Analyse IDEA contract Apotheek XX

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse IDEA contract Apotheek XX"

Transcriptie

1 Analyse IDEA contract Apotheek XX Copyright Veneficus v.o.f.

2 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave Introductie Berekenwijze Benchmarking Substitutie Relatie met voorschrijvers Samenvatting van voor- en nadelen van IDEA Overzicht kosten per jaar Uw situatie op medicatie niveau Goedkope medicatie met veel (extra) substitutie kansen Kostbare medicatie met veel substitutie kansen Goedkope medicatie met weinig (extra) substitutie kansen Kostbare medicatie met weinig substitutie kansen Afsluitend Veneficus v.o.f november 2009

3 1. Introductie Het aanbod van het Integraal Doelmatigheidscontract Excellente Apotheken (IDEA) roept veel vragen en onduidelijkheden op. In het IDEA contract wordt een vaste vergoeding per 27 Daily Defined Doses (DDD) gegeven, onafhankelijk van de inkoop. Voor de ene apotheek kan dit positief uitvallen, voor de ander negatief. In dit rapport wordt ingegaan op de vraag wat het effect van IDEA is op uw apotheek op basis van uitgiftedata van afgelopen jaar. Ook wordt er aangegeven waar de risico s liggen waardoor uw gemiddelde inkoop significant kan stijgen en de kansen waardoor uw inkoopprijzen significant kunnen dalen. Dit rapport geeft aan welke aspecten extra aandacht behoeven bij uw keuze tussen het preferentiebeleid of IDEA Berekenwijze De berekeningen van Veneficus zijn gebaseerd op de door u aangeleverde receptregels over de periode november 2008 tot en met oktober Prijsgegevens van 2 december 2009 uit de Health Base databronnen zijn gebruikt om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van uw situatie. De geldigheid van de uitkomsten hangt sterk af van ontwikkelingen in uw patiëntenpopulatie, toekomstige inkoopprijzen, te realiseren inkoopkortingen, NZa tarieven, gehanteerde clawback en IDEA contract specificaties. De definitie van de multisource-lijst is gebaseerd op de lijst zoals gepubliceerd op Benchmarking Dit rapport geeft inzicht in de situatie van uw apotheek ten opzichte van een benchmark groep apotheken. Deze benchmarks geven wij voor een aantal redenen: - Om u handvaten te geven om veranderingen van uw uitgiftepatroon in te schatten. Dit is iets wat voor ons niet mogelijk is. Door het uitgiftepatroon per medicatie van vergelijkbare apotheken weer te geven hopen wij u meer grip te geven op het risico per medicijn. - Dit kan laten zien waar kansen liggen die andere apotheken al hebben benut en hoeveel dit kan opleveren. - Hiermee kunt u inschatten in hoeverre de gemiddelde inkoop het resultaat is van de patiënten populatie (dan hebben de vergelijkbare apotheken een gelijke ) of dat er een verschil is in substitutiegraad. - De voorschrijvers die uw patiënten medicatie voorschrijven hebben invloed op uw inkoop. Door inkoopkosten voor uw belangrijkste medicatie te vergelijken met vergelijkbare apotheken kunt u de invloed van de specialisten en huisartsen in uw regio beter inschatten Substitutie Veneficus hanteert een andere maatstaf voor substitutie dan andere rekencentra zoals bijvoorbeeld de SFK. De SFK meet substitutie als het aantal verstrekking van generiek medicijn gedeeld door het totaal aantal verstrekkingen binnen het betreffende PRK cluster. Dit doet echter geen recht aan de inmiddels significante verschillen die tussen generieke middelen zijn ontstaan. Volgens ons worden de substitutie mogelijkheden binnen een medicijncluster (vanaf hier aangeduid als PRK) bepaald door te kijken naar het bedrag dat wordt bespaard ten opzichte van het totale bedrag dat bespaard had kunnen worden bij 100% verstrekking van het goedkoopste middel. Veneficus v.o.f november 2009

4 1.4. Relatie met voorschrijvers Er zijn twee grote determinanten van risico. Het eerste risico is dat u veel relatief dure medicatie dient te verstrekken waar geen harde daling is ontstaan door concurrentie. Dit zien wij vooral terug bij verstrekkingen aan jongere patiënten en bij voorschriften die vanuit het ziekenhuis komen. Daarnaast is er het risico dat gunstige substitutie binnen een medicatiecluster (zowel bij dure als goedkope medicatie) niet mogelijk is door het voorschrijfgedrag van specialisten en huisartsen, die mogelijk een duurder medicijn prefereren. Daarom rapporteren we het % specialist per apotheek en per medicatiecluster (het huisartspercentage is % specialist). U dient zelf in te schatten in hoeverre substitutie niet mogelijk is vanwege de voorschrijver(s) en of u hier wat aan kunt doen. 2. Samenvatting van voor- en nadelen van IDEA!!!Dit is slechts een voorbeeld rapportage en cijfers zijn gefingeerd!!! Met uw huidige inkoopbeleid en patiëntenkring komen uw inkoopkosten (minus clawback teruggave en WMG opslag), op basis van de gegevens van afgelopen jaar, boven de IDEA vergoeding uit. Of u hiermee ook komend jaar slechter uit bent ligt aan uw inkoopkosten en de mogelijkheid om extra inkoopkortingen te realiseren. Tabel 2 geeft u de mogelijkheden om uw inkoopsituatie met inkoopkortingen te evalueren. De meeste risico s binnen het IDEA contract liggen in de patiëntenkring. Dit risico is voor uw apotheek relatief hoog doordat u een relatief jonge patiëntenkring heeft en veel voorschriften krijgt van specialisten. Binnen de groep apotheken met gelijke kenmerken ligt uw apotheek wat betreft de inkoop aan de onderkant van de verdeling en dit lijkt niet af te hangen van uw substitutie. Het kan daarom gebeuren dat u volgend jaar patiënten in uw apotheek krijgt die er voor zorgen dat uw inkoop hoger is. Er zijn ook een paar medicatieclusters waar u flink kunt winnen, waardoor IDEA ook voor u positief zou kunnen uitkomen. Voorbeelden hiervan zijn Pantoprazol en Casodex. De prijzen van deze twee geneesmiddelen zijn recent sterk gedaald. Door uw substitutie van de 5 belangrijkste medicatieclusters met 18 procentpunten te verbeteren kunt u onder de inkoopvergoeding van IDEA komen. Het is aan uzelf om te bepalen of dit een realistische verbetering is. Veneficus v.o.f november 2009

5 3. Overzicht kosten per jaar Benchmarking De benchmark groep is gebaseerd op het aantal IDEA DDD s, het aantal specialist voorschriften en gemiddelde leeftijd van de patiëntengroep. De apotheken binnen deze groep hebben bij deze eigenschappen de hieronder genoemde specificaties en hebben daardoor een vergelijkbare situatie als uw apotheek: - 8 openbare apotheken!!! voorbeeldanalyse, dit worden grotere groepen!!! - Specialist voorschriften tussen de 20 en 30 procent - Gemiddelde leeftijd tussen de jaar - Aantal DDD s tussen de die via het IDEA contract lopen Tabel 1. Aantal uitgiften Multisource % Achmea/Agis Aantal verstrekkingen % Aantal DDD % Aantal pakjes (op basis van DDD) % Vanaf dit punt zijn alle gegevens in dit rapport berekend over enkel de IDEA DDD s. Dit is gedaan door te kijken naar de medicatie-uitgiftes in uw apotheek die in het IDEA contract als multisource zijn aangeduid en in november 2008 tot en met oktober 2009 plaats hebben gevonden. Tabel 2. Gevolgen IDEA-model op jaarbasis in per DDD in centen Benchmark op jaarbasis in Benchmark per DDD in centen Apotheek Inkoop Prijs ,40-13, ,60-15,01 Vergoeding IDEA model ,80 8, ,73 8,89 Bruto omzet resultaat (1) ,60-4, ,80-6,11 Afschaffen clawback 3.683,14 1, ,98 1,11 Verhoging receptregel 7.892,45 2, ,92 2,59 vergoeding WMG * Bruto omzetcompensatie (2) ,59 3, ,89 3,70 Resultaat (1)+(2) ,01-1, ,90-2,41 *) Achmea en Agis verhogen de receptregelvergoeding van alle WMG geneesmiddelen tot het door de NZa vastgestelde maximum. Veneficus v.o.f november 2009

6 Grafiek 1. Vergelijking inkoopsituatie met benchmark Voor bovenstaande grafiek hebben we de apotheken gerangschikt op bruto inkoop. De zwart omlijnde gegevens zijn van uw apotheek. Door hier de voordelen van afschaffing clawback en WMG opslag af te halen blijft de netto over, dit zijn de blauwe balken. Deze grafiek geeft inzicht in oorzaken van inkoopverschillen tussen apotheken die met uw apotheek vergelijkbaar zijn. Daarnaast geeft deze grafiek ook enigszins een beeld wat de kans is dat de gemiddelde inkoop bij uw apotheek volgend jaar anders uit zal pakken. Apotheken met een vergelijkbaar aantal IDEA DDD s lopen een vergelijkbaar risico, omdat hun incidentele risico vergelijkbaar is. Incidentele risico is een term voor de mate waarin u afhankelijk bent van enkele zeer dure patiënten en in hoeverre dit risico wordt opgevangen door de overige verstrekkingen. Veneficus v.o.f november 2009

7 4. Uw situatie op medicatie niveau De volgende rubrieken geven weer welke medicatieclusters erg op het resultaat drukken of welke medicatie positief uitpakt en in hoeverre u kansen heeft dit verder te verbeteren. Bij elke categorie zijn de 10 belangrijkste medicatieclusters op basis van PRK niveau gegeven. Wanneer minder dan 5 medicatieclusters voor uw apotheek in een categorie zijn in te delen, wordt een lager aantal weergegeven. Met de belangrijkste medicijnen van de 4 categorieën hieronder benoemd beschrijven we 75% van de huidige geldstromen van multisource middelen van uw apotheek op basis van niveau december Per medicatiecluster geven we substitutiemogelijkheden weer. Wijziging benchmarking Hier wordt een benchmark groep gehanteerd met een vergelijkbaar aantal specialist voorschriften en gemiddelde leeftijd van patiëntengroep en weekleveringen. Doordat we niet meer selecteren op het aantal IDEA DDD s wordt de vergelijkingsgroep groter. Risico op stijging patiënten aantal Bij een verliesgevend medicatiecluster stijgen de kosten als het aantal patiënten stijgt. Hoezeer dit kan gebeuren kunnen wij helaas niet inschatten en wij geven hier dus geen kans. Wij hopen dat de weergegeven aantallen DDD s (en % van het totale aantal DDD s) van vergelijkbare apotheken u handvaten geeft om hier zelf een inschatting bij te maken. Kleurcodes Wanneer u volledig substitueert kunt u bij een medicatiecluster waar u nu verlies maakt vaak de kosten fors laten dalen of zelfs winst maken. De optimale situatie bij volledige substitutie wordt in de derde tabel weergegeven ( Druk op resultaat ). De medicatie hebben we als volgt geïndexeerd: - Donkerblauw zwaarwegende impact - Blauw: gemiddelde impact - Lichtblauw: kleine impact Veneficus v.o.f november 2009

8 4.1. Goedkope medicatie met veel (extra) substitutie kansen!!! Hier komen 10 medicatieclusters, maar in dit voorbeeld rapport zijn slecht 2 voorbeelden met fictieve getallen gegeven!!! Onderstaande wordt gemeten naar de hoogte van de substitutiegraad die benchmark apotheken weten te behalen. Bij deze medicatie loopt uw substitutie achter op de vergelijkbare apotheken en hier liggen kansen die u bij een IDEA contract kunt benutten. Apotheek Inkoop Prijs per DDD in Uw gemiddelde SIMVASTATINE TABL OMH 40MG ACETYLSAL CARD (cardio) DISP T 80MG Benchmark gemiddelde Laagst genoteerde Korting die uw leverancier op huidige medicatie moet bieden 0,05 0,04 0,025 50% Volume SIMVASTATINE TABL OMH 40MG ACETYLSAL CARD (cardio) DISP T 80MG Inkoop volume in DDD % van totale volume DDD Inkoop % van totale volume volume DDD in DDD % ,7% Veneficus v.o.f november 2009

9 Kansen op verbetering SIMVASTATINE TABL OMH 40MG ACETYLSAL CARD (cardio) DISP T 80MG Substitutie % specialist Substitutie % specialist graad in % uitgiftes graad in % uitgiftes 67,35% 45% 75% 12% Druk op resultaat in SIMVASTATINE TABL OMH 40MG ACETYLSAL CARD (cardio) DISP T 80MG Totale resultaat Resultaat bij 100% substitutie Totale resultaat Resultaat bij 100% substitutie +654, , , ,12 Deze medicatieclusters leveren u al geld op wanneer u voor het IDEA contract kiest, maar dit kunt u nog verhogen. Het lukt andere apotheken om een hogere substitutiegraad te behalen en wanneer u dit ook kunt doen levert u dit veel op door het hoge volume in DDD s gemeten. Veneficus v.o.f november 2009

10 4.2. Kostbare medicatie met veel substitutie kansen!!! Hier komen 10 medicatieclusters, maar in dit voorbeeld rapport zijn slecht 2 voorbeelden met fictieve getallen gegeven!!! De medicatie die in deze rubriek is beschreven brengt risico s met zich mee. Het zijn medicijnen die binnen uw apotheek als duur kunnen worden beschouwd. Bij deze medicatie liggen echter nog veel substitutie kansen die de kosten kunnen beperken en deze medicatieclusters zelfs winstgevend kunnen maken. Apotheek Inkoop Prijs per DDD in Uw gemiddelde PANTOPRAZOL TABL MSR 40MG CASODEX / BICALUTAMIDE TABL OMH 50MG Benchmark gemiddelde Laagst genoteerde Korting die uw leverancier op huidige medicatie moet bieden 1,27 0,94 0,003 99% 0,98 0,99 0,01 95% Volume PANTOPRAZOL TABL MSR 40MG CASODEX / BICALUTAMIDE TABL OMH 50MG Inkoop volume in DDD % van totale volume DDD Inkoop volume in DDD % van totale volume DDD ,2% 212 4,7% ,7% ,1% Veneficus v.o.f november 2009

11 Kansen op verbetering PANTOPRAZOL TABL MSR 40MG CASODEX / BICALUTAMIDE TABL OMH 50MG Substitutie % specialist Substitutie % specialist graad in % uitgiftes graad in % uitgiftes 3,8% 4,4% 9,0% 7,6% 6,2% 1,2% 2,7% 3,6% Druk op resultaat in PANTOPRAZOL TABL MSR 40MG CASODEX / BICALUTAMIDE TABL OMH 50MG Totale resultaat Resultaat bij 100% substitutie Totale resultaat Resultaat bij 100% substitutie , , , , , , ,92 +41,89 Uw gemiddelde inkoopprijzen liggen boven de benchmark prijzen. De kortingen die uw leverancier moet bieden om rond de laagste uit te komen zijn erg hoog. Dit betekent dat zowel u als de apotheken in de benchmark groep nog erg veel kosten kunnen besparen door te kiezen voor goedkopere middelen. Er worden maar weinig middelen door specialisten uitgeschreven, hierdoor is substitutie moeilijk door medische noodzaak. Daarvoor zult u eerst met huisartsen moeten overleggen. Veneficus v.o.f november 2009

12 4.3. Goedkope medicatie met weinig (extra) substitutie kansen!!! Hier komen 10 medicatieclusters, maar in dit voorbeeld rapport zijn slecht 2 voorbeelden met fictieve getallen gegeven!!! De uitgifte van medicatie die in deze rubriek is beschreven is winstgevend voor uw apotheek, maar biedt nauwelijks kansen op het verbeteren van de opbrengsten doordat substitutie momenteel goed is en andere apotheken geen betere substitutiegraad weten te behalen. Apotheek Inkoop Prijs per DDD in Uw gemiddelde ASCAL CARDIO / CARBASALAAT CA CARD 100MG Benchmark gemiddelde Laagst genoteerde Korting die uw leverancier op huidige medicatie moet bieden 0,04 0,04 0,04 0% Volume ASCAL CARDIO / CARBASALAAT CA CARD 100MG Inkoop volume in DDD % van totale volume DDD Inkoop % van totale volume volume DDD in DDD % % Veneficus v.o.f november 2009

13 Kansen op verbetering ASCAL CARDIO / CARBASALAAT CA CARD 100MG Substitutie % specialist Substitutie % specialist graad in % uitgiftes graad in % uitgiftes 100% 1,5% 100% 4,3% Druk op resultaat in ASCAL CARDIO / CARBASALAAT CA CARD 100MG Totale resultaat Resultaat bij 100% substitutie Totale resultaat Resultaat bij 100% substitutie , , , ,52 Dit zijn financieel gunstige medicatieclusters, maar hier valt niet veel meer aan te verbeteren. Veneficus v.o.f november 2009

14 4.4. Kostbare medicatie met weinig substitutie kansen!!! Hier komen 10 medicatieclusters, maar in dit voorbeeld rapport zijn slecht 2 voorbeelden met fictieve getallen gegeven!!! De medicatie die in deze rubriek is beschreven brengt risico s met zich mee. Het zijn medicijnen die binnen uw apotheek als duur kunnen worden beschouwd en waar verdere substitutie lastig is of weinig op zal leveren. Deze medicatie biedt weinig kansen om financieel gezien te verbeteren. Apotheek Inkoop Prijs per DDD in Uw gemiddelde IMIGRAN FTAB DISP T 100MG LAMICTAL / LAMOTRIGINE DISP TABL 100MG Benchmark gemiddelde Laagst genoteerde Korting die uw leverancier op huidige medicatie moet bieden 1,58 2,42 1,32 16,46% 0,92 1,01 0,86 5,46% Volume Inkoop volume in DDD % van totale volume DDD Inkoop % van totale volume volume DDD in DDD IMIGRAN FTAB DISP T 100MG 551 1,2% 212 0,47% LAMICTAL / LAMOTRIGINE DISP ,7% ,1% TABL 100MG Veneficus v.o.f november 2009

15 Kansen op verbetering Substitutie graad in % % specialist uitgiftes Substitutie graad in % % specialist uitgiftes IMIGRAN FTAB DISP T 100MG 94,8% 15,2% 87,0% 23,6% LAMICTAL / LAMOTRIGINE DISP TABL 100MG 99,8% 7,2% 93,9% 14,6% Druk op resultaat in Totale resultaat Resultaat bij 100% substitutie Totale resultaat Resultaat bij 100% substitutie IMIGRAN FTAB DISP T 100MG , , , ,22 LAMICTAL / LAMOTRIGINE DISP TABL 100MG -921,11-901, , ,90 Uw gemiddelde inkoopprijzen liggen onder de benchmark prijzen. De kortingen die uw leverancier moet bieden om rond de laagste uit te komen zijn echter beperkt. Dit betekent dat u in vergelijking tot de benchmark groep al redelijk goed inkoopt en dat de inkoopkorting die u nodig heeft om goedkoop in te kunnen kopen beperkt zijn. De medicatie in deze lijst zal nooit rendabel voor uw apotheek worden. Veneficus v.o.f november 2009

16 5. Afsluitend Vragen en/of opmerkingen Veneficus is toegewijd aan heldere kwantitatieve analyse en wij zijn altijd op zoek naar verbeteringen in ons werk. De mening van onze klanten over ons werk is daarvoor cruciaal en horen we graag van u. Gezien de krappe deadline van het IDEA contract kunnen wij niet garanderen dat wij uw vragen daarvoor kunnen beantwoorden, maar wij zullen hier wel ons uiterste best voor doen. Voor een gedetailleerd overzicht van de verschillende aannames verwijzen we u graag naar ons algemene rapport. Voor vragen of verder onderzoek kunt u contact opnemen met Veneficus via Disclaimer Deze rapportage is door Veneficus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Veneficus is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of de gevolgen van de beslissing die u op basis van deze rapportage neemt. Gemaakt door: Datum: Te: Gecontroleerd door: Datum: Te:... Contactgegevens Telefoon Mail Website Veneficus v.o.f. Boomgaardsstraat XE Rotterdam Veneficus v.o.f november 2009

Risicoanalyse IDEA-contract

Risicoanalyse IDEA-contract Risicoanalyse IDEA-contract Data-analyse van de inkoop van geneesmiddelen van een steekproef van apotheken in het Pharmacom -systeem November 2009 Veneficus v.o.f. Boomgaardsstraat 190 3012 XE Rotterdam

Nadere informatie

Ander merk, zelfde werkzame stof! Preferentiebeleid Geneesmiddelen

Ander merk, zelfde werkzame stof! Preferentiebeleid Geneesmiddelen Ander merk, zelfde werkzame stof! Preferentiebeleid Geneesmiddelen De zorgverzekeraars van Achmea (Zilveren Kruis Achmea, OZF Achmea, Interpolis, Avéro Achmea, FBTO, Agis Zorgverzekeringen, Pro Life Zorgverzekeringen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 6 september 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Toelichting Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2015

Toelichting Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2015 Toelichting Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2015 De toelichting Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2015 is een aanvulling op bijlage 6 Resultaatbeloning

Nadere informatie

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010

Rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Rapport Cardiovasculair risicomanagement Simvastatine: keuze en dosering 2009-2010 Colofon Auteur Daniëlla Theunissen, apotheker Met medewerking van Marianne Nijpels, apotheker Illustratie Len Munnik september

Nadere informatie

Toelichting Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2016

Toelichting Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2016 Toelichting Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2016 De toelichting Resultaatbeloning doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen 2016 is een aanvulling op bijlage 6 Resultaatbeloning

Nadere informatie

Samen voor een goed en betaalbaar geneesmiddelenbeleid!

Samen voor een goed en betaalbaar geneesmiddelenbeleid! Samen voor een goed en betaalbaar geneesmiddelenbeleid! Afspraken tussen uw apotheek en Achmea Achmea heeft met uw apotheek afspraken gemaakt over het gebruik van geneesmiddelen. Deze afspraken dragen

Nadere informatie

Benchmark Voorschrijven in vergelijking met MVH en KISS-matrix

Benchmark Voorschrijven in vergelijking met MVH en KISS-matrix Benchmark Voorschrijven in vergelijking met MVH en KISS-matrix Overeenkomsten en verschillen De Benchmark Voorschrijven is ontwikkeld door de Stichting Farmaceutische Kengetallen in samenwerking met de

Nadere informatie

Samen voor een goed en betaalbaar geneesmiddelenbeleid!

Samen voor een goed en betaalbaar geneesmiddelenbeleid! Samen voor een goed en betaalbaar geneesmiddelenbeleid! Afspraken tussen uw apotheekhoudende huisarts en Achmea Achmea heeft met uw apotheekhoudende huisarts afspraken gemaakt over het gebruik van geneesmiddelen.

Nadere informatie

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten)

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten) www.jooplengkeek.nl Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) Omzet belasting (BTW) Toegevoegde waarde: de waarde die het bedrijf toevoegt aan een al bestaande waarde. Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen

Nadere informatie

Evolutie statinegebruik in België

Evolutie statinegebruik in België Cholesterolverlagers: besparing van 50 miljoen euro mogelijk Bijlage Evolutie statinegebruik in België 2005-2015 Samenvatting Statines zijn cholesterolverlagende geneesmiddelen en zijn al jaren de meest

Nadere informatie

DGV rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering in 2007 DGV NEDERLANDS INSTITUUT VOOR VERANTWOORD MEDICIJNGEBRUIK

DGV rapport. Cardiovasculair risicomanagement. Simvastatine: keuze en dosering in 2007 DGV NEDERLANDS INSTITUUT VOOR VERANTWOORD MEDICIJNGEBRUIK DGV rapport Cardiovasculair risicomanagement Simvastatine: keuze en dosering in 2007 DGV NEDERLANDS INSTITUUT VOOR VERANTWOORD MEDICIJNGEBRUIK Colofon Auteur drs. Geert Westerhuis DTP Ellen Wiggemansen

Nadere informatie

Evolutie statinegebruik in België 2003-2013

Evolutie statinegebruik in België 2003-2013 Evolutie statinegebruik in België 23-213 Koen Cornelis, stafmedewerker, R&D Met dank aan de medische directie en de cel geneesmiddelen, LCM Samenvatting Statines zijn cholesterolverlagende geneesmiddelen

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden Shared Savings. 4 december 2014

Praktijkvoorbeelden Shared Savings. 4 december 2014 Praktijkvoorbeelden Shared Savings 4 december 2014 Agenda Regio regie als context voor shared savings afspraken Substitutie van geneesmiddelen Eerstelijns Ouderenzorgteams Oefening: Wie investeert en hoe

Nadere informatie

Inkoop door samenwerken Inkoop meer dan korting? Nieuwe zorgverzekeraars handvatten

Inkoop door samenwerken Inkoop meer dan korting? Nieuwe zorgverzekeraars handvatten 2 Agenda 14.00-14.15 uur ontvangst 14.15-15.00 uur Eric Smits, Inkoop door samenwerken 15.00-15.45 uur Bas v.d. Mierden, Inkoop meer dan korting? 15.45-16.00 uur pauze 16.00-16.45 uur Jan Broeren, Nieuwe

Nadere informatie

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIELE EFFECTEN ROOSTERVORMEN

HANDLEIDING ANALYSE FINANCIELE EFFECTEN ROOSTERVORMEN HANDLEIDING ANALYSE FINANCIELE EFFECTEN ROOSTERVORMEN 2010 Policy Research Corporation, namens de sociale partners inhet beroepsgoederenvervoer over de weg en de logistiek (TLN, KNV, VVT, FNV en CNV) Meer

Nadere informatie

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg

heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg TARIEFBESCHIKKING Nummer Datum ingang Datum beschikking Datum verzending 5100-1900-08-1 1 januari 2008 7 december 2007 10 december 2007 Volgnr. Geldig tot Behandeld door 36 directie Zorgmarkten Cure De

Nadere informatie

Onderwerp: Achmea Voorschrijf Flits 1 Het voorschrijven van generieke statines

Onderwerp: Achmea Voorschrijf Flits 1 Het voorschrijven van generieke statines & GEZONDHEID Achmea divisie Zorg & Gezondheid, Postbus 19, 3800 HA Amersfoort Storkstraat 12 3833 LB Leusden www.achmeazorg.nl Aan: Raad van Bestuur Datum: Juli 2014 : Onderwerp: Achmea Voorschrijf Flits

Nadere informatie

EEN AANGEPAST PREFERENTIEBELEID: LAGE PRIJZEN ÉN EEN BETERE BESCHIKBAARHEID VAN GENEESMIDDELEN

EEN AANGEPAST PREFERENTIEBELEID: LAGE PRIJZEN ÉN EEN BETERE BESCHIKBAARHEID VAN GENEESMIDDELEN KNMP VOOR- S T E L EEN AANGEPAST PREFERENTIEBELEID: LAGE PRIJZEN ÉN EEN BETERE BESCHIKBAARHEID VAN GENEESMIDDELEN KONINKLIJKE NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING DER PHARMACIE I EEN AANGEPAST PREFERENTIEBELEID:

Nadere informatie

(Oostenrijk staat niet in de tabel: Nederland 15miljoen:1800, ruim 8000, geen 6000, rest bij apotheekhoudend arts)

(Oostenrijk staat niet in de tabel: Nederland 15miljoen:1800, ruim 8000, geen 6000, rest bij apotheekhoudend arts) De NZa nodigt u uit om vóór 4 november 2008 schriftelijk uw eigen visie en commentaar in te sturen op de punten die in deze hoofdlijnennotitie aan de orde komen. Wij ontvangen uw commentaar bij voorkeur

Nadere informatie

Marktscan Mondzorg Publicatie prijsontwikkeling januari 2012

Marktscan Mondzorg Publicatie prijsontwikkeling januari 2012 2012 Marktscan Mondzorg Publicatie prijsontwikkeling januari 2012 Per 1 januari 2012 zijn de prijzen voor de mondzorg met een driejarig experiment vrijgegeven. De minister heeft de NZa hierbij de opdracht

Nadere informatie

Voorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten

Voorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten 24 Voorlopige update PwC rapport 2013: Laaggeletterdheid in Nederland kent aanzienlijke maatschappelijke kosten Maart 2017 PwC is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285),

Nadere informatie

Dure geneesmiddelen en de rol van VGZ. Coöperatie VGZ Maarten Loof, zorginkoper medisch specialistische zorg 8 september 2015

Dure geneesmiddelen en de rol van VGZ. Coöperatie VGZ Maarten Loof, zorginkoper medisch specialistische zorg 8 september 2015 Dure geneesmiddelen en de rol van VGZ Coöperatie VGZ Maarten Loof, zorginkoper medisch specialistische zorg 8 september 2015 Inhoud Strategie VGZ Dure specialistische geneesmiddelen Beleid specialistische

Nadere informatie

Zorgpremie. Doolhof Ontmaskerd! Vind je weg door het zorgpremie doolhof in 8 heldere stappen!

Zorgpremie. Doolhof Ontmaskerd! Vind je weg door het zorgpremie doolhof in 8 heldere stappen! Zorgpremie Doolhof Ontmaskerd! Vind je weg door het zorgpremie doolhof in 8 heldere stappen! Een goedkope zorgpolis kiezen lijkt soms voordeliger dan in sommige gevallen het geval is. Het komt soms voor

Nadere informatie

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008

GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden. Augustus 2008 GENEESMIDDELEN Veel gestelde vragen en antwoorden Augustus 2008 Toelichting: De vragen zijn ingedeeld in drie onderdelen: -1- vergoedingen voor geneesmiddelen, -2- preferentiebeleid van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap

Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap Onderneming en omgeving - Economisch gereedschap 1 Rekenen met procenten, basispunten en procentpunten... 1 2 Werken met indexcijfers... 3 3 Grafieken maken en lezen... 5 4a Tweedegraads functie: de parabool...

Nadere informatie

Deel 3 - WMG prijsberekening UR-geneesmiddel

Deel 3 - WMG prijsberekening UR-geneesmiddel FLOWCHARTS G-STANDAARD TAXE Deel 3 - WMG prijsberekening UR-geneesmiddel Auteur: Bas van der MEER Versie: v1.2 Datum: 30 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Flowchart #150 - wel of geen WMG? 4 3

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN GEZAMENLIJKE INKOOP ADD-ON GENEESMIDDELEN 2016 LEUSDEN, OKTOBER 2015. IC Farma. 2015 Zilveren Kruis 1

VRAGEN & ANTWOORDEN GEZAMENLIJKE INKOOP ADD-ON GENEESMIDDELEN 2016 LEUSDEN, OKTOBER 2015. IC Farma. 2015 Zilveren Kruis 1 VRAGEN & ANTWOORDEN GEZAMENLIJKE INKOOP ADD-ON GENEESMIDDELEN 2016 LEUSDEN, OKTOBER 2015 INKOOPPROCEDURE 2016 VERSIE 1.0, 13 OKTOBER 2015 ZILVEREN KRUIS 2015 Zilveren Kruis 1 VRAGEN 1. Gezamenlijke Inkoop

Nadere informatie

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf.

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf. Bijlage 19 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 7 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Vervolgonderzoek apotheekhoudenden

Vervolgonderzoek apotheekhoudenden Rapport Vervolgonderzoek apotheekhoudenden 2008 en 2009 Gevolgen voor flexibel tarief 2009 september 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Uitkomsten onderzoek 2008 13 1.1 Inleiding 13 1.2.1

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over besparingen in de zorg (2012Z19125).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) over besparingen in de zorg (2012Z19125). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Lokaal samenwerken. M.L.A.(Martin) Favié, apotheker. 13 november 2012 PHARMACOM WORKSHOPPROGRAMMA

Lokaal samenwerken. M.L.A.(Martin) Favié, apotheker. 13 november 2012 PHARMACOM WORKSHOPPROGRAMMA Lokaal samenwerken M.L.A.(Martin) Favié, apotheker 13 november 2012 PHARMACOM WORKSHOPPROGRAMMA Programma Actuele marktontwikkelingen farmacie nationaal Dossierhouderschap Ketenzorg en populatiebekostiging

Nadere informatie

Inleiding. Methode. Resultaten. Vergelijkbaarheid Nederland en Duitsland

Inleiding. Methode. Resultaten. Vergelijkbaarheid Nederland en Duitsland Inleiding Vanaf 2007 is een aantal nieuwe bloedglucoseverlagende middelen geïntroduceerd op de se markt voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 (DM2). Het betreft onder andere de dipeptidylpeptidase-4-remmers

Nadere informatie

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf.

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf. Bijlage 5 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt

Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt 1 Aanpak analyse van de loterijmarkt 1. In het kader van de voorgenomen fusie tussen SENS (o.a. Staatsloterij en Miljoenenspel) en SNS

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Voorschrijven door internisten en cardiologen

Voorschrijven door internisten en cardiologen Cardiologie_Cardiologie 29-10-12 15:18 Pagina 1 Voorschrijven door internisten en cardiologen Beknopte weergave van de verkenning naar oorzaken van verschillen in voorschrijven van cholesterolverlagers

Nadere informatie

Gupta Strategists Alice s adventures in Wonderland

Gupta Strategists Alice s adventures in Wonderland Gupta Strategists Alice s adventures in Wonderland We re all mad here! Studie naar de prestaties van Nederlandse ziekenhuizen 2010 Gupta Strategists Copyright 2011 Gupta Strategists. Illustratie omslag

Nadere informatie

Samenvatting PAM-peiling Het gesprek tussen patiënt en apothekersassistent

Samenvatting PAM-peiling Het gesprek tussen patiënt en apothekersassistent 1 Samenvatting PAM-peiling Het gesprek tussen patiënt en apothekersassistent Onderzoeker en auteur: drs. Martine Kruijtbosch Begeleiders: dr. Annemieke Floor-Schreudering, drs. Linda Mulder-Wildemors In

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer Onderwerp Tarieven OV-chipkaart van Gedeputeerde Staten op vragen van G. Wenneker (D66) (d.d. 3 oktober 2007) Nummer 2109 Onderwerp Tarieven OV-chipkaart Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller Vooruitlopend op

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment

Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment Informatiedocument: Honorariumtarieven 2012 DOT B-segment Ondersteunende specialismen Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, van toepassing.

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Nettowinstopslagmethode

Hoofdstuk 24. Nettowinstopslagmethode www.jooplengkeek.nl Nettowinstopslagmethode Inkoopprijs + opslag voor inkoopkosten Vaste verrekenprijs + opslag voor overheadkosten Kostprijs + netto winstopslag Verkoopprijs (exclusief BTW) BTW Verkoopprijs

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties Rapportage van onderzoek 8 oktober 2012 Inleiding Als opmaat voor de actieweek servicekosten van 8 tot 13 oktober 2012 heeft de Woonbond de

Nadere informatie

Uitgebracht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Utrecht, 12 november 2010 Drs. B Karssen (Significant) B.C. Jurling RA (ConQuaestor) 1 van 151

Uitgebracht aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Utrecht, 12 november 2010 Drs. B Karssen (Significant) B.C. Jurling RA (ConQuaestor) 1 van 151 C Inkoopvoordelen en praktijkkosten apotheekhoudenden in Nederland in 2009 Resultaten van het onderzoek onder openbare apotheken, apotheekhoudende huisartsen, fabrikanten, groothandels en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen

Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen Vragen en antwoorden geneesmiddelenprijzen Wie bepaalt precies de prijs van een geneesmiddel? De geneesmiddelenfabrikant bepaalt in eerste instantie de prijs van een geneesmiddel. Hij doet dit binnen de

Nadere informatie

Eindrapport. 5 November 2007

Eindrapport. 5 November 2007 0 Virtual Markets Eindrapport 5 November 2007 1. Introductie In dit document wordt de strategie beschreven die gebruikt wordt door de door ons ontwikkelde agent genaamd SlimAgent. Deze agent moet op een

Nadere informatie

Gedetailleerde beschrijving doelmatigheidsanalyses

Gedetailleerde beschrijving doelmatigheidsanalyses Gedetailleerde beschrijving doelmatigheidsanalyses Algemene aandachtspunten Voordat nader wordt ingegaan op de afzonderlijke doelmatigheidsanalyses, willen we eerst een aantal belangrijke punten onder

Nadere informatie

NASLAG WERK MIJN.STREEK FORMULARIUMGERICHT VOORSCHRIJVEN VIA

NASLAG WERK MIJN.STREEK FORMULARIUMGERICHT VOORSCHRIJVEN VIA NASLAG WERK MIJN.STREEK FORMULARIUMGERICHT VOORSCHRIJVEN VIA Een regionaal project van Anders Beter WM en Mijn Zorg OZL 3-4-2017 PRESCRIPTOR Zinnig en zuinig medicatiegebruik Inhoud 1. Doel m.b.t. het

Nadere informatie

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra 1 Inkoop van energie Achtergronden De prijzen van aardgas en elektriciteit zijn zeer afhankelijk van de termijnmarkt en daarmee van de wereldeconomie. De aardgasprijzen zijn gekoppeld aan die van de olie.

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

Handleiding module Doelmatig Voorschrijven 2015 Zorg en Zekerheid

Handleiding module Doelmatig Voorschrijven 2015 Zorg en Zekerheid Handleiding module Doelmatig Voorschrijven 2015 Zorg en Zekerheid 1 Inhoud 1. De prescriptiemodule 2015 in grote lijnen... 5 2. Deelname aan de prescriptiemodule: de praktische kanten... 8 2.1. Verantwoording...

Nadere informatie

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016

Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016 Periodieke beoordeling WFZ-deelnemers 2016 Inleiding Deze rapportage geeft een beeld op sectorniveau van de exploitatieresultaten en vermogensposities van de WFZdeelnemers. Het exploitatieresultaat en

Nadere informatie

drempelbedrag van 700,. Bij het leveren van geneesmiddelen dient sprake te zijn van rationele farmacotherapie.

drempelbedrag van 700,. Bij het leveren van geneesmiddelen dient sprake te zijn van rationele farmacotherapie. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Vergelijking van de ontwikkeling van het voorschrijven van de nieuwere bloedglucoseverlagende middelen in Nederland met Duitsland

Vergelijking van de ontwikkeling van het voorschrijven van de nieuwere bloedglucoseverlagende middelen in Nederland met Duitsland Vergelijking van de ontwikkeling van het voorschrijven van de nieuwere bloedglucoseverlagende middelen in met Samenvatting De hiernavolgende berekeningen laten zien dat wanneer een gelijksoortig voorschrijfpatroon

Nadere informatie

Eindrapport. Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie

Eindrapport. Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie Eindrapport Onderzoek inkoopvoordelen en praktijkkosten farmacie oktober 2008 Inhoud Inhoud 3 Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 Aanleiding en doel van het onderzoek 7 Aanpak en werkwijze 7 Conclusies

Nadere informatie

Rapport aan B&W d.d. 25 november 2015 secretaris Pauline van Gelder. Gemeentewinkel

Rapport aan B&W d.d. 25 november 2015 secretaris Pauline van Gelder. Gemeentewinkel Onderwerp: CAK tarieven 2016 openbaar Rapport aan B&W d.d. 25 november 2015 secretaris Pauline van Gelder Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel Bedrijfsvoering Samenleving Ruimte

Nadere informatie

Kobespa Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet.

Kobespa Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet. Energie Collectief Energieprijzen schommelen. Wij niet. Energie is schaars, duur en zal nog duurder worden. Voor de continuïteit van uw organisatie dus alle reden om niet meer te betalen dan strikt noodzakelijk

Nadere informatie

Eindexamen economie 1 havo 2007-II

Eindexamen economie 1 havo 2007-II Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 totale opbrengsten bij 20.000

Nadere informatie

IDEA Overeenkomst 2016 Apotheekhoudende huisarts

IDEA Overeenkomst 2016 Apotheekhoudende huisarts Apotheekhoudende huisarts A. DE ZORGVERZEKERAAR: De zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren en handelend onder de naam Zilveren Kruis:< Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

#1 4 Tips voor meer grip op de verwachte omzet

#1 4 Tips voor meer grip op de verwachte omzet Whitepaper #1 4 Tips voor meer grip op de verwachte omzet Weet jij wat je verwachte omzet is? Introductie Manon Heitkamp Dank voor je belangstelling voor dit kennisdocument. In dit document geeft L1NDA

Nadere informatie

HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg

HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg HISWA Conjunctuurenquête 1 e kwartaal 2016 Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg Inleiding Voor u ligt alweer de rapportage van het eerste kwartaal 2016. Het rapport geeft de

Nadere informatie

Normering en schaallengte

Normering en schaallengte Bron: www.citogroep.nl Welk cijfer krijg ik met mijn score? Als je weet welke score je ongeveer hebt gehaald, weet je nog niet welk cijfer je hebt. Voor het merendeel van de scores wordt het cijfer bepaald

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 december 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen?

Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? 2.3.1. Hoeveel moet u omzetten om quitte te spelen? Als ondernemer wilt u graag weten welke afzet of omzet u moet realiseren om ten minste quitte te spelen. Iedere onderneming heeft vaste kosten (constante

Nadere informatie

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion FISCALE TIPS & BLUNDERS 2016 1e druk Copyright Finovion Wij heten u van harte welkom. WELKOM Dit handzame boekje met financiële blunders en fiscale tips ontvangt u van Finovion. Wij zijn een ondernemend

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2006 - II BEOORDELINGSMODEL Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. HET GROTE ONDERNEMERSSPEL 1 B 2 A 3 maximumscore 2 Voorbeeld van een juiste berekening: Loonkosten in twee jaar:

Nadere informatie

Uitwerkingen oefeningen hoofdstuk 2

Uitwerkingen oefeningen hoofdstuk 2 Uitwerkingen oefeningen hoofdstuk 2 2.4.1 Basis Verhoudingen 1 13 cm : 390 km, dat is 13 cm : 390.000 m. Dat komt overeen met 13 cm : 39.000.000 cm en dat is te vereenvoudigen tot 1 : 3.000.000. 2 De schaal

Nadere informatie

Transparantie-eisen aan apotheken

Transparantie-eisen aan apotheken Transparantie-eisen aan apotheken Toelichting bij de verplichte informatieverstrekking door apotheken aan consumenten Juni 2013 2 Inhoud 1. Vooraf 5 2. Transparantie-eisen voor apotheken en zorgverzekeraars

Nadere informatie

Overeenkomst vrijgevestigd huisarts CZ toelichting prestatie doelmatig voorschrijven

Overeenkomst vrijgevestigd huisarts CZ toelichting prestatie doelmatig voorschrijven Overeenkomst vrijgevestigd huisarts CZ 2015 toelichting prestatie doelmatig voorschrijven Uitgangspunten De grenswaarden voor resultaatbeloning voor de prestatie Doelmatig voorschrijven in 2015 worden

Nadere informatie

Geschreven door mr. R.M.J. van Zijp zaterdag, 23 oktober 2010 22:54 - Laatst aangepast donderdag, 09 juni 2011 23:45

Geschreven door mr. R.M.J. van Zijp zaterdag, 23 oktober 2010 22:54 - Laatst aangepast donderdag, 09 juni 2011 23:45 Banksparen Inleiding Als u uw pensioen wilt aanvullen heeft u de keus uit een groot aantal mogelijkheden. Deze website www.pensioenvoordenotaris.nl geeft u objectieve en onafhankelijke informatie over

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2005-I

Eindexamen m&o vwo 2005-I 4 Beoordelingsmodel Opgave 1 1 volgens grafiek: 10% voor computers en 5% voor software 0,15 54 = 8,1 miljard 2 aan de verzadigingsfase gaat de volwassenfase (rijpheidsfase) vooraf, de neergangsfase (eindfase)

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. vaste verrekenprijs 180 opslag overheadkosten 150 x 180 = kostprijs 450 1 nettowinstopslag... +

Vraag Antwoord Scores. vaste verrekenprijs 180 opslag overheadkosten 150 x 180 = kostprijs 450 1 nettowinstopslag... + Opgave 1 1 maximumscore 3 vaste verrekenprijs 180 opslag overheadkosten 150 x 180 = 100 270 + kostprijs 450 1 nettowinstopslag... + verkoopprijs excl. btw 598,95 = 495 1 1, 2 1 nettowinstopslag = 495 450

Nadere informatie

Perspectief van de zorgverzekeraar

Perspectief van de zorgverzekeraar Perspectief van de zorgverzekeraar Bart Benraad, programmamanager dure geneesmiddelen - Zorgverzekeraars Nederland UMCG/Healthwise voorjaarssymposium - Dure Medicijnen 31 mei 2017 Even voorstellen verkort

Nadere informatie

Individuele Huisartsenovereenkomst CZ Toelichting prestatie doelmatig voorschrijven S3

Individuele Huisartsenovereenkomst CZ Toelichting prestatie doelmatig voorschrijven S3 Individuele Huisartsenovereenkomst CZ 2015 Toelichting prestatie doelmatig voorschrijven S3 Inhousdopgave Inleiding: p.3 Leeswijzer: p.4 Uitgangspunten zorgverzekeraars: p.5 Definitie van de indicatoren:

Nadere informatie

Ziekte van Alzheimer. Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling. studie

Ziekte van Alzheimer. Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling. studie studie Ziekte van Alzheimer Impact van de beperkingsmaatregelen op de terugbetaling van geneesmiddelen De ziekte van Alzheimer is een groot probleem voor onze volksgezondheid, niet alleen omdat er zoveel

Nadere informatie

Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken

Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken Toelichting Inkopen van Netto pensioenaanspraken Voor wie? Deze toelichting is van belang voor medewerkers die deelnemen aan de nettopensioenregeling. Doel toelichting Het pensioenfonds communiceert in

Nadere informatie

Flowcharts deel 99: oude flowcharts vergoeding/prijs/declaratie OUD

Flowcharts deel 99: oude flowcharts vergoeding/prijs/declaratie OUD 1 / 8 : oude flowcharts vergoeding/prijs/declaratie NOTA BENE: deze flowcharts zijn niet noodzakelijk actueel - sinds 2010 zijn er ontwikkelingen in het veld geweest die niet zijn verwerkt in deze flowcharts.

Nadere informatie

Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3)

Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3) Bijlage 3 Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3) Zorg en Zekerheid benadrukt de geïntegreerde samenwerking tussen de huisarts en de apotheker. In 2012 zijn wij daarom gestart met het inkopen van

Nadere informatie

OnderhoudsPARTNER. BetonRestore: keiharde kennis voor het beste resultaat

OnderhoudsPARTNER. BetonRestore: keiharde kennis voor het beste resultaat OnderhoudsPARTNER BetonRestore: keiharde kennis voor het beste resultaat OnderhoudsPARTNER Slimmer inkopen Duurzaam inkopen 2 De traditie Het meest gezien in de markt: Aanbestedingen In concurrentie met

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Break-evenanalyse Het break-evenpunt is de afzet waarbij geen winst maar ook geen verlies wordt gemaakt.

Break-evenanalyse Het break-evenpunt is de afzet waarbij geen winst maar ook geen verlies wordt gemaakt. www.jooplengkeek.nl Break-evenanalyse Het break-evenpunt is de afzet waarbij geen winst maar ook geen verlies wordt gemaakt. De omzet is dus gelijk aan de kosten. Om het break-evenpunt te berekenen gaan

Nadere informatie

Bezuiniging op de kinderopvangtoeslag

Bezuiniging op de kinderopvangtoeslag Bezuiniging op de kinderopvangtoeslag Realisatie en effect Zicht op bezuinigingen Peter Hilz/Hollandse Hoogte De Algemene Rekenkamer wil met de publicatiereeks Zicht op Bezuinigingen bijdragen aan het

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 9 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN

Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Impressie resultaten ICT Benchmark GGZ 2014 VERBETEREN DOOR TE VERGELIJKEN Project 113333 Versie 00-01 / 12 januari 2015 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GGZ 2014 Voor u ligt de impressie van de ICT Benchmark GGZ

Nadere informatie

BENCHMARK WOZ-KOSTEN

BENCHMARK WOZ-KOSTEN BENCHMARK WOZ-KOSTEN 2007 - Inleiding In 1999 is de Waarderingskamer begonnen met het organiseren van een benchmark over de kosten voor de uitvoering van de Wet WOZ. Eind 2003 heeft dit geleid tot een

Nadere informatie

Nierfunctie: perindopril 174

Nierfunctie: perindopril 174 Nierfunctie: perindopril 174 Deze Medisch Farmaceutische Beslisregel (MFB) is ontwikkeld door de KNMP en Health Base, in samenwerking met de Expertgroep MFB. Datum December 2013 Doel Het voorkomen van

Nadere informatie

Opbrengstscan zonnepanelen

Opbrengstscan zonnepanelen Opbrengstscan zonnepanelen Gratis en onafhankelijk advies voor uw woning Anoniem voorbeeldadvies Aan: Datum Uw naam Adres Postcode, Plaats..-..-. Opbrengst Mogelijkheden van uw dak Met geavanceerde software

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl I

Eindexamen economie vmbo gl/tl I BEOORDELINGSMODEL Vraag Antwoord Scores Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt één punt toegekend. VRAGEN STAAT VRIJ 1 maximumscore 1 8,46 : 1,88 = 4,5 uur 2 A 3 maximumscore 1 Er is sprake

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I

Eindexamen economie 1-2 vwo 2007-I Beoordelingsmodel Algemene regel 3.6 is ook van toepassing als gevraagd wordt een gegeven antwoord toe te lichten, te beschrijven en dergelijke. Opgave 1 1 maximumscore 2 q v = 200 1,25 + 450 = 200 q a

Nadere informatie

Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken

Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken Minder lokale lasten door afvalinzameling en verwerking goedkoper te maken Initiatiefvoorstel VVD Rotterdam 14 december 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opbouw Afvalstoffenheffing 4 Doelmatigheid verhogen

Nadere informatie

Nierfunctie: benazepril 186

Nierfunctie: benazepril 186 Nierfunctie: benazepril 186 Deze Medisch Farmaceutische Beslisregel (MFB) is ontwikkeld door de KNMP en Health Base, in samenwerking met de Expertgroep MFB. Datum December 2013 Doel Het voorkomen van bijwerkingen

Nadere informatie

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden

Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Rapport Zorginkoop voor polissen met beperkende voorwaarden Selectie van gecontracteerde zorgaanbieders februari 2017 Inhoud Vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Wat is een polis met beperkende

Nadere informatie

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt

Check je Kamer 2010/2011 Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Check je kamer 2010/2011 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt Check je kamer Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt 1 Dit is een uitgave van het Onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie