Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum Format projectvoorstel. Coördinator Mediawijsheid Expertisecentrum CONCEPT 0.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009. Format projectvoorstel. Coördinator Mediawijsheid Expertisecentrum CONCEPT 0."

Transcriptie

1 Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november / 12 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Format projectvoorstel Auteur(s) Status Versienummer Datum Coördinator Mediawijsheid Expertisecentrum CONCEPT 0.4 November 2008

2 Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november / NAW-gegevens van de aanvragende organisatie Naam organisatie: Mede aanvragende organisaties: Contactpersoon: Projectleider: Functie: Stichting Sample paradijs NPS/Klokhuis, De Waag Society, de Klankspeeltuin De heer Jeroen Hofs De heer Jeroen Hofs Artistiek leider Zie voor de criteria (veld 3 t/m 7 van dit formulier) de uitgebreide beschrijving in de Regeling 2009 Mediawijsheid Expertisecentrum. Het getal geeft het maximum aantal te behalen punten per criterium aan. Belangrijk: U dient zich te beperken tot het aangegeven maximale aantal woorden; de beoordelingscommissie behoudt zich het recht voor uw projectaanvraag niet in behandeling te nemen bij overschrijding daarvan. Een projectplan kan als bijlage worden meegestuurd. 2. Titel en korte beschrijving van de projectaanvraag Titel: Senna Programmalijnen (Mediavaardigheden en -bewustzijn, Stimuleren / activeren participatie, Innovatie): Senna sluit aan op alle drie programmalijnen (zie ook punt 3: Criterium A) Beschrijving: (maximaal 300 woorden) Betrek in de omschrijving de volgende aspecten: Doelstelling Doelgroep Context Samenwerking netwerkpartners en beoogde meerwaarde voor doelgroep(en) Korte beschrijving Senna is een eenvoudig videosample programma dat voor iedereen, maar in eerste instantie kinderen, gratis beschikbaar is op internet. Met Senna kunnen kinderen heel gemakkelijk bestaande video s van internet aan elkaar plakken, mixen en bewerken waardoor zij een eigen verhalende, muzikale compositie kunnen maken, die er ook nog professioneel uitziet. Met Senna kunnen zij gemakkelijk op de actualiteit en op elkaar reageren, de video s die worden gemaakt met Senna noemen we daarom ook wel wiki video s.

3 Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november / 12 Spelenderwijs krijgen kinderen inzicht in de werking van de media, worden bewuster en kritischer en daarmee mediawijs. Senna wordt eerst offline ontwikkeld als prototype. De ontwikkeling van de offline versie van Senna is al gefinancieerd (STIFO, Mondriaan stichting, Fonds BKVB, AFK) en zal in de Klankspeeltuin van het Muziekgebouw aan het IJ geïnstalleerd worden vanaf 7 september 2009 en daarna door kinderen (7000 per jaar) gebruikt worden. We willen dit offline programma graag veel breder toegankelijk maken door een online versie te maken. Daarom gaan we in de tweede fase van dit project een functioneel en technisch ontwerp met een lesprogramma in samenwerking met scholen ontwikkelen. In de derde fase wordt de online versie van Senna geproduceerd, een website gemaakt en Senna wordt ook geschikt gemaakt voor andere websites. Deze aanvraag richt zich op de 2 e fase. Als hier wordt verwezen naar Senna wordt hiermee het totale, overkoepelende project bedoeld, als in deze aanvraag wordt verwezen naar dit project wordt het onderdeel bedoeld waar deze aanvraag zich op richt. Doelstelling Senna Een platform creëren, waarbij jongeren d.m.v. beeldtaal de interculturele dialoog aangaan (over talen en culturen heen) en hen hiermee in staat stellen op een efficiënte, organische manier audiovisuele media naar hun hand te zetten, zichzelf op een vernieuwende manier uit te drukken, de eigen positie binnen de nieuwe media te versterken en gezamenlijk de onoverzichtelijke informatiebrij op internet te organiseren. Doelgroep Primaire doelgroep: Kinderen (leeftijd van 9 tot 16 jaar) en hun leraren. Context Digitaal beeld en geluid (video) is een nieuw universeel cross-sociaal en cross-cultureel communicatiemedium geworden en neemt steeds meer de plaats van tekst in als communicatiemiddel. De verzameling video's op internet is zo enorm groot en divers dat deze door iedereen kan worden gebruikt als een uitgebreide collectie ingrediënten om nieuw oorspronkelijk werk te produceren, waarmee iedereen een nieuwe persoonlijke bijdrage kan leveren aan de audiovisuele discussie die zich afspeelt op internet. Terwijl iedereen op internet zonder belemmeringen via het geschreven woord met elkaar kan communiceren is dat niet het geval voor het communiceren via beelden: software waarmee videocollages kunnen worden gemaakt zijn nog altijd onhandig en het proces is nog altijd tijdrovend. Daarvoor gaat Eboman het programma Senna ontwikkelen, dat een gebruiksvriendelijke versie is van het door hem ontwikkelde professionele videosample software Sens IV (waarvoor Eboman in 2008 een prestigieuze Webby Award heeft gewonnen). Samenwerking netwerkpartners en beoogde meerwaarde voor doelgroep(en) Samenwerking met de Waag Society is voor fase 2 cruciaal. De Waag Society is zeer ervaren op het gebied van functionele ontwerpen voor internettoepassingen én educatieve programma s terwijl bij stichting Sample Paradijs de expertise op het gebied van sampling en gebruik van het programma ligt. Meerwaarde voor de doelgroep: een goed en gebruikersvriendelijk programma. Samenwerking met de Klankspeeltuin betekent toegang tot de doelgroep en professionele input door de Klankspeeltuin en haar netwerk van meer dan 50 scholen voor het lesprogramma van Senna. Meerwaarde voor de doelgroep: aanleren diverse internetvaardigheden. Sinds een paar jaar hanteert Het Klokhuis het uitgangspunt 'van consumeren naar

4 Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november / 12 produceren'. Het Klokhuis wil kinderen grip geven op de wereld om hen heen. Kinderen aanzetten tot nadenken, kinderen laten opgroeien tot zelfstandige wezens mét een stem. Senna past helemaal in deze traditie. Meerwaarde voor de doelgroep: kennismaken met een aantrekkelijk programma dat hen helpt de media naar hun hand te zetten. 3. Criterium A (maximaal 30 punten) In dit criterium wordt de bijdrage van uw projectvoorstel getoetst aan één of meerdere programmalijn(en). Daarnaast wordt getoetst in hoeverre uw voorstel aansluit bij de behoeften van de doelgroepen van het Mediawijsheid Expertisecentrum Bijdrage aan programmalijn(en) en aansluiting bij behoeften doelgroep(en) (maximaal 600 woorden) Programmalijnen: Mediavaardigheden en -bewustzijn Stimuleren / activeren participatie Innovatie Doelgroepen: Kinderen (2-12 jaar) Jongeren (12-18 jaar) Leerkrachten / docenten Beschrijf in dit onderdeel: Het doel van het project/ toepassingsgebied (probeer het doel zo concreet en specifiek mogelijk te maken in meetbare termen); Het doel van dit project (fase 2 in de ontwikkeling van Senna) is om een een functioneel en technisch ontwerp te ontwikkelen waarmee de offline versie van Senna kan worden doorontwikkeld tot een online versie waarmee een veel breder publiek wordt bereikt. Daarnaast gaan wij een lesprogramma ontwikkelen waarmee kinderen worden gestimuleerd en uitgedaagd om de innovatieve mogelijkheden van Senna te onderzoeken. De projectresultaten; De projectresultaten van fase 2 (waarvoor deze aanvraag is) zijn de volgende: - een functioneel ontwerp voor de online videosampling tool - een technische ontwerp voor de online omgeving - een educatief programma voor de online omgeving Het eindproduct van het overkoepelende project is de online videoapplicatie Senna met een educatief programma voor kinderen in de leeftijd van 9 16 jaar. Welk probleem of dilemma u wilt oplossen, geef hierbij ook aan vanuit welke situatie u vertrekt; Er zijn nog geen programma s voor kinderen en volwassenen beschikbaar (zowel offline als online) om op een laagdrempelige manier persoonlijke videocollages te maken en op deze manier te communiceren. De inhoudelijk opzet; wat gaat u doen en wat is er al gedaan; Fase 1 (financiering is rond, productie is gestart): 1. Artistiek onderzoek naar de mogelijkheden van wiki video 2. Technische mogelijkheden en beperkingen van internet onderzoeken 3. Verschillende aansturingconcepten onderzoeken a.h.v. test-workshops met kinderen 4. Prototype van Senna en de lesprogramma s ontwikkelen a.h.v. test-workshops met kinderen 5. Vertaling van het offline prototype van Senna naar een instrument voor de Klankspeeltuin

5 Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november / 12 Fase 2 (waarvoor deze aanvraag): 6. Ontwikkeling functioneel en technisch ontwerp voor de online versie van Senna 7. Uitwerken van het lesprogramma voor de online versie van Senna Fase 3: 8. Productie van de online applicatie Senna 9. Bètatest Senna 10. Publicatie Senna op website Stranger Festival 11. Productie speciale Klokhuis aflevering 12. Senna geschikt maken voor andere websites De doelgroep(en); De kinderen van nu zijn de nieuwe generatie gebruikers van (digitaal) beeld en geluid. Binnen deze generatie is de grens tussen het produceren en consumeren van audiovisuele kunst moeilijk te bepalen. Sampling, het hergebruiken van beeld- en geluidsfragmenten, en communiceren en samenwerken m.b.v. nieuwe media zal in de aankomende jaren een nog belangrijkere rol gaan spelen in de levens van kinderen. Welke meerwaarde u denkt te realiseren voor de doelgroep(en); - Senna stelt kinderen in staat om op een laagdrempelige, gebruiksvriendelijke manier goed uitgewerkte (muzikale) videocollages te produceren. - Senna stelt kinderen in staat op een gelijkwaardig niveau te reageren op de (vaak agressieve en manipulatieve) stroom media uitingen waarmee zij elke dag worden geconfronteerd. - Dankzij Senna kunnen kinderen gezamenlijk meer informatie rond voor hen interessante thema's zoeken en op een punt verzamelen. - Dankzij Senna kunnen kinderen video gebruiken als universeel, efficiënt communicatiemiddel. - Dankzij Senna worden kinderen zich bewust van het feit dat een genuanceerd beeld over de werkelijkheid niet door één medium (zelfs niet door het journaal of schoolboeken) wordt gepresenteerd, maar dat deze zich ontwikkelt en alleen ontstaat door verschillende standpunten en observaties met elkaar te vergelijken en te combineren. In hoeverre er wordt aangesloten bij de behoeften van de doelgroep(en) (inclusief onderbouwing). Met Senna kunnen we kinderen een instrument bieden dat hen faciliteert in hun zoektocht naar nieuwe vormen van communicatie, informatieverwerving en entertainment. Bovendien zijn kinderen het meest ontvankelijk voor de manipulatieve audiovisuele taal die binnen de populaire massa media wordt gebruikt en daarom willen we hen als eerste in staat stellen om deze media naar hun hand te zetten en hun positie binnen de nieuwe media te versterken. 5. Criterium B (Maximaal 25 punten) Bij dit criterium beschrijft u het samenwerkingsverband van netwerkpartners en geeft u aan wat de meerwaarde van de samenwerking en het voorstel is t.o.v. de Mate van samenwerking en synergie (maximaal 300 woorden) Beschrijf in dit onderdeel: Met welke netwerkpartners u samenwerkt; Waag Society Waag Society ontwikkelt creatieve technologie voor maatschappelijke innovatie. Onderdeel van Waag Society is het Creative Learning Lab dat het creatief technologiegebruik door kinderen en jongeren bevordert. Waag society onderzoekt en ontwikkelt in zijn narratieve programma nieuwe manieren van verhalen vertellen en hoe nieuwe (media)technologie het vertellen zelf beïnvloedt.

6 Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november / 12 huidige situatie Waag Society heeft o.a. projecten als de Verhalentafel, Scratchworx en Stanger Festival gerealiseerd. De focus ligt hierbij op ontsluiting, interactie en samenhang van en met media binnen gebruikerscommunities. Klankspeeltuin De Klankspeeltuin (verder KSP) ontwikkelt zelf lessen en workshops, waarin kinderen met de klankinstallaties (OMNI, Kosmix, Xenas en de Cybercorner), die permanent staan opgesteld in de Klankspeeltuin, spelen. Hiervoor werkt de Klankspeeltuin met meer dan vijftig scholen samen. De Klankspeeltuin heeft dan ook veel ervaring op het gebied van cultuureducatie. Het Klokhuis Sinds een paar jaar hanteert Het Klokhuis het uitgangspunt 'van consumeren naar produceren'. Het Klokhuis wil kinderen grip geven op de wereld om hen heen. Kinderen aanzetten tot nadenken, kinderen laten opgroeien tot zelfstandige wezens mét een stem. Informeren en activeren zijn daarvoor al bekende Klokhuis-middelen. De Game Studio is een goed voorbeeld van een applicatie waarin kinderen spelenderwijs, door zelf games te maken, vanalles te weten komen over games. Hoe het projectteam is opgebouwd; Stichting Sample paradijs - productie Jeroen Hofs (Eboman) - algemeen concept ontwikkeling, uitvoering artistiek onderzoek, initiatiefnemer Anneke Dorsman (Klokhuis/NPS) - initiatiefnemer, communicatie en marketing, uitvoering Mattijs Kneppers (Arttech) - leiding technisch onderzoek in fase 1 en 2 Bas van der Graaff (SmadSteck) - uitvoering technisch onderzoek en technische uitvoering prototype Timo Rozendal (SmadSteck) - uitvoering technisch onderzoek en technische uitvoering prototype Nenad Popov (SmadSteck) - uitvoering technisch onderzoek en technische uitvoering prototype Bas van Abel (Waag Society) leiding ontwikkeling technisch, functioneel en educatief ontwerp in fase 2 De Waag Society ontwikkeling technisch, functioneel en educatief ontwerp in fase 2 Anouk Diepenbroek (Klankspeeltuin) - concept ontwikkeling workshops en lesprogramma Jasper Dankaart begeleider workshops Klankspeeltuin Michael von Villiez begeleider workshops Klankspeeltuin Wat de meerwaarde is van de samenwerking t.o.v. de huidige situatie. Stichting Sample paradijs en Waag Society zullen in alle onderdelen intensief samenwerken, waarbij de nadruk van SSP ligt op de sample tool, de artistieke waarde en narrativiteit en de nadruk van de Waag ligt op de educatie en de community aspecten. De meerwaarde van deze samenwerking ligt in de synergie van expertise waardoor Senna een zeer gebruikersvriendelijk en voor kinderen aantrekkelijk programma wordt. De Klankspeeltuin verzorgt het offline educatieve programma van de eerste reeds gefinancierde fase van het project. Hun rol zal zich in dit project vooral richten op het delen van de ervaringen die worden opgedaan bij het uitvoeren van de pilot. De ervaringen van de gebruikerstests zullen als input dienen voor het ontwerp van de online component en het educatieve programma. Bovendien hebben zij een netwerk van meer dan 50 scholen. De meerwaarde van de samenwerking ligt in het feit dat we zo toegang tot de doelgroep hebben en de expertise op het gebied van educatie. Belangrijk aan de samenwerking is

7 Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november / 12 dat we in de eerste fase met de ontwikkeling van de offline versie van Senna met veel scholen in contact komen. Een selectie van scholen vragen we in de tweede fase feedback te geven bij de doorontwikkeling van het programma voor de online versie. Het Klokhuis heeft via tv een enorm bereik naar de doelgroep. De meerwaarde ligt hier met name in de naamsbekendheid van Senna, waardoor kinderen het programma via internet gaan gebruiken. 6. Criterium C (maximaal 20 punten) Bij dit criterium beschrijft u de wijze van borging van uw projectresultaten in de organisatie(s). De focus ligt hier op activiteiten tijdens het project die zorgen dat de resultaten van het project na het project niet verloren zullen gaan en zorgen voor een bredere inbedding in de organisatie(s). Borging van de projectresultaten (maximaal 300 woorden) Beschrijf in dit onderdeel: Welke activiteiten u onderneemt om te zorgen voor borging, zowel tijdens de projectperiode als daarna; Door de ontwikkeling van Senna te splitsen in drie fases kunnen we de kwaliteit van Senna veel beter waarborgen: de uitkomsten van de eerste fase (waarbij het prototype ontwikkeld wordt aan de hand van testworkshops met kinderen) zijn nodig om in de tweede fase een functioneel ontwerp, technisch ontwerp en de ontwikkeling van een educatief programma voor kinderen te kunnen uitvoeren. Hierna kunnen we gaan werken aan de productie van een online versie van Senna, begeleid door een educatief programma in de derde fase. Meer gedetailleerd gaat het om de volgende activiteiten: 1 e fase: - Evaluaties van de zes testworkshops met kinderen. Met deze resultaten wordt door Eboman verder gewerkt waarna een nieuwe testworkshop wordt georganiseerd met uiteraard opnieuw evaluaties. - Eboman gaat een artistiek onderzoek doen naar de mogelijkheden om met gevonden video fragmenten inhoudelijk, narratief en persoonlijk werk te produceren. Het artistieke werkproces dat hieruit ontstaat (en de kennis die Eboman al heeft) wordt gebruikt om de inhoudelijke kwaliteit van Senna te waarborgen (meer hierover is te vinden in het projectplan). - Met een uitgebreid onderzoek naar de technische mogelijkheden en beperkingen van internet waarborgen we dat de mogelijkheden van het offline prototype vertaalbaar zijn naar een online tool. - Tijdens de ontwikkeling zal advies worden ingewonnen bij producenten op het gebied van interactieve communicatie en kinderen (zie projectplan). 2 e fase: - Door samen te werken met het Creative Learning lab van de Waag Society, die veel ervaring hebben met het ontwikkelen van online educatieve programma s wordt de kwaliteit van het lesprogramma gewaarborgd. - Door samen te werken met een aantal scholen uit het netwerk van de Klankspeeltuin en hen feedback te laten geven op het gebruik van het programma, wordt de kwaliteit van de online tool verder verbeterd. - Door i.s.m. Waag Society een degelijk functioneel en technisch onderzoek te doen kunnen we een betrouwbare vertaling maken van de offline tool naar een online tool voordat we deze gaan produceren. Inbedding - De offline versie van Senna zal zelfstandig blijven draaien in de Klankspeeltuin en zo beschikbaar blijven voor het scholennetwerk van de Klankspeeltuin (meer dan 50 scholen, zie bijlage) en zo worden gebruikt door ongeveer 7000 kinderen per jaar. - De collages die door de kinderen worden geproduceerd zullen regelmatig worden gepubliceerd op de website van de Klankspeeltuin en op YouTube.

8 Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november / 12 - Door een speciaal lesprogramma te ontwikkelen voor zowel de offline als online versie van Senna kunnen we waarborgen dat Senna op een uitdagende manier gebruikt wordt en kan worden toegepast in de reguliere lesprogramma s van de scholen (meer hierover is te vinden in het projectplan) en borgen dat Senna structureel actief wordt aangeboden aan kinderen. Welke personen hierbij betrokken zijn, wat de verschillende rollen zijn en verantwoordelijkheden; De betrokken personen zijn dezelfde als die in het projectteam genoemd zijn, zie Criterium B Hoe u de borging meetbaar maakt. - Middels evaluatieverslagen van de testworkshops met kinderen - Lesprogramma - Speciale website voor Senna waarop aantal hits bijgehouden wordt. 7. Criterium D (maximaal 15 punten) In dit criterium wordt aan de hand van de belangrijkste succesfactoren en risico's getoetst wat de haalbaarheid is van het project. Succesfactoren en risicomanagement (maximaal 300 woorden) Beschrijf in dit onderdeel: De belangrijkste succesfactoren voor het realiseren van de projectresultaten; De belangrijkste risico's en maatregelen om deze risico's tegen te gaan. Succesfactoren 1. Dankzij de recente ontwikkelingen op internet is het mogelijk geworden voor iedereen om zelf video s te distribueren en te publiceren. Er is daarom erg veel materiaal beschikbaar waarmee interessante, persoonlijke en informatieve collages en statements kunnen worden gemaakt. 2. Senna is het eerste instrument dat ongeoefende gebruikers in staat stelt op een gelijkwaardig niveau te reageren op de audiovisuele media-uitingen waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd. Doordat zij deze manipulatieve audiovisuele taal naar hun hand kunnen zetten en gezamenlijk deze uitingen kunnen organiseren zal veel mediawijsheid ontstaan. 3. Lesprogramma's waarin kinderen wordt geleerd om zich met nieuwe media autonoom audiovisueel uit te drukken bestaan nog niet. Geluid/muziek en beeld gaan tegenwoordig steeds meer samen. Dankzij dit project leren kinderen omgaan met dit nieuwe medium. 4. Lesprogramma's waarin kinderen leren om samen te werken aan videocollages bestaan nog niet. Dankzij dit project leren kinderen dat een genuanceerd beeld over de werkelijkheid niet door één medium wordt gepresenteerd, maar dat deze zich ontwikkelt en alleen ontstaat door verschillende standpunten en observaties met elkaar te vergelijken en te combineren. 5. Ook lesprogramma's waarin kinderen leren om op een speelse manier interessante videofragmenten te verzamelen en videocollages te maken, waarmee direct op de actualiteiten en op elkaar kan worden gereageerd bestaan nog niet. Kinderen leren hiermee hoe zij op een nieuwe manier hun ideeën kunnen vormgeven en zij leren de media naar hun hand te zetten en hun positie binnen de nieuwe media te versterken. 6. Op internet worden al veel primitieve videoremixen, mash-ups en collages gepubliceerd. Deze primitieve producties worden veel bekeken, hoog gewaardeerd en er wordt veel op gereageerd. Dit toont de noodzaak aan voor een instrument als Senna. 7. Het ontwerp van Senna wordt gebaseerd op het ontwerp van de succesvolle en

9 Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november / 12 prijswinnende videosample software SenS IV (de meest geavanceerde video sample en realtime motion graphic design software ter wereld). 8. Doordat Senna een ongeoefende gebruiker in staat stelt complexe operaties aan te sturen waarmee zij geavanceerde cross mediale (muzikaal, narratief, visueel, informatief) collages kan maken leren de gebruikers om te gaan met video als een nieuwe flexibele universele taal waar zeer efficiënt mee kan worden gecommuniceerd. Dit levert veel mediawijsheid op. 9. De samenwerkingspartners zijn allemaal specialisten in hun vakgebied en vullen elkaar aan. 10. Senna biedt veel doorontwikkel-mogelijkheden. Risicofactoren 1. Interactieve videotoepassingen op internet zijn nog een nieuw fenomeen. De toepassingen van Senna zijn erg 'cutting edge', dit brengt technische risico's met zich mee. We kunnen deze risico s tegengaan door de ontwikkeling van Senna te splitsen in drie fases waarin de technische mogelijkheden en beperkingen van internet eerst intensief worden onderzocht en de interfaces en het interactie ontwerp eerst offline worden ontwikkeld. Vervolgens wordt deze kennis vertaald naar een gedegen functioneel en technisch ontwerp i.s.m. Waag Society. Hierna gaan we uiteindelijk de online versie van Senna daadwerkelijk bouwen. 2. Omdat met Senna op een nieuwe manier wordt gewerkt met video, namelijk met 'gevonden' videofragmenten en multimediaal (zowel muzikaal als visueel, inhoudelijk en narratief), bestaat het gevaar dat kinderen niet direct alle mogelijkheden begrijpen. Daarom wordt een speciaal lesprogramma ontwikkeld waarmee kinderen worden uitgedaagd om de mogelijkheden van Senna en het medium sampling te onderzoeken en uit te buiten. Dit lesprogramma wordt aangeboden aan scholen en wordt samen met de Klankspeeltuin en hun netwerk van scholen ontwikkeld. 3. Wanneer de realisatie van de offline versie (fase 1) uitloopt, loopt dit project ook vertraging op. Dit risico wordt beheerst door voor de eerste fase een strakke planning te hanteren (datzelfde geldt uiteraard voor alle fases). 8. Criterium E (maximaal 10 punten) De regeling streeft naar een optimale verspreiding van opgedane inzichten en ervaring en uiteraard van concrete projectresultaten en producten. In dit criterium beschrijft u op welke wijze u communicatie en kennisdeling organiseert gedurende het project, zowel intern als extern, teneinde zoveel mogelijk inzichten en ervaringen te kunnen verspreiden. Communicatie en kennisdeling (maximaal 300 woorden) Beschrijf in dit onderdeel: Welke communicatiemiddelen en kanalen u benut tijdens het project en hoe dit wordt vormgegeven (denk aan websites, nieuwsbrieven, bijeenkomsten etc.); Wie verantwoordelijk is voor de communicatie en kennisdeling; Welke rol communicatie en kennisdeling spelen in uw project; Hoe het materiaal wordt verspreid en ontsloten. Communicatie - Tijdens de ontwikkeling van Senna wordt een speciale website ingericht waarop het project wordt gepresenteerd. Via deze website presenteert Eboman ook de resultaten van zijn artistieke onderzoek: allerlei verschillende innovatieve videosample composities die de kracht van het medium sampling onderzoeken (deze worden ook gepubliceerd in YouTube). - De offline versie van Senna zal via de Klankspeeltuin worden aangeboden aan het netwerk van de Klankspeeltuin via het reguliere Klankspeeltuin programma (waarvoor een geringe vergoeding wordt gevraagd). - Het Muziekgebouw aan het IJ is

10 Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november / 12 verantwoordelijk voor de communicatie hiervan, zij heeft hiervoor een gedegen marketingplan. - De on-line versie van Senna en de collages die met Senna worden geproduceerd zullen gratis op internet worden aangeboden. - De on-line versie van Senna zal in eerste instantie worden toegevoegd aan de website van het Stranger Festival. - Dankzij de samenwerking met Het Klokhuis zal de lancering van Senna ruime aandacht krijgen op televisie. Met Senna zal een volledige aflevering van Het Klokhuis worden geproduceerd. Hiervoor zal drie maanden lang via internet m.b.v. Senna met kinderen worden gewerkt aan deze uitzending. In deze periode zal door Het Klokhuis regelmatig aandacht worden besteed aan dit project om kinderen te stimuleren om mee te doen. Daarnaast zal de website van Het Klokhuis doorverwijzen naar dit project. - Performance / doorwerking met Senna materiaal door Eboman tijdens de open dag MGIJ, of Uitmarkt Speciale openingsactiviteit bij ingebruikname van Senna, met een interactief optreden van Eboman. Zie verder het projectplan, hoofdstuk Publiek en communicatie. Kennisdelen Het delen van de kennis en verspreiding daarvan gebeurt via de eigen website die voor Senna gemaakt wordt. Het programma Senna zal gratis beschikbaar zijn. Ook gaan we Senna voor andere websites geschikt maken en actief relevante sites benaderen. 9. Globale planning Geef hier op hoofdlijnen de activiteiten die u voornemens bent te ondernemen en welke tijdlijnen hier bij horen. De ontwikkeling van Senna is onderverdeeld in drie fases. De globale planning is te vinden in het projectplan. Hieronder volgt de planning voor fase 2, de fase waar deze aanvraag betrekking op heeft. De activiteiten van fase 2 zijn onder te verdelen in de 3 hoofdlijnen: - Educatief programma voor de online omgeving (september t/m november 2009) - Functioneel ontwerp voor de online omgeving (oktober 2009) - Technisch ontwerp voor de online omgeving (november 2009) Onder het realiseren van het educatieve ontwerp vallen: - Verzamelen van gebruikers ervaringen van de off-line versie bij de klankspeeltuin. - Bepalen van de leerdoelen/kerndoelen - Gebruikerstest met mock-ups - Educatieve content ontwikkeling - Lesprogramma opzet Onder het realiseren van het functionele ontwerp vallen: - definiëren community onderdelen - Uitwerken user scenario s/cases - Uitwerken systeem functionaliteit - Interactie ontwerp - Uitwerken schermen - Mock-up/prototype ontwerpen voor gebruikers Onder het realiseren van het technische ontwerp vallen: - communicatie model / protocollen

11 Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november / 12 - keuze van technologie (CMS, realtime componenten etc) - Uitwerking van de modellen - Realisatie mock-up/prototype 10. De projectkosten (u kunt ook een aparte excelsheet meesturen) Geef een inschatting van de totale kosten en geef aan waaruit dat bedrag is opgebouwd Betrek in ieder geval in uw begroting: Het aan te vragen bedrag, inclusief de onderbouwing daarvan; Maak een koppeling tussen de projectactiviteiten en de opgevoerde projectkosten; deze moeten één op één aan elkaar gekoppeld kunnen worden; De verdeling tussen materiële kosten en mensuren; Alle kosten moeten inclusief BTW zijn; Bij de inzet van menskracht kunt u onderscheid maken tussen verschillende rollen en bijbehorende diversiteit in tarieven; Wanneer uw projectaanvraag onderdeel is van een groter traject, geef dit dan ook aan. Dit geeft de beoordelingscommissie een beter beeld van de overall ambities en mogelijkheden van het project. De begroting van fase 2 (waar deze aanvraag betrekking op heeft) is toegevoegd aan de bijlagen (zie bijlage 1). De begroting van fase 1 is te vinden in het projectplan.

12

Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009. Format projectvoorstel. Coördinator Mediawijsheid Expertisecentrum CONCEPT 0.

Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009. Format projectvoorstel. Coördinator Mediawijsheid Expertisecentrum CONCEPT 0. Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november 2008 1 / 6 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Format projectvoorstel Auteur(s) Status Versienummer Datum

Nadere informatie

Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren

Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren Projectvoorstel Informatievaardigheden voor senioren (SeniorWeb, februari 2009) 1 / 8 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij

Nadere informatie

Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009. Format projectvoorstel MediaMovies. Coördinator Mediawijsheid Expertisecentrum CONCEPT 0.

Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009. Format projectvoorstel MediaMovies. Coördinator Mediawijsheid Expertisecentrum CONCEPT 0. Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november 2008 1 / 7 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Format projectvoorstel MediaMovies Auteur(s) Status Versienummer

Nadere informatie

Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009. Projectvoorstel Koppie Copy

Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009. Projectvoorstel Koppie Copy Format Projectvoorstel Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 versie 0.4 november 2008 1 / 7 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Projectvoorstel Koppie Copy Auteur(s) Status Versienummer

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST

RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST RICHTLIJNEN AANVRAAG REGELING PROJECTSUBSIDIES AMATEURKUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor iedereen die een aanvraag wil indienen

Nadere informatie

voor audiovisueel erfgoed

voor audiovisueel erfgoed Projectplan Beeld en Geluid: Mobiel platform voor audiovisueel erfgoed Uitgave: 2-10-2012, versie 1.1 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Inhoudsopgave Gegevens... 3

Nadere informatie

Mediawijsheid. De inrichting van het mediawijsheid expertisecentrum. en actiever kunnen bewegen in de gemedialiseerde samenleving.

Mediawijsheid. De inrichting van het mediawijsheid expertisecentrum. en actiever kunnen bewegen in de gemedialiseerde samenleving. Mediawijsheid De inrichting van het mediawijsheid expertisecentrum Inleiding Voor u ligt de samenvatting van het meerjarenplan 2008-2010 en het jaarplan voor 2008 voor het mediawijsheid expertisecentrum.

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Jan Willem Huisman

Curriculum Vitae. Jan Willem Huisman Curriculum Vitae Jan Willem Huisman Jan Willem Huisman haalde zijn master in interaction design aan de Royal College of Arts in Londen. Met twee mede-studenten richtte hij in 1997 IJsfontein op, gespecialiseerd

Nadere informatie

voor audiovisueel erfgoed

voor audiovisueel erfgoed Onderzoeksrapport Beeld en Geluid: Mobiel platform voor audiovisueel erfgoed Uitgave: 14-10-2012, versie 1.1 Door JBLT ; Jonathan Marchal, Bas van Agten, Laurens Carbo, Thijs Blaas Voorwoord Om een goed

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2010. Projectvoorstel Architect-toon! 1 / 7

Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2010. Projectvoorstel Architect-toon! 1 / 7 Projectvoorstel Architect-toon! Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum versie 1.0 maart 1 / 7 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum Projectvoorstel Architect-toon! Auteur(s) Status Versienummer Datum

Nadere informatie

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs

Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Samenwerking Bibliotheek en Voortgezet Onderwijs Naar een landelijke aanpak SAMENVATTING Marleen Wijnen in opdracht van Kunst van Lezen september 2012 Samenvatting De bibliotheek op school voortgezet onderwijs

Nadere informatie

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL AWARD 2013 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat u een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we u vragen uw case in te dienen aan de hand

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Persoonlijk OntwikkelingsPlan Simon Hoekstra 10 oktober 2012

Persoonlijk OntwikkelingsPlan Simon Hoekstra 10 oktober 2012 Persoonlijk OntwikkelingsPlan Simon Hoekstra 10 oktober 2012 Opdrachtsomschrijving CCCP is een tv en reclamebureau onder een dak. Ik ben aangenomen voor op de redactie van RamBam. Een TV programma van

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Hallo! De zakelijke community voor ondernemers Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Onderwerpen >Waarom een community >Historie en start > Organisatie > Ambitie/Doelstelling >Voorbeelden/Best practices

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Auteur(s) : Hester Viëtor Versienummer : 1.1 (14-09-2011) Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis...

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR EEN AANVRAAG BINNEN DE REGELING PROFESSIONELE KUNST

RICHTLIJNEN VOOR EEN AANVRAAG BINNEN DE REGELING PROFESSIONELE KUNST RICHTLIJNEN VOOR EEN AANVRAAG BINNEN DE REGELING PROFESSIONELE KUNST RICHTLIJNEN VOOR EEN AANVRAAG BINNEN DE REGELING PROFESSIONELE KUNST Inleiding Deze richtlijnen zijn bestemd voor kunstenaars of culturele

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1

Masterclass SharePoint Online. in het onderwijs. APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Masterclass Office 365 - SharePoint Online in het onderwijs APS IT-diensten, Utrecht Pagina 1 Office 365 in het onderwijs Microsoft Office 365 biedt besturen en scholen de unieke mogelijkheid om samenhang

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Eindrapportage MediaMovies

Eindrapportage MediaMovies Eindrapportage versie datum 1 / 9 Eindrapportage MediaMovies Auteur(s) : Geerle van der Wijk Versienummer : 3 ( 29 maart 2010) MediaMovies versie datum 2 / 9 Kennisnet.nl 1 Inleiding 3 2 Behaalde resultaten

Nadere informatie

Publishing & Printing Company B.V.

Publishing & Printing Company B.V. STAPPENPLAN WEBSITE Versie 1.3 Publishing & Printing Company B.V. Weth. Sangersstraat 38 (0)46-437 73 11 KVK 140.41959 6191 NA Beek web@pp-company.nl BTW NL 0085.52.861.B01 Algemene voorwaarden www.pp-company.nl

Nadere informatie

Beeldtaal in toekomstgericht onderwijs

Beeldtaal in toekomstgericht onderwijs Beeldtaal in toekomstgericht onderwijs Eind januari bracht het Platform Onderwijs2032 het eindadvies uit met hun visie op toekomstgericht onderwijs. Het rapport bevat veel bruikbare ideeën en aandacht

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert

14:45-15:30 Liesbeth Huybrechts; inleiding performatieve participatieve methoden & korte introductie Saul Albert Planning les 26 april 13:00-14:30 Laura Braspenning; speeddates ter inspiratie van de vormgeving van de eigen projecten 13:00-13:30 inleiding van de middag & overlopen ECTS Fiche & Projectdossier 13:30-13:45

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN

ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONTWIKKELVOORSTEL STAPPENPLAN ONDERZOEK CONCEPTING TECHNISCHE DOCUMENTATIE BEGROTEN HET RESULTAAT, DAT TELT www.d-tt.nl Spuistraat 112, 1012VA, Amsterdam 020 682 2134 WELKOM Bij DTT Multimedia denken we

Nadere informatie

Een innovatietraject van 6 inspirerende sessies inclusief toolkit om een eigen lessenreeks vorm te geven.

Een innovatietraject van 6 inspirerende sessies inclusief toolkit om een eigen lessenreeks vorm te geven. Voor inspiratie, persoonlijke ontwikkeling en een nieuw netwerk. Be inspired, get connected and pass it forward. Een innovatietraject van 6 inspirerende sessies inclusief toolkit om een eigen lessenreeks

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

Mediavormgeving, Gaming en Webontwikkeling

Mediavormgeving, Gaming en Webontwikkeling Mediavormgeving, Gaming en Webontwikkeling Prachtige opleidingen met vele uitdagingen en mooie creatieve producten! Een uitdagende baan in de creatieve industrie is er één van creativiteit, doorzettingsvermogen,

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders

Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders Uitbouw van een digitaal platform ter ontsluiting van onderzoek voor lerarenopleiders Kristof Van De Keere, Stephanie Vervaet, Thomas Smets, Katrine Patteet, Renaat Frans en Job De Meyere Waarom Edurama?

Nadere informatie

Trendopedia Web 2.0 in organisaties

Trendopedia Web 2.0 in organisaties Trendopedia Web 2.0 in organisaties Mariëlle Nijsten, Menno Manschot Web 2.0 revolutie op internet Web 2.0 is interactieve webtechnologie die de wisdom of the crowds aanboort Voorbeelden: forum blog wiki

Nadere informatie

Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO

Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO Competentieniveaus mediawijsheidcompetenties voor PO Leraren en PABO B1 Bewust zijn van de medialisering van de samenleving B2 Begrijpen hoe media gemaakt worden Is zich niet bewust van de steeds belangrijker

Nadere informatie

OPEN CALL: RAUM. makers-in-residence SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 ART / DESIGN / TECHNOLOGY IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT

OPEN CALL: RAUM. makers-in-residence SCHRIJF JE NU IN! CALL RAUM PAGINA 1 ART / DESIGN / TECHNOLOGY IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 1 CALL: RAUM makers-in-residence SCHRIJF JE NU IN! ART / DESIGN / TECHNOLOGY IN MOTION BERLIJNPLEIN, UTRECHT OPEN CALL RAUM PAGINA 2 HET IS TIJD OM SAMEN TE PIONIEREN! De stad Utrecht

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten

HAALT MEER UIT ONDERWIJS. Uw partner in Brede School activiteiten HAALT MEER UIT ONDERWIJS Uw partner in Brede School activiteiten Dit is WIJS! WIJS vindt dat leren vooral leuk moet zijn. Vanuit deze gedachte verbinden we educatie en entertainment aan elkaar. Door een

Nadere informatie

E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT

E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT E-MAIL CAMPAGNE 2015 : PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat je een case in wilt dienen. Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te maken, willen we je vragen je case in te dienen aan de

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

ICT & Educatie - Rapportage 2014-2015

ICT & Educatie - Rapportage 2014-2015 ICT & Educatie - Rapportage 2014-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Heliomare College Alkmaar (HCA)... 4 2.1 Didactisch gebruik digibord... 4 2.2 SurfacePROject... 5 2.3 ipad educatief... 6 2.4 Onderwijsontwerp

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project 1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project Beschrijving van de organisatie Volgens de website van de NOSop3 (nos.nl 2011) doet NOSop3 24 uur per dag, 7 dagen per week, as it happens verslag van het laatste

Nadere informatie

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken

Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast Interactieve Narrowcasting speciaal voor Bibliotheken StoryCast is een Narrowcasting systeem helemaal ontwikkeld met en voor bibliotheken. Met het platform kunnen bibliotheken samen met partners

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

building your digital world WAAROM WAT & HOE PRODUCTEN

building your digital world WAAROM WAT & HOE PRODUCTEN building your digital world WAAROM WAT & HOE PRODUCTEN Tizio is een multidisciplinair softwarebureau in de ruimste zin van het woord. Wij ontwerpen en ontwikkelen alle soorten websites en software. Websites

Nadere informatie

Medewerker audiovisuele technieken (regie)

Medewerker audiovisuele technieken (regie) technieken (regie) Doel (Regisseren van het) vervaardigen van (audio)visuele en/of multimedia producties, alsmede terzake adviseren van opdrachtgevers en begeleiden van externe uitvoerders, teneinde een

Nadere informatie

Introductie. Contact informatie. Communicatie is de sleutel voor een succesvol project.

Introductie. Contact informatie. Communicatie is de sleutel voor een succesvol project. Introductie Communicatie is de sleutel voor een succesvol project. We hebben dit document opgesteld om jullie te helpen een duidelijk visie op papier te zetten voor het project. Zie het als een business

Nadere informatie

We bedanken je alvast voor het indienen van jouw case en wensen je heel veel succes!

We bedanken je alvast voor het indienen van jouw case en wensen je heel veel succes! E-MAIL CAMPAGNE 2015: PROCEDURE & CASE FORMAT Leuk en goed dat je een case in wilt dienen! Om de jurering eerlijk, eenvoudig en overzichtelijk te houden, willen we je vragen je case in te dienen aan de

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Projectvoorstel. Cyberouders. Auteur(s) drs. A. Evers- de Boer MSc B. Status. DEFINITIEf Versienummer 1 Datum. Februari 2009

Projectvoorstel. Cyberouders. Auteur(s) drs. A. Evers- de Boer MSc B. Status. DEFINITIEf Versienummer 1 Datum. Februari 2009 Projectvoorstel Cyberouders Auteur(s) drs. A. Evers- de Boer MSc B. Status DEFINITIEf Versienummer 1 Datum Februari 2009 1. NAW-gegevens van de aanvragende organisatie Naam organisatie: Mede aanvragende

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Het beste idee van Nederland

Het beste idee van Nederland Het beste idee van Nederland H O&O-Manon Vos-Vlamings (opleiding Human Technology) O&O-KEUZE COLLEGE PROJECT Industrieel product ontwerpen INFORMATIE VOOR DE LEERLINGEN Dit jaar najaar start op t.v. het

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Het beste idee van Nederland

Het beste idee van Nederland School: Bedrijf: Titel project: 1. De opdracht Opdrachtgever De opdrachtgever is Manon Vos-Vlamings, docente Human Technology/Industrieel product ontwerpen aan de Hanzehogeschool in Groningen. Situatie

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Crossmediaformat. Situatie

Crossmediaformat. Situatie Crossmediaformat Situatie Crossmedia is bijna een toverwoord geworden voor spannende en innovatieve communicatie. Wanneer je ook de vakliteratuur leest dan merk je dat bureaus en klanten continu op zoek

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

concept & development van belevingen

concept & development van belevingen concept & development van belevingen MUSEA EXPO LEISURE Museale Tentoonstellingen en Multi Media museale en erfgoedpresentaties Informatie ruimten Speciale presentaties RAYS is specialist in het creeren

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 CW Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

Het beste idee van Nederland

Het beste idee van Nederland Het beste idee van Nederland 1. DE OPDRACHT Opdrachtgever De opdrachtgever is Manon Vos-Vlamings, docente Human Technology/Industrieel product ontwerpen aan de Hanzehogeschool in Groningen. Situatie Bekend

Nadere informatie

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN

RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN DE 7 REDENEN WAAROM MARKETEERS NIET OM RESEARCH COMMUNITIES HEEN KUNNEN Odette Vlek Senior marktonderzoeker Ruigrok NetPanel November 2015 INTRODUCTIE Online research communities zijn al enige jaren hot.

Nadere informatie

Exploitatieplan Zien en begrijpen

Exploitatieplan Zien en begrijpen Exploitatieplan Zien en begrijpen Auteur(s) : H. Otermann Versienummer : 1.0 ( 14 februari 2008) 2008 KEGG Exploitatieplan versie 1.0 14 februari 2008 2 / 11 Samenvatting Voor leerlingen met een auditieve

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 3 INHOUDSOPGAVE Auteur 5 Inleiding 7 1 Een website is geen project 9 2 Online strategie 11 1 Voor wie is de website en wat is het doel ervan? 12 2 De website als deel van een multi-omgeving

Nadere informatie

Individueel project. Plan van aanpak v1. Sjoerd Hoeks Individueel project

Individueel project. Plan van aanpak v1. Sjoerd Hoeks Individueel project Individueel project Plan van aanpak v1 Sjoerd Hoeks 2076367 Individueel project INLEIDING In dit document beschrijf ik het plan van aanpak voor het ontwerptraject dat ik doorloop tijdens de verdieping

Nadere informatie

HUB. non lineair ---

HUB. non lineair --- HUB non lineair 1 juli 2016 2 INLEIDING Digitale workflow De OLON MediaHub non lineair (verder te noemen de MediaHub) is een backend systeem dat de oplossing biedt voor de meest complexe vraagstukken op

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 cw Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om.

Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. OVER DIT IS WIJS Goed onderwijs, daar draait bij ons alles om. Vanuit deze betrokkenheid maken wij het verschil in aanpak en docenten. En om u nog wijzer te maken, heeft DIT IS WIJS unieke volledig uitgewerkte

Nadere informatie

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS LEARNING FROM LOWLANDS Dank voor je interesse in Learning from Lowlands. In dit document vind je meer informatie over de Expeditie; waarom we het organiseren,

Nadere informatie

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media

grafisch ontwerp voor nieuwe en andere media Opgeleid als grafisch vormgever en illustrator ontwikkelde ik me tot een veelzijdig en eigenzinnig creatief op het snijvlak van professionele communicatie en multimediaal ontwerp. SpOp is een samenwerking

Nadere informatie

MEDIA-steun voor de ontwikkeling van Video Games

MEDIA-steun voor de ontwikkeling van Video Games MEDIA-steun voor de ontwikkeling van Video Games Bram Kranendonk Creative Europe Desk NL ClickNL Games, 20/11/2014 Creative Europe in een notendop Een stimuleringsprogramma voor de culturele en creatieve

Nadere informatie

Van concept naar een klikbaar prototype

Van concept naar een klikbaar prototype UXkids case study: Van concept naar een klikbaar prototype Keywords: Koninklijke Bibliotheek, Website, Prototype, User tests, Usability, UX, Kinderen 9-12 jaar. Als onderdeel van het netwerk van openbare

Nadere informatie

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad

Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad Presentatie Regionale bijeenkomst Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in Parkstad 2017-2020 16 juni 2016 Femke Smeets Hoofd educatie SCHUNCK* Wat is SCHUNCK*? We schakelen over naar de film > SCHUNCK*

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Projectaanvraag implementatieproject

Projectaanvraag implementatieproject Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker Projectaanvraag implementatieproject 1. Titel project. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 5 blz) a. Opzet Omschrijf het projectresultaat, het product,

Nadere informatie

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO

Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO Welkom bij ITCH CREATIVE STUDIO WIJ ZIJN ITCH CREATIVE STUDIO een creatief bureau met een team van 4 specialisten, we hebben ruim 14 jaar ervaring en zijn sterk in het bedenken en ontwikkelen van een strategische

Nadere informatie

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities

KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB en UNIT4 helpen amateurvoetbal met het bepalen van ambities KNVB Marjan Heinen UNIT4 Internet Solutions Edo-Jan Meijer 16 06 2011 pagina 1/34 16 06 2011 pagina 2/34 Voorstellen 16 06 2011 pagina 3/34

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

9 juli 2014. Formulier Aanmelden. Connected Health Challenge

9 juli 2014. Formulier Aanmelden. Connected Health Challenge 9 juli 2014 Formulier Aanmelden Connected Health Challenge Aanvullende informatie aanmelden innovatie Dit formulier helpt je bij het aanmeldproces van de innovatie voor de Connected Health Challenge. Mocht

Nadere informatie

Handleiding. MediaHub

Handleiding. MediaHub Handleiding MediaHub Aan: OLON Van: Erwin Veldhuizen (DGtv) Versie: 1.0 Datum: september 2012 1 OLON MediaHub De OLON MediaHub is een systeem voor de verzameling en distributie van digitale content van

Nadere informatie

Intake. Audiovisuele productie. D te Nuijl, communicatie adviezen film en tv producties

Intake. Audiovisuele productie. D te Nuijl, communicatie adviezen film en tv producties Intake Audiovisuele productie D te Nuijl, communicatie adviezen film en tv producties 1 Productietraject van een AV - programma Fase 1 algemene fase 1 Opdrachtgever komt met een; Idee - research Doelstelling

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Studiedag Voorleesexpress

Studiedag Voorleesexpress Studiedag Voorleesexpress November 2016 Ed Klute & Nural Örücü Programma Introductie Mira Media + projecten Interculturele Mediawijsheid / mediaopvoeding Digitale vaardigheden & Digitale kloof Onze doelgroepen

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie