Vragenlijst ten behoeve van de verpleegkundige anamnese, gebaseerd op de functionele gezondheidspatronen van Gordon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst ten behoeve van de verpleegkundige anamnese, gebaseerd op de functionele gezondheidspatronen van Gordon"

Transcriptie

1 Vragenlijst ten behoeve van de verpleegkundige anamnese, gebaseerd op de functionele gezondheidspatronen van Gordon Zorgcategorie: Psychiatrische zorgvrager Bron: Psychomedisch Centrum Vijverdal, afdeling opname 1 Patroon van gezondheidsbeleving en -instandhouding Hoe is uw gezondheid in het algemeen? Wat doet u om gezond te blijven? Rookt u? Nee Ja, hoeveel? Drinkt u? Nee Ja, hoeveel? Heeft u momenteel een infectie of overdraagbare besmettelijke aandoening? Nee Ja, en wel: Bent u ergens allergisch voor? Nee Ja, en wel: Wat denkt u dat de oorzaak is van uw huidige situatie/toestand? Wat heeft u eraan gedaan? Hoe effectief was dat? Hoe kunnen wij u helpen? Wat is voor u belangrijk tijdens het verblijf op deze afdeling? Vindt u het gemakkelijk om dingen te doen of te laten op advies van de arts of verpleegkundige? Wat moet u in de toekomst doen ter voorkoming van het weer ziek worden? Gezondheidszoekend gedrag Tekort in gezondheidsonderhoud (Dreigende) inadequate opvolging van de behandeling (Dreigend) tekort in gezondheidsinstandhouding (Dreigende) therapieontrouw Vergiftigingsgevaar Infectiegevaar Gevaar voor letsel (trauma) Verstikkingsgevaar Beschermingstekort 2 Voedings- en stofwisselingspatroon Hoe is uw eetlust nu? Normaal Slecht Overmatig Heeft u een dieet? Nee Ja, en wel: Is uw gewicht de laatste tijd veranderd? Nee Ja Heeft u moeite met slikken? Nee Ja Heeft u gebitsproblemen? Nee Ja Heeft u een gebitsprothese? Nee Ja Heeft u huidproblemen? Nee Ja Heeft u het koud of warm? Normaal Koud Warm

2 (Dreigend) voedingsteveel (zwaarlijvigheid) Voedingstekort (Dreigend) vochttekort Falende warmteregulatie Aspiratiegevaar (Dreigend) huiddeffect 3 Uitscheidingspatroon Heeft u problemen met ontlasting? Nee Ja, en wel: Wat doet u om deze problemen te voorkomen? Gebruikt u iets om uw stoelgang te reguleren? Nee Ja, en wel: Heeft u problemen ten aanzien van het urineren? Nee Ja Heeft u last van incontinentie? Nee Ja Bent u hiervoor in behandeling? Nee Ja, en wel: Heeft u last van transpiratie? Nee Ja, en wel: Colon-obstipatie Subjectief ervaren obstipatie Diarree Incontinentie van feces Verstoorde urine-uitscheiding Functionele*, reflex-*, stress-*, volledige* urine-incontinentie Urineretentie 4 Activiteitenpatroon In hoeverre bent u in staat de volgende activiteiten te doen? voeding aankleden Code functieniveau: alg. mobiliteit 0 volledige zelfzorg koken 1 vereist gebruik van hulpmiddelen of plan huishouden 2 vereist assistentie/supervisie van anderen financiën 3 vereist gebruik van hulpmiddelen of plan/methoden verzorging en assistentie van anderen baden 4 is afhankelijk en/of participeert niet toiletgang uit bed komen winkelen Neemt u meer tijd voor uzelf wanneer u dat nodig heeft? Nee Ja, blijkt uit: Wat zijn uw belangrijkste dagelijkse activiteiten? Heeft u dagelijkse gewoonten? Nee Ja, welke: Zijn er lichamelijke beperkingen waardoor u in uw activiteiten wordt belemmerd? Nee Ja, welke: Heeft u vermoeidheidsklachten? Nee Ja

3 Bent u de afgelopen tijd passiever geworden? Nee Ja, blijkt uit: Heeft u problemen met het starten van de dag? Nee Ja, blijkt uit: Heeft u hobby s, doet u aan sport? Nee Ja Hoeveel tijd per dag besteedt u aan hobby s, vrijetijdsinvulling? Zijn er activiteiten weggevallen als gevolg van uw huidige problemen? Nee Ja, en wel: (Dreigend) verminderd activiteitsvermogen Oververmoeidheid Mobiliteitstekort Ontspanningstekort Moeheid Verminderd huishoudvermogen Volledig tekort aan persoonlijke zorg Zelfstandigheidstekort in: wassen kleding/verzorging eten toiletgang 5 Slaap- en rustpatroon Is er in de afgelopen periode verandering in de duur van uw Nee Ja, en wel: slaap gekomen? Is er verandering ontstaan in de kwaliteit van uw slaap (in- en/of doorslaapproblemen)? Nee Ja, en wel: Doet u iets om (in) te kunnen slapen? Nee Ja, en wel: medicijngebruik beweging alcohol/drugs eten/drinken douche/bad anders, namelijk: Hoe lang slaapt u normaal?. uur Voelt u zich uitgerust als u wakker wordt? Nee Ja Heeft u last van dromen, nachtmerries? Nee Ja Neemt u rustperioden overdag? Nee Ja Kunt u zich gemakkelijk ontspannen? Nee Ja Verstoord slaap- en rustpatroon 6 Cognitie- en waarnemingspatroon Heeft u moeite met horen? Nee Ja Hoort u stemmen die op dat moment door personen in uw Nee Ja, wat hoort u: omgeving niet gehoord (kunnen) worden?

4 Heeft u moeite met zien? Nee Ja Ziet u personen, dieren, objecten die op dat moment door Nee Ja, wat ziet u: personen in uw omgeving niet gezien (kunnen) worden? Ruikt u iets dat op dat moment door personen in uw omgeving Nee Ja, wat ruikt u: niet geroken (kan) worden? Zijn er de afgelopen tijd veranderingen opgetreden in uw denken? Nee Ja Heeft u moeite met spreken? Nee Ja Welke taal spreekt u thuis? Zijn er de afgelopen tijd veranderingen opgetreden in uw concentratievermogen? Nee Ja Kunt u moeilijker dagelijkse beslissingen nemen? Nee Ja Zijn er de afgelopen tijd veranderingen opgetreden in uw geheugen? Nee Ja Zijn er de afgelopen tijd veranderingen opgetreden in uw oriëntatie? Nee Ja Gebruikt u medicatie die uw oriëntatie, reactievermogen of denken beïnvloeden? Nee Ja, welke: Gebruikt u verdovende/stimulerende middelen? Nee Ja softdrugs: harddrugs: alcohol: anders, namelijk: Heeft u pijnklachten? Nee Ja Waar, wanneer, soort pijn? Wat doet u doorgaans tegen de pijn? Wat doet u om pijn/ongemak zoveel mogelijk te voorkomen? Wijziging in de waarneming Verstoord denken Kennistekort Dreigend cognitietekort Beslisconflict Achterdocht Acute verwardheid Pijn (specificeer type en locatie) Chronische pijn (specificeer type en locatie) Middelenmisbruik: alcohol drugs 7 Zelfbelevingspatroon Kunt u uzelf, in het kort, beschrijven? Kunt u voor uzelf opkomen? Nee Ja Waaruit blijkt dat? Is uw stemming de laatste tijd veranderd? Nee Ja, en wel: Hoe voelt u zich op dit moment? neerslachtig wanhopig machteloos opgewekt somber

5 eufoor labiel onrustig gespannen verdrietig anders, namelijk: Is er de afgelopen tijd iets veranderd in uw concentratievermogen ten gevolge van uw stemming? Nee Ja Is de laatste tijd verandering gekomen in uw denkpatroon ten gevolge van uw stemming? Nee Ja Ervaart u uzelf nu anders dan voorheen? Nee Ja Zijn er veranderingen in uw uiterlijk en/of mogelijkheden waardoor u zich anders voelt? Nee Ja Voelt u (lichamelijke) sensaties? Nee Ja, wat voelt u: Hoe voelt u zich momenteel? sterk zwak krachteloos Hoe staat het met uw lichamelijke energie? genoeg te veel te weinig Zorgt u goed voor u zelf, of vindt u dat het beter kan? Lichte*, matige*, hevige (paniek)* angst Lichte*, matige*, hevige* anticiperende angst Vrees Reactieve depressie Moedeloosheid Identiteitsstoornis Lichte*, matige*, ernstige* machteloosheid Geringe*, chronisch geringe*, reactief geringe* zelfachting Verstoord lichaamsbeeld Hopeloosheid Dreigende zelfverminking (automutilatie) 8 Rollen- en relatiepatroon Bent u getrouwd/samenwonend? Nee Ja Heeft u kinderen? Nee Ja Bent u tevreden over uw thuissituatie? Ja Nee Heeft u een vrienden-/familiekring waar u steun aan heeft? Nee Ja Wat is uw beroep of huidige bron van inkomsten? Is er de afgelopen tijd een verandering geweest in uw financiële situatie? Nee Ja, welke: Verwacht u in de nabije toekomst een verandering in uw financiële situatie? Nee Ja, welke:

6 Wat is uw opleiding? Is er de laatste tijd verandering gekomen in uw sociale contacten? Nee Ja, welke: Komt u uiteen groot gezin? Nee Ja Wat was u plaats in dat gezin? Hoe verliepen de onderlinge contacten? Was er sprake van agressie in dat gezin? Nee Ja Bent u lid van verenigingen? Nee Ja, welke: Hoe verliepen de contacten met derden (collega s, kennissen, verenigingsgenoten)? Heeft u de laatste tijd een verlies geleden (werk, personen, enzovoort)? Nee Ja, en wel: Verstoorde verbale communicatie (afwijkende groei en ontwikkeling in communicatieve vaardigheden) Anticiperende*, disfunctionele* rouw Gewijzigde gezinsprocessen (Dreigend) ouderschapstekort Ouderrolconflict Inadequate sociale interacties Afwijkende groei en ontwikkeling in sociale vaardigheden Sociaal isolement Verstoorde rolvervulling Onopgelost onafhankelijkheids-/afhankelijksheidsconflict Sociale afwijzing (Dreigende) overbelasting van de mantelzorg Mantelzorgtekort Dreigend geweld: gericht op anderen gericht op voorwerpen (meubilair, enzovoort) 9 Seksualiteits- en voortplantingspatroon Is uw seksuele beleving veranderd? Nee Ja, door: Is er de laatste tijd verandering gekomen in uw seksuele gedrag? Nee Ja Heeft u wisselende seksuele contacten? Nee Ja Houdt u bij uw seksuele activiteiten rekening met veilig vrijen? Nee Ja Gebruikt u anticonceptiemiddelen? Nee Ja, welke: Heeft u problemen bij het gebruik van anticonceptie-middelen? Nee Ja Wat is uw seksuele gerichtheid? heteroseksueel biseksueel homoseksueel Ondervindt u problemen bij u zelf of bij anderen ten aanzien van uw seksuele gerichtheid? Nee Ja Heeft u last (gehad) van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa)? Nee Ja, en wel:

7 Gewijzigde seksuele gewoonten Seksueel disfunctioneren Verkrachtingssyndroom (gecompliceerde vorm* of stille vorm*) 10 Stressverwerkingspatroon (probleemhantering) Hoe reageert u gewoonlijk op situaties die spanningen oproepen? zoveel mogelijk vermijden drugs gebruiken ontwikkeling van lichamelijke symptomen medicatie meer/minder eten agressie praten met anderen alcohol drinken houd mijn gevoelens voor me slapen/terugtrekken vertrouwen op religie zo goed mogelijk zelf oplossen anders, namelijk: Probeert u spanningsvolle situaties zo goed mogelijk te voorkomen? Nee Ja, en wel: Probeert u spanningsvolle situaties zo goed mogelijk op te lossen? Nee Ja, en wel: Zijn er omstandigheden waarbij u in de war raakt? Nee Ja, welke: Bent u wel eens angstig of in paniek? Nee Ja, wat doet u dan: Weet u een dergelijke situatie te voorkomen? Nee Ja Zijn er wel eens momenten dat u niet verder wilt leven? Nee Ja Zo ja, ook op dit moment? Nee Ja Bent u wel eens agressief? Nee Ja Voelt u een dreiging om u zelf of anderen iets aan te doen? Nee Ja Neemt u maatregelen om de veiligheid van u zelf en anderen te waarborgen? Nee Ja, door: Heeft u moeite met het uiten van gevoelens c.q. problemen? Nee Ja Met wie bespreekt u uw gevoelens c.q. problemen? Defensieve coping Probleemvermijding Ineffectieve coping Ineffectieve ontkenning Posttraumatische reactie Verminderd aanpassingsvermogen Gezinscoping: ontplooiingsmogelijkheden

8 Bedreigde gezinscoping Gebrekkige gezinscoping Dreiging van suïcidaliteit 11 Waarde- en levensovertuigingspatroon Bent u gelovig? Nee Ja: R-K Nederlands hervormd gereformeerd moslim joods anders, nl: Heeft u behoefte aan religieuze activiteiten? Nee Ja Zijn er gebruiken ten aanzien van uw geloofsovertuiging waar rekening mee gehouden moet worden? Nee Ja, welke: Ja, wanneer: Komen uw waarden en normen overeen met maatschappelijke waarden en normen? Ja Nee Wat is uw etnische achtergrond? Zijn er gebruiken met betrekking tot uw etnische achtergrond waar rekening mee gehouden moeten worden? Nee Ja, welke: Ja, wanneer: Geestelijke nood Verandering in waarden en normen Verandering in rolopvatting met betrekking tot etnische achtergrond Verandering in rolinvulling met betrekking tot etnische achtergrond

Handboek signaleringsplannen

Handboek signaleringsplannen Handboek signaleringsplannen Regio Friesland, Groningen en Drenthe Trajectum - Hoeve Boschoord Adres Boylerstraat 4, 8387 XN Boschoord Telefoon (0561) 42 22 22 E-mail l.bos@hoeveboschoord.dji.minjus.nl

Nadere informatie

een depressie is de hel op aarde

een depressie is de hel op aarde een depressie is de hel op aarde Buddyzorg Limburg 2014. 1 Inhoud Wat is een depressie. 3 Wat zijn de verschijnselen? 3 Hoe ontstaat het? 5 Behandeling. 7 Verschil tussen depressie, burn-out en overspannenheid.

Nadere informatie

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen

Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Kanker, en dan...? Omgaan met de gevolgen Informatie voor patiënten F0554-1011 april 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK

Nadere informatie

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting

Schriftelijke Vragenlijst I. Nederlandse Studie naar Depressie en Angst. Tweede meting Nesda-nummer:. Schriftelijke Vragenlijst I Nederlandse Studie naar Depressie en Angst Tweede meting Wilt u hier de invuldatum invullen?.dag..maand.jaar Wilt u hier uw geboortemaand en jaar invullen?.maand.jaar

Nadere informatie

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen

Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Kanker en dan... Omgaan met de emotionele gevolgen Voor wie is deze brochure bedoeld? Deze brochure is voor mensen bij wie de diagnose kanker is gesteld. Ook is het raadzaam de mensen in uw naaste omgeving,

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen

Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Als een vriend of familielid een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Hoe u de ander én uzelf kunt helpen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5

Nadere informatie

In de war? Op de Intensive Care

In de war? Op de Intensive Care In de war? Op de Intensive Care Albert Schweitzer ziekenhuis juni 2015 pavo 1168 Inleiding Uw partner of familielid is in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen op de Intensive Care. Waarschijnlijk

Nadere informatie

regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl

regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl regio Gooi en Vechtstreek Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid www.cjggooienvechtstreek.nl n Niet uitgeslapen? Jongeren en slapeloosheid We slapen gemiddeld zo n zeven tot acht uur per nacht. Dat

Nadere informatie

Goede zorg na een CVA/TIA. Informatie voor patiënten en hun naasten

Goede zorg na een CVA/TIA. Informatie voor patiënten en hun naasten Goede zorg na een CVA/TIA Informatie voor patiënten en hun naasten Goede zorg na een CVA/TIA Informatie voor patiënten en hun naasten Deze brochure is een uitgave van het Kennisnetwerk CVA Nederland. De

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Borderline persoonlijkheidsstoornis

Borderline persoonlijkheidsstoornis Borderline persoonlijkheidsstoornis Borderline 1/8 1/4 Borderline persoonlijkheidsstoornis, kortweg borderline, is een psychische aandoening. De belangrijkste kenmerken zijn sterke wisselingen in zowel

Nadere informatie

Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE

Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE Werkstuk V.B.O. Marleen 2002 BORDERLINE Inleiding Dit werkstuk gaat over Bordeline-persoonlijkheidsstoornis, kortweg borderline genoemd: Een leven waarin alles van een leien dakje gaat, is eerder uitzondering

Nadere informatie

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe?

Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Heeft u Reumatoïde Artritis en bent u regelmatig moe? Inhoud 1. Voor wie is deze brochure?...4 2. Introductie...5 3. Vermoeidheid een klacht?...5 4. Geen gewone vermoeidheid...5 5. Oorzaken van vermoeidheid...11

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt)

ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt) ZELFINVULLIJST DEPRESSIEVE SYMPTOMEN (INVENTORY OF DEPRESSIVE SYMPTOMATOLOGY: IDS-SR) 1 (In te vullen door patiënt) Naam:.. Datum: - - Kruis bij elke vraag het antwoord aan dat de afgelopen zeven dagen

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3. Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau b3 Begeleiden van de zorgvrager Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Situaties voor ondersteuning bij persoonlijke basiszorg, huishouden en wonen 7 1.1 Beperkte zelfzorgmogelijkheden

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen

HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen HOE GAAT HET MET U? Tips voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen 1 INHOUD p a g i n a p a g i n a p a g i n a p a g i n a 5 Psychische problemen 6 Leven met iemand met psychische

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Chronische pijn, wat kunt u zelf doen?

Chronische pijn, wat kunt u zelf doen? Chronische pijn, wat kunt u zelf doen? CHRONISCHE PIJN, WAT KUNT U ZELF DOEN U heeft chronisch pijn. Chronische pijn is pijn die langer bestaat dan drie tot zes maanden, die (afhankelijk van het soort

Nadere informatie

Interview met iemand die zichzelf beschadigt

Interview met iemand die zichzelf beschadigt Interview met iemand die zichzelf beschadigt over haar/zijn ervaringen (c) September 2000 Copyright: A.D.M.A.C. Escher; Prof. M.A.J.Romme; Rijksuniversiteit Maastricht, Postbus 616, 6200 MD Maastricht

Nadere informatie

Voor wie is deze brochure? Inhoud

Voor wie is deze brochure? Inhoud Pijn bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is pijn? 4 Pijndiagnose 8 Behandeling van pijn 10 Andere methoden 19 Omgaan met pijn 22 Wat u zelf kunt doen 24 Wilt u meer informatie? 26 Voor wie

Nadere informatie

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz

Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Colofon Handleiding bouwstenen zorgpaden basis ggz Redactie Peter van Splunteren, Trimbos-instituut Ina Boerema, Trimbos-instituut Betty Steenkamer, Robuust Marlene

Nadere informatie

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Voor wie is deze folder Met deze folder willen we u op weg helpen bij de begeleiding van uw kinderen als u of uw partner kanker heeft. Niemand

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid. Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014

Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid. Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014 Hoe gaat het met je? Antwoorden op vragen over alcohol, drugs en psychische gezondheid Landelijk Expertise centrum Dubbele Diagnose, 2014 Wat kan ik in deze folder vinden? In deze folder worden veelgestelde

Nadere informatie