Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015"

Transcriptie

1 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

2 Pagina 2

3 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker een leidraad en de voorwaarden voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek. Het draaiboek is afgestemd met de samenwerkende partijen binnen het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Huisartsen die in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwen uitnodigen, gaan automatisch akkoord met onderstaande werkwijzen. Bij de uitvoering van het bevolkingsonderzoek kunt u ondersteuning en advies krijgen van Bevolkingsonderzoek Oost. Voor de daadwerkelijke uitvoering blijft u vanzelfsprekend eindverantwoordelijk. Het bevolkingsonderzoek verandert in 2016 Vanaf 2016 verandert het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dit heeft de minister van VWS besloten op 18 oktober In het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker wordt eerst gekeken of in het uitstrijkje het hoog-risicotype van het Humaan Papillomavirus (hrhpv) aanwezig is. Alleen als dit virus aanwezig is, vindt cytologische beoordeling plaats. hrhpv veroorzaakt baarmoederhalskanker. Door te screenen op hrhpv is eerder duidelijk of vrouwen risico lopen op het krijgen van baarmoederhalskanker. Het bevolkingsonderzoek blijft bestaan uit een uitnodiging om een uitstrijkje te laten maken bij de huisarts. Nieuw is dat vrouwen bij een herinnering een zelfafnameset kunnen aanvragen om thuis materiaal uit hun vagina af te nemen. Hierdoor kunnen vrouwen die geen uitstrijkje willen laten maken ook deelnemen aan het bevolkingsonderzoek. Het zelf afgenomen materiaal wordt door de vrouw opgestuurd en in het laboratorium getest op aanwezigheid van hrhpv. De zelfafnameset is geschikt voor hrhpv-analyse, maar niet voor cytologische beoordeling. Als hrhpv wordt gevonden, moet de vrouw alsnog een uitstrijkje laten maken bij de huisartsenpraktijk. Met dit vernieuwde bevolkingsonderzoek kan baarmoederhalskanker nog beter worden voorkomen of eerder worden ontdekt. Dit voorkomt jaarlijks ongeveer 75 extra gevallen van baarmoederhalskanker en 18 sterfgevallen. In 2015 verandert er voor u nog niets en voeren wij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op dezelfde wijze uit als nu. Vanaf 2016 nodigen wij als screeningsorganisatie vrouwen zelf uit om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Hiermee vervalt deze rol voor de zelf uitnodigende huisarts. De huisartsenpraktijk blijft een belangrijke rol spelen in de voorlichting, het onderzoek en de verwijzing van vrouwen 1. De doelgroep Vrouwen in de leeftijd van 30 tot en met 60 jaar worden iedere vijf jaar uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. In 2015 nodigt u de geboortejaren 1985, 1980, 1975, 1970, 1965, 1960 en 1955 uit. 2. Het matchen Voordat u vrouwen kunt uitnodigen, moet worden nagegaan of ze uitgenodigd mogen worden. Dat is toegestaan als ze in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) voorkomen. Ter controle vindt matching plaats van uw gegevens met de gegevens die Bevolkingsonderzoek Oost van de GBA ontvangen heeft. 2.1 Het matchrapport Na het matchen ontvangt u van Bevolkingsonderzoek Oost het huisartsenpakket. Dit pakket bestaat uit: Pagina 3

4 Een lijst met namen van vrouwen, die niet gematcht zijn. Deze vrouwen worden door Bevolkingsonderzoek Oost uitgenodigd. Laboratoriumformulieren Voor elke uit te nodigen vrouw ontvangt u een voorgedrukt laboratoriumformulier. Hierop staat, ter identificatie van de vrouw, een uitnodigingsnummer. De formulieren dienen ook als extra controle met betrekking tot opkomst en uitsluitingen. Afmeldformulieren De meest recente voorlichtingsfolder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); De uitnodigingsbrief, herinneringsbrief en brief UE kunt u downloaden van onze website Welke gematchte vrouwen niet uitnodigen Vrouwen die: zwanger zijn; De vrouw of huisarts vult het afmeldformulier in en stuurt dit naar Bevolkingsonderzoek Oost. U stuurt deze vrouwen ongeveer zes maanden na de bevalling een uitnodiging. Borstvoeding is geen contra-indicatie en kan worden ingevuld op het laboratoriumformulier (rubriek 13 lactatie); recent (= < 1 jaar geleden) een uitstrijkje hebben laten maken; U zendt het laboratoriumformulier retour naar Bevolkingsonderzoek Oost, onder vermelding van recent uitgestreken ; onder behandeling zijn bij de gynaecoloog; U zendt het laboratoriumformulier retour naar Bevolkingsonderzoek Oost, onder vermelding van onder behandeling van de gynaecoloog ; Het totaal aantal afmeldformulieren dat wij hebben ontvangen vindt u terug in de Spiegelinformatie; definitief niet (meer) deelnemen omdat bij hen sprake is van uterus extirpatie; Om te voorkomen dat vrouwen die geen baarmoedermondmeer hebben ten onrechte iedere 5 jaar een uitnodiging ontvangen, kunt u hen de brief uterus extirpatie met het afmeldformulier sturen, waarmee zij zich definitief af kunnen melden voor het bevolkingsonderzoek. U kunt deze brief downloaden van onze site, 3. Het uitnodigen 3.1 Het uitnodigingsschema In het uitnodigingsschema staat wanneer u de vrouwen met de betreffende geboortejaren in 2015 moet uitnodigen. Let op: het schema voor 2015 is ten opzichte van 2014 ongewijzigd. Wij verzoeken u dringend het uitnodigingsschema te volgen. Als u een achterstand oploopt bij het uitnodigen van vrouwen, willen wij dat graag tijdig van u horen, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. U kunt hiervoor contact opnemen met onze adviseur Preventie via of Uitnodigingsschema 2015 Uitnodigingsweken Geboortejaar Week 1 t/m Week 7 t/m Week 13 t/m Week 19 t/m Week 25 t/m Week 38 t/m Week 44 t/m Pagina 4

5 Gaat u lopende het kalenderjaar met pensioen of draagt u de praktijk over aan een andere huisarts, dan bent u verplicht de uitnodigingen van het lopende jaar te voltooien of over te dragen aan een opvolger. 3.2 Uitnodiging Voor het uitnodigen maakt u gebruik van een landelijk vastgestelde, standaard uitnodigingsbrief (zie website U vindt de brief ook in de NHG-Praktijkhandleiding. Bij de uitnodigingsbrief worden een afmeldformulier en de actuele folder Onderzoek baarmoederhalskanker meegezonden. Vrouwen worden alleen schriftelijk uitgenodigd en niet telefonisch gevraagd deel te nemen, dit om hun keuzevrijheid te respecteren. Laboratoriumformulier Op het laboratoriumformulier zijn de persoonsgegevens van de vrouw vermeld, evenals haar bevolkingsonderzoek registratienummer. Deze informatie is van belang voor de geautomatiseerde verwerking van gegevens en voor de vergoedingen aan de huisartsen en de laboratoria. Als zelf uitnodigende huisarts stuurt u altijd het afmeldformulier mee met de uitnodiging. Het laboratoriumformulier niet. Folder De folder Onderzoek baarmoederhalskanker bevat informatie over baarmoederhalskanker, het onderzoek en de mogelijke uitslagen. De informatiefolder is gratis. Gebruik alleen de actuele folder; oude folders kunt u vernietigen. U registreert in het HIS alle uitnodigingen die zijn verzonden. 3.3 Brieven en folders in meerdere talen De landelijke informatiefolder, uitnodigingsbrief en de verschillende uitslagbrieven zijn in het Engels, Arabisch en Turks beschikbaar via onze website, Alternatieve uitstrijkmogelijkheden Als een vrouw niet door haar eigen huisarts of -assistent(e) uitgestreken wil worden, kan zij via de screeningsorganisatie informatie krijgen over de alternatieven. Bevolkingsonderzoek Oost kan vrouwen doorverwijzen naar een andere huisartsenpraktijk. De eigen huisarts blijft verantwoordelijk voor de eventuele follow-up, ongeacht door wie de uitstrijk wordt gemaakt. Het is daarom belangrijk dat de gegevens van de uitstrijkende arts, evenals de gegevens van de eigen huisarts van de vrouw op het laboratoriumformulier vermeld worden. Het laboratorium verstuurt de uitslag naar beide artsen. 4. Herinneren De herinneringsuitnodiging is voor vrouwen die niet hebben gereageerd op de eerste uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek. U stuurt 9 tot 16 weken na de eerste uitnodiging schriftelijk eenmalig een herinnering. U kunt de herinneringsuitnodiging downloaden via onze site U vindt de herinneringsuitnodiging ook in de NHG- Praktijkhandleiding. Pagina 5

6 Ook houden we u in onze digitale nieuwsbrief op de hoogte van de uit te nodigende cohorten, evenals de te herinneren cohorten. Mocht u nog geen nieuwsbrief ontvangen en wilt u dat graag, stuur dan een naar 5. Het onderzoek De vrouw maakt een afspraak met de huisarts(assistente) voor het laten maken van het uitstrijkje. Meer informatie over het uitstrijken vindt u in de NHG-Praktijkhandleiding. Voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker mag u uitsluitend het voorgedrukte laboratoriumformulier van Bevolkingsonderzoek Oost gebruiken. Het is belangrijk dat het formulier volledig en juist wordt ingevuld. Als het laboratoriumformulier ontbreekt, kunt u contact opnemen met de screeningsorganisatie. Wij sturen u dezelfde dag een duplicaat-formulier toe. Let op! Voor een uitstrijkje op medische indicatie mag u geen laboratoriumformulieren van Bevolkingsonderzoek Oost gebruiken. Gebruik hiervoor de formulieren die u van het laboratorium ontvangt. Versturen van het uitstrijkje Uitstrijkje en laboratoriumformulier worden vanuit de huisartspraktijk verstuurd naar het laboratorium of opgehaald door het laboratorium (dit is afhankelijk van de werkwijze van het laboratorium). Bij het laboratorium kunt u (gratis) verzendmaterialen aanvragen. 6. De uitslag Het laboratorium stuurt de uitslag van het uitstrijkje digitaal naar de huisartsenpraktijk en naar Bevolkingsonderzoek Oost. De uitslag wordt geregistreerd volgens de KOPAC-codering (zie pag. 7). Bevolkingsonderzoek Oost stuurt de vrouw altijd schriftelijk een uitslagbrief. U vindt de uitslagbrieven op onze website, en in de NHG- Praktijkhandleiding. Als er afwijkingen zijn gevonden waarvoor vervolgonderzoek is geïndiceerd neemt de huisarts (mogelijk) eerst contact op met de vrouw. Het moment van verzending van de uitslagbrief is zodanig dat de huisarts voldoende tijd (minimaal 5 werkdagen) heeft om de vrouw eerst op de hoogte te brengen van de uitslag. Herhaal- en vervolgonderzoek Vrouwen met een uitslag PAP 0 krijgen bij de uitslag een nieuw laboratoriumformulier toegezonden, te gebruiken bij de herhaaluitstrijk na zes weken. Gebruik alleen dit formulier voor de herhaaluitstrijk. Wanneer op basis van de uitslag het advies wordt gegeven om na zes maanden nogmaals een uitstrijkje te laten maken, valt dit niet onder het bevolkingsonderzoek, maar gaat het om een uitstrijk op medische indicatie. Gebruik hiervoor een formulier van uw eigen laboratorium. 7. Vergoeding huisarts Het tarief voor het maken van een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is in ,62 euro. De aanpassing voor 2015 wordt vermeld op de website zodra dit is vastgesteld. Alleen uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker worden vergoed (inclusief herhalingsuitstrijkjes na PAP 0). Declaraties kunnen alleen ingediend en verwerkt worden als de juiste AGB-code is ingevuld. De zelf-uitnodigende huisarts ontvangt voor het uitnodigen en herinneren een vergoeding van 4,32 euro per cliënt. Pagina 6

7 De huisarts ontvangt de vergoeding van Bevolkingsonderzoek Oost. De betaling vindt ieder kwartaal automatisch plaats. Het KOPAC B-classificatiesysteem K O P A C Kwaliteit Ontstekingsverschijnselen Plaveisel Andere afwijkingen Cilinder endocervix 0. onvoldoende n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1. endocervicale (ec) 2. squameus metaplastische (sm) cellen 3. (em) 4. ec + sm cellen 5. ec + em cellen 6. sm + em cellen 7. ec + sm + em cellen 8. uitsl. plaveiselcellen virusinfectie geen afwijkingen geen andere afwijkingen trichomonas vaginalis bacteriële infectie candida (monilia) albicans haemophilus (gardnerella) vaginalis geen tekenen van ontsteking 9. n.v.t. niet-specifieke ontsteking abnormale plaveiselcellen atypische sq. metaplasie geringe dysplasie matige dysplasie ernstige dysplasie atrofie atypische reparatiereactie geringe atypie matige atypie ernstige atypie actinomyces carcinoma in situ adenocarcinoom chlamydia metastase maligne tumor invasief plaveisel cel carcinoom n.v.t. geen afwijkingen geen endocervicaal enkele atypische endocervicale cellen geringe atypie endocervicaal matige atypie endocervicaal ernstige atypie endocervicaal adenocarcinoma in situ n.v.t. adenocarcinoom van de endocervix B Beoordeelbaarheid 1. goed beoordeelbaar 2. voldoende beoordeelbaar, maar beperkt door: (probleem typering *) 3. niet beoordeelbaar door: (probleem typering *) Pagina 7

8 Herhalings/vervolgadvies op basis van KOPAC-B classificatie Na zes weken B3 - Niet beoordeelbaar Na zes weken Cervix niet gezien, geen endocervix Na zes maanden P2-4, A1, C3-5 geringe afwijkingen Na vijf jaar B1, P1, A1-2, C1-2 geen afwijkingen Direct verwijzen P5-9, A4-8, C6-9 (matige) ernstige afwijkingen * Probleem m.b.t. de beoordeelbaarheid A B C D E F G H J veel bloed veel leucocyten (te) weinig cellen slechte fixatie mechanische beschadiging cytolyse (te) dikke uitstrijk (te) weinig plaveiselcellen bij veel endocervicale cylindercellen geen cylindercellen Pagina 8

9 Bevolkingsonderzoek Oost Zutphenseweg 51, Deventer Postbus 2107, 7420 AC Deventer (informatielijn baarmoederhalskanker) Praktijkondersteuning Pagina 9

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2014 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015

Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Draaiboek bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker voor zelfuitnodigende huisartsen 2015 Pagina 2 Algemeen Dit draaiboek biedt huisartsen die zelf vrouwen in de praktijk uitnodigen voor het bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Inhoud. - herhalingsadviezen, uitstellen, uitstrijk op indicatie, HPV-virus - BVO met HPV test

Inhoud. - herhalingsadviezen, uitstellen, uitstrijk op indicatie, HPV-virus - BVO met HPV test Inhoud Hoofdstuk: 1. Draaiboek voor het uitnodigen van vrouwen in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker waaronder: - stappenplan - uitleg no-matchlijst, betekenis matchresultaatcodes

Nadere informatie

Inhoud. 6. - samenvatting NHG-standaard preventie en vroegdiagnostiek cervixcarcinoom - NHG patiëntenbrieven

Inhoud. 6. - samenvatting NHG-standaard preventie en vroegdiagnostiek cervixcarcinoom - NHG patiëntenbrieven Het kantoor van Bevolkingsonderzoek Oost (business unit baarmoederhalskanker) is gevestigd op de 4e etage van het kantoor de Stadspoort (tegenover het Centraal Station te Enschede). Medewerkers: Alice

Nadere informatie

Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Wat zijn de veranderingen?

Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Wat zijn de veranderingen? Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Wat zijn de veranderingen? Wat zijn de veranderingen? Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gaat veranderen. Wat verandert er precies? Testen op

Nadere informatie

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN OVERGANGSFASE 2016 2017 BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR HUISARTSENPRAKTIJKEN 2016 SEPTEMBER 2016 De laatste uitnodigingen voor het huidige bevolkings onderzoek zijn

Nadere informatie

DRAAIBOEK Oproepen van vrouwen in het kader van het bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

DRAAIBOEK Oproepen van vrouwen in het kader van het bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker DRAAIBOEK 2011 Oproepen van vrouwen in het kader van het bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker 1 INLEIDING Voor u ligt het draaiboek Oproepen van vrouwen in het kader van het bevolkingsonderzoek. Het

Nadere informatie

In deze speciale uitgave van Screen. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Highlights:

In deze speciale uitgave van Screen. het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Highlights: SPECIAL BMHK Screenmaart 2012 In deze speciale uitgave van Screen staat het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (BMHK) centraal. Highlights: praktijkondersteuners BMHK stellen zich aan u voor > 2

Nadere informatie

Onderzoek baarmoederhalskanker

Onderzoek baarmoederhalskanker Onderzoek baarmoederhalskanker Bevolkingsonderzoek Waarom is er een bevolkingsonderzoek? Elk jaar krijgen ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen

Nadere informatie

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker

Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker Nieuwe bevolkings onderzoek baarmoederhalskanker 13-april-2016 Dorry Boll, gynaecoloog Lizette Nollen, patholoog Rob Beumer, huisarts In samenwerking met: Els Bovy, Bevolkingsonderzoek Zuid Programma Baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker

Bevolkingsonderzoeken. baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker Bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker naar kanker In deze algemene folder leest u over de bevolkings onderzoeken baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Wat is

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Dit proefschrift gaat over (symptomatische) vulvovaginale candidiasis en over de asymptomatische aanwezigheid van Candida in de vagina. Vulvovaginale candidiasis (VVC) wordt veroorzaakt door

Nadere informatie

Uitstrijkjes worden gemaakt om (voorstadia van) baarmoederhalskanker op te sporen.

Uitstrijkjes worden gemaakt om (voorstadia van) baarmoederhalskanker op te sporen. Uitstrijkje Inleiding Uitstrijkjes worden gemaakt om (voorstadia van) baarmoederhalskanker op te sporen. Uitstrijkjes worden gemaakt om de volgende redenen: Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitnodiging

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitnodiging Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Uitnodiging Waarom dit bevolkingsonderzoek? Elk jaar krijgen ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker. Jaarlijks overlijden 200 vrouwen aan deze ziekte. Baarmoeder

Nadere informatie

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken?

IMPROVE. Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Kan de zelfafnameset het uitstrijkje vervangen? IMPROVE Helpt u mee het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vrouwvriendelijker te maken? Uitnodiging voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. www.hpvzelfafname.nl

Nadere informatie

Basisscholing. HPV: hoe zit het eigenlijk? Cervixscreening. december 2013

Basisscholing. HPV: hoe zit het eigenlijk? Cervixscreening. december 2013 december 2013 Nederland heeft een goed bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, schreef de Gezondheidsraad in 2011. Maar er zijn kansen om de preventie van baarmoederhalskanker verder te verbeteren. Zo

Nadere informatie

BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER. Monitor 2017 EERSTE RESULTATEN VAN HET VERNIEUWDE

BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER. Monitor 2017 EERSTE RESULTATEN VAN HET VERNIEUWDE a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Monitor

Nadere informatie

VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER WORDT VANAF BEGIN 2017 INGEVOERD JULI 2016

VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER WORDT VANAF BEGIN 2017 INGEVOERD JULI 2016 JULI 2016 EEN UITGAVE VOOR KETENPARTNERS EN EXTERNE RELATIES VAN BEVOLKINGSONDERZOEK IN DIT NUMMER: HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Pagina 4 VAN OUD NAAR NIEUW HET VERNIEUWDE BEVOLKINGSONDERZOEK

Nadere informatie

Baarmoederhalskanker screening

Baarmoederhalskanker screening Baarmoederhalskanker screening Wat gaat er veranderen? Lex Makkus, Patholoog PAL Geschiedenis BVO-BMHK Huidige BVO - hrhpv Triage Sterfte cervix carcinoom absolute aantallen/cohort 45 40 35 30 25 20 15

Nadere informatie

Nieuwe Richtlijn Cervixcytologie (2016)

Nieuwe Richtlijn Cervixcytologie (2016) (2016) Inleiding, praktisch gebruik Herhalingsadviezen & HPV-test Stand van zaken na 1 jaar BVO Hans Bulten 13 April 2018, Veenendaal Symposium VAP/NVVP Disclosure Hans Bulten (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

HPV nu en in de toekomst. Nynke de Boer Magda van Oven Britt van Etten Debruijn Jorien Helder-Woolderink

HPV nu en in de toekomst. Nynke de Boer Magda van Oven Britt van Etten Debruijn Jorien Helder-Woolderink HPV nu en in de toekomst Nynke de Boer Magda van Oven Britt van Etten Debruijn Jorien Helder-Woolderink 15000 HPV HPV2 HPV4 HPV6 HPV11 High risk HPV (hr-hpv) Hr HPV 80 % van alle vrouwen maakt eens

Nadere informatie

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA

OVERGANGSFASE BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA OVERGANGSFASE 2016 2017 BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER EN INDICATIE INFORMATIE VOOR LABORATORIA 2016 HUIDIG BEVOLKINGSONDERZOEK: BELANGRIJKE WIJZIGINGEN 1 SEPTEMBER 2016 De laatste uitnodigingen

Nadere informatie

Het uitstrijkje. Gynaecologie

Het uitstrijkje. Gynaecologie Het uitstrijkje Gynaecologie U bezoekt het spreekuur Gynaecologie voor het maken van een uitstrijkje. Uitstrijkjes worden gemaakt om afwijkingen aan de baarmoederhals op te sporen. Uitstrijkjes dienen

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 07 december 2016 Zelf beslissen: voordelen en nadelen Baarmoederhalskanker HPV Postcodezoeker Het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Hoe meedoen? Later of

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitnodiging

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitnodiging Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Uitnodiging Waarom dit bevolkingsonderzoek? Elk jaar krijgen ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker. Jaarlijks overlijden 200 vrouwen aan deze ziekte. Baarmoeder

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO 2012

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO 2012 HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO 2012 Cervixmodule Promedico 2012 Inhoudsopgave Pagina: 1. Stappenplan 3 Eenmalige voorbereiding a. Programma 150: onderhoud relaties b. Programma 120: onderhoud codering

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitnodiging

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitnodiging Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Uitnodiging Waarom dit bevolkingsonderzoek? Elk jaar krijgen ongeveer 700 vrouwen baarmoederhalskanker. Jaarlijks overlijden 200 vrouwen aan deze ziekte. Baarmoeder

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitslag

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitslag Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Uitslag Uitslagen In deze folder staat informatie over verschillende uitslagen van het onderzoek en HPV. Lees de informatie die hoort bij uw uitslag. Heeft u na

Nadere informatie

NHG-Praktijkhandleiding. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

NHG-Praktijkhandleiding. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker NHG-Praktijkhandleiding Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker De organisatie en uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in de huisartsenpraktijk Utrecht, november 2013 2013 Nederlands

Nadere informatie

Informatiestromen screeningslaboratoria

Informatiestromen screeningslaboratoria Informatiestromen screeningslaboratoria Het RIVM en de FSB hebben de informatiestromen voor het vernieuwde bevolkingsonderzoek binnen de screeningslaboratoria in beeld gebracht. Deze informatiestromen

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE OMNIHIS 2013

HANDLEIDING CERVIX MODULE OMNIHIS 2013 HANDLEIDING CERVIX MODULE OMNIHIS 2013 Cervixmodule Omnihis 2013 Inhoudsopgave Pagina: Voorbereiding 2 a. Controle van aanwezige literatuurscherm b. Controleren ruiters c. Aanmaken derden-bestand Het aanmaken

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2014 Bevolkingsonderzoek darmkanker In deze folder leest u meer over het bevolkingsonderzoek darmkanker en wat dit voor u kan betekenen. Waarom een bevolkingsonderzoek? Darmkanker

Nadere informatie

Ontstekings verschijnselen. Plaveiselepitheel. Onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk. Endocervix 1 virus 1 geen afwijkingen

Ontstekings verschijnselen. Plaveiselepitheel. Onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk. Endocervix 1 virus 1 geen afwijkingen Bijlage bij richtlijn Cervixcarcinoom, hoofdstuk Algemeen Versie 1.0, Verantwoording vaststelling: KZ werkgroep gynaecologie, Datum vaststelling: 20-06- 02. STADUMNDELNG Zowel de cytologische classificatie

Nadere informatie

BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Monitor 2015

BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Monitor 2015 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Monitor

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitslag.

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitslag. Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Uitslag. 1 Uitslagen. In deze folder staat informatie over verschillende uitslagen van het onderzoek en HPV. Lees de informatie die hoort bij uw uitslag. Heeft

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Het uitstrijkje. van de baarmoederhals

PATIËNTEN INFORMATIE. Het uitstrijkje. van de baarmoederhals PATIËNTEN INFORMATIE Het uitstrijkje van de baarmoederhals 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over het uitstrijkje van de baarmoederhals.

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Zorgdossier Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Versie: 2.0 Augustus 2012 Copyright: Labelsoft Clinical IT INHOUDSOPGAVE CERVIX OPROEPEN MAKEN... 1 Het tabblad Oproepschema... 1 Oproepschema

Nadere informatie

BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Monitor 2016

BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Monitor 2016 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Monitor

Nadere informatie

BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER

BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER BEVOLKINGSONDERZOEK BAARMOEDERHALSKANKER Monitoring Het Bevolkingsonderzoek (BVO) Baarmoederhalskanker wordt gecoördineerd door het RIVM. De jaarlijkse Landelijke Monitoring van het Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Welkom. Vervolgscholing. Colofon. Programma. Vervolgscholing Cervixscreening - Versie Cervixscreening

Welkom. Vervolgscholing. Colofon. Programma. Vervolgscholing Cervixscreening - Versie Cervixscreening Welkom Vervolgscholing Cervixscreening Colofon Uitgave NHG NVDA NVOG NVVP RIVM Screeningsorganisaties VAP Bilthoven, 2018. De Vervolgscholing Cervixscreening mag worden gebruikt door iedereen die beroepsmatig

Nadere informatie

Uitstrijkje. Inleiding. Wat is een uitstrijkje? Het onderzoek. Onderzoek van de cellen

Uitstrijkje. Inleiding. Wat is een uitstrijkje? Het onderzoek. Onderzoek van de cellen Uitstrijkje H06.018-05 Inleiding In deze folder vindt u informatie over het uitstrijkje. Dit is een eenvoudig onderzoek om veranderingen in de cellen van de baarmoedermond en baarmoederhals op te sporen.

Nadere informatie

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM

CERVIXCARCINOOM. Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM CERVIXCARCINOOM Nascholingsavond voor assistenten en poh ers DINSDAG 13 NOVEMBER ROTTERDAM Nascholing Diagnostiek en behandeling van het Cervixcarcinoom Programma 1. Ontvangst en Welkom 2. Cytologische

Nadere informatie

8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost

8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker. preventie Oost 8 e Symposium Stichting Baarmoederhalskanker preventie Oost Diagnostiek en etiologie van endocervicale afwijkingen Donderdag 9 november 2006 Nationaal Sportcentrum Papendal, Arnhem Mede onder auspiciën

Nadere informatie

Samenvatting. De ziekte en het bevolkingsonderzoek

Samenvatting. De ziekte en het bevolkingsonderzoek Samenvatting Nederland heeft een goed bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker ( het uitstrijkje ). Er zijn echter kansen om de preventie van baarmoederhalskanker verder te verbeteren. Zo is er een

Nadere informatie

HPV test volgens landelijke richtlijn. Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009

HPV test volgens landelijke richtlijn. Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009 HPV test volgens landelijke richtlijn Heleen Doornewaard, Patholoog Gelre ziekenhuizen, 11 maart 2009 HPV-vaccinatie Het kan je leven redden, maar ook voor niks zijn NRCnext, dd 03-03-09 1.Wat heeft baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Het afwijkende uitstrijkje. Polikliniek Gynaecologie (TZA)

Het afwijkende uitstrijkje. Polikliniek Gynaecologie (TZA) Het afwijkende uitstrijkje Polikliniek Gynaecologie (TZA) In het kader van het bevolkingsonderzoek of omdat u klachten heeft, is er bij u een uitstrijkje gemaakt. De uitslag van dit uitstrijkje blijkt

Nadere informatie

SUREPATH GYN MORFOLOGIE Cervixcytologie

SUREPATH GYN MORFOLOGIE Cervixcytologie SUREPATH GYN MORFOLOGIE Cervixcytologie info@klinipath.nl Klinipath Tripath Normale celbeelden KOPAC K 1-9 Normaal celbeeld Normaal celbeeld Normaal endocervicaal epitheel Squameuze metaplasie Normaal

Nadere informatie

KRITISCHE KENGETALLEN INLEIDING

KRITISCHE KENGETALLEN INLEIDING KRITISCHE KENGETALLEN INLEIDING Baarmoederhalskanker of cervixcarcinoom is wereldwijd nog steeds een van de belangrijkste oorzaken van sterfte aan kanker bij vrouwen. Nederland is één van de Europese landen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Balanceren op het slappe koord 4. Stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen 5 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Inhoudsopgave. Balanceren op het slappe koord 4. Stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen 5 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Inhoudsopgave Balanceren op het slappe koord 4 Mw. Drs. G.A. Bentvelsen-Prins Raad van Bestuur Bevolkingsonderzoek Oost, Deventer Stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen 5 bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Subsidieregeling publieke gezondheid wordt gewijzigd als volgt: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 51397 30 september 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 september 2016, kenmerk

Nadere informatie

Gynaecologie. Het uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie

Gynaecologie. Het uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie Gynaecologie Het uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie Algemeen Bij een uitstrijkje neemt de arts met een borstel of spatel cellen van de baarmoedermond af. Aan het uitstrijkje is te zien

Nadere informatie

Advies Gezondheidsraad

Advies Gezondheidsraad Advies Gezondheidsraad Baarmoederhalskanker geplaatst op dinsdag 24 mei 2011 Advies Gezondheidsraad bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Het advies van de Gezondheidsraad De Gezondheidsraad heeft op

Nadere informatie

Promedico-VDF. Handleiding. Cervixmodule

Promedico-VDF. Handleiding. Cervixmodule Promedico-VDF Handleiding Cervixmodule Inhoud Cervixmodule... 2 Voorbereiding cervixproject... 3 Controleren benodigde gegevens... 3 1. Ruiter 'UE'... 3 2. Verrichtingcodes... 3 3. Afwijkende debiteur...

Nadere informatie

Het uitstrijkje van de baarmoederhals. Poli Gynaecologie

Het uitstrijkje van de baarmoederhals. Poli Gynaecologie 00 Het uitstrijkje van de baarmoederhals Poli Gynaecologie De inhoud van deze voorlichtingsfolder is mede samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Deze folder

Nadere informatie

Indicatoren vernieuwd BVO BMHK

Indicatoren vernieuwd BVO BMHK vernieuwd BVO BMHK Inleiding zijn meetbare aspecten van een proces en worden gebruikt om het bevolkingsonderzoek op individueel, regionaal en landelijk niveau te kunnen monitoren en evalueren. De indicatoren

Nadere informatie

Kankerpreventie bij de vrouw

Kankerpreventie bij de vrouw Kankerpreventie bij de vrouw Dirk Devroey 8 november 2006 Kankerpreventie Er worden 1000x minder levens gered met kankerpreventie dan dat er mensen ongerust gemaakt worden Lesdoelstellingen Verschil kennen

Nadere informatie

Onderzoek en behandeling afwijkend uitstrijkje

Onderzoek en behandeling afwijkend uitstrijkje Onderzoek en behandeling afwijkend uitstrijkje Uitstrijkje, colposcopie, lis-excisie en conisatie Inhoud Uitstrijkje, colposcopie, lis-excisie en conisatie...1 Uitstrijkje... 2 Colposcopie... 4 Lis-excisie

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2016 Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker? Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke 100 mensen zullen vier tot vijf mensen in hun leven darmkanker krijgen. In 2014

Nadere informatie

Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker

Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Uitvoeringskader Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker Versie 3.0 (april 2019) Uitvoeringskader bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Pag 1 van 105 Colofon RIVM 2019 Delen uit dit kader mogen worden

Nadere informatie

Datastructuur van het WUCC protocol

Datastructuur van het WUCC protocol Vlaams programma baarmoederhalskankeropsporing Werkgroep voor Uniformisatie van Cervix Cytologie (WUCC) Vlaams Register voor Kankerpreventie Koepel Cervixscreening Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2015 Waarom een bevolkingsonderzoek darmkanker? Darmkanker is een ernstige ziekte. Van elke 100 mensen zullen vier tot vijf mensen in hun leven darmkanker krijgen. Elk jaar

Nadere informatie

Soms geeft een uitstrijkje geen duidelijk beeld.

Soms geeft een uitstrijkje geen duidelijk beeld. Als in het uitstrijkje afwijkende cellen worden gezien, wordt een nieuw uitstrijkje gemaakt of vindt er verder onderzoek plaats: colposcopie. Bij een colposcopie bekijkt de gynaecoloog de baarmoedermond

Nadere informatie

uitstrijkje, colposcopie, lis-excisie en conisatie

uitstrijkje, colposcopie, lis-excisie en conisatie uitstrijkje, colposcopie, lis-excisie en conisatie Inhoud 1 Algemeen 3 2 Het uitstrijkje 3 3 Wat betekent de uitlslag 4 4 Een afwijkende uitslag 5 5 Een afwijkend uitstrijkje: hoe nu verder 7 6 Colposcopie

Nadere informatie

De baarmoedermond Uitstrijkje, colposcopie, lis-excisie en conisatie

De baarmoedermond Uitstrijkje, colposcopie, lis-excisie en conisatie De baarmoedermond Uitstrijkje, colposcopie, lis-excisie en conisatie Albert Schweitzer ziekenhuis Januari 2012 pavo 0597 Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 2 1. Het uitstrijkje 3 1a. Hoe wordt een uitstrijkje

Nadere informatie

Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie

Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie Algemeen Bij een uitstrijkje neemt de arts met een borstel of spatel cellen van de baarmoedermond af. Aan het uitstrijkje is te zien of er aanwijzingen

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2018 Waarom deze folder? In deze folder vindt u informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker. De folder is bedoeld om u informatie te geven over het onderzoek, zodat

Nadere informatie

UITSTRIJKJE, COLPOSCOPIE, LISEXCISIE EN CONISATIE

UITSTRIJKJE, COLPOSCOPIE, LISEXCISIE EN CONISATIE Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie GYNAECOLOGIE UITSTRIJKJE, COLPOSCOPIE, LISEXCISIE EN CONISATIE Versie 2.4 Datum Goedkeuring 07-07-2006 Verantwoording NVOG Algemeen Bij een uitstrijkje

Nadere informatie

Afwijkend uitstrijkje Informatie over het uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie

Afwijkend uitstrijkje Informatie over het uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie Algemeen Bij een uitstrijkje neemt de arts met een borstel of spatel cellen van de baarmoedermond af. Aan het uitstrijkje is te zien of er aanwijzingen zijn voor (een voorstadium van) baarmoederhalskanker.

Nadere informatie

Uitstrijkje, onderzoek en daarna

Uitstrijkje, onderzoek en daarna 1/7 Gynaecologie Uitstrijkje, onderzoek en daarna Inleiding Bij een uitstrijkje neemt de arts cellen van de baarmoedermond af. Aan het uitstrijkje is te zien of er aanwijzingen zijn voor (een voorstadium

Nadere informatie

Een afwijkend uitstrijkje

Een afwijkend uitstrijkje Een afwijkend uitstrijkje Aan een uitstrijkje is te zien of er aanwijzingen zijn voor (een voorstadium van) baarmoederhalskanker. Als in het uitstrijkje afwijkende cellen worden gezien, wordt een nieuw

Nadere informatie

Uitstrijkjesspreekuur Bernhoven: afwijkend uitstrijkje, colposcopie en lisexcisie

Uitstrijkjesspreekuur Bernhoven: afwijkend uitstrijkje, colposcopie en lisexcisie Uitstrijkjesspreekuur Bernhoven: afwijkend uitstrijkje, colposcopie en lisexcisie U heeft een verwijzing gekregen naar het uitstrijkjespreekuur omdat u een afwijkende uitslag heeft van het uitstrijkje

Nadere informatie

Onderzoek naar borstkanker

Onderzoek naar borstkanker Onderzoek naar borstkanker 2016 Bevolkingsonderzoek Waarom is er een bevolkingsonderzoek? Borstkanker komt vaak voor. Ongeveer 1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. De meeste

Nadere informatie

Plaveiselepitheel. Ontstekings verschijnselen. Onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk Endocervix 1 virus 1 geen afwijkingen

Plaveiselepitheel. Ontstekings verschijnselen. Onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk 0 onmogelijk Endocervix 1 virus 1 geen afwijkingen Bijlage bij richtlijn Cervixcarcinoom, hoofdstuk Algemeen Versie 1.0, Verantwoording vaststelling: IKZ werkgroep gynaecologie, Datum vaststelling: 20-06- 02. STADIUMINDELING Zowel de cytologische classificatie

Nadere informatie

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker Overgang van het bestaande naar het vernieuwde bevolkingsonderzoek Inleiding In opdracht van minister Schippers van VWS wordt het bevolkingsonderzoek in 2016 vernieuwd. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

NHG-PraktijkWijzer. Jaarverslag/jaarplan. Cervixscreening. De organisatie en uitvoering van cervixuitstrijkjes in de huisartspraktijk

NHG-PraktijkWijzer. Jaarverslag/jaarplan. Cervixscreening. De organisatie en uitvoering van cervixuitstrijkjes in de huisartspraktijk NHG-PraktijkWijzer Cervixscreening De organisatie en uitvoering van cervixuitstrijkjes in de huisartspraktijk Jaarverslag/jaarplan Utrecht, oktober 2010 2010 Nederlands Huisartsen Genootschap Auteurs:

Nadere informatie

Uitstrijkje. Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie. Gynaecologie

Uitstrijkje. Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie. Gynaecologie Uitstrijkje Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie Gynaecologie Algemeen Bij een uitstrijkje neemt de arts met een borsteltje cellen van de baarmoedermond af. Aan het uitstrijkje is te zien

Nadere informatie

Jaarbericht. Jaar van de communicatie: loop eens mee. 2012: in teken van voorbereiding op verandering. Cervix-team: vast aanspreekpunt

Jaarbericht. Jaar van de communicatie: loop eens mee. 2012: in teken van voorbereiding op verandering. Cervix-team: vast aanspreekpunt Jaarbericht 2012 Jaar van de communicatie: loop eens mee 2012: in teken van voorbereiding op verandering Cervix-team: vast aanspreekpunt Mammo XL: snelle en eenvoudige uitwisseling van beelden In dit jaarbericht

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek borstkanker Uitnodiging

Bevolkingsonderzoek borstkanker Uitnodiging Bevolkingsonderzoek borstkanker Uitnodiging Wat is het bevolkingsonderzoek borstkanker? Het bevolkingsonderzoek borstkanker is een onderzoek naar borstkanker. Alle vrouwen in Nederland van 50 tot en met

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker

Bevolkingsonderzoek darmkanker Bevolkingsonderzoek darmkanker 2017 Waarom deze folder? In deze folder vindt u informatie over het bevolkingsonderzoek darmkanker. De folder is bedoeld om u informatie te geven over het onderzoek, zodat

Nadere informatie

Bloedgroepantistoffen

Bloedgroepantistoffen Bloedgroepantistoffen en Als nader onderzoek nodig is zwangerschap Onderzoek naar bloedgroepantistoffen In deze folder geven wij u informatie over bloedgroepantistoffen en wat zij betekenen als u zwanger

Nadere informatie

PATIËNTENFOLDER Gynaecologie: Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie

PATIËNTENFOLDER Gynaecologie: Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie PATIËNTENFOLDER Gynaecologie: Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie Algemeen Bij een uitstrijkje neemt de arts met een borstel of spatel cellen van de baarmoedermond af. Aan het uitstrijkje

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 CERVIX project 2014 (vanuit de Promedico ASP help functie). Middels dit project is een overzicht te maken van alle patiënten die in een bepaald jaar in een

Nadere informatie

Uitstrijkje. Gynaecologie

Uitstrijkje. Gynaecologie Uitstrijkje Gynaecologie Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Uitleg over een uitstrijkje 3 2. Een afwijkende uitslag 9 3. Colposcopie 10 4. Biopsie 11 5. Lis-excisie 15 6. Conisatie 17 Uitleg over een uitstrijkje

Nadere informatie

Uitstrijkje van de baarmoederhals, onderzoek en behandeling

Uitstrijkje van de baarmoederhals, onderzoek en behandeling Uitstrijkje van de baarmoederhals, onderzoek en behandeling Deze folder geeft u informatie over een uitstrijkje van de baarmoederhals. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders

Nadere informatie

Vervolgscholing Cervixscreening. voor doktersassistenten

Vervolgscholing Cervixscreening. voor doktersassistenten Vervolgscholing Cervixscreening voor doktersassistenten Handleiding voor de cursist Samenwerkende organisaties Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker 2018-2019 1 Colofon Uitgave NHG NVDA NVOG NVVP RIVM

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Uitstrijkje, colposcopie, lis-excisie en conisatie. Informatie over het uitstrijkje en de mogelijke werkwijzen na de uitslag.

Patiënteninformatie. Uitstrijkje, colposcopie, lis-excisie en conisatie. Informatie over het uitstrijkje en de mogelijke werkwijzen na de uitslag. Patiënteninformatie Uitstrijkje, colposcopie, lis-excisie en conisatie Informatie over het uitstrijkje en de mogelijke werkwijzen na de uitslag. Inhoudsopgave Pagina Uitstrijkje 4 Wat is een uitstrijkje?

Nadere informatie

Programma. Inleiding Aanpak in de huisartsenpraktijk. Algemene conclusies Evaluatie

Programma. Inleiding Aanpak in de huisartsenpraktijk. Algemene conclusies Evaluatie Programma Inleiding Aanpak in de huisartsenpraktijk Oplossen casuïstiek in kleine groepen Bespreken casuïstiek in plenum en toetsing aan de richtlijn Algemene conclusies Evaluatie Inleiding Jaarlijks sterfte

Nadere informatie

Een afwijkend uitstrijkje en dan

Een afwijkend uitstrijkje en dan Een afwijkend uitstrijkje en dan Gynaecologie Locatie Langendijk Een afwijkend uitstrijkje en dan Binnenkort verwachten we u op het cervixspreekuur (cervix = baarmoederhals). De uitslag van uw uitstrijkje

Nadere informatie

Onderzoek naar borstkanker

Onderzoek naar borstkanker Onderzoek naar borstkanker 2017 Bevolkingsonderzoek Waarom is er een bevolkingsonderzoek? Borstkanker komt vaak voor. Ongeveer 1 op de 8 vrouwen in Nederland krijgt in haar leven borstkanker. De meeste

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek darmkanker Uitnodiging

Bevolkingsonderzoek darmkanker Uitnodiging Bevolkingsonderzoek darmkanker Uitnodiging Wat houdt het bevolkingsonderzoek in? Met het bevolkingsonderzoek darmkanker onderzoeken we of er bloed in uw ontlasting (poep) zit. Bloed in uw ontlasting kan

Nadere informatie

Jaarbericht Voorwoord

Jaarbericht Voorwoord Jaarbericht 2010 Jaarbericht 2010 Voorwoord Bevolkingsonderzoek Noord is ontstaan uit de fusie van de noordelijke screeningsorganisaties voor baarmoederhalskanker (SBPGF, SPGG, BCNN) en borstkanker (BBNN).

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek borstkanker Uitnodiging

Bevolkingsonderzoek borstkanker Uitnodiging Bevolkingsonderzoek borstkanker Uitnodiging Wat is het bevolkingsonderzoek borstkanker? Het bevolkingsonderzoek borstkanker is een onderzoek naar borstkanker. Alle vrouwen in Nederland van 50 tot en met

Nadere informatie

Programma. Inleiding Aanpak in de huisartspraktijk. Algemene conclusies Evaluatie

Programma. Inleiding Aanpak in de huisartspraktijk. Algemene conclusies Evaluatie Programma Inleiding Aanpak in de huisartspraktijk Oplossen casuïstiek in kleine groepen Bespreken casuïstiek in plenum en toetsing aan de richtlijn Algemene conclusies Evaluatie Inleiding Jaarlijks sterfte

Nadere informatie

Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie Gynaecologie

Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie Gynaecologie Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie Gynaecologie Beter voor elkaar 2 Inhoudsopgave Algemeen 4 Een uitstrijkje 4 Wanneer wordt een uitstrijkje gemaakt? 6 De uitslag 7 Colposcopie 9 Biopsie

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Uitstrijkje, colposcopie, lis-excisie en conisatie

Patiënteninformatie. Uitstrijkje, colposcopie, lis-excisie en conisatie Uitstrijkje, colposcopie, lis-excisie en conisatie Patiënteninformatie Uitstrijkje, colposcopie, lis-excisie en conisatie Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het uitstrijkje 3 Wat betekent de uitslag 4 Een afwijkende

Nadere informatie

Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie

Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie Patiënteninformatie Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie en conisatie rkz.nl Algemeen Bij een uitstrijkje neemt de arts met een borstel of spatel cellen van de baarmoedermond af. Aan het uitstrijkje is

Nadere informatie

Gynaecologische onderzoeken Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie (hotloop) en conisatie

Gynaecologische onderzoeken Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie (hotloop) en conisatie Gynaecologische onderzoeken Uitstrijkje, colposcopie, lisexcisie (hotloop) en conisatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is een uitstrijkje? 1 Waarom wordt een uitstrijkje gemaakt?

Nadere informatie