne Smartshopproducten Cannabis Alcohol GHB 2 Verhoogde hartfrequentie Versnelde ademhaling Verhoogde bloeddruk Verhoogde lichaamstemperatuur Vergrote pupillen Verhoogde reflexen Verwardheid

Nadere informatie

Verantwoording Van de Amerikaanse uitgever voorwoord

Verantwoording Van de Amerikaanse uitgever voorwoord Voorwoord Deze vierde druk van de Handleiding verpleegkundige diagnostiek is de vertaling van de elfde druk van het Amerikaanse Manual of Nursing Diagnosis. Sinds de eerste editie daarvan in 1982 verscheen,

Nadere informatie

Methodisch handelen & Klinisch redeneren

Methodisch handelen & Klinisch redeneren Methodisch handelen & Klinisch redeneren Methodisch handelen & Doel: Begripsverheldering Kennismaken en oefenen met de methodiek en systematiek van klinisch redeneren aan de hand van casuïstiek Nieuwe

Nadere informatie

Zakboek verpleegkundige diagnosen

Zakboek verpleegkundige diagnosen Zakboek verpleegkundige diagnosen Lynda Juall Carpenito-Moyet Vertaald en bewerkt door: Aeltsje Brinksma Margreet van der Cingel Fokje Hellema Gerard Jansen Roelf Kleve Vierde druk Vertaling van de 13e

Nadere informatie

Vroegsignalering van angst bij kanker

Vroegsignalering van angst bij kanker Vroegsignalering van angst bij kanker Symposium juni 2016, Amsterdam Hoe harder we angst bevechten, hoe meer ze ons verleidt en verstikt. Hoe meer we de angst in de ogen zien, hoe sneller ze vrijheid biedt.

Nadere informatie

Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 850 bijsluiter 12-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 850, omhulde tabletten 850 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

CVS, CHRONISCHE PIJN EN ANDERE FUNCTIONELE KLACHTEN

CVS, CHRONISCHE PIJN EN ANDERE FUNCTIONELE KLACHTEN CVS, CHRONISCHE PIJN EN ANDERE FUNCTIONELE KLACHTEN DR. E.J. SULKERS, KINDERARTS ADRZ Symposium Nehalennia, 11 april 2013 MOEHEID KAN EEN SYMPTOOM ZIJN VAN EEN: - infectieziekte; - orgaanziekte (hart,

Nadere informatie

Inhoud. Marieke Schuurmans. Lia van Straalen en Mariël Kanne. 1 De verpleegkundige van de toekomst... 1

Inhoud. Marieke Schuurmans. Lia van Straalen en Mariël Kanne. 1 De verpleegkundige van de toekomst... 1 VI Inhoud 1 De verpleegkundige van de toekomst.... 1 Marieke Schuurmans 1.1 Inleiding.... 2 1.2 Verplegen.... 2 1.2.1 Gezondheid.... 3 1.2.2 Ziekte... 3 1.2.3 Zelfzorg, zelfredzaamheid en zelfmanagement............................................

Nadere informatie

Chronisch Hartfalen. Wat is chronisch hartfalen?

Chronisch Hartfalen. Wat is chronisch hartfalen? Chronisch Hartfalen Wat is chronisch hartfalen? Omschrijving Hartfalen Hartfalen is een aandoening van het hart waarbij het hart niet meer in staat is om voldoende bloed uit te pompen en rond te pompen.

Nadere informatie

Intimiteit en seks bij borstkanker

Intimiteit en seks bij borstkanker Intimiteit en seks bij borstkanker Patientenvoorlichting 28 november 2013 Jurgen Knobel, GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch psycholoog/ seksuoloog NVVS Inhoud Draaglast en draagkracht Fasen in ziekteproces

Nadere informatie

Inhoud. D.W.J. Dippel. G.M. Ribbers. N. Koenen-Bornet en N.C.Verhoeven-de With. 1 Cerebrovasculair accident medische aspecten... 1

Inhoud. D.W.J. Dippel. G.M. Ribbers. N. Koenen-Bornet en N.C.Verhoeven-de With. 1 Cerebrovasculair accident medische aspecten... 1 Inhoud VII Inhoud 1 Cerebrovasculair accident medische aspecten.... 1 D.W.J. Dippel 1.1 Inleiding.... 2 1.2 Bloedvoorziening van de hersenen.... 2 1.3 Epidemiologie CVA.... 2 1.4 Herseninfarct... 4 1.5

Nadere informatie

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6

Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500 bijsluiter 21-2-200127-2-2001 blz. 1 / 6 Glucophage 500, omhulde tabletten 500 mg Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter,

Nadere informatie

Zorg rondom neurologie

Zorg rondom neurologie Zorg rondom neurologie Zorg rondom neurologie Handboek voor de verpleegkundige praktijk Onder redactie van: Paul van Keeken Berna Rood Marria Wester Hanna van Hemert-van der Poel Henk Hoff Jan Kuks Bohn

Nadere informatie

Overzicht kwaliteitsindicatoren gehandicaptenzorg. Versie 12 februari 2008

Overzicht kwaliteitsindicatoren gehandicaptenzorg. Versie 12 februari 2008 Overzicht kwaliteits gehandicapten Versie 12 februari 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Indicatoren: hoe meten?... 4 2. Indicatoren: bij wie meten?... 8 3. Specificatie cliënt ervaringsonderzoek (CEO)...

Nadere informatie

Samenvatting Richtlijn

Samenvatting Richtlijn Samenvatting Richtlijn Aanpassingsstoornis bij patiënten met kanker Multidisciplinaire richtlijn ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering van zorgverleners, gericht op patiënten met kanker en/of

Nadere informatie

Start, afbouw en stop van voedingstherapie bij zware neuroschade. AZ Nikolaas

Start, afbouw en stop van voedingstherapie bij zware neuroschade. AZ Nikolaas Start, afbouw en stop van voedingstherapie bij zware neuroschade Dr. C. Jadoul Neuroloog AZ Nikolaas 1 Casus: recidief slikpneumonie Dame 75 jaar Spoed: algemeen achteruit (mentaal en fysiek) Antec: Parkinson

Nadere informatie

Inhoud VII. 2 Integrale hulpverlening door gezinspolikliniek en gezinspsychiatrie... 7 2.1 Gezinspolikliniek... 8 2.2 Het vak gezinspsychiatrie...

Inhoud VII. 2 Integrale hulpverlening door gezinspolikliniek en gezinspsychiatrie... 7 2.1 Gezinspolikliniek... 8 2.2 Het vak gezinspsychiatrie... VII 1 KOPP/KVO-kinderen............................................................ 1 1.1 Indrukwekkende cijfers over KOPP/KVO-kinderen in Nederland..................... 2 1.2 Waarom KOPP/KVO-kinderen

Nadere informatie

Docentenhandleiding Docentenhandleiding 1

Docentenhandleiding Docentenhandleiding 1 Docentenhandleiding 1 2 Docentenhandleiding Effectief Verplegen 0 Docentenhandleiding door drs. A.M. Eliens Docentenhandleiding 201 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd,

Nadere informatie

De Jutters centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Mentaliseren Bevorderende Therapie voor kinderen Nicole Muller

De Jutters centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Mentaliseren Bevorderende Therapie voor kinderen Nicole Muller De Jutters centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Mentaliseren Bevorderende Therapie voor kinderen Nicole Muller Iedere volwassene is kind geweest. Risicoclassificaties van kinderen die kunnen leiden

Nadere informatie

Kenmerken. VG protocol Borderlinepersoonlijkheidsstoornis (BPS) Comorbiditeit. Vaak gepaard met:

Kenmerken. VG protocol Borderlinepersoonlijkheidsstoornis (BPS) Comorbiditeit. Vaak gepaard met: VG protocol Borderlinepersoonlijkheidsstoornis (BPS) (Emotioneel instabiele persoonlijkheidsstoornis) Kenmerken stabiel onstabiel : een pervasief patroon van: Emotionele instabiliteit Impulsieve gedragingen

Nadere informatie

Dankwoord door Diana Kerr 11. Dankwoord bij de vertaling 13. Voorwoord 15. 0 Inleiding 17. 1. Wat is een verstandelijke beperking? 23.

Dankwoord door Diana Kerr 11. Dankwoord bij de vertaling 13. Voorwoord 15. 0 Inleiding 17. 1. Wat is een verstandelijke beperking? 23. Inhoud Dankwoord door Diana Kerr 11 Dankwoord bij de vertaling 13 Voorwoord 15 0 Inleiding 17 1. Wat is een verstandelijke beperking? 23 1.1. Genetische oorzaken van verstandelijke beperking 26 1.1.1.

Nadere informatie

en de rol van palliatieve zorg

en de rol van palliatieve zorg en de rol van palliatieve zorg 16 februari 2017 Marleen Hout-Korevaar Specialist Ouderengeneeskunde Kaderarts palliatieve zorg Enkele casus vooraf Ontwikkeling euthanasie debat Euthanasiewet in 2002 In

Nadere informatie

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8 Inhoud Woord vooraf 1 2 Redactionele verantwoording 1 3 Redactie 1 7 Auteurs 1 8 1 De verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis 1 9 1.1 Inleiding 1 9 1.2 Wat is specifieke ziekenhuiszorg? 2 0 1.2.1 Het

Nadere informatie

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Oncologie Omgaan met kanker i Patiënteninformatie Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het hebben van kanker kan grote gevolgen hebben voor uw leven en dat van uw naasten. Lichamelijk

Nadere informatie

Deel 1: Algemene informatie over eerste hulp. 1 Basisprincipes van eerste hulp 2. 2 Vier stappen in eerste hulp 14

Deel 1: Algemene informatie over eerste hulp. 1 Basisprincipes van eerste hulp 2. 2 Vier stappen in eerste hulp 14 BSL_EHBO_NASLAGWERK_BINNENWERK:BSL_EHBO_NASLAGWER_BINNENWERK 17-04-2008 16:08 Pagina V Inhoud Voorwoord XIII Inleiding XIV Hoe gebruik je dit boek? XV Deel 1: Algemene informatie over eerste hulp 1 Basisprincipes

Nadere informatie

Inhoud. 1 Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen...25

Inhoud. 1 Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen...25 V 1 Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen.... 1 1.1 Autismespectrumstoornis.... 3 1.1.1 Kenmerken... 3 1.1.2 Diagnose... 5 1.1.3 Prevalentie.... 6 1.1.4 Etiologie.... 8 1.1.5 Behandeling.... 9 1.1.6

Nadere informatie

Bio Humans do it with their brains. Het belangrijkste seksorgaan is. Hersenletsel: wat gebeurt er nu met de seks? Seksualiteit is?

Bio Humans do it with their brains. Het belangrijkste seksorgaan is. Hersenletsel: wat gebeurt er nu met de seks? Seksualiteit is? Seksualiteit is? Hersenletsel: wat gebeurt er nu met de seks? Jim Bender Niels Farenhorst Seksualiteit + NAH is? Het belangrijkste seksorgaan is. 5 Bio Humans do it with their brains. 6 1 Dus: Hersenletsel

Nadere informatie

2.2 Afwijkende mictie

2.2 Afwijkende mictie 2.2 Afwijkende mictie Ten gevolge van een aandoening en/of beperking kunnen mictieproblemen ontstaan. Een functiestoornis van de nieren kan leiden tot inadequate urineproductie en daardoor tot vergiftiging

Nadere informatie

Take-home toets klinisch redeneren 2

Take-home toets klinisch redeneren 2 Take-home toets klinisch redeneren 2 Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 1F2 Datum: 23-01-2012 Deel 1: Casus Mevrouw Alberts is een 81 jarige weduwe. Haar man is 5 maanden geleden overleden

Nadere informatie

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis

Oncologie. Patiënteninformatie. Omgaan met kanker. Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Oncologie Omgaan met kanker i Patiënteninformatie Bij wie kunt u terecht? Slingeland Ziekenhuis Algemeen Het hebben van kanker kan grote gevolgen hebben voor uw leven en dat van uw naasten. Lichamelijk

Nadere informatie

Presentatie Huiselijk Geweld

Presentatie Huiselijk Geweld Definitie: Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging

Nadere informatie

Plannen van zorg Niveau 4

Plannen van zorg Niveau 4 Antwoorden stellingen Plannen van zorg Niveau 4 NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Wanneer wordt verpleegkundige zorg gegeven? 1. In de jaren zestig was professionele zorg erg duur, daarom werd

Nadere informatie

Nynke Rademaker Docent verpleegkunde ROC van Twente 13e EPD congres 12 juni 2008. Samenwerken aan een Algemene uitgangspunten

Nynke Rademaker Docent verpleegkunde ROC van Twente 13e EPD congres 12 juni 2008. Samenwerken aan een Algemene uitgangspunten Nynke Rademaker Docent verpleegkunde ROC van Twente 13e EPD congres 12 juni 2008. Samenwerken aan een elektronisch Algemene uitgangspunten patiënten dossier. Opzet presentatie Aanleiding tot ontwikkeling

Nadere informatie

Verpleegkundig diagnosticeren bij mensen met COPD

Verpleegkundig diagnosticeren bij mensen met COPD Verpleegkundig diagnosticeren bij mensen met COPD Astma Fonds Leusden 1 e versie januari 2000 Laatste update mei 2004 Inhoudsopgave INLEIDING 2 1 VERPLEEGKUNDIG PROCES 3 1.1 Verpleegkundig proces 3 1.2

Nadere informatie

1. Overzicht neuropsychologische revalidatie. 2. Ziekte inzicht. 3. casus. 4. Specifieke cognitieve problemen. 5. Relevante informatie

1. Overzicht neuropsychologische revalidatie. 2. Ziekte inzicht. 3. casus. 4. Specifieke cognitieve problemen. 5. Relevante informatie 18 mei 2017 1. Overzicht neuropsychologische revalidatie 2. Ziekte inzicht 3. casus 4. Specifieke cognitieve problemen 5. Relevante informatie Klinische Neuropsychologie wetenschappelijk onderzoek diagnostiek

Nadere informatie

GEBOORTEZORGPLAN VOOR AANSTAANDE MOEDERS

GEBOORTEZORGPLAN VOOR AANSTAANDE MOEDERS GEBOORTEZORGPLAN VOOR AANSTAANDE MOEDERS Het geboortezorgplan is een hulpmiddel om de moeder voor te bereiden op de geboorte van haar baby. Het proces om het zorgplan vorm te geven, vergroot haar vertrouwen

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker. Anneke van Wijk, GZ psycholoog Helen Dowling Instituut Utrecht

Vermoeidheid na kanker. Anneke van Wijk, GZ psycholoog Helen Dowling Instituut Utrecht Anneke van Wijk, GZ psycholoog Helen Dowling Instituut Utrecht Helen Dowling Instituut: Begeleiding bij kanker voor (ex-) kankerpatienten en hun naasten: Onder andere: Individuele begeleiding Lotgenotengroepen

Nadere informatie

Rapport 2006/2. Paquay L, Debaillie R, Geys L.

Rapport 2006/2. Paquay L, Debaillie R, Geys L. Hygiënische zorg in de vergoeding per handeling in de thuisverpleging (studie T2T7): Statistische validering van een indicatiescore voor een verpleegkundig bezoek tweemaal per week Rapport 2006/2 Paquay

Nadere informatie

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen

Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Inleiding psycho-educatie ASS bij volwassenen Dit is de inleiding van de psycho-educatie modules. Aan de hand van deze modules geven we meer informatie over hoe autismespectrumstoornissen (ASS) zich uiten

Nadere informatie

Vragenlijsten Patientfeedback

Vragenlijsten Patientfeedback Vragenlijsten Patientfeedback Overzicht vragenlijsten De laatste versie van de geselecteerde vragenlijsten en meetmomenten zijn tevens beschikbaar via www.dica.nl. Tabel 1. Vragenlijsten per type carcinoom

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord bij de negende herdruk. Voorwoord bij de eerste druk. DEEL I: Beter voorkomen dan genezen 1

Inhoudstafel. Voorwoord bij de negende herdruk. Voorwoord bij de eerste druk. DEEL I: Beter voorkomen dan genezen 1 Inhoudstafel Voorwoord bij de negende herdruk Voorwoord bij de eerste druk VII IX DEEL I: Beter voorkomen dan genezen 1 1. Een baby op komst 3 1.1. De zwangerschap 3 1.2. Preventie van vroeggeboorte en

Nadere informatie

Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter)

Ondersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter) ndersteuning bij de diagnose kanker (de lastmeter) De diagnose kanker kan grote impact op u en uw naaste(n) hebben. De ziekte en de behandeling kunnen niet alleen lichamelijke klachten met zich meebrengen,

Nadere informatie

Our brains are not logical computers, but feeling machines that think.

Our brains are not logical computers, but feeling machines that think. Drs. Fernando Cunha (Child Support Europe) Ontwikkelingspsycholoog Gezondheidspsycholoog (BIG) Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) Onderwijsspecialist http://www.child-support-europe.com In dienst van kinderen,

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen. Wat kunt u er zelf aan doen?

Kwetsbare ouderen. Wat kunt u er zelf aan doen? Kwetsbare ouderen. Wat kunt u er zelf aan doen? Hoeveel procent van Nederland is ouder dan 65 jaar? A 11 % B 5 % C 42% Hoeveel wonen er zelfstandig A. 50% van de 70 jaar en ouder B. 83 % van de 70 jaar

Nadere informatie

Verpleegkundige aandachtspunten bij een parkinsonpatiënt. Delaere Griet

Verpleegkundige aandachtspunten bij een parkinsonpatiënt. Delaere Griet Verpleegkundige aandachtspunten bij een parkinsonpatiënt Delaere Griet Verpleegkundige aandachtspunten inhoud: 1. Medicatie 2. Mobiliteit 3. Voeding 4. Uitscheiding 5. Slaappatroon 6. Psychische en cognitieve

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN MET NAH EN ONDERWIJS. Nathalie Ansoms Gery Smans Revalidatiecentrum Pulderbos 25-03-2011

KINDEREN EN JONGEREN MET NAH EN ONDERWIJS. Nathalie Ansoms Gery Smans Revalidatiecentrum Pulderbos 25-03-2011 KINDEREN EN JONGEREN MET NAH EN ONDERWIJS Nathalie Ansoms Gery Smans Revalidatiecentrum Pulderbos 25-03-2011 INHOUD Definitie NAH Gevolgen Lichamelijke gevolgen Cognitieve gevolgen Gedrag en beleving Sociale

Nadere informatie

Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening

Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Helen I. de Graaf-Waar Herma T. Speksnijder Methodiek en systematiek voor de verpleegkundige beroepsuitoefening Houten 2014 Helen I.

Nadere informatie

Passantentarief 2016 DeKinderkliniek Almere

Passantentarief 2016 DeKinderkliniek Almere 14E000 990416036 818,09 Poliklinische diagnostiek/ingreep of meer dan 2 polikliniekbezoeken bij problemen met de stoelgang (obstipatie) bij kinderen 14E001 990416037 631,93 Poliklinische diagnostiek/ingreep

Nadere informatie

Kansen voor gezondheid

Kansen voor gezondheid 10-6-2015 1 g Kansen voor gezondheid L a n g e r Jan Auke Walburg Vraagstelling Hoe kan je de gezondheid en het welbevinden van een populatie bevorderen zodanig dat: mentale en somatische ziektes afnemen

Nadere informatie

Pijn, pijnbeleving en behandeling bij kwetsbare ouderen. HHM Hegge, internist ouderengeneeskunde, UMCG NVFG Najaarscongres 2016

Pijn, pijnbeleving en behandeling bij kwetsbare ouderen. HHM Hegge, internist ouderengeneeskunde, UMCG NVFG Najaarscongres 2016 Pijn, pijnbeleving en behandeling bij kwetsbare ouderen HHM Hegge, internist ouderengeneeskunde, UMCG NVFG Najaarscongres 2016 Pijn ouderen Co-morbiditeit : wat veroorzaakt wat? Polyfarmacie: moeilijker

Nadere informatie

Omgaan met een stoma: een versmald levenspad met een ongenode gast?

Omgaan met een stoma: een versmald levenspad met een ongenode gast? Omgaan met een stoma: een versmald levenspad met een ongenode gast? An Lievrouw psycholoog Oncologisch Centrum UZ Gent Stellingen 2 We moeten de patiënt zover krijgen dat hij zijn stoma aanvaardt. Ja Ik

Nadere informatie

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V

Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Prestaties Zorgzwaartepakketten V&V Sector Verpleging & Verzorging VV Beschut wonen met enige begeleiding _ 1 VV Deze cliëntgroep heeft enige begeleiding nodig, in een beschutte woonomgeving, omdat ze

Nadere informatie

ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN PREVENTIE FYSIEK MENTAAL SOCIAAL EXISTENTIEEL PRAKTISCH. vraag patiënt overgewicht.

ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN PREVENTIE FYSIEK MENTAAL SOCIAAL EXISTENTIEEL PRAKTISCH. vraag patiënt overgewicht. PREVENTIE overgewicht hulp bij stoppen met geen geld/ruimte voor ben ik bereid mijn ongezonde werk-/ verslaving (roken, drank, roken en verslaving gezonde leefstijl leefstijl aan te passen voor leefomgeving

Nadere informatie

Actualisatie MVG: Illustratie van concrete voorbeelden

Actualisatie MVG: Illustratie van concrete voorbeelden Ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Leefmilieu Bestuur Gezondheidszorgbeleid Dinsdag 17 september 2002 Actualisatie MVG: Illustratie van concrete voorbeelden Prof. Dr. W. Sermeus Prof. Dr. L.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. KENNIS DELEN, UITDRAGEN EN ONTWIKKELEN Publicatie van het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group)

NIEUWSBRIEF. KENNIS DELEN, UITDRAGEN EN ONTWIKKELEN Publicatie van het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group) NIEUWSBRIEF ZOMER 2014 KENNIS DELEN, UITDRAGEN EN ONTWIKKELEN Publicatie van het Nederlandstalig NANDA-I Netwerk (Nanda-I Network: Dutch Language Group) Een gestandaardiseerde taal maakt communicatie eenvoudiger

Nadere informatie

Om NAH te omschrijven maken we gebruik van de definitie van Horizon:

Om NAH te omschrijven maken we gebruik van de definitie van Horizon: Wat is NAH (niet aangeboren hersenletsel)? Om NAH te omschrijven maken we gebruik van de definitie van Horizon: "Niet-Aangeboren Hersenletsel is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak ook, anders

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL I. INLEIDING...1

INHOUDSTAFEL I. INLEIDING...1 INHOUDSTAFEL I. INLEIDING...1 II. ENKELE STELLINGEN...4 A. Algemeen...4 B. In de consultatieplaats...5 C. Ondersteuning, gegevensbanken en protocollen...6 D. Veiligheid...7 E. Taak overheid/beroepsvereniging...7

Nadere informatie

Kenniscafe ouder wordende bewoner 16 februari Marieke Vriesema Annemiek ten Voorde Marieke Mooibroek Marloes Hermelink

Kenniscafe ouder wordende bewoner 16 februari Marieke Vriesema Annemiek ten Voorde Marieke Mooibroek Marloes Hermelink Kenniscafe ouder wordende bewoner 16 februari 2017 Marieke Vriesema Annemiek ten Voorde Marieke Mooibroek Marloes Hermelink Welkom Marieke Vriesema Annemiek ten Voorde Marieke Mooibroek Marloes Hermelink

Nadere informatie

Psychische versus cognitieve stoornissen

Psychische versus cognitieve stoornissen Psychische versus cognitieve stoornissen De rol van de neuropsycholoog in dementiediagnostiek Drs. M.C. Verhaaf GZ-psycholoog Klinische neuropsychologie Het bestuderen van veranderingen in cognitie en

Nadere informatie

Zakboek verpleegkundige diagnosen

Zakboek verpleegkundige diagnosen Zakboek verpleegkundige diagnosen Lynda Juall Carpenito-Moyet Vertaald en bewerkt door: Aeltsje Brinksma Margreet van der Cingel Fokje Hellema Gerard Jansen Roelf Kleve Vierde druk Vertaling van de 13e

Nadere informatie

Samen op weg: communicatie met kinderen en jongeren met SOLK. Voorbij de scheiding tussen lichaam en geest. Yvette Krol, klinisch psycholoog,

Samen op weg: communicatie met kinderen en jongeren met SOLK. Voorbij de scheiding tussen lichaam en geest. Yvette Krol, klinisch psycholoog, Samen op weg: communicatie met kinderen en jongeren met SOLK. Voorbij de scheiding tussen lichaam en geest. Yvette Krol, klinisch psycholoog, Deventer Ziekenhuis Ingeborg Visser, GZ-psycholoog i.o. tot

Nadere informatie

COPING met Parkinson. Gabriel Roodbol MScN & Drs. Adwin Rutgers

COPING met Parkinson. Gabriel Roodbol MScN & Drs. Adwin Rutgers COPING met Parkinson Gabriël Roodbol MScN MANP Verpleegkundig specialist neuropsychiatrie UMC Radboud Hoofddocent MANP HAN Programma Coping met gezondheidsproblemen 1. Coping met Parkinson; Het coping

Nadere informatie

Misselijkheid en braken tijdens chemotherapie

Misselijkheid en braken tijdens chemotherapie Misselijkheid en braken tijdens chemotherapie In overleg met uw behandelend arts hebt u besloten tot een behandeling met chemotherapie. Door deze behandeling kunnen misselijkheid en braken optreden. In

Nadere informatie

Inhoud. H.E. van der Horst. T.C. olde Hartman en P.L.B.J. Lucassen. A.H. Blankenstein. H. Woutersen-Koch

Inhoud. H.E. van der Horst. T.C. olde Hartman en P.L.B.J. Lucassen. A.H. Blankenstein. H. Woutersen-Koch VII 1 Inleiding SOLK in de huisartsenpraktijk: begrippen en epidemiologie... 1 H.E. van der Horst 1.1 Wat is SOLK?... 2 1.2 Andere (veel)gebruikte termen.... 3 1.3 Relatie tussen SOLK en somatisatie....

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 2013 ZZP 3 VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Organiseren van zorg Niveau 3

Organiseren van zorg Niveau 3 Antwoorden stellingen Organiseren van zorg Niveau 3 NU ZORG Editie 2014 Pagina 1 Hoofdstuk 1. Het zorgproces 1. De holistische mensvisie gaat uit van de hele mens. Lichamelijke, psychische en sociale aspecten

Nadere informatie

Gezond ouder worden. Harmke Nijboer

Gezond ouder worden. Harmke Nijboer Gezond ouder worden Harmke Nijboer Klinisch i Geriater Ik word vergeetachtig, zijn dit de eerste tekenen van dementie? De diagnose:samenhang g milde geheugenstoornissen en dementie Normale veroudering

Nadere informatie

Jodiumhoudende contrastmiddelen in bloedvat

Jodiumhoudende contrastmiddelen in bloedvat RADIOLOGIE Jodiumhoudende contrastmiddelen in bloedvat U krijgt binnenkort een onderzoek bij de afdeling radiologie waar een jodiumhoudende contrastmiddel wordt gebruikt. Dit contrastmiddel wordt in een

Nadere informatie

Rust roest, bewegen voor gezonder leven! Wat betekent dat voor de zorg aan ouderen? Dr Jita Hoogerduijn

Rust roest, bewegen voor gezonder leven! Wat betekent dat voor de zorg aan ouderen? Dr Jita Hoogerduijn Rust roest, bewegen voor gezonder leven! Wat betekent dat voor de zorg aan ouderen? Dr Jita Hoogerduijn Bewegen: de geest! Bewegen: het lichaam! 1: De enige zekerheid in ons beroep is de constante verandering

Nadere informatie

Haïti. Anneke Vinke, 19 januari 2010

Haïti. Anneke Vinke, 19 januari 2010 Haïti Anneke Vinke, 19 januari 2010 Opzet Korte introductie Feiten en verder Morgen... PAUZE --> daarna vragen/discussie 2 Situatie: RAMP in Haïti TV beelden & leed: zien van pijn van kinderen niet te

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank. fosfomycine-trometamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank. fosfomycine-trometamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank fosfomycine-trometamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

H.307216.0714. Waar kunt u terecht als u kanker heeft

H.307216.0714. Waar kunt u terecht als u kanker heeft H.307216.0714 Waar kunt u terecht als u kanker heeft Inleiding Bij u is kanker geconstateerd. Tijdens of na uw ziekte kunt u te maken krijgen met situaties waar u geen raad mee weet, ook wanneer de behandeling

Nadere informatie

Jodiumhoudende contrastmiddelen Informatie voor patiënten

Jodiumhoudende contrastmiddelen Informatie voor patiënten Jodiumhoudende contrastmiddelen Informatie voor patiënten Afdeling radiologie Welke contrastmiddelen? Deze informatie gaat over jodiumhoudende contrastmiddelen die bij radiologische onderzoeken in bloedvaten

Nadere informatie

Pieternel van Giersbergen & Dieke de Koning EENZAAMHEID / 1

Pieternel van Giersbergen & Dieke de Koning EENZAAMHEID / 1 EENZAAMHEID Pieternel van Giersbergen & Dieke de Koning EENZAAMHEID / 1 Partners 'Aanpak eenzaamheid Hatert' EENZAAMHEID / 2 Programma Wat is eenzaamheid? Signalen Omgaan met EENZAAMHEID / 3 Wat is eenzaamheid?

Nadere informatie

Gezondheidstoestand, Gezondheidsbeleving en Welzijn

Gezondheidstoestand, Gezondheidsbeleving en Welzijn Concept-vragenlijst voor mensen met een neuromusculaire aandoening Gezondheidstoestand, Gezondheidsbeleving en Welzijn I.Bos Afdeling Neurologie UMCG Functioneringsproblemen en de beleving van deze problemen

Nadere informatie

Jodiumhoudende contrastmiddelen

Jodiumhoudende contrastmiddelen RADIOLOGIE Jodiumhoudende contrastmiddelen in bloedvat U krijgt binnenkort een onderzoek bij de afdeling radiologie waar een jodiumhoudende contrastmiddel wordt gebruikt. Dit contrastmiddel wordt in een

Nadere informatie