WANTED: Nederland. Een sociaal. FNV Campagneleider Leo Hartveld: Wij willen een solidair stelsel Pag 2. Dit betekenen de kabinetsplannen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WANTED: Nederland. Een sociaal. FNV Campagneleider Leo Hartveld: Wij willen een solidair stelsel Pag 2. Dit betekenen de kabinetsplannen"

Transcriptie

1 DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING WANTED: Een sociaal Nederland FNV Campagneleider Leo Hartveld: Wij willen een solidair stelsel Pag 2 Dit betekenen de kabinetsplannen in de praktijk Pag 4 De standpunten van de partijen op een rij Pag 5 De Partij Battle, online standpuntenvergelijker, manifestaties en meer Pag 7

2 2 DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING Wij willen dat mensen goed geïnformeerd naar de stembus gaan Deze FNV-verkiezingskrant verschijnt in roerige tijden. Ons land verkeert niet alleen in een economische crisis, er staan ook nieuwe verkiezingen voor de deur. In deze krant kun je lezen wat de voorstellen van de FNV zijn en wat wij vinden van de standpunten van de politieke partijen. Op het gebied van werk en inkomen spant het er echt om, omdat de Kunduz-coalitie na de val van het kabinet afgelopen april alsnog een aantal bezuinigingsmaatregelen heeft doorgevoerd die ingrijpende gevolgen hebben voor Nederland. De FNV vindt dat de Europese norm van een begrotingstekort van maximaal drie procent niet heilig is bij een krimpende economie, maar dat er wat moet gebeuren is duidelijk. Alleen is de FNV het niet eens met de keuzes die tot nu toe zijn gemaakt om dit te bereiken. De bezuinigingsmaatregelen moeten bijdragen aan de opbouw van Nederland en dit bereik je volgens ons niet door flink te snijden in allerlei sociale voorzieningen en regelingen op het gebied van werk en inkomen. De overheid moet zorgen voor een solidair stelsel met gelijke kansen voor iedereen en zekerheid voor alle werknemers. Zo geef je de consument weer vertrouwen en dat is goed voor de economie. Afspraken De FNV wil daarom onder meer dat de ontslagbescherming en het huidige WW-stelsel in stand worden gehouden, er een flexibele en welvaartsvaste AOW komt, het overmatige flexwerken wordt aangepakt door mensen vaker een vast contract te geven en dat het woon-werkverkeer betaalbaar blijft. Ook de sociale werkplaatsen moeten in stand worden gehouden, zodat een grote groep arbeidsgehandicapten hun toekomstperspectief op een reguliere baan niet wordt ontnomen. Over veel van deze kwesties heeft de FNV in het verleden goede afspraken gemaakt met de verschillende kabinetten en werkgevers. Zo zijn in het pensioenakkoord afspraken gemaakt over een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd en de verplichting van de overheid om zich in te spannen om oudere werknemers aan het werk te houden. Maar door de recente politieke ontwikkelingen zijn deze afspraken toch weer teruggedraaid. De snellere verhoging van de AOW-leeftijd is inmiddels een feit en de versoepeling van het ontslagrecht is in hoofdlijnen goedgekeurd door de Tweede Kamer, ondanks hevige kritiek hierop. Het wetsvoorstel dat daarbij hoort, komt pas ná de verkiezingen op tafel. Weldoordachte keuze Wat er precies terecht gaat komen van alle Kunduzbezuinigingsplannen de komende jaren, hangt volledig af van de uitslag van de komende verkiezingen en welke partijen dan samen de meerderheid hebben. Opvallend is dat de vijf politieke partijen die samen de Kunduz-coalitie vormen, elk in hun eigen verkiezingsprogramma alweer afstand van de eerder gemaakte plannen nemen. Dat is het beste te zien bij de forenzentaks: vier van de vijf partijen nemen in hun verkiezingsprogramma hierover een heel ander standpunt in. Maar de extra belastingopbrengst die de forenzentaks zou moeten opbrengen, is wel al opgenomen in de begroting. Als deze niet uit het belasten van de reiskosten van het woon-werkverkeer komt, waar dan wel vandaan? De FNV vindt het belangrijk dat iedereen, FNV-lid of niet, goed op de hoogte is van alle standpunten van de partijen op het gebied van werk, inkomen en sociale zekerheid. Deze verkiezingskrant bevat daarom veel informatie over de plannen van de partijen en de eventuele alternatieven die de FNV daarvoor heeft. Zodat je, als je op 12 september naar de stembus gaat, een weldoordachte keuze kunt maken. Leo Hartveld, campagneleider FNV Colofon Wanted: Een sociaal Nederland is een publicatie van Metro Custom Publishing in samenwerking met de FNV. Sales Manager Metro: Robin Jahshan Projectleiding FNV: Karo Rozeboom Editorial Manager: Yvette Bax, Jessica van Leeuwen Tekst: Claudia Coenen (Metro), Arjen Zegers (FNV) Grafische Vormgeving: Edwin Stam Beeld: Colourbox, e.a. Illustratie Cover: Paula Aelberts Voor meer informatie over Metro Custom Publising of als u zelf een idee heeft voor een uitgave, kunt u contact opnemen met: Robin Jahshan, of

3 de krant_opmaak 1 8/13/12 3:55 PM Pagina 2 WANTED! REISKOSTENVERGOEDING Werk moet lonen, je moet niet betalen om te kunnen werken. Dat is wat er gebeurt als de forenzentaks wordt ingevoerd. Dat kan je tussen de zes- en wel twaalf honderd euro per jaar gaan schelen! Dus: de onbelaste reiskostenvergoeding moet blijven. Daar wil jij als werkende Nederlander op kunnen vertrouwen. GOEDE ONTSLAGBESCHERMING Steeds meer werk wordt onzeker, steeds meer werknemers moeten leven met een ongewisse toekomst. En dat terwijl de ontslagbescherming op de tocht staat. Wij willen een fatsoenlijke ontslagbescherming, ongeacht je arbeidscontract. Dat flexwerkers na 1 jaar een vast contract moeten krijgen. Meer scholing en een flexheffing op de WW, betaald door de werkgevers. Kortom, meer zekerheid voor alle werknemers, ongeacht of je een flexibel of vast contract hebt. FLEXIBELE AOW EN EEN GOED PENSIOEN Je bepaalt zelf wanneer je van je oude dag gaat genieten. Als je een zwaar beroep of een laag inkomen hebt ben je waarschijnlijk eerder begonnen met werken, dan moet stoppen met 65 mogelijk zijn. Wil je langer doorwerken, dan moet dat ook kunnen. Wij willen een fatsoenlijke, flexibele AOW en een goed pensioen. En voor wie nog even wil doorwerken: meer kans op banen. BEHOUD VAN KOOPKRACHT Het begrotingstekort moet op een andere manier worden gedicht. Niet door de btw te verhogen van 19 naar 21 procent. Niet door maatregelen die werkenden en zwakkeren in de maatschappij treffen. Bezuinig daar waar er nog wat van af kan! Door bijvoorbeeld vermogensbelasting in te voeren of de vennootschapsbelasting voor bedrijven te verhogen. En bezuinig verstandig, dus niet te snel, want de economie moet ook blijven draaien. GOEDE ZORG Zorg moet zeker zijn. Als je ziek bent, moet je de juiste behandeling krijgen. Maar nu dreigt het eigen risico in bijna twee jaar te verdubbelen! En dat terwijl er in het Wilde Westen van de zorg miljoenen weglekken aan overbetaalde bestuurders en te dure medicijnen. De zorg kan hier en daar echt goedkoper. De FNV staat voor betaalbare, toegankelijke zorg. En zo zijn er nog veel meer maatregelen die in de ogen van de FNV beter en anders kunnen. Bijvoorbeeld dat er snel duidelijkheid komt over de hypotheekaftrek. En dat onderwijs betaalbaar blijft, en toegankelijk voor iedereen. En dat er geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van het onderwijs. Maar ook dat we samen zorgen voor goede publieke voorzieningen. Meer weten? Kijk op

4 4 DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING Harde Klappen Door de gevolgen van de kabinetsmaatregelen en het Kunduz-akkoord zullen er in verschillende sectoren harde klappen vallen. Hier worden onder andere Astrid, Jan en Tim de dupe van. Astrid Jalink (50) werkt al twaalf jaar in de huishoudelijke zorg. Door de bezuinigingsplannen van de gemeente moet ze volgend jaar voor een lager salaris gaan werken, óf op zoek naar ander werk. Onze functie wordt helemaal uitgekleed en het persoonlijk contact vervalt In april 2013 gaat het budget voor de Rotterdamse thuiszorg met twintig procent omlaag, medewerkers krijgen dan 20 tot 25 procent minder salaris. Nu verdien ik 12,35 euro bruto per uur, daar houd ik netto 10,00 euro van over. Maar ze willen straks nog maar 9,96 euro bruto per uur betalen, 7,50 euro netto. Vooral voor alleenstaande moeders is werken in de thuiszorg goed te combineren met de zorg voor kinderen. Maar straks verdienen ze zo weinig dat hun salaris nog moet worden aangevuld vanuit de sociale dienst. Ook wordt onze functie helemaal uitgekleed. Het persoonlijke contact vervalt. De gedachte erachter is dat de familie meer zorgtaken overneemt, maar in negen van de tien gevallen woont de familie niet in de buurt of is er geen goed contact. De overheid wil graag dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wij zijn een belangrijke schakel die dit mogelijk maakt. We komen jarenlang bij deze ouderen thuis, kunnen tijdig aan de bel trekken als we merken dat het niet goed gaat. We werken samen met de verpleging, door bijvoorbeeld te zorgen dat er brood in huis is of schone handdoeken voor de verzorging. Dat mogen we straks allemaal niet meer doen. Wie straks het lagere uur-salaris niet accepteert, verliest zijn baan. En bij de achterdeur staan genoeg mensen klaar om je baan over te nemen. Zo worden we voor het blok gezet. Ik zet me via de actie-groep Wijzijndethuiszorgrotterdam-abvakabofnv in om deze plannen tegen te werken. De ouderen zijn echt de dupe van deze bezuinigingsmaatregelen. Zij verliezen een vertrouwd gezicht dat al jarenlang bij ze thuiskomt, en soms zelfs als familie voelt voor ze. Reactie Wim van der Hoorn; bestuurder Zorg Abvakabo FNV Het is schandalig wat er in de huishoudelijke verzorging aan de hand is: het loon gaat twintig procent omlaag, het aantal uren wordt minder, je kunt zomaar verplicht van werkgever moeten wisselen, het is niet meer zeker dat je je vertrouwde cliënten houdt. Honderdduizend zorgwerkers als Astrid betalen het gelag. Allemaal als gevolg van het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren. Werkgevers gaan in deze bezuinigingen mee, in de veronderstelling dat de zorgwerkers hun cliënten niet in de steek zullen laten. Vakbondsleden als Astrid hebben een grens getrokken. Met Wij zijn de Thuiszorg -groepen over het hele land strijden zij voor een goed tarief, normale beloning en goede kwaliteit van het werk voor hun cliënten. Ook de Abvakabo FNV zet zich voor deze groep zorgmedewerkers in. Zeker nadat zorgwerkgevers de eis voor een beloning minstens tussen de 10,08 tot 12,53 euro bruto per uur in de laatste cao voor Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) hebben afgewezen. Terwijl vanaf 1 september 2012 de (initiatief)wetten van SP-kamerlid Leijten van kracht zijn en gemeenten een tarief zo moeten berekenen dat hieruit de cao VVT betaald kan worden. Ook hiervoor voeren we actie, maar dan richting gemeenten. De verhouding van de zorgkwaliteit voor de cliënt en de beloning voor de zorgmedewerker moet gewoon kloppen. De standpunten van de FNV Sociale Zekerheid: Handhaving van hoogte en duur van de WW Verbeteren toegankelijkheid WW voor mensen met een kort arbeidsverleden Behoud WSW voor beschut en begeleid werk en behoud van cao Premieheffing voor werkgevers die geen mensen met arbeidsbeperking in dienst nemen Meer mogelijkheden voor scholing tijdens WW Regierol voor sociale partners bij WW Flex/Ontslag: - Solidair stelsel met gelijke kansen voor iedereen en zekerheid voor alle werknemers, ongeacht eenflexibel of een vast contract - Flexheffing voor werkgevers, de vervuiler betaalt - Recht op vast contract na 1 jaar werken - Geen versoepeling van ontslagbescherming, maar verbetering van het hele systeem - Bescherming tegen onredelijk ontslag staat voorop Forenzentaks: De onbelaste reiskostenvergoeding moet blijven De forenzentaks wordt misbruikt om de verlaagde overdrachtsbelasting, de belasting die je betaalt als je een huis koopt, te financieren. In 2012 is om diezelfde reden ook al het spaarloon afgeschaft. Werknemers krijgen zo steeds de rekening gepresenteerd

5 DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING 5 Jan (44 jaar) heeft 22,5 jaar gewerkt in de bouw, maar eind dit jaar komt hij werkloos thuis te zitten. De plannen uit het Kunduz-akkoord met betrekking tot de WW en het ontslagrecht hebben grote gevolgen voor hem. Mijn werkgever huurt straks gewoon uitzendkrachten in, terwijl ik thuiszit Ik werk al 12,5 jaar bij mijn huidige werkgever, daarvoor heb ik tien jaar bij een andere werkgever gewerkt. Maar eind dit jaar word ik samen met negen andere vaste krachten ontslagen en kom ik werkloos thuis te zitten. De reden: economische malaise van het bedrijf. Momenteel loopt de ontslagprocedure en we hebben voor bijstand FNV Bouw ingeschakeld. Omdat mijn werkgever geen sociaal plan heeft, is er namelijk niets geregeld voor de tien werknemers die ontslagen worden. We kunnen bijvoorbeeld geen aanspraak maken op de verplichting dat ze ons ander passend werk binnen het bedrijf moeten aanbieden. Het dubieuze is dat ik niet echt het idee heb dat het zo veel slechter gaat met het bedrijf. De opdrachten lopen gewoon door, alleen zal mijn werkgever straks uitzendkrachten inhuren om de werkzaamheden uit te voeren. Ik snap dat dat voor de werkgever goedkoper en makkelijker is, maar voor mij heeft het verliezen van mijn baan grote gevolgen. Op mijn leeftijd vind ik niet zo snel een andere baan. Niet alleen zit de arbeidsmarkt momenteel helemaal op slot, door de economische crisis gaat het bij alle bedrijven in de bouw slecht. En dan willen ze ook nog de WW-looptijd gaan inkorten tot maximaal twaalf maanden. Ik ben bang dat het me niet gaat lukken om binnen die periode ander passend werk te vinden. Bovendien vind ik het niet eerlijk: ik heb de afgelopen 22,5 jaar onafgebroken gewerkt en dus veel meer aan WW-rechten opgebouwd, en heb hier ook voor betaald via de sociale afdrachten. Reactie Anne-Marie Snels; Penningmeester van FNV Bouw Ik schat de kansen van Jan dat hij snel weer aan het werk komt somber in voor de komende tijd. In de afgelopen jaren zijn tienduizenden mensen in de bouwsector hun baan kwijtgeraakt. Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid geeft zelfs aan dat een derde van de Nederlandse aannemers verwacht de komende maanden personeel te moeten ontslaan vanwege tegenvallende orders. In plaats van bezuinigen zou de overheid juist moeten investeren in deze sector, door grote bouwprojecten naar voren te halen en woningbouw te vergroenen, zodat mensen als Jan aan de slag kunnen blijven. De verkorting van de maximale WW-looptijd is voor Jan niet de enige ingrijpende consequentie van de plannen van het Kunduzakkoord, ook de versoepeling van het ontslagrecht en daarmee het wegvallen van de kantonrechterformules hebben grote gevolgen voor hem. Bij een bruto maandinkomen van euro en een dienstverband van 12,5 jaar, zou Jan in de huidige situatie een bedrag van euro meekrijgen via de kantonrechterformules als hij zijn ontslag aanvecht. Maar als de plannen van de Kunduz-coalitie doorgaan, heeft Jan straks alleen nog maar recht op een transitiebudget van euro, dat hij verplicht moet inzetten voor scholing en het vinden van een nieuwe baan. CDA Sociale Zekerheid: WW-duur korter, eerste half jaar WW betaalt de werkgever Flex/Ontslag: Sociale partners en overheid sluiten nieuw akkoord over flex en zekerheid, werknemers krijgen persoonlijk budget voor werk-naar-werk en scholing Forenzentaks: Onbelaste vergoeding handhaven tot 13 cent per kilometer voor het OV PvdA Sociale Zekerheid: Hoogte duur WW handhaven, eerste zes maanden betaalt werkgever loon door Flex/Ontslag: Goed werk staat voorop, bestrijden flex werk, na 1 jaar in principe vast werk, tenzij cao anders bepaalt Forenzentaks: Woon werkverkeer moet betaalbaar blijven, onbelaste vergoeding blijft in tact PVV Sociale Zekerheid: Hoogte en duur WW blijven hetzelfde Flex/Ontslag: Niet tornen aan ontslagbescherming, geldt ook voor ontslagvergoeding Forenzentaks: Forenzentaks verdwijnt SP Sociale Zekerheid: Handhaving WW-duur, werkgevers betalen mee aan uitvoering WW Flex/Ontslag: Ontslagbescherming blijft, flexwerkers eerder recht op vast contract en altijd ontslagvergoeding Forenzentaks: Geen standpunt opgenomen in verkiezingsprogramma VVD Sociale Zekerheid: Verhoging WW in eerste 3 maanden, kortere duur WW, geen sollicitaties/ scholing = geen WW Flex/Ontslag: Vaste ontslagvergoeding van één week salaris per gewerkt jaar, maximaal een half jaarsalaris. Kantonrechtersformule en UWV worden afgeschaft Forenzentaks: De reiskostenvergoeding blijft behouden

6 6 DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING Tim Bleijie (27), trainee, reist vier dagen per week voor zijn werk van zijn woonplaats Leiden naar Utrecht. Als de forenzentaks ingevoerd wordt, gaat hem dat veel geld kosten. Als het treinforenzen wordt belast, ga ik voortaan met de auto naar mijn werk Momenteel reis ik nog met een NS OV-kaart voor onbeperkt reizen met de trein, die grotendeels door mijn werkgever wordt betaald. Maar in september loopt mijn traineeship af en zal ik waarschijnlijk een reguliere reiskostenvergoeding ontvangen. Ik heb me nog niet erin verdiept wat precies de gevolgen zijn voor mij als de netto reisvergoeding voortaan bruto wordt belast, maar ik heb wel begrepen dat de forenzentaks voor zowel de gereisde kilometers per trein als per auto gaat gelden. Nu reis ik nog vaak met de trein naar mijn werk, maar als het treinforenzen ook wordt belast, denk ik dat ik er toch voor kies om met de auto naar mijn werk te gaan. Dat is toch een stuk comfortabeler. Ik ben het totaal niet eens met de gedachte achter de forenzentaks, dat mensen maar dichter bij hun werk moeten gaan wonen. We leven toch zeker in een vrij land? Ik woon juist in Leiden, omdat dat lekker centraal ligt ten opzichte van Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Met de stad Utrecht zelf, waar ik werk, heb ik niet zo veel, maar ik vind mijn werk wel heel erg leuk. Een beetje raar als de overheid mij zou verplichten óf naar Utrecht te verhuizen, óf ander werk te zoeken. Bovendien klaagt de overheid al dat de trek naar de stad te groot is en met de vergrijzing de kleinere steden leeg achter worden gelaten. Met dit akkoord zal de trek naar de stad juist toenemen, omdat daar de meeste werkgelegenheid is. Reactie Arend Hamstra Bestuurder Metaal, FNV Bondgenoten Werk moet leuk zijn, een uitdaging, waarin je jezelf moet kunnen blijven ontwikkelen. Daar hoort de vrijheid bij om zelf te bepalen hoever je wil reizen voor je werk. Iemand verplichten om vlak bij zijn werk te gaan wonen, is bovendien praktisch niet uitvoerbaar. Want als Tim gaat samenwonen, is de kans groot dat zijn partner in een andere plaats werkt dan hij. En dan moet één van de twee, of misschien beiden wel, reizen voor zijn werk. Bovendien denk ik dat Tim niet zijn hele leven in Utrecht blijft werken, maar in de toekomst misschien naar Amsterdam, Den Haag of Rotterdam gaat. Mocht Tim vanaf september van zijn werkgever toch een NS OV-kaart blijven ontvangen, dan moet hij volgens de plannen van het Kunduz-akkoord 42 procent belasting gaan betalen over de euro die zo n kaart per jaar gemiddeld kost. Netto gaat hij daar jaarlijks euro op achteruit. Gaat hij vanaf volgend jaar met de auto, dan kost hem dat slechts 60 euro op jaarbasis extra. Er is dan ook geen financiële drempel meer om níet de auto te pakken. Tim zal niet de enige forens zijn die daarvoor kiest. Daarmee werkt de forenzentaks juist averechts op de plannen van de overheid om files terug te dringen. ChristenUnie Sociale Zekerheid: Opbouw WW-rechten verlengen met driekwart maand per gewerkt jaar Flex/Ontslag: Oplopende flexibele contracten, tweede contract zes maanden langer, derde minimaal één jaar, enzovoorts Forenzentaks: Grotendeels terugdraaien schrappen onbelaste reiskostenvergoeding D66 Sociale Zekerheid: Kortere, maar hogere WW Flex/Ontslag: Herziening ontslagrecht naar één route, kantonrechter mag achteraf toetsen Forenzentaks: Duidelijkheid aan forenzen, handhaven afspraken uit begrotingsakkoord, met overgangsregeling voor OV GroenLinks Sociale Zekerheid: WW-duur wordt één jaar, 90 procent eerste zes maanden, 80 procent tweede halfjaar Flex/Ontslag: Wettelijke ontslagbescherming voor alle contracten met korte ontslagprocedures Forenzentaks: Vergoeding woon-werkverkeer met de auto wordt normaal belast. De onbelaste vergoeding voor OV woon-werkverkeer blijft, de vrijstelling voor belastingvrije fiets wordt verhoogd Partij voor de Dieren Sociale Zekerheid: WW-duur inkorten, eerste maanden uitkering omhoog Flex/Ontslag: Ontslagbescherming blijft, vergoeding = reële schade werknemer Forenzentaks: Belastingvoordeel reiskosten OV blijft bestaan SGP Sociale Zekerheid: Geen loondoorbetaling in de WW Flex/Ontslag: Ontslagstelsel nog steeds met koppeling arbeidsjaren en vergoeding, ook met preventieve ontslagtoets Forenzentaks: Onbelaste forenzentaks moet blijven bestaan

7 7 DIT IS EEN UITGAVE VAN METRO CUSTOM PUBLISHING Tom Plat (26), junior researcher bij een stichting, werkt nu op zijn derde tijdelijke contract Het werken op een driemaandencontract werkt erg onrustig; naast je baan ben je dan druk bezig met solliciteren. Die onduidelijkheid over je korte contract beheerst misschien niet je leven, maar je loopt er wel mee rond in je hoofd. Als ik niet zou samenwonen met mijn vriendin, had ik niet groter kunnen gaan wonen na mijn afstuderen. Vooral omdat ik vanaf volgend jaar mijn studieschuld moet gaan terugbetalen: 250 tot 300 euro per maand, toch een flinke hap van je maandsalaris. Zekerheid zou fijn zijn. Als dat niet kan in de vorm van een vast contract, dan in elk geval in een meerjarig contract. Dat als je goed functioneert, je dat kunt krijgen als beloning. Dennis Wiersma Voorzitter FNV Jong: De studieschuld van jongeren was nog nooit zo hoog en de kans op werk nog nooit zo klein als nu. En als ze dan werk hebben, is het vaak met een kort tijdelijk contract, zonder een goede opbouw van WW, pensioen en recht op bijscholing. Geen fijn perspectief op zowel je eigen toekomst als op die van Nederland. Game on: de Partij Battle Win vanaf nu de politieke lunchtafeldiscussie met jouw collega s! Dat kan met de FNV Partij Battle, een game waarmee je je kennis van partijen traint en op de proef stelt. Bekijk de game op Het zit vol met vragen over de verkiezingsprogramma s van de politieke partijen, gerangschikt op partij en thema. De Partij Battle stelt je op de proef. Als een discussie met een vriend of collega maar niet ophoudt, kun je hem of haar uitdagen voor een duel. Daarin kun je laten zien dat degene met de grootste mond niet altijd het meeste verstand van zaken heeft. Het Kunduz-akkoord, hoe zat het ook alweer? Het kabinet is afgelopen april gevallen zonder dat er een begroting voor 2013 was gemaakt; met steun van GroenLinks, D66 en ChristenUnie konden de regeringspartijen VVD en CDA toch een begroting opstellen en laten goedkeuren door de Tweede Kamer. Dezelfde vijf partijen ondersteunden de missie naar de provincie Kunduz in Afghanistan; vandaar de naam Kunduz-coalitie. De FNV is het oneens met veel van de Kunduz-maatregelen als dit doorgaat wordt Nederland een sociale woestijn: - De ontslagbescherming wordt veranderd: het wordt makkelijker en goedkoper om mensen sneller te ontslaan. - Eigen risico in de zorg wordt in 2013 met 60% verhoogd naar 350 euro. - Vanaf 2013 gaat de AOW-leeftijd voor iedereen versneld omhoog naar 67 jaar. - Verplicht langer doorwerken kan je euro per jaar gaan kosten. - De versnelde verhoging AOW treft vooral mensen met zware beroepen en een laag inkomen. - Afschaffen onbelaste reiskostenvergoeding kost werkenden tussen de 600 en 1200 euro per jaar. - De btw gaat op 1 oktober omhoog van 19 naar 21 procent. Laat je horen Eigen risico? +100 Euro Standpuntenvergelijker Vind jij ontslagbescherming belangrijk? En mag van jou het eigen risico in de zorg omhoog? Vanaf half augustus kun je met de standpuntenvergelijker van de FNV in één oogopslag zien welke politieke partij het beste past bij jouw standpunten. Je kunt de handige tool vinden op De FNV heeft voor jou de (voorlopige) verkiezingsprogramma s van de tien grootste partijen op de belangrijkste thema s op een rij gezet. Zoals inkomen, flexwerken en ontslag, pensioen, onderwijs, Europa, wonen en zorg. Je kunt zien hoe partijen denken over de thema s en aangeven met welke partijen je het eens of oneens bent. Dit kun je delen via social media als je wilt. De FNV is een campagne gestart om samen een krachtig signaal te geven. Een signaal, dat we vóór een sociaal en solidair Nederland zijn. Dat willen we op zaterdag 8 september met zoveel mogelijk mensen aan Nederland laten weten. Laat je zien en horen en help ons Nederland op te roepen de juiste keuze te maken. Kom naar één van de manifestaties: - Amsterdam, manifestatie vanaf 12:00 uur bij de Dokwerker aan het Jonas Daniël Meijerplein - Eindhoven, sociale mars, vertrek om uur vanaf het Stadhuisplein - Groningen, sociale mars, vertrek om uur op de Ossenmarkt - Nijmegen, sociale mars, vertrek om vanaf Van Schaeck Mathonsingel, om uur manifestatie in het Goffertstadion - Schiedam, Stadserf, manifestatie om uur Kijk op socialewoestijn.nl/agenda voor een compleet overzicht.

8 de krant_opmaak 1 8/10/12 10:20 AM Pagina 1 Met de fnv sta je sterker in je werk. Met duizenden cao-onderhandelaars, loonbaanadviseurs, belastingconsulenten, pensioenadviseurs, juristen, letselschadespecialisten en andere deskundigen werken we in jouw voordeel en die van je vakgenoten. De fnv is de grootste vakcentrale van nederland. De aangesloten vakbonden vertegenwoordigen nagenoeg elke sector. van detailhandel tot bouw, van horeca tot de zorgsector. voor werknemers en voor zelfstandigen. voor jong en oud. De fnv heeft bijna 1,4 miljoen leden en heeft jou er graag bij. Word ook lid! Zeker nu. natuurlijk heeft de fnv er ook belang bij dat jij lid wordt. In de onderhandelingen met werkgevers en de overheid is een grote achterban belangrijk. Hoe meer leden, hoe groter de power! Aanmelden kan heel makkelijk via Of vul de bon in. Je ontvangt dan een welkomstpakket met alle informatie van de fnv-bond die jouw sector vertegenwoordigt. Gemiddeld kost het lidmaatschap 15 euro per maand. Deeltijders, studenten, gepensioneerden en mensen met een uitkering betalen veelal minder. Informatie hierover vind je in het welkomstpakket. Als jouw cao een fiscale regeling voor vakbondscontributie kent, betaal je er geen belasting over. Dat scheelt zo n 40% of tot 70 euro per jaar. Zo verdien je je contributie helemaal snel terug. Informeer dus bij je werkgever! DIT KRIJG JE TERUG VOOR JE LIDMAATSCHAP PERSOONLIJK ADVIES OVER WERK EN INKOMEN Je wilt weten wat al die be - dragen op je loonstrookje doen. Je wordt papa of mama en hebt vragen over zorgverlof. Je denkt recht te hebben op een regeling, maar ziet door de bomen het bos niet meer. Met wat voor vraag over werk of inkomen je ook zit, een telefoontje naar de ledenservice geeft duidelijkheid. En anders schakelen we een gespecialiseerde adviseur in. INVLOED OP JE ARBEIDSVOORWAARDEN De fnv sluit jaarlijks ruim 900 collectieve arbeidsvoorwaarden (cao s) af. Dat zijn afspraken met werkgevers over salaris, pensioenregelingen, vakantiedagen, opleidingsmogelijkheden, kinderopvang en meer. Als lid praat en beslis je mee over je cao. Komt het tot een reorganisatie, dan maken we ons hard voor een goed sociaal plan. GRATIS RECHTSBIJ- STAND BIJ ARBEIDS- CONFLICTEN Problemen op je werk? Bijvoorbeeld met een baas die de cao niet nakomt? Intimidatie of onterecht ontslag? Dan is het prettig als je een beroep kunt doen op ons uitgebreide juridische team dat alles weet van arbeidsrecht. niet voor niets lossen we meer dan 80 procent van de arbeidsconflicten op zonder rechter. van de zaken die toch voorkomen, winnen we er 4 van de 5. Zo n traject is kostbaar, maar voor leden is deze hulp gratis. In zoverre: had je al een probleem op je werk op het moment dat je lid wordt, dan hanteren de meeste bonden een aanloopperiode. natuurlijk staan we dan wel voor je klaar met gratis advies, maar betaal je een eigen bijdrage voor juridische ondersteuning (raadpleeg de website van je bond voor de voorwaarden). RECHTSBIJSTAND BIJ ZIEKTE DOOR WERK Slachtoffer van een bedrijfsongeval? Ziek geworden door het werken met gevaarlijke stoffen? Onze letselschadespecialisten van Bureau Beroepsziekten helpen je om samen met je werkgever een oplossing te vinden. En als dat niet lukt, kan Bureau Beroepsziekten een juridische procedure starten om een schadevergoeding te eisen. GRATIS LOOPBAAN- ADVIES Zit ik op de goede plek? Wat wil ik met mijn verdere loopbaan? Moet ik omscholen? Iedereen zit wel eens met dat soort vragen. Onze loopbaanadviseurs helpen gratis bij het vinden van antwoord. Daarnaast verzorgen bonden workshops en trainingen tegen een aantrekkelijk ledentarief. GRATIS BELASTING- SERVICE De fnv is de grootste belastingadviseur van nederland, met zo n 600 servicepunten. Jaarlijks helpen gecertificeerde fnv-belastinginvullers zo n leden met het invullen van hun belastingaangifte. Gratis! Ook voor andere belastingvragen en nazorg kun je bij de fnv Belastingservice terecht. VOORDELIGE ZORGVERZEKERING De fnv biedt in samenwerking met Menzis een collectieve zorgverzekering voor leden. niet alleen heel voordelig, maar ook heel compleet. Bespaar 7% op de basisverzekering, 10% op aanvullende verzekeringen en 20% op een doorlopende reisverzekering. Het totale voordeel kan daarmee wel oplopen tot 100 euro per volwassene per jaar. Daarnaast biedt dit collectief veel interessante extra s. En iedereen is welkom, zonder medische selectie. FNV-LEDENBLAD Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen in jouw sector! Als lid ontvang je het ledenblad van jouw bond met nieuws dat jou aangaat. KORTINGEN Je ledenpas is óók een scherpe kortingskaart waarmee je profiteert van kortingen bij landelijke aanbieders aanbieders van bijvoorbeeld auto-onderhoud, reizen, opleidingen en verzekeringen. voor je het weet, heb je je contributie eruit! VUL DE BON IN EN STUUR DEZE IN EEN ENVELOP ZONDER POSTZEGEL OP NAAR: FNV VAKCENTRALE T.A.V. PUBLIEKSVOORLICHTING ANTWOORDNUMMER PW AMSTERDAM PERSOONLIJKE GEGEVENS: VOORLETTER(S) TUSSENVOEGSEL(S) ACHTERNAAM: MAN / VROUW (DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS) ADRES: KIES OP WELKE DAG EN TIJD WE TELEFONISCH CONTACT MET JE KUNNEN OPNEMEN OM JE INSCHRIJVING AF TE RONDEN EN JE IN TE DELEN BIJ DE FNV-BOND DIE JOUW SECTOR VERTEGENWOORDIGT. TELEFOONNUMMER: KEUZE DAG EN TIJDSTIP: MAANDAG TUSSEN 17:00 EN 21:00 UUR WOENSDAG TUSSEN 13:00 EN 17:00 UUR WOENSDAG TUSSEN 17:00 EN 21:00 UUR DONDERDAGTUSSEN 17:00 EN 21:00 UUR " "

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Wonen & verkeer Jongeren duur uit met autoverzekering Waarom een ongevallenverzekering? Hoe veilig is dat studentenhuis? Voorkom een woningoverval Leegstand

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Grafimediadag: We print it! P02 Broese en Peereboom maakt doorstart P07 GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

AanZet. Goedkope polis kan je duur komen te staan

AanZet. Goedkope polis kan je duur komen te staan Nummer 6 December 2013 AanZet Goedkope polis kan je duur komen te staan En verder Van Rijn handhaaft verhoging Valys-kilometers Van Schoonheid in Schimmels tot (S)Cool on Wheels Paralympische sporters

Nadere informatie

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Reistijd blijft voorlopig werktijd P02 Geld verdienen met een game P07 ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015?

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? Marechaussee vereniging november 05 2014 PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? PX-10 EN CARC Gezondheidsrisico s bewust verdoezeld? BETERE BELONING Speerpunt van de bonden bij CAO-onderhandelingen René

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 MijnVakb nd.nl accepteer geen geweld Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Advertentie Zelfde werk......andere zorg Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

Magazine van. Vroeger. of Later. maart 2013. Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise

Magazine van. Vroeger. of Later. maart 2013. Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise Magazine van Vroeger of Later maart 2013 Ik beschouw het als een investering Mark de Matter (29) over de aanpassing van de pensioenfranchise Halve indexering in 2013 Een woord vooraf Verandering Het is

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Weg met papieren rompslomp

Weg met papieren rompslomp 11 okt 2013 De krant van Sociaal Fonds Taxi voor werknemers in de taxibranche Inhoudsopgave De BCT komt eraan (vervolg pag 1) 2 Eerste taxilerarendag druk bezocht 2 Taxisector staat onder druk 3 De boordcomputer

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS SRA TIPS RSW INFO JULI 2012 werkgever FLEXIBELE WERKTIJDEN NA OUDERSCHAPSVERLOF Een baan in combinatie met de zorg voor jonge kinderen blijft soms ook na het ouderschapsverlof moeilijk. Sinds kort kan

Nadere informatie

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015)

Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Ontslagvergoeding 2015 (Transitievergoeding vanaf 1 juli 2015) Complete informatie over uw ontslagvergoeding, transitievergoeding en de financiële consequenties van ontslag Colofon Tekst: Hoewel uiterste

Nadere informatie