Promedico-VDF. Handleiding. Cervixmodule

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Promedico-VDF. Handleiding. Cervixmodule"

Transcriptie

1 Promedico-VDF Handleiding Cervixmodule Inhoud Cervixmodule... 2 Voorbereiding cervixproject... 3 Controleren benodigde gegevens Ruiter 'UE' Verrichtingcodes Afwijkende debiteur Toestemming Tijdelijke reden uitsluiting... 5 Instellingen vastleggen... 5 Uitvoering cervixproject... 8 Nieuw project... 8 Resultaat selectieproces Etiketten Adressenbestand Verwerken Bestaand project Inzien project Wijzigen project Selecteren (opnieuw) Cervix uitspoel Uitslagen vastleggen Follow-up Stappenplan Cervix... 16

2 Cervixmodule Sinds 1 januari 1996 moeten vrouwelijke patiënten van 30 tot en met 60 jaar één maal per vijf jaar door de huisarts of de GG&GD opgeroepen worden voor het maken van een uitstrijkje. Bij het oproepen van vrouwen voor het maken van een uitstrijkje dient rekening gehouden te worden met permanente of tijdelijke redenen voor uitsluiting van het onderzoek. Op basis van de uitslag van een uitstrijkje wordt de herhalingstermijn of het vervolgbeleid bepaald. Non-respondentes moeten benaderd worden met een herinneringsoproep. De cervixmodule biedt bovengenoemde mogelijkheden en kan daardoor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek (BVO) in belangrijke mate ondersteunen. Bij het cervixproject wordt gebruikgemaakt van diverse selectiecriteria. Deze criteria zijn niet bedoeld als selectie maar juist voor uitsluiting van de selectie. Voor de selectie van patiënten worden statuscodes gebruikt. Hieronder volgt een overzicht van de gebruikte codes en hun betekenis: a o a2 o2 ah oh b1 b2 b3 b4 cw Geselecteerd voor oproep Oproep aangemaakt/verstuurd Geselecteerd voor herinneringsoproep Herinneringsoproep aangemaakt/verstuurd Geselecteerd voor herhaaloproep Herhaaloproep aangemaakt/verstuurd Uitgesloten i.v.m. totale uterusextirpatie Uitgesloten i.v.m. recent uitstrijkje, minder dan 2 jaar geleden Uitgesloten i.v.m. zwangerschap Uitgesloten i.v.m. overige (tijdelijke) redenen Weigering deelname aan bevolkingsonderzoek Een patiënt komt in aanmerking voor het cervixonderzoek als er aan de volgende criteria wordt voldaan: Patiënt is een vrouw Patiënt is ingeschreven Patiënt is van categorie V-vaste patiënt of heeft indicatie vaste passant Geboortejaar voldoet aan het ingevulde cohort/de ingevulde cohorten voor het project Laatste status van de patiënt is niet a, a2 of ah Een patiënt wordt uitgesloten van het onderzoek: als bij de patiënt ruiter UE is vastgelegd (status b1 ) als een patiënt in de afgelopen 2 jaar een uitstrijkje heeft gehad waarvan het resultaat niet-afwijkend was (status b2 ) bij zwangerschap (status b3 ) indien voor de patiënt een tijdelijke uitsluiting is vastgelegd (status b4 ) indien de patiënt als weigeraar is geregistreerd (status cw ) Pagina 2 van 16

3 Voorbereiding cervixproject Voor het starten van de cervixmodule dient te worden gecontroleerd of alle benodigde gegevens aanwezig zijn en correct zijn ingevuld. Ook dient er een aantal instellingen te worden vastgelegd. Controleren benodigde gegevens Hieronder volgt een overzicht van de gegevens die aanwezig dienen te zijn: 1. Ruiter 'UE' De cervixmodule maakt gebruik van de ruiter 'UE' (Uterus Extirpatie). Indien er al een andere ruitercode met de betekenis uterus-extirpatie in gebruik is, dient deze vervangen te worden door de (toegevoegde) ruiter UE. Daarna moet de oude ruitercode worden verwijderd. 2. Verrichtingcodes De cervixmodule maakt voor controle- en declaratiedoeleinden gebruik van bepaalde verrichtingcodes voor oproepen en uitstrijkjes. Deze verrichtingcodes moeten aanwezig zijn in het overzicht van de praktijkverrichtingen: BVC = Cervix Uitstrijk BVO (landelijke verrichting BCU) BHC = Cervix Uitstrijk (herhaling) IMC = Cervix Uitstrijk op medische indicatie OOC = Eerste oproep BVO-Cervix O2C = Herinneringsoproep BVO-Cervix OHC = Herhaaloproep BVO-Cervix Voor genoemde verrichtingen mogen ook andere verrichtingcodes worden gebruikt, als ze maar uniek zijn en staan ingevuld bij Administratie Cervix (zie pagina 5) Belangrijk: - Ook indien u bepaalde verrichtingen niet mag declareren moeten de zes bovengenoemde verrichtingcodes aanwezig zijn. - Vóórdat u start met het gebruik van de cervixmodule, moeten de tarieven voor deze verrichtingcodes worden gecontroleerd en waar nodig gecorrigeerd. Indien u een verrichting niet mag declareren (wat bijvoorbeeld het geval zal zijn bij de verrichtingcode 'OOC'), dan dient u dit aan te geven. Dit kan op de volgende manier: - Ga naar Onderhoud Praktijkverrichtingen. - Klik onderin het scherm op Toevoegen Het scherm Tarief praktijk verrichting verschijnt. - Zoek in dit scherm onder Landelijke verrichting bij zoekveld Code naar code N = niet declareren en klik op Ok. - Vervolgens gaat de cursor naar het codeveld onder Praktijkverrichting. Vul in het codeveld bij Praktijkverrichting de codes in voor OOC, BVC, BCU e.a. verrichtingen. Na klikken op Opslaan is de praktijkverrichting met het bijbehorende tarief te zien in het overzicht. In het volgende voorbeeld is het scherm ingevuld voor de praktijkverrichting BVC: Pagina 3 van 16

4 3. Afwijkende debiteur Indien u uitstrijkjes en/of oproepen met betrekking tot het bevolkingsonderzoek (BVO) moet declareren bij een andere dan de gangbare debiteur, dan dient u deze zogenoemde 'afwijkende debiteur' in te voeren in het hier boven getoonde scherm, in het blok Praktijk verrichting : 4. Toestemming Als een patiënt bezwaar heeft tegen deelname aan het bevolkingsonderzoek Cervix of tegen de uitwisseling van gegevens betreffende het onderzoek moet dit zijn geregistreerd. Dit kan worden aangegeven bij Administratie Patiënten tabblad Aanvullend, bij de patiëntgegevens in het kader Instellingen BVO cervix : Pagina 4 van 16

5 5. Tijdelijke reden uitsluiting Als een patiënt niet wordt opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek in verband met een tijdelijke reden (b3: contraïndicatie zwangerschap of b4: overige tijdelijke redenen zoals bijvoorbeeld een controle bij de gynaecoloog of sociale redenen), dan kan dit worden aangevinkt in het blok Instellingen BVO cervix. Instellingen vastleggen Als de benodigde ruiter en verrichtingcodes aanwezig zijn, kunnen de instellingen voor het cervixproject worden vastgelegd in het scherm dat verschijnt via menukeuze Administratie Cervix (zie onderstaande afbeelding). Dit scherm bevat twee tabbladen, Verrichtingen Registratie en ICPC s uitsluiting : Verrichtingen Registratie Op dit tabblad moeten de verrichtingen worden vastgelegd bij de eerder genoemde handelingen (eerste uitstrijkje, herhalingsuitstrijkje, uitstrijkje op medische indicatie, eerste oproep, herinnering en herhaling). Het koppelen van een verrichting en code aan een vastgestelde handeling kan met behulp van het overzicht Zoeken praktijk verrichtingen. Dit verschijnt door te klikken op het vierkantje achter de velden: Pagina 5 van 16

6 Selecteer hier bij elke handeling de juiste verrichting en code tot het tabblad als volgt is ingevuld: ICPC s uitsluiting Op tabblad ICPC s uitsluiting wordt een overzicht getoond van de ICPC s, de ruiter UE en de contra-indicatie zwangerschap die als uitsluitingscriteria zijn vastgelegd. Standaard levert Promedico een set met criteria uit. Indien noodzakelijk kunnen hier wijzigingen in worden aangebracht met behulp van het rechtermuismenu: Let op: De ruiter UE en de contraïndicatie kunnen alleen gewijzigd worden. Verwijderen is niet mogelijk. Als er is gekozen voor Toevoegen, verschijnt de standaard ICPC-selectielijst waar een nieuw criterium kan worden geselecteerd. Er kan worden gezocht op ICPC of op omschrijving: Pagina 6 van 16

7 Klik op het icoon om het zoekvenster weer te wissen. Als alle instellingen zijn vastgelegd kan er worden gestart met een project. Pagina 7 van 16

8 Uitvoering cervixproject Een cervixproject kan worden uitgevoerd via de menukeuze Rapportage Cervix. Na deze keuze verschijnt het scherm Cervix projecten: In dit scherm staan (indien aanwezig) de eerder gestarte cervixprojecten. Per cervixproject wordt getoond: De startdatum van het project, het cohort, aantal geselecteerde patiënten, aantal opgeroepen patiënten, aantal uitgesloten patiënten, aantal non-respondenten en het aantal opgekomen patiënten. De getoonde projecten kunnen worden ingezien, gewijzigd of geselecteerd. Zolang er nog geen verdere bewerkingen zijn geweest kan een selectie opnieuw worden gedaan. Nieuw project Via de knop Nieuw project of via het rechtermuismenu, Nieuw project kan de gebruiker een nieuw project starten. Na deze keuze verschijnt het scherm Project samenstelling. Dit scherm biedt de mogelijkheid om naast een oproep ook herinneringen voor opkomen of herhalingen bij een onvoldoende uitslag mee te nemen van eerdere oproeprondes. Deze mogelijkheid wordt een veegactie genoemd. Het scherm Projectsamenstelling bevat twee tabbladen: Cohorten en Extra opties. Tabblad Cohorten Vul op tabblad Cohorten het geboortejaar of de geboortejaren in van de op te roepen vrouwen. Dit kan door in het veld onder Geboortejaar te klikken; er verschijnt dan een invoerveld: Pagina 8 van 16

9 Er kan ook een project worden aangemaakt waarmee alleen een veegactie wordt gedaan. Vul in zo n geval geen geboortejaar in maar maak een keuze op tabblad Extra opties. Tabblad Extra opties Met behulp van de Extra opties kunnen (eventueel tegelijk met de nieuwe oproep, of erna) herinneringen of herhalingen van eerdere oproeprondes worden aangemaakt. Vink op dit tabblad aan welke groepen patiënten moeten worden opgeroepen voor de veegactie : Nadere uitleg over de extra opties: Dit jaar nieuw ingeschreven patiënten Hier wordt gekeken naar vrouwen die dit jaar zijn ingeschreven in de praktijk en hierdoor het cervixonderzoek hebben gemist terwijl zij gezien hun geboortejaar wel tot het opgeroepen cohort behoren. Tijdelijk uitgesloten patiënten waarvoor de uitsluiting vervallen is Dit zijn alle patiënten die tijdelijk uitgesloten waren bijvoorbeeld vanwege zwangerschap. Om alsnog te worden geselecteerd voor een oproep moet de einddatum van het uitsluitingscriterium minimaal drie maanden verstreken zijn of moet het uitsluitingscriterium verwijderd zijn. Bij deze groep speelt het geboortejaar geen rol, dit hoeft niet in actieve projecten te staan. Pagina 9 van 16

10 Non-respondentes (laatste 2 jaar tot 2 maanden geleden) Hier gaat het om vrouwen die in de periode van 2 jaar tot 2 maanden geleden een oproep hebben ontvangen maar hier niet op hebben gereageerd. Follow-up uitnodigingen Hierbij wordt gecontroleerd of de follow-up termijn voor patiënten bij wie een herhalingsuitstrijkje noodzakelijk is, inmiddels verstreken is. Afronden projectsamenstelling Nadat het scherm Project samenstelling is ingevuld kan er op OK worden geklikt. Hierna verschijnt het scherm Cervix selectie: Via de knop Cervix criteria kunnen de cervixcriteria eventueel nog worden aangepast. De gebruiker komt dan weer in het scherm Administratie cervixproject, waar de criteria kunnen worden gewijzigd op tabblad ICPC s uitsluiting. Als de cervixcriteria zijn ingesteld kan er op Start worden geklikt. De voortgang van het selectieproces is te volgen in het scherm Cervix selectie. Resultaat selectieproces Als het selectieproces is afgerond worden de namen van de wel en niet geselecteerde personen getoond in het scherm Cervix project cohorten (+ jaartal). Voor beide categorieën is er een tabblad: Pagina 10 van 16

11 Tabblad Oproepen Hier worden de op te roepen patiënten getoond. Het getoonde overzicht kan eventueel gefilterd worden op Type geselecteerden (Alle, Nieuw geselecteerd, Herinnering geselecteerd en Herhaling geselecteerd) en op Hoofdbehandelaar. Per patiënt wordt getoond: Patiëntnaam (etiketnaam). De sortering is alfabetisch op achternaam. Bij de sortering worden voorvoegsels en voorletters buiten beschouwing gelaten. Geboortedatum Adres (straat, huisnummer, woonplaats) Hoofdbehandelaar (naam vaste huisarts) Status (Nieuw geselecteerd (a), Herinnering geselecteerd (a2), Herhaling geselecteerd (ah) ) De kolommen waarin bovengenoemde informatie wordt getoond kunnen breder of smaller worden gemaakt door de randen te verslepen. Onderin het scherm zijn drie actieve knoppen te zien: Afdrukken, Etiketten en Adressenbestand. De uitgegrijsde knop Verwerken is pas actief als er een bestand is aangemaakt via de knoppen Adressenbestand, Etiketten of Cervixuitspoel. Mogelijke acties tabblad Oproepen : Afdrukken lijst Via de knop Afdrukken kan een lijst van de op te roepen patiënten worden afgedrukt. Op de lijst staat per patiënt: - Naam (etiketnaam) - Geboortedatum - Adres (straat, huisnummer, woonplaats) - Preferent telefoonnummer In het scherm dat verschijnt via Afdrukken kan worden aangegeven of de lijst moet worden getoond in het scherm, afgedrukt, of opgeslagen. Ook kan worden aangegeven in welke volgorde de patiënten moeten worden getoond: Pagina 11 van 16

12 Etiketten Via de knop Etiketten kunnen er adresetiketten voor de op te roepen patiënten worden geprint. In het venster Selecteer etiketten kan een keuze worden gemaakt voor het type etiket: Adressenbestand Met de knop Adressenbestand kunnen de gegevens van de op te roepen patiënten worden opgeslagen. Er verschijnt een scherm waar de bestandsnaam kan worden ingevuld en de locatie waar het bestand moet worden opgeslagen: Dit bestand kan worden verzonden naar degene die de uitnodigingen verzorgt of als mailmerge bestand worden verwerkt in een bestaand document. Verwerken Nadat er in een bestand is vastgelegd welke patiënten zijn geselecteerd voor het bevolkingsonderzoek kunnen deze gegevens worden verwerkt. De knop Verwerken wordt actief als er minimaal één bestand is aangemaakt. Dit kan zijn gedaan via de knoppen Uitspoel, Etiketten of Adressenbestand. Na klikken op Verwerken wordt de cervixstatus van de geselecteerde patiënten omgezet en wordt er een verrichting vastgelegd: a wordt o en de verrichting voor de eerste oproep wordt vastgelegd. a2 wordt o2 en de verrichting voor de herinneringsoproep wordt vastgelegd. ah wordt oh en de verrichting voor de herhalingsoproep wordt vastgelegd. Pagina 12 van 16

13 Bij het verwerken moet de volgende vraag worden beantwoord: Patiënten die geen toestemming hebben gegeven voor gegevensuitwisseling moeten wel worden opgeroepen. Hun gegevens moeten ook worden geregistreerd bij de huisartspraktijk, maar mogen niet worden verstrekt aan derden. Door bovenstaande vraag met Nee te beantwoorden wordt er een bestand aangemaakt waarin de geselecteerde patiënten die geen toestemming hebben gegeven voor gegevensuitwisseling niet worden opgenomen. Wordt er op Ja geklikt, dan wordt er een bestand aangemaakt van alle geselecteerde patiënten, inclusief de vrouwen bij wie Bezwaar tegen uitwisseling personalia BVO cervix is aangevinkt op tabblad Aanvullend van het scherm Patiënt. Tabblad Opgeroepen Onder tabblad Opgeroepen worden alle patiënten getoond die niet voor het betreffende project zijn geselecteerd. Daarmee worden ook de patiënten getoond die wel in aanmerking zouden zijn gekomen maar om een of andere reden uitgesloten zijn. Per patiënt worden dezelfde gegevens getoond als bij Oproepen. Het getoonde overzicht kan gefilterd worden op Type geselecteerden en Hoofdbehandelaar. Mogelijke acties tabblad Opgeroepen Het scherm Opgeroepen is ter raadpleging. De enige mogelijke actie is hier het afdrukken van een standaard lijst van de getoonde patiënten. Op de afdruk staat per patiënt: naam, geboortedatum, adres en preferent telefoonnummer. Bestaand project In het eerder genoemde overzichtsscherm Cervix projecten staan alle cervixprojecten die ooit gestart zijn. Via het rechtermuismenu kunnen bestaande projecten worden ingezien, gewijzigd of (opnieuw) geselecteerd. Inzien project Na deze keuze verschijnt het scherm Cervix project van het geselecteerde cohort. Hier kunnen de tabbladen Oproepen en Opgeroepen worden ingezien. Ook kunnen de knoppen Afdrukken, Etiketten en Adressenbestand worden gebruikt. Wijzigen project De criteria van een bestaand project kunnen alleen worden gewijzigd zolang het betreffende project nog niet in gebruik is. Daarom is de keuze Wijzigen alleen actief als er een nog niet gebruikt project is geselecteerd in het overzichtsscherm. Via de keuze Wijzigen verschijnt het scherm Project samenstelling, waar aanpassingen kunnen worden gedaan. Als er na de wijzigingen op OK wordt geklikt, wordt de wijziging opgeslagen. Om het project te starten moet er eerst weer met de rechtermuisknop op het project worden geklikt en gekozen worden voor Selecteren (opnieuw). Vervolgens verschijnt het scherm Cervix selectie waar op Start kan worden geklikt. Indien gewenst kunnen voor het starten de cervixcriteria nog worden aangepast. Pagina 13 van 16

14 Selecteren (opnieuw) Om een bestaand project te starten moet eerst de gewenste regel in het overzicht worden gekozen. Klik daarna met de rechtermuisknop op de betreffende regel en kies in het menu voor Selecteren. Zolang er nog geen verdere bewerkingen zijn geweest kan een selectie opnieuw worden gedaan via Selecteren (opnieuw). Na de keuze Selecteren of Selecteren (opnieuw) verschijnt het scherm Cervix selectie. Cervix uitspoel Als het oproepen wordt uitbesteed door de praktijk, kan er via de knop Cervix uitspoel in het overzichtsscherm Cervix projecten een bestand worden aangemaakt van alle vrouwelijke ingeschreven vaste patiënten van de opgegeven cohorten. Dit bestand kan naar de regionale screeningsorganisatie worden gestuurd die de oproepen verzorgt. Na klikken op Cervix uitspoel verschijnt het volgende scherm: Vul onder Cohorten het geboortejaar of de geboortejaren in waarover de uitspoel moet worden gedaan. Dit bestand bevat alle ingeschreven vrouwelijke vaste patiënten en vrouwelijke vaste passanten die tot het opgegeven cohort behoren, waaronder ook de patiënten die (tijdelijk) uitgesloten zijn van deelname aan het cervix-bevolkingsonderzoek. Vul de bestandsnaam in en de locatie waar de uitspoel moet worden opgeslagen. Kies Opslaan om het bestand te bewaren. Het bestand kan naar de regionale screeningsorganisatie worden gestuurd. Uitslagen vastleggen Wanneer de cervix-uitslagen bij de praktijk zijn binnengekomen moeten ze worden vastgelegd in de betreffende patiëntdossiers. Dit kan handmatig of elektronisch, afhankelijk van de wijze waarop de uitslagen worden ontvangen. Als de uitslagen per MEDLAB-bericht zijn aangeleverd wordt de uitslag automatisch vastgelegd in het medisch dossier van de patiënt. Komt de uitslag per brief binnen dan moet deze handmatig worden verwerkt door de meetwaarden in te voeren. Follow-up Bij een afwijkende uitslag dienen patiënten een follow-up uitnodiging te ontvangen wanneer de opgegeven termijn is verstreken. Deze termijn moet zijn aangevinkt bij het invoeren van de cervixcytologie-uitslag, (via Medisch Dossier Onderzoek) bij PAP advies : Pagina 14 van 16

15 De patiënten die in aanmerking komen voor een follow-up kunnen worden geselecteerd door in het scherm Project samenstelling op tabblad Extra opties een vinkje te plaatsen voor Followup uitnodigingen : Door op OK te klikken wordt de selectie gestart. Pagina 15 van 16

16 Stappenplan Cervix 1. Start de Cervixmodule via Rapportage Cervix. 2. Controleer of de volgende codes aanwezig zijn: - De ruiter UE (Uterus Extirpatie). Zie: Onderhoud Ruiters. - De verrichtingcodes voor oproepen en uitstrijkjes. Voor deze verrichtingen hoeven niet de landelijke verrichtingcodes te worden gebruikt. Eigen codes mogen ook, als ze maar uniek zijn en staan ingevuld bij Administratie Cervix. 3. Stel een lijst samen van vrouwen die moeten worden uitgenodigd voor het cervixbevolkingsonderzoek. Dit kan worden gedaan via Rapportage Cervix. - Maak hier een nieuw project aan voor het op te roepen cohort of selecteer een bestaand project. - Pas eventueel de selectiecriteria aan via de knop Cervix criteria in het scherm Cervix selectie. Druk daarna op Start. Er wordt nu een overzicht gegenereerd van alle vrouwen die opgeroepen moeten worden. 4. Bovengenoemd overzicht wordt getoond in het scherm Cervix project cohorten, op tabblad Oproepen. Sla de naam- en adresgegevens van de geselecteerde vrouwen op in een bestand en gebruik deze lijst voor het verzenden van de oproepen. Met de knop Afdrukken kan de lijst worden geprint. Ook kunnen er etiketten worden afgedrukt. Indien de oproepen worden verzorgd door een regionale screeningsorganisatie, selecteer dan het gewenste project in het scherm Cervix projecten en klik op Cervix uitspoel. Het bestand wordt dan opgeslagen in het vereiste format en kan daarna naar de betreffende instantie worden gestuurd. 5. Als de oproepen zijn gedaan kunnen de patiënten een afspraak maken voor het cervixonderzoek. Voer de uitstrijkjes uit en leg de verrichtingen vast bij de patiënten. 6. Wanneer de cervixcytologie-uitslagen binnenkomen legt u deze vast in de betreffende medische dossiers. Geef bij een afwijkende uitslag bij PAP advies aan wanneer de patiënt een follow-up uitnodiging moet ontvangen. Pagina 16 van 16

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 CERVIX project 2014 (vanuit de Promedico ASP help functie). Middels dit project is een overzicht te maken van alle patiënten die in een bepaald jaar in een

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Zorgdossier Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Versie: 2.0 Augustus 2012 Copyright: Labelsoft Clinical IT INHOUDSOPGAVE CERVIX OPROEPEN MAKEN... 1 Het tabblad Oproepschema... 1 Oproepschema

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE MIRA 2011

HANDLEIDING CERVIX MODULE MIRA 2011 HANDLEIDING CERVIX MODULE MIRA 2011 1 Selecteren cervix oproep Met behulp van de functie Selecteren cervix oproep kunt u de selectiemethode ten behoeve van de cervixoproep aangeven. Hierbij staan u drie

Nadere informatie

Promedico-VDF. Handleiding. Projecten

Promedico-VDF. Handleiding. Projecten Promedico-VDF Handleiding Projecten Inhoud Projecten... 2 Project starten... 2 Peildatum... 3 Selectiecriterium zoeken... 5 Selectiecriteria bewerken... 6 Selecteren door uitsluiten... 7 Opslaan selectieset...

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO 2012

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO 2012 HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO 2012 Cervixmodule Promedico 2012 Inhoudsopgave Pagina: 1. Stappenplan 3 Eenmalige voorbereiding a. Programma 150: onderhoud relaties b. Programma 120: onderhoud codering

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE OMNIHIS 2013

HANDLEIDING CERVIX MODULE OMNIHIS 2013 HANDLEIDING CERVIX MODULE OMNIHIS 2013 Cervixmodule Omnihis 2013 Inhoudsopgave Pagina: Voorbereiding 2 a. Controle van aanwezige literatuurscherm b. Controleren ruiters c. Aanmaken derden-bestand Het aanmaken

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module

Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Zorgdossier Handleiding voor het gebruik van de Cervix module Versie: 0.1 November 2006 Copyright: Labelsoft Clinical IT INHOUDSOPGAVE CERVIX OPROEPEN MAKEN... 1 Oproepschema 1 Selectie criteria 2 Oproepschema

Nadere informatie

Cervix-module. Selecteren en oproepen patiënten t.b.v. cervixscreening HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG

Cervix-module. Selecteren en oproepen patiënten t.b.v. cervixscreening HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Cervix-module Selecteren en oproepen patiënten t.b.v. cervixscreening HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG CGM Nederland, april 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1 Voorbereiding 1.1 Controleren ruiters...1-1

Nadere informatie

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoudsopgave Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:...

Nadere informatie

Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg):

Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg): Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg): Indien patiënt in het KIS wordt geïncludeerd hoeft hoofdbehandelaar niet vastgelegd te worden. Deze gaat

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE MICROHIS 2011

HANDLEIDING CERVIX MODULE MICROHIS 2011 HANDLEIDING CERVIX MODULE MICROHIS 2011 Cervixmodule MicroHIS 2011 INHOUD 1. Voorbereidend werk: 3 Controleren/aanpassen tarieven verrichtingcodes Aanpassen oproepbrief / herinneringsbrief / herhaaloproep

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Zorgdossier gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

1. Voorbereidend werk:

1. Voorbereidend werk: INHOUD 1. Voorbereidend werk: 2 Invoeren tarieven verrichtingcode 2 Aanpassen oproepbrief / herinneringsbrief / herhaaloproep 3 2. MicroHIS cervix module 4 1. Opties 4 2. Oproepschema 5 3. Selecteren in

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4

Qualizorg. Inhoud. FysioRoadmap 4.4 Qualizorg Inhoud Inleiding.... 2 Wie kan gegevens naar Qualizorg versturen?... 2 Wat zijn de voorwaarden waar een dossier aan moet voldoen voordat er gegevens naar Qualizorg verstuurd kunnen worden?...

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding

Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst. Inleiding Handleiding Aanvragen extra prestaties bij overeenkomst Inleiding Met deze handleiding willen we u helpen bij het aanvragen van extra prestaties naast de preferente overeenkomst. We nemen u stap voor stap

Nadere informatie

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending MediQuest instellen gebruiken automatisch versturen Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage.

Nadere informatie

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de CQIndex

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit ii Revisie Datum Versie Status Omschrijving Auteur Reviews Datum Versie Problemen

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Hoe maak ik in Promedico-asp een bestand met de patienten die binnen de keten cvrm vallen? 08 januari 2015

Hoe maak ik in Promedico-asp een bestand met de patienten die binnen de keten cvrm vallen? 08 januari 2015 Hiervoor moeten die patienten gevonden worden bij wie in het verleden een specifieke icpc is aangegeven. Vervolgens moet dan gecontroleerd worden of de gevonden patienten terecht die diagnose hebben gekregen.

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

Aanmaken declaratiebestand voor de zel voor patiënten met copd waarvan de huisarts hoofdbehandelaar is versie 16-02-2016

Aanmaken declaratiebestand voor de zel voor patiënten met copd waarvan de huisarts hoofdbehandelaar is versie 16-02-2016 Kies voor Rapportage Projecten. Kies links onder voor project toevoegen. Geef het project een naam:bijv copd patiënten voor de zel U ziet dan het volgende scherm met peildatum. Kies als peildatum de datum

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl.

Kijk voor meer informatie op de website van CEO-Ergo: https://ceo.ergotherapie.nl. CEOErgo instellen en gebruiken v2 Hoofdstuk 1 CEO instellen en gebruiken Vanaf 2015 levert CEOErgo in samenwerking met Ergotherapie Nederland een digitaal cliëntervaringsonderzoek voor ergotherapeuten.

Nadere informatie

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest

Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Peridos Handleiding uitslagen combinatietest Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk functioneel beheer Peridos Versie: 2.0 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Wat wordt vastgelegd kan zelf bepaald worden, maar wij geven, door middel van de stambestanden, diverse voorbeeldbrieven en voorbeeldrapportages.

Wat wordt vastgelegd kan zelf bepaald worden, maar wij geven, door middel van de stambestanden, diverse voorbeeldbrieven en voorbeeldrapportages. Rapportage Inhoud Inleiding... 1 Sjabloonbeheer... 1 Een rapportage wijzigen... 2 Een nieuwe rapportage maken... 4 Instellingen... 6 Rapportage printen... 8 Rapportage via ZorgMail... 10 Rapportage versturen...

Nadere informatie

Handleiding Herinnering en Mailing

Handleiding Herinnering en Mailing Handleiding Herinnering en Mailing Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Herinneringen...3 1.1 Herinnering koppelen aan een product...3 1.2 Instellen van herinnering via patiëntdossier...3

Nadere informatie

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten

* baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. Alles telt. handleiding. baopass* voor leerkrachten Alles telt handleiding * baopass: inlog- en leerlingvolgsysteem van ThiemeMeulenhoff. baopass* voor leerkrachten 1 Alles telt handleiding Inhoud Inleiding 3 Opstarten 3 Groepen 4 Leerling aanpassen 5 Leerling

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop

NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING. 3.2.1. Eigenschappen knop Handleiding NACSPORT TAG&GO HANDLEIDING 1. Introductie 2. Configureren en bestellen 3. Sjabloon (categorieën en descriptors) 3.1 Lijst sjablonen 3.2 Sjablonen bewerken 3.2.1. Eigenschappen knop 4. Analyseren

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken

Instructiekaart F3-52 > Een balie-uitgifte in het kasboek verwerken Voor de balie-uitgifte wordt op de contantfactuur een boekingsstempel gezet. Bij de stappen wordt dit boekingsstempel als voorbeeld gebruikt: Boekingsstempel Nr.: K325 Grootboekrekening Debet Credit 1000

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013)

ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013) ADRESSEN-BEHEER (24-12-2013) SYSTEEMVEREISTEN... 2 ALGEMEEN... 2 BESTAND... 4 - ANDER ADRESSENBESTAND... 4 - KOPIËREN NAAR ANDERE DRIVE... 4 - KOPIËREN VANAF ANDERE DRIVE... 4 - AFSLUITEN... 4 AANPASSEN...

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte

Mifas. Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Mifas Handleiding Elektronische BTW-Aangifte Inhoudsopgave INLEIDING... 3 STAP 1: BTW-AANGIFTE TOEVOEGEN... 4 STAP 2: VERSTUREN AANGIFTE... 6 STAP 3: CONTROLEREN... 8 AANGIFTE DOEN BIJ MEERDERE ADMINISTRATIES...

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

Handleiding Declareren in OmniHisScipio (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.)

Handleiding Declareren in OmniHisScipio (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) in OmniHisScipio (versie 2009-10, OmniHisScipio 1.912 e.v.) OmniHisScipio stelt u in staat de inschrijfgelden en verrichtingen te declareren.want elk contact met een patiënt legt u, behalve medisch, ook

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes module. Inhoud Pagina Hoofdstuk 1 Algemeen 3 1.1. Inloggen en discipline wisselen. 3 1.2. Patiënt oproepen.

Nadere informatie

Koppeling met SnelStart

Koppeling met SnelStart Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. STEL UW STANDAARD BOEKHOUDPAKKET IN 3 3. ACTIVEER DE RECHTSTREEKSE COM-KOPPELING 3 4. GEEF DE ADMINISTRATIENAMEN EN DAGBOEKNUMMERS OP 3 5. IMPORTEER HET REKENINGSCHEMA 4

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development

Voorwoord. Meer informatie over het factureringspakket vindt u terug op de supportsite: www.makkelijkfactureren.nl. VWA Software Development I Voorwoord Deze uitgave hoort bij de handleiding voor VWA Facturering. Bewust is gekozen voor een extra handleiding voor de module mailmerge. Op deze wijze hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Nadere informatie

Schonen patiëntenbestand

Schonen patiëntenbestand Schonen patiëntenbestand Beschrijving programmatuur t.b.v. het schonen van het patiëntenbestand (apothekersversie) HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Versie 1.8 WIJ GARANDEREN HETBESTE SYSTEEM VOOR DE ZORG

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

Etiketten maken (post)

Etiketten maken (post) Etiketten maken (post) Het is mogelijk om van de gegevens uit Sportlink Club etiketten aan te maken. Allereerst moet u hiervoor de gegevens vanuit Sportlink Club exporteren naar Excel. In Excel dient u

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

De volgende online dienst hoeft u alleen toe te voegen als u een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan Kwaliteit in Beweging 1.1.

De volgende online dienst hoeft u alleen toe te voegen als u een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan Kwaliteit in Beweging 1.1. Hoofdstuk 1 Kwaliteit in Beweging (KiB) 1 instellen en gebruiken Kwaliteit in Beweging (KiB) is de opvolger van het Kwaliefy-project van het KNGF. Een Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) wordt ingericht

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams...

Contents Documentatie Arbitrage... 1 Het menu... 2 Bulk Email... 3 Planning... 3 Cursisten... 7 Scheidsrechters... 7 Teams... 13 Planning teams... Documentatie Arbitrage Deze handleiding geeft houvast voor het gebruik van LISA ter ondersteuning van de arbitrage/scheidsrechterscommissie. In LISA is de autorisatie arbitrage nodig om gebruik te kunnen

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht CSC Datum: Aantal pagina s: Versie: 2012 CSC All rights reserved CSC Mendelweg 32 2333 CS Leiden Tel. 071-52 56 747 Fax 071-52 16 675 E-mail servicecentre.hg.nld@csc.com

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies. 1 Startpagina subsidieportaal...

Provincie Gelderland Handleiding. Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies. 1 Startpagina subsidieportaal... Provincie Gelderland Handleiding Indienen van een subsidieaanvraag, mijn aanvragen en mijn subsidies Inhoud 1 Startpagina subsidieportaal... 2 2 Uw persoonlijke startpagina... 2 3 Subsidies... 3 4 Mijn

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen

Declareren. Stap 1 Openstaande behandelingen Declareren Stap 1 Openstaande behandelingen Bij het programma onderdeel Declaratie, Openstaande behandelingen (zorgverzekeraars) kunt u kijken welke welke behandelingen er nog niet gedeclareerd zijn. Druk

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding (Uitwisseling NGF) Versie 2.14 Pagina 2 van 14 Versie 2.14 Inhoudsopgave Rapportage naar de NGF...5 Controlelijst leden naar NGF... 5 Uitwisseling ledengegevens NGF... 6 Waarom krijgt

Nadere informatie

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft.

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft. Hoofdstuk 1 Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij uw praktijk. De patiënt opent de app en vult online een intake-vragenlijst in. Deze gegevens worden naar uw

Nadere informatie

Nieuw in versie Autoflex 9.1

Nieuw in versie Autoflex 9.1 Nieuw in versie Autoflex 9.1 Onderstaande items zijn veranderd dan wel toegevoegd in versie 9.1. De geel gearceerde items worden erna wat verder uitgediept met schermvoorbeelden. Verkoop Mogelijkheid voor

Nadere informatie

R E L A T I E B E H E E R. Copyright 2001-2006 Beuvink Advies en Service

R E L A T I E B E H E E R. Copyright 2001-2006 Beuvink Advies en Service R E L A T I E B E H E E R Copyright 2001-2006 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk,

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Agenda. Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak. De volgende schermen zijn beschikbaar:

Agenda. Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak. De volgende schermen zijn beschikbaar: Module Functie Kaart Kantoorbeheer Agenda UR09070460 Agenda Hier kan u het volgende instellen: 1. Afspraak 2. Gebeurtenis 3. Memo 4. Uitvoeren van taak De volgende schermen zijn beschikbaar: 1. Kalender

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Handleiding Peuterestafette DigiDoor.

Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Na inloggen kan een aanwezig dossier verder bewerkt worden óf er kan een nieuw dossier aangemaakt worden. Nieuw dossier aanmaken: Kies: Leerlingen -> Leerlingen [Toevoegen

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners:

Algemene vragen U kunt met al uw vragen en het aanleveren van bestanden terecht bij de Servicedesk Dataverkeer Ketenpartners: Handleiding CORFU Inleiding Het Centraal Administratiekantoor (CAK) is onder andere verantwoordelijk voor het berekenen, vaststellen en innen van de eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie