Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014"

Transcriptie

1 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd zijn door het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) van het ministerie van OCW. Deze vragenlijst is opgesteld door de Werkgroep Monitoring en adresseert drie hoofdonderwerpen: maatschappelijke impact, de digitale collectie en de versterking van het NDE- netwerk. De projectleiders van de NDE-projecten wordt verzocht de ingevulde vragenlijst uiterlijk maandag 8 december as. terug te zenden aan De resultaten worden gecompileerd door de werkgroep, de afzonderlijke formulieren worden gepubliceerd in de Projectenbank van DEN. A. Algemene informatie 1. Naam (en eventuele afkorting) van het project Bibliotheekcollecties in het Netwerk 2. Projecttypering (kies de typering die het meest van toepassing is) Digitaliseringsproject (creëren van een verzameling digitale content) Portal project (bestaande data en functionaliteiten combineren in centrale dienstverlening) Back-office project (ontwikkeling technische en organisatorische infrastructuur) Vernieuwing digitale dienstverlening (ontwikkeling nieuwe eindgebruikersdiensten) Onderzoeksproject Kennisdeling/educatie Anders, nl Budget (geef totaalbudget en bijdrage van OCW/NDE) (bijdrage van OCW) 4. Projectpartners Tot 1 januari 2015: BNL. Op die datum wordt deze organisatie geïntegreerd in de KB. 5. Naam projectleider (organisatie en persoon) Liedewij Lamers, Koninklijke Bibliotheek,

2 6. Naam en contactgegevens respondent (indien anders dan projectleider) Andere sleutelfiguren: Elsbeth Kwant, Koninklijke Bibliotheek, (contactpersoon met OCW) Enno Meijers, BNL, (contactpersoon BNL) B. Maatschappelijke impact 7. Zijn er dankzij het project nieuwe gebruikersgroepen of afnemers bereikt? (meerdere antwoorden mogelijk) ja, buiten de erfgoedsector, binnen de erfgoedsector, het project is uitgevoerd voor bestaande doelgroepen Toelichting (geef korte omschrijving van de belangrijkste doelgroepen): In het project worden zoveel mogelijk digitale collecties binnen de erfgoedsector geïnventariseerd. Hier zullen reeds bekende, maar ook nu nog onbekende digitale collecties in worden opgenomen. Verder worden ook instellingen benaderd die buiten de huidige samenwerkingsverbanden in het bibliotheekdomein vallen maar wel beschikken over bibliotheekcollecties. 8. Zijn er nieuwe diensten of nieuwe vormen van gebruik van digitaal erfgoed gerealiseerd? ja nee Toelichting (geef korte omschrijving van de nieuwe diensten of gebruiksvormen): Het project levert naast een inventarisatie ook een advies per collectie op hoe deze kan worden aangesloten op het landelijk netwerk. Het projectresultaat biedt daarom wel een startpunt voor nieuwe diensten of nieuwe vormen van gebruik van digitaal erfgoed. 9. Is in het project gebruikersonderzoek uitgevoerd? (meerdere antwoorden mogelijk) ja, vooraf ja, gedurende het project ja, na afloop nee Toelichting (welke vormen van gebruikersonderzoek zijn uitgevoerd?):

3 10. Spelen de gebruikersgroepen een actieve rol bij de operationalisering van de projectresultaten? Een aantal deelnemende instellingen worden geconsulteerd over het adviesresultaat. C. De digitale collectie 11. Heeft het project geresulteerd in nieuwe digitale content voor de Digitale Collectie Nederland? (meerdere antwoorden mogelijk) ja, metadata (door beschrijving of door conversie) ja, digitale reproducties (d.m.v. digitalisering) ja, born digital content nee (ga naar volgende sectie) Het eindresultaat van het project gaat een overzicht opleveren van digitale collecties binnen de erfgoedsector. Voor bibliotheken: alle digitale collecties Voor andere erfgoedinstellingen: digitale collecties bestaan uit boeken, kranten en tijdschriften. Het gaat hier niet alleen om digitale content (bijv. de OCR van een gedigitaliseerd boek), maar ook om metadata (van zowel digitale als fysieke collecties). De inventarisatie geeft wel een beeld van welke collecties op termijn beter ontsloten kunnen worden voor de Digitale Collectie Nederland. 12. Welke standaarden bij de vervaardiging en beschrijving van deze digitale content zijn gehanteerd? In de inventarisatie wordt gevraagd naar de gehanteerde standaarden. 13. Langs welke digitale kanalen is deze content beschikbaar gesteld voor derden? In de inventarisatie wordt gevraagd naar de gebruikte digitale kanalen (portal en/of aggregator). 14. Geef het percentage van de digitale collectie dat duurzaam is opgeslagen volgens internationale richtlijnen voor digitale bewaring.

4 15. Geef aan hoe de nieuwe digitale collectie gepubliceerd is aan de hand van de volgende linked open data-classificering. * De informatie is beschikbaar op het internet, in welk formaat dan ook..% ** De informatie is online beschikbaar in een gestructureerd formaat, dat geschikt is voor automatisch hergebruik (zoals Excel in plaats van een plaatje van een tabel)... % *** De informatie is online beschikbaar in een open bestandsformaat (zoals CSV in plaats van Excel)... % **** Al het bovenstaande, en bovendien wordt gebruikgemaakt van de open standaarden RDF en SPARQL, zodat anderen makkelijk naar de dataobjecten kunnen verwijzen... % ***** Al het bovenstaande, en bovendien wordt er naar data van anderen verwezen voor meer context van de data... % Anders, nl... % D. Het netwerk 16. Heeft het project bijgedragen aan een versterkte positie van een of meer van de NDEknooppunten in hun domeinen? De inventarisatie levert een scherper beeld op van de rol van het bibliotheek knooppunt (opgebouwd uit de gezamenlijk infrastructuur van KB en BNL). Daarnaast levert de inventarisatie een betere positionering op van het bibliotheek knooppunt ten opzichte van de andere knooppunten (bijvoorbeeld voor ontsluiting van overige erfgoedcollecties van bibliotheekorganisaties). 17. Is de borging van de resultaten binnen het netwerk geregeld gedurende een periode van 5 jaar, bijvoorbeeld door aantoonbare inbedding in beleidsdocumenten? De Koninklijke Bibliotheek zal de inventarisatie in beheer nemen. De aansluiting van bibliotheekcollecties op het netwerk is onderdeel van het Collectieplan van de Koninklijke Bibliotheek.

5 18. Welke acties op het gebied van kennisdeling en communicatie zijn uitgevoerd om binnen de erfgoedsector aandacht te genereren voor de resultaten van het project? Aangezien het project nog loopt, en er nog geen eindresultaten bekend zijn, is dit op dit moment nog niet relevant. Het staan wel in de planning. Gedurende het project wordt er wel periodiek afgestemd met diverse klankbordgroepen (o.a. bij Plusbibliotheken met erfgoedcollecties, Delpher klankbordgroep). Verder zijn er brede algemene acties gedaan om bekendheid te geven aan het project. Zo is op 30 september een informatiemiddag georganiseerd aan (potentiële) deelnemende instellingen en zijn/worden diverse communicatiemiddelen ontwikkeld: flyer, website en informatiefilmpje. Het project wordt op diverse manier gepromoot (bijv. via andere events).

verkenning digitale Eindrapportage van een onderzoek onder erfgoedinstellingen door Beeld en Geluid

verkenning digitale Eindrapportage van een onderzoek onder erfgoedinstellingen door Beeld en Geluid verkenning digitale AV-collectie NL Eindrapportage van een onderzoek onder erfgoedinstellingen door Beeld en Geluid Management samenvatting Aanleiding Erfgoedinstellingen, zoals archieven, bibliotheken

Nadere informatie

Uitvoeringsplan 'Erfgoed & Locatie' Definitief concept 5 september 2012

Uitvoeringsplan 'Erfgoed & Locatie' Definitief concept 5 september 2012 Uitvoeringsplan 'Erfgoed & Locatie' Definitief concept 5 september 2012 1. Doel van dit document Momenteel voert Stichting Archief Programmatuur (STAP) het project 'Erfgoed & Locatie' uit, met ondersteuning

Nadere informatie

Nationale strategie digitaal erfgoed. Een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed

Nationale strategie digitaal erfgoed. Een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed Nationale strategie digitaal erfgoed Een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed 1 Nationale strategie digitaal erfgoed Een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed Nationale strategie digitaal

Nadere informatie

DIGITALE. stichting DEN

DIGITALE. stichting DEN ? DE FEITEN stichting DEN DIGITALE DE DIGITALE FEITEN Onderzoek naar de omvang en kosten van gedigitaliseerd cultureel erfgoed Eindrapportage Stichting DEN Den Haag, januari 2009 Stichting DEN 1 2 DE

Nadere informatie

Meer informatie over het ENUMERATE project en netwerk is te vinden op www.enumerate.eu

Meer informatie over het ENUMERATE project en netwerk is te vinden op www.enumerate.eu ENUMERATE Core Survey 2 October 2013 Beste collega, Er is een groeiende behoefte aan betrouwbare informatie over het digitaliseren van erfgoedcollecties, de kosten van zulke collecties, en de toegang en

Nadere informatie

Verslag Klein beginnen, groot eindigen Praktijkmiddag born digital erfgoed SIMIN-NCDD-CCDD 18 juni 2015 #borndigduurzaam

Verslag Klein beginnen, groot eindigen Praktijkmiddag born digital erfgoed SIMIN-NCDD-CCDD 18 juni 2015 #borndigduurzaam Verslag Klein beginnen, groot eindigen Praktijkmiddag born digital erfgoed SIMIN-NCDD-CCDD 18 juni 2015 #borndigduurzaam Welkomstwoord door Walter Swagemakers Bestuurslid SIMIN Walter Swagemakers werkzaam

Nadere informatie

Linked Open Data Pilot

Linked Open Data Pilot Linked Open Data Pilot 1 Linked Open Data Pilot Forum Standaardisatie Programma stelsel van basisregistraties gemeente Amersfoort Interprovinciaal overleg gemeente Nijmegen Kadaster Geobusiness Nederland

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware

Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware Auteur Robert Gillesse Versie 0.3 Datum 27-02-2014 Inhoudsopgave Plan van aanpak keurmerk erfgoedsoftware... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doelstelling project...

Nadere informatie

Hoe ver ben ik? Roadmap naar certificering van digitale repositories N C D D. Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

Hoe ver ben ik? Roadmap naar certificering van digitale repositories N C D D. Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Hoe ver ben ik? Roadmap naar certificering van digitale repositories Eindrapport van het NCDD- project Certificering van digitale repositories in Nederland N C D D Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

Nadere informatie

Review Informatie Architectuur TIN

Review Informatie Architectuur TIN DEFINITIEF Review Informatie Architectuur TIN Eindrapport project 2335 versie 1.0 datum 20 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opdrachtformulering 3 1.3 Verantwoording 4 1.4 Indeling

Nadere informatie

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING

HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING HANDREIKING LOKAAL ORGANISEREN VERSTERKING HORIZONTALE VERANTWOORDING Datum: december 2014 Versie: 1.3 1 Versie Publicatiedatum Aanpassingen 1 November 2013 / 1.2 December 2013 Aanvulling in hoofdstuk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 28 330 Herstructurering openbaar bibliotheekwerk Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren

Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren Projectvoorstel Informatievaardigheden voor senioren (SeniorWeb, februari 2009) 1 / 8 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij

Nadere informatie

DE DOORONTWIKKELING VAN DE NATIONALE BIBLIOTHEEK CATALOGUS+ VERKENNING VAN RELEVANTE (TECHNISCHE) ONTWIKKELINGEN TER VOORBEREIDING VAN DE

DE DOORONTWIKKELING VAN DE NATIONALE BIBLIOTHEEK CATALOGUS+ VERKENNING VAN RELEVANTE (TECHNISCHE) ONTWIKKELINGEN TER VOORBEREIDING VAN DE DE DOORONTWIKKELING VAN DE NATIONALE BIBLIOTHEEK CATALOGUS+ VERKENNING VAN RELEVANTE (TECHNISCHE) ONTWIKKELINGEN TER VOORBEREIDING VAN DE EXPERTSESSIE OP 27 MEI 2014 T.B.V. EEN VISIE OP DE NBC+ OVER 5

Nadere informatie

Handboek Metamorfoze ABC 2013

Handboek Metamorfoze ABC 2013 Handboek Metamorfoze ABC 2013 1 metamorfoze Handboek Metamorfoze ABC 2013 Handboek Metamorfoze ABC 2013 2 INHOUD Verantwoording 4 Contactgegevens Bureau Metamorfoze 5 Inleiding 6 hoofdstuk 1 criteria voor

Nadere informatie

Opzetten van beeldbanken

Opzetten van beeldbanken Opzetten van beeldbanken Yvette Hoitink 2 WEGWIJZER OPZETTEN VAN BEELDBANKEN Auteur Yvette Hoitink Ontwerp Arno Geels, BNO, Den Haag Disclaimer Deze wegwijzer Opzetten van beeldbanken is het resultaat

Nadere informatie

Waterschappen en Open Data beleid

Waterschappen en Open Data beleid Waterschappen en Open Data beleid Een afwegingskader Publicatiedatum: 18 april 2013 Kenmerk: /CONCEPT 1 INLEIDING 7 1.1 Vraagstelling 7 1.2 Actief versus passief open data 8 2 OMGEVINGSANALYSE 9 2.1 Inventarisatiefase

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student

Plan van Aanpak. Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Plan van Aanpak Vooronderzoek inrichting generieke informatievoorziening over het Nederlandse hoger onderwijs aan de internationale student Project B - Programma Rode Loper Projectnummer : 2370 Opdrachtgever

Nadere informatie

T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M:

T: - 58 23 1080 ++32 (0)2 217 14 05 M: ACTIEPLAN 2013 DEZE VERSIE VAN HET ACTIEPLAN 2013 VAN PACKED VZW IS EEN BEKNOPTE VERSIE VAN HET ACTIEPLAN DAT WERD INGEDIEND BIJ HET AGENTSCHAP KUNSTEN EN ERFGOED (NOVEMBER 2012). PACKED vzw - Expertisecentrum

Nadere informatie

ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT

ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT D E E L 1 2 3 4 ONDERZOEK ERFGOEDSTANDAARDEN EINDRAPPORT 1 6 7 Inleiding Management samenvatting INHOUD 16 17 18 19 22 25 26 DEEL 1 CEST: gids voor erfgoedstandaarden 1 Opzet en beheer van de wiki 2 Inhoud

Nadere informatie

Digitale Infrastructuur edepot: Uitkomsten Reviews op Organisatie en Infrastructuur

Digitale Infrastructuur edepot: Uitkomsten Reviews op Organisatie en Infrastructuur Digitale Infrastructuur edepot: Uitkomsten Reviews op Organisatie en Infrastructuur Versie 1.0 Datum 3 september 2014 Status Definitief Colofon Contactpersoon Auteur Versie Bijlage(n) R.P. Yap T +31 6

Nadere informatie

ENUMERATE Core Survey 3 Februari 2015

ENUMERATE Core Survey 3 Februari 2015 ENUMERATE Core Survey 3 Februari 2015 Beste collega, Namens de verzamelde archieven, bibliotheken en musea vragen wij u mee te doen aan Europees onderzoek naar digitale erfgoedcollecties. Er is een groeiende

Nadere informatie

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013

Rapport Waterschappen en Open Databeleid. een afwegingskader. Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 1 Rapport Waterschappen en Open Databeleid een afwegingskader Rapport Waterschappen en Open Databeleid - Informatiehuis Water, juli 2013 2 Rapport Waterschappen en Open Databeleid - een afwegingkader Auteurs:

Nadere informatie

heov Voortgangsrapportage 2 elektronische overheid

heov Voortgangsrapportage 2 elektronische overheid oor t angs appo tagee ektro is heov Voortgangsrapportage 2 elektronische overheid Samenstelling Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Informatie Kenniscentrum e-overheid Telefoonnummer:

Nadere informatie

Project Initiatie Document (PID) Erfgoed & Locatie

Project Initiatie Document (PID) Erfgoed & Locatie Project Initiatie Document (PID) Erfgoed & Locatie Datum (laatste versie): 8 februari 2013, versie 30, definitief Datum akkoord door stuurgroep: 31 januari 2013 (SG04) Project Acroniem E&L Aanvangsdatum

Nadere informatie

HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN

HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN HANDREIKING GEMEENTELIJKE MONITOR SOCIAAL DOMEIN: EEN STAPPENPLAN Opgesteld door: programma VISD Datum: 28 november 2014 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Wat is de gemeentelijke monitor sociaal domein? 3 1.2 Hoe

Nadere informatie

Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015

Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015 Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015 Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-depot Versie: 1.0 (definitief) Vastgesteld door het Convent van RHC s en Nationaal Archief 5 april 2013 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten

Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed Lessen voor de toekomst uit Vlaamse en Nederlandse digitaalerfgoedprojecten Auteur: Wilbert Helmus, HA Cultureel Erfgoed Management Datum: 11 december 2014 Definitieve

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper Plan van Aanpak Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl Project A - Programma Rode Loper Projectnummer : 2151 Opdrachtgever : Directeur Communicatie

Nadere informatie